Mua TRơN: (202 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Búp Bê Khoét Hông Vàng Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông Vàng 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH31WEYVN-370087":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31WEYVN-370088":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31WEYVN-370089":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31WEYVN-370090":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31WEYVN-370091":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH37WESVN-370057":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37WESVN-370058":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37WESVN-370059":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37WESVN-370060":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37WESVN-370061":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH10WJDVN-290024":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10WJDVN-290025":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10WJDVN-290026":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10WJDVN-290027":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10WJDVN-290028":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Ballerina EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Ballerina 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH77UQSVN-367216":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH77UQSVN-367217":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH77UQSVN-367218":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH77UQSVN-367219":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH77UQSVN-367220":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Square Toe Flats Angular Front Detail EZRA by ZALORA Square Toe Flats Angular Front Detail 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH69TOGVN-357930":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69TOGVN-357931":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69TOGVN-357932":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69TOGVN-357933":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69TOGVN-357934":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Slip On Loafer With Contrasting Piping EZRA by ZALORA Basic Slip On Loafer With Contrasting Piping 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH78QSVVN-351095":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH78QSVVN-351096":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH78QSVVN-351097":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH78QSVVN-351098":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH78QSVVN-351099":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH34WEVVN-370072":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34WEVVN-370073":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34WEVVN-370074":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34WEVVN-370075":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34WEVVN-370076":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32WEXVN-370082":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32WEXVN-370083":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32WEXVN-370084":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32WEXVN-370085":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32WEXVN-370086":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Paisley Slip on Flats EZRA by ZALORA Paisley Slip on Flats 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH65TOKVN-357950":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH65TOKVN-357951":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH65TOKVN-357952":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH65TOKVN-357953":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH65TOKVN-357954":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê D'Orsay EZRA by ZALORA Giày Búp Bê D'Orsay 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH80UQPVN-367201":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH80UQPVN-367202":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH80UQPVN-367203":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH80UQPVN-367204":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH80UQPVN-367205":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH37XFQVN-371842":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37XFQVN-371843":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37XFQVN-371844":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37XFQVN-371845":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH37XFQVN-371846":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Da Báo Phối Nơ EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Da Báo Phối Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH89UQGVN-367156":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89UQGVN-367157":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89UQGVN-367158":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89UQGVN-367159":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89UQGVN-367160":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH35WEUVN-370067":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35WEUVN-370068":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35WEUVN-370069":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35WEUVN-370070":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35WEUVN-370071":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH08WJFVN-290034":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08WJFVN-290035":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08WJFVN-290036":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08WJFVN-290037":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08WJFVN-290038":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Slip On Loafer With Contrasting Piping EZRA by ZALORA Basic Slip On Loafer With Contrasting Piping 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH80QSTVN-351085":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH80QSTVN-351086":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH80QSTVN-351087":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH80QSTVN-351088":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH80QSTVN-351089":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hở Mũi Zilandi Giày Búp Bê Hở Mũi 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH36UUHVN-360496":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36UUHVN-360497":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36UUHVN-360498":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36UUHVN-360499":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36UUHVN-360500":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê D'Orsay EZRA by ZALORA Giày Búp Bê D'Orsay 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH79UQQVN-367206":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH79UQQVN-367207":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH79UQQVN-367208":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH79UQQVN-367209":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH79UQQVN-367210":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pointed Flats With Metallic Trim EZRA by ZALORA Pointed Flats With Metallic Trim 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH90QSJVN-351035":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH90QSJVN-351036":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH90QSJVN-351037":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH90QSJVN-351038":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH90QSJVN-351039":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29TEGVN-357106":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29TEGVN-357107":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29TEGVN-357108":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29TEGVN-357109":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29TEGVN-357110":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Slip On Loafer With Contrasting Piping EZRA by ZALORA Basic Slip On Loafer With Contrasting Piping 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH81QSSVN-351080":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH81QSSVN-351081":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH81QSSVN-351082":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH81QSSVN-351083":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH81QSSVN-351084":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Symmetrical Pointed Flats EZRA by ZALORA Symmetrical Pointed Flats 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH12JOXVN-335561":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH12JOXVN-335562":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH12JOXVN-335563":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH12JOXVN-335564":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH12JOXVN-335565":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Angular Front Ballet Flats EZRA by ZALORA Angular Front Ballet Flats 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH82QSRVN-351075":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH82QSRVN-351076":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH82QSRVN-351077":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH82QSRVN-351078":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH82QSRVN-351079":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH12WJBVN-290014":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12WJBVN-290015":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12WJBVN-290016":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12WJBVN-290017":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12WJBVN-290018":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH36XFRVN-371847":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36XFRVN-371848":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36XFRVN-371849":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36XFRVN-371850":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36XFRVN-371851":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Angular Front Ballet Flats EZRA by ZALORA Angular Front Ballet Flats 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH83QSQVN-351070":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH83QSQVN-351071":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH83QSQVN-351072":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH83QSQVN-351073":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH83QSQVN-351074":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Rọ Zilandi Giày Búp Bê Rọ 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27WFCVN-370107":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27WFCVN-370108":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27WFCVN-370109":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27WFCVN-370110":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27WFCVN-370111":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pointed Flats With Metallic Trim EZRA by ZALORA Pointed Flats With Metallic Trim 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH89QSKVN-351040":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89QSKVN-351041":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89QSKVN-351042":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89QSKVN-351043":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89QSKVN-351044":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Gosto Giày Búp Bê Nữ 695,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH21ULEVN-366673":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH21ULEVN-366674":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH21ULEVN-366675":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH21ULEVN-366676":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH21ULEVN-366677":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH21ULEVN-366678":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Lithe.S Giày Búp Bê Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI430SH70SBTVN-354056":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI430SH70SBTVN-354057":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI430SH70SBTVN-354058":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI430SH70SBTVN-354059":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI430SH70SBTVN-354060":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Aztec Toe Pumps 50% OFF New Look Aztec Toe Pumps 799,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 4 5 6 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112SH59AHCVN-299268":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"NE112SH59AHCVN-299269":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"NE112SH59AHCVN-299270":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"NE112SH59AHCVN-299271":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"NE112SH59AHCVN-299272":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"NE112SH59AHCVN-299273":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH11WJCVN-290019":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11WJCVN-290020":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11WJCVN-290021":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11WJCVN-290022":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11WJCVN-290023":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mắc Xích Koumi Koumi Giày Búp Bê Mắc Xích 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH49GQWVN-313608":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49GQWVN-313609":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49GQWVN-313610":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49GQWVN-313611":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49GQWVN-313612":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49GQWVN-313613":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Viền Bạc Zilandi Giày Búp Bê Viền Bạc 299,000 VND
  Kích cỡ 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH33XFUVN-371862":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33XFUVN-371863":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33XFUVN-371864":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33XFUVN-371865":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33XFUVN-371866":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Gem Stud Pumps 50% OFF New Look Gem Stud Pumps 799,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 4 6 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112SH75AGMVN-299172":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"NE112SH75AGMVN-299173":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"NE112SH75AGMVN-299174":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"NE112SH75AGMVN-299175":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"NE112SH75AGMVN-299176":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"NE112SH75AGMVN-299177":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Da Lưỡi Gà 35% OFF Zilandi Giày Búp Bê Da Lưỡi Gà 429,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH88GBNVN-328921":{"price":"429,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"35%"},"ZI808SH88GBNVN-328922":{"price":"429,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"35%"},"ZI808SH88GBNVN-328923":{"price":"429,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"35%"},"ZI808SH88GBNVN-328924":{"price":"429,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"35%"},"ZI808SH88GBNVN-328925":{"price":"429,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Giày Búp Bê Windy Giày Búp Bê 320,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH19VIIVN-370605":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH19VIIVN-368581":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH19VIIVN-368582":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH19VIIVN-368583":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH19VIIVN-368584":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH19VIIVN-368585":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Hai Màu 49% OFF Zilandi Giày Búp Bê Phối Hai Màu 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH91ENKVN-308655":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"ZI808SH91ENKVN-308656":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"ZI808SH91ENKVN-308657":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"ZI808SH91ENKVN-308658":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"ZI808SH91ENKVN-308659":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Ngựa Vằn Phối Nơ EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Ngựa Vằn Phối Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH87UQIVN-367166":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH87UQIVN-367167":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH87UQIVN-367168":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH87UQIVN-367169":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH87UQIVN-367170":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Up & Go Giày Búp Bê Nữ 370,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH33KHIVN-337282":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH33KHIVN-337283":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH33KHIVN-337284":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH33KHIVN-337285":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH33KHIVN-337286":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH33KHIVN-337287":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hở Mũi Zilandi Giày Búp Bê Hở Mũi 299,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH38UUFVN-360486":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38UUFVN-360487":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38UUFVN-360488":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38UUFVN-360489":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38UUFVN-360490":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Tapestry Slip On Ballerina Loafers EZRA by ZALORA Tapestry Slip On Ballerina Loafers 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH41OKSVN-346061":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH41OKSVN-346062":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH41OKSVN-346063":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH41OKSVN-346064":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH41OKSVN-346065":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Studded D'Orsay Flats EZRA by ZALORA Studded D'Orsay Flats 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH65OJUVN-345941":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH65OJUVN-345942":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH65OJUVN-345943":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH65OJUVN-345944":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH65OJUVN-345945":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pointed Flats With Metallic Trim EZRA by ZALORA Pointed Flats With Metallic Trim 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH88QSLVN-351045":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH88QSLVN-351046":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH88QSLVN-351047":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH88QSLVN-351048":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH88QSLVN-351049":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH72UQXVN-367241":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72UQXVN-367242":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72UQXVN-367243":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72UQXVN-367244":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72UQXVN-367245":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Hai Màu 49% OFF Zilandi Giày Búp Bê Phối Hai Màu 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH92ENJVN-308650":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"ZI808SH92ENJVN-308651":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"ZI808SH92ENJVN-308652":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"ZI808SH92ENJVN-308653":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"ZI808SH92ENJVN-308654":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Windy Giày Búp Bê 320,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH20VIHVN-370603":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH20VIHVN-368576":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH20VIHVN-368577":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH20VIHVN-368578":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH20VIHVN-368579":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH20VIHVN-368580":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Khóa Up & Go Giày Búp Bê Phối Khóa 380,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH07MRWVN-341979":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH07MRWVN-341980":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH07MRWVN-341981":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH07MRWVN-341982":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH07MRWVN-341983":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH07MRWVN-341984":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Paisley Slip On Flats EZRA by ZALORA Paisley Slip On Flats 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH64TOLVN-357955":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH64TOLVN-357956":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH64TOLVN-357957":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH64TOLVN-357958":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH64TOLVN-357959":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Xinh xắn và dễ phối đồ với giày búp bê nữ trơn

Giày búp bê trơn được xem như một trong trong số các kiểu giày búp bê đẹp, dễ phối hợp và tiện dụng nhất. Bạn có thể dễ dàng mang vào chân một đôi giày búp bê màu trơn mà không cần phải suy nghĩ nhiều về việc phối nó với trang phục nào. Chỉ cần kết hợp giày búp bê trơn với quần short nữ, quần jeans nữ, chân váy ngắn hay váy đầm nữ, bạn sẽ có ngay vẻ ngoài duyên dáng, nữ tính trong các buổi dã ngoại, đi làm, đi chơi hay thậm chí là những bữa tiệc với bạn bè.

Thỏa sức chọn giày búp bê giá rẻ ở ZALORA.VN

Tại ZALORA.VN, bạn có thể thỏa thích chọn cho mình những đôi giày nữ đẹp hàng hiệu với đủ thể loại từ giày búp bê cao gót đến giày búp bê đế xuồng vừa thời trang vừa dễ kết hợp nhiều loại trang phục khác nhau. Những kiểu giày búp bê của thương hiệu Sulily giúp đôi chân bạn trông dễ thương, xinh xắn, trong khi những đôi giày đến từ thương hiệu Me Girl mang lại cho bạn nét trẻ trung và hiện đại.

Trải nghiệm phong cách shopping mới của 2014

Với mục tiêu mang đến những trải nghiệm mua sắm trực tuyến an toàn và tiện lợi, ZALORA.VN hân hạnh giới thiệu đến bạn các dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt, cùng thời gian giao hàng nay chỉ còn trong 1 - 3 ngày làm việc, chắc chắn bạn sẽ có được sự hài lòng cao nhất. Truy cập ZALORA.VN ngay hôm nay để dẫn đầu phong cách mua sắm cực kỳ mới bạn nhé!