Giày vải nữ - giày bệt nữ 2013
 • reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  EU
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"EU":"34","UK":"2","US":"3","Japan":"20","VN (Size S\u1ed1)":"34","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.1 - 21.3"},{"EU":"35","UK":"3","US":"4","Japan":"21","VN (Size S\u1ed1)":"35","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.4 - 21.8"},{"EU":"36","UK":"3.5","US":"4.5","Japan":"22","VN (Size S\u1ed1)":"36","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.9 - 22.4"},{"EU":"37","UK":"4","US":"5","Japan":"23","VN (Size S\u1ed1)":"37","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"22.5 - 23.1"},{"EU":"38","UK":"5","US":"6","Japan":"24","VN (Size S\u1ed1)":"38","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"23.2 - 23.8"},{"EU":"39","UK":"6","US":"7","Japan":"24.5","VN (Size S\u1ed1)":"39","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"23.9 - 24.5"},{"EU":"40","UK":"6.5","US":"7.5","Japan":"25","VN (Size S\u1ed1)":"40","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"24.6 - 25.3"}],"EU":{"34":["0"],"35":["1"],"36":["2"],"37":["3"],"38":["4"],"39":["5"],"40":["6"]},"UK":{"2":["0"],"3":["1"],"3.5":["2"],"4":["3"],"5":["4"],"6":["5"],"6.5":["6"]},"US":{"3":["0"],"4":["1"],"4.5":["2"],"5":["3"],"6":["4"],"7":["5"],"7.5":["6"]},"Japan":{"20":["0"],"21":["1"],"22":["2"],"23":["3"],"24":["4"],"24.5":["5"],"25":["6"]},"VN (Size S\u1ed1)":{"34":["0"],"35":["1"],"36":["2"],"37":["3"],"38":["4"],"39":["5"],"40":["6"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua GIàY VảI: (107 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Giày Vải Windy Giày Vải 335,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH91CZSVN-318759":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH91CZSVN-318760":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH91CZSVN-318761":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH91CZSVN-318762":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH91CZSVN-318763":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH91CZSVN-318764":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH91CZSVN-318765":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH91CZSVN-318766":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH91CZSVN-318767":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Họa Tiết Hoa EZRA by ZALORA Giày Sneakers Họa Tiết Hoa 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH34ERDVN-326234":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH34ERDVN-326235":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH34ERDVN-326236":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH34ERDVN-326237":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH34ERDVN-326238":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneaker Cổ Cao -14 EZRA by ZALORA Giày Sneaker Cổ Cao 439,000 VND 379,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH35BMUVN-301471":{"price":"439,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH35BMUVN-301472":{"price":"439,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH35BMUVN-301473":{"price":"439,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH35BMUVN-301474":{"price":"439,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH35BMUVN-301475":{"price":"439,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Vải Nữ Biti's Giày Vải Nữ 195,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH07CSQVN-304454":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH07CSQVN-304455":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH07CSQVN-304456":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH07CSQVN-304457":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH07CSQVN-304458":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH07CSQVN-304459":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Gót Cao EZRA by ZALORA Giày Sneakers Gót Cao 639,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 37 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH32ERFVN-326244":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH32ERFVN-326245":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH32ERFVN-326246":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH32ERFVN-326247":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH32ERFVN-326248":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trơn EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Trơn 279,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH03FCIVN-309898":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH03FCIVN-309899":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH03FCIVN-309900":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH03FCIVN-309901":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH03FCIVN-309902":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Màu EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Màu 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH95FCQVN-309938":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95FCQVN-309939":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95FCQVN-309940":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95FCQVN-309941":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95FCQVN-309942":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Màu EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Màu 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH96FCPVN-309933":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96FCPVN-309934":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96FCPVN-309935":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96FCPVN-309936":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96FCPVN-309937":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trơn EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Trơn 279,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH04FCHVN-309893":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04FCHVN-309894":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04FCHVN-309895":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04FCHVN-309896":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04FCHVN-309897":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneaker Cổ Cao -14 EZRA by ZALORA Giày Sneaker Cổ Cao 439,000 VND 379,000 VND Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH36BMTVN-301466":{"price":"439,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH36BMTVN-301467":{"price":"439,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH36BMTVN-301468":{"price":"439,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH36BMTVN-301469":{"price":"439,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH36BMTVN-301470":{"price":"439,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Sneakers Gót Cao EZRA by ZALORA Giày Sneakers Gót Cao 639,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH33EREVN-326239":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33EREVN-326240":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33EREVN-326241":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33EREVN-326242":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33EREVN-326243":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nữ Cột Dây Biti's Giày Vải Nữ Cột Dây 290,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH03CSUVN-304478":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH03CSUVN-304479":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH03CSUVN-304480":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH03CSUVN-304481":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH03CSUVN-304482":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH03CSUVN-304483":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Màu EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Màu 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH97FCOVN-309928":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97FCOVN-309929":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97FCOVN-309930":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97FCOVN-309931":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97FCOVN-309932":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Sọc EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Sọc 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH05FCGVN-309888":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05FCGVN-309889":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05FCGVN-309890":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05FCGVN-309891":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05FCGVN-309892":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trơn EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Trơn 279,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH01FCKVN-309908":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01FCKVN-309909":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01FCKVN-309910":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01FCKVN-309911":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01FCKVN-309912":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Mềm Mido's Giày Đế Mềm 350,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH62NSBVN-271664":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH62NSBVN-271665":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH62NSBVN-271666":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH62NSBVN-271667":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH62NSBVN-271668":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH62NSBVN-271669":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH62NSBVN-271670":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trang Trí Họa Tiết EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Trang Trí Họa Tiết… 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH99FCMVN-309918":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99FCMVN-309919":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99FCMVN-309920":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99FCMVN-309921":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99FCMVN-309922":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Phối Màu EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Phối Màu 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH94FCRVN-309943":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH94FCRVN-309944":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH94FCRVN-309945":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH94FCRVN-309946":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH94FCRVN-309947":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trang Trí Họa Tiết EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Trang Trí Họa Tiết… 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH98FCNVN-309923":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98FCNVN-309924":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98FCNVN-309925":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98FCNVN-309926":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98FCNVN-309927":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trang Trí Họa Tiết EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Trang Trí Họa Tiết… 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH00FCLVN-309913":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH00FCLVN-309914":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH00FCLVN-309915":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH00FCLVN-309916":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH00FCLVN-309917":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Ren EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Ren 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH95CWYVN-304962":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95CWYVN-304963":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95CWYVN-304964":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95CWYVN-304965":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95CWYVN-304966":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Trơn EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Trơn 279,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH02FCJVN-309903":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH02FCJVN-309904":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH02FCJVN-309905":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH02FCJVN-309906":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH02FCJVN-309907":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Mềm Mido's Giày Đế Mềm 350,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH63NSAVN-271657":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH63NSAVN-271658":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH63NSAVN-271659":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH63NSAVN-271660":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH63NSAVN-271661":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH63NSAVN-271662":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH63NSAVN-271663":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đế Đay Mollet Giày Búp Bê Đế Đay 295,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO642SH73OPU-131600":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH73OPU-131601":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH73OPU-131602":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH73OPU-131603":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH73OPU-131604":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH73OPU-254521":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Ren EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Ren 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH97CWWVN-304952":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97CWWVN-304953":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97CWWVN-304954":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97CWWVN-304955":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97CWWVN-304956":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đế Đay Mollet Giày Búp Bê Đế Đay 295,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO642SH27JOUVN-208481":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH27JOUVN-208482":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH27JOUVN-208483":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH27JOUVN-208484":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH27JOUVN-208485":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH27JOUVN-208486":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đế Đay Mollet Giày Búp Bê Đế Đay 330,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO642SH85VAOVN-231247":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH85VAOVN-231248":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH85VAOVN-231249":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH85VAOVN-231250":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH85VAOVN-243343":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH85VAOVN-231251":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Windy Giày Búp Bê 280,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH31EEEVN-307819":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH31EEEVN-307820":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH31EEEVN-307821":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH31EEEVN-307822":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH31EEEVN-307823":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nữ Biti's Giày Vải Nữ 195,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH05CSSVN-304466":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH05CSSVN-304467":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH05CSSVN-304468":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH05CSSVN-304469":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH05CSSVN-304470":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH05CSSVN-304471":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Mềm Mido's Giày Đế Mềm 350,000 VND
  Kích cỡ 4 5 6
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI086SH93PLAVN-274960":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH93PLAVN-274961":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH93PLAVN-274962":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI086SH93PLAVN-274963":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Windy Giày Búp Bê 220,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH26EEJVN-307844":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH26EEJVN-307845":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH26EEJVN-307846":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH26EEJVN-307847":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH26EEJVN-307848":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Sọc EZRA by ZALORA Giày Búp Bê Sọc 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH06FCFVN-309883":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH06FCFVN-309884":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH06FCFVN-309885":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH06FCFVN-309886":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH06FCFVN-309887":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Xỏ Viền Hông Windy Giày Vải Xỏ Viền Hông 335,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH77WCSVN-289557":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH77WCSVN-289558":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH77WCSVN-289559":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH77WCSVN-289560":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH77WCSVN-289561":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH77WCSVN-304909":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH77WCSVN-304910":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH77WCSVN-304911":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH77WCSVN-304912":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Nữ Cột Dây Biti's Giày Vải Nữ Cột Dây 290,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH02CSVVN-304484":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH02CSVVN-304485":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH02CSVVN-304486":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH02CSVVN-304487":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH02CSVVN-304488":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH02CSVVN-304489":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đế Đay Mollet Giày Búp Bê Đế Đay 295,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO642SH74OPT-131595":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH74OPT-131596":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH74OPT-131597":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH74OPT-131598":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH74OPT-131599":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH74OPT-231015":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Da Nappa Ananas Giày Da Nappa 836,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH63RJGVN-223603":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH63RJGVN-223604":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH63RJGVN-223605":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH63RJGVN-223606":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH63RJGVN-223607":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Xỏ Viền Hông Windy Giày Vải Xỏ Viền Hông 335,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH99ZMIVN-297731":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH99ZMIVN-297732":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH99ZMIVN-297733":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH99ZMIVN-297734":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH99ZMIVN-297735":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH99ZMIVN-297736":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH99ZMIVN-297737":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH99ZMIVN-297738":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH99ZMIVN-297739":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneaker Gót Cao EZRA by ZALORA Giày Sneaker Gót Cao 639,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH39BMQVN-301451":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH39BMQVN-301452":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH39BMQVN-301453":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH39BMQVN-301454":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH39BMQVN-301455":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Xỏ Viền Hông Windy Giày Vải Xỏ Viền Hông 335,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH00ZMHVN-297722":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH00ZMHVN-297723":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH00ZMHVN-297724":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH00ZMHVN-297725":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH00ZMHVN-297726":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH00ZMHVN-297727":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH00ZMHVN-297728":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH00ZMHVN-297729":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH00ZMHVN-297730":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Sọc Mũi Windy Giày Vải Sọc Mũi 330,000 VND
  Kích cỡ 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH36EDZVN-307794":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH36EDZVN-307795":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH36EDZVN-307796":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH36EDZVN-307797":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH36EDZVN-307798":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Sọc Hậu Windy Giày Vải Sọc Hậu 330,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH83WCMVN-289529":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH83WCMVN-289530":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH83WCMVN-289531":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH83WCMVN-289532":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH83WCMVN-289533":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Da Nappa Ananas Giày Da Nappa 836,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH62RJHVN-223608":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH62RJHVN-223609":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH62RJHVN-223610":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH62RJHVN-223611":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH62RJHVN-223612":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Windy Giày Búp Bê 335,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH37EDYVN-307789":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH37EDYVN-307790":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH37EDYVN-307791":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH37EDYVN-307792":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH37EDYVN-307793":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đế Đay Mollet Giày Búp Bê Đế Đay 295,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO642SH06GQRVN-202769":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH06GQRVN-202770":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH06GQRVN-202771":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH06GQRVN-202772":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH06GQRVN-202773":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH06GQRVN-202845":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đế Đay Mollet Giày Búp Bê Đế Đay 330,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO642SH69RFEVN-223242":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH69RFEVN-223243":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH69RFEVN-223244":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH69RFEVN-223245":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH69RFEVN-223246":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • B28-Pink/Violet-35 Mollet B28-Pink/Violet-35 360,000 VND
  Kích cỡ 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO642SH78DBLVN-305390":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH78DBLVN-305391":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH78DBLVN-305392":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH78DBLVN-305393":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH78DBLVN-305394":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH78DBLVN-305395":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Xỏ Viền Hông Windy Giày Vải Xỏ Viền Hông 335,000 VND
  Kích cỡ 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH38EDXVN-307784":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH38EDXVN-307785":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH38EDXVN-307786":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH38EDXVN-307787":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH38EDXVN-307788":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Windy Giày Búp Bê 335,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH68WDBVN-289599":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH68WDBVN-289600":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH68WDBVN-289601":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH68WDBVN-289602":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH68WDBVN-289603":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
Sắp xếp