Mua GIàY Đế XUồNG: (220 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Giày Đế Xuồng Satin -14 EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Satin 429,000 VND 369,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH79BWQVN-302445":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH79BWQVN-302446":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH79BWQVN-302447":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH79BWQVN-302448":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH79BWQVN-302449":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Hở Mũi -50 Borani Giày Đế Xuồng Hở Mũi 899,000 VND 450,000 VND Miễn phí vận chuyển Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BO945SH23EDOVN-250466":{"price":"899,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"50%"},"BO945SH23EDOVN-250467":{"price":"899,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"50%"},"BO945SH23EDOVN-250468":{"price":"899,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"50%"},"BO945SH23EDOVN-250469":{"price":"899,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"50%"},"BO945SH23EDOVN-250470":{"price":"899,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"50%"},"BO945SH23EDOVN-250471":{"price":"899,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Xuồng Cói Bản Chéo Năng Động -27 Zilandi Giày Xuồng Cói Bản Chéo Năng Độn… 259,000 VND 189,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH15JHOVN-208130":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH15JHOVN-208131":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH15JHOVN-208132":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH15JHOVN-208133":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH15JHOVN-208134":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chéo -50 The Z Collections Giày Đế Xuồng Quai Chéo 398,000 VND 199,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH56DMXVN-248651":{"price":"398,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH56DMXVN-248652":{"price":"398,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH56DMXVN-248653":{"price":"398,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH56DMXVN-248654":{"price":"398,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH56DMXVN-248655":{"price":"398,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Dây Hai Màu -40 Something Borrowed Giày Đế Xuồng Phối Dây Hai Màu… 429,000 VND 259,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046SH31IWIVN-260263":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH31IWIVN-260264":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH31IWIVN-260265":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH31IWIVN-260266":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH31IWIVN-260267":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Xăng Đan Đế Xuồng Viền Đinh -40 EZRA by ZALORA Xăng Đan Đế Xuồng Viền Đinh… 499,000 VND 299,000 VND Kích cỡ 38 39 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH20MLBVN-268265":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH20MLBVN-268266":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH20MLBVN-268267":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH20MLBVN-268268":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH20MLBVN-268269":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH20MLBVN-268270":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Cói Xuồng Quai Chữ T -14 EZRA by ZALORA Giày Đế Cói Xuồng Quai Chữ T… 429,000 VND 369,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH51BXSVN-302585":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH51BXSVN-302586":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH51BXSVN-302587":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH51BXSVN-302588":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH51BXSVN-302589":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Đế Xuồng -20 Senta Giày Đế Xuồng 899,000 VND 720,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH57XMCVN-292971":{"price":"899,000","special_price":"720,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH57XMCVN-293051":{"price":"899,000","special_price":"720,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH57XMCVN-293052":{"price":"899,000","special_price":"720,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH57XMCVN-293053":{"price":"899,000","special_price":"720,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH57XMCVN-293054":{"price":"899,000","special_price":"720,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Đế Cói Xuồng Quai Chữ T -14 EZRA by ZALORA Giày Đế Cói Xuồng Quai Chữ T… 429,000 VND 369,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH50BXTVN-302590":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH50BXTVN-302591":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH50BXTVN-302592":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH50BXTVN-302593":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH50BXTVN-302594":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chéo -50 The Z Collections Giày Đế Xuồng Quai Chéo 398,000 VND 199,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH57DMWVN-248646":{"price":"398,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH57DMWVN-248647":{"price":"398,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH57DMWVN-248648":{"price":"398,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH57DMWVN-248649":{"price":"398,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH57DMWVN-248650":{"price":"398,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Ren TA09 -38 Zilandi Giày Đế Xuồng Ren TA09 289,000 VND 179,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH91VMUVN-288442":{"price":"289,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH91VMUVN-288443":{"price":"289,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH91VMUVN-288444":{"price":"289,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH91VMUVN-288445":{"price":"289,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"38%"},"ZI808SH91VMUVN-288446":{"price":"289,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Satin -14 EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Satin 429,000 VND 369,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH78BWRVN-302450":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH78BWRVN-302451":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH78BWRVN-302452":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH78BWRVN-302453":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH78BWRVN-302454":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Xăng Đan Da Đế Xuồng -40 EZRA by ZALORA Xăng Đan Da Đế Xuồng 479,000 VND 289,000 VND Kích cỡ 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH14MLHVN-268301":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH14MLHVN-268302":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH14MLHVN-268303":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH14MLHVN-268304":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH14MLHVN-268305":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH14MLHVN-268306":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Cao gót Nữ Đế Xuồng -50 HODONO Giày Cao gót Nữ Đế Xuồng 598,000 VND 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HO061SH63DYEVN-249880":{"price":"598,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"HO061SH63DYEVN-249881":{"price":"598,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"HO061SH63DYEVN-249882":{"price":"598,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"HO061SH63DYEVN-249883":{"price":"598,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"HO061SH63DYEVN-249884":{"price":"598,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Cao gót Nữ Đế Xuồng -50 HODONO Giày Cao gót Nữ Đế Xuồng 618,000 VND 309,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HO061SH59DYIVN-249900":{"price":"618,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"50%"},"HO061SH59DYIVN-249901":{"price":"618,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"50%"},"HO061SH59DYIVN-249902":{"price":"618,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"50%"},"HO061SH59DYIVN-249903":{"price":"618,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"50%"},"HO061SH59DYIVN-249904":{"price":"618,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Búp Bê Dấu Gót Giọt Nước -30 Koumi Koumi Giày Búp Bê Dấu Gót Giọt Nước… 759,000 VND 529,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH95SNSVN-281916":{"price":"759,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH95SNSVN-281917":{"price":"759,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH95SNSVN-281918":{"price":"759,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH95SNSVN-281919":{"price":"759,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH95SNSVN-281920":{"price":"759,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Búp Bê Dấu Gót Giọt Nước -30 Koumi Koumi Giày Búp Bê Dấu Gót Giọt Nước… 759,000 VND 529,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH94SNTVN-281921":{"price":"759,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH94SNTVN-281922":{"price":"759,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH94SNTVN-281923":{"price":"759,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH94SNTVN-281924":{"price":"759,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH94SNTVN-281925":{"price":"759,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Xuồng Bọc Vải Hoa -48 The Z Collections Xuồng Bọc Vải Hoa 399,000 VND 209,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH83AFGVN-241316":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH83AFGVN-241317":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH83AFGVN-241318":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH83AFGVN-241319":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Suede Strappy -14 EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Suede Strappy 429,000 VND 369,000 VND Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH56BXNVN-302560":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH56BXNVN-302561":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH56BXNVN-302562":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH56BXNVN-302563":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH56BXNVN-302564":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Xăng Đan Đế Xuồng Chấm Bi -40 EZRA by ZALORA Xăng Đan Đế Xuồng Chấm Bi… 429,000 VND 259,000 VND Kích cỡ 37 38 39 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH09MLMVN-268331":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH09MLMVN-268332":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH09MLMVN-268333":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH09MLMVN-268334":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH09MLMVN-268335":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH09MLMVN-268336":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Satin -14 EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Satin 429,000 VND 369,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH80BWPVN-302440":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH80BWPVN-302441":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH80BWPVN-302442":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH80BWPVN-302443":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH80BWPVN-302444":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Bít Mũi TP53 -50 Zilandi Giày Đế Xuồng Bít Mũi TP53… 299,000 VND 149,000 VND Kích cỡ 34 35 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH04RXZVN-280657":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH04RXZVN-280658":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH04RXZVN-280659":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH04RXZVN-280660":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH04RXZVN-280661":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH04RXZVN-280662":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chéo -50 The Z Collections Giày Đế Xuồng Quai Chéo 398,000 VND 199,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH55DMYVN-248656":{"price":"398,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH55DMYVN-248657":{"price":"398,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH55DMYVN-248658":{"price":"398,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH55DMYVN-248659":{"price":"398,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH55DMYVN-248660":{"price":"398,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Quai Khác Màu -40 Something Borrowed Giày Đế Xuồng Phối Quai Khác Màu… 529,000 VND 319,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046SH64JZVVN-263028":{"price":"529,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH64JZVVN-263029":{"price":"529,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH64JZVVN-263030":{"price":"529,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH64JZVVN-263031":{"price":"529,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH64JZVVN-263032":{"price":"529,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Xuồng Bọc Vải Hoa -48 The Z Collections Xuồng Bọc Vải Hoa 399,000 VND 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH84AFFVN-241312":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH84AFFVN-241313":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH84AFFVN-241314":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH84AFFVN-241315":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Xăng Đan Da Đế Xuồng -40 EZRA by ZALORA Xăng Đan Da Đế Xuồng 479,000 VND 289,000 VND Kích cỡ 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH13MLIVN-268307":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH13MLIVN-268308":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH13MLIVN-268309":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH13MLIVN-268310":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH13MLIVN-268311":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH13MLIVN-268312":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Basic -14 EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Basic 429,000 VND 369,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH54BXPVN-302570":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH54BXPVN-302571":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH54BXPVN-302572":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH54BXPVN-302573":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH54BXPVN-302574":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Cách Điệu -49 The Z Collections Giày Đế Xuồng Cách Điệu 389,000 VND 199,000 VND Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH09FMSVN-253395":{"price":"389,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH09FMSVN-253396":{"price":"389,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH09FMSVN-253397":{"price":"389,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH09FMSVN-253398":{"price":"389,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH09FMSVN-253399":{"price":"389,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Hở Mũi TP54 -50 Zilandi Giày Đế Xuồng Hở Mũi TP54… 299,000 VND 149,000 VND Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH02RYBVN-280669":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH02RYBVN-280670":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH02RYBVN-280671":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH02RYBVN-280672":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH02RYBVN-280673":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH02RYBVN-280674":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Xăng Đan Đế Xuồng Phối Màu -40 EZRA by ZALORA Xăng Đan Đế Xuồng Phối Màu… 429,000 VND 259,000 VND Kích cỡ 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH08MLNVN-268337":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH08MLNVN-268338":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH08MLNVN-268339":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH08MLNVN-268340":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH08MLNVN-268341":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH08MLNVN-268342":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Hở Mũi TP54 -50 Zilandi Giày Đế Xuồng Hở Mũi TP54… 299,000 VND 149,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH03RYAVN-280663":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH03RYAVN-280664":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH03RYAVN-280665":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH03RYAVN-280666":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH03RYAVN-280667":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH03RYAVN-280668":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Xăng Đan Đế Xuồng Viền Đinh -40 EZRA by ZALORA Xăng Đan Đế Xuồng Viền Đinh… 499,000 VND 299,000 VND Kích cỡ 37 38 39 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH19MLCVN-268271":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH19MLCVN-268272":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH19MLCVN-268273":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH19MLCVN-268274":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH19MLCVN-268275":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH19MLCVN-268276":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chéo -49 The Z Collections Giày Đế Xuồng Quai Chéo 429,000 VND 219,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH62DMRVN-248621":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH62DMRVN-248622":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH62DMRVN-248623":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH62DMRVN-248624":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH62DMRVN-248625":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Dây Hai Màu -40 Something Borrowed Giày Đế Xuồng Phối Dây Hai Màu… 429,000 VND 259,000 VND Kích cỡ 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046SH32IWHVN-260258":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH32IWHVN-260259":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH32IWHVN-260260":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH32IWHVN-260261":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH32IWHVN-260262":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Bọc Vải Hoa -48 The Z Collections Giày Đế Xuồng Bọc Vải Hoa… 399,000 VND 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH81AFIVN-241324":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH81AFIVN-241325":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH81AFIVN-241326":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH81AFIVN-241327":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Giày Xăng Đan Đế Xuồng Quai Bản Lớn -39 EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Đế Xuồng Quai Bản… 489,000 VND 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH98QHXVN-276830":{"price":"489,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH98QHXVN-276831":{"price":"489,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH98QHXVN-276832":{"price":"489,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH98QHXVN-276833":{"price":"489,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH98QHXVN-276834":{"price":"489,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Xăng Đan Đế Xuồng Chấm Bi -40 EZRA by ZALORA Xăng Đan Đế Xuồng Chấm Bi… 429,000 VND 259,000 VND Kích cỡ 39 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH10MLLVN-268325":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH10MLLVN-268326":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH10MLLVN-268327":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH10MLLVN-268328":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH10MLLVN-268329":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH10MLLVN-268330":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Viền Đinh TIK -50 Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Viền Đinh TIK… 538,000 VND 269,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH69DUCVN-249515":{"price":"538,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH69DUCVN-249516":{"price":"538,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH69DUCVN-249517":{"price":"538,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH69DUCVN-249518":{"price":"538,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"50%"},"KO983SH69DUCVN-249519":{"price":"538,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Basic -14 EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Basic 429,000 VND 369,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH53BXQVN-302575":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH53BXQVN-302576":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH53BXQVN-302577":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH53BXQVN-302578":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH53BXQVN-302579":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Cao gót Nữ Đế Xuồng -50 HODONO Giày Cao gót Nữ Đế Xuồng 618,000 VND 309,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HO061SH61DYGVN-249890":{"price":"618,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"50%"},"HO061SH61DYGVN-249891":{"price":"618,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"50%"},"HO061SH61DYGVN-249892":{"price":"618,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"50%"},"HO061SH61DYGVN-249893":{"price":"618,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"50%"},"HO061SH61DYGVN-249894":{"price":"618,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đế Họa Tiết -40 Something Borrowed Giày Đế Xuồng Đế Họa Tiết… 479,000 VND 289,000 VND Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046SH66JZTVN-263018":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH66JZTVN-263019":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH66JZTVN-263020":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH66JZTVN-263021":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH66JZTVN-263022":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Cao gót Nữ Đế Xuồng -50 HODONO Giày Cao gót Nữ Đế Xuồng 598,000 VND 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HO061SH65DYCVN-249870":{"price":"598,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"HO061SH65DYCVN-249871":{"price":"598,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"HO061SH65DYCVN-249872":{"price":"598,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"HO061SH65DYCVN-249873":{"price":"598,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"HO061SH65DYCVN-249874":{"price":"598,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Hở Mũi TP56 -50 Zilandi Giày Đế Xuồng Hở Mũi TP56… 299,000 VND 149,000 VND Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH97RYGVN-280699":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH97RYGVN-280700":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH97RYGVN-280701":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH97RYGVN-280702":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH97RYGVN-280703":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"ZI808SH97RYGVN-280704":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Bọc Bấc -50 The Z Collections Giày Đế Xuồng Bọc Bấc 398,000 VND 199,000 VND Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH79HIAVN-257114":{"price":"398,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH79HIAVN-257115":{"price":"398,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH79HIAVN-257116":{"price":"398,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH79HIAVN-257117":{"price":"398,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH79HIAVN-257118":{"price":"398,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Màu -39 EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Phối Màu 459,000 VND 279,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH46RKVVN-279512":{"price":"459,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH46RKVVN-279513":{"price":"459,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH46RKVVN-279514":{"price":"459,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH46RKVVN-279515":{"price":"459,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"39%"},"EZ084SH46RKVVN-279516":{"price":"459,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Xăng Đan Da Đế Xuồng -40 EZRA by ZALORA Xăng Đan Da Đế Xuồng 479,000 VND 289,000 VND Kích cỡ 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH15MLGVN-268295":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH15MLGVN-268296":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH15MLGVN-268297":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH15MLGVN-268298":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH15MLGVN-268299":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH15MLGVN-268300":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chéo -49 The Z Collections Giày Đế Xuồng Quai Chéo 429,000 VND 219,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH63DMQVN-248616":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH63DMQVN-248617":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH63DMQVN-248618":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH63DMQVN-248619":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH63DMQVN-248620":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Xăng Đan Đế Xuồng Color Block -40 EZRA by ZALORA Xăng Đan Đế Xuồng Color Block… 429,000 VND 259,000 VND Kích cỡ 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH22MKZVN-268253":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH22MKZVN-268254":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH22MKZVN-268255":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH22MKZVN-268256":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH22MKZVN-268257":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH22MKZVN-268258":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"}}}
Sắp xếp