365 sản phẩm tìm thấy

 • Giày Đế Xuồng Phối Quai Cài Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Phối Quai Cài 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH82NLXVN-438605":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH82NLXVN-438606":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH82NLXVN-438607":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH82NLXVN-438608":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH82NLXVN-438609":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Trơn ZALORA Giày Đế Xuồng Trơn 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH78QVPVN-394718":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH78QVPVN-394719":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH78QVPVN-394720":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH78QVPVN-394721":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH78QVPVN-394722":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH08JDJVN-429549":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH08JDJVN-429550":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH08JDJVN-429551":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH08JDJVN-429552":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Kéo Hậu ZALORA Giày Đế Xuồng Kéo Hậu 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH80XITVN-406210":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH80XITVN-406211":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH80XITVN-406212":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH80XITVN-406213":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH80XITVN-406214":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH14JDDVN-429525":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH14JDDVN-429526":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH14JDDVN-429527":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH14JDDVN-429528":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH15JDCVN-429521":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH15JDCVN-429522":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH15JDCVN-429523":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH15JDCVN-429524":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH28JZRVN-431291":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28JZRVN-431292":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28JZRVN-431293":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28JZRVN-431294":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28JZRVN-431295":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Phối Khóa Zilandi Giày Sandal Phối Khóa 229,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH20HITVN-426517":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20HITVN-426518":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20HITVN-426519":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20HITVN-426520":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH20HITVN-426521":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Quai Cài Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Phối Quai Cài 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH83NLWVN-438600":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83NLWVN-438601":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83NLWVN-438602":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83NLWVN-438603":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83NLWVN-438604":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Đế Hình Học ZALORA Giày Đế Xuồng Đế Hình Học 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH77XIWVN-406225":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH77XIWVN-406226":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH77XIWVN-406227":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH77XIWVN-406228":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH77XIWVN-406229":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Ngang ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Ngang 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH78XIVVN-406220":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH78XIVVN-406221":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH78XIVVN-406222":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH78XIVVN-406223":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH78XIVVN-406224":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu Zilandi Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu 249,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH93PNIVN-443445":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93PNIVN-443446":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93PNIVN-443447":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93PNIVN-443448":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH93PNIVN-443449":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Trơn ZALORA Giày Đế Xuồng Trơn 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH79QVOVN-394713":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH79QVOVN-394714":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH79QVOVN-394715":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH79QVOVN-394716":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH79QVOVN-394717":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Xuồng Rubi Giày Cao Gót Đế Xuồng 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH87UKUSG-656207":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH87UKUSG-656208":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH87UKUSG-656209":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH87UKUSG-656210":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH87UKUSG-656211":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Ngang ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Ngang 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH79XIUVN-406215":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH79XIUVN-406216":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH79XIUVN-406217":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH79XIUVN-406218":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH79XIUVN-406219":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Ngang Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Ngang 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH32JZNVN-431271":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32JZNVN-431272":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32JZNVN-431273":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32JZNVN-431274":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32JZNVN-431275":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Đế Cói Quai Ngang Lớn Senta Xuồng Đế Cói Quai Ngang Lớn 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH89GMWVN-424967":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH89GMWVN-424968":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH89GMWVN-424969":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH89GMWVN-424970":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH89GMWVN-424971":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Xuồng Rubi Giày Cao Gót Đế Xuồng 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH90UKRSG-656186":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH90UKRSG-656187":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH90UKRSG-656188":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH90UKRSG-656189":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH90UKRSG-656190":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH90UKRSG-656191":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH90UKRSG-656192":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Đế Hình Học ZALORA Giày Đế Xuồng Đế Hình Học 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH76XIXVN-406230":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76XIXVN-406231":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76XIXVN-406232":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76XIXVN-406233":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76XIXVN-406234":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu Zilandi Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu 249,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH92PNJVN-443450":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92PNJVN-443451":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92PNJVN-443452":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92PNJVN-443453":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH92PNJVN-443454":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Xuồng Nữ AZ79 Giày Sandal Xuồng Nữ 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH30ENHVN-421009":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH30ENHVN-421010":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH30ENHVN-421011":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH30ENHVN-421012":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Ngang Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Ngang 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH31JZOVN-431276":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31JZOVN-431277":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31JZOVN-431278":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31JZOVN-431279":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31JZOVN-431280":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Ngang Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Ngang 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH30JZPVN-431281":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH30JZPVN-431282":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH30JZPVN-431283":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH30JZPVN-431284":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH30JZPVN-431285":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH27JZSVN-431296":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH27JZSVN-431297":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH27JZSVN-431298":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH27JZSVN-431299":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH27JZSVN-431300":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH37JZIVN-431246":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37JZIVN-431247":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37JZIVN-431248":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37JZIVN-431249":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37JZIVN-431250":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH11JDGVN-429537":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH11JDGVN-429538":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH11JDGVN-429539":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH11JDGVN-429540":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH29JZQVN-431286":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29JZQVN-431287":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29JZQVN-431288":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29JZQVN-431289":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29JZQVN-431290":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH10JDHVN-429541":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH10JDHVN-429542":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH10JDHVN-429543":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH10JDHVN-429544":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH13JDEVN-429529":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH13JDEVN-429530":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH13JDEVN-429531":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH13JDEVN-429532":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Kéo Hậu ZALORA Giày Đế Xuồng Kéo Hậu 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH81XISVN-406205":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH81XISVN-406206":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH81XISVN-406207":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH81XISVN-406208":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH81XISVN-406209":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Ngang ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Ngang 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH75XIYVN-406235":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH75XIYVN-406236":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH75XIYVN-406237":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH75XIYVN-406238":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH75XIYVN-406239":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Đế Cói Quai Ngang Lớn Senta Xuồng Đế Cói Quai Ngang Lớn 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH91GMUVN-424957":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH91GMUVN-424958":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH91GMUVN-424959":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH91GMUVN-424960":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH91GMUVN-424961":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH16JDBVN-429517":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH16JDBVN-429518":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH16JDBVN-429519":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH16JDBVN-429520":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Khoét Hông Chấm Bi Sarisiu Búp Bê Khoét Hông Chấm Bi 219,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SA463SH94LYZVN-435268":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH94LYZVN-435269":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH94LYZVN-435270":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH94LYZVN-435271":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH94LYZVN-435272":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH52HLJVN-426668":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH52HLJVN-426669":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH52HLJVN-426670":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH52HLJVN-426671":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Khoét Hông Quai Cổ Sarisiu Búp Bê Khoét Hông Quai Cổ 219,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SA463SH91LZCVN-435283":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH91LZCVN-435284":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH91LZCVN-435285":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH91LZCVN-435286":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH91LZCVN-435287":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Quai Chéo Phối Thắt Bính Senta Silver Xuồng Quai Chéo Phối Thắt Bính 369,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH06GIJVN-424582":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH06GIJVN-424583":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH06GIJVN-424584":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH06GIJVN-424585":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH06GIJVN-424586":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Quai Chéo Đế Cói Senta Xuồng Quai Chéo Đế Cói 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH01GMKVN-424907":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH01GMKVN-424908":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH01GMKVN-424909":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH01GMKVN-424910":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH01GMKVN-424911":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu Zilandi Giày Đế Xuồng Quai Cách Điệu 249,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH94PNHVN-443440":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94PNHVN-443441":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94PNHVN-443442":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94PNHVN-443443":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH94PNHVN-443444":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Quai Ngang Phối Ánh Kim Senta Silver Xuồng Quai Ngang Phối Ánh Kim 375,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH03GIMVN-424597":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH03GIMVN-424598":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH03GIMVN-424599":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH03GIMVN-424600":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH03GIMVN-424601":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Quai Phối Bản Kim Senta Silver Xuồng Quai Phối Bản Kim 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH01GIOVN-424607":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH01GIOVN-424608":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH01GIOVN-424609":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH01GIOVN-424610":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH01GIOVN-424611":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Đế Cói Quai Ngang Lớn Senta Xuồng Đế Cói Quai Ngang Lớn 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH90GMVVN-424962":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH90GMVVN-424963":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH90GMVVN-424964":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH90GMVVN-424965":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH90GMVVN-424966":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Quai Chéo Đế Cói Senta Xuồng Quai Chéo Đế Cói 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH02GMJVN-424902":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH02GMJVN-424903":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH02GMJVN-424904":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH02GMJVN-424905":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH02GMJVN-424906":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Xuồng Nữ AZ79 Giày Sandal Xuồng Nữ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH37ENAVN-420975":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH37ENAVN-420976":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH37ENAVN-420977":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH37ENAVN-420978":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH37ENAVN-420979":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH12JDFVN-429533":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH12JDFVN-429534":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH12JDFVN-429535":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH12JDFVN-429536":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Quai Chéo Phối Thắt Bính Senta Silver Xuồng Quai Chéo Phối Thắt Bính 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH05GIKVN-424587":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH05GIKVN-424588":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH05GIKVN-424589":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH05GIKVN-424590":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH05GIKVN-424591":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Quai Cài Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Phối Quai Cài 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH81NLYVN-438610":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH81NLYVN-438611":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH81NLYVN-438612":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH81NLYVN-438613":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH81NLYVN-438614":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đục Lỗ Cách Điệu Rubi Giày Cao Gót Đục Lỗ Cách Điệu 649,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH88UKTSG-656200":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH88UKTSG-656201":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH88UKTSG-656202":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH88UKTSG-656203":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH88UKTSG-656204":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH88UKTSG-656205":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH88UKTSG-656206":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Đế Cói Quai Ngang Lớn Senta Xuồng Đế Cói Quai Ngang Lớn 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH88GMXVN-424972":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH88GMXVN-424973":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH88GMXVN-424974":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH88GMXVN-424975":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH88GMXVN-424976":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đục Lỗ Cách Điệu Rubi Giày Cao Gót Đục Lỗ Cách Điệu 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH89UKSSG-656193":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH89UKSSG-656194":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH89UKSSG-656195":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH89UKSSG-656196":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH89UKSSG-656197":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH89UKSSG-656198":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH89UKSSG-656199":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Phối Khóa Zilandi Giày Sandal Phối Khóa 229,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH19HIUVN-426522":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19HIUVN-426523":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19HIUVN-426524":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19HIUVN-426525":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19HIUVN-426526":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Quai Chéo Đế Cói Senta Xuồng Quai Chéo Đế Cói 339,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH03GMIVN-424897":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH03GMIVN-424898":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH03GMIVN-424899":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH03GMIVN-424900":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH03GMIVN-424901":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH09JDIVN-429545":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH09JDIVN-429546":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH09JDIVN-429547":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH09JDIVN-429548":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH32NZNVN-344968":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH32NZNVN-344969":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH32NZNVN-344970":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH32NZNVN-344971":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH32NZNVN-344972":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đính Nơ 38% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đính Nơ 469,000 VND GIẢM CÒN 289,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH47UXSVN-360787":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH47UXSVN-360788":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH47UXSVN-360789":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH47UXSVN-360790":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH47UXSVN-360791":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày sandals đế xuồng 20% OFF ZALORA Giày sandals đế xuồng 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH67NLOVN-387432":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH67NLOVN-387433":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH67NLOVN-387434":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH67NLOVN-387435":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH67NLOVN-387436":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandals Đế Xuồng 20% OFF ZALORA Giày Sandals Đế Xuồng 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH52NMDVN-387507":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH52NMDVN-387508":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH52NMDVN-387509":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH52NMDVN-387510":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH52NMDVN-387511":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH36JZJVN-431251":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36JZJVN-431252":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36JZJVN-431253":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36JZJVN-431254":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36JZJVN-431255":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng 429,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH68SRFVN-355815":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH68SRFVN-355816":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH68SRFVN-355817":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH68SRFVN-355818":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH68SRFVN-355819":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Sandal Xuồng Nữ AZ79 Giày Sandal Xuồng Nữ 389,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH36ENBVN-420980":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH36ENBVN-420981":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH36ENBVN-420982":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH36ENBVN-420983":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH36ENBVN-420984":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng In Hoa 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng In Hoa 579,000 VND GIẢM CÒN 409,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH04TOTVN-364694":{"price":"579,000","special_price":"409,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH04TOTVN-364695":{"price":"579,000","special_price":"409,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH04TOTVN-364696":{"price":"579,000","special_price":"409,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH04TOTVN-364697":{"price":"579,000","special_price":"409,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH04TOTVN-364698":{"price":"579,000","special_price":"409,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Nữ Vinapoli Giày Sandal Đế Xuồng Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH27DAYVN-417559":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH27DAYVN-417560":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH27DAYVN-417561":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH27DAYVN-417562":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH27DAYVN-417563":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Đan Cói 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đan Cói 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH21NZYVN-345028":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH21NZYVN-345029":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH21NZYVN-345030":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH21NZYVN-345031":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH21NZYVN-345032":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH21NZYVN-345033":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Me Girl Giày Sandal Đế Xuồng 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH79FQEVN-423014":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH79FQEVN-423015":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH79FQEVN-423016":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH79FQEVN-423017":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH79FQEVN-423018":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Phối Khóa Zilandi Giày Sandal Phối Khóa 229,000 VND
  Kích cỡ 35 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH21HISVN-426512":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21HISVN-426513":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21HISVN-426514":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21HISVN-426515":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH21HISVN-426516":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Hở Mũi 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Hở Mũi 499,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH77SQWVN-355770":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH77SQWVN-355771":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH77SQWVN-355772":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH77SQWVN-355773":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH77SQWVN-355774":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Me Girl Giày Sandal Đế Xuồng 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH78FQFVN-423019":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH78FQFVN-423020":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH78FQFVN-423021":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH78FQFVN-423022":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH78FQFVN-423023":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Quai Ngang Phối Ánh Kim Senta Silver Xuồng Quai Ngang Phối Ánh Kim 375,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH04GILVN-424592":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH04GILVN-424593":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH04GILVN-424594":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH04GILVN-424595":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH04GILVN-424596":{"price":"375,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Trơn ZALORA Giày Đế Xuồng Trơn 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH80QVNVN-394708":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH80QVNVN-394709":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH80QVNVN-394710":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH80QVNVN-394711":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH80QVNVN-394712":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Nữ Vinapoli Giày Sandal Đế Xuồng Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH25DBAVN-417569":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH25DBAVN-417570":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH25DBAVN-417571":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH25DBAVN-417572":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH25DBAVN-417573":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Cói Rubi Giày Đế Xuồng Phối Cói 899,000 VND
  Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH25AWOSG-671060":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH25AWOSG-671061":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH25AWOSG-671062":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Xuồng Nữ 7cm AZ79 Giày Sandal Xuồng Nữ 7cm 289,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH23ENOVN-421042":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH23ENOVN-421043":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH23ENOVN-421044":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH23ENOVN-421045":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH23ENOVN-421046":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Búp Bê Khoét Hông Quai Cổ Sarisiu Búp Bê Khoét Hông Quai Cổ 219,000 VND
  Kích cỡ 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SA463SH93LZAVN-435273":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH93LZAVN-435274":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH93LZAVN-435275":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH93LZAVN-435276":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SA463SH93LZAVN-435277":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Đan Cói 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đan Cói 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169SH23NZWVN-345016":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH23NZWVN-345017":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH23NZWVN-345018":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH23NZWVN-345019":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH23NZWVN-345020":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ169SH23NZWVN-345021":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Xuồng 30% OFF Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Xuồng 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH98NLLVN-343858":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH98NLLVN-343859":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH98NLLVN-343860":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH98NLLVN-343861":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH98NLLVN-343862":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Xuồng Quai Phối Bản Kim Senta Silver Xuồng Quai Phối Bản Kim 349,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH02GINVN-424602":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH02GINVN-424603":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH02GINVN-424604":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH02GINVN-424605":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH02GINVN-424606":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Cách Điệu 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Cách Điệu 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH82VJHVN-287987":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH82VJHVN-287988":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH82VJHVN-287989":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH82VJHVN-287990":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH82VJHVN-287991":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Cao Gót Nữ Vinapoli Giày Đế Xuồng Cao Gót Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH31DAUVN-417539":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH31DAUVN-417540":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH31DAUVN-417541":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH31DAUVN-417542":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH31DAUVN-417543":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Xuồng Nữ AZ79 Giày Sandal Xuồng Nữ 389,000 VND
  Kích cỡ 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH35ENCVN-420985":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH35ENCVN-420986":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH35ENCVN-420987":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH35ENCVN-420988":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH35ENCVN-420989":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Lưới 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Quai Lưới 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH52RNBVN-352830":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH52RNBVN-352831":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH52RNBVN-352832":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH52RNBVN-352833":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH52RNBVN-352834":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Hở Mũi Rubi Giày Đế Xuồng Hở Mũi 649,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH07GYASG-626330":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07GYASG-626331":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07GYASG-626332":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07GYASG-626333":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07GYASG-626334":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07GYASG-626335":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07GYASG-626336":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Quai Bản Lớn Đế Cói Senta Xuồng Quai Bản Lớn Đế Cói 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH99GMMVN-424917":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH99GMMVN-424918":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH99GMMVN-424919":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH99GMMVN-424920":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH99GMMVN-424921":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Xuồng Quai Ngang 30% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Xuồng Quai Ngang 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH95NLOVN-343873":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH95NLOVN-343874":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH95NLOVN-343875":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH95NLOVN-343876":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH95NLOVN-343877":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Sandal Nữ Mira Bella Giày Sandal Nữ 252,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH23VQUVN-402926":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH23VQUVN-402927":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH23VQUVN-402928":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH23VQUVN-402929":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH23VQUVN-402930":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH23VQUVN-402931":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH69SREVN-355810":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH69SREVN-355811":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH69SREVN-355812":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH69SREVN-355813":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH69SREVN-355814":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Sandal Xuồng Nữ AZ79 Giày Sandal Xuồng Nữ 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH31ENGVN-421005":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH31ENGVN-421006":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH31ENGVN-421007":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH31ENGVN-421008":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Quai Đục Lỗ Hoa Senta Silver Xuồng Quai Đục Lỗ Hoa 339,000 VND
  Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH99GIQVN-424617":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH99GIQVN-424618":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH99GIQVN-424619":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH99GIQVN-424620":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH99GIQVN-424621":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng In Hoa 29% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng In Hoa 579,000 VND GIẢM CÒN 409,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH05TOSVN-364689":{"price":"579,000","special_price":"409,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH05TOSVN-364690":{"price":"579,000","special_price":"409,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH05TOSVN-364691":{"price":"579,000","special_price":"409,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH05TOSVN-364692":{"price":"579,000","special_price":"409,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH05TOSVN-364693":{"price":"579,000","special_price":"409,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chéo 20% OFF Sulily Giày Đế Xuồng Quai Chéo 349,000 VND GIẢM CÒN 280,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH49SQWVN-398105":{"price":"349,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"},"SU809SH49SQWVN-398106":{"price":"349,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"},"SU809SH49SQWVN-398107":{"price":"349,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"},"SU809SH49SQWVN-398108":{"price":"349,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"},"SU809SH49SQWVN-398109":{"price":"349,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Nữ Đế Xuồng 5cm AZ79 Giày Nữ Đế Xuồng 5cm 469,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH46EMRVN-420931":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH46EMRVN-420932":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH46EMRVN-420933":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH46EMRVN-420934":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH46EMRVN-420935":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Mũi Nhọn 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH30NZPVN-344978":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH30NZPVN-344979":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH30NZPVN-344980":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH30NZPVN-344981":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH30NZPVN-344982":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Họa Tiết Paisley 38% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Họa Tiết Paisley 469,000 VND GIẢM CÒN 289,000 VND Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH48UXRVN-360782":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH48UXRVN-360783":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH48UXRVN-360784":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH48UXRVN-360785":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH48UXRVN-360786":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Sandal Nữ Girlie Giày Đế Xuồng Sandal Nữ 597,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH14KWJVN-382658":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH14KWJVN-382659":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH14KWJVN-382660":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH14KWJVN-382661":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH14KWJVN-382662":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Sandal Nữ Girlie Giày Đế Xuồng Sandal Nữ 597,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH13KWKVN-382663":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH13KWKVN-382664":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH13KWKVN-382665":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH13KWKVN-382666":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH13KWKVN-382667":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Cao Gót Nữ Vinapoli Giày Đế Xuồng Cao Gót Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH34DARVN-417524":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH34DARVN-417525":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH34DARVN-417526":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH34DARVN-417527":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH34DARVN-417528":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đế Xuồng 20% OFF ZALORA Giày Sandals Đế Xuồng 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH53NMCVN-387502":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH53NMCVN-387503":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH53NMCVN-387504":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH53NMCVN-387505":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011SH53NMCVN-387506":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}

Giày đế xuồng đẹp 2014

Bạn có biết Salvatore Ferragamore là người thiết kế đôi giày đế xuồng đầu tiên trên thế giới? Ông đã thiết kế chiếc giày búp bê đế xuồng năm 1935 và giày đế xuồng cao năm 1936. Chiều cao của giày đế xuồng rất đa dạng giúp cho các bạn nữ có nhiều sự lựa chọn phong phú. Bạn có thể mang nó đi làm trong những chiếc váy công sở, hoặc tới các buổi gặp mặt cuối tuần khi phối hợp chung với quần jeans đơn giản hay kết hợp với những phụ kiện trang sức thời trang để phù hợp hơn với từng hoàn cảnh. Thêm vào đó, guốc đế xuồng hay dép dế xuồng thích hợp với tất cả các mùa trong năm tạo nên cá tính cho phong cách thời trang của chính bản thân mình.

Giày đế xuồng thời trang 2014

Tại ZALORA, chúng tôi mang đến bạn những bộ sưu tập giày đế xuồng đẹp từ các nhãn hiệu thời trang hàng đầu trên thế giới phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Nếu là một doanh nhân thì Borani, Sulily hay Senta sẽ mang đến vẻ tự tin quý phái trong từng bước chân cho bạn. Nếu bạn là nhân viên văn phòng, Nina Collections sẽ là lựa chọn thích hợp với sự đơn giản nhưng đầy phong cách. Sẽ là hoàn hảo cho các bạn nữ khi diện những đôi giày cao gót đế xuồng với các trang phục thời trang khác như áo sơ mi nữ, quần kiểu nữ hay áo thun nữ hợp mốt khác kèm theo là những phụ kiện trang sức như nhẫn nữ, vòng cổ nữ hay lắc tay để các bạn luôn tự tin trong bất kỳ buổi đi chơi nào cùng bạn bè.

ZALORA.VN – địa chỉ mua sắm đáng tin cậy

Tận hưởng thú vui mua sắm thời trang hiện đại tại ZALORA Việt Nam vô cùng thuận tiện, dễ dàng, an toàn và hoàn toàn bảo mật mọi thông tin cá nhân và thanh toán. Đặt hàng trực tuyến tại ZALORA Việt Nam, bạn được giao hàng toàn quốc với những khuyến mãi cực hấp dẫn dành riêng cho bạn. Song song đó, ZALORA.VN còn có nhiều dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt, … chắc chắc sẽ mang đến cho bạn sự hài lòng cao nhất. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm những đôi giày đế xuồng 2014 mới cùng ZALORA.VN ngay hôm nay!