Mua NIKE: (43 sản phẩm tìm thấy)

 • Túi Thể Thao All Access Fullfare 11% OFF Nike Túi Thể Thao All Access Fullfare 1,044,000 VND GIẢM CÒN 929,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE22AMJVN-299752":{"price":"1,044,000","special_price":"929,000","saving_percentage":"11%"}}}
 • Túi Thể Thao Heritage Si Small Items Ii 11% OFF Nike Túi Thể Thao Heritage Si Small Items Ii 696,000 VND GIẢM CÒN 619,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE24AMHVN-299750":{"price":"696,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"11%"}}}
 • Túi Thể Thao All Access Soleday 11% OFF Nike Túi Thể Thao All Access Soleday 928,000 VND GIẢM CÒN 829,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE21AMKVN-299753":{"price":"928,000","special_price":"829,000","saving_percentage":"11%"}}}
 • Túi Thể Thao Cascade Range Messenger 11% OFF Nike Túi Thể Thao Cascade Range Messenger 1,393,000 VND GIẢM CÒN 1,239,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE16AMPVN-299758":{"price":"1,393,000","special_price":"1,239,000","saving_percentage":"11%"}}}
 • Quần Chạy Bộ As Tempo Short (S) 10% OFF Nike Quần Chạy Bộ As Tempo Short (S) 812,000 VND GIẢM CÒN 729,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE05ANAVN-299778":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE05ANAVN-299779":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Áo Thể Thao Nữ 10% OFF Nike Áo Thể Thao Nữ 812,000 VND GIẢM CÒN 729,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE97ANIVN-299804":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE97ANIVN-299805":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE97ANIVN-299806":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE97ANIVN-299807":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Giày Luyện Tập Wmns Nike Free Bionic 11% OFF Nike Giày Luyện Tập Wmns Nike Free Bionic 2,089,000 VND GIẢM CÒN 1,859,000 VND Kích cỡ 5.5 6.5 7
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE49ALIVN-299652":{"price":"2,089,000","special_price":"1,859,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE49ALIVN-299653":{"price":"2,089,000","special_price":"1,859,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE49ALIVN-299654":{"price":"2,089,000","special_price":"1,859,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE49ALIVN-299655":{"price":"2,089,000","special_price":"1,859,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE49ALIVN-299656":{"price":"2,089,000","special_price":"1,859,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE49ALIVN-299657":{"price":"2,089,000","special_price":"1,859,000","saving_percentage":"11%"}}}
 • Giày Luyện Tập Wmns Nike Free Advantage 2 7% OFF Nike Giày Luyện Tập Wmns Nike Free Advantage 2 2,321,000 VND GIẢM CÒN 2,159,000 VND Kích cỡ 6 7
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE33PVAVN-275902":{"price":"2,321,000","special_price":"2,159,000","saving_percentage":"7%"},"NI126SE33PVAVN-275903":{"price":"2,321,000","special_price":"2,159,000","saving_percentage":"7%"},"NI126SE33PVAVN-275904":{"price":"2,321,000","special_price":"2,159,000","saving_percentage":"7%"},"NI126SE33PVAVN-275905":{"price":"2,321,000","special_price":"2,159,000","saving_percentage":"7%"}}}
 • Váy Tennis As Woven Pleated Skirt 11% OFF Nike Váy Tennis As Woven Pleated Skirt 1,044,000 VND GIẢM CÒN 929,000 VND Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE00ANFVN-299793":{"price":"1,044,000","special_price":"929,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE00ANFVN-299794":{"price":"1,044,000","special_price":"929,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE00ANFVN-299795":{"price":"1,044,000","special_price":"929,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE00ANFVN-299796":{"price":"1,044,000","special_price":"929,000","saving_percentage":"11%"}}}
 • Áo Khoác Thể Thao As Ru Vintage Pegasus Air Hz 25% OFF Nike Áo Khoác Thể Thao As Ru Vintage Pegasus Air Hz 1,857,000 VND GIẢM CÒN 1,399,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE16PVRVN-275953":{"price":"1,857,000","special_price":"1,399,000","saving_percentage":"25%"},"NI126SE16PVRVN-275954":{"price":"1,857,000","special_price":"1,399,000","saving_percentage":"25%"},"NI126SE16PVRVN-275955":{"price":"1,857,000","special_price":"1,399,000","saving_percentage":"25%"},"NI126SE16PVRVN-275956":{"price":"1,857,000","special_price":"1,399,000","saving_percentage":"25%"}}}
 • Giày Đá Bóng Ctr360 Libretto Iii Fg 11% OFF Nike Giày Đá Bóng Ctr360 Libretto Iii Fg 1,393,000 VND GIẢM CÒN 1,239,000 VND Kích cỡ 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE57ALAVN-299606":{"price":"1,393,000","special_price":"1,239,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE57ALAVN-299600":{"price":"1,393,000","special_price":"1,239,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE57ALAVN-299601":{"price":"1,393,000","special_price":"1,239,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE57ALAVN-299602":{"price":"1,393,000","special_price":"1,239,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE57ALAVN-299603":{"price":"1,393,000","special_price":"1,239,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE57ALAVN-299604":{"price":"1,393,000","special_price":"1,239,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE57ALAVN-299605":{"price":"1,393,000","special_price":"1,239,000","saving_percentage":"11%"}}}
 • Túi Thể Thao Nike Core Small Items Ii 11% OFF Nike Túi Thể Thao Nike Core Small Items Ii 580,000 VND GIẢM CÒN 519,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE23AMIVN-299751":{"price":"580,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"11%"}}}
 • Giày Tennis Wmns Air Vapor Advantage 11% OFF Nike Giày Tennis Wmns Air Vapor Advantage 1,973,000 VND GIẢM CÒN 1,759,000 VND Kích cỡ 6
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE48ALJVN-299658":{"price":"1,973,000","special_price":"1,759,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE48ALJVN-299659":{"price":"1,973,000","special_price":"1,759,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE48ALJVN-299660":{"price":"1,973,000","special_price":"1,759,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE48ALJVN-299661":{"price":"1,973,000","special_price":"1,759,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE48ALJVN-299662":{"price":"1,973,000","special_price":"1,759,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE48ALJVN-299663":{"price":"1,973,000","special_price":"1,759,000","saving_percentage":"11%"}}}
 • Áo Chạy Bộ As Miler Ss Uv (Team) 10% OFF Nike Áo Chạy Bộ As Miler Ss Uv (Team) 812,000 VND GIẢM CÒN 729,000 VND Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE44ALNVN-299678":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE44ALNVN-299679":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE44ALNVN-299680":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Quần Luyện Tập As Nike Block Chnmlle Fly Shrt 10% OFF Nike Quần Luyện Tập As Nike Block Chnmlle Fly Shrt 812,000 VND GIẢM CÒN 729,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE30AMBVN-299731":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE30AMBVN-299732":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE30AMBVN-299733":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE30AMBVN-299734":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Áo Thể Thao As Ho13 Af1 Pattern Tee 10% OFF Nike Áo Thể Thao As Ho13 Af1 Pattern Tee 812,000 VND GIẢM CÒN 729,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE35ALWVN-299713":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE35ALWVN-299714":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE35ALWVN-299715":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE35ALWVN-299716":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Áo Khoác Thể Thao As Ru Vintage Track Field Fz 7% OFF Nike Áo Khoác Thể Thao As Ru Vintage Track Field Fz 1,857,000 VND GIẢM CÒN 1,729,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE17PVQVN-275949":{"price":"1,857,000","special_price":"1,729,000","saving_percentage":"7%"},"NI126SE17PVQVN-275950":{"price":"1,857,000","special_price":"1,729,000","saving_percentage":"7%"},"NI126SE17PVQVN-275951":{"price":"1,857,000","special_price":"1,729,000","saving_percentage":"7%"},"NI126SE17PVQVN-275952":{"price":"1,857,000","special_price":"1,729,000","saving_percentage":"7%"}}}
 • Giày Đá Bóng Mercurial Victory Iv Fg 11% OFF Nike Giày Đá Bóng Mercurial Victory Iv Fg 1,625,000 VND GIẢM CÒN 1,449,000 VND Kích cỡ 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE54ALDVN-299626":{"price":"1,625,000","special_price":"1,449,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE54ALDVN-299620":{"price":"1,625,000","special_price":"1,449,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE54ALDVN-299621":{"price":"1,625,000","special_price":"1,449,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE54ALDVN-299622":{"price":"1,625,000","special_price":"1,449,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE54ALDVN-299623":{"price":"1,625,000","special_price":"1,449,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE54ALDVN-299624":{"price":"1,625,000","special_price":"1,449,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE54ALDVN-299625":{"price":"1,625,000","special_price":"1,449,000","saving_percentage":"11%"}}}
 • Túi Thể Thao Cheyenne 2000 Classic 11% OFF Nike Túi Thể Thao Cheyenne 2000 Classic 1,741,000 VND GIẢM CÒN 1,549,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE25AMGVN-299749":{"price":"1,741,000","special_price":"1,549,000","saving_percentage":"11%"}}}
 • Áo Tennis As Pure Ss Top 10% OFF Nike Áo Tennis As Pure Ss Top 812,000 VND GIẢM CÒN 729,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE08AMXVN-299767":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE08AMXVN-299768":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE08AMXVN-299769":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE08AMXVN-299770":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Áo Tennis As Uv Printed Knit Polo 24% OFF Nike Áo Tennis As Uv Printed Knit Polo 1,044,000 VND GIẢM CÒN 789,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE15PVSVN-275957":{"price":"1,044,000","special_price":"789,000","saving_percentage":"24%"},"NI126SE15PVSVN-275958":{"price":"1,044,000","special_price":"789,000","saving_percentage":"24%"},"NI126SE15PVSVN-275959":{"price":"1,044,000","special_price":"789,000","saving_percentage":"24%"},"NI126SE15PVSVN-275960":{"price":"1,044,000","special_price":"789,000","saving_percentage":"24%"}}}
 • Túi Đá Bóng Allegiance Man U Libero Compac 11% OFF Nike Túi Đá Bóng Allegiance Man U Libero Compac 1,161,000 VND GIẢM CÒN 1,039,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE15AMQVN-299759":{"price":"1,161,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"11%"}}}
 • Áo Thể Thao As Nike Tank-Ru Print Futura 11% OFF Nike Áo Thể Thao As Nike Tank-Ru Print Futura 696,000 VND GIẢM CÒN 619,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE92ANNVN-299823":{"price":"696,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE92ANNVN-299824":{"price":"696,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE92ANNVN-299825":{"price":"696,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"11%"}}}
 • Áo Thể Thao As Manu Covert Vintage Tri Ble 31% OFF Nike Áo Thể Thao As Manu Covert Vintage Tri Ble 812,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE26KBHVN-263174":{"price":"812,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"31%"},"NI126SE26KBHVN-263175":{"price":"812,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"31%"},"NI126SE26KBHVN-263176":{"price":"812,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"31%"}}}
 • Áo Thể Thao As Nike Tee-Ru Blklt Flash Nt 10% OFF Nike Áo Thể Thao As Nike Tee-Ru Blklt Flash Nt 812,000 VND GIẢM CÒN 729,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE91ANOVN-299826":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE91ANOVN-299827":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE91ANOVN-299828":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE91ANOVN-299829":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Quần Chạy Bộ As Twisted 39% OFF Nike Quần Chạy Bộ As Twisted 836,000 VND GIẢM CÒN 509,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE46KANVN-263094":{"price":"836,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"39%"},"NI126SE46KANVN-263095":{"price":"836,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"39%"},"NI126SE46KANVN-263096":{"price":"836,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"39%"},"NI126SE46KANVN-263097":{"price":"836,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Áo Tennis As Pure Ss Top 10% OFF Nike Áo Tennis As Pure Ss Top 812,000 VND GIẢM CÒN 729,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE07AMYVN-299771":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE07AMYVN-299772":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE07AMYVN-299773":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE07AMYVN-299774":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Áo Chạy Bộ As Nike Breeze Ss Top 10% OFF Nike Áo Chạy Bộ As Nike Breeze Ss Top 812,000 VND GIẢM CÒN 729,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE42ALPVN-299685":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE42ALPVN-299686":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE42ALPVN-299687":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE42ALPVN-299688":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Túi Luyện Tập Nike Varsity Duffel 11% OFF Nike Túi Luyện Tập Nike Varsity Duffel 1,044,000 VND GIẢM CÒN 929,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE13AMSVN-299761":{"price":"1,044,000","special_price":"929,000","saving_percentage":"11%"}}}
 • Áo Chạy Bộ As Nike Breeze Tank 10% OFF Nike Áo Chạy Bộ As Nike Breeze Tank 812,000 VND GIẢM CÒN 729,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE43ALOVN-299681":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE43ALOVN-299682":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE43ALOVN-299683":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE43ALOVN-299684":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Phụ Kiện Bóng Đá Nike Football 2% OFF Nike Phụ Kiện Bóng Đá Nike Football "Shield" Compact 928,000 VND GIẢM CÒN 909,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE21PVMVN-275945":{"price":"928,000","special_price":"909,000","saving_percentage":"2%"}}}
 • Áo Luyện Tập As Nike Shape Bra 2.0 11% OFF Nike Áo Luyện Tập As Nike Shape Bra 2.0 928,000 VND GIẢM CÒN 829,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE98ANHVN-299801":{"price":"928,000","special_price":"829,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE98ANHVN-299802":{"price":"928,000","special_price":"829,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE98ANHVN-299803":{"price":"928,000","special_price":"829,000","saving_percentage":"11%"}}}
 • Quần Chạy Bộ As 7 Sw Tempo 39% OFF Nike Quần Chạy Bộ As 7 Sw Tempo 847,000 VND GIẢM CÒN 519,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE62JZXVN-263036":{"price":"847,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"39%"},"NI126SE62JZXVN-263037":{"price":"847,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"39%"},"NI126SE62JZXVN-263038":{"price":"847,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"39%"},"NI126SE62JZXVN-263039":{"price":"847,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Áo Tennis As Rf V-Neck Tee 20% OFF Nike Áo Tennis As Rf V-Neck Tee 812,000 VND GIẢM CÒN 649,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE36ALVVN-299709":{"price":"812,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"20%"},"NI126SE36ALVVN-299710":{"price":"812,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"20%"},"NI126SE36ALVVN-299711":{"price":"812,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"20%"},"NI126SE36ALVVN-299712":{"price":"812,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Chạy Bộ As 4 19% OFF Nike Quần Chạy Bộ As 4" Woven Short 580,000 VND GIẢM CÒN 469,000 VND Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE03ANCVN-299783":{"price":"580,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"19%"},"NI126SE03ANCVN-299784":{"price":"580,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"19%"},"NI126SE03ANCVN-299785":{"price":"580,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"19%"},"NI126SE03ANCVN-299786":{"price":"580,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Túi Thể Thao Nike London Backpack 11% OFF Nike Túi Thể Thao Nike London Backpack 1,741,000 VND GIẢM CÒN 1,549,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE17AMOVN-299757":{"price":"1,741,000","special_price":"1,549,000","saving_percentage":"11%"}}}
 • Áo Chạy Bộ As Legend C-Nk Ss Run Swoosh 11% OFF Nike Áo Chạy Bộ As Legend C-Nk Ss Run Swoosh 580,000 VND GIẢM CÒN 519,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE90ANPVN-299830":{"price":"580,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE90ANPVN-299831":{"price":"580,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE90ANPVN-299832":{"price":"580,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"11%"},"NI126SE90ANPVN-299833":{"price":"580,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"11%"}}}
 • Quần Tennis As Power 7 10% OFF Nike Quần Tennis As Power 7" Woven Short 812,000 VND GIẢM CÒN 729,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE02ANDVN-299787":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE02ANDVN-299788":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE02ANDVN-299789":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Áo Luyện Tập As Diamond Tee 2.0 31% OFF Nike Áo Luyện Tập As Diamond Tee 2.0 812,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE25KBIVN-263177":{"price":"812,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"31%"},"NI126SE25KBIVN-263178":{"price":"812,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"31%"},"NI126SE25KBIVN-263179":{"price":"812,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"31%"},"NI126SE25KBIVN-263180":{"price":"812,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"31%"}}}
 • Áo Thể Thao As Nike Tee-Competition None 10% OFF Nike Áo Thể Thao As Nike Tee-Competition None 812,000 VND GIẢM CÒN 729,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE93ANMVN-299819":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE93ANMVN-299820":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE93ANMVN-299821":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"},"NI126SE93ANMVN-299822":{"price":"812,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Áo Thể Thao As Nike Tee-Ru Gradient Hollis 20% OFF Nike Áo Thể Thao As Nike Tee-Ru Gradient Hollis 812,000 VND GIẢM CÒN 649,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE27AMEVN-299744":{"price":"812,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"20%"},"NI126SE27AMEVN-299745":{"price":"812,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"20%"},"NI126SE27AMEVN-299746":{"price":"812,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"20%"},"NI126SE27AMEVN-299747":{"price":"812,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Thể Thao As Ru 1984 Tee 31% OFF Nike Áo Thể Thao As Ru 1984 Tee 812,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE28KBFVN-263164":{"price":"812,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"31%"},"NI126SE28KBFVN-263165":{"price":"812,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"31%"},"NI126SE28KBFVN-263166":{"price":"812,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"31%"},"NI126SE28KBFVN-263167":{"price":"812,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"31%"}}}
 • Áo Bóng Rổ AS Team Reversible Sleeveless 39% OFF Nike Áo Bóng Rổ AS Team Reversible Sleeveless 716,000 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE01KBIVN-209558":{"price":"716,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"39%"},"NI126SE01KBIVN-209559":{"price":"716,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"39%"},"NI126SE01KBIVN-209560":{"price":"716,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"39%"}}}

Nike

Nike, theo nghĩa Hi Lạp, là tượng trưng của nữ thần chiến thắng. Được thành lập năm 1978 dưới bàn tay tài hoa của hai nhà thiết kế Bill Bowerman and Philip Knight, Nike được biết đến là nhà cung cấp quần áo, giày dép và dụng cụ thể thao hàng đầu trên thế giới. Nét đặc sắc của thương hiệu được thể hiện qua slogan “Just do it” với các thiết kế mang tính đầu tư nghiên cứu cao, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng về chất lượng mẫu mã và mục đích sử dụng. Với tiêu chí tất cả vì sức khỏe và lợi ích của khách hàng, Nike không ngừng phấn đấu trong quá trình học hỏi và cải tiến sản phẩm, đưa vào thị trường những mặt hàng tối u, đem tới cho khách hàng sự năng động, thoải mái và tự tin trong các hoạt động thể thao cũng như trong những chuyến đi dã ngoại tràn đầy năng lượng. Là thương hiệu dẫn đầu, tất cả các thiết kế của Nike đều cập nhật những màu sắc và xu hướng mới nhất. Không những thế, Nike khẳng định thương hiệu của mình qua việc sử dụng các chất liệu cao cấp, được thông qua các quy trình sản xuất và kiểm định nghiêm ngặt. Hãy thể hiện đẳng cấp của mình với Nike. Các sản phẩm hàng đầu của Nike nay đã có mặt tại ZALORA – trang mua sắm trực tuyến hàng đầu Việt Nam.