• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  EU
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"EU":"34","UK":"2","US":"3","Japan":"20","VN (Size S\u1ed1)":"34","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.1 - 21.3"},{"EU":"35","UK":"3","US":"4","Japan":"21","VN (Size S\u1ed1)":"35","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.4 - 21.8"},{"EU":"36","UK":"3.5","US":"4.5","Japan":"22","VN (Size S\u1ed1)":"36","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.9 - 22.4"},{"EU":"37","UK":"4","US":"5","Japan":"23","VN (Size S\u1ed1)":"37","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"22.5 - 23.1"},{"EU":"38","UK":"5","US":"6","Japan":"24","VN (Size S\u1ed1)":"38","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"23.2 - 23.8"},{"EU":"39","UK":"6","US":"7","Japan":"24.5","VN (Size S\u1ed1)":"39","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"23.9 - 24.5"},{"EU":"40","UK":"6.5","US":"7.5","Japan":"25","VN (Size S\u1ed1)":"40","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"24.6 - 25.3"}],"EU":{"34":["0"],"35":["1"],"36":["2"],"37":["3"],"38":["4"],"39":["5"],"40":["6"]},"UK":{"2":["0"],"3":["1"],"3.5":["2"],"4":["3"],"5":["4"],"6":["5"],"6.5":["6"]},"US":{"3":["0"],"4":["1"],"4.5":["2"],"5":["3"],"6":["4"],"7":["5"],"7.5":["6"]},"Japan":{"20":["0"],"21":["1"],"22":["2"],"23":["3"],"24":["4"],"24.5":["5"],"25":["6"]},"VN (Size S\u1ed1)":{"34":["0"],"35":["1"],"36":["2"],"37":["3"],"38":["4"],"39":["5"],"40":["6"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua GIàY Đế XUồNG: (277 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Giày Đế Xuồng Mũi Chéo Dây S28 Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Mũi Chéo Dây S28… 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH38IDTVN-316463":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38IDTVN-316464":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38IDTVN-316465":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38IDTVN-316466":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38IDTVN-316467":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Họa Tiết Hoa Quai Chữ T EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Họa Tiết Hoa Quai… 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH78BNTVN-318618":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH78BNTVN-318619":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH78BNTVN-318620":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH78BNTVN-318621":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH78BNTVN-318622":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Có Quai Cổ S27 Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Có Quai Cổ S27… 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH43IDOVN-316438":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43IDOVN-316439":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43IDOVN-316440":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43IDOVN-316441":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43IDOVN-316442":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Mũi Chéo Dây S28 Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Mũi Chéo Dây S28… 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH39IDSVN-316458":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39IDSVN-316459":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39IDSVN-316460":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39IDSVN-316461":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39IDSVN-316462":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Xéo EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Xéo 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH89BNIVN-318563":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89BNIVN-318564":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89BNIVN-318565":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89BNIVN-318566":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89BNIVN-318567":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Đính Hạt EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đính Hạt 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH21BMCVN-318402":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH21BMCVN-318403":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH21BMCVN-318404":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH21BMCVN-318405":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH21BMCVN-318406":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Strappy EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Strappy 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH91BNGVN-318553":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH91BNGVN-318554":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH91BNGVN-318555":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH91BNGVN-318556":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH91BNGVN-318557":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Satin -14 EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Satin 429,000 VND 369,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH79BWQVN-302445":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH79BWQVN-302446":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH79BWQVN-302447":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH79BWQVN-302448":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH79BWQVN-302449":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Hở Ngón EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Hở Ngón 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH24BLZVN-318387":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH24BLZVN-318388":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH24BLZVN-318389":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH24BLZVN-318390":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH24BLZVN-318391":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Up & Go Giày Sandal Đế Xuồng 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH17CRYVN-319028":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH17CRYVN-319029":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH17CRYVN-319030":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH17CRYVN-319031":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH17CRYVN-319032":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Có Quai Cổ S27 Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Có Quai Cổ S27… 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH41IDQVN-316448":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41IDQVN-316449":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41IDQVN-316450":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41IDQVN-316451":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41IDQVN-316452":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Up & Go Giày Sandal Đế Xuồng 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH18CRXVN-319023":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH18CRXVN-319024":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH18CRXVN-319025":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH18CRXVN-319026":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH18CRXVN-319027":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH69VJUVN-288052":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH69VJUVN-288053":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH69VJUVN-288054":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH69VJUVN-288055":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH69VJUVN-288056":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH82VURVN-317774":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH82VURVN-317775":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH82VURVN-317776":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH82VURVN-317777":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH82VURVN-317778":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Bít Mũi Họa Tiết Hoa EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Bít Mũi Họa Tiết H… 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH77BNUVN-318623":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH77BNUVN-318624":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH77BNUVN-318625":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH77BNUVN-318626":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH77BNUVN-318627":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Hở Ngón EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Hở Ngón 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH23BMAVN-318392":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH23BMAVN-318393":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH23BMAVN-318394":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH23BMAVN-318395":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH23BMAVN-318396":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Mũi Chéo Dây S28 Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Mũi Chéo Dây S28… 389,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH40IDRVN-316453":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40IDRVN-316454":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40IDRVN-316455":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40IDRVN-316456":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40IDRVN-316457":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Xéo EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Xéo 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH88BNJVN-318568":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH88BNJVN-318569":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH88BNJVN-318570":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH88BNJVN-318571":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH88BNJVN-318572":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Hở Ngón EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Hở Ngón 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH25BLYVN-318382":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH25BLYVN-318383":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH25BLYVN-318384":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH25BLYVN-318385":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH25BLYVN-318386":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH68VJVVN-288057":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH68VJVVN-288058":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH68VJVVN-288059":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH68VJVVN-288060":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH68VJVVN-288061":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chữ T EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH19BMEVN-318412":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH19BMEVN-318413":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH19BMEVN-318414":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH19BMEVN-318415":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH19BMEVN-318416":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH19BMEVN-318417":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Xéo EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Xéo 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH87BNKVN-318573":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH87BNKVN-318574":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH87BNKVN-318575":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH87BNKVN-318576":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH87BNKVN-318577":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đề Xuồng AZ79 Giày Cao Gót Đề Xuồng 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH13GMCVN-329502":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH13GMCVN-329503":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH13GMCVN-329504":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH13GMCVN-329505":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH13GMCVN-329506":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chữ T EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH18BMFVN-318418":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH18BMFVN-318419":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH18BMFVN-318420":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH18BMFVN-318421":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH18BMFVN-318422":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Đế Xuồng EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Đế Xuồng 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH91DOAVN-323408":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH91DOAVN-323409":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH91DOAVN-323410":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH91DOAVN-323411":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH91DOAVN-323412":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng AZ79 Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH06GMJVN-329536":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH06GMJVN-329537":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH06GMJVN-329538":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Gót Cao EZRA by ZALORA Giày Sneakers Gót Cao 639,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH33EREVN-326239":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33EREVN-326240":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33EREVN-326241":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33EREVN-326242":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33EREVN-326243":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sneakers Gót Cao EZRA by ZALORA Giày Sneakers Gót Cao 639,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 37 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH32ERFVN-326244":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH32ERFVN-326245":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH32ERFVN-326246":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH32ERFVN-326247":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH32ERFVN-326248":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Có Quai Cổ S27 Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Có Quai Cổ S27… 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH42IDPVN-316443":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42IDPVN-316444":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42IDPVN-316445":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42IDPVN-316446":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42IDPVN-316447":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng TP64 Zilandi Giày Đế Xuồng TP64 289,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH62VCJVN-287188":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH62VCJVN-287189":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH62VCJVN-287190":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH62VCJVN-287191":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH62VCJVN-287192":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH62VCJVN-287193":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Đính Hạt EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đính Hạt 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH20BMDVN-318407":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH20BMDVN-318408":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH20BMDVN-318409":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH20BMDVN-318410":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH20BMDVN-318411":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Đế Xuồng 280,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH09CSOVN-304443":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH09CSOVN-304444":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH09CSOVN-304445":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH09CSOVN-304446":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH09CSOVN-304447":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng S21 Zilandi Giày Đế Xuồng S21 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH74EOBVN-308740":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74EOBVN-308741":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74EOBVN-308742":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74EOBVN-308743":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH74EOBVN-308744":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH84VUPVN-317764":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH84VUPVN-317765":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH84VUPVN-317766":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH84VUPVN-317767":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH84VUPVN-317768":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng TP64 Zilandi Giày Đế Xuồng TP64 289,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH61VCKVN-287194":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH61VCKVN-287195":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH61VCKVN-287196":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH61VCKVN-287197":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH61VCKVN-287198":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH61VCKVN-287199":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Strappy EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Strappy 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH90BNHVN-318558":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH90BNHVN-318559":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH90BNHVN-318560":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH90BNHVN-318561":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH90BNHVN-318562":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng S21 Zilandi Giày Đế Xuồng S21 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH73EOCVN-308745":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH73EOCVN-308746":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH73EOCVN-308747":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH73EOCVN-308748":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH73EOCVN-308749":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Dấu Gót Giọt Nước -30 Koumi Koumi Giày Búp Bê Dấu Gót Giọt Nước… 759,000 VND 529,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH94SNTVN-281921":{"price":"759,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH94SNTVN-281922":{"price":"759,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH94SNTVN-281923":{"price":"759,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH94SNTVN-281924":{"price":"759,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH94SNTVN-281925":{"price":"759,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Xuồng Cói Bản Ngang Năng Động -27 Zilandi Giày Xuồng Cói Bản Ngang Năng Độ… 259,000 VND 189,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH17JHMVN-208120":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH17JHMVN-208121":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH17JHMVN-208122":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH17JHMVN-208123":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH17JHMVN-208124":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng AZ79 Giày Sandal Đế Xuồng 469,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH15GMAVN-329492":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH15GMAVN-329493":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH15GMAVN-329494":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH15GMAVN-329495":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH15GMAVN-329496":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng AZ79 Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH22GLTVN-329457":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH22GLTVN-329458":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH22GLTVN-329459":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH22GLTVN-329460":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH22GLTVN-329461":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Đế Xuồng In Họa Tiết EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Đế Xuồng In Họa Ti… 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH93DNYVN-323398":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH93DNYVN-323399":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH93DNYVN-323400":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH93DNYVN-323401":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH93DNYVN-323402":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Phối Zipper EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Phối Zipper… 429,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH74BWVVN-302470":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH74BWVVN-302471":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH74BWVVN-302472":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH74BWVVN-302473":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH74BWVVN-302474":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng S21 Zilandi Giày Đế Xuồng S21 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH72EODVN-308750":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH72EODVN-308751":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH72EODVN-308752":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH72EODVN-308753":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH72EODVN-308754":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Vascara Giày Cao Gót Nữ 475,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH83VUQVN-317769":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH83VUQVN-317770":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH83VUQVN-317771":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH83VUQVN-317772":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH83VUQVN-317773":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Đính Hạt EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đính Hạt 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH22BMBVN-318397":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH22BMBVN-318398":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH22BMBVN-318399":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH22BMBVN-318400":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH22BMBVN-318401":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Bít Mũi TP55 Zilandi Giày Đế Xuồng Bít Mũi TP55… 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH00RYDVN-280681":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00RYDVN-280682":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00RYDVN-280683":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00RYDVN-280684":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00RYDVN-280685":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH00RYDVN-280686":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Koumi Koumi Giày Đế Xuồng 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH42ADXVN-299028":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42ADXVN-299029":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42ADXVN-299030":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42ADXVN-299031":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42ADXVN-299032":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
Sắp xếp