76 sản phẩm tìm thấy

 • Giày búp bê ren hoa 30% OFF ZALORA Giày búp bê ren hoa 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH96UPZVN-367121":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH96UPZVN-367122":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH96UPZVN-367123":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH96UPZVN-367124":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH96UPZVN-367125":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 20% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH53FBUVN-421845":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH53FBUVN-421846":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH53FBUVN-421847":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH53FBUVN-421848":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH53FBUVN-421849":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nhung Quai Cổ 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nhung Quai Cổ 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 34 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH99IBWVN-376974":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH99IBWVN-376975":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH99IBWVN-376976":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH99IBWVN-376977":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH99IBWVN-376978":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH99IBWVN-376979":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày búp bê viền cói 30% OFF ZALORA Giày búp bê viền cói 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH98UPXVN-367111":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH98UPXVN-367112":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH98UPXVN-367113":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH98UPXVN-367114":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH98UPXVN-367115":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Nữ Mũi Nhọn Sọc 20% OFF Koumi Koumi Giày Nữ Mũi Nhọn Sọc 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH61FBMVN-421805":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH61FBMVN-421806":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH61FBMVN-421807":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH61FBMVN-421808":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH61FBMVN-421809":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày búp bê viền cói 30% OFF ZALORA Giày búp bê viền cói 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH00UPVVN-367101":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH00UPVVN-367102":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH00UPVVN-367103":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH00UPVVN-367104":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH00UPVVN-367105":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH45USWVN-401466":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH45USWVN-401467":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH45USWVN-401468":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH45USWVN-401469":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH45USWVN-401470":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Dây Khóa 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Dây Khóa 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH31KKEVN-381967":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH31KKEVN-381968":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH31KKEVN-381969":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH31KKEVN-381970":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH31KKEVN-381971":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 20% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH54FBTVN-421840":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH54FBTVN-421841":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH54FBTVN-421842":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH54FBTVN-421843":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH54FBTVN-421844":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH57FBQVN-421825":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH57FBQVN-421826":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH57FBQVN-421827":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH57FBQVN-421828":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH57FBQVN-421829":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH43USYVN-401476":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH43USYVN-401477":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH43USYVN-401478":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH43USYVN-401479":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH43USYVN-401480":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Kim Tuyến 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Kim Tuyến 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH38UTDVN-401501":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38UTDVN-401502":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38UTDVN-401503":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38UTDVN-401504":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH38UTDVN-401505":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH34UTHVN-401521":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH34UTHVN-401522":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH34UTHVN-401523":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH34UTHVN-401524":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH34UTHVN-401525":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 15% OFF Lithe.S Giày Búp Bê Nữ 270,000 VND GIẢM CÒN 230,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI430SH66SBXVN-354076":{"price":"270,000","special_price":"230,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH66SBXVN-354077":{"price":"270,000","special_price":"230,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH66SBXVN-354078":{"price":"270,000","special_price":"230,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH66SBXVN-354079":{"price":"270,000","special_price":"230,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH66SBXVN-354080":{"price":"270,000","special_price":"230,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Bướm 27% OFF ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Bướm 329,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH19UWUVN-367736":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH19UWUVN-367737":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH19UWUVN-367738":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH19UWUVN-367739":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH19UWUVN-367740":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Búp Bê Nữ 20% OFF Windy Búp Bê Nữ 330,000 VND GIẢM CÒN 264,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH97KLMVN-382098":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH97KLMVN-382099":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH97KLMVN-382100":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH97KLMVN-382101":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH97KLMVN-382102":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Khoét Hông 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH96UYPVN-401821":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH96UYPVN-401822":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH96UYPVN-401823":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH96UYPVN-401824":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH96UYPVN-401825":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Ballerina Ren Phối PU 28% OFF ZALORA Giày Búp Bê Ballerina Ren Phối PU 429,000 VND GIẢM CÒN 309,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH14UWZVN-367761":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH14UWZVN-367762":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH14UWZVN-367763":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH14UWZVN-367764":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH14UWZVN-367765":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Bướm 27% OFF ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Bướm 329,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH20UWTVN-367731":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH20UWTVN-367732":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH20UWTVN-367733":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH20UWTVN-367734":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH20UWTVN-367735":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Da 19% OFF ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Da 269,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH00IFRVN-422812":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH00IFRVN-377377":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH00IFRVN-377378":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH00IFRVN-377379":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH00IFRVN-377380":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH00IFRVN-377381":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê 27% OFF ZALORA Giày Búp Bê 329,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH15UWYVN-367756":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH15UWYVN-367757":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH15UWYVN-367758":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH15UWYVN-367759":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH15UWYVN-367760":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Giày Búp Bê Hậu Cổ Cao 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Hậu Cổ Cao 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH25MQCVN-385840":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH25MQCVN-385841":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH25MQCVN-385842":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH25MQCVN-385843":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH25MQCVN-385844":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nút Mũi Kim Tuyến 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH35UTGVN-401516":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH35UTGVN-401517":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH35UTGVN-401518":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH35UTGVN-401519":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH35UTGVN-401520":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Kim Tuyến 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Kim Tuyến 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH39UTCVN-401496":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39UTCVN-401497":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39UTCVN-401498":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39UTCVN-401499":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH39UTCVN-401500":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê 27% OFF ZALORA Giày Búp Bê 329,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH17UWWVN-367746":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH17UWWVN-367747":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH17UWWVN-367748":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH17UWWVN-367749":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH17UWWVN-367750":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Giày Búp Bê Dây Chéo 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Dây Chéo 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH28KKHVN-381982":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH28KKHVN-381983":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH28KKHVN-381984":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH28KKHVN-381985":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH28KKHVN-381986":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Hoa 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Hoa 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH36UTFVN-401511":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH36UTFVN-401512":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH36UTFVN-401513":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH36UTFVN-401514":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH36UTFVN-401515":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê In Bướm 19% OFF ZALORA Giày Búp Bê In Bướm 269,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH20IEXVN-422825":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH20IEXVN-377277":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH20IEXVN-377278":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH20IEXVN-377279":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH20IEXVN-377280":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH20IEXVN-377281":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Nữ Mũi Nhọn Sọc 20% OFF Koumi Koumi Giày Nữ Mũi Nhọn Sọc 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH62FBLVN-421800":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH62FBLVN-421801":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH62FBLVN-421802":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH62FBLVN-421803":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH62FBLVN-421804":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 15% OFF Lithe.S Giày Búp Bê Nữ 270,000 VND GIẢM CÒN 230,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI430SH68SBVVN-354066":{"price":"270,000","special_price":"230,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH68SBVVN-354067":{"price":"270,000","special_price":"230,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH68SBVVN-354068":{"price":"270,000","special_price":"230,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH68SBVVN-354069":{"price":"270,000","special_price":"230,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH68SBVVN-354070":{"price":"270,000","special_price":"230,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Búp Bê Vải Hoa 20% OFF Windy Búp Bê Vải Hoa 330,000 VND GIẢM CÒN 264,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH00KLJVN-382083":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH00KLJVN-382084":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH00KLJVN-382085":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH00KLJVN-382086":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH00KLJVN-382087":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê 27% OFF ZALORA Giày Búp Bê 329,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH16UWXVN-367751":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH16UWXVN-367752":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH16UWXVN-367753":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH16UWXVN-367754":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH16UWXVN-367755":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Giày Búp Bê Hoa 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Hoa 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH37UTEVN-401506":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH37UTEVN-401507":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH37UTEVN-401508":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH37UTEVN-401509":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH37UTEVN-401510":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH49FBYVN-421865":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH49FBYVN-421866":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH49FBYVN-421867":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH49FBYVN-421868":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH49FBYVN-421869":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH50FBXVN-421860":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH50FBXVN-421861":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH50FBXVN-421862":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH50FBXVN-421863":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH50FBXVN-421864":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê In Bướm 19% OFF ZALORA Giày Búp Bê In Bướm 269,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH18IEZVN-422827":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH18IEZVN-377287":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH18IEZVN-377288":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH18IEZVN-377289":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH18IEZVN-377290":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH18IEZVN-377291":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 20% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Mũi Nhọn Quai Cách Điệu 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH52FBVVN-421850":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52FBVVN-421851":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52FBVVN-421852":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52FBVVN-421853":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52FBVVN-421854":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Da 19% OFF ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Da 269,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH02IFPVN-422810":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH02IFPVN-377367":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH02IFPVN-377368":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH02IFPVN-377369":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH02IFPVN-377370":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH02IFPVN-377371":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê Phối Khoét Mũi 20% OFF Windy Giày Búp Bê Phối Khoét Mũi 350,000 VND GIẢM CÒN 280,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH58ORTVN-346578":{"price":"350,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH58ORTVN-346579":{"price":"350,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH58ORTVN-346580":{"price":"350,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH58ORTVN-346581":{"price":"350,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH58ORTVN-346582":{"price":"350,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Hai Màu 18% OFF ZALORA Giày Búp Bê Hai Màu 329,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH87NKUVN-387332":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZA011SH87NKUVN-387333":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZA011SH87NKUVN-387334":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZA011SH87NKUVN-387335":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZA011SH87NKUVN-387336":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"}}}
 • Giày Búp Bê Ballerina Ren Phối PU 28% OFF ZALORA Giày Búp Bê Ballerina Ren Phối PU 429,000 VND GIẢM CÒN 309,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH13UXAVN-367766":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH13UXAVN-367767":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH13UXAVN-367768":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH13UXAVN-367769":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH13UXAVN-367770":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Nữ Mũi Nhọn Sọc 20% OFF Koumi Koumi Giày Nữ Mũi Nhọn Sọc 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH63FBKVN-421795":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH63FBKVN-421796":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH63FBKVN-421797":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH63FBKVN-421798":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH63FBKVN-421799":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Lưỡi Gà 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Lưỡi Gà 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 34 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH91ICEVN-377022":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH91ICEVN-377023":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH91ICEVN-377024":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH91ICEVN-377025":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH91ICEVN-377026":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH91ICEVN-377027":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Bướm 27% OFF ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Bướm 329,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH18UWVVN-367741":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH18UWVVN-367742":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH18UWVVN-367743":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH18UWVVN-367744":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH18UWVVN-367745":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Giày Búp Bê Nhung Quai Cổ 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Nhung Quai Cổ 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 34 35 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH01IBUVN-376962":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH01IBUVN-376963":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH01IBUVN-376964":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH01IBUVN-376965":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH01IBUVN-376966":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH01IBUVN-376967":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Búp Bê Vải 3 Sọc 20% OFF Windy Búp Bê Vải 3 Sọc 330,000 VND GIẢM CÒN 264,000 VND Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH99KLKVN-382088":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH99KLKVN-382089":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH99KLKVN-382090":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH99KLKVN-382091":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH99KLKVN-382092":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Búp Bê Vải Hoa 20% OFF Windy Búp Bê Vải Hoa 330,000 VND GIẢM CÒN 264,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH01KLIVN-382078":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH01KLIVN-382079":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH01KLIVN-382080":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH01KLIVN-382081":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"},"WI565SH01KLIVN-382082":{"price":"330,000","special_price":"264,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Hoa 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Hoa 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32UTJVN-401531":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH32UTJVN-401532":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH32UTJVN-401533":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH32UTJVN-401534":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH32UTJVN-401535":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày búp bê viền cói 30% OFF ZALORA Giày búp bê viền cói 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH99UPWVN-367106":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH99UPWVN-367107":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH99UPWVN-367108":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH99UPWVN-367109":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH99UPWVN-367110":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Cut Out 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Cut Out 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH41UTAVN-401486":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH41UTAVN-401487":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH41UTAVN-401488":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH41UTAVN-401489":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH41UTAVN-401490":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Mũi Nhọn Phối Nơ 20% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ Mũi Nhọn Phối Nơ 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH60FBNVN-421810":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH60FBNVN-421811":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH60FBNVN-421812":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH60FBNVN-421813":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH60FBNVN-421814":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Mũi Nhọn Phối Nơ 20% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ Mũi Nhọn Phối Nơ 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH59FBOVN-421815":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH59FBOVN-421816":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH59FBOVN-421817":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH59FBOVN-421818":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH59FBOVN-421819":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê In Ong Và Vương Miệng 19% OFF ZALORA Giày Búp Bê In Ong Và Vương Miệng 269,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH16IFBVN-422981":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH16IFBVN-377297":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH16IFBVN-377298":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH16IFBVN-377299":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH16IFBVN-377300":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH16IFBVN-377301":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày búp bê ren hoa 30% OFF ZALORA Giày búp bê ren hoa 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH97UPYVN-367116":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH97UPYVN-367117":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH97UPYVN-367118":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH97UPYVN-367119":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH97UPYVN-367120":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 15% OFF Lithe.S Giày Búp Bê Nữ 270,000 VND GIẢM CÒN 230,000 VND Kích cỡ 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI430SH67SBWVN-354071":{"price":"270,000","special_price":"230,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH67SBWVN-354072":{"price":"270,000","special_price":"230,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH67SBWVN-354073":{"price":"270,000","special_price":"230,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH67SBWVN-354074":{"price":"270,000","special_price":"230,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH67SBWVN-354075":{"price":"270,000","special_price":"230,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Búp Bê In Họa Tiết Da 19% OFF ZALORA Giày Búp Bê In Họa Tiết Da 269,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH01IFQVN-422811":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH01IFQVN-377372":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH01IFQVN-377373":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH01IFQVN-377374":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH01IFQVN-377375":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH01IFQVN-377376":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê Dây Chéo 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Dây Chéo 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH26KKJVN-381992":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH26KKJVN-381993":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH26KKJVN-381994":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH26KKJVN-381995":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH26KKJVN-381996":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH56FBRVN-421830":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH56FBRVN-421831":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH56FBRVN-421832":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH56FBRVN-421833":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH56FBRVN-421834":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê In Ong Và Vương Miệng 19% OFF ZALORA Giày Búp Bê In Ong Và Vương Miệng 269,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH15IFCVN-422993":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH15IFCVN-377302":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH15IFCVN-377303":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH15IFCVN-377304":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH15IFCVN-377305":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH15IFCVN-377306":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ Mũi Nhọn Phối Nơ 20% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ Mũi Nhọn Phối Nơ 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH58FBPVN-421820":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH58FBPVN-421821":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH58FBPVN-421822":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH58FBPVN-421823":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH58FBPVN-421824":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 15% OFF Lithe.S Giày Búp Bê Nữ 280,000 VND GIẢM CÒN 238,000 VND Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI430SH70SBTVN-354056":{"price":"280,000","special_price":"238,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH70SBTVN-354057":{"price":"280,000","special_price":"238,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH70SBTVN-354058":{"price":"280,000","special_price":"238,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH70SBTVN-354059":{"price":"280,000","special_price":"238,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH70SBTVN-354060":{"price":"280,000","special_price":"238,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Búp Bê In Bướm 19% OFF ZALORA Giày Búp Bê In Bướm 269,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH19IEYVN-422826":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH19IEYVN-377282":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH19IEYVN-377283":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH19IEYVN-377284":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH19IEYVN-377285":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH19IEYVN-377286":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê Cut Out 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Cut Out 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH42USZVN-401481":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH42USZVN-401482":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH42USZVN-401483":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH42USZVN-401484":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH42USZVN-401485":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê 19% OFF ZALORA Giày Búp Bê 269,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH99IFSVN-422809":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH99IFSVN-377382":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH99IFSVN-377383":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH99IFSVN-377384":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH99IFSVN-377385":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH99IFSVN-377386":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê Cut Out 20% OFF Zilandi Giày Búp Bê Cut Out 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH40UTBVN-401491":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH40UTBVN-401492":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH40UTBVN-401493":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH40UTBVN-401494":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH40UTBVN-401495":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê In Ong Và Vương Miệng 19% OFF ZALORA Giày Búp Bê In Ong Và Vương Miệng 269,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH17IFAVN-422926":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH17IFAVN-377292":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH17IFAVN-377293":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH17IFAVN-377294":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH17IFAVN-377295":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH17IFAVN-377296":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 15% OFF Lithe.S Giày Búp Bê Nữ 280,000 VND GIẢM CÒN 238,000 VND Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI430SH71SBSVN-354051":{"price":"280,000","special_price":"238,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH71SBSVN-354052":{"price":"280,000","special_price":"238,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH71SBSVN-354053":{"price":"280,000","special_price":"238,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH71SBSVN-354054":{"price":"280,000","special_price":"238,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH71SBSVN-354055":{"price":"280,000","special_price":"238,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Giày Búp Bê Ballerinas 50% OFF Mango Giày Búp Bê Ballerinas 899,000 VND GIẢM CÒN 449,000 VND Kích cỡ 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215SH99TSUVN-365092":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"},"MA215SH99TSUVN-365093":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"},"MA215SH99TSUVN-365094":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"},"MA215SH99TSUVN-365095":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"},"MA215SH99TSUVN-365096":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 50% OFF Up & Go Giày Búp Bê Nữ 420,000 VND GIẢM CÒN 210,000 VND Kích cỡ 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH21WQWVN-370866":{"price":"420,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"50%"},"UP351SH21WQWVN-370867":{"price":"420,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"50%"},"UP351SH21WQWVN-370868":{"price":"420,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"50%"},"UP351SH21WQWVN-370869":{"price":"420,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"50%"},"UP351SH21WQWVN-370870":{"price":"420,000","special_price":"210,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH55FBSVN-421835":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH55FBSVN-421836":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH55FBSVN-421837":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH55FBSVN-421838":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH55FBSVN-421839":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Hai Màu 18% OFF ZALORA Giày Búp Bê Hai Màu 329,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH88NKTVN-387327":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZA011SH88NKTVN-387328":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZA011SH88NKTVN-387329":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZA011SH88NKTVN-387330":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"ZA011SH88NKTVN-387331":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"}}}
 • Giày Búp Bê Dây Khóa 29% OFF Zilandi Giày Búp Bê Dây Khóa 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32KKDVN-381962":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH32KKDVN-381963":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH32KKDVN-381964":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH32KKDVN-381965":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH32KKDVN-381966":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Nơ TP 20% OFF Zilandi Giày Búp Nơ TP 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 34 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH85ICKVN-377058":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH85ICKVN-377059":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH85ICKVN-377060":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH85ICKVN-377061":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH85ICKVN-377062":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH85ICKVN-377063":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Ballerinas 50% OFF Mango Giày Búp Bê Ballerinas 899,000 VND GIẢM CÒN 449,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215SH01TSSVN-365082":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"},"MA215SH01TSSVN-365083":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"},"MA215SH01TSSVN-365084":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"},"MA215SH01TSSVN-365085":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"},"MA215SH01TSSVN-365086":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Nữ 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH51FBWVN-421855":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH51FBWVN-421856":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH51FBWVN-421857":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH51FBWVN-421858":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH51FBWVN-421859":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Nữ 15% OFF Lithe.S Giày Búp Bê Nữ 280,000 VND GIẢM CÒN 238,000 VND Kích cỡ 35 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI430SH69SBUVN-354061":{"price":"280,000","special_price":"238,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH69SBUVN-354062":{"price":"280,000","special_price":"238,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH69SBUVN-354063":{"price":"280,000","special_price":"238,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH69SBUVN-354064":{"price":"280,000","special_price":"238,000","saving_percentage":"15%"},"LI430SH69SBUVN-354065":{"price":"280,000","special_price":"238,000","saving_percentage":"15%"}}}