246 sản phẩm tìm thấy

 • Giày Búp Bê Ballerina 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Ballerina 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH75UQUVN-367226":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH75UQUVN-367227":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH75UQUVN-367228":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH75UQUVN-367229":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH75UQUVN-367230":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Tròn 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Tròn 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH44UXVVN-360802":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH44UXVVN-360803":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH44UXVVN-360804":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH44UXVVN-360805":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH44UXVVN-360806":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Tròn 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Tròn 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH42UXXVN-360812":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH42UXXVN-360813":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH42UXXVN-360814":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH42UXXVN-360815":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH42UXXVN-360816":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối 2 Màu Và Khóa Cài 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối 2 Màu Và Khóa Cài 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH68URBVN-367261":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH68URBVN-367262":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH68URBVN-367263":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH68URBVN-367264":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH68URBVN-367265":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê In Hình Hoàng Gia ZALORA Giày Búp Bê In Hình Hoàng Gia 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH00XTNVN-407014":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH00XTNVN-407015":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH00XTNVN-407016":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH00XTNVN-407017":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH00XTNVN-407018":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Me Girl Giày Sandal Cao Gót Nữ 259,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH81FQCVN-423004":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH81FQCVN-423005":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH81FQCVN-423006":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH81FQCVN-423007":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH81FQCVN-423008":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Vải Đế Cắt Đoạn Crocs Búp Bê Vải Đế Cắt Đoạn 1,755,000 VND
  Kích cỡ 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH53EAWVN-419605":{"price":"1,755,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH53EAWVN-419606":{"price":"1,755,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH53EAWVN-419607":{"price":"1,755,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Họa Tiết Thổ Cẩm Rubi Giày Búp Bê Họa Tiết Thổ Cẩm 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH00EOTSG-620724":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620725":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620726":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620727":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620728":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620729":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620730":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Rọ 38% OFF Zilandi Giày Búp Bê Rọ 369,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH28WFBVN-370102":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH28WFBVN-370103":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH28WFBVN-370104":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH28WFBVN-370105":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH28WFBVN-370106":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH52FBVVN-421850":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52FBVVN-421851":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52FBVVN-421852":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52FBVVN-421853":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52FBVVN-421854":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mắc Xích 30% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Mắc Xích 426,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH49GQWVN-313608":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH49GQWVN-313609":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH49GQWVN-313610":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH49GQWVN-313611":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH49GQWVN-313612":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH49GQWVN-313613":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 38% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH35WEUVN-370067":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH35WEUVN-370068":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH35WEUVN-370069":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH35WEUVN-370070":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH35WEUVN-370071":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Rubi Giày Búp Bê Đính Nơ 439,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH13EOGSG-620633":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13EOGSG-620634":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13EOGSG-620635":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13EOGSG-620636":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13EOGSG-620637":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13EOGSG-620638":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH13EOGSG-620639":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trơn ZALORA BASICS Giày Búp Bê Trơn 199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH89QVEVN-394659":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89QVEVN-394660":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89QVEVN-394661":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89QVEVN-394662":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89QVEVN-394663":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89QVEVN-394664":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH83QSQVN-351070":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH83QSQVN-351071":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH83QSQVN-351072":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH83QSQVN-351073":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH83QSQVN-351074":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Viền 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Viền 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH81QSSVN-351080":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH81QSSVN-351081":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH81QSSVN-351082":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH81QSSVN-351083":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH81QSSVN-351084":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Viền 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Viền 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH79QSUVN-351090":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH79QSUVN-351091":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH79QSUVN-351092":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH79QSUVN-351093":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH79QSUVN-351094":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Da Báo Phối Nơ 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Da Báo Phối Nơ 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH89UQGVN-367156":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH89UQGVN-367157":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH89UQGVN-367158":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH89UQGVN-367159":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH89UQGVN-367160":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Vân Da Rắn Rubi Giày Búp Bê Phối Vân Da Rắn 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH06EONSG-620682":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06EONSG-620683":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06EONSG-620684":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06EONSG-620685":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06EONSG-620686":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06EONSG-620687":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH06EONSG-620688":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trơn ZALORA BASICS Giày Búp Bê Trơn 199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH91QVCVN-394647":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH91QVCVN-394648":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH91QVCVN-394649":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH91QVCVN-394650":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH91QVCVN-394651":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH91QVCVN-394652":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Vải Đế Cắt Đoạn Crocs Búp Bê Vải Đế Cắt Đoạn 1,755,000 VND
  Kích cỡ 7 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH52EAXVN-419608":{"price":"1,755,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH52EAXVN-419609":{"price":"1,755,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH52EAXVN-419610":{"price":"1,755,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối 2 Màu Và Khóa Cài 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối 2 Màu Và Khóa Cài 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH69URAVN-367256":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH69URAVN-367257":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH69URAVN-367258":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH69URAVN-367259":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH69URAVN-367260":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Cắt Laser Giọt Nước Rubi Giày Búp Bê Cắt Laser Giọt Nước 439,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH09EOKSG-620661":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH09EOKSG-620662":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH09EOKSG-620663":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH09EOKSG-620664":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH09EOKSG-620665":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH09EOKSG-620666":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH09EOKSG-620667":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH73UQWVN-367236":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH73UQWVN-367237":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH73UQWVN-367238":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH73UQWVN-367239":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH73UQWVN-367240":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê ZALORA Giày Búp Bê 269,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH05IFMVN-404451":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05IFMVN-377352":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05IFMVN-377353":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05IFMVN-377354":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05IFMVN-377355":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05IFMVN-377356":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hoa Zilandi Giày Búp Bê Hoa 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32UTJVN-401531":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32UTJVN-401532":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32UTJVN-401533":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32UTJVN-401534":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32UTJVN-401535":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH74UQVVN-367231":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH74UQVVN-367232":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH74UQVVN-367233":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH74UQVVN-367234":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH74UQVVN-367235":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông Vàng 38% OFF Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông Vàng 369,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29WFAVN-370097":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH29WFAVN-370098":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH29WFAVN-370099":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH29WFAVN-370100":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH29WFAVN-370101":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH36XFRVN-371847":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36XFRVN-371848":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36XFRVN-371849":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36XFRVN-371850":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36XFRVN-371851":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối 2 Màu Và Khóa Cài 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối 2 Màu Và Khóa Cài 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH70UQZVN-367251":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH70UQZVN-367252":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH70UQZVN-367253":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH70UQZVN-367254":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH70UQZVN-367255":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Dây Khóa 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Dây Khóa 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH30KKFVN-381972":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH30KKFVN-381973":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH30KKFVN-381974":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH30KKFVN-381975":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH30KKFVN-381976":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Búp Bê Bít Mũi Ngấn Senta Búp Bê Bít Mũi Ngấn 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH19LDWVN-383186":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH19LDWVN-383187":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH19LDWVN-383188":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH19LDWVN-383189":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH19LDWVN-383190":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Miệng Thun Luxlego Giày Búp Bê Miệng Thun 605,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LU460SH49GWCVN-425627":{"price":"605,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LU460SH49GWCVN-425628":{"price":"605,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LU460SH49GWCVN-425629":{"price":"605,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LU460SH49GWCVN-425630":{"price":"605,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LU460SH49GWCVN-425631":{"price":"605,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH51FBWVN-421855":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51FBWVN-421856":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51FBWVN-421857":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51FBWVN-421858":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51FBWVN-421859":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Rubi Giày Búp Bê Đính Nơ 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH15EOESG-620619":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH15EOESG-620620":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH15EOESG-620621":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH15EOESG-620622":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH15EOESG-620623":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH15EOESG-620624":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH15EOESG-620625":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Ballerina 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Ballerina 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH77UQSVN-367216":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH77UQSVN-367217":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH77UQSVN-367218":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH77UQSVN-367219":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH77UQSVN-367220":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH43USYVN-401476":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH43USYVN-401477":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH43USYVN-401478":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH43USYVN-401479":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH43USYVN-401480":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH82QSRVN-351075":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH82QSRVN-351076":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH82QSRVN-351077":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH82QSRVN-351078":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH82QSRVN-351079":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH65TOKVN-357950":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH65TOKVN-357951":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH65TOKVN-357952":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH65TOKVN-357953":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH65TOKVN-357954":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê D'Orsay 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê D'Orsay 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH80UQPVN-367201":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH80UQPVN-367202":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH80UQPVN-367203":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH80UQPVN-367204":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH80UQPVN-367205":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Khóa Kéo 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Khóa Kéo 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH91UQEVN-367146":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH91UQEVN-367147":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH91UQEVN-367148":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH91UQEVN-367149":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH91UQEVN-367150":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 38% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH37WESVN-370057":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH37WESVN-370058":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH37WESVN-370059":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH37WESVN-370060":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH37WESVN-370061":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Búp Bê Rọ 38% OFF Zilandi Giày Búp Bê Rọ 369,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH26WFDVN-370112":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH26WFDVN-370113":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH26WFDVN-370114":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH26WFDVN-370115":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH26WFDVN-370116":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Búp Bê Trơn Rubi Giày Búp Bê Trơn 439,000 VND
  Kích cỡ 35 37 39 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH21ENYSG-620578":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH21ENYSG-620579":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH21ENYSG-620580":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH21ENYSG-620581":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH21ENYSG-620582":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH21ENYSG-620583":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 30% OFF Gosto Giày Búp Bê Nữ 695,000 VND GIẢM CÒN 487,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH21ULEVN-366673":{"price":"695,000","special_price":"487,000","saving_percentage":"30%"},"GO937SH21ULEVN-366674":{"price":"695,000","special_price":"487,000","saving_percentage":"30%"},"GO937SH21ULEVN-366675":{"price":"695,000","special_price":"487,000","saving_percentage":"30%"},"GO937SH21ULEVN-366676":{"price":"695,000","special_price":"487,000","saving_percentage":"30%"},"GO937SH21ULEVN-366677":{"price":"695,000","special_price":"487,000","saving_percentage":"30%"},"GO937SH21ULEVN-366678":{"price":"695,000","special_price":"487,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH84QSPVN-351065":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH84QSPVN-351066":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH84QSPVN-351067":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH84QSPVN-351068":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH84QSPVN-351069":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Selena Rubi Giày Búp Bê Selena 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH96EOXSG-620752":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620753":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620754":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620755":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620756":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620757":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96EOXSG-620758":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Rubi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH26ENTSG-620543":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH26ENTSG-620544":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH26ENTSG-620545":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH26ENTSG-620546":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH26ENTSG-620547":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH26ENTSG-620548":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH26ENTSG-620549":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Miệng Thun Luxlego Giày Búp Bê Miệng Thun 605,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LU460SH47GWEVN-425637":{"price":"605,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LU460SH47GWEVN-425638":{"price":"605,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LU460SH47GWEVN-425639":{"price":"605,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LU460SH47GWEVN-425640":{"price":"605,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LU460SH47GWEVN-425641":{"price":"605,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Dây Chéo 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Dây Chéo 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29KKGVN-381977":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH29KKGVN-381978":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH29KKGVN-381979":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH29KKGVN-381980":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH29KKGVN-381981":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông Vàng 38% OFF Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông Vàng 369,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH31WEYVN-370087":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH31WEYVN-370088":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH31WEYVN-370089":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH31WEYVN-370090":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH31WEYVN-370091":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Búp Bê Ballerina 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Ballerina 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH76UQTVN-367221":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH76UQTVN-367222":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH76UQTVN-367223":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH76UQTVN-367224":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH76UQTVN-367225":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH31TEEVN-357096":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH31TEEVN-357097":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH31TEEVN-357098":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH31TEEVN-357099":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH31TEEVN-357100":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Up & Go Giày Búp Bê Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH33BOGVN-414514":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH33BOGVN-414515":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH33BOGVN-414516":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH33BOGVN-414517":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH33BOGVN-414518":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đan Cói 48% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đan Cói 269,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH09SPQVN-355582":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"},"EZ084SH09SPQVN-355583":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"},"EZ084SH09SPQVN-355584":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"},"EZ084SH09SPQVN-355585":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"},"EZ084SH09SPQVN-355586":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH39XFOVN-371832":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH39XFOVN-371833":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH39XFOVN-371834":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH39XFOVN-371835":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH39XFOVN-371836":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Rubi Giày Búp Bê Đính Nơ 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH14EOFSG-620626":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14EOFSG-620627":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14EOFSG-620628":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14EOFSG-620629":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14EOFSG-620630":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14EOFSG-620631":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14EOFSG-620632":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Ngựa Vằn Phối Nơ 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Ngựa Vằn Phối Nơ 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH87UQIVN-367166":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH87UQIVN-367167":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH87UQIVN-367168":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH87UQIVN-367169":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH87UQIVN-367170":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Viền 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Viền 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH80QSTVN-351085":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH80QSTVN-351086":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH80QSTVN-351087":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH80QSTVN-351088":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH80QSTVN-351089":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Coloured Block 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Coloured Block 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH00JPJVN-335621":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH00JPJVN-335622":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH00JPJVN-335623":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH00JPJVN-335624":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH00JPJVN-335625":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông 38% OFF Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông 369,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32WEXVN-370082":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH32WEXVN-370083":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH32WEXVN-370084":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH32WEXVN-370085":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH32WEXVN-370086":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Búp Bê Viền Bạc 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Viền Bạc 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH33XFUVN-371862":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH33XFUVN-371863":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH33XFUVN-371864":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH33XFUVN-371865":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH33XFUVN-371866":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Aztec Rubi Giày Búp Bê In Họa Tiết Aztec 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH04EOPSG-620696":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04EOPSG-620697":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04EOPSG-620698":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04EOPSG-620699":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04EOPSG-620700":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04EOPSG-620701":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04EOPSG-620702":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Nữ Windy Búp Bê Nữ 330,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH97KLMVN-382098":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH97KLMVN-382099":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH97KLMVN-382100":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH97KLMVN-382101":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH97KLMVN-382102":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH38XFPVN-371837":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH38XFPVN-371838":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH38XFPVN-371839":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH38XFPVN-371840":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH38XFPVN-371841":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Búp Bê Vải Hoa Windy Búp Bê Vải Hoa 330,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH01KLIVN-382078":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH01KLIVN-382079":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH01KLIVN-382080":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH01KLIVN-382081":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH01KLIVN-382082":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Rọ 38% OFF Zilandi Giày Búp Bê Rọ 369,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27WFCVN-370107":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH27WFCVN-370108":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH27WFCVN-370109":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH27WFCVN-370110":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH27WFCVN-370111":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Búp Bê Kẻ Sọc Mũi Nhọn 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Kẻ Sọc Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH88QSLVN-351045":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH88QSLVN-351046":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH88QSLVN-351047":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH88QSLVN-351048":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH88QSLVN-351049":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông Vàng 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông Vàng 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH30WEZVN-370092":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH30WEZVN-370093":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH30WEZVN-370094":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH30WEZVN-370095":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH30WEZVN-370096":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Đan Cói 48% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đan Cói 269,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH10SPPVN-355577":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"},"EZ084SH10SPPVN-355578":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"},"EZ084SH10SPPVN-355579":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"},"EZ084SH10SPPVN-355580":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"},"EZ084SH10SPPVN-355581":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Viền 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Viền 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH78QSVVN-351095":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH78QSVVN-351096":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH78QSVVN-351097":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH78QSVVN-351098":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH78QSVVN-351099":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Kẻ Sọc Mũi Nhọn 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Kẻ Sọc Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH89QSKVN-351040":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH89QSKVN-351041":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH89QSKVN-351042":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH89QSKVN-351043":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH89QSKVN-351044":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Monly Giày Búp Bê Nữ 219,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO119SH87QFWVN-393423":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH87QFWVN-393424":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH87QFWVN-393425":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH87QFWVN-393426":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH87QFWVN-393427":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Coloured Block 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Coloured Block 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH99JPKVN-335626":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH99JPKVN-335627":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH99JPKVN-335628":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH99JPKVN-335629":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH99JPKVN-335630":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Denim Rubi Giày Búp Bê Denim 439,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH03EOQSG-620703":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03EOQSG-620704":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03EOQSG-620705":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03EOQSG-620706":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03EOQSG-620707":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03EOQSG-620708":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03EOQSG-620709":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Kẻ Sọc Mũi Nhọn 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Kẻ Sọc Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH90QSJVN-351035":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH90QSJVN-351036":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH90QSJVN-351037":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH90QSJVN-351038":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH90QSJVN-351039":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 30% OFF Up & Go Giày Búp Bê Nữ 420,000 VND GIẢM CÒN 294,000 VND Kích cỡ 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH23WQUVN-370856":{"price":"420,000","special_price":"294,000","saving_percentage":"30%"},"UP351SH23WQUVN-370857":{"price":"420,000","special_price":"294,000","saving_percentage":"30%"},"UP351SH23WQUVN-370858":{"price":"420,000","special_price":"294,000","saving_percentage":"30%"},"UP351SH23WQUVN-370859":{"price":"420,000","special_price":"294,000","saving_percentage":"30%"},"UP351SH23WQUVN-370860":{"price":"420,000","special_price":"294,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Viền Bạc 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Viền Bạc 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH35XFSVN-371852":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH35XFSVN-371853":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH35XFSVN-371854":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH35XFSVN-371855":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH35XFSVN-371856":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Dây Chéo 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Dây Chéo 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH26KKJVN-381992":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH26KKJVN-381993":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH26KKJVN-381994":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH26KKJVN-381995":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH26KKJVN-381996":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Thun Sau Gót Dorothy Perkins Giày Búp Bê Phối Thun Sau Gót 699,000 VND
  Kích cỡ 4 5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016SH58NZTSG-544964":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016SH58NZTSG-544965":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016SH58NZTSG-544966":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016SH58NZTSG-544967":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016SH58NZTSG-544968":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016SH58NZTSG-544969":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH36WETVN-370062":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36WETVN-370063":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36WETVN-370064":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36WETVN-370065":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36WETVN-370066":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Trơn Mira Bella Giày Búp Bê Trơn 224,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH50VPTVN-402770":{"price":"224,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH50VPTVN-402771":{"price":"224,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH50VPTVN-402772":{"price":"224,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH50VPTVN-402773":{"price":"224,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH50VPTVN-402774":{"price":"224,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH12JOXVN-335561":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH12JOXVN-335562":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH12JOXVN-335563":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH12JOXVN-335564":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH12JOXVN-335565":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Thun Sau Gót Dorothy Perkins Giày Búp Bê Phối Thun Sau Gót 699,000 VND
  Kích cỡ 4 5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016SH97KJYSG-537601":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016SH97KJYSG-537602":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016SH97KJYSG-537603":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016SH97KJYSG-537604":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016SH97KJYSG-537605":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016SH97KJYSG-537606":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trơn Rubi Giày Búp Bê Trơn 439,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH18EOBSG-620598":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH18EOBSG-620599":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH18EOBSG-620600":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH18EOBSG-620601":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH18EOBSG-620602":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH18EOBSG-620603":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH18EOBSG-620604":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trơn 02 Màu 30% OFF Girlie Giày Búp Bê Trơn 02 Màu 497,000 VND GIẢM CÒN 348,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH38JDTVN-260986":{"price":"497,000","special_price":"348,000","saving_percentage":"30%"},"GI323SH38JDTVN-260987":{"price":"497,000","special_price":"348,000","saving_percentage":"30%"},"GI323SH38JDTVN-260988":{"price":"497,000","special_price":"348,000","saving_percentage":"30%"},"GI323SH38JDTVN-260989":{"price":"497,000","special_price":"348,000","saving_percentage":"30%"},"GI323SH38JDTVN-260990":{"price":"497,000","special_price":"348,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Hở Mũi 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Hở Mũi 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH36UUHVN-360496":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36UUHVN-360497":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36UUHVN-360498":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36UUHVN-360499":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36UUHVN-360500":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Viền Chỉ Hình Thoi Rubi Giày Búp Bê Viền Chỉ Hình Thoi 439,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH11EOISG-620647":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11EOISG-620648":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11EOISG-620649":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11EOISG-620650":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11EOISG-620651":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11EOISG-620652":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH11EOISG-620653":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Vải 3 Sọc Windy Búp Bê Vải 3 Sọc 330,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH99KLKVN-382088":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH99KLKVN-382089":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH99KLKVN-382090":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH99KLKVN-382091":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH99KLKVN-382092":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Monly Giày Búp Bê Nữ 219,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO119SH88QFVVN-393418":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH88QFVVN-393419":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH88QFVVN-393420":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH88QFVVN-393421":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH88QFVVN-393422":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH72UQXVN-367241":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH72UQXVN-367242":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH72UQXVN-367243":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH72UQXVN-367244":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH72UQXVN-367245":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 30% OFF Up & Go Giày Búp Bê Nữ 420,000 VND GIẢM CÒN 294,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH24WQTVN-370851":{"price":"420,000","special_price":"294,000","saving_percentage":"30%"},"UP351SH24WQTVN-370852":{"price":"420,000","special_price":"294,000","saving_percentage":"30%"},"UP351SH24WQTVN-370853":{"price":"420,000","special_price":"294,000","saving_percentage":"30%"},"UP351SH24WQTVN-370854":{"price":"420,000","special_price":"294,000","saving_percentage":"30%"},"UP351SH24WQTVN-370855":{"price":"420,000","special_price":"294,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Kalani Giày Búp Bê 509,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KA116SH05LMCVN-383656":{"price":"509,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH05LMCVN-383657":{"price":"509,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH05LMCVN-383658":{"price":"509,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH05LMCVN-383659":{"price":"509,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KA116SH05LMCVN-383660":{"price":"509,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH37XFQVN-371842":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH37XFQVN-371843":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH37XFQVN-371844":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH37XFQVN-371845":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH37XFQVN-371846":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29TEGVN-357106":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH29TEGVN-357107":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH29TEGVN-357108":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH29TEGVN-357109":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH29TEGVN-357110":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}

Xinh xắn và dễ phối đồ với giày búp bê nữ trơn

Giày búp bê trơn được xem như một trong trong số các kiểu giày búp bê đẹp, dễ phối hợp và tiện dụng nhất. Bạn có thể dễ dàng mang vào chân một đôi giày búp bê màu trơn mà không cần phải suy nghĩ nhiều về việc phối nó với trang phục nào. Chỉ cần kết hợp giày búp bê trơn với quần short nữ, quần jeans nữ, chân váy ngắn hay váy đầm nữ, bạn sẽ có ngay vẻ ngoài duyên dáng, nữ tính trong các buổi dã ngoại, đi làm, đi chơi hay thậm chí là những bữa tiệc với bạn bè.

Thỏa sức chọn giày búp bê giá rẻ ở ZALORA.VN

Tại ZALORA.VN, bạn có thể thỏa thích chọn cho mình những đôi giày nữ đẹp hàng hiệu với đủ thể loại từ giày búp bê cao gót đến giày búp bê đế xuồng vừa thời trang vừa dễ kết hợp nhiều loại trang phục khác nhau. Những kiểu giày búp bê của thương hiệu Sulily giúp đôi chân bạn trông dễ thương, xinh xắn, trong khi những đôi giày đến từ thương hiệu Me Girl mang lại cho bạn nét trẻ trung và hiện đại.

Trải nghiệm phong cách shopping mới của 2014

Với mục tiêu mang đến những trải nghiệm mua sắm trực tuyến an toàn và tiện lợi, ZALORA.VN hân hạnh giới thiệu đến bạn các dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt, cùng thời gian giao hàng nay chỉ còn trong 1 - 3 ngày làm việc, chắc chắn bạn sẽ có được sự hài lòng cao nhất. Truy cập ZALORA.VN ngay hôm nay để dẫn đầu phong cách mua sắm cực kỳ mới bạn nhé!