238 sản phẩm tìm thấy

 • Giày Búp Bê In Hình Hoàng Gia ZALORA Giày Búp Bê In Hình Hoàng Gia 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH01XTMVN-407009":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH01XTMVN-407010":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH01XTMVN-407011":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH01XTMVN-407012":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH01XTMVN-407013":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ AZ79 Giày Búp Bê Nữ 289,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH79YSIVN-461530":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH79YSIVN-461531":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH79YSIVN-461532":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH79YSIVN-461533":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH79YSIVN-461534":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Woven Peep ZALORA Giày Búp Bê Woven Peep 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH20XSTVN-406914":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20XSTVN-406915":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20XSTVN-406916":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20XSTVN-406917":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20XSTVN-406918":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cài Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cài 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH12HQTVN-427096":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12HQTVN-427097":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12HQTVN-427098":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12HQTVN-427099":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12HQTVN-427100":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 20% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH54FBTVN-421840":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH54FBTVN-421841":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH54FBTVN-421842":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH54FBTVN-421843":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH54FBTVN-421844":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Kim Tuyến 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Kim Tuyến 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH38UTDVN-401501":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38UTDVN-401502":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38UTDVN-401503":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38UTDVN-401504":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38UTDVN-401505":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Viền ZALORA Giày Búp Bê Phối Viền 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH94XIFVN-406140":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94XIFVN-406141":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94XIFVN-406142":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94XIFVN-406143":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94XIFVN-406144":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Kim Tuyến 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Kim Tuyến 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH39UTCVN-401496":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39UTCVN-401497":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39UTCVN-401498":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39UTCVN-401499":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39UTCVN-401500":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 269,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH42JRLVN-430488":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42JRLVN-430489":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42JRLVN-430490":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42JRLVN-430491":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42JRLVN-430492":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Nữ Vascara Giày Mọi Nữ 385,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH57SJUVN-449753":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH57SJUVN-449754":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH57SJUVN-449755":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH57SJUVN-449756":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ AZ79 Giày Búp Bê Nữ 289,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH80YSHVN-461525":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH80YSHVN-461526":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH80YSHVN-461527":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH80YSHVN-461528":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH80YSHVN-461529":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trơn Rubi Giày Búp Bê Trơn 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH17EOCSG-620605":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17EOCSG-620606":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17EOCSG-620607":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17EOCSG-620608":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17EOCSG-620609":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17EOCSG-620610":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17EOCSG-620611":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH11XTCVN-406959":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH11XTCVN-406960":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH11XTCVN-406961":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH11XTCVN-406962":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH11XTCVN-406963":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH08XTFVN-406974":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08XTFVN-406975":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08XTFVN-406976":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08XTFVN-406977":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08XTFVN-406978":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH37JRQVN-430513":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37JRQVN-430514":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37JRQVN-430515":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37JRQVN-430516":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37JRQVN-430517":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Màu Rubi Giày Búp Bê Phối Màu 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH05EOOSG-620689":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05EOOSG-620690":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05EOOSG-620691":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05EOOSG-620692":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05EOOSG-620693":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05EOOSG-620694":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05EOOSG-620695":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê In Hình Chim ZALORA Giày Búp Bê In Hình Chim 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH15XSYVN-406939":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15XSYVN-406940":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15XSYVN-406941":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15XSYVN-406942":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15XSYVN-406943":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê In Hình Hoàng Gia ZALORA Giày Búp Bê In Hình Hoàng Gia 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH00XTNVN-407014":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH00XTNVN-407015":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH00XTNVN-407016":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH00XTNVN-407017":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH00XTNVN-407018":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Kalani Giày Búp Bê 509,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KA116SH05LMCVN-383656":{"price":"509,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH05LMCVN-383657":{"price":"509,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH05LMCVN-383658":{"price":"509,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH05LMCVN-383659":{"price":"509,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH05LMCVN-383660":{"price":"509,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH40OOLVN-441353":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40OOLVN-441354":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40OOLVN-441355":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40OOLVN-441356":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40OOLVN-441357":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH12XTBVN-406954":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12XTBVN-406955":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12XTBVN-406956":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12XTBVN-406957":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12XTBVN-406958":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH39OOMVN-441358":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39OOMVN-441359":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39OOMVN-441360":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39OOMVN-441361":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39OOMVN-441362":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê In Hình Chim ZALORA Giày Búp Bê In Hình Chim 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH16XSXVN-406934":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH16XSXVN-406935":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH16XSXVN-406936":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH16XSXVN-406937":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH16XSXVN-406938":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH57FBQVN-421825":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH57FBQVN-421826":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH57FBQVN-421827":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH57FBQVN-421828":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH57FBQVN-421829":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Woven Peep ZALORA Giày Búp Bê Woven Peep 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH22XSRVN-406904":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH22XSRVN-406905":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH22XSRVN-406906":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH22XSRVN-406907":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH22XSRVN-406908":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH96UYPVN-401821":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH96UYPVN-401822":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH96UYPVN-401823":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH96UYPVN-401824":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH96UYPVN-401825":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH43USYVN-401476":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH43USYVN-401477":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH43USYVN-401478":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH43USYVN-401479":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH43USYVN-401480":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Breeze Plimsoll Rubi Giày Búp Bê Breeze Plimsoll 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH30YYJSG-666761":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH30YYJSG-666762":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH30YYJSG-666763":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH30YYJSG-666764":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH30YYJSG-666765":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH30YYJSG-666766":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH30YYJSG-666767":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH43JRKVN-430483":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43JRKVN-430484":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43JRKVN-430485":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43JRKVN-430486":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43JRKVN-430487":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH40JRNVN-430498":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40JRNVN-430499":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40JRNVN-430500":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40JRNVN-430501":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40JRNVN-430502":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH45USWVN-401466":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH45USWVN-401467":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH45USWVN-401468":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH45USWVN-401469":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH45USWVN-401470":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Búp Bê Vải Đế Cắt Đoạn Crocs Búp Bê Vải Đế Cắt Đoạn 1,755,000 VND
  Kích cỡ 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH51EAYVN-419611":{"price":"1,755,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH51EAYVN-419612":{"price":"1,755,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH51EAYVN-419613":{"price":"1,755,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Satin ZALORA Giày Búp Bê Satin 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH25XSOVN-406889":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH25XSOVN-406890":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH25XSOVN-406891":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH25XSOVN-406892":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH25XSOVN-406893":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Hai Màu Rubi Giày Búp Bê Phối Hai Màu 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH18AWVSG-671093":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH18AWVSG-671094":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH18AWVSG-671095":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH18AWVSG-671096":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH18AWVSG-671097":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH18AWVSG-671098":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH18AWVSG-671099":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Họa Tiết Thổ Cẩm Rubi Giày Búp Bê Họa Tiết Thổ Cẩm 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH01EOSSG-620717":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01EOSSG-620718":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01EOSSG-620719":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01EOSSG-620720":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01EOSSG-620721":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01EOSSG-620722":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01EOSSG-620723":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Me Girl Giày Sandal Cao Gót Nữ 259,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH82FQBVN-422999":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH82FQBVN-423000":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH82FQBVN-423001":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH82FQBVN-423002":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH82FQBVN-423003":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Kalani Giày Búp Bê 515,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KA116SH69NQGVN-439134":{"price":"515,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH69NQGVN-439135":{"price":"515,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH69NQGVN-439136":{"price":"515,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH69NQGVN-439137":{"price":"515,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH69NQGVN-439138":{"price":"515,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH44USXVN-401471":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44USXVN-401472":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44USXVN-401473":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44USXVN-401474":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44USXVN-401475":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Rubi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 439,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH24ENVSG-620557":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24ENVSG-620558":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24ENVSG-620559":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24ENVSG-620560":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24ENVSG-620561":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24ENVSG-620562":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24ENVSG-620563":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH41OOKVN-441348":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41OOKVN-441349":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41OOKVN-441350":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41OOKVN-441351":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41OOKVN-441352":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH99UYMVN-401806":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99UYMVN-401807":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99UYMVN-401808":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99UYMVN-401809":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99UYMVN-401810":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Viền Chỉ Hình Thoi Rubi Giày Búp Bê Viền Chỉ Hình Thoi 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH10EOJSG-620654":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10EOJSG-620655":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10EOJSG-620656":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10EOJSG-620657":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10EOJSG-620658":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10EOJSG-620659":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10EOJSG-620660":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Rubi Giày Búp Bê Đính Nơ 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH16EODSG-620612":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH16EODSG-620613":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH16EODSG-620614":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH16EODSG-620615":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH16EODSG-620616":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH16EODSG-620617":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH16EODSG-620618":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Laser Cut Rubi Giày Búp Bê Laser Cut 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH17AWWSG-671100":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17AWWSG-671101":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17AWWSG-671102":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17AWWSG-671103":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17AWWSG-671104":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17AWWSG-671105":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17AWWSG-671106":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Cut Out 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Cut Out 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH41UTAVN-401486":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH41UTAVN-401487":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH41UTAVN-401488":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH41UTAVN-401489":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH41UTAVN-401490":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Da T&T Giày Búp Bê Da 1,770,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT496SH86QWFVN-445915":{"price":"1,770,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT496SH86QWFVN-445916":{"price":"1,770,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT496SH86QWFVN-445917":{"price":"1,770,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT496SH86QWFVN-445918":{"price":"1,770,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Rubi Giày Búp Bê Đính Nơ 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH13EOGSG-620633":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13EOGSG-620634":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13EOGSG-620635":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13EOGSG-620636":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13EOGSG-620637":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13EOGSG-620638":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13EOGSG-620639":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Bít Mũi Ngấn Senta Búp Bê Bít Mũi Ngấn 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH19LDWVN-383186":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH19LDWVN-383187":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH19LDWVN-383188":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH19LDWVN-383189":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH19LDWVN-383190":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Da 19% OFF ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Da 269,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH01IFQVN-422811":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH01IFQVN-377372":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH01IFQVN-377373":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH01IFQVN-377374":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH01IFQVN-377375":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH01IFQVN-377376":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê Hoa 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Hoa 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32UTJVN-401531":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH32UTJVN-401532":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH32UTJVN-401533":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH32UTJVN-401534":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH32UTJVN-401535":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH09HQWVN-427111":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09HQWVN-427112":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09HQWVN-427113":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09HQWVN-427114":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09HQWVN-427115":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Da T&T Giày Búp Bê Da 2,600,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT496SH88QWDVN-445907":{"price":"2,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT496SH88QWDVN-445908":{"price":"2,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT496SH88QWDVN-445909":{"price":"2,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT496SH88QWDVN-445910":{"price":"2,600,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH38JRPVN-430508":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38JRPVN-430509":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38JRPVN-430510":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38JRPVN-430511":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38JRPVN-430512":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê ZALORA Giày Búp Bê 269,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH04IFNVN-404767":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04IFNVN-377357":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04IFNVN-377358":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04IFNVN-377359":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04IFNVN-377360":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04IFNVN-377361":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH32JRVVN-430538":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32JRVVN-430539":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32JRVVN-430540":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32JRVVN-430541":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32JRVVN-430542":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Kẻ Sọc Ngang Rubi Giày Búp Bê Kẻ Sọc Ngang 449,000 VND
  Kích cỡ 38 39 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH10RKZSG-649633":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10RKZSG-649634":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10RKZSG-649635":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10RKZSG-649636":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10RKZSG-649637":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10RKZSG-649638":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH10RKZSG-649639":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Da Báo Rubi Giày Búp Bê In Họa Tiết Da Báo 449,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH80ULBSG-656247":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH80ULBSG-656248":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH80ULBSG-656249":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH80ULBSG-656250":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH80ULBSG-656251":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Selena Rubi Giày Búp Bê Selena 649,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH96EOXSG-620752":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620753":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620754":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620755":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620756":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620757":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620758":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Miệng Thun Luxlego Giày Búp Bê Miệng Thun 605,000 VND
  Kích cỡ 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LU460SH48GWDVN-425632":{"price":"605,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LU460SH48GWDVN-425633":{"price":"605,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LU460SH48GWDVN-425634":{"price":"605,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LU460SH48GWDVN-425635":{"price":"605,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LU460SH48GWDVN-425636":{"price":"605,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông 349,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH97UYOVN-401816":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97UYOVN-401817":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97UYOVN-401818":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97UYOVN-401819":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97UYOVN-401820":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Laser Cut Rubi Giày Búp Bê Laser Cut 449,000 VND
  Kích cỡ 39 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH06RLDSG-649661":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06RLDSG-649662":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06RLDSG-649663":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06RLDSG-649664":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06RLDSG-649665":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06RLDSG-649666":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06RLDSG-649667":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Da T&T Giày Búp Bê Da 1,765,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT496SH87QWEVN-445911":{"price":"1,765,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT496SH87QWEVN-445912":{"price":"1,765,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT496SH87QWEVN-445913":{"price":"1,765,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT496SH87QWEVN-445914":{"price":"1,765,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Cắt Laser Giọt Nước Rubi Giày Búp Bê Cắt Laser Giọt Nước 439,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH09EOKSG-620661":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH09EOKSG-620662":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH09EOKSG-620663":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH09EOKSG-620664":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH09EOKSG-620665":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH09EOKSG-620666":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH09EOKSG-620667":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH50FBXVN-421860":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH50FBXVN-421861":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH50FBXVN-421862":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH50FBXVN-421863":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH50FBXVN-421864":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Da T&T Giày Búp Bê Da 1,765,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT496SH85QWGVN-445919":{"price":"1,765,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT496SH85QWGVN-445920":{"price":"1,765,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT496SH85QWGVN-445921":{"price":"1,765,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT496SH85QWGVN-445922":{"price":"1,765,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Me Girl Giày Búp Bê Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH71FQMVN-423054":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH71FQMVN-423055":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH71FQMVN-423056":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH71FQMVN-423057":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH71FQMVN-423058":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê In Hình Chim ZALORA Giày Búp Bê In Hình Chim 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH14XSZVN-406944":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14XSZVN-406945":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14XSZVN-406946":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14XSZVN-406947":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH14XSZVN-406948":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Da 19% OFF ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Da 269,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH00IFRVN-422812":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH00IFRVN-377377":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH00IFRVN-377378":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH00IFRVN-377379":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH00IFRVN-377380":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH00IFRVN-377381":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH39JROVN-430503":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39JROVN-430504":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39JROVN-430505":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39JROVN-430506":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39JROVN-430507":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Da T&T Giày Búp Bê Da 2,410,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT496SH89QWCVN-445903":{"price":"2,410,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT496SH89QWCVN-445904":{"price":"2,410,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT496SH89QWCVN-445905":{"price":"2,410,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT496SH89QWCVN-445906":{"price":"2,410,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Bít Mũi Ngấn Senta Búp Bê Bít Mũi Ngấn 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH20LDVVN-383181":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH20LDVVN-383182":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH20LDVVN-383183":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH20LDVVN-383184":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH20LDVVN-383185":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Rubi Giày Búp Bê Đính Nơ 439,000 VND
  Kích cỡ 35 37 39 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH12EOHSG-620640":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH12EOHSG-620641":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH12EOHSG-620642":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH12EOHSG-620643":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH12EOHSG-620644":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH12EOHSG-620645":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH12EOHSG-620646":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Me Girl Giày Búp Bê Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH72FQLVN-423049":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH72FQLVN-423050":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH72FQLVN-423051":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH72FQLVN-423052":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH72FQLVN-423053":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hoa 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Hoa 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH36UTFVN-401511":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH36UTFVN-401512":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH36UTFVN-401513":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH36UTFVN-401514":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH36UTFVN-401515":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Kalani Giày Búp Bê 515,000 VND
  Kích cỡ 35 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KA116SH67NQIVN-439144":{"price":"515,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH67NQIVN-439145":{"price":"515,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH67NQIVN-439146":{"price":"515,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH67NQIVN-439147":{"price":"515,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH67NQIVN-439148":{"price":"515,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH49FBYVN-421865":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH49FBYVN-421866":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH49FBYVN-421867":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH49FBYVN-421868":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH49FBYVN-421869":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Breeze Plimsoll Rubi Giày Búp Bê Breeze Plimsoll 449,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH29YYKSG-666768":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH29YYKSG-666769":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH29YYKSG-666770":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH29YYKSG-666771":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH29YYKSG-666772":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH29YYKSG-666773":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH29YYKSG-666774":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 349,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH01UYKVN-401796":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01UYKVN-401797":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01UYKVN-401798":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01UYKVN-401799":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01UYKVN-401800":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Vải Đế Cắt Đoạn Crocs Búp Bê Vải Đế Cắt Đoạn 1,755,000 VND
  Kích cỡ 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH53EAWVN-419605":{"price":"1,755,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH53EAWVN-419606":{"price":"1,755,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH53EAWVN-419607":{"price":"1,755,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Me Girl Giày Sandal Cao Gót Nữ 259,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH81FQCVN-423004":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH81FQCVN-423005":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH81FQCVN-423006":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH81FQCVN-423007":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH81FQCVN-423008":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Họa Tiết Thổ Cẩm Rubi Giày Búp Bê Họa Tiết Thổ Cẩm 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH00EOTSG-620724":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620725":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620726":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620727":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620728":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620729":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620730":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Cắt Laser Rubi Giày Búp Bê Cắt Laser 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH20ENZSG-620584":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH20ENZSG-620585":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH20ENZSG-620586":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH20ENZSG-620587":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH20ENZSG-620588":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH20ENZSG-620589":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH20ENZSG-620590":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Nữ 20% OFF Windy Búp Bê Nữ 330,000 VND GIẢM CÒN 264,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH97KLMVN-382098":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH97KLMVN-382099":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH97KLMVN-382100":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH97KLMVN-382101":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH97KLMVN-382102":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Búp Bê Vải Hoa 20% OFF Windy Búp Bê Vải Hoa 330,000 VND GIẢM CÒN 264,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH00KLJVN-382083":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH00KLJVN-382084":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH00KLJVN-382085":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH00KLJVN-382086":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH00KLJVN-382087":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 20% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH52FBVVN-421850":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52FBVVN-421851":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52FBVVN-421852":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52FBVVN-421853":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52FBVVN-421854":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH51FBWVN-421855":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH51FBWVN-421856":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH51FBWVN-421857":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH51FBWVN-421858":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH51FBWVN-421859":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Aztec Rubi Giày Búp Bê In Họa Tiết Aztec 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH04EOPSG-620696":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04EOPSG-620697":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04EOPSG-620698":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04EOPSG-620699":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04EOPSG-620700":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04EOPSG-620701":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04EOPSG-620702":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Gosto Giày Búp Bê Nữ 695,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH21ULEVN-366673":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH21ULEVN-366674":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH21ULEVN-366675":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH21ULEVN-366676":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH21ULEVN-366677":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH21ULEVN-366678":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trơn ZALORA BASICS Giày Búp Bê Trơn 199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH89QVEVN-394659":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89QVEVN-394660":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89QVEVN-394661":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89QVEVN-394662":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89QVEVN-394663":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89QVEVN-394664":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trơn ZALORA BASICS Giày Búp Bê Trơn 199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH91QVCVN-394647":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH91QVCVN-394648":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH91QVCVN-394649":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH91QVCVN-394650":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH91QVCVN-394651":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH91QVCVN-394652":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Vân Da Rắn Rubi Giày Búp Bê Phối Vân Da Rắn 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH06EONSG-620682":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06EONSG-620683":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06EONSG-620684":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06EONSG-620685":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06EONSG-620686":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06EONSG-620687":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06EONSG-620688":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Kalani Giày Búp Bê 515,000 VND
  Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KA116SH68NQHVN-439139":{"price":"515,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH68NQHVN-439140":{"price":"515,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH68NQHVN-439141":{"price":"515,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH68NQHVN-439142":{"price":"515,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH68NQHVN-439143":{"price":"515,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê ZALORA Giày Búp Bê 269,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH05IFMVN-404451":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05IFMVN-377352":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05IFMVN-377353":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05IFMVN-377354":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05IFMVN-377355":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05IFMVN-377356":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Tròn Girlie Giày Búp Bê Mũi Tròn 497,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH36JDVVN-260996":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH36JDVVN-260997":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH36JDVVN-260998":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH36JDVVN-260999":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH36JDVVN-261000":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Monly Giày Búp Bê Nữ 219,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO119SH87QFWVN-393423":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH87QFWVN-393424":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH87QFWVN-393425":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH87QFWVN-393426":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH87QFWVN-393427":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Up & Go Giày Búp Bê Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH33BOGVN-414514":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH33BOGVN-414515":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH33BOGVN-414516":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH33BOGVN-414517":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH33BOGVN-414518":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Xinh xắn và dễ phối đồ với giày búp bê nữ trơn

Giày búp bê trơn được xem như một trong trong số các kiểu giày búp bê đẹp, dễ phối hợp và tiện dụng nhất. Bạn có thể dễ dàng mang vào chân một đôi giày búp bê màu trơn mà không cần phải suy nghĩ nhiều về việc phối nó với trang phục nào. Chỉ cần kết hợp giày búp bê trơn với quần short nữ, quần jeans nữ, chân váy ngắn hay váy đầm nữ, bạn sẽ có ngay vẻ ngoài duyên dáng, nữ tính trong các buổi dã ngoại, đi làm, đi chơi hay thậm chí là những bữa tiệc với bạn bè.

Thỏa sức chọn giày búp bê giá rẻ ở ZALORA.VN

Tại ZALORA.VN, bạn có thể thỏa thích chọn cho mình những đôi giày nữ đẹp hàng hiệu với đủ thể loại từ giày búp bê cao gót đến giày búp bê đế xuồng vừa thời trang vừa dễ kết hợp nhiều loại trang phục khác nhau. Những kiểu giày búp bê của thương hiệu Sulily giúp đôi chân bạn trông dễ thương, xinh xắn, trong khi những đôi giày đến từ thương hiệu Me Girl mang lại cho bạn nét trẻ trung và hiện đại.

Trải nghiệm phong cách shopping mới của 2014

Với mục tiêu mang đến những trải nghiệm mua sắm trực tuyến an toàn và tiện lợi, ZALORA.VN hân hạnh giới thiệu đến bạn các dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt, cùng thời gian giao hàng nay chỉ còn trong 1 - 3 ngày làm việc, chắc chắn bạn sẽ có được sự hài lòng cao nhất. Truy cập ZALORA.VN ngay hôm nay để dẫn đầu phong cách mua sắm cực kỳ mới bạn nhé!