VIệT THY: (28 sản phẩm tìm thấy)

 • Áo Thun Nữ In Việt thy Áo Thun Nữ In " Let it be " 150,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA55MLCVN-385571":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA55MLCVN-385572":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA55MLCVN-385573":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón Việt thy Áo Khoác Có Nón 359,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA90VVXVN-403318":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA90VVXVN-403319":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Sát Nách Phối Voan Việt thy Áo Thun Sát Nách Phối Voan 169,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA91EKYVN-420774":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA91EKYVN-420775":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA91EKYVN-420776":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo khoác cardigan sọc Việt thy Áo khoác cardigan sọc 269,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA29QLYVN-393902":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA29QLYVN-393903":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA29QLYVN-393904":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ Việt thy Áo Sơ Mi Nữ 259,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA96VVRVN-403300":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA96VVRVN-403301":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA96VVRVN-403302":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tim Sọc Lớn Việt thy Áo Cổ Tim Sọc Lớn 269,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA90EKZVN-420777":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA90EKZVN-420778":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA90EKZVN-420779":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Lửng Việt thy Áo Sơ Mi Tay Lửng 259,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA97EKSVN-420757":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA97EKSVN-420758":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA97EKSVN-420759":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Khăn Choàng Việt thy Khăn Choàng 159,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA19LAYVN-433290":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Khăng Choàng Cổ Việt thy Khăng Choàng Cổ 159,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA87ELCVN-420786":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ Việt thy Áo Sơ Mi Nữ 259,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA97VVQVN-403297":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA97VVQVN-403298":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA97VVQVN-403299":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tim Sọc Lớn Việt thy Áo Cổ Tim Sọc Lớn 269,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA89ELAVN-420780":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA89ELAVN-420781":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA89ELAVN-420782":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Lửng Việt thy Áo Khoác Lửng 269,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA91VVWVN-403315":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA91VVWVN-403316":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA91VVWVN-403317":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Việt thy Áo Sơ Mi 220,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA96EKTVN-420760":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA96EKTVN-420761":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA96EKTVN-420762":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Hoạt Tiết Thổ Cẩm Việt thy Đầm Xòe Hoạt Tiết Thổ Cẩm 279,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA50MLHVN-385586":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA50MLHVN-385587":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA50MLHVN-385588":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Việt thy Áo Thun In 150,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA93VVUVN-403309":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA93VVUVN-403310":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA93VVUVN-403311":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Sọc Việt thy Áo Khoác Sọc 269,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA20LAXVN-433287":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA20LAXVN-433288":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA20LAXVN-433289":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Lửng Việt thy Áo Sơ Mi Tay Lửng 259,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA95VVSVN-403303":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA95VVSVN-403304":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA95VVSVN-403305":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sọc Ngang Việt thy Áo Sọc Ngang 259,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA51MLGVN-385583":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA51MLGVN-385584":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA51MLGVN-385585":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón Việt thy Áo Khoác Có Nón 279,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA95EKUVN-420763":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA95EKUVN-420764":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Việt thy Áo Thun In 150,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA92VVVVN-403312":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA92VVVVN-403313":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA92VVVVN-403314":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Cổ Trụ Thêu Việt thy Áo Thun Nữ Cổ Trụ Thêu 259,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA54MLDVN-385574":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA54MLDVN-385575":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA54MLDVN-385576":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Viền Cổ Tròn Việt thy Áo Viền Cổ Tròn 259,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA92EKXVN-420771":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA92EKXVN-420772":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA92EKXVN-420773":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ Việt thy Áo Sơ Mi Nữ 259,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA98VVPVN-403294":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA98VVPVN-403295":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA98VVPVN-403296":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Liền Tay Bo Dưới Việt thy Áo Liền Tay Bo Dưới 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA94VVTVN-403306":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA94VVTVN-403307":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA94VVTVN-403308":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ Tay Dài Việt thy Áo Sơ Mi Nữ Tay Dài 259,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA22LAVVN-433281":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA22LAVVN-433282":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA22LAVVN-433283":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Sọc Việt thy Áo Khoác Cardigan Sọc 269,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA28QLZVN-393905":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA28QLZVN-393906":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA28QLZVN-393907":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Thêu Cổ Polo Việt thy Áo Thun Thêu Cổ Polo 249,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA09EUWVN-375666":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA09EUWVN-375667":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA09EUWVN-375668":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cổ Trụ Việt thy Áo Thun Cổ Trụ 259,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA67VOEVN-369068":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA67VOEVN-369069":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA67VOEVN-369070":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Việt thy

Được thành lập vào năm 1995 từ một cơ sở sản xuất nhỏ với vài nhân công, trải qua quá trình nỗ lực không ngừng, sau 6 năm hoạt động Việt thy đã dần khẳng định vị trí của mình trong nền công nghiệp thời trang nước nhà, thể hiện qua việc được người tiêu dùng bình chọn danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao nhiều năm liền và là 1 trong 100 thương hiệu dẫn đầu tại Việt Nam. Với thành phần chất liệu đa dạng như thun, cotton, thun cá sấu, len, dệt kim, chiffon, tơ tằm, silk, kaki, jean … cùng với đội ngũ thiết kế nhiều năng lực, sáng tạo và năng động đã cho ra đời những sản phẩm với kiểu dáng đa dạng, thanh lịch và trẻ trung phù hợp với nhiều đối tượng. Hãy đến với website mua sắm thời trang trực tuyến hàng đầu ZALORA Việt Nam để sở hữu các sản phẩm mới nhất của thương hiệu Việt thy.