Mua TRơN: (177 sản phẩm tìm thấy)

 • Basic Slip On Loafer With Contrasting Piping EZRA Basics by ZALORA Basic Slip On Loafer With Contrasting Piping 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH79QSUVN-351090":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH79QSUVN-351091":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH79QSUVN-351092":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH79QSUVN-351093":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH79QSUVN-351094":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH36WETVN-370062":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36WETVN-370063":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36WETVN-370064":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36WETVN-370065":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH36WETVN-370066":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Gem Stud Pumps 40% OFF New Look Gem Stud Pumps 799,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ 4 6 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112SH75AGMVN-299172":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH75AGMVN-299173":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH75AGMVN-299174":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH75AGMVN-299175":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH75AGMVN-299176":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH75AGMVN-299177":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Gosto Giày Búp Bê Nữ 695,000 VND
  Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH20ULFVN-366679":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH20ULFVN-366680":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH20ULFVN-366681":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH20ULFVN-366682":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH20ULFVN-366683":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH20ULFVN-366684":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH09WJEVN-290029":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09WJEVN-290030":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09WJEVN-290031":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09WJEVN-290032":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09WJEVN-290033":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Studded D'Orsay Flats EZRA by ZALORA Studded D'Orsay Flats 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH64OJVVN-345946":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH64OJVVN-345947":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH64OJVVN-345948":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH64OJVVN-345949":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH64OJVVN-345950":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Bít mũi Up & Go Giày Sandal Bít mũi 350,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH03MSAVN-342003":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH03MSAVN-342004":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH03MSAVN-342005":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH03MSAVN-342006":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH03MSAVN-342007":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH03MSAVN-342008":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH35WEUVN-370067":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35WEUVN-370068":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35WEUVN-370069":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35WEUVN-370070":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH35WEUVN-370071":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Up & Go Giày Búp Bê Nữ 370,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH30KHLVN-337300":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH30KHLVN-337301":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH30KHLVN-337302":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH30KHLVN-337303":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH30KHLVN-337304":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH30KHLVN-337305":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đề Xuồng Nữ Om Giày Đề Xuồng Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"OM478SH10QJXVN-350192":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH10QJXVN-350193":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH10QJXVN-350194":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH10QJXVN-350195":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH10QJXVN-350196":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Bít mũi Up & Go Giày Sandal Bít mũi 350,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH01MSCVN-342015":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH01MSCVN-342016":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH01MSCVN-342017":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH01MSCVN-342018":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH01MSCVN-342019":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH01MSCVN-342020":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH08WJFVN-290034":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08WJFVN-290035":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08WJFVN-290036":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08WJFVN-290037":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08WJFVN-290038":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Suedette Pointed Pumps 29% OFF New Look Suedette Pointed Pumps 649,000 VND GIẢM CÒN 459,000 VND Kích cỡ 4 5 6 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112SH76AGLVN-299166":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"NE112SH76AGLVN-299167":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"NE112SH76AGLVN-299168":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"NE112SH76AGLVN-299169":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"NE112SH76AGLVN-299170":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"NE112SH76AGLVN-299171":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Windy Giày Búp Bê 320,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH21VIGVN-370599":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH21VIGVN-368571":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH21VIGVN-368572":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH21VIGVN-368573":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH21VIGVN-368574":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH21VIGVN-368575":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27FGUVN-327520":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27FGUVN-327521":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27FGUVN-327522":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27FGUVN-327523":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27FGUVN-327524":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hở Gót Up & Go Giày Búp Bê Hở Gót 350,000 VND
  Kích cỡ 34 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH09MRUVN-341967":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH09MRUVN-341968":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH09MRUVN-341969":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH09MRUVN-341970":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH09MRUVN-341971":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH09MRUVN-341972":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Om Giày Búp Bê Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"OM478SH87QKUVN-350307":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH87QKUVN-350308":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH87QKUVN-350309":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH87QKUVN-350310":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH87QKUVN-350311":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Senta Silver Giày Búp Bê 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH03GSQVN-313850":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH03GSQVN-313851":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH03GSQVN-313852":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH03GSQVN-313853":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH03GSQVN-313854":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH03GSQVN-339357":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn S39 Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn S39 329,000 VND
  Kích cỡ 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH31TEEVN-357096":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31TEEVN-357097":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31TEEVN-357098":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31TEEVN-357099":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31TEEVN-357100":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Windy Giày Búp Bê 320,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH20VIHVN-370603":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH20VIHVN-368576":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH20VIHVN-368577":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH20VIHVN-368578":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH20VIHVN-368579":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH20VIHVN-368580":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông S16 Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông S16 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH89ENMVN-308665":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89ENMVN-308666":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89ENMVN-308667":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89ENMVN-308668":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89ENMVN-308669":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Polka Dot Ballerina Espadrilles EZRA by ZALORA Polka Dot Ballerina Espadrilles 269,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH09SPQVN-355582":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH09SPQVN-355583":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH09SPQVN-355584":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH09SPQVN-355585":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH09SPQVN-355586":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn S23 Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn S23 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH52IDFVN-316393":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52IDFVN-316394":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52IDFVN-316395":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52IDFVN-316396":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52IDFVN-316397":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH12WJBVN-290014":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12WJBVN-290015":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12WJBVN-290016":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12WJBVN-290017":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12WJBVN-290018":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH11WJCVN-290019":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11WJCVN-290020":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11WJCVN-290021":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11WJCVN-290022":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11WJCVN-290023":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Om Giày Búp Bê Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"OM478SH78QLDVN-350352":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH78QLDVN-350353":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH78QLDVN-350354":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH78QLDVN-350355":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH78QLDVN-350356":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê TA11 Zilandi Giày Búp Bê TA11 229,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH75GCAVN-328986":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH75GCAVN-328987":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH75GCAVN-328988":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH75GCAVN-328989":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH75GCAVN-328990":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Up & Go Giày Búp Bê Nữ 370,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH33KHIVN-337282":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH33KHIVN-337283":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH33KHIVN-337284":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH33KHIVN-337285":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH33KHIVN-337286":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH33KHIVN-337287":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hở Gót Up & Go Giày Búp Bê Hở Gót 350,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH11MRSVN-341955":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH11MRSVN-341956":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH11MRSVN-341957":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH11MRSVN-341958":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH11MRSVN-341959":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH11MRSVN-341960":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Khóa Up & Go Giày Búp Bê Phối Khóa 380,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH06MRXVN-341985":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH06MRXVN-341986":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH06MRXVN-341987":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH06MRXVN-341988":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH06MRXVN-341989":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH06MRXVN-341990":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Da Lưỡi Gà Q20 Zilandi Giày Búp Bê Da Lưỡi Gà Q20 429,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH88GBNVN-328921":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88GBNVN-328922":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88GBNVN-328923":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88GBNVN-328924":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88GBNVN-328925":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Tapestry Slip On Ballerina Loafers EZRA by ZALORA Tapestry Slip On Ballerina Loafers 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH40OKTVN-346066":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH40OKTVN-346067":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH40OKTVN-346068":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH40OKTVN-346069":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH40OKTVN-346070":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Crochet Ballerina Espadrille EZRA by ZALORA Crochet Ballerina Espadrille 299,000 VND
  Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH01NTAVN-344304":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01NTAVN-344305":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01NTAVN-344306":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01NTAVN-344307":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01NTAVN-344308":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH10WJDVN-290024":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10WJDVN-290025":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10WJDVN-290026":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10WJDVN-290027":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10WJDVN-290028":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29FGSVN-327510":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29FGSVN-327511":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29FGSVN-327512":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29FGSVN-327513":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29FGSVN-327514":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Hai Màu S15 Zilandi Giày Búp Bê Phối Hai Màu S15 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH91ENKVN-308655":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91ENKVN-308656":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91ENKVN-308657":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91ENKVN-308658":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91ENKVN-308659":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Senta Silver Giày Búp Bê 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH02GSRVN-313855":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH02GSRVN-313856":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH02GSRVN-313857":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH02GSRVN-313858":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH02GSRVN-313859":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH02GSRVN-339358":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Colour Blocking Flat EZRA by ZALORA Colour Blocking Flat 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH99JPKVN-335626":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99JPKVN-335627":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99JPKVN-335628":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99JPKVN-335629":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99JPKVN-335630":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Crochet Ballerina Espadrille EZRA by ZALORA Crochet Ballerina Espadrille 299,000 VND
  Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH04NSXVN-344289":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04NSXVN-344290":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04NSXVN-344291":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04NSXVN-344292":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04NSXVN-344293":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Om Giày Búp Bê Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"OM478SH82QKZVN-350332":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH82QKZVN-350333":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH82QKZVN-350334":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH82QKZVN-350335":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH82QKZVN-350336":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê 35% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê 369,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH50ADPVN-298988":{"price":"369,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"35%"},"KO983SH50ADPVN-298989":{"price":"369,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"35%"},"KO983SH50ADPVN-298990":{"price":"369,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"35%"},"KO983SH50ADPVN-298991":{"price":"369,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"35%"},"KO983SH50ADPVN-298992":{"price":"369,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông S16 Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông S16 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH88ENNVN-308670":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88ENNVN-308671":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88ENNVN-308672":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88ENNVN-308673":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88ENNVN-308674":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê TP81 Zilandi Giày Búp Bê TP81 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH47EMUVN-325949":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47EMUVN-325950":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47EMUVN-325951":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47EMUVN-325952":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47EMUVN-325953":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47EMUVN-325954":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hở Gót Up & Go Giày Búp Bê Hở Gót 350,000 VND
  Kích cỡ 34 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH10MRTVN-341961":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH10MRTVN-341962":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH10MRTVN-341963":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH10MRTVN-341964":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH10MRTVN-341965":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH10MRTVN-341966":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Windy Giày Búp Bê 280,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH92CZRVN-318754":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH92CZRVN-318755":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH92CZRVN-318756":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH92CZRVN-318757":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH92CZRVN-318758":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Om Giày Búp Bê Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"OM478SH58QLXVN-350452":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH58QLXVN-350453":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH58QLXVN-350454":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH58QLXVN-350455":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH58QLXVN-350456":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Om Giày Búp Bê Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"OM478SH54QMBVN-350472":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH54QMBVN-350473":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH54QMBVN-350474":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH54QMBVN-350475":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH54QMBVN-350476":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Crochet Ballerina Espadrille EZRA by ZALORA Crochet Ballerina Espadrille 299,000 VND
  Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH02NSZVN-344299":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH02NSZVN-344300":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH02NSZVN-344301":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH02NSZVN-344302":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH02NSZVN-344303":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Xinh xắn và dễ phối đồ với giày búp bê nữ trơn

Giày búp bê trơn được xem như một trong trong số các kiểu giày búp bê đẹp, dễ phối hợp và tiện dụng nhất. Bạn có thể dễ dàng mang vào chân một đôi giày búp bê màu trơn mà không cần phải suy nghĩ nhiều về việc phối nó với trang phục nào. Chỉ cần kết hợp giày búp bê trơn với quần short nữ, quần jeans nữ, chân váy ngắn hay váy đầm nữ, bạn sẽ có ngay vẻ ngoài duyên dáng, nữ tính trong các buổi dã ngoại, đi làm, đi chơi hay thậm chí là những bữa tiệc với bạn bè.

Thỏa sức chọn giày búp bê giá rẻ ở ZALORA.VN

Tại ZALORA.VN, bạn có thể thỏa thích chọn cho mình những đôi giày nữ đẹp hàng hiệu với đủ thể loại từ giày búp bê cao gót đến giày búp bê đế xuồng vừa thời trang vừa dễ kết hợp nhiều loại trang phục khác nhau. Những kiểu giày búp bê của thương hiệu Sulily giúp đôi chân bạn trông dễ thương, xinh xắn, trong khi những đôi giày đến từ thương hiệu Me Girl mang lại cho bạn nét trẻ trung và hiện đại.

Trải nghiệm phong cách shopping mới của 2014

Với mục tiêu mang đến những trải nghiệm mua sắm trực tuyến an toàn và tiện lợi, ZALORA.VN hân hạnh giới thiệu đến bạn các dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt, cùng thời gian giao hàng nay chỉ còn trong 1 - 3 ngày làm việc, chắc chắn bạn sẽ có được sự hài lòng cao nhất. Truy cập ZALORA.VN ngay hôm nay để dẫn đầu phong cách mua sắm cực kỳ mới bạn nhé!