3410 sản phẩm tìm thấy

 • Áo Sơ Mi Tay Ngắn Business 30% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Tay Ngắn Business 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA55VMUVN-362039":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA55VMUVN-362040":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA55VMUVN-362041":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA55VMUVN-362042":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Nam In Hình 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Nam In Hình 269,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA12YQDVN-408665":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA12YQDVN-408666":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA12YQDVN-408667":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA12YQDVN-408668":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Nam In Hình 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Nam In Hình 269,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA14YQBVN-408657":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA14YQBVN-408658":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA14YQBVN-408659":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA14YQBVN-408660":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 30% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA98XIBVN-406122":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA98XIBVN-406123":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA98XIBVN-406124":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA98XIBVN-406125":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Henley Cổ Tròn 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Henley Cổ Tròn 199,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA55WYEVN-405380":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA55WYEVN-405381":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA55WYEVN-405382":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA55WYEVN-405383":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Dáng Xòe Họa Tiết Hoa 10% OFF Mezzo Đầm Dáng Xòe Họa Tiết Hoa 750,000 VND GIẢM CÒN 675,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA77ZSKVN-410349":{"price":"750,000","special_price":"675,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Áo Thun Henley Tay Dài 26% OFF ATYPICAL Áo Thun Henley Tay Dài 229,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA08YQHVN-408681":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"AT987AA08YQHVN-408682":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"AT987AA08YQHVN-408683":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"AT987AA08YQHVN-408684":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"}}}
 • Áo khoác Blazer Linen 30% OFF ATYPICAL Áo khoác Blazer Linen 699,000 VND GIẢM CÒN 489,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA90VFDVN-287533":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA90VFDVN-287534":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA90VFDVN-287535":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA90VFDVN-287536":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Dáng Suông Cổ Tròn Họa Tiết Hoa Chim 10% OFF Mezzo Đầm Dáng Suông Cổ Tròn Họa Tiết Hoa Chim 850,000 VND GIẢM CÒN 765,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA78ZSJVN-410348":{"price":"850,000","special_price":"765,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Công Sở 30% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Công Sở 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA07XHSVN-406086":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA07XHSVN-406087":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA07XHSVN-406088":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA07XHSVN-406089":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Nam In Hình 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Nam In Hình 269,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA09YQGVN-408677":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA09YQGVN-408678":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA09YQGVN-408679":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA09YQGVN-408680":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Không Tay Chấm Bi 10% OFF Mezzo Đầm Không Tay Chấm Bi 850,000 VND GIẢM CÒN 765,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA82ZSFVN-410344":{"price":"850,000","special_price":"765,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Áo Thun Henley Cổ Tròn 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Henley Cổ Tròn 199,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA52WYHVN-405392":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA52WYHVN-405393":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA52WYHVN-405394":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA52WYHVN-405395":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Jean Nam Màu 30% OFF Levi's Quần Jean Nam Màu 1,299,000 VND GIẢM CÒN 910,000 VND Kích cỡ 28 30 31 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA15UUAVN-401590":{"price":"1,299,000","special_price":"910,000","saving_percentage":"30%"},"LE669AA15UUAVN-401591":{"price":"1,299,000","special_price":"910,000","saving_percentage":"30%"},"LE669AA15UUAVN-401592":{"price":"1,299,000","special_price":"910,000","saving_percentage":"30%"},"LE669AA15UUAVN-401593":{"price":"1,299,000","special_price":"910,000","saving_percentage":"30%"},"LE669AA15UUAVN-401594":{"price":"1,299,000","special_price":"910,000","saving_percentage":"30%"},"LE669AA15UUAVN-401595":{"price":"1,299,000","special_price":"910,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 30% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA96XIDVN-406130":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA96XIDVN-406131":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA96XIDVN-406132":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA96XIDVN-406133":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Short Nam 30% OFF ATYPICAL Quần Short Nam 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 29 30 31 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA62WAVVN-403570":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA62WAVVN-403571":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA62WAVVN-403572":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA62WAVVN-403573":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA62WAVVN-403574":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo khoác Blazer Linen 30% OFF ATYPICAL Áo khoác Blazer Linen 699,000 VND GIẢM CÒN 489,000 VND Kích cỡ S M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA91VFCVN-287529":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA91VFCVN-287530":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA91VFCVN-287531":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA91VFCVN-287532":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Henley Cổ Tim 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Henley Cổ Tim 199,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA50WYJVN-405400":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA50WYJVN-405401":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA50WYJVN-405402":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA50WYJVN-405403":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Suông Họa Tiết Hoa Chân Váy 10% OFF Mezzo Đầm Suông Họa Tiết Hoa Chân Váy 850,000 VND GIẢM CÒN 765,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA81ZSGVN-410345":{"price":"850,000","special_price":"765,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Áo Thun Henley Tay Dài 26% OFF ATYPICAL Áo Thun Henley Tay Dài 229,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA07YQIVN-408685":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"AT987AA07YQIVN-408686":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"AT987AA07YQIVN-408687":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"AT987AA07YQIVN-408688":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"}}}
 • Áo khoác Blazer Linen 30% OFF ATYPICAL Áo khoác Blazer Linen 699,000 VND GIẢM CÒN 489,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA89VFEVN-287537":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA89VFEVN-287538":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA89VFEVN-287539":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA89VFEVN-287540":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Henley Cổ Tròn 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Henley Cổ Tròn 199,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA54WYFVN-405384":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA54WYFVN-405385":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA54WYFVN-405386":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA54WYFVN-405387":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Suông Lưới Họa Tiết Hoa 10% OFF Mezzo Đầm Suông Lưới Họa Tiết Hoa 750,000 VND GIẢM CÒN 675,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA86ZSBVN-410340":{"price":"750,000","special_price":"675,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Đầm Suông Tay Ngắn 20% OFF ISHE Đầm Suông Tay Ngắn 690,000 VND GIẢM CÒN 552,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA54WEZVN-403966":{"price":"690,000","special_price":"552,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA54WEZVN-403967":{"price":"690,000","special_price":"552,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA54WEZVN-403968":{"price":"690,000","special_price":"552,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Thun Nam In Hình 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Nam In Hình 269,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA11YQEVN-408669":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA11YQEVN-408670":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA11YQEVN-408671":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA11YQEVN-408672":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo khoác Blazer 30% OFF ATYPICAL Áo khoác Blazer 699,000 VND GIẢM CÒN 489,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA87VFGVN-287545":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA87VFGVN-287546":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA87VFGVN-287547":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA87VFGVN-287548":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Suông Phối Hai Màu 10% OFF Mezzo Đầm Suông Phối Hai Màu 850,000 VND GIẢM CÒN 765,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA79ZSIVN-410347":{"price":"850,000","special_price":"765,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài 20% OFF ISHE Áo Sơ Mi Tay Dài 370,000 VND GIẢM CÒN 296,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA35WFSVN-404028":{"price":"370,000","special_price":"296,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA35WFSVN-404029":{"price":"370,000","special_price":"296,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA35WFSVN-404030":{"price":"370,000","special_price":"296,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Thun Nam In Hình 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Nam In Hình 269,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA13YQCVN-408661":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA13YQCVN-408662":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA13YQCVN-408663":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA13YQCVN-408664":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 30% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA97XICVN-406126":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA97XICVN-406127":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA97XICVN-406128":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA97XICVN-406129":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Cổ Tròn Xếp Ly Trước 20% OFF ISHE Áo Cổ Tròn Xếp Ly Trước 370,000 VND GIẢM CÒN 296,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA46WFHVN-403993":{"price":"370,000","special_price":"296,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA46WFHVN-403994":{"price":"370,000","special_price":"296,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA46WFHVN-403995":{"price":"370,000","special_price":"296,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA46WFHVN-403996":{"price":"370,000","special_price":"296,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Suông Tay Ngắn 20% OFF ISHE Đầm Suông Tay Ngắn 690,000 VND GIẢM CÒN 552,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA55WEYVN-403963":{"price":"690,000","special_price":"552,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA55WEYVN-403964":{"price":"690,000","special_price":"552,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA55WEYVN-403965":{"price":"690,000","special_price":"552,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Kiểu Tay Dài Phối Ren 20% OFF ISHE Áo Kiểu Tay Dài Phối Ren 415,000 VND GIẢM CÒN 332,000 VND Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA48WFFVN-403986":{"price":"415,000","special_price":"332,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA48WFFVN-403987":{"price":"415,000","special_price":"332,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA48WFFVN-403988":{"price":"415,000","special_price":"332,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA48WFFVN-403989":{"price":"415,000","special_price":"332,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo khoác Blazer 30% OFF ATYPICAL Áo khoác Blazer 699,000 VND GIẢM CÒN 489,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA88VFFVN-287541":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA88VFFVN-287542":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA88VFFVN-287543":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA88VFFVN-287544":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Công Sở 30% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Công Sở 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA06XHTVN-406090":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA06XHTVN-406091":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA06XHTVN-406092":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA06XHTVN-406093":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Henley Cổ Tim 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Henley Cổ Tim 199,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA51WYIVN-405396":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA51WYIVN-405397":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA51WYIVN-405398":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA51WYIVN-405399":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Tây Nam Phối Sọc 28% OFF Zilandi Giày Tây Nam Phối Sọc 749,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH99OEQVN-345507":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH99OEQVN-345508":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH99OEQVN-345509":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH99OEQVN-345510":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH99OEQVN-345511":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Áo Thun Henley Cổ Tim 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Henley Cổ Tim 199,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA48WYLVN-405408":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA48WYLVN-405409":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA48WYLVN-405410":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA48WYLVN-405411":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Kiểu In Họa Tiết 20% OFF Something Borrowed Đầm Kiểu In Họa Tiết 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA64TQHVN-364809":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA64TQHVN-364810":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA64TQHVN-364811":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Jeans Wash 10% OFF Burton Menswear Quần Jeans Wash 1,149,000 VND GIẢM CÒN 1,039,000 VND Kích cỡ 28 30 32 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA76XXJVN-373140":{"price":"1,149,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA76XXJVN-373141":{"price":"1,149,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA76XXJVN-373142":{"price":"1,149,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA76XXJVN-373143":{"price":"1,149,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA76XXJVN-373144":{"price":"1,149,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Áo Thun Henley Cổ Tim 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Henley Cổ Tim 199,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA49WYKVN-405404":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA49WYKVN-405405":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA49WYKVN-405406":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA49WYKVN-405407":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Nam Cổ Tròn In 15% OFF 5C Áo Thun Nam Cổ Tròn In "ANCHOR" 220,000 VND GIẢM CÒN 187,000 VND Kích cỡ M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"5C912AA77ROWVN-396276":{"price":"220,000","special_price":"187,000","saving_percentage":"15%"},"5C912AA77ROWVN-396277":{"price":"220,000","special_price":"187,000","saving_percentage":"15%"},"5C912AA77ROWVN-396278":{"price":"220,000","special_price":"187,000","saving_percentage":"15%"},"5C912AA77ROWVN-396279":{"price":"220,000","special_price":"187,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Áo Thun Nam Cổ Tròn Tay Dài 15% OFF 5C Áo Thun Nam Cổ Tròn Tay Dài 260,000 VND GIẢM CÒN 221,000 VND Kích cỡ M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"5C912AA73RPAVN-396292":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"5C912AA73RPAVN-396293":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"5C912AA73RPAVN-396294":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"5C912AA73RPAVN-396295":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Mọi Nam Viền Chỉ Nổi 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Mọi Nam Viền Chỉ Nổi 759,000 VND GIẢM CÒN 609,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH00TUTVN-358424":{"price":"759,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH00TUTVN-358425":{"price":"759,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH00TUTVN-358426":{"price":"759,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH00TUTVN-358427":{"price":"759,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH00TUTVN-358428":{"price":"759,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH00TUTVN-358429":{"price":"759,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH00TUTVN-358430":{"price":"759,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Thun Nam Cổ Tròn In 15% OFF 5C Áo Thun Nam Cổ Tròn In "ANCHOR" 220,000 VND GIẢM CÒN 187,000 VND Kích cỡ M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"5C912AA74ROZVN-396288":{"price":"220,000","special_price":"187,000","saving_percentage":"15%"},"5C912AA74ROZVN-396289":{"price":"220,000","special_price":"187,000","saving_percentage":"15%"},"5C912AA74ROZVN-396290":{"price":"220,000","special_price":"187,000","saving_percentage":"15%"},"5C912AA74ROZVN-396291":{"price":"220,000","special_price":"187,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Áo Thun Henley Cổ Tròn 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Henley Cổ Tròn 199,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA53WYGVN-405388":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA53WYGVN-405389":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA53WYGVN-405390":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA53WYGVN-405391":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Cổ Tròn Phối Túi In Họa Tiết 7% OFF Burton Menswear Áo Thun Cổ Tròn Phối Túi In Họa Tiết 429,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA96XWPVN-373045":{"price":"429,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"7%"},"BU071AA96XWPVN-373046":{"price":"429,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"7%"},"BU071AA96XWPVN-373047":{"price":"429,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"7%"},"BU071AA96XWPVN-373048":{"price":"429,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"7%"},"BU071AA96XWPVN-373049":{"price":"429,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"7%"}}}
 • Đồng Hồ Hạt Ngọc Trai 28% OFF EZRA by ZALORA Đồng Hồ Hạt Ngọc Trai 429,000 VND GIẢM CÒN 309,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC95PNKVN-348391":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Đầm Xòe Không Tay 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe Không Tay 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA54RURVN-353434":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA54RURVN-353435":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA54RURVN-353436":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA54RURVN-353437":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Kiểu Cut-Out Vai 20% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Cut-Out Vai 249,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA99UCMVN-359033":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA99UCMVN-359034":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA99UCMVN-359035":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA99UCMVN-359036":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Tay Ngắn Kimono 28% OFF EZRA by ZALORA Áo Tay Ngắn Kimono 249,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA88PFZVN-347929":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA88PFZVN-347930":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA88PFZVN-347931":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA88PFZVN-347932":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Áo Kiểu Cut-Out Vai 20% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Cut-Out Vai 249,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA02UCJVN-359021":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA02UCJVN-359022":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA02UCJVN-359023":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA02UCJVN-359024":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Kiểu Tay Lửng 20% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Tay Lửng 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA39VNKVN-362104":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA39VNKVN-362105":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA39VNKVN-362106":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA39VNKVN-362107":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Xòe Cổ Tròn 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe Cổ Tròn 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA94UCRVN-359053":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA94UCRVN-359054":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA94UCRVN-359055":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA94UCRVN-359056":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông 29% OFF Zilandi Giày Cao Gót Đế Vuông 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH65TEGVN-283200":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH65TEGVN-283201":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH65TEGVN-283202":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH65TEGVN-283203":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH65TEGVN-283204":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Xòe Không Tay 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe Không Tay 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA55RUQVN-353430":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA55RUQVN-353431":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA55RUQVN-353432":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA55RUQVN-353433":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Oxford Đế Vân Gỗ 28% OFF Zilandi Giày Oxford Đế Vân Gỗ 749,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH14OEBVN-345432":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH14OEBVN-345433":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH14OEBVN-345434":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH14OEBVN-345435":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH14OEBVN-345436":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Áo Thun Nam Cổ Tim In 28% OFF ATYPICAL Áo Thun Nam Cổ Tim In 249,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA82NSRVN-388139":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"AT987AA82NSRVN-388140":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"AT987AA82NSRVN-388141":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"AT987AA82NSRVN-388142":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Đầm Hạ Eo 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Hạ Eo 499,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA30LXTVN-340482":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA30LXTVN-340483":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA30LXTVN-340484":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA30LXTVN-340485":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Chạy Bộ Nike Air Futurun 2 15% OFF Nike Giày Chạy Bộ Nike Air Futurun 2 1,884,000 VND GIẢM CÒN 1,609,000 VND Kích cỡ 7.5 8 8.5 9 9.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE75JHOVN-379580":{"price":"1,884,000","special_price":"1,609,000","saving_percentage":"15%"},"NI126SE75JHOVN-379581":{"price":"1,884,000","special_price":"1,609,000","saving_percentage":"15%"},"NI126SE75JHOVN-379582":{"price":"1,884,000","special_price":"1,609,000","saving_percentage":"15%"},"NI126SE75JHOVN-379583":{"price":"1,884,000","special_price":"1,609,000","saving_percentage":"15%"},"NI126SE75JHOVN-379584":{"price":"1,884,000","special_price":"1,609,000","saving_percentage":"15%"},"NI126SE75JHOVN-379585":{"price":"1,884,000","special_price":"1,609,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Đầm Giả Vest 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Giả Vest 549,000 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA91TVCVN-358466":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA91TVCVN-358467":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA91TVCVN-358468":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA91TVCVN-358469":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Short Nam 30% OFF ATYPICAL Quần Short Nam 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 29 30 31 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA64WATVN-403560":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA64WATVN-403561":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA64WATVN-403562":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA64WATVN-403563":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA64WATVN-403564":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Suông Không Tay 20% OFF ISHE Đầm Suông Không Tay 735,000 VND GIẢM CÒN 588,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA51WFCVN-403975":{"price":"735,000","special_price":"588,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA51WFCVN-403976":{"price":"735,000","special_price":"588,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA51WFCVN-403977":{"price":"735,000","special_price":"588,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Thun Nam Cổ Tròn Tay Dài 15% OFF 5C Áo Thun Nam Cổ Tròn Tay Dài 260,000 VND GIẢM CÒN 221,000 VND Kích cỡ M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"5C912AA69RPEVN-396308":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"5C912AA69RPEVN-396309":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"5C912AA69RPEVN-396310":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"5C912AA69RPEVN-396311":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Ví Cầm Tay Phối Ren 29% OFF EZRA by ZALORA Ví Cầm Tay Phối Ren 549,000 VND GIẢM CÒN 389,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC74OUZVN-346959":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Công Sở 30% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Công Sở 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA05XHUVN-406094":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA05XHUVN-406095":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA05XHUVN-406096":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA05XHUVN-406097":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Trễ Vai Đắp Vạt 29% OFF EZRA by ZALORA Đầm Trễ Vai Đắp Vạt 549,000 VND GIẢM CÒN 389,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA39PEAVN-347730":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA39PEAVN-347731":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA39PEAVN-347732":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA39PEAVN-347733":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Thun Nữ ATYPICAL IN CHỮ 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Nữ ATYPICAL IN CHỮ 199,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA52EWPVN-309339":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA52EWPVN-309340":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA52EWPVN-309341":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Nam Đính Quai Ngang 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Nam Đính Quai Ngang 749,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH09JDMVN-334806":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH09JDMVN-334807":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH09JDMVN-334808":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH09JDMVN-334809":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH09JDMVN-334810":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH09JDMVN-334811":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH09JDMVN-334812":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Tay Ngắn Kimono 28% OFF EZRA by ZALORA Áo Tay Ngắn Kimono 249,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA86PGBVN-347937":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA86PGBVN-347938":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA86PGBVN-347939":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA86PGBVN-347940":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Tây Nam 30% OFF Zilandi Giày Tây Nam 769,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH54UPTVN-360120":{"price":"769,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH54UPTVN-360121":{"price":"769,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH54UPTVN-360122":{"price":"769,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH54UPTVN-360123":{"price":"769,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH54UPTVN-360124":{"price":"769,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Kaki Viền Túi 30% OFF EZRA by ZALORA Quần Kaki Viền Túi 599,000 VND GIẢM CÒN 419,000 VND Kích cỡ 30 32 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA16KAHVN-336700":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA16KAHVN-336701":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA16KAHVN-336702":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA16KAHVN-336703":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Chân Váy Tiên Cá 20% OFF Inner Circle Chân Váy Tiên Cá 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA09UXEVN-367780":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA09UXEVN-367781":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA09UXEVN-367782":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Xòe Không Tay 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe Không Tay 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA57RUOVN-353422":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA57RUOVN-353423":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA57RUOVN-353424":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA57RUOVN-353425":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Ví Cầm Tay Bì Thư 30% OFF EZRA by ZALORA Ví Cầm Tay Bì Thư 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC76ONFVN-346255":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Cao Gót Bít Mũi 29% OFF Zilandi Giày Cao Gót Bít Mũi 379,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH13TEWVN-357186":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH13TEWVN-357187":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH13TEWVN-357188":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH13TEWVN-357189":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH13TEWVN-357190":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Tay Dài Phối Lưới 29% OFF EZRA by ZALORA Áo Tay Dài Phối Lưới 449,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA27PAQVN-347405":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA27PAQVN-347406":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA27PAQVN-347407":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA27PAQVN-347408":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Nhọn 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Mũi Nhọn 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH79JSYVN-380400":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH79JSYVN-380401":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH79JSYVN-380402":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH79JSYVN-380403":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH79JSYVN-380404":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Tay Ngắn Kimono 28% OFF EZRA by ZALORA Áo Tay Ngắn Kimono 249,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA89PFYVN-347925":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA89PFYVN-347926":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA89PFYVN-347927":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA89PFYVN-347928":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Túi Đeo Chéo Hình Hộp 20% OFF EZRA by ZALORA Túi Đeo Chéo Hình Hộp 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC18TINVN-357532":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Phối Màu Vạt Cách Điệu 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Phối Màu Vạt Cách Điệu 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA92RLNVN-352676":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA92RLNVN-352677":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA92RLNVN-352678":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA92RLNVN-352679":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Tay Ngắn Họa Tiết Hoa 20% OFF ISHE Áo Tay Ngắn Họa Tiết Hoa 390,000 VND GIẢM CÒN 312,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA37WFQVN-404020":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA37WFQVN-404021":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA37WFQVN-404022":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA37WFQVN-404023":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Kiểu Phối Lưới 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Kiểu Phối Lưới 499,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA40UETVN-359320":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA40UETVN-359321":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA40UETVN-359322":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA40UETVN-359323":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Chambray Trouser 29% OFF ATYPICAL Quần Chambray Trouser 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA84JMDVN-335453":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA84JMDVN-335454":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA84JMDVN-335455":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA84JMDVN-335456":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Nam Viền Chỉ Nổi 19% OFF EZRA by ZALORA Giày Nam Viền Chỉ Nổi 889,000 VND GIẢM CÒN 719,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH88USHVN-360336":{"price":"889,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH88USHVN-360337":{"price":"889,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH88USHVN-360338":{"price":"889,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH88USHVN-360339":{"price":"889,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH88USHVN-360340":{"price":"889,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH88USHVN-360341":{"price":"889,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH88USHVN-360342":{"price":"889,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Nhọn Da Bóng 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Mũi Nhọn Da Bóng 469,000 VND GIẢM CÒN 329,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH24NZVVN-345010":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH24NZVVN-345011":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH24NZVVN-345012":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH24NZVVN-345013":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH24NZVVN-345014":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH24NZVVN-345015":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Suông Tay Phồng 20% OFF Inner Circle Đầm Suông Tay Phồng 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA49HCWVN-376041":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA49HCWVN-376042":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA49HCWVN-376043":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Váy Bút Chì Phối Ren 20% OFF EZRA by ZALORA Váy Bút Chì Phối Ren 499,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA75TVSVN-358530":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA75TVSVN-358531":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA75TVSVN-358532":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA75TVSVN-358533":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Xòe Cổ Tròn 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe Cổ Tròn 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA97UCOVN-359041":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA97UCOVN-359042":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA97UCOVN-359043":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA97UCOVN-359044":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Lửng Dáng Rộng 18% OFF Inner Circle Áo Lửng Dáng Rộng 329,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA43HDCVN-376058":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"IN976AA43HDCVN-376059":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"}}}
 • Giày Tennis Nike Air Cage Advantage 15% OFF Nike Giày Tennis Nike Air Cage Advantage 2,387,000 VND GIẢM CÒN 2,029,000 VND Kích cỡ 10 7.5 8 8.5 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE72JHRVN-379599":{"price":"2,387,000","special_price":"2,029,000","saving_percentage":"15%"},"NI126SE72JHRVN-379593":{"price":"2,387,000","special_price":"2,029,000","saving_percentage":"15%"},"NI126SE72JHRVN-379594":{"price":"2,387,000","special_price":"2,029,000","saving_percentage":"15%"},"NI126SE72JHRVN-379595":{"price":"2,387,000","special_price":"2,029,000","saving_percentage":"15%"},"NI126SE72JHRVN-379596":{"price":"2,387,000","special_price":"2,029,000","saving_percentage":"15%"},"NI126SE72JHRVN-379597":{"price":"2,387,000","special_price":"2,029,000","saving_percentage":"15%"},"NI126SE72JHRVN-379598":{"price":"2,387,000","special_price":"2,029,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Dây Lưng Vải 5% OFF EZRA by ZALORA Dây Lưng Vải 199,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC96SMHVN-355248":{"price":"199,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"5%"}}}
 • Giày Búp Bê Nối Mũi 30% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nối Mũi 426,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH90OBDVN-345168":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH90OBDVN-345169":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH90OBDVN-345170":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH90OBDVN-345171":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH90OBDVN-345172":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Xòe Cổ Tròn 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe Cổ Tròn 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA93UCSVN-359057":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA93UCSVN-359058":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA93UCSVN-359059":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA93UCSVN-359060":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Kaki 30% OFF EZRA by ZALORA Quần Kaki 599,000 VND GIẢM CÒN 419,000 VND Kích cỡ 30 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA10KANVN-336724":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA10KANVN-336725":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA10KANVN-336726":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA10KANVN-336727":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Polo Nam Phối Vòng Tay 15% OFF 5C Áo Polo Nam Phối Vòng Tay 260,000 VND GIẢM CÒN 221,000 VND Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"5C912AA66RPHVN-396320":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"5C912AA66RPHVN-396321":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"5C912AA66RPHVN-396322":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"5C912AA66RPHVN-396323":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"}}}

Thời trang hàng hiệu khuyến mãi với giá cực shock

Sản phẩm thời trang khuyến mãi luôn là đề tài hấp dẫn dành cho mọi người, nhưng nghĩ đến cảm giác phải chen lấn xô đẩy giữa đám đông để có được món hàng thời trang giảm giá tại các cửa hàng là điều không thể đối với nhiều người. Hơn nữa, với hàng trang phục khuyến mãi, chọn lựa cho mình một bộ quần áo hoặc đôi giày dép có kích cỡ vừa ý gần như là điều không thể. Nếu như có một nơi luôn có sẵn những sản phẩm hàng hiệu giảm giá shock, bạn sẽ ghé thăm chứ? Hãy truy cập ngay vào trang mua sắm trực tuyến ZALORA.vn để đem lại niềm phấn khích cho sở thích mua quần áo giá rẻ của bạn. Bạn hãy yên tâm khi đến với ZALORA, nơi bạn có thể có được cơ hội mua sắm các sản phẩm thời trang hàng hiệu giảm giá shock với chất lượng hàng luôn được đảm bảo! Những sản phẩm thời trang hàng hiệu giá tốt luôn là niềm mong muốn của tất cả các bạn nữ hay bạn nam yêu thích thời trang, những sản phẩm thời trang luôn dễ dàng kết hợp với các sản phẩm thời trang khác như một chiếc áo phông nữ, quần shorts nam hay đơn giản hơn là những chiếc ví tay nữ với giá cạnh tranh chỉ có tại Zalora Việt Nam.

Mua hàng thời trang khuyến mãi - Hotdeal

Đừng nghĩ rằng bạn chỉ săn được hàng trang phục khuyến mãi khi phải đến trực tiếp cửa hàng, đừng cho rằng bạn chỉ có thể nhận được cả chất lượng sản phẩm khi trực tiếp lựa chọn. Và cũng đừng mặc định rằng các sản phẩm có giá cả phải chăng sẽ chỉ là những mặt hàng lỗi thời và kém chất lượng! Tại ZALORA, chúng tôi tự hào mang đến cho bạn các sản phẩm thời trang giá rẻ, bạn có thể thoải mái mua đồ giá rẻ, sắm quần áo, giày dép, phụ kiện trực tuyến tại trang mua sắm thời trang Zalora.vn. Bạn sẽ được mua hàng giá rẻ một cách dễ dàng và tìm được cho mình phong cách thời trang phù hợp tại trang web mua sắm thời trang trực tuyến Zalora.vn. Không chỉ giới thiệu với bạn các sản phẩm chất lượng cao, đội ngũ ZALORA còn cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí để bạn có thể thoải mái mua hàng giảm giá ngay cả khi đang ở nhà. Hãy thay đổi phong cách mua sắm thông thường của bạn bằng cách thức mua hàng khuyến mãi mới, nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả tại Zalora Việt Nam!