3110 sản phẩm tìm thấy

 • Áo Thun Nữ ATYPICAL IN CHỮ ATYPICAL Áo Thun Nữ ATYPICAL IN CHỮ 199,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA52EWPVN-309339":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA52EWPVN-309340":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA52EWPVN-309341":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bow Pebbled-Effect Bag 20% OFF Mango Bow Pebbled-Effect Bag 749,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC77TTQVN-365150":{"price":"749,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo len cổ tim 30% OFF ATYPICAL Áo len cổ tim 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA28YGLVN-295024":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA28YGLVN-295025":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA28YGLVN-295026":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA28YGLVN-295027":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA28YGLVN-295028":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Linen Nam Dáng Suông 50% OFF SeaHorse Fashion Quần Linen Nam Dáng Suông 630,000 VND GIẢM CÒN 315,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE872AA64UWP-183017":{"price":"630,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA64UWP-183018":{"price":"630,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA64UWP-183019":{"price":"630,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA64UWP-183020":{"price":"630,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA64UWP-183021":{"price":"630,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA64UWP-183022":{"price":"630,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Nước Hoa Paris EDP 50% OFF Yves Saint Laurent Nước Hoa Paris EDP 1,650,000 VND GIẢM CÒN 825,000 VND Kích cỡ 50 ml
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"YV660BE32JPR-65653":{"price":"1,650,000","special_price":"825,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Thun Nam ATYPICAL IN CHỮ ATYPICAL Áo Thun Nam ATYPICAL IN CHỮ 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA53EWOVN-309335":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA53EWOVN-309336":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA53EWOVN-309337":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA53EWOVN-309338":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Aó thun thể thao luyện tập nam ATLAS 13% OFF ATLAS Aó thun thể thao luyện tập nam ATLAS 299,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT021SE81TNUVN-357874":{"price":"299,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"13%"},"AT021SE81TNUVN-357875":{"price":"299,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"13%"},"AT021SE81TNUVN-357876":{"price":"299,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"13%"}}}
 • Áo Thun Nữ Tay Dài Ráp Lăng 13% OFF ATLAS Áo Thun Nữ Tay Dài Ráp Lăng 229,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT021SE08OALVN-345082":{"price":"229,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"13%"},"AT021SE08OALVN-345083":{"price":"229,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"13%"},"AT021SE08OALVN-345084":{"price":"229,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"13%"},"AT021SE08OALVN-345085":{"price":"229,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"13%"}}}
 • Nước Hoa Paris EDT 50% OFF Yves Saint Laurent Nước Hoa Paris EDT 1,325,000 VND GIẢM CÒN 663,000 VND Kích cỡ 50 ml
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"YV660BE30JPT-65655":{"price":"1,325,000","special_price":"663,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Aviator Sunglasses 17% OFF Mango Aviator Sunglasses 599,000 VND GIẢM CÒN 499,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC44TUXVN-365191":{"price":"599,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"17%"}}}
 • Đầm Xếp Ly 30% OFF Inner Circle Đầm Xếp Ly 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA70JBDVN-334638":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA70JBDVN-334639":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA70JBDVN-334640":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Printed Blouse 14% OFF Mango Printed Blouse 699,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA27TZKVN-365529":{"price":"699,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"14%"},"MA215AA27TZKVN-365530":{"price":"699,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"14%"},"MA215AA27TZKVN-365531":{"price":"699,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"14%"},"MA215AA27TZKVN-365532":{"price":"699,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Mọi Đính Tua Rua 27% OFF EZRA by ZALORA Giày Mọi Đính Tua Rua 749,000 VND GIẢM CÒN 549,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH35CLKVN-321002":{"price":"749,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH35CLKVN-321003":{"price":"749,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH35CLKVN-321004":{"price":"749,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH35CLKVN-321005":{"price":"749,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH35CLKVN-321006":{"price":"749,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH35CLKVN-321007":{"price":"749,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH35CLKVN-321008":{"price":"749,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Aó thun thể thao luyện tập nam ATLAS 15% OFF ATLAS Aó thun thể thao luyện tập nam ATLAS 199,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT021SE83TNSVN-357868":{"price":"199,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"15%"},"AT021SE83TNSVN-357869":{"price":"199,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"15%"},"AT021SE83TNSVN-357870":{"price":"199,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP18 30% OFF Zilandi Giày Xăng Đan Da DP18 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH06YHHVN-295131":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH06YHHVN-295132":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH06YHHVN-295133":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH06YHHVN-295134":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH06YHHVN-295135":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Jogger Nam ATYPICAL Quần Jogger Nam 349,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA88JLZVN-335437":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA88JLZVN-335438":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA88JLZVN-335439":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA88JLZVN-335440":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Đính Tua Rua Metal 27% OFF EZRA by ZALORA Giày Mọi Đính Tua Rua Metal 749,000 VND GIẢM CÒN 549,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH25CLUVN-321072":{"price":"749,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH25CLUVN-321073":{"price":"749,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH25CLUVN-321074":{"price":"749,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH25CLUVN-321075":{"price":"749,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH25CLUVN-321076":{"price":"749,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH25CLUVN-321077":{"price":"749,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH25CLUVN-321078":{"price":"749,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Đầm Xòe Không Tay Cutout Eo 30% OFF Inner Circle Đầm Xòe Không Tay Cutout Eo 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA58EQFVN-326182":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA58EQFVN-326183":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA58EQFVN-326184":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Váy Xéo 30% OFF Inner Circle Váy Xéo 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA84JAPVN-334600":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA84JAPVN-334601":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA84JAPVN-334602":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Polo Viền Túi Mổ 38% OFF EZRA by ZALORA Áo Polo Viền Túi Mổ 399,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11FVGVN-311814":{"price":"399,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084AA11FVGVN-311815":{"price":"399,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084AA11FVGVN-311816":{"price":"399,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084AA11FVGVN-311817":{"price":"399,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Phối Caro 50% OFF EZRA by ZALORA Áo Sơ Mi Tay Dài Phối Caro 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA19FFOVN-310311":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA19FFOVN-310312":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA19FFOVN-310313":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA19FFOVN-310314":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Tay Ngắn ATYPICAL Áo Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA93EDIVN-324916":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA93EDIVN-324917":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA93EDIVN-324918":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA93EDIVN-324919":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chiffon Panel T-Shirt 29% OFF Mango Chiffon Panel T-Shirt 699,000 VND GIẢM CÒN 499,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA94UARVN-365616":{"price":"699,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"29%"},"MA215AA94UARVN-365617":{"price":"699,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Thun Nữ Tay Ngắn Ráp Lăng 10% OFF ATLAS Áo Thun Nữ Tay Ngắn Ráp Lăng 199,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT021SE03OAQVN-345102":{"price":"199,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"10%"},"AT021SE03OAQVN-345103":{"price":"199,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"10%"},"AT021SE03OAQVN-345104":{"price":"199,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"10%"},"AT021SE03OAQVN-345105":{"price":"199,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Black Aztec Boxpleat Dress 19% OFF Dorothy Perkins Black Aztec Boxpleat Dress 859,000 VND GIẢM CÒN 699,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA44QQPSG-493767":{"price":"859,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA44QQPSG-493768":{"price":"859,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA44QQPSG-493769":{"price":"859,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA44QQPSG-493770":{"price":"859,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA44QQPSG-493771":{"price":"859,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Lửng 30% OFF EZRA by ZALORA Đầm Dáng Suông Tay Lửng 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA13CMGVN-321132":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA13CMGVN-321133":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA13CMGVN-321134":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA13CMGVN-321135":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Polo Ngắn Tay ATYPICAL Áo Thun Polo Ngắn Tay 249,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA54IUBVN-334038":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA54IUBVN-334039":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA54IUBVN-334040":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA54IUBVN-334041":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP17 30% OFF Zilandi Giày Xăng Đan Da DP17 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH10YHDVN-295111":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH10YHDVN-295112":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH10YHDVN-295113":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH10YHDVN-295114":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH10YHDVN-295115":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Nước Hoa OPIUM Parfum 50% OFF Yves Saint Laurent Nước Hoa OPIUM Parfum 3,380,000 VND GIẢM CÒN 1,690,000 VND Kích cỡ 15 ml
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"YV660BE49UBAVN-229039":{"price":"3,380,000","special_price":"1,690,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Torex Shirt 50% OFF Cheap Monday Torex Shirt 2,199,000 VND GIẢM CÒN 1,099,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA74LAJVN-265094":{"price":"2,199,000","special_price":"1,099,000","saving_percentage":"50%"},"CH011AA74LAJVN-265095":{"price":"2,199,000","special_price":"1,099,000","saving_percentage":"50%"},"CH011AA74LAJVN-265096":{"price":"2,199,000","special_price":"1,099,000","saving_percentage":"50%"},"CH011AA74LAJVN-265097":{"price":"2,199,000","special_price":"1,099,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo thun tay dài chỉ may khác màu 44% OFF ATYPICAL Áo thun tay dài chỉ may khác màu 249,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA79YAQVN-294505":{"price":"249,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"44%"},"AT987AA79YAQVN-294506":{"price":"249,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"44%"},"AT987AA79YAQVN-294507":{"price":"249,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"44%"},"AT987AA79YAQVN-294508":{"price":"249,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"44%"}}}
 • Túi Xách Quai Xích 50% OFF EZRA by ZALORA Túi Xách Quai Xích 649,000 VND GIẢM CÒN 324,008 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC86GXDVN-314186":{"price":"649,000","special_price":"324,008","saving_percentage":"50%"}}}
 • Túi Quàng Vai 1 Khóa 19% OFF Lee&Tee Túi Quàng Vai 1 Khóa 395,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE490AC14DWFVN-249747":{"price":"395,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Stitched Shoulder Dress 40% OFF Mango Stitched Shoulder Dress 999,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA40UGPVN-366233":{"price":"999,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"40%"},"MA215AA40UGPVN-366234":{"price":"999,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"40%"},"MA215AA40UGPVN-366235":{"price":"999,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đồng Hồ 3 Vòng Đính Đinh 52% OFF EZRA by ZALORA Đồng Hồ 3 Vòng Đính Đinh 349,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC88XWLVN-294127":{"price":"349,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"52%"}}}
 • Ba Lô Thời Trang 50% OFF Polo World Ba Lô Thời Trang 400,000 VND GIẢM CÒN 200,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO675AC54XQNVN-372647":{"price":"400,000","special_price":"200,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Xẻ Sau 13% OFF ATLAS Áo Thun Nữ Cổ Tròn Xẻ Sau 229,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT021SE13OAGVN-345062":{"price":"229,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"13%"},"AT021SE13OAGVN-345063":{"price":"229,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"13%"},"AT021SE13OAGVN-345064":{"price":"229,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"13%"},"AT021SE13OAGVN-345065":{"price":"229,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"13%"}}}
 • Giày Oxford Mũi Kim Tuyến DP13 36% OFF Zilandi Giày Oxford Mũi Kim Tuyến DP13 499,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH76VNJVN-288511":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH76VNJVN-288512":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH76VNJVN-288513":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH76VNJVN-288514":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH76VNJVN-288515":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"}}}
 • Đầm Caro 30% OFF Inner Circle Đầm Caro 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA68JBFVN-334644":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA68JBFVN-334645":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA68JBFVN-334646":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Oxford Mũi Kim Tuyến DP13 36% OFF Zilandi Giày Oxford Mũi Kim Tuyến DP13 499,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH75VNKVN-288516":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH75VNKVN-288517":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH75VNKVN-288518":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH75VNKVN-288519":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH75VNKVN-288520":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"}}}
 • Mao Collar Blouse 14% OFF Mango Mao Collar Blouse 699,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA36TZBVN-365506":{"price":"699,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"14%"},"MA215AA36TZBVN-365507":{"price":"699,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"14%"},"MA215AA36TZBVN-365508":{"price":"699,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Satin 42% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Satin 429,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH78BWRVN-302450":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH78BWRVN-302451":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH78BWRVN-302452":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH78BWRVN-302453":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH78BWRVN-302454":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"}}}
 • Aztec Toe Pumps 40% OFF New Look Aztec Toe Pumps 799,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112SH59AHCVN-299268":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH59AHCVN-299269":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH59AHCVN-299270":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH59AHCVN-299271":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH59AHCVN-299272":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH59AHCVN-299273":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Petite Floral Jacquard Shift Dress 14% OFF Dorothy Perkins Petite Floral Jacquard Shift Dress 1,399,000 VND GIẢM CÒN 1,199,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA58QQBSG-493702":{"price":"1,399,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"14%"},"DO016AA58QQBSG-493703":{"price":"1,399,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"14%"},"DO016AA58QQBSG-493704":{"price":"1,399,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"14%"},"DO016AA58QQBSG-493705":{"price":"1,399,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"14%"},"DO016AA58QQBSG-493706":{"price":"1,399,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Black And White Floral Tunic 17% OFF Dorothy Perkins Black And White Floral Tunic 1,209,000 VND GIẢM CÒN 999,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA29QRESG-493842":{"price":"1,209,000","special_price":"999,000","saving_percentage":"17%"},"DO016AA29QRESG-493843":{"price":"1,209,000","special_price":"999,000","saving_percentage":"17%"},"DO016AA29QRESG-493844":{"price":"1,209,000","special_price":"999,000","saving_percentage":"17%"},"DO016AA29QRESG-493845":{"price":"1,209,000","special_price":"999,000","saving_percentage":"17%"},"DO016AA29QRESG-493846":{"price":"1,209,000","special_price":"999,000","saving_percentage":"17%"}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP17 30% OFF Zilandi Giày Xăng Đan Da DP17 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH09YHEVN-295116":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH09YHEVN-295117":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH09YHEVN-295118":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH09YHEVN-295119":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH09YHEVN-295120":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Polo Tay Dài In Logo Ngực Trái ATYPICAL Áo Polo Tay Dài In Logo Ngực Trái 299,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA59BAIVN-300715":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA59BAIVN-300716":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA59BAIVN-300717":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA59BAIVN-300718":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ba Lô Thời Trang 50% OFF Polo World Ba Lô Thời Trang 400,000 VND GIẢM CÒN 200,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO675AC17NTUVN-271772":{"price":"400,000","special_price":"200,000","saving_percentage":"50%"}}}

Thời trang hàng hiệu khuyến mãi với giá cực shock

Sản phẩm thời trang khuyến mãi luôn là đề tài hấp dẫn dành cho mọi người, nhưng nghĩ đến cảm giác phải chen lấn xô đẩy giữa đám đông để có được món hàng thời trang giảm giá tại các cửa hàng là điều không thể đối với nhiều người. Hơn nữa, với hàng trang phục khuyến mãi, chọn lựa cho mình một bộ quần áo hoặc đôi giày dép có kích cỡ vừa ý gần như là điều không thể. Nếu như có một nơi luôn có sẵn những sản phẩm hàng hiệu giảm giá shock, bạn sẽ ghé thăm chứ? Hãy truy cập ngay vào trang mua sắm trực tuyến ZALORA.vn để đem lại niềm phấn khích cho sở thích mua quần áo giá rẻ của bạn. Bạn hãy yên tâm khi đến với ZALORA, nơi bạn có thể có được cơ hội mua sắm các sản phẩm thời trang hàng hiệu giảm giá shock với chất lượng hàng luôn được đảm bảo! Những sản phẩm thời trang hàng hiệu giá tốt luôn là niềm mong muốn của tất cả các bạn nữ hay bạn nam yêu thích thời trang, những sản phẩm thời trang luôn dễ dàng kết hợp với các sản phẩm thời trang khác như một chiếc áo phông nữ, quần shorts nam hay đơn giản hơn là những chiếc ví tay nữ với giá cạnh tranh chỉ có tại Zalora Việt Nam.

Mua hàng thời trang khuyến mãi - Hotdeal

Đừng nghĩ rằng bạn chỉ săn được hàng trang phục khuyến mãi khi phải đến trực tiếp cửa hàng, đừng cho rằng bạn chỉ có thể nhận được cả chất lượng sản phẩm khi trực tiếp lựa chọn. Và cũng đừng mặc định rằng các sản phẩm có giá cả phải chăng sẽ chỉ là những mặt hàng lỗi thời và kém chất lượng! Tại ZALORA, chúng tôi tự hào mang đến cho bạn các sản phẩm thời trang giá rẻ, bạn có thể thoải mái mua đồ giá rẻ, sắm quần áo, giày dép, phụ kiện trực tuyến tại trang mua sắm thời trang Zalora.vn. Bạn sẽ được mua hàng giá rẻ một cách dễ dàng và tìm được cho mình phong cách thời trang phù hợp tại trang web mua sắm thời trang trực tuyến Zalora.vn. Không chỉ giới thiệu với bạn các sản phẩm chất lượng cao, đội ngũ ZALORA còn cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí để bạn có thể thoải mái mua hàng giảm giá ngay cả khi đang ở nhà. Hãy thay đổi phong cách mua sắm thông thường của bạn bằng cách thức mua hàng khuyến mãi mới, nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả tại Zalora Việt Nam!