Mua NIKE: (119 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Tennis Nike Air Cage Advantage Nike Giày Tennis Nike Air Cage Advantage 2,387,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE72JHRVN-379599":{"price":"2,387,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE72JHRVN-379593":{"price":"2,387,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE72JHRVN-379594":{"price":"2,387,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE72JHRVN-379595":{"price":"2,387,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE72JHRVN-379596":{"price":"2,387,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE72JHRVN-379597":{"price":"2,387,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE72JHRVN-379598":{"price":"2,387,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Chạy Bộ Nike Air Futurun 2 Nike Giày Chạy Bộ Nike Air Futurun 2 1,884,000 VND
  Kích cỡ 7.5 8 8.5 9 9.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE75JHOVN-379580":{"price":"1,884,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE75JHOVN-379581":{"price":"1,884,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE75JHOVN-379582":{"price":"1,884,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE75JHOVN-379583":{"price":"1,884,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE75JHOVN-379584":{"price":"1,884,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE75JHOVN-379585":{"price":"1,884,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Rosherun Nm Br Nike Giày Thể Thao Rosherun Nm Br 2,205,000 VND
  Kích cỡ 8 8.5 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE74JHPVN-379586":{"price":"2,205,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE74JHPVN-379587":{"price":"2,205,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE74JHPVN-379588":{"price":"2,205,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Chạy Bộ Nike Dual Fusion Lite 2 MSL Nike Giày Chạy Bộ Nike Dual Fusion Lite 2 MSL 1,741,000 VND
  Kích cỡ 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE77JHMVN-379569":{"price":"1,741,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE77JHMVN-379570":{"price":"1,741,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE77JHMVN-379571":{"price":"1,741,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE77JHMVN-379572":{"price":"1,741,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE77JHMVN-379573":{"price":"1,741,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Thể Thao As Nike Victory Nike Áo Khoác Thể Thao As Nike Victory 1,406,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE59TNOVN-399943":{"price":"1,406,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE59TNOVN-399944":{"price":"1,406,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE59TNOVN-399945":{"price":"1,406,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE59TNOVN-399946":{"price":"1,406,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Nike Winger Jacket-Tch Pld Nike Áo Thể Thao As Nike Winger Jacket-Tch Pld 1,523,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE11TPKVN-400134":{"price":"1,523,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE11TPKVN-400135":{"price":"1,523,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE11TPKVN-400136":{"price":"1,523,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE11TPKVN-400137":{"price":"1,523,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Chạy Bộ Nike Free 4.0 Flyknit Nike Giày Chạy Bộ Nike Free 4.0 Flyknit 3,482,000 VND
  Kích cỡ 10 7 7.5 9.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE71JHSVN-379606":{"price":"3,482,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE71JHSVN-379600":{"price":"3,482,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE71JHSVN-379601":{"price":"3,482,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE71JHSVN-379602":{"price":"3,482,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE71JHSVN-379603":{"price":"3,482,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE71JHSVN-379604":{"price":"3,482,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE71JHSVN-379605":{"price":"3,482,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nike Sweeper Nike Giày Thể Thao Nike Sweeper 1,640,000 VND
  Kích cỡ 8 8.5 9 9.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE45TOCVN-400008":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE45TOCVN-400002":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE45TOCVN-400003":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE45TOCVN-400004":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE45TOCVN-400005":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE45TOCVN-400006":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE45TOCVN-400007":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nike Sweeper Nike Giày Thể Thao Nike Sweeper 1,640,000 VND
  Kích cỡ 7.5 8 8.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE46TOBVN-400001":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE46TOBVN-399995":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE46TOBVN-399996":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE46TOBVN-399997":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE46TOBVN-399998":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE46TOBVN-399999":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE46TOBVN-400000":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nike Internationalist Nike Giày Thể Thao Nike Internationalist 1,992,000 VND
  Kích cỡ 5.5 6.5 7
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE44TODVN-400009":{"price":"1,992,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE44TODVN-400010":{"price":"1,992,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE44TODVN-400011":{"price":"1,992,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE44TODVN-400012":{"price":"1,992,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE44TODVN-400013":{"price":"1,992,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE44TODVN-400014":{"price":"1,992,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE44TODVN-400015":{"price":"1,992,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tennis Nike Vapor Court Nike Giày Tennis Nike Vapor Court 1,406,000 VND
  Kích cỡ 5.5 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE41TOGVN-400030":{"price":"1,406,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE41TOGVN-400031":{"price":"1,406,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE41TOGVN-400032":{"price":"1,406,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE41TOGVN-400033":{"price":"1,406,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE41TOGVN-400034":{"price":"1,406,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE41TOGVN-400035":{"price":"1,406,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Nike Team Training Max Air Lar Nike Túi Thể Thao Nike Team Training Max Air Lar 1,289,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE34TONVN-400057":{"price":"1,289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Chạy Bộ Nike Air Futurun 2 Nike Giày Chạy Bộ Nike Air Futurun 2 1,874,000 VND
  Kích cỡ 10 7.5 8 8.5 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE42TOFVN-400029":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE42TOFVN-400023":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE42TOFVN-400024":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE42TOFVN-400025":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE42TOFVN-400026":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE42TOFVN-400027":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE42TOFVN-400028":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nón Thể Thao Nike Limitless True Nike Nón Thể Thao Nike Limitless True 586,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE04TPRVN-400162":{"price":"586,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tennis Nike Air Cage Court Nike Giày Tennis Nike Air Cage Court 1,625,000 VND
  Kích cỡ 5.5 6 6.5 7 7.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE64JHZVN-379637":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE64JHZVN-379638":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE64JHZVN-379639":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE64JHZVN-379640":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE64JHZVN-379641":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE64JHZVN-379642":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Mcfc Squad Ss Trng Nike Áo Thể Thao Mcfc Squad Ss Trng 937,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE16TPFVN-400114":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE16TPFVN-400115":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE16TPFVN-400116":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE16TPFVN-400117":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nón Thể Thao Nike Aw84 Nike Nón Thể Thao Nike Aw84 586,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE29TOSVN-400065":{"price":"586,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Nike Club Fz Hoody-Swooshpl Nike Áo Thể Thao As Nike Club Fz Hoody-Swooshpl 1,523,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE66TNHVN-399915":{"price":"1,523,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE66TNHVN-399916":{"price":"1,523,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE66TNHVN-399917":{"price":"1,523,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE66TNHVN-399918":{"price":"1,523,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Thể Thao As Nike AW77 Alum Sh-26 Lt Wt Nike Quần Thể Thao As Nike AW77 Alum Sh-26 Lt Wt 820,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE60TNNVN-399939":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE60TNNVN-399940":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE60TNNVN-399941":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE60TNNVN-399942":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Manu Squad Sdln Wvn Jkt Nike Áo Thể Thao As Manu Squad Sdln Wvn Jkt 1,874,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE14TPHVN-400122":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE14TPHVN-400123":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE14TPHVN-400124":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE14TPHVN-400125":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chạy Bộ As Miler Ss Uv (Team) Nike Áo Chạy Bộ As Miler Ss Uv (Team) 812,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE88JHBVN-379527":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE88JHBVN-379528":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE88JHBVN-379529":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE88JHBVN-379530":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Mcfc Squad Ss Pm Nike Áo Thể Thao Mcfc Squad Ss Pm 1,054,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE17TPEVN-400110":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE17TPEVN-400111":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE17TPEVN-400112":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE17TPEVN-400113":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Chạy Bộ Nike Flex Rn MSL Nike Giày Chạy Bộ Nike Flex Rn MSL 1,857,000 VND
  Kích cỡ 8 8.5 9 9.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE78JHLVN-379563":{"price":"1,857,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE78JHLVN-379564":{"price":"1,857,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE78JHLVN-379565":{"price":"1,857,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE78JHLVN-379566":{"price":"1,857,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE78JHLVN-379567":{"price":"1,857,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE78JHLVN-379568":{"price":"1,857,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tennis Nike Air Cage Court Nike Giày Tennis Nike Air Cage Court 1,759,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE40TOHVN-400042":{"price":"1,759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE40TOHVN-400036":{"price":"1,759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE40TOHVN-400037":{"price":"1,759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE40TOHVN-400038":{"price":"1,759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE40TOHVN-400039":{"price":"1,759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE40TOHVN-400040":{"price":"1,759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE40TOHVN-400041":{"price":"1,759,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Chạy Bộ Nike Flex Rn MSL Nike Giày Chạy Bộ Nike Flex Rn MSL 1,857,000 VND
  Kích cỡ 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE65JHYVN-379632":{"price":"1,857,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE65JHYVN-379633":{"price":"1,857,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE65JHYVN-379634":{"price":"1,857,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE65JHYVN-379635":{"price":"1,857,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE65JHYVN-379636":{"price":"1,857,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đá Banh Tiempo Genio Leather IC Nike Giày Đá Banh Tiempo Genio Leather IC 1,523,000 VND
  Kích cỡ 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE39TOIVN-400043":{"price":"1,523,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE39TOIVN-400044":{"price":"1,523,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE39TOIVN-400045":{"price":"1,523,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE39TOIVN-400046":{"price":"1,523,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE39TOIVN-400047":{"price":"1,523,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chạy Bộ As Miler Ss V-Neck Nike Áo Chạy Bộ As Miler Ss V-Neck 820,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE27TOUVN-400070":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE27TOUVN-400071":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE27TOUVN-400072":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE27TOUVN-400073":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Nike Blindside Top-Swoosh P Nike Áo Thể Thao As Nike Blindside Top-Swoosh P 820,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE12TPJVN-400130":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE12TPJVN-400131":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE12TPJVN-400132":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE12TPJVN-400133":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Psg Squad Ss Pm Nike Áo Thể Thao Psg Squad Ss Pm 1,054,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE15TPGVN-400118":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE15TPGVN-400119":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE15TPGVN-400120":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE15TPGVN-400121":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Nike Athdpt C72 Medium Nike Túi Thể Thao Nike Athdpt C72 Medium 1,194,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE51JIMVN-379682":{"price":"1,194,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Manu Squad Ss Trng Nike Áo Thể Thao Manu Squad Ss Trng 937,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE19TPCVN-400102":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE19TPCVN-400103":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE19TPCVN-400104":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE19TPCVN-400105":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Thể Thao As FCB Squad Sdln Wvn Nike Áo Khoác Thể Thao As FCB Squad Sdln Wvn 1,874,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE67TNGVN-399911":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE67TNGVN-399912":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE67TNGVN-399913":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE67TNGVN-399914":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Heritage Si Small Items II Nike Túi Thể Thao Heritage Si Small Items II 696,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE01TPUVN-400165":{"price":"696,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Luyện Tập Nike Air Max Fit Nike Giày Luyện Tập Nike Air Max Fit 2,314,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE61JICVN-379650":{"price":"2,314,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE61JICVN-379651":{"price":"2,314,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE61JICVN-379652":{"price":"2,314,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE61JICVN-379653":{"price":"2,314,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE61JICVN-379654":{"price":"2,314,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE61JICVN-379655":{"price":"2,314,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Chạy Bộ Nike Free 5.0 Nike Giày Chạy Bộ Nike Free 5.0 2,321,000 VND
  Kích cỡ 6 6.5 7 7.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE60JIDVN-379656":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE60JIDVN-379657":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE60JIDVN-379658":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE60JIDVN-379659":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE60JIDVN-379660":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE60JIDVN-379661":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Nike All Access Fullfare Nike Túi Thể Thao Nike All Access Fullfare 1,054,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE95TQAVN-400171":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Chạy Bộ Nike Air Futurun 2 Nike Giày Chạy Bộ Nike Air Futurun 2 1,874,000 VND
  Kích cỡ 5 5.5 6 6.5 7
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE43TOEVN-400016":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE43TOEVN-400017":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE43TOEVN-400018":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE43TOEVN-400019":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE43TOEVN-400020":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE43TOEVN-400021":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE43TOEVN-400022":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Chạy Bộ Nike Free 5.0 Nike Giày Chạy Bộ Nike Free 5.0 2,321,000 VND
  Kích cỡ 7 7.5 8 8.5 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE70JHTVN-379607":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE70JHTVN-379608":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE70JHTVN-379609":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE70JHTVN-379610":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE70JHTVN-379611":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE70JHTVN-379612":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vớ Thể Thao Nike Stadium Football Otc Nike Vớ Thể Thao Nike Stadium Football Otc 421,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE30TORVN-400063":{"price":"421,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE30TORVN-400064":{"price":"421,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Nike Tee-Futura Lunar Nike Áo Thể Thao Nike Tee-Futura Lunar 820,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE64TNJVN-399923":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE64TNJVN-399924":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE64TNJVN-399925":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE64TNJVN-399926":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Thể Thao As Nike Gym Vintage Nike Quần Thể Thao As Nike Gym Vintage 1,054,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE53TNUVN-399967":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE53TNUVN-399968":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE53TNUVN-399969":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE53TNUVN-399970":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Nike C72 Legend 2.0 M Nike Túi Thể Thao Nike C72 Legend 2.0 M 1,523,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE00TPVVN-400166":{"price":"1,523,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đá Banh Mercurial Victory V IC Nike Giày Đá Banh Mercurial Victory V IC 1,874,000 VND
  Kích cỡ 7 8 9 9.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE38TOJVN-400048":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE38TOJVN-400049":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE38TOJVN-400050":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE38TOJVN-400051":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE38TOJVN-400052":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE38TOJVN-400053":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Thể Thao As Nike Club Legging-Aop Nike Quần Thể Thao As Nike Club Legging-Aop 1,054,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE08TPNVN-400146":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE08TPNVN-400147":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE08TPNVN-400148":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE08TPNVN-400149":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Manu Squad Ss Trng Nike Áo Thể Thao Manu Squad Ss Trng 937,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE18TPDVN-400106":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE18TPDVN-400107":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE18TPDVN-400108":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE18TPDVN-400109":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chạy Bộ As Printed Miler Ss V-Neck Nike Áo Chạy Bộ As Printed Miler Ss V-Neck 812,000 VND
  Kích cỡ S XS M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE83JHGVN-379546":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE83JHGVN-379545":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE83JHGVN-379547":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE83JHGVN-379548":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Đựng Giày Nike Team Training Nike Túi Đựng Giày Nike Team Training 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE36TOLVN-400055":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tennis Nike Air Vapor Court Nike Giày Tennis Nike Air Vapor Court 1,625,000 VND
  Kích cỡ 7
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE67JHWVN-379625":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE67JHWVN-379621":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE67JHWVN-379622":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE67JHWVN-379623":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE67JHWVN-379624":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nón Thể Thao Nike Pro-Graphic Nike Nón Thể Thao Nike Pro-Graphic 586,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE03TPSVN-400163":{"price":"586,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Fcb Squad Ss Pm Nike Áo Thể Thao Fcb Squad Ss Pm 1,054,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE23TOYVN-400086":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE23TOYVN-400087":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE23TOYVN-400088":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE23TOYVN-400089":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Manu Squad SF1 Rain Jkt Nike Áo Thể Thao As Manu Squad SF1 Rain Jkt 2,460,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE13TPIVN-400126":{"price":"2,460,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE13TPIVN-400127":{"price":"2,460,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE13TPIVN-400128":{"price":"2,460,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE13TPIVN-400129":{"price":"2,460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi thể thao Team Train Max Air Med Duffel Nike Túi thể thao Team Train Max Air Med Duffel 1,277,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE56JIHVN-379676":{"price":"1,277,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Nike All Access Soleday Nike Túi Thể Thao Nike All Access Soleday 937,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE93TQCVN-400173":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Nike C72 Legend 2.0 S Nike Túi Thể Thao Nike C72 Legend 2.0 S 1,277,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE49JIOVN-379684":{"price":"1,277,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Mcfc Core Tee Nike Áo Thể Thao As Mcfc Core Tee 586,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE55TNSVN-399959":{"price":"586,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE55TNSVN-399960":{"price":"586,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE55TNSVN-399961":{"price":"586,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE55TNSVN-399962":{"price":"586,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Luyện Tập Nike Dual Fusion Tr 5 Nike Giày Luyện Tập Nike Dual Fusion Tr 5 2,089,000 VND
  Kích cỡ 8 8.5 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE69JHUVN-379613":{"price":"2,089,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE69JHUVN-379614":{"price":"2,089,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE69JHUVN-379615":{"price":"2,089,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE69JHUVN-379616":{"price":"2,089,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Luyện Tập As Nike Pro Classic Padded Nike Áo Luyện Tập As Nike Pro Classic Padded 820,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE68TNFVN-399907":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE68TNFVN-399908":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE68TNFVN-399909":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE68TNFVN-399910":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Luyện Tập As Nike Pro Hypercool Ss Nike Áo Luyện Tập As Nike Pro Hypercool Ss 937,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE69TNEVN-399904":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE69TNEVN-399905":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE69TNEVN-399906":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Luyện Tập As Nike Pro Indy Tiger Nike Áo Luyện Tập As Nike Pro Indy Tiger 820,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE61TNMVN-399935":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE61TNMVN-399936":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE61TNMVN-399937":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE61TNMVN-399938":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vớ Thể Thao Nike Stadium Football Crew Nike Vớ Thể Thao Nike Stadium Football Crew 328,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE32TOPVN-400059":{"price":"328,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE32TOPVN-400060":{"price":"328,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Nike Legend Backpack Nike Túi Thể Thao Nike Legend Backpack 1,640,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE92TQDVN-400174":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Thể Thao Kd Max Air Backpack Nike Balo Thể Thao Kd Max Air Backpack 1,992,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE96TPZVN-400170":{"price":"1,992,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Chạy Bộ Air Relentless 3 Msl Nike Giày Chạy Bộ Air Relentless 3 Msl 1,625,000 VND
  Kích cỡ 8 8.5 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE68JHVVN-379617":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE68JHVVN-379618":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE68JHVVN-379619":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE68JHVVN-379620":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Nike Gs Polo-Logo + Nike Áo Thể Thao As Nike Gs Polo-Logo + 1,054,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE10TPLVN-400138":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE10TPLVN-400139":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE10TPLVN-400140":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE10TPLVN-400141":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Luyện Tập As Nike G87 Tank Nike Áo Luyện Tập As Nike G87 Tank 820,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE54TNTVN-399963":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE54TNTVN-399964":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE54TNTVN-399965":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE54TNTVN-399966":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tennis Air Vapor Advantage Nike Giày Tennis Air Vapor Advantage 2,135,000 VND
  Kích cỡ 7 8 8.5 9.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE66JHXVN-379626":{"price":"2,135,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE66JHXVN-379627":{"price":"2,135,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE66JHXVN-379628":{"price":"2,135,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE66JHXVN-379629":{"price":"2,135,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE66JHXVN-379630":{"price":"2,135,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE66JHXVN-379631":{"price":"2,135,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Nike Blindside Top-Swoosh P Nike Áo Thể Thao As Nike Blindside Top-Swoosh P 820,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE51TNWVN-399975":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE51TNWVN-399976":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE51TNWVN-399977":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE51TNWVN-399978":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Nike Gs Polo-Logo + Nike Áo Thể Thao As Nike Gs Polo-Logo + 1,054,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE09TPMVN-400142":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE09TPMVN-400143":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE09TPMVN-400144":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE09TPMVN-400145":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Nike Tee-Futura Lunar Nike Áo Thể Thao Nike Tee-Futura Lunar 820,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE63TNKVN-399927":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE63TNKVN-399928":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE63TNKVN-399929":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE63TNKVN-399930":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Manu Squad Ss Pm Nike Áo Thể Thao Manu Squad Ss Pm 1,054,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE20TPBVN-400098":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE20TPBVN-400099":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE20TPBVN-400100":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE20TPBVN-400101":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nike Genicco Nike Giày Thể Thao Nike Genicco 1,161,000 VND
  Kích cỡ 7 7.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE63JIAVN-379643":{"price":"1,161,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE63JIAVN-379644":{"price":"1,161,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE63JIAVN-379645":{"price":"1,161,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE63JIAVN-379646":{"price":"1,161,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE63JIAVN-379647":{"price":"1,161,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Tennis As Printed Pleated Woven Nike Váy Tennis As Printed Pleated Woven 1,044,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE79JHKVN-379560":{"price":"1,044,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE79JHKVN-379561":{"price":"1,044,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE79JHKVN-379562":{"price":"1,044,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Manu Squad Ss Pm Nike Áo Thể Thao Manu Squad Ss Pm 1,054,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE21TPAVN-400094":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE21TPAVN-400095":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE21TPAVN-400096":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE21TPAVN-400097":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Nike Legend Track Tote Nike Túi Thể Thao Nike Legend Track Tote 1,393,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE99TPWVN-400167":{"price":"1,393,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Nike Team Training Shoe Bag Nike Túi Thể Thao Nike Team Training Shoe Bag 464,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE54JIJVN-379678":{"price":"464,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nike Capri III Lth Nike Giày Thể Thao Nike Capri III Lth 1,509,000 VND
  Kích cỡ 7
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE62JIBVN-379648":{"price":"1,509,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE62JIBVN-379649":{"price":"1,509,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Solarsoft Thong II Nike Dép Solarsoft Thong II 553,000 VND
  Kích cỡ 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE58JIFVN-379666":{"price":"553,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE58JIFVN-379667":{"price":"553,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE58JIFVN-379668":{"price":"553,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE58JIFVN-379669":{"price":"553,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Nike Team Training Medium Bp Nike Túi Thể Thao Nike Team Training Medium Bp 1,289,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE33TOOVN-400058":{"price":"1,289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Nike Fc Glory Nike Áo Thể Thao As Nike Fc Glory 820,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE48TNZVN-399987":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE48TNZVN-399988":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE48TNZVN-399989":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE48TNZVN-399990":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chạy Bộ As Miler Nike Áo Chạy Bộ As Miler 812,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE28TOTVN-400066":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE28TOTVN-400067":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE28TOTVN-400068":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE28TOTVN-400069":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Chạy Bộ Nike Flex Experience Nike Giày Chạy Bộ Nike Flex Experience 1,857,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE76JHNVN-379574":{"price":"1,857,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE76JHNVN-379575":{"price":"1,857,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE76JHNVN-379576":{"price":"1,857,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE76JHNVN-379577":{"price":"1,857,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE76JHNVN-379578":{"price":"1,857,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE76JHNVN-379579":{"price":"1,857,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Fcb Squad Ss Trng Nike Áo Thể Thao Fcb Squad Ss Trng 937,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE22TOZVN-400090":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE22TOZVN-400091":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE22TOZVN-400092":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE22TOZVN-400093":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tennis As Nike Advantage Uv Crew Nike Áo Tennis As Nike Advantage Uv Crew 812,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE86JHDVN-379534":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE86JHDVN-379535":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE86JHDVN-379536":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tennis As Sphere Ss Nike Áo Tennis As Sphere Ss 928,000 VND
  Kích cỡ S XS M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE84JHFVN-379542":{"price":"928,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE84JHFVN-379541":{"price":"928,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE84JHFVN-379543":{"price":"928,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE84JHFVN-379544":{"price":"928,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Chạy Bộ As 4 Woven Nike Quần Chạy Bộ As 4 Woven 580,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE81JHIVN-379553":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE81JHIVN-379554":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE81JHIVN-379555":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE81JHIVN-379556":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Nike Tee-Ru Nike Stack Nike Áo Thể Thao Nike Tee-Ru Nike Stack 812,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE85JHEVN-379537":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE85JHEVN-379538":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE85JHEVN-379539":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE85JHEVN-379540":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Nike Tee-Lines Aop Nike Áo Thể Thao As Nike Tee-Lines Aop 820,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE56TNRVN-399955":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE56TNRVN-399956":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE56TNRVN-399957":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE56TNRVN-399958":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Nike Shimmel Nike Áo Thể Thao As Nike Shimmel 820,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE49TNYVN-399983":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE49TNYVN-399984":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE49TNYVN-399985":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE49TNYVN-399986":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Thể Thao As Ru Vintage Pegasus Air Hz 30% OFF Nike Áo Khoác Thể Thao As Ru Vintage Pegasus Air Hz 1,857,000 VND GIẢM CÒN 1,299,000 VND Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE16PVRVN-275953":{"price":"1,857,000","special_price":"1,299,000","saving_percentage":"30%"},"NI126SE16PVRVN-275954":{"price":"1,857,000","special_price":"1,299,000","saving_percentage":"30%"},"NI126SE16PVRVN-275955":{"price":"1,857,000","special_price":"1,299,000","saving_percentage":"30%"},"NI126SE16PVRVN-275956":{"price":"1,857,000","special_price":"1,299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Túi Thể Thao Nike Classic North Nike Túi Thể Thao Nike Classic North 703,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE35TOMVN-400056":{"price":"703,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Nike Tee-Lines Aop Nike Áo Thể Thao As Nike Tee-Lines Aop 820,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE57TNQVN-399951":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE57TNQVN-399952":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE57TNQVN-399953":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE57TNQVN-399954":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Nike Tee-Lift Off Nike Áo Thể Thao Nike Tee-Lift Off 820,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE47TOAVN-399991":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE47TOAVN-399992":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE47TOAVN-399993":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE47TOAVN-399994":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Chạy Bộ As Printed 9 Nike Quần Chạy Bộ As Printed 9" Distance 820,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE07TPOVN-400150":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE07TPOVN-400151":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE07TPOVN-400152":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE07TPOVN-400153":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Nike All Access Halfday Nike Túi Thể Thao Nike All Access Halfday 820,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE94TQBVN-400172":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Nike Hayward 29L Nike Túi Thể Thao Nike Hayward 29L 1,406,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE97TPYVN-400169":{"price":"1,406,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Cheyenne 2000 Classic Nike Túi Thể Thao Cheyenne 2000 Classic 1,741,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE02TPTVN-400164":{"price":"1,741,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Nike

Nike, theo nghĩa Hi Lạp, là tượng trưng của nữ thần chiến thắng. Được thành lập năm 1978 dưới bàn tay tài hoa của hai nhà thiết kế Bill Bowerman and Philip Knight, Nike được biết đến là nhà cung cấp quần áo, giày dép và dụng cụ thể thao hàng đầu trên thế giới. Nét đặc sắc của thương hiệu được thể hiện qua slogan “Just do it” với các thiết kế mang tính đầu tư nghiên cứu cao, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng về chất lượng mẫu mã và mục đích sử dụng. Với tiêu chí tất cả vì sức khỏe và lợi ích của khách hàng, Nike không ngừng phấn đấu trong quá trình học hỏi và cải tiến sản phẩm, đưa vào thị trường những mặt hàng tối u, đem tới cho khách hàng sự năng động, thoải mái và tự tin trong các hoạt động thể thao cũng như trong những chuyến đi dã ngoại tràn đầy năng lượng. Là thương hiệu dẫn đầu, tất cả các thiết kế của Nike đều cập nhật những màu sắc và xu hướng mới nhất. Không những thế, Nike khẳng định thương hiệu của mình qua việc sử dụng các chất liệu cao cấp, được thông qua các quy trình sản xuất và kiểm định nghiêm ngặt. Hãy thể hiện đẳng cấp của mình với Nike. Các sản phẩm hàng đầu của Nike nay đã có mặt tại ZALORA – trang mua sắm trực tuyến hàng đầu Việt Nam.