Mua CANIFA: (80 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Quần Kaki Phối Hai Túi Dọc Dài 30 Canifa Quần Kaki Phối Hai Túi Dọc Dài 3… 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 29 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA87IQIVN-259715":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA87IQIVN-259716":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA87IQIVN-259717":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA87IQIVN-259718":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Dáng Slim Fit Màu Sáng Dài 31 Canifa Quần Jeans Dáng Slim Fit Màu Sán… 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 29 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA76IQTVN-259759":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA76IQTVN-259760":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA76IQTVN-259761":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA76IQTVN-259762":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Dài Tay Cài Cúc Phối Hình Tim Canifa Áo Len Dài Tay Cài Cúc Phối Hình… 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA45UNQVN-285926":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA45UNQVN-285927":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA45UNQVN-285928":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Dáng Suông In Hình Chiết Ly Vai Trái Canifa Đầm Thun Dáng Suông In Hình Chiế… 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA38ISFVN-259878":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA38ISFVN-259879":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kaki Phối Hai Túi Chéo Dài 31 Canifa Quần Kaki Phối Hai Túi Chéo Dài… 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 29 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA80IQPVN-259743":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA80IQPVN-259744":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA80IQPVN-259745":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA80IQPVN-259746":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Dài Tay Canifa Áo Sơ Mi Nam Dài Tay 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA43SAIVN-280855":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA43SAIVN-280856":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA43SAIVN-280857":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Cổ Tròn Dài Tay Phối Hình Tim Canifa Áo Len Cổ Tròn Dài Tay Phối Hình… 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA36UNZVN-285953":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA36UNZVN-285954":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA36UNZVN-285955":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kaki Phối Hai Túi Chéo Dài 31 Canifa Quần Kaki Phối Hai Túi Chéo Dài… 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA78IQRVN-259751":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA78IQRVN-259752":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA78IQRVN-259753":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA78IQRVN-259754":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Vest Vải Dạ Có Túi Canifa Áo Vest Vải Dạ Có Túi 569,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA03UPGVN-286056":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA03UPGVN-286057":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA03UPGVN-286058":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Cổ Tròn Dài Tay Chấm Bi Canifa Áo Len Cổ Tròn Dài Tay Chấm Bi… 329,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA34UOBVN-285959":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA34UOBVN-285960":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA34UOBVN-285961":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kaki Phối Hai Túi Dọc Canifa Quần Kaki Phối Hai Túi Dọc 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 29 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA86IQJVN-259719":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA86IQJVN-259720":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA86IQJVN-259721":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA86IQJVN-259722":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cổ Tim Ngắn Tay In Hình Canifa Áo Kiểu Cổ Tim Ngắn Tay In Hình… 249,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA49IRUVN-259856":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA49IRUVN-259857":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kaki Dài Canifa Quần Kaki Dài 399,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA69IRAVN-259787":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA69IRAVN-259788":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA69IRAVN-259789":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA69IRAVN-259790":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Len Chấm Bi Canifa Chân Váy Len Chấm Bi 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA19UOQVN-286004":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA19UOQVN-286005":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA19UOQVN-286006":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Caro Dài Tay Canifa Áo Sơ Mi Caro Dài Tay 389,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA34SARVN-280882":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA34SARVN-280883":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA34SARVN-280884":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Skinny Fit Mài Nhăn Dài 31 Canifa Quần Jeans Skinny Fit Mài Nhăn D… 529,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 29 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA92IQDVN-259695":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA92IQDVN-259696":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA92IQDVN-259697":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA92IQDVN-259698":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Dài Tay Cài Cúc Chấm Bi Canifa Áo Len Dài Tay Cài Cúc Chấm Bi… 349,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA40UNVVN-285941":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA40UNVVN-285942":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA40UNVVN-285943":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kaki Nữ Đính Khuy Trang Trí Canifa Áo Kaki Nữ Đính Khuy Trang Trí… 549,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA98UPLVN-286071":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA98UPLVN-286072":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA98UPLVN-286073":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Dài Tay Nẹp Quăn Canifa Áo Len Nữ Dài Tay Nẹp Quăn 329,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA95SCEVN-281013":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA95SCEVN-281014":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA95SCEVN-281015":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA95SCEVN-281016":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kim Tuyến Dài Tay Sọc Ngang Canifa Áo Kim Tuyến Dài Tay Sọc Ngang… 469,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA58WSVVN-291188":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA58WSVVN-291189":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA58WSVVN-291190":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Dài Tay Vạt Sau Dài Canifa Áo Len Dài Tay Vạt Sau Dài 329,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA28UOHVN-285977":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA28UOHVN-285978":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA28UOHVN-285979":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kaki Nữ Đính Khuy Trang Trí Canifa Áo Kaki Nữ Đính Khuy Trang Trí… 549,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA99UPKVN-286068":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA99UPKVN-286069":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA99UPKVN-286070":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kaki Phối Hai Túi Dọc Dài 30 Canifa Quần Kaki Phối Hai Túi Dọc Dài 3… 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 29 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA85IQKVN-259723":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA85IQKVN-259724":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA85IQKVN-259725":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA85IQKVN-259726":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Dáng Suông In Hình Canifa Đầm Thun Dáng Suông In Hình 329,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA35ISIVN-259884":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA35ISIVN-259885":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Dài Tay Túi Ngực Trái Canifa Áo Sơ Mi Nam Dài Tay Túi Ngực Tr… 349,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA40SALVN-280864":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA40SALVN-280865":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA40SALVN-280866":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Dáng Slim Fit Màu Sáng Dài 30 Canifa Quần Jeans Dáng Slim Fit Màu Sán… 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 29 30 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA75IQUVN-259763":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA75IQUVN-259764":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA75IQUVN-259765":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA75IQUVN-259766":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cổ Tim Ngắn Tay In Hình Canifa Áo Kiểu Cổ Tim Ngắn Tay In Hình… 249,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA48IRVVN-259858":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA48IRVVN-259859":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Trũn Phối Túi Trước Ngực Canifa Áo Cổ Trũn Phối Túi Trước Ngực… 249,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA87LHOVN-265749":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA87LHOVN-265750":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA87LHOVN-265751":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kaki Phối Hai Túi Chéo Dài 30 Canifa Quần Kaki Phối Hai Túi Chéo Dài… 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 29 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA79IQQVN-259747":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA79IQQVN-259748":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA79IQQVN-259749":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA79IQQVN-259750":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Vest Vải Dạ Có Túi Canifa Áo Vest Vải Dạ Có Túi 569,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA02UPHVN-286059":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA02UPHVN-286060":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA02UPHVN-286061":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kaki Phối Hai Túi Chéo Dài 31 Canifa Quần Kaki Phối Hai Túi Chéo Dài… 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 29 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA82IQNVN-259735":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA82IQNVN-259736":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA82IQNVN-259737":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA82IQNVN-259738":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kaki Phối Hai Túi Chéo Dài 30 Canifa Quần Kaki Phối Hai Túi Chéo Dài… 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 29 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA81IQOVN-259739":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA81IQOVN-259740":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA81IQOVN-259741":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA81IQOVN-259742":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Dài Tay Cài Cúc Phối Hình Tim Canifa Áo Len Dài Tay Cài Cúc Phối Hình… 349,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA43UNSVN-285932":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA43UNSVN-285933":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA43UNSVN-285934":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kim Tuyến Cổ Tròn Dài Tay Canifa Áo Kim Tuyến Cổ Tròn Dài Tay… 469,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA60WSTVN-291182":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA60WSTVN-291183":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA60WSTVN-291184":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Dài Tay Túi Ngực Trái Canifa Áo Sơ Mi Nam Dài Tay Túi Ngực Tr… 349,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA39SAMVN-280867":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA39SAMVN-280868":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA39SAMVN-280869":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cài Nút Có Túi Canifa Áo Dài Tay Cài Nút Có Túi 549,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA48WTFVN-291218":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA48WTFVN-291219":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA48WTFVN-291220":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Lửng Cúc Đính Vai Canifa Đầm Tay Lửng Cúc Đính Vai 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA03SBWVN-280986":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA03SBWVN-280987":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA03SBWVN-280988":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cài Nút Có Túi Canifa Áo Dài Tay Cài Nút Có Túi 549,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA49WTEVN-291215":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA49WTEVN-291216":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA49WTEVN-291217":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Trũng Phối Họa Tiết Phần Vai Canifa Áo Cổ Trũng Phối Họa Tiết Phần V… 229,000 VND
  Kích cỡ S M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA17ITAVN-259946":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA17ITAVN-259947":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA17ITAVN-259948":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA17ITAVN-259949":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Blazer Dáng Dài Một Nút Canifa Blazer Dáng Dài Một Nút 649,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA88UPVVN-286105":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA88UPVVN-286106":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA88UPVVN-286107":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kaki Phối Hai Túi Chéo Dài 30 Canifa Quần Kaki Phối Hai Túi Chéo Dài… 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 29 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA83IQMVN-259731":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA83IQMVN-259732":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA83IQMVN-259733":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA83IQMVN-259734":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lửng Kaki Thô Canifa Quần Lửng Kaki Thô 349,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA60IRJVN-259823":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA60IRJVN-259824":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA60IRJVN-259825":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA60IRJVN-259826":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Trũng In Hình Canifa Áo Cổ Trũng In Hình 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA19ISYVN-259938":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA19ISYVN-259939":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA19ISYVN-259940":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA19ISYVN-259941":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Cổ Tròn Dài Tay Phối Hình Tim Canifa Áo Len Cổ Tròn Dài Tay Phối Hình… 329,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA35UOAVN-285956":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA35UOAVN-285957":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA35UOAVN-285958":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Trũng Phối Túi Trước Ngực Canifa Áo Cổ Trũng Phối Túi Trước Ngực… 249,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA25ISSVN-259918":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA25ISSVN-259919":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA25ISSVN-259920":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nam Cổ Tim Trang Trí Vai Canifa Áo Len Nam Cổ Tim Trang Trí Vai… 399,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA15UOUVN-286016":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA15UOUVN-286017":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA15UOUVN-286018":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Caro Dài Tay Canifa Áo Sơ Mi Caro Dài Tay 389,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA32SATVN-280888":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA32SATVN-280889":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA32SATVN-280890":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Skinny Fit Mài Nhăn Canifa Quần Jeans Skinny Fit Mài Nhăn… 529,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA98IPXVN-259673":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA98IPXVN-259674":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA98IPXVN-259675":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
Sắp xếp