Mua GIàY BốT: (13 sản phẩm tìm thấy)

 • Peep Toe Lace Up Heels EZRA by ZALORA Peep Toe Lace Up Heels 459,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH73TOCVN-357910":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH73TOCVN-357911":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH73TOCVN-357912":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH73TOCVN-357913":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH73TOCVN-357914":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nữ Da Thật Thắt Dây Zilandi Giày Nữ Da Thật Thắt Dây 459,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH21TEOVN-357146":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21TEOVN-357147":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21TEOVN-357148":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21TEOVN-357149":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21TEOVN-357150":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Peep Toe Lace Up Heels EZRA by ZALORA Peep Toe Lace Up Heels 459,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH74TOBVN-357905":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH74TOBVN-357906":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH74TOBVN-357907":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH74TOBVN-357908":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH74TOBVN-357909":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Cao EZRA by ZALORA Giày Đế Cao 749,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH81SQSVN-355748":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH81SQSVN-355749":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH81SQSVN-355750":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH81SQSVN-355751":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH81SQSVN-355752":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Gìay Cao Gót Nữ 35% OFF ELISABETH Gìay Cao Gót Nữ 1,099,000 VND GIẢM CÒN 719,000 VND Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EL105SH11ZAIVN-296610":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH11ZAIVN-296611":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH11ZAIVN-296612":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH11ZAIVN-296613":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH11ZAIVN-296614":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH11ZAIVN-296615":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Giày Cao Gót 35% OFF ELISABETH Giày Cao Gót 1,099,000 VND GIẢM CÒN 719,000 VND Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EL105SH76WSDVN-291111":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH76WSDVN-291112":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH76WSDVN-291113":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH76WSDVN-291114":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH76WSDVN-291115":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH76WSDVN-291116":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Giày Cao Gót 35% OFF ELISABETH Giày Cao Gót 1,099,000 VND GIẢM CÒN 719,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EL105SH78WSBVN-291099":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH78WSBVN-291100":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH78WSBVN-291101":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH78WSBVN-291102":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH78WSBVN-291103":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH78WSBVN-291104":{"price":"1,099,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Giày Bốt Cao Gót Nữ DoBa Giày Bốt Cao Gót Nữ 990,000 VND
  Kích cỡ 38 39 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO523SH91DWE-216886":{"price":"990,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH91DWE-216887":{"price":"990,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH91DWE-197845":{"price":"990,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH91DWE-197991":{"price":"990,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH91DWE-197992":{"price":"990,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH91DWE-197993":{"price":"990,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH91DWE-197994":{"price":"990,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Zip Back Shoe Boots 20% OFF New Look Zip Back Shoe Boots 999,000 VND GIẢM CÒN 799,000 VND Kích cỡ 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112SH61AHAVN-299256":{"price":"999,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"20%"},"NE112SH61AHAVN-299257":{"price":"999,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"20%"},"NE112SH61AHAVN-299258":{"price":"999,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"20%"},"NE112SH61AHAVN-299259":{"price":"999,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"20%"},"NE112SH61AHAVN-299260":{"price":"999,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"20%"},"NE112SH61AHAVN-299261":{"price":"999,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Bốt Cat42 29% OFF Koumi Koumi Giày Bốt Cat42 1,599,000 VND GIẢM CÒN 1,139,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH88SNZVN-281953":{"price":"1,599,000","special_price":"1,139,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH88SNZVN-281954":{"price":"1,599,000","special_price":"1,139,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH88SNZVN-281955":{"price":"1,599,000","special_price":"1,139,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH88SNZVN-303730":{"price":"1,599,000","special_price":"1,139,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH88SNZVN-281951":{"price":"1,599,000","special_price":"1,139,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH88SNZVN-281952":{"price":"1,599,000","special_price":"1,139,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Bốt Lửng Nữ TIK 50% OFF SIDEWALK Giày Bốt Lửng Nữ TIK 699,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ 35 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SI986SH77MMSVN-268514":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"},"SI986SH77MMSVN-268515":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"},"SI986SH77MMSVN-268516":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"},"SI986SH77MMSVN-268517":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"},"SI986SH77MMSVN-268518":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Bốt Lửng Nữ TIK 49% OFF SIDEWALK Giày Bốt Lửng Nữ TIK 749,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SI986SH84MMLVN-268479":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"SI986SH84MMLVN-268480":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"SI986SH84MMLVN-268481":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"SI986SH84MMLVN-268482":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"SI986SH84MMLVN-268483":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Bốt Nữ Cổ Beo TIK 50% OFF SIDEWALK Giày Bốt Nữ Cổ Beo TIK 799,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SI986SH50NGZVN-270428":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"SI986SH50NGZVN-270429":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"SI986SH50NGZVN-270430":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"SI986SH50NGZVN-270431":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"SI986SH50NGZVN-270432":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"}}}

Giày bốt nữ thời trang cùng bạn thể hiện cá tính

Mới xuất hiện vài năm gần đây nhưng giày bốt đã được phái đẹp sành điệu chào đón rất nồng nhiệt. Với sự đa dạng về chiều cao, kích cỡ, kiểu dáng, các đôi giày bốt nữ tạo cho bạn gái vẻ quyến rũ và nổi bật hơn hẳn. Nếu giày boot nữ cổ thấp với thiết kế cao tới mắt cá chân hoặc dưới đầu gối mang lại cho bạn vẻ táo bạo, cá tính hơn trong phong cách thời trang thì giày boot nữ cổ cao lại tôn lên vẻ gợi cảm và sành điệu cho phái đẹp.

Phối giày bốt nữ với trang phục phù hợp để có vẻ ngoài thời trang và sành điệu

Một đôi bốt nữ cổ ngắn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho phái đẹp công sở với váy ngắn hay váy dài phối cùng sơmi nữ để một ngày làm việc luôn năng động nhưng cũng không kém phần cá tính và thời trang. Vào những ngày cuối tuần, bạn có thể phối bốt cao cổ với quần shorts hoặc chân váy ngắn cùng áo thun để trông thật cá tính khi dạo phố và gặp gỡ bạn bè.

Bộ sưu tập giày boot nữ giá rẻ và thời trang tại ZALORA Việt Nam

Từ bốt cao cổ nữ cho mùa đông đến một đôi boot nữ cổ ngắn cho những ngày hè đều có thể tìm thấy tại ZALORA Việt Nam. Tùy vào từng nhu cầu sử dụng mà các nhãn hiệu nổi tiếng đang có tại Zalora.vn như DoBa, JShoes hay ELISABETH cũng cho ra đời những bộ sưu tập bốt đẹp khác nhau và phù hợp với sở thích và cá tính thời trang của từng bạn gái. Hãy mua sắm tại ZALORA.VN ngay hôm nay để lựa chọn cho mình những đôi bốt da nữ sành điệu, trẻ trung, năng động nhất bạn nhé!