Giày Dép Nam

GIàY NAM NAM: (1627 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Mọi Nam Phối Jeans Zilandi Giày Mọi Nam Phối Jeans 469,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH03DOIVN-470573":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03DOIVN-470574":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03DOIVN-470575":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03DOIVN-470576":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03DOIVN-470577":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Đôi ZALORA Dép Quai Đôi 269,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH19NWAVN-439611":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH19NWAVN-439612":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH19NWAVN-439613":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH19NWAVN-439614":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH19NWAVN-439615":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Phối Jeans Zilandi Giày Mọi Nam Phối Jeans 469,000 VND
  Kích cỡ 39 40 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH01DOKVN-470583":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01DOKVN-470584":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01DOKVN-470585":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01DOKVN-470586":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01DOKVN-470587":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Đôi ZALORA Dép Quai Đôi 269,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH18NWBVN-439616":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH18NWBVN-439617":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH18NWBVN-439618":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH18NWBVN-439619":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH18NWBVN-439620":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Up & Go Giày Tây Nam 670,000 VND
  Kích cỡ 38 40 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH71IQIVN-480190":{"price":"670,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH71IQIVN-480191":{"price":"670,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH71IQIVN-480192":{"price":"670,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH71IQIVN-480193":{"price":"670,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH71IQIVN-480194":{"price":"670,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH71IQIVN-480195":{"price":"670,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Đôi Phối Khóa ZALORA BASICS Dép Quai Đôi Phối Khóa 269,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345SH20NVZVN-439606":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH20NVZVN-439607":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH20NVZVN-439608":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH20NVZVN-439609":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH20NVZVN-439610":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Họa Tiết ZALORA Giày Vải In Họa Tiết 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH72NATVN-437484":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH72NATVN-437485":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH72NATVN-437486":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH72NATVN-437487":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH72NATVN-437488":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH72NATVN-437489":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH72NATVN-437490":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Denim Phối Vải Kẻ Sọc Ở Miệng Giày ZALORA Giày Vải Denim Phối Vải Kẻ Sọc Ở Miệng Giày 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH69NAWVN-437505":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69NAWVN-437506":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69NAWVN-437507":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69NAWVN-437508":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69NAWVN-437509":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69NAWVN-437510":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69NAWVN-437511":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Vento Giày Sandal Nam 299,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE044SH15HNSVN-478336":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH15HNSVN-478337":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH15HNSVN-478338":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH15HNSVN-478339":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH15HNSVN-478340":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Zilandi Giày Tây Nam 549,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH54FCRVN-473968":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54FCRVN-473969":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54FCRVN-473970":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54FCRVN-473971":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54FCRVN-473972":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nam Xỏ Chân Zilandi Giày Vải Nam Xỏ Chân 469,000 VND
  Kích cỡ 39 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH15WWUVN-458275":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15WWUVN-458276":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15WWUVN-458277":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15WWUVN-458278":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15WWUVN-458279":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Zilandi Giày Mọi Nam 499,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH88DOXVN-470648":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88DOXVN-470649":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88DOXVN-470650":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88DOXVN-470651":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88DOXVN-470652":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Bốt Nam Đế Da Luxlego Giày Bốt Nam Đế Da 2,805,000 VND
  Kích cỡ 39 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LU460SH96BULVN-466977":{"price":"2,805,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LU460SH96BULVN-466978":{"price":"2,805,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LU460SH96BULVN-466979":{"price":"2,805,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LU460SH96BULVN-466980":{"price":"2,805,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LU460SH96BULVN-466981":{"price":"2,805,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LU460SH96BULVN-466982":{"price":"2,805,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xỏ Ngón Phối Khóa ZALORA Dép Xỏ Ngón Phối Khóa 269,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH13NWGVN-439641":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH13NWGVN-439642":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH13NWGVN-439643":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH13NWGVN-439644":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH13NWGVN-439645":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xỏ Ngón Phối Khóa ZALORA Dép Xỏ Ngón Phối Khóa 269,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH12NWHVN-439646":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12NWHVN-439647":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12NWHVN-439648":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12NWHVN-439649":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12NWHVN-439650":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Họa Tiết ZALORA Giày Vải In Họa Tiết 299,000 VND
  Kích cỡ 40 42 43 44 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH73NASVN-437477":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH73NASVN-437478":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH73NASVN-437479":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH73NASVN-437480":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH73NASVN-437481":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH73NASVN-437482":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH73NASVN-437483":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Vento Giày Sandal Nam 299,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE044SH16HNRVN-478331":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH16HNRVN-478332":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH16HNRVN-478333":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH16HNRVN-478334":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH16HNRVN-478335":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Đôi Phối Khóa ZALORA BASICS Dép Quai Đôi Phối Khóa 269,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345SH21NVYVN-439601":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH21NVYVN-439602":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH21NVYVN-439603":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH21NVYVN-439604":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH21NVYVN-439605":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Phối Jeans Zilandi Giày Mọi Nam Phối Jeans 469,000 VND
  Kích cỡ 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH00DOLVN-470588":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00DOLVN-470589":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00DOLVN-470590":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00DOLVN-470591":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00DOLVN-470592":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Thắt Dây Viền Sau Gót ZALORA BASICS Giày Sneakers Thắt Dây Viền Sau Gót 499,000 VND
  Kích cỡ 42 43 44 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345SH90XUVVN-459872":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH90XUVVN-459873":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH90XUVVN-459874":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH90XUVVN-459875":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH90XUVVN-459876":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH90XUVVN-459877":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Thắt Dây Viền Sau Gót ZALORA BASICS Giày Sneakers Thắt Dây Viền Sau Gót 499,000 VND
  Kích cỡ 42 43 44 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345SH91XUUVN-459866":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH91XUUVN-459867":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH91XUUVN-459868":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH91XUUVN-459869":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH91XUUVN-459870":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH91XUUVN-459871":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nam Xỏ Chân Zilandi Giày Vải Nam Xỏ Chân 469,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH16WWTVN-458270":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16WWTVN-458271":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16WWTVN-458272":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16WWTVN-458273":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16WWTVN-458274":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xỏ Ngón Phối Khóa ZALORA Dép Xỏ Ngón Phối Khóa 269,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH14NWFVN-439636":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14NWFVN-439637":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14NWFVN-439638":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14NWFVN-439639":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14NWFVN-439640":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Zilandi Giày Mọi Nam 499,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH95DOQVN-470613":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95DOQVN-470614":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95DOQVN-470615":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95DOQVN-470616":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95DOQVN-470617":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nam Buộc Dây Zilandi Giày Vải Nam Buộc Dây 469,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH18WWRVN-458260":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH18WWRVN-458261":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH18WWRVN-458262":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH18WWRVN-458263":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH18WWRVN-458264":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Đôi Phối Khóa ZALORA BASICS Dép Quai Đôi Phối Khóa 269,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345SH22NVXVN-439596":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH22NVXVN-439597":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH22NVXVN-439598":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH22NVXVN-439599":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH22NVXVN-439600":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Kaido Giày Sandal Nam 189,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KA607SH13HVMVN-478761":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH13HVMVN-478762":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH13HVMVN-478763":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH13HVMVN-478764":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH13HVMVN-478765":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Da U DUBLIN C Geox Giày Tây Da U DUBLIN C 4,500,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH94VWRVN-456379":{"price":"4,500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH94VWRVN-456380":{"price":"4,500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH94VWRVN-456381":{"price":"4,500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH94VWRVN-456382":{"price":"4,500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH94VWRVN-456383":{"price":"4,500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH94VWRVN-456384":{"price":"4,500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Phối Khóa Zilandi Giày Mọi Nam Phối Khóa 449,000 VND
  Kích cỡ 39 40 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH01QGGVN-444700":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01QGGVN-444701":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01QGGVN-444702":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01QGGVN-444703":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01QGGVN-444704":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Da U ALBERT WIDE P Geox Giày Tây Da U ALBERT WIDE P 5,600,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH95VWQVN-456373":{"price":"5,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH95VWQVN-456374":{"price":"5,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH95VWQVN-456375":{"price":"5,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH95VWQVN-456376":{"price":"5,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH95VWQVN-456377":{"price":"5,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH95VWQVN-456378":{"price":"5,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Vải ZALORA Giày Mọi Vải 599,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH20NZVVN-439998":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20NZVVN-439999":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20NZVVN-440000":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20NZVVN-440001":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20NZVVN-440002":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20NZVVN-440003":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20NZVVN-440004":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Da Nam Phối Da Hột Zilandi Giày Tây Da Nam Phối Da Hột 799,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH25WWKVN-458225":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25WWKVN-458226":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25WWKVN-458227":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25WWKVN-458228":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25WWKVN-458229":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Zilandi Giày Tây Nam 549,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH81CVYVN-468899":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH81CVYVN-468900":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH81CVYVN-468901":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH81CVYVN-468902":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH81CVYVN-468903":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Kaido Giày Sandal Nam 269,000 VND
  Kích cỡ 38 39 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KA607SH35HUQVN-478665":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH35HUQVN-478666":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH35HUQVN-478667":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH35HUQVN-478668":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH35HUQVN-478669":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Phối Khóa Zilandi Giày Mọi Nam Phối Khóa 449,000 VND
  Kích cỡ 40 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH03QGEVN-444690":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03QGEVN-444691":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03QGEVN-444692":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03QGEVN-444693":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03QGEVN-444694":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nam Cổ Cao 10% OFF Zilandi Giày Nam Cổ Cao 799,000 VND GIẢM CÒN 719,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH25DNMVN-470476":{"price":"799,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"10%"},"ZI808SH25DNMVN-470477":{"price":"799,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"10%"},"ZI808SH25DNMVN-470478":{"price":"799,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"10%"},"ZI808SH25DNMVN-470479":{"price":"799,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"10%"},"ZI808SH25DNMVN-470480":{"price":"799,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Mọi Nam Đế Âm Nơ Thắt Davi Shoes Mọi Nam Đế Âm Nơ Thắt 649,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA493SH64OBZVN-440260":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA493SH64OBZVN-440261":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA493SH64OBZVN-440262":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA493SH64OBZVN-440263":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Bốt Da 24:01 Giày Bốt Da 1,099,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985SH59VYAVN-456571":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH59VYAVN-456572":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH59VYAVN-456573":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH59VYAVN-456574":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH59VYAVN-456575":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH59VYAVN-456576":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH59VYAVN-456577":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Kaido Giày Sandal Nam 269,000 VND
  Kích cỡ 38 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KA607SH48HUDVN-478602":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH48HUDVN-478603":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH48HUDVN-478604":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH48HUDVN-478605":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH48HUDVN-478606":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Kaido Giày Sandal Nam 209,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KA607SH88HWLVN-478853":{"price":"209,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH88HWLVN-478854":{"price":"209,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH88HWLVN-478855":{"price":"209,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH88HWLVN-478856":{"price":"209,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH88HWLVN-478857":{"price":"209,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH88HWLVN-478858":{"price":"209,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH88HWLVN-478859":{"price":"209,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH88HWLVN-478860":{"price":"209,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Phối Họa Tiết Lính ZALORA Giày Vải Phối Họa Tiết Lính 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH71NAUVN-437491":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71NAUVN-437492":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71NAUVN-437493":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71NAUVN-437494":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71NAUVN-437495":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71NAUVN-437496":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71NAUVN-437497":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Zilandi Giày Mọi Nam 499,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH70YKZVN-460965":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70YKZVN-460966":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70YKZVN-460968":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70YKZVN-460970":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70YKZVN-460971":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Xỏ Chân Viền Hông Luxlego Giày Tây Xỏ Chân Viền Hông 1,705,000 VND
  Kích cỡ 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LU460SH34ECNVN-471880":{"price":"1,705,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LU460SH34ECNVN-471881":{"price":"1,705,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LU460SH34ECNVN-471882":{"price":"1,705,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LU460SH34ECNVN-471883":{"price":"1,705,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LU460SH34ECNVN-471884":{"price":"1,705,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Bốt Chukka ZALORA Giày Bốt Chukka 849,000 VND
  Kích cỡ 40 41 43 44 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH29ODIVN-440418":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH29ODIVN-440419":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH29ODIVN-440420":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH29ODIVN-440421":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH29ODIVN-440422":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH29ODIVN-440423":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH29ODIVN-440424":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Cổ Cao Da Lộn ZALORA Giày Sneakers Cổ Cao Da Lộn 599,000 VND
  Kích cỡ 42 43 44 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH74RMBVN-447128":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH74RMBVN-447129":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH74RMBVN-447130":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH74RMBVN-447131":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH74RMBVN-447132":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH74RMBVN-447133":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Thể Thao Benassi Swoosh Nike Dép Thể Thao Benassi Swoosh 516,000 VND
  Kích cỡ 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE52FVBVN-423551":{"price":"516,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE52FVBVN-423548":{"price":"516,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE52FVBVN-423549":{"price":"516,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE52FVBVN-423550":{"price":"516,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Phối Nơ 24:01 Giày Mọi Phối Nơ 499,000 VND
  Kích cỡ 39 42 43 44 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985SH24MNFVN-436489":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH24MNFVN-436490":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH24MNFVN-436491":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH24MNFVN-436492":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH24MNFVN-436493":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH24MNFVN-436494":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH24MNFVN-436495":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Mido's Giày Mọi Nam 790,000 VND
  Kích cỡ 38 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH37JSOVN-482553":{"price":"790,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH37JSOVN-482554":{"price":"790,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH37JSOVN-482555":{"price":"790,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH37JSOVN-482556":{"price":"790,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH37JSOVN-482557":{"price":"790,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH37JSOVN-482558":{"price":"790,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Cột Dây Zilandi Giày Tây Nam Cột Dây 549,000 VND
  Kích cỡ 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH86CVTVN-468874":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86CVTVN-468875":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86CVTVN-468876":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86CVTVN-468877":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86CVTVN-468878":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Bốt Da U ALBERT WIDE Q Geox Giày Bốt Da U ALBERT WIDE Q 5,800,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH88VWXVN-456411":{"price":"5,800,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH88VWXVN-456412":{"price":"5,800,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH88VWXVN-456413":{"price":"5,800,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH88VWXVN-456414":{"price":"5,800,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH88VWXVN-456415":{"price":"5,800,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH88VWXVN-456416":{"price":"5,800,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Vento Giày Sandal Nam 299,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE044SH64DHJVN-322898":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH64DHJVN-322899":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH64DHJVN-322900":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH64DHJVN-322901":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH64DHJVN-446811":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nam Kaido Dép Nam 199,000 VND
  Kích cỡ 38 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KA607SH43HUIVN-478626":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH43HUIVN-478627":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH43HUIVN-478628":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH43HUIVN-478629":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH43HUIVN-478630":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Kaido Giày Sandal Nam 259,000 VND
  Kích cỡ 38 39 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KA607SH55HTWVN-478569":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH55HTWVN-478570":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH55HTWVN-478571":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH55HTWVN-478572":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH55HTWVN-478573":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Faux Leather Loafer With Tie 24:01 Faux Leather Loafer With Tie 499,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985SH25MNEVN-436482":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH25MNEVN-436483":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH25MNEVN-436484":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH25MNEVN-436485":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH25MNEVN-436486":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH25MNEVN-436487":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH25MNEVN-436488":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nam 35% OFF Ananas Giày Thể Thao Nam 492,000 VND GIẢM CÒN 320,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SE31PBWVN-274361":{"price":"492,000","special_price":"320,000","saving_percentage":"35%"},"AN417SE31PBWVN-274362":{"price":"492,000","special_price":"320,000","saving_percentage":"35%"},"AN417SE31PBWVN-274363":{"price":"492,000","special_price":"320,000","saving_percentage":"35%"},"AN417SE31PBWVN-274364":{"price":"492,000","special_price":"320,000","saving_percentage":"35%"},"AN417SE31PBWVN-274365":{"price":"492,000","special_price":"320,000","saving_percentage":"35%"},"AN417SE31PBWVN-274366":{"price":"492,000","special_price":"320,000","saving_percentage":"35%"},"AN417SE31PBWVN-274367":{"price":"492,000","special_price":"320,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Giày Sandal Nam Vento Giày Sandal Nam 349,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE044SH87AXSVN-465485":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH87AXSVN-465486":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH87AXSVN-465487":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH87AXSVN-465488":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE044SH87AXSVN-465489":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Phối Khóa ZALORA Giày Tây Nam Phối Khóa 1,599,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH20TPZVN-451643":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20TPZVN-451644":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20TPZVN-451645":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20TPZVN-451646":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20TPZVN-451647":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20TPZVN-451648":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20TPZVN-451649":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nam STANDARD CHECKED Sanuk Giày Vải Nam STANDARD CHECKED 2,000,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SA955SH98BIVVN-466026":{"price":"2,000,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA955SH98BIVVN-466027":{"price":"2,000,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA955SH98BIVVN-466028":{"price":"2,000,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA955SH98BIVVN-466023":{"price":"2,000,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA955SH98BIVVN-466024":{"price":"2,000,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA955SH98BIVVN-466025":{"price":"2,000,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Mido's Giày Mọi Nam 790,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH35JSQVN-482564":{"price":"790,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH35JSQVN-482565":{"price":"790,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH35JSQVN-482566":{"price":"790,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH35JSQVN-482567":{"price":"790,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH35JSQVN-482568":{"price":"790,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH35JSQVN-482569":{"price":"790,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Quai Phối Khóa ZALORA BASICS Dép Kẹp Quai Phối Khóa 269,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345SH23NVWVN-439591":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH23NVWVN-439592":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH23NVWVN-439593":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH23NVWVN-439594":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345SH23NVWVN-439595":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Phối Linen ZALORA Giày Sneakers Phối Linen 499,000 VND
  Kích cỡ 41 42 43 44 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH83RLSVN-447074":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH83RLSVN-447075":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH83RLSVN-447076":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH83RLSVN-447077":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH83RLSVN-447078":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH83RLSVN-447079":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Plimsolls 24:01 Giày Plimsolls 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985SH38MMRVN-436402":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH38MMRVN-436403":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH38MMRVN-436404":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH38MMRVN-436405":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH38MMRVN-436406":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH38MMRVN-436407":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH38MMRVN-436408":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Da Thắt Nút ZALORA Giày Da Thắt Nút 749,000 VND
  Kích cỡ 39 40 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH76KRBVN-432230":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76KRBVN-432231":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76KRBVN-432232":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76KRBVN-432233":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76KRBVN-432234":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76KRBVN-432235":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76KRBVN-432236":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Da U DUBLIN C Geox Giày Tây Da U DUBLIN C 4,700,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH93VWSVN-456385":{"price":"4,700,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH93VWSVN-456386":{"price":"4,700,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH93VWSVN-456387":{"price":"4,700,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH93VWSVN-456388":{"price":"4,700,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH93VWSVN-456389":{"price":"4,700,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH93VWSVN-456390":{"price":"4,700,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nike Air Max 1 Br Nike Giày Thể Thao Nike Air Max 1 Br 3,043,000 VND
  Kích cỡ 10 7 7.5 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE21FWGVN-423762":{"price":"3,043,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE21FWGVN-423756":{"price":"3,043,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE21FWGVN-423757":{"price":"3,043,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE21FWGVN-423758":{"price":"3,043,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE21FWGVN-423759":{"price":"3,043,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE21FWGVN-423760":{"price":"3,043,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE21FWGVN-423761":{"price":"3,043,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Phối Màu 24:01 Giày Lười Phối Màu 449,000 VND
  Kích cỡ 40 43 44 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985SH58MIBVN-436009":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH58MIBVN-436010":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH58MIBVN-436011":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH58MIBVN-436012":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH58MIBVN-436013":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH58MIBVN-436014":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH58MIBVN-436015":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Bốt Chukka Da Lộn ZALORA Giày Bốt Chukka Da Lộn 999,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH69KRIVN-432279":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69KRIVN-432280":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69KRIVN-432281":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69KRIVN-432282":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69KRIVN-432283":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69KRIVN-432284":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69KRIVN-432285":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Zilandi Giày Mọi Nam 449,000 VND
  Kích cỡ 39 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH94QGNVN-444735":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94QGNVN-444736":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94QGNVN-444737":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94QGNVN-444738":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94QGNVN-444739":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Da Nam 30% OFF Ananas Giày Da Nam 848,000 VND GIẢM CÒN 594,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH46PBHVN-274284":{"price":"848,000","special_price":"594,000","saving_percentage":"30%"},"AN417SH46PBHVN-274285":{"price":"848,000","special_price":"594,000","saving_percentage":"30%"},"AN417SH46PBHVN-274286":{"price":"848,000","special_price":"594,000","saving_percentage":"30%"},"AN417SH46PBHVN-274287":{"price":"848,000","special_price":"594,000","saving_percentage":"30%"},"AN417SH46PBHVN-274288":{"price":"848,000","special_price":"594,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Mọi Nam Zilandi Giày Mọi Nam 469,000 VND
  Kích cỡ 39 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH66YLDVN-460978":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66YLDVN-460979":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66YLDVN-460980":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66YLDVN-460981":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66YLDVN-460982":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Zilandi Giày Mọi Nam 449,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH92QGPVN-444745":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92QGPVN-444746":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92QGPVN-444747":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92QGPVN-444748":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92QGPVN-444749":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Da Lộn 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Tây Da Lộn 999,000 VND GIẢM CÒN 499,000 VND Kích cỡ 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH46SOFVN-355400":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169SH46SOFVN-355401":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169SH46SOFVN-355402":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169SH46SOFVN-355403":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169SH46SOFVN-355404":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169SH46SOFVN-355405":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169SH46SOFVN-355406":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Sandal Nam Kaido Giày Sandal Nam 269,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KA607SH49HUCVN-478598":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH49HUCVN-478599":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH49HUCVN-478600":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA607SH49HUCVN-478601":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Kẻ Sọc 24:01 Giày Lười Kẻ Sọc 299,000 VND
  Kích cỡ 40 43 44 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985SH39MMQVN-436395":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH39MMQVN-436396":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH39MMQVN-436397":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH39MMQVN-436398":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH39MMQVN-436399":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH39MMQVN-436400":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH39MMQVN-436401":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xỏ Nam Viền Mũi Đính Quai Karl Premier Giày Xỏ Nam Viền Mũi Đính Quai 4,650,000 VND
  Kích cỡ 38 39 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KA617SH87ILWVN-479912":{"price":"4,650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA617SH87ILWVN-479913":{"price":"4,650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA617SH87ILWVN-479914":{"price":"4,650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA617SH87ILWVN-479915":{"price":"4,650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cổ Cao Da Lộn 40% OFF ZALORA Giày Cổ Cao Da Lộn 899,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Kích cỡ 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH93YMCVN-374459":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH93YMCVN-374460":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH93YMCVN-374461":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH93YMCVN-374462":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH93YMCVN-374463":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH93YMCVN-374464":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH93YMCVN-374465":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Lười 24:01 Giày Lười 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985SH60MHZVN-435995":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH60MHZVN-435996":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH60MHZVN-435997":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH60MHZVN-435998":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH60MHZVN-435999":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH60MHZVN-436000":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH60MHZVN-436001":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Da Bóng ZALORA Giày Tây Nam Da Bóng 1,599,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH19TQAVN-451650":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH19TQAVN-451651":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH19TQAVN-451652":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH19TQAVN-451653":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH19TQAVN-451654":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH19TQAVN-451655":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH19TQAVN-451656":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam Thắt Dây Karl Premier Giày Tây Nam Thắt Dây 2,850,000 VND
  Kích cỡ 38 39 40 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO618SH25IKKVN-479815":{"price":"2,850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO618SH25IKKVN-479816":{"price":"2,850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO618SH25IKKVN-479817":{"price":"2,850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO618SH25IKKVN-479818":{"price":"2,850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO618SH25IKKVN-479819":{"price":"2,850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO618SH25IKKVN-479820":{"price":"2,850,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Thắt Dây 49% OFF ZALORA Giày Tây Thắt Dây 849,000 VND GIẢM CÒN 429,000 VND Kích cỡ 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH95YMAVN-374445":{"price":"849,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH95YMAVN-374446":{"price":"849,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH95YMAVN-374447":{"price":"849,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH95YMAVN-374448":{"price":"849,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH95YMAVN-374449":{"price":"849,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH95YMAVN-374450":{"price":"849,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH95YMAVN-374451":{"price":"849,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Tây Da Nam Thắt Dây Zilandi Giày Tây Da Nam Thắt Dây 799,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH24WWLVN-458230":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24WWLVN-458231":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24WWLVN-458232":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24WWLVN-458233":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24WWLVN-458234":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Nam 39% OFF ZALORA Giày Tây Nam 869,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ 42 43 44 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH23WFGVN-370125":{"price":"869,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH23WFGVN-370126":{"price":"869,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH23WFGVN-370127":{"price":"869,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH23WFGVN-370128":{"price":"869,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH23WFGVN-370129":{"price":"869,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH23WFGVN-370130":{"price":"869,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH23WFGVN-370131":{"price":"869,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Giày Sneakers Thắt Dây Phối Màu 24:01 Giày Sneakers Thắt Dây Phối Màu 549,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985SH95CCEVN-467429":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH95CCEVN-467430":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH95CCEVN-467431":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH95CCEVN-467432":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH95CCEVN-467433":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH95CCEVN-467434":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Thắt Dây 40% OFF ZALORA Giày Tây Thắt Dây 849,000 VND GIẢM CÒN 509,000 VND Kích cỡ 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH96YLZVN-374438":{"price":"849,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH96YLZVN-374439":{"price":"849,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH96YLZVN-374440":{"price":"849,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH96YLZVN-374441":{"price":"849,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH96YLZVN-374442":{"price":"849,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH96YLZVN-374443":{"price":"849,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH96YLZVN-374444":{"price":"849,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Sneaker Nam Zilandi Giày Sneaker Nam 549,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH42MVDVN-489107":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42MVDVN-489108":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42MVDVN-489109":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42MVDVN-489110":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42MVDVN-489111":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười May Viền Sọc 24:01 Giày Lười May Viền Sọc 299,000 VND
  Kích cỡ 40 41 44 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985SH43MMMVN-436367":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH43MMMVN-436368":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH43MMMVN-436369":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH43MMMVN-436370":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH43MMMVN-436371":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH43MMMVN-436372":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985SH43MMMVN-436373":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mọi Nam Đế Âm Luồn Nơ Viền Davi Shoes Mọi Nam Đế Âm Luồn Nơ Viền 715,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA493SH68OBVVN-440244":{"price":"715,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA493SH68OBVVN-440245":{"price":"715,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA493SH68OBVVN-440246":{"price":"715,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA493SH68OBVVN-440247":{"price":"715,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Canvas 30% OFF Ananas Giày Canvas 498,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ 40 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH86RIJVN-223488":{"price":"498,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"AN417SH86RIJVN-223489":{"price":"498,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"AN417SH86RIJVN-223490":{"price":"498,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"AN417SH86RIJVN-223491":{"price":"498,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"AN417SH86RIJVN-223492":{"price":"498,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Tây Nam Thắt Dây 50% OFF MANGO Man Giày Tây Nam Thắt Dây 3,399,000 VND GIẢM CÒN 1,699,000 VND Kích cỡ 44 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE264SH81XLQVN-372164":{"price":"3,399,000","special_price":"1,699,000","saving_percentage":"50%"},"HE264SH81XLQVN-372165":{"price":"3,399,000","special_price":"1,699,000","saving_percentage":"50%"},"HE264SH81XLQVN-372166":{"price":"3,399,000","special_price":"1,699,000","saving_percentage":"50%"},"HE264SH81XLQVN-372167":{"price":"3,399,000","special_price":"1,699,000","saving_percentage":"50%"},"HE264SH81XLQVN-372168":{"price":"3,399,000","special_price":"1,699,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Mọi Nam Zilandi Giày Mọi Nam 449,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH93QGOVN-444740":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93QGOVN-444741":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93QGOVN-444742":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93QGOVN-444743":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93QGOVN-444744":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nam Zilandi Giày Mọi Nam 469,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29NHEVN-490428":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29NHEVN-490429":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29NHEVN-490430":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29NHEVN-490431":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29NHEVN-490432":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nam 35% OFF Ananas Giày Thể Thao Nam 492,000 VND GIẢM CÒN 320,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SE27PCAVN-274389":{"price":"492,000","special_price":"320,000","saving_percentage":"35%"},"AN417SE27PCAVN-274390":{"price":"492,000","special_price":"320,000","saving_percentage":"35%"},"AN417SE27PCAVN-274391":{"price":"492,000","special_price":"320,000","saving_percentage":"35%"},"AN417SE27PCAVN-274392":{"price":"492,000","special_price":"320,000","saving_percentage":"35%"},"AN417SE27PCAVN-274393":{"price":"492,000","special_price":"320,000","saving_percentage":"35%"},"AN417SE27PCAVN-274394":{"price":"492,000","special_price":"320,000","saving_percentage":"35%"},"AN417SE27PCAVN-274395":{"price":"492,000","special_price":"320,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Giày Slip On In Caro ZALORA Giày Slip On In Caro 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH68HXFVN-478975":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68HXFVN-478976":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68HXFVN-478977":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68HXFVN-478978":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68HXFVN-478979":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68HXFVN-478980":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68HXFVN-478981":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Biti's Giày Sandal Nam 390,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH34PUJVN-495736":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH34PUJVN-495737":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH34PUJVN-495738":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH34PUJVN-495739":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH34PUJVN-495740":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH34PUJVN-495741":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nam Biti's Giày Sandal Nam 245,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH65NBYVN-489831":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH65NBYVN-489832":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH65NBYVN-489833":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH65NBYVN-489834":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH65NBYVN-489835":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH65NBYVN-489836":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sneakers Cổ Cao ZALORA Sneakers Cổ Cao 549,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH44PQDVN-495307":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44PQDVN-495308":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44PQDVN-495309":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44PQDVN-495310":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44PQDVN-495311":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44PQDVN-495312":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44PQDVN-495313":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Giày nam sành điệu, thời trang 2015

Với các chàng trai, ngoài trang phục, phụ kiện thì giày nam là món đồ được tìm mua nhiều nhất. Chọn đúng giày nam thời trang phù hợp không chỉ bảo vệ đôi chân mà còn giúp bạn nam thể hiện sự tự tin mọi lúc. Các loại giày nam ngày nay cũng đa dạng kiểu dáng và chất liệu hơn, giúp bạn lựa chọn phù hợp với từng hoàn cảnh như đi làm, đi học, dạo phố, dự tiệc,… Ngoài ra, giày nam Hàn Quốc với mẫu mã cập nhật nhanh nhất các xu hướng thời trang mới nhất được các chàng trai rất ưa chuộng gần đây, mang đến cho bạn vẻ sành điệu trong mọi lúc.

Giày nam đẹp dễ phối đồ

Bạn có thể kết hợp giày nam đẹp với áo phông nam, quần jeans nam để đi hẹn hò, họp mặt hoặc mang giày hiệu nam phối cùng áo sơ mi nam cùng quần kaki để đến công sở. Ngoài những đôi giày thời trang nam sành điệu, bạn cũng nên sắm cho mình những đôi giầy nam kiểu sandal hoặc có chất liệu vải dù gọn nhẹ để mang khi đi du lịch hoặc dạo phố, vừa không gây bí chân khó chịu, vừa giúp bạn di chuyển dễ dàng hơn.

Bộ sưu tập giày nam cao cấp tại ZALORA.VN

Thật dễ dàng để chọn một đôi giầy nam cao cấp phù hợp với phong cách của bạn tại ZALORA.VN. Chúng tôi mang đến cho bạn bộ sưu tập các mẫu giày nam đẹp của các nhãn hiệu nổi tiếng như EZRA by ZALORA, Doba, The Z Collections, Zilandi, Casual, Adler, Ananas, 24:01,… Bạn có thể thoải mái mua sắm giày nam hàng hiệu hay giày cao nam giá rẻ với đa dạng kiểu dáng, chất liệu. Mua hàng tại ZALORA.VN, bạn sẽ được giao hàng tận nơi chỉ sau 1 - 3 ngày làm việc, được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 30 ngày nếu không ưng ý sản phẩm. Chúng tôi cam kết phương thức thanh toán tuyệt đối an toàn, giúp bạn yên tâm khi mua hàng tại ZALORA.VN. Chỉ với một cú click chuột tại ZALORA.VN, cả thế giới giày nam cao cấp sẽ nằm trong tầm tay bạn. Click ngay ZALORA.VN để mua giày nam cao cấp trực tuyến với giá phải chăng nhất bạn nhé!