• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  EU
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"EU":"34","UK":"2","US":"3","Japan":"20","VN (Size S\u1ed1)":"34","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.1 - 21.3"},{"EU":"35","UK":"3","US":"4","Japan":"21","VN (Size S\u1ed1)":"35","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.4 - 21.8"},{"EU":"36","UK":"3.5","US":"4.5","Japan":"22","VN (Size S\u1ed1)":"36","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.9 - 22.4"},{"EU":"37","UK":"4","US":"5","Japan":"23","VN (Size S\u1ed1)":"37","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"22.5 - 23.1"},{"EU":"38","UK":"5","US":"6","Japan":"24","VN (Size S\u1ed1)":"38","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"23.2 - 23.8"},{"EU":"39","UK":"6","US":"7","Japan":"24.5","VN (Size S\u1ed1)":"39","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"23.9 - 24.5"},{"EU":"40","UK":"6.5","US":"7.5","Japan":"25","VN (Size S\u1ed1)":"40","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"24.6 - 25.3"}],"EU":{"34":["0"],"35":["1"],"36":["2"],"37":["3"],"38":["4"],"39":["5"],"40":["6"]},"UK":{"2":["0"],"3":["1"],"3.5":["2"],"4":["3"],"5":["4"],"6":["5"],"6.5":["6"]},"US":{"3":["0"],"4":["1"],"4.5":["2"],"5":["3"],"6":["4"],"7":["5"],"7.5":["6"]},"Japan":{"20":["0"],"21":["1"],"22":["2"],"23":["3"],"24":["4"],"24.5":["5"],"25":["6"]},"VN (Size S\u1ed1)":{"34":["0"],"35":["1"],"36":["2"],"37":["3"],"38":["4"],"39":["5"],"40":["6"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua GIàY Nữ: (2944 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Giày Búp Bê Chữ T VIG Koumi Koumi Giày Búp Bê Chữ T VIG 359,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH52GQTVN-313590":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52GQTVN-313591":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52GQTVN-313592":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52GQTVN-313593":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52GQTVN-313594":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52GQTVN-313595":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 159,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29FGSVN-327510":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29FGSVN-327511":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29FGSVN-327512":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29FGSVN-327513":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29FGSVN-327514":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Khóa Mũi TP80 Zilandi Giày Cao Gót Khóa Mũi TP80 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH51EMQVN-325925":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH51EMQVN-325926":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH51EMQVN-325927":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH51EMQVN-325928":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH51EMQVN-325929":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH51EMQVN-325930":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH56EXZVN-326900":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56EXZVN-326901":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56EXZVN-326902":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56EXZVN-326903":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56EXZVN-326904":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Quai Hai Màu EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Quai Hai Màu 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH72DOTVN-323503":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72DOTVN-323504":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72DOTVN-323505":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72DOTVN-323506":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72DOTVN-323507":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Tim TP75 Zilandi Giày Cao Gót Mũi Tim TP75 319,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH66EMBVN-325835":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66EMBVN-325836":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66EMBVN-325837":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66EMBVN-325838":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66EMBVN-325839":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH66EMBVN-325840":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 159,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH26FGVVN-327525":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26FGVVN-327526":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26FGVVN-327527":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26FGVVN-327528":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26FGVVN-327529":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nơ TP77 Zilandi Giày Cao Gót Nơ TP77 319,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH60EMHVN-325871":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60EMHVN-325872":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60EMHVN-325873":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60EMHVN-325874":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60EMHVN-325875":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60EMHVN-325876":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Oxford Nữ Koumi Koumi Giày Oxford Nữ 289,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH65ETUVN-326495":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH65ETUVN-326496":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH65ETUVN-326497":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH65ETUVN-326498":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH65ETUVN-326499":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 159,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27FGUVN-327520":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27FGUVN-327521":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27FGUVN-327522":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27FGUVN-327523":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27FGUVN-327524":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Tim TP75 Zilandi Giày Cao Gót Mũi Tim TP75 319,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH67EMAVN-325829":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67EMAVN-325830":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67EMAVN-325831":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67EMAVN-325832":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67EMAVN-325833":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67EMAVN-325834":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Khóa Mũi TP80 Zilandi Giày Cao Gót Khóa Mũi TP80 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH52EMPVN-325919":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH52EMPVN-325920":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH52EMPVN-325921":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH52EMPVN-325922":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH52EMPVN-325923":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH52EMPVN-325924":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nơ TP77 Zilandi Giày Cao Gót Nơ TP77 319,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH61EMGVN-325865":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH61EMGVN-325866":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH61EMGVN-325867":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH61EMGVN-325868":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH61EMGVN-325869":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH61EMGVN-325870":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đính Nơ S26 Koumi Koumi Giày Cao Gót Đính Nơ S26 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH46IDLVN-316423":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46IDLVN-316424":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46IDLVN-316425":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46IDLVN-316426":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46IDLVN-316427":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH39EUUVN-326586":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39EUUVN-326587":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39EUUVN-326588":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39EUUVN-326589":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39EUUVN-326590":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Nhọn Koumi Koumi Giày Cao Gót Mũi Nhọn 429,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH62HVDVN-315912":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH62HVDVN-315913":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH62HVDVN-315914":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH62HVDVN-315915":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH62HVDVN-315916":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Nhọn Quai Cài Koumi Koumi Giày Cao Gót Mũi Nhọn Quai Cài… 429,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH48HVRVN-315982":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH48HVRVN-315983":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH48HVRVN-315984":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH48HVRVN-315985":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH48HVRVN-315986":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Hậu TP74 Zilandi Giày Cao Gót Hở Hậu TP74 289,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH70ELXVN-325811":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70ELXVN-325812":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70ELXVN-325813":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70ELXVN-325814":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70ELXVN-325815":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70ELXVN-325816":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Khóa Cài VIG Koumi Koumi Giày Búp Bê Phối Khóa Cài VIG… 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH00ENBVN-308603":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH00ENBVN-308604":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH00ENBVN-308605":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH00ENBVN-308606":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH00ENBVN-308607":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH00ENBVN-308608":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đính Nơ S26 Koumi Koumi Giày Cao Gót Đính Nơ S26 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH44IDNVN-316433":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44IDNVN-316434":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44IDNVN-316435":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44IDNVN-316436":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44IDNVN-316437":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH34DXXVN-324351":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH34DXXVN-324352":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH34DXXVN-324353":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH34DXXVN-324354":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH34DXXVN-324355":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Lưỡi Gà TP76 Zilandi Giày Cao Gót Mũi Lưỡi Gà TP76… 319,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH64EMDVN-325847":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH64EMDVN-325848":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH64EMDVN-325849":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH64EMDVN-325850":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH64EMDVN-325851":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH64EMDVN-325852":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ DP21 Zilandi Giày Búp Bê Nơ DP21 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH97YHQVN-295176":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97YHQVN-295177":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97YHQVN-295178":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97YHQVN-295179":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97YHQVN-295180":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Mũi Hậu VIG Koumi Koumi Giày Búp Bê Phối Mũi Hậu VIG… 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH23DMUVN-323296":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23DMUVN-323297":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23DMUVN-323298":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23DMUVN-323299":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23DMUVN-323300":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23DMUVN-323301":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Nhọn Koumi Koumi Giày Cao Gót Mũi Nhọn 429,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH63HVCVN-315907":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH63HVCVN-315908":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH63HVCVN-315909":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH63HVCVN-315910":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH63HVCVN-315911":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn S23 Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn S23 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH52IDFVN-316393":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52IDFVN-316394":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52IDFVN-316395":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52IDFVN-316396":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52IDFVN-316397":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài 369,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH18DYNVN-324431":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH18DYNVN-324432":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH18DYNVN-324433":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH18DYNVN-324434":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH18DYNVN-324435":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Nhọn Quai Cài Koumi Koumi Giày Cao Gót Mũi Nhọn Quai Cài… 429,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH45HVUVN-315997":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45HVUVN-315998":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45HVUVN-315999":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45HVUVN-316000":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45HVUVN-316001":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 419,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH04DZBVN-324501":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH04DZBVN-324502":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH04DZBVN-324503":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH04DZBVN-324504":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH04DZBVN-324505":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Strappy EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Strappy 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH91BNGVN-318553":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH91BNGVN-318554":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH91BNGVN-318555":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH91BNGVN-318556":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH91BNGVN-318557":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê TP81 Zilandi Giày Búp Bê TP81 279,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH50EMRVN-325931":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH50EMRVN-325932":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH50EMRVN-325933":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH50EMRVN-325934":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH50EMRVN-325935":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH50EMRVN-325936":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Tim TP75 Zilandi Giày Cao Gót Mũi Tim TP75 319,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH68ELZVN-325823":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH68ELZVN-325824":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH68ELZVN-325825":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH68ELZVN-325826":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH68ELZVN-325827":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH68ELZVN-325828":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH51EYEVN-326925":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51EYEVN-326926":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51EYEVN-326927":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51EYEVN-326928":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51EYEVN-326929":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Lưới S22 Koumi Koumi Giày Búp Bê Lưới S22 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH55IDCVN-316378":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH55IDCVN-316379":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH55IDCVN-316380":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH55IDCVN-316381":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH55IDCVN-316382":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH28EVFVN-326641":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28EVFVN-326642":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28EVFVN-326643":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28EVFVN-326644":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28EVFVN-326645":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Nhọn Koumi Koumi Giày Cao Gót Mũi Nhọn 429,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH49HVQVN-315977":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49HVQVN-315978":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49HVQVN-315979":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49HVQVN-315980":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49HVQVN-315981":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Hậu TP74 Zilandi Giày Cao Gót Hở Hậu TP74 289,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH69ELYVN-325817":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69ELYVN-325818":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69ELYVN-325819":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69ELYVN-325820":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69ELYVN-325821":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69ELYVN-325822":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Lưỡi Gà TP76 Zilandi Giày Cao Gót Mũi Lưỡi Gà TP76… 319,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH63EMEVN-325853":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH63EMEVN-325854":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH63EMEVN-325855":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH63EMEVN-325856":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH63EMEVN-325857":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH63EMEVN-325858":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Cao Gót Lock Detail EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Cao Gót Lock Detai… 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH84BNNVN-318588":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH84BNNVN-318589":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH84BNNVN-318590":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH84BNNVN-318591":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH84BNNVN-318592":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP16 Zilandi Giày Xăng Đan Da DP16 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH14YGZVN-295091":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14YGZVN-295092":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14YGZVN-295093":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14YGZVN-295094":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14YGZVN-295095":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ DP19 Zilandi Giày Búp Bê Nơ DP19 429,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH05YHIVN-295136":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05YHIVN-295137":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05YHIVN-295138":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05YHIVN-295139":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05YHIVN-295140":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH30EVDVN-326631":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH30EVDVN-326632":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH30EVDVN-326633":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH30EVDVN-326634":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH30EVDVN-326635":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Mũi Chéo Dây S28 Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Mũi Chéo Dây S28… 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH38IDTVN-316463":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38IDTVN-316464":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38IDTVN-316465":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38IDTVN-316466":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38IDTVN-316467":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH33DXYVN-324356":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33DXYVN-324357":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33DXYVN-324358":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33DXYVN-324359":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33DXYVN-324360":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH37DXUVN-324336":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37DXUVN-324337":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37DXUVN-324338":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37DXUVN-324339":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37DXUVN-324340":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Đắp Mũi DP20 Zilandi Giày Búp Bê Nơ Đắp Mũi DP20… 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH02YHLVN-295151":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02YHLVN-295152":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02YHLVN-295153":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02YHLVN-295154":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02YHLVN-295155":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH20FHBVN-327555":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20FHBVN-327556":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20FHBVN-327557":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20FHBVN-327558":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20FHBVN-327559":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Xếp S25 Koumi Koumi Giày Cao Gót Mũi Xếp S25 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH47IDKVN-316418":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47IDKVN-316419":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47IDKVN-316420":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47IDKVN-316421":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47IDKVN-316422":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
Sắp xếp