TRANG PHụC: (8102 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Midi Bandeau ZALORA BASICS Đầm Midi Bandeau 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA26NQZVN-387985":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387986":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387987":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387988":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA29RJAVN-395802":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395803":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395804":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395805":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo May Khóa Tay ZALORA BASICS Áo May Khóa Tay 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA16SZVVN-398790":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16SZVVN-398791":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16SZVVN-398792":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16SZVVN-398793":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA30RIZVN-395798":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395799":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395800":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395801":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da Something Borrowed Áo Khoác Da 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA89DVQVN-419110":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89DVQVN-419111":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89DVQVN-419112":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89DVQVN-419113":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Đính Hạt Trang Trí Dorothy Perkins Đầm Xòe Đính Hạt Trang Trí 1,299,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA62YEZSG-566892":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62YEZSG-566893":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62YEZSG-566894":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62YEZSG-566895":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62YEZSG-566896":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits ZALORA Playsuits 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA70BQRVN-414747":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA70BQRVN-414748":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA70BQRVN-414749":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA70BQRVN-414750":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA31RIYVN-395794":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31RIYVN-395795":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31RIYVN-395796":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31RIYVN-395797":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Joggers Luxe ZALORA Quần Joggers Luxe 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA88CBNVN-415368":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88CBNVN-415369":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88CBNVN-415370":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88CBNVN-415371":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Shirt Collar Blouse 49% OFF Mango Shirt Collar Blouse 849,000 VND GIẢM CÒN 429,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA16TZVVN-365561":{"price":"849,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"49%"},"MA215AA16TZVVN-365562":{"price":"849,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"49%"},"MA215AA16TZVVN-365563":{"price":"849,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Ngắn ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA44SMHVN-363408":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA44SMHVN-363409":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA44SMHVN-363410":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA44SMHVN-363411":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối Màu ZALORA Áo Khoác Phối Màu 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA48OYTVN-390469":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48OYTVN-390470":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48OYTVN-390471":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48OYTVN-390472":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây ZALORA Quần Tây 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA09PAGVN-390580":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09PAGVN-390581":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09PAGVN-390582":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09PAGVN-390583":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Caridgan Phối Da ZALORA Áo Khoác Caridgan Phối Da 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA67AAMVN-410892":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67AAMVN-410893":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67AAMVN-410894":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67AAMVN-410895":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới ZALORA BASICS Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA56UVJVN-367606":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367607":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367608":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367609":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây ZALORA BASICS Đầm Hai Dây 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA45XGGVN-405997":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45XGGVN-405998":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45XGGVN-405999":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45XGGVN-406000":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đính Hạt Đá ZALORA Đầm Đính Hạt Đá 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA69QZUVN-395052":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA69QZUVN-395053":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA69QZUVN-395054":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA69QZUVN-395055":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Decorative Pocket Satin Blouse 49% OFF Mango Decorative Pocket Satin Blouse 749,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA18TZTVN-365553":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"MA215AA18TZTVN-365554":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"MA215AA18TZTVN-365555":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA32RIXVN-395790":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395791":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395792":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395793":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Dệt Nổi 20% OFF ZALORA Đầm Dáng Suông Dệt Nổi 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA80THZVN-364285":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA80THZVN-364286":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA80THZVN-364287":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA80THZVN-364288":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Phối Lưới ZALORA Đầm Phối Lưới 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA10BHLVN-413813":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413814":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413815":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413816":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi 33% OFF Mango Đầm Sơ Mi 1,499,000 VND GIẢM CÒN 1,009,000 VND Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA28ABZVN-411044":{"price":"1,499,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"33%"},"MA215AA28ABZVN-411045":{"price":"1,499,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"33%"},"MA215AA28ABZVN-411046":{"price":"1,499,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"33%"},"MA215AA28ABZVN-411047":{"price":"1,499,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"33%"},"MA215AA28ABZVN-411048":{"price":"1,499,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"33%"}}}
 • Đầm Hở Vai ZALORA BASICS Đầm Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA01XAGVN-405567":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA01XAGVN-405568":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA01XAGVN-405569":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA01XAGVN-405570":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phối Màu ZALORA Áo Phối Màu 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA68RDRVN-395301":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68RDRVN-395302":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68RDRVN-395303":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68RDRVN-395304":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới ZALORA BASICS Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA58UVHVN-367598":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367599":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367600":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367601":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo In Hình Trừu Tượng Something Borrowed Áo In Hình Trừu Tượng 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA11DUUVN-419041":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA11DUUVN-419042":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA11DUUVN-419043":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đính Hạt Đá ZALORA Đầm Đính Hạt Đá 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA67QZWVN-395060":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67QZWVN-395061":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67QZWVN-395062":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67QZWVN-395063":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Đính Hạt Trang Trí Dorothy Perkins Đầm Xòe Đính Hạt Trang Trí 1,599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA63YEYSG-566887":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566888":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566889":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566890":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566891":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Ren Hoa ZALORA Đầm May Ren Hoa 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA82XAZVN-405637":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA82XAZVN-405638":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA82XAZVN-405639":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA82XAZVN-405640":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA50ABDVN-410954":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50ABDVN-410955":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50ABDVN-410956":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50ABDVN-410957":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tà Xéo ZALORA BASICS Áo Kiểu Tà Xéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA44JQLVN-380078":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA44JQLVN-380079":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA44JQLVN-380080":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA44JQLVN-380081":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cổ Đổ ZALORA Áo Kiểu Cổ Đổ 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA86PMRVN-391803":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86PMRVN-391804":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86PMRVN-391805":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86PMRVN-391806":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lưới ZALORA Đầm May Lưới 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA48RIHVN-395726":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48RIHVN-395727":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48RIHVN-395728":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48RIHVN-395729":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi ZALORA BASICS Đầm Sơ Mi 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA30MIFVN-385303":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA30MIFVN-385304":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA30MIFVN-385305":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA30MIFVN-385306":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nam 20% OFF MANGO Man Quần Kiểu Nam 1,699,000 VND GIẢM CÒN 1,359,000 VND Kích cỡ 38 40 42 44 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE264AA74TXPVN-365356":{"price":"1,699,000","special_price":"1,359,000","saving_percentage":"20%"},"HE264AA74TXPVN-365357":{"price":"1,699,000","special_price":"1,359,000","saving_percentage":"20%"},"HE264AA74TXPVN-365358":{"price":"1,699,000","special_price":"1,359,000","saving_percentage":"20%"},"HE264AA74TXPVN-365359":{"price":"1,699,000","special_price":"1,359,000","saving_percentage":"20%"},"HE264AA74TXPVN-365360":{"price":"1,699,000","special_price":"1,359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Da ZALORA Áo Khoác Da 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA74BQNVN-414731":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74BQNVN-414732":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74BQNVN-414733":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74BQNVN-414734":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Dài ZALORA Áo Kiểu Tay Dài 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA49MLIVN-385589":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49MLIVN-385590":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49MLIVN-385591":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49MLIVN-385592":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Xẻ ZALORA Đầm Tay Xẻ 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA93PMKVN-391775":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93PMKVN-391776":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93PMKVN-391777":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93PMKVN-391778":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Basic ZALORA BASICS Áo Basic 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA26PDLVN-390914":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA26PDLVN-390915":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA26PDLVN-390916":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA26PDLVN-390917":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kiểu ZALORA Áo Khoác Kiểu 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA73BQOVN-414735":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73BQOVN-414736":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73BQOVN-414737":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73BQOVN-414738":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Không Tay Cổ Sơ-mi 20% OFF ZALORA Áo Kiểu Không Tay Cổ Sơ-mi 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA30YCZVN-373712":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA30YCZVN-373713":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA30YCZVN-373714":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA30YCZVN-373715":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Dáng Suông Dệt Nổi 20% OFF ZALORA Đầm Dáng Suông Dệt Nổi 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA82THXVN-364277":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA82THXVN-364278":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA82THXVN-364279":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA82THXVN-364280":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Peplum Ren ZALORA Đầm Peplum Ren 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA31WVGVN-405119":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31WVGVN-405120":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31WVGVN-405121":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31WVGVN-405122":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Basic ZALORA BASICS Áo Basic 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA27PDKVN-390910":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27PDKVN-390911":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27PDKVN-390912":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27PDKVN-390913":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ren Hoa ZALORA Áo Ren Hoa 469,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA87XAUVN-405617":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87XAUVN-405618":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87XAUVN-405619":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87XAUVN-405620":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới ZALORA BASICS Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA57UVIVN-367602":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367603":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367604":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367605":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài New Look Áo Sơ Mi Tay Dài 919,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA80LCLVN-433448":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA80LCLVN-433449":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA80LCLVN-433450":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA80LCLVN-433451":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA80LCLVN-433452":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Detachable Belt Dress 50% OFF Mango Detachable Belt Dress 1,199,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA12TZZVN-365571":{"price":"1,199,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA12TZZVN-365572":{"price":"1,199,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Thun Phối Lưới ZALORA Áo Thun Phối Lưới 369,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA27WVKVN-405135":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27WVKVN-405136":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27WVKVN-405137":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27WVKVN-405138":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da Something Borrowed Áo Khoác Da 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA88DVRVN-419114":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA88DVRVN-419115":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA88DVRVN-419116":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA88DVRVN-419117":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Phối Kẻ Sọc 24:01 Áo Len Phối Kẻ Sọc 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AA02BPLVN-414633":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA02BPLVN-414634":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA02BPLVN-414635":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tà Xéo ZALORA BASICS Áo Kiểu Tà Xéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA43JQMVN-380082":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA43JQMVN-380083":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA43JQMVN-380084":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA43JQMVN-380085":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Phối Kẻ Sọc 24:01 Áo Len Phối Kẻ Sọc 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AA03BPKVN-414630":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA03BPKVN-414631":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA03BPKVN-414632":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới ZALORA BASICS Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA59UVGVN-367594":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367595":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367596":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367597":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì In Hoa ZALORA Chân Váy Bút Chì In Hoa 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA78BQJVN-414715":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78BQJVN-414716":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78BQJVN-414717":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78BQJVN-414718":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Bandeau ZALORA BASICS Đầm Midi Bandeau 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA22NRDVN-388001":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA22NRDVN-388002":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA22NRDVN-388003":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA22NRDVN-388004":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phối Lưới 20% OFF ZALORA Áo Phối Lưới 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA31NUQVN-388371":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA31NUQVN-388372":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA31NUQVN-388373":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA31NUQVN-388374":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Thun Henley ZALORA BASICS Áo Thun Henley 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA41YDMVN-407720":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA41YDMVN-407721":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA41YDMVN-407722":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA41YDMVN-407723":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Hai Lớp 20% OFF ZALORA Đầm May Hai Lớp 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA41KZEVN-382785":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA41KZEVN-382786":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA41KZEVN-382787":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA41KZEVN-382788":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Sơ Mi ZALORA BASICS Đầm Sơ Mi 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA33MICVN-385291":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA33MICVN-385292":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA33MICVN-385293":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA33MICVN-385294":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Tay Dài 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA60MDFVN-384866":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MDFVN-384867":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MDFVN-384868":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MDFVN-384869":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây ZALORA Quần Tây 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA08PAHVN-390584":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PAHVN-390585":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PAHVN-390586":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PAHVN-390587":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm ZALORA Đầm Ôm 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA86XUBVN-407079":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86XUBVN-407080":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86XUBVN-407081":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86XUBVN-407082":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da Dorothy Perkins Áo Khoác Da 2,879,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA58OCNSG-643438":{"price":"2,879,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58OCNSG-643439":{"price":"2,879,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58OCNSG-643440":{"price":"2,879,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58OCNSG-643441":{"price":"2,879,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phối Ren ZALORA Áo Phối Ren 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA60RDZVN-395333":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA60RDZVN-395334":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA60RDZVN-395335":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA60RDZVN-395336":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Bandeau ZALORA BASICS Đầm Midi Bandeau 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA23NRCVN-387997":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA23NRCVN-387998":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA23NRCVN-387999":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA23NRCVN-388000":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cổ Đổ ZALORA Áo Kiểu Cổ Đổ 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA84PMTVN-391811":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84PMTVN-391812":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84PMTVN-391813":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84PMTVN-391814":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress ZALORA BASICS Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA60MHBVN-385213":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MHBVN-385214":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MHBVN-385215":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MHBVN-385216":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo May Khóa Tay ZALORA BASICS Áo May Khóa Tay 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA15SZWVN-398794":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15SZWVN-398795":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15SZWVN-398796":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15SZWVN-398797":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA48ABFVN-410962":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48ABFVN-410963":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48ABFVN-410964":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48ABFVN-410965":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Flecked t-shirt 33% OFF Mango Flecked t-shirt 399,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA69UBQVN-365715":{"price":"399,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"33%"},"MA215AA69UBQVN-365716":{"price":"399,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"33%"},"MA215AA69UBQVN-365717":{"price":"399,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"33%"},"MA215AA69UBQVN-365718":{"price":"399,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"33%"},"MA215AA69UBQVN-365719":{"price":"399,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"33%"}}}
 • Đầm Tùng Xòe ZALORA Đầm Tùng Xòe 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA26ANPVN-412133":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA26ANPVN-412134":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA26ANPVN-412135":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA26ANPVN-412136":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Joggers Luxe ZALORA Quần Joggers Luxe 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA86CBPVN-415376":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86CBPVN-415377":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86CBPVN-415378":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86CBPVN-415379":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Ôm Midi Inner Circle Đầm Ren Ôm Midi 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA53MXQVN-437224":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53MXQVN-437225":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53MXQVN-437226":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuits ZALORA Jumpsuits 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA40PCXVN-390870":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA40PCXVN-390871":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA40PCXVN-390872":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA40PCXVN-390873":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Jersey Combi 50% OFF Mango Đầm Ôm Jersey Combi 999,000 VND GIẢM CÒN 499,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA20TZRVN-365548":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA20TZRVN-365549":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA20TZRVN-365550":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Midi ZALORA Đầm Midi 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA28MPZVN-385828":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA28MPZVN-385829":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA28MPZVN-385830":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA28MPZVN-385831":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress ZALORA BASICS Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA64MGXVN-385197":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385198":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385199":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385200":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Joggers Luxe ZALORA Quần Joggers Luxe 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA87CBOVN-415372":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87CBOVN-415373":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87CBOVN-415374":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87CBOVN-415375":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cotton Fitted Shirt 49% OFF Mango Cotton Fitted Shirt 749,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA40TYXVN-365494":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"MA215AA40TYXVN-365495":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"MA215AA40TYXVN-365496":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"MA215AA40TYXVN-365497":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Peplum 18% OFF ZALORA Áo Peplum 379,000 VND GIẢM CÒN 309,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA71NTCVN-388183":{"price":"379,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"18%"},"ZA011AA71NTCVN-388184":{"price":"379,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"18%"},"ZA011AA71NTCVN-388185":{"price":"379,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"18%"},"ZA011AA71NTCVN-388186":{"price":"379,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"18%"}}}
 • Áo Khoác Hoodie 24:01 Áo Khoác Hoodie 469,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AA85IOWVN-428524":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA85IOWVN-428525":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA85IOWVN-428526":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA85IOWVN-428527":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Gấu Xòe Something Borrowed Đầm Kiểu Gấu Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95RCQVN-395210":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95RCQVN-395211":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95RCQVN-395212":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chest-Pocket Flowy Dress 30% OFF Mango Chest-Pocket Flowy Dress 999,000 VND GIẢM CÒN 699,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA81UFAVN-366086":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA81UFAVN-366087":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA81UFAVN-366088":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA81UFAVN-366089":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Suông May Ren Something Borrowed Đầm Suông May Ren 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95WOYVN-404606":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95WOYVN-404607":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95WOYVN-404608":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Boyfriend Something Borrowed Áo Sơ Mi Boyfriend 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA83BEQVN-413661":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Contrast Bodice Dress 50% OFF Mango Contrast Bodice Dress 999,000 VND GIẢM CÒN 499,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA95UAQVN-365612":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA95UAQVN-365613":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA95UAQVN-365614":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA95UAQVN-365615":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Thun Dáng Dài Something Borrowed Áo Thun Dáng Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA19DUMVN-419018":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA19DUMVN-419019":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xẻ Tay ZALORA Đầm Xẻ Tay 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA78XEZVN-405900":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78XEZVN-405901":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78XEZVN-405902":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78XEZVN-405903":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Kẻ Sọc Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Kẻ Sọc 569,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA11BDOVN-413633":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Loe Something Borrowed Đầm Tay Loe 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA33DTYVN-418977":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33DTYVN-418978":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33DTYVN-418979":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Dorothy Perkins Đầm Phối Ren 1,459,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA68RQLSG-650058":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68RQLSG-650059":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68RQLSG-650060":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68RQLSG-650061":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68RQLSG-650062":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Phối Sọc 24:01 Áo Cardigan Phối Sọc 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"24985AA66JMRVN-430282":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA66JMRVN-430283":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"24985AA66JMRVN-430284":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Áo Và Váy 20% OFF ZALORA Bộ Áo Và Váy 999,000 VND GIẢM CÒN 799,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA74NWVVN-388532":{"price":"999,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA74NWVVN-388533":{"price":"999,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA74NWVVN-388534":{"price":"999,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA74NWVVN-388535":{"price":"999,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Tay Loe ZALORA Áo Tay Loe 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA97RKGVN-395954":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA97RKGVN-395955":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA97RKGVN-395956":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA97RKGVN-395957":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Ngắn ZALORA BASICS Áo Sơ Mi Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA42SMJVN-363416":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA42SMJVN-363417":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA42SMJVN-363418":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA42SMJVN-363419":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

ZALORA VIỆT NAM – KHÁM PHÁ BỘ SƯU TẬP THỜI TRANG 2014 MỚI NHẤT

Đứng trước hàng trăm nhãn hiệu thời trang với những kiểu dáng và nguồn xuất xứ đa dạng, bạn khó tránh khỏi choáng ngợp và khó lòng tìm thấy được món đồ mình đang cần. Mua sắm online tại ZALORA.VN sẽ là giải pháp shopping lý tưởng dành cho bạn trong thời đại toàn cầu hóa. Với ưu điểm tiết kiệm tối đa thời gian cho bạn, ZALORA mang đến bạn những bộ thời trang hàng hiệu theo mùa được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế như May London, Inner Circle, Prospero,…Phục vụ nhu cầu đa dạng từ thời trang công sở đến thời trang dạo phố, trang phục thể thao,…cho mọi đối tượng nam nữ với mức giá tốt nhất. Click ngay để bước vào thế giới thời trang thu nhỏ tại ZALORA.VN và cảm nhận những tiện ích mua sắm trực tuyến cũng như dịch vụ khách hàng tuyệt vời từ chúng tôi.

ZALORA.VN - ĐỊA CHỈ MUA SẮM THỜI TRANG TRỰC TUYẾN CỦA CÁC FASHIONISTA

Nhu cầu mua sắm thời trang không bao giờ là đủ với các fashionista. Shop thời trang trực tuyến hàng đầu Việt Nam - ZALORA.VN tự tin có thể đáp ứng những yêu cầu khó tính nhất từ các tín đồ thời trang với hàng ngàn quần áo thời trang mới được cập nhật theo xu hướng thịnh hành nhất từ phong cách trẻ trung đầy sức hút của trang phục street-style hay nét đằm thắm, cổ điển đến từ những kiểu chân váy xòe vintage hay sự tinh tế, thanh lịch đến từ quần kaki nữ. Hãy cùng khám phá những bộ sưu tập từ những thương hiệu quần áo nữ thời trang nổi bật và chọn cho mình một bộ cánh ưng ý nhé!

BIẾN HÓA PHONG CÁCH CÙNG XU HƯỚNG THỜI TRANG NAM 2014

Ngày nay, quần áo nam không chỉ đóng khung trong chiếc áo và quần tây buồn tẻ mà nhận được nhiều sự quan tâm chăm chút từ các nhà nhãn hiệu thiết kế…,vì vậy mà kiểu dáng lẫn màu sắc đã trở nên đa dạng, tăng thêm sự lựa chọn cho phái mạnh: từ những chiếc quần short nam phối cùng giày mọi tăng thêm vẻ nam tính và lịch lãm cho các đấng mày râu.

TOP NHỮNG TRANG PHỤC KHÔNG BAO GIỜ LỖI MỐT

Với ưu điểm dễ phối đồ, tương thích với nhiều phong cách khác nhau và trụ mãi qua các mùa thời trang như quần jean nữ, áo đầm đẹp màu đen, váy bút chì, là những trang phục cơ bản nên có trong tủ quần áo của bạn. Hãy tận dụng chúng một cách triệt để vì chúng sẽ giúp bạn tiết kiệm hầu bao dùng cho việc mua sắm của mình đấy.