Mua VIệT THY: (32 sản phẩm tìm thấy)

 • Áo Thun In Chữ Việt thy Áo Thun In Chữ 199,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA71ORGVN-346530":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA71ORGVN-346531":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA71ORGVN-346532":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Hoạt Tiết Thổ Cẩm Việt thy Đầm Xòe Hoạt Tiết Thổ Cẩm 279,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA50MLHVN-385586":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA50MLHVN-385587":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA50MLHVN-385588":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Thêu Cổ Polo Việt thy Áo Thun Thêu Cổ Polo 249,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA09EUWVN-375666":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA09EUWVN-375667":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA09EUWVN-375668":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Chữ Việt thy Áo Thun In Chữ 199,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA70ORHVN-346533":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA70ORHVN-346534":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA70ORHVN-346535":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Cổ Trụ Thêu Việt thy Áo Thun Nữ Cổ Trụ Thêu 259,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA54MLDVN-385574":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA54MLDVN-385575":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA54MLDVN-385576":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Lửng In Hình Tháp Việt thy Áo Khoác Lửng In Hình Tháp 249,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA10EUVVN-375663":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA10EUVVN-375664":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA10EUVVN-375665":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sọc Ngang Việt thy Áo Sọc Ngang 259,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA51MLGVN-385583":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA51MLGVN-385584":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA51MLGVN-385585":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Sọc Tay Ren Việt thy Áo Thun Sọc Tay Ren 289,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA72ORFVN-346527":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA72ORFVN-346528":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA72ORFVN-346529":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Short Việt thy Quần Short 249,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA56RYLVN-353863":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA56RYLVN-353864":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA56RYLVN-353865":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA56RYLVN-353866":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cổ Ren Tay Lỡ Việt thy Áo Thun Cổ Ren Tay Lỡ 259,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA81OQWVN-346500":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA81OQWVN-346501":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA81OQWVN-346502":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Hai Dây Việt thy Áo Thun Hai Dây 89,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA62VOJVN-369082":{"price":"89,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA62VOJVN-369083":{"price":"89,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA62VOJVN-369084":{"price":"89,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Liền Cúp Eo Việt thy Áo Thun Tay Liền Cúp Eo 189,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA77ORAVN-346512":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA77ORAVN-346513":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA77ORAVN-346514":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Voan Không Tay Việt thy Áo Voan Không Tay 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA75ORCVN-346518":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA75ORCVN-346519":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA75ORCVN-346520":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Liền Cúp Eo Việt thy Áo Thun Tay Liền Cúp Eo 189,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA78OQZVN-346509":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA78OQZVN-346510":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA78OQZVN-346511":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Voan Không Tay Việt thy Áo Voan Không Tay 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA73OREVN-346524":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA73OREVN-346525":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA73OREVN-346526":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Voan Không Tay Việt thy Áo Voan Không Tay 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA74ORDVN-346521":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA74ORDVN-346522":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA74ORDVN-346523":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Liền Cúp Eo Việt thy Áo Thun Tay Liền Cúp Eo 189,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA76ORBVN-346515":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA76ORBVN-346516":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA76ORBVN-346517":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Caro Dài Tay Việt thy Áo Sơ Mi Caro Dài Tay 259,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA58RYJVN-353857":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA58RYJVN-353858":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA58RYJVN-353859":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cổ Trụ Việt thy Áo Thun Cổ Trụ 259,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA67VOEVN-369068":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA67VOEVN-369069":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA67VOEVN-369070":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Liền Việt thy Áo Thun Tay Liền 209,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA61RYGVN-353848":{"price":"209,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA61RYGVN-353849":{"price":"209,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA61RYGVN-353850":{"price":"209,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cổ Ren Tay Lỡ Việt thy Áo Thun Cổ Ren Tay Lỡ 259,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA79OQYVN-346506":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA79OQYVN-346507":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA79OQYVN-346508":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Lưới Kiểu Tay Thun Việt thy Áo Lưới Kiểu Tay Thun 269,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA63RYEVN-353843":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA63RYEVN-353844":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Lỡ Việt thy Áo Thun Tay Lỡ 199,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA66ORLVN-346545":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA66ORLVN-346546":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA66ORLVN-346547":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Lưới Kiểu Tay Thun Việt thy Áo Lưới Kiểu Tay Thun 269,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA65RYCVN-353839":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA65RYCVN-353840":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Liền Pha Hông Việt thy Áo Thun Tay Liền Pha Hông 219,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA82OQVVN-346497":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA82OQVVN-346498":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA82OQVVN-346499":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Lưới Kiểu Việt thy Áo Lưới Kiểu 269,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA66RYBVN-353837":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA66RYBVN-353838":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Lỡ Việt thy Áo Thun Tay Lỡ 199,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA67ORKVN-346542":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA67ORKVN-346543":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA67ORKVN-346544":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Lưới Kiểu Việt thy Áo Lưới Kiểu 269,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA67RYAVN-353835":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA67RYAVN-353836":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Caro Dài Tay Việt thy Áo Sơ Mi Caro Dài Tay 259,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA57RYKVN-353860":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA57RYKVN-353861":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA57RYKVN-353862":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Liền Việt thy Áo Thun Tay Liền 209,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA62RYFVN-353845":{"price":"209,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA62RYFVN-353846":{"price":"209,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA62RYFVN-353847":{"price":"209,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Short Việt thy Quần Short 249,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA55RYMVN-353867":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA55RYMVN-353868":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA55RYMVN-353869":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA55RYMVN-353870":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cổ Ren Tay Lỡ Việt thy Áo Thun Cổ Ren Tay Lỡ 259,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA80OQXVN-346503":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA80OQXVN-346504":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA80OQXVN-346505":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Việt thy

Được thành lập vào năm 1995 từ một cơ sở sản xuất nhỏ với vài nhân công, trải qua quá trình nỗ lực không ngừng, sau 6 năm hoạt động Việt thy đã dần khẳng định vị trí của mình trong nền công nghiệp thời trang nước nhà, thể hiện qua việc được người tiêu dùng bình chọn danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao nhiều năm liền và là 1 trong 100 thương hiệu dẫn đầu tại Việt Nam. Với thành phần chất liệu đa dạng như thun, cotton, thun cá sấu, len, dệt kim, chiffon, tơ tằm, silk, kaki, jean … cùng với đội ngũ thiết kế nhiều năng lực, sáng tạo và năng động đã cho ra đời những sản phẩm với kiểu dáng đa dạng, thanh lịch và trẻ trung phù hợp với nhiều đối tượng. Hãy đến với website mua sắm thời trang trực tuyến hàng đầu ZALORA Việt Nam để sở hữu các sản phẩm mới nhất của thương hiệu Việt thy.