RONAL: (43 sản phẩm tìm thấy)

 • Balo Du Lịch Chống Sốc Ronal Balo Du Lịch Chống Sốc 929,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC91FPWVN-328185":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Chống Sốc Laptop Khóa Số và Túi Đeo Chéo Ronal Balo Chống Sốc Laptop Khóa Số và Túi Đeo Chéo 989,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC30IQZVN-428628":{"price":"989,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Du Lịch Chống Sốc Ronal Balo Du Lịch Chống Sốc 929,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC96FPRVN-328180":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Chống Sốc Laptop 17 Ronal Túi Chống Sốc Laptop 17" 169,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC44VFZVN-231701":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Du Lịch Cần Đẩy Ronal Túi Du Lịch Cần Đẩy 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AA40OJRVN-389401":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Du Lịch Cần Đẩy Ronal Túi Du Lịch Cần Đẩy 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC84WDVVN-403934":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Chống Sốc Gân Caro Ronal Balo Chống Sốc Gân Caro 359,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AA47OJKVN-389394":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Chống Sốc Laptop 14 Ronal Túi Chống Sốc Laptop 14" 169,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC42VGBVN-231703":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cặp Balo Chống Sốc Ronal Cặp Balo Chống Sốc 579,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC89WDQVN-403929":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balô Chống Sốc Laptop Ronal Balô Chống Sốc Laptop 339,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC89PVUVN-220262":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Du Lịch Chống Sốc Ronal Balo Du Lịch Chống Sốc 679,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC92PVRVN-220259":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Nhiều Ngăn Chống Sốc Ronal Balo Nhiều Ngăn Chống Sốc 759,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC25IREVN-428633":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Thời Trang Ronal Balo Thời Trang 609,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AA41OJQVN-389400":{"price":"609,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Chống Sốc Laptop 14 Ronal Túi Chống Sốc Laptop 14" 169,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC41VGCVN-231704":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cặp Balo Chống Sốc Ronal Cặp Balo Chống Sốc 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AA44OJNVN-389397":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ba Lô Chống Sốc Ronal Ba Lô Chống Sốc 429,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC95FPSVN-328181":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Chống Sốc Gân Caro Ronal Balo Chống Sốc Gân Caro 419,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC27IRCVN-428631":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Chống Sốc Gân Caro Ronal Balo Chống Sốc Gân Caro 359,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC90PVTVN-220261":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Thời Trang Ronal Balo Thời Trang 609,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AA42OJPVN-389399":{"price":"609,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Chống Sốc Gân Caro Ronal Balo Chống Sốc Gân Caro 419,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC28IRBVN-428630":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cặp Balo Chống Sốc Ronal Cặp Balo Chống Sốc 749,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AA45OJMVN-389396":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Du Lịch Ronal Balo Du Lịch 619,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC97FPQVN-328179":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cặp Balo Chống Sốc Ronal Cặp Balo Chống Sốc 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AA46OJLVN-389395":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Chống Sốc Thời Trang Ronal Balo Chống Sốc Thời Trang 619,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC93FPUVN-328183":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Chống Sốc Ultra Book Ronal Túi Chống Sốc Ultra Book 119,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC92FPVVN-328184":{"price":"119,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cặp Balo Chống Sốc Ronal Cặp Balo Chống Sốc 879,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC88WDRVN-403930":{"price":"879,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cặp Balo Chống Sốc Ronal Cặp Balo Chống Sốc 739,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AA43OJOVN-389398":{"price":"739,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Xách Du Lịch Chống Sốc Ronal Túi Xách Du Lịch Chống Sốc 349,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC20STNVN-226295":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cặp Chống Sốc Laptop 17 Ronal Cặp Chống Sốc Laptop 17" 539,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC85PVYVN-220266":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Chống Sốc Thời Trang Ronal Balo Chống Sốc Thời Trang 619,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC94FPTVN-328182":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balô Du Lịch Chống Sốc Ronal Balô Du Lịch Chống Sốc 239,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC03PVGVN-220248":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Chống Sốc Thời Trang Ronal Túi Chống Sốc Thời Trang 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC94RPHVN-353078":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Du Lịch Cần Đẩy Ronal Túi Du Lịch Cần Đẩy 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC85WDUVN-403933":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Túi Du Lịch Cần Đẩy Ronal Túi Du Lịch Cần Đẩy 539,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC82PWBVN-220269":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balô Chống Sốc Laptop Ronal Balô Chống Sốc Laptop 339,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC87PVWVN-220264":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Laptop Thời Trang Ronal Balo Laptop Thời Trang 679,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC99RPCVN-353073":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vali Kéo Du Lịch Ronal Vali Kéo Du Lịch 1,279,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC50VFTVN-231695":{"price":"1,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Thời Trang Ronal Balo Thời Trang 779,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC87FQAVN-328189":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cặp Balo Chống Sốc Ronal Cặp Balo Chống Sốc 339,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC90FPXVN-328186":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Chống Sốc Laptop Ronal Balo Chống Sốc Laptop 339,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC88PVVVN-220263":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Laptop Thời Trang Ronal Balo Laptop Thời Trang 869,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC98RPDVN-353074":{"price":"869,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balo Laptop Thời Trang Ronal Balo Laptop Thời Trang 869,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC97RPEVN-353075":{"price":"869,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Balô Chống Sốc Laptop Khóa Số Ronal Balô Chống Sốc Laptop Khóa Số 989,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO006AC91PVSVN-220260":{"price":"989,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Ronal

Với 10 năm xây dựng và phát triển tại thị trường Việt Nam, thương hiệu Ronal của công ty Hải Hiệp Phong đến nay đã tạo được chỗ đứng nhất định trong lòng người tiêu dùng trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp balô, túi xách, cặp,..... Luôn không ngừng tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất, kiểu dáng hiện đại nhất, các nguyên phụ liệu may mặc bao gồm vải cùng dây khóa kéo của Ronal luôn được nhập khẩu từ Hàn Quốc và công ty Hàn Quốc tại Việt Nam. Lựa chọn phương châm ''bền nhất, chắc nhất, tốt nhất'' và kiểu dáng hợp thời trang, sản phẩm Ronal đã, đang và sẽ tiếp tục chinh phục mọi nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, khi bạn mua bất kỳ sản phẩm nào của Ronal cũng sẽ được bảo hành chính hãng 36 tháng. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu balô, túi xách, cặp,.... thương hiệu Ronal với những mức ưu đãi hấp dẫn tại ZALORA - trang web mua sắm thời trang trực tuyến hàng đầu Việt Nam.