Dép nữ
 • reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  EU
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"EU":"34","UK":"2","US":"3","Japan":"20","VN (Size S\u1ed1)":"34","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.1 - 21.3"},{"EU":"35","UK":"3","US":"4","Japan":"21","VN (Size S\u1ed1)":"35","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.4 - 21.8"},{"EU":"36","UK":"3.5","US":"4.5","Japan":"22","VN (Size S\u1ed1)":"36","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.9 - 22.4"},{"EU":"37","UK":"4","US":"5","Japan":"23","VN (Size S\u1ed1)":"37","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"22.5 - 23.1"},{"EU":"38","UK":"5","US":"6","Japan":"24","VN (Size S\u1ed1)":"38","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"23.2 - 23.8"},{"EU":"39","UK":"6","US":"7","Japan":"24.5","VN (Size S\u1ed1)":"39","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"23.9 - 24.5"},{"EU":"40","UK":"6.5","US":"7.5","Japan":"25","VN (Size S\u1ed1)":"40","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"24.6 - 25.3"}],"EU":{"34":["0"],"35":["1"],"36":["2"],"37":["3"],"38":["4"],"39":["5"],"40":["6"]},"UK":{"2":["0"],"3":["1"],"3.5":["2"],"4":["3"],"5":["4"],"6":["5"],"6.5":["6"]},"US":{"3":["0"],"4":["1"],"4.5":["2"],"5":["3"],"6":["4"],"7":["5"],"7.5":["6"]},"Japan":{"20":["0"],"21":["1"],"22":["2"],"23":["3"],"24":["4"],"24.5":["5"],"25":["6"]},"VN (Size S\u1ed1)":{"34":["0"],"35":["1"],"36":["2"],"37":["3"],"38":["4"],"39":["5"],"40":["6"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua DéP: (153 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Dép Xẹp Nữ Vinapoli Dép Xẹp Nữ 230,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH57FREVN-328299":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH57FREVN-328300":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH57FREVN-328301":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH57FREVN-328302":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH57FREVN-328303":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Đế Xuồng Senta Silver Dép Đế Xuồng 355,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH32HATVN-330666":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH32HATVN-330667":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH32HATVN-330668":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH32HATVN-330669":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH32HATVN-330670":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Kẹp Fipper Dép Quai Kẹp 150,000 VND
  Kích cỡ 3 4
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI170SH00FHVVN-327640":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH00FHVVN-327641":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Kẹp Fipper Dép Quai Kẹp 230,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI170SH13FHIVN-327590":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH13FHIVN-327591":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH13FHIVN-327592":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH13FHIVN-327593":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Hoa Văn Me Girl Dép Kẹp Hoa Văn 99,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH62EXTVN-326868":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH62EXTVN-326869":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH62EXTVN-326870":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH62EXTVN-326871":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH62EXTVN-326872":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Vinapoli Dép Xẹp Nữ 230,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH58FRDVN-328294":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH58FRDVN-328295":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH58FRDVN-328296":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH58FRDVN-328297":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH58FRDVN-328298":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Hoa Văn Me Girl Dép Kẹp Hoa Văn 99,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH63EXSVN-326863":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH63EXSVN-326864":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH63EXSVN-326865":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH63EXSVN-326866":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH63EXSVN-326867":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Kẹp Fipper Dép Quai Kẹp 180,000 VND
  Kích cỡ 6 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI170SH09FHMVN-327604":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH09FHMVN-327605":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH09FHMVN-327606":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Da AZ79 Dép Da 419,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH26FBLVN-309770":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH26FBLVN-309771":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH26FBLVN-309772":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH26FBLVN-309773":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH26FBLVN-309774":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nữ Đế Xuồng AZ79 Dép Nữ Đế Xuồng 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH97GMSVN-329578":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH97GMSVN-329579":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH97GMSVN-329580":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH97GMSVN-329581":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH97GMSVN-329582":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Kẹp Fipper Dép Quai Kẹp 170,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI170SH07FHOVN-327610":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH07FHOVN-327611":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH07FHOVN-327612":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH07FHOVN-327613":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Kẹp Fipper Dép Quai Kẹp 170,000 VND
  Kích cỡ 5 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI170SH03FHSVN-327629":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH03FHSVN-327630":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH03FHSVN-327631":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH03FHSVN-327632":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH03FHSVN-327633":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xỏ Ngón Đính Hạt EZRA by ZALORA Dép Xỏ Ngón Đính Hạt 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH90EYZVN-309464":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH90EYZVN-309465":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH90EYZVN-309466":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH90EYZVN-309467":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH90EYZVN-309468":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Kẹp Fipper Dép Quai Kẹp 150,000 VND
  Kích cỡ 3 4
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI170SH99FHWVN-327642":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH99FHWVN-327643":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Kẹp Fipper Dép Quai Kẹp 170,000 VND
  Kích cỡ 6 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI170SH02FHTVN-327634":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH02FHTVN-327635":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH02FHTVN-327636":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH02FHTVN-327637":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Kẹp Fipper Dép Quai Kẹp 230,000 VND
  Kích cỡ 6 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI170SH12FHJVN-327594":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH12FHJVN-327595":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH12FHJVN-327596":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Kẹp Fipper Dép Quai Kẹp 230,000 VND
  Kích cỡ 5 6 7
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI170SH11FHKVN-327597":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH11FHKVN-327598":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH11FHKVN-327599":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Hoa Văn Me Girl Dép Kẹp Hoa Văn 99,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH67EXOVN-326843":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH67EXOVN-326844":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH67EXOVN-326845":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH67EXOVN-326846":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH67EXOVN-326847":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Vascara Dép Xẹp Nữ 425,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH71VVCVN-317829":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH71VVCVN-317830":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH71VVCVN-317831":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH71VVCVN-317832":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH71VVCVN-317833":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Kẹp Fipper Dép Quai Kẹp 180,000 VND
  Kích cỡ 10 7 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI170SH10FHLVN-327603":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH10FHLVN-327600":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH10FHLVN-327601":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH10FHLVN-327602":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Kẹp Fipper Dép Quai Kẹp 180,000 VND
  Kích cỡ 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI170SH08FHNVN-327607":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH08FHNVN-327608":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH08FHNVN-327609":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Kẹp Fipper Dép Quai Kẹp 150,000 VND
  Kích cỡ 3
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI170SH96FHZVN-327648":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH96FHZVN-327649":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Kẹp Fipper Dép Quai Kẹp 170,000 VND
  Kích cỡ 5 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI170SH05FHQVN-327622":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH05FHQVN-327617":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH05FHQVN-327618":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH05FHQVN-327619":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH05FHQVN-327620":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH05FHQVN-327621":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Kẹp Fipper Dép Quai Kẹp 150,000 VND
  Kích cỡ 3 4
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI170SH98FHXVN-327644":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH98FHXVN-327645":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Vascara Dép Xẹp Nữ 450,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH68VVFVN-317844":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH68VVFVN-317845":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH68VVFVN-317846":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH68VVFVN-317847":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Hoa Văn Me Girl Dép Kẹp Hoa Văn 99,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH65EXQVN-326853":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH65EXQVN-326854":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH65EXQVN-326855":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH65EXQVN-326856":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH65EXQVN-326857":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Hoa Văn Me Girl Dép Kẹp Hoa Văn 99,000 VND
  Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH64EXRVN-326858":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH64EXRVN-326859":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH64EXRVN-326860":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH64EXRVN-326861":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH64EXRVN-326862":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Vascara Dép Xẹp Nữ 425,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH24EPZVN-308846":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH24EPZVN-308847":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH24EPZVN-308848":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH24EPZVN-308849":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH24EPZVN-308850":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Kẹp Fipper Dép Quai Kẹp 170,000 VND
  Kích cỡ 7 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI170SH04FHRVN-327628":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH04FHRVN-327623":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH04FHRVN-327624":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH04FHRVN-327625":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH04FHRVN-327626":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH04FHRVN-327627":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai kẹp Đế Đay Mollet Dép Quai kẹp Đế Đay 230,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO642SH08GRNVN-255874":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH08GRNVN-255875":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH08GRNVN-255876":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH08GRNVN-255877":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Gosto Dép Kẹp Nữ 210,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH47HBOVN-256677":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH47HBOVN-256678":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH47HBOVN-256679":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH47HBOVN-256680":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH47HBOVN-256681":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH47HBOVN-256682":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xỏ Ngón Đính Hạt EZRA by ZALORA Dép Xỏ Ngón Đính Hạt 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH91EYYVN-309459":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH91EYYVN-309460":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH91EYYVN-309461":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH91EYYVN-309462":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH91EYYVN-309463":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nữ Đế Xuồng AZ79 Dép Nữ Đế Xuồng 439,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH95GMUVN-329588":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH95GMUVN-329589":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH95GMUVN-329590":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH95GMUVN-329591":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH95GMUVN-329592":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xỏ Ngón Đính Hạt EZRA by ZALORA Dép Xỏ Ngón Đính Hạt 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH89EZAVN-309469":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89EZAVN-309470":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89EZAVN-309471":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89EZAVN-309472":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89EZAVN-309473":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Catwalk Dép Kẹp Nữ 850,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH68QUPVN-278002":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH68QUPVN-278003":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH68QUPVN-278004":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH68QUPVN-278005":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH68QUPVN-278006":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Catwalk Dép Kẹp Nữ 850,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH54QVDVN-278057":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH54QVDVN-278058":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH54QVDVN-278059":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH54QVDVN-278060":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH54QVDVN-278061":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Catwalk Dép Kẹp Nữ 950,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH59QUYVN-278039":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH59QUYVN-278040":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH59QUYVN-278041":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH59QUYVN-278042":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH59QUYVN-278043":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Kẹp Fipper Dép Quai Kẹp 150,000 VND
  Kích cỡ 3 4
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI170SH01FHUVN-327638":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH01FHUVN-327639":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Vascara Dép Xẹp Nữ 475,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH20EQDVN-308864":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH20EQDVN-308865":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH20EQDVN-308866":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH20EQDVN-308867":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH20EQDVN-308868":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Quai Kẹp Fipper Dép Quai Kẹp 150,000 VND
  Kích cỡ 3 4
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FI170SH97FHYVN-327646":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FI170SH97FHYVN-327647":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Vascara Dép Xẹp Nữ 450,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH55SPGVN-282058":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH55SPGVN-282059":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH55SPGVN-282060":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH55SPGVN-282061":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH55SPGVN-282062":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Vascara Dép Xẹp Nữ 425,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH22EQBVN-308856":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH22EQBVN-308857":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH22EQBVN-308858":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH22EQBVN-308859":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH22EQBVN-332556":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Catwalk Dép Kẹp Nữ 750,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH66QURVN-278012":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH66QURVN-278013":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH66QURVN-278014":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH66QURVN-278015":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH66QURVN-278016":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Hoa Văn Me Girl Dép Kẹp Hoa Văn 99,000 VND
  Kích cỡ 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH66EXPVN-326848":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH66EXPVN-326849":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH66EXPVN-326850":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH66EXPVN-326851":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH66EXPVN-326852":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Da AZ79 Dép Da 419,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH27FBKVN-309765":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH27FBKVN-309766":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH27FBKVN-309767":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH27FBKVN-309768":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH27FBKVN-309769":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Nữ Đế Xuồng AZ79 Dép Nữ Đế Xuồng 439,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH96GMTVN-329583":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH96GMTVN-329584":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH96GMTVN-329585":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH96GMTVN-329586":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH96GMTVN-329587":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Kẹp Nữ Catwalk Dép Kẹp Nữ 895,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH51QVGVN-278072":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH51QVGVN-278073":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH51QVGVN-278074":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH51QVGVN-278075":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH51QVGVN-278076":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dép Xẹp Nữ Catwalk Dép Xẹp Nữ 450,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH07BCIVN-300783":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH07BCIVN-300784":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH07BCIVN-300785":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH07BCIVN-300786":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
Sắp xếp