4896 sản phẩm tìm thấy

 • Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 29% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA90TAVVN-398858":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA90TAVVN-398859":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA90TAVVN-398860":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA90TAVVN-398861":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Sneaker thắt dây 30% OFF ZALORA Giày Sneaker thắt dây 869,000 VND GIẢM CÒN 609,000 VND Kích cỡ 41 42 43 44 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH43YKEVN-374287":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH43YKEVN-374288":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH43YKEVN-374289":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH43YKEVN-374290":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH43YKEVN-374291":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH43YKEVN-374292":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH43YKEVN-374293":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Túi Xách CATHEUX 20% OFF Sophie Paris Túi Xách CATHEUX 459,000 VND GIẢM CÒN 368,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO398AC20ERNVN-421313":{"price":"459,000","special_price":"368,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Túi Xách DELATTRE 15% OFF Sophie Paris Túi Xách DELATTRE 319,000 VND GIẢM CÒN 272,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO398AC02ESFVN-421331":{"price":"319,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Tay Ngắn 27% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Tay Ngắn 329,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA92TATVN-398850":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"AT987AA92TATVN-398851":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"AT987AA92TATVN-398852":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"AT987AA92TATVN-398853":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Áo Thun Nam In Hình 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Nam In Hình 269,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA09YQGVN-408677":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA09YQGVN-408678":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA09YQGVN-408679":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA09YQGVN-408680":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 29% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA89TAWVN-398862":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA89TAWVN-398863":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA89TAWVN-398864":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA89TAWVN-398865":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Tay Ngắn 27% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Tay Ngắn 329,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA85TBAVN-398878":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"AT987AA85TBAVN-398879":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"AT987AA85TBAVN-398880":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"AT987AA85TBAVN-398881":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Giày Sandal Da D NESA D 20% OFF Geox Giày Sandal Da D NESA D 3,900,000 VND GIẢM CÒN 3,120,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH33LEGVN-433643":{"price":"3,900,000","special_price":"3,120,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH33LEGVN-433644":{"price":"3,900,000","special_price":"3,120,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH33LEGVN-433645":{"price":"3,900,000","special_price":"3,120,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH33LEGVN-433646":{"price":"3,900,000","special_price":"3,120,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH33LEGVN-433647":{"price":"3,900,000","special_price":"3,120,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Túi Cần Đẩy Du Lịch 50% OFF Santa Barbara Polo and R… Túi Cần Đẩy Du Lịch 798,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SA900AC03DJOVN-418210":{"price":"798,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Túi Cần Đẩy Du Lịch 50% OFF Santa Barbara Polo and R… Túi Cần Đẩy Du Lịch 798,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SA900AC02DJPVN-418211":{"price":"798,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Thun Polo Ngắn Tay 28% OFF ATYPICAL Áo Thun Polo Ngắn Tay 249,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA04DOXVN-248911":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"AT987AA04DOXVN-248912":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"AT987AA04DOXVN-248913":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"AT987AA04DOXVN-248914":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"AT987AA04DOXVN-248915":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Áo Thun Nam In Hình 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Nam In Hình 269,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA12YQDVN-408665":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA12YQDVN-408666":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA12YQDVN-408667":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA12YQDVN-408668":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Tay Ngắn 27% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Tay Ngắn 329,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA91TAUVN-398854":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"AT987AA91TAUVN-398855":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"AT987AA91TAUVN-398856":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"AT987AA91TAUVN-398857":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Giày Da Cao Gót D MARIEC.H. A 20% OFF Geox Giày Da Cao Gót D MARIEC.H. A 4,200,000 VND GIẢM CÒN 3,360,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH36LEDVN-433628":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH36LEDVN-433629":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH36LEDVN-433630":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH36LEDVN-433631":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH36LEDVN-433632":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Da D LOLA A 30% OFF Geox Giày Búp Bê Da D LOLA A 4,100,000 VND GIẢM CÒN 2,870,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH38LEBVN-433618":{"price":"4,100,000","special_price":"2,870,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH38LEBVN-433619":{"price":"4,100,000","special_price":"2,870,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH38LEBVN-433620":{"price":"4,100,000","special_price":"2,870,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH38LEBVN-433621":{"price":"4,100,000","special_price":"2,870,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH38LEBVN-433622":{"price":"4,100,000","special_price":"2,870,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đồng Hồ Nam Vasco 15% OFF Sophie Paris Đồng Hồ Nam Vasco 749,000 VND GIẢM CÒN 637,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO398AC76ETFVN-421357":{"price":"749,000","special_price":"637,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Sandal Da D JOLANDA D 30% OFF Geox Giày Sandal Da D JOLANDA D 3,900,000 VND GIẢM CÒN 2,730,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH40LDZVN-433608":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH40LDZVN-433609":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH40LDZVN-433610":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH40LDZVN-433611":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH40LDZVN-433612":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Bộ Ngừa Mụn Sáng Da Bye Bye Ance 19% OFF Vedette Bộ Ngừa Mụn Sáng Da Bye Bye Ance 144,000 VND GIẢM CÒN 116,000 VND Kích cỡ Bộ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE574BE01HJMVN-426558":{"price":"144,000","special_price":"116,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Tay Ngắn 27% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Tay Ngắn 329,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA87TAYVN-398870":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"AT987AA87TAYVN-398871":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"AT987AA87TAYVN-398872":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"AT987AA87TAYVN-398873":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 30% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA97YQSVN-408724":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA97YQSVN-408725":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA97YQSVN-408726":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA97YQSVN-408727":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Bộ Sản Phẩm Nước Hoa Hồng Và Sữa Rửa Mặt Cho Nam Hydra-fresh Aquacacteen Toner Và Men Facial Wash 26% OFF Sophie Paris Bộ Sản Phẩm Nước Hoa Hồng Và Sữa Rửa Mặt Cho Nam Hydra-fresh Aqua… 363,000 VND GIẢM CÒN 268,000 VND Kích cỡ Bộ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO398BE37FKCVN-422557":{"price":"363,000","special_price":"268,000","saving_percentage":"26%"}}}
 • Giày Mọi Thắt Dây 29% OFF ZALORA Giày Mọi Thắt Dây 889,000 VND GIẢM CÒN 629,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH40YKHVN-374308":{"price":"889,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH40YKHVN-374309":{"price":"889,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH40YKHVN-374310":{"price":"889,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH40YKHVN-374311":{"price":"889,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH40YKHVN-374312":{"price":"889,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH40YKHVN-374313":{"price":"889,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH40YKHVN-374314":{"price":"889,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đồng Hồ Nam Javos 15% OFF Sophie Paris Đồng Hồ Nam Javos 629,000 VND GIẢM CÒN 535,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO398AC78ETDVN-421355":{"price":"629,000","special_price":"535,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 30% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA98YQRVN-408720":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA98YQRVN-408721":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA98YQRVN-408722":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA98YQRVN-408723":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Da Cao Gót D MARIEC.H. E 20% OFF Geox Giày Da Cao Gót D MARIEC.H. E 4,500,000 VND GIẢM CÒN 3,600,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH31LEIVN-433653":{"price":"4,500,000","special_price":"3,600,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH31LEIVN-433654":{"price":"4,500,000","special_price":"3,600,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH31LEIVN-433655":{"price":"4,500,000","special_price":"3,600,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH31LEIVN-433656":{"price":"4,500,000","special_price":"3,600,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH31LEIVN-433657":{"price":"4,500,000","special_price":"3,600,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Mọi Mocassins 29% OFF ZALORA Giày Mọi Mocassins 889,000 VND GIẢM CÒN 629,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH38YKJVN-374322":{"price":"889,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH38YKJVN-374323":{"price":"889,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH38YKJVN-374324":{"price":"889,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH38YKJVN-374325":{"price":"889,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH38YKJVN-374326":{"price":"889,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH38YKJVN-374327":{"price":"889,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH38YKJVN-374328":{"price":"889,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Da Cao Gót D MARIEC.H. A 20% OFF Geox Giày Da Cao Gót D MARIEC.H. A 4,200,000 VND GIẢM CÒN 3,360,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH34LEFVN-433638":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH34LEFVN-433639":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH34LEFVN-433640":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH34LEFVN-433641":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH34LEFVN-433642":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Da Cao Gót D MARIEC.H. A 20% OFF Geox Giày Da Cao Gót D MARIEC.H. A 4,200,000 VND GIẢM CÒN 3,360,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH35LEEVN-433633":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH35LEEVN-433634":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH35LEEVN-433635":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH35LEEVN-433636":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH35LEEVN-433637":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Kiểu Họa Tiết Hình Thoi 20% OFF Something Borrowed Đầm Kiểu Họa Tiết Hình Thoi 549,900 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA60QKTVN-393823":{"price":"549,900","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA60QKTVN-393824":{"price":"549,900","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA60QKTVN-393825":{"price":"549,900","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Muối Tắm Sophie Paris Naturally French Copacabana Body Scrub 40% OFF Sophie Paris Muối Tắm Sophie Paris Naturally French Copacabana Body Scrub 249,000 VND GIẢM CÒN 150,000 VND Kích cỡ 100 g
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO398BE36UXBVN-401699":{"price":"249,000","special_price":"150,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đồng Hồ Hạt Ngọc Trai 49% OFF EZRA by ZALORA Đồng Hồ Hạt Ngọc Trai 429,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC95PNKVN-348391":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đan Cói 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đan Cói 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH21NZYVN-345028":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH21NZYVN-345029":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH21NZYVN-345030":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH21NZYVN-345031":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH21NZYVN-345032":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH21NZYVN-345033":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Bộ Son Môi Dưỡng Ẩm Cao Paparazi Pink Và Red Wine 25% OFF Sophie Paris Bộ Son Môi Dưỡng Ẩm Cao Paparazi Pink Và Red Wine 258,000 VND GIẢM CÒN 194,000 VND Kích cỡ Bộ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO398BE00FLNVN-422594":{"price":"258,000","special_price":"194,000","saving_percentage":"25%"}}}
 • Giày Da Cao Gót D MARIEC.H. E 20% OFF Geox Giày Da Cao Gót D MARIEC.H. E 4,300,000 VND GIẢM CÒN 3,440,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH30LEJVN-433658":{"price":"4,300,000","special_price":"3,440,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH30LEJVN-433659":{"price":"4,300,000","special_price":"3,440,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH30LEJVN-433660":{"price":"4,300,000","special_price":"3,440,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH30LEJVN-433661":{"price":"4,300,000","special_price":"3,440,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH30LEJVN-433662":{"price":"4,300,000","special_price":"3,440,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Váy Bút Chì Phối Lưới 29% OFF EZRA by ZALORA Váy Bút Chì Phối Lưới 549,000 VND GIẢM CÒN 389,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73TVUVN-358538":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA73TVUVN-358539":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA73TVUVN-358540":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA73TVUVN-358541":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 29% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA88TAXVN-398866":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA88TAXVN-398867":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA88TAXVN-398868":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA88TAXVN-398869":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Quần Short Khaki Nam 29% OFF ATYPICAL Quần Short Khaki Nam 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 29 30 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA00YQPVN-408712":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA00YQPVN-408713":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA00YQPVN-408714":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA00YQPVN-408715":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Mọi Nam Phối Sọc 28% OFF Zilandi Giày Mọi Nam Phối Sọc 749,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Kích cỡ 38 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH89MDEVN-340999":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH89MDEVN-341000":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH89MDEVN-341001":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH89MDEVN-341002":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH89MDEVN-341003":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Oversize Flowy T-Shirt 30% OFF Mango Oversize Flowy T-Shirt 699,000 VND GIẢM CÒN 489,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA25TZMVN-365535":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA25TZMVN-365536":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 15% OFF Negozio Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 600,000 VND GIẢM CÒN 510,000 VND Kích cỡ 48 50 52
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE193AA76CJRVN-416103":{"price":"600,000","special_price":"510,000","saving_percentage":"15%"},"NE193AA76CJRVN-416104":{"price":"600,000","special_price":"510,000","saving_percentage":"15%"},"NE193AA76CJRVN-416107":{"price":"600,000","special_price":"510,000","saving_percentage":"15%"},"NE193AA76CJRVN-416105":{"price":"600,000","special_price":"510,000","saving_percentage":"15%"},"NE193AA76CJRVN-416106":{"price":"600,000","special_price":"510,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Mọi Da U SNAKE M. U 20% OFF Geox Giày Mọi Da U SNAKE M. U 4,200,000 VND GIẢM CÒN 3,360,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH22LERVN-433700":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH22LERVN-433701":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH22LERVN-433702":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH22LERVN-433703":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH22LERVN-433704":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH22LERVN-433705":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 30% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA99YQQVN-408716":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA99YQQVN-408717":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA99YQQVN-408718":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA99YQQVN-408719":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Kiểu Họa Tiết Hình Thoi 20% OFF Something Borrowed Đầm Kiểu Họa Tiết Hình Thoi 649,000 VND GIẢM CÒN 519,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA59QKUVN-393826":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA59QKUVN-393827":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA59QKUVN-393828":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Da D JOLANDA D 30% OFF Geox Giày Sandal Da D JOLANDA D 3,900,000 VND GIẢM CÒN 2,730,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH39LEAVN-433613":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH39LEAVN-433614":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH39LEAVN-433615":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH39LEAVN-433616":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH39LEAVN-433617":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Mọi Da U SNAKE M. U 20% OFF Geox Giày Mọi Da U SNAKE M. U 4,200,000 VND GIẢM CÒN 3,360,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH21LESVN-433706":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH21LESVN-433707":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH21LESVN-433708":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH21LESVN-433709":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH21LESVN-433710":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH21LESVN-433711":{"price":"4,200,000","special_price":"3,360,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Da D JOLANDA D 30% OFF Geox Giày Sandal Da D JOLANDA D 3,900,000 VND GIẢM CÒN 2,730,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH41LDYVN-433603":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH41LDYVN-433604":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH41LDYVN-433605":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH41LDYVN-433606":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH41LDYVN-433607":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Kaki Viền Túi 50% OFF EZRA by ZALORA Quần Kaki Viền Túi 599,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 30 32 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA16KAHVN-336700":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA16KAHVN-336701":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA16KAHVN-336702":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA16KAHVN-336703":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đồng Hồ Nam Gasco 15% OFF Sophie Paris Đồng Hồ Nam Gasco 629,000 VND GIẢM CÒN 535,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO398AC75ETGVN-421358":{"price":"629,000","special_price":"535,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Tây Nam Phối Sọc 28% OFF Zilandi Giày Tây Nam Phối Sọc 749,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Kích cỡ 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH98OERVN-345512":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH98OERVN-345513":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH98OERVN-345514":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH98OERVN-345515":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH98OERVN-345516":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Mọi Da D YUKI A 20% OFF Geox Giày Mọi Da D YUKI A 3,800,000 VND GIẢM CÒN 3,040,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH26LENVN-433678":{"price":"3,800,000","special_price":"3,040,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH26LENVN-433679":{"price":"3,800,000","special_price":"3,040,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH26LENVN-433680":{"price":"3,800,000","special_price":"3,040,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH26LENVN-433681":{"price":"3,800,000","special_price":"3,040,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH26LENVN-433682":{"price":"3,800,000","special_price":"3,040,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Nam 19% OFF Vento Giày Sandal Nam 269,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE044SH49TKCVN-399590":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"VE044SH49TKCVN-399591":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"VE044SH49TKCVN-399592":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"VE044SH49TKCVN-399593":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"VE044SH49TKCVN-399594":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Da Nam U HOUSTON A 20% OFF Geox Giày Da Nam U HOUSTON A 3,900,000 VND GIẢM CÒN 3,120,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH24LEPVN-433688":{"price":"3,900,000","special_price":"3,120,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH24LEPVN-433689":{"price":"3,900,000","special_price":"3,120,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH24LEPVN-433690":{"price":"3,900,000","special_price":"3,120,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH24LEPVN-433691":{"price":"3,900,000","special_price":"3,120,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH24LEPVN-433692":{"price":"3,900,000","special_price":"3,120,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH24LEPVN-433693":{"price":"3,900,000","special_price":"3,120,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Túi Back To School 20% OFF Embellish Túi Back To School 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC53USOVN-401455":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Playsuit Chéo Trước 40% OFF EZRA by ZALORA Playsuit Chéo Trước 299,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA47EFCVN-325110":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ169AA47EFCVN-325111":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ169AA47EFCVN-325112":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ169AA47EFCVN-325113":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Xòe Cổ Tròn 30% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe Cổ Tròn 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA96UCPVN-359045":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA96UCPVN-359046":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA96UCPVN-359047":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA96UCPVN-359048":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Túi Xách In Họa Tiết Aztec 50% OFF EZRA by ZALORA Túi Xách In Họa Tiết Aztec 599,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC44RRFVN-353226":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Bộ Trị Mụn Sáng Da Bye Bye Acne 20% OFF Vedette Bộ Trị Mụn Sáng Da Bye Bye Acne 179,000 VND GIẢM CÒN 144,000 VND Kích cỡ Bộ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE574BE08HJFVN-426551":{"price":"179,000","special_price":"144,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Kiểu Cut-Out Vai 48% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Cut-Out Vai 249,000 VND GIẢM CÒN 129,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA99UCMVN-359033":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA99UCMVN-359034":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA99UCMVN-359035":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA99UCMVN-359036":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Túi Xách MARTORY SET 20% OFF Sophie Paris Túi Xách MARTORY SET 772,000 VND GIẢM CÒN 618,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO398AC05ESCVN-421328":{"price":"772,000","special_price":"618,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Phối Voan Tam Giác 29% OFF ZALORA Đầm Phối Voan Tam Giác 449,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA04WFZVN-370225":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA04WFZVN-370226":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA04WFZVN-370227":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA04WFZVN-370228":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Viền Bạc 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Viền Bạc 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH34XFTVN-371857":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH34XFTVN-371858":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH34XFTVN-371859":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH34XFTVN-371860":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH34XFTVN-371861":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài 50% OFF EZRA by ZALORA Áo Sơ Mi Tay Dài 499,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA02KAVVN-336756":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA02KAVVN-336757":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA02KAVVN-336758":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA02KAVVN-336759":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Cao Gót Bít Mũi 40% OFF Zilandi Giày Cao Gót Bít Mũi 379,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH13TEWVN-357186":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH13TEWVN-357187":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH13TEWVN-357188":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH13TEWVN-357189":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH13TEWVN-357190":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Dài 10% OFF Izabel London Đầm Dài 899,000 VND GIẢM CÒN 810,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA20XLBVN-406396":{"price":"899,000","special_price":"810,000","saving_percentage":"10%"},"IZ237AA20XLBVN-406397":{"price":"899,000","special_price":"810,000","saving_percentage":"10%"},"IZ237AA20XLBVN-406398":{"price":"899,000","special_price":"810,000","saving_percentage":"10%"},"IZ237AA20XLBVN-406399":{"price":"899,000","special_price":"810,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Áo Thun Nam In Hình 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Nam In Hình 269,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA11YQEVN-408669":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA11YQEVN-408670":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA11YQEVN-408671":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA11YQEVN-408672":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Mọi Nam Phối Vải Bố 29% OFF Zilandi Giày Mọi Nam Phối Vải Bố 729,000 VND GIẢM CÒN 519,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH89TNMVN-357842":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH89TNMVN-357843":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH89TNMVN-357844":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH89TNMVN-357845":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH89TNMVN-357846":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Kiểu In Họa Tiết 49% OFF Something Borrowed Đầm Kiểu In Họa Tiết 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA64TQHVN-364809":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"SO977AA64TQHVN-364810":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"SO977AA64TQHVN-364811":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Kem Lót Base Make Up Hydra - White 30% OFF Sophie Paris Kem Lót Base Make Up Hydra - White 239,000 VND GIẢM CÒN 168,000 VND Kích cỡ 30 ml
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO398BE30FKJVN-422564":{"price":"239,000","special_price":"168,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Nam Cột Dây 20% OFF Zilandi Giày Nam Cột Dây 649,000 VND GIẢM CÒN 519,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH78QNXVN-394081":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH78QNXVN-394082":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH78QNXVN-394083":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH78QNXVN-394084":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH78QNXVN-394085":{"price":"649,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Mọi Da U SOUL N 20% OFF Geox Giày Mọi Da U SOUL N 4,500,000 VND GIẢM CÒN 3,600,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH19LEUVN-433718":{"price":"4,500,000","special_price":"3,600,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH19LEUVN-433719":{"price":"4,500,000","special_price":"3,600,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH19LEUVN-433720":{"price":"4,500,000","special_price":"3,600,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH19LEUVN-433721":{"price":"4,500,000","special_price":"3,600,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH19LEUVN-433722":{"price":"4,500,000","special_price":"3,600,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH19LEUVN-433723":{"price":"4,500,000","special_price":"3,600,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Kiểu Tay Lửng 30% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Tay Lửng 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA38VNLVN-362108":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA38VNLVN-362109":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA38VNLVN-362110":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA38VNLVN-362111":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Kiểu Tay Lửng 30% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Tay Lửng 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA40VNJVN-362100":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA40VNJVN-362101":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA40VNJVN-362102":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA40VNJVN-362103":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Da Cao Gót D MARIEC.MID B 20% OFF Geox Giày Da Cao Gót D MARIEC.MID B 4,100,000 VND GIẢM CÒN 3,280,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH29LEKVN-433663":{"price":"4,100,000","special_price":"3,280,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH29LEKVN-433664":{"price":"4,100,000","special_price":"3,280,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH29LEKVN-433665":{"price":"4,100,000","special_price":"3,280,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH29LEKVN-433666":{"price":"4,100,000","special_price":"3,280,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH29LEKVN-433667":{"price":"4,100,000","special_price":"3,280,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Sữa Rửa Mặt Hydra-fresh Aquacacteen Facial Foam 30% OFF Sophie Paris Sữa Rửa Mặt Hydra-fresh Aquacacteen Facial Foam 298,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 120 ml
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO398BE20FKTVN-422574":{"price":"298,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Dáng Xòe 29% OFF EZRA by ZALORA Đầm Dáng Xòe 549,000 VND GIẢM CÒN 389,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA95THKVN-364225":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA95THKVN-364226":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA95THKVN-364227":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA95THKVN-364228":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Suông Hai Lớp 20% OFF Inner Circle Đầm Suông Hai Lớp 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59TRKVN-400242":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA59TRKVN-400243":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA59TRKVN-400244":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Xòe 30% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe 899,000 VND GIẢM CÒN 629,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA48VNBVN-362067":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA48VNBVN-362068":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA48VNBVN-362069":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA48VNBVN-362070":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Dài Nam Trouser 30% OFF ATYPICAL Quần Dài Nam Trouser 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA50YNTVN-374621":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA50YNTVN-374622":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA50YNTVN-374623":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA50YNTVN-374624":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Chân Váy Ôm Vạt Xéo 29% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy Ôm Vạt Xéo 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA54VQRVN-362447":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ169AA54VQRVN-362448":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ169AA54VQRVN-362449":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ169AA54VQRVN-362450":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Túi Xách Thời Trang 30% OFF PARFOIS Túi Xách Thời Trang 999,000 VND GIẢM CÒN 699,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC32LHFVN-383447":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đan Cói 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đan Cói 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH23NZWVN-345016":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH23NZWVN-345017":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH23NZWVN-345018":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH23NZWVN-345019":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH23NZWVN-345020":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH23NZWVN-345021":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Dép 3 quai 30% OFF ZALORA Dép 3 quai 269,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 40 41 42 43 44
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH42WXTVN-371479":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH42WXTVN-371480":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH42WXTVN-371481":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH42WXTVN-371482":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH42WXTVN-371483":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Cao Gót Nữ 15% OFF Sulily Giày Cao Gót Nữ 389,000 VND GIẢM CÒN 331,000 VND Kích cỡ 35 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH52ZHVVN-409824":{"price":"389,000","special_price":"331,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH52ZHVVN-409825":{"price":"389,000","special_price":"331,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH52ZHVVN-409826":{"price":"389,000","special_price":"331,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH52ZHVVN-409827":{"price":"389,000","special_price":"331,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Đồng Hồ Nữ Lena 15% OFF Sophie Paris Đồng Hồ Nữ Lena 739,000 VND GIẢM CÒN 629,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO398AC62ETTVN-421371":{"price":"739,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Playsuits Tay Dài 30% OFF EZRA by ZALORA Playsuits Tay Dài 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA01THEVN-364201":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA01THEVN-364202":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA01THEVN-364203":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA01THEVN-364204":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Maxi Thun Eo 29% OFF New Look Đầm Maxi Thun Eo 1,059,000 VND GIẢM CÒN 749,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA09SLUVN-355196":{"price":"1,059,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA09SLUVN-355197":{"price":"1,059,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA09SLUVN-355198":{"price":"1,059,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA09SLUVN-355199":{"price":"1,059,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA09SLUVN-355200":{"price":"1,059,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giào Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 20% OFF Koumi Koumi Giào Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH92SHNVN-397419":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH92SHNVN-397420":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH92SHNVN-397421":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH92SHNVN-397422":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH92SHNVN-397423":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Hai Dây Trơn 30% OFF EZRA by ZALORA Áo Hai Dây Trơn 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA37VNMVN-362112":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA37VNMVN-362113":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA37VNMVN-362114":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA37VNMVN-362115":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Túi Mailer 20% OFF Embellish Túi Mailer 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC45QWWVN-394892":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Sọc 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Mũi Sọc 499,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH03SHCVN-397364":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH03SHCVN-397365":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH03SHCVN-397366":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH03SHCVN-397367":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH03SHCVN-397368":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Short Khaki Nam 29% OFF ATYPICAL Quần Short Khaki Nam 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 29 30 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA01YQOVN-408708":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA01YQOVN-408709":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA01YQOVN-408710":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA01YQOVN-408711":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Váy Bút Chì Phối Ren 50% OFF EZRA by ZALORA Váy Bút Chì Phối Ren 499,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ XS S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA76TVRVN-358526":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA76TVRVN-358527":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA76TVRVN-358528":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA76TVRVN-358529":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Túi Back To School 20% OFF Embellish Túi Back To School 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM040AC51USQVN-401457":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Cao Gót Mũi Nhọn Phối Quai Cổ 20% OFF Koumi Koumi Cao Gót Mũi Nhọn Phối Quai Cổ 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH89SHQVN-397434":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH89SHQVN-397435":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH89SHQVN-397436":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH89SHQVN-397437":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH89SHQVN-397438":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Túi Du Lịch Hai Quai 29% OFF Lee&Tee Túi Du Lịch Hai Quai 645,000 VND GIẢM CÒN 459,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE490AC23IVSVN-206991":{"price":"645,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"}}}

Thời trang hàng hiệu khuyến mãi với giá cực shock

Sản phẩm thời trang khuyến mãi luôn là đề tài hấp dẫn dành cho mọi người, nhưng nghĩ đến cảm giác phải chen lấn xô đẩy giữa đám đông để có được món hàng thời trang giảm giá tại các cửa hàng là điều không thể đối với nhiều người. Hơn nữa, với hàng trang phục khuyến mãi, chọn lựa cho mình một bộ quần áo hoặc đôi giày dép có kích cỡ vừa ý gần như là điều không thể. Nếu như có một nơi luôn có sẵn những sản phẩm hàng hiệu giảm giá shock, bạn sẽ ghé thăm chứ? Hãy truy cập ngay vào trang mua sắm trực tuyến ZALORA.vn để đem lại niềm phấn khích cho sở thích mua quần áo giá rẻ của bạn. Bạn hãy yên tâm khi đến với ZALORA, nơi bạn có thể có được cơ hội mua sắm các sản phẩm thời trang hàng hiệu giảm giá shock với chất lượng hàng luôn được đảm bảo! Những sản phẩm thời trang hàng hiệu giá tốt luôn là niềm mong muốn của tất cả các bạn nữ hay bạn nam yêu thích thời trang, những sản phẩm thời trang luôn dễ dàng kết hợp với các sản phẩm thời trang khác như một chiếc áo phông nữ, quần shorts nam hay đơn giản hơn là những chiếc ví tay nữ với giá cạnh tranh chỉ có tại Zalora Việt Nam.

Mua hàng thời trang khuyến mãi - Hotdeal

Đừng nghĩ rằng bạn chỉ săn được hàng trang phục khuyến mãi khi phải đến trực tiếp cửa hàng, đừng cho rằng bạn chỉ có thể nhận được cả chất lượng sản phẩm khi trực tiếp lựa chọn. Và cũng đừng mặc định rằng các sản phẩm có giá cả phải chăng sẽ chỉ là những mặt hàng lỗi thời và kém chất lượng! Tại ZALORA, chúng tôi tự hào mang đến cho bạn các sản phẩm thời trang giá rẻ, bạn có thể thoải mái mua đồ giá rẻ, sắm quần áo, giày dép, phụ kiện trực tuyến tại trang mua sắm thời trang Zalora.vn. Bạn sẽ được mua hàng giá rẻ một cách dễ dàng và tìm được cho mình phong cách thời trang phù hợp tại trang web mua sắm thời trang trực tuyến Zalora.vn. Không chỉ giới thiệu với bạn các sản phẩm chất lượng cao, đội ngũ ZALORA còn cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí để bạn có thể thoải mái mua hàng giảm giá ngay cả khi đang ở nhà. Hãy thay đổi phong cách mua sắm thông thường của bạn bằng cách thức mua hàng khuyến mãi mới, nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả tại Zalora Việt Nam!