Mua NIKE: (137 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Chạy Bộ Nike Free 4.0 Flyknit Nike Giày Chạy Bộ Nike Free 4.0 Flyknit 3,482,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE71JHSVN-379606":{"price":"3,482,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE71JHSVN-379600":{"price":"3,482,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE71JHSVN-379601":{"price":"3,482,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE71JHSVN-379602":{"price":"3,482,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE71JHSVN-379603":{"price":"3,482,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE71JHSVN-379604":{"price":"3,482,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE71JHSVN-379605":{"price":"3,482,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chạy Bộ As Miler Ss Uv (Team) Nike Áo Chạy Bộ As Miler Ss Uv (Team) 812,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE88JHBVN-379527":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE88JHBVN-379528":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE88JHBVN-379529":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE88JHBVN-379530":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Chạy Bộ Nike Flex Rn MSL Nike Giày Chạy Bộ Nike Flex Rn MSL 1,857,000 VND
  Kích cỡ 6 7 7.5 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE65JHYVN-379632":{"price":"1,857,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE65JHYVN-379633":{"price":"1,857,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE65JHYVN-379634":{"price":"1,857,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE65JHYVN-379635":{"price":"1,857,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE65JHYVN-379636":{"price":"1,857,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nike Field Trainer Nike Giày Thể Thao Nike Field Trainer 1,741,000 VND
  Kích cỡ 7.5 8.5 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE73JHQVN-379589":{"price":"1,741,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE73JHQVN-379590":{"price":"1,741,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE73JHQVN-379591":{"price":"1,741,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE73JHQVN-379592":{"price":"1,741,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Neymar Hero Logo Nike Áo Thể Thao As Neymar Hero Logo 820,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE50TNXVN-399979":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE50TNXVN-399980":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE50TNXVN-399981":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE50TNXVN-399982":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Chạy Bộ Nike Air Futurun 2 Nike Giày Chạy Bộ Nike Air Futurun 2 1,884,000 VND
  Kích cỡ 7.5 8 8.5 9 9.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE75JHOVN-379580":{"price":"1,884,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE75JHOVN-379581":{"price":"1,884,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE75JHOVN-379582":{"price":"1,884,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE75JHOVN-379583":{"price":"1,884,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE75JHOVN-379584":{"price":"1,884,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE75JHOVN-379585":{"price":"1,884,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nike Internationalist Nike Giày Thể Thao Nike Internationalist 1,992,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE44TODVN-400009":{"price":"1,992,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE44TODVN-400010":{"price":"1,992,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE44TODVN-400011":{"price":"1,992,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE44TODVN-400012":{"price":"1,992,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE44TODVN-400013":{"price":"1,992,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE44TODVN-400014":{"price":"1,992,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE44TODVN-400015":{"price":"1,992,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nike Sweeper Nike Giày Thể Thao Nike Sweeper 1,640,000 VND
  Kích cỡ 8 8.5 9 9.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE45TOCVN-400008":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE45TOCVN-400002":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE45TOCVN-400003":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE45TOCVN-400004":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE45TOCVN-400005":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE45TOCVN-400006":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE45TOCVN-400007":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tennis Nike Air Cage Court Nike Giày Tennis Nike Air Cage Court 1,759,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE40TOHVN-400042":{"price":"1,759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE40TOHVN-400036":{"price":"1,759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE40TOHVN-400037":{"price":"1,759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE40TOHVN-400038":{"price":"1,759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE40TOHVN-400039":{"price":"1,759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE40TOHVN-400040":{"price":"1,759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE40TOHVN-400041":{"price":"1,759,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Luyện Tập Nike Air Max Fit Nike Giày Luyện Tập Nike Air Max Fit 2,314,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE61JICVN-379650":{"price":"2,314,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE61JICVN-379651":{"price":"2,314,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE61JICVN-379652":{"price":"2,314,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE61JICVN-379653":{"price":"2,314,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE61JICVN-379654":{"price":"2,314,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE61JICVN-379655":{"price":"2,314,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Chạy Bộ Nike Free 5.0 Nike Giày Chạy Bộ Nike Free 5.0 2,321,000 VND
  Kích cỡ 7 7.5 8 8.5 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE70JHTVN-379607":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE70JHTVN-379608":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE70JHTVN-379609":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE70JHTVN-379610":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE70JHTVN-379611":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE70JHTVN-379612":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nón Thể Thao Nike Aw84 Nike Nón Thể Thao Nike Aw84 586,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE29TOSVN-400065":{"price":"586,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Rosherun Nm Br Nike Giày Thể Thao Rosherun Nm Br 2,205,000 VND
  Kích cỡ 8 8.5 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE74JHPVN-379586":{"price":"2,205,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE74JHPVN-379587":{"price":"2,205,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE74JHPVN-379588":{"price":"2,205,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Nike Club Fz Hoody-Swooshpl Nike Áo Thể Thao As Nike Club Fz Hoody-Swooshpl 1,523,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE66TNHVN-399915":{"price":"1,523,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE66TNHVN-399916":{"price":"1,523,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE66TNHVN-399917":{"price":"1,523,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE66TNHVN-399918":{"price":"1,523,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nón Thể Thao Nike Limitless True Nike Nón Thể Thao Nike Limitless True 586,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE04TPRVN-400162":{"price":"586,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Manu Squad Sdln Wvn Jkt Nike Áo Thể Thao As Manu Squad Sdln Wvn Jkt 1,874,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE14TPHVN-400122":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE14TPHVN-400123":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE14TPHVN-400124":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE14TPHVN-400125":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Fcb Squad Ss Pm Nike Áo Thể Thao Fcb Squad Ss Pm 1,054,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE23TOYVN-400086":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE23TOYVN-400087":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE23TOYVN-400088":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE23TOYVN-400089":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tennis Nike Air Cage Advantage Nike Giày Tennis Nike Air Cage Advantage 2,387,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE72JHRVN-379599":{"price":"2,387,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE72JHRVN-379593":{"price":"2,387,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE72JHRVN-379594":{"price":"2,387,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE72JHRVN-379595":{"price":"2,387,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE72JHRVN-379596":{"price":"2,387,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE72JHRVN-379597":{"price":"2,387,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE72JHRVN-379598":{"price":"2,387,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Chạy Bộ Nike Dual Fusion Lite 2 MSL Nike Giày Chạy Bộ Nike Dual Fusion Lite 2 MSL 1,741,000 VND
  Kích cỡ 7 7.5 8 8.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE77JHMVN-379569":{"price":"1,741,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE77JHMVN-379570":{"price":"1,741,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE77JHMVN-379571":{"price":"1,741,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE77JHMVN-379572":{"price":"1,741,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE77JHMVN-379573":{"price":"1,741,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Thể Thao As FCB Squad Sdln Wvn Nike Áo Khoác Thể Thao As FCB Squad Sdln Wvn 1,874,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE67TNGVN-399911":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE67TNGVN-399912":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE67TNGVN-399913":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE67TNGVN-399914":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tennis Nike Vapor Court Nike Giày Tennis Nike Vapor Court 1,406,000 VND
  Kích cỡ 5.5 6 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE41TOGVN-400030":{"price":"1,406,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE41TOGVN-400031":{"price":"1,406,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE41TOGVN-400032":{"price":"1,406,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE41TOGVN-400033":{"price":"1,406,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE41TOGVN-400034":{"price":"1,406,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE41TOGVN-400035":{"price":"1,406,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Chạy Bộ Nike Air Futurun 2 Nike Giày Chạy Bộ Nike Air Futurun 2 1,874,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE42TOFVN-400029":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE42TOFVN-400023":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE42TOFVN-400024":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE42TOFVN-400025":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE42TOFVN-400026":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE42TOFVN-400027":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE42TOFVN-400028":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Thể Thao As Nike Victory Nike Áo Khoác Thể Thao As Nike Victory 1,406,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE59TNOVN-399943":{"price":"1,406,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE59TNOVN-399944":{"price":"1,406,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE59TNOVN-399945":{"price":"1,406,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE59TNOVN-399946":{"price":"1,406,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Nike All Access Fullfare Nike Túi Thể Thao Nike All Access Fullfare 1,054,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE95TQAVN-400171":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Nike C72 Legend 2.0 M Nike Túi Thể Thao Nike C72 Legend 2.0 M 1,509,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE52JILVN-379681":{"price":"1,509,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Chạy Bộ Nike Free 5.0 Nike Giày Chạy Bộ Nike Free 5.0 2,321,000 VND
  Kích cỡ 5.5 6 6.5 7 7.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE60JIDVN-379656":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE60JIDVN-379657":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE60JIDVN-379658":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE60JIDVN-379659":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE60JIDVN-379660":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE60JIDVN-379661":{"price":"2,321,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vớ Thể Thao Nike Stadium Football Otc Nike Vớ Thể Thao Nike Stadium Football Otc 421,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE30TORVN-400063":{"price":"421,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE30TORVN-400064":{"price":"421,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Nike Athdpt C72 Medium Nike Túi Thể Thao Nike Athdpt C72 Medium 1,194,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE50JINVN-379683":{"price":"1,194,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Heritage Si Tote Nike Túi Thể Thao Heritage Si Tote 1,161,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE48JIPVN-379685":{"price":"1,161,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nike Sweeper Nike Giày Thể Thao Nike Sweeper 1,640,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE46TOBVN-400001":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE46TOBVN-399995":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE46TOBVN-399996":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE46TOBVN-399997":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE46TOBVN-399998":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE46TOBVN-399999":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE46TOBVN-400000":{"price":"1,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Chạy Bộ Nike Air Futurun 2 Nike Giày Chạy Bộ Nike Air Futurun 2 1,874,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE43TOEVN-400016":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE43TOEVN-400017":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE43TOEVN-400018":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE43TOEVN-400019":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE43TOEVN-400020":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE43TOEVN-400021":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE43TOEVN-400022":{"price":"1,874,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Nike C72 Legend 2.0 M Nike Túi Thể Thao Nike C72 Legend 2.0 M 1,523,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE00TPVVN-400166":{"price":"1,523,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Nike Team Training Max Air Lar Nike Túi Thể Thao Nike Team Training Max Air Lar 1,289,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE34TONVN-400057":{"price":"1,289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tennis Nike Air Cage Court Nike Giày Tennis Nike Air Cage Court 1,625,000 VND
  Kích cỡ 5.5 6 6.5 7 7.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE64JHZVN-379637":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE64JHZVN-379638":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE64JHZVN-379639":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE64JHZVN-379640":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE64JHZVN-379641":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE64JHZVN-379642":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Nike Tee-Futura Lunar Nike Áo Thể Thao Nike Tee-Futura Lunar 820,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE64TNJVN-399923":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE64TNJVN-399924":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE64TNJVN-399925":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE64TNJVN-399926":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tennis Air Vapor Advantage Nike Giày Tennis Air Vapor Advantage 2,135,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE66JHXVN-379626":{"price":"2,135,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE66JHXVN-379627":{"price":"2,135,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE66JHXVN-379628":{"price":"2,135,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE66JHXVN-379629":{"price":"2,135,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE66JHXVN-379630":{"price":"2,135,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE66JHXVN-379631":{"price":"2,135,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Nike Winger Jacket-Tch Pld Nike Áo Thể Thao As Nike Winger Jacket-Tch Pld 1,523,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE11TPKVN-400134":{"price":"1,523,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE11TPKVN-400135":{"price":"1,523,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE11TPKVN-400136":{"price":"1,523,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE11TPKVN-400137":{"price":"1,523,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Mcfc Squad Ss Pm Nike Áo Thể Thao Mcfc Squad Ss Pm 1,054,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE17TPEVN-400110":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE17TPEVN-400111":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE17TPEVN-400112":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE17TPEVN-400113":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Nike Genicco Nike Giày Thể Thao Nike Genicco 1,161,000 VND
  Kích cỡ 6.5 7
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE63JIAVN-379643":{"price":"1,161,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE63JIAVN-379644":{"price":"1,161,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE63JIAVN-379645":{"price":"1,161,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE63JIAVN-379646":{"price":"1,161,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE63JIAVN-379647":{"price":"1,161,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Psg Squad Ss Pm Nike Áo Thể Thao Psg Squad Ss Pm 1,054,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE15TPGVN-400118":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE15TPGVN-400119":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE15TPGVN-400120":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE15TPGVN-400121":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Solarsoft Thong II Nike Dép Solarsoft Thong II 553,000 VND
  Kích cỡ 6 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE59JIEVN-379662":{"price":"553,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE59JIEVN-379663":{"price":"553,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE59JIEVN-379664":{"price":"553,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE59JIEVN-379665":{"price":"553,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Luyện Tập Nike Dual Fusion Tr 5 Nike Giày Luyện Tập Nike Dual Fusion Tr 5 2,089,000 VND
  Kích cỡ 8 8.5 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE69JHUVN-379613":{"price":"2,089,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE69JHUVN-379614":{"price":"2,089,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE69JHUVN-379615":{"price":"2,089,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE69JHUVN-379616":{"price":"2,089,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Manu Squad Ss Trng Nike Áo Thể Thao Manu Squad Ss Trng 937,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE19TPCVN-400102":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE19TPCVN-400103":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE19TPCVN-400104":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE19TPCVN-400105":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vớ Thể Thao Nike Stadium Football Crew Nike Vớ Thể Thao Nike Stadium Football Crew 328,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE32TOPVN-400059":{"price":"328,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE32TOPVN-400060":{"price":"328,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Thể Thao Cheyenne 2000 Classic 36% OFF Nike Túi Thể Thao Cheyenne 2000 Classic 1,741,000 VND GIẢM CÒN 1,119,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE25AMGVN-299749":{"price":"1,741,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"36%"}}}
 • Áo Luyện Tập As Nike G87 Tank Nike Áo Luyện Tập As Nike G87 Tank 820,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE54TNTVN-399963":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE54TNTVN-399964":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE54TNTVN-399965":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE54TNTVN-399966":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Nike Blindside Top-Swoosh P Nike Áo Thể Thao As Nike Blindside Top-Swoosh P 820,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE12TPJVN-400130":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE12TPJVN-400131":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE12TPJVN-400132":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE12TPJVN-400133":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tennis Nike Air Vapor Court Nike Giày Tennis Nike Air Vapor Court 1,625,000 VND
  Kích cỡ 7 9.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE67JHWVN-379625":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE67JHWVN-379621":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE67JHWVN-379622":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE67JHWVN-379623":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE67JHWVN-379624":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Nike

Nike, theo nghĩa Hi Lạp, là tượng trưng của nữ thần chiến thắng. Được thành lập năm 1978 dưới bàn tay tài hoa của hai nhà thiết kế Bill Bowerman and Philip Knight, Nike được biết đến là nhà cung cấp quần áo, giày dép và dụng cụ thể thao hàng đầu trên thế giới. Nét đặc sắc của thương hiệu được thể hiện qua slogan “Just do it” với các thiết kế mang tính đầu tư nghiên cứu cao, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng về chất lượng mẫu mã và mục đích sử dụng. Với tiêu chí tất cả vì sức khỏe và lợi ích của khách hàng, Nike không ngừng phấn đấu trong quá trình học hỏi và cải tiến sản phẩm, đưa vào thị trường những mặt hàng tối u, đem tới cho khách hàng sự năng động, thoải mái và tự tin trong các hoạt động thể thao cũng như trong những chuyến đi dã ngoại tràn đầy năng lượng. Là thương hiệu dẫn đầu, tất cả các thiết kế của Nike đều cập nhật những màu sắc và xu hướng mới nhất. Không những thế, Nike khẳng định thương hiệu của mình qua việc sử dụng các chất liệu cao cấp, được thông qua các quy trình sản xuất và kiểm định nghiêm ngặt. Hãy thể hiện đẳng cấp của mình với Nike. Các sản phẩm hàng đầu của Nike nay đã có mặt tại ZALORA – trang mua sắm trực tuyến hàng đầu Việt Nam.