Mua GIàY VảI: (109 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày vải in chấm bi ZALORA Giày vải in chấm bi 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH07UPOVN-367066":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH07UPOVN-367067":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH07UPOVN-367068":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH07UPOVN-367069":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH07UPOVN-367070":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày vải in chấm bi ZALORA Giày vải in chấm bi 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH06UPPVN-367071":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH06UPPVN-367072":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH06UPPVN-367073":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH06UPPVN-367074":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH06UPPVN-367075":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Hoa Văn ZALORA Giày Vải In Hoa Văn 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH01UPUVN-367096":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01UPUVN-367097":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01UPUVN-367098":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01UPUVN-367099":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH01UPUVN-367100":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Họa Tiết Da Báo ZALORA Giày Vải In Họa Tiết Da Báo 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH46XMZVN-372267":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH46XMZVN-372268":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH46XMZVN-372269":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH46XMZVN-372270":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH46XMZVN-372271":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Two tone canvas sneaker ZALORA Two tone canvas sneaker 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH47YKAVN-374264":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH47YKAVN-374265":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH47YKAVN-374266":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH47YKAVN-374267":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH47YKAVN-374268":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH47YKAVN-374269":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Phối Hoa Windy Giày Vải Phối Hoa 335,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH95KLOVN-382108":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH95KLOVN-382109":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH95KLOVN-382110":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH95KLOVN-382111":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH95KLOVN-382112":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Barogue Print Canvas Slip Ons EZRA by ZALORA Barogue Print Canvas Slip Ons 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH58TORVN-357985":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH58TORVN-357986":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH58TORVN-357987":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH58TORVN-357988":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH58TORVN-357989":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải In Hoa Văn ZALORA Giày Vải In Hoa Văn 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH02UPTVN-367091":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH02UPTVN-367092":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH02UPTVN-367093":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH02UPTVN-367094":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH02UPTVN-367095":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày vải in họa tiết Paisley ZALORA Giày vải in họa tiết Paisley 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH03UPSVN-367086":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH03UPSVN-367087":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH03UPSVN-367088":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH03UPSVN-367089":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH03UPSVN-367090":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày vải in chấm bi ZALORA Giày vải in chấm bi 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH05UPQVN-367076":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05UPQVN-367077":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05UPQVN-367078":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05UPQVN-367079":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05UPQVN-367080":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Phối Hoa Windy Giày Vải Phối Hoa 335,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH94KLPVN-382113":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH94KLPVN-382114":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH94KLPVN-382115":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH94KLPVN-382116":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH94KLPVN-382117":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày vải in hoa ZALORA Giày vải in hoa 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH04UPRVN-367081":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04UPRVN-367082":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04UPRVN-367083":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04UPRVN-367084":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04UPRVN-367085":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Phối Hoa Windy Giày Vải Phối Hoa 335,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH96KLNVN-382103":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH96KLNVN-382104":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH96KLNVN-382105":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH96KLNVN-382106":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH96KLNVN-382107":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Polka Dot Canvas Slip Ons EZRA by ZALORA Polka Dot Canvas Slip Ons 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH52TOXVN-358015":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH52TOXVN-358016":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH52TOXVN-358017":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH52TOXVN-358018":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH52TOXVN-358019":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Polka Dot Canvas Espadrilles EZRA by ZALORA Polka Dot Canvas Espadrilles 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH53TOWVN-358010":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH53TOWVN-358011":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH53TOWVN-358012":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH53TOWVN-358013":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH53TOWVN-358014":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Linen Slip On Shoes EZRA by ZALORA Linen Slip On Shoes 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH49TPAVN-358030":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH49TPAVN-358031":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH49TPAVN-358032":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH49TPAVN-358033":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH49TPAVN-358034":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Polka Dot Canvas Espadrilles EZRA by ZALORA Polka Dot Canvas Espadrilles 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH54TOVVN-358005":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH54TOVVN-358006":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH54TOVVN-358007":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH54TOVVN-358008":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH54TOVVN-358009":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Canvas Phối Da Ananas Giày Canvas Phối Da 462,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH64RJFVN-223598":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH64RJFVN-223599":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH64RJFVN-223600":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH64RJFVN-223601":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH64RJFVN-223602":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Tie Dye Canvas Espadrilles EZRA by ZALORA Tie Dye Canvas Espadrilles 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH55TOUVN-358000":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH55TOUVN-358001":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH55TOUVN-358002":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH55TOUVN-358003":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH55TOUVN-358004":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Tie Dye Canvas Espadrilles EZRA by ZALORA Tie Dye Canvas Espadrilles 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH56TOTVN-357995":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH56TOTVN-357996":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH56TOTVN-357997":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH56TOTVN-357998":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH56TOTVN-357999":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Canvas Phối Da Ananas Giày Canvas Phối Da 462,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH68RJBVN-223578":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH68RJBVN-223579":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH68RJBVN-223580":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH68RJBVN-223581":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH68RJBVN-223582":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jade Plimsolls Rubi Jade Plimsolls 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH45GEKSG-527977":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH45GEKSG-527978":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH45GEKSG-527979":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH45GEKSG-527980":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH45GEKSG-527981":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH45GEKSG-527982":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH45GEKSG-527983":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Gold Stud Toe Cap Slip Ons EZRA by ZALORA Gold Stud Toe Cap Slip Ons 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH60TOPVN-357975":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH60TOPVN-357976":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH60TOPVN-357977":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH60TOPVN-357978":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH60TOPVN-357979":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đế Đay Mollet Giày Búp Bê Đế Đay 295,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO642SH70RFDVN-223236":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH70RFDVN-223237":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH70RFDVN-223238":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH70RFDVN-223239":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH70RFDVN-223240":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH70RFDVN-223241":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Canvas Ananas Giày Canvas 458,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH69RJAVN-223573":{"price":"458,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH69RJAVN-223574":{"price":"458,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH69RJAVN-223575":{"price":"458,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH69RJAVN-223576":{"price":"458,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH69RJAVN-223577":{"price":"458,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jade Plimsolls Rubi Jade Plimsolls 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH46GEJSG-527970":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH46GEJSG-527971":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH46GEJSG-527972":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH46GEJSG-527973":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH46GEJSG-527974":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH46GEJSG-527975":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH46GEJSG-527976":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Girl With Fly Away Balloon Slip Ons Espadrilles 20% OFF EZRA by ZALORA Girl With Fly Away Balloon Slip Ons Espadrilles 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH03OTWVN-346865":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH03OTWVN-346866":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH03OTWVN-346867":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH03OTWVN-346868":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH03OTWVN-346869":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Đế Đay Mollet Giày Búp Bê Đế Đay 295,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO642SH35JOMVN-208437":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH35JOMVN-208438":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH35JOMVN-208439":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH35JOMVN-208440":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH35JOMVN-208441":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH35JOMVN-223235":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Canvas Phối Da Ananas Giày Canvas Phối Da 462,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH66RJDVN-223588":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH66RJDVN-223589":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH66RJDVN-223590":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH66RJDVN-223591":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH66RJDVN-223592":{"price":"462,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Da Nappa Ananas Giày Da Nappa 836,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH63RJGVN-223603":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH63RJGVN-223604":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH63RJGVN-223605":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH63RJGVN-223606":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH63RJGVN-223607":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Linen Slip On Shoes EZRA by ZALORA Linen Slip On Shoes 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH51TOYVN-358020":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51TOYVN-358021":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51TOYVN-358022":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51TOYVN-358023":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51TOYVN-358024":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Baroque Print Canvas Espadrilles EZRA by ZALORA Baroque Print Canvas Espadrilles 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH57TOSVN-357990":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH57TOSVN-357991":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH57TOSVN-357992":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH57TOSVN-357993":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH57TOSVN-357994":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Canvas Nữ Ananas Giày Canvas Nữ 468,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH94SINVN-354818":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH94SINVN-354819":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH94SINVN-354820":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH94SINVN-354821":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lace Sneakers With Canvas Toe Cap EZRA by ZALORA Lace Sneakers With Canvas Toe Cap 749,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH56JFNVN-335036":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH56JFNVN-335037":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH56JFNVN-335038":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH56JFNVN-335039":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH56JFNVN-335040":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Da Nappa Ananas Giày Da Nappa 836,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH62RJHVN-223608":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH62RJHVN-223609":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH62RJHVN-223610":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH62RJHVN-223611":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH62RJHVN-223612":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Windy Giày Búp Bê 335,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH67WDCVN-289604":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH67WDCVN-289605":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH67WDCVN-289606":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH67WDCVN-289607":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH67WDCVN-304914":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Canvas Nữ Ananas Giày Canvas Nữ 468,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH99SIIVN-354798":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH99SIIVN-354799":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH99SIIVN-354800":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH99SIIVN-354801":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Canvas Nữ Ananas Giày Canvas Nữ 468,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH95SIMVN-354814":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH95SIMVN-354815":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH95SIMVN-354816":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH95SIMVN-354817":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Da Nappa Ananas Giày Da Nappa 836,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH61RJIVN-223613":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH61RJIVN-223614":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH61RJIVN-223615":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH61RJIVN-223616":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH61RJIVN-223617":{"price":"836,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Sọc Hậu Windy Giày Vải Sọc Hậu 330,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH83WCMVN-289529":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH83WCMVN-289530":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH83WCMVN-289531":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH83WCMVN-289532":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH83WCMVN-289533":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Thun Ngang Họa Tiết Windy Giày Vải Thun Ngang Họa Tiết 335,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH34EEBVN-307804":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH34EEBVN-307805":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH34EEBVN-307806":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH34EEBVN-307807":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH34EEBVN-307808":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đế Đay Mollet Giày Búp Bê Đế Đay 295,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO642SH08GQPVN-202759":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH08GQPVN-202760":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH08GQPVN-202761":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH08GQPVN-202762":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH08GQPVN-202763":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO642SH08GQPVN-202764":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Denim With Stars Slip Ons Espadrilles EZRA by ZALORA Denim With Stars Slip Ons Espadrilles 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH05OTUVN-346855":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05OTUVN-346856":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05OTUVN-346857":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05OTUVN-346858":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05OTUVN-346859":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Vải Sọc Mũi Windy Giày Vải Sọc Mũi 330,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH82WCNVN-289534":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH82WCNVN-289535":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH82WCNVN-289536":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH82WCNVN-289537":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH82WCNVN-289538":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Windy Giày Búp Bê 335,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH69WDAVN-289594":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH69WDAVN-289595":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH69WDAVN-289596":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH69WDAVN-289597":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH69WDAVN-289598":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • High Top Sneaker With Printed Lining 20% OFF EZRA by ZALORA High Top Sneaker With Printed Lining 749,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH58JFLVN-335026":{"price":"749,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH58JFLVN-335027":{"price":"749,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH58JFLVN-335028":{"price":"749,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH58JFLVN-335029":{"price":"749,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH58JFLVN-335030":{"price":"749,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Leopard Slip Ons Espadrilles EZRA by ZALORA Leopard Slip Ons Espadrilles 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH04OTVVN-346860":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04OTVVN-346861":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04OTVVN-346862":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04OTVVN-346863":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04OTVVN-346864":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Canvas Nữ Ananas Giày Canvas Nữ 468,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH98SIJVN-354802":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH98SIJVN-354803":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH98SIJVN-354804":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH98SIJVN-354805":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Sneaker nữ thời trang cho phái đẹp thêm năng động

Khi nhắc đến sneaker nữ, các bạn gái trẻ ngày nay thường e ngại bởi kiểu dáng đơn điệu hay vẻ cứng nhắc của nó. Thế nhưng, càng đơn giản, bạn càng dễ phối đồ. Do đó, bạn nên có ít nhất một đôi giày bệt nữ trong tủ giày để tạo cho mình một phong cách riêng trong mọi hoàn cảnh. Với kiểu dáng và màu sắc đa dạng, bạn có thể lựa chọn một đôi giày tom nữ, giày van nữ, giày cột dây nữ tùy theo sở thích và gu ăn mặc của mình. Khi mua giày sneaker, hãy lưu ý là phải đảm bảo bàn chân của bạn được nằm gọn một cách thoải mái nhất trong giày, nếu quá bó buộc chân sẽ gây ra những vết thương nơi bàn chân, mắt cá chân và các vết thương nghiêm trọng khác.

Giày vans nữ dễ phối đồ với mọi phong cách

Không chỉ mang đến sự tiện lợi, thoải mái mà giày vans nữ hay giày vải nữ Hàn Quốc còn giúp bạn trở nên trẻ trung, năng động và cuốn hút. Bạn có thể phối giày vải nữ với chân váy ngắn hay quần kiểu nữ cùng áo sơ mi nữ, áo khoác nữtúi xách nữ thật trẻ trung để đón chào ngày mới. Hãy nhớ nguyên tắc phối trang phục trơn một màu với giầy vải nữ in họa tiết và ngược lại để tạo điểm nhấn nổi bật và không gây rối mắt cho người đối diện nhé!

Bộ sưu tập giày bệt nữ tại ZALORA.VN

Trang mua sắm trực tuyến ZALORA.VN sẽ là giải pháp cho nhu cầu mua vans nữ, giày nữ hàng hiệu của bạn với sự đa dạng của các nhãn hiệu giày vans nữ tphcm nổi tiếng như EZRA by ZALORA, Mollet, Windy,… Bạn có thể mua sắm giày sneaker nữ hoặc giày vải nữ đẹp với giá tốt mà không cần ra cửa hàng. Bên cạnh đó, ZALORA.VN còn cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt… chắc chắc sẽ làm bạn hài lòng. Chỉ với một cú click chuột tại ZALORA.VN, cả thế giới thời trang sẽ nằm trong tầm tay bạn. Hãy biến hóa đa dạng phong cách thời trang của mình bằng các sản phẩm giày vải đẹp, giày lười nữ giá rẻ, giày vans nữ giá rẻ đến từ các shop giày vans uy tín trên trang mua sắm trực tuyến ZALORA.VN ngay hôm nay!