3505 sản phẩm tìm thấy

 • Áo Polo Viền Túi Mổ 39% OFF EZRA by ZALORA Áo Polo Viền Túi Mổ 389,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11FVGVN-311814":{"price":"389,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084AA11FVGVN-311815":{"price":"389,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084AA11FVGVN-311816":{"price":"389,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084AA11FVGVN-311817":{"price":"389,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Nước Hoa Paris EDP 50% OFF Yves Saint Laurent Nước Hoa Paris EDP 1,650,000 VND GIẢM CÒN 825,000 VND Kích cỡ 50 ml
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"YV660BE32JPR-65653":{"price":"1,650,000","special_price":"825,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Black Aztec Boxpleat Dress 19% OFF Dorothy Perkins Black Aztec Boxpleat Dress 859,000 VND GIẢM CÒN 699,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA44QQPSG-493767":{"price":"859,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA44QQPSG-493768":{"price":"859,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA44QQPSG-493769":{"price":"859,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA44QQPSG-493770":{"price":"859,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA44QQPSG-493771":{"price":"859,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Áo len cổ tim 30% OFF ATYPICAL Áo len cổ tim 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA28YGLVN-295024":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA28YGLVN-295025":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA28YGLVN-295026":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA28YGLVN-295027":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA28YGLVN-295028":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP18 30% OFF Zilandi Giày Xăng Đan Da DP18 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH08YHFVN-295121":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH08YHFVN-295122":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH08YHFVN-295123":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH08YHFVN-295124":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH08YHFVN-295125":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP18 30% OFF Zilandi Giày Xăng Đan Da DP18 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH06YHHVN-295131":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH06YHHVN-295132":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH06YHHVN-295133":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH06YHHVN-295134":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH06YHHVN-295135":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Aztec Toe Pumps 40% OFF New Look Aztec Toe Pumps 799,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112SH59AHCVN-299268":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH59AHCVN-299269":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH59AHCVN-299270":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH59AHCVN-299271":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH59AHCVN-299272":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH59AHCVN-299273":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Quần Linen Nam Dáng Suông 50% OFF SeaHorse Fashion Quần Linen Nam Dáng Suông 630,000 VND GIẢM CÒN 315,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE872AA64UWP-183017":{"price":"630,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA64UWP-183018":{"price":"630,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA64UWP-183019":{"price":"630,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA64UWP-183020":{"price":"630,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA64UWP-183021":{"price":"630,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA64UWP-183022":{"price":"630,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đồng Hồ Dây Hạt 2 Vòng 49% OFF EZRA by ZALORA Đồng Hồ Dây Hạt 2 Vòng 429,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC61AOSVN-299912":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Oxford Mũi Kim Tuyến DP13 36% OFF Zilandi Giày Oxford Mũi Kim Tuyến DP13 499,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH75VNKVN-288516":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH75VNKVN-288517":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH75VNKVN-288518":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH75VNKVN-288519":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH75VNKVN-288520":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"}}}
 • Đồng Hồ Dây Hạt 2 Vòng 49% OFF EZRA by ZALORA Đồng Hồ Dây Hạt 2 Vòng 429,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC59AOUVN-299914":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP17 30% OFF Zilandi Giày Xăng Đan Da DP17 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH10YHDVN-295111":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH10YHDVN-295112":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH10YHDVN-295113":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH10YHDVN-295114":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH10YHDVN-295115":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Nước Hoa Paris EDT 50% OFF Yves Saint Laurent Nước Hoa Paris EDT 1,325,000 VND GIẢM CÒN 663,000 VND Kích cỡ 50 ml
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"YV660BE30JPT-65655":{"price":"1,325,000","special_price":"663,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Petite Floral Jacquard Shift Dress 14% OFF Dorothy Perkins Petite Floral Jacquard Shift Dress 1,399,000 VND GIẢM CÒN 1,199,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA58QQBSG-493702":{"price":"1,399,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"14%"},"DO016AA58QQBSG-493703":{"price":"1,399,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"14%"},"DO016AA58QQBSG-493704":{"price":"1,399,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"14%"},"DO016AA58QQBSG-493705":{"price":"1,399,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"14%"},"DO016AA58QQBSG-493706":{"price":"1,399,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Đầm Hai Dây Suông 30% OFF Inner Circle Đầm Hai Dây Suông 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA57IIKVN-333175":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA57IIKVN-333176":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA57IIKVN-333177":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Vạt Chéo Tay Lửng 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Vạt Chéo Tay Lửng 549,000 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA94DGFVN-322779":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA94DGFVN-322780":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA94DGFVN-322781":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA94DGFVN-322782":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Mọi Đính Tua Rua Metal 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Mọi Đính Tua Rua Metal 759,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH25CLUVN-321072":{"price":"759,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH25CLUVN-321073":{"price":"759,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH25CLUVN-321074":{"price":"759,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH25CLUVN-321075":{"price":"759,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH25CLUVN-321076":{"price":"759,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH25CLUVN-321077":{"price":"759,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH25CLUVN-321078":{"price":"759,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Hai Dây Bản Nhỏ, Dáng Xòe 46% OFF Something Borrowed Đầm Hai Dây Bản Nhỏ, Dáng Xòe 349,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA31AOYVN-242151":{"price":"349,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"46%"},"SO977AA31AOYVN-242152":{"price":"349,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"46%"},"SO977AA31AOYVN-242153":{"price":"349,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"46%"}}}
 • Embellished Chiffon Dress 49% OFF Something Borrowed Embellished Chiffon Dress 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA98FVTVN-311866":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"SO977AA98FVTVN-311867":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"SO977AA98FVTVN-311868":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Oxford Mũi Kim Tuyến DP13 36% OFF Zilandi Giày Oxford Mũi Kim Tuyến DP13 499,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH76VNJVN-288511":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH76VNJVN-288512":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH76VNJVN-288513":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH76VNJVN-288514":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH76VNJVN-288515":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"}}}
 • Knitted Tunic Dress 40% OFF Something Borrowed Knitted Tunic Dress 399,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA83DBGVN-305380":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA83DBGVN-305381":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Nước Hoa POUR HOMME EDT 50% OFF Yves Saint Laurent Nước Hoa POUR HOMME EDT 1,465,000 VND GIẢM CÒN 733,000 VND Kích cỡ 100 ml
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"YV660BE18JQF-65667":{"price":"1,465,000","special_price":"733,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Tuplip Cut Out 40% OFF EZRA by ZALORA Đầm Tuplip Cut Out 499,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA16FYXVN-312156":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA16FYXVN-312157":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA16FYXVN-312158":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA16FYXVN-312159":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Xòe Không Tay Cổ Cách Điệu 29% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe Không Tay Cổ Cách Điệu 449,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA07CMMVN-321156":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA07CMMVN-321157":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA07CMMVN-321158":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA07CMMVN-321159":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Knotted Peeptoe Heels 42% OFF New Look Knotted Peeptoe Heels 1,299,000 VND GIẢM CÒN 749,000 VND Kích cỡ 3 5 6 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112SH67AGUVN-299220":{"price":"1,299,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"42%"},"NE112SH67AGUVN-299221":{"price":"1,299,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"42%"},"NE112SH67AGUVN-299222":{"price":"1,299,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"42%"},"NE112SH67AGUVN-299223":{"price":"1,299,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"42%"},"NE112SH67AGUVN-299224":{"price":"1,299,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"42%"},"NE112SH67AGUVN-299225":{"price":"1,299,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"42%"}}}
 • Đồng Hồ Dây Hạt 2 Vòng 49% OFF EZRA by ZALORA Đồng Hồ Dây Hạt 2 Vòng 429,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC60AOTVN-299913":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Croptop Ren Cổ Sơ Mi 27% OFF Inner Circle Áo Croptop Ren Cổ Sơ Mi 329,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA11JSUVN-336014":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"IN976AA11JSUVN-336015":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"IN976AA11JSUVN-336016":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Túi Trống Đính Đinh 29% OFF EZRA by ZALORA Túi Trống Đính Đinh 679,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC38REFVN-317935":{"price":"679,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Black And White Floral Tunic 17% OFF Dorothy Perkins Black And White Floral Tunic 1,209,000 VND GIẢM CÒN 999,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA29QRESG-493842":{"price":"1,209,000","special_price":"999,000","saving_percentage":"17%"},"DO016AA29QRESG-493843":{"price":"1,209,000","special_price":"999,000","saving_percentage":"17%"},"DO016AA29QRESG-493844":{"price":"1,209,000","special_price":"999,000","saving_percentage":"17%"},"DO016AA29QRESG-493845":{"price":"1,209,000","special_price":"999,000","saving_percentage":"17%"},"DO016AA29QRESG-493846":{"price":"1,209,000","special_price":"999,000","saving_percentage":"17%"}}}
 • Quần Sooc Hot Pant Sateen 47% OFF Monkee Genes Quần Sooc Hot Pant Sateen 1,799,000 VND GIẢM CÒN 959,000 VND Kích cỡ 26 27 28 29 25
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO067AA67FCUVN-252680":{"price":"1,799,000","special_price":"959,000","saving_percentage":"47%"},"MO067AA67FCUVN-252681":{"price":"1,799,000","special_price":"959,000","saving_percentage":"47%"},"MO067AA67FCUVN-252682":{"price":"1,799,000","special_price":"959,000","saving_percentage":"47%"},"MO067AA67FCUVN-252683":{"price":"1,799,000","special_price":"959,000","saving_percentage":"47%"},"MO067AA67FCUVN-252679":{"price":"1,799,000","special_price":"959,000","saving_percentage":"47%"}}}
 • Đầm Xòe Không Tay 29% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe Không Tay 449,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA00CMTVN-321184":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA00CMTVN-321185":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA00CMTVN-321186":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA00CMTVN-321187":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Off The Shoulder Bodycon Dress 30% OFF EZRA by ZALORA Off The Shoulder Bodycon Dress 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA59CSEVN-321834":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA59CSEVN-321835":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA59CSEVN-321836":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA59CSEVN-321837":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Off The Shoulder Bodycon Dress 30% OFF EZRA by ZALORA Off The Shoulder Bodycon Dress 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA61CSCVN-321826":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA61CSCVN-321827":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA61CSCVN-321828":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA61CSCVN-321829":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Suông Không Tay 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Suông Không Tay 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA43DEIVN-322588":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA43DEIVN-322589":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA43DEIVN-322590":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA43DEIVN-322591":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Satin 42% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Satin 429,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH78BWRVN-302450":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH78BWRVN-302451":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH78BWRVN-302452":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH78BWRVN-302453":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH78BWRVN-302454":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"}}}
 • Black Daisy Lace Tee 19% OFF Dorothy Perkins Black Daisy Lace Tee 679,000 VND GIẢM CÒN 549,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA36QQXSG-493807":{"price":"679,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA36QQXSG-493808":{"price":"679,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA36QQXSG-493809":{"price":"679,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA36QQXSG-493810":{"price":"679,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA36QQXSG-493811":{"price":"679,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Lửng 30% OFF EZRA by ZALORA Đầm Dáng Suông Tay Lửng 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA13CMGVN-321132":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA13CMGVN-321133":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA13CMGVN-321134":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA13CMGVN-321135":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Phối Đinh Tán 20% OFF Something Borrowed Đầm Phối Đinh Tán 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA82DBHVN-305382":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA82DBHVN-305383":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo thun tay dài chỉ may khác màu 44% OFF ATYPICAL Áo thun tay dài chỉ may khác màu 249,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA79YAQVN-294505":{"price":"249,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"44%"},"AT987AA79YAQVN-294506":{"price":"249,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"44%"},"AT987AA79YAQVN-294507":{"price":"249,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"44%"},"AT987AA79YAQVN-294508":{"price":"249,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"44%"}}}
 • Cut Out Body Con Dress 50% OFF Something Borrowed Cut Out Body Con Dress 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA75FWQVN-311935":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"SO977AA75FWQVN-311936":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"SO977AA75FWQVN-311937":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Jacquard Floral Peplum Top 29% OFF New Look Jacquard Floral Peplum Top 749,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA28AIHVN-299374":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA28AIHVN-299375":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA28AIHVN-299376":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA28AIHVN-299377":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA28AIHVN-299378":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Caro 30% OFF Inner Circle Đầm Caro 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA68JBFVN-334644":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA68JBFVN-334645":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA68JBFVN-334646":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Strech Denim Bodycon Dress 29% OFF EZRA by ZALORA Strech Denim Bodycon Dress 479,000 VND GIẢM CÒN 339,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA58CSFVN-321838":{"price":"479,000","special_price":"339,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA58CSFVN-321839":{"price":"479,000","special_price":"339,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA58CSFVN-321840":{"price":"479,000","special_price":"339,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA58CSFVN-321841":{"price":"479,000","special_price":"339,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Oxford DP11 36% OFF Zilandi Giày Oxford DP11 499,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH81VNEVN-288486":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH81VNEVN-288487":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH81VNEVN-288488":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH81VNEVN-288489":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH81VNEVN-288490":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"}}}
 • Túi Xách Quai Xích 50% OFF EZRA by ZALORA Túi Xách Quai Xích 659,000 VND GIẢM CÒN 329,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC86GXDVN-314186":{"price":"659,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Xòe Không Tay Cutout Eo 30% OFF Inner Circle Đầm Xòe Không Tay Cutout Eo 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA57EQGVN-326185":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA57EQGVN-326186":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA57EQGVN-326187":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Tie Dye Loose Fit Dress 49% OFF Something Borrowed Tie Dye Loose Fit Dress 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA08FRNVN-311477":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"SO977AA08FRNVN-311478":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"SO977AA08FRNVN-311479":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP17 30% OFF Zilandi Giày Xăng Đan Da DP17 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH09YHEVN-295116":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH09YHEVN-295117":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH09YHEVN-295118":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH09YHEVN-295119":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH09YHEVN-295120":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}

Thời trang hàng hiệu khuyến mãi với giá cực shock

Sản phẩm thời trang khuyến mãi luôn là đề tài hấp dẫn dành cho mọi người, nhưng nghĩ đến cảm giác phải chen lấn xô đẩy giữa đám đông để có được món hàng thời trang giảm giá tại các cửa hàng là điều không thể đối với nhiều người. Hơn nữa, với hàng trang phục khuyến mãi, chọn lựa cho mình một bộ quần áo hoặc đôi giày dép có kích cỡ vừa ý gần như là điều không thể. Nếu như có một nơi luôn có sẵn những sản phẩm hàng hiệu giảm giá shock, bạn sẽ ghé thăm chứ? Hãy truy cập ngay vào trang mua sắm trực tuyến ZALORA.vn để đem lại niềm phấn khích cho sở thích mua quần áo giá rẻ của bạn. Bạn hãy yên tâm khi đến với ZALORA, nơi bạn có thể có được cơ hội mua sắm các sản phẩm thời trang hàng hiệu giảm giá shock với chất lượng hàng luôn được đảm bảo! Những sản phẩm thời trang hàng hiệu giá tốt luôn là niềm mong muốn của tất cả các bạn nữ hay bạn nam yêu thích thời trang, những sản phẩm thời trang luôn dễ dàng kết hợp với các sản phẩm thời trang khác như một chiếc áo phông nữ, quần shorts nam hay đơn giản hơn là những chiếc ví tay nữ với giá cạnh tranh chỉ có tại Zalora Việt Nam.

Mua hàng thời trang khuyến mãi - Hotdeal

Đừng nghĩ rằng bạn chỉ săn được hàng trang phục khuyến mãi khi phải đến trực tiếp cửa hàng, đừng cho rằng bạn chỉ có thể nhận được cả chất lượng sản phẩm khi trực tiếp lựa chọn. Và cũng đừng mặc định rằng các sản phẩm có giá cả phải chăng sẽ chỉ là những mặt hàng lỗi thời và kém chất lượng! Tại ZALORA, chúng tôi tự hào mang đến cho bạn các sản phẩm thời trang giá rẻ, bạn có thể thoải mái mua đồ giá rẻ, sắm quần áo, giày dép, phụ kiện trực tuyến tại trang mua sắm thời trang Zalora.vn. Bạn sẽ được mua hàng giá rẻ một cách dễ dàng và tìm được cho mình phong cách thời trang phù hợp tại trang web mua sắm thời trang trực tuyến Zalora.vn. Không chỉ giới thiệu với bạn các sản phẩm chất lượng cao, đội ngũ ZALORA còn cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí để bạn có thể thoải mái mua hàng giảm giá ngay cả khi đang ở nhà. Hãy thay đổi phong cách mua sắm thông thường của bạn bằng cách thức mua hàng khuyến mãi mới, nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả tại Zalora Việt Nam!