Mua GIàY VảI: (155 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Vải Jenna Rubi Giày Vải Jenna 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH08UJZSG-656086":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH08UJZSG-656087":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH08UJZSG-656088":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH08UJZSG-656089":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH08UJZSG-656090":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH08UJZSG-656091":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Jade Plimsolls Rubi Giày Vải Jade Plimsolls 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH57EQKSG-620927":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH57EQKSG-620928":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH57EQKSG-620929":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH57EQKSG-620930":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH57EQKSG-620931":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH57EQKSG-620932":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Thêu Hình Mỏ Neo ZALORA Giày Vải Thêu Hình Mỏ Neo 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH64QWDVN-394788":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64QWDVN-394789":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64QWDVN-394790":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64QWDVN-394791":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH64QWDVN-394792":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Jenna Rubi Giày Vải Jenna 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH48EQTSG-620986":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH48EQTSG-620987":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH48EQTSG-620988":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH48EQTSG-620989":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH48EQTSG-620990":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH48EQTSG-620991":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH48EQTSG-620992":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nữ Mido's Giày Vải Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH08SKTVN-397733":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH08SKTVN-397734":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH08SKTVN-397735":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH08SKTVN-397736":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH08SKTVN-397737":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xỏ Kiểu Thể Thao Crocs Giày Xỏ Kiểu Thể Thao 1,455,000 VND
  Kích cỡ 5 7 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH21ECCVN-419747":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH21ECCVN-419748":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH21ECCVN-419749":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH21ECCVN-419750":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH21ECCVN-419751":{"price":"1,455,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Thêu Hình Mỏ Neo ZALORA Giày Vải Thêu Hình Mỏ Neo 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH63QWEVN-394793":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63QWEVN-394794":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63QWEVN-394795":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63QWEVN-394796":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH63QWEVN-394797":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Họa Tiết Vương Miện ZALORA Giày Vải In Họa Tiết Vương Miện 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH95NKMVN-387292":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH95NKMVN-387293":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH95NKMVN-387294":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH95NKMVN-387295":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH95NKMVN-387296":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Kẻ Sọc Và Thêu Hình Mỏ Neo ZALORA Giày Vải Kẻ Sọc Và Thêu Hình Mỏ Neo 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH61QWGVN-394803":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH61QWGVN-394804":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH61QWGVN-394805":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH61QWGVN-394806":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH61QWGVN-394807":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Janey Rubi Giày Vải Janey 439,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH53EQOSG-620954":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH53EQOSG-620955":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH53EQOSG-620956":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH53EQOSG-620957":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH53EQOSG-620958":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Phối Ren ZALORA Giày Vải Phối Ren 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH80NLBVN-387367":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH80NLBVN-387368":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH80NLBVN-387369":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH80NLBVN-387370":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH80NLBVN-387371":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Họa Tiết Aztec ZALORA Giày Vải In Họa Tiết Aztec 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH72QVVVN-394748":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH72QVVVN-394749":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH72QVVVN-394750":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH72QVVVN-394751":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH72QVVVN-394752":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Viền Cói ZALORA Giày Vải Viền Cói 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH55XMQVN-372222":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH55XMQVN-372223":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH55XMQVN-372224":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH55XMQVN-372225":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH55XMQVN-372226":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Phối Ren ZALORA Giày Vải Phối Ren 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH81NLAVN-387362":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH81NLAVN-387363":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH81NLAVN-387364":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH81NLAVN-387365":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH81NLAVN-387366":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Chấm Bi 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Lười Chấm Bi 299,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH54TOVVN-358005":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH54TOVVN-358006":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH54TOVVN-358007":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH54TOVVN-358008":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH54TOVVN-358009":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Vải Viền Hoa Đính Tán Windy Vải Viền Hoa Đính Tán 340,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH71YCIVN-407627":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH71YCIVN-407628":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH71YCIVN-407629":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH71YCIVN-407630":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH71YCIVN-407631":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày vải in chấm bi 30% OFF ZALORA Giày vải in chấm bi 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH06UPPVN-367071":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH06UPPVN-367072":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH06UPPVN-367073":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH06UPPVN-367074":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH06UPPVN-367075":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Vải Kẻ Sọc Và Thêu Hình Mỏ Neo ZALORA Giày Vải Kẻ Sọc Và Thêu Hình Mỏ Neo 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH62QWFVN-394798":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH62QWFVN-394799":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH62QWFVN-394800":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH62QWFVN-394801":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH62QWFVN-394802":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nữ Mido's Giày Vải Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH12SKPVN-397713":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH12SKPVN-397714":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH12SKPVN-397715":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH12SKPVN-397716":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH12SKPVN-397717":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thắt Dây Kiểu Thể Thao Crocs Giày Thắt Dây Kiểu Thể Thao 1,495,000 VND
  Kích cỡ 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH23ECAVN-419737":{"price":"1,495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH23ECAVN-419738":{"price":"1,495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH23ECAVN-419739":{"price":"1,495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH23ECAVN-419740":{"price":"1,495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH23ECAVN-419741":{"price":"1,495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Thắt Dây Viền Cói ZALORA Giày Vải Thắt Dây Viền Cói 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH76QVRVN-394728":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76QVRVN-394729":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76QVRVN-394730":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76QVRVN-394731":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76QVRVN-394732":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nữ Mido's Giày Vải Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH09SKSVN-397728":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH09SKSVN-397729":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH09SKSVN-397730":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH09SKSVN-397731":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH09SKSVN-397732":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Thắt Dây Viền Cói ZALORA Giày Vải Thắt Dây Viền Cói 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH77QVQVN-394723":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH77QVQVN-394724":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH77QVQVN-394725":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH77QVQVN-394726":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH77QVQVN-394727":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Hoa Văn 30% OFF ZALORA Giày Vải In Hoa Văn 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH01UPUVN-367096":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH01UPUVN-367097":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH01UPUVN-367098":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH01UPUVN-367099":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH01UPUVN-367100":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Vải Jenna Rubi Giày Vải Jenna 439,000 VND
  Kích cỡ 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH49EQSSG-620979":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH49EQSSG-620980":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH49EQSSG-620981":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH49EQSSG-620982":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH49EQSSG-620983":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH49EQSSG-620984":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH49EQSSG-620985":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vải Caro Mũi Đính Dây Ngang Windy Vải Caro Mũi Đính Dây Ngang 335,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH78YCBVN-407592":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH78YCBVN-407593":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH78YCBVN-407594":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH78YCBVN-407595":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH78YCBVN-407596":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Họa Tiết Hoa ZALORA Giày Vải In Họa Tiết Hoa 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH71QVWVN-394753":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71QVWVN-394754":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71QVWVN-394755":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71QVWVN-394756":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH71QVWVN-394757":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nữ Mido's Giày Vải Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 34 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH13SKOVN-397708":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH13SKOVN-397709":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH13SKOVN-397710":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH13SKOVN-397711":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH13SKOVN-397712":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày vải in chấm bi 30% OFF ZALORA Giày vải in chấm bi 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH05UPQVN-367076":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH05UPQVN-367077":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH05UPQVN-367078":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH05UPQVN-367079":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH05UPQVN-367080":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Vải Jenna Rubi Giày Vải Jenna 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH50EQRSG-620972":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH50EQRSG-620973":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH50EQRSG-620974":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH50EQRSG-620975":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH50EQRSG-620976":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH50EQRSG-620977":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH50EQRSG-620978":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Canvas ZALORA Giày Lười Canvas 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH70NLLVN-387417":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70NLLVN-387418":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70NLLVN-387419":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70NLLVN-387420":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70NLLVN-387421":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nữ Mido's Giày Vải Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH07SKUVN-397738":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH07SKUVN-397739":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH07SKUVN-397740":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH07SKUVN-397741":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH07SKUVN-397742":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Jade Plimsolls Rubi Giày Vải Jade Plimsolls 439,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH54EQNSG-620947":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH54EQNSG-620948":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH54EQNSG-620949":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH54EQNSG-620950":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH54EQNSG-620951":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH54EQNSG-620952":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH54EQNSG-620953":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nữ Mido's Giày Vải Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ 36 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH10SKRVN-397723":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH10SKRVN-397724":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH10SKRVN-397725":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH10SKRVN-397726":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH10SKRVN-397727":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thắt Dây Kiểu Thể Thao Crocs Giày Thắt Dây Kiểu Thể Thao 1,495,000 VND
  Kích cỡ 5 6 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH22ECBVN-419742":{"price":"1,495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH22ECBVN-419743":{"price":"1,495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH22ECBVN-419744":{"price":"1,495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH22ECBVN-419745":{"price":"1,495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH22ECBVN-419746":{"price":"1,495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nữ Mido's Giày Vải Nữ 399,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH06SKVVN-397743":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH06SKVVN-397744":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH06SKVVN-397745":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH06SKVVN-397746":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH06SKVVN-397747":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH06SKVVN-397748":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH06SKVVN-397749":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH06SKVVN-397750":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Da Phối Thun ZALORA Giày Lười Da Phối Thun 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH66QWBVN-394778":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66QWBVN-394779":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66QWBVN-394780":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66QWBVN-394781":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH66QWBVN-394782":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vải Caro Viền Hoa Windy Vải Caro Viền Hoa 335,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH81YBYVN-407577":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH81YBYVN-407578":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH81YBYVN-407579":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH81YBYVN-407580":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH81YBYVN-407581":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vải Viền Hoa Đính Tán Windy Vải Viền Hoa Đính Tán 340,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH72YCHVN-407622":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH72YCHVN-407623":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH72YCHVN-407624":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH72YCHVN-407625":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH72YCHVN-407626":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười In Da Báo ZALORA Giày Lười In Da Báo 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH68NLNVN-387427":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68NLNVN-387428":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68NLNVN-387429":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68NLNVN-387430":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68NLNVN-387431":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Sọc Xéo ZALORA Giày Lười Sọc Xéo 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH76NLFVN-387387":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76NLFVN-387388":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76NLFVN-387389":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76NLFVN-387390":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76NLFVN-387391":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Loang Màu 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Vải Loang Màu 299,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH56TOTVN-357995":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH56TOTVN-357996":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH56TOTVN-357997":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH56TOTVN-357998":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH56TOTVN-357999":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Vải Họa Tiết Chấm Bi Trắng ZALORA Giày Vải Họa Tiết Chấm Bi Trắng 329,000 VND
  Kích cỡ 36 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH51XMUVN-372242":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51XMUVN-372243":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51XMUVN-372244":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51XMUVN-372245":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51XMUVN-372246":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Phối Ren ZALORA Giày Vải Phối Ren 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH82NKZVN-387357":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH82NKZVN-387358":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH82NKZVN-387359":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH82NKZVN-387360":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH82NKZVN-387361":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười In Hoa Văn ZALORA Giày Lười In Hoa Văn 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH75NLGVN-387392":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH75NLGVN-387393":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH75NLGVN-387394":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH75NLGVN-387395":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH75NLGVN-387396":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vải Caro Viền Hoa Windy Vải Caro Viền Hoa 335,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH74YCFVN-407612":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH74YCFVN-407613":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH74YCFVN-407614":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH74YCFVN-407615":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH74YCFVN-407616":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Hoa ZALORA Giày Vải In Hoa 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH86NKVVN-387337":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH86NKVVN-387338":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH86NKVVN-387339":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH86NKVVN-387340":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH86NKVVN-387341":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày vải in họa tiết Paisley 30% OFF ZALORA Giày vải in họa tiết Paisley 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH03UPSVN-367086":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH03UPSVN-367087":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH03UPSVN-367088":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH03UPSVN-367089":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH03UPSVN-367090":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Vải Phối Ren ZALORA Giày Vải Phối Ren 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH83NKYVN-387352":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH83NKYVN-387353":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH83NKYVN-387354":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH83NKYVN-387355":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH83NKYVN-387356":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Họa Tiết Hoa ZALORA Giày Vải In Họa Tiết Hoa 349,000 VND
  Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH69QVYVN-394763":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69QVYVN-394764":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69QVYVN-394765":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69QVYVN-394766":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69QVYVN-394767":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Viền Cói ZALORA Giày Vải Viền Cói 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH54XMRVN-372227":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH54XMRVN-372228":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH54XMRVN-372229":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH54XMRVN-372230":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH54XMRVN-372231":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Da Phối Thun ZALORA Giày Lười Da Phối Thun 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH68QVZVN-394768":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68QVZVN-394769":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68QVZVN-394770":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68QVZVN-394771":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH68QVZVN-394772":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Vải Canvas 29% OFF ZALORA Giày Sneakers Vải Canvas 449,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH47YKAVN-374264":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH47YKAVN-374265":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH47YKAVN-374266":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH47YKAVN-374267":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH47YKAVN-374268":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH47YKAVN-374269":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Lười Chấm Bi 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Lười Chấm Bi 299,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH52TOXVN-358015":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH52TOXVN-358016":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH52TOXVN-358017":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH52TOXVN-358018":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH52TOXVN-358019":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Vải In Họa Tiết Aztec ZALORA Giày Vải In Họa Tiết Aztec 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH74QVTVN-394738":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH74QVTVN-394739":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH74QVTVN-394740":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH74QVTVN-394741":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH74QVTVN-394742":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Canvas ZALORA Giày Lười Canvas 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH72NLJVN-387407":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH72NLJVN-387408":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH72NLJVN-387409":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH72NLJVN-387410":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH72NLJVN-387411":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vải Caro Viền Hoa Windy Vải Caro Viền Hoa 335,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH73YCGVN-407617":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH73YCGVN-407618":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH73YCGVN-407619":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH73YCGVN-407620":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH73YCGVN-407621":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Sọc Dọc ZALORA Giày Lười Sọc Dọc 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH90NKRVN-387317":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90NKRVN-387318":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90NKRVN-387319":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90NKRVN-387320":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH90NKRVN-387321":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Hoa Văn 30% OFF ZALORA Giày Vải In Hoa Văn 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH02UPTVN-367091":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH02UPTVN-367092":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH02UPTVN-367093":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH02UPTVN-367094":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH02UPTVN-367095":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày vải in hoa 30% OFF ZALORA Giày vải in hoa 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH04UPRVN-367081":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH04UPRVN-367082":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH04UPRVN-367083":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH04UPRVN-367084":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH04UPRVN-367085":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Vải Nữ Me Girl Giày Vải Nữ 235,000 VND
  Kích cỡ 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH67FQQVN-423074":{"price":"235,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH67FQQVN-423075":{"price":"235,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH67FQQVN-423076":{"price":"235,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH67FQQVN-423077":{"price":"235,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH67FQQVN-423078":{"price":"235,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Thêu Hình Mỏ Neo ZALORA Giày Vải Thêu Hình Mỏ Neo 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH65QWCVN-394783":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65QWCVN-394784":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65QWCVN-394785":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65QWCVN-394786":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH65QWCVN-394787":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Họa Tiết Hoa ZALORA Giày Vải In Họa Tiết Hoa 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH70QVXVN-394758":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70QVXVN-394759":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70QVXVN-394760":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70QVXVN-394761":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH70QVXVN-394762":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Họa Tiết Da Báo ZALORA Giày Vải In Họa Tiết Da Báo 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH46XMZVN-372267":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH46XMZVN-372268":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH46XMZVN-372269":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH46XMZVN-372270":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH46XMZVN-372271":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneaker Satin Dây Tương Phản EZRA by ZALORA Giày Sneaker Satin Dây Tương Phản 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH25YDEVN-373734":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH25YDEVN-373735":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH25YDEVN-373736":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH25YDEVN-373737":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH25YDEVN-373738":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH25YDEVN-373739":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Vải Nữ Crocs Giày Mọi Vải Nữ 1,595,000 VND
  Kích cỡ 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH26EBXVN-419720":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH26EBXVN-419721":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH26EBXVN-419722":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH26EBXVN-419723":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH26EBXVN-419724":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Hoa Văn ZALORA Giày Vải In Hoa Văn 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH94NKNVN-387297":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94NKNVN-387298":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94NKNVN-387299":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94NKNVN-387300":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94NKNVN-387301":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Chấm Bi 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Lười Chấm Bi 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH53TOWVN-358010":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH53TOWVN-358011":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH53TOWVN-358012":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH53TOWVN-358013":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH53TOWVN-358014":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Vải In Hoa ZALORA Giày Vải In Hoa 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH84NKXVN-387347":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH84NKXVN-387348":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH84NKXVN-387349":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH84NKXVN-387350":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH84NKXVN-387351":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Da Nappa Ananas Giày Da Nappa 836,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH63RJGVN-223603":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH63RJGVN-223604":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH63RJGVN-223605":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH63RJGVN-223606":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH63RJGVN-223607":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Phối Vải Canvas 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Sneakers Phối Vải Canvas 749,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH56JFNVN-335036":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH56JFNVN-335037":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH56JFNVN-335038":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH56JFNVN-335039":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH56JFNVN-335040":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Búp Bê Đế Đay Mollet Giày Búp Bê Đế Đay 295,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO642SH70RFDVN-223236":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH70RFDVN-223237":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH70RFDVN-223238":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH70RFDVN-223239":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH70RFDVN-223240":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH70RFDVN-223241":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Hoa ZALORA Giày Vải In Hoa 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH85NKWVN-387342":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH85NKWVN-387343":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH85NKWVN-387344":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH85NKWVN-387345":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH85NKWVN-387346":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Họa Tiết Da Báo ZALORA Giày Vải In Họa Tiết Da Báo 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH47XMYVN-372262":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH47XMYVN-372263":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH47XMYVN-372264":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH47XMYVN-372265":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH47XMYVN-372266":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười In Hoa Văn ZALORA Giày Lười In Hoa Văn 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH73NLIVN-387402":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH73NLIVN-387403":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH73NLIVN-387404":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH73NLIVN-387405":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH73NLIVN-387406":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Jade Plimsolls Rubi Giày Vải Jade Plimsolls 439,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH59EQISG-620914":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH59EQISG-620915":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH59EQISG-620916":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH59EQISG-620917":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH59EQISG-620918":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH59EQISG-620919":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH59EQISG-620920":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười In Hoa Văn ZALORA Giày Lười In Hoa Văn 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH74NLHVN-387397":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH74NLHVN-387398":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH74NLHVN-387399":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH74NLHVN-387400":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH74NLHVN-387401":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Canvas Phối Da Ananas Giày Canvas Phối Da 462,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH68RJBVN-223578":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH68RJBVN-223579":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH68RJBVN-223580":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH68RJBVN-223581":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH68RJBVN-223582":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Viền Da 30% OFF ZALORA Giày Sneakers Viền Da 869,000 VND GIẢM CÒN 609,000 VND Kích cỡ 41 42 43 44 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH56YBZVN-373598":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH56YBZVN-373599":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH56YBZVN-373600":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH56YBZVN-373601":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH56YBZVN-373602":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH56YBZVN-373603":{"price":"869,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Vải Thắt Dây Viền Cói ZALORA Giày Vải Thắt Dây Viền Cói 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH75QVSVN-394733":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH75QVSVN-394734":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH75QVSVN-394735":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH75QVSVN-394736":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH75QVSVN-394737":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười In Họa Tiết Baroque 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Lười In Họa Tiết Baroque 299,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 37 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH58TORVN-357985":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH58TORVN-357986":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH58TORVN-357987":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH58TORVN-357988":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH58TORVN-357989":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Vải Caro Viền Hoa Windy Vải Caro Viền Hoa 335,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH80YBZVN-407582":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH80YBZVN-407583":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH80YBZVN-407584":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH80YBZVN-407585":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH80YBZVN-407586":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Vải Nữ Crocs Giày Mọi Vải Nữ 1,595,000 VND
  Kích cỡ 6
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH27EBWVN-419715":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH27EBWVN-419716":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH27EBWVN-419717":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH27EBWVN-419718":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH27EBWVN-419719":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười In Chấm Bi ZALORA Giày Lười In Chấm Bi 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH69NLMVN-387422":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69NLMVN-387423":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69NLMVN-387424":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69NLMVN-387425":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH69NLMVN-387426":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Thể Thao Lazy Slip On Wn's Puma Giày Thể Thao Lazy Slip On Wn's 1,285,000 VND
  Kích cỡ 4
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE66DKZVN-418315":{"price":"1,285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE66DKZVN-418316":{"price":"1,285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE66DKZVN-418317":{"price":"1,285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Janey Rubi Giày Vải Janey 439,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH52EQPSG-620959":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH52EQPSG-620960":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH52EQPSG-620961":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH52EQPSG-620962":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH52EQPSG-620963":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH52EQPSG-620964":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH52EQPSG-620965":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười Sọc Dọc ZALORA Giày Lười Sọc Dọc 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH89NKSVN-387322":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89NKSVN-387323":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89NKSVN-387324":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89NKSVN-387325":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH89NKSVN-387326":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Lười In Họa Tiết Baroque 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Lười In Họa Tiết Baroque 299,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH57TOSVN-357990":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH57TOSVN-357991":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH57TOSVN-357992":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH57TOSVN-357993":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH57TOSVN-357994":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Lười Sọc Xéo ZALORA Giày Lười Sọc Xéo 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH91NKQVN-387312":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH91NKQVN-387313":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH91NKQVN-387314":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH91NKQVN-387315":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH91NKQVN-387316":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nữ Mido's Giày Vải Nữ 399,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH05SKWVN-397751":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH05SKWVN-397752":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH05SKWVN-397753":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH05SKWVN-397754":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH05SKWVN-397755":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH05SKWVN-397756":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH05SKWVN-397757":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH05SKWVN-397758":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Phối Hoa Windy Giày Vải Phối Hoa 335,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH96KLNVN-382103":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH96KLNVN-382104":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH96KLNVN-382105":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH96KLNVN-382106":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH96KLNVN-382107":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Loang Màu 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Vải Loang Màu 299,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH55TOUVN-358000":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH55TOUVN-358001":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH55TOUVN-358002":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH55TOUVN-358003":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH55TOUVN-358004":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Sneakers Da Thật 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Sneakers Da Thật 549,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 43 44 45
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH64SBZVN-354087":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH64SBZVN-354088":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH64SBZVN-354089":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH64SBZVN-354090":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH64SBZVN-354091":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH64SBZVN-354092":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Vải Họa Tiết Chấm Bi Trắng ZALORA Giày Vải Họa Tiết Chấm Bi Trắng 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH52XMTVN-372237":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH52XMTVN-372238":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH52XMTVN-372239":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH52XMTVN-372240":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH52XMTVN-372241":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Canvas Phối Da Ananas Giày Canvas Phối Da 462,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH64RJFVN-223598":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH64RJFVN-223599":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH64RJFVN-223600":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH64RJFVN-223601":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH64RJFVN-223602":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Mọi Họa Tiết Ngôi Sao 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Mọi Họa Tiết Ngôi Sao 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH05OTUVN-346855":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH05OTUVN-346856":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH05OTUVN-346857":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH05OTUVN-346858":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH05OTUVN-346859":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}

Sneaker nữ thời trang cho phái đẹp thêm năng động

Khi nhắc đến sneaker nữ, các bạn gái trẻ ngày nay thường e ngại bởi kiểu dáng đơn điệu hay vẻ cứng nhắc của nó. Thế nhưng, càng đơn giản, bạn càng dễ phối đồ. Do đó, bạn nên có ít nhất một đôi giày bệt nữ trong tủ giày để tạo cho mình một phong cách riêng trong mọi hoàn cảnh. Với kiểu dáng và màu sắc đa dạng, bạn có thể lựa chọn một đôi giày tom nữ, giày van nữ, giày cột dây nữ tùy theo sở thích và gu ăn mặc của mình. Khi mua giày sneaker, hãy lưu ý là phải đảm bảo bàn chân của bạn được nằm gọn một cách thoải mái nhất trong giày, nếu quá bó buộc chân sẽ gây ra những vết thương nơi bàn chân, mắt cá chân và các vết thương nghiêm trọng khác.

Giày vans nữ dễ phối đồ với mọi phong cách

Không chỉ mang đến sự tiện lợi, thoải mái mà giày vans nữ hay giày vải nữ Hàn Quốc còn giúp bạn trở nên trẻ trung, năng động và cuốn hút. Bạn có thể phối giày vải nữ với chân váy ngắn hay quần kiểu nữ cùng áo sơ mi nữ, áo khoác nữtúi xách nữ thật trẻ trung để đón chào ngày mới. Hãy nhớ nguyên tắc phối trang phục trơn một màu với giầy vải nữ in họa tiết và ngược lại để tạo điểm nhấn nổi bật và không gây rối mắt cho người đối diện nhé!

Bộ sưu tập giày bệt nữ tại ZALORA.VN

Trang mua sắm trực tuyến ZALORA.VN sẽ là giải pháp cho nhu cầu mua vans nữ, giày nữ hàng hiệu của bạn với sự đa dạng của các nhãn hiệu giày vans nữ tphcm nổi tiếng như EZRA by ZALORA, Mollet, Windy,… Bạn có thể mua sắm giày sneaker nữ hoặc giày vải nữ đẹp với giá tốt mà không cần ra cửa hàng. Bên cạnh đó, ZALORA.VN còn cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt… chắc chắc sẽ làm bạn hài lòng. Chỉ với một cú click chuột tại ZALORA.VN, cả thế giới thời trang sẽ nằm trong tầm tay bạn. Hãy biến hóa đa dạng phong cách thời trang của mình bằng các sản phẩm giày vải đẹp, giày lười nữ giá rẻ, giày vans nữ giá rẻ đến từ các shop giày vans uy tín trên trang mua sắm trực tuyến ZALORA.VN ngay hôm nay!