TRANG PHụC: (12210 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm May Lưới 50% OFF ZALORA Đầm May Lưới 599,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA48RIHVN-395726":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA48RIHVN-395727":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA48RIHVN-395728":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA48RIHVN-395729":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Playsuit May Ren ZALORA Playsuit May Ren 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA89FQSVN-474840":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA89FQSVN-474841":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA89FQSVN-474842":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA89FQSVN-474843":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Hoa ZALORA Đầm Xòe In Hoa 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA49KLIVN-484458":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49KLIVN-484459":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49KLIVN-484460":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49KLIVN-484461":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Skinny River Island Quần Jeans Skinny 1,099,000 VND
  Kích cỡ 28 30 32 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA36ZBFSG-460225":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA36ZBFSG-460226":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA36ZBFSG-460227":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA36ZBFSG-460228":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA36ZBFSG-460229":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA29RJAVN-395802":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395803":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395804":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395805":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm 20% OFF ZALORA Đầm Ôm 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA86XUBVN-407079":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA86XUBVN-407080":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA86XUBVN-407081":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA86XUBVN-407082":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA30RIZVN-395798":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395799":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395800":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395801":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết 20% OFF ZALORA Đầm In Họa Tiết 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA09WSGVN-404879":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA09WSGVN-404880":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA09WSGVN-404881":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA09WSGVN-404882":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Len Tròng Cổ Dorothy Perkins Áo Len Tròng Cổ 779,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA66MQRSG-690547":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66MQRSG-690548":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66MQRSG-690549":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66MQRSG-690550":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66MQRSG-690551":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối Màu 50% OFF ZALORA Áo Khoác Phối Màu 699,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA48OYTVN-390469":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA48OYTVN-390470":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA48OYTVN-390471":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA48OYTVN-390472":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Midi Bandeau ZALORA BASICS Đầm Midi Bandeau 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA26NQZVN-387985":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387986":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387987":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387988":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuit May Ren ZALORA Playsuit May Ren 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA90FQRVN-474836":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90FQRVN-474837":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90FQRVN-474838":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90FQRVN-474839":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Basic ZALORA BASICS Áo Basic 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA27PDKVN-390910":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27PDKVN-390911":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27PDKVN-390912":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27PDKVN-390913":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Blazer Thời Trang ZALORA Áo Khoác Blazer Thời Trang 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA93DRQVN-418833":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93DRQVN-418834":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93DRQVN-418835":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93DRQVN-418836":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuits 49% OFF ZALORA Jumpsuits 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA40PCXVN-390870":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011AA40PCXVN-390871":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011AA40PCXVN-390872":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011AA40PCXVN-390873":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Thun Trễ Vai 48% OFF ZALORA Áo Thun Trễ Vai 249,000 VND GIẢM CÒN 129,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA47PCQVN-390842":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"ZA011AA47PCQVN-390843":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"ZA011AA47PCQVN-390844":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"ZA011AA47PCQVN-390845":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Áo Peplum 50% OFF ZALORA Áo Peplum 379,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA74NSZVN-388171":{"price":"379,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA74NSZVN-388172":{"price":"379,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA74NSZVN-388173":{"price":"379,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA74NSZVN-388174":{"price":"379,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA32RIXVN-395790":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395791":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395792":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395793":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Oxford ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Oxford 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA73PJIVN-391476":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73PJIVN-391477":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73PJIVN-391478":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73PJIVN-391479":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Trễ Vai 48% OFF ZALORA Áo Thun Trễ Vai 249,000 VND GIẢM CÒN 129,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA50PCNVN-390830":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"ZA011AA50PCNVN-390831":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"ZA011AA50PCNVN-390832":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"ZA011AA50PCNVN-390833":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Áo Khoác Xòe Dorothy Perkins Áo Khoác Xòe 2,619,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA98ETPSG-677400":{"price":"2,619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA98ETPSG-677401":{"price":"2,619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA98ETPSG-677402":{"price":"2,619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA98ETPSG-677403":{"price":"2,619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA98ETPSG-677404":{"price":"2,619,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Lửng 50% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Tay Lửng 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA40VNJVN-362100":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA40VNJVN-362101":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA40VNJVN-362102":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA40VNJVN-362103":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Thun Cắt Laser Hoa 29% OFF ZALORA Áo Thun Cắt Laser Hoa 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA54QDHVN-393308":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZA011AA54QDHVN-393309":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZA011AA54QDHVN-393310":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZA011AA54QDHVN-393311":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Phối Màu 24:01 Áo Sơ Mi Tay Dài Phối Màu 469,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AA72XZJVN-460267":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA72XZJVN-460268":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA72XZJVN-460269":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA72XZJVN-460270":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phủ Ren Lưới 20% OFF ZALORA Đầm Phủ Ren Lưới 499,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA06WSJVN-404891":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA06WSJVN-404892":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA06WSJVN-404893":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA06WSJVN-404894":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Cổ Đổ 43% OFF ZALORA Đầm Cổ Đổ 349,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA31PDGVN-390897":{"price":"349,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"43%"},"ZA011AA31PDGVN-390898":{"price":"349,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"43%"},"ZA011AA31PDGVN-390899":{"price":"349,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"43%"},"ZA011AA31PDGVN-390900":{"price":"349,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"43%"},"ZA011AA31PDGVN-402236":{"price":"349,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"43%"}}}
 • Áo Kiểu Cổ Chữ V ZALORA Áo Kiểu Cổ Chữ V 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA96EDBVN-419836":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96EDBVN-419837":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96EDBVN-419838":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96EDBVN-419839":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Tay Dài 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA60MDFVN-384866":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MDFVN-384867":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MDFVN-384868":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MDFVN-384869":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Cotton Oxford River Island Áo Sơ Mi Cotton Oxford 1,399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA43ZJKSG-667989":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA43ZJKSG-667990":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA43ZJKSG-667991":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA43ZJKSG-667992":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA43ZJKSG-667993":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Hai Tầng ZALORA Đầm Dáng Ôm Hai Tầng 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA02AABVN-464017":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02AABVN-464018":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02AABVN-464019":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02AABVN-464020":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02AABVN-464021":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Caridgan Phối Da ZALORA Áo Khoác Caridgan Phối Da 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA67AAMVN-410892":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67AAMVN-410893":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67AAMVN-410894":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67AAMVN-410895":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới 49% OFF ZALORA Đầm Phối Lưới 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA74VPXVN-362384":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA74VPXVN-362385":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA74VPXVN-362386":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA74VPXVN-362387":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Đầm Suông Khóa Kéo Sau Dorothy Perkins Đầm Suông Khóa Kéo Sau 1,219,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA20ESTSG-677298":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20ESTSG-677299":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20ESTSG-677300":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20ESTSG-677301":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20ESTSG-677302":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Flecked t-shirt 42% OFF Mango Flecked t-shirt 449,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA70UBPVN-365710":{"price":"449,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"42%"},"MA215AA70UBPVN-365711":{"price":"449,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"42%"},"MA215AA70UBPVN-365712":{"price":"449,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"42%"},"MA215AA70UBPVN-365713":{"price":"449,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"42%"},"MA215AA70UBPVN-365714":{"price":"449,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"42%"}}}
 • Áo Basic ZALORA BASICS Áo Basic 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA26PDLVN-390914":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA26PDLVN-390915":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA26PDLVN-390916":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA26PDLVN-390917":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Dài 49% OFF ZALORA Áo Kiểu Tay Dài 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA48MLJVN-385593":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011AA48MLJVN-385594":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011AA48MLJVN-385595":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011AA48MLJVN-385596":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Thun In Hoa Something Borrowed Áo Thun In Hoa 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA43NVCVN-439538":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43NVCVN-439539":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43NVCVN-439540":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43NVCVN-439541":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Trơn Không Tay ZALORA Đầm Xòe Trơn Không Tay 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA47KLKVN-484466":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47KLKVN-484467":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47KLKVN-484468":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47KLKVN-484469":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuit In Hoa ZALORA Playsuit In Hoa 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA91FQQVN-474832":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA91FQQVN-474833":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA91FQQVN-474834":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA91FQQVN-474835":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo May Khóa Tay ZALORA BASICS Áo May Khóa Tay 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA15SZWVN-398794":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15SZWVN-398795":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15SZWVN-398796":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15SZWVN-398797":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Jacquard Cổ Trụ ZALORA Đầm Xòe In Jacquard Cổ Trụ 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA50KLHVN-484454":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50KLHVN-484455":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50KLHVN-484456":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50KLHVN-484457":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Jersey In Hoa Dorothy Perkins Đầm Xòe Jersey In Hoa 1,049,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA43WZWSG-662447":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA43WZWSG-662448":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA43WZWSG-662449":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA43WZWSG-662450":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA43WZWSG-662451":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cotton Fitted Shirt 43% OFF Mango Cotton Fitted Shirt 749,000 VND GIẢM CÒN 429,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA40TYXVN-365494":{"price":"749,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"43%"},"MA215AA40TYXVN-365495":{"price":"749,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"43%"},"MA215AA40TYXVN-365496":{"price":"749,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"43%"},"MA215AA40TYXVN-365497":{"price":"749,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"43%"}}}
 • Đầm Phối Trong Suốt 40% OFF Something Borrowed Đầm Phối Trong Suốt 599,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA59RXGVN-396871":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA59RXGVN-396872":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA59RXGVN-396873":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Playsuits In Họa Tiết ZALORA Playsuits In Họa Tiết 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA61KZIVN-433141":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA61KZIVN-433142":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA61KZIVN-433143":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA61KZIVN-433144":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu ZALORA BASICS Áo Kiểu 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA95XAMVN-405588":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA95XAMVN-405589":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA95XAMVN-405590":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA95XAMVN-405591":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits Tay Dài 50% OFF EZRA by ZALORA Playsuits Tay Dài 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA00THFVN-364205":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA00THFVN-364206":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA00THFVN-364207":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA00THFVN-364208":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Phối Lưới Trong Suốt 20% OFF ZALORA Đầm Phối Lưới Trong Suốt 549,000 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA12XDRVN-405806":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA12XDRVN-405807":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA12XDRVN-405808":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA12XDRVN-405809":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Croptop Tay Kimono ZALORA BASICS Áo Croptop Tay Kimono 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA70CJXVN-416132":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA70CJXVN-416133":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA70CJXVN-416134":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA70CJXVN-416135":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cắt Laser Something Borrowed Đầm Cắt Laser 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA08KALVN-431370":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08KALVN-431371":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08KALVN-431372":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08KALVN-431373":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối Da ZALORA Áo Khoác Phối Da 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA99URSVN-453777":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA99URSVN-453778":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA99URSVN-453779":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA99URSVN-453780":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Phối Lưới 19% OFF ZALORA Áo Thun Phối Lưới 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA27WVKVN-405135":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZA011AA27WVKVN-405136":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZA011AA27WVKVN-405137":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZA011AA27WVKVN-405138":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Đầm Kiểu 40% OFF Something Borrowed Đầm Kiểu 649,000 VND GIẢM CÒN 389,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA96RCPVN-395207":{"price":"649,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA96RCPVN-395208":{"price":"649,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA96RCPVN-395209":{"price":"649,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Ren 50% OFF ZALORA Đầm Ren 799,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA07LPWVN-384017":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA07LPWVN-384018":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA07LPWVN-384019":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA07LPWVN-384020":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Peplum Phối Ren ZALORA Đầm Peplum Phối Ren 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA19ICYVN-479303":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19ICYVN-479304":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19ICYVN-479305":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19ICYVN-479306":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits In Họa Tiết ZALORA Playsuits In Họa Tiết 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA60KZJVN-433145":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA60KZJVN-433146":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA60KZJVN-433147":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA60KZJVN-433148":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Liền Nón Lót Bông Dorothy Perkins Áo Khoác Liền Nón Lót Bông 2,279,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA32XAHSG-662502":{"price":"2,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA32XAHSG-662503":{"price":"2,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA32XAHSG-662504":{"price":"2,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA32XAHSG-662505":{"price":"2,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA32XAHSG-662506":{"price":"2,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phối Màu 40% OFF ZALORA Áo Phối Màu 449,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA68RDRVN-395301":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA68RDRVN-395302":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA68RDRVN-395303":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA68RDRVN-395304":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Xòe Phối Da Something Borrowed Đầm Xòe Phối Da 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA73XQSVN-406711":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA73XQSVN-406712":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA73XQSVN-406713":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Chữ #throwback 24:01 Áo Thun In Chữ #throwback 349,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AA40RJNVN-446895":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA40RJNVN-446896":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA40RJNVN-446897":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA40RJNVN-446898":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Hai Màu Tay Raglan 24:01 Áo Thun Hai Màu Tay Raglan 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AA91IOQVN-428500":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA91IOQVN-428501":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA91IOQVN-428502":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA91IOQVN-428503":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Tay Kimono ZALORA Áo Kiểu Phối Tay Kimono 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA52XSLVN-459667":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA52XSLVN-459668":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA52XSLVN-459669":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA52XSLVN-459670":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA52XSLVN-459671":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Something Borrowed Đầm Cut-out 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA76XQPVN-406702":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA76XQPVN-406703":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA76XQPVN-406704":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuits 45% OFF ZALORA Jumpsuits 599,000 VND GIẢM CÒN 329,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA03RKAVN-395930":{"price":"599,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"45%"},"ZA011AA03RKAVN-395931":{"price":"599,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"45%"},"ZA011AA03RKAVN-395932":{"price":"599,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"45%"},"ZA011AA03RKAVN-395933":{"price":"599,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"45%"}}}
 • Áo Peplum 50% OFF ZALORA Áo Peplum 379,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA73NTAVN-388175":{"price":"379,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA73NTAVN-388176":{"price":"379,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA73NTAVN-388177":{"price":"379,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA73NTAVN-388178":{"price":"379,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Decorative Pocket Satin Blouse 43% OFF Mango Decorative Pocket Satin Blouse 749,000 VND GIẢM CÒN 429,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA18TZTVN-365553":{"price":"749,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"43%"},"MA215AA18TZTVN-365554":{"price":"749,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"43%"},"MA215AA18TZTVN-365555":{"price":"749,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"43%"}}}
 • Đầm May Lưới 49% OFF ZALORA Đầm May Lưới 549,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA47RIIVN-395730":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011AA47RIIVN-395731":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011AA47RIIVN-395732":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011AA47RIIVN-395733":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Khoác Da 30% OFF Dorothy Perkins Áo Khoác Da 2,879,000 VND GIẢM CÒN 2,019,000 VND Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA58OCNSG-643438":{"price":"2,879,000","special_price":"2,019,000","saving_percentage":"30%"},"DO016AA58OCNSG-643439":{"price":"2,879,000","special_price":"2,019,000","saving_percentage":"30%"},"DO016AA58OCNSG-643440":{"price":"2,879,000","special_price":"2,019,000","saving_percentage":"30%"},"DO016AA58OCNSG-643441":{"price":"2,879,000","special_price":"2,019,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Tùng Xòe 20% OFF ZALORA Đầm Tùng Xòe 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA81XEWVN-405888":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA81XEWVN-405889":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA81XEWVN-405890":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA81XEWVN-405891":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Tây 40% OFF ZALORA Quần Tây 449,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA08PAHVN-390584":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA08PAHVN-390585":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA08PAHVN-390586":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA08PAHVN-390587":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Thun In Chữ #throwback 24:01 Áo Thun In Chữ #throwback 349,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AA41RJMVN-446891":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA41RJMVN-446892":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA41RJMVN-446893":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA41RJMVN-446894":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Lửng 50% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Tay Lửng 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA41VNIVN-362096":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA41VNIVN-362097":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA41VNIVN-362098":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA41VNIVN-362099":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Kiểu Phủ Tay 40% OFF ZALORA Áo Kiểu Phủ Tay 449,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA95PMIVN-391767":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA95PMIVN-391768":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA95PMIVN-391769":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA95PMIVN-391770":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Chân Váy Phối Ren 48% OFF ZALORA Chân Váy Phối Ren 399,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA75NWUVN-388528":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"ZA011AA75NWUVN-388529":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"ZA011AA75NWUVN-388530":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"ZA011AA75NWUVN-388531":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Đầm Dáng Suông Something Borrowed Đầm Dáng Suông 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA35NVKVN-439561":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA35NVKVN-439562":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA35NVKVN-439563":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Hai Ly Inner Circle Quần Hai Ly 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59FKEVN-474531":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59FKEVN-474532":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59FKEVN-474533":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuit In Hoa ZALORA Playsuit In Hoa 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA93FQOVN-474824":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93FQOVN-474825":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93FQOVN-474826":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93FQOVN-474827":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Ánh Kim Dorothy Perkins Đầm Suông Ánh Kim 1,109,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA21ESSSG-677293":{"price":"1,109,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA21ESSSG-677294":{"price":"1,109,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA21ESSSG-677295":{"price":"1,109,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA21ESSSG-677296":{"price":"1,109,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA21ESSSG-677297":{"price":"1,109,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Henley ZALORA BASICS Áo Thun Henley 179,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA39YDOVN-407728":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA39YDOVN-407729":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA39YDOVN-407730":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA39YDOVN-407731":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Họa Tiết Origami ZALORA Đầm Dáng Xòe Họa Tiết Origami 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA08ZZVVN-463987":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08ZZVVN-463988":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08ZZVVN-463989":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08ZZVVN-463990":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08ZZVVN-463991":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đính Hạt Đá ZALORA Đầm Đính Hạt Đá 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA67QZWVN-395060":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67QZWVN-395061":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67QZWVN-395062":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67QZWVN-395063":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Caro 27% OFF Mango Đầm Kiểu In Caro 999,000 VND GIẢM CÒN 729,000 VND Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA65SXYVN-398631":{"price":"999,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"27%"},"MA215AA65SXYVN-398632":{"price":"999,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"27%"},"MA215AA65SXYVN-398633":{"price":"999,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"27%"},"MA215AA65SXYVN-398634":{"price":"999,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"27%"},"MA215AA65SXYVN-398635":{"price":"999,000","special_price":"729,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Đầm Suông Rộng Inner Circle Đầm Suông Rộng 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA10ADPVN-464258":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA10ADPVN-464259":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA10ADPVN-464260":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Yếm 40% OFF Something Borrowed Đầm Cổ Yếm 649,000 VND GIẢM CÒN 389,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA58RXHVN-396874":{"price":"649,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA58RXHVN-396875":{"price":"649,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA58RXHVN-396876":{"price":"649,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Da ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Phối Da 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA68MGTVN-385181":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA68MGTVN-385182":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA68MGTVN-385183":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA68MGTVN-385184":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ôm Vạt Xéo 49% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy Ôm Vạt Xéo 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA53VQSVN-362451":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169AA53VQSVN-362452":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169AA53VQSVN-362453":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169AA53VQSVN-362454":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Chéo Trước 50% OFF EZRA by ZALORA Áo Chéo Trước 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA08EGPVN-325266":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA08EGPVN-325267":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA08EGPVN-325268":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA08EGPVN-325269":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Kiểu 43% OFF Mango Áo Kiểu 749,000 VND GIẢM CÒN 429,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA11UAAVN-365573":{"price":"749,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"43%"},"MA215AA11UAAVN-365575":{"price":"749,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"43%"},"MA215AA11UAAVN-365577":{"price":"749,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"43%"}}}
 • Đầm May Lớp ZALORA Đầm May Lớp 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA96FUHVN-475134":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96FUHVN-475135":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96FUHVN-475136":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96FUHVN-475137":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits Tay Dài 50% OFF EZRA by ZALORA Playsuits Tay Dài 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA98THHVN-364213":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA98THHVN-364214":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA98THHVN-364215":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA98THHVN-364216":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Màu 24:01 Áo Sơ Mi Phối Màu 469,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AA71XZKVN-460271":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA71XZKVN-460272":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA71XZKVN-460273":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA71XZKVN-460274":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cổ chữ V 40% OFF ZALORA Áo Kiểu Cổ chữ V 379,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA66OYBVN-390397":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA66OYBVN-390398":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA66OYBVN-390399":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA66OYBVN-390400":{"price":"379,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Ôm Cổ Xẻ V Dorothy Perkins Đầm Ôm Cổ Xẻ V 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA37XACSG-662477":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37XACSG-662478":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37XACSG-662479":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37XACSG-662480":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37XACSG-662481":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Vạt Cách Điệu ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Tay Dài Vạt Cách Điệu 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA45BSOVN-466870":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA45BSOVN-466871":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA45BSOVN-466872":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA45BSOVN-466873":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Something Borrowed Áo Khoác Dáng Dài 999,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA75TCIVN-450799":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da Something Borrowed Áo Khoác Da 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA89DVQVN-419110":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89DVQVN-419111":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89DVQVN-419112":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89DVQVN-419113":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

ZALORA VIỆT NAM – KHÁM PHÁ BỘ SƯU TẬP THỜI TRANG 2014 MỚI NHẤT

Đứng trước hàng trăm nhãn hiệu thời trang với những kiểu dáng và nguồn xuất xứ đa dạng, bạn khó tránh khỏi choáng ngợp và khó lòng tìm thấy được món đồ mình đang cần. Mua sắm online tại ZALORA.VN sẽ là giải pháp shopping lý tưởng dành cho bạn trong thời đại toàn cầu hóa. Với ưu điểm tiết kiệm tối đa thời gian cho bạn, ZALORA mang đến bạn những bộ thời trang hàng hiệu theo mùa được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế như May London, Inner Circle, Prospero,…Phục vụ nhu cầu đa dạng từ thời trang công sở đến thời trang dạo phố, trang phục thể thao,…cho mọi đối tượng nam nữ với mức giá tốt nhất. Click ngay để bước vào thế giới thời trang thu nhỏ tại ZALORA.VN và cảm nhận những tiện ích mua sắm trực tuyến cũng như dịch vụ khách hàng tuyệt vời từ chúng tôi.

ZALORA.VN - ĐỊA CHỈ MUA SẮM THỜI TRANG TRỰC TUYẾN CỦA CÁC FASHIONISTA

Nhu cầu mua sắm thời trang không bao giờ là đủ với các fashionista. Shop thời trang trực tuyến hàng đầu Việt Nam - ZALORA.VN tự tin có thể đáp ứng những yêu cầu khó tính nhất từ các tín đồ thời trang với hàng ngàn quần áo thời trang mới được cập nhật theo xu hướng thịnh hành nhất từ phong cách trẻ trung đầy sức hút của trang phục street-style hay nét đằm thắm, cổ điển đến từ những kiểu chân váy xòe vintage hay sự tinh tế, thanh lịch đến từ quần kaki nữ. Hãy cùng khám phá những bộ sưu tập từ những thương hiệu quần áo nữ thời trang nổi bật và chọn cho mình một bộ cánh ưng ý nhé!

BIẾN HÓA PHONG CÁCH CÙNG XU HƯỚNG THỜI TRANG NAM 2014

Ngày nay, quần áo nam không chỉ đóng khung trong chiếc áo và quần tây buồn tẻ mà nhận được nhiều sự quan tâm chăm chút từ các nhà nhãn hiệu thiết kế…,vì vậy mà kiểu dáng lẫn màu sắc đã trở nên đa dạng, tăng thêm sự lựa chọn cho phái mạnh: từ những chiếc quần short nam phối cùng giày mọi tăng thêm vẻ nam tính và lịch lãm cho các đấng mày râu.

TOP NHỮNG TRANG PHỤC KHÔNG BAO GIỜ LỖI MỐT

Với ưu điểm dễ phối đồ, tương thích với nhiều phong cách khác nhau và trụ mãi qua các mùa thời trang như quần jean nữ, áo đầm đẹp màu đen, váy bút chì, là những trang phục cơ bản nên có trong tủ quần áo của bạn. Hãy tận dụng chúng một cách triệt để vì chúng sẽ giúp bạn tiết kiệm hầu bao dùng cho việc mua sắm của mình đấy.