Mua TRơN: (223 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Ngựa Vằn Phối Nơ EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Ngựa Vằn Phối Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH87UQIVN-367166":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH87UQIVN-367167":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH87UQIVN-367168":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH87UQIVN-367169":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH87UQIVN-367170":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH83QSQVN-351070":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH83QSQVN-351071":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH83QSQVN-351072":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH83QSQVN-351073":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH83QSQVN-351074":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH69TOGVN-357930":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH69TOGVN-357931":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH69TOGVN-357932":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH69TOGVN-357933":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH69TOGVN-357934":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH37XFQVN-371842":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH37XFQVN-371843":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH37XFQVN-371844":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH37XFQVN-371845":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH37XFQVN-371846":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê D'Orsay EZRA by ZALORA Giày Búp Bê D'Orsay 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH80UQPVN-367201":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH80UQPVN-367202":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH80UQPVN-367203":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH80UQPVN-367204":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH80UQPVN-367205":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH82QSRVN-351075":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH82QSRVN-351076":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH82QSRVN-351077":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH82QSRVN-351078":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH82QSRVN-351079":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH70TOFVN-357925":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH70TOFVN-357926":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH70TOFVN-357927":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH70TOFVN-357928":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH70TOFVN-357929":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH31TEEVN-357096":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31TEEVN-357097":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31TEEVN-357098":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31TEEVN-357099":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31TEEVN-357100":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29TEGVN-357106":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29TEGVN-357107":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29TEGVN-357108":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29TEGVN-357109":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29TEGVN-357110":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Da ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Da 269,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH00IFRVN-422812":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH00IFRVN-377377":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH00IFRVN-377378":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH00IFRVN-377379":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH00IFRVN-377380":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH00IFRVN-377381":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Dây Khóa Zilandi Giày Búp Bê Dây Khóa 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH30KKFVN-381972":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30KKFVN-381973":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30KKFVN-381974":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30KKFVN-381975":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30KKFVN-381976":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Monly Giày Búp Bê Nữ 219,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO119SH91QFSVN-393403":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH91QFSVN-393404":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH91QFSVN-393405":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH91QFSVN-393406":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH91QFSVN-393407":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Ballerina EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Ballerina 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH77UQSVN-367216":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH77UQSVN-367217":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH77UQSVN-367218":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH77UQSVN-367219":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH77UQSVN-367220":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Viền 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Viền 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH81QSSVN-351080":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH81QSSVN-351081":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH81QSSVN-351082":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH81QSSVN-351083":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH81QSSVN-351084":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH72UQXVN-367241":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72UQXVN-367242":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72UQXVN-367243":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72UQXVN-367244":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72UQXVN-367245":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Vải 3 Sọc Windy Búp Bê Vải 3 Sọc 330,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH99KLKVN-382088":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH99KLKVN-382089":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH99KLKVN-382090":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH99KLKVN-382091":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH99KLKVN-382092":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Cối Bệt Nữ Mollet Giày Đế Cối Bệt Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO642SH49LVYVN-384443":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH49LVYVN-384444":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH49LVYVN-384445":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH49LVYVN-384446":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH14JOVVN-335551":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH14JOVVN-335552":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH14JOVVN-335553":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH14JOVVN-335554":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH14JOVVN-335555":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Kẻ Sọc Mũi Nhọn 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Kẻ Sọc Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH88QSLVN-351045":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH88QSLVN-351046":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH88QSLVN-351047":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH88QSLVN-351048":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH88QSLVN-351049":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông 19% OFF Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32WEXVN-370082":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH32WEXVN-370083":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH32WEXVN-370084":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH32WEXVN-370085":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH32WEXVN-370086":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê Coloured Block 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Coloured Block 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH98JPLVN-335631":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH98JPLVN-335632":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH98JPLVN-335633":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH98JPLVN-335634":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH98JPLVN-335635":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Hở Gót Up & Go Giày Búp Bê Hở Gót 350,000 VND
  Kích cỡ 34 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH09MRUVN-341967":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH09MRUVN-341968":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH09MRUVN-341969":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH09MRUVN-341970":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH09MRUVN-341971":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH09MRUVN-341972":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Khóa Up & Go Giày Búp Bê Phối Khóa 380,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH06MRXVN-341985":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH06MRXVN-341986":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH06MRXVN-341987":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH06MRXVN-341988":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH06MRXVN-341989":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH06MRXVN-341990":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Vascara Giày Búp Bê Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH47WUQVN-405054":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH47WUQVN-405055":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH47WUQVN-405056":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH47WUQVN-405057":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH47WUQVN-405058":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Ballerina EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Ballerina 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH76UQTVN-367221":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH76UQTVN-367222":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH76UQTVN-367223":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH76UQTVN-367224":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH76UQTVN-367225":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Monly Giày Búp Bê Nữ 219,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO119SH87QFWVN-393423":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH87QFWVN-393424":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH87QFWVN-393425":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH87QFWVN-393426":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH87QFWVN-393427":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Rọ 19% OFF Zilandi Giày Búp Bê Rọ 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27WFCVN-370107":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH27WFCVN-370108":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH27WFCVN-370109":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH27WFCVN-370110":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH27WFCVN-370111":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê Trơn Mira Bella Giày Búp Bê Trơn 224,000 VND
  Kích cỡ 35 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH49VPUVN-402775":{"price":"224,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH49VPUVN-402776":{"price":"224,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH49VPUVN-402777":{"price":"224,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH49VPUVN-402778":{"price":"224,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH49VPUVN-402779":{"price":"224,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Bít Mũi Ngấn Senta Búp Bê Bít Mũi Ngấn 349,000 VND
  Kích cỡ 35 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH20LDVVN-383181":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH20LDVVN-383182":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH20LDVVN-383183":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH20LDVVN-383184":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH20LDVVN-383185":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Viền Bạc Zilandi Giày Búp Bê Viền Bạc 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH35XFSVN-371852":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35XFSVN-371853":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35XFSVN-371854":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35XFSVN-371855":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35XFSVN-371856":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê ZALORA Giày Búp Bê 269,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH05IFMVN-404451":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05IFMVN-377352":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05IFMVN-377353":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05IFMVN-377354":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05IFMVN-377355":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05IFMVN-377356":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH36XFRVN-371847":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH36XFRVN-371848":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH36XFRVN-371849":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH36XFRVN-371850":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH36XFRVN-371851":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH39XFOVN-371832":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39XFOVN-371833":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39XFOVN-371834":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39XFOVN-371835":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39XFOVN-371836":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Lithe.S Giày Búp Bê Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI430SH70SBTVN-354056":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI430SH70SBTVN-354057":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI430SH70SBTVN-354058":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI430SH70SBTVN-354059":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI430SH70SBTVN-354060":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Monly Giày Búp Bê Nữ 219,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO119SH88QFVVN-393418":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH88QFVVN-393419":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH88QFVVN-393420":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH88QFVVN-393421":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH88QFVVN-393422":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Coloured Block 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Coloured Block 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH00JPJVN-335621":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH00JPJVN-335622":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH00JPJVN-335623":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH00JPJVN-335624":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH00JPJVN-335625":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Đan Cói 19% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đan Cói 269,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH09SPQVN-355582":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH09SPQVN-355583":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH09SPQVN-355584":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH09SPQVN-355585":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH09SPQVN-355586":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê Trơn Me Girl Giày Búp Bê Trơn 230,000 VND
  Kích cỡ 35 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH47LOIVN-383869":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH47LOIVN-383870":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH47LOIVN-383871":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH47LOIVN-383872":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH47LOIVN-383873":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH38XFPVN-371837":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38XFPVN-371838":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38XFPVN-371839":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38XFPVN-371840":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38XFPVN-371841":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Hở Mũi 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Hở Mũi 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH36UUHVN-360496":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36UUHVN-360497":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36UUHVN-360498":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36UUHVN-360499":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36UUHVN-360500":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 19% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH37WESVN-370057":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH37WESVN-370058":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH37WESVN-370059":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH37WESVN-370060":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH37WESVN-370061":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH36WETVN-370062":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36WETVN-370063":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36WETVN-370064":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36WETVN-370065":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36WETVN-370066":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Viền 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Viền 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH79QSUVN-351090":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH79QSUVN-351091":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH79QSUVN-351092":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH79QSUVN-351093":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH79QSUVN-351094":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Vascara Giày Búp Bê Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH46WURVN-405059":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH46WURVN-405060":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH46WURVN-405061":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH46WURVN-405062":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH46WURVN-405063":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Coloured Block 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Coloured Block 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH97JPMVN-335636":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH97JPMVN-335637":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH97JPMVN-335638":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH97JPMVN-335639":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH97JPMVN-335640":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Búp Bê Bít Mũi Ngấn Senta Búp Bê Bít Mũi Ngấn 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH19LDWVN-383186":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH19LDWVN-383187":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH19LDWVN-383188":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH19LDWVN-383189":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH19LDWVN-383190":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hở Mũi 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Hở Mũi 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH38UUFVN-360486":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38UUFVN-360487":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38UUFVN-360488":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38UUFVN-360489":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38UUFVN-360490":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Rọ 19% OFF Zilandi Giày Búp Bê Rọ 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH26WFDVN-370112":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH26WFDVN-370113":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH26WFDVN-370114":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH26WFDVN-370115":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH26WFDVN-370116":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông 19% OFF Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH34WEVVN-370072":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH34WEVVN-370073":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH34WEVVN-370074":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH34WEVVN-370075":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH34WEVVN-370076":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Up & Go Giày Búp Bê Nữ 420,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH24WQTVN-370851":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH24WQTVN-370852":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH24WQTVN-370853":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH24WQTVN-370854":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH24WQTVN-370855":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Monly Giày Búp Bê Nữ 219,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO119SH89QFUVN-393413":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH89QFUVN-393414":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH89QFUVN-393415":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH89QFUVN-393416":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH89QFUVN-393417":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Vải Hoa Windy Búp Bê Vải Hoa 330,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH00KLJVN-382083":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH00KLJVN-382084":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH00KLJVN-382085":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH00KLJVN-382086":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH00KLJVN-382087":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Ánh Kim Windy Búp Bê Ánh Kim 320,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH98KLLVN-382093":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH98KLLVN-382094":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH98KLLVN-382095":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH98KLLVN-382096":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH98KLLVN-382097":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê 20% OFF Senta Silver Giày Búp Bê 299,000 VND GIẢM CÒN 240,000 VND Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH02GSRVN-313855":{"price":"299,000","special_price":"240,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH02GSRVN-313856":{"price":"299,000","special_price":"240,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH02GSRVN-313857":{"price":"299,000","special_price":"240,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH02GSRVN-313858":{"price":"299,000","special_price":"240,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH02GSRVN-313859":{"price":"299,000","special_price":"240,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH02GSRVN-339358":{"price":"299,000","special_price":"240,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Viền 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Viền 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH78QSVVN-351095":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH78QSVVN-351096":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH78QSVVN-351097":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH78QSVVN-351098":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH78QSVVN-351099":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Đan Cói 19% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đan Cói 269,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH10SPPVN-355577":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH10SPPVN-355578":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH10SPPVN-355579":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH10SPPVN-355580":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH10SPPVN-355581":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Tròn Girlie Giày Búp Bê Mũi Tròn 497,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH36JDVVN-260996":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH36JDVVN-260997":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH36JDVVN-260998":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH36JDVVN-260999":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH36JDVVN-261000":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 269,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH97IFUVN-404770":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH97IFUVN-377392":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH97IFUVN-377393":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH97IFUVN-377394":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH97IFUVN-377395":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH97IFUVN-377396":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Vải Hoa Windy Búp Bê Vải Hoa 330,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH01KLIVN-382078":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH01KLIVN-382079":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH01KLIVN-382080":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH01KLIVN-382081":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH01KLIVN-382082":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH12JOXVN-335561":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH12JOXVN-335562":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH12JOXVN-335563":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH12JOXVN-335564":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH12JOXVN-335565":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Monly Giày Búp Bê Nữ 219,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO119SH90QFTVN-393408":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH90QFTVN-393409":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH90QFTVN-393410":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH90QFTVN-393411":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH90QFTVN-393412":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông 19% OFF Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH33WEWVN-370077":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH33WEWVN-370078":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH33WEWVN-370079":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH33WEWVN-370080":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH33WEWVN-370081":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Om Giày Búp Bê Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"OM478SH43UAUVN-358882":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH43UAUVN-358883":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH43UAUVN-358884":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH43UAUVN-358885":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH43UAUVN-358886":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Họa Tiết Thuyền Và Mỏ Neo 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Họa Tiết Thuyền Và Mỏ Neo 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH05NSWVN-344284":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH05NSWVN-344285":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH05NSWVN-344286":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH05NSWVN-344287":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH05NSWVN-344288":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Da ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Da 269,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH02IFPVN-422810":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH02IFPVN-377367":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH02IFPVN-377368":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH02IFPVN-377369":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH02IFPVN-377370":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH02IFPVN-377371":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Kẻ Sọc Mũi Nhọn 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Kẻ Sọc Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH90QSJVN-351035":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH90QSJVN-351036":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH90QSJVN-351037":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH90QSJVN-351038":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH90QSJVN-351039":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Gosto Giày Búp Bê Nữ 695,000 VND
  Kích cỡ 36 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH21ULEVN-366673":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH21ULEVN-366674":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH21ULEVN-366675":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH21ULEVN-366676":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH21ULEVN-366677":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH21ULEVN-366678":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Da ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Da 269,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH01IFQVN-422811":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01IFQVN-377372":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01IFQVN-377373":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01IFQVN-377374":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01IFQVN-377375":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01IFQVN-377376":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 269,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH98IFTVN-404769":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH98IFTVN-377387":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH98IFTVN-377388":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH98IFTVN-377389":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH98IFTVN-377390":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH98IFTVN-377391":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Nữ Windy Búp Bê Nữ 330,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH97KLMVN-382098":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH97KLMVN-382099":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH97KLMVN-382100":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH97KLMVN-382101":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH97KLMVN-382102":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Họa Tiết Da Báo EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Họa Tiết Da Báo 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH68TOHVN-357935":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH68TOHVN-357936":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH68TOHVN-357937":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH68TOHVN-357938":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH68TOHVN-357939":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê ZALORA Giày Búp Bê 269,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH04IFNVN-404767":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04IFNVN-377357":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04IFNVN-377358":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04IFNVN-377359":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04IFNVN-377360":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04IFNVN-377361":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Khoét Lưỡi Gà Senta Búp Bê Khoét Lưỡi Gà 419,000 VND
  Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH90KEBVN-381269":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH90KEBVN-381270":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH90KEBVN-381271":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH90KEBVN-381272":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH90KEBVN-381273":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ AZ79 Giày Búp Bê Nữ 259,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH64PBZVN-390769":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH64PBZVN-390770":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH64PBZVN-390771":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH64PBZVN-390772":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH64PBZVN-390773":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nữ 169,000 VND GIẢM CÒN 119,000 VND Kích cỡ 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH08WJFVN-290034":{"price":"169,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH08WJFVN-290035":{"price":"169,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH08WJFVN-290036":{"price":"169,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH08WJFVN-290037":{"price":"169,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH08WJFVN-290038":{"price":"169,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Trơn 02 Màu Girlie Giày Búp Bê Trơn 02 Màu 497,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH38JDTVN-260986":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH38JDTVN-260987":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH38JDTVN-260988":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH38JDTVN-260989":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH38JDTVN-260990":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 269,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH96IFVVN-404771":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH96IFVVN-377397":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH96IFVVN-377398":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH96IFVVN-377399":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH96IFVVN-377400":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH96IFVVN-377401":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trơn 02 Màu Girlie Giày Búp Bê Trơn 02 Màu 497,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH39JDSVN-260981":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH39JDSVN-260982":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH39JDSVN-260983":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH39JDSVN-260984":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH39JDSVN-260985":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Laser Cut Sulily Giày Búp Bê Laser Cut 320,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH84LFFVN-383305":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH84LFFVN-383306":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH84LFFVN-383307":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH84LFFVN-383308":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH84LFFVN-383309":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê ZALORA Giày Búp Bê 269,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH03IFOVN-404768":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH03IFOVN-377362":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH03IFOVN-377363":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH03IFOVN-377364":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH03IFOVN-377365":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH03IFOVN-377366":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Kalani Giày Búp Bê 509,000 VND
  Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KA116SH05LMCVN-383656":{"price":"509,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH05LMCVN-383657":{"price":"509,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH05LMCVN-383658":{"price":"509,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH05LMCVN-383659":{"price":"509,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH05LMCVN-383660":{"price":"509,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê ZALORA Giày Búp Bê 269,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH99IFSVN-422809":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99IFSVN-377382":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99IFSVN-377383":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99IFSVN-377384":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99IFSVN-377385":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99IFSVN-377386":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Windy Giày Búp Bê 280,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH49GDAVN-329116":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH49GDAVN-329117":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH49GDAVN-329118":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH49GDAVN-329119":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH49GDAVN-329120":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH49GDAVN-338767":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH13JOWVN-335556":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH13JOWVN-335557":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH13JOWVN-335558":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH13JOWVN-335559":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH13JOWVN-335560":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nữ 169,000 VND GIẢM CÒN 119,000 VND Kích cỡ 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH12WJBVN-290014":{"price":"169,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH12WJBVN-290015":{"price":"169,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH12WJBVN-290016":{"price":"169,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH12WJBVN-290017":{"price":"169,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH12WJBVN-290018":{"price":"169,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Tròn Girlie Giày Búp Bê Mũi Tròn 497,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH37JDUVN-260991":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH37JDUVN-260992":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH37JDUVN-260993":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH37JDUVN-260994":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH37JDUVN-260995":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Len Móc 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Len Móc 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH04NSXVN-344289":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH04NSXVN-344290":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH04NSXVN-344291":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH04NSXVN-344292":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH04NSXVN-344293":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Da Bóng 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Da Bóng 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH52OKHVN-346006":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH52OKHVN-346007":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH52OKHVN-346008":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH52OKHVN-346009":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH52OKHVN-346010":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27FGUVN-327520":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27FGUVN-327521":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27FGUVN-327522":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27FGUVN-327523":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27FGUVN-327524":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 24% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 329,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH30TEFVN-357101":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"ZI808SH30TEFVN-357102":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"ZI808SH30TEFVN-357103":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"ZI808SH30TEFVN-357104":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"ZI808SH30TEFVN-357105":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"}}}
 • Giày Búp Bê Da Bóng 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Da Bóng 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH53OKGVN-346001":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH53OKGVN-346002":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH53OKGVN-346003":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH53OKGVN-346004":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH53OKGVN-346005":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Bít mũi Up & Go Giày Sandal Bít mũi 350,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH03MSAVN-342003":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH03MSAVN-342004":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH03MSAVN-342005":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH03MSAVN-342006":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH03MSAVN-342007":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH03MSAVN-342008":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Laser Cut Sulily Giày Búp Bê Laser Cut 320,000 VND
  Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH83LFGVN-383310":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH83LFGVN-383311":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH83LFGVN-383312":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH83LFGVN-383313":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH83LFGVN-383314":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Laser Cut Sulily Giày Búp Bê Laser Cut 320,000 VND
  Kích cỡ 35 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH82LFHVN-383315":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH82LFHVN-383316":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH82LFHVN-383317":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH82LFHVN-383318":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH82LFHVN-383319":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Biti's Giày Búp Bê Nữ 230,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH38SWFVN-356353":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH38SWFVN-356354":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH38SWFVN-356355":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH38SWFVN-356356":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH38SWFVN-356357":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hở Gót Up & Go Giày Búp Bê Hở Gót 350,000 VND
  Kích cỡ 34 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH10MRTVN-341961":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH10MRTVN-341962":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH10MRTVN-341963":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH10MRTVN-341964":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH10MRTVN-341965":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH10MRTVN-341966":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Xinh xắn và dễ phối đồ với giày búp bê nữ trơn

Giày búp bê trơn được xem như một trong trong số các kiểu giày búp bê đẹp, dễ phối hợp và tiện dụng nhất. Bạn có thể dễ dàng mang vào chân một đôi giày búp bê màu trơn mà không cần phải suy nghĩ nhiều về việc phối nó với trang phục nào. Chỉ cần kết hợp giày búp bê trơn với quần short nữ, quần jeans nữ, chân váy ngắn hay váy đầm nữ, bạn sẽ có ngay vẻ ngoài duyên dáng, nữ tính trong các buổi dã ngoại, đi làm, đi chơi hay thậm chí là những bữa tiệc với bạn bè.

Thỏa sức chọn giày búp bê giá rẻ ở ZALORA.VN

Tại ZALORA.VN, bạn có thể thỏa thích chọn cho mình những đôi giày nữ đẹp hàng hiệu với đủ thể loại từ giày búp bê cao gót đến giày búp bê đế xuồng vừa thời trang vừa dễ kết hợp nhiều loại trang phục khác nhau. Những kiểu giày búp bê của thương hiệu Sulily giúp đôi chân bạn trông dễ thương, xinh xắn, trong khi những đôi giày đến từ thương hiệu Me Girl mang lại cho bạn nét trẻ trung và hiện đại.

Trải nghiệm phong cách shopping mới của 2014

Với mục tiêu mang đến những trải nghiệm mua sắm trực tuyến an toàn và tiện lợi, ZALORA.VN hân hạnh giới thiệu đến bạn các dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt, cùng thời gian giao hàng nay chỉ còn trong 1 - 3 ngày làm việc, chắc chắn bạn sẽ có được sự hài lòng cao nhất. Truy cập ZALORA.VN ngay hôm nay để dẫn đầu phong cách mua sắm cực kỳ mới bạn nhé!