Mua DàNH CHO NAM: (68 sản phẩm tìm thấy)

 • Quần Lửng Kaki Nam 49% OFF ATYPICAL Quần Lửng Kaki Nam 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 28 29 30 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA79EBKVN-250226":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA79EBKVN-250227":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA79EBKVN-250228":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA79EBKVN-250229":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA79EBKVN-250230":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA79EBKVN-250231":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Quần Lửng Kaki Nam 49% OFF ATYPICAL Quần Lửng Kaki Nam 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 28 29 30 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA76EBNVN-250244":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA76EBNVN-250245":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA76EBNVN-250246":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA76EBNVN-250247":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA76EBNVN-250248":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA76EBNVN-250249":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Canvas Ananas Giày Canvas 498,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH86RIJVN-223488":{"price":"498,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH86RIJVN-223489":{"price":"498,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH86RIJVN-223490":{"price":"498,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH86RIJVN-223491":{"price":"498,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH86RIJVN-223492":{"price":"498,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Da Nam Ananas Giày Da Nam 857,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH49PBEVN-274269":{"price":"857,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH49PBEVN-274270":{"price":"857,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH49PBEVN-274271":{"price":"857,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH49PBEVN-274272":{"price":"857,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH49PBEVN-274273":{"price":"857,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH74EBPVN-250255":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH74EBPVN-250256":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH74EBPVN-250257":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH74EBPVN-250258":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH74EBPVN-250259":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Quần Slim Fit Chino 28% OFF Monkee Genes Quần Slim Fit Chino 1,999,000 VND GIẢM CÒN 1,439,000 VND Kích cỡ 28 30 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO067AA70RGBVN-279050":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA70RGBVN-279051":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA70RGBVN-279052":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Sandal Vento Giày Sandal 199,000 VND
  Kích cỡ 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE044SH17AHUVN-241557":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH17AHUVN-241558":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH17AHUVN-241559":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH17AHUVN-241560":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH66EBXVN-250295":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH66EBXVN-250296":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH66EBXVN-250297":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH66EBXVN-250298":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH66EBXVN-250299":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Quần Lửng Kaki Nam 49% OFF ATYPICAL Quần Lửng Kaki Nam 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 28 29 30 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA80EBJVN-250220":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA80EBJVN-250221":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA80EBJVN-250222":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA80EBJVN-250223":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA80EBJVN-250224":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA80EBJVN-250225":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Aó Thun Nam SANDLOT 43% OFF Zoo York Aó Thun Nam SANDLOT 399,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZO080AA03KCEVN-263245":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA03KCEVN-263246":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA03KCEVN-263247":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA03KCEVN-267052":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH71EBSVN-250270":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH71EBSVN-250271":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH71EBSVN-250272":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH71EBSVN-250273":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH71EBSVN-250274":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Thun Nam AZTECA 43% OFF Zoo York Áo Thun Nam AZTECA 399,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZO080AA06KCBVN-263233":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA06KCBVN-263234":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA06KCBVN-263235":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA06KCBVN-267049":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"}}}
 • Áo Thun Nam MOBB Z 43% OFF Zoo York Áo Thun Nam MOBB Z 399,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZO080AA00KCHVN-263257":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA00KCHVN-263258":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA00KCHVN-263259":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA00KCHVN-267055":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"}}}
 • Quần Supa Skinny 33% OFF Monkee Genes Quần Supa Skinny 1,999,000 VND GIẢM CÒN 1,339,000 VND Kích cỡ 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO067AA74RFXVN-279033":{"price":"1,999,000","special_price":"1,339,000","saving_percentage":"33%"},"MO067AA74RFXVN-279034":{"price":"1,999,000","special_price":"1,339,000","saving_percentage":"33%"},"MO067AA74RFXVN-279035":{"price":"1,999,000","special_price":"1,339,000","saving_percentage":"33%"},"MO067AA74RFXVN-279036":{"price":"1,999,000","special_price":"1,339,000","saving_percentage":"33%"}}}
 • Đồng Hồ Classic B-TI-CLC10 Breo Đồng Hồ Classic B-TI-CLC10 809,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BR236AC23OMUVN-273170":{"price":"809,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH75EBOVN-250250":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH75EBOVN-250251":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH75EBOVN-250252":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH75EBOVN-250253":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH75EBOVN-250254":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Thun Nam OLYMPIAD 43% OFF Zoo York Áo Thun Nam OLYMPIAD 399,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZO080AA91KCQVN-263293":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA91KCQVN-263294":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA91KCQVN-263295":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA91KCQVN-267063":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"}}}
 • Áo Thun Nam BASIC EXPLODED 43% OFF Zoo York Áo Thun Nam BASIC EXPLODED 399,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZO080AA96KCLVN-263273":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA96KCLVN-263274":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA96KCLVN-263275":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA96KCLVN-267059":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"}}}
 • Áo Thun Túi Màu Lính 50% OFF ATYPICAL Áo Thun Túi Màu Lính 199,000 VND GIẢM CÒN 99,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA41FXAVN-254063":{"price":"199,000","special_price":"99,000","saving_percentage":"50%"},"AT987AA41FXAVN-254064":{"price":"199,000","special_price":"99,000","saving_percentage":"50%"},"AT987AA41FXAVN-254065":{"price":"199,000","special_price":"99,000","saving_percentage":"50%"},"AT987AA41FXAVN-254066":{"price":"199,000","special_price":"99,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Thắt Lưng Dây Dù Caro 48% OFF Zilandi Thắt Lưng Dây Dù Caro 249,000 VND GIẢM CÒN 129,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808AC75KSQVN-264778":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Áo Polo Túi In Họa Tiết 50% OFF EZRA by ZALORA Áo Polo Túi In Họa Tiết 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA24SYDVN-282807":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA24SYDVN-282808":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA24SYDVN-282809":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA24SYDVN-282810":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Thun Polo Cổ Và Bo Tay Phối 50% OFF ATYPICAL Áo Thun Polo Cổ Và Bo Tay Phối 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA22DSBVN-249262":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"AT987AA22DSBVN-249263":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"AT987AA22DSBVN-249264":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"AT987AA22DSBVN-249265":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH63ECAVN-250310":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH63ECAVN-250311":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH63ECAVN-250312":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH63ECAVN-250313":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH63ECAVN-250314":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Quần Lửng Kaki Nam 49% OFF ATYPICAL Quần Lửng Kaki Nam 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 29 30 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA78EBLVN-250232":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA78EBLVN-250233":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA78EBLVN-250234":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA78EBLVN-250235":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA78EBLVN-250236":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA78EBLVN-250237":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH70EBTVN-250275":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH70EBTVN-250276":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH70EBTVN-250277":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH70EBTVN-250278":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH70EBTVN-250279":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Quần Jean Nam Regular Fit 48% OFF ATYPICAL Quần Jean Nam Regular Fit 399,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA47MVOVN-269151":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"AT987AA47MVOVN-269152":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"AT987AA47MVOVN-269153":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"AT987AA47MVOVN-269154":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"AT987AA47MVOVN-269155":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH64EBZVN-250305":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH64EBZVN-250306":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH64EBZVN-250307":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH64EBZVN-250308":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH64EBZVN-250309":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH59ECEVN-250330":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH59ECEVN-250331":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH59ECEVN-250332":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH59ECEVN-250333":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH59ECEVN-250334":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Slim Chino 50% OFF Cheap Monday Slim Chino 1,799,000 VND GIẢM CÒN 899,000 VND Kích cỡ 31 32 33
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA30LCBVN-265277":{"price":"1,799,000","special_price":"899,000","saving_percentage":"50%"},"CH011AA30LCBVN-265278":{"price":"1,799,000","special_price":"899,000","saving_percentage":"50%"},"CH011AA30LCBVN-265279":{"price":"1,799,000","special_price":"899,000","saving_percentage":"50%"},"CH011AA30LCBVN-265280":{"price":"1,799,000","special_price":"899,000","saving_percentage":"50%"},"CH011AA30LCBVN-265281":{"price":"1,799,000","special_price":"899,000","saving_percentage":"50%"},"CH011AA30LCBVN-265282":{"price":"1,799,000","special_price":"899,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Quần Jeans SlimFit Nam 50% OFF ATYPICAL Quần Jeans SlimFit Nam 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA97DTAVN-249370":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"AT987AA97DTAVN-249371":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"AT987AA97DTAVN-249372":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"AT987AA97DTAVN-249373":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"AT987AA97DTAVN-249374":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"AT987AA97DTAVN-249375":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Thun Nam OLYMPIAD 43% OFF Zoo York Áo Thun Nam OLYMPIAD 399,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZO080AA92KCPVN-263289":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA92KCPVN-263290":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA92KCPVN-263291":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA92KCPVN-267062":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"}}}
 • Áo Thun Nam INDUSTRIAL ATLAS 43% OFF Zoo York Áo Thun Nam INDUSTRIAL ATLAS 399,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZO080AA94KCNVN-263281":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA94KCNVN-263282":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA94KCNVN-263283":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA94KCNVN-267060":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH62ECBVN-250315":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH62ECBVN-250316":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH62ECBVN-250317":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH62ECBVN-250318":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH62ECBVN-250319":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Thun Nam INDUSTRIAL ATLAS 43% OFF Zoo York Áo Thun Nam INDUSTRIAL ATLAS 399,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZO080AA93KCOVN-263285":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA93KCOVN-263286":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA93KCOVN-263287":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA93KCOVN-267061":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH67EBWVN-250290":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH67EBWVN-250291":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH67EBWVN-250292":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH67EBWVN-250293":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH67EBWVN-250294":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Thun Nam SURPLUS 43% OFF Zoo York Áo Thun Nam SURPLUS 399,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZO080AA01KCGVN-263253":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA01KCGVN-263254":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA01KCGVN-263255":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA01KCGVN-267054":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH65EBYVN-250300":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH65EBYVN-250301":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH65EBYVN-250302":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH65EBYVN-250303":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH65EBYVN-250304":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Thun Nam MOBB Z 43% OFF Zoo York Áo Thun Nam MOBB Z 399,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZO080AA99KCIVN-263261":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA99KCIVN-263262":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA99KCIVN-263263":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA99KCIVN-267056":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 40 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH72EBRVN-250265":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH72EBRVN-250266":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH72EBRVN-250267":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH72EBRVN-250268":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH72EBRVN-250269":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 40 41 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH69EBUVN-250280":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH69EBUVN-250281":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH69EBUVN-250282":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH69EBUVN-250283":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH69EBUVN-250284":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Thun Nam EMPIRE STATE 43% OFF Zoo York Áo Thun Nam EMPIRE STATE 399,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZO080AA97KCKVN-263269":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA97KCKVN-263270":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA97KCKVN-263271":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA97KCKVN-267058":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"}}}
 • Áo T-shirt Cổ Tròn In Stree Photo Dripped 56% OFF EZRA by ZALORA Áo T-shirt Cổ Tròn In Stree Photo Dripped 269,000 VND GIẢM CÒN 119,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA90QEJVN-276437":{"price":"269,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"56%"},"EZ084AA90QEJVN-276438":{"price":"269,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"56%"},"EZ084AA90QEJVN-276439":{"price":"269,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"56%"},"EZ084AA90QEJVN-276440":{"price":"269,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"56%"}}}
 • Giày Mọi Nam Đế Vân Gỗ 49% OFF Zilandi Giày Mọi Nam Đế Vân Gỗ 749,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ 41 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH91OCMVN-272404":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"ZI808SH91OCMVN-272405":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"ZI808SH91OCMVN-272406":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"ZI808SH91OCMVN-272407":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"ZI808SH91OCMVN-272408":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Thun Nam ITS IN YOUR HEAD 43% OFF Zoo York Áo Thun Nam ITS IN YOUR HEAD 399,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZO080AA02KCFVN-263249":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA02KCFVN-263250":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA02KCFVN-263251":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA02KCFVN-267053":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"}}}
 • Áo Thun Nam EMPIRE STATE 43% OFF Zoo York Áo Thun Nam EMPIRE STATE 399,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZO080AA98KCJVN-263265":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA98KCJVN-263266":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA98KCJVN-263267":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"},"ZO080AA98KCJVN-267057":{"price":"399,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"43%"}}}
 • Dép Kẹp Nam 49% OFF The Z Collections Dép Kẹp Nam 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH73EBQVN-250260":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH73EBQVN-250261":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH73EBQVN-250262":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH73EBQVN-250263":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH73EBQVN-250264":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • EMBOSSED STUDS 49% OFF Burton Menswear EMBOSSED STUDS 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AC65OWSVN-273895":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"BU071AC65OWSVN-273896":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"BU071AC65OWSVN-273897":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Thun Túi Màu Lính 50% OFF ATYPICAL Áo Thun Túi Màu Lính 199,000 VND GIẢM CÒN 99,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA47FWUVN-254039":{"price":"199,000","special_price":"99,000","saving_percentage":"50%"},"AT987AA47FWUVN-254040":{"price":"199,000","special_price":"99,000","saving_percentage":"50%"},"AT987AA47FWUVN-254041":{"price":"199,000","special_price":"99,000","saving_percentage":"50%"},"AT987AA47FWUVN-254042":{"price":"199,000","special_price":"99,000","saving_percentage":"50%"}}}