TRơN Nữ: (335 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH50OOBVN-441303":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50OOBVN-441304":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50OOBVN-441305":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50OOBVN-441306":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50OOBVN-441307":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Tròn 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Tròn 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH44UXVVN-360802":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH44UXVVN-360803":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH44UXVVN-360804":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH44UXVVN-360805":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH44UXVVN-360806":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Trơn Rubi Giày Búp Bê Trơn 439,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH21ENYSG-620578":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH21ENYSG-620579":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH21ENYSG-620580":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH21ENYSG-620581":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH21ENYSG-620582":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH21ENYSG-620583":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 479,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH39SCUVN-448960":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39SCUVN-448961":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39SCUVN-448962":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39SCUVN-448963":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH39SCUVN-448964":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH07VOMVN-455723":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07VOMVN-455724":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07VOMVN-455725":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07VOMVN-455726":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07VOMVN-455727":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Khóa Kéo 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Khóa Kéo 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH92UQDVN-367141":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH92UQDVN-367142":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH92UQDVN-367143":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH92UQDVN-367144":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH92UQDVN-367145":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Da Báo Phối Nơ 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Da Báo Phối Nơ 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH89UQGVN-367156":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH89UQGVN-367157":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH89UQGVN-367158":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH89UQGVN-367159":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH89UQGVN-367160":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH02CFTVN-467792":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH02CFTVN-467793":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH02CFTVN-467794":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH02CFTVN-467795":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH02CFTVN-467796":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Viền 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Viền 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH79QSUVN-351090":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH79QSUVN-351091":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH79QSUVN-351092":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH79QSUVN-351093":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH79QSUVN-351094":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Màu ZALORA Giày Búp Bê Phối Màu 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH98TMZVN-451445":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH98TMZVN-451446":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH98TMZVN-451447":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH98TMZVN-451448":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH98TMZVN-451449":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ AZ79 Giày Cao Gót Nữ 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH77MAOVN-487288":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH77MAOVN-487289":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH77MAOVN-487290":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH77MAOVN-487291":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH77MAOVN-487292":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Viền Bạc ZALORA Giày Búp Bê Phối Viền Bạc 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH95TNCVN-451460":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH95TNCVN-451461":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH95TNCVN-451462":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH95TNCVN-451463":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH95TNCVN-451464":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Cắt Laser Rubi Giày Búp Bê Cắt Laser 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH19EOASG-620591":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19EOASG-620592":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19EOASG-620593":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19EOASG-620594":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19EOASG-620595":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19EOASG-620596":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19EOASG-620597":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Dây Chéo 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Dây Chéo 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29KKGVN-381977":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH29KKGVN-381978":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH29KKGVN-381979":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH29KKGVN-381980":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH29KKGVN-381981":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH23CEYVN-467687":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23CEYVN-467688":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23CEYVN-467689":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23CEYVN-467690":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23CEYVN-467691":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Mira Bella Giày Búp Bê Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH13DKCVN-470304":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH13DKCVN-470305":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH13DKCVN-470306":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH11RGUVN-446624":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11RGUVN-446625":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11RGUVN-446626":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11RGUVN-446627":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11RGUVN-446628":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Mira Bella Giày Búp Bê Nữ 340,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH09DKGVN-470318":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH09DKGVN-470319":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH09DKGVN-470320":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH09DKGVN-470321":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Ngựa Vằn Phối Nơ 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Ngựa Vằn Phối Nơ 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH87UQIVN-367166":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH87UQIVN-367167":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH87UQIVN-367168":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH87UQIVN-367169":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH87UQIVN-367170":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH59ONSVN-441258":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH59ONSVN-441259":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH59ONSVN-441260":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH59ONSVN-441261":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH59ONSVN-441262":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Màu ZALORA Giày Búp Bê Phối Màu 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH97TNAVN-451450":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH97TNAVN-451451":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH97TNAVN-451452":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH97TNAVN-451453":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH97TNAVN-451454":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Kim Tuyến Zilandi Giày Búp Bê Kim Tuyến 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH56DQDVN-470808":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH56DQDVN-470809":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH56DQDVN-470810":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH56DQDVN-470811":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH56DQDVN-470812":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Mũi Zilandi Giày Búp Bê Phối Mũi 299,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH95RHKVN-446704":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95RHKVN-446705":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95RHKVN-446706":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95RHKVN-446707":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95RHKVN-446708":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Họa Tiết Thổ Cẩm Rubi Giày Búp Bê Họa Tiết Thổ Cẩm 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH01EOSSG-620717":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01EOSSG-620718":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01EOSSG-620719":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01EOSSG-620720":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01EOSSG-620721":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01EOSSG-620722":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01EOSSG-620723":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH40OOLVN-441353":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40OOLVN-441354":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40OOLVN-441355":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40OOLVN-441356":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40OOLVN-441357":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Up & Go Giày Búp Bê Nữ 420,000 VND GIẢM CÒN 336,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH16MRJVN-436816":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH16MRJVN-436817":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH16MRJVN-436818":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH16MRJVN-436819":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH16MRJVN-436820":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH03CFSVN-467787":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03CFSVN-467788":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03CFSVN-467789":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03CFSVN-467790":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03CFSVN-467791":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Rọ 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Rọ 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH26WFDVN-370112":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH26WFDVN-370113":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH26WFDVN-370114":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH26WFDVN-370115":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH26WFDVN-370116":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH96UYPVN-401821":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH96UYPVN-401822":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH96UYPVN-401823":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH96UYPVN-401824":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH96UYPVN-401825":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Cắt Laser Rubi Giày Búp Bê Cắt Laser 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH20ENZSG-620584":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH20ENZSG-620585":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH20ENZSG-620586":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH20ENZSG-620587":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH20ENZSG-620588":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH20ENZSG-620589":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH20ENZSG-620590":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Viền 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Viền 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH81QSSVN-351080":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH81QSSVN-351081":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH81QSSVN-351082":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH81QSSVN-351083":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH81QSSVN-351084":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Viền Chỉ Hình Thoi ZALORA Giày Búp Bê Viền Chỉ Hình Thoi 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH90TNHVN-451485":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90TNHVN-451486":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90TNHVN-451487":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90TNHVN-451488":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90TNHVN-451489":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Phối Sọc Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Phối Sọc 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH12IVNVN-428894":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12IVNVN-428895":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12IVNVN-428896":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12IVNVN-428897":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12IVNVN-428898":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Viền Chỉ Hình Thoi ZALORA Giày Búp Bê Viền Chỉ Hình Thoi 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH88TNJVN-451495":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH88TNJVN-451496":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH88TNJVN-451497":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH88TNJVN-451498":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH88TNJVN-451499":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH37WESVN-370057":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH37WESVN-370058":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH37WESVN-370059":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH37WESVN-370060":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH37WESVN-370061":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH64TOLVN-357955":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH64TOLVN-357956":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH64TOLVN-357957":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH64TOLVN-357958":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH64TOLVN-357959":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Rubi Giày Búp Bê Đính Nơ 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH16EODSG-620612":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH16EODSG-620613":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH16EODSG-620614":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH16EODSG-620615":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH16EODSG-620616":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH16EODSG-620617":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH16EODSG-620618":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH45USWVN-401466":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH45USWVN-401467":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH45USWVN-401468":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH45USWVN-401469":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH45USWVN-401470":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH55ONWVN-441278":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH55ONWVN-441279":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH55ONWVN-441280":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH55ONWVN-441281":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH55ONWVN-441282":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH73UQWVN-367236":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH73UQWVN-367237":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH73UQWVN-367238":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH73UQWVN-367239":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH73UQWVN-367240":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH99CFWVN-467807":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH99CFWVN-467808":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH99CFWVN-467809":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH99CFWVN-467810":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH99CFWVN-467811":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Quai T Rubi Giày Búp Bê Quai T 469,000 VND
  Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH70SKNSG-700028":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH70SKNSG-700029":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH70SKNSG-700030":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cài Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cài 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH65ONMVN-441228":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH65ONMVN-441229":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH65ONMVN-441230":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH65ONMVN-441231":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH65ONMVN-441232":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Thêu Hoa Văn 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Thêu Hoa Văn 238,000 VND GIẢM CÒN 119,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH41OKSVN-346061":{"price":"238,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH41OKSVN-346062":{"price":"238,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH41OKSVN-346063":{"price":"238,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH41OKSVN-346064":{"price":"238,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH41OKSVN-346065":{"price":"238,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Khóa Kéo 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Khóa Kéo 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH91UQEVN-367146":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH91UQEVN-367147":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH91UQEVN-367148":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH91UQEVN-367149":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH91UQEVN-367150":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Satin ZALORA Giày Búp Bê Satin 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH24XSPVN-406894":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24XSPVN-406895":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24XSPVN-406896":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24XSPVN-406897":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24XSPVN-406898":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH53ONYVN-441288":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53ONYVN-441289":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53ONYVN-441290":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53ONYVN-441291":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53ONYVN-441292":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cài Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cài 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH64ONNVN-441233":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH64ONNVN-441234":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH64ONNVN-441235":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH64ONNVN-441236":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH64ONNVN-441237":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Cut-Out Rubi Giày Búp Bê Cut-Out 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH00RLJSG-649703":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00RLJSG-649704":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00RLJSG-649705":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00RLJSG-649706":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00RLJSG-649707":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00RLJSG-649708":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00RLJSG-649709":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH33JRUVN-430533":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33JRUVN-430534":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33JRUVN-430535":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33JRUVN-430536":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33JRUVN-430537":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH39OOMVN-441358":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39OOMVN-441359":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39OOMVN-441360":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39OOMVN-441361":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39OOMVN-441362":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH30JRXVN-430548":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH30JRXVN-430549":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH30JRXVN-430550":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH30JRXVN-430551":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH30JRXVN-430552":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH44USXVN-401471":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH44USXVN-401472":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH44USXVN-401473":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH44USXVN-401474":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH44USXVN-401475":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Mọi Nữ Vascara Giày Mọi Nữ 385,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH57SJUVN-449753":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH57SJUVN-449754":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH57SJUVN-449755":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH57SJUVN-449756":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Kim Tuyến 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Kim Tuyến 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH38UTDVN-401501":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH38UTDVN-401502":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH38UTDVN-401503":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH38UTDVN-401504":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH38UTDVN-401505":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH10IVPVN-428904":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10IVPVN-428905":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10IVPVN-428906":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10IVPVN-428907":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10IVPVN-428908":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Cut-Out Rubi Giày Búp Bê Cut-Out 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH99RLKSG-649710":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH99RLKSG-649711":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH99RLKSG-649712":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH99RLKSG-649713":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH99RLKSG-649714":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH99RLKSG-649715":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH99RLKSG-649716":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH65TOKVN-357950":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH65TOKVN-357951":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH65TOKVN-357952":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH65TOKVN-357953":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH65TOKVN-357954":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 20% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH52FBVVN-421850":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52FBVVN-421851":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52FBVVN-421852":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52FBVVN-421853":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52FBVVN-421854":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH36WETVN-370062":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36WETVN-370063":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36WETVN-370064":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36WETVN-370065":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36WETVN-370066":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Rubi Giày Búp Bê Đính Nơ 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH15EOESG-620619":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH15EOESG-620620":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH15EOESG-620621":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH15EOESG-620622":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH15EOESG-620623":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH15EOESG-620624":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH15EOESG-620625":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Kim Tuyến 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Kim Tuyến 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH39UTCVN-401496":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH39UTCVN-401497":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH39UTCVN-401498":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH39UTCVN-401499":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH39UTCVN-401500":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Vải Dệt ZALORA BASICS Giày Búp Bê Vải Dệt 199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH87TRKVN-358236":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH87TRKVN-358237":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH87TRKVN-358238":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH87TRKVN-358239":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH87TRKVN-358240":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH87TRKVN-358241":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Phối Màu Rubi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Phối Màu 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH07EOMSG-620675":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07EOMSG-620676":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07EOMSG-620677":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07EOMSG-620678":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07EOMSG-620679":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07EOMSG-620680":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07EOMSG-620681":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH09RGWVN-446634":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09RGWVN-446635":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09RGWVN-446636":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09RGWVN-446637":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09RGWVN-446638":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hở Mũi Rubi Giày Búp Bê Hở Mũi 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH04RLFSG-649675":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04RLFSG-649676":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04RLFSG-649677":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04RLFSG-649678":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04RLFSG-649679":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04RLFSG-649680":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04RLFSG-649681":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 269,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH44JRJVN-430478":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44JRJVN-430479":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44JRJVN-430480":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44JRJVN-430481":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44JRJVN-430482":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Phối Quai Cổ Zilandi Giày Sandal Phối Quai Cổ 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH98PNDVN-443420":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98PNDVN-443421":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98PNDVN-443422":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98PNDVN-443423":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98PNDVN-443424":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Coloured Block 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Coloured Block 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH99JPKVN-335626":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH99JPKVN-335627":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH99JPKVN-335628":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH99JPKVN-335629":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH99JPKVN-335630":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Búp Bê Nữ 20% OFF Windy Búp Bê Nữ 330,000 VND GIẢM CÒN 264,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH97KLMVN-382098":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH97KLMVN-382099":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH97KLMVN-382100":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH97KLMVN-382101":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH97KLMVN-382102":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Rubi Giày Búp Bê Đính Nơ 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH14EOFSG-620626":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14EOFSG-620627":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14EOFSG-620628":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14EOFSG-620629":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14EOFSG-620630":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14EOFSG-620631":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH14EOFSG-620632":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH08XTFVN-406974":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08XTFVN-406975":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08XTFVN-406976":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08XTFVN-406977":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08XTFVN-406978":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Vải Hoa 20% OFF Windy Búp Bê Vải Hoa 330,000 VND GIẢM CÒN 264,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH00KLJVN-382083":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH00KLJVN-382084":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH00KLJVN-382085":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH00KLJVN-382086":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH00KLJVN-382087":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Trơn Rubi Giày Búp Bê Trơn 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH17EOCSG-620605":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17EOCSG-620606":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17EOCSG-620607":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17EOCSG-620608":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17EOCSG-620609":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17EOCSG-620610":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH17EOCSG-620611":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Mira Bella Giày Búp Bê Nữ 340,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH08DKHVN-470322":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH08DKHVN-470323":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH08DKHVN-470324":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH08DKHVN-470325":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH43JRKVN-430483":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43JRKVN-430484":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43JRKVN-430485":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43JRKVN-430486":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43JRKVN-430487":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH12XTBVN-406954":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12XTBVN-406955":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12XTBVN-406956":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12XTBVN-406957":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12XTBVN-406958":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Coloured Block 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Coloured Block 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH00JPJVN-335621":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH00JPJVN-335622":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH00JPJVN-335623":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH00JPJVN-335624":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH00JPJVN-335625":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối 2 Màu Và Khóa Cài 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối 2 Màu Và Khóa Cài 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH68URBVN-367261":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH68URBVN-367262":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH68URBVN-367263":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH68URBVN-367264":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH68URBVN-367265":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH41OOKVN-441348":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41OOKVN-441349":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41OOKVN-441350":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41OOKVN-441351":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41OOKVN-441352":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH10RGVVN-446629":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10RGVVN-446630":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10RGVVN-446631":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10RGVVN-446632":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10RGVVN-446633":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Denim Rubi Giày Búp Bê Denim 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH03EOQSG-620703":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03EOQSG-620704":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03EOQSG-620705":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03EOQSG-620706":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03EOQSG-620707":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03EOQSG-620708":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03EOQSG-620709":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê D'Orsay 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê D'Orsay 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH80UQPVN-367201":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH80UQPVN-367202":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH80UQPVN-367203":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH80UQPVN-367204":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH80UQPVN-367205":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH09IVQVN-428909":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09IVQVN-428910":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09IVQVN-428911":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09IVQVN-428912":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09IVQVN-428913":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Sọc Zilandi Giày Búp Bê Nữ Sọc 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH33IUSVN-428789":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33IUSVN-428790":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33IUSVN-428791":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33IUSVN-428792":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33IUSVN-428793":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Sọc Zilandi Giày Búp Bê Nữ Sọc 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH34IURVN-428784":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34IURVN-428785":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34IURVN-428786":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34IURVN-428787":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH34IURVN-428788":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 20% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH53FBUVN-421845":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH53FBUVN-421846":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH53FBUVN-421847":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH53FBUVN-421848":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH53FBUVN-421849":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH74UQVVN-367231":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH74UQVVN-367232":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH74UQVVN-367233":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH74UQVVN-367234":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH74UQVVN-367235":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê In Hình Chim ZALORA Giày Búp Bê In Hình Chim 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH15XSYVN-406939":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15XSYVN-406940":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15XSYVN-406941":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15XSYVN-406942":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15XSYVN-406943":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Vải Dệt ZALORA BASICS Giày Búp Bê Vải Dệt 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH86TRLVN-358242":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH86TRLVN-358243":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH86TRLVN-358244":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH86TRLVN-358245":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH86TRLVN-358246":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH86TRLVN-358247":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Viền ZALORA Giày Búp Bê Phối Viền 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH94XIFVN-406140":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94XIFVN-406141":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94XIFVN-406142":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94XIFVN-406143":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94XIFVN-406144":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Họa Tiết Thổ Cẩm Rubi Giày Búp Bê Họa Tiết Thổ Cẩm 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH00EOTSG-620724":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620725":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620726":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620727":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620728":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620729":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00EOTSG-620730":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ 20% OFF Me Girl Giày Sandal Cao Gót Nữ 259,000 VND GIẢM CÒN 208,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH81FQCVN-423004":{"price":"259,000","special_price":"208,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH81FQCVN-423005":{"price":"259,000","special_price":"208,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH81FQCVN-423006":{"price":"259,000","special_price":"208,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH81FQCVN-423007":{"price":"259,000","special_price":"208,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH81FQCVN-423008":{"price":"259,000","special_price":"208,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Khóa Kéo 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Khóa Kéo 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH90UQFVN-367151":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH90UQFVN-367152":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH90UQFVN-367153":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH90UQFVN-367154":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH90UQFVN-367155":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH58ONTVN-441263":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH58ONTVN-441264":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH58ONTVN-441265":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH58ONTVN-441266":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH58ONTVN-441267":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Rọ 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Rọ 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27WFCVN-370107":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH27WFCVN-370108":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH27WFCVN-370109":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH27WFCVN-370110":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH27WFCVN-370111":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}

Xinh xắn và dễ phối đồ với giày búp bê nữ trơn

Giày búp bê trơn được xem như một trong trong số các kiểu giày búp bê đẹp, dễ phối hợp và tiện dụng nhất. Bạn có thể dễ dàng mang vào chân một đôi giày búp bê màu trơn mà không cần phải suy nghĩ nhiều về việc phối nó với trang phục nào. Chỉ cần kết hợp giày búp bê trơn với quần short nữ, quần jeans nữ, chân váy ngắn hay váy đầm nữ, bạn sẽ có ngay vẻ ngoài duyên dáng, nữ tính trong các buổi dã ngoại, đi làm, đi chơi hay thậm chí là những bữa tiệc với bạn bè.

Thỏa sức chọn giày búp bê giá rẻ ở ZALORA.VN

Tại ZALORA.VN, bạn có thể thỏa thích chọn cho mình những đôi giày nữ đẹp hàng hiệu với đủ thể loại từ giày búp bê cao gót đến giày búp bê đế xuồng vừa thời trang vừa dễ kết hợp nhiều loại trang phục khác nhau. Những kiểu giày búp bê của thương hiệu Sulily giúp đôi chân bạn trông dễ thương, xinh xắn, trong khi những đôi giày đến từ thương hiệu Me Girl mang lại cho bạn nét trẻ trung và hiện đại.

Trải nghiệm phong cách shopping mới của 2014

Với mục tiêu mang đến những trải nghiệm mua sắm trực tuyến an toàn và tiện lợi, ZALORA.VN hân hạnh giới thiệu đến bạn các dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt, cùng thời gian giao hàng nay chỉ còn trong 1 - 3 ngày làm việc, chắc chắn bạn sẽ có được sự hài lòng cao nhất. Truy cập ZALORA.VN ngay hôm nay để dẫn đầu phong cách mua sắm cực kỳ mới bạn nhé!