CANIFA: (129 sản phẩm tìm thấy)

 • Áo Sơ Mi Dài Tay Có Túi Canifa Áo Sơ Mi Dài Tay Có Túi 499,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA52HWXVN-427619":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA52HWXVN-427620":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA52HWXVN-427621":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA52HWXVN-427622":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Dài Tay Có Túi Canifa Áo Sơ Mi Dài Tay Có Túi 499,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA51HWYVN-427623":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA51HWYVN-427624":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA51HWYVN-427625":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA51HWYVN-427626":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Dài Tay Canifa Áo Sơ Mi Dài Tay 499,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA59HWQVN-427594":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA59HWQVN-427595":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA59HWQVN-427596":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Dài Tay Canifa Áo Sơ Mi Dài Tay 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA60HWPVN-427591":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA60HWPVN-427592":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA60HWPVN-427593":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nam Dài Tay Có Cổ Canifa Áo Nam Dài Tay Có Cổ 269,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA77HVYVN-427542":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA77HVYVN-427543":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA77HVYVN-427544":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Canifa Áo Polo Cộc Tay 349,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA58JXPVN-380892":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA58JXPVN-380893":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA58JXPVN-380894":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA58JXPVN-380895":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Phối Màu Canifa Áo Dài Tay Phối Màu 369,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA25HXYVN-427682":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA25HXYVN-427683":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tim Có In Canifa Áo Cổ Tim Có In 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA49HXAVN-427630":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA49HXAVN-427631":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA49HXAVN-427632":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Túi Giả Canifa Áo Polo Cộc Tay Túi Giả 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA61JXMVN-380880":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA61JXMVN-380881":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA61JXMVN-380882":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA61JXMVN-380883":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Liền Tay Lửng Cổ Tròn Canifa Đầm Liền Tay Lửng Cổ Tròn 499,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA17HYGVN-427698":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA17HYGVN-427699":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Dài Tay Canifa Áo Sơ Mi Dài Tay 499,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA53HWWVN-427615":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA53HWWVN-427616":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA53HWWVN-427617":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA53HWWVN-427618":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nam Dài Tay Có Cổ Canifa Áo Nam Dài Tay Có Cổ 269,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA86HVPVN-427512":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA86HVPVN-427513":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA86HVPVN-427514":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA86HVPVN-427515":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tim Có In Canifa Áo Cổ Tim Có In 229,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA45HXEVN-427641":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA45HXEVN-427642":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA45HXEVN-427643":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Dài Tay Canifa Áo Sơ Mi Dài Tay 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA61HWOVN-427588":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA61HWOVN-427589":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA61HWOVN-427590":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nam Dài Tay Có Cổ Canifa Áo Nam Dài Tay Có Cổ 269,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA82HVTVN-427525":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA82HVTVN-427526":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA82HVTVN-427527":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Dài Tay Canifa Áo Sơ Mi Dài Tay 499,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA55HWUVN-427607":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA55HWUVN-427608":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA55HWUVN-427609":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA55HWUVN-427610":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Dài Tay Canifa Áo Sơ Mi Dài Tay 499,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA54HWVVN-427611":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA54HWVVN-427612":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA54HWVVN-427613":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA54HWVVN-427614":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nam Dài Tay Có Cổ Canifa Áo Nam Dài Tay Có Cổ 269,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA79HVWVN-427535":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA79HVWVN-427536":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA79HVWVN-427537":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA79HVWVN-427538":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Dài Tay Cổ Tròn Canifa Áo Thun In Dài Tay Cổ Tròn 269,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA70HWFVN-427563":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA70HWFVN-427564":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA70HWFVN-427565":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Dài Tay Canifa Áo Sơ Mi Dài Tay 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA58HWRVN-427597":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA58HWRVN-427598":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA58HWRVN-427599":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Tròn In Canifa Áo Dài Tay Cổ Tròn In 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA35HXOVN-427662":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA35HXOVN-427663":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Dài Tay Cổ Tròn Canifa Áo Thun In Dài Tay Cổ Tròn 269,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA69HWGVN-427566":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA69HWGVN-427567":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA69HWGVN-427568":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Số Dài Tay Canifa Áo Thun In Số Dài Tay 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA62HWNVN-427585":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA62HWNVN-427586":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA62HWNVN-427587":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nam Kẻ Dài Tay Canifa Áo Thun Nam Kẻ Dài Tay 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA68HWHVN-427569":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA68HWHVN-427570":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA68HWHVN-427571":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Lỡ Cổ Đổ Canifa Áo Tay Lỡ Cổ Đổ 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA29HXUVN-427674":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA29HXUVN-427675":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Phối Màu Canifa Chân Váy Phối Màu 199,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA12HYLVN-427711":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA12HYLVN-427712":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Túi Giả Canifa Áo Polo Cộc Tay Túi Giả 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA68JXFVN-380852":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA68JXFVN-380853":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA68JXFVN-380854":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA68JXFVN-380855":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nam Dài Tay Có Cổ Canifa Áo Nam Dài Tay Có Cổ 269,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA78HVXVN-427539":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA78HVXVN-427540":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA78HVXVN-427541":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Phối Màu Canifa Áo Dài Tay Phối Màu 369,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA23HYAVN-427686":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA23HYAVN-427687":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nam Dài Tay Có Cổ Canifa Áo Nam Dài Tay Có Cổ 269,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA84HVRVN-427519":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA84HVRVN-427520":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA84HVRVN-427521":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Liền Tay Cổ Tròn Có Túi Canifa Đầm Liền Tay Cổ Tròn Có Túi 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA14HYJVN-427706":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA14HYJVN-427707":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA14HYJVN-427708":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nam Cổ Tim Canifa Áo Nam Cổ Tim 329,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA90HVLVN-427499":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA90HVLVN-427500":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA90HVLVN-427501":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA90HVLVN-427502":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nam Cổ Tim Canifa Áo Nam Cổ Tim 379,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA93HVIVN-427488":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA93HVIVN-427489":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA93HVIVN-427490":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Dài Tay Cổ Tròn Canifa Áo Thun In Dài Tay Cổ Tròn 269,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA72HWDVN-427557":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA72HWDVN-427558":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA72HWDVN-427559":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn In Chữ Canifa Áo Cổ Tròn In Chữ " Solar " 269,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA46JYBVN-380933":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA46JYBVN-380934":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA46JYBVN-380935":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA46JYBVN-380936":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nam Cổ Tim Canifa Áo Nam Cổ Tim 379,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA94HVHVN-427485":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA94HVHVN-427486":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA94HVHVN-427487":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Liền Tay Lửng Cổ Tròn Canifa Đầm Liền Tay Lửng Cổ Tròn 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA16HYHVN-427700":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA16HYHVN-427701":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA16HYHVN-427702":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Tròn In Canifa Áo Dài Tay Cổ Tròn In 229,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA33HXQVN-427666":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA33HXQVN-427667":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tim Có In Canifa Áo Cổ Tim Có In 229,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA48HXBVN-427633":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA48HXBVN-427634":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA48HXBVN-427635":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Màu Không Tay Xẻ Sau Canifa Đầm Phối Màu Không Tay Xẻ Sau 299,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA12JVNVN-380715":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA12JVNVN-380716":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA12JVNVN-380717":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA12JVNVN-380718":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Tròn In Canifa Áo Dài Tay Cổ Tròn In 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA34HXPVN-427664":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA34HXPVN-427665":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Dài Tay Canifa Áo Sơ Mi Dài Tay 499,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA56HWTVN-427603":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA56HWTVN-427604":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA56HWTVN-427605":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA56HWTVN-427606":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Túi Giả Canifa Áo Polo Cộc Tay Túi Giả 369,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA69JXEVN-380848":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA69JXEVN-380849":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA69JXEVN-380850":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA69JXEVN-380851":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Túi Giả Canifa Áo Polo Cộc Tay Túi Giả 369,000 VND
  Kích cỡ S M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA62JXLVN-380876":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA62JXLVN-380877":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA62JXLVN-380878":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA62JXLVN-380879":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Thuyền Vạt Cong Canifa Áo Dài Tay Cổ Thuyền Vạt Cong 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA41HXIVN-427652":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA41HXIVN-427653":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Số Dài Tay Canifa Áo Thun In Số Dài Tay 249,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA63HWMVN-427583":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA63HWMVN-427584":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Phối Màu Canifa Áo Dài Tay Phối Màu 369,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA24HXZVN-427684":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA24HXZVN-427685":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nam Dài Tay Có Cổ Canifa Áo Nam Dài Tay Có Cổ 269,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA76HVZVN-427545":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA76HVZVN-427546":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA76HVZVN-427547":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Dài Tay Canifa Áo Sơ Mi Dài Tay 499,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA57HWSVN-427600":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA57HWSVN-427601":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA57HWSVN-427602":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Lỡ Cổ Đổ Canifa Áo Tay Lỡ Cổ Đổ 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA28HXVVN-427676":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA28HXVVN-427677":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Liền Cổ Tròn Thắt Nơ Canifa Đầm Liền Cổ Tròn Thắt Nơ 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA16JVJVN-380701":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA16JVJVN-380702":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA16JVJVN-380703":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Túi Giả Canifa Áo Polo Cộc Tay Túi Giả 369,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA66JXHVN-380860":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA66JXHVN-380861":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA66JXHVN-380862":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA66JXHVN-380863":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nam Dài Tay Có Cổ Canifa Áo Nam Dài Tay Có Cổ 269,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA80HVVVN-427531":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA80HVVVN-427532":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA80HVVVN-427533":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA80HVVVN-427534":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Canifa Áo Polo Cộc Tay 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA56JXRVN-380898":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA56JXRVN-380899":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA56JXRVN-380900":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA56JXRVN-380901":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Lỡ Cổ Đổ Canifa Áo Tay Lỡ Cổ Đổ 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA26HXXVN-427680":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA26HXXVN-427681":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Thuyền Dài Tay Canifa Áo Cổ Thuyền Dài Tay 269,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA11HYMVN-427713":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA11HYMVN-427714":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA11HYMVN-427715":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nam Dài Tay Cổ Tròn Canifa Áo Nam Dài Tay Cổ Tròn 329,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA87HVOVN-427509":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA87HVOVN-427510":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA87HVOVN-427511":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Tròn In Canifa Áo Dài Tay Cổ Tròn In 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA36HXNVN-427660":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA36HXNVN-427661":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tim Có In Canifa Áo Cổ Tim Có In 229,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA46HXDVN-427639":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA46HXDVN-427640":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Thuyền Dài Tay Canifa Áo Cổ Thuyền Dài Tay 269,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA08HYPVN-427721":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA08HYPVN-427722":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA08HYPVN-427723":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Túi Giả Canifa Áo Polo Cộc Tay Túi Giả 369,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA67JXGVN-380856":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA67JXGVN-380857":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA67JXGVN-380858":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA67JXGVN-380859":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nữ Dài Tay Cổ Tròn Canifa Áo Nữ Dài Tay Cổ Tròn 299,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA06HYRVN-427727":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA06HYRVN-427728":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA06HYRVN-427729":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA06HYRVN-427730":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Lỡ Cổ Thuyền Canifa Đầm Tay Lỡ Cổ Thuyền 299,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA22HYBVN-427688":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA22HYBVN-427689":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Phối Màu Canifa Chân Váy Phối Màu 199,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA13HYKVN-427709":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA13HYKVN-427710":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nam Dài Tay Có Cổ Canifa Áo Nam Dài Tay Có Cổ 269,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA83HVSVN-427522":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA83HVSVN-427523":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA83HVSVN-427524":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nam Dài Tay Có Cổ Canifa Áo Nam Dài Tay Có Cổ 269,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA73HWCVN-427554":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA73HWCVN-427555":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA73HWCVN-427556":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nam Dài Tay Có Cổ Canifa Áo Nam Dài Tay Có Cổ 269,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA85HVQVN-427516":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA85HVQVN-427517":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA85HVQVN-427518":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nam Kẻ Dài Tay Canifa Áo Thun Nam Kẻ Dài Tay 249,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA67HWIVN-427572":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA67HWIVN-427573":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA67HWIVN-427574":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Tròn In Canifa Áo Dài Tay Cổ Tròn In 229,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA37HXMVN-427659":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tim Có In Canifa Áo Cổ Tim Có In 229,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA47HXCVN-427636":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA47HXCVN-427637":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA47HXCVN-427638":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Túi Giả Canifa Áo Polo Cộc Tay Túi Giả 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA63JXKVN-380872":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA63JXKVN-380873":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA63JXKVN-380874":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA63JXKVN-380875":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Thuyền Dài Tay Canifa Áo Cổ Thuyền Dài Tay 269,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA09HYOVN-427719":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA09HYOVN-427720":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Hình Kazac Canifa Áo Cổ Tròn Hình Kazac 259,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA50JXXVN-380919":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA50JXXVN-380920":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA50JXXVN-380921":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA50JXXVN-380922":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Thuyền Vạt Cong Canifa Áo Dài Tay Cổ Thuyền Vạt Cong 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA40HXJVN-427654":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA40HXJVN-427655":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Thân Sau Dài Canifa Áo Cổ Tròn Thân Sau Dài 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA02JVXVN-380743":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA02JVXVN-380744":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA02JVXVN-380745":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nam Kẻ Dài Tay Canifa Áo Thun Nam Kẻ Dài Tay 249,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA66HWJVN-427575":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA66HWJVN-427576":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA66HWJVN-427577":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tim Có In Canifa Áo Cổ Tim Có In 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA43HXGVN-427647":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA43HXGVN-427648":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA43HXGVN-427649":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Túi Giả Canifa Áo Polo Cộc Tay Túi Giả 369,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA65JXIVN-380864":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA65JXIVN-380865":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA65JXIVN-380866":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA65JXIVN-380867":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn In Hoa Canifa Chân Váy Ngắn In Hoa 309,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA09JVQVN-380725":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA09JVQVN-380726":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nam Cổ Tim Canifa Áo Nam Cổ Tim 379,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA95HVGVN-427482":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA95HVGVN-427483":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA95HVGVN-427484":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Thuyền Dài Tay Canifa Áo Cổ Thuyền Dài Tay 269,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA10HYNVN-427716":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA10HYNVN-427717":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA10HYNVN-427718":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Lửng Cộc Tay Xẻ Sau Có Nơ Canifa Áo Lửng Cộc Tay Xẻ Sau Có Nơ 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA03JVWVN-380740":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA03JVWVN-380741":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA03JVWVN-380742":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn In Chữ Canifa Áo Cổ Tròn In Chữ " Solar " 269,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA45JYCVN-380937":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA45JYCVN-380938":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA45JYCVN-380939":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA45JYCVN-380940":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tim Có In Canifa Áo Cổ Tim Có In 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA44HXFVN-427644":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA44HXFVN-427645":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA44HXFVN-427646":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Liền Tay Cổ Tròn Có Túi Canifa Đầm Liền Tay Cổ Tròn Có Túi 499,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA15HYIVN-427703":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA15HYIVN-427704":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA15HYIVN-427705":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Dài Tay Cổ Tròn Canifa Áo Thun In Dài Tay Cổ Tròn 269,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA71HWEVN-427560":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA71HWEVN-427561":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA71HWEVN-427562":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Bo Tay Xẻ Sườn Canifa Áo Polo Bo Tay Xẻ Sườn 229,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA92JWHVN-380769":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA92JWHVN-380770":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA92JWHVN-380771":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA92JWHVN-380772":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn In Chữ Canifa Áo Cổ Tròn In Chữ " Free Dom " 259,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA48JXZVN-380926":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA48JXZVN-380927":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA48JXZVN-380928":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Tròn In Canifa Áo Dài Tay Cổ Tròn In 229,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA38HXLVN-427658":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Túi Giả Canifa Áo Polo Cộc Tay Túi Giả 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA60JXNVN-380884":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA60JXNVN-380885":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA60JXNVN-380886":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA60JXNVN-380887":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Kaki Nam Canifa Quần Dài Kaki Nam 589,000 VND
  Kích cỡ 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA72JXBVN-380835":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA72JXBVN-380836":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA72JXBVN-380837":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA72JXBVN-380838":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Không Tay In Hình Canifa Áo Cổ Tròn Không Tay In Hình 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA99JWAVN-380751":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA99JWAVN-380752":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA99JWAVN-380753":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Cộc Tay Túi Giả Canifa Áo Polo Cộc Tay Túi Giả 369,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA64JXJVN-380868":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA64JXJVN-380869":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA64JXJVN-380870":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA64JXJVN-380871":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Lưng Thun Có Nơ Canifa Quần Dài Lưng Thun Có Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA97JWCVN-380756":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA97JWCVN-380757":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Tròn In Canifa Áo Dài Tay Cổ Tròn In 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA32HXRVN-427668":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA32HXRVN-427669":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn In Hoa Canifa Chân Váy Ngắn In Hoa 309,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA08JVRVN-380727":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA08JVRVN-380728":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA08JVRVN-380729":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Canifa

Canifa là thương hiệu thời trang được thành lập bởi công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Dương vào năm 2001, nhằm mục đích khai thác nhu cầu gia tăng không ngừng các dòng sản phẩm len, sợi của thị trường nội địa. Với mẫu mã phong phú, chất lượng cao, cùng sự nỗ lực không ngừng của thương hiệu trong việc đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, thời trang Canifa đã và đang tạo dựng được chỗ đứng nhất định tại thị trường trong nước và cả nước ngoài như Đức, Mỹ, CH Séc, Ba Lan, Anh, Đài Loan,... Hiện các sản phẩm mới nhất của Canifa đã có mặt tại ZALORA Việt Nam.