Mua GIàY Nữ: (3546 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Cao Gót Trơn ZALORA Giày Cao Gót Trơn 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH81QVMVN-394703":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH81QVMVN-394704":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH81QVMVN-394705":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH81QVMVN-394706":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH81QVMVN-394707":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Selena Rubi Giày Búp Bê Selena 549,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH96EOXSG-620752":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620753":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620754":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620755":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620756":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620757":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620758":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nhựa Jayda Rubi Giày Nhựa Jayda 269,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH99GYISG-626386":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH99GYISG-626387":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH99GYISG-626388":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH99GYISG-626389":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH99GYISG-626390":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH56FBRVN-421830":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56FBRVN-421831":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56FBRVN-421832":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56FBRVN-421833":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56FBRVN-421834":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH33ANIVN-412107":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33ANIVN-412108":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33ANIVN-412109":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33ANIVN-412110":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33ANIVN-412111":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Trơn ZALORA Giày Cao Gót Trơn 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH82QVLVN-394698":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH82QVLVN-394699":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH82QVLVN-394700":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH82QVLVN-394701":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH82QVLVN-394702":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đính Kim Loại Hình Chóp ZALORA Giày Sandals Đính Kim Loại Hình Chóp 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH93OTEVN-390004":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93OTEVN-390005":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93OTEVN-390006":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93OTEVN-390007":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93OTEVN-390008":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH49FBYVN-421865":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49FBYVN-421866":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49FBYVN-421867":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49FBYVN-421868":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49FBYVN-421869":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH36ANFVN-412092":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36ANFVN-412093":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36ANFVN-412094":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36ANFVN-412095":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36ANFVN-412096":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH96UYPVN-401821":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96UYPVN-401822":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96UYPVN-401823":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96UYPVN-401824":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96UYPVN-401825":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Chữ T ZALORA Giày Sandals Quai Chữ T 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH30YHTVN-408040":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH30YHTVN-408041":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH30YHTVN-408042":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH30YHTVN-408043":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH30YHTVN-408044":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Cut Out Zilandi Giày Búp Bê Cut Out 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH40UTBVN-401491":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40UTBVN-401492":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40UTBVN-401493":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40UTBVN-401494":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40UTBVN-401495":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Up & Go Giày Sandal Nữ 370,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH24BOPVN-414559":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH24BOPVN-414560":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH24BOPVN-414561":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH24BOPVN-414562":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH24BOPVN-414563":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Nữ Vinapoli Giày Sandal Đế Xuồng Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH27DAYVN-417559":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH27DAYVN-417560":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH27DAYVN-417561":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH27DAYVN-417562":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH27DAYVN-417563":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp ZALORA Dép Kẹp 229,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH24YHZVN-408070":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24YHZVN-408071":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24YHZVN-408072":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24YHZVN-408073":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24YHZVN-408074":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Bản Ngang Zilandi Giày Gót Vuông Bản Ngang 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH87TIQVN-399421":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87TIQVN-399422":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87TIQVN-399423":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87TIQVN-399424":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87TIQVN-399425":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87TIQVN-399426":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Nhọn ZALORA Giày Cao Gót Mũi Nhọn 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH38NYFVN-388681":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH38NYFVN-388682":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH38NYFVN-388683":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH38NYFVN-388684":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH38NYFVN-388685":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Lườn Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Lườn Cách Điệu 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH97TIGVN-399361":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97TIGVN-399362":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97TIGVN-399363":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97TIGVN-399364":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97TIGVN-399365":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97TIGVN-399366":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Chữ T ZALORA Giày Sandals Quai Chữ T 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH31YHSVN-408035":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH31YHSVN-408036":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH31YHSVN-408037":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH31YHSVN-408038":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH31YHSVN-408039":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Yên Ngựa Zilandi Giày Gót Vuông Yên Ngựa 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH94TIJVN-399379":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94TIJVN-399380":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94TIJVN-399381":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94TIJVN-399382":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94TIJVN-399383":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94TIJVN-399384":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bít Hậu Cut Out Zilandi Giày Cao Gót Bít Hậu Cut Out 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH03TIAVN-399325":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03TIAVN-399326":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03TIAVN-399327":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03TIAVN-399328":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03TIAVN-399329":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03TIAVN-399330":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandals Coco Rubi Sandals Coco 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH96GYLSG-626403":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96GYLSG-626404":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96GYLSG-626405":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96GYLSG-626406":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96GYLSG-626407":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96GYLSG-626408":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96GYLSG-626409":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH98UYNVN-401811":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98UYNVN-401812":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98UYNVN-401813":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98UYNVN-401814":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98UYNVN-401815":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hoa Zilandi Giày Búp Bê Hoa 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32UTJVN-401531":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32UTJVN-401532":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32UTJVN-401533":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32UTJVN-401534":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32UTJVN-401535":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Phối Màu Rubi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Phối Màu 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH07EOMSG-620675":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07EOMSG-620676":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07EOMSG-620677":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07EOMSG-620678":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07EOMSG-620679":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07EOMSG-620680":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07EOMSG-620681":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai T In Da Báo ZALORA Giày Sandals Quai T In Da Báo 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH15OWEVN-390196":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15OWEVN-390197":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15OWEVN-390198":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15OWEVN-390199":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15OWEVN-390200":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bản Ngang Đính Hạt Zilandi Giày Cao Gót Bản Ngang Đính Hạt 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH80TYHVN-400477":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH80TYHVN-400478":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH80TYHVN-400479":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH80TYHVN-400480":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH80TYHVN-400481":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH80TYHVN-400482":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Hai Quai Đính Kim Loại Something Borrowed Giày Sandals Hai Quai Đính Kim Loại 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH93ODUVN-388999":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH93ODUVN-389000":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH93ODUVN-389001":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH93ODUVN-389002":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH93ODUVN-389003":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Kiểu Chiến Binh ZALORA Giày Sandals Kiểu Chiến Binh 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH29YHUVN-408045":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH29YHUVN-408046":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH29YHUVN-408047":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH29YHUVN-408048":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH29YHUVN-408049":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH51FBWVN-421855":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51FBWVN-421856":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51FBWVN-421857":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51FBWVN-421858":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51FBWVN-421859":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH50FBXVN-421860":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50FBXVN-421861":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50FBXVN-421862":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50FBXVN-421863":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50FBXVN-421864":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bản Ngang Đính Hạt Zilandi Giày Cao Gót Bản Ngang Đính Hạt 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH82TYFVN-400465":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH82TYFVN-400466":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH82TYFVN-400467":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH82TYFVN-400468":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH82TYFVN-400469":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH82TYFVN-400470":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Jade Plimsolls Rubi Giày Vải Jade Plimsolls 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH58EQJSG-620921":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH58EQJSG-620922":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH58EQJSG-620923":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH58EQJSG-620924":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH58EQJSG-620925":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH58EQJSG-620926":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH35ANGVN-412097":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH35ANGVN-412098":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH35ANGVN-412099":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH35ANGVN-412100":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH35ANGVN-412101":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Luồn Quai Zilandi Giày Gót Vuông Luồn Quai 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH90TINVN-399403":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90TINVN-399404":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90TINVN-399405":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90TINVN-399406":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90TINVN-399407":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90TINVN-399408":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH00UYLVN-401801":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00UYLVN-401802":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00UYLVN-401803":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00UYLVN-401804":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00UYLVN-401805":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Bản Ngang Zilandi Giày Sandal Bản Ngang 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH05UYGVN-401776":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05UYGVN-401777":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05UYGVN-401778":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05UYGVN-401779":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05UYGVN-401780":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi ZALORA Giày Cao Gót Hở Mũi 599,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH37NYGVN-388686":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37NYGVN-388687":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37NYGVN-388688":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37NYGVN-388689":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37NYGVN-388690":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trơn ZALORA BASICS Giày Búp Bê Trơn 199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH90QVDVN-394653":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90QVDVN-394654":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90QVDVN-394655":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90QVDVN-394656":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90QVDVN-394657":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90QVDVN-394658":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandals Santa Fe Rubi Sandals Santa Fe 549,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH61EQGSG-620901":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH61EQGSG-620902":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH61EQGSG-620903":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH61EQGSG-620904":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH61EQGSG-620905":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH61EQGSG-620906":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Hai Quai Đính Kim Loại Something Borrowed Giày Sandals Hai Quai Đính Kim Loại 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH94ODTVN-388994":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH94ODTVN-388995":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH94ODTVN-388996":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH94ODTVN-388997":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH94ODTVN-388998":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Lườn Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Lườn Cách Điệu 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH96TIHVN-399367":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96TIHVN-399368":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96TIHVN-399369":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96TIHVN-399370":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96TIHVN-399371":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96TIHVN-399372":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đính Nơ Up & Go Giày Cao Gót Đính Nơ 420,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH97CFAVN-415654":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH97CFAVN-415655":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH97CFAVN-415656":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH97CFAVN-415657":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH97CFAVN-415658":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vinapoli Giày Cao Gót Nữ 310,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH11DBOVN-417639":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH11DBOVN-417640":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH11DBOVN-417641":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH11DBOVN-417642":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH11DBOVN-417643":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Cut Out Zilandi Giày Búp Bê Cut Out 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH41UTAVN-401486":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41UTAVN-401487":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41UTAVN-401488":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41UTAVN-401489":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH41UTAVN-401490":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Phối Quai Chéo Senta Búp Bê Phối Quai Chéo 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH43DXKVN-419254":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH43DXKVN-419255":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH43DXKVN-419256":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH43DXKVN-419257":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH43DXKVN-419258":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Bản Chéo Zilandi Giày Sandal Bản Chéo 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH02UYJVN-401791":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02UYJVN-401792":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02UYJVN-401793":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02UYJVN-401794":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02UYJVN-401795":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Cao Gót Nữ Vinapoli Giày Đế Xuồng Cao Gót Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH32DATVN-417534":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH32DATVN-417535":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH32DATVN-417536":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH32DATVN-417537":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH32DATVN-417538":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vải Caro Mũi Đính Dây Ngang Windy Vải Caro Mũi Đính Dây Ngang 335,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH78YCBVN-407592":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH78YCBVN-407593":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH78YCBVN-407594":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH78YCBVN-407595":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH78YCBVN-407596":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Xỏ Ngón Bản Ngang Zilandi Giày Sandal Xỏ Ngón Bản Ngang 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH13UXYVN-401745":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13UXYVN-401746":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13UXYVN-401747":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13UXYVN-401748":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nhựa Jayda Rubi Giày Nhựa Jayda 269,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH98GYJSG-626391":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98GYJSG-626392":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98GYJSG-626393":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98GYJSG-626394":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98GYJSG-626395":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cách Điệu 499,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH07SGYVN-397344":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH07SGYVN-397345":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH07SGYVN-397346":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH07SGYVN-397347":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH07SGYVN-397348":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vải Viền Hoa Đính Tán Windy Vải Viền Hoa Đính Tán 340,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH72YCHVN-407622":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH72YCHVN-407623":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH72YCHVN-407624":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH72YCHVN-407625":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH72YCHVN-407626":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals In Họa Tiết ZALORA Giày Sandals In Họa Tiết 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH29NNAVN-387622":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH29NNAVN-387623":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH29NNAVN-387624":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH29NNAVN-387625":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH29NNAVN-387626":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Yên Ngựa Zilandi Giày Gót Vuông Yên Ngựa 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH95TIIVN-399373":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95TIIVN-399374":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95TIIVN-399375":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95TIIVN-399376":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95TIIVN-399377":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95TIIVN-399378":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến Zilandi Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH34UTHVN-401521":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34UTHVN-401522":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34UTHVN-401523":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34UTHVN-401524":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34UTHVN-401525":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandals Santa Fe Rubi Sandals Santa Fe 549,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH62EQFSG-620895":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH62EQFSG-620896":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH62EQFSG-620897":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH62EQFSG-620898":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH62EQFSG-620899":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH62EQFSG-620900":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nhựa Lola Rubi Giày Nhựa Lola 269,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH03GYESG-626358":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03GYESG-626359":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03GYESG-626360":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03GYESG-626361":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03GYESG-626362":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03GYESG-626363":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03GYESG-626364":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Cắt Laser Rubi Giày Búp Bê Cắt Laser 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH19EOASG-620591":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19EOASG-620592":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19EOASG-620593":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19EOASG-620594":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19EOASG-620595":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19EOASG-620596":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19EOASG-620597":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Bảng Ngang Zilandi Giày Gót Vuông Bảng Ngang 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH86TIRVN-399427":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86TIRVN-399428":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86TIRVN-399429":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86TIRVN-399430":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86TIRVN-399431":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86TIRVN-399432":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Yên Ngựa Zilandi Giày Gót Vuông Yên Ngựa 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH93TIKVN-399385":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93TIKVN-399386":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93TIKVN-399387":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93TIKVN-399388":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93TIKVN-399389":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93TIKVN-399390":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đính Kim Loại Trang Trí Something Borrowed Giày Sandals Đính Kim Loại Trang Trí 429,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH97ODQVN-388979":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH97ODQVN-388980":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH97ODQVN-388981":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH97ODQVN-388982":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH97ODQVN-388983":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Bít Mũi Senta Silver Sandal Bít Mũi 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH03WDCVN-403865":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH03WDCVN-403866":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH03WDCVN-403867":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH03WDCVN-403868":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH03WDCVN-403869":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Quai Chéo Zilandi Giày Gót Vuông Quai Chéo 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH89TIOVN-399409":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399410":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399411":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399412":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399413":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399414":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH41NMOVN-387562":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH41NMOVN-387563":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH41NMOVN-387564":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH41NMOVN-387565":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH41NMOVN-387566":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Vuông Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Vuông Hở Mũi 369,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH93UYSVN-401836":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93UYSVN-401837":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93UYSVN-401838":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93UYSVN-401839":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93UYSVN-401840":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Rubi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH24ENVSG-620557":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24ENVSG-620558":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24ENVSG-620559":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24ENVSG-620560":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24ENVSG-620561":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24ENVSG-620562":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24ENVSG-620563":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Jenna Rubi Giày Vải Jenna 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH48EQTSG-620986":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH48EQTSG-620987":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH48EQTSG-620988":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH48EQTSG-620989":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH48EQTSG-620990":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH48EQTSG-620991":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH48EQTSG-620992":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Tròn Zilandi Giày Cao Gót Mũi Tròn 299,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH85TYCVN-400447":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH85TYCVN-400448":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH85TYCVN-400449":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH85TYCVN-400450":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH85TYCVN-400451":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH85TYCVN-400452":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đế Xuồng Trơn Rubi Giày Búp Bê Đế Xuồng Trơn 549,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH11GXWSG-626304":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11GXWSG-626305":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11GXWSG-626306":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11GXWSG-626307":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11GXWSG-626308":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11GXWSG-626309":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11GXWSG-626310":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Vải Sọc Zilandi Giày Gót Vuông Vải Sọc 299,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH76TYLVN-400501":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76TYLVN-400502":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76TYLVN-400503":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76TYLVN-400504":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76TYLVN-400505":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH76TYLVN-400506":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Bốt Đế Xuồng JUNO Giày Bốt Đế Xuồng 499,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"JU206SH97UFIVN-400982":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH97UFIVN-400983":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH97UFIVN-400984":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH97UFIVN-400985":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH97UFIVN-400986":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Nhọn ZALORA Giày Cao Gót Mũi Nhọn 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH39NYEVN-388676":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39NYEVN-388677":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39NYEVN-388678":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39NYEVN-388679":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39NYEVN-388680":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Nơ Zilandi Giày Gót Vuông Nơ 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH74TYNVN-400513":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74TYNVN-400514":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74TYNVN-400515":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74TYNVN-400516":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74TYNVN-400517":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74TYNVN-400518":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH01UYKVN-401796":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01UYKVN-401797":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01UYKVN-401798":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01UYKVN-401799":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01UYKVN-401800":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đính Nơ Up & Go Giày Cao Gót Đính Nơ 420,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH96CFBVN-415659":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH96CFBVN-415660":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH96CFBVN-415661":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH96CFBVN-415662":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH96CFBVN-415663":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH44USXVN-401471":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44USXVN-401472":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44USXVN-401473":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44USXVN-401474":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44USXVN-401475":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bít Mũi Zilandi Giày Cao Gót Bít Mũi 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH92UYTVN-401841":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92UYTVN-401842":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92UYTVN-401843":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92UYTVN-401844":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đính Kim Loại Trang Trí Something Borrowed Giày Sandals Đính Kim Loại Trang Trí 429,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH95ODSVN-388989":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH95ODSVN-388990":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH95ODSVN-388991":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH95ODSVN-388992":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH95ODSVN-388993":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Viền Kim Tuyến Zilandi Giày Cao Gót Viền Kim Tuyến 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH79TYIVN-400483":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH79TYIVN-400484":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH79TYIVN-400485":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH79TYIVN-400486":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH79TYIVN-400487":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH79TYIVN-400488":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đính Tua Rua ZALORA Giày Sandals Đính Tua Rua 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH24NNFVN-387647":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24NNFVN-387648":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24NNFVN-387649":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24NNFVN-387650":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24NNFVN-387651":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Vải ZALORA Giày Sneakers Vải 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH96LQHVN-384060":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH96LQHVN-384061":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH96LQHVN-384062":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH96LQHVN-384063":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH96LQHVN-384064":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cách Điệu 499,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH09SGWVN-397334":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09SGWVN-397335":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09SGWVN-397336":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09SGWVN-397337":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09SGWVN-397338":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Nơ Zilandi Giày Gót Vuông Nơ 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH73TYOVN-400519":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH73TYOVN-400520":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH73TYOVN-400521":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH73TYOVN-400522":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH73TYOVN-400523":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH73TYOVN-400524":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Kim Tuyến Zilandi Giày Búp Bê Kim Tuyến 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH39UTCVN-401496":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39UTCVN-401497":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39UTCVN-401498":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39UTCVN-401499":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39UTCVN-401500":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH39NMQVN-387572":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39NMQVN-387573":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39NMQVN-387574":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39NMQVN-387575":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39NMQVN-387576":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vải Caro Viền Hoa Windy Vải Caro Viền Hoa 335,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH81YBYVN-407577":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH81YBYVN-407578":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH81YBYVN-407579":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH81YBYVN-407580":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH81YBYVN-407581":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Bản Ngang Zilandi Giày Sandal Bản Ngang 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH04UYHVN-401781":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04UYHVN-401782":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04UYHVN-401783":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04UYHVN-401784":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04UYHVN-401785":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hoa Zilandi Giày Búp Bê Hoa 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH36UTFVN-401511":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36UTFVN-401512":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36UTFVN-401513":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36UTFVN-401514":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36UTFVN-401515":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến Zilandi Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH35UTGVN-401516":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35UTGVN-401517":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35UTGVN-401518":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35UTGVN-401519":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35UTGVN-401520":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Màu Rubi Giày Búp Bê Phối Màu 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH05EOOSG-620689":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05EOOSG-620690":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05EOOSG-620691":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05EOOSG-620692":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05EOOSG-620693":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05EOOSG-620694":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05EOOSG-620695":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nữ Mido's Giày Vải Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH10SKRVN-397723":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH10SKRVN-397724":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH10SKRVN-397725":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH10SKRVN-397726":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH10SKRVN-397727":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Mũi Nhọn Phối Quai Cổ Koumi Koumi Cao Gót Mũi Nhọn Phối Quai Cổ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH89SHQVN-397434":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH89SHQVN-397435":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH89SHQVN-397436":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH89SHQVN-397437":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH89SHQVN-397438":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Đính Nơ Sulily Giày Mọi Đính Nơ 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH10THTVN-399287":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH10THTVN-399288":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH10THTVN-399289":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH10THTVN-399290":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH10THTVN-399291":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Hai Quai Đính Kim Loại Something Borrowed Giày Sandals Hai Quai Đính Kim Loại 399,000 VND
  Kích cỡ 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH92ODVVN-389004":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH92ODVVN-389005":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH92ODVVN-389006":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH92ODVVN-389007":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH92ODVVN-389008":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Up & Go Giày Búp Bê Nữ 420,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH30BOJVN-414529":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH30BOJVN-414530":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH30BOJVN-414531":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH30BOJVN-414532":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH30BOJVN-414533":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Giày dép nữ thời trang hàng hiệu 2014

Bên cạnh quần áo và túi xách, giày dép cũng là một yếu tố không kém phần quan trọng thể hiện khiếu thẩm mĩ và gu thời trang của phái đẹp. Tôn dáng với những đôi giày công sở nữ sành điệu hay thoải mái di chuyển cùng giày đế bệt trẻ trung, dù lựa chọn loại giày thời trang nữ nào thì trông bạn vẫn luôn thật phong cách.

Đa dạng cách phối giày thời trang nữ

Giày nữ hàng hiệu sẽ mang đến bạn vẻ ngoài hoàn hảo khi kết hợp cùng một chiếc đầm suông kèm áo polo nữ sành điệu hoặc chiếc quần tây nữ, ví cầm tay cỡ vừa kèm theo là chiếc dây nịt nữ và đồng hồ nữ to bản. Để luôn tự tin sải bước, tủ giày của bạn nên có ít nhất một đôi giày sandal cao gót với gam màu trung tính như kem hoặc nude để có thể dễ dàng phối với bất kỳ bộ trang phục nào.

Giày nữ đẹp khuyến mãi giá tốt nhất

Bạn muốn tìm cho mình một đôi sandal quý phái cho bữa tiệc cuối năm, một đôi giày nữ Hàn Quốc thật cá tính để dạo phố thu hay đôi giày dép nữ hàng hiệu cực chất cho những buổi tiệc riêng cùng chàng, tất cả nhu cầu mua sắm của bạn đều được đáp ứng trọn vẹn tại ZALORA.VN. Luôn cập nhật các xu hướng mới nhất cùng những loại giày dép nữ 2014 từ nhiều thương hiệu uy tín trong nước lẫn quốc tế như AZ79, Betsy, Vinapolli, Sulily, Mollet, Me Girl, Keddo,... trang web mua sắm trực tuyến hàng đầu Việt Nam sẽ mang đến cho bạn một phong cách sành điệu, cá tính và không bao giờ lỗi mốt. Với đa dạng kiểu dáng, kích cỡ và màu sắc từ những kiểu giày nữ đẹp nhất, bạn gái sẽ ngày càng xinh xắn và tự tin hơn khi đến với ZALORA.VN.