3593 sản phẩm tìm thấy

 • Giày Sandals Phối Kim Loại Trang Trí ZALORA Giày Sandals Phối Kim Loại Trang Trí 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH09FWSVN-423834":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH09FWSVN-423835":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH09FWSVN-423836":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH09FWSVN-423837":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH09FWSVN-423838":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Phối Lưỡi Gà Zilandi Giày Cao Gót Phối Lưỡi Gà 429,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH03HRCVN-427141":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03HRCVN-427142":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03HRCVN-427143":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03HRCVN-427144":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03HRCVN-427145":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Sandal Up & Go Giày Búp Bê Sandal 330,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH51QTSVN-445678":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH51QTSVN-445679":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH51QTSVN-445680":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH51QTSVN-445681":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH51QTSVN-445682":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Nhọn ZALORA Giày Cao Gót Mũi Nhọn 499,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH64XJJVN-406286":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64XJJVN-406287":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64XJJVN-406288":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64XJJVN-406289":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64XJJVN-406290":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64XJJVN-406291":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Mũi Zilandi Giày Búp Bê Phối Mũi 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH95RHKVN-446704":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95RHKVN-446705":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95RHKVN-446706":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95RHKVN-446707":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95RHKVN-446708":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Luyện Tập Colour Block ZALORA Giày Luyện Tập Colour Block 529,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH36GLBVN-424814":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH36GLBVN-424815":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH36GLBVN-424816":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH36GLBVN-424817":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH36GLBVN-424818":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH36GLBVN-424819":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH04SHZVN-449532":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH04SHZVN-449533":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH04SHZVN-449534":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH04SHZVN-449535":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH04SHZVN-449536":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Phối Nơ Zilandi Giày Cao Gót Phối Nơ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH39PAAVN-442424":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39PAAVN-442425":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39PAAVN-442426":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39PAAVN-442427":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39PAAVN-442428":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Vuông Nữ Koumi Koumi Giày Đế Vuông Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH23SHGVN-449437":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23SHGVN-449438":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23SHGVN-449439":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23SHGVN-449440":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23SHGVN-449441":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH03SIAVN-449537":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03SIAVN-449538":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03SIAVN-449539":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03SIAVN-449540":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03SIAVN-449541":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Bản Lớn Zilandi Giày Sandal Nữ Bản Lớn 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH48OZRVN-442379":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48OZRVN-442380":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48OZRVN-442381":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48OZRVN-442382":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48OZRVN-442383":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nơ Zilandi Giày Cao Gót Nơ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH34PAFVN-442449":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34PAFVN-442450":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34PAFVN-442451":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34PAFVN-442452":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34PAFVN-442453":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Luyện Tập Colour Block ZALORA Giày Luyện Tập Colour Block 529,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH37GLAVN-424808":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37GLAVN-424809":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37GLAVN-424810":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37GLAVN-424811":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37GLAVN-424812":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH37GLAVN-424813":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Vascara Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 545,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH61SJQVN-449737":{"price":"545,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH61SJQVN-449738":{"price":"545,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH61SJQVN-449739":{"price":"545,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH61SJQVN-449740":{"price":"545,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bọc Mũi Captoe ZALORA Giày Cao Gót Bọc Mũi Captoe 579,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH27XGYVN-406040":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH27XGYVN-406041":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH27XGYVN-406042":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH27XGYVN-406043":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH27XGYVN-406044":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Trơn Sulily Giày Cao Gót Nữ Trơn 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH46SVTVN-450417":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH46SVTVN-450418":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH46SVTVN-450419":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH46SVTVN-450420":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH98SIFVN-449563":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH98SIFVN-449564":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH98SIFVN-449565":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH98SIFVN-449566":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH98SIFVN-449567":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Da Cao Gót D MARIEC.H. A Geox Giày Da Cao Gót D MARIEC.H. A 4,200,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH35LEEVN-433633":{"price":"4,200,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH35LEEVN-433634":{"price":"4,200,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH35LEEVN-433635":{"price":"4,200,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH35LEEVN-433636":{"price":"4,200,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH35LEEVN-433637":{"price":"4,200,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH31PAIVN-442464":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31PAIVN-442465":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31PAIVN-442466":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31PAIVN-442467":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31PAIVN-442468":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH51OZOVN-442364":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH51OZOVN-442365":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH51OZOVN-442366":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH51OZOVN-442367":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH51OZOVN-442368":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH99RHGVN-446684":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99RHGVN-446685":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99RHGVN-446686":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99RHGVN-446687":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99RHGVN-446688":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nhung Tua Rua Up & Go Giày Sandal Nhung Tua Rua 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH49QTUVN-445688":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH49QTUVN-445689":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH49QTUVN-445690":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH49QTUVN-445691":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH49QTUVN-445692":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Phối Khóa Koumi Koumi Giày Cao Gót Phối Khóa 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH72NMHVN-438655":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH72NMHVN-438656":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH72NMHVN-438657":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH72NMHVN-438658":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH72NMHVN-438659":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xuồng HANABIRA FITFLOP Dép Xuồng HANABIRA 2,490,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI484SH03VWIVN-456340":{"price":"2,490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH03VWIVN-456341":{"price":"2,490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH03VWIVN-456342":{"price":"2,490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI484SH03VWIVN-456343":{"price":"2,490,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Bốt Da D ILLUSION A Geox Giày Bốt Da D ILLUSION A 4,300,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH09LFEVN-433773":{"price":"4,300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH09LFEVN-433774":{"price":"4,300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH09LFEVN-433775":{"price":"4,300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH09LFEVN-433776":{"price":"4,300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH09LFEVN-433777":{"price":"4,300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nhung Tua Rua Up & Go Giày Sandal Nhung Tua Rua 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH46QTXVN-445703":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH46QTXVN-445704":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH46QTXVN-445705":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH46QTXVN-445706":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH46QTXVN-445707":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Phối Khóa Koumi Koumi Giày Cao Gót Phối Khóa 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH75NMEVN-438640":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH75NMEVN-438641":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH75NMEVN-438642":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH75NMEVN-438643":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH75NMEVN-438644":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Cao Gót Nữ Zilandi Guốc Cao Gót Nữ 429,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH45OZUVN-442394":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45OZUVN-442395":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45OZUVN-442396":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45OZUVN-442397":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH45OZUVN-442398":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH21IVEVN-428849":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21IVEVN-428850":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21IVEVN-428851":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21IVEVN-428852":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21IVEVN-428853":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH11RGUVN-446624":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11RGUVN-446625":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11RGUVN-446626":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11RGUVN-446627":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11RGUVN-446628":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Quai Cài Koumi Koumi Giày Búp Bê Phối Quai Cài 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH62ONPVN-441243":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH62ONPVN-441244":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH62ONPVN-441245":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH62ONPVN-441246":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH62ONPVN-441247":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH94SIJVN-449585":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH94SIJVN-449586":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH94SIJVN-449587":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH94SIJVN-449588":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH94SIJVN-449589":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Phối Cói Ellie Espadrilles Rubi Giày Lười Phối Cói Ellie Espadrilles 649,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH94RLPSG-649743":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH94RLPSG-649744":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH94RLPSG-649745":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH94RLPSG-649746":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH94RLPSG-649747":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH94RLPSG-649748":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH94RLPSG-649749":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 179,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH06PMVVN-443380":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06PMVVN-443381":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06PMVVN-443382":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06PMVVN-443383":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06PMVVN-443384":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH69NMKVN-438670":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH69NMKVN-438671":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH69NMKVN-438672":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH69NMKVN-438673":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH69NMKVN-438674":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH84PNRVN-443490":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH84PNRVN-443491":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH84PNRVN-443492":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH84PNRVN-443493":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH84PNRVN-443494":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Kim Loại ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ Kim Loại 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH04XTJVN-406994":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH04XTJVN-406995":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH04XTJVN-406996":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH04XTJVN-406997":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH04XTJVN-406998":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH09RGWVN-446634":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09RGWVN-446635":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09RGWVN-446636":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09RGWVN-446637":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09RGWVN-446638":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót In Da Báo ZALORA Giày Cao Gót In Da Báo 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH25XHAVN-406050":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH25XHAVN-406051":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH25XHAVN-406052":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH25XHAVN-406053":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH25XHAVN-406054":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Đôi Rubi Dép Quai Đôi 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH04AXJSG-671183":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04AXJSG-671184":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04AXJSG-671185":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04AXJSG-671186":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04AXJSG-671187":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Da D YUKI A Geox Giày Mọi Da D YUKI A 3,800,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH26LENVN-433678":{"price":"3,800,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH26LENVN-433679":{"price":"3,800,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH26LENVN-433680":{"price":"3,800,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH26LENVN-433681":{"price":"3,800,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GE309SH26LENVN-433682":{"price":"3,800,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Mũi Nhọn Zilandi Giày Cao Gót Nữ Mũi Nhọn 399,000 VND
  Kích cỡ 35 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29PAKVN-442474":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29PAKVN-442475":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29PAKVN-442476":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29PAKVN-442477":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29PAKVN-442478":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Luyện Tập Colour Block ZALORA Giày Luyện Tập Colour Block 529,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH38GKZVN-424802":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH38GKZVN-424803":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH38GKZVN-424804":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH38GKZVN-424805":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH38GKZVN-424806":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH38GKZVN-424807":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH05SHYVN-449527":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH05SHYVN-449528":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH05SHYVN-449529":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH05SHYVN-449530":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH05SHYVN-449531":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH33PAGVN-442454":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33PAGVN-442455":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33PAGVN-442456":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33PAGVN-442457":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33PAGVN-442458":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Phối Ren Zilandi Giày Búp Bê Nơ Phối Ren 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH07IVSVN-428919":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07IVSVN-428920":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07IVSVN-428921":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07IVSVN-428922":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07IVSVN-428923":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Mũi Nhọn Zilandi Giày Cao Gót Nữ Mũi Nhọn 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH30PAJVN-442469":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30PAJVN-442470":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30PAJVN-442471":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30PAJVN-442472":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30PAJVN-442473":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nữ Đính Khóa Up & Go Giày Mọi Nữ Đính Khóa 480,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH10MRPVN-436846":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH10MRPVN-436847":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH10MRPVN-436848":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH10MRPVN-436849":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH10MRPVN-436850":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Kim Loại Trang Trí ZALORA Giày Sandals Phối Kim Loại Trang Trí 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH08FWTVN-423839":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08FWTVN-423840":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08FWTVN-423841":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08FWTVN-423842":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08FWTVN-423843":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải ZALORA Giày Vải 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH52CCXVN-415532":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52CCXVN-415533":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52CCXVN-415534":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52CCXVN-415535":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH52CCXVN-415536":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Nơ Sulily Giày Cao Gót Hở Mũi Nơ 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH45SVUVN-450421":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH45SVUVN-450422":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH45SVUVN-450423":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH45SVUVN-450424":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH09NOSVN-438951":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09NOSVN-438952":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09NOSVN-438953":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09NOSVN-438954":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09NOSVN-438955":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH49OZQVN-442374":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH49OZQVN-442375":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH49OZQVN-442376":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH49OZQVN-442377":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH49OZQVN-442378":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH29NNYVN-438871":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29NNYVN-438872":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29NNYVN-438873":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29NNYVN-438874":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29NNYVN-438875":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Satin ZALORA Giày Búp Bê Satin 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH23XSQVN-406899":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH23XSQVN-406900":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH23XSQVN-406901":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH23XSQVN-406902":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH23XSQVN-406903":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH11IVOVN-428899":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11IVOVN-428900":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11IVOVN-428901":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11IVOVN-428902":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11IVOVN-428903":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Ankle Bốt ZALORA Giày Ankle Bốt 749,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH60SFVVN-449283":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH60SFVVN-449284":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH60SFVVN-449285":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH60SFVVN-449286":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH60SFVVN-449287":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH10IVPVN-428904":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10IVPVN-428905":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10IVPVN-428906":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10IVPVN-428907":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10IVPVN-428908":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi ZALORA Giày Mọi 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH58GKFVN-424754":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH58GKFVN-424755":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH58GKFVN-424756":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH58GKFVN-424757":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH58GKFVN-424758":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Nhọn ZALORA Giày Cao Gót Mũi Nhọn 499,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH66XJHVN-406274":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66XJHVN-406275":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66XJHVN-406276":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66XJHVN-406277":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66XJHVN-406278":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66XJHVN-406279":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Guốc Cao Gót Nữ Zilandi Guốc Cao Gót Nữ 429,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH44OZVVN-442399":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44OZVVN-442400":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44OZVVN-442401":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44OZVVN-442402":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44OZVVN-442403":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Đính Nơ Sulily Giày Gót Vuông Đính Nơ 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH34SWFVN-450465":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH34SWFVN-450466":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH34SWFVN-450467":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH34SWFVN-450468":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Luyện Tập Wmns Free 1.0 Cross Bionic Nike Giày Luyện Tập Wmns Free 1.0 Cross Bionic 2,694,000 VND
  Kích cỡ 5 5.5 6 6.5 7
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE60FUTVN-423495":{"price":"2,694,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE60FUTVN-423496":{"price":"2,694,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE60FUTVN-423497":{"price":"2,694,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE60FUTVN-423498":{"price":"2,694,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE60FUTVN-423499":{"price":"2,694,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE60FUTVN-423500":{"price":"2,694,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE60FUTVN-423501":{"price":"2,694,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Sandal Up & Go Giày Búp Bê Sandal 330,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH50QTTVN-445683":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH50QTTVN-445684":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH50QTTVN-445685":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH50QTTVN-445686":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH50QTTVN-445687":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi ZALORA Giày Mọi 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH59GKEVN-424749":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH59GKEVN-424750":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH59GKEVN-424751":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH59GKEVN-424752":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH59GKEVN-424753":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Phối Sọc Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Phối Sọc 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH12IVNVN-428894":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12IVNVN-428895":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12IVNVN-428896":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12IVNVN-428897":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12IVNVN-428898":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Phối Nơ Koumi Koumi Giày Cao Gót Phối Nơ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH44IYDVN-429068":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44IYDVN-429069":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44IYDVN-429070":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44IYDVN-429071":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44IYDVN-429072":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Bản Lớn Zilandi Giày Sandal Nữ Bản Lớn 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH47OZSVN-442384":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47OZSVN-442385":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47OZSVN-442386":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47OZSVN-442387":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47OZSVN-442388":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai T Cut-Out ZALORA Giày Sandals Quai T Cut-Out 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH24GHRVN-424489":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24GHRVN-424490":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24GHRVN-424491":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24GHRVN-424492":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24GHRVN-424493":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xuồng Quai Chéo Sao Senta Giày Xuồng Quai Chéo Sao 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH87RXCVN-448342":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH87RXCVN-448343":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH87RXCVN-448344":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH87RXCVN-448345":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH87RXCVN-448346":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cách Điệu Zilandi Giày Cao Gót Quai Cách Điệu 249,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH89PNMVN-443465":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89PNMVN-443466":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89PNMVN-443467":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89PNMVN-443468":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89PNMVN-443469":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu Zilandi Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu 249,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH94PNHVN-443440":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94PNHVN-443441":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94PNHVN-443442":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94PNHVN-443443":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94PNHVN-443444":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Quai Chéo Zilandi Giày Búp Bê Nữ Quai Chéo 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH37IUOVN-428769":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37IUOVN-428770":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37IUOVN-428771":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37IUOVN-428772":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37IUOVN-428773":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Đính Nơ Sulily Giày Gót Vuông Đính Nơ 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH35SWEVN-450461":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH35SWEVN-450462":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH35SWEVN-450463":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH35SWEVN-450464":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH60OZFVN-442314":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60OZFVN-442315":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60OZFVN-442316":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60OZFVN-442317":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60OZFVN-442318":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60OZFVN-442319":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Thêu Môi Và Mắt ZALORA Giày Búp Bê Thêu Môi Và Mắt 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH33GHIVN-424444":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH33GHIVN-424445":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH33GHIVN-424446":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH33GHIVN-424447":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH33GHIVN-424448":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Chéo ZALORA Dép Quai Chéo 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH90XIJVN-406160":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90XIJVN-406161":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90XIJVN-406162":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90XIJVN-406163":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90XIJVN-406164":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Tennis Wmns Nike Court Shuttle V Nike Giày Tennis Wmns Nike Court Shuttle V 1,172,000 VND
  Kích cỡ 5 5.5 6 6.5 7
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE66FUNVN-423453":{"price":"1,172,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE66FUNVN-423454":{"price":"1,172,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE66FUNVN-423455":{"price":"1,172,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE66FUNVN-423456":{"price":"1,172,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE66FUNVN-423457":{"price":"1,172,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE66FUNVN-423458":{"price":"1,172,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE66FUNVN-423459":{"price":"1,172,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH56ONVVN-441273":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56ONVVN-441274":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56ONVVN-441275":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56ONVVN-441276":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56ONVVN-441277":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH53ONYVN-441288":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53ONYVN-441289":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53ONYVN-441290":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53ONYVN-441291":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53ONYVN-441292":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bọc Mũi Captoe ZALORA Giày Cao Gót Bọc Mũi Captoe 579,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH26XGZVN-406045":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH26XGZVN-406046":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH26XGZVN-406047":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH26XGZVN-406048":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH26XGZVN-406049":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Đế Hình Học ZALORA Giày Đế Xuồng Đế Hình Học 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH76XIXVN-406230":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76XIXVN-406231":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76XIXVN-406232":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76XIXVN-406233":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76XIXVN-406234":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Khóa Vuông Zilandi Giày Búp Bê Khóa Vuông 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH05RHAVN-446654":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05RHAVN-446655":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05RHAVN-446656":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05RHAVN-446657":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05RHAVN-446658":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai T ZALORA Giày Sandals Quai T 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH21GHUVN-424504":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH21GHUVN-424505":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH21GHUVN-424506":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH21GHUVN-424507":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH21GHUVN-424508":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32PAHVN-442459":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32PAHVN-442460":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32PAHVN-442461":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32PAHVN-442462":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32PAHVN-442463":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Viền ZALORA Giày Búp Bê Phối Viền 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH95XIEVN-406135":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH95XIEVN-406136":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH95XIEVN-406137":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH95XIEVN-406138":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH95XIEVN-406139":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Mũi Nhọn Zilandi Giày Cao Gót Nữ Mũi Nhọn 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH28PALVN-442479":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28PALVN-442480":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28PALVN-442481":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28PALVN-442482":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28PALVN-442483":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Phối Quai Cổ Zilandi Giày Sandal Phối Quai Cổ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH00PNBVN-443410":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00PNBVN-443411":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00PNBVN-443412":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00PNBVN-443413":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00PNBVN-443414":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Bít Mũi Đính Nơ Dây Senta Búp Bê Bít Mũi Đính Nơ Dây 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH46RYRVN-448547":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH46RYRVN-448548":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH46RYRVN-448549":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH46RYRVN-448550":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH46RYRVN-448551":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Zilandi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH24HIPVN-426497":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24HIPVN-426498":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24HIPVN-426499":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24HIPVN-426500":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24HIPVN-426501":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Lò Xo JUNO Giày Cao Gót Đế Lò Xo 429,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"JU206SH87OBCVN-440151":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH87OBCVN-440152":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH87OBCVN-440153":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH87OBCVN-440154":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH87OBCVN-440155":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Phối Lưỡi Gà Zilandi Giày Cao Gót Phối Lưỡi Gà 429,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH04HRBVN-427136":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04HRBVN-427137":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04HRBVN-427138":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04HRBVN-427139":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04HRBVN-427140":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Quai Cài Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Phối Quai Cài 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH83NLWVN-438600":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83NLWVN-438601":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83NLWVN-438602":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83NLWVN-438603":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83NLWVN-438604":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải ZALORA Giày Vải 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH61CCOVN-415487":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH61CCOVN-415488":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH61CCOVN-415489":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH61CCOVN-415490":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH61CCOVN-415491":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cài Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cài 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH63ONOVN-441238":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH63ONOVN-441239":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH63ONOVN-441240":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH63ONOVN-441241":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH63ONOVN-441242":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Wmns Nike Mini Sneaker Nike Giày Thể Thao Wmns Nike Mini Sneaker 1,393,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE14RKNVN-447008":{"price":"1,393,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE14RKNVN-447009":{"price":"1,393,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE14RKNVN-447010":{"price":"1,393,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE14RKNVN-447011":{"price":"1,393,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE14RKNVN-447012":{"price":"1,393,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE14RKNVN-447013":{"price":"1,393,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE14RKNVN-447014":{"price":"1,393,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Giày dép nữ thời trang hàng hiệu 2014

Bên cạnh quần áo và túi xách, giày dép cũng là một yếu tố không kém phần quan trọng thể hiện khiếu thẩm mĩ và gu thời trang của phái đẹp. Tôn dáng với những đôi giày công sở nữ sành điệu hay thoải mái di chuyển cùng giày đế bệt trẻ trung, dù lựa chọn loại giày thời trang nữ nào thì trông bạn vẫn luôn thật phong cách.

Đa dạng cách phối giày thời trang nữ

Giày nữ hàng hiệu sẽ mang đến bạn vẻ ngoài hoàn hảo khi kết hợp cùng một chiếc đầm suông kèm áo polo nữ sành điệu hoặc chiếc quần tây nữ, ví cầm tay cỡ vừa kèm theo là chiếc dây nịt nữ và đồng hồ nữ to bản. Để luôn tự tin sải bước, tủ giày của bạn nên có ít nhất một đôi giày sandal cao gót với gam màu trung tính như kem hoặc nude để có thể dễ dàng phối với bất kỳ bộ trang phục nào.

Giày nữ đẹp khuyến mãi giá tốt nhất

Bạn muốn tìm cho mình một đôi sandal quý phái cho bữa tiệc cuối năm, một đôi giày nữ Hàn Quốc thật cá tính để dạo phố thu hay đôi giày dép nữ hàng hiệu cực chất cho những buổi tiệc riêng cùng chàng, tất cả nhu cầu mua sắm của bạn đều được đáp ứng trọn vẹn tại ZALORA.VN. Luôn cập nhật các xu hướng mới nhất cùng những loại giày dép nữ 2014 từ nhiều thương hiệu uy tín trong nước lẫn quốc tế như AZ79, Betsy, Vinapolli, Sulily, Mollet, Me Girl, Keddo,... trang web mua sắm trực tuyến hàng đầu Việt Nam sẽ mang đến cho bạn một phong cách sành điệu, cá tính và không bao giờ lỗi mốt. Với đa dạng kiểu dáng, kích cỡ và màu sắc từ những kiểu giày nữ đẹp nhất, bạn gái sẽ ngày càng xinh xắn và tự tin hơn khi đến với ZALORA.VN.