TRANG PHụC: (8573 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA32RIXVN-395790":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395791":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395792":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395793":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA29RJAVN-395802":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395803":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395804":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395805":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA30RIZVN-395798":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395799":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395800":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395801":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Lửng 30% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Tay Lửng 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA39VNKVN-362104":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA39VNKVN-362105":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA39VNKVN-362106":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA39VNKVN-362107":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Tây ZALORA Quần Tây 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA09PAGVN-390580":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09PAGVN-390581":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09PAGVN-390582":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09PAGVN-390583":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits Tay Dài 30% OFF EZRA by ZALORA Playsuits Tay Dài 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA01THEVN-364201":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA01THEVN-364202":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA01THEVN-364203":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA01THEVN-364204":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Kiểu Cut-Out Vai 28% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Cut-Out Vai 249,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA02UCJVN-359021":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA02UCJVN-359022":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA02UCJVN-359023":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA02UCJVN-359024":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới ZALORA BASICS Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA59UVGVN-367594":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367595":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367596":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367597":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Da ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Phối Da 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA68MGTVN-385181":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA68MGTVN-385182":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA68MGTVN-385183":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA68MGTVN-385184":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA28RJBVN-395806":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA28RJBVN-395807":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA28RJBVN-395808":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA28RJBVN-395809":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Lửng 30% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Tay Lửng 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA38VNLVN-362108":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA38VNLVN-362109":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA38VNLVN-362110":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA38VNLVN-362111":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Sơ Mi Oxford ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Oxford 469,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA76PJFVN-391464":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76PJFVN-391465":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76PJFVN-391466":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76PJFVN-391467":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Tay Dài 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA59MDGVN-384870":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA59MDGVN-384871":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA59MDGVN-384872":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA59MDGVN-384873":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Basic ZALORA BASICS Áo Basic 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA27PDKVN-390910":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27PDKVN-390911":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27PDKVN-390912":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27PDKVN-390913":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi ZALORA BASICS Đầm Sơ Mi 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA33MICVN-385291":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA33MICVN-385292":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA33MICVN-385293":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA33MICVN-385294":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Bandeau ZALORA BASICS Đầm Midi Bandeau 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA26NQZVN-387985":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387986":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387987":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387988":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuits ZALORA Jumpsuits 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA40PCXVN-390870":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA40PCXVN-390871":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA40PCXVN-390872":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA40PCXVN-390873":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Dài ZALORA Áo Kiểu Tay Dài 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA49MLIVN-385589":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49MLIVN-385590":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49MLIVN-385591":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49MLIVN-385592":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đính Hạt Đá ZALORA Đầm Đính Hạt Đá 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA69QZUVN-395052":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA69QZUVN-395053":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA69QZUVN-395054":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA69QZUVN-395055":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA31RIYVN-395794":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31RIYVN-395795":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31RIYVN-395796":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31RIYVN-395797":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Bandeau ZALORA BASICS Đầm Midi Bandeau 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA22NRDVN-388001":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA22NRDVN-388002":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA22NRDVN-388003":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA22NRDVN-388004":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Đính Hạt Trang Trí Dorothy Perkins Đầm Xòe Đính Hạt Trang Trí 1,599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA63YEYSG-566887":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566888":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566889":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566890":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566891":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sweater ZALORA BASICS Áo Sweater 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA58PRPVN-392251":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58PRPVN-392252":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58PRPVN-392253":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58PRPVN-392254":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cổ Tròn 30% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe Cổ Tròn 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA95UCQVN-359049":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA95UCQVN-359050":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA95UCQVN-359051":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA95UCQVN-359052":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Playsuits Tay Dài 30% OFF EZRA by ZALORA Playsuits Tay Dài 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA98THHVN-364213":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA98THHVN-364214":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA98THHVN-364215":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA98THHVN-364216":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Sơ Mi ZALORA BASICS Đầm Sơ Mi 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA29MIGVN-385307":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA29MIGVN-385308":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA29MIGVN-385309":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA29MIGVN-385310":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Lửng 30% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Tay Lửng 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA42VNHVN-362092":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA42VNHVN-362093":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA42VNHVN-362094":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA42VNHVN-362095":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Đính Hạt Đá ZALORA Đầm Đính Hạt Đá 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA68QZVVN-395056":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68QZVVN-395057":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68QZVVN-395058":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68QZVVN-395059":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Oxford ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Oxford 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA73PJIVN-391476":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73PJIVN-391477":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73PJIVN-391478":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73PJIVN-391479":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Phối Bèo ZALORA Chân Váy Midi Phối Bèo 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA80NWPVN-388508":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80NWPVN-388509":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80NWPVN-388510":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80NWPVN-388511":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cổ Tròn 30% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe Cổ Tròn 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA97UCOVN-359041":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA97UCOVN-359042":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA97UCOVN-359043":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA97UCOVN-359044":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Kiểu Cổ Đổ ZALORA Áo Kiểu Cổ Đổ 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA84PMTVN-391811":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84PMTVN-391812":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84PMTVN-391813":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84PMTVN-391814":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới ZALORA BASICS Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA58UVHVN-367598":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367599":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367600":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367601":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Basic ZALORA BASICS Áo Basic 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA26PDLVN-390914":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA26PDLVN-390915":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA26PDLVN-390916":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA26PDLVN-390917":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Gấu Xòe Something Borrowed Đầm Kiểu Gấu Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95RCQVN-395210":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95RCQVN-395211":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95RCQVN-395212":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tà Xéo ZALORA BASICS Áo Kiểu Tà Xéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA47JQIVN-380066":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47JQIVN-380067":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47JQIVN-380068":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47JQIVN-380069":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tà Xéo ZALORA BASICS Áo Kiểu Tà Xéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA43JQMVN-380082":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA43JQMVN-380083":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA43JQMVN-380084":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA43JQMVN-380085":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cổ Tròn 30% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe Cổ Tròn 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA96UCPVN-359045":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA96UCPVN-359046":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA96UCPVN-359047":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA96UCPVN-359048":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Phối Màu ZALORA Áo Phối Màu 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA68RDRVN-395301":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68RDRVN-395302":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68RDRVN-395303":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68RDRVN-395304":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Dây Mảnh 28% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Dây Mảnh 249,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA04UCHVN-359013":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA04UCHVN-359014":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA04UCHVN-359015":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA04UCHVN-359016":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Tay Dài 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA61MDEVN-384862":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA61MDEVN-384863":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA61MDEVN-384864":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA61MDEVN-384865":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ôm Vạt Xéo 29% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy Ôm Vạt Xéo 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA54VQRVN-362447":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ169AA54VQRVN-362448":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ169AA54VQRVN-362449":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ169AA54VQRVN-362450":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Kiểu Ống Tay Kimono ZALORA Áo Kiểu Ống Tay Kimono 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA57RECVN-395345":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57RECVN-395346":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57RECVN-395347":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57RECVN-395348":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới ZALORA BASICS Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA56UVJVN-367606":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367607":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367608":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367609":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu ZALORA Áo Kiểu 429,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA07PEEVN-390990":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07PEEVN-390991":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07PEEVN-390992":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07PEEVN-390993":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Dây Mảnh 28% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Dây Mảnh 249,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA07UCEVN-359001":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA07UCEVN-359002":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA07UCEVN-359003":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"EZ169AA07UCEVN-359004":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Áo Polo Nam Ninomaxx Áo Polo Nam 299,000 VND
  Kích cỡ S M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA91AHGVN-411408":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA91AHGVN-411409":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA91AHGVN-411410":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA91AHGVN-411411":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA91AHGVN-411412":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Phối Màu Something Borrowed Áo Thun Phối Màu 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA23AGAVN-411329":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA23AGAVN-411330":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA23AGAVN-411331":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo 30% OFF ZALORA Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo 599,000 VND GIẢM CÒN 419,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA88THRVN-364253":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA88THRVN-364254":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA88THRVN-364255":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA88THRVN-364256":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Chữ A 30% OFF EZRA by ZALORA Đầm Chữ A 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA97THIVN-364217":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA97THIVN-364218":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA97THIVN-364219":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA97THIVN-364220":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Hở Vai 48% OFF EZRA by ZALORA Áo Hở Vai 249,000 VND GIẢM CÒN 129,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA59EEQVN-325062":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA59EEQVN-325063":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA59EEQVN-325064":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA59EEQVN-325065":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Basic Contrast Side Sleeveless Blouse ZALORA BASICS Basic Contrast Side Sleeveless Blouse 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA96JKPVN-379735":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA96JKPVN-379736":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA96JKPVN-379737":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA96JKPVN-379738":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cut-Out Vai 48% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Cut-Out Vai 249,000 VND GIẢM CÒN 129,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA00UCLVN-359029":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA00UCLVN-359030":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA00UCLVN-359031":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA00UCLVN-359032":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Đầm Phối Trong Suốt Something Borrowed Đầm Phối Trong Suốt 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA59RXGVN-396871":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59RXGVN-396872":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59RXGVN-396873":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Ngắn ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA44SMHVN-363408":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA44SMHVN-363409":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA44SMHVN-363410":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA44SMHVN-363411":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới ZALORA BASICS Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA57UVIVN-367602":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367603":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367604":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367605":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây ZALORA Quần Tây 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA08PAHVN-390584":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PAHVN-390585":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PAHVN-390586":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PAHVN-390587":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cắt Laser Hoa ZALORA Áo Thun Cắt Laser Hoa 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA53QDIVN-393312":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA53QDIVN-393313":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA53QDIVN-393314":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA53QDIVN-393315":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Mango Đầm Dáng Suông 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA83SXGVN-398557":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83SXGVN-398558":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83SXGVN-413311":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83SXGVN-398559":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Wash Rách Something Borrowed Quần Jeans Wash Rách 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95AHCVN-411394":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95AHCVN-411395":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95AHCVN-411396":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chéo Trước 50% OFF EZRA by ZALORA Áo Chéo Trước 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA08EGPVN-325266":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA08EGPVN-325267":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA08EGPVN-325268":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA08EGPVN-325269":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Trơn Tay Dài ZALORA BASICS Đầm Trơn Tay Dài 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA09MMWVN-385698":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA09MMWVN-385699":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA09MMWVN-385700":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA09MMWVN-385701":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Something Borrowed Đầm Kiểu 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA96RCPVN-395207":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA96RCPVN-395208":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA96RCPVN-395209":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Lửng 30% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Tay Lửng 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA40VNJVN-362100":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA40VNJVN-362101":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA40VNJVN-362102":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA40VNJVN-362103":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Kiểu Cut-Out Vai 48% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Cut-Out Vai 249,000 VND GIẢM CÒN 129,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA98UCNVN-359037":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA98UCNVN-359038":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA98UCNVN-359039":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA98UCNVN-359040":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Đầm Tulip ZALORA BASICS Đầm Tulip 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA58JPXVN-380022":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58JPXVN-380023":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58JPXVN-380024":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58JPXVN-380025":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đính Hạt Đá ZALORA Đầm Đính Hạt Đá 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA67QZWVN-395060":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67QZWVN-395061":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67QZWVN-395062":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67QZWVN-395063":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cut-Out Vai 48% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Cut-Out Vai 249,000 VND GIẢM CÒN 129,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA99UCMVN-359033":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA99UCMVN-359034":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA99UCMVN-359035":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA99UCMVN-359036":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Đầm Xòe Đính Hạt Trang Trí Dorothy Perkins Đầm Xòe Đính Hạt Trang Trí 1,299,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA62YEZSG-566892":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62YEZSG-566893":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62YEZSG-566894":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62YEZSG-566895":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62YEZSG-566896":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tà Xéo ZALORA BASICS Áo Kiểu Tà Xéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA44JQLVN-380078":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA44JQLVN-380079":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA44JQLVN-380080":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA44JQLVN-380081":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Oxford ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Oxford 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA70PJLVN-391488":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA70PJLVN-391489":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA70PJLVN-391490":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA70PJLVN-391491":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Jacquard ZALORA Đầm Jacquard 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA57QWKVN-394812":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57QWKVN-394813":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57QWKVN-394814":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57QWKVN-394815":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Ngắn 39% OFF EZRA by ZALORA Áo Thun Tay Ngắn 229,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA53EEWVN-325086":{"price":"229,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"39%"},"EZ169AA53EEWVN-325087":{"price":"229,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"39%"},"EZ169AA53EEWVN-325088":{"price":"229,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"39%"},"EZ169AA53EEWVN-325089":{"price":"229,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Áo Hai Dây Trơn 30% OFF EZRA by ZALORA Áo Hai Dây Trơn 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA35VNOVN-362120":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA35VNOVN-362121":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA35VNOVN-362122":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA35VNOVN-362123":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Sơ Mi ZALORA BASICS Đầm Sơ Mi 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA30MIFVN-385303":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA30MIFVN-385304":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA30MIFVN-385305":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA30MIFVN-385306":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe 29% OFF EZRA by ZALORA Đầm Dáng Xòe 549,000 VND GIẢM CÒN 389,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA94THLVN-364229":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA94THLVN-364230":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA94THLVN-364231":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA94THLVN-364232":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm May Lưới ZALORA Đầm May Lưới 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA48RIHVN-395726":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48RIHVN-395727":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48RIHVN-395728":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48RIHVN-395729":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren ZALORA Đầm Phối Ren 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA72LRFVN-384166":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72LRFVN-384167":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72LRFVN-384168":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72LRFVN-384169":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe ZALORA Đầm Xòe 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA38KZHVN-382797":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA38KZHVN-382798":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA38KZHVN-382799":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA38KZHVN-382800":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Dài ZALORA Đầm Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA78SIBVN-397488":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78SIBVN-397489":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78SIBVN-397490":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78SIBVN-397491":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Con Inner Circle Đầm Suông Tay Con 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA36EYPVN-421544":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36EYPVN-421545":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36EYPVN-421546":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Lửng 30% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Tay Lửng 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA41VNIVN-362096":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA41VNIVN-362097":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA41VNIVN-362098":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA41VNIVN-362099":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Kiểu Tay Lửng ZALORA BASICS Áo Kiểu Tay Lửng 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA53JQCVN-380042":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA53JQCVN-380043":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA53JQCVN-380044":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA53JQCVN-380045":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Shorts ZALORA Quần Shorts 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA86RKRVN-395998":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86RKRVN-395999":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86RKRVN-396000":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86RKRVN-396001":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Dáng Ôm ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Tay Dài Dáng Ôm 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA39PPOVN-348580":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA39PPOVN-348581":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA39PPOVN-348582":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Hở Vai ZALORA BASICS Áo Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA10NRPVN-388049":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA10NRPVN-388050":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA10NRPVN-388051":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA10NRPVN-388052":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Bandeau ZALORA BASICS Đầm Midi Bandeau 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA23NRCVN-387997":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA23NRCVN-387998":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA23NRCVN-387999":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA23NRCVN-388000":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Ngắn ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA42SMJVN-363416":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA42SMJVN-363417":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA42SMJVN-363418":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA42SMJVN-363419":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo May Phối Ren ZALORA Áo May Phối Ren 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA89RKOVN-395986":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA89RKOVN-395987":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA89RKOVN-395988":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA89RKOVN-395989":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Leggings Mài Rách Something Borrowed Quần Leggings Mài Rách 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA03AGUVN-411374":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA03AGUVN-411375":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lưới ZALORA Đầm May Lưới 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA49RIGVN-395722":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49RIGVN-395723":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49RIGVN-395724":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49RIGVN-395725":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay May Ren ZALORA Áo Kiểu Tay May Ren 369,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA51OYQVN-390457":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51OYQVN-390458":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51OYQVN-390459":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51OYQVN-390460":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Dáng Ôm ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Tay Dài Dáng Ôm 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA38PPPVN-348583":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38PPPVN-348584":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38PPPVN-348585":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Không Tay Cổ Sơ-mi ZALORA Áo Kiểu Không Tay Cổ Sơ-mi 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA30YCZVN-373712":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA30YCZVN-373713":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA30YCZVN-373714":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA30YCZVN-373715":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress ZALORA BASICS Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA64MGXVN-385197":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385198":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385199":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385200":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Hai Dây Trơn 30% OFF EZRA by ZALORA Áo Hai Dây Trơn 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA37VNMVN-362112":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA37VNMVN-362113":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA37VNMVN-362114":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA37VNMVN-362115":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}

ZALORA VIỆT NAM – KHÁM PHÁ BỘ SƯU TẬP THỜI TRANG 2014 MỚI NHẤT

Đứng trước hàng trăm nhãn hiệu thời trang với những kiểu dáng và nguồn xuất xứ đa dạng, bạn khó tránh khỏi choáng ngợp và khó lòng tìm thấy được món đồ mình đang cần. Mua sắm online tại ZALORA.VN sẽ là giải pháp shopping lý tưởng dành cho bạn trong thời đại toàn cầu hóa. Với ưu điểm tiết kiệm tối đa thời gian cho bạn, ZALORA mang đến bạn những bộ thời trang hàng hiệu theo mùa được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế như May London, Inner Circle, Prospero,…Phục vụ nhu cầu đa dạng từ thời trang công sở đến thời trang dạo phố, trang phục thể thao,…cho mọi đối tượng nam nữ với mức giá tốt nhất. Click ngay để bước vào thế giới thời trang thu nhỏ tại ZALORA.VN và cảm nhận những tiện ích mua sắm trực tuyến cũng như dịch vụ khách hàng tuyệt vời từ chúng tôi.

ZALORA.VN - ĐỊA CHỈ MUA SẮM THỜI TRANG TRỰC TUYẾN CỦA CÁC FASHIONISTA

Nhu cầu mua sắm thời trang không bao giờ là đủ với các fashionista. Shop thời trang trực tuyến hàng đầu Việt Nam - ZALORA.VN tự tin có thể đáp ứng những yêu cầu khó tính nhất từ các tín đồ thời trang với hàng ngàn quần áo thời trang mới được cập nhật theo xu hướng thịnh hành nhất từ phong cách trẻ trung đầy sức hút của trang phục street-style hay nét đằm thắm, cổ điển đến từ những kiểu chân váy xòe vintage hay sự tinh tế, thanh lịch đến từ quần kaki nữ. Hãy cùng khám phá những bộ sưu tập từ những thương hiệu quần áo nữ thời trang nổi bật và chọn cho mình một bộ cánh ưng ý nhé!

BIẾN HÓA PHONG CÁCH CÙNG XU HƯỚNG THỜI TRANG NAM 2014

Ngày nay, quần áo nam không chỉ đóng khung trong chiếc áo và quần tây buồn tẻ mà nhận được nhiều sự quan tâm chăm chút từ các nhà nhãn hiệu thiết kế…,vì vậy mà kiểu dáng lẫn màu sắc đã trở nên đa dạng, tăng thêm sự lựa chọn cho phái mạnh: từ những chiếc quần short nam phối cùng giày mọi tăng thêm vẻ nam tính và lịch lãm cho các đấng mày râu.

TOP NHỮNG TRANG PHỤC KHÔNG BAO GIỜ LỖI MỐT

Với ưu điểm dễ phối đồ, tương thích với nhiều phong cách khác nhau và trụ mãi qua các mùa thời trang như quần jean nữ, áo đầm đẹp màu đen, váy bút chì, là những trang phục cơ bản nên có trong tủ quần áo của bạn. Hãy tận dụng chúng một cách triệt để vì chúng sẽ giúp bạn tiết kiệm hầu bao dùng cho việc mua sắm của mình đấy.