Mua GIàY BúP Bê: (749 sản phẩm tìm thấy)

 • Lace Ballerina Flats EZRA by ZALORA Lace Ballerina Flats 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH72TODVN-357915":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72TODVN-357916":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72TODVN-357917":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72TODVN-357918":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72TODVN-357919":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông Mũi Nhọn 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH22MQFVN-385855":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22MQFVN-385856":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22MQFVN-385857":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22MQFVN-385858":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22MQFVN-385859":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ EZRA Basics by ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH93TPEVN-364742":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH93TPEVN-364743":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH93TPEVN-364744":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH93TPEVN-364745":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH93TPEVN-364746":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH93TPEVN-364747":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Dây Khóa Zilandi Giày Búp Bê Dây Khóa 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH33KKCVN-381957":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33KKCVN-381958":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33KKCVN-381959":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33KKCVN-381960":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH33KKCVN-381961":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hậu Cổ Cao Zilandi Giày Búp Bê Hậu Cổ Cao 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH24MQDVN-385845":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24MQDVN-385846":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24MQDVN-385847":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24MQDVN-385848":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH24MQDVN-385849":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Up & Go Giày Búp Bê Đính Nơ 420,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH90JDDVN-379191":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH90JDDVN-379192":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH90JDDVN-379193":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH90JDDVN-379194":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH90JDDVN-379195":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hậu Cổ Cao Zilandi Giày Búp Bê Hậu Cổ Cao 369,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH25MQCVN-385840":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25MQCVN-385841":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25MQCVN-385842":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25MQCVN-385843":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25MQCVN-385844":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ EZRA Basics by ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH92TPFVN-364748":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH92TPFVN-364749":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH92TPFVN-364750":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH92TPFVN-364751":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH92TPFVN-364752":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH92TPFVN-364753":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Tua Rua EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Tua Rua 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH95UQAVN-367126":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95UQAVN-367127":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95UQAVN-367128":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95UQAVN-367129":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95UQAVN-367130":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Up & Go Giày Búp Bê Đính Nơ 420,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH89JDEVN-379196":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH89JDEVN-379197":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH89JDEVN-379198":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH89JDEVN-379199":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH89JDEVN-379200":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hậu Cổ Cao Zilandi Giày Búp Bê Hậu Cổ Cao 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH23MQEVN-385850":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23MQEVN-385851":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23MQEVN-385852":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23MQEVN-385853":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23MQEVN-385854":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông Mũi Nhọn 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH21MQGVN-385860":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21MQGVN-385861":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21MQGVN-385862":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21MQGVN-385863":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21MQGVN-385864":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hở Gót Zilandi Giày Búp Bê Hở Gót 289,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH82ICNVN-377076":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH82ICNVN-377077":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH82ICNVN-377078":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH82ICNVN-377079":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH82ICNVN-377080":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH82ICNVN-377081":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Dây Khóa Zilandi Giày Búp Bê Dây Khóa 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH31KKEVN-381967":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31KKEVN-381968":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31KKEVN-381969":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31KKEVN-381970":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH31KKEVN-381971":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Đính Khóa Biti's Giày Búp Bê Nữ Đính Khóa 250,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH50MWVVN-386248":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH50MWVVN-386249":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH50MWVVN-386250":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH50MWVVN-386251":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH50MWVVN-386252":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Dây Chéo Zilandi Giày Búp Bê Dây Chéo 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH28KKHVN-381982":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28KKHVN-381983":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28KKHVN-381984":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28KKHVN-381985":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28KKHVN-381986":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Trang Trí Me Girl Giày Búp Bê Đính Trang Trí 275,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH50LOFVN-383854":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH50LOFVN-383855":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH50LOFVN-383856":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH50LOFVN-383857":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH50LOFVN-383858":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Borani Giày Búp Bê Nữ 528,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BO945SH76YULVN-375097":{"price":"528,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BO945SH76YULVN-375098":{"price":"528,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BO945SH76YULVN-375099":{"price":"528,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BO945SH76YULVN-375100":{"price":"528,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BO945SH76YULVN-375101":{"price":"528,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BO945SH76YULVN-375102":{"price":"528,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Đính Nơ Biti's Giày Búp Bê Nữ Đính Nơ 240,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH47MWYVN-386263":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH47MWYVN-386264":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH47MWYVN-386265":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH47MWYVN-386266":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH47MWYVN-386267":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH25TEKVN-357126":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25TEKVN-357127":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25TEKVN-357128":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25TEKVN-357129":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25TEKVN-357130":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày búp bê ren hoa ZALORA Giày búp bê ren hoa 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH97UPYVN-367116":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97UPYVN-367117":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97UPYVN-367118":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97UPYVN-367119":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97UPYVN-367120":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Sulily Giày Búp Bê Nơ 320,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH80LFJVN-383325":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH80LFJVN-383326":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH80LFJVN-383327":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH80LFJVN-383328":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH80LFJVN-383329":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Zilandi Giày Búp Bê Nơ 289,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH93ICCVN-377010":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93ICCVN-377011":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93ICCVN-377012":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93ICCVN-377013":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93ICCVN-377014":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93ICCVN-377015":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hậu Cách Điệu Zilandi Giày Búp Bê Hậu Cách Điệu 289,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH83ICMVN-377070":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH83ICMVN-377071":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH83ICMVN-377072":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH83ICMVN-377073":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH83ICMVN-377074":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH83ICMVN-377075":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Biti's Giày Búp Bê Nơ 295,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH54MWRVN-386228":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH54MWRVN-386229":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH54MWRVN-386230":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH54MWRVN-386231":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH54MWRVN-386232":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Vải 3 Sọc Windy Búp Bê Vải 3 Sọc 330,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH99KLKVN-382088":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH99KLKVN-382089":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH99KLKVN-382090":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH99KLKVN-382091":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH99KLKVN-382092":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trơn Me Girl Giày Búp Bê Trơn 230,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH47LOIVN-383869":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH47LOIVN-383870":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH47LOIVN-383871":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH47LOIVN-383872":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH47LOIVN-383873":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Girlie Giày Búp Bê Đính Nơ 497,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH08KWPVN-382688":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH08KWPVN-382689":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH08KWPVN-382690":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH08KWPVN-382691":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH08KWPVN-382692":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Dây Chéo Zilandi Giày Búp Bê Dây Chéo 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH26KKJVN-381992":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26KKJVN-381993":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26KKJVN-381994":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26KKJVN-381995":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26KKJVN-381996":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH23TEMVN-357136":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23TEMVN-357137":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23TEMVN-357138":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23TEMVN-357139":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23TEMVN-357140":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Zilandi Giày Búp Bê Nơ 289,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH94ICBVN-377004":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94ICBVN-377005":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94ICBVN-377006":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94ICBVN-377007":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94ICBVN-377008":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94ICBVN-377009":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Vascara Giày Búp Bê Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH55OFGVN-389138":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH55OFGVN-389139":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH55OFGVN-389140":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày búp bê ren hoa ZALORA Giày búp bê ren hoa 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH96UPZVN-367121":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96UPZVN-367122":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96UPZVN-367123":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96UPZVN-367124":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96UPZVN-367125":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối 2 Màu Và Khóa Cài EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối 2 Màu Và Khóa Cài 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH69URAVN-367256":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69URAVN-367257":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69URAVN-367258":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69URAVN-367259":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69URAVN-367260":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Dây Khóa Zilandi Giày Búp Bê Dây Khóa 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH30KKFVN-381972":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30KKFVN-381973":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30KKFVN-381974":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30KKFVN-381975":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30KKFVN-381976":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ EZRA Basics by ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH91TPGVN-364754":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH91TPGVN-364755":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH91TPGVN-364756":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH91TPGVN-364757":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH91TPGVN-364758":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH91TPGVN-364759":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Vải Hoa Windy Búp Bê Vải Hoa 330,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH01KLIVN-382078":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH01KLIVN-382079":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH01KLIVN-382080":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH01KLIVN-382081":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH01KLIVN-382082":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê ZALORA Giày Búp Bê 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH16UWXVN-367751":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH16UWXVN-367752":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH16UWXVN-367753":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH16UWXVN-367754":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH16UWXVN-367755":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Vascara Giày Búp Bê Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH54OFHVN-389141":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH54OFHVN-389142":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH54OFHVN-389143":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH10WJDVN-290024":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10WJDVN-290025":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10WJDVN-290026":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10WJDVN-290027":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10WJDVN-290028":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông Mũi Nhọn Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông Mũi Nhọn 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH20MQHVN-385865":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20MQHVN-385866":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20MQHVN-385867":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20MQHVN-385868":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20MQHVN-385869":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ EZRA Basics by ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 199,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH94TPDVN-364736":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH94TPDVN-364737":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH94TPDVN-364738":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH94TPDVN-364739":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH94TPDVN-364740":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169SH94TPDVN-364741":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Lưỡi Gà Zilandi Giày Búp Bê Lưỡi Gà 299,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH91ICEVN-377022":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91ICEVN-377023":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91ICEVN-377024":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91ICEVN-377025":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91ICEVN-377026":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91ICEVN-377027":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Pieris Giày Búp Bê Nơ 319,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI348SH19LPKVN-383989":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH19LPKVN-383990":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH19LPKVN-383991":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH19LPKVN-383992":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH19LPKVN-383993":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Biti's Giày Búp Bê Nữ 230,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH45MXAVN-386273":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH45MXAVN-386274":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH45MXAVN-386275":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH45MXAVN-386276":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH45MXAVN-386277":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Nhọn Nơ Bản Lớn Senta Silver Búp Bê Nhọn Nơ Bản Lớn 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH22NFPVN-386968":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH22NFPVN-386969":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH22NFPVN-386970":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH22NFPVN-386971":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH22NFPVN-386972":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Laser Cut Sulily Giày Búp Bê Laser Cut 320,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH82LFHVN-383315":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH82LFHVN-383316":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH82LFHVN-383317":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH82LFHVN-383318":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH82LFHVN-383319":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Vascara Giày Búp Bê Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH53OFIVN-389144":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH53OFIVN-389145":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH53OFIVN-389146":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH53OFIVN-389147":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Giày búp bê dễ thương hàng hiệu 2014

Giày búp bê là phụ kiện không thể thiếu đối với bạn gái. Các đôi giày búp bê 2014 ngày nay với thiết kế giày búp bê đế xuồng, giày búp bê đế bằng, giày búp bê bít mũi, giày búp bê cao gót tiện dụng và thoải mái, sẽ dễ dàng kết hợp với mọi loại trang phục, mang đến cho bạn nét trẻ trung, tươi tắn nhưng không kém phần nữ tính. Đặc biệt, vào những dịp dã ngoại cuối tuần, giày búp bê hàng hiệu càng trở nên tiện dụng hơn bao giờ hết. Bạn có thể dễ dàng phối hợp một đôi giày búp bê dễ thương với áo sơmi nữ cùng chiếc ví cầm tay để đi đạo cùng bạn bè, hay một chiếc áo khoác blazer nữ với váy ngắn khi tham dự một buổi tiệc sinh nhật.

Thời trang giày búp bê đẹp Hàn Quốc 2014

Giày búp bê Hàn Quốc là loại giày được các bạn gái trẻ dùng vào những dịp cần đến sự thoải mái và tiện dụng. Với sự đa dạng về kiểu dáng và màu sắc, một đôi giày búp bê đẹp có thể dễ dàng kết hợp với bất kỳ trang phục nào từ skinny jeans nữ, váy công sở, quần shorts nữ để có được vẻ ngoài dễ thương, xinh xắn mà giản dị.

Các kiểu giày búp bê đẹp tại ZALORA.VN

ZALORA Việt Nam tự hào giới thiệu với bạn những bộ sưu tập giày búp bê giá rẻ của các nhãn hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước như Lithe.S trẻ trung, AZ79, Up&Go đơn giản hay Me Girl sành điệu,… trên trang mua sắm thời trang trực tuyến ZALORA.VN. Mua giày búp bê ngay hôm nay để trải nghiệm phong cách mua sắm thời trang hoàn toàn mới bạn nhé!