Quần Áo Puma Giày Thể Thao Puma Quần Áo Puma Giày Thể Thao Puma

Mua PUMA: (70 sản phẩm tìm thấy)

 • Driving Power 2 Low Puma Driving Power 2 Low 2,635,000 VND
  Kích cỡ 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE06KXTVN-338644":{"price":"2,635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE06KXTVN-338645":{"price":"2,635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE06KXTVN-338646":{"price":"2,635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE06KXTVN-338647":{"price":"2,635,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ess Studio Capri Puma Ess Studio Capri 695,000 VND
  Kích cỡ S XS M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE39FCMVN-327167":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE39FCMVN-356770":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE39FCMVN-327168":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE39FCMVN-327169":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ferrari Big Logo Tee 50% OFF Puma Ferrari Big Logo Tee 1,012,000 VND GIẢM CÒN 506,000 VND Kích cỡ S M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE23WIQVN-289971":{"price":"1,012,000","special_price":"506,000","saving_percentage":"50%"},"PU446SE23WIQVN-289972":{"price":"1,012,000","special_price":"506,000","saving_percentage":"50%"},"PU446SE23WIQVN-289973":{"price":"1,012,000","special_price":"506,000","saving_percentage":"50%"},"PU446SE23WIQVN-289974":{"price":"1,012,000","special_price":"506,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Elsie Geo Wns 50% OFF Puma Elsie Geo Wns 1,495,000 VND GIẢM CÒN 748,000 VND Kích cỡ 4
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE19EEQVN-307872":{"price":"1,495,000","special_price":"748,000","saving_percentage":"50%"},"PU446SE19EEQVN-307873":{"price":"1,495,000","special_price":"748,000","saving_percentage":"50%"},"PU446SE19EEQVN-307874":{"price":"1,495,000","special_price":"748,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Ferrari Logo Tee 45% OFF Puma Ferrari Logo Tee 1,285,000 VND GIẢM CÒN 707,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SP73BIO-153250":{"price":"1,285,000","special_price":"707,000","saving_percentage":"45%"},"PU446SP73BIO-153251":{"price":"1,285,000","special_price":"707,000","saving_percentage":"45%"},"PU446SP73BIO-153252":{"price":"1,285,000","special_price":"707,000","saving_percentage":"45%"},"PU446SP73BIO-153253":{"price":"1,285,000","special_price":"707,000","saving_percentage":"45%"}}}
 • Ferrari Logo Tee 45% OFF Puma Ferrari Logo Tee 1,285,000 VND GIẢM CÒN 707,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE22WIRVN-289975":{"price":"1,285,000","special_price":"707,000","saving_percentage":"45%"},"PU446SE22WIRVN-289976":{"price":"1,285,000","special_price":"707,000","saving_percentage":"45%"},"PU446SE22WIRVN-289977":{"price":"1,285,000","special_price":"707,000","saving_percentage":"45%"},"PU446SE22WIRVN-373731":{"price":"1,285,000","special_price":"707,000","saving_percentage":"45%"}}}
 • Fashion Tee 35% OFF Puma Fashion Tee 615,000 VND GIẢM CÒN 400,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE90KYJVN-338697":{"price":"615,000","special_price":"400,000","saving_percentage":"35%"},"PU446SE90KYJVN-338698":{"price":"615,000","special_price":"400,000","saving_percentage":"35%"},"PU446SE90KYJVN-338699":{"price":"615,000","special_price":"400,000","saving_percentage":"35%"},"PU446SE90KYJVN-338700":{"price":"615,000","special_price":"400,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Ferrari Sweat Jacket Puma Ferrari Sweat Jacket 2,455,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE93EFQVN-307955":{"price":"2,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE93EFQVN-307956":{"price":"2,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE93EFQVN-307957":{"price":"2,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Osu v3 NM Puma Osu v3 NM 2,255,000 VND
  Kích cỡ 7 7.5 8 8.5 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE18EERVN-307875":{"price":"2,255,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE18EERVN-307876":{"price":"2,255,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE18EERVN-307877":{"price":"2,255,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE18EERVN-337253":{"price":"2,255,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE18EERVN-307878":{"price":"2,255,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ILP Solid Polo Puma ILP Solid Polo 955,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE96KYDVN-338680":{"price":"955,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE96KYDVN-338681":{"price":"955,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE96KYDVN-338682":{"price":"955,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lucie Stripes Wns 40% OFF Puma Lucie Stripes Wns 555,000 VND GIẢM CÒN 333,000 VND Kích cỡ 3 4 5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE21EEOVN-307866":{"price":"555,000","special_price":"333,000","saving_percentage":"40%"},"PU446SE21EEOVN-307867":{"price":"555,000","special_price":"333,000","saving_percentage":"40%"},"PU446SE21EEOVN-307868":{"price":"555,000","special_price":"333,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • ESS Gym Bra Top Puma ESS Gym Bra Top 715,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE86RNDVN-279688":{"price":"715,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE86RNDVN-279687":{"price":"715,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE86RNDVN-279689":{"price":"715,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE86RNDVN-279690":{"price":"715,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE86RNDVN-337247":{"price":"715,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ess Gym Tight Puma Ess Gym Tight 825,000 VND
  Kích cỡ XS L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE97EFMVN-307943":{"price":"825,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE97EFMVN-307942":{"price":"825,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE97EFMVN-307944":{"price":"825,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE97EFMVN-307945":{"price":"825,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Benecio Leather 30% OFF Puma Benecio Leather 1,755,000 VND GIẢM CÒN 1,229,000 VND Kích cỡ 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE10EEZVN-337255":{"price":"1,755,000","special_price":"1,229,000","saving_percentage":"30%"},"PU446SE10EEZVN-337254":{"price":"1,755,000","special_price":"1,229,000","saving_percentage":"30%"},"PU446SE10EEZVN-307909":{"price":"1,755,000","special_price":"1,229,000","saving_percentage":"30%"},"PU446SE10EEZVN-307910":{"price":"1,755,000","special_price":"1,229,000","saving_percentage":"30%"},"PU446SE10EEZVN-307911":{"price":"1,755,000","special_price":"1,229,000","saving_percentage":"30%"},"PU446SE10EEZVN-307912":{"price":"1,755,000","special_price":"1,229,000","saving_percentage":"30%"},"PU446SE10EEZVN-307913":{"price":"1,755,000","special_price":"1,229,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Ess Gym Graphic Tee Puma Ess Gym Graphic Tee 695,000 VND
  Kích cỡ S XS M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE98EFLVN-307939":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE98EFLVN-337246":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE98EFLVN-307940":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE98EFLVN-307941":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ferrari Polo Puma Ferrari Polo 1,675,000 VND
  Kích cỡ S XS M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE01KXYVN-338665":{"price":"1,675,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE01KXYVN-338664":{"price":"1,675,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE01KXYVN-338666":{"price":"1,675,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sports Casual Bermuda 40% OFF Puma Sports Casual Bermuda 855,000 VND GIẢM CÒN 513,000 VND Kích cỡ S XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE18WIVVN-289988":{"price":"855,000","special_price":"513,000","saving_percentage":"40%"},"PU446SE18WIVVN-289989":{"price":"855,000","special_price":"513,000","saving_percentage":"40%"},"PU446SE18WIVVN-289990":{"price":"855,000","special_price":"513,000","saving_percentage":"40%"},"PU446SE18WIVVN-289991":{"price":"855,000","special_price":"513,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • PowerCat 4 TT Mens Astro Trainers Puma PowerCat 4 TT Mens Astro Trainers 1,295,000 VND
  Kích cỡ 8 8.5 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE13EEWVN-337251":{"price":"1,295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE13EEWVN-307896":{"price":"1,295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE13EEWVN-307897":{"price":"1,295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE13EEWVN-307898":{"price":"1,295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE13EEWVN-307899":{"price":"1,295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • PowerCat 4 TT Puma PowerCat 4 TT 1,295,000 VND
  Kích cỡ 6.5 7 7.5 8.5 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE16EETVN-373724":{"price":"1,295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE16EETVN-355519":{"price":"1,295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE16EETVN-307881":{"price":"1,295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE16EETVN-307882":{"price":"1,295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE16EETVN-307883":{"price":"1,295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE16EETVN-307884":{"price":"1,295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Faas 100 R Men's Running Shoes Puma Faas 100 R Men's Running Shoes 2,355,000 VND
  Kích cỡ 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE12EEXVN-307900":{"price":"2,355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE12EEXVN-307901":{"price":"2,355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE12EEXVN-355520":{"price":"2,355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE12EEXVN-307902":{"price":"2,355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE12EEXVN-337252":{"price":"2,355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE12EEXVN-307903":{"price":"2,355,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • TP Tank Top Graphic Puma TP Tank Top Graphic 895,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE02EFHVN-307926":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE02EFHVN-307927":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE02EFHVN-307928":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE02EFHVN-307929":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ess Studio Short Tight Puma Ess Studio Short Tight 485,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE41FCKVN-327161":{"price":"485,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE41FCKVN-327162":{"price":"485,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE41FCKVN-327163":{"price":"485,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE41FCKVN-373732":{"price":"485,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Fabric Mix Jkt Puma Fabric Mix Jkt 1,655,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE50FCBVN-327131":{"price":"1,655,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE50FCBVN-327130":{"price":"1,655,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE50FCBVN-327132":{"price":"1,655,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE50FCBVN-356772":{"price":"1,655,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Clash Tee Puma Clash Tee 635,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE90EFTVN-307964":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE90EFTVN-307965":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE90EFTVN-307966":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Logo Tee Puma Logo Tee 655,000 VND
  Kích cỡ S XS M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE89KYKVN-338702":{"price":"655,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE89KYKVN-338701":{"price":"655,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE89KYKVN-338703":{"price":"655,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE89KYKVN-338704":{"price":"655,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kitara Polka Dot Puma Kitara Polka Dot 1,675,000 VND
  Kích cỡ 3 4 4.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE22EENVN-307862":{"price":"1,675,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE22EENVN-307863":{"price":"1,675,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE22EENVN-307864":{"price":"1,675,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE22EENVN-307865":{"price":"1,675,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Capri Sweat Pant Puma Capri Sweat Pant 855,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE95KYEVN-338684":{"price":"855,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE95KYEVN-338683":{"price":"855,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE95KYEVN-338685":{"price":"855,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE95KYEVN-338686":{"price":"855,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • TP Tank Top Graphic Puma TP Tank Top Graphic 895,000 VND
  Kích cỡ S M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE03EFGVN-307922":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE03EFGVN-307923":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE03EFGVN-307924":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE03EFGVN-307925":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • SF Track Jacket Puma SF Track Jacket 2,455,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE46FCFVN-327143":{"price":"2,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE46FCFVN-327144":{"price":"2,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE46FCFVN-327145":{"price":"2,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Suede Classic Eco 40% OFF Puma Suede Classic Eco 1,995,000 VND GIẢM CÒN 1,197,000 VND Kích cỡ 6 7
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE17CRIVN-246679":{"price":"1,995,000","special_price":"1,197,000","saving_percentage":"40%"},"PU446SE17CRIVN-246680":{"price":"1,995,000","special_price":"1,197,000","saving_percentage":"40%"},"PU446SE17CRIVN-246681":{"price":"1,995,000","special_price":"1,197,000","saving_percentage":"40%"},"PU446SE17CRIVN-246682":{"price":"1,995,000","special_price":"1,197,000","saving_percentage":"40%"},"PU446SE17CRIVN-246683":{"price":"1,995,000","special_price":"1,197,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Elsie Geo Wns Puma Elsie Geo Wns 1,495,000 VND
  Kích cỡ 3
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE20EEPVN-307869":{"price":"1,495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE20EEPVN-337256":{"price":"1,495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE20EEPVN-307870":{"price":"1,495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE20EEPVN-307871":{"price":"1,495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE20EEPVN-337257":{"price":"1,495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Heritage Polo Puma Heritage Polo 855,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE98KYBVN-373733":{"price":"855,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE98KYBVN-338674":{"price":"855,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE98KYBVN-338675":{"price":"855,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE98KYBVN-338676":{"price":"855,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Future Suede Lo Tropicali Puma Future Suede Lo Tropicali 1,875,000 VND
  Kích cỡ 6 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE35FCQVN-327180":{"price":"1,875,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE35FCQVN-327181":{"price":"1,875,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE35FCQVN-327182":{"price":"1,875,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE35FCQVN-373725":{"price":"1,875,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ess Studio Capri Puma Ess Studio Capri 695,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE38FCNVN-327170":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE38FCNVN-356771":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE38FCNVN-327171":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE38FCNVN-327172":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ess Gym Regular 3/4 Pants Puma Ess Gym Regular 3/4 Pants 745,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE42FCJVN-327158":{"price":"745,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE42FCJVN-327157":{"price":"745,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE42FCJVN-327159":{"price":"745,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE42FCJVN-327160":{"price":"745,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ferrari Fashion Top 45% OFF Puma Ferrari Fashion Top 1,085,000 VND GIẢM CÒN 597,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE92KYHVN-338692":{"price":"1,085,000","special_price":"597,000","saving_percentage":"45%"},"PU446SE92KYHVN-338693":{"price":"1,085,000","special_price":"597,000","saving_percentage":"45%"}}}
 • PT Pure Core 8 Puma PT Pure Core 8" Woven Shorts 635,000 VND
  Kích cỡ XS
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE91EFSVN-307961":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE91EFSVN-337248":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE91EFSVN-307962":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE91EFSVN-307963":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Future Suede Lo FIL Puma Future Suede Lo FIL 1,875,000 VND
  Kích cỡ 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE17EESVN-307879":{"price":"1,875,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE17EESVN-307880":{"price":"1,875,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE17EESVN-337258":{"price":"1,875,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Epic Flip Wn's Puma Epic Flip Wn's 525,000 VND
  Kích cỡ 3
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE03KXWVN-338657":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE03KXWVN-338658":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE03KXWVN-338659":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ferrari Track Jkt Puma Ferrari Track Jkt 2,455,000 VND
  Kích cỡ S XS M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE49FCCVN-327134":{"price":"2,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE49FCCVN-327133":{"price":"2,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE49FCCVN-327135":{"price":"2,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Puma Convex BP Puma Puma Convex BP 925,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE34CQRVN-246617":{"price":"925,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ess Studio Short Tight Puma Ess Studio Short Tight 485,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE40FCLVN-327164":{"price":"485,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE40FCLVN-327165":{"price":"485,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE40FCLVN-327166":{"price":"485,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sublimated Track Jacket 40% OFF Puma Sublimated Track Jacket 1,655,000 VND GIẢM CÒN 993,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE06MTHVN-268974":{"price":"1,655,000","special_price":"993,000","saving_percentage":"40%"},"PU446SE06MTHVN-337249":{"price":"1,655,000","special_price":"993,000","saving_percentage":"40%"},"PU446SE06MTHVN-268975":{"price":"1,655,000","special_price":"993,000","saving_percentage":"40%"},"PU446SE06MTHVN-268976":{"price":"1,655,000","special_price":"993,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Golf RaglanTech Polo Puma Golf RaglanTech Polo 1,995,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE99KYAVN-338670":{"price":"1,995,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE99KYAVN-338671":{"price":"1,995,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE99KYAVN-338672":{"price":"1,995,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE99KYAVN-338673":{"price":"1,995,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ducati Track Jacket Puma Ducati Track Jacket 2,455,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE21PYKVN-220474":{"price":"2,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE21PYKVN-220475":{"price":"2,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE21PYKVN-220476":{"price":"2,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ferrari Shield Tee Puma Ferrari Shield Tee 1,295,000 VND
  Kích cỡ S XS M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE44FCHVN-327151":{"price":"1,295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE44FCHVN-327150":{"price":"1,295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE44FCHVN-327152":{"price":"1,295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE44FCHVN-327153":{"price":"1,295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Narita Puma Narita 2,195,000 VND
  Kích cỡ 3 3.5 4 4.5 5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE04KXVVN-338652":{"price":"2,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE04KXVVN-338653":{"price":"2,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE04KXVVN-338654":{"price":"2,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE04KXVVN-338655":{"price":"2,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE04KXVVN-338656":{"price":"2,195,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • EvoSpeed Low Puma EvoSpeed Low 2,785,000 VND
  Kích cỡ 7 7.5 8 8.5 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE08KXRVN-338634":{"price":"2,785,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE08KXRVN-338635":{"price":"2,785,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE08KXRVN-338636":{"price":"2,785,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE08KXRVN-338637":{"price":"2,785,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE08KXRVN-338638":{"price":"2,785,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Puma

Ra đời từ năm 1924 tại Đức do anh em Rudolf và Adolf Dassler sáng lập, giày thể thao cao cấp của Puma đã nổi tiếng trên khắp thế giới về chất lượng và kiểu dáng. Với thiết kế gọn nhẹ nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn về chất lượng cũng như chỉ số đo lường về độ đàn hồi của chất da, độ dẻo dai của giày sẽ mang lại cho bạn cảm giác thoải mái, năng động và thời trang. Những đôi giày của hãng Puma có thiết kế trẻ trung và phong cách luôn là sự lựa chọn hàng đầu của những người yêu thích thể thao. Chắc chắn 1 đôi giày thể thao Puma sẽ mang lại cho bạn một phong cách nổi bật, hiện đại và cá tính. Các sản phẩm của thể thao Puma đã có mặt trên trang web mua sắm thời trang hàng đầu ZALORA Việt Nam.