Mua GIàY Nữ: (3624 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Cao Gót Nữ Phối Mũi Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ Phối Mũi 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH09NZIVN-388769":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09NZIVN-388770":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09NZIVN-388771":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09NZIVN-388772":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09NZIVN-388773":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông Mũi Nhọn 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH22MQFVN-385855":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22MQFVN-385856":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22MQFVN-385857":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22MQFVN-385858":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22MQFVN-385859":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Chữ T Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Chữ T Hở Mũi 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH08MQTVN-385925":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08MQTVN-385926":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08MQTVN-385927":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08MQTVN-385928":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08MQTVN-385929":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH39NQMVN-387920":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39NQMVN-387921":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39NQMVN-387922":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39NQMVN-387923":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39NQMVN-387924":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Nhọn Toecap ZALORA Giày Cao Gót Mũi Nhọn Toecap 429,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH42UVXVN-367675":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH42UVXVN-367676":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH42UVXVN-367677":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH42UVXVN-367678":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH42UVXVN-367679":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Trơn ZALORA Giày Cao Gót Trơn 579,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH14VERVN-368332":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH14VERVN-368333":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH14VERVN-368334":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH14VERVN-368335":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH14VERVN-368336":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Yếm Zilandi Giày Sandal Yếm 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH43KJSVN-381907":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH43KJSVN-381908":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH43KJSVN-381909":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH43KJSVN-381910":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH43KJSVN-381911":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Cabana Racer SL Puma Giày Thể Thao Cabana Racer SL 1,285,000 VND
  Kích cỡ 3 4 5 6
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE76LNFVN-383769":{"price":"1,285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE76LNFVN-383770":{"price":"1,285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE76LNFVN-383771":{"price":"1,285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE76LNFVN-383772":{"price":"1,285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH82JSVVN-380385":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH82JSVVN-380386":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH82JSVVN-380387":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH82JSVVN-380388":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH82JSVVN-380389":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Nhọn Zilandi Giày Cao Gót Mũi Nhọn 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH73IOKVN-378051":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH73IOKVN-378052":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH73IOKVN-378053":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH73IOKVN-378054":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH73IOKVN-378055":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH73IOKVN-378056":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày vải in chấm bi ZALORA Giày vải in chấm bi 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH06UPPVN-367071":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH06UPPVN-367072":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH06UPPVN-367073":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH06UPPVN-367074":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH06UPPVN-367075":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bọc Đồng Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Bọc Đồng Hở Mũi 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH07MQUVN-385930":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07MQUVN-385931":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07MQUVN-385932":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07MQUVN-385933":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07MQUVN-385934":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Dây Đan EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Dây Đan 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH93QSGVN-351018":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH93QSGVN-351019":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH93QSGVN-351020":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH93QSGVN-351021":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH93QSGVN-351022":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH29NQWVN-387970":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29NQWVN-387971":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29NQWVN-387972":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29NQWVN-387973":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29NQWVN-387974":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Dây Khóa Zilandi Giày Búp Bê Dây Khóa 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH31KKEVN-381967":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31KKEVN-381968":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31KKEVN-381969":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31KKEVN-381970":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31KKEVN-381971":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày búp bê viền cói ZALORA Giày búp bê viền cói 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH00UPVVN-367101":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH00UPVVN-367102":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH00UPVVN-367103":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH00UPVVN-367104":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH00UPVVN-367105":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày sandals quai X ZALORA Giày sandals quai X 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH44UVVVN-367665":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH44UVVVN-367666":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH44UVVVN-367667":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH44UVVVN-367668":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH44UVVVN-367669":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Lithe.S Giày Cao Gót Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI430SH83OXKVN-390346":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI430SH83OXKVN-390347":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI430SH83OXKVN-390348":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI430SH83OXKVN-390349":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI430SH83OXKVN-390350":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH28NQXVN-387975":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28NQXVN-387976":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28NQXVN-387977":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28NQXVN-387978":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28NQXVN-387979":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bọc Đồng Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Bọc Đồng Hở Mũi 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH05MQWVN-385940":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05MQWVN-385941":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05MQWVN-385942":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05MQWVN-385943":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05MQWVN-385944":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Quai Hai Khóa Zilandi Giày Sandal Quai Hai Khóa 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH60KJBVN-381822":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60KJBVN-381823":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60KJBVN-381824":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60KJBVN-381825":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60KJBVN-381826":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Chữ T Mặt Dâu Zilandi Giày Sandal Chữ T Mặt Dâu 169,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH16MQLVN-385885":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16MQLVN-385886":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16MQLVN-385887":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16MQLVN-385888":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16MQLVN-385889":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Bệt Biti's Giày Sandal Nữ Đế Bệt 220,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH77MVUVN-386116":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH77MVUVN-386117":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH77MVUVN-386118":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH77MVUVN-386119":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH77MVUVN-386120":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày vải in chấm bi ZALORA Giày vải in chấm bi 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH07UPOVN-367066":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH07UPOVN-367067":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH07UPOVN-367068":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH07UPOVN-367069":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH07UPOVN-367070":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông Mũi Nhọn 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH20MQHVN-385865":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20MQHVN-385866":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20MQHVN-385867":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20MQHVN-385868":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20MQHVN-385869":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Pieris Giày Búp Bê Nơ 319,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI348SH19LPKVN-383989":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH19LPKVN-383990":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH19LPKVN-383991":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH19LPKVN-383992":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH19LPKVN-383993":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Up & Go Giày Búp Bê Đính Nơ 420,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH90JDDVN-379191":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH90JDDVN-379192":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH90JDDVN-379193":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH90JDDVN-379194":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH90JDDVN-379195":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Ballerina EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Ballerina 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH75UQUVN-367226":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH75UQUVN-367227":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH75UQUVN-367228":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH75UQUVN-367229":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH75UQUVN-367230":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày sandals quai V ZALORA Giày sandals quai V 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH51UVOVN-367630":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51UVOVN-367631":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51UVOVN-367632":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51UVOVN-367633":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51UVOVN-367634":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Kim Tuyến Vàng Zilandi Giày Cao Gót Kim Tuyến Vàng 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH12MQPVN-385905":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12MQPVN-385906":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12MQPVN-385907":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12MQPVN-385908":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12MQPVN-385909":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Nhọn Nơ Bản Lớn Senta Silver Búp Bê Nhọn Nơ Bản Lớn 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH21NFQVN-386973":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH21NFQVN-386974":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH21NFQVN-386975":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH21NFQVN-386976":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH21NFQVN-386977":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Có Quai Hậu Zilandi Giày Cao Gót Có Quai Hậu 349,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH72IOLVN-378057":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH72IOLVN-378058":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH72IOLVN-378059":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH72IOLVN-378060":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH72IOLVN-378061":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH72IOLVN-378062":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày sandals nữ ZALORA Giày sandals nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH46UVTVN-367655":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH46UVTVN-367656":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH46UVTVN-367657":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH46UVTVN-367658":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH46UVTVN-367659":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bít Mũi ZALORA Giày Cao Gót Bít Mũi 599,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH13VESVN-368337":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH13VESVN-368338":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH13VESVN-368339":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH13VESVN-368340":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH13VESVN-368341":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối 2 Màu Và Khóa Cài EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối 2 Màu Và Khóa Cài 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH69URAVN-367256":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69URAVN-367257":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69URAVN-367258":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69URAVN-367259":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69URAVN-367260":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Sandal Nữ Girlie Giày Đế Xuồng Sandal Nữ 597,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH14KWJVN-382658":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH14KWJVN-382659":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH14KWJVN-382660":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH14KWJVN-382661":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH14KWJVN-382662":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Dây Chéo Zilandi Giày Búp Bê Dây Chéo 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH28KKHVN-381982":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28KKHVN-381983":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28KKHVN-381984":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28KKHVN-381985":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28KKHVN-381986":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê ZALORA Giày Búp Bê 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH16UWXVN-367751":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH16UWXVN-367752":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH16UWXVN-367753":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH16UWXVN-367754":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH16UWXVN-367755":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Bướm ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Bướm 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH19UWUVN-367736":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH19UWUVN-367737":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH19UWUVN-367738":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH19UWUVN-367739":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH19UWUVN-367740":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót AZ79 Giày Sandal Nữ Cao Gót 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH78PBLVN-390702":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH78PBLVN-390703":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH78PBLVN-390704":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH78PBLVN-390705":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH78PBLVN-390706":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Xuồng Bít Mũi Biti's Giày Cao Gót Xuồng Bít Mũi 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH60MWLVN-386198":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH60MWLVN-386199":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH60MWLVN-386200":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH60MWLVN-386201":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH60MWLVN-386202":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nữ Cao Gót Nữ Vinapoli Giày Nữ Cao Gót Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH83OEEVN-389041":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH83OEEVN-389042":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH83OEEVN-389043":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH83OEEVN-389044":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH83OEEVN-389045":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Borani Giày Sandal Cao Gót 710,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BO945SH57YVEVN-375204":{"price":"710,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BO945SH57YVEVN-375205":{"price":"710,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BO945SH57YVEVN-375206":{"price":"710,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BO945SH57YVEVN-375207":{"price":"710,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BO945SH57YVEVN-375208":{"price":"710,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BO945SH57YVEVN-375209":{"price":"710,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Me Girl Giày Sandal Nữ 190,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH39LOQVN-383909":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH39LOQVN-383910":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH39LOQVN-383911":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH39LOQVN-383912":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH39LOQVN-383913":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hậu Cổ Cao Zilandi Giày Búp Bê Hậu Cổ Cao 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH24MQDVN-385845":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24MQDVN-385846":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24MQDVN-385847":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24MQDVN-385848":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24MQDVN-385849":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Biti's Giày Sandal Cao Gót Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH63MWIVN-386183":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63MWIVN-386184":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63MWIVN-386185":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63MWIVN-386186":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63MWIVN-386187":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Nhọn Viền Zilandi Giày Cao Gót Mũi Nhọn Viền 399,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH60IOXVN-378129":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60IOXVN-378130":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60IOXVN-378131":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60IOXVN-378132":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60IOXVN-378133":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60IOXVN-378134":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Up & Go Giày Sandal Nữ Cao Gót 400,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH16MITVN-385363":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH16MITVN-385364":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH16MITVN-385365":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH16MITVN-385366":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH16MITVN-385367":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Giày dép nữ thời trang hàng hiệu 2014

Bên cạnh quần áo và túi xách, giày dép cũng là một yếu tố không kém phần quan trọng thể hiện khiếu thẩm mĩ và gu thời trang của phái đẹp. Tôn dáng với những đôi giày công sở nữ sành điệu hay thoải mái di chuyển cùng giày đế bệt trẻ trung, dù lựa chọn loại giày thời trang nữ nào thì trông bạn vẫn luôn thật phong cách.

Đa dạng cách phối giày thời trang nữ

Giày nữ hàng hiệu sẽ mang đến bạn vẻ ngoài hoàn hảo khi kết hợp cùng một chiếc đầm suông kèm áo polo nữ sành điệu hoặc chiếc quần tây nữ, ví cầm tay cỡ vừa kèm theo là chiếc dây nịt nữ và đồng hồ nữ to bản. Để luôn tự tin sải bước, tủ giày của bạn nên có ít nhất một đôi giày sandal cao gót với gam màu trung tính như kem hoặc nude để có thể dễ dàng phối với bất kỳ bộ trang phục nào.

Giày nữ đẹp khuyến mãi giá tốt nhất

Bạn muốn tìm cho mình một đôi sandal quý phái cho bữa tiệc cuối năm, một đôi giày nữ Hàn Quốc thật cá tính để dạo phố thu hay đôi giày dép nữ hàng hiệu cực chất cho những buổi tiệc riêng cùng chàng, tất cả nhu cầu mua sắm của bạn đều được đáp ứng trọn vẹn tại ZALORA.VN. Luôn cập nhật các xu hướng mới nhất cùng những loại giày dép nữ 2014 từ nhiều thương hiệu uy tín trong nước lẫn quốc tế như AZ79, Betsy, Vinapolli, Sulily, Mollet, Me Girl, Keddo,... trang web mua sắm trực tuyến hàng đầu Việt Nam sẽ mang đến cho bạn một phong cách sành điệu, cá tính và không bao giờ lỗi mốt. Với đa dạng kiểu dáng, kích cỡ và màu sắc từ những kiểu giày nữ đẹp nhất, bạn gái sẽ ngày càng xinh xắn và tự tin hơn khi đến với ZALORA.VN.