284 sản phẩm tìm thấy

 • Giày Búp Bê Da D LOLA A 30% OFF Geox Giày Búp Bê Da D LOLA A 4,100,000 VND GIẢM CÒN 2,870,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH38LEBVN-433618":{"price":"4,100,000","special_price":"2,870,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH38LEBVN-433619":{"price":"4,100,000","special_price":"2,870,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH38LEBVN-433620":{"price":"4,100,000","special_price":"2,870,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH38LEBVN-433621":{"price":"4,100,000","special_price":"2,870,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH38LEBVN-433622":{"price":"4,100,000","special_price":"2,870,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê 2 Tone Bóng 40% OFF Zilandi Giày Búp Bê 2 Tone Bóng 349,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH37QBEVN-349448":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH37QBEVN-349449":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH37QBEVN-349450":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH37QBEVN-349451":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH37QBEVN-349452":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Búp Bê Da D LOLA A 30% OFF Geox Giày Búp Bê Da D LOLA A 4,100,000 VND GIẢM CÒN 2,870,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH37LECVN-433623":{"price":"4,100,000","special_price":"2,870,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH37LECVN-433624":{"price":"4,100,000","special_price":"2,870,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH37LECVN-433625":{"price":"4,100,000","special_price":"2,870,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH37LECVN-433626":{"price":"4,100,000","special_price":"2,870,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH37LECVN-433627":{"price":"4,100,000","special_price":"2,870,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Viền 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Viền 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH80QSTVN-351085":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH80QSTVN-351086":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH80QSTVN-351087":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH80QSTVN-351088":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH80QSTVN-351089":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Da Lộn Phối Ren Hoa 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Da Lộn Phối Ren Hoa 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH87QSMVN-351050":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH87QSMVN-351051":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH87QSMVN-351052":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH87QSMVN-351053":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH87QSMVN-351054":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH09TBEVN-356850":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH09TBEVN-356851":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH09TBEVN-356852":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH09TBEVN-356853":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH09TBEVN-356854":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Tròn 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Tròn 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH42UXXVN-360812":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH42UXXVN-360813":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH42UXXVN-360814":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH42UXXVN-360815":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH42UXXVN-360816":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH84QSPVN-351065":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH84QSPVN-351066":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH84QSPVN-351067":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH84QSPVN-351068":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH84QSPVN-351069":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Ballerina Cut Out 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Ballerina Cut Out 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH84UQLVN-367181":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH84UQLVN-367182":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH84UQLVN-367183":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH84UQLVN-367184":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH84UQLVN-367185":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Viền 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Viền 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH81QSSVN-351080":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH81QSSVN-351081":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH81QSSVN-351082":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH81QSSVN-351083":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH81QSSVN-351084":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Đinh 40% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Đinh 349,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH34QBHVN-349463":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH34QBHVN-349464":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH34QBHVN-349465":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH34QBHVN-349466":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH34QBHVN-349467":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Búp Bê 27% OFF ZALORA Giày Búp Bê 329,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH15UWYVN-367756":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH15UWYVN-367757":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH15UWYVN-367758":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH15UWYVN-367759":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH15UWYVN-367760":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Tua Rua 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Tua Rua 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH94UQBVN-367131":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH94UQBVN-367132":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH94UQBVN-367133":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH94UQBVN-367134":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH94UQBVN-367135":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Lưới 15% OFF Sulily Giày Búp Bê Lưới 299,000 VND GIẢM CÒN 255,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH49ZHYVN-409836":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH49ZHYVN-409837":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH49ZHYVN-409838":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH49ZHYVN-409839":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH49ZHYVN-409840":{"price":"299,000","special_price":"255,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Búp Bê D'Orsay 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê D'Orsay 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH78UQRVN-367211":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH78UQRVN-367212":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH78UQRVN-367213":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH78UQRVN-367214":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH78UQRVN-367215":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Đinh 40% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Đinh 349,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH33QBIVN-349468":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH33QBIVN-349469":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH33QBIVN-349470":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH33QBIVN-349471":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH33QBIVN-349472":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Búp Bê Mắc Xích 30% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Mắc Xích 426,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH49GQWVN-313608":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH49GQWVN-313609":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH49GQWVN-313610":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH49GQWVN-313611":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH49GQWVN-313612":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH49GQWVN-313613":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Viền 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Viền 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH79QSUVN-351090":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH79QSUVN-351091":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH79QSUVN-351092":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH79QSUVN-351093":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH79QSUVN-351094":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối 2 Màu 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối 2 Màu 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH83UQMVN-367186":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH83UQMVN-367187":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH83UQMVN-367188":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH83UQMVN-367189":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH83UQMVN-367190":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Tròn 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Tròn 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH43UXWVN-360807":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH43UXWVN-360808":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH43UXWVN-360809":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH43UXWVN-360810":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH43UXWVN-360811":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Dây Chéo 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Dây Chéo 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27KKIVN-381987":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH27KKIVN-381988":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH27KKIVN-381989":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH27KKIVN-381990":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH27KKIVN-381991":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối 2 Màu Và Khóa Cài 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối 2 Màu Và Khóa Cài 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH68URBVN-367261":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH68URBVN-367262":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH68URBVN-367263":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH68URBVN-367264":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH68URBVN-367265":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Dây Khóa 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Dây Khóa 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH30KKFVN-381972":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH30KKFVN-381973":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH30KKFVN-381974":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH30KKFVN-381975":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH30KKFVN-381976":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Tròn 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Tròn 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH44UXVVN-360802":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH44UXVVN-360803":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH44UXVVN-360804":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH44UXVVN-360805":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH44UXVVN-360806":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH23SPCVN-355509":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH23SPCVN-355510":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH23SPCVN-355511":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH23SPCVN-355512":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH23SPCVN-355513":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Bướm 27% OFF ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Bướm 329,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH19UWUVN-367736":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH19UWUVN-367737":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH19UWUVN-367738":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH19UWUVN-367739":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH19UWUVN-367740":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Lưới 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Lưới 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH10TBDVN-356845":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH10TBDVN-356846":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH10TBDVN-356847":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH10TBDVN-356848":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH10TBDVN-356849":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Viền Giữa Mũi 30% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nơ Viền Giữa Mũi 426,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH83OBKVN-345203":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH83OBKVN-345204":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH83OBKVN-345205":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH83OBKVN-345206":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH83OBKVN-345207":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Kim Tuyến 15% OFF Pieris Giày Búp Bê Kim Tuyến 319,000 VND GIẢM CÒN 272,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI348SH18LPLVN-383994":{"price":"319,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"15%"},"PI348SH18LPLVN-383995":{"price":"319,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"15%"},"PI348SH18LPLVN-383996":{"price":"319,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"15%"},"PI348SH18LPLVN-383997":{"price":"319,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"15%"},"PI348SH18LPLVN-383998":{"price":"319,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH64TOLVN-357955":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH64TOLVN-357956":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH64TOLVN-357957":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH64TOLVN-357958":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH64TOLVN-357959":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 30% OFF Girlie Giày Búp Bê Nữ 497,000 VND GIẢM CÒN 348,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH00ULNVN-285806":{"price":"497,000","special_price":"348,000","saving_percentage":"30%"},"GI323SH00ULNVN-285807":{"price":"497,000","special_price":"348,000","saving_percentage":"30%"},"GI323SH00ULNVN-285808":{"price":"497,000","special_price":"348,000","saving_percentage":"30%"},"GI323SH00ULNVN-285809":{"price":"497,000","special_price":"348,000","saving_percentage":"30%"},"GI323SH00ULNVN-285810":{"price":"497,000","special_price":"348,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Ballerina 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Ballerina 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH77UQSVN-367216":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH77UQSVN-367217":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH77UQSVN-367218":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH77UQSVN-367219":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH77UQSVN-367220":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 38% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH35WEUVN-370067":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH35WEUVN-370068":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH35WEUVN-370069":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH35WEUVN-370070":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH35WEUVN-370071":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Búp Bê Dây Khóa 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Dây Khóa 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH31KKEVN-381967":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH31KKEVN-381968":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH31KKEVN-381969":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH31KKEVN-381970":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH31KKEVN-381971":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Đinh 40% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Đinh 349,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32QBJVN-349473":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH32QBJVN-349474":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH32QBJVN-349475":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH32QBJVN-349476":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"ZI808SH32QBJVN-349477":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH73UQWVN-367236":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH73UQWVN-367237":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH73UQWVN-367238":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH73UQWVN-367239":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH73UQWVN-367240":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Hậu Cách Điệu 28% OFF Zilandi Giày Búp Bê Hậu Cách Điệu 289,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH83ICMVN-377070":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH83ICMVN-377071":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH83ICMVN-377072":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH83ICMVN-377073":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH83ICMVN-377074":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH83ICMVN-377075":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Búp Bê Kim Tuyến 15% OFF Pieris Giày Búp Bê Kim Tuyến 319,000 VND GIẢM CÒN 272,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI348SH16LPNVN-384004":{"price":"319,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"15%"},"PI348SH16LPNVN-384005":{"price":"319,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"15%"},"PI348SH16LPNVN-384006":{"price":"319,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"15%"},"PI348SH16LPNVN-384007":{"price":"319,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"15%"},"PI348SH16LPNVN-384008":{"price":"319,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Búp Bê Kẻ Sọc Mũi Nhọn 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Kẻ Sọc Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH88QSLVN-351045":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH88QSLVN-351046":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH88QSLVN-351047":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH88QSLVN-351048":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH88QSLVN-351049":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH83QSQVN-351070":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH83QSQVN-351071":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH83QSQVN-351072":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH83QSQVN-351073":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH83QSQVN-351074":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Kẻ Sọc Mũi Nhọn 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Kẻ Sọc Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH89QSKVN-351040":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH89QSKVN-351041":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH89QSKVN-351042":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH89QSKVN-351043":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH89QSKVN-351044":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê 27% OFF ZALORA Giày Búp Bê 329,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH17UWWVN-367746":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH17UWWVN-367747":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH17UWWVN-367748":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH17UWWVN-367749":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH17UWWVN-367750":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối 2 Màu Và Khóa Cài 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối 2 Màu Và Khóa Cài 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH69URAVN-367256":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH69URAVN-367257":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH69URAVN-367258":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH69URAVN-367259":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH69URAVN-367260":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Viền Bạc 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Viền Bạc 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH34XFTVN-371857":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH34XFTVN-371858":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH34XFTVN-371859":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH34XFTVN-371860":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH34XFTVN-371861":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Dây Chéo 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Dây Chéo 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH28KKHVN-381982":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH28KKHVN-381983":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH28KKHVN-381984":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH28KKHVN-381985":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH28KKHVN-381986":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Dây Khóa 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Dây Khóa 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32KKDVN-381962":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH32KKDVN-381963":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH32KKDVN-381964":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH32KKDVN-381965":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH32KKDVN-381966":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH82QSRVN-351075":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH82QSRVN-351076":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH82QSRVN-351077":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH82QSRVN-351078":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH82QSRVN-351079":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày búp bê ren hoa 30% OFF ZALORA Giày búp bê ren hoa 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH96UPZVN-367121":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH96UPZVN-367122":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH96UPZVN-367123":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH96UPZVN-367124":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH96UPZVN-367125":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông 38% OFF Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông 369,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32WEXVN-370082":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH32WEXVN-370083":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH32WEXVN-370084":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH32WEXVN-370085":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH32WEXVN-370086":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Viền Giữa Mũi 30% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nơ Viền Giữa Mũi 426,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH86OBHVN-345188":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH86OBHVN-345189":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH86OBHVN-345190":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH86OBHVN-345191":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH86OBHVN-345192":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Da Lộn Phối Ren Hoa 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Da Lộn Phối Ren Hoa 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH86QSNVN-351055":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH86QSNVN-351056":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH86QSNVN-351057":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH86QSNVN-351058":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH86QSNVN-351059":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Hậu Cách Điệu 28% OFF Zilandi Giày Búp Bê Hậu Cách Điệu 289,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 34 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH84ICLVN-377064":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH84ICLVN-377065":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH84ICLVN-377066":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH84ICLVN-377067":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH84ICLVN-377068":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH84ICLVN-377069":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Búp Bê Ballerina Ren Phối PU 28% OFF ZALORA Giày Búp Bê Ballerina Ren Phối PU 429,000 VND GIẢM CÒN 309,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH14UWZVN-367761":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH14UWZVN-367762":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH14UWZVN-367763":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH14UWZVN-367764":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH14UWZVN-367765":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Búp Bê Da Lộn Phối Ren Hoa 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Da Lộn Phối Ren Hoa 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH85QSOVN-351060":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH85QSOVN-351061":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH85QSOVN-351062":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH85QSOVN-351063":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH85QSOVN-351064":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp bê Quai Chữ V 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp bê Quai Chữ V 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH06JPDVN-335591":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH06JPDVN-335592":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH06JPDVN-335593":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH06JPDVN-335594":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH06JPDVN-335595":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 38% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH37WESVN-370057":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH37WESVN-370058":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH37WESVN-370059":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH37WESVN-370060":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH37WESVN-370061":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH74UQVVN-367231":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH74UQVVN-367232":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH74UQVVN-367233":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH74UQVVN-367234":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH74UQVVN-367235":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê D'Orsay 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê D'Orsay 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH79UQQVN-367206":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH79UQQVN-367207":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH79UQQVN-367208":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH79UQQVN-367209":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH79UQQVN-367210":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Khóa Kéo 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Khóa Kéo 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH92UQDVN-367141":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH92UQDVN-367142":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH92UQDVN-367143":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH92UQDVN-367144":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH92UQDVN-367145":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH03JWYVN-336391":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH03JWYVN-336392":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH03JWYVN-336393":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH03JWYVN-336394":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH03JWYVN-336395":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày búp bê viền cói 30% OFF ZALORA Giày búp bê viền cói 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH98UPXVN-367111":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH98UPXVN-367112":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH98UPXVN-367113":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH98UPXVN-367114":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH98UPXVN-367115":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Khoét Hông 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH09JPAVN-335576":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH09JPAVN-335577":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH09JPAVN-335578":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH09JPAVN-335579":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH09JPAVN-335580":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH36XFRVN-371847":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36XFRVN-371848":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36XFRVN-371849":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36XFRVN-371850":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36XFRVN-371851":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày búp bê viền cói 30% OFF ZALORA Giày búp bê viền cói 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH00UPVVN-367101":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH00UPVVN-367102":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH00UPVVN-367103":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH00UPVVN-367104":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH00UPVVN-367105":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Chấm Bi 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Chấm Bi 299,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH31SSQVN-356000":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH31SSQVN-356001":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH31SSQVN-356002":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH31SSQVN-356003":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH31SSQVN-356004":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Búp Bê Ballerina 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Ballerina 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH75UQUVN-367226":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH75UQUVN-367227":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH75UQUVN-367228":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH75UQUVN-367229":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH75UQUVN-367230":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Da Báo Phối Nơ 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Da Báo Phối Nơ 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH89UQGVN-367156":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH89UQGVN-367157":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH89UQGVN-367158":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH89UQGVN-367159":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH89UQGVN-367160":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Sau 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ Sau 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH19TAUVN-356800":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH19TAUVN-356801":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH19TAUVN-356802":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH19TAUVN-356803":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH19TAUVN-356804":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 15% OFF Lithe.S Giày Búp Bê Nữ 270,000 VND GIẢM CÒN 230,000 VND Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI430SH67SBWVN-354071":{"price":"270,000","special_price":"230,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH67SBWVN-354072":{"price":"270,000","special_price":"230,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH67SBWVN-354073":{"price":"270,000","special_price":"230,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH67SBWVN-354074":{"price":"270,000","special_price":"230,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH67SBWVN-354075":{"price":"270,000","special_price":"230,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Màu Mũi 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Màu Mũi 299,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH42SSFVN-355945":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH42SSFVN-355946":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH42SSFVN-355947":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH42SSFVN-355948":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH42SSFVN-355949":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Ren 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Ren 329,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH02JWZVN-336396":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH02JWZVN-336397":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH02JWZVN-336398":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH02JWZVN-336399":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH02JWZVN-336400":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH23TEMVN-357136":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH23TEMVN-357137":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH23TEMVN-357138":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH23TEMVN-357139":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH23TEMVN-357140":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Ren 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Ren 329,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH00JXBVN-336406":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH00JXBVN-336407":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH00JXBVN-336408":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH00JXBVN-336409":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH00JXBVN-336410":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày búp bê viền cói 30% OFF ZALORA Giày búp bê viền cói 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH99UPWVN-367106":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH99UPWVN-367107":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH99UPWVN-367108":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH99UPWVN-367109":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH99UPWVN-367110":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ 20% OFF Up & Go Giày Búp Bê Đính Nơ 420,000 VND GIẢM CÒN 336,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH89JDEVN-379196":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH89JDEVN-379197":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH89JDEVN-379198":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH89JDEVN-379199":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH89JDEVN-379200":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Ren 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Ren 329,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH01JXAVN-336401":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH01JXAVN-336402":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH01JXAVN-336403":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH01JXAVN-336404":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH01JXAVN-336405":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Búp Bê Nhung Quai Cổ 28% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nhung Quai Cổ 289,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH00IBVVN-376968":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH00IBVVN-376969":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH00IBVVN-376970":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH00IBVVN-376971":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH00IBVVN-376972":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH00IBVVN-376973":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối 2 Màu 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối 2 Màu 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH81UQOVN-367196":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH81UQOVN-367197":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH81UQOVN-367198":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH81UQOVN-367199":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH81UQOVN-367200":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Dệt Xéo 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Dệt Xéo 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH16TAXVN-356815":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH16TAXVN-356816":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH16TAXVN-356817":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH16TAXVN-356818":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH16TAXVN-356819":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ 28% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ 289,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH93ICCVN-377010":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH93ICCVN-377011":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH93ICCVN-377012":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH93ICCVN-377013":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH93ICCVN-377014":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH93ICCVN-377015":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Búp Bê Rọ 38% OFF Zilandi Giày Búp Bê Rọ 369,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27WFCVN-370107":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH27WFCVN-370108":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH27WFCVN-370109":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH27WFCVN-370110":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH27WFCVN-370111":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH65TOKVN-357950":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH65TOKVN-357951":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH65TOKVN-357952":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH65TOKVN-357953":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH65TOKVN-357954":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Khoét Hông Vàng 38% OFF Zilandi Giày Búp Bê Khoét Hông Vàng 369,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29WFAVN-370097":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH29WFAVN-370098":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH29WFAVN-370099":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH29WFAVN-370100":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH29WFAVN-370101":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ 28% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ 289,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 34 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH94ICBVN-377004":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH94ICBVN-377005":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH94ICBVN-377006":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH94ICBVN-377007":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH94ICBVN-377008":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH94ICBVN-377009":{"price":"289,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ 15% OFF Pieris Giày Búp Bê Nơ 319,000 VND GIẢM CÒN 272,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI348SH19LPKVN-383989":{"price":"319,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"15%"},"PI348SH19LPKVN-383990":{"price":"319,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"15%"},"PI348SH19LPKVN-383991":{"price":"319,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"15%"},"PI348SH19LPKVN-383992":{"price":"319,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"15%"},"PI348SH19LPKVN-383993":{"price":"319,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH05JWWVN-336381":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH05JWWVN-336382":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH05JWWVN-336383":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH05JWWVN-336384":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH05JWWVN-336385":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê 27% OFF ZALORA Giày Búp Bê 329,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH16UWXVN-367751":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH16UWXVN-367752":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH16UWXVN-367753":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH16UWXVN-367754":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH16UWXVN-367755":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Tròn 30% OFF Girlie Giày Búp Bê Mũi Tròn 497,000 VND GIẢM CÒN 348,000 VND Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH36JDVVN-260996":{"price":"497,000","special_price":"348,000","saving_percentage":"30%"},"GI323SH36JDVVN-260997":{"price":"497,000","special_price":"348,000","saving_percentage":"30%"},"GI323SH36JDVVN-260998":{"price":"497,000","special_price":"348,000","saving_percentage":"30%"},"GI323SH36JDVVN-260999":{"price":"497,000","special_price":"348,000","saving_percentage":"30%"},"GI323SH36JDVVN-261000":{"price":"497,000","special_price":"348,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối 2 Màu 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối 2 Màu 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH82UQNVN-367191":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH82UQNVN-367192":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH82UQNVN-367193":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH82UQNVN-367194":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH82UQNVN-367195":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối 2 Màu Và Khóa Cài 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối 2 Màu Và Khóa Cài 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH70UQZVN-367251":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH70UQZVN-367252":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH70UQZVN-367253":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH70UQZVN-367254":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH70UQZVN-367255":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Nối Mũi 30% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nối Mũi 426,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH91OBCVN-345163":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH91OBCVN-345164":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH91OBCVN-345165":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH91OBCVN-345166":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH91OBCVN-345167":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Ngựa Vằn Phối Nơ 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Ngựa Vằn Phối Nơ 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH87UQIVN-367166":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH87UQIVN-367167":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH87UQIVN-367168":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH87UQIVN-367169":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH87UQIVN-367170":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH29SSSVN-356010":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH29SSSVN-356011":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH29SSSVN-356012":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH29SSSVN-356013":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH29SSSVN-356014":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH38XFPVN-371837":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH38XFPVN-371838":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH38XFPVN-371839":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH38XFPVN-371840":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH38XFPVN-371841":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH39XFOVN-371832":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH39XFOVN-371833":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH39XFOVN-371834":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH39XFOVN-371835":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH39XFOVN-371836":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Khóa Kéo 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Khóa Kéo 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH91UQEVN-367146":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH91UQEVN-367147":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH91UQEVN-367148":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH91UQEVN-367149":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH91UQEVN-367150":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}