• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  EU
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"EU":"34","UK":"2","US":"3","Japan":"20","VN (Size S\u1ed1)":"34","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.1 - 21.3"},{"EU":"35","UK":"3","US":"4","Japan":"21","VN (Size S\u1ed1)":"35","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.4 - 21.8"},{"EU":"36","UK":"3.5","US":"4.5","Japan":"22","VN (Size S\u1ed1)":"36","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.9 - 22.4"},{"EU":"37","UK":"4","US":"5","Japan":"23","VN (Size S\u1ed1)":"37","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"22.5 - 23.1"},{"EU":"38","UK":"5","US":"6","Japan":"24","VN (Size S\u1ed1)":"38","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"23.2 - 23.8"},{"EU":"39","UK":"6","US":"7","Japan":"24.5","VN (Size S\u1ed1)":"39","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"23.9 - 24.5"},{"EU":"40","UK":"6.5","US":"7.5","Japan":"25","VN (Size S\u1ed1)":"40","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"24.6 - 25.3"}],"EU":{"34":["0"],"35":["1"],"36":["2"],"37":["3"],"38":["4"],"39":["5"],"40":["6"]},"UK":{"2":["0"],"3":["1"],"3.5":["2"],"4":["3"],"5":["4"],"6":["5"],"6.5":["6"]},"US":{"3":["0"],"4":["1"],"4.5":["2"],"5":["3"],"6":["4"],"7":["5"],"7.5":["6"]},"Japan":{"20":["0"],"21":["1"],"22":["2"],"23":["3"],"24":["4"],"24.5":["5"],"25":["6"]},"VN (Size S\u1ed1)":{"34":["0"],"35":["1"],"36":["2"],"37":["3"],"38":["4"],"39":["5"],"40":["6"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua GIàY BúP Bê: (648 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Giày Búp Bê Nơ TA10 Zilandi Giày Búp Bê Nơ TA10 219,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH80GBVVN-328961":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH80GBVVN-328962":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH80GBVVN-328963":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH80GBVVN-328964":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH80GBVVN-328965":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Zilandi Giày Búp Bê Nơ 169,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH23FGYVN-327540":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23FGYVN-327541":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23FGYVN-327542":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23FGYVN-327543":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH23FGYVN-327544":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH57EXYVN-326895":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH57EXYVN-326896":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH57EXYVN-326897":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH57EXYVN-326898":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH57EXYVN-326899":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 289,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH55EUEVN-326545":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH55EUEVN-326546":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH55EUEVN-326547":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH55EUEVN-326548":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH55EUEVN-326549":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH51EYEVN-326925":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51EYEVN-326926":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51EYEVN-326927":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51EYEVN-326928":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51EYEVN-326929":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nơ 279,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH52EYDVN-326920":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52EYDVN-326921":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52EYDVN-326922":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52EYDVN-326923":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52EYDVN-326924":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông S24 Koumi Koumi Giày Búp Bê Khoét Hông S24 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH51IDGVN-316398":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51IDGVN-316399":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51IDGVN-316400":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51IDGVN-316401":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51IDGVN-316402":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 159,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH28FGTVN-327515":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28FGTVN-327516":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28FGTVN-327517":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28FGTVN-327518":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28FGTVN-327519":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông S24 Koumi Koumi Giày Búp Bê Khoét Hông S24 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH50IDHVN-316403":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50IDHVN-316404":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50IDHVN-316405":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50IDHVN-316406":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50IDHVN-316407":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH56EXZVN-326900":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56EXZVN-326901":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56EXZVN-326902":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56EXZVN-326903":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56EXZVN-326904":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê TP81 Zilandi Giày Búp Bê TP81 279,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH47EMUVN-325949":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47EMUVN-325950":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47EMUVN-325951":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47EMUVN-325952":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47EMUVN-325953":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47EMUVN-325954":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê TP81 Zilandi Giày Búp Bê TP81 279,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH49EMSVN-325937":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH49EMSVN-325938":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH49EMSVN-325939":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH49EMSVN-325940":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH49EMSVN-325941":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH49EMSVN-325942":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Da Lưỡi Gà Q20 Zilandi Giày Búp Bê Da Lưỡi Gà Q20 429,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH87GBOVN-328926":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87GBOVN-328927":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87GBOVN-328928":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87GBOVN-328929":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87GBOVN-328930":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH47EYIVN-326945":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47EYIVN-326946":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47EYIVN-326947":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47EYIVN-326948":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47EYIVN-326949":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Lưới S22 Koumi Koumi Giày Búp Bê Lưới S22 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH56IDBVN-316373":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56IDBVN-316374":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56IDBVN-316375":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56IDBVN-316376":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56IDBVN-316377":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH55EYAVN-326905":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH55EYAVN-326906":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH55EYAVN-326907":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH55EYAVN-326908":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH55EYAVN-326909":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Chữ T VIG Koumi Koumi Giày Búp Bê Chữ T VIG 359,000 VND
  Kích cỡ 36 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH53GQSVN-313584":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53GQSVN-313585":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53GQSVN-313586":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53GQSVN-313587":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53GQSVN-313588":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53GQSVN-313589":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 159,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27FGUVN-327520":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27FGUVN-327521":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27FGUVN-327522":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27FGUVN-327523":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27FGUVN-327524":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Om Giày Búp Bê Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"OM478SH38FKFVN-327865":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH38FKFVN-327866":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH38FKFVN-327867":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH38FKFVN-327868":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH38FKFVN-327869":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OM478SH38FKFVN-327870":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 159,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29FGSVN-327510":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29FGSVN-327511":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29FGSVN-327512":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29FGSVN-327513":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29FGSVN-327514":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH21FHAVN-327550":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21FHAVN-327551":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21FHAVN-327552":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21FHAVN-327553":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21FHAVN-327554":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Lưỡi Gà TA14 Zilandi Giày Búp Bê Lưỡi Gà TA14 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH67GCIVN-329026":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67GCIVN-329027":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67GCIVN-329028":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67GCIVN-329029":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67GCIVN-329030":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê TP81 Zilandi Giày Búp Bê TP81 279,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH48EMTVN-325943":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48EMTVN-325944":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48EMTVN-325945":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48EMTVN-325946":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48EMTVN-325947":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48EMTVN-325948":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Zilandi Giày Búp Bê Nơ 169,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH22FGZVN-327545":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22FGZVN-327546":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22FGZVN-327547":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22FGZVN-327548":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH22FGZVN-327549":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Me Girl Giày Búp Bê Nữ 188,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH60EXVVN-326878":{"price":"188,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH60EXVVN-326879":{"price":"188,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH60EXVVN-326880":{"price":"188,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH60EXVVN-326881":{"price":"188,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH60EXVVN-326882":{"price":"188,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 289,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH56EUDVN-326540":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56EUDVN-326541":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56EUDVN-326542":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56EUDVN-326543":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56EUDVN-326544":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Mũi Hậu VIG Koumi Koumi Giày Búp Bê Phối Mũi Hậu VIG… 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH24DMTVN-323290":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH24DMTVN-323291":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH24DMTVN-323292":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH24DMTVN-323293":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH24DMTVN-323294":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH24DMTVN-323295":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê TA11 Zilandi Giày Búp Bê TA11 219,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH77GBYVN-328976":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH77GBYVN-328977":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH77GBYVN-328978":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH77GBYVN-328979":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH77GBYVN-328980":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hạt Nút TA13 Zilandi Giày Búp Bê Hạt Nút TA13 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH70GCFVN-329011":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70GCFVN-329012":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70GCFVN-329013":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70GCFVN-329014":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70GCFVN-329015":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Chữ T VIG Koumi Koumi Giày Búp Bê Chữ T VIG 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH51GQUVN-313596":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51GQUVN-313597":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51GQUVN-313598":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51GQUVN-313599":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51GQUVN-313600":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51GQUVN-313601":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH20FHBVN-327555":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20FHBVN-327556":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20FHBVN-327557":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20FHBVN-327558":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20FHBVN-327559":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ TA10 Zilandi Giày Búp Bê Nơ TA10 219,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH78GBXVN-328971":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH78GBXVN-328972":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH78GBXVN-328973":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH78GBXVN-328974":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH78GBXVN-328975":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn S23 Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn S23 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH52IDFVN-316393":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52IDFVN-316394":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52IDFVN-316395":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52IDFVN-316396":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52IDFVN-316397":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Hạt Nút TA13 Zilandi Giày Búp Bê Hạt Nút TA13 199,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH69GCGVN-329016":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69GCGVN-329017":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69GCGVN-329018":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69GCGVN-329019":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69GCGVN-329020":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Mũi Hậu VIG Koumi Koumi Giày Búp Bê Phối Mũi Hậu VIG… 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH22DMVVN-323302":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH22DMVVN-323303":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH22DMVVN-323304":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH22DMVVN-323305":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH22DMVVN-323306":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH22DMVVN-323307":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Khóa Cài VIG Koumi Koumi Giày Búp Bê Phối Khóa Cài VIG… 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH00ENBVN-308603":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH00ENBVN-308604":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH00ENBVN-308605":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH00ENBVN-308606":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH00ENBVN-308607":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH00ENBVN-308608":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH46EYJVN-326950":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46EYJVN-326951":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46EYJVN-326952":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46EYJVN-326953":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46EYJVN-326954":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Lưới S22 Koumi Koumi Giày Búp Bê Lưới S22 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH57IDAVN-316368":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH57IDAVN-316369":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH57IDAVN-316370":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH57IDAVN-316371":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH57IDAVN-316372":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH17FHEVN-327570":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17FHEVN-327571":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17FHEVN-327572":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17FHEVN-327573":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17FHEVN-327574":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Mũi Hậu VIG Koumi Koumi Giày Búp Bê Phối Mũi Hậu VIG… 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH23DMUVN-323296":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23DMUVN-323297":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23DMUVN-323298":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23DMUVN-323299":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23DMUVN-323300":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23DMUVN-323301":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Zilandi Giày Búp Bê Nữ 159,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH26FGVVN-327525":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26FGVVN-327526":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26FGVVN-327527":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26FGVVN-327528":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH26FGVVN-327529":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Me Girl Giày Búp Bê Nữ 178,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH58EXXVN-326889":{"price":"178,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH58EXXVN-326890":{"price":"178,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH58EXXVN-326891":{"price":"178,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH58EXXVN-326892":{"price":"178,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH58EXXVN-326893":{"price":"178,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH58EXXVN-326894":{"price":"178,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nơ 279,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH53EYCVN-326915":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53EYCVN-326916":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53EYCVN-326917":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53EYCVN-326918":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53EYCVN-326919":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê TP81 Zilandi Giày Búp Bê TP81 279,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH50EMRVN-325931":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH50EMRVN-325932":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH50EMRVN-325933":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH50EMRVN-325934":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH50EMRVN-325935":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH50EMRVN-325936":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH49EYGVN-326935":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49EYGVN-326936":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49EYGVN-326937":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49EYGVN-326938":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH49EYGVN-326939":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 289,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH54EUFVN-326550":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH54EUFVN-326551":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH54EUFVN-326552":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH54EUFVN-326553":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH54EUFVN-326554":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Đắp Mũi DP20 Zilandi Giày Búp Bê Nơ Đắp Mũi DP20… 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH02YHLVN-295151":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02YHLVN-295152":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02YHLVN-295153":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02YHLVN-295154":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02YHLVN-295155":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nữ AZ79 Giày Búp Bê Nữ 239,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH98GMRVN-329573":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH98GMRVN-329574":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH98GMRVN-329575":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH98GMRVN-329576":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH98GMRVN-329577":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
Sắp xếp