Mua GIàY Đế XUồNG: (283 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Cao Gót Xuồng Bít Mũi Biti's Giày Cao Gót Xuồng Bít Mũi 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH60MWLVN-386198":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH60MWLVN-386199":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH60MWLVN-386200":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH60MWLVN-386201":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH60MWLVN-386202":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Xuồng Senta Cao Gót Xuồng 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH95KDWVN-381244":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH95KDWVN-381245":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH95KDWVN-381246":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH95KDWVN-381247":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH95KDWVN-381248":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chữ T Senta Silver Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 409,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH37NFAVN-386895":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH37NFAVN-386896":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH37NFAVN-386897":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH37NFAVN-386898":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH37NFAVN-386899":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Vascara Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 525,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH57OFEVN-389130":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH57OFEVN-389131":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH57OFEVN-389132":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH57OFEVN-389133":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Senta Silver Giày Đế Xuồng 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH30NFHVN-386929":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH30NFHVN-386930":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH30NFHVN-386931":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH30NFHVN-386932":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH30NFHVN-386933":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Senta Silver Giày Đế Xuồng 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH32NFFVN-386920":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH32NFFVN-386921":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH32NFFVN-386922":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH32NFFVN-386923":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH32NFFVN-386924":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai T EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai T 579,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH03TOUVN-364699":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH03TOUVN-364700":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH03TOUVN-364701":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH03TOUVN-364702":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH03TOUVN-364703":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nhung Hở Mũi Zilandi Giày Búp Bê Nhung Hở Mũi 289,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH98IBXVN-376980":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98IBXVN-376981":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98IBXVN-376982":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98IBXVN-376983":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98IBXVN-376984":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98IBXVN-376985":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Sandal Nữ Girlie Giày Đế Xuồng Sandal Nữ 527,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH11KWMVN-382673":{"price":"527,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH11KWMVN-382674":{"price":"527,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH11KWMVN-382675":{"price":"527,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH11KWMVN-382676":{"price":"527,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH11KWMVN-382677":{"price":"527,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Senta Silver Giày Đế Xuồng 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH34NFDVN-386910":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH34NFDVN-386911":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH34NFDVN-386912":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH34NFDVN-386913":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH34NFDVN-386914":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Bít Khoét Hông Senta Cao Gót Bít Khoét Hông 419,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH12KDFVN-381159":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH12KDFVN-381160":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH12KDFVN-381161":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH12KDFVN-381162":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH12KDFVN-381163":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Me Girl Giày Sandal Đế Xuồng 315,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH44LOLVN-383884":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH44LOLVN-383885":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH44LOLVN-383886":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH44LOLVN-383887":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH44LOLVN-383888":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng In Hoa EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng In Hoa 579,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH04TOTVN-364694":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04TOTVN-364695":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04TOTVN-364696":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04TOTVN-364697":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04TOTVN-364698":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Sandal Nữ Girlie Giày Đế Xuồng Sandal Nữ 597,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH14KWJVN-382658":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH14KWJVN-382659":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH14KWJVN-382660":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH14KWJVN-382661":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH14KWJVN-382662":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng In Hoa EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng In Hoa 579,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH05TOSVN-364689":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05TOSVN-364690":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05TOSVN-364691":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05TOSVN-364692":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05TOSVN-364693":{"price":"579,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Sandal Nữ Girlie Giày Đế Xuồng Sandal Nữ 597,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH13KWKVN-382663":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH13KWKVN-382664":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH13KWKVN-382665":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH13KWKVN-382666":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH13KWKVN-382667":{"price":"597,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nhung Hở Mũi Zilandi Giày Búp Bê Nhung Hở Mũi 289,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH96IBZVN-376992":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96IBZVN-376993":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96IBZVN-376994":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96IBZVN-376995":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96IBZVN-376996":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96IBZVN-376997":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Nhung Hở Mũi Zilandi Giày Búp Bê Nhung Hở Mũi 289,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH97IBYVN-376986":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97IBYVN-376987":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97IBYVN-376988":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97IBYVN-376989":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97IBYVN-376990":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH97IBYVN-376991":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Sandal Nữ Girlie Giày Đế Xuồng Sandal Nữ 527,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH12KWLVN-382668":{"price":"527,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH12KWLVN-382669":{"price":"527,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH12KWLVN-382670":{"price":"527,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH12KWLVN-382671":{"price":"527,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH12KWLVN-382672":{"price":"527,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Vascara Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 525,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH58OFDVN-389126":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH58OFDVN-389127":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH58OFDVN-389128":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH58OFDVN-389129":{"price":"525,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 380,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH18JVHVN-380691":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH18JVHVN-380692":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH18JVHVN-380693":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH18JVHVN-380694":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH18JVHVN-380695":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Vinapoli Giày Sandal Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH23IUEVN-378442":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH23IUEVN-378443":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH23IUEVN-378444":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH23IUEVN-378445":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH23IUEVN-378446":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Senta Silver Giày Đế Xuồng 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH33NFEVN-386915":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH33NFEVN-386916":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH33NFEVN-386917":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH33NFEVN-386918":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH33NFEVN-386919":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Ngang 20% OFF Senta Silver Giày Đế Xuồng Quai Ngang 379,000 VND GIẢM CÒN 304,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH30TRPVN-364959":{"price":"379,000","special_price":"304,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH30TRPVN-364960":{"price":"379,000","special_price":"304,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH30TRPVN-364961":{"price":"379,000","special_price":"304,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH30TRPVN-364962":{"price":"379,000","special_price":"304,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH30TRPVN-364963":{"price":"379,000","special_price":"304,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chữ T Senta Silver Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 409,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH36NFBVN-386900":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH36NFBVN-386901":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH36NFBVN-386902":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH36NFBVN-386903":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH36NFBVN-386904":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Me Girl Giày Sandal Đế Xuồng 315,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH43LOMVN-383889":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH43LOMVN-383890":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH43LOMVN-383891":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH43LOMVN-383892":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH43LOMVN-383893":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chữ T Senta Silver Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 409,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH38NEZVN-386890":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH38NEZVN-386891":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH38NEZVN-386892":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH38NEZVN-386893":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH38NEZVN-386894":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Wedge Espadrille Pumps EZRA by ZALORA Wedge Espadrille Pumps 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH48UXRVN-360782":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH48UXRVN-360783":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH48UXRVN-360784":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH48UXRVN-360785":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH48UXRVN-360786":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Vinapoli Giày Sandal Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH25IUCVN-378432":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH25IUCVN-378433":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH25IUCVN-378434":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH25IUCVN-378435":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH25IUCVN-378436":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Xuồng Bít Mũi Biti's Giày Cao Gót Xuồng Bít Mũi 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH59MWMVN-386203":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH59MWMVN-386204":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH59MWMVN-386205":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH59MWMVN-386206":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH59MWMVN-386207":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Zilandi Giày Đế Xuồng 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH57VCOVN-287218":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH57VCOVN-287219":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH57VCOVN-287220":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH57VCOVN-287221":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH57VCOVN-287222":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH57VCOVN-287223":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chữ T Senta Silver Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 409,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH35NFCVN-386905":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH35NFCVN-386906":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH35NFCVN-386907":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH35NFCVN-386908":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH35NFCVN-386909":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Vinapoli Giày Sandal Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH26IUBVN-378427":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH26IUBVN-378428":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH26IUBVN-378429":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH26IUBVN-378430":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH26IUBVN-378431":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 380,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH17JVIVN-380696":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH17JVIVN-380697":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH17JVIVN-380698":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH17JVIVN-380699":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH17JVIVN-380700":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 380,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH19JVGVN-380686":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH19JVGVN-380687":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH19JVGVN-380688":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH19JVGVN-380689":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH19JVGVN-380690":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Vinapoli Giày Sandal Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH20IUHVN-378457":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH20IUHVN-378458":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH20IUHVN-378459":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH20IUHVN-378460":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH20IUHVN-378461":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Vinapoli Giày Sandal Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH24IUDVN-378437":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH24IUDVN-378438":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH24IUDVN-378439":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH24IUDVN-378440":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH24IUDVN-378441":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH68VJVVN-288057":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH68VJVVN-288058":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH68VJVVN-288059":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH68VJVVN-288060":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH68VJVVN-288061":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xuồng Cói Bản Ngang Năng Động Zilandi Giày Xuồng Cói Bản Ngang Năng Động 269,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH17JHMVN-208120":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17JHMVN-208121":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17JHMVN-208122":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17JHMVN-208123":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH17JHMVN-208124":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Wedge Espadrille Pumps EZRA by ZALORA Wedge Espadrille Pumps 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH47UXSVN-360787":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH47UXSVN-360788":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH47UXSVN-360789":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH47UXSVN-360790":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH47UXSVN-360791":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kitten Wedge With Cut Out Wedge Detailing 19% OFF EZRA by ZALORA Kitten Wedge With Cut Out Wedge Detailing 429,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH48JRJVN-335881":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH48JRJVN-335882":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH48JRJVN-335883":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH48JRJVN-335884":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH48JRJVN-335885":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Sandal Quai Hậu Bản Ngang Koumi Koumi Giày Sandal Quai Hậu Bản Ngang 329,000 VND
  Kích cỡ 34 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH71OBWVN-345274":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH71OBWVN-345275":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH71OBWVN-345276":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH71OBWVN-345277":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH71OBWVN-345278":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH71OBWVN-345279":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Up & Go Giày Sandal Đế Xuồng 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH17CRYVN-319028":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH17CRYVN-319029":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH17CRYVN-319030":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH17CRYVN-319031":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH17CRYVN-319032":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Catwalk Giày Cao Gót Nữ 850,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA844SH34VHHVN-287801":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH34VHHVN-287802":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH34VHHVN-333137":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA844SH34VHHVN-287803":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Cách Điệu 38% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Cách Điệu 399,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH41IJAVN-333229":{"price":"399,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"38%"},"KO983SH41IJAVN-333230":{"price":"399,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"38%"},"KO983SH41IJAVN-333231":{"price":"399,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"38%"},"KO983SH41IJAVN-333232":{"price":"399,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"38%"},"KO983SH41IJAVN-333233":{"price":"399,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Cách Điệu Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH82VJHVN-287987":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH82VJHVN-287988":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH82VJHVN-287989":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH82VJHVN-287990":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH82VJHVN-287991":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chéo 20% OFF Senta Silver Giày Đế Xuồng Quai Chéo 389,000 VND GIẢM CÒN 312,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH12MGDVN-341190":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH12MGDVN-341191":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH12MGDVN-341192":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH12MGDVN-341193":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SE127SH12MGDVN-341194":{"price":"389,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Delilah Wedges Rubi Delilah Wedges 899,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH42GENSG-527998":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH42GENSG-527999":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH42GENSG-528000":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH42GENSG-528001":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH42GENSG-528002":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH42GENSG-528003":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH42GENSG-528004":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Giày đế xuồng đẹp 2014

Bạn có biết Salvatore Ferragamore là người thiết kế đôi giày đế xuồng đầu tiên trên thế giới? Ông đã thiết kế chiếc giày búp bê đế xuồng năm 1935 và giày đế xuồng cao năm 1936. Chiều cao của giày đế xuồng rất đa dạng giúp cho các bạn nữ có nhiều sự lựa chọn phong phú. Bạn có thể mang nó đi làm trong những chiếc váy công sở, hoặc tới các buổi gặp mặt cuối tuần khi phối hợp chung với quần jeans đơn giản hay kết hợp với những phụ kiện trang sức thời trang để phù hợp hơn với từng hoàn cảnh. Thêm vào đó, guốc đế xuồng hay dép dế xuồng thích hợp với tất cả các mùa trong năm tạo nên cá tính cho phong cách thời trang của chính bản thân mình.

Giày đế xuồng thời trang 2014

Tại ZALORA, chúng tôi mang đến bạn những bộ sưu tập giày đế xuồng đẹp từ các nhãn hiệu thời trang hàng đầu trên thế giới phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Nếu là một doanh nhân thì Borani, Sulily hay Senta sẽ mang đến vẻ tự tin quý phái trong từng bước chân cho bạn. Nếu bạn là nhân viên văn phòng, Nina Collections sẽ là lựa chọn thích hợp với sự đơn giản nhưng đầy phong cách. Sẽ là hoàn hảo cho các bạn nữ khi diện những đôi giày cao gót đế xuồng với các trang phục thời trang khác như áo sơ mi nữ, quần kiểu nữ hay áo thun nữ hợp mốt khác kèm theo là những phụ kiện trang sức như nhẫn nữ, vòng cổ nữ hay lắc tay để các bạn luôn tự tin trong bất kỳ buổi đi chơi nào cùng bạn bè.

ZALORA.VN – địa chỉ mua sắm đáng tin cậy

Tận hưởng thú vui mua sắm thời trang hiện đại tại ZALORA Việt Nam vô cùng thuận tiện, dễ dàng, an toàn và hoàn toàn bảo mật mọi thông tin cá nhân và thanh toán. Đặt hàng trực tuyến tại ZALORA Việt Nam, bạn được giao hàng toàn quốc với những khuyến mãi cực hấp dẫn dành riêng cho bạn. Song song đó, ZALORA.VN còn có nhiều dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt, … chắc chắc sẽ mang đến cho bạn sự hài lòng cao nhất. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm những đôi giày đế xuồng 2014 mới cùng ZALORA.VN ngay hôm nay!