Mua ÁO THUN: (816 sản phẩm tìm thấy)

 • Basic V Neck T EZRA Basics by ZALORA Basic V Neck T 129,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA77QSWVN-351100":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77QSWVN-351101":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77QSWVN-351102":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77QSWVN-351103":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic V Neck T EZRA Basics by ZALORA Basic V Neck T 129,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA76QSXVN-351104":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76QSXVN-351105":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76QSXVN-351106":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76QSXVN-351107":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pencil Ribcage EZRA by ZALORA Pencil Ribcage 349,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA57JUWVN-336184":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA57JUWVN-336185":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA57JUWVN-336186":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA57JUWVN-336187":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nam Cổ Tim In Hình ATYPICAL Áo Thun Nam Cổ Tim In Hình 269,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA95TJKVN-357560":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA95TJKVN-357561":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA95TJKVN-357562":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA95TJKVN-357563":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic V Neck T EZRA Basics by ZALORA Basic V Neck T 129,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73QTAVN-351116":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73QTAVN-351117":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73QTAVN-351118":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73QTAVN-351119":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nam Cổ Tim ATYPICAL Áo Thun Nam Cổ Tim 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA87VLOVN-361911":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA87VLOVN-361912":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA87VLOVN-361913":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA87VLOVN-361914":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Raglan Tay Dài ATYPICAL Áo Thun Raglan Tay Dài 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA77VLYVN-361951":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA77VLYVN-361952":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA77VLYVN-361953":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA77VLYVN-361954":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nam Cổ Tim In Hình ATYPICAL Áo Thun Nam Cổ Tim In Hình 269,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA96TJJVN-357556":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA96TJJVN-357557":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA96TJJVN-357558":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA96TJJVN-357559":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nam Cổ Tim Xoắn ATYPICAL Áo Thun Nam Cổ Tim Xoắn 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA97VLEVN-361871":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA97VLEVN-361872":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA97VLEVN-361873":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA97VLEVN-361874":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Ngắn Tay Cổ Tròn POLICE Áo Thun Ngắn Tay Cổ Tròn 268,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO641AA28VAHVN-368133":{"price":"268,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Dài Tay Cổ Tròn POLICE Áo Thun Dài Tay Cổ Tròn 380,000 VND
  Kích cỡ Extrasize
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO641AA95VBOVN-368166":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Raglan Tay Dài ATYPICAL Áo Thun Raglan Tay Dài 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA75VMAVN-361959":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA75VMAVN-361960":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA75VMAVN-361961":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA75VMAVN-361962":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nam Cổ Tim Tay Lỡ ATYPICAL Áo Thun Nam Cổ Tim Tay Lỡ 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA91VLKVN-361895":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA91VLKVN-361896":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA91VLKVN-361897":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA91VLKVN-361898":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Tribal x Checkered Print T EZRA by ZALORA Tribal x Checkered Print T 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA97LVEVN-340270":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97LVEVN-340271":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97LVEVN-340272":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97LVEVN-340273":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nam Cổ Tim ATYPICAL Áo Thun Nam Cổ Tim 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA88VLNVN-361907":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA88VLNVN-361908":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA88VLNVN-361909":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA88VLNVN-361910":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Us Flag EZRA by ZALORA Us Flag 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA47JVGVN-336224":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA47JVGVN-336225":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA47JVGVN-336226":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA47JVGVN-336227":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Folded Sleeve T EZRA by ZALORA Folded Sleeve T 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA70SNHVN-355328":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70SNHVN-355329":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70SNHVN-355330":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70SNHVN-355331":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nam Cổ Tim ATYPICAL Áo Thun Nam Cổ Tim 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA89VLMVN-361903":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA89VLMVN-361904":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA89VLMVN-361905":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA89VLMVN-361906":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Contrast Side Panels Tee EZRA by ZALORA Contrast Side Panels Tee 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA17KAGVN-336696":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA17KAGVN-336697":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA17KAGVN-336698":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA17KAGVN-336699":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo T-Shirt In Họa Tiết EZRA by ZALORA Áo T-Shirt In Họa Tiết 329,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA22SSZVN-356041":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA22SSZVN-356042":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA22SSZVN-356043":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA22SSZVN-356044":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Henley Phối Túi ATYPICAL Áo Thun Henley Phối Túi 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA81VLUVN-361935":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA81VLUVN-361936":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA81VLUVN-361937":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA81VLUVN-361938":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nam In Cây Cầu ATYPICAL Áo Thun Nam In Cây Cầu 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA98OXXVN-347124":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA98OXXVN-347125":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA98OXXVN-347126":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA98OXXVN-347127":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Tribal Pocket T EZRA by ZALORA Tribal Pocket T 349,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA92LVJVN-340290":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA92LVJVN-340291":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA92LVJVN-340292":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA92LVJVN-340293":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Colour Pop T EZRA by ZALORA Colour Pop T 349,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA89TFUVN-357249":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA89TFUVN-357250":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA89TFUVN-357251":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA89TFUVN-357252":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bandana Print Tee EZRA by ZALORA Bandana Print Tee 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA93TFQVN-357233":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93TFQVN-357234":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93TFQVN-357235":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93TFQVN-357236":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Houndstooth Varsity T EZRA by ZALORA Houndstooth Varsity T 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA68SNJVN-355336":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA68SNJVN-355337":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA68SNJVN-355338":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA68SNJVN-355339":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cổ Tròn Phối Túi ATYPICAL Áo Thun Cổ Tròn Phối Túi 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA84VLRVN-361923":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA84VLRVN-361924":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA84VLRVN-361925":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA84VLRVN-361926":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Ngắn Tay Cổ Tròn POLICE Áo Thun Ngắn Tay Cổ Tròn 268,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO641AA18VARVN-368143":{"price":"268,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Minimal Varsity EZRA by ZALORA Minimal Varsity 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA79SMYVN-355292":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA79SMYVN-355293":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA79SMYVN-355294":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA79SMYVN-355295":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cổ Xẻ In Họa Tiết EZRA by ZALORA Áo Thun Cổ Xẻ In Họa Tiết 329,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA80SFFVN-354484":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80SFFVN-354485":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80SFFVN-354486":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80SFFVN-354487":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Printed Stripes Raglan T EZRA by ZALORA Printed Stripes Raglan T 349,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA55JUYVN-336192":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55JUYVN-336193":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55JUYVN-336194":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55JUYVN-336195":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Varsity 12 T EZRA by ZALORA Varsity 12 T 349,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA44JVJVN-336236":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44JVJVN-336237":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44JVJVN-336238":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44JVJVN-336239":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Henley Phối Túi ATYPICAL Áo Thun Henley Phối Túi 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA80VLVVN-361939":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA80VLVVN-361940":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA80VLVVN-361941":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA80VLVVN-361942":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic V Neck T EZRA Basics by ZALORA Basic V Neck T 129,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA74QSZVN-351112":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74QSZVN-351113":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74QSZVN-351114":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74QSZVN-351115":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cổ Tròn Phối Túi ATYPICAL Áo Thun Cổ Tròn Phối Túi 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA82VLTVN-361931":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA82VLTVN-361932":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA82VLTVN-361933":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA82VLTVN-361934":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cổ Tròn In Họa Tiết EZRA by ZALORA Áo Thun Cổ Tròn In Họa Tiết 329,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA88SEXVN-354452":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88SEXVN-354453":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88SEXVN-354454":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88SEXVN-354455":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cổ Tròn EZRA by ZALORA Áo Thun Cổ Tròn 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA72SFNVN-354516":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72SFNVN-354517":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72SFNVN-354518":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72SFNVN-354519":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nam Cổ Tim Xoắn ATYPICAL Áo Thun Nam Cổ Tim Xoắn 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA94VLHVN-361883":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA94VLHVN-361884":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA94VLHVN-361885":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA94VLHVN-361886":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Ngắn Giãn 4 Chiều Relax Underwear Áo Thun Tay Ngắn Giãn 4 Chiều 195,000 VND
  Kích cỡ M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RE959US46VFLVN-361288":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US46VFLVN-361289":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US46VFLVN-361290":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US46VFLVN-361291":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Watching You Like A Hawk EZRA by ZALORA Watching You Like A Hawk 349,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA83TGAVN-357273":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83TGAVN-357274":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83TGAVN-357275":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83TGAVN-357276":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nam Cổ Tim Tay Lỡ ATYPICAL Áo Thun Nam Cổ Tim Tay Lỡ 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA92VLJVN-361891":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA92VLJVN-361892":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA92VLJVN-361893":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA92VLJVN-361894":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Folded Sleeve T EZRA by ZALORA Folded Sleeve T 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA69SNIVN-355332":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA69SNIVN-355333":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA69SNIVN-355334":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA69SNIVN-355335":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cổ Tròn EZRA by ZALORA Áo Thun Cổ Tròn 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA93SESVN-354432":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93SESVN-354433":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93SESVN-354434":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93SESVN-354435":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Blue Acid Wash East Brooklyn 82 Print T-Shirt River Island Blue Acid Wash East Brooklyn 82 Print T-Shirt 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA22LUNSG-483812":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA22LUNSG-483813":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA22LUNSG-483814":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA22LUNSG-483815":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA22LUNSG-483816":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pencil Ribcage EZRA by ZALORA Pencil Ribcage 349,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA56JUXVN-336188":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56JUXVN-336189":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56JUXVN-336190":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56JUXVN-336191":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Acid Wash Cut & Sew Tee EZRA by ZALORA Acid Wash Cut & Sew Tee 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA97TBQVN-356910":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97TBQVN-356911":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97TBQVN-356912":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97TBQVN-356913":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bachelor 01 Printed Tee EZRA by ZALORA Bachelor 01 Printed Tee 349,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA38SONVN-355444":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38SONVN-355445":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38SONVN-355446":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38SONVN-355447":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Sát Nách Giãn 4 Chiều Relax Underwear Áo Thun Sát Nách Giãn 4 Chiều 145,000 VND
  Kích cỡ M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RE959US41VFQVN-361308":{"price":"145,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US41VFQVN-361309":{"price":"145,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US41VFQVN-361310":{"price":"145,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US41VFQVN-361311":{"price":"145,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo thun nam – Trang phục không thể thiếu

Áo thun nam là trang phục cơ bản và tiện dụng nhất đối với phái mạnh. Hầu như người đàn ông nào cũng đều phải có vài chiếc áo pull nam trong tủ áo của mình. Việc mua áo thun nam cũng được bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn hay blog cá nhân. Với những ưu điểm tuyệt vời như phong cách đa dạng, kiểu dáng đơn giản và chất liệu thoáng mát, áo thun nam Hàn Quốc được phái mạnh yêu thích và lựa chọn khi đến công sở hay dạo phố. Bên cạnh đó, áo thun nam cổ trụ cũng được các chàng trai văn phòng yêu thích vì nét lịch sự và trẻ trung. Chỉ cần kết hợp áo thun nam body với quần jeans nam hay quần kaki nam và những phụ kiện đi kèm như ví nam, túi du lịch nam hay đơn giản hơn là chiếc balo laptop nam năng động, bạn đã có ngay bộ cánh đơn giản mà hiện đại.

Đa dạng thiết kế áo thun nam đẹp

Bạn sẽ rất ngạc nhiên bởi tính thẩm mỹ mà các kiểu áo thun body nam có thể đem lại. Một chiếc áo phông nam hàng hiệu trong tích tắc có thể biến bạn từ một anh chàng năng động thể thao sang một anh chàng lịch lãm và cá tính. Kết hợp áo thun nam đẹp với áo khoác có mũ màu sắc trẻ trung cho những ngày cuối tuần vui vẻ, thêm chiếc áo vest cho các cuộc họp quan trọng, bạn sẽ tràn đầy năng lượng và tươi trẻ. Chúng tôi luôn có nhiều sự lựa chọn dành cho bạn, với những sản phẩm mới trong bộ sưu tập áo thun nam cao cấp của ZALORA.VN.

Các nhãn hiệu áo phông nam có mặt tại ZALORA.VN

Các shop áo thun nam mọc lên ngày càng nhiều để đáp ứng nhu cầu mua sắm của phái mạnh. Nay bạn không cần đi xa mà có thể truy cập ZALORA.VN để sắm cho mình những chiếc áo phông nam của các thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thị trường trong và ngoài nước như 24:01, ATYPICAL, 5C, EZRA by ZALORA, Zoo York, Kei&Kori,… Bạn có thể thoải mái mua sắm áo thun nam hàng hiệu, áo thun kiểu hay áo thun nam giá rẻ tùy theo túi tiền. ZALORA.VN tự hào là website bán áo thun nam trực tuyến với giá phải chăng nhất Việt Nam. Chúng tôi luôn chú trọng và cập nhật thường xuyên các xu hướng, kiểu dáng để đáp ứng nhu cầu của phái mạnh. Bên cạnh đó, thanh toán khi nhận hàng, hoàn tiền mặt, 30 ngày miễn phí trả hàng là các dịch vụ nổi trội mà ZALORA.VN mang đến cho bạn. Hãy tận hưởng phong cách mua sắm với những sản phẩm áo t-shirt nam tại ZALORA.VN ngay hôm nay bạn nhé!