5434 sản phẩm tìm thấy

 • Giày Tây Nam 30% OFF Zilandi Giày Tây Nam 699,000 VND GIẢM CÒN 489,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH87FOMVN-311234":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH87FOMVN-311235":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH87FOMVN-311236":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH87FOMVN-311237":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH87FOMVN-311238":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Tây Nam 38% OFF Zilandi Giày Tây Nam 899,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH95JEAVN-334886":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH95JEAVN-334887":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH95JEAVN-334888":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH95JEAVN-334889":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH95JEAVN-334890":{"price":"899,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Brown Metal Pilot Sunglasses 9% OFF River Island Brown Metal Pilot Sunglasses 949,000 VND GIẢM CÒN 859,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC95SIUSG-497239":{"price":"949,000","special_price":"859,000","saving_percentage":"9%"}}}
 • Giày Lười 17% OFF EZRA by ZALORA Giày Lười 699,000 VND GIẢM CÒN 579,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH07BNWVN-301635":{"price":"699,000","special_price":"579,000","saving_percentage":"17%"},"EZ084SH07BNWVN-301636":{"price":"699,000","special_price":"579,000","saving_percentage":"17%"},"EZ084SH07BNWVN-301637":{"price":"699,000","special_price":"579,000","saving_percentage":"17%"},"EZ084SH07BNWVN-301638":{"price":"699,000","special_price":"579,000","saving_percentage":"17%"},"EZ084SH07BNWVN-301639":{"price":"699,000","special_price":"579,000","saving_percentage":"17%"},"EZ084SH07BNWVN-301640":{"price":"699,000","special_price":"579,000","saving_percentage":"17%"},"EZ084SH07BNWVN-301641":{"price":"699,000","special_price":"579,000","saving_percentage":"17%"}}}
 • Đồng Hồ Dây Xích 3 Vòng 50% OFF EZRA by ZALORA Đồng Hồ Dây Xích 3 Vòng 338,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC82XWRVN-294133":{"price":"338,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Mọi Nam Cắt Tam Giác Hông 29% OFF Zilandi Giày Mọi Nam Cắt Tam Giác Hông 649,000 VND GIẢM CÒN 459,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH62EARVN-324711":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH62EARVN-324712":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH62EARVN-324713":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH62EARVN-324714":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH62EARVN-324715":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Tây Nam 30% OFF Zilandi Giày Tây Nam 899,000 VND GIẢM CÒN 629,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH94JEBVN-334891":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH94JEBVN-334892":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH94JEBVN-334893":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH94JEBVN-334894":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH94JEBVN-334895":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Tây Nam 29% OFF Zilandi Giày Tây Nam 749,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH70FPDVN-311319":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH70FPDVN-311320":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH70FPDVN-311321":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH70FPDVN-311322":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH70FPDVN-311323":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Dáng Ôm Tay Lửng Cổ V 50% OFF EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm Tay Lửng Cổ V 499,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA74EHXVN-325402":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA74EHXVN-325403":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA74EHXVN-325404":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA74EHXVN-325405":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Tây Nam Quai 2 Khóa 20% OFF Zilandi Giày Tây Nam Quai 2 Khóa 799,000 VND GIẢM CÒN 639,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH33PTQVN-349024":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH33PTQVN-349025":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH33PTQVN-349026":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH33PTQVN-349027":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH33PTQVN-349028":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy Mini 40% OFF Inner Circle Chân Váy Mini 249,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA01UXMVN-367804":{"price":"249,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"40%"},"IN976AA01UXMVN-367805":{"price":"249,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"40%"},"IN976AA01UXMVN-367806":{"price":"249,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Quần Ống Suông 50% OFF The Doll House Quần Ống Suông 1,499,000 VND GIẢM CÒN 750,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA75ASAVN-300132":{"price":"1,499,000","special_price":"750,000","saving_percentage":"50%"},"TH545AA75ASAVN-300131":{"price":"1,499,000","special_price":"750,000","saving_percentage":"50%"},"TH545AA75ASAVN-300130":{"price":"1,499,000","special_price":"750,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Aó Cổ Tròn Phối Ren 40% OFF Inner Circle Aó Cổ Tròn Phối Ren 329,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA05OPYVN-346428":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"IN976AA05OPYVN-346429":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"IN976AA05OPYVN-346430":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Thun Nam ATYPICAL IN CHỮ 48% OFF ATYPICAL Áo Thun Nam ATYPICAL IN CHỮ 229,000 VND GIẢM CÒN 119,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA53EWOVN-309335":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"},"AT987AA53EWOVN-309336":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"},"AT987AA53EWOVN-309337":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"},"AT987AA53EWOVN-309338":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Đắp Mũi 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ Đắp Mũi 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH01YHMVN-295156":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH01YHMVN-295157":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH01YHMVN-295158":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH01YHMVN-295159":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH01YHMVN-295160":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Petite Floral Jacquard Shift Dress 40% OFF Dorothy Perkins Petite Floral Jacquard Shift Dress 1,399,000 VND GIẢM CÒN 839,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA58QQBSG-493702":{"price":"1,399,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA58QQBSG-493703":{"price":"1,399,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA58QQBSG-493704":{"price":"1,399,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA58QQBSG-493705":{"price":"1,399,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA58QQBSG-493706":{"price":"1,399,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Kiểu Đắp Ngực 30% OFF Inner Circle Đầm Kiểu Đắp Ngực 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA10SFXVN-362921":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA10SFXVN-362922":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA10SFXVN-362923":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Chân Váy Ngắn Xòe 30% OFF Inner Circle Chân Váy Ngắn Xòe 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74TZPVN-358751":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA74TZPVN-358752":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA74TZPVN-358753":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Ba Lô Thời Trang 50% OFF Polo World Ba Lô Thời Trang 438,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO675AC52XQPVN-372649":{"price":"438,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Thoi 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ Thoi 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH31QBKVN-349478":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH31QBKVN-349479":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH31QBKVN-349480":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH31QBKVN-349481":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH31QBKVN-349482":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Ba Lô Thời Trang 50% OFF Polo World Ba Lô Thời Trang 438,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO675AC74PNDVN-391851":{"price":"438,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Tây Nam 29% OFF Zilandi Giày Tây Nam 749,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH68FPFVN-311329":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH68FPFVN-311330":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH68FPFVN-311331":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH68FPFVN-311332":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH68FPFVN-311333":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Tây Nam 30% OFF Zilandi Giày Tây Nam 699,000 VND GIẢM CÒN 489,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH89FOKVN-311224":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH89FOKVN-311225":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH89FOKVN-311226":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH89FOKVN-311227":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH89FOKVN-311228":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Thun Không Tay 28% OFF Inner Circle Đầm Thun Không Tay 429,000 VND GIẢM CÒN 309,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA45TDQVN-357056":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"IN976AA45TDQVN-357057":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"IN976AA45TDQVN-357058":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Chân Váy Xếp Li 29% OFF Inner Circle Chân Váy Xếp Li 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA36TDZVN-357082":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA36TDZVN-357083":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA36TDZVN-357084":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Phối Ren 28% OFF Inner Circle Áo Phối Ren 359,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA76RAPVN-351718":{"price":"359,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"28%"},"IN976AA76RAPVN-351719":{"price":"359,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"28%"},"IN976AA76RAPVN-351720":{"price":"359,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Đầm Công Sở 30% OFF Inner Circle Đầm Công Sở 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA03SGEVN-362942":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA03SGEVN-362943":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA03SGEVN-362944":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Chân Váy Ngắn Xếp Li 40% OFF Inner Circle Chân Váy Ngắn Xếp Li 329,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA71TZSVN-358760":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"IN976AA71TZSVN-358761":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"IN976AA71TZSVN-358762":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Mọi Nam 28% OFF Zilandi Giày Mọi Nam 749,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH42GSRVN-330176":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH42GSRVN-330177":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH42GSRVN-330178":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH42GSRVN-330179":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH42GSRVN-330180":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Tây Nam 29% OFF Zilandi Giày Tây Nam 749,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH84FOPVN-311249":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH84FOPVN-311250":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH84FOPVN-311251":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH84FOPVN-311252":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH84FOPVN-311253":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Túi Đeo Chéo Phối Da 49% OFF EZRA by ZALORA Túi Đeo Chéo Phối Da 649,000 VND GIẢM CÒN 329,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC39NJWVN-343681":{"price":"649,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Embroidered Neck Jacquard Dress 20% OFF River Island Embroidered Neck Jacquard Dress 3,499,000 VND GIẢM CÒN 2,799,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA37LTYSG-483736":{"price":"3,499,000","special_price":"2,799,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA37LTYSG-483737":{"price":"3,499,000","special_price":"2,799,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA37LTYSG-483738":{"price":"3,499,000","special_price":"2,799,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA37LTYSG-483739":{"price":"3,499,000","special_price":"2,799,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA37LTYSG-483740":{"price":"3,499,000","special_price":"2,799,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Tay Dài 50% OFF ATYPICAL Áo Tay Dài 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA88EDNVN-324936":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"AT987AA88EDNVN-324937":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"AT987AA88EDNVN-324938":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"AT987AA88EDNVN-324939":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Tây Nam 29% OFF Zilandi Giày Tây Nam 749,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH92FOHVN-311209":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH92FOHVN-311210":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH92FOHVN-311211":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH92FOHVN-311212":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH92FOHVN-311213":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Kiểu Nữ 50% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Nữ 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA88NEDVN-343219":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA88NEDVN-343220":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA88NEDVN-343221":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA88NEDVN-343222":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Tây Nam 30% OFF Zilandi Giày Tây Nam 799,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH94AVDVN-300358":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH94AVDVN-300359":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH94AVDVN-300360":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH94AVDVN-300361":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH94AVDVN-300362":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Màu 29% OFF Inner Circle Áo Sơ Mi Phối Màu 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA86FJHVN-362618":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA86FJHVN-362619":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA86FJHVN-362620":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Tây Nam 30% OFF Zilandi Giày Tây Nam 699,000 VND GIẢM CÒN 489,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH88FOLVN-311229":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH88FOLVN-311230":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH88FOLVN-311231":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH88FOLVN-311232":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH88FOLVN-311233":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Ba Lô Thời Trang 50% OFF Polo World Ba Lô Thời Trang 438,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO675AC73PNEVN-391852":{"price":"438,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo len cổ tim 49% OFF ATYPICAL Áo len cổ tim 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ S M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA28YGLVN-295024":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA28YGLVN-295025":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA28YGLVN-295026":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA28YGLVN-295027":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"AT987AA28YGLVN-295028":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Mọi Nam Cắt Tam Giác Hông 29% OFF Zilandi Giày Mọi Nam Cắt Tam Giác Hông 649,000 VND GIẢM CÒN 459,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH64EAPVN-324701":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH64EAPVN-324702":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH64EAPVN-324703":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH64EAPVN-324704":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH64EAPVN-324705":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Suông 30% OFF Inner Circle Đầm Suông 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA07SGAVN-362930":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA07SGAVN-362931":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA07SGAVN-362932":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Classic Skinny 43% OFF Monkee Genes Quần Classic Skinny 1,999,000 VND GIẢM CÒN 1,139,000 VND Kích cỡ 26 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO067AA03REUVN-278893":{"price":"1,999,000","special_price":"1,139,000","saving_percentage":"43%"},"MO067AA03REUVN-278894":{"price":"1,999,000","special_price":"1,139,000","saving_percentage":"43%"},"MO067AA03REUVN-278895":{"price":"1,999,000","special_price":"1,139,000","saving_percentage":"43%"},"MO067AA03REUVN-278896":{"price":"1,999,000","special_price":"1,139,000","saving_percentage":"43%"},"MO067AA03REUVN-278897":{"price":"1,999,000","special_price":"1,139,000","saving_percentage":"43%"}}}
 • Túi Xách Canvas Phối Da 40% OFF EZRA by ZALORA Túi Xách Canvas Phối Da 599,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC41NJUVN-343679":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Váy Xẻ Sau 30% OFF Inner Circle Váy Xẻ Sau 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA71QPGVN-350767":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA71QPGVN-350768":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA71QPGVN-350769":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Mọi Nam Đắp Phối Da Lộn 29% OFF Zilandi Giày Mọi Nam Đắp Phối Da Lộn 649,000 VND GIẢM CÒN 459,000 VND Kích cỡ 39 40 41 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH57EAWVN-324736":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH57EAWVN-324737":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH57EAWVN-324738":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH57EAWVN-324739":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH57EAWVN-324740":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Oxford Mũi Kim Tuyến 36% OFF Zilandi Giày Oxford Mũi Kim Tuyến 499,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH75VNKVN-288516":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH75VNKVN-288517":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH75VNKVN-288518":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH75VNKVN-288519":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"},"ZI808SH75VNKVN-288520":{"price":"499,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"36%"}}}
 • Off The Shoulder Bodycon Dress 50% OFF EZRA by ZALORA Off The Shoulder Bodycon Dress 499,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA60CSDVN-321830":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA60CSDVN-321831":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA60CSDVN-321832":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA60CSDVN-321833":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}

Thời trang hàng hiệu khuyến mãi với giá cực shock

Sản phẩm thời trang khuyến mãi luôn là đề tài hấp dẫn dành cho mọi người, nhưng nghĩ đến cảm giác phải chen lấn xô đẩy giữa đám đông để có được món hàng thời trang giảm giá tại các cửa hàng là điều không thể đối với nhiều người. Hơn nữa, với hàng trang phục khuyến mãi, chọn lựa cho mình một bộ quần áo hoặc đôi giày dép có kích cỡ vừa ý gần như là điều không thể. Nếu như có một nơi luôn có sẵn những sản phẩm hàng hiệu giảm giá shock, bạn sẽ ghé thăm chứ? Hãy truy cập ngay vào trang mua sắm trực tuyến ZALORA.vn để đem lại niềm phấn khích cho sở thích mua quần áo giá rẻ của bạn. Bạn hãy yên tâm khi đến với ZALORA, nơi bạn có thể có được cơ hội mua sắm các sản phẩm thời trang hàng hiệu giảm giá shock với chất lượng hàng luôn được đảm bảo! Những sản phẩm thời trang hàng hiệu giá tốt luôn là niềm mong muốn của tất cả các bạn nữ hay bạn nam yêu thích thời trang, những sản phẩm thời trang luôn dễ dàng kết hợp với các sản phẩm thời trang khác như một chiếc áo phông nữ, quần shorts nam hay đơn giản hơn là những chiếc ví tay nữ với giá cạnh tranh chỉ có tại Zalora Việt Nam.

Mua hàng thời trang khuyến mãi - Hotdeal

Đừng nghĩ rằng bạn chỉ săn được hàng trang phục khuyến mãi khi phải đến trực tiếp cửa hàng, đừng cho rằng bạn chỉ có thể nhận được cả chất lượng sản phẩm khi trực tiếp lựa chọn. Và cũng đừng mặc định rằng các sản phẩm có giá cả phải chăng sẽ chỉ là những mặt hàng lỗi thời và kém chất lượng! Tại ZALORA, chúng tôi tự hào mang đến cho bạn các sản phẩm thời trang giá rẻ, bạn có thể thoải mái mua đồ giá rẻ, sắm quần áo, giày dép, phụ kiện trực tuyến tại trang mua sắm thời trang Zalora.vn. Bạn sẽ được mua hàng giá rẻ một cách dễ dàng và tìm được cho mình phong cách thời trang phù hợp tại trang web mua sắm thời trang trực tuyến Zalora.vn. Không chỉ giới thiệu với bạn các sản phẩm chất lượng cao, đội ngũ ZALORA còn cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí để bạn có thể thoải mái mua hàng giảm giá ngay cả khi đang ở nhà. Hãy thay đổi phong cách mua sắm thông thường của bạn bằng cách thức mua hàng khuyến mãi mới, nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả tại Zalora Việt Nam!