4816 sản phẩm tìm thấy

 • Đồng Hồ Hạt Ngọc Trai 49% OFF EZRA by ZALORA Đồng Hồ Hạt Ngọc Trai 429,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC95PNKVN-348391":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Túi Xách In Họa Tiết Aztec 50% OFF EZRA by ZALORA Túi Xách In Họa Tiết Aztec 599,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC44RRFVN-353226":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Cách Điệu Cổ Phối Viền 30% OFF EZRA by ZALORA Đầm Cách Điệu Cổ Phối Viền 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA30TTPVN-358341":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA30TTPVN-358342":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA30TTPVN-358343":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA30TTPVN-358344":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Kiểu Cut-Out Vai 28% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Cut-Out Vai 249,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA02UCJVN-359021":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA02UCJVN-359022":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA02UCJVN-359023":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA02UCJVN-359024":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Dép 3 quai 30% OFF ZALORA Dép 3 quai 269,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 40 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH43WXSVN-371474":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH43WXSVN-371475":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH43WXSVN-371476":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH43WXSVN-371477":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH43WXSVN-371478":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Kiểu Cut-Out Vai 48% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Cut-Out Vai 249,000 VND GIẢM CÒN 129,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA99UCMVN-359033":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA99UCMVN-359034":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA99UCMVN-359035":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA99UCMVN-359036":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Áo Khoác Da In Họa Tiết 30% OFF EZRA by ZALORA Áo Khoác Da In Họa Tiết 949,000 VND GIẢM CÒN 669,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA32UFBVN-359352":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA32UFBVN-359353":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA32UFBVN-359354":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA32UFBVN-359355":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Dép 3 quai 30% OFF ZALORA Dép 3 quai 269,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH42WXTVN-371479":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH42WXTVN-371480":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH42WXTVN-371481":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH42WXTVN-371482":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH42WXTVN-371483":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Khoác Da In Họa Tiết 30% OFF EZRA by ZALORA Áo Khoác Da In Họa Tiết 949,000 VND GIẢM CÒN 669,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA33UFAVN-359348":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA33UFAVN-359349":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA33UFAVN-359350":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA33UFAVN-359351":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Kiểu Họa Tiết Hình Thoi 20% OFF Something Borrowed Đầm Kiểu Họa Tiết Hình Thoi 549,900 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA60QKTVN-393823":{"price":"549,900","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA60QKTVN-393824":{"price":"549,900","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA60QKTVN-393825":{"price":"549,900","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Chéo Trước 50% OFF EZRA by ZALORA Áo Chéo Trước 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA08EGPVN-325266":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA08EGPVN-325267":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA08EGPVN-325268":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA08EGPVN-325269":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Khoác Blazer 30% OFF EZRA by ZALORA Áo Khoác Blazer 699,000 VND GIẢM CÒN 489,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA48VQXVN-362471":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA48VQXVN-362472":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA48VQXVN-362473":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA48VQXVN-362474":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Túi Back To School 20% OFF Embellish Túi Back To School 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC52USPVN-401456":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Xòe 30% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe 899,000 VND GIẢM CÒN 629,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA47VNCVN-362071":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA47VNCVN-362072":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA47VNCVN-362073":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA47VNCVN-362074":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Chữ A 30% OFF EZRA by ZALORA Đầm Chữ A 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA97THIVN-364217":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA97THIVN-364218":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA97THIVN-364219":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA97THIVN-364220":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Cao Gót Mũi Nhọn Phối Quai Cổ 20% OFF Koumi Koumi Cao Gót Mũi Nhọn Phối Quai Cổ 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH89SHQVN-397434":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH89SHQVN-397435":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH89SHQVN-397436":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH89SHQVN-397437":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH89SHQVN-397438":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Hoa 20% OFF Inner Circle Đầm Hoa 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA12UXBVN-367771":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA12UXBVN-367772":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA12UXBVN-367773":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Túi Đeo Chéo Nắp Gập 29% OFF EZRA by ZALORA Túi Đeo Chéo Nắp Gập 729,000 VND GIẢM CÒN 519,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC00TJFVN-357550":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Mọi Nam Phối Sọc 28% OFF Zilandi Giày Mọi Nam Phối Sọc 749,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Kích cỡ 38 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH89MDEVN-340999":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH89MDEVN-341000":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH89MDEVN-341001":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH89MDEVN-341002":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH89MDEVN-341003":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Tây Nam 30% OFF Zilandi Giày Tây Nam 799,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH81OJEVN-345897":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH81OJEVN-345898":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH81OJEVN-345899":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH81OJEVN-345900":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH81OJEVN-345901":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Kiểu Phối Lưới 20% OFF Dorothy Perkins Đầm Kiểu Phối Lưới 1,399,000 VND GIẢM CÒN 1,119,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA06TFLSG-499331":{"price":"1,399,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA06TFLSG-499332":{"price":"1,399,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA06TFLSG-499333":{"price":"1,399,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA06TFLSG-499334":{"price":"1,399,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA06TFLSG-499335":{"price":"1,399,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Dài Tay Đấp Vai 30% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Dài Tay Đấp Vai 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA71OYYVN-347182":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA71OYYVN-347183":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA71OYYVN-347184":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA71OYYVN-347185":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Tây Nam 39% OFF Zilandi Giày Tây Nam 769,000 VND GIẢM CÒN 469,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH58UPPVN-360100":{"price":"769,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"39%"},"ZI808SH58UPPVN-360101":{"price":"769,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"39%"},"ZI808SH58UPPVN-360102":{"price":"769,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"39%"},"ZI808SH58UPPVN-360103":{"price":"769,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"39%"},"ZI808SH58UPPVN-360104":{"price":"769,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Áo Hai Dây Trơn 30% OFF EZRA by ZALORA Áo Hai Dây Trơn 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA37VNMVN-362112":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA37VNMVN-362113":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA37VNMVN-362114":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA37VNMVN-362115":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Thể Thao Cổ Cao 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Thể Thao Cổ Cao 749,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH65UREVN-367282":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH65UREVN-367283":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH65UREVN-367284":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH65UREVN-367285":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH65UREVN-367286":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Suông Cổ Tim Tay Liền 19% OFF Inner Circle Đầm Suông Cổ Tim Tay Liền 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA51HCUVN-376035":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA51HCUVN-376036":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA51HCUVN-376037":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Oxford Nam 28% OFF Zilandi Giày Oxford Nam 849,000 VND GIẢM CÒN 609,000 VND Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH02OENVN-345492":{"price":"849,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH02OENVN-345493":{"price":"849,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH02OENVN-345494":{"price":"849,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH02OENVN-345495":{"price":"849,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH02OENVN-345496":{"price":"849,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Áo Thun Nam In Hình 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Nam In Hình 269,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA12YQDVN-408665":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA12YQDVN-408666":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA12YQDVN-408667":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA12YQDVN-408668":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Nam In Hoa Văn 49% OFF EZRA by ZALORA Áo Thun Nam In Hoa Văn 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA93TFQVN-357233":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA93TFQVN-357234":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA93TFQVN-357235":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA93TFQVN-357236":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Đầm Dáng Xòe 29% OFF EZRA by ZALORA Đầm Dáng Xòe 549,000 VND GIẢM CÒN 389,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA95THKVN-364225":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA95THKVN-364226":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA95THKVN-364227":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA95THKVN-364228":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Túi Mailer 20% OFF Embellish Túi Mailer 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC45QWWVN-394892":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Giả Vest 49% OFF EZRA by ZALORA Đầm Giả Vest 549,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA91TVCVN-358466":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA91TVCVN-358467":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA91TVCVN-358468":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA91TVCVN-358469":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Đầm Xòe Cổ Tròn 50% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe Cổ Tròn 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA94UCRVN-359053":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA94UCRVN-359054":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA94UCRVN-359055":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA94UCRVN-359056":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Sneaker Sọc 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Sneaker Sọc 449,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 36 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH22YDHVN-373752":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH22YDHVN-373753":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH22YDHVN-373754":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH22YDHVN-373755":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH22YDHVN-373756":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH22YDHVN-373757":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Dài Tay Đấp Vai 30% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Dài Tay Đấp Vai 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA72OYXVN-347178":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA72OYXVN-347179":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA72OYXVN-347180":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA72OYXVN-347181":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Xòe Cổ Tròn 30% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe Cổ Tròn 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA97UCOVN-359041":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA97UCOVN-359042":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA97UCOVN-359043":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA97UCOVN-359044":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Mũi Nhọn 28% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ Mũi Nhọn 513,000 VND GIẢM CÒN 369,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH38THTVN-357454":{"price":"513,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH38THTVN-357455":{"price":"513,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH38THTVN-357456":{"price":"513,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH38THTVN-357457":{"price":"513,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH38THTVN-357458":{"price":"513,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • GiàyTây Da Lộn 30% OFF EZRA by ZALORA GiàyTây Da Lộn 869,000 VND GIẢM CÒN 609,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH85USKVN-360357":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH85USKVN-360358":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH85USKVN-360359":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH85USKVN-360360":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH85USKVN-360361":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH85USKVN-360362":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH85USKVN-360363":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Kiểu Bo Eo 30% OFF ZALORA Đầm Kiểu Bo Eo 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA57WXEVN-371419":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA57WXEVN-371420":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA57WXEVN-371421":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA57WXEVN-371422":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Bít Mũi 30% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Bít Mũi 525,000 VND GIẢM CÒN 369,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH22RSBVN-353311":{"price":"525,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH22RSBVN-353312":{"price":"525,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH22RSBVN-353313":{"price":"525,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH22RSBVN-353314":{"price":"525,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH22RSBVN-353315":{"price":"525,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Xòe Tay Con 30% OFF Inner Circle Đầm Xòe Tay Con 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA03SRSVN-363888":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA03SRSVN-363889":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA03SRSVN-363890":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Phối Màu Vạt Cách Điệu 40% OFF EZRA by ZALORA Đầm Phối Màu Vạt Cách Điệu 399,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA92RLNVN-352676":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA92RLNVN-352677":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA92RLNVN-352678":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA92RLNVN-352679":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Cut Out Cổ Sau 48% OFF EZRA by ZALORA Áo Cut Out Cổ Sau 249,000 VND GIẢM CÒN 129,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA91RAAVN-351670":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA91RAAVN-351671":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA91RAAVN-351672":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA91RAAVN-351673":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Áo Kiểu Xẻ Hai Tay 40% OFF ZALORA Áo Kiểu Xẻ Hai Tay 599,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11PFCVN-347842":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA11PFCVN-347843":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA11PFCVN-347844":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA11PFCVN-347845":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đồng Hồ Dây Da Nhung 3 Vòng 49% OFF EZRA by ZALORA Đồng Hồ Dây Da Nhung 3 Vòng 429,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC01PNEVN-348385":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Thun Nam In Hình 28% OFF ATYPICAL Áo Thun Nam In Hình 249,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA75NSYVN-388167":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"AT987AA75NSYVN-388168":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"AT987AA75NSYVN-388169":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"AT987AA75NSYVN-388170":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Áo Kiểu Tay Lửng 30% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Tay Lửng 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA38VNLVN-362108":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA38VNLVN-362109":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA38VNLVN-362110":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA38VNLVN-362111":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Tây Nam Phối Sọc 28% OFF Zilandi Giày Tây Nam Phối Sọc 749,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH98OERVN-345512":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH98OERVN-345513":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH98OERVN-345514":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH98OERVN-345515":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH98OERVN-345516":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH72UYPVN-367923":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH72UYPVN-367924":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH72UYPVN-367925":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH72UYPVN-367926":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH72UYPVN-367927":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy Ôm Vạt Xéo 29% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy Ôm Vạt Xéo 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA54VQRVN-362447":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ169AA54VQRVN-362448":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ169AA54VQRVN-362449":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ169AA54VQRVN-362450":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Xòe Cổ Tròn 30% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe Cổ Tròn 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA96UCPVN-359045":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA96UCPVN-359046":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA96UCPVN-359047":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA96UCPVN-359048":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Hở Vai 48% OFF EZRA by ZALORA Áo Hở Vai 249,000 VND GIẢM CÒN 129,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA59EEQVN-325062":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA59EEQVN-325063":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA59EEQVN-325064":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA59EEQVN-325065":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Đồng Hồ Quấn 3 Vòng 50% OFF EZRA by ZALORA Đồng Hồ Quấn 3 Vòng 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC98PNHVN-348388":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Layered Luxe 30% OFF ZALORA Đầm Layered Luxe 799,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11WFSVN-370194":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA11WFSVN-370195":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA11WFSVN-370196":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA11WFSVN-370197":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Không Tay Phối Khóa Kéo 49% OFF EZRA by ZALORA Áo Không Tay Phối Khóa Kéo 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA60OZJVN-347217":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA60OZJVN-347218":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA60OZJVN-347219":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA60OZJVN-347220":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Cao Gót Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH60UZBVN-367983":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH60UZBVN-367984":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH60UZBVN-367985":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH60UZBVN-367986":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH60UZBVN-367987":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Trơn 29% OFF ZALORA Giày Cao Gót Trơn 579,000 VND GIẢM CÒN 409,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH15VEQVN-368327":{"price":"579,000","special_price":"409,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH15VEQVN-368328":{"price":"579,000","special_price":"409,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH15VEQVN-368329":{"price":"579,000","special_price":"409,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH15VEQVN-368330":{"price":"579,000","special_price":"409,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH15VEQVN-368331":{"price":"579,000","special_price":"409,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Sơ Mi Tay dài 30% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Tay dài 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA03LJKVN-339501":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA03LJKVN-339502":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA03LJKVN-339503":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA03LJKVN-339504":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • GiàyTây Da Lộn 30% OFF EZRA by ZALORA GiàyTây Da Lộn 869,000 VND GIẢM CÒN 609,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH87USIVN-360343":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH87USIVN-360344":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH87USIVN-360345":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH87USIVN-360346":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH87USIVN-360347":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH87USIVN-360348":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH87USIVN-360349":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Tây Thắt Nơ 20% OFF ZALORA Giày Tây Thắt Nơ 869,000 VND GIẢM CÒN 699,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH21WFIVN-370139":{"price":"869,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH21WFIVN-370140":{"price":"869,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH21WFIVN-370141":{"price":"869,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH21WFIVN-370142":{"price":"869,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH21WFIVN-370143":{"price":"869,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH21WFIVN-370144":{"price":"869,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH21WFIVN-370145":{"price":"869,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Maxi Thun Eo 29% OFF New Look Đầm Maxi Thun Eo 1,059,000 VND GIẢM CÒN 749,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA09SLUVN-355196":{"price":"1,059,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA09SLUVN-355197":{"price":"1,059,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA09SLUVN-355198":{"price":"1,059,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA09SLUVN-355199":{"price":"1,059,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA09SLUVN-355200":{"price":"1,059,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Ví Cầm Tay Giả Da Cá Sấu 40% OFF EZRA by ZALORA Ví Cầm Tay Giả Da Cá Sấu 549,000 VND GIẢM CÒN 329,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC79OUUVN-346954":{"price":"549,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Dáng Ôm 20% OFF Something Borrowed Đầm Dáng Ôm 549,000 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA80QJZVN-393763":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA80QJZVN-393764":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA80QJZVN-393765":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm phối da 28% OFF Something Borrowed Đầm phối da 529,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA65IDEVN-377143":{"price":"529,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"28%"},"SO977AA65IDEVN-377144":{"price":"529,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"28%"},"SO977AA65IDEVN-377145":{"price":"529,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đan Cói 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đan Cói 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH21NZYVN-345028":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH21NZYVN-345029":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH21NZYVN-345030":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH21NZYVN-345031":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH21NZYVN-345032":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH21NZYVN-345033":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Váy Xẻ Trước 30% OFF Inner Circle Váy Xẻ Trước 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA01OQCVN-346440":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA01OQCVN-346441":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA01OQCVN-346442":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Oxford Đế Vân Gỗ 28% OFF Zilandi Giày Oxford Đế Vân Gỗ 749,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH07OEIVN-345467":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH07OEIVN-345468":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH07OEIVN-345469":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH07OEIVN-345470":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH07OEIVN-345471":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Mọi Nam Viền Chỉ Nổi 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Mọi Nam Viền Chỉ Nổi 759,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH01TUSVN-358417":{"price":"759,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH01TUSVN-358418":{"price":"759,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH01TUSVN-358419":{"price":"759,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH01TUSVN-358420":{"price":"759,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH01TUSVN-358421":{"price":"759,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH01TUSVN-358422":{"price":"759,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH01TUSVN-358423":{"price":"759,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Quần Dài Khaki Nam 10% OFF FLESH IMP Quần Dài Khaki Nam 839,000 VND GIẢM CÒN 756,000 VND Kích cỡ 30 32 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FL276AA36WMLVN-370539":{"price":"839,000","special_price":"756,000","saving_percentage":"10%"},"FL276AA36WMLVN-370540":{"price":"839,000","special_price":"756,000","saving_percentage":"10%"},"FL276AA36WMLVN-370541":{"price":"839,000","special_price":"756,000","saving_percentage":"10%"},"FL276AA36WMLVN-370542":{"price":"839,000","special_price":"756,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Giày Tây Nam 39% OFF Zilandi Giày Tây Nam 769,000 VND GIẢM CÒN 469,000 VND Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH54UPTVN-360120":{"price":"769,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"39%"},"ZI808SH54UPTVN-360121":{"price":"769,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"39%"},"ZI808SH54UPTVN-360122":{"price":"769,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"39%"},"ZI808SH54UPTVN-360123":{"price":"769,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"39%"},"ZI808SH54UPTVN-360124":{"price":"769,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Ví BAZAC 30% OFF Sophie Paris Ví BAZAC 494,000 VND GIẢM CÒN 346,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO398AC32UPNVN-401376":{"price":"494,000","special_price":"346,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Kiểu Cut-Out Vai 48% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Cut-Out Vai 249,000 VND GIẢM CÒN 129,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA01UCKVN-359025":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA01UCKVN-359026":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA01UCKVN-359027":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA01UCKVN-359028":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Giày Mọi Dập Lỗ 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Mọi Dập Lỗ 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH01QGKVN-349943":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH01QGKVN-349944":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH01QGKVN-349945":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH01QGKVN-349946":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH01QGKVN-349947":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Đầm Suông Cổ Tim Tay Liền 19% OFF Inner Circle Đầm Suông Cổ Tim Tay Liền 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA53HCSVN-376029":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA53HCSVN-376030":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA53HCSVN-376031":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cách Điệu 30% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cách Điệu 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH95NAAVN-342843":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH95NAAVN-342844":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH95NAAVN-342845":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH95NAAVN-342846":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH95NAAVN-342847":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Da Lộn Phối Ren Hoa 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Da Lộn Phối Ren Hoa 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH87QSMVN-351050":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH87QSMVN-351051":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH87QSMVN-351052":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH87QSMVN-351053":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH87QSMVN-351054":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Gót Vuông Có Quai Cổ 40% OFF Zilandi Giày Gót Vuông Có Quai Cổ 379,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH19TEQVN-357156":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH19TEQVN-357157":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH19TEQVN-357158":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH19TEQVN-357159":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH19TEQVN-357160":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Xếp Li Ngực 49% OFF EZRA by ZALORA Áo Xếp Li Ngực 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA44PLNVN-348314":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA44PLNVN-348315":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA44PLNVN-348316":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA44PLNVN-348317":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Mọi Nam Da Lộn Viền 28% OFF Zilandi Giày Mọi Nam Da Lộn Viền 649,000 VND GIẢM CÒN 469,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH80MDNVN-341044":{"price":"649,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH80MDNVN-341045":{"price":"649,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH80MDNVN-341046":{"price":"649,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH80MDNVN-341047":{"price":"649,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH80MDNVN-341048":{"price":"649,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Túi Ipad Đeo Chéo 50% OFF Santa Barbara Polo and R… Túi Ipad Đeo Chéo 458,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SA900AC04RNVVN-396230":{"price":"458,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Váy Phối Da 50% OFF EZRA by ZALORA Váy Phối Da 499,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA32PALVN-347385":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA32PALVN-347386":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA32PALVN-347387":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA32PALVN-347388":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Mọi Nam Phối Vải Bố 29% OFF Zilandi Giày Mọi Nam Phối Vải Bố 729,000 VND GIẢM CÒN 519,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH91TNKVN-357832":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH91TNKVN-357833":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH91TNKVN-357834":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH91TNKVN-357835":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH91TNKVN-357836":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Chân Váy In Hoa 30% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy In Hoa 599,000 VND GIẢM CÒN 419,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA84UDBVN-359108":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA84UDBVN-359109":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA84UDBVN-359110":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA84UDBVN-359111":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Kiểu Kết Hạt Trang Trí 20% OFF Something Borrowed Đầm Kiểu Kết Hạt Trang Trí 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA54QKZVN-393841":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA54QKZVN-393842":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA54QKZVN-393843":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Mica 30% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Mica 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH19NKQVN-343753":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH19NKQVN-343754":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH19NKQVN-343755":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH19NKQVN-343756":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH19NKQVN-343757":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Xòe 30% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe 899,000 VND GIẢM CÒN 629,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA48VNBVN-362067":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA48VNBVN-362068":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA48VNBVN-362069":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA48VNBVN-362070":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Short Thể Thảo Nữ 18% OFF ATLAS Quần Short Thể Thảo Nữ 169,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT021SE95MFSVN-385112":{"price":"169,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"18%"},"AT021SE95MFSVN-385113":{"price":"169,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"18%"},"AT021SE95MFSVN-385114":{"price":"169,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"18%"},"AT021SE95MFSVN-385115":{"price":"169,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"18%"}}}
 • Giày Sandal Nam 19% OFF Vento Giày Sandal Nam 269,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE044SH53TJYVN-399570":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"VE044SH53TJYVN-399571":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"VE044SH53TJYVN-399572":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"VE044SH53TJYVN-399573":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"VE044SH53TJYVN-399574":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Xăng Đan Quai Chữ T Đính Tua Rua 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Quai Chữ T Đính Tua Rua 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH82JQBVN-335711":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH82JQBVN-335712":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH82JQBVN-335713":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH82JQBVN-335714":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH82JQBVN-335715":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Mọi Nam 28% OFF Zilandi Giày Mọi Nam 749,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH92OITVN-345842":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH92OITVN-345843":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH92OITVN-345844":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH92OITVN-345845":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH92OITVN-345846":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Dép Kẹp Phối Da 30% OFF ZALORA Dép Kẹp Phối Da 269,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 40 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH57YNMVN-374604":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH57YNMVN-374605":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH57YNMVN-374606":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH57YNMVN-374607":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH57YNMVN-374608":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Tây Nam 30% OFF ZALORA Giày Tây Nam 869,000 VND GIẢM CÒN 609,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH24WFFVN-370118":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH24WFFVN-370119":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH24WFFVN-370120":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH24WFFVN-370121":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH24WFFVN-370122":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH24WFFVN-370123":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH24WFFVN-370124":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Cao Gót Đính Nơ 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Đính Nơ 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH98QSBVN-350993":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH98QSBVN-350994":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH98QSBVN-350995":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH98QSBVN-350996":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH98QSBVN-350997":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Chân Váy Bèo Xòe 29% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy Bèo Xòe 549,000 VND GIẢM CÒN 389,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA49TWSVN-358628":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA49TWSVN-358629":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA49TWSVN-358630":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA49TWSVN-358631":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Ballerina Cut Out 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Ballerina Cut Out 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH84UQLVN-367181":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH84UQLVN-367182":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH84UQLVN-367183":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH84UQLVN-367184":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH84UQLVN-367185":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Vuông 30% OFF Koumi Koumi Giày Sandal Nữ Cao Gót Vuông 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH80VJJVN-287997":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH80VJJVN-287998":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH80VJJVN-287999":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH80VJJVN-288000":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH80VJJVN-288001":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}

Thời trang hàng hiệu khuyến mãi với giá cực shock

Sản phẩm thời trang khuyến mãi luôn là đề tài hấp dẫn dành cho mọi người, nhưng nghĩ đến cảm giác phải chen lấn xô đẩy giữa đám đông để có được món hàng thời trang giảm giá tại các cửa hàng là điều không thể đối với nhiều người. Hơn nữa, với hàng trang phục khuyến mãi, chọn lựa cho mình một bộ quần áo hoặc đôi giày dép có kích cỡ vừa ý gần như là điều không thể. Nếu như có một nơi luôn có sẵn những sản phẩm hàng hiệu giảm giá shock, bạn sẽ ghé thăm chứ? Hãy truy cập ngay vào trang mua sắm trực tuyến ZALORA.vn để đem lại niềm phấn khích cho sở thích mua quần áo giá rẻ của bạn. Bạn hãy yên tâm khi đến với ZALORA, nơi bạn có thể có được cơ hội mua sắm các sản phẩm thời trang hàng hiệu giảm giá shock với chất lượng hàng luôn được đảm bảo! Những sản phẩm thời trang hàng hiệu giá tốt luôn là niềm mong muốn của tất cả các bạn nữ hay bạn nam yêu thích thời trang, những sản phẩm thời trang luôn dễ dàng kết hợp với các sản phẩm thời trang khác như một chiếc áo phông nữ, quần shorts nam hay đơn giản hơn là những chiếc ví tay nữ với giá cạnh tranh chỉ có tại Zalora Việt Nam.

Mua hàng thời trang khuyến mãi - Hotdeal

Đừng nghĩ rằng bạn chỉ săn được hàng trang phục khuyến mãi khi phải đến trực tiếp cửa hàng, đừng cho rằng bạn chỉ có thể nhận được cả chất lượng sản phẩm khi trực tiếp lựa chọn. Và cũng đừng mặc định rằng các sản phẩm có giá cả phải chăng sẽ chỉ là những mặt hàng lỗi thời và kém chất lượng! Tại ZALORA, chúng tôi tự hào mang đến cho bạn các sản phẩm thời trang giá rẻ, bạn có thể thoải mái mua đồ giá rẻ, sắm quần áo, giày dép, phụ kiện trực tuyến tại trang mua sắm thời trang Zalora.vn. Bạn sẽ được mua hàng giá rẻ một cách dễ dàng và tìm được cho mình phong cách thời trang phù hợp tại trang web mua sắm thời trang trực tuyến Zalora.vn. Không chỉ giới thiệu với bạn các sản phẩm chất lượng cao, đội ngũ ZALORA còn cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí để bạn có thể thoải mái mua hàng giảm giá ngay cả khi đang ở nhà. Hãy thay đổi phong cách mua sắm thông thường của bạn bằng cách thức mua hàng khuyến mãi mới, nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả tại Zalora Việt Nam!