Mua ÁO KHOáC: (51 sản phẩm tìm thấy)

 • Áo Khoác Hoodie Phối Hai Màu ZALORA Áo Khoác Hoodie Phối Hai Màu 599,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA53VKWVN-368818":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA53VKWVN-368819":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA53VKWVN-368820":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA53VKWVN-368821":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Hoodie Burton Menswear Áo Khoác Hoodie 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA90QBXVN-393183":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA90QBXVN-393184":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA90QBXVN-393185":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA90QBXVN-393186":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA90QBXVN-393187":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Hoodie Phối Hai Màu ZALORA Áo Khoác Hoodie Phối Hai Màu 599,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA52VKXVN-368822":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52VKXVN-368823":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52VKXVN-368824":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52VKXVN-368825":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Harrington Burton Menswear Áo Khoác Harrington 1,439,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA85XXAVN-373096":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA85XXAVN-373097":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA85XXAVN-373098":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA85XXAVN-373099":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA85XXAVN-373100":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Dáng Ôm Burton Menswear Quần Dài Dáng Ôm 899,000 VND
  Kích cỡ 28 30 32 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA81XXEVN-373116":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA81XXEVN-373117":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA81XXEVN-373118":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA81XXEVN-373119":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA81XXEVN-373120":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Blazer Jersey Burton Menswear Áo Blazer Jersey 2,149,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA89QBYVN-393188":{"price":"2,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA89QBYVN-393189":{"price":"2,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA89QBYVN-393190":{"price":"2,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA89QBYVN-393191":{"price":"2,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Dáng Ôm Burton Menswear Quần Dài Dáng Ôm 899,000 VND
  Kích cỡ 28 30 32 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA80XXFVN-373121":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA80XXFVN-373122":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA80XXFVN-373123":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA80XXFVN-373124":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA80XXFVN-373125":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Chống Thấm Nước H.E. by Mango Áo Khoác Chống Thấm Nước 1,999,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE264AA19LTGVN-384346":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE264AA19LTGVN-384347":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE264AA19LTGVN-384348":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE264AA19LTGVN-394618":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Blazer Slim-Fit H.E. by Mango Áo Khoác Blazer Slim-Fit 2,599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE264AA53ILIVN-377763":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE264AA53ILIVN-377764":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE264AA53ILIVN-385023":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE264AA53ILIVN-377765":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE264AA53ILIVN-377766":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Hoodie Burton Menswear Áo Khoác Hoodie 719,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA92QBVVN-393174":{"price":"719,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA92QBVVN-393175":{"price":"719,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA92QBVVN-393176":{"price":"719,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA92QBVVN-393177":{"price":"719,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Blazer Jersey Burton Menswear Áo Blazer Jersey 2,149,000 VND
  Kích cỡ S M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA88QBZVN-393192":{"price":"2,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA88QBZVN-393193":{"price":"2,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA88QBZVN-393194":{"price":"2,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA88QBZVN-393195":{"price":"2,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA88QBZVN-393304":{"price":"2,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Vest Nam Negozio Áo Vest Nam 2,200,000 VND
  Kích cỡ 46 48 50
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE193AA11MYIVN-386462":{"price":"2,200,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE193AA11MYIVN-386463":{"price":"2,200,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE193AA11MYIVN-386466":{"price":"2,200,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE193AA11MYIVN-386464":{"price":"2,200,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE193AA11MYIVN-386465":{"price":"2,200,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối Da Burton Menswear Áo Khoác Phối Da 2,149,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA86QCBVN-393201":{"price":"2,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA86QCBVN-393202":{"price":"2,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA86QCBVN-393203":{"price":"2,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA86QCBVN-393204":{"price":"2,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BU071AA86QCBVN-393205":{"price":"2,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Blazer H.E. by Mango Áo Khoác Blazer 3,299,000 VND
  Kích cỡ 46 48 54 50 52
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE264AA90UINVN-366452":{"price":"3,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE264AA90UINVN-366453":{"price":"3,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE264AA90UINVN-366456":{"price":"3,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE264AA90UINVN-366454":{"price":"3,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE264AA90UINVN-366455":{"price":"3,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoodie W/ Inner Hood Print EZRA by ZALORA Hoodie W/ Inner Hood Print 749,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA42PXDVN-349311":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42PXDVN-349312":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42PXDVN-349313":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42PXDVN-349314":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Dài Phối Sọc EZRA by ZALORA Áo Tay Dài Phối Sọc 359,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA71SHKVN-363049":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71SHKVN-363050":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71SHKVN-363051":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71SHKVN-363052":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Acid Wash Hoodie EZRA by ZALORA Acid Wash Hoodie 749,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA70PSFVN-348857":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70PSFVN-348858":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70PSFVN-348859":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70PSFVN-348860":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Vest Nam Negozio Áo Vest Nam 2,000,000 VND
  Kích cỡ 46 48 50
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE193AA18MYBVN-386427":{"price":"2,000,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE193AA18MYBVN-386428":{"price":"2,000,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE193AA18MYBVN-386431":{"price":"2,000,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE193AA18MYBVN-386429":{"price":"2,000,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE193AA18MYBVN-386430":{"price":"2,000,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Raglan Sleeve Fleece Bomber Jacket 20% OFF EZRA by ZALORA Raglan Sleeve Fleece Bomber Jacket 799,000 VND GIẢM CÒN 639,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA22KABVN-336676":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA22KABVN-336677":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA22KABVN-336678":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA22KABVN-336679":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Vest Nam Negozio Áo Vest Nam 1,600,000 VND
  Kích cỡ 46 48
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE193AA13MYGVN-386452":{"price":"1,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE193AA13MYGVN-386453":{"price":"1,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE193AA13MYGVN-386456":{"price":"1,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE193AA13MYGVN-386454":{"price":"1,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE193AA13MYGVN-386455":{"price":"1,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Raglan Sleeve Fleece Bomber Jacket 20% OFF EZRA by ZALORA Raglan Sleeve Fleece Bomber Jacket 799,000 VND GIẢM CÒN 639,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA23KAAVN-336672":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA23KAAVN-336673":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA23KAAVN-336674":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA23KAAVN-336675":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Thể Thao Nam Có Nón 25% OFF Fudo Flynn Áo Khoác Thể Thao Nam Có Nón 410,000 VND GIẢM CÒN 308,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FU562SE58VOBVN-288611":{"price":"410,000","special_price":"308,000","saving_percentage":"25%"},"FU562SE58VOBVN-288612":{"price":"410,000","special_price":"308,000","saving_percentage":"25%"},"FU562SE58VOBVN-288613":{"price":"410,000","special_price":"308,000","saving_percentage":"25%"}}}
 • Hood with Grosgrain Zipper Detail EZRA by ZALORA Hood with Grosgrain Zipper Detail 749,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA40PXFVN-349319":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40PXFVN-349320":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40PXFVN-349321":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40PXFVN-349322":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nam Tay Dài Có Mũ BAMBO Áo Khoác Nam Tay Dài Có Mũ 595,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BA003AA39FMMVN-311039":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA39FMMVN-311040":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA39FMMVN-311041":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hood with Grosgrain Zipper Detail EZRA by ZALORA Hood with Grosgrain Zipper Detail 749,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA39PXGVN-349323":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA39PXGVN-349324":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA39PXGVN-349325":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA39PXGVN-349326":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoodie W/ Inner Hood Print EZRA by ZALORA Hoodie W/ Inner Hood Print 749,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA41PXEVN-349315":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA41PXEVN-349316":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA41PXEVN-349317":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA41PXEVN-349318":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Vest Nam Negozio Áo Vest Nam 2,000,000 VND
  Kích cỡ 50
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE193AA22MXXVN-386412":{"price":"2,000,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE193AA22MXXVN-386413":{"price":"2,000,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE193AA22MXXVN-386414":{"price":"2,000,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE193AA22MXXVN-386415":{"price":"2,000,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Acid Wash Hoodie EZRA by ZALORA Acid Wash Hoodie 749,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA69PSGVN-348861":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA69PSGVN-348862":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA69PSGVN-348863":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA69PSGVN-348864":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nam Tay Dài Có Mũ BAMBO Áo Khoác Nam Tay Dài Có Mũ 595,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BA003AA38FMNVN-311042":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA38FMNVN-311043":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA38FMNVN-311044":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nam Tay Dài Có Mũ BAMBO Áo Khoác Nam Tay Dài Có Mũ 585,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BA003AA40FMLVN-311036":{"price":"585,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA40FMLVN-311037":{"price":"585,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA40FMLVN-311038":{"price":"585,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Thể Thao Ducati Track Jacket Puma Áo Khoác Thể Thao Ducati Track Jacket 2,455,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE21PYKVN-220474":{"price":"2,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE21PYKVN-220475":{"price":"2,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE21PYKVN-220476":{"price":"2,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón SheepCple BAMBO Áo Khoác Có Nón SheepCple 595,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BA003AA43QEUVN-349766":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA43QEUVN-349767":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA43QEUVN-349768":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • CHAR MAURICE GILET 50% OFF Burton Menswear CHAR MAURICE GILET 1,599,000 VND GIẢM CÒN 799,000 VND Kích cỡ XS
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA45PQSVN-275488":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"},"BU071AA45PQSVN-275485":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"},"BU071AA45PQSVN-275486":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"},"BU071AA45PQSVN-275487":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Khoác Blazer River Island Áo Khoác Blazer 3,999,000 VND
  Kích cỡ XS S XXS
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA44YAXSG-512312":{"price":"3,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA44YAXSG-512313":{"price":"3,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA44YAXSG-512314":{"price":"3,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA44YAXSG-512315":{"price":"3,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA44YAXSG-512349":{"price":"3,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón MikDAP BAMBO Áo Khoác Có Nón MikDAP 615,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BA003AA44QETVN-349763":{"price":"615,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA44QETVN-349764":{"price":"615,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA44QETVN-349765":{"price":"615,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Pop Áo Sơ Mi Nam 429,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA76KJNVN-337550":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA76KJNVN-337551":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA76KJNVN-337552":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • BLACK VETTELL GILET 50% OFF Burton Menswear BLACK VETTELL GILET 1,199,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA40PQXVN-275506":{"price":"1,199,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"50%"},"BU071AA40PQXVN-275507":{"price":"1,199,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"50%"},"BU071AA40PQXVN-275504":{"price":"1,199,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"50%"},"BU071AA40PQXVN-275505":{"price":"1,199,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Vest Một Khuy HIMuomo Áo Vest Một Khuy 3,480,000 VND
  Kích cỡ 46 48 52
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HI031AA66ILXVN-333527":{"price":"3,480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HI031AA66ILXVN-333528":{"price":"3,480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HI031AA66ILXVN-333529":{"price":"3,480,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Thể Thao Football Archives T7 Track Jacket Puma Áo Khoác Thể Thao Football Archives T7 Track Jacket 1,685,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE20PYLVN-220478":{"price":"1,685,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE20PYLVN-220477":{"price":"1,685,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE20PYLVN-220479":{"price":"1,685,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE20PYLVN-220480":{"price":"1,685,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo gile kẻ ngang HIMuomo Áo gile kẻ ngang 1,400,000 VND
  Kích cỡ 46 48
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HI031AA68ILVVN-333521":{"price":"1,400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HI031AA68ILVVN-333522":{"price":"1,400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HI031AA68ILVVN-333523":{"price":"1,400,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Thể Thao Ducati Track Jacket 45% OFF Puma Áo Khoác Thể Thao Ducati Track Jacket 3,185,000 VND GIẢM CÒN 1,752,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE22PYJVN-220470":{"price":"3,185,000","special_price":"1,752,000","saving_percentage":"45%"},"PU446SE22PYJVN-220471":{"price":"3,185,000","special_price":"1,752,000","saving_percentage":"45%"},"PU446SE22PYJVN-220472":{"price":"3,185,000","special_price":"1,752,000","saving_percentage":"45%"},"PU446SE22PYJVN-220473":{"price":"3,185,000","special_price":"1,752,000","saving_percentage":"45%"}}}
 • Grey Marl Zip Through Hoodie River Island Grey Marl Zip Through Hoodie 999,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA58OGNSG-488733":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA58OGNSG-488734":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA58OGNSG-488735":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA58OGNSG-488736":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA58OGNSG-488737":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Contrast Panel Casual Jacket 10% OFF River Island Contrast Panel Casual Jacket 2,399,000 VND GIẢM CÒN 2,159,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA30UNDSG-503483":{"price":"2,399,000","special_price":"2,159,000","saving_percentage":"10%"},"RI923AA30UNDSG-503484":{"price":"2,399,000","special_price":"2,159,000","saving_percentage":"10%"},"RI923AA30UNDSG-503485":{"price":"2,399,000","special_price":"2,159,000","saving_percentage":"10%"},"RI923AA30UNDSG-503486":{"price":"2,399,000","special_price":"2,159,000","saving_percentage":"10%"},"RI923AA30UNDSG-503487":{"price":"2,399,000","special_price":"2,159,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • FLEX FLEECE ZIP HOODY American Apparel FLEX FLEECE ZIP HOODY 1,499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM013AA72SQLSG-444294":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM013AA72SQLSG-444295":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM013AA72SQLSG-444296":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM013AA72SQLSG-444297":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM013AA72SQLSG-444298":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Thể Thao Nam Cổ Lọ Bóng Chày 25% OFF Fudo Flynn Áo Khoác Thể Thao Nam Cổ Lọ Bóng Chày 390,000 VND GIẢM CÒN 293,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FU562SE53VOGVN-288626":{"price":"390,000","special_price":"293,000","saving_percentage":"25%"},"FU562SE53VOGVN-288627":{"price":"390,000","special_price":"293,000","saving_percentage":"25%"},"FU562SE53VOGVN-288628":{"price":"390,000","special_price":"293,000","saving_percentage":"25%"}}}
 • Burgundy Fleck 50% OFF Burton Menswear Burgundy Fleck 2,399,000 VND GIẢM CÒN 1,199,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA01WVAVN-291323":{"price":"2,399,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"50%"},"BU071AA01WVAVN-291324":{"price":"2,399,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"50%"},"BU071AA01WVAVN-291325":{"price":"2,399,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"50%"},"BU071AA01WVAVN-291326":{"price":"2,399,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Khoác Nam Tay Dài Có Mũ BAMBO Áo Khoác Nam Tay Dài Có Mũ 585,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BA003AA61FLQVN-310946":{"price":"585,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA61FLQVN-310947":{"price":"585,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA61FLQVN-310948":{"price":"585,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Varsity 40% OFF Kei&Kori Áo Khoác Varsity 499,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA93XWGVN-294112":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"KE093AA93XWGVN-294113":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"KE093AA93XWGVN-294114":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"}}}

Áo khoác nam – Trang phục cơ bản không thể thiếu

Một chiếc áo khoác nam không chỉ đem lại sự ấm áp mà còn là thời trang cho phái mạnh. Những bạn ưa phong cách bụi bặm có thể tìm đến các mẫu áo khoác nam đẹp chất liệu da, denim hay jeans. Chiếc áo khoác Hàn Quốc nam với thiếu kế kiểu vest sẽ đem lại vẻ lịch sự đứng đắn, lịch sự, trong khi áo khoác nam đẹp kiểu thể thao lại giúp bạn trông năng động và khỏe khoắn. Hoặc bạn cũng có thể chọn những mẫu áo khoác nam 2014 chất liệu len để có được vẻ ngoài nhẹ nhàng phóng khoáng. Tùy theo sở thích của mình, bạn có thể lựa chọn các kiểu áo phù hợp để thay đổi đa dạng phong cách trong nhiều tình huống và sự kiện khác nhau như đi học, đi chơi, đi làm hay dự tiệc.

Phối trang phục với áo khoác nam đẹp

Sẽ là hoàn hảo cho những buổi dạo chơi cuối tuần cùng bạn bè khi bạn kết hợp chiếc áo khoác nam cao cấp với những phụ kiện thời trang đơn giản khác như ba lô nam, nhẫn nam, ví bóp nam, hay nón nam để có vẻ ngoài sành điệu và lôi cuốn. Ngoài ra, khi tìm đến các shop áo khoác nam, bạn nên chú ý chọn mua size áo khoác nam phù hợp với dáng người, tráng các mẫu áo khoác nam Hàn Quốc quá rộng, quá dài hay quá ngắn cũng đều làm bạn không thoải mái và bị điểm trừ trong mắt người đối diện.

Chọn mua áo khoác nam 2014 trực tuyến

Thấu hiểu câu hỏi bán áo khoác nam ở đâu, ZALORA.VN với các kiểu áo khoác nam đẹp phong phú về chất liệu, kiểu dáng và màu sắc từ các thương hiệu thời trang nam tên tuổi như River Island, Kei&Kori, Fudo Flynn,… mang đến cho bạn đa dạng lựa chọn thay đổi phong cách thời trang của mình. Chỉ cần truy cập ZALORA.VN, click mua áo khoác nam mình yêu thích, bạn sẽ được giao hàng tận nơi chỉ trong 1 - 3 ngày làm việc. Song song đó, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác cũng thường xuyên diễn ra tại ZALORA.VN nhằm mang đến cho bạn những sản phẩm có mức giá tốt nhất. Còn chần chừ gì nữa, bắt đầu mua sắm tại ZALORA.VN ngay hôm nay để tận hưởng những ưu đãi đặc biệt này bạn nhé!