Mua TRANG PHụC: (8818 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA59UVGVN-367594":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367595":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367596":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367597":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo ZALORA Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA88THRVN-364253":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364254":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364255":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364256":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA58UVHVN-367598":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367599":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367600":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367601":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Decorative Pocket Satin Blouse 49% OFF Mango Decorative Pocket Satin Blouse 749,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA18TZTVN-365553":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"MA215AA18TZTVN-365554":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"MA215AA18TZTVN-365555":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Màu Tương Phản ZALORA Áo Màu Tương Phản 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA72UUTVN-367537":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72UUTVN-367538":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72UUTVN-367539":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72UUTVN-367540":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Detachable Belt Dress 50% OFF Mango Detachable Belt Dress 1,199,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA12TZZVN-365571":{"price":"1,199,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA12TZZVN-365572":{"price":"1,199,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Side Split Tee EZRA by ZALORA Side Split Tee 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA42VNHVN-362092":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA42VNHVN-362093":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA42VNHVN-362094":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA42VNHVN-362095":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Jacket EZRA by ZALORA Basic Jacket 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA45VRAVN-362483":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA45VRAVN-362484":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA45VRAVN-362485":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA45VRAVN-362486":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cotton Fitted Shirt 49% OFF Mango Cotton Fitted Shirt 749,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA40TYXVN-365494":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"MA215AA40TYXVN-365495":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"MA215AA40TYXVN-365496":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"MA215AA40TYXVN-365497":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Chiffon Mango Áo Chiffon 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA94UENVN-366037":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA94UENVN-366038":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA94UENVN-366039":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA94UENVN-366040":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA94UENVN-385010":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Jacket EZRA by ZALORA Basic Jacket 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA49VQWVN-362467":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA49VQWVN-362468":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA49VQWVN-362469":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA49VQWVN-362470":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic slim fit Long Sleeve Shirt ZALORA Basic slim fit Long Sleeve Shirt 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA38PPPVN-348583":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38PPPVN-348584":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38PPPVN-348585":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Khoét Giọt Nước Mango Đầm Khoét Giọt Nước 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA13XOGVN-372439":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13XOGVN-372440":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13XOGVN-372441":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13XOGVN-372442":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Vạt Chéo EZRA by ZALORA Áo Kiểu Vạt Chéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA64UVBVN-367574":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA64UVBVN-367575":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA64UVBVN-367576":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA64UVBVN-367577":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Animal Head T-Shirt Mango Animal Head T-Shirt 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA78UFDVN-366097":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA78UFDVN-366098":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA78UFDVN-366099":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Side Split Tee EZRA by ZALORA Side Split Tee 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA39VNKVN-362104":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA39VNKVN-362105":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA39VNKVN-362106":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA39VNKVN-362107":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Blazer Mango Áo Khoác Blazer 1,799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA34UCZVN-365864":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34UCZVN-365865":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34UCZVN-365866":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34UCZVN-365867":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34UCZVN-365868":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Shirt Collar Blouse 49% OFF Mango Shirt Collar Blouse 849,000 VND GIẢM CÒN 429,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA16TZVVN-365561":{"price":"849,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"49%"},"MA215AA16TZVVN-365562":{"price":"849,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"49%"},"MA215AA16TZVVN-365563":{"price":"849,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Đầm Ren Xòe ZALORA Đầm Ren Xòe 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA51XQQVN-372650":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51XQQVN-372651":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51XQQVN-372652":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51XQQVN-372653":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA57UVIVN-367602":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367603":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367604":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367605":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Vạt Chéo EZRA by ZALORA Áo Kiểu Vạt Chéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA62UVDVN-367582":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA62UVDVN-367583":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA62UVDVN-367584":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA62UVDVN-367585":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA56UVJVN-367606":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367607":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367608":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367609":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Vạt Chéo EZRA by ZALORA Áo Kiểu Vạt Chéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA61UVEVN-367586":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA61UVEVN-367587":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA61UVEVN-367588":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA61UVEVN-367589":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Vạt Chéo EZRA by ZALORA Áo Kiểu Vạt Chéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA60UVFVN-367590":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA60UVFVN-367591":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA60UVFVN-367592":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA60UVFVN-367593":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Màu Tương Phản ZALORA Áo Màu Tương Phản 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA70UUVVN-367545":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70UUVVN-367546":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70UUVVN-367547":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70UUVVN-367548":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Textured Blouse 50% OFF Mango Textured Blouse 999,000 VND GIẢM CÒN 499,000 VND Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA30TZHVN-365521":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA30TZHVN-365522":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • V-Neck Blouse 50% OFF Mango V-Neck Blouse 599,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA24TZNVN-365537":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA24TZNVN-365538":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA24TZNVN-365539":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Layered Luxe ZALORA Đầm Layered Luxe 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11WFSVN-370194":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11WFSVN-370195":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11WFSVN-370196":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11WFSVN-370197":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Jacket EZRA by ZALORA Basic Jacket 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA47VQYVN-362475":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47VQYVN-362476":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47VQYVN-362477":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47VQYVN-362478":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Jacket EZRA by ZALORA Basic Jacket 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA46VQZVN-362479":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA46VQZVN-362480":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA46VQZVN-362481":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA46VQZVN-362482":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Contrast Bodice Dress 50% OFF Mango Contrast Bodice Dress 999,000 VND GIẢM CÒN 499,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA96UAPVN-365608":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA96UAPVN-365609":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA96UAPVN-365610":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA96UAPVN-365611":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Button-Through Playsuit EZRA by ZALORA Button-Through Playsuit 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA01THEVN-364201":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA01THEVN-364202":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA01THEVN-364203":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA01THEVN-364204":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông ZALORA Đầm Dáng Suông 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA59WXCVN-371411":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA59WXCVN-371412":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA59WXCVN-371413":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA59WXCVN-371414":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mesh Panel Shift Dress EZRA by ZALORA Mesh Panel Shift Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA40UETVN-359320":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40UETVN-359321":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40UETVN-359322":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40UETVN-359323":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pleated Skater Dress EZRA by ZALORA Pleated Skater Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA94UCRVN-359053":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA94UCRVN-359054":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA94UCRVN-359055":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA94UCRVN-359056":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Ngắn ZALORA Áo Sơ Mi Tay Ngắn 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA42SMJVN-363416":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA42SMJVN-363417":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA42SMJVN-363418":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA42SMJVN-363419":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pleated Skater Dress EZRA by ZALORA Pleated Skater Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA97UCOVN-359041":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA97UCOVN-359042":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA97UCOVN-359043":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA97UCOVN-359044":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Side Split Tee EZRA by ZALORA Side Split Tee 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA38VNLVN-362108":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA38VNLVN-362109":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA38VNLVN-362110":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA38VNLVN-362111":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic V Neck T ZALORA Basic V Neck T 129,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA75QSYVN-351108":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75QSYVN-351109":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75QSYVN-351110":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75QSYVN-351111":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe EZRA by ZALORA Đầm Dáng Xòe 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA95THKVN-364225":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95THKVN-364226":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95THKVN-364227":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95THKVN-364228":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi ZALORA Đầm Sơ Mi 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA29MIGVN-385307":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA29MIGVN-385308":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA29MIGVN-385309":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA29MIGVN-385310":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Contrast Detail Dress Mango Contrast Detail Dress 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA33UDAVN-365869":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA33UDAVN-365870":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA33UDAVN-366539":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA33UDAVN-365871":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Contrast Bodice Dress 50% OFF Mango Contrast Bodice Dress 999,000 VND GIẢM CÒN 499,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA95UAQVN-365612":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA95UAQVN-365613":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA95UAQVN-365614":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA95UAQVN-365615":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Jacquard Blouse 50% OFF Mango Jacquard Blouse 999,000 VND GIẢM CÒN 499,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA29TZIVN-365523":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA29TZIVN-365524":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA29TZIVN-365525":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Slim-Fit Alice Jeans Mango Slim-Fit Alice Jeans 999,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA40UCTVN-365838":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA40UCTVN-365839":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA40UCTVN-365840":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA40UCTVN-365841":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA40UCTVN-365842":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA40UCTVN-365843":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Stitched Shoulder Dress 50% OFF Mango Stitched Shoulder Dress 999,000 VND GIẢM CÒN 499,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA40UGPVN-366233":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA40UGPVN-366234":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA40UGPVN-366235":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo thun Henley tay dài H.E. by Mango Áo thun Henley tay dài 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE264AA66TXXVN-372544":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE264AA66TXXVN-365391":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE264AA66TXXVN-365392":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE264AA66TXXVN-365393":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE264AA66TXXVN-372545":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Belted Printed Dress 50% OFF Mango Belted Printed Dress 1,199,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA98UANVN-365600":{"price":"1,199,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA98UANVN-365601":{"price":"1,199,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA98UANVN-365602":{"price":"1,199,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"50%"}}}

ZALORA VIỆT NAM – KHÁM PHÁ BỘ SƯU TẬP THỜI TRANG 2014 MỚI NHẤT

Đứng trước hàng trăm nhãn hiệu thời trang với những kiểu dáng và nguồn xuất xứ đa dạng, bạn khó tránh khỏi choáng ngợp và khó lòng tìm thấy được món đồ mình đang cần. Mua sắm online tại ZALORA.VN sẽ là giải pháp shopping lý tưởng dành cho bạn trong thời đại toàn cầu hóa. Với ưu điểm tiết kiệm tối đa thời gian cho bạn, ZALORA mang đến bạn những bộ thời trang hàng hiệu theo mùa được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế như May London, Inner Circle, Prospero,…Phục vụ nhu cầu đa dạng từ thời trang công sở đến thời trang dạo phố, trang phục thể thao,…cho mọi đối tượng nam nữ với mức giá tốt nhất. Click ngay để bước vào thế giới thời trang thu nhỏ tại ZALORA.VN và cảm nhận những tiện ích mua sắm trực tuyến cũng như dịch vụ khách hàng tuyệt vời từ chúng tôi.

ZALORA.VN - ĐỊA CHỈ MUA SẮM THỜI TRANG TRỰC TUYẾN CỦA CÁC FASHIONISTA

Nhu cầu mua sắm thời trang không bao giờ là đủ với các fashionista. Shop thời trang trực tuyến hàng đầu Việt Nam - ZALORA.VN tự tin có thể đáp ứng những yêu cầu khó tính nhất từ các tín đồ thời trang với hàng ngàn quần áo thời trang mới được cập nhật theo xu hướng thịnh hành nhất từ phong cách trẻ trung đầy sức hút của trang phục street-style hay nét đằm thắm, cổ điển đến từ những kiểu chân váy xòe vintage hay sự tinh tế, thanh lịch đến từ quần kaki nữ. Hãy cùng khám phá những bộ sưu tập từ những thương hiệu quần áo nữ thời trang nổi bật và chọn cho mình một bộ cánh ưng ý nhé!

BIẾN HÓA PHONG CÁCH CÙNG XU HƯỚNG THỜI TRANG NAM 2014

Ngày nay, quần áo nam không chỉ đóng khung trong chiếc áo và quần tây buồn tẻ mà nhận được nhiều sự quan tâm chăm chút từ các nhà nhãn hiệu thiết kế…,vì vậy mà kiểu dáng lẫn màu sắc đã trở nên đa dạng, tăng thêm sự lựa chọn cho phái mạnh: từ những chiếc quần short nam phối cùng giày mọi tăng thêm vẻ nam tính và lịch lãm cho các đấng mày râu.

TOP NHỮNG TRANG PHỤC KHÔNG BAO GIỜ LỖI MỐT

Với ưu điểm dễ phối đồ, tương thích với nhiều phong cách khác nhau và trụ mãi qua các mùa thời trang như quần jean nữ, áo đầm đẹp màu đen, váy bút chì, là những trang phục cơ bản nên có trong tủ quần áo của bạn. Hãy tận dụng chúng một cách triệt để vì chúng sẽ giúp bạn tiết kiệm hầu bao dùng cho việc mua sắm của mình đấy.