Mua TRANG PHụC: (7480 sản phẩm tìm thấy)

 • Navy Swing Dress River Island Navy Swing Dress 1,499,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA26LUJSG-483791":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA26LUJSG-483792":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA26LUJSG-483793":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA26LUJSG-483794":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA26LUJSG-483795":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Embellished Swing Dress EZRA by ZALORA Embellished Swing Dress 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11KPWVN-337922":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11KPWVN-337923":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11KPWVN-337924":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11KPWVN-337925":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Strap Back Fit&Flare Dress EZRA by ZALORA Strap Back Fit&Flare Dress 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA63NUMVN-344422":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA63NUMVN-344423":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA63NUMVN-344424":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA63NUMVN-344425":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Slim Fit Short Sleeve Shirt EZRA Basics by ZALORA Basic Slim Fit Short Sleeve Shirt 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11LYMVN-340559":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11LYMVN-340560":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11LYMVN-340561":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11LYMVN-340562":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic V Neck T EZRA Basics by ZALORA Basic V Neck T 129,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA76QSXVN-351104":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76QSXVN-351105":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76QSXVN-351106":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76QSXVN-351107":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic V Neck T EZRA Basics by ZALORA Basic V Neck T 129,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA77QSWVN-351100":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77QSWVN-351101":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77QSWVN-351102":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77QSWVN-351103":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out EZRA by ZALORA Đầm Cut-out 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA55PHGVN-348076":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55PHGVN-348077":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55PHGVN-348078":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55PHGVN-348079":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Embroidered Neck Jacquard Dress River Island Embroidered Neck Jacquard Dress 3,499,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA37LTYSG-483736":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA37LTYSG-483737":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA37LTYSG-483738":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA37LTYSG-483739":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA37LTYSG-483740":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Linen Nam Dáng Suông 50% OFF SeaHorse Fashion Quần Linen Nam Dáng Suông 630,000 VND GIẢM CÒN 315,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE872AA64UWP-183017":{"price":"630,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA64UWP-183018":{"price":"630,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA64UWP-183019":{"price":"630,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA64UWP-183020":{"price":"630,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA64UWP-183021":{"price":"630,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA64UWP-183022":{"price":"630,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Sleeveless Peplum Top EZRA by ZALORA Sleeveless Peplum Top 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA71JYEVN-361019":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71JYEVN-336530":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71JYEVN-336531":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71JYEVN-336532":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71JYEVN-336533":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ ATYPICAL IN CHỮ ATYPICAL Áo Thun Nữ ATYPICAL IN CHỮ 199,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA52EWPVN-309339":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA52EWPVN-309340":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA52EWPVN-309341":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Tay Ngắn ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA56LWTVN-340404":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA56LWTVN-340405":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA56LWTVN-340406":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA56LWTVN-340407":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Raglan Sheath Dress EZRA by ZALORA Raglan Sheath Dress 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA70RINVN-352494":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70RINVN-352495":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70RINVN-352496":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70RINVN-352497":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kimono Sleeve Woven Tee EZRA by ZALORA Kimono Sleeve Woven Tee 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA15KPSVN-337906":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15KPSVN-337907":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15KPSVN-337908":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15KPSVN-337909":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo len cổ tim 30% OFF ATYPICAL Áo len cổ tim 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA28YGLVN-295024":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA28YGLVN-295025":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA28YGLVN-295026":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA28YGLVN-295027":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA28YGLVN-295028":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Playsuit Chéo Trước EZRA Basics by ZALORA Playsuit Chéo Trước 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA47EFCVN-325110":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47EFCVN-325111":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47EFCVN-325112":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47EFCVN-325113":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sleeveless Blocked Bow Blouse EZRA by ZALORA Sleeveless Blocked Bow Blouse 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA06MVTVN-342339":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA06MVTVN-342340":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA06MVTVN-342341":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA06MVTVN-342342":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Navy Textured Skater Dress Dorothy Perkins Navy Textured Skater Dress 999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA14TFDSG-499291":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA14TFDSG-499292":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA14TFDSG-499293":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA14TFDSG-499294":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA14TFDSG-499295":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Slim Fit Short Sleeve Shirt EZRA Basics by ZALORA Basic Slim Fit Short Sleeve Shirt 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA10LYNVN-340563":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA10LYNVN-340564":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA10LYNVN-340565":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA10LYNVN-340566":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Tay Dài EZRA by ZALORA Áo Khoác Tay Dài 749,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA70SUZVN-356249":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70SUZVN-356250":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70SUZVN-356251":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70SUZVN-356252":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Polo EZRA Basics by ZALORA Basic Polo 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA55QTSVN-351181":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55QTSVN-351182":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55QTSVN-351183":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55QTSVN-351184":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Navy Contrast Collar Polo Shirt River Island Navy Contrast Collar Polo Shirt 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA58FNPSG-473299":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA58FNPSG-473300":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA58FNPSG-473301":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA58FNPSG-473302":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA58FNPSG-473303":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Coldshoulder Shift Dress EZRA by ZALORA Coldshoulder Shift Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA52MQDVN-341817":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52MQDVN-341818":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52MQDVN-341819":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52MQDVN-341820":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic 1/2 Sleeve Skater Dress EZRA Basics by ZALORA Basic 1/2 Sleeve Skater Dress 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA92JXJVN-361028":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA92JXJVN-336446":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA92JXJVN-336447":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA92JXJVN-336448":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA92JXJVN-336449":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Sọc EZRA by ZALORA Áo Polo Sọc 459,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA77SUSVN-356221":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77SUSVN-356222":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77SUSVN-356223":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77SUSVN-356224":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Petite Floral Jacquard Shift Dress Dorothy Perkins Petite Floral Jacquard Shift Dress 1,199,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA58QQBSG-493702":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58QQBSG-493703":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58QQBSG-493704":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58QQBSG-493705":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58QQBSG-493706":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hoa Inner Circle Đầm Hoa 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA13SFUVN-362912":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13SFUVN-362913":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13SFUVN-362914":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sheer Yoke Lace Fit & Flare Dress EZRA by ZALORA Sheer Yoke Lace Fit & Flare Dress 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA00MSDVN-342021":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00MSDVN-342022":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00MSDVN-342023":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00MSDVN-342024":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Black Sid Skinny Stretch Jeans River Island Black Sid Skinny Stretch Jeans 1,099,000 VND
  Kích cỡ 28 30 32 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA36ZBFSG-460225":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA36ZBFSG-460226":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA36ZBFSG-460227":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA36ZBFSG-460228":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA36ZBFSG-460229":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Structured Shift Dress EZRA by ZALORA Structured Shift Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA77MPEVN-341724":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77MPEVN-341725":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77MPEVN-341726":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77MPEVN-341727":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kimono Top EZRA Basics by ZALORA Kimono Top 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA88PFZVN-347929":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA88PFZVN-347930":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA88PFZVN-347931":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA88PFZVN-347932":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Viền Túi Mổ 39% OFF EZRA by ZALORA Áo Polo Viền Túi Mổ 389,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11FVGVN-311814":{"price":"389,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084AA11FVGVN-311815":{"price":"389,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084AA11FVGVN-311816":{"price":"389,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084AA11FVGVN-311817":{"price":"389,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Floral Print Raglan Sleeve T-Shirt River Island Floral Print Raglan Sleeve T-Shirt 1,099,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA50SKNSG-497350":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA50SKNSG-497351":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA50SKNSG-497352":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA50SKNSG-497353":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA50SKNSG-497354":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Origami Jacket EZRA by ZALORA Origami Jacket 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA18PEVVN-347814":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA18PEVVN-347815":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA18PEVVN-347816":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA18PEVVN-347817":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • T-Shirt Dress EZRA by ZALORA T-Shirt Dress 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA88JXNVN-361011":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88JXNVN-336462":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88JXNVN-336463":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88JXNVN-336464":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88JXNVN-336465":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nautical Shift Dress EZRA by ZALORA Nautical Shift Dress 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA32JVVVN-360573":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA32JVVVN-336273":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA32JVVVN-336274":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA32JVVVN-336275":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA32JVVVN-336276":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Blue Acid Wash East Brooklyn 82 Print T-Shirt River Island Blue Acid Wash East Brooklyn 82 Print T-Shirt 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA22LUNSG-483812":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA22LUNSG-483813":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA22LUNSG-483814":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA22LUNSG-483815":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA22LUNSG-483816":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lace Yoke Belted Dress EZRA by ZALORA Lace Yoke Belted Dress 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA20KPNVN-337886":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA20KPNVN-337887":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA20KPNVN-337888":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA20KPNVN-337889":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jogger Nam ATYPICAL Quần Jogger Nam 349,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA88JLZVN-335437":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA88JLZVN-335438":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA88JLZVN-335439":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA88JLZVN-335440":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dark Wash Sid Skinny Stretch Jeans River Island Dark Wash Sid Skinny Stretch Jeans 1,299,000 VND
  Kích cỡ 28 30 32 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA91RHCSG-440146":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA91RHCSG-440147":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA91RHCSG-440148":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA91RHCSG-440149":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA91RHCSG-440150":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nam Ba Lỗ In ATYPICAL Áo Thun Nam Ba Lỗ In 249,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA04OXRVN-347100":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA04OXRVN-347101":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA04OXRVN-347102":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA04OXRVN-347103":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sequin Stripe Shift Dress EZRA by ZALORA Sequin Stripe Shift Dress 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA50MQFVN-341825":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA50MQFVN-341826":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA50MQFVN-341827":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA50MQFVN-341828":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Slim Fit Short Sleeve Shirt EZRA Basics by ZALORA Basic Slim Fit Short Sleeve Shirt 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA12LYLVN-340555":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12LYLVN-340556":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12LYLVN-340557":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12LYLVN-340558":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • SHIFT DRESS EZRA by ZALORA SHIFT DRESS 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA94RHPVN-352398":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA94RHPVN-352399":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA94RHPVN-352400":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA94RHPVN-352401":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic V Neck T EZRA Basics by ZALORA Basic V Neck T 129,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73QTAVN-351116":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73QTAVN-351117":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73QTAVN-351118":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73QTAVN-351119":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Strap Back Fit&Flare Dress EZRA by ZALORA Strap Back Fit&Flare Dress 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA65NUKVN-344414":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65NUKVN-344415":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65NUKVN-344416":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65NUKVN-344417":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối nút trước tay phồng TEXTO Áo Kiểu Phối nút trước tay phồng 325,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TE007AA45QQGVN-350844":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TE007AA45QQGVN-350845":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TE007AA45QQGVN-350846":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Chambray Trouser ATYPICAL Quần Chambray Trouser 349,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA86JMBVN-335445":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA86JMBVN-335446":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA86JMBVN-335447":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA86JMBVN-335448":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

ZALORA VIỆT NAM – KHÁM PHÁ BỘ SƯU TẬP THỜI TRANG 2014 MỚI NHẤT

Đứng trước hàng trăm nhãn hiệu thời trang với những kiểu dáng và nguồn xuất xứ đa dạng, bạn khó tránh khỏi choáng ngợp và khó lòng tìm thấy được món đồ mình đang cần. Mua sắm online tại ZALORA.VN sẽ là giải pháp shopping lý tưởng dành cho bạn trong thời đại toàn cầu hóa. Với ưu điểm tiết kiệm tối đa thời gian cho bạn, ZALORA mang đến bạn những bộ thời trang hàng hiệu theo mùa được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế như May London, Inner Circle, Prospero,…Phục vụ nhu cầu đa dạng từ thời trang công sở đến thời trang dạo phố, trang phục thể thao,…cho mọi đối tượng nam nữ với mức giá tốt nhất. Click ngay để bước vào thế giới thời trang thu nhỏ tại ZALORA.VN và cảm nhận những tiện ích mua sắm trực tuyến cũng như dịch vụ khách hàng tuyệt vời từ chúng tôi.

ZALORA.VN - ĐỊA CHỈ MUA SẮM THỜI TRANG TRỰC TUYẾN CỦA CÁC FASHIONISTA

Nhu cầu mua sắm thời trang không bao giờ là đủ với các fashionista. Shop thời trang trực tuyến hàng đầu Việt Nam - ZALORA.VN tự tin có thể đáp ứng những yêu cầu khó tính nhất từ các tín đồ thời trang với hàng ngàn quần áo thời trang mới được cập nhật theo xu hướng thịnh hành nhất từ phong cách trẻ trung đầy sức hút của trang phục street-style hay nét đằm thắm, cổ điển đến từ những kiểu chân váy xòe vintage hay sự tinh tế, thanh lịch đến từ quần kaki nữ. Hãy cùng khám phá những bộ sưu tập từ những thương hiệu quần áo nữ thời trang nổi bật và chọn cho mình một bộ cánh ưng ý nhé!

BIẾN HÓA PHONG CÁCH CÙNG XU HƯỚNG THỜI TRANG NAM 2014

Ngày nay, quần áo nam không chỉ đóng khung trong chiếc áo và quần tây buồn tẻ mà nhận được nhiều sự quan tâm chăm chút từ các nhà nhãn hiệu thiết kế…,vì vậy mà kiểu dáng lẫn màu sắc đã trở nên đa dạng, tăng thêm sự lựa chọn cho phái mạnh: từ những chiếc quần short nam phối cùng giày mọi tăng thêm vẻ nam tính và lịch lãm cho các đấng mày râu.

TOP NHỮNG TRANG PHỤC KHÔNG BAO GIỜ LỖI MỐT

Với ưu điểm dễ phối đồ, tương thích với nhiều phong cách khác nhau và trụ mãi qua các mùa thời trang như quần jean nữ, áo đầm đẹp màu đen, váy bút chì, là những trang phục cơ bản nên có trong tủ quần áo của bạn. Hãy tận dụng chúng một cách triệt để vì chúng sẽ giúp bạn tiết kiệm hầu bao dùng cho việc mua sắm của mình đấy.