Mua TRANG PHụC: (8214 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA Basics by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA59UVGVN-367594":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367595":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367596":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367597":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA Basics by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA56UVJVN-367606":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367607":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367608":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367609":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Khoét Giọt Nước Mango Đầm Khoét Giọt Nước 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA13XOGVN-372439":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13XOGVN-372440":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13XOGVN-372441":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13XOGVN-372442":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Slim Fit Short Sleeve Shirt ZALORA Basic Slim Fit Short Sleeve Shirt 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11LYMVN-340559":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11LYMVN-340560":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11LYMVN-340561":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11LYMVN-340562":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nam ATYPICAL IN CHỮ 48% OFF ATYPICAL Áo Thun Nam ATYPICAL IN CHỮ 229,000 VND GIẢM CÒN 119,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA53EWOVN-309335":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"},"AT987AA53EWOVN-309336":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"},"AT987AA53EWOVN-309337":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"},"AT987AA53EWOVN-309338":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Decorative Pocket Satin Blouse 49% OFF Mango Decorative Pocket Satin Blouse 749,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA18TZTVN-365553":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"MA215AA18TZTVN-365554":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"MA215AA18TZTVN-365555":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Đầm Suông Tay Phối Ren ZALORA Đầm Suông Tay Phối Ren 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA56XQLVN-372639":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56XQLVN-372640":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56XQLVN-372641":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56XQLVN-372642":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai ZALORA Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA82WWFVN-371358":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82WWFVN-371359":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82WWFVN-371360":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82WWFVN-371361":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Long Sleeve Shirt with Grosgrain Tape ZALORA Basic Long Sleeve Shirt with Grosgrain Tape 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA41PPMVN-348573":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA41PPMVN-348574":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA41PPMVN-348575":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA41PPMVN-348576":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Belted Printed Dress 50% OFF Mango Belted Printed Dress 1,199,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA99UAMVN-365596":{"price":"1,199,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA99UAMVN-365597":{"price":"1,199,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA99UAMVN-365598":{"price":"1,199,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo ZALORA Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA88THRVN-364253":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364254":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364255":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364256":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo Viền Túi Mổ 50% OFF EZRA by ZALORA Áo Polo Viền Túi Mổ 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11FVGVN-311814":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA11FVGVN-311815":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA11FVGVN-311816":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA11FVGVN-311817":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Thun Hoodie ATYPICAL Áo Thun Hoodie 299,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA71DWMVN-324190":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA71DWMVN-324191":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA71DWMVN-324192":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA71DWMVN-324193":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Hoodie ATYPICAL Áo Thun Hoodie 299,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA73DWKVN-324182":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA73DWKVN-324183":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA73DWKVN-324184":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA73DWKVN-324185":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Vạt Chéo EZRA Basics by ZALORA Áo Kiểu Vạt Chéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA64UVBVN-367574":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA64UVBVN-367575":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA64UVBVN-367576":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA64UVBVN-367577":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Petite Floral Jacquard Shift Dress 14% OFF Dorothy Perkins Petite Floral Jacquard Shift Dress 1,399,000 VND GIẢM CÒN 1,199,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA58QQBSG-493702":{"price":"1,399,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"14%"},"DO016AA58QQBSG-493703":{"price":"1,399,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"14%"},"DO016AA58QQBSG-493704":{"price":"1,399,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"14%"},"DO016AA58QQBSG-493705":{"price":"1,399,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"14%"},"DO016AA58QQBSG-493706":{"price":"1,399,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Basic Contrast Collar L/S Shirt ZALORA Basic Contrast Collar L/S Shirt 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA36PPRVN-348590":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA36PPRVN-348591":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA36PPRVN-348592":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA36PPRVN-348593":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nam Tay Ngắn ATYPICAL Áo Sơ Mi Nam Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA57LWSVN-340400":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA57LWSVN-340401":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA57LWSVN-340402":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA57LWSVN-340403":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Màu Tương Phản ZALORA Áo Màu Tương Phản 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA72UUTVN-367537":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72UUTVN-367538":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72UUTVN-367539":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72UUTVN-367540":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic slim fit Long Sleeve Shirt ZALORA Basic slim fit Long Sleeve Shirt 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA38PPPVN-348583":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38PPPVN-348584":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38PPPVN-348585":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun tay Dài ATYPICAL Áo Thun tay Dài 249,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA66DWRVN-324210":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA66DWRVN-324211":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA66DWRVN-324212":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA66DWRVN-324213":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe EZRA by ZALORA Đầm Dáng Xòe 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA95THKVN-364225":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95THKVN-364226":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95THKVN-364227":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95THKVN-364228":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Ngắn ATYPICAL Áo Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA91EDKVN-324924":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA91EDKVN-324925":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA91EDKVN-324926":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA91EDKVN-324927":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Jacket EZRA Basics by ZALORA Basic Jacket 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA47VQYVN-362475":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47VQYVN-362476":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47VQYVN-362477":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47VQYVN-362478":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Long Sleeve Shirt with Grosgrain Tape ZALORA Basic Long Sleeve Shirt with Grosgrain Tape 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA42PPLVN-348569":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42PPLVN-348570":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42PPLVN-348571":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42PPLVN-348572":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA Basics by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA57UVIVN-367602":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367603":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367604":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367605":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic slim fit Long Sleeve Shirt ZALORA Basic slim fit Long Sleeve Shirt 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA40PPNVN-348577":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40PPNVN-348578":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40PPNVN-348579":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • áo sơmi tay dài casual ATYPICAL áo sơmi tay dài casual 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA73VMCVN-361967":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA73VMCVN-361968":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA73VMCVN-361969":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA73VMCVN-361970":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Hoodie ATYPICAL Áo Thun Hoodie 299,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA40EUTVN-326582":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA40EUTVN-326583":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA40EUTVN-326584":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA40EUTVN-326585":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Mango Quần Tây 799,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA11UDWVN-365960":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UDWVN-365961":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UDWVN-365962":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UDWVN-365963":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UDWVN-365964":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UDWVN-365965":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Dài ATYPICAL Áo Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA90EDLVN-324928":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA90EDLVN-324929":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA90EDLVN-324930":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA90EDLVN-324931":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • áo sơmi tay dài casual ATYPICAL áo sơmi tay dài casual 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA72VMDVN-361971":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA72VMDVN-361972":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA72VMDVN-361973":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA72VMDVN-361974":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Long Sleeve Shirt with Grosgrain Tape ZALORA Basic Long Sleeve Shirt with Grosgrain Tape 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA43PPKVN-348565":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43PPKVN-348566":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43PPKVN-348567":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43PPKVN-348568":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Vạt Chéo EZRA Basics by ZALORA Áo Kiểu Vạt Chéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA62UVDVN-367582":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA62UVDVN-367583":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA62UVDVN-367584":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA62UVDVN-367585":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Lửng ATYPICAL Áo Thun Tay Lửng 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA57ITYVN-334026":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA57ITYVN-334027":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA57ITYVN-334028":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA57ITYVN-334029":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic V Neck T ZALORA Basic V Neck T 129,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA74QSZVN-351112":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74QSZVN-351113":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74QSZVN-351114":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74QSZVN-351115":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe ZALORA Đầm Dáng Xòe 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA86THTVN-364261":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86THTVN-364262":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86THTVN-364263":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86THTVN-364264":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Animal Head T-Shirt Mango Animal Head T-Shirt 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA78UFDVN-366097":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA78UFDVN-366098":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA78UFDVN-366099":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Màu Tương Phản ZALORA Áo Màu Tương Phản 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA71UUUVN-367541":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71UUUVN-367542":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71UUUVN-367543":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71UUUVN-367544":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Ngắn ATYPICAL Áo Thun Tay Ngắn 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA68DWPVN-324202":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA68DWPVN-324203":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA68DWPVN-324204":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA68DWPVN-324205":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Ngắn ATYPICAL Áo Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA93EDIVN-324916":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA93EDIVN-324917":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA93EDIVN-324918":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA93EDIVN-324919":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Sọc Xanh Nhỏ ATYPICAL Áo Sơ Mi Tay Dài Sọc Xanh Nhỏ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA55DDWVN-322540":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA55DDWVN-322541":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA55DDWVN-322542":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA55DDWVN-322543":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay dài ATYPICAL Áo Sơ Mi Tay dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA06LJHVN-339489":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA06LJHVN-339490":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA06LJHVN-339491":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA06LJHVN-339492":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Khoét Vuông 49% OFF Something Borrowed Đầm Maxi Khoét Vuông 429,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA97AUCVN-242484":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"SO977AA97AUCVN-242485":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"SO977AA97AUCVN-242486":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Basic V Neck T ZALORA Basic V Neck T 129,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA75QSYVN-351108":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75QSYVN-351109":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75QSYVN-351110":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75QSYVN-351111":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy xòe sát nách phối màu phần trên 14% OFF Casways Váy xòe sát nách phối màu phần trên 325,000 VND GIẢM CÒN 280,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA54RRHVN-224419":{"price":"325,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"14%"},"CA920AA54RRHVN-224420":{"price":"325,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"14%"},"CA920AA54RRHVN-224421":{"price":"325,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"14%"},"CA920AA54RRHVN-224422":{"price":"325,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Basic V Neck T ZALORA Basic V Neck T 129,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA77QSWVN-351100":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77QSWVN-351101":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77QSWVN-351102":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77QSWVN-351103":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Ngắn ATYPICAL Áo Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA92EDJVN-324920":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA92EDJVN-324921":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA92EDJVN-324922":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT987AA92EDJVN-324923":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

ZALORA VIỆT NAM – KHÁM PHÁ BỘ SƯU TẬP THỜI TRANG 2014 MỚI NHẤT

Đứng trước hàng trăm nhãn hiệu thời trang với những kiểu dáng và nguồn xuất xứ đa dạng, bạn khó tránh khỏi choáng ngợp và khó lòng tìm thấy được món đồ mình đang cần. Mua sắm online tại ZALORA.VN sẽ là giải pháp shopping lý tưởng dành cho bạn trong thời đại toàn cầu hóa. Với ưu điểm tiết kiệm tối đa thời gian cho bạn, ZALORA mang đến bạn những bộ thời trang hàng hiệu theo mùa được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế như May London, Inner Circle, Prospero,…Phục vụ nhu cầu đa dạng từ thời trang công sở đến thời trang dạo phố, trang phục thể thao,…cho mọi đối tượng nam nữ với mức giá tốt nhất. Click ngay để bước vào thế giới thời trang thu nhỏ tại ZALORA.VN và cảm nhận những tiện ích mua sắm trực tuyến cũng như dịch vụ khách hàng tuyệt vời từ chúng tôi.

ZALORA.VN - ĐỊA CHỈ MUA SẮM THỜI TRANG TRỰC TUYẾN CỦA CÁC FASHIONISTA

Nhu cầu mua sắm thời trang không bao giờ là đủ với các fashionista. Shop thời trang trực tuyến hàng đầu Việt Nam - ZALORA.VN tự tin có thể đáp ứng những yêu cầu khó tính nhất từ các tín đồ thời trang với hàng ngàn quần áo thời trang mới được cập nhật theo xu hướng thịnh hành nhất từ phong cách trẻ trung đầy sức hút của trang phục street-style hay nét đằm thắm, cổ điển đến từ những kiểu chân váy xòe vintage hay sự tinh tế, thanh lịch đến từ quần kaki nữ. Hãy cùng khám phá những bộ sưu tập từ những thương hiệu quần áo nữ thời trang nổi bật và chọn cho mình một bộ cánh ưng ý nhé!

BIẾN HÓA PHONG CÁCH CÙNG XU HƯỚNG THỜI TRANG NAM 2014

Ngày nay, quần áo nam không chỉ đóng khung trong chiếc áo và quần tây buồn tẻ mà nhận được nhiều sự quan tâm chăm chút từ các nhà nhãn hiệu thiết kế…,vì vậy mà kiểu dáng lẫn màu sắc đã trở nên đa dạng, tăng thêm sự lựa chọn cho phái mạnh: từ những chiếc quần short nam phối cùng giày mọi tăng thêm vẻ nam tính và lịch lãm cho các đấng mày râu.

TOP NHỮNG TRANG PHỤC KHÔNG BAO GIỜ LỖI MỐT

Với ưu điểm dễ phối đồ, tương thích với nhiều phong cách khác nhau và trụ mãi qua các mùa thời trang như quần jean nữ, áo đầm đẹp màu đen, váy bút chì, là những trang phục cơ bản nên có trong tủ quần áo của bạn. Hãy tận dụng chúng một cách triệt để vì chúng sẽ giúp bạn tiết kiệm hầu bao dùng cho việc mua sắm của mình đấy.