ÁO KHOáC DàY NAM: (18 sản phẩm tìm thấy)

 • Áo Khoác Parka 24:01 Áo Khoác Parka 799,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AA24ESHVN-473384":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA24ESHVN-473385":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA24ESHVN-473386":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA24ESHVN-473387":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nam AntiX Áo Khoác Nam 595,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN531AA92EAHVN-471686":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN531AA92EAHVN-471687":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN531AA92EAHVN-471688":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Parka In Caro 24:01 Áo Khoác Parka In Caro 699,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AA14ESRVN-473424":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA14ESRVN-473425":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA14ESRVN-473426":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA14ESRVN-473427":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nam AntiX Áo Khoác Nam 595,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN531AA91EAIVN-471689":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN531AA91EAIVN-471690":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN531AA91EAIVN-471691":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nam AntiX Áo Khoác Nam 595,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN531AA94EAFVN-471680":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN531AA94EAFVN-471681":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN531AA94EAFVN-471682":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Gile 10% OFF Burton Menswear Áo Khoác Gile 1,309,000 VND GIẢM CÒN 1,179,000 VND Kích cỡ XS S M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA96HNNVN-426850":{"price":"1,309,000","special_price":"1,179,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA96HNNVN-426851":{"price":"1,309,000","special_price":"1,179,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA96HNNVN-426852":{"price":"1,309,000","special_price":"1,179,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA96HNNVN-426853":{"price":"1,309,000","special_price":"1,179,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA96HNNVN-426854":{"price":"1,309,000","special_price":"1,179,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Áo Khoác Nam AntiX Áo Khoác Nam 595,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN531AA93EAGVN-471683":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN531AA93EAGVN-471684":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN531AA93EAGVN-471685":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Hoodie Khóa Kéo River Island Áo Khoác Hoodie Khóa Kéo 1,099,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA61QLYSG-648231":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA61QLYSG-648232":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA61QLYSG-648233":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA61QLYSG-648234":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da Bomber 24:01 Áo Khoác Da Bomber 1,499,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AA72QDNVN-444563":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA72QDNVN-444564":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA72QDNVN-444565":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Fishmen 20% OFF Burton Menswear Áo Khoác Fishmen 2,619,000 VND GIẢM CÒN 2,099,000 VND Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA95HNOVN-426855":{"price":"2,619,000","special_price":"2,099,000","saving_percentage":"20%"},"BU071AA95HNOVN-426856":{"price":"2,619,000","special_price":"2,099,000","saving_percentage":"20%"},"BU071AA95HNOVN-426857":{"price":"2,619,000","special_price":"2,099,000","saving_percentage":"20%"},"BU071AA95HNOVN-426858":{"price":"2,619,000","special_price":"2,099,000","saving_percentage":"20%"},"BU071AA95HNOVN-426859":{"price":"2,619,000","special_price":"2,099,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Có Nón River Island Áo Khoác Có Nón 3,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA45ZJISG-667979":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA45ZJISG-667980":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA45ZJISG-667981":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA45ZJISG-667982":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA45ZJISG-667983":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Hoodie Khóa Kéo River Island Áo Khoác Hoodie Khóa Kéo 1,299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA60QLZSG-648235":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA60QLZSG-648236":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA60QLZSG-648237":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA60QLZSG-648238":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA60QLZSG-648239":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Gile 20% OFF Burton Menswear Áo Khoác Gile 1,309,000 VND GIẢM CÒN 1,049,000 VND Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA97HNMVN-426845":{"price":"1,309,000","special_price":"1,049,000","saving_percentage":"20%"},"BU071AA97HNMVN-426846":{"price":"1,309,000","special_price":"1,049,000","saving_percentage":"20%"},"BU071AA97HNMVN-426847":{"price":"1,309,000","special_price":"1,049,000","saving_percentage":"20%"},"BU071AA97HNMVN-426848":{"price":"1,309,000","special_price":"1,049,000","saving_percentage":"20%"},"BU071AA97HNMVN-426849":{"price":"1,309,000","special_price":"1,049,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Có Nón Phối Lông 35% OFF Burton Menswear Áo Khoác Có Nón Phối Lông 2,959,000 VND GIẢM CÒN 1,929,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA21WRUVN-404854":{"price":"2,959,000","special_price":"1,929,000","saving_percentage":"35%"},"BU071AA21WRUVN-404855":{"price":"2,959,000","special_price":"1,929,000","saving_percentage":"35%"},"BU071AA21WRUVN-404856":{"price":"2,959,000","special_price":"1,929,000","saving_percentage":"35%"},"BU071AA21WRUVN-404857":{"price":"2,959,000","special_price":"1,929,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Áo Khoác Harington Bomber 20% OFF River Island Áo Khoác Harington Bomber 1,999,000 VND GIẢM CÒN 1,599,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA47DIESG-618027":{"price":"1,999,000","special_price":"1,599,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA47DIESG-618028":{"price":"1,999,000","special_price":"1,599,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA47DIESG-618029":{"price":"1,999,000","special_price":"1,599,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA47DIESG-618030":{"price":"1,999,000","special_price":"1,599,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA47DIESG-618031":{"price":"1,999,000","special_price":"1,599,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Len 20% OFF Burton Menswear Áo Khoác Len 2,989,000 VND GIẢM CÒN 2,399,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA73CFYVN-415735":{"price":"2,989,000","special_price":"2,399,000","saving_percentage":"20%"},"BU071AA73CFYVN-415736":{"price":"2,989,000","special_price":"2,399,000","saving_percentage":"20%"},"BU071AA73CFYVN-415737":{"price":"2,989,000","special_price":"2,399,000","saving_percentage":"20%"},"BU071AA73CFYVN-415738":{"price":"2,989,000","special_price":"2,399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Hoodie Khóa Kéo 20% OFF River Island Áo Khoác Hoodie Khóa Kéo 1,299,000 VND GIẢM CÒN 1,039,000 VND Kích cỡ XS
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA59QMASG-648240":{"price":"1,299,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA59QMASG-648241":{"price":"1,299,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA59QMASG-648242":{"price":"1,299,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA59QMASG-648243":{"price":"1,299,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Dệt Kim River Island Áo Khoác Dệt Kim 1,799,000 VND
  Kích cỡ XS
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA03QOESG-648397":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA03QOESG-648398":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA03QOESG-648399":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA03QOESG-648400":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA03QOESG-648401":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo phao nam giữ ấm cho mùa đông

Sau tiết trời se lạnh của mùa thu, cái lạnh mùa đông ùa đến không quá đột ngột nhưng cũng làm các chàng trai tìm kiếm cho mình những chiếc áo khoác nam mùa đông, đủ làm ấm áp trong cái mùa đông giá lạnh khi đến trường, đến công sở, hay ngay cả khi đi dạo với bạn bè. Những chiếc áo khoác nam rẻ nằm trong bộ sưu tập của các nhà thiết kế nổi tiếng luôn đáp ứng được nhu cầu sử dụng áo khoác mùa đông với các độ dày khác nhau, kiểu dáng mẫu mã đa dạng. Sẽ là hoàn hảo cho các bạn nam khi kết hợp áo khoác dày với áo thun polo dài tay, quần chinos, giày sneaker kèm phụ kiện ví nam mà vẫn không mất đi sự năng động và tự tin vốn có. Tuy nhiên để bảo vệ vẻ ngoài tốt nhất, hãy dùng thêm một ít kem dưỡng da nam để da không bị mất nước bạn nhé!

Bảo quản áo khoác nỉ nam

Vì mỗi loại áo lạnh nam có độ dày và chất liệu khác nhau như áo mùa đông nam, áo khoác nỉ nam, áo khoác phao nam, áo khoác dạ nam, áo khoác măng tô nam,… nên bạn cũng cần có cách giặt và vệ sinh áo khác nhau. Với áo phao nam, bạn dùng nước ấm nhẹ nhàng tẩy các vết bẩn trên áo, sau đó dùng bàn chải tẩm nước xà phòng chà nhẹ, rồi lau sạch lại, đem phơi nơi râm mát. Với các loại áo rét nam khác, bạn có thể rũ sạch bụi trên áo, rồi ngâm trong nước sạch 15 - 20 phút, sau đó giặt nhẹ với nước xà bông pha loãng, vắt khô, rủ áo và phơi ở chỗ thoáng mát, tránh nắng để áo được bền đẹp theo thời gian.

Chọn mua áo dạ nam trực tuyến

Với mong muốn mang lại cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm thú vị nhất, ZALORA.VN với các sản phẩm áo ấm nam, áo phao nam đẹp, áo dạ nam đến từ các thương hiệu thời trang tên tuổi như Burton Menswear,… sẽ mang lại đa dạng sự lựa chọn cho các chàng trai thuộc mọi phong cách. Mua ngay những sản phẩm áo dạ nam đẹp ngay hôm nay cùng ZALORA.VN để tận hưởng những khuyến mãi cực hấp dẫn bạn nhé!