Mua TRơN: (192 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Đế Cối Bệt Nữ Mollet Giày Đế Cối Bệt Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 35 37 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO642SH49LVYVN-384443":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH49LVYVN-384444":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH49LVYVN-384445":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH49LVYVN-384446":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Paisley Slip On Flats EZRA by ZALORA Paisley Slip On Flats 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH64TOLVN-357955":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH64TOLVN-357956":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH64TOLVN-357957":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH64TOLVN-357958":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH64TOLVN-357959":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH10WJDVN-290024":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10WJDVN-290025":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10WJDVN-290026":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10WJDVN-290027":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10WJDVN-290028":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH35WEUVN-370067":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35WEUVN-370068":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35WEUVN-370069":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35WEUVN-370070":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35WEUVN-370071":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Khóa Kéo EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Khóa Kéo 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH91UQEVN-367146":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH91UQEVN-367147":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH91UQEVN-367148":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH91UQEVN-367149":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH91UQEVN-367150":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Leopard Slim Slip On Loafers EZRA by ZALORA Leopard Slim Slip On Loafers 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH67TOIVN-357940":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH67TOIVN-357941":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH67TOIVN-357942":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH67TOIVN-357943":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH67TOIVN-357944":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Monly Giày Búp Bê Nữ 219,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO119SH87QFWVN-393423":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH87QFWVN-393424":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH87QFWVN-393425":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH87QFWVN-393426":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH87QFWVN-393427":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Paisley Slip on Flats EZRA by ZALORA Paisley Slip on Flats 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH65TOKVN-357950":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH65TOKVN-357951":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH65TOKVN-357952":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH65TOKVN-357953":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH65TOKVN-357954":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Symmetrical Pointed Flats EZRA by ZALORA Symmetrical Pointed Flats 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH14JOVVN-335551":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH14JOVVN-335552":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH14JOVVN-335553":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH14JOVVN-335554":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH14JOVVN-335555":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Da ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Da 269,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH01IFQVN-377372":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01IFQVN-377373":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01IFQVN-377374":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01IFQVN-377375":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01IFQVN-377376":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Da Lưỡi Gà 28% OFF Zilandi Giày Búp Bê Da Lưỡi Gà 429,000 VND GIẢM CÒN 309,000 VND Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH88GBNVN-328921":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH88GBNVN-328922":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH88GBNVN-328923":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH88GBNVN-328924":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH88GBNVN-328925":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Monly Giày Búp Bê Nữ 219,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO119SH89QFUVN-393413":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH89QFUVN-393414":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH89QFUVN-393415":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH89QFUVN-393416":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH89QFUVN-393417":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Rọ Zilandi Giày Búp Bê Rọ 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27WFCVN-370107":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27WFCVN-370108":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27WFCVN-370109":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27WFCVN-370110":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27WFCVN-370111":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Angular Front Ballet Flats EZRA by ZALORA Angular Front Ballet Flats 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH84QSPVN-351065":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH84QSPVN-351066":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH84QSPVN-351067":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH84QSPVN-351068":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH84QSPVN-351069":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Square Toe Flats Angular Front Detail EZRA by ZALORA Square Toe Flats Angular Front Detail 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH71TOEVN-357920":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH71TOEVN-357921":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH71TOEVN-357922":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH71TOEVN-357923":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH71TOEVN-357924":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Angular Front Ballet Flats EZRA by ZALORA Angular Front Ballet Flats 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH82QSRVN-351075":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH82QSRVN-351076":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH82QSRVN-351077":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH82QSRVN-351078":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH82QSRVN-351079":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH73UQWVN-367236":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH73UQWVN-367237":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH73UQWVN-367238":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH73UQWVN-367239":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH73UQWVN-367240":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Monly Giày Búp Bê Nữ 219,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO119SH91QFSVN-393403":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH91QFSVN-393404":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH91QFSVN-393405":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH91QFSVN-393406":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH91QFSVN-393407":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32WEXVN-370082":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32WEXVN-370083":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32WEXVN-370084":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32WEXVN-370085":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32WEXVN-370086":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pointed Flats With Metallic Trim EZRA by ZALORA Pointed Flats With Metallic Trim 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH89QSKVN-351040":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89QSKVN-351041":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89QSKVN-351042":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89QSKVN-351043":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89QSKVN-351044":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Monly Giày Búp Bê Nữ 219,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO119SH88QFVVN-393418":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH88QFVVN-393419":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH88QFVVN-393420":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH88QFVVN-393421":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH88QFVVN-393422":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Leopard Slim Slip On Loafers EZRA by ZALORA Leopard Slim Slip On Loafers 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH68TOHVN-357935":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH68TOHVN-357936":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH68TOHVN-357937":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH68TOHVN-357938":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH68TOHVN-357939":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê D'Orsay EZRA by ZALORA Giày Búp Bê D'Orsay 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH80UQPVN-367201":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH80UQPVN-367202":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH80UQPVN-367203":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH80UQPVN-367204":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH80UQPVN-367205":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Slip On Loafer With Contrasting Piping EZRA by ZALORA Basic Slip On Loafer With Contrasting Piping 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH80QSTVN-351085":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH80QSTVN-351086":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH80QSTVN-351087":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH80QSTVN-351088":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH80QSTVN-351089":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Viền Bạc Zilandi Giày Búp Bê Viền Bạc 299,000 VND
  Kích cỡ 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH35XFSVN-371852":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35XFSVN-371853":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35XFSVN-371854":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35XFSVN-371855":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35XFSVN-371856":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Rọ Zilandi Giày Búp Bê Rọ 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH26WFDVN-370112":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26WFDVN-370113":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26WFDVN-370114":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26WFDVN-370115":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26WFDVN-370116":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH37WESVN-370057":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37WESVN-370058":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37WESVN-370059":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37WESVN-370060":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37WESVN-370061":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Slip On Loafer With Contrasting Piping EZRA by ZALORA Basic Slip On Loafer With Contrasting Piping 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH81QSSVN-351080":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH81QSSVN-351081":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH81QSSVN-351082":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH81QSSVN-351083":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH81QSSVN-351084":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29TEGVN-357106":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29TEGVN-357107":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29TEGVN-357108":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29TEGVN-357109":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29TEGVN-357110":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH12WJBVN-290014":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12WJBVN-290015":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12WJBVN-290016":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12WJBVN-290017":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12WJBVN-290018":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Symmetrical Pointed Flats EZRA by ZALORA Symmetrical Pointed Flats 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH13JOWVN-335556":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH13JOWVN-335557":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH13JOWVN-335558":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH13JOWVN-335559":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH13JOWVN-335560":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 269,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH96IFVVN-377397":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH96IFVVN-377398":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH96IFVVN-377399":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH96IFVVN-377400":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH96IFVVN-377401":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Slip On Loafer With Contrasting Piping EZRA by ZALORA Basic Slip On Loafer With Contrasting Piping 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH78QSVVN-351095":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH78QSVVN-351096":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH78QSVVN-351097":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH78QSVVN-351098":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH78QSVVN-351099":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Colour Blocking Flat EZRA by ZALORA Colour Blocking Flat 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH98JPLVN-335631":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98JPLVN-335632":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98JPLVN-335633":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98JPLVN-335634":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98JPLVN-335635":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê ZALORA Giày Búp Bê 269,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH03IFOVN-377362":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH03IFOVN-377363":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH03IFOVN-377364":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH03IFOVN-377365":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH03IFOVN-377366":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Up & Go Giày Búp Bê Nữ 420,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH24WQTVN-370851":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH24WQTVN-370852":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH24WQTVN-370853":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH24WQTVN-370854":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH24WQTVN-370855":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Da ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Da 269,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH00IFRVN-377377":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH00IFRVN-377378":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH00IFRVN-377379":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH00IFRVN-377380":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH00IFRVN-377381":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 15% OFF AZ79 Giày Búp Bê Nữ 259,000 VND GIẢM CÒN 221,000 VND Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH64PBZVN-390769":{"price":"259,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH64PBZVN-390770":{"price":"259,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH64PBZVN-390771":{"price":"259,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH64PBZVN-390772":{"price":"259,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"AZ120SH64PBZVN-390773":{"price":"259,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Búp Bê Laser Cut Sulily Giày Búp Bê Laser Cut 320,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH82LFHVN-383315":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH82LFHVN-383316":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH82LFHVN-383317":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH82LFHVN-383318":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH82LFHVN-383319":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH36XFRVN-371847":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36XFRVN-371848":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36XFRVN-371849":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36XFRVN-371850":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36XFRVN-371851":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 269,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH97IFUVN-377392":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH97IFUVN-377393":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH97IFUVN-377394":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH97IFUVN-377395":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH97IFUVN-377396":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Polka Dot Ballerina Espadrilles EZRA by ZALORA Polka Dot Ballerina Espadrilles 269,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH09SPQVN-355582":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH09SPQVN-355583":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH09SPQVN-355584":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH09SPQVN-355585":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH09SPQVN-355586":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Angular Front Ballet Flats EZRA by ZALORA Angular Front Ballet Flats 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH83QSQVN-351070":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH83QSQVN-351071":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH83QSQVN-351072":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH83QSQVN-351073":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH83QSQVN-351074":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê 48% OFF Zilandi Giày Búp Bê 229,000 VND GIẢM CÒN 119,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH76GBZVN-328981":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"},"ZI808SH76GBZVN-328982":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"},"ZI808SH76GBZVN-328983":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"},"ZI808SH76GBZVN-328984":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"},"ZI808SH76GBZVN-328985":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH08WJFVN-290034":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08WJFVN-290035":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08WJFVN-290036":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08WJFVN-290037":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08WJFVN-290038":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Laser Cut Sulily Giày Búp Bê Laser Cut 320,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH84LFFVN-383305":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH84LFFVN-383306":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH84LFFVN-383307":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH84LFFVN-383308":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH84LFFVN-383309":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Up & Go Giày Búp Bê Nữ 420,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH23WQUVN-370856":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH23WQUVN-370857":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH23WQUVN-370858":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH23WQUVN-370859":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH23WQUVN-370860":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Laser Cut Sulily Giày Búp Bê Laser Cut 320,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH83LFGVN-383310":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH83LFGVN-383311":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH83LFGVN-383312":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH83LFGVN-383313":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH83LFGVN-383314":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Xinh xắn và dễ phối đồ với giày búp bê nữ trơn

Giày búp bê trơn được xem như một trong trong số các kiểu giày búp bê đẹp, dễ phối hợp và tiện dụng nhất. Bạn có thể dễ dàng mang vào chân một đôi giày búp bê màu trơn mà không cần phải suy nghĩ nhiều về việc phối nó với trang phục nào. Chỉ cần kết hợp giày búp bê trơn với quần short nữ, quần jeans nữ, chân váy ngắn hay váy đầm nữ, bạn sẽ có ngay vẻ ngoài duyên dáng, nữ tính trong các buổi dã ngoại, đi làm, đi chơi hay thậm chí là những bữa tiệc với bạn bè.

Thỏa sức chọn giày búp bê giá rẻ ở ZALORA.VN

Tại ZALORA.VN, bạn có thể thỏa thích chọn cho mình những đôi giày nữ đẹp hàng hiệu với đủ thể loại từ giày búp bê cao gót đến giày búp bê đế xuồng vừa thời trang vừa dễ kết hợp nhiều loại trang phục khác nhau. Những kiểu giày búp bê của thương hiệu Sulily giúp đôi chân bạn trông dễ thương, xinh xắn, trong khi những đôi giày đến từ thương hiệu Me Girl mang lại cho bạn nét trẻ trung và hiện đại.

Trải nghiệm phong cách shopping mới của 2014

Với mục tiêu mang đến những trải nghiệm mua sắm trực tuyến an toàn và tiện lợi, ZALORA.VN hân hạnh giới thiệu đến bạn các dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt, cùng thời gian giao hàng nay chỉ còn trong 1 - 3 ngày làm việc, chắc chắn bạn sẽ có được sự hài lòng cao nhất. Truy cập ZALORA.VN ngay hôm nay để dẫn đầu phong cách mua sắm cực kỳ mới bạn nhé!