• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  EU
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"EU":"34","UK":"2","US":"3","Japan":"20","VN (Size S\u1ed1)":"34","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.1 - 21.3"},{"EU":"35","UK":"3","US":"4","Japan":"21","VN (Size S\u1ed1)":"35","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.4 - 21.8"},{"EU":"36","UK":"3.5","US":"4.5","Japan":"22","VN (Size S\u1ed1)":"36","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.9 - 22.4"},{"EU":"37","UK":"4","US":"5","Japan":"23","VN (Size S\u1ed1)":"37","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"22.5 - 23.1"},{"EU":"38","UK":"5","US":"6","Japan":"24","VN (Size S\u1ed1)":"38","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"23.2 - 23.8"},{"EU":"39","UK":"6","US":"7","Japan":"24.5","VN (Size S\u1ed1)":"39","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"23.9 - 24.5"},{"EU":"40","UK":"6.5","US":"7.5","Japan":"25","VN (Size S\u1ed1)":"40","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"24.6 - 25.3"}],"EU":{"34":["0"],"35":["1"],"36":["2"],"37":["3"],"38":["4"],"39":["5"],"40":["6"]},"UK":{"2":["0"],"3":["1"],"3.5":["2"],"4":["3"],"5":["4"],"6":["5"],"6.5":["6"]},"US":{"3":["0"],"4":["1"],"4.5":["2"],"5":["3"],"6":["4"],"7":["5"],"7.5":["6"]},"Japan":{"20":["0"],"21":["1"],"22":["2"],"23":["3"],"24":["4"],"24.5":["5"],"25":["6"]},"VN (Size S\u1ed1)":{"34":["0"],"35":["1"],"36":["2"],"37":["3"],"38":["4"],"39":["5"],"40":["6"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua TRơN: (100 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Giày Lười Nữ TIK -49 Koumi Koumi Giày Lười Nữ TIK 469,000 VND 239,000 VND Kích cỡ 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH48MNVVN-268659":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH48MNVVN-268660":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH48MNVVN-268661":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH48MNVVN-268662":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH48MNVVN-268663":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH49QNQVN-277305":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49QNQVN-277306":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49QNQVN-277307":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49QNQVN-277308":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49QNQVN-277309":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Koumi Koumi Giày Búp Bê 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH50ADPVN-298988":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50ADPVN-298989":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50ADPVN-298990":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50ADPVN-298991":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50ADPVN-298992":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Koumi Koumi Giày Búp Bê 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH51ADOVN-298983":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51ADOVN-298984":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51ADOVN-298985":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51ADOVN-298986":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51ADOVN-298987":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ -29 Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 349,000 VND 249,000 VND Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH76RRJVN-280043":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH76RRJVN-280044":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH76RRJVN-280045":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH76RRJVN-280046":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH76RRJVN-280047":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Màu Kim Loại -40 EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Màu Kim Loại 299,000 VND 179,000 VND Kích cỡ 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH57LEWVN-265443":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH57LEWVN-265444":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH57LEWVN-265445":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH57LEWVN-265446":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH57LEWVN-265447":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH57LEWVN-265448":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 159,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH12WJBVN-290014":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12WJBVN-290015":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12WJBVN-290016":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12WJBVN-290017":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12WJBVN-290018":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Me Girl Giày Búp Bê 178,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH32GRNVN-313705":{"price":"178,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH32GRNVN-313706":{"price":"178,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH32GRNVN-313707":{"price":"178,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH32GRNVN-313708":{"price":"178,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH32GRNVN-313709":{"price":"178,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Sulily Giày Búp Bê Nữ 360,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH08COTVN-304069":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH08COTVN-304070":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH08COTVN-304071":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH08COTVN-304072":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH08COTVN-304073":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trơn EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Trơn 279,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH02FCJVN-309903":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH02FCJVN-309904":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH02FCJVN-309905":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH02FCJVN-309906":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH02FCJVN-309907":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH47QNSVN-277315":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47QNSVN-277316":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47QNSVN-277317":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47QNSVN-277318":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47QNSVN-277319":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Bệt Nữ Cách Điệu -29 Koumi Koumi Giày Bệt Nữ Cách Điệu 349,000 VND 249,000 VND Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH96WRJVN-290999":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH96WRJVN-291000":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH96WRJVN-291001":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH96WRJVN-291002":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH96WRJVN-291003":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Trơn Hở Mũi Girlie Giày Búp Bê Trơn Hở Mũi 497,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH34JDXVN-261006":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH34JDXVN-261007":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH34JDXVN-261008":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH34JDXVN-261009":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH34JDXVN-261010":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 289,000 VND
  Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH42VORVN-288667":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42VORVN-288668":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42VORVN-288669":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42VORVN-288670":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42VORVN-288671":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ -9 Me Girl Giày Búp Bê Nữ 158,000 VND 143,000 VND Kích cỡ 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH84CTNVN-304582":{"price":"158,000","special_price":"143,000","saving_percentage":"9%"},"ME013SH84CTNVN-304583":{"price":"158,000","special_price":"143,000","saving_percentage":"9%"},"ME013SH84CTNVN-304584":{"price":"158,000","special_price":"143,000","saving_percentage":"9%"},"ME013SH84CTNVN-304585":{"price":"158,000","special_price":"143,000","saving_percentage":"9%"},"ME013SH84CTNVN-304586":{"price":"158,000","special_price":"143,000","saving_percentage":"9%"},"ME013SH84CTNVN-304587":{"price":"158,000","special_price":"143,000","saving_percentage":"9%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nơ Ruyban VIG -50 Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nơ Ruyban VIG… 379,000 VND 189,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH82KGVVN-263702":{"price":"379,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH82KGVVN-263703":{"price":"379,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH82KGVVN-263704":{"price":"379,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH82KGVVN-263705":{"price":"379,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH82KGVVN-263706":{"price":"379,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ -35 Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 289,000 VND 189,000 VND Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH43VOQVN-288662":{"price":"289,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"35%"},"KO983SH43VOQVN-288663":{"price":"289,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"35%"},"KO983SH43VOQVN-288664":{"price":"289,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"35%"},"KO983SH43VOQVN-288665":{"price":"289,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"35%"},"KO983SH43VOQVN-288666":{"price":"289,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 349,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH74RRLVN-280053":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH74RRLVN-280054":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH74RRLVN-280055":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH74RRLVN-280056":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH74RRLVN-280057":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trơn Hở Mũi Girlie Giày Búp Bê Trơn Hở Mũi 497,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH35JDWVN-261001":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH35JDWVN-261002":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH35JDWVN-261003":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH35JDWVN-261004":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH35JDWVN-261005":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Bệt Nữ Cách Điệu -29 Koumi Koumi Giày Bệt Nữ Cách Điệu 349,000 VND 249,000 VND Kích cỡ 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH92WRNVN-291019":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH92WRNVN-291020":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH92WRNVN-291021":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH92WRNVN-291022":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH92WRNVN-291023":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Bệt Nữ Cách Điệu -29 Koumi Koumi Giày Bệt Nữ Cách Điệu 349,000 VND 249,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH91WROVN-291024":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH91WROVN-291025":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH91WROVN-291026":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH91WROVN-291027":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH91WROVN-291028":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Xẹp Ren Zilandi Giày Búp Bê Xẹp Ren 179,000 VND
  Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH02SDX-181939":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02SDX-177527":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02SDX-177528":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02SDX-177529":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02SDX-177530":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Sulily Giày Búp Bê Nữ 290,000 VND
  Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH27COAVN-303974":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH27COAVN-303975":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH27COAVN-303976":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH27COAVN-303977":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH27COAVN-303978":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Ca Rô -20 Me Girl Giày Búp Bê Ca Rô 158,000 VND 127,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH99JBKVN-260765":{"price":"158,000","special_price":"127,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH99JBKVN-260766":{"price":"158,000","special_price":"127,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH99JBKVN-260767":{"price":"158,000","special_price":"127,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH99JBKVN-260768":{"price":"158,000","special_price":"127,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH99JBKVN-260769":{"price":"158,000","special_price":"127,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Hoa Văn Jean -49 Koumi Koumi Giày Búp Bê Hoa Văn Jean 369,000 VND 189,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH49OPQVN-273296":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH49OPQVN-273297":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH49OPQVN-273298":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH49OPQVN-273299":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH49OPQVN-273300":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Hoa Văn Jean -49 Koumi Koumi Giày Búp Bê Hoa Văn Jean 369,000 VND 189,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH50OPPVN-273291":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH50OPPVN-273292":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH50OPPVN-273293":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH50OPPVN-273294":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH50OPPVN-273295":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Tròn Girlie Giày Búp Bê Mũi Tròn 497,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH37JDUVN-260991":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH37JDUVN-260992":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH37JDUVN-260993":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH37JDUVN-260994":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH37JDUVN-260995":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Tròn Girlie Giày Búp Bê Mũi Tròn 497,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH36JDVVN-260996":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH36JDVVN-260997":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH36JDVVN-260998":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH36JDVVN-260999":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH36JDVVN-261000":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Bệt Nữ Cách Điệu -29 Koumi Koumi Giày Bệt Nữ Cách Điệu 349,000 VND 249,000 VND Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH94WRLVN-291009":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH94WRLVN-291010":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH94WRLVN-291011":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH94WRLVN-291012":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH94WRLVN-291013":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Suedette Pointed Pumps New Look Suedette Pointed Pumps 649,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 4 5 6 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112SH76AGLVN-299166":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112SH76AGLVN-299167":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112SH76AGLVN-299168":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112SH76AGLVN-299169":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112SH76AGLVN-299170":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112SH76AGLVN-299171":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 159,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH11WJCVN-290019":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11WJCVN-290020":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11WJCVN-290021":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11WJCVN-290022":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11WJCVN-290023":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê -20 Sulily Giày Búp Bê 380,000 VND 304,000 VND Kích cỡ 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH79RNKVN-279714":{"price":"380,000","special_price":"304,000","saving_percentage":"20%"},"SU809SH79RNKVN-279715":{"price":"380,000","special_price":"304,000","saving_percentage":"20%"},"SU809SH79RNKVN-279716":{"price":"380,000","special_price":"304,000","saving_percentage":"20%"},"SU809SH79RNKVN-279717":{"price":"380,000","special_price":"304,000","saving_percentage":"20%"},"SU809SH79RNKVN-279718":{"price":"380,000","special_price":"304,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ -35 Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 289,000 VND 189,000 VND Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH41VOSVN-288672":{"price":"289,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"35%"},"KO983SH41VOSVN-288673":{"price":"289,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"35%"},"KO983SH41VOSVN-288674":{"price":"289,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"35%"},"KO983SH41VOSVN-288675":{"price":"289,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"35%"},"KO983SH41VOSVN-288676":{"price":"289,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 349,000 VND
  Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH75RRKVN-280048":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH75RRKVN-280049":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH75RRKVN-280050":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH75RRKVN-280051":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH75RRKVN-280052":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trơn 02 Màu Girlie Giày Búp Bê Trơn 02 Màu 497,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH38JDTVN-260986":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH38JDTVN-260987":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH38JDTVN-260988":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH38JDTVN-260989":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH38JDTVN-260990":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Ca Rô -20 Me Girl Giày Búp Bê Ca Rô 188,000 VND 151,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH93JBQVN-260795":{"price":"188,000","special_price":"151,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH93JBQVN-260796":{"price":"188,000","special_price":"151,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH93JBQVN-260797":{"price":"188,000","special_price":"151,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH93JBQVN-260798":{"price":"188,000","special_price":"151,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 159,000 VND
  Kích cỡ 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH08WJFVN-290034":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08WJFVN-290035":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08WJFVN-290036":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08WJFVN-290037":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08WJFVN-290038":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ -10 Sulily Giày Búp Bê Nữ 360,000 VND 324,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH07COUVN-304074":{"price":"360,000","special_price":"324,000","saving_percentage":"10%"},"SU809SH07COUVN-304075":{"price":"360,000","special_price":"324,000","saving_percentage":"10%"},"SU809SH07COUVN-304076":{"price":"360,000","special_price":"324,000","saving_percentage":"10%"},"SU809SH07COUVN-304077":{"price":"360,000","special_price":"324,000","saving_percentage":"10%"},"SU809SH07COUVN-304078":{"price":"360,000","special_price":"324,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Giày Búp Bê Hoa Có Quai Giữa VIG -50 Koumi Koumi Giày Búp Bê Hoa Có Quai Giữa VIG… 379,000 VND 189,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH20ELJVN-251321":{"price":"379,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH20ELJVN-251322":{"price":"379,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH20ELJVN-251323":{"price":"379,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH20ELJVN-251324":{"price":"379,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH20ELJVN-251325":{"price":"379,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê -15 Up & Go Giày Búp Bê 260,000 VND 221,000 VND Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH25PFYVN-274663":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"UP351SH25PFYVN-274664":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"UP351SH25PFYVN-274665":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"UP351SH25PFYVN-274666":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"UP351SH25PFYVN-274667":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"UP351SH25PFYVN-274668":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"UP351SH25PFYVN-274669":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Búp Bê Trơn 02 Màu Girlie Giày Búp Bê Trơn 02 Màu 497,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH39JDSVN-260981":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH39JDSVN-260982":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH39JDSVN-260983":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH39JDSVN-260984":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH39JDSVN-260985":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Vuông -17 EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Vuông 299,000 VND 249,000 VND Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH45RHAVN-279117":{"price":"299,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"17%"},"EZ084SH45RHAVN-279118":{"price":"299,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"17%"},"EZ084SH45RHAVN-279119":{"price":"299,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"17%"},"EZ084SH45RHAVN-279120":{"price":"299,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"17%"},"EZ084SH45RHAVN-279121":{"price":"299,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"17%"}}}
 • Gem Stud Pumps New Look Gem Stud Pumps 799,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112SH75AGMVN-299172":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112SH75AGMVN-299173":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112SH75AGMVN-299174":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112SH75AGMVN-299175":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112SH75AGMVN-299176":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112SH75AGMVN-299177":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Mũi Nhọn -20 Me Girl Búp Bê Mũi Nhọn 258,000 VND 207,000 VND Kích cỡ 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH41UCGVN-285064":{"price":"258,000","special_price":"207,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH41UCGVN-285065":{"price":"258,000","special_price":"207,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH41UCGVN-285066":{"price":"258,000","special_price":"207,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH41UCGVN-285067":{"price":"258,000","special_price":"207,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH41UCGVN-285068":{"price":"258,000","special_price":"207,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Hoa Văn -20 Me Girl Giày Búp Bê Hoa Văn 158,000 VND 127,000 VND Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH69NCKVN-269875":{"price":"158,000","special_price":"127,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH69NCKVN-269876":{"price":"158,000","special_price":"127,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH69NCKVN-269877":{"price":"158,000","special_price":"127,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH69NCKVN-269878":{"price":"158,000","special_price":"127,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Hoa Văn -10 Up & Go Giày Búp Bê Hoa Văn 239,000 VND 216,000 VND Kích cỡ 35 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH43IGMVN-258957":{"price":"239,000","special_price":"216,000","saving_percentage":"10%"},"UP351SH43IGMVN-258958":{"price":"239,000","special_price":"216,000","saving_percentage":"10%"},"UP351SH43IGMVN-258959":{"price":"239,000","special_price":"216,000","saving_percentage":"10%"},"UP351SH43IGMVN-258960":{"price":"239,000","special_price":"216,000","saving_percentage":"10%"},"UP351SH43IGMVN-258961":{"price":"239,000","special_price":"216,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Giày Búp Bê Hoa -20 Me Girl Giày Búp Bê Hoa 158,000 VND 127,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH07JBCVN-260729":{"price":"158,000","special_price":"127,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH07JBCVN-260730":{"price":"158,000","special_price":"127,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH07JBCVN-260731":{"price":"158,000","special_price":"127,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH07JBCVN-260732":{"price":"158,000","special_price":"127,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Me Girl Giày Búp Bê Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH81CTQVN-304598":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH81CTQVN-304599":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH81CTQVN-304600":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH81CTQVN-304601":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH81CTQVN-304602":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
Sắp xếp