Mua CANIFA: (65 sản phẩm tìm thấy)

 • Quần Dài Kaki Nam Canifa Quần Dài Kaki Nam 589,000 VND
  Kích cỡ 31 32 33
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA70JXDVN-380843":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA70JXDVN-380844":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA70JXDVN-380845":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA70JXDVN-380846":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA70JXDVN-380847":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Túi Giả Canifa Áo Polo Cộc Tay Túi Giả 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA66JXHVN-380860":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA66JXHVN-380861":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA66JXHVN-380862":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA66JXHVN-380863":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Nam Có Túi Canifa Quần Jean Nam Có Túi 589,000 VND
  Kích cỡ 29 30 31 33
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA73JXAVN-380830":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA73JXAVN-380831":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA73JXAVN-380832":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA73JXAVN-380833":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA73JXAVN-380834":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn In Chữ Canifa Áo Cổ Tròn In Chữ " Solar " 269,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA45JYCVN-380937":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA45JYCVN-380938":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA45JYCVN-380939":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA45JYCVN-380940":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Liền Cổ Tròn Thắt Nơ Canifa Đầm Liền Cổ Tròn Thắt Nơ 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA16JVJVN-380701":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA16JVJVN-380702":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA16JVJVN-380703":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Canifa Áo Polo Cộc Tay 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA56JXRVN-380898":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA56JXRVN-380899":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA56JXRVN-380900":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA56JXRVN-380901":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn In Hoa Canifa Chân Váy Ngắn In Hoa 309,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA09JVQVN-380725":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA09JVQVN-380726":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Túi Giả Canifa Áo Polo Cộc Tay Túi Giả 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA63JXKVN-380872":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA63JXKVN-380873":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA63JXKVN-380874":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA63JXKVN-380875":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Hình Kazac Canifa Áo Cổ Tròn Hình Kazac 259,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA50JXXVN-380919":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA50JXXVN-380920":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA50JXXVN-380921":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA50JXXVN-380922":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Short Rua Nhẹ Phần Gấu Canifa Quần Short Rua Nhẹ Phần Gấu 249,000 VND
  Kích cỡ 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA79JWUVN-380809":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA79JWUVN-380810":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA79JWUVN-380811":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA79JWUVN-380812":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Hình Kazac Canifa Áo Cổ Tròn Hình Kazac 259,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA51JXWVN-380915":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA51JXWVN-380916":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA51JXWVN-380917":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA51JXWVN-380918":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Thân Sau Dài Canifa Áo Cổ Tròn Thân Sau Dài 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA02JVXVN-380743":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA02JVXVN-380744":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA02JVXVN-380745":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Không Tay In Hình Canifa Áo Cổ Tròn Không Tay In Hình 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA00JVZVN-380749":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA00JVZVN-380750":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Thân Sau Dài Canifa Áo Cổ Tròn Thân Sau Dài 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA01JVYVN-380746":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA01JVYVN-380747":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA01JVYVN-380748":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Bo Tay Xẻ Sườn Canifa Áo Polo Bo Tay Xẻ Sườn 229,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA90JWJVN-380777":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA90JWJVN-380778":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA90JWJVN-380779":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA90JWJVN-380780":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Canifa Áo Polo Cộc Tay 349,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA52JXVVN-380913":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA52JXVVN-380914":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Xoắn Gấu Canifa Quần Jean Xoắn Gấu 289,000 VND
  Kích cỡ 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA76JWXVN-380819":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA76JWXVN-380820":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA76JWXVN-380821":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Canifa Áo Polo Cộc Tay 349,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA54JXTVN-380906":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA54JXTVN-380907":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA54JXTVN-380908":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA54JXTVN-380909":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Nam Có Túi Canifa Quần Jean Nam Có Túi 589,000 VND
  Kích cỡ 29 30 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA74JWZVN-380825":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA74JWZVN-380826":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA74JWZVN-380827":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA74JWZVN-380828":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA74JWZVN-380829":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Kaki Nam Canifa Quần Dài Kaki Nam 589,000 VND
  Kích cỡ 29 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA72JXBVN-380835":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA72JXBVN-380836":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA72JXBVN-380837":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA72JXBVN-380838":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Canifa Áo Polo Cộc Tay 349,000 VND
  Kích cỡ S M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA59JXOVN-380888":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA59JXOVN-380889":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA59JXOVN-380890":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA59JXOVN-380891":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Túi Giả Canifa Áo Polo Cộc Tay Túi Giả 369,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA69JXEVN-380848":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA69JXEVN-380849":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA69JXEVN-380850":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA69JXEVN-380851":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Lưng Cao Ống Rộng Canifa Quần Dài Lưng Cao Ống Rộng 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA94JWFVN-380763":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA94JWFVN-380764":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn In Chữ Canifa Áo Cổ Tròn In Chữ " Solar " 269,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA46JYBVN-380933":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA46JYBVN-380934":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA46JYBVN-380935":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA46JYBVN-380936":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo In Hình Trước Ngực Canifa Áo Polo In Hình Trước Ngực 249,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA83JWQVN-380800":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA83JWQVN-380801":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA83JWQVN-380802":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Lưng Cao Ống Rộng Canifa Quần Dài Lưng Cao Ống Rộng 299,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA95JWEVN-380761":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA95JWEVN-380762":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Canifa Áo Polo Cộc Tay 349,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA58JXPVN-380892":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA58JXPVN-380893":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA58JXPVN-380894":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA58JXPVN-380895":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn In Hoa Canifa Chân Váy Ngắn In Hoa 309,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA08JVRVN-380727":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA08JVRVN-380728":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA08JVRVN-380729":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo In Hình Trước Ngực Canifa Áo Polo In Hình Trước Ngực 249,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA82JWRVN-380803":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA82JWRVN-380804":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Túi Giả Canifa Áo Polo Cộc Tay Túi Giả 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA62JXLVN-380876":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA62JXLVN-380877":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA62JXLVN-380878":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA62JXLVN-380879":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Túi Giả Canifa Áo Polo Cộc Tay Túi Giả 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA65JXIVN-380864":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA65JXIVN-380865":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA65JXIVN-380866":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA65JXIVN-380867":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Short Lưng Cao Canifa Quần Short Lưng Cao from 249,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA81JWSVN-380805":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA81JWSVN-380806":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA81JWSVN-380807":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Màu Không Tay Xẻ Sau Canifa Đầm Phối Màu Không Tay Xẻ Sau 299,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA14JVLVN-380707":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA14JVLVN-380708":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA14JVLVN-380709":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA14JVLVN-380710":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Kaki Nam Canifa Quần Dài Kaki Nam 589,000 VND
  Kích cỡ 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA71JXCVN-380839":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA71JXCVN-380840":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA71JXCVN-380841":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA71JXCVN-380842":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Lưng Thun Có Nơ Canifa Quần Dài Lưng Thun Có Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA97JWCVN-380756":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA97JWCVN-380757":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Bo Tay Xẻ Sườn Canifa Áo Polo Bo Tay Xẻ Sườn 229,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA89JWKVN-380781":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA89JWKVN-380782":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA89JWKVN-380783":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA89JWKVN-380784":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Xoắn Gấu Canifa Quần Jean Xoắn Gấu 289,000 VND
  Kích cỡ 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA75JWYVN-380822":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA75JWYVN-380823":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA75JWYVN-380824":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn In Chữ Canifa Áo Cổ Tròn In Chữ " Solar " 269,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA47JYAVN-380929":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA47JYAVN-380930":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA47JYAVN-380931":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA47JYAVN-380932":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn In Chữ Canifa Áo Cổ Tròn In Chữ " Free Dom " 259,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA48JXZVN-380926":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA48JXZVN-380927":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA48JXZVN-380928":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Túi Giả Canifa Áo Polo Cộc Tay Túi Giả 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA68JXFVN-380852":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA68JXFVN-380853":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA68JXFVN-380854":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA68JXFVN-380855":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Túi Giả Canifa Áo Polo Cộc Tay Túi Giả 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA60JXNVN-380884":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA60JXNVN-380885":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA60JXNVN-380886":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA60JXNVN-380887":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Lửng Cộc Tay Xẻ Sau Có Nơ Canifa Áo Lửng Cộc Tay Xẻ Sau Có Nơ 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA04JVVVN-380737":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA04JVVVN-380738":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA04JVVVN-380739":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Không Tay In Hình Canifa Áo Cổ Tròn Không Tay In Hình 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA99JWAVN-380751":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA99JWAVN-380752":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA99JWAVN-380753":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn In Hoa Canifa Chân Váy Ngắn In Hoa 309,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA10JVPVN-380723":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA10JVPVN-380724":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Bo Tay Xẻ Sườn Canifa Áo Polo Bo Tay Xẻ Sườn 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA92JWHVN-380769":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA92JWHVN-380770":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA92JWHVN-380771":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA92JWHVN-380772":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo In Hình Trước Ngực Canifa Áo Polo In Hình Trước Ngực 249,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA86JWNVN-380793":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA86JWNVN-380794":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Túi Giả Canifa Áo Polo Cộc Tay Túi Giả 369,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA64JXJVN-380868":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA64JXJVN-380869":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA64JXJVN-380870":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA64JXJVN-380871":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Canifa Áo Polo Cộc Tay 349,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA53JXUVN-380910":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA53JXUVN-380911":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA53JXUVN-380912":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Liền Cổ Tròn Thắt Nơ Canifa Đầm Liền Cổ Tròn Thắt Nơ 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA15JVKVN-380704":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA15JVKVN-380705":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA15JVKVN-380706":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Túi Giả Canifa Áo Polo Cộc Tay Túi Giả 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA61JXMVN-380880":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA61JXMVN-380881":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA61JXMVN-380882":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA61JXMVN-380883":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Lửng Cộc Tay Xẻ Sau Có Nơ Canifa Áo Lửng Cộc Tay Xẻ Sau Có Nơ 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA03JVWVN-380740":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA03JVWVN-380741":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA03JVWVN-380742":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo In Hình Trước Ngực Canifa Áo Polo In Hình Trước Ngực 249,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA87JWMVN-380789":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA87JWMVN-380790":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA87JWMVN-380791":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA87JWMVN-380792":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Lưng Thun Có Nơ Canifa Quần Dài Lưng Thun Có Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA96JWDVN-380758":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA96JWDVN-380759":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA96JWDVN-380760":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Màu Không Tay Xẻ Sau Canifa Đầm Phối Màu Không Tay Xẻ Sau 299,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA12JVNVN-380715":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA12JVNVN-380716":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA12JVNVN-380717":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA12JVNVN-380718":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo In Hình Trước Ngực Canifa Áo Polo In Hình Trước Ngực 249,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA85JWOVN-380795":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA85JWOVN-380796":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA85JWOVN-380797":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA85JWOVN-380798":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Lửng Canifa Quần Jean Lửng 299,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA78JWVVN-380813":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA78JWVVN-380814":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA78JWVVN-380815":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Xoắn Gấu Canifa Quần Jean Xoắn Gấu 289,000 VND
  Kích cỡ 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA77JWWVN-380816":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA77JWWVN-380817":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA77JWWVN-380818":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo In Hình Trước Ngực Canifa Áo Polo In Hình Trước Ngực 249,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA84JWPVN-380799":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Bo Tay Xẻ Sườn Canifa Áo Polo Bo Tay Xẻ Sườn 229,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA88JWLVN-380785":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA88JWLVN-380786":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA88JWLVN-380787":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA88JWLVN-380788":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Màu Không Tay Xẻ Sau Canifa Đầm Phối Màu Không Tay Xẻ Sau 299,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA13JVMVN-380711":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA13JVMVN-380712":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA13JVMVN-380713":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA13JVMVN-380714":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Lửng Có Khóa Canifa Chân Váy Lửng Có Khóa 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA05JVUVN-380733":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA05JVUVN-380734":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA05JVUVN-380735":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA05JVUVN-380736":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Lụa Họa Tiết Có Túi Canifa Chân Váy Lụa Họa Tiết Có Túi 349,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA06JVTVN-380731":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA06JVTVN-380732":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Canifa Áo Polo Cộc Tay 349,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA55JXSVN-380902":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA55JXSVN-380903":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA55JXSVN-380904":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA55JXSVN-380905":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Túi Giả Canifa Áo Polo Cộc Tay Túi Giả 369,000 VND
  Kích cỡ S M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA67JXGVN-380856":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA67JXGVN-380857":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA67JXGVN-380858":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA67JXGVN-380859":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Hình Kazac Canifa Áo Cổ Tròn Hình Kazac 259,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA49JXYVN-380923":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA49JXYVN-380924":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA49JXYVN-380925":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Canifa

Canifa là thương hiệu thời trang được thành lập bởi công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Dương vào năm 2001, nhằm mục đích khai thác nhu cầu gia tăng không ngừng các dòng sản phẩm len, sợi của thị trường nội địa. Với mẫu mã phong phú, chất lượng cao, cùng sự nỗ lực không ngừng của thương hiệu trong việc đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, thời trang Canifa đã và đang tạo dựng được chỗ đứng nhất định tại thị trường trong nước và cả nước ngoài như Đức, Mỹ, CH Séc, Ba Lan, Anh, Đài Loan,... Hiện các sản phẩm mới nhất của Canifa đã có mặt tại ZALORA Việt Nam.