Mua GIàY BúP Bê: (158 sản phẩm tìm thấy)

 • Aztec Toe Pumps 40% OFF New Look Aztec Toe Pumps 799,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112SH59AHCVN-299268":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH59AHCVN-299269":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH59AHCVN-299270":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH59AHCVN-299271":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH59AHCVN-299272":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH59AHCVN-299273":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ DP21 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ DP21 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH97YHQVN-295176":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH97YHQVN-295177":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH97YHQVN-295178":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH97YHQVN-295179":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH97YHQVN-295180":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Jean Khóa Cách Điệu 50% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Jean Khóa Cách Điệu 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH54OPLVN-273271":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH54OPLVN-273272":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH54OPLVN-273273":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH54OPLVN-273274":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH54OPLVN-273275":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Đinh Tán 50% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nơ Đinh Tán 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH51OPOVN-273286":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH51OPOVN-273287":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH51OPOVN-273288":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH51OPOVN-273289":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH51OPOVN-273290":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Diamond Embroidered Pumps 40% OFF New Look Diamond Embroidered Pumps 899,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112SH66AGVVN-299226":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH66AGVVN-299227":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH66AGVVN-299228":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH66AGVVN-299229":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH66AGVVN-299230":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH66AGVVN-299231":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Gem Stud Pumps 40% OFF New Look Gem Stud Pumps 799,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ 4 6 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112SH75AGMVN-299172":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH75AGMVN-299173":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH75AGMVN-299174":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH75AGMVN-299175":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH75AGMVN-299176":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH75AGMVN-299177":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Búp Bê Trang Trí Đá-Hạt 39% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Trang Trí Đá-Hạt 279,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH87FGUVN-310467":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH87FGUVN-310468":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH87FGUVN-310469":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH87FGUVN-310470":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH87FGUVN-310471":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Giày Búp Bê 35% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê 369,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH46ADTVN-299008":{"price":"369,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"35%"},"KO983SH46ADTVN-299009":{"price":"369,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"35%"},"KO983SH46ADTVN-299010":{"price":"369,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"35%"},"KO983SH46ADTVN-299011":{"price":"369,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"35%"},"KO983SH46ADTVN-299012":{"price":"369,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Giày Búp Bê 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê 299,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH83DOIVN-323448":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH83DOIVN-323449":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH83DOIVN-323450":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH83DOIVN-323451":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH83DOIVN-323452":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Suedette Pointed Pumps 29% OFF New Look Suedette Pointed Pumps 649,000 VND GIẢM CÒN 459,000 VND Kích cỡ 4 5 6 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112SH76AGLVN-299166":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"NE112SH76AGLVN-299167":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"NE112SH76AGLVN-299168":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"NE112SH76AGLVN-299169":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"NE112SH76AGLVN-299170":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"NE112SH76AGLVN-299171":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Màu Kim Loại ĐÍnh Nơ 39% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Màu Kim Loại ĐÍnh Nơ 279,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH97FGKVN-310417":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH97FGKVN-310418":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH97FGKVN-310419":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH97FGKVN-310420":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH97FGKVN-310421":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Kitsy Floral Ballerina 29% OFF New Look Kitsy Floral Ballerina 649,000 VND GIẢM CÒN 459,000 VND Kích cỡ 6 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112SH70AGRVN-299202":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"NE112SH70AGRVN-299203":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"NE112SH70AGRVN-299204":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"NE112SH70AGRVN-299205":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"NE112SH70AGRVN-299206":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"NE112SH70AGRVN-299207":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ Đắp Mũi DP20 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ Đắp Mũi DP20 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH00YHNVN-295161":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH00YHNVN-295162":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH00YHNVN-295163":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH00YHNVN-295164":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH00YHNVN-295165":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Đế Bệt Đính Hạt 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Bệt Đính Hạt 299,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH73FHIVN-310537":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH73FHIVN-310538":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH73FHIVN-310539":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH73FHIVN-310540":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH73FHIVN-310541":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ DP19 28% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ DP19 429,000 VND GIẢM CÒN 309,000 VND Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH04YHJVN-295141":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH04YHJVN-295142":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH04YHJVN-295143":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH04YHJVN-295144":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"ZI808SH04YHJVN-295145":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Búp Bê 20% OFF Me Girl Giày Búp Bê 182,000 VND GIẢM CÒN 146,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH36GRJVN-313685":{"price":"182,000","special_price":"146,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH36GRJVN-313686":{"price":"182,000","special_price":"146,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH36GRJVN-313687":{"price":"182,000","special_price":"146,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH36GRJVN-313688":{"price":"182,000","special_price":"146,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH36GRJVN-313689":{"price":"182,000","special_price":"146,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Màu Mũi 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Màu Mũi 279,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH65FHQVN-310577":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH65FHQVN-310578":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH65FHQVN-310579":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH65FHQVN-310580":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH65FHQVN-310581":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Viền Gợn Sóng 39% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Viền Gợn Sóng 279,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH89FGSVN-310457":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH89FGSVN-310458":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH89FGSVN-310459":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH89FGSVN-310460":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH89FGSVN-310461":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Giày Búp Bê 35% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê 369,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH50ADPVN-298988":{"price":"369,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"35%"},"KO983SH50ADPVN-298989":{"price":"369,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"35%"},"KO983SH50ADPVN-298990":{"price":"369,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"35%"},"KO983SH50ADPVN-298991":{"price":"369,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"35%"},"KO983SH50ADPVN-298992":{"price":"369,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Giày Búp Bê Trang Trí Đá-Hạt 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Trang Trí Đá-Hạt 279,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH86FGVVN-310472":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH86FGVVN-310473":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH86FGVVN-310474":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH86FGVVN-310475":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH86FGVVN-310476":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê 32% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê 349,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH58ADHVN-298948":{"price":"349,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"32%"},"KO983SH58ADHVN-298949":{"price":"349,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"32%"},"KO983SH58ADHVN-298950":{"price":"349,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"32%"},"KO983SH58ADHVN-298951":{"price":"349,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"32%"},"KO983SH58ADHVN-298952":{"price":"349,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"32%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Màu Mũi 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Màu Mũi 279,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH67FHOVN-310567":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH67FHOVN-310568":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH67FHOVN-310569":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH67FHOVN-310570":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH67FHOVN-310571":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết 50% OFF Something Borrowed Giày Búp Bê In Họa Tiết 278,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046SH43IVWVN-260203":{"price":"278,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"SO046SH43IVWVN-260204":{"price":"278,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"SO046SH43IVWVN-260205":{"price":"278,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"SO046SH43IVWVN-260206":{"price":"278,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"SO046SH43IVWVN-260207":{"price":"278,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH75DOQVN-323488":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH75DOQVN-323489":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH75DOQVN-323490":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH75DOQVN-323491":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH75DOQVN-323492":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Jean Phối Nơ 50% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Jean Phối Nơ 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH61OPEVN-273236":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH61OPEVN-273237":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH61OPEVN-273238":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH61OPEVN-273239":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH61OPEVN-273240":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Sọc 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Sọc 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH06FCFVN-309883":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH06FCFVN-309884":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH06FCFVN-309885":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH06FCFVN-309886":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH06FCFVN-309887":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Trơn 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Trơn 279,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH02FCJVN-309903":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH02FCJVN-309904":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH02FCJVN-309905":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH02FCJVN-309906":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH02FCJVN-309907":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Chain Tab Slipper Shoes 30% OFF New Look Chain Tab Slipper Shoes 899,000 VND GIẢM CÒN 629,000 VND Kích cỡ 5 7 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112SH74AGNVN-299178":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"NE112SH74AGNVN-299179":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"NE112SH74AGNVN-299180":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"NE112SH74AGNVN-299181":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"NE112SH74AGNVN-299182":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"NE112SH74AGNVN-299183":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Viền Màu 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Viền Màu 299,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH80DOLVN-323463":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH80DOLVN-323464":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH80DOLVN-323465":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH80DOLVN-323466":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH80DOLVN-323467":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ DP21 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ DP21 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH96YHRVN-295181":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH96YHRVN-295182":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH96YHRVN-295183":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH96YHRVN-295184":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH96YHRVN-295185":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Hai Màu 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Hai Màu 279,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH77EZMVN-309529":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH77EZMVN-309530":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH77EZMVN-309531":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH77EZMVN-309532":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH77EZMVN-309533":{"price":"279,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Viền Màu 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Viền Màu 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH82DOJVN-323453":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH82DOJVN-323454":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH82DOJVN-323455":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH82DOJVN-323456":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH82DOJVN-323457":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Jean Khóa Cách Điệu 50% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Jean Khóa Cách Điệu 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH53OPMVN-273276":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH53OPMVN-273277":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH53OPMVN-273278":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH53OPMVN-273279":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH53OPMVN-273280":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Chấm Bi 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Chấm Bi 299,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH85DOGVN-323438":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH85DOGVN-323439":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH85DOGVN-323440":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH85DOGVN-323441":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH85DOGVN-323442":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Búp Bê Cut Out 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Cut Out 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH77DOOVN-323478":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH77DOOVN-323479":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH77DOOVN-323480":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH77DOOVN-323481":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH77DOOVN-323482":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ 349,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH88DODVN-323423":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH88DODVN-323424":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH88DODVN-323425":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH88DODVN-323426":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH88DODVN-323427":{"price":"349,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Viền Trước Chữ V 39% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Viền Trước Chữ V 279,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH08FFZVN-310362":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH08FFZVN-310363":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH08FFZVN-310364":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH08FFZVN-310365":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH08FFZVN-310366":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Giày Búp Bê Hai Màu 39% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Hai Màu 279,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH78EZLVN-309524":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH78EZLVN-309525":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH78EZLVN-309526":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH78EZLVN-309527":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH78EZLVN-309528":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Giày Búp Bê Nơ DP14 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nơ DP14 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH72VNNVN-288531":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH72VNNVN-288532":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH72VNNVN-288533":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH72VNNVN-288534":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH72VNNVN-288535":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH76DOPVN-323483":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH76DOPVN-323484":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH76DOPVN-323485":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH76DOPVN-323486":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH76DOPVN-323487":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Màu 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Màu 299,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH97FCOVN-309928":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH97FCOVN-309929":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH97FCOVN-309930":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH97FCOVN-309931":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH97FCOVN-309932":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Búp Bê Cut Out 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Cut Out 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH78DONVN-323473":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH78DONVN-323474":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH78DONVN-323475":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH78DONVN-323476":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH78DONVN-323477":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Cut Out 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Cut Out 299,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH79DOMVN-323468":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH79DOMVN-323469":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH79DOMVN-323470":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH79DOMVN-323471":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH79DOMVN-323472":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Búp Bê 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH76BNVVN-318628":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH76BNVVN-318629":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH76BNVVN-318630":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH76BNVVN-318631":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH76BNVVN-318632":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Viền Trước Chữ V 39% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Viền Trước Chữ V 279,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH09FFYVN-310357":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH09FFYVN-310358":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH09FFYVN-310359":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH09FFYVN-310360":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH09FFYVN-310361":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Me Girl Giày Búp Bê Nữ 192,000 VND GIẢM CÒN 154,000 VND Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH74CTXVN-304633":{"price":"192,000","special_price":"154,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH74CTXVN-304634":{"price":"192,000","special_price":"154,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH74CTXVN-304635":{"price":"192,000","special_price":"154,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH74CTXVN-304636":{"price":"192,000","special_price":"154,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH74CTXVN-304637":{"price":"192,000","special_price":"154,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH13FFUVN-310337":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH13FFUVN-310338":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH13FFUVN-310339":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH13FFUVN-310340":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH13FFUVN-310341":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Búp Bê Lấp Lánh Đính Nơ 39% OFF EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Lấp Lánh Đính Nơ 279,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH03FGEVN-310387":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH03FGEVN-310388":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH03FGEVN-310389":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH03FGEVN-310390":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH03FGEVN-310391":{"price":"279,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"39%"}}}