Mua TúI ĐEO CHéO: (58 sản phẩm tìm thấy)

 • Túi đeo chéo 2 Đáy Embellish Túi đeo chéo 2 Đáy 349,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC72VRVVN-369351":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Heritage Si Small Items Ii 11% OFF Nike Túi Thể Thao Heritage Si Small Items Ii 696,000 VND GIẢM CÒN 619,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE24AMHVN-299750":{"price":"696,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"11%"}}}
 • Black Nylon Mini Messenger Bag River Island Black Nylon Mini Messenger Bag 1,099,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC72SJRSG-497262":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Hộp Thời Trang V2 18% OFF Lee&Tee Túi Hộp Thời Trang V2 415,000 VND GIẢM CÒN 339,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE490AC47ZZWVN-298650":{"price":"415,000","special_price":"339,000","saving_percentage":"18%"}}}
 • Túi Xách Tobi Lee&Tee Túi Xách Tobi 445,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE490AC08FLJVN-327926":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo 2 Đáy Embellish Túi Đeo Chéo 2 Đáy 349,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC95OYAVN-347136":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Phối Trung Lee&Tee Túi Phối Trung 285,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE490AC62IXPVN-334242":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Black Pu Satchel Burton Menswear Black Pu Satchel 1,499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AC66OCBVN-345295":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo KP Lee&Tee Túi Đeo Chéo KP 285,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE490AC59IXSVN-334245":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Canvas Contrast Trim Satchel River Island Canvas Contrast Trim Satchel 1,299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC93SIWSG-497241":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Nike Core Small Items Ii 11% OFF Nike Túi Thể Thao Nike Core Small Items Ii 580,000 VND GIẢM CÒN 519,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE23AMIVN-299751":{"price":"580,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"11%"}}}
 • Burgundy Flight Bag Burton Menswear Burgundy Flight Bag 1,299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AC67OCAVN-345294":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Black Flap Over Bag River Island Black Flap Over Bag 1,399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC07XMASG-456859":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo KP Lee&Tee Túi Đeo Chéo KP 285,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE490AC60IXRVN-334244":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Laptop Mac Edition Mikkor Túi Laptop Mac Edition 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI491AC95QGQVN-349973":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Bác Hồ Ngang Nhỏ 2 Khóa Lee&Tee Túi Bác Hồ Ngang Nhỏ 2 Khóa 280,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE490AC60ZZJVN-298637":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo 2 Đáy Embellish Túi Đeo Chéo 2 Đáy 349,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC94OYBVN-347137":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Brown Pu Satchel Burton Menswear Brown Pu Satchel 1,499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AC65OCCVN-345296":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo KP Lee&Tee Túi Đeo Chéo KP 285,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE490AC58IXTVN-334246":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Tobi Lee&Tee Túi Xách Tobi 445,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE490AC07FLKVN-327927":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Nam Adler Túi Xách Nam 1,495,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AD207AC80KNFVN-337803":{"price":"1,495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Tobi Lee&Tee Túi Xách Tobi 445,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE490AC06FLLVN-327928":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Bác Hồ Ngang Nhỏ 2 Khóa Lee&Tee Túi Bác Hồ Ngang Nhỏ 2 Khóa 280,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE490AC58ZZLVN-298639":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Laptop Mac Edition Mikkor Túi Laptop Mac Edition 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI491AC92QGTVN-349976":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Stripy Miss Shoulder Mikkor Túi Đeo Chéo Stripy Miss Shoulder 290,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI491AC32LTVVN-340156":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Phối Trung Lee&Tee Túi Phối Trung 285,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE490AC63IXOVN-334241":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Ipad Đeo Chéo Glamour Chic Edition Mikkor Túi Ipad Đeo Chéo Glamour Chic Edition 359,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI491AC98KIRVN-337462":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Little Simplecarry Túi Đeo Chéo Little 385,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SI016AC32OOXVN-346334":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Grey Flight Bag Burton Menswear Grey Flight Bag 1,299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AC68OBZVN-345293":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Phối Da EZRA by ZALORA Túi Đeo Chéo Phối Da 649,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC39NJWVN-343681":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Stripy Miss Shoulder Mikkor Túi Đeo Chéo Stripy Miss Shoulder 290,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI491AC30LTXVN-340158":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Phối Trung Lee&Tee Túi Phối Trung 285,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE490AC61IXQVN-334243":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Little 2 Simplecarry Túi Đeo Chéo Little 2 385,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SI016AC36OOTVN-346330":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Bác Hồ Ngang Nhỏ 2 Khóa Lee&Tee Túi Bác Hồ Ngang Nhỏ 2 Khóa 280,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE490AC59ZZKVN-298638":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Nam Adler Túi Xách Nam 1,495,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AD207AC75KNKVN-337808":{"price":"1,495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Ipad Đeo Chéo Glamour Chic Edition Mikkor Túi Ipad Đeo Chéo Glamour Chic Edition 359,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI491AC96KITVN-337464":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Laptop Mac Edition Mikkor Túi Laptop Mac Edition 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI491AC94QGRVN-349974":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Stripy Miss Shoulder Mikkor Túi Đeo Chéo Stripy Miss Shoulder 290,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI491AC31LTWVN-340157":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Nam Adler Túi Xách Nam 1,495,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AD207AC65KNUVN-337818":{"price":"1,495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Ipad Đeo Chéo Glamour Chic Edition Mikkor Túi Ipad Đeo Chéo Glamour Chic Edition 359,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI491AC97KISVN-337463":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Nam Adler Túi Xách Nam 1,395,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AD207AC72KNNVN-337811":{"price":"1,395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Ipad Đeo Chéo Glamour Chic Edition Mikkor Túi Ipad Đeo Chéo Glamour Chic Edition 359,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI491AC95KIUVN-337465":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Nam Adler Túi Xách Nam 1,395,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AD207AC76KNJVN-337807":{"price":"1,395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đeo Chéo Zing Nemo Zing Túi Đeo Chéo Zing Nemo 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI089AC72PTNVN-275758":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Nam Adler Túi Xách Nam 1,495,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AD207AC68KNRVN-337815":{"price":"1,495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Nam Adler Túi Xách Nam 1,495,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AD207AC79KNGVN-337804":{"price":"1,495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Đeo Chéo 4% OFF New Balance Túi Thể Thao Đeo Chéo 899,000 VND GIẢM CÒN 859,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE840SE10TZPVN-284828":{"price":"899,000","special_price":"859,000","saving_percentage":"4%"}}}
 • Túi Xách Nam Adler Túi Xách Nam 1,395,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AD207AC70KNPVN-337813":{"price":"1,395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Túi đeo chéo nam tiện lợi theo bạn khắp mọi nơi

Ngoài trang phục thì túi xách cũng là sản phẩm thời trang được nhiều phái mạnh quan tâm. Trong đó, túi đeo chéo nam thường được săn lùng nhều nhất do tiện dụng trong mọi tình huống và phù hợp với mọi độ tuổi. Không giống như túi dành cho nữ, túi đeo chéo nam đẹp có thiết kế đơn giản hơn với những khoen mạ bạc, da đắp nổi, trên nền những gam màu trung tính như đen, nâu đậm, nhạt, giúp bạn có thể phối với mọi trang phục. Một ưu điểm nữa của túi nam đeo chéo là kích thước nhỏ gọn, dễ dàng để vào cốp xe nhưng vẫn đủ sức chứa các vật dụng cần thiết. Túi da đeo chéo cho nam cũng gồm cả túi đeo chéo đựng ipad, túi đeo chéo nam da thật hay túi da nam đeo chéocho bạn lựa chọn tùy theo nhu cầu sử dụng và túi tiền.

Túi xách đeo chéo dễ phối đồ

Với kiểu dáng đơn giản, bạn dễ dàng phối túi da đeo chéo nam với áo thun nam hay sơmi nam cùng với quần jeans nam hoặc quần kaki nam. Với sự giúp sức từ túi xách đeo chéo, bạn sẽ trông thật cá tính và sành điệu khi dạo phố hoặc đi du lịch. Các mẫu túi càng đơn giản, bạn càng dễ phối đồ. Hãy để túi chéo nam vào bộ sưu tập túi xách của bạn vừa tiện dụng vừa khẳng định phong cách.

Mua cặp đeo chéo nam tại ZALORA.VN

ZALORA.VN tự hào là nơi bán túi đeo chéo nam với đa dạng kiểu dáng, chất liệu từ các thương hiệu trong và ngoài nước như Benga Rabbit, Mikkor, Zing, Wiki, Wildcat. Bạn sẽ tha hồ lựa chọn các mẫu túi đeo chéo nam hàng hiệu, túi đeo chéo Hàn Quốc hoặc túi đeo chéo nam giá rẻ để hoàn thiện cho bộ trang phục của mình. Đặc biệt, mua hàng tại ZALORA.VN, bạn sẽ được tận hưởng những dịch vụ tốt nhất như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả miễn phí và hoàn tiền mặt khi trả hàng. Click ngay ZALORA.VN để sở hữu những chiếc cặp đeo chéo nam với giá hấp dẫn bạn nhé!