GIàY BúP Bê Nữ: (263 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Búp Bê Mũi Đinh 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Đinh 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH34QBHVN-349463":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH34QBHVN-349464":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH34QBHVN-349465":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH34QBHVN-349466":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH34QBHVN-349467":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 15% OFF Sulily Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND GIẢM CÒN 280,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH71WYMVN-458389":{"price":"329,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH71WYMVN-458390":{"price":"329,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH71WYMVN-458391":{"price":"329,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH71WYMVN-458392":{"price":"329,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 15% OFF Sulily Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND GIẢM CÒN 280,000 VND Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH69WYOVN-458397":{"price":"329,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH69WYOVN-458398":{"price":"329,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH69WYOVN-458399":{"price":"329,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH69WYOVN-458400":{"price":"329,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Đinh 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Đinh 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32QBJVN-349473":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH32QBJVN-349474":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH32QBJVN-349475":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH32QBJVN-349476":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH32QBJVN-349477":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết 40% OFF ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết 299,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH67NXCVN-388564":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH67NXCVN-388565":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH67NXCVN-388566":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH67NXCVN-388567":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH67NXCVN-388568":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 20% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH54FBTVN-421840":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH54FBTVN-421841":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH54FBTVN-421842":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH54FBTVN-421843":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH54FBTVN-421844":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH10HQVVN-427106":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH10HQVVN-427107":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH10HQVVN-427108":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH10HQVVN-427109":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH10HQVVN-427110":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Tròn 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Tròn 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH42UXXVN-360812":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH42UXXVN-360813":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH42UXXVN-360814":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH42UXXVN-360815":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH42UXXVN-360816":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Dây Khóa 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Dây Khóa 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH30KKFVN-381972":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH30KKFVN-381973":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH30KKFVN-381974":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH30KKFVN-381975":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH30KKFVN-381976":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Bướm 49% OFF ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Bướm 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH20UWTVN-367731":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH20UWTVN-367732":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH20UWTVN-367733":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH20UWTVN-367734":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH20UWTVN-367735":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH74UQVVN-367231":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH74UQVVN-367232":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH74UQVVN-367233":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH74UQVVN-367234":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH74UQVVN-367235":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 15% OFF Sulily Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND GIẢM CÒN 280,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH70WYNVN-458393":{"price":"329,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH70WYNVN-458394":{"price":"329,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH70WYNVN-458395":{"price":"329,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH70WYNVN-458396":{"price":"329,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Búp Bê Ballerina 60% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Ballerina 349,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH75UQUVN-367226":{"price":"349,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"60%"},"EZ084SH75UQUVN-367227":{"price":"349,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"60%"},"EZ084SH75UQUVN-367228":{"price":"349,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"60%"},"EZ084SH75UQUVN-367229":{"price":"349,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"60%"},"EZ084SH75UQUVN-367230":{"price":"349,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"60%"}}}
 • Giày Búp Bê D'Orsay 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê D'Orsay 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH79UQQVN-367206":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH79UQQVN-367207":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH79UQQVN-367208":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH79UQQVN-367209":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH79UQQVN-367210":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ 30% OFF ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH41NMOVN-387562":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011SH41NMOVN-387563":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011SH41NMOVN-387564":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011SH41NMOVN-387565":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011SH41NMOVN-387566":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Tròn 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Tròn 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH43UXWVN-360807":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH43UXWVN-360808":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH43UXWVN-360809":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH43UXWVN-360810":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH43UXWVN-360811":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH34UTHVN-401521":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH34UTHVN-401522":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH34UTHVN-401523":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH34UTHVN-401524":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH34UTHVN-401525":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Da Báo Phối Nơ 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Da Báo Phối Nơ 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH89UQGVN-367156":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH89UQGVN-367157":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH89UQGVN-367158":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH89UQGVN-367159":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH89UQGVN-367160":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ 20% OFF Up & Go Giày Búp Bê Nơ 330,000 VND GIẢM CÒN 264,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH17MRIVN-436811":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH17MRIVN-436812":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH17MRIVN-436813":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH17MRIVN-436814":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH17MRIVN-436815":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH99UYMVN-401806":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH99UYMVN-401807":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH99UYMVN-401808":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH99UYMVN-401809":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH99UYMVN-401810":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nữ 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27IUYVN-428819":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH27IUYVN-428820":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH27IUYVN-428821":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH27IUYVN-428822":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH27IUYVN-428823":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH36WETVN-370062":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36WETVN-370063":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36WETVN-370064":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36WETVN-370065":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH36WETVN-370066":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH45USWVN-401466":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH45USWVN-401467":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH45USWVN-401468":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH45USWVN-401469":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH45USWVN-401470":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối 2 Màu Và Khóa Cài 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối 2 Màu Và Khóa Cài 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH70UQZVN-367251":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH70UQZVN-367252":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH70UQZVN-367253":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH70UQZVN-367254":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH70UQZVN-367255":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Vải Đính Kim Sa 20% OFF ZALORA Giày Búp Bê Vải Đính Kim Sa 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH74XIZVN-406240":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH74XIZVN-406241":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH74XIZVN-406242":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH74XIZVN-406243":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH74XIZVN-406244":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Viền Giữa Mũi 30% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nơ Viền Giữa Mũi 426,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH83OBKVN-345203":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH83OBKVN-345204":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH83OBKVN-345205":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH83OBKVN-345206":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH83OBKVN-345207":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Kim Tuyến 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Kim Tuyến 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH39UTCVN-401496":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH39UTCVN-401497":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH39UTCVN-401498":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH39UTCVN-401499":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH39UTCVN-401500":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối 2 Màu Và Khóa Cài 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối 2 Màu Và Khóa Cài 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH69URAVN-367256":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH69URAVN-367257":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH69URAVN-367258":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH69URAVN-367259":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH69URAVN-367260":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Búp Bê Vải Hoa 20% OFF Windy Búp Bê Vải Hoa 330,000 VND GIẢM CÒN 264,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH01KLIVN-382078":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH01KLIVN-382079":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH01KLIVN-382080":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH01KLIVN-382081":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH01KLIVN-382082":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH37WESVN-370057":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH37WESVN-370058":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH37WESVN-370059":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH37WESVN-370060":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH37WESVN-370061":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Up & Go Giày Búp Bê Nữ 420,000 VND GIẢM CÒN 336,000 VND Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH15MRKVN-436821":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH15MRKVN-436822":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH15MRKVN-436823":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH15MRKVN-436824":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH15MRKVN-436825":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Nữ Mũi Nhọn Sọc 20% OFF Koumi Koumi Giày Nữ Mũi Nhọn Sọc 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH61FBMVN-421805":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH61FBMVN-421806":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH61FBMVN-421807":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH61FBMVN-421808":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH61FBMVN-421809":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ 20% OFF Me Girl Giày Sandal Cao Gót Nữ 259,000 VND GIẢM CÒN 208,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH81FQCVN-423004":{"price":"259,000","special_price":"208,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH81FQCVN-423005":{"price":"259,000","special_price":"208,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH81FQCVN-423006":{"price":"259,000","special_price":"208,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH81FQCVN-423007":{"price":"259,000","special_price":"208,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH81FQCVN-423008":{"price":"259,000","special_price":"208,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê D'Orsay 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê D'Orsay 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH78UQRVN-367211":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH78UQRVN-367212":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH78UQRVN-367213":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH78UQRVN-367214":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH78UQRVN-367215":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH44USXVN-401471":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH44USXVN-401472":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH44USXVN-401473":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH44USXVN-401474":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH44USXVN-401475":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Kim Tuyến 40% OFF ZALORA Giày Búp Bê Kim Tuyến 299,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH63NXGVN-388584":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH63NXGVN-388585":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH63NXGVN-388586":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH63NXGVN-388587":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011SH63NXGVN-388588":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH96UYPVN-401821":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH96UYPVN-401822":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH96UYPVN-401823":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH96UYPVN-401824":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH96UYPVN-401825":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Sau 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ Sau 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH19TAUVN-356800":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH19TAUVN-356801":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH19TAUVN-356802":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH19TAUVN-356803":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH19TAUVN-356804":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Đục Lỗ Phối Nơ 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Đục Lỗ Phối Nơ 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH15HQQVN-427081":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH15HQQVN-427082":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH15HQQVN-427083":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH15HQQVN-427084":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH15HQQVN-427085":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Hai Màu 49% OFF ZALORA Giày Búp Bê Hai Màu 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH88NKTVN-387327":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH88NKTVN-387328":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH88NKTVN-387329":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH88NKTVN-387330":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH88NKTVN-387331":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê 49% OFF ZALORA Giày Búp Bê 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH16UWXVN-367751":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH16UWXVN-367752":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH16UWXVN-367753":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH16UWXVN-367754":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH16UWXVN-367755":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Bướm 49% OFF ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Bướm 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH18UWVVN-367741":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH18UWVVN-367742":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH18UWVVN-367743":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH18UWVVN-367744":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH18UWVVN-367745":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cài 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cài 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH12HQTVN-427096":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH12HQTVN-427097":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH12HQTVN-427098":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH12HQTVN-427099":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH12HQTVN-427100":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Chấm Bi Kim Loại 50% OFF ZALORA Giày Búp Bê Chấm Bi Kim Loại 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH60NXJVN-388599":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH60NXJVN-388600":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH60NXJVN-388601":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH60NXJVN-388602":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH60NXJVN-388603":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Ngựa Vằn Phối Nơ 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Ngựa Vằn Phối Nơ 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH87UQIVN-367166":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH87UQIVN-367167":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH87UQIVN-367168":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH87UQIVN-367169":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH87UQIVN-367170":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê 49% OFF ZALORA Giày Búp Bê 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH17UWWVN-367746":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH17UWWVN-367747":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH17UWWVN-367748":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH17UWWVN-367749":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH17UWWVN-367750":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 20% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH53FBUVN-421845":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH53FBUVN-421846":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH53FBUVN-421847":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH53FBUVN-421848":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH53FBUVN-421849":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Dây Chéo 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Dây Chéo 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29KKGVN-381977":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH29KKGVN-381978":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH29KKGVN-381979":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH29KKGVN-381980":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH29KKGVN-381981":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Bướm 49% OFF ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Bướm 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH19UWUVN-367736":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH19UWUVN-367737":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH19UWUVN-367738":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH19UWUVN-367739":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH19UWUVN-367740":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Coloured Block 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Coloured Block 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH97JPMVN-335636":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH97JPMVN-335637":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH97JPMVN-335638":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH97JPMVN-335639":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH97JPMVN-335640":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH43USYVN-401476":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH43USYVN-401477":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH43USYVN-401478":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH43USYVN-401479":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH43USYVN-401480":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Rọ 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Rọ 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27WFCVN-370107":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH27WFCVN-370108":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH27WFCVN-370109":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH27WFCVN-370110":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH27WFCVN-370111":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Kim Tuyến 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Kim Tuyến 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH38UTDVN-401501":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH38UTDVN-401502":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH38UTDVN-401503":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH38UTDVN-401504":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH38UTDVN-401505":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê D'Orsay 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê D'Orsay 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH80UQPVN-367201":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH80UQPVN-367202":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH80UQPVN-367203":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH80UQPVN-367204":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH80UQPVN-367205":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Up & Go Giày Búp Bê Nữ 420,000 VND GIẢM CÒN 336,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH18MRHVN-436806":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH18MRHVN-436807":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH18MRHVN-436808":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH18MRHVN-436809":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH18MRHVN-436810":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê 49% OFF ZALORA Giày Búp Bê 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH15UWYVN-367756":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH15UWYVN-367757":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH15UWYVN-367758":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH15UWYVN-367759":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH15UWYVN-367760":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Da Rắn Và Khóa Cài 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH72UQXVN-367241":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH72UQXVN-367242":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH72UQXVN-367243":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH72UQXVN-367244":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH72UQXVN-367245":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Đinh Tán 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đinh Tán 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH02QGJVN-349938":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH02QGJVN-349939":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH02QGJVN-349940":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH02QGJVN-349941":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH02QGJVN-349942":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH70TOFVN-357925":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH70TOFVN-357926":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH70TOFVN-357927":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH70TOFVN-357928":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH70TOFVN-357929":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH33UTIVN-401526":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH33UTIVN-401527":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH33UTIVN-401528":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH33UTIVN-401529":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH33UTIVN-401530":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 20% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH52FBVVN-421850":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52FBVVN-421851":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52FBVVN-421852":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52FBVVN-421853":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52FBVVN-421854":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Búp Bê Nữ 20% OFF Windy Búp Bê Nữ 330,000 VND GIẢM CÒN 264,000 VND Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH97KLMVN-382098":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH97KLMVN-382099":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH97KLMVN-382100":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH97KLMVN-382101":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH97KLMVN-382102":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Vải 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Vải 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH01TBMVN-356890":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH01TBMVN-356891":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH01TBMVN-356892":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH01TBMVN-356893":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH01TBMVN-356894":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Vải 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Vải 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH02TBLVN-356885":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH02TBLVN-356886":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH02TBLVN-356887":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH02TBLVN-356888":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH02TBLVN-356889":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Rọ 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Rọ 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH26WFDVN-370112":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH26WFDVN-370113":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH26WFDVN-370114":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH26WFDVN-370115":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH26WFDVN-370116":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Ren 20% OFF ZALORA Giày Búp Bê Phối Ren 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH73XJAVN-406245":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH73XJAVN-406246":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH73XJAVN-406247":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH73XJAVN-406248":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH73XJAVN-406249":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Paisley 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH65TOKVN-357950":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH65TOKVN-357951":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH65TOKVN-357952":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH65TOKVN-357953":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH65TOKVN-357954":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Thêu Kim Tuyến 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Thêu Kim Tuyến 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH00KQHVN-337958":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH00KQHVN-337959":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH00KQHVN-337960":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH00KQHVN-337961":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH00KQHVN-337962":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối 2 Màu 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối 2 Màu 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH81UQOVN-367196":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH81UQOVN-367197":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH81UQOVN-367198":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH81UQOVN-367199":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH81UQOVN-367200":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Viền Miệng Kim Loại 49% OFF Something Borrowed Giày Búp Bê Viền Miệng Kim Loại 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH98ODPVN-388974":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"SO977SH98ODPVN-388975":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"SO977SH98ODPVN-388976":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"SO977SH98ODPVN-388977":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"SO977SH98ODPVN-388978":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Up & Go Giày Búp Bê Nữ 420,000 VND GIẢM CÒN 336,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH16MRJVN-436816":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH16MRJVN-436817":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH16MRJVN-436818":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH16MRJVN-436819":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH16MRJVN-436820":{"price":"420,000","special_price":"336,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Khóa Kéo 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Khóa Kéo 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH91UQEVN-367146":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH91UQEVN-367147":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH91UQEVN-367148":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH91UQEVN-367149":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH91UQEVN-367150":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Viền Giữa Mũi 30% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nơ Viền Giữa Mũi 426,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH86OBHVN-345188":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH86OBHVN-345189":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH86OBHVN-345190":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH86OBHVN-345191":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH86OBHVN-345192":{"price":"426,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Up & Go Giày Búp Bê Nữ 350,000 VND GIẢM CÒN 280,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH32BOHVN-414519":{"price":"350,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH32BOHVN-414520":{"price":"350,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH32BOHVN-414521":{"price":"350,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH32BOHVN-414522":{"price":"350,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"},"UP351SH32BOHVN-414523":{"price":"350,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Hậu Cổ Cao 30% OFF Zilandi Giày Búp Bê Hậu Cổ Cao 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH25MQCVN-385840":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH25MQCVN-385841":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH25MQCVN-385842":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH25MQCVN-385843":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH25MQCVN-385844":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Đinh 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Đinh 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH33QBIVN-349468":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH33QBIVN-349469":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH33QBIVN-349470":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH33QBIVN-349471":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH33QBIVN-349472":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Da Lộn Phối Ren Hoa 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Da Lộn Phối Ren Hoa 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH87QSMVN-351050":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH87QSMVN-351051":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH87QSMVN-351052":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH87QSMVN-351053":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH87QSMVN-351054":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Ren 50% OFF ZALORA Giày Búp Bê Ren 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH71NWYVN-388544":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH71NWYVN-388545":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH71NWYVN-388546":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH71NWYVN-388547":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH71NWYVN-388548":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Chấm Bi Kim Loại 50% OFF ZALORA Giày Búp Bê Chấm Bi Kim Loại 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH61NXIVN-388594":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH61NXIVN-388595":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH61NXIVN-388596":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH61NXIVN-388597":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH61NXIVN-388598":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Thêu Hoa Văn 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Thêu Hoa Văn 238,000 VND GIẢM CÒN 119,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH41OKSVN-346061":{"price":"238,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH41OKSVN-346062":{"price":"238,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH41OKSVN-346063":{"price":"238,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH41OKSVN-346064":{"price":"238,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH41OKSVN-346065":{"price":"238,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ 40% OFF Pieris Giày Búp Bê Nơ 319,000 VND GIẢM CÒN 192,000 VND Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI348SH19LPKVN-383989":{"price":"319,000","special_price":"192,000","saving_percentage":"40%"},"PI348SH19LPKVN-383990":{"price":"319,000","special_price":"192,000","saving_percentage":"40%"},"PI348SH19LPKVN-383991":{"price":"319,000","special_price":"192,000","saving_percentage":"40%"},"PI348SH19LPKVN-383992":{"price":"319,000","special_price":"192,000","saving_percentage":"40%"},"PI348SH19LPKVN-383993":{"price":"319,000","special_price":"192,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Búp Bê Breeze Plimsoll 29% OFF Rubi Giày Búp Bê Breeze Plimsoll 449,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 37 38 39 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH29YYKSG-666768":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"RU228SH29YYKSG-666769":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"RU228SH29YYKSG-666770":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"RU228SH29YYKSG-666771":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"RU228SH29YYKSG-666772":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"RU228SH29YYKSG-666773":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"RU228SH29YYKSG-666774":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Hai Màu 49% OFF ZALORA Giày Búp Bê Hai Màu 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH87NKUVN-387332":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH87NKUVN-387333":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH87NKUVN-387334":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH87NKUVN-387335":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011SH87NKUVN-387336":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Ballerina Ren Phối PU 49% OFF ZALORA Giày Búp Bê Ballerina Ren Phối PU 429,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH13UXAVN-367766":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH13UXAVN-367767":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH13UXAVN-367768":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH13UXAVN-367769":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH13UXAVN-367770":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Ballerina Cut Out 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Ballerina Cut Out 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH85UQKVN-367176":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH85UQKVN-367177":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH85UQKVN-367178":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH85UQKVN-367179":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH85UQKVN-367180":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Giả Gỗ In Đốm 50% OFF ZALORA Giày Búp Bê Giả Gỗ In Đốm 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH66NXDVN-388569":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH66NXDVN-388570":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH66NXDVN-388571":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH66NXDVN-388572":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011SH66NXDVN-388573":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Viền Miệng Kim Loại 38% OFF Something Borrowed Giày Búp Bê Viền Miệng Kim Loại 369,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH00ODNVN-388964":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"SO977SH00ODNVN-388965":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"SO977SH00ODNVN-388966":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"SO977SH00ODNVN-388967":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"},"SO977SH00ODNVN-388968":{"price":"369,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Búp Bê Thêu Hoa Văn 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Thêu Hoa Văn 238,000 VND GIẢM CÒN 119,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH40OKTVN-346066":{"price":"238,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH40OKTVN-346067":{"price":"238,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH40OKTVN-346068":{"price":"238,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH40OKTVN-346069":{"price":"238,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH40OKTVN-346070":{"price":"238,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Búp Bê Vải Hoa 20% OFF Windy Búp Bê Vải Hoa 330,000 VND GIẢM CÒN 264,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH00KLJVN-382083":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH00KLJVN-382084":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH00KLJVN-382085":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH00KLJVN-382086":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH00KLJVN-382087":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Bít mũi 50% OFF Up & Go Giày Sandal Bít mũi 350,000 VND GIẢM CÒN 175,000 VND Kích cỡ 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH03MSAVN-342003":{"price":"350,000","special_price":"175,000","saving_percentage":"50%"},"UP351SH03MSAVN-342004":{"price":"350,000","special_price":"175,000","saving_percentage":"50%"},"UP351SH03MSAVN-342005":{"price":"350,000","special_price":"175,000","saving_percentage":"50%"},"UP351SH03MSAVN-342006":{"price":"350,000","special_price":"175,000","saving_percentage":"50%"},"UP351SH03MSAVN-342007":{"price":"350,000","special_price":"175,000","saving_percentage":"50%"},"UP351SH03MSAVN-342008":{"price":"350,000","special_price":"175,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Ballerina Ren Phối PU 49% OFF ZALORA Giày Búp Bê Ballerina Ren Phối PU 429,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH14UWZVN-367761":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH14UWZVN-367762":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH14UWZVN-367763":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH14UWZVN-367764":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH14UWZVN-367765":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Khóa Kéo 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Khóa Kéo 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH92UQDVN-367141":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH92UQDVN-367142":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH92UQDVN-367143":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH92UQDVN-367144":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH92UQDVN-367145":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH05JWWVN-336381":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH05JWWVN-336382":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH05JWWVN-336383":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH05JWWVN-336384":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH05JWWVN-336385":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Đinh Tán 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đinh Tán 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH04QGHVN-349928":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH04QGHVN-349929":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH04QGHVN-349930":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH04QGHVN-349931":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH04QGHVN-349932":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Họa Tiết Da Báo 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Họa Tiết Da Báo 349,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH67TOIVN-357940":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH67TOIVN-357941":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH67TOIVN-357942":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH67TOIVN-357943":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH67TOIVN-357944":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 15% OFF Sulily Giày Búp Bê Nữ 329,000 VND GIẢM CÒN 280,000 VND Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH68WYPVN-458401":{"price":"329,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH68WYPVN-458402":{"price":"329,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH68WYPVN-458403":{"price":"329,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"15%"},"SU809SH68WYPVN-458404":{"price":"329,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"15%"}}}