Giày Dép Nam

Mua GIàY NAM: (871 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Mọi Nam Phối Màu ZALORA Giày Mọi Nam Phối Màu 699,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH71OMIVN-389570":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71OMIVN-389571":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71OMIVN-389572":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71OMIVN-389573":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71OMIVN-389574":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71OMIVN-389575":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71OMIVN-389576":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Canvas In Họa Tiết ZALORA Giày Sneakers Canvas In Họa Tiết 499,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH77OIGVN-389334":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH77OIGVN-389335":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH77OIGVN-389336":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH77OIGVN-389337":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH77OIGVN-389338":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH77OIGVN-389339":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH77OIGVN-389340":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Vento Giày Sandal Nam 269,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE044SH53TJYVN-399570":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH53TJYVN-399571":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH53TJYVN-399572":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH53TJYVN-399573":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH53TJYVN-399574":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nam Mido's Giày Vải Nam 429,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH00SLBVN-397787":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH00SLBVN-397788":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH00SLBVN-397789":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH00SLBVN-397790":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH00SLBVN-397791":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH00SLBVN-397792":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneaker Thắt Dây ZALORA Giày Sneaker Thắt Dây 499,000 VND
  Kích cỡ 41 42 43 44 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH59SYEVN-398671":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH59SYEVN-398672":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH59SYEVN-398673":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH59SYEVN-398674":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH59SYEVN-398675":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH59SYEVN-398676":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Da ZALORA Giày Mọi Da 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH66OMNVN-389605":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66OMNVN-389606":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66OMNVN-389607":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66OMNVN-389608":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66OMNVN-389609":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66OMNVN-389610":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66OMNVN-389611":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Da ZALORA Giày Mọi Da 449,000 VND
  Kích cỡ 40 42 44 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH65OMOVN-389612":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65OMOVN-389613":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65OMOVN-389614":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65OMOVN-389615":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65OMOVN-389616":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65OMOVN-389617":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65OMOVN-389618":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Dây Đan ZALORA Giày Mọi Nam Dây Đan 549,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH69OMKVN-389584":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69OMKVN-389585":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69OMKVN-389586":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69OMKVN-389587":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69OMKVN-389588":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69OMKVN-389589":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69OMKVN-389590":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Tonal Toepost Sandals ZALORA BASICS Basic Tonal Toepost Sandals 249,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH55RAIVN-395107":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55RAIVN-395108":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55RAIVN-395109":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55RAIVN-395110":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55RAIVN-395111":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneaker Cổ Cao ZALORA Giày Sneaker Cổ Cao 599,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH52SYLVN-398713":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52SYLVN-398714":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52SYLVN-398715":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52SYLVN-398716":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52SYLVN-398717":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52SYLVN-398718":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneaker Thắt Dây ZALORA Giày Sneaker Thắt Dây 549,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH55SYIVN-398695":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55SYIVN-398696":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55SYIVN-398697":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55SYIVN-398698":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55SYIVN-398699":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55SYIVN-398700":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneaker Cổ Cao ZALORA Giày Sneaker Cổ Cao 599,000 VND
  Kích cỡ 40 42 43 44 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH54SYJVN-398701":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH54SYJVN-398702":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH54SYJVN-398703":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH54SYJVN-398704":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH54SYJVN-398705":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH54SYJVN-398706":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Khoét Hông Crocs Giày Mọi Nam Khoét Hông 1,755,000 VND
  Kích cỡ 10 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH74EABVN-419501":{"price":"1,755,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH74EABVN-419498":{"price":"1,755,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH74EABVN-419499":{"price":"1,755,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH74EABVN-419500":{"price":"1,755,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneaker Cổ Cao ZALORA Giày Sneaker Cổ Cao 599,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH53SYKVN-398707":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH53SYKVN-398708":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH53SYKVN-398709":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH53SYKVN-398710":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH53SYKVN-398711":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH53SYKVN-398712":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Vento Giày Sandal Nam 329,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE044SH60TJRVN-399535":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH60TJRVN-399536":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH60TJRVN-399537":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH60TJRVN-399538":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH60TJRVN-399539":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Boots Da Phối Khóa Kéo ZALORA Giày Boots Da Phối Khóa Kéo 1,599,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH98TEJVN-398968":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH98TEJVN-398969":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH98TEJVN-398970":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH98TEJVN-398971":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH98TEJVN-398972":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH98TEJVN-398973":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH98TEJVN-398974":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Vento Giày Sandal Nam 269,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE044SH50TKBVN-399585":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH50TKBVN-399586":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH50TKBVN-399587":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH50TKBVN-399588":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH50TKBVN-399589":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneaker Cổ Cao ZALORA Giày Sneaker Cổ Cao 599,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH50SYNVN-398725":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH50SYNVN-398726":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH50SYNVN-398727":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH50SYNVN-398728":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH50SYNVN-398729":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH50SYNVN-398730":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nam Mido's Giày Vải Nam 499,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH98SLDVN-397799":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH98SLDVN-397800":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH98SLDVN-397801":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH98SLDVN-397802":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH98SLDVN-397803":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH98SLDVN-397804":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneaker Thắt Dây ZALORA Giày Sneaker Thắt Dây 499,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH62SYBVN-398653":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH62SYBVN-398654":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH62SYBVN-398655":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH62SYBVN-398656":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH62SYBVN-398657":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH62SYBVN-398658":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Đan Dây Phối Màu ZALORA Giày Mọi Nam Đan Dây Phối Màu 549,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH90TMJVN-399829":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90TMJVN-399830":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90TMJVN-399831":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90TMJVN-399832":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90TMJVN-399833":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90TMJVN-399834":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90TMJVN-399835":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Đan Dây Phối Màu ZALORA Giày Mọi Nam Đan Dây Phối Màu 549,000 VND
  Kích cỡ 41 42 43 44 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH89TMKVN-399836":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89TMKVN-399837":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89TMKVN-399838":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89TMKVN-399839":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89TMKVN-399840":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89TMKVN-399841":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89TMKVN-399842":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Vento Giày Sandal Nam 269,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE044SH49TKCVN-399590":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH49TKCVN-399591":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH49TKCVN-399592":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH49TKCVN-399593":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH49TKCVN-399594":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Vento Giày Sandal Nam 269,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE044SH52TJZVN-399575":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH52TJZVN-399576":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH52TJZVN-399577":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH52TJZVN-399578":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH52TJZVN-399579":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày mọi nam đan dây ZALORA Giày mọi nam đan dây 649,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345SH23MXWVN-386405":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH23MXWVN-386406":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH23MXWVN-386407":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH23MXWVN-386408":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH23MXWVN-386409":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH23MXWVN-386410":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH23MXWVN-386411":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Vento Giày Sandal Nam 269,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE044SH48TKDVN-399595":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH48TKDVN-399596":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH48TKDVN-399597":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH48TKDVN-399598":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH48TKDVN-399599":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Đan Dây ZALORA Giày Mọi Nam Đan Dây 749,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH26MXTVN-386384":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH26MXTVN-386385":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH26MXTVN-386386":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH26MXTVN-386387":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH26MXTVN-386388":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH26MXTVN-386389":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH26MXTVN-386390":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Mặt Lưới Zilandi Giày Mọi Nam Mặt Lưới 449,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH77DGSVN-417925":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH77DGSVN-417926":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH77DGSVN-417927":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH77DGSVN-417928":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH77DGSVN-417929":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Ngang ZALORA Dép Quai Ngang 299,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH59RAEVN-395087":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH59RAEVN-395088":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH59RAEVN-395089":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH59RAEVN-395090":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH59RAEVN-395091":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nam Cột Dây Zilandi Giày Nam Cột Dây 649,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH77QNYVN-394086":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH77QNYVN-394087":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH77QNYVN-394088":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH77QNYVN-394089":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH77QNYVN-394090":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Đan Dây Phối Màu ZALORA Giày Mọi Nam Đan Dây Phối Màu 549,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH88TMLVN-399843":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH88TMLVN-399844":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH88TMLVN-399845":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH88TMLVN-399846":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH88TMLVN-399847":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH88TMLVN-399848":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH88TMLVN-399849":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Khóa Hông Zilandi Giày Mọi Nam Khóa Hông 449,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH75DGUVN-417935":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH75DGUVN-417936":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH75DGUVN-417937":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH75DGUVN-417938":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH75DGUVN-417939":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Da Thật Quai Đôi Zilandi Giày Sandal Da Thật Quai Đôi 399,000 VND
  Kích cỡ 39 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH92QNJVN-394011":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92QNJVN-394012":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92QNJVN-394013":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92QNJVN-394014":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92QNJVN-394015":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày mọi nam đan dây ZALORA Giày mọi nam đan dây 649,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345SH24MXVVN-386398":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH24MXVVN-386399":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH24MXVVN-386400":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH24MXVVN-386401":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH24MXVVN-386402":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH24MXVVN-386403":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH24MXVVN-386404":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Cổ Cao ZALORA Giày Sneakers Cổ Cao 549,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH16RJNVN-395876":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH16RJNVN-395877":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH16RJNVN-395878":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH16RJNVN-395879":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH16RJNVN-395880":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH16RJNVN-395881":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Đan Dây Moccasins ZALORA Giày Mọi Nam Đan Dây Moccasins 649,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH14NJTVN-387239":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14NJTVN-387240":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14NJTVN-387241":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14NJTVN-387242":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14NJTVN-387243":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14NJTVN-387244":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14NJTVN-387245":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Dập Vân Đan ZALORA Giày Mọi Dập Vân Đan 649,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345SH17NJQVN-387218":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH17NJQVN-387219":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH17NJQVN-387220":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH17NJQVN-387221":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH17NJQVN-387222":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH17NJQVN-387223":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH17NJQVN-387224":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Phối Hai Màu ZALORA Giày Lười Phối Hai Màu 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH22RJHVN-395840":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH22RJHVN-395841":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH22RJHVN-395842":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH22RJHVN-395843":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH22RJHVN-395844":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH22RJHVN-395845":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày mọi nam đan dây ZALORA Giày mọi nam đan dây 649,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345SH25MXUVN-386391":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH25MXUVN-386392":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH25MXUVN-386393":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH25MXUVN-386394":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH25MXUVN-386395":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH25MXUVN-386396":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH25MXUVN-386397":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Vento Giày Sandal Nam 299,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE044SH56TJVVN-399555":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH56TJVVN-399556":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH56TJVVN-399557":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH56TJVVN-399558":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH56TJVVN-399559":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Da Thật Xỏ Dây Zilandi Giày Sandal Da Thật Xỏ Dây 349,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH98QNDVN-393981":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98QNDVN-393982":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98QNDVN-393983":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98QNDVN-393984":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98QNDVN-393985":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Đan Dây ZALORA Giày Mọi Nam Đan Dây 749,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH28MXRVN-386370":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH28MXRVN-386371":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH28MXRVN-386372":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH28MXRVN-386373":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH28MXRVN-386374":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH28MXRVN-386375":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH28MXRVN-386376":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Dập Vân Đan ZALORA Giày Mọi Dập Vân Đan 649,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345SH19NJOVN-387204":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH19NJOVN-387205":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH19NJOVN-387206":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH19NJOVN-387207":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH19NJOVN-387208":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH19NJOVN-387209":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH19NJOVN-387210":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Ngang ZALORA Dép Quai Ngang 299,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH60RADVN-395082":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH60RADVN-395083":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH60RADVN-395084":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH60RADVN-395085":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH60RADVN-395086":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười In Họa Tiết Aztec ZALORA Giày Lười In Họa Tiết Aztec 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH10VMNVN-368934":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH10VMNVN-368935":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH10VMNVN-368936":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH10VMNVN-368937":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH10VMNVN-368938":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH10VMNVN-368939":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH10VMNVN-368940":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Unisex Crocs Dép Kẹp Unisex 895,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH70EAFVN-419516":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH70EAFVN-419517":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH70EAFVN-419518":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH70EAFVN-419519":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH70EAFVN-419520":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH70EAFVN-419521":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam ZALORA Giày Mọi Nam 549,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH11NJWVN-387260":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH11NJWVN-387261":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH11NJWVN-387262":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH11NJWVN-387263":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH11NJWVN-387264":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH11NJWVN-387265":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH11NJWVN-387266":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Denim Viền Miệng Tương Phản ZALORA Giày Lười Denim Viền Miệng Tương Phản 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH58PJXVN-391522":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH58PJXVN-391523":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH58PJXVN-391524":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH58PJXVN-391525":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH58PJXVN-391526":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH58PJXVN-391527":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH58PJXVN-391528":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Đan Dây Da ZALORA Giày Lười Đan Dây Da 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH51PKEVN-391571":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH51PKEVN-391572":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH51PKEVN-391573":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH51PKEVN-391574":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH51PKEVN-391575":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH51PKEVN-391576":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH51PKEVN-391577":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nam Mido's Giày Vải Nam 429,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH04SKXVN-397759":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH04SKXVN-397760":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH04SKXVN-397761":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH04SKXVN-397762":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH04SKXVN-397763":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH04SKXVN-397764":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH04SKXVN-397765":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH04SKXVN-397766":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Jeans Phối Khóa Zilandi Giày Mọi Nam Jeans Phối Khóa 429,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH84DGLVN-417890":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH84DGLVN-417891":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH84DGLVN-417892":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH84DGLVN-417893":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH84DGLVN-417894":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Thắt Dây ZALORA Giày Tây Thắt Dây 849,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH96YLZVN-374438":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96YLZVN-374439":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96YLZVN-374440":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96YLZVN-374441":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96YLZVN-374442":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96YLZVN-374443":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96YLZVN-374444":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Tonal Toepost Sandals ZALORA BASICS Basic Tonal Toepost Sandals 249,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH56RAHVN-395102":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH56RAHVN-395103":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH56RAHVN-395104":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH56RAHVN-395105":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH56RAHVN-395106":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Tonal Toepost Sandals ZALORA BASICS Basic Tonal Toepost Sandals 249,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH57RAGVN-395097":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57RAGVN-395098":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57RAGVN-395099":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57RAGVN-395100":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57RAGVN-395101":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Ngang ZALORA Dép Quai Ngang 299,000 VND
  Kích cỡ 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH58RAFVN-395092":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH58RAFVN-395093":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH58RAFVN-395094":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH58RAFVN-395095":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH58RAFVN-395096":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Thắt Dây ZALORA BASICS Giày Tây Thắt Dây 869,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH17WFMVN-370167":{"price":"869,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH17WFMVN-370168":{"price":"869,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH17WFMVN-370169":{"price":"869,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH17WFMVN-370170":{"price":"869,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH17WFMVN-370171":{"price":"869,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH17WFMVN-370172":{"price":"869,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH17WFMVN-370173":{"price":"869,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Kẻ Sọc ZALORA Giày Lười Kẻ Sọc 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH97PMGVN-391756":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH97PMGVN-391757":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH97PMGVN-391758":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH97PMGVN-391759":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH97PMGVN-391760":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH97PMGVN-391761":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH97PMGVN-391762":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xỏ Ngón Phối Khóa ZALORA Dép Xỏ Ngón Phối Khóa 299,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH62RABVN-395072":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH62RABVN-395073":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH62RABVN-395074":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH62RABVN-395075":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH62RABVN-395076":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Thắt Dây Viền Cói ZALORA Giày Sneakers Thắt Dây Viền Cói 499,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH20RJJVN-395852":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20RJJVN-395853":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20RJJVN-395854":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20RJJVN-395855":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20RJJVN-395856":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20RJJVN-395857":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Đan Dây Moccasins ZALORA Giày Mọi Nam Đan Dây Moccasins 649,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH15NJSVN-387232":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15NJSVN-387233":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15NJSVN-387234":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15NJSVN-387235":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15NJSVN-387236":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15NJSVN-387237":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15NJSVN-387238":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Thắt Dây ZALORA Giày Sneakers Thắt Dây 499,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH24RJFVN-395828":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24RJFVN-395829":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24RJFVN-395830":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24RJFVN-395831":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24RJFVN-395832":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24RJFVN-395833":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Da Thật Xỏ Dây Zilandi Giày Sandal Da Thật Xỏ Dây 369,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH97QNEVN-393986":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97QNEVN-393987":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97QNEVN-393988":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97QNEVN-393989":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97QNEVN-393990":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Zilandi Giày Tây Nam 749,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH53CNAVN-303875":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH53CNAVN-303876":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH53CNAVN-303877":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH53CNAVN-303878":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH53CNAVN-303879":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Phối Họa Tiết ZALORA Giày Lười Phối Họa Tiết 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH02PMBVN-391721":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH02PMBVN-391722":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH02PMBVN-391723":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH02PMBVN-391724":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH02PMBVN-391725":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH02PMBVN-391726":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH02PMBVN-391727":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Viền Chỉ Nổi ZALORA BASICS Giày Mọi Viền Chỉ Nổi 749,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH45SOGVN-355407":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH45SOGVN-355408":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH45SOGVN-355409":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH45SOGVN-355410":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH45SOGVN-355411":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH45SOGVN-355412":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH45SOGVN-355413":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Phối Màu ZALORA Giày Sneakers Phối Màu 679,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH39LDCVN-383107":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39LDCVN-383108":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39LDCVN-383109":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39LDCVN-383110":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39LDCVN-383111":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39LDCVN-383112":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Vải Nam Crocs Giày Mọi Vải Nam 1,855,000 VND
  Kích cỡ 10 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH76DZZVN-419493":{"price":"1,855,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH76DZZVN-419490":{"price":"1,855,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH76DZZVN-419491":{"price":"1,855,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH76DZZVN-419492":{"price":"1,855,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Thắt Dây ZALORA Giày Mọi Thắt Dây 889,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH40YKHVN-374308":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH40YKHVN-374309":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH40YKHVN-374310":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH40YKHVN-374311":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH40YKHVN-374312":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH40YKHVN-374313":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH40YKHVN-374314":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Mocassins ZALORA Giày Mọi Mocassins 889,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH38YKJVN-374322":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH38YKJVN-374323":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH38YKJVN-374324":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH38YKJVN-374325":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH38YKJVN-374326":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH38YKJVN-374327":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH38YKJVN-374328":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Zilandi Giày Mọi Nam 429,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH85DGKVN-417885":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH85DGKVN-417886":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH85DGKVN-417887":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH85DGKVN-417888":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH85DGKVN-417889":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nam Mido's Giày Vải Nam 429,000 VND
  Kích cỡ 43 44 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH01SLAVN-397781":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH01SLAVN-397782":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH01SLAVN-397783":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH01SLAVN-397784":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH01SLAVN-397785":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH01SLAVN-397786":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười In Họa Tiết Phối Da ZALORA Giày Lười In Họa Tiết Phối Da 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH26RJDVN-395816":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH26RJDVN-395817":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH26RJDVN-395818":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH26RJDVN-395819":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH26RJDVN-395820":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH26RJDVN-395821":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nam Thắt Dây Cổ Cao River Island Giày Nam Thắt Dây Cổ Cao 1,769,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923SH68PEDSG-547756":{"price":"1,769,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH68PEDSG-547757":{"price":"1,769,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH68PEDSG-547758":{"price":"1,769,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH68PEDSG-547752":{"price":"1,769,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH68PEDSG-547753":{"price":"1,769,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH68PEDSG-547754":{"price":"1,769,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH68PEDSG-547755":{"price":"1,769,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi ZALORA Giày Mọi 889,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH36YKLVN-374336":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH36YKLVN-374337":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH36YKLVN-374338":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH36YKLVN-374339":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH36YKLVN-374340":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH36YKLVN-374341":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH36YKLVN-374342":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi ZALORA Giày Mọi 889,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH35YKMVN-374343":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH35YKMVN-374344":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH35YKMVN-374345":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH35YKMVN-374346":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH35YKMVN-374347":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH35YKMVN-374348":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH35YKMVN-374349":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Da Nam ZALORA Giày Tây Da Nam 1,399,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH93TEOVN-399003":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93TEOVN-399004":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93TEOVN-399005":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93TEOVN-399006":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93TEOVN-399007":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93TEOVN-399008":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93TEOVN-399009":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Rosherun Nm Br Nike Giày Thể Thao Rosherun Nm Br 2,205,000 VND
  Kích cỡ 8 8.5 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE74JHPVN-379586":{"price":"2,205,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE74JHPVN-379587":{"price":"2,205,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE74JHPVN-379588":{"price":"2,205,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nam Cột Dây Zilandi Giày Nam Cột Dây 649,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH86QNPVN-394041":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86QNPVN-394042":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86QNPVN-394043":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86QNPVN-394044":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86QNPVN-394045":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Jeans Zilandi Giày Mọi Nam Jeans 429,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH86DGJVN-417880":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86DGJVN-417881":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86DGJVN-417882":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86DGJVN-417883":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86DGJVN-417884":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Thắt Dây ZALORA Giày Mọi Thắt Dây 889,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH42YKFVN-374294":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH42YKFVN-374295":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH42YKFVN-374296":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH42YKFVN-374297":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH42YKFVN-374298":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH42YKFVN-374299":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH42YKFVN-374300":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Đan Dây ZALORA Giày Mọi Nam Đan Dây 749,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH27MXSVN-386377":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH27MXSVN-386378":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH27MXSVN-386379":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH27MXSVN-386380":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH27MXSVN-386381":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH27MXSVN-386382":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH27MXSVN-386383":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Thắt Dây ZALORA Giày Tây Thắt Dây 929,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH20WFJVN-370146":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH20WFJVN-370147":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH20WFJVN-370148":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH20WFJVN-370149":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH20WFJVN-370150":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH20WFJVN-370151":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH20WFJVN-370152":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Phối Da ZALORA Giày Sneakers Phối Da 499,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH73OIKVN-389362":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH73OIKVN-389363":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH73OIKVN-389364":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH73OIKVN-389365":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH73OIKVN-389366":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH73OIKVN-389367":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH73OIKVN-389368":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Phối Họa Tiết Caro ZALORA Giày Lười Phối Họa Tiết Caro 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH55PKAVN-391543":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55PKAVN-391544":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55PKAVN-391545":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55PKAVN-391546":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55PKAVN-391547":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55PKAVN-391548":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55PKAVN-391549":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nam Canvas ZALORA BASICS Dép Nam Canvas 269,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH01MVYVN-342353":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01MVYVN-342354":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01MVYVN-342355":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01MVYVN-342356":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01MVYVN-342357":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Vải Nam Crocs Giày Mọi Vải Nam 1,695,000 VND
  Kích cỡ 10 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH79DZWVN-419481":{"price":"1,695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH79DZWVN-419478":{"price":"1,695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH79DZWVN-419479":{"price":"1,695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH79DZWVN-419480":{"price":"1,695,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Da Thật Quai Chéo Zilandi Giày Sandal Da Thật Quai Chéo 349,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH00QNBVN-393971":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00QNBVN-393972":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00QNBVN-393973":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00QNBVN-393974":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00QNBVN-393975":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Thắt Dây ZALORA Giày Sneakers Thắt Dây 599,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH37LDEVN-383119":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37LDEVN-383120":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37LDEVN-383121":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37LDEVN-383122":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37LDEVN-383123":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37LDEVN-383124":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam DoBa Giày Mọi Nam 759,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO523SH67BJCVN-414003":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH67BJCVN-414004":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH67BJCVN-414005":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH67BJCVN-414006":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH67BJCVN-414007":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH67BJCVN-414008":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH67BJCVN-414009":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Da Đan Dây ZALORA Giày Mọi Da Đan Dây 649,000 VND
  Kích cỡ 41 42 43 44 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH34LDHVN-383137":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH34LDHVN-383138":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH34LDHVN-383139":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH34LDHVN-383140":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH34LDHVN-383141":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH34LDHVN-383142":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Da ZALORA Giày Mọi Da 449,000 VND
  Kích cỡ 41 42 43 44 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH64OMPVN-389619":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64OMPVN-389620":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64OMPVN-389621":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64OMPVN-389622":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64OMPVN-389623":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64OMPVN-389624":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64OMPVN-389625":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Thắt Dây Viền Cói ZALORA Giày Sneakers Thắt Dây Viền Cói 499,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH18RJLVN-395864":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH18RJLVN-395865":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH18RJLVN-395866":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH18RJLVN-395867":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH18RJLVN-395868":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH18RJLVN-395869":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Phối Khóa 20% OFF Zilandi Giày Mọi Nam Phối Khóa 649,000 VND GIẢM CÒN 519,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH38WXXVN-371491":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38WXXVN-371492":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38WXXVN-371493":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38WXXVN-371494":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38WXXVN-371495":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Mọi Dập Vân Đan ZALORA Giày Mọi Dập Vân Đan 649,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345SH18NJPVN-387211":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH18NJPVN-387212":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH18NJPVN-387213":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH18NJPVN-387214":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH18NJPVN-387215":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH18NJPVN-387216":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH18NJPVN-387217":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Nam Thời Trang ZALORA Giày Lười Nam Thời Trang 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH82YMNVN-374528":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH82YMNVN-374529":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH82YMNVN-374530":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH82YMNVN-374531":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH82YMNVN-374532":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH82YMNVN-374533":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH82YMNVN-374534":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Nhung ZALORA BASICS Giày Lười Nhung 749,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH48SODVN-355386":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH48SODVN-355387":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH48SODVN-355388":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH48SODVN-355389":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH48SODVN-355390":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH48SODVN-355391":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH48SODVN-355392":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Giày nam sành điệu, thời trang 2014

Với các chàng trai, ngoài trang phục, phụ kiện thì giày nam là món đồ được tìm mua nhiều nhất. Chọn đúng giày nam thời trang phù hợp không chỉ bảo vệ đôi chân mà còn giúp bạn nam thể hiện sự tự tin mọi lúc. Các loại giày nam ngày nay cũng đa dạng kiểu dáng và chất liệu hơn, giúp bạn lựa chọn phù hợp với từng hoàn cảnh như đi làm, đi học, dạo phố, dự tiệc,… Ngoài ra, giày nam Hàn Quốc với mẫu mã cập nhật nhanh nhất các xu hướng thời trang mới nhất được các chàng trai rất ưa chuộng gần đây, mang đến cho bạn vẻ sành điệu trong mọi lúc.

Giày nam đẹp dễ phối đồ

Bạn có thể kết hợp giày nam đẹp với áo phông nam, quần jeans nam để đi hẹn hò, họp mặt hoặc mang giày hiệu nam phối cùng áo sơ mi nam cùng quần kaki để đến công sở. Ngoài những đôi giày thời trang nam sành điệu, bạn cũng nên sắm cho mình những đôi giầy nam kiểu sandal hoặc có chất liệu vải dù gọn nhẹ để mang khi đi du lịch hoặc dạo phố, vừa không gây bí chân khó chịu, vừa giúp bạn di chuyển dễ dàng hơn.

Bộ sưu tập giày nam cao cấp tại ZALORA.VN

Thật dễ dàng để chọn một đôi giầy nam cao cấp phù hợp với phong cách của bạn tại ZALORA.VN. Chúng tôi mang đến cho bạn bộ sưu tập các mẫu giày nam đẹp của các nhãn hiệu nổi tiếng như EZRA by ZALORA, Doba, The Z Collections, Zilandi, Casual, Adler, Ananas, 24:01,… Bạn có thể thoải mái mua sắm giày nam hàng hiệu hay giày cao nam giá rẻ với đa dạng kiểu dáng, chất liệu. Mua hàng tại ZALORA.VN, bạn sẽ được giao hàng tận nơi chỉ sau 1 - 3 ngày làm việc, được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 30 ngày và hoàn tiền mặt nếu không ưng ý sản phẩm. Chúng tôi cam kết phương thức thanh toán tuyệt đối an toàn, giúp bạn yên tâm khi mua hàng tại ZALORA.VN. Chỉ với một cú click chuột tại ZALORA.VN, cả thế giới giày nam cao cấp sẽ nằm trong tầm tay bạn. Click ngay ZALORA.VN để mua giày nam cao cấp trực tuyến với giá phải chăng nhất bạn nhé!