Mua TRANG SứC: (39 sản phẩm tìm thấy)

 • Balo Nhiều Ngăn Quai Mềm Ronal Balo Nhiều Ngăn Quai Mềm 429,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AA48OJJVN-389393":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Chống Sốc Gân Caro Ronal Balo Chống Sốc Gân Caro 359,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AA47OJKVN-389394":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Dây Thừng River Island Vòng Tay Dây Thừng 229,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC84OFNSG-488698":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Double Leather Bracelet H.E. by Mango Double Leather Bracelet 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE264AC88TTFVN-365135":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Chữ T River Island Dây Chuyền Mặt Chữ T 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC71XZWSG-512194":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Thời Trang Ronal Balo Thời Trang 609,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AA42OJPVN-389399":{"price":"609,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Red And White Woven Wrist Pack River Island Red And White Woven Wrist Pack 229,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC03RGQSG-440116":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hook Leather Bracelet H.E. by Mango Hook Leather Bracelet 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE264AC89TTEVN-365134":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bông Tai Nhiều Màu River Island Bông Tai Nhiều Màu 369,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC73XZUSG-512192":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Da Đeo Tay 47% OFF 24:01 Vòng Da Đeo Tay 169,000 VND GIẢM CÒN 89,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AC39CSYVN-321881":{"price":"169,000","special_price":"89,000","saving_percentage":"47%"}}}
 • Black Bead Woven Bracelet Pack River Island Black Bead Woven Bracelet Pack 429,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC34HXDSG-415520":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Cặp STR069 Đính Hạt Swarovski, Viền đen (Size 12) 44% OFF Moshi Moshi Nhẫn Cặp STR069 Đính Hạt Swarovski, Viền đen (Size 12) 450,000 VND GIẢM CÒN 250,000 VND Kích cỡ 14 16 18 20
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO472AC29QKOVN-277053":{"price":"450,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"44%"},"MO472AC29QKOVN-277054":{"price":"450,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"44%"},"MO472AC29QKOVN-277055":{"price":"450,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"44%"},"MO472AC29QKOVN-277056":{"price":"450,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"44%"},"MO472AC29QKOVN-277057":{"price":"450,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"44%"}}}
 • Nhẫn Cặp Khắc Trái Tim Bạc Phủ Vàng Trắng 50% OFF Moshi Moshi Nhẫn Cặp Khắc Trái Tim Bạc Phủ Vàng Trắng 500,000 VND GIẢM CÒN 250,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO472AC70ZMR-57600":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC70ZMR-57601":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC70ZMR-57602":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC70ZMR-57603":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC70ZMR-57604":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC70ZMR-57605":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC70ZMR-49202":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC70ZMR-277046":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC70ZMR-277047":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC70ZMR-277048":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Nhẫn Cặp STR055 Đính Hạt Swarovski, Viền đen (Size 14) Stainlesssteel 50% OFF Moshi Moshi Nhẫn Cặp STR055 Đính Hạt Swarovski, Viền đen (Size 14) Stainlesss…
  GIẢM CÒN 250,000 VND
  Kích cỡ 14 16 18 20
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO472AC27QKQVN-277060":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC27QKQVN-277061":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC27QKQVN-277062":{"price":"450,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"44%"},"MO472AC27QKQVN-277063":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC27QKQVN-277064":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Vòng Tay 39% OFF 24:01 Vòng Tay 129,000 VND GIẢM CÒN 79,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AC24CTNVN-321896":{"price":"129,000","special_price":"79,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Vòng Da Đeo Tay 39% OFF 24:01 Vòng Da Đeo Tay 129,000 VND GIẢM CÒN 79,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AC36CTBVN-321884":{"price":"129,000","special_price":"79,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Vòng Da Đeo Tay 39% OFF 24:01 Vòng Da Đeo Tay 129,000 VND GIẢM CÒN 79,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AC15CTWVN-321905":{"price":"129,000","special_price":"79,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Nhẫn Cặp Stainless Steel Đính Hạt Swarovski 50% OFF Moshi Moshi Nhẫn Cặp Stainless Steel Đính Hạt Swarovski 500,000 VND GIẢM CÒN 250,000 VND Kích cỡ 12 14 16 18 20
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO472AC50ZNL-57145":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC50ZNL-49222":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC50ZNL-57146":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC50ZNL-57147":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC50ZNL-57148":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC50ZNL-57149":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC50ZNL-57150":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Vòng Da Đeo Tay 30% OFF 24:01 Vòng Da Đeo Tay 99,000 VND GIẢM CÒN 69,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AC13CTYVN-321907":{"price":"99,000","special_price":"69,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Vòng Da Đeo Tay 39% OFF 24:01 Vòng Da Đeo Tay 129,000 VND GIẢM CÒN 79,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AC18CTTVN-321902":{"price":"129,000","special_price":"79,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Vòng Da Đeo Tay 47% OFF 24:01 Vòng Da Đeo Tay 129,000 VND GIẢM CÒN 69,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AC09CUCVN-321911":{"price":"129,000","special_price":"69,000","saving_percentage":"47%"}}}
 • Nhẫn Cặp STR054 Đính Hạt Swarovski, Viền đen (Size 14) Stainlesssteel 50% OFF Moshi Moshi Nhẫn Cặp STR054 Đính Hạt Swarovski, Viền đen (Size 14) Stainlesss… 500,000 VND GIẢM CÒN 250,000 VND Kích cỡ 14 16
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO472AC28QKPVN-277058":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC28QKPVN-277059":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Vòng Da Đeo Tay 39% OFF 24:01 Vòng Da Đeo Tay 129,000 VND GIẢM CÒN 79,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AC14CTXVN-321906":{"price":"129,000","special_price":"79,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Vòng Da Đeo Tay 39% OFF 24:01 Vòng Da Đeo Tay 129,000 VND GIẢM CÒN 79,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AC32CTFVN-321888":{"price":"129,000","special_price":"79,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Nhẫn Cặp Đính Swarovski Bạc Phủ Vàng Trắng 50% OFF Moshi Moshi Nhẫn Cặp Đính Swarovski Bạc Phủ Vàng Trắng 500,000 VND GIẢM CÒN 250,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO472AC64ZMX-57127":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC64ZMX-57128":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC64ZMX-57129":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC64ZMX-57130":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC64ZMX-57131":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC64ZMX-57132":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC64ZMX-49208":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC64ZMX-277049":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC64ZMX-277050":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Vòng Da Đeo Tay 23% OFF 24:01 Vòng Da Đeo Tay 129,000 VND GIẢM CÒN 99,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AC06CUFVN-321914":{"price":"129,000","special_price":"99,000","saving_percentage":"23%"}}}
 • Vòng Tay 39% OFF 24:01 Vòng Tay 129,000 VND GIẢM CÒN 79,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AC23CTOVN-321897":{"price":"129,000","special_price":"79,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Red Tribal Bead Bracelet Pack River Island Red Tribal Bead Bracelet Pack 429,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC79SJKSG-497255":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Da Đeo Tay 40% OFF 24:01 Vòng Da Đeo Tay 99,000 VND GIẢM CÒN 59,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AC16CTVVN-321904":{"price":"99,000","special_price":"59,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Nhẫn Cặp CR-R1305 Trơn - Size 8 - Bạc Phủ Vàng Trắng (new) 50% OFF Moshi Moshi Nhẫn Cặp CR-R1305 Trơn - Size 8 - Bạc Phủ Vàng Trắng (new)…
  GIẢM CÒN 250,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO472AC26QKRVN-277066":{"price":"450,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"44%"},"MO472AC26QKRVN-277067":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC26QKRVN-277068":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC26QKRVN-277069":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC26QKRVN-277070":{"price":"450,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"44%"},"MO472AC26QKRVN-277071":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC26QKRVN-277065":{"price":"450,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"44%"},"MO472AC26QKRVN-277072":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"},"MO472AC26QKRVN-277073":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Nhẫn Cặp Đính Swarovski Bạc Phủ Vàng Trắng 50% OFF Moshi Moshi Nhẫn Cặp Đính Swarovski Bạc Phủ Vàng Trắng 500,000 VND GIẢM CÒN 250,000 VND Kích cỡ 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO472AC69ZMS-49203":{"price":"500,000","special_price":"250,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Tan Woven Plait Pack 9% OFF River Island Tan Woven Plait Pack 429,000 VND GIẢM CÒN 389,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC03UOESG-503576":{"price":"429,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"9%"}}}
 • Vòng Đeo Tay Nam 26% OFF 24:01 Vòng Đeo Tay Nam 229,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AC21CTQVN-321899":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"}}}
 • Mixed Bracelet Pack River Island Mixed Bracelet Pack 429,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC77SJMSG-497257":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Navy Beaded Bracelet Pack River Island Navy Beaded Bracelet Pack 329,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC68XBBSG-389631":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Rope Bracelet River Island Rope Bracelet 429,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC76SJNSG-497258":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Brown Woven Leather Bracelet Pack River Island Brown Woven Leather Bracelet Pack 429,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC75SJOSG-497259":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Red Woven And Beaded Bracelet Pack River Island Red Woven And Beaded Bracelet Pack 229,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC80SJJSG-497254":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Gunmetal Tone Curb Chain Necklace 29% OFF River Island Gunmetal Tone Curb Chain Necklace 549,000 VND GIẢM CÒN 389,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC19THWSG-446321":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"}}}

Trang sức nam - Phụ kiện cá tính cho phái mạnh

Chọn mua trang sức nam là một trong những vấn đề khó nhất khi tạo phong cách ăn mặc cho nam giới. Vấn đề xuất phát từ quan niệm những món trang sức như nhẫn, dây chuyền và vòng tay chỉ dành riêng cho phái nữ. Quan niệm này đã dần thay đổi theo thời gian và ngày nay, phái mạnh có thể mang nhiều món trang sức cho nam giới khác. Các loại trang sức đá quý như ngọc bích và kim cương là mảnh đất màu mỡ cho phụ nữ, nhưng phái mạnh thì không. Đàn ông thích hợp hơn với các trang sức nam giới có tính kim loại như trang sức bạc nam. Hãy nhớ tránh đeo nhẫn nam trên ngón áp út nếu bạn chưa kết hôn, vì ngón này chỉ nên dành riêng cho một chiếc nhẫn cưới. Những chàng trai có xương và cổ tay nhỏ nên tìm một vòng đeo tay cho nam có thiết kế ấn tượng nhưng đừng quá rộng và to bản.

Trang sức bạc cao cấp dễ phối đồ

Phối đồ với các phụ kiện trang sức để tạo cho mình vẻ ấn tượng không hề đơn giản. Nếu bạn đeo vòng tay quá rườm rà sẽ tạo cảm giác nặng nề và mệt mỏi khi kết hợp với áo polo namquần jeans. Trang sức bạc cho nam có thể thích hợp với trang phục công sở như áo sơ mi namquần tây nam để bạn trông thanh lịch hơn. Trang sức thời trang thì chỉ thích hợp khi dạo phố hoặc dự tiệc

Bộ sưu tập trang sức Hàn Quốc tại ZALORA.VN

ZALORA.VN tự hào giới thiệu bộ sưu tập đồ trang sức đẹp với đa dạng mẫu mã và kiểu dáng, chất liệu. Chúng tôi cung cấp cho bạn trang sức bạc đẹp sành điệu và ấn tượng từ các thương hiệu trong và ngoài nước như Moshi Moshi. Khi mua trang sức online tại ZALORA.VN, bạn sẽ được giao hàng tận nơi, miễn phí 30 ngày đổi trả và hoàn tiền mặt ngay khi trả hàng nếu không ưng ý sản phẩm. Chúng tôi cam kết về tính an toàn, tiện dụng khi thanh toán cùng nhiều dịch vụ tiện ích và hàng hóa đa dạng. Vậy còn chờ gì nữa mà không click ngay ZALORA.VN để trải nghiệm một phong cách mua sắm hiện đại và nhanh chóng hơn?