Mua GIàY Nữ: (3635 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH01SHEVN-397374":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH01SHEVN-397375":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH01SHEVN-397376":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH01SHEVN-397377":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH01SHEVN-397378":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Phối Bản Đồng Windy Búp Bê Phối Bản Đồng 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH81SHYVN-397474":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH81SHYVN-397475":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH81SHYVN-397476":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH81SHYVN-397477":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH81SHYVN-397478":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày sandals đế xuồng ZALORA Giày sandals đế xuồng 599,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH67NLOVN-387432":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH67NLOVN-387433":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH67NLOVN-387434":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH67NLOVN-387435":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH67NLOVN-387436":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Mũi Nhọn Phối Quai Cổ Koumi Koumi Cao Gót Mũi Nhọn Phối Quai Cổ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH91SHOVN-397424":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH91SHOVN-397425":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH91SHOVN-397426":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH91SHOVN-397427":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH91SHOVN-397428":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Phối Ren ZALORA Giày Vải Phối Ren 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH82NKZVN-387357":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH82NKZVN-387358":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH82NKZVN-387359":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH82NKZVN-387360":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH82NKZVN-387361":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Hoa Đính Nơ Windy Giày Búp Bê Phối Hoa Đính Nơ 335,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH82SHXVN-397469":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH82SHXVN-397470":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH82SHXVN-397471":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH82SHXVN-397472":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH82SHXVN-397473":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneaker Sọc EZRA by ZALORA Giày Sneaker Sọc 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH22YDHVN-373752":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH22YDHVN-373753":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH22YDHVN-373754":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH22YDHVN-373755":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH22YDHVN-373756":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH22YDHVN-373757":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Mũi Nhọn Phối Quai Cổ Koumi Koumi Cao Gót Mũi Nhọn Phối Quai Cổ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH89SHQVN-397434":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH89SHQVN-397435":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH89SHQVN-397436":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH89SHQVN-397437":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH89SHQVN-397438":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Sọc Xéo ZALORA Giày Lười Sọc Xéo 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH76NLFVN-387387":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76NLFVN-387388":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76NLFVN-387389":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76NLFVN-387390":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76NLFVN-387391":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Phối Ren ZALORA Giày Vải Phối Ren 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH83NKYVN-387352":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH83NKYVN-387353":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH83NKYVN-387354":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH83NKYVN-387355":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH83NKYVN-387356":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Hoa Văn ZALORA Giày Vải In Hoa Văn 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH94NKNVN-387297":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94NKNVN-387298":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94NKNVN-387299":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94NKNVN-387300":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94NKNVN-387301":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH09SGWVN-397334":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09SGWVN-397335":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09SGWVN-397336":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09SGWVN-397337":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09SGWVN-397338":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Sọc Koumi Koumi Giày Cao Gót Mũi Sọc 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH02SHDVN-397369":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH02SHDVN-397370":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH02SHDVN-397371":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH02SHDVN-397372":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH02SHDVN-397373":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Sọc Koumi Koumi Giày Cao Gót Mũi Sọc 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH11SGUVN-397324":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH11SGUVN-397325":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH11SGUVN-397326":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH11SGUVN-397327":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH11SGUVN-397328":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giào Cao Gót Quai Cài Cách Điệu Koumi Koumi Giào Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH92SHNVN-397419":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH92SHNVN-397420":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH92SHNVN-397421":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH92SHNVN-397422":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH92SHNVN-397423":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH00SHFVN-397379":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH00SHFVN-397380":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH00SHFVN-397381":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH00SHFVN-397382":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH00SHFVN-397383":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tây Mũi Nhọn Mango Giày Tây Mũi Nhọn 1,699,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215SH46LSFVN-384249":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215SH46LSFVN-384250":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215SH46LSFVN-384251":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215SH46LSFVN-384252":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215SH46LSFVN-384253":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Phối Nơ ZALORA Giày Mọi Phối Nơ 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH96XOXVN-372507":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96XOXVN-372508":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96XOXVN-372509":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96XOXVN-372510":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96XOXVN-372511":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneaker Cổ Cao Khóa Dán ZALORA Giày Sneaker Cổ Cao Khóa Dán 749,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH89LQOVN-384095":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89LQOVN-384096":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89LQOVN-384097":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89LQOVN-384098":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89LQOVN-384099":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH10SGVVN-397329":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH10SGVVN-397330":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH10SGVVN-397331":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH10SGVVN-397332":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH10SGVVN-397333":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Vải ZALORA Giày Sneakers Vải 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH97LQGVN-384055":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH97LQGVN-384056":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH97LQGVN-384057":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH97LQGVN-384058":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH97LQGVN-384059":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Cổ Cao ZALORA Giày Sneakers Cổ Cao 749,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH91LQMVN-384085":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH91LQMVN-384086":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH91LQMVN-384087":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH91LQMVN-384088":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH91LQMVN-384089":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Canvas ZALORA Giày Lười Canvas 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH70NLLVN-387417":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70NLLVN-387418":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70NLLVN-387419":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70NLLVN-387420":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70NLLVN-387421":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Canvas ZALORA Giày Lười Canvas 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH71NLKVN-387412":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71NLKVN-387413":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71NLKVN-387414":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71NLKVN-387415":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71NLKVN-387416":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đế Xuồng ZALORA Giày Sandals Đế Xuồng 599,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH66NLPVN-387437":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66NLPVN-387438":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66NLPVN-387439":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66NLPVN-387440":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66NLPVN-387441":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Cao Gót ZALORA Guốc Cao Gót 599,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH40IEDVN-377197":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH40IEDVN-377198":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH40IEDVN-377199":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH40IEDVN-377200":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH40IEDVN-377201":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Hoa ZALORA Giày Vải In Hoa 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH86NKVVN-387337":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH86NKVVN-387338":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH86NKVVN-387339":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH86NKVVN-387340":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH86NKVVN-387341":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH08SGXVN-397339":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH08SGXVN-397340":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH08SGXVN-397341":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH08SGXVN-397342":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH08SGXVN-397343":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Nhọn Viền Zilandi Giày Cao Gót Mũi Nhọn Viền 429,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH59IOYVN-378135":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH59IOYVN-378136":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH59IOYVN-378137":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH59IOYVN-378138":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH59IOYVN-378139":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH59IOYVN-378140":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót ZALORA Giày Sandals Cao Gót 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH57NLYVN-387482":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NLYVN-387483":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NLYVN-387484":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NLYVN-387485":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NLYVN-387486":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH45NMKVN-387542":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45NMKVN-387543":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45NMKVN-387544":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45NMKVN-387545":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45NMKVN-387546":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót ZALORA Giày Cao Gót 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH63NLSVN-387452":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63NLSVN-387453":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63NLSVN-387454":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63NLSVN-387455":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63NLSVN-387456":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày sandals quai V ZALORA Giày sandals quai V 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH51UVOVN-367630":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51UVOVN-367631":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51UVOVN-367632":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51UVOVN-367633":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51UVOVN-367634":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Sọc Koumi Koumi Giày Cao Gót Mũi Sọc 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH03SHCVN-397364":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03SHCVN-397365":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03SHCVN-397366":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03SHCVN-397367":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03SHCVN-397368":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH07SGYVN-397344":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH07SGYVN-397345":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH07SGYVN-397346":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH07SGYVN-397347":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH07SGYVN-397348":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Viền Cói ZALORA Giày Vải Viền Cói 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH55XMQVN-372222":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH55XMQVN-372223":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH55XMQVN-372224":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH55XMQVN-372225":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH55XMQVN-372226":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Sọc Koumi Koumi Giày Cao Gót Mũi Sọc 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH13SGSVN-397314":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH13SGSVN-397315":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH13SGSVN-397316":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH13SGSVN-397317":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH13SGSVN-397318":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Sọc Koumi Koumi Giày Cao Gót Mũi Sọc 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH04SHBVN-397359":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH04SHBVN-397360":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH04SHBVN-397361":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH04SHBVN-397362":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH04SHBVN-397363":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Quai Cách Điệu Koumi Koumi Cao Gót Quai Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH88SHRVN-397439":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH88SHRVN-397440":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH88SHRVN-397441":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH88SHRVN-397442":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH88SHRVN-397443":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót ZALORA Giày Cao Gót 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH60NLVVN-387467":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH60NLVVN-387468":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH60NLVVN-387469":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH60NLVVN-387470":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH60NLVVN-387471":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đế Xuồng ZALORA Giày Sandals Đế Xuồng 599,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH52NMDVN-387507":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52NMDVN-387508":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52NMDVN-387509":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52NMDVN-387510":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52NMDVN-387511":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH40NQLVN-387915":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40NQLVN-387916":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40NQLVN-387917":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40NQLVN-387918":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40NQLVN-387919":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneaker Cổ Cao Khóa Dán ZALORA Giày Sneaker Cổ Cao Khóa Dán 749,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH88LQPVN-384100":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH88LQPVN-384101":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH88LQPVN-384102":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH88LQPVN-384103":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH88LQPVN-384104":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Cổ Điển ZALORA Giày Mọi Cổ Điển 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH94XOZVN-372517":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH94XOZVN-372518":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH94XOZVN-372519":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH94XOZVN-372520":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH94XOZVN-372521":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Sọc Koumi Koumi Giày Cao Gót Mũi Sọc 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH12SGTVN-397319":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH12SGTVN-397320":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH12SGTVN-397321":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH12SGTVN-397322":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH12SGTVN-397323":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Cao Gót ZALORA Guốc Cao Gót 599,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH39IEEVN-377202":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH39IEEVN-377203":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH39IEEVN-377204":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH39IEEVN-377205":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH39IEEVN-377206":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giào Cao Gót Quai Cài Cách Điệu Koumi Koumi Giào Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH93SHMVN-397414":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93SHMVN-397415":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93SHMVN-397416":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93SHMVN-397417":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93SHMVN-397418":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Vải ZALORA Giày Sneakers Vải 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH96LQHVN-384060":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH96LQHVN-384061":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH96LQHVN-384062":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH96LQHVN-384063":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH96LQHVN-384064":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Giày dép nữ thời trang hàng hiệu 2014

Bên cạnh quần áo và túi xách, giày dép cũng là một yếu tố không kém phần quan trọng thể hiện khiếu thẩm mĩ và gu thời trang của phái đẹp. Tôn dáng với những đôi giày công sở nữ sành điệu hay thoải mái di chuyển cùng giày đế bệt trẻ trung, dù lựa chọn loại giày thời trang nữ nào thì trông bạn vẫn luôn thật phong cách.

Đa dạng cách phối giày thời trang nữ

Giày nữ hàng hiệu sẽ mang đến bạn vẻ ngoài hoàn hảo khi kết hợp cùng một chiếc đầm suông kèm áo polo nữ sành điệu hoặc chiếc quần tây nữ, ví cầm tay cỡ vừa kèm theo là chiếc dây nịt nữ và đồng hồ nữ to bản. Để luôn tự tin sải bước, tủ giày của bạn nên có ít nhất một đôi giày sandal cao gót với gam màu trung tính như kem hoặc nude để có thể dễ dàng phối với bất kỳ bộ trang phục nào.

Giày nữ đẹp khuyến mãi giá tốt nhất

Bạn muốn tìm cho mình một đôi sandal quý phái cho bữa tiệc cuối năm, một đôi giày nữ Hàn Quốc thật cá tính để dạo phố thu hay đôi giày dép nữ hàng hiệu cực chất cho những buổi tiệc riêng cùng chàng, tất cả nhu cầu mua sắm của bạn đều được đáp ứng trọn vẹn tại ZALORA.VN. Luôn cập nhật các xu hướng mới nhất cùng những loại giày dép nữ 2014 từ nhiều thương hiệu uy tín trong nước lẫn quốc tế như AZ79, Betsy, Vinapolli, Sulily, Mollet, Me Girl, Keddo,... trang web mua sắm trực tuyến hàng đầu Việt Nam sẽ mang đến cho bạn một phong cách sành điệu, cá tính và không bao giờ lỗi mốt. Với đa dạng kiểu dáng, kích cỡ và màu sắc từ những kiểu giày nữ đẹp nhất, bạn gái sẽ ngày càng xinh xắn và tự tin hơn khi đến với ZALORA.VN.