3609 sản phẩm tìm thấy

 • Áo Thun Nam In Hình 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Nam In Hình 269,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA11YQEVN-408669":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA11YQEVN-408670":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA11YQEVN-408671":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA11YQEVN-408672":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 30% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA98XIBVN-406122":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA98XIBVN-406123":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA98XIBVN-406124":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA98XIBVN-406125":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Henley Cổ Tròn 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Henley Cổ Tròn 199,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA55WYEVN-405380":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA55WYEVN-405381":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA55WYEVN-405382":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA55WYEVN-405383":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 30% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA96XIDVN-406130":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA96XIDVN-406131":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA96XIDVN-406132":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA96XIDVN-406133":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Nam In Hình 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Nam In Hình 269,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA12YQDVN-408665":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA12YQDVN-408666":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA12YQDVN-408667":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA12YQDVN-408668":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Ôm Jersey Combi 30% OFF Mango Đầm Ôm Jersey Combi 999,000 VND GIẢM CÒN 699,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA20TZRVN-365548":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA20TZRVN-365549":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA20TZRVN-365550":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo khoác Blazer Linen 30% OFF ATYPICAL Áo khoác Blazer Linen 699,000 VND GIẢM CÒN 489,000 VND Kích cỡ S M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA91VFCVN-287529":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA91VFCVN-287530":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA91VFCVN-287531":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA91VFCVN-287532":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Henley Tay Dài 26% OFF ATYPICAL Áo Thun Henley Tay Dài 229,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA08YQHVN-408681":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"AT987AA08YQHVN-408682":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"AT987AA08YQHVN-408683":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"AT987AA08YQHVN-408684":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"}}}
 • Áo Kiểu 30% OFF Mango Áo Kiểu 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA17TZUVN-365556":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA17TZUVN-365557":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA17TZUVN-365558":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA17TZUVN-365559":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA17TZUVN-365560":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Henley Cổ Tim 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Henley Cổ Tim 199,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA50WYJVN-405400":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA50WYJVN-405401":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA50WYJVN-405402":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA50WYJVN-405403":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Nam In Hình 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Nam In Hình 269,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA13YQCVN-408661":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA13YQCVN-408662":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA13YQCVN-408663":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA13YQCVN-408664":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Công Sở 30% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Công Sở 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA07XHSVN-406086":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA07XHSVN-406087":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA07XHSVN-406088":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA07XHSVN-406089":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Henley Tay Dài 26% OFF ATYPICAL Áo Thun Henley Tay Dài 229,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA07YQIVN-408685":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"AT987AA07YQIVN-408686":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"AT987AA07YQIVN-408687":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"AT987AA07YQIVN-408688":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"}}}
 • Quần Jeans Nam 30% OFF ATYPICAL Quần Jeans Nam 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 30 31 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA65WASVN-403555":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA65WASVN-403556":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA65WASVN-403557":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA65WASVN-403558":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA65WASVN-403559":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Nam In Hình 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Nam In Hình 269,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA14YQBVN-408657":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA14YQBVN-408658":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA14YQBVN-408659":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA14YQBVN-408660":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Công Sở 30% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Công Sở 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA05XHUVN-406094":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA05XHUVN-406095":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA05XHUVN-406096":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA05XHUVN-406097":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Loose-Fit Jersey 29% OFF Mango Đầm Loose-Fit Jersey 849,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA36UGTVN-366248":{"price":"849,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"29%"},"MA215AA36UGTVN-366249":{"price":"849,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"29%"},"MA215AA36UGTVN-366250":{"price":"849,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 30% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Tay Dài 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA97XICVN-406126":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA97XICVN-406127":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA97XICVN-406128":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA97XICVN-406129":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo khoác Blazer Linen 30% OFF ATYPICAL Áo khoác Blazer Linen 699,000 VND GIẢM CÒN 489,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA90VFDVN-287533":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA90VFDVN-287534":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA90VFDVN-287535":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA90VFDVN-287536":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Ngắn Business 30% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Tay Ngắn Business 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA55VMUVN-362039":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA55VMUVN-362040":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA55VMUVN-362041":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA55VMUVN-362042":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Cổ Tròn Xếp Ly Trước 20% OFF ISHE Áo Cổ Tròn Xếp Ly Trước 370,000 VND GIẢM CÒN 296,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA46WFHVN-403993":{"price":"370,000","special_price":"296,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA46WFHVN-403994":{"price":"370,000","special_price":"296,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA46WFHVN-403995":{"price":"370,000","special_price":"296,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA46WFHVN-403996":{"price":"370,000","special_price":"296,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo khoác Blazer 30% OFF ATYPICAL Áo khoác Blazer 699,000 VND GIẢM CÒN 489,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA87VFGVN-287545":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA87VFGVN-287546":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA87VFGVN-287547":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA87VFGVN-287548":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Kiểu Tay Dài Phối Ren 20% OFF ISHE Áo Kiểu Tay Dài Phối Ren 415,000 VND GIẢM CÒN 332,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA48WFFVN-403986":{"price":"415,000","special_price":"332,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA48WFFVN-403987":{"price":"415,000","special_price":"332,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA48WFFVN-403988":{"price":"415,000","special_price":"332,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA48WFFVN-403989":{"price":"415,000","special_price":"332,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Thun Henley Cổ Tim 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Henley Cổ Tim 199,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA51WYIVN-405396":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA51WYIVN-405397":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA51WYIVN-405398":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA51WYIVN-405399":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Công Sở 30% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Công Sở 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA06XHTVN-406090":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA06XHTVN-406091":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA06XHTVN-406092":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA06XHTVN-406093":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Chambray Trouser 29% OFF ATYPICAL Quần Chambray Trouser 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA84JMDVN-335453":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA84JMDVN-335454":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA84JMDVN-335455":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA84JMDVN-335456":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Thun Henley Cổ Tim 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Henley Cổ Tim 199,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA48WYLVN-405408":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA48WYLVN-405409":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA48WYLVN-405410":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA48WYLVN-405411":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Tay ngắn Bông Chân Đen 20% OFF ISHE Áo Tay ngắn Bông Chân Đen 390,000 VND GIẢM CÒN 312,000 VND Kích cỡ S XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA36WFRVN-404024":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA36WFRVN-404025":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA36WFRVN-404026":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA36WFRVN-404027":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Thun Henley Cổ Tròn 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Henley Cổ Tròn 199,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA52WYHVN-405392":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA52WYHVN-405393":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA52WYHVN-405394":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA52WYHVN-405395":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Henley Cổ Tròn 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Henley Cổ Tròn 199,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA54WYFVN-405384":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA54WYFVN-405385":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA54WYFVN-405386":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA54WYFVN-405387":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Tay Lửng 30% OFF Mango Áo Thun Tay Lửng 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA21TZQVN-365546":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA21TZQVN-365547":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo khoác Blazer Linen 30% OFF ATYPICAL Áo khoác Blazer Linen 699,000 VND GIẢM CÒN 489,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA89VFEVN-287537":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA89VFEVN-287538":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA89VFEVN-287539":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA89VFEVN-287540":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Jogger Nam 29% OFF ATYPICAL Quần Jogger Nam 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA87JMAVN-335441":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA87JMAVN-335442":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA87JMAVN-335443":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA87JMAVN-335444":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Quần Jeans Nam 30% OFF ATYPICAL Quần Jeans Nam 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA67WAQVN-403546":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA67WAQVN-403547":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA67WAQVN-403548":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA67WAQVN-403549":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Dáng Xòe Tay Con 49% OFF Inner Circle Đầm Dáng Xòe Tay Con 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA03LAQVN-382904":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"IN976AA03LAQVN-382905":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"IN976AA03LAQVN-382906":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Thun Henley Cổ Tim 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Henley Cổ Tim 199,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA49WYKVN-405404":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA49WYKVN-405405":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA49WYKVN-405406":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA49WYKVN-405407":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Tay Ngắn Họa Tiết Hoa 20% OFF ISHE Áo Tay Ngắn Họa Tiết Hoa 390,000 VND GIẢM CÒN 312,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA37WFQVN-404020":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA37WFQVN-404021":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA37WFQVN-404022":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA37WFQVN-404023":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Nước Hoa Hồng Whitening Secret Skn Softener 30% OFF Isa Knox Nước Hoa Hồng Whitening Secret Skn Softener 620,000 VND GIẢM CÒN 434,000 VND Kích cỡ 150 ml
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS388BE77QRUVN-394419":{"price":"620,000","special_price":"434,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Suông Không Tay 20% OFF ISHE Đầm Suông Không Tay 735,000 VND GIẢM CÒN 588,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA51WFCVN-403975":{"price":"735,000","special_price":"588,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA51WFCVN-403976":{"price":"735,000","special_price":"588,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA51WFCVN-403977":{"price":"735,000","special_price":"588,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Jeans Wash 10% OFF Burton Menswear Quần Jeans Wash 1,149,000 VND GIẢM CÒN 1,039,000 VND Kích cỡ 28 30 32 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA76XXJVN-373140":{"price":"1,149,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA76XXJVN-373141":{"price":"1,149,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA76XXJVN-373142":{"price":"1,149,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA76XXJVN-373143":{"price":"1,149,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"10%"},"BU071AA76XXJVN-373144":{"price":"1,149,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Quần Short Nam 30% OFF ATYPICAL Quần Short Nam 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 29 30 31 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA63WAUVN-403565":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA63WAUVN-403566":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA63WAUVN-403567":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA63WAUVN-403568":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA63WAUVN-403569":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Short Nam 30% OFF ATYPICAL Quần Short Nam 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 29 30 31 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA62WAVVN-403570":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA62WAVVN-403571":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA62WAVVN-403572":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA62WAVVN-403573":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA62WAVVN-403574":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Sandal Quai Nối Chéo 20% OFF Senta Sandal Quai Nối Chéo 349,000 VND GIẢM CÒN 280,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH52WBFVN-403620":{"price":"349,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH52WBFVN-403621":{"price":"349,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH52WBFVN-403622":{"price":"349,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH52WBFVN-403623":{"price":"349,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH52WBFVN-403624":{"price":"349,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Váy Bút Chì 20% OFF Inner Circle Váy Bút Chì 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA95UXSVN-367822":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA95UXSVN-367823":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA95UXSVN-367824":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Ví Cầm Tay Bì Thư 30% OFF EZRA by ZALORA Ví Cầm Tay Bì Thư 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC75ONGVN-346256":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đan Cói 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đan Cói 469,000 VND GIẢM CÒN 329,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH21NZYVN-345028":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH21NZYVN-345029":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH21NZYVN-345030":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH21NZYVN-345031":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH21NZYVN-345032":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169SH21NZYVN-345033":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Cổ Tròn Phối Túi In Họa Tiết 7% OFF Burton Menswear Áo Thun Cổ Tròn Phối Túi In Họa Tiết 429,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BU071AA96XWPVN-373045":{"price":"429,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"7%"},"BU071AA96XWPVN-373046":{"price":"429,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"7%"},"BU071AA96XWPVN-373047":{"price":"429,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"7%"},"BU071AA96XWPVN-373048":{"price":"429,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"7%"},"BU071AA96XWPVN-373049":{"price":"429,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"7%"}}}
 • Đầm Thun 19% OFF Inner Circle Đầm Thun 429,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA42WQBVN-370811":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA42WQBVN-370812":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA42WQBVN-370813":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Quần Kaki 30% OFF EZRA by ZALORA Quần Kaki 599,000 VND GIẢM CÒN 419,000 VND Kích cỡ 30 32 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA10KANVN-336724":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA10KANVN-336725":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA10KANVN-336726":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA10KANVN-336727":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Sandal Quai Chéo Hậu Nhiều Dây 20% OFF Senta Sandal Quai Chéo Hậu Nhiều Dây 325,000 VND GIẢM CÒN 260,000 VND Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH59WAYVN-403585":{"price":"325,000","special_price":"260,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH59WAYVN-403586":{"price":"325,000","special_price":"260,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH59WAYVN-403587":{"price":"325,000","special_price":"260,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH59WAYVN-403588":{"price":"325,000","special_price":"260,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH59WAYVN-403589":{"price":"325,000","special_price":"260,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Short Jeans Nam 29% OFF ATYPICAL Quần Short Jeans Nam 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 29 30 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA15VXWVN-369650":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA15VXWVN-369651":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA15VXWVN-369652":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA15VXWVN-369653":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Xòe Tay Lửng 20% OFF Inner Circle Đầm Xòe Tay Lửng 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA70VGJVN-368402":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA70VGJVN-368403":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA70VGJVN-368404":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Kiểu Phối Bèo 20% OFF Something Borrowed Đầm Kiểu Phối Bèo 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA61TQKVN-364818":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA61TQKVN-364819":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA61TQKVN-364820":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Váy Bút Chì Phối Lưới 20% OFF EZRA by ZALORA Váy Bút Chì Phối Lưới 549,000 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73TVUVN-358538":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA73TVUVN-358539":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA73TVUVN-358540":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA73TVUVN-358541":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Suông Tay Ngắn 20% OFF ISHE Đầm Suông Tay Ngắn 690,000 VND GIẢM CÒN 552,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA54WEZVN-403966":{"price":"690,000","special_price":"552,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA54WEZVN-403967":{"price":"690,000","special_price":"552,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA54WEZVN-403968":{"price":"690,000","special_price":"552,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Jeans Nam 30% OFF ATYPICAL Quần Jeans Nam 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 29 30 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA66WARVN-403550":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA66WARVN-403551":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA66WARVN-403552":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA66WARVN-403553":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA66WARVN-403554":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Ba Lô Du Lịch 50% OFF Santa Barbara Polo and R… Ba Lô Du Lịch 638,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SA900AC13RNMVN-396221":{"price":"638,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Tay Dài 30% OFF ATYPICAL Áo Tay Dài 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA95EDGVN-324908":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA95EDGVN-324909":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA95EDGVN-324910":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA95EDGVN-324911":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Phối Lưới Đắp Vạt Lưng 30% OFF EZRA by ZALORA Đầm Phối Lưới Đắp Vạt Lưng 599,000 VND GIẢM CÒN 419,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA30PEJVN-347766":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA30PEJVN-347767":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA30PEJVN-347768":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA30PEJVN-347769":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Nam Đính Quai Ngang 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Nam Đính Quai Ngang 749,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH09JDMVN-334806":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH09JDMVN-334807":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH09JDMVN-334808":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH09JDMVN-334809":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH09JDMVN-334810":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH09JDMVN-334811":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH09JDMVN-334812":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Túi Xách Saffiano Trapeze 20% OFF EZRA by ZALORA Túi Xách Saffiano Trapeze 749,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC14TIRVN-357536":{"price":"749,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Kiểu Cut-Out Vai 20% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Cut-Out Vai 249,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA99UCMVN-359033":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA99UCMVN-359034":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA99UCMVN-359035":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA99UCMVN-359036":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Xòe Cổ Tròn 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe Cổ Tròn 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA93UCSVN-359057":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA93UCSVN-359058":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA93UCSVN-359059":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA93UCSVN-359060":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Xòe Không Tay 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe Không Tay 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA57RUOVN-353422":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA57RUOVN-353423":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA57RUOVN-353424":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA57RUOVN-353425":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Thun Nam In Hình 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Nam In Hình 269,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA10YQFVN-408673":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA10YQFVN-408674":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA10YQFVN-408675":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA10YQFVN-408676":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Kiểu Túi Xéo 30% OFF TEXTO Quần Kiểu Túi Xéo 399,000 VND GIẢM CÒN 280,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TE007AA38QQNVN-350857":{"price":"399,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"30%"},"TE007AA38QQNVN-350858":{"price":"399,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"30%"},"TE007AA38QQNVN-350859":{"price":"399,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Suông Tay Ngắn 20% OFF ISHE Đầm Suông Tay Ngắn 690,000 VND GIẢM CÒN 552,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA55WEYVN-403963":{"price":"690,000","special_price":"552,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA55WEYVN-403964":{"price":"690,000","special_price":"552,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA55WEYVN-403965":{"price":"690,000","special_price":"552,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Cổ Tròn Tay Lửng 28% OFF EZRA by ZALORA Áo Cổ Tròn Tay Lửng 249,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA93PFUVN-347909":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA93PFUVN-347910":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA93PFUVN-347911":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA93PFUVN-347912":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Áo Thun Henley Cổ Tròn 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Henley Cổ Tròn 199,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA53WYGVN-405388":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA53WYGVN-405389":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA53WYGVN-405390":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA53WYGVN-405391":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Suông Không Tay 20% OFF ISHE Đầm Suông Không Tay 735,000 VND GIẢM CÒN 588,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA52WFBVN-403972":{"price":"735,000","special_price":"588,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA52WFBVN-403973":{"price":"735,000","special_price":"588,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA52WFBVN-403974":{"price":"735,000","special_price":"588,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Xuồng Quai Đôi Chéo Cổ 20% OFF Senta Xuồng Quai Đôi Chéo Cổ 389,000 VND GIẢM CÒN 312,000 VND Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH12WCTVN-403820":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH12WCTVN-403821":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH12WCTVN-403822":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH12WCTVN-403823":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH12WCTVN-403824":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Phối Màu Vạt Cách Điệu 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Phối Màu Vạt Cách Điệu 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA92RLNVN-352676":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA92RLNVN-352677":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA92RLNVN-352678":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA92RLNVN-352679":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Kiểu In Họa Tiết 20% OFF Something Borrowed Đầm Kiểu In Họa Tiết 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA64TQHVN-364809":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA64TQHVN-364810":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA64TQHVN-364811":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Jeans Nam Skinny 30% OFF ATYPICAL Quần Jeans Nam Skinny 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 30 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA71WAMVN-403530":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA71WAMVN-403531":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA71WAMVN-403532":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA71WAMVN-403533":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA71WAMVN-403534":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Tây Nam Cột Dây 18% OFF Zilandi Giày Tây Nam Cột Dây 829,000 VND GIẢM CÒN 679,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH68UPFVN-360050":{"price":"829,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH68UPFVN-360051":{"price":"829,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH68UPFVN-360052":{"price":"829,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH68UPFVN-360053":{"price":"829,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"18%"},"ZI808SH68UPFVN-360054":{"price":"829,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"18%"}}}
 • Giày Cổ Cao Cách Điêu 28% OFF Zilandi Giày Cổ Cao Cách Điêu 849,000 VND GIẢM CÒN 609,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH94OEVVN-345532":{"price":"849,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH94OEVVN-345533":{"price":"849,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH94OEVVN-345534":{"price":"849,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH94OEVVN-345535":{"price":"849,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH94OEVVN-345536":{"price":"849,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Áo Tay Ngắn Kimono 28% OFF EZRA by ZALORA Áo Tay Ngắn Kimono 249,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA86PGBVN-347937":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA86PGBVN-347938":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA86PGBVN-347939":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA86PGBVN-347940":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Áo Khoác Blazer 20% OFF EZRA by ZALORA Áo Khoác Blazer 699,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA45VRAVN-362483":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA45VRAVN-362484":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA45VRAVN-362485":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA45VRAVN-362486":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Mọi Nam Phối Sọc 29% OFF Zilandi Giày Mọi Nam Phối Sọc 729,000 VND GIẢM CÒN 519,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH98TNDVN-357797":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH98TNDVN-357798":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH98TNDVN-357799":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH98TNDVN-357800":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH98TNDVN-357801":{"price":"729,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Giả Vest 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Giả Vest 549,000 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA91TVCVN-358466":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA91TVCVN-358467":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA91TVCVN-358468":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA91TVCVN-358469":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Dép Kẹp Đính Hoa 20% OFF Senta Dép Kẹp Đính Hoa 299,000 VND GIẢM CÒN 240,000 VND Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH60WAXVN-403580":{"price":"299,000","special_price":"240,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH60WAXVN-403581":{"price":"299,000","special_price":"240,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH60WAXVN-403582":{"price":"299,000","special_price":"240,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH60WAXVN-403583":{"price":"299,000","special_price":"240,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH60WAXVN-403584":{"price":"299,000","special_price":"240,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Xòe In Hoa 19% OFF Something Borrowed Đầm Xòe In Hoa 579,000 VND GIẢM CÒN 469,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA04YTJVN-375009":{"price":"579,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"19%"},"SO977AA04YTJVN-375010":{"price":"579,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"19%"},"SO977AA04YTJVN-375011":{"price":"579,000","special_price":"469,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Oxford Đế Vân Gỗ 28% OFF Zilandi Giày Oxford Đế Vân Gỗ 749,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Kích cỡ 39 40 41 42 43
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH14OEBVN-345432":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH14OEBVN-345433":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH14OEBVN-345434":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH14OEBVN-345435":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH14OEBVN-345436":{"price":"749,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Váy Bút Chì Phối Ren 20% OFF EZRA by ZALORA Váy Bút Chì Phối Ren 499,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA75TVSVN-358530":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA75TVSVN-358531":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA75TVSVN-358532":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA75TVSVN-358533":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Cổ Thuyền Tay Lửng 28% OFF EZRA by ZALORA Áo Cổ Thuyền Tay Lửng 249,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA96PFRVN-347897":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA96PFRVN-347898":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA96PFRVN-347899":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA96PFRVN-347900":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Đầm Trễ Vai Đắp Vạt 29% OFF EZRA by ZALORA Đầm Trễ Vai Đắp Vạt 549,000 VND GIẢM CÒN 389,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA39PEAVN-347730":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA39PEAVN-347731":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA39PEAVN-347732":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA39PEAVN-347733":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Cổ Tim Dây Kéo Trước 20% OFF ISHE Áo Cổ Tim Dây Kéo Trước 370,000 VND GIẢM CÒN 296,000 VND Kích cỡ S M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA38WFPVN-404016":{"price":"370,000","special_price":"296,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA38WFPVN-404017":{"price":"370,000","special_price":"296,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA38WFPVN-404018":{"price":"370,000","special_price":"296,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA38WFPVN-404019":{"price":"370,000","special_price":"296,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Suông Phối Sọc 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Suông Phối Sọc 499,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA33RRQVN-353256":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA33RRQVN-353257":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA33RRQVN-353258":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA33RRQVN-353259":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Công Sở 30% OFF Inner Circle Đầm Công Sở 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA03SGEVN-362942":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA03SGEVN-362943":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA03SGEVN-362944":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Ví Cầm Tay Panelled Envelope 30% OFF EZRA by ZALORA Ví Cầm Tay Panelled Envelope 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AC83OMYVN-346248":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Sọc Vàng Nhỏ 30% OFF ATYPICAL Áo Sơ Mi Tay Dài Sọc Vàng Nhỏ 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA56DDVVN-322536":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA56DDVVN-322537":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA56DDVVN-322538":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA56DDVVN-322539":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Cổ Tròn Tay Lửng 28% OFF EZRA by ZALORA Áo Cổ Tròn Tay Lửng 249,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA91PFWVN-347917":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA91PFWVN-347918":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA91PFWVN-347919":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA91PFWVN-347920":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Mọi Nam Viền Chỉ Nổi 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Mọi Nam Viền Chỉ Nổi 759,000 VND GIẢM CÒN 609,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH00TUTVN-358424":{"price":"759,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH00TUTVN-358425":{"price":"759,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH00TUTVN-358426":{"price":"759,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH00TUTVN-358427":{"price":"759,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH00TUTVN-358428":{"price":"759,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH00TUTVN-358429":{"price":"759,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH00TUTVN-358430":{"price":"759,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Short Jeans Nam 29% OFF ATYPICAL Quần Short Jeans Nam 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 29 30 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA13VXYVN-369658":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA13VXYVN-369659":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA13VXYVN-369660":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"AT987AA13VXYVN-369661":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Quần Short Nam 30% OFF ATYPICAL Quần Short Nam 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 29 30 31 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA64WATVN-403560":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA64WATVN-403561":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA64WATVN-403562":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA64WATVN-403563":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA64WATVN-403564":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Kiểu Phối Ren Và Lưới 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Kiểu Phối Ren Và Lưới 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA33VNQVN-362128":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA33VNQVN-362129":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA33VNQVN-362130":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA33VNQVN-362131":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}

Thời trang hàng hiệu khuyến mãi với giá cực shock

Sản phẩm thời trang khuyến mãi luôn là đề tài hấp dẫn dành cho mọi người, nhưng nghĩ đến cảm giác phải chen lấn xô đẩy giữa đám đông để có được món hàng thời trang giảm giá tại các cửa hàng là điều không thể đối với nhiều người. Hơn nữa, với hàng trang phục khuyến mãi, chọn lựa cho mình một bộ quần áo hoặc đôi giày dép có kích cỡ vừa ý gần như là điều không thể. Nếu như có một nơi luôn có sẵn những sản phẩm hàng hiệu giảm giá shock, bạn sẽ ghé thăm chứ? Hãy truy cập ngay vào trang mua sắm trực tuyến ZALORA.vn để đem lại niềm phấn khích cho sở thích mua quần áo giá rẻ của bạn. Bạn hãy yên tâm khi đến với ZALORA, nơi bạn có thể có được cơ hội mua sắm các sản phẩm thời trang hàng hiệu giảm giá shock với chất lượng hàng luôn được đảm bảo! Những sản phẩm thời trang hàng hiệu giá tốt luôn là niềm mong muốn của tất cả các bạn nữ hay bạn nam yêu thích thời trang, những sản phẩm thời trang luôn dễ dàng kết hợp với các sản phẩm thời trang khác như một chiếc áo phông nữ, quần shorts nam hay đơn giản hơn là những chiếc ví tay nữ với giá cạnh tranh chỉ có tại Zalora Việt Nam.

Mua hàng thời trang khuyến mãi - Hotdeal

Đừng nghĩ rằng bạn chỉ săn được hàng trang phục khuyến mãi khi phải đến trực tiếp cửa hàng, đừng cho rằng bạn chỉ có thể nhận được cả chất lượng sản phẩm khi trực tiếp lựa chọn. Và cũng đừng mặc định rằng các sản phẩm có giá cả phải chăng sẽ chỉ là những mặt hàng lỗi thời và kém chất lượng! Tại ZALORA, chúng tôi tự hào mang đến cho bạn các sản phẩm thời trang giá rẻ, bạn có thể thoải mái mua đồ giá rẻ, sắm quần áo, giày dép, phụ kiện trực tuyến tại trang mua sắm thời trang Zalora.vn. Bạn sẽ được mua hàng giá rẻ một cách dễ dàng và tìm được cho mình phong cách thời trang phù hợp tại trang web mua sắm thời trang trực tuyến Zalora.vn. Không chỉ giới thiệu với bạn các sản phẩm chất lượng cao, đội ngũ ZALORA còn cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí để bạn có thể thoải mái mua hàng giảm giá ngay cả khi đang ở nhà. Hãy thay đổi phong cách mua sắm thông thường của bạn bằng cách thức mua hàng khuyến mãi mới, nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả tại Zalora Việt Nam!