Mua GIàY Đế XUồNG: (75 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Giày Xuồng Cói Bản Ngang Năng Động -27 Zilandi Giày Xuồng Cói Bản Ngang Năng Độ… 259,000 VND 189,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH17JHMVN-208120":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH17JHMVN-208121":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH17JHMVN-208122":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH17JHMVN-208123":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH17JHMVN-208124":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Satin -14 EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Satin 429,000 VND 369,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH79BWQVN-302445":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH79BWQVN-302446":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH79BWQVN-302447":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH79BWQVN-302448":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH79BWQVN-302449":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Đế Cói Xuồng Quai Chữ T -14 EZRA by ZALORA Giày Đế Cói Xuồng Quai Chữ T… 429,000 VND 369,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH50BXTVN-302590":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH50BXTVN-302591":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH50BXTVN-302592":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH50BXTVN-302593":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH50BXTVN-302594":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Xăng Đan Đế Xuồng Quai Hai Màu -28 EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Đế Xuồng Quai Hai… 429,000 VND 309,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH64XXJVN-294151":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH64XXJVN-294152":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH64XXJVN-294153":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH64XXJVN-294154":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH64XXJVN-294155":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Basic -14 EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Basic 429,000 VND 369,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH53BXQVN-302575":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH53BXQVN-302576":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH53BXQVN-302577":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH53BXQVN-302578":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH53BXQVN-302579":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Satin -14 EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Satin 429,000 VND 369,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH80BWPVN-302440":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH80BWPVN-302441":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH80BWPVN-302442":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH80BWPVN-302443":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH80BWPVN-302444":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Suede Strappy -14 EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Suede Strappy 429,000 VND 369,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH56BXNVN-302560":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH56BXNVN-302561":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH56BXNVN-302562":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH56BXNVN-302563":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH56BXNVN-302564":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Quai Khác Màu -40 Something Borrowed Giày Đế Xuồng Phối Quai Khác Màu… 529,000 VND 319,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046SH64JZVVN-263028":{"price":"529,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH64JZVVN-263029":{"price":"529,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH64JZVVN-263030":{"price":"529,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH64JZVVN-263031":{"price":"529,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH64JZVVN-263032":{"price":"529,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Xăng Đan Da Đế Xuồng -40 EZRA by ZALORA Xăng Đan Da Đế Xuồng 479,000 VND 289,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH14MLHVN-268301":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH14MLHVN-268302":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH14MLHVN-268303":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH14MLHVN-268304":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH14MLHVN-268305":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH14MLHVN-268306":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Satin -14 EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Satin 429,000 VND 369,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH78BWRVN-302450":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH78BWRVN-302451":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH78BWRVN-302452":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH78BWRVN-302453":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH78BWRVN-302454":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Basic -14 EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Basic 429,000 VND 369,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH54BXPVN-302570":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH54BXPVN-302571":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH54BXPVN-302572":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH54BXPVN-302573":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH54BXPVN-302574":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Xuồng Cói Bản Ngang Năng Động -27 Zilandi Giày Xuồng Cói Bản Ngang Năng Độ… 259,000 VND 189,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH16JHNVN-208125":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH16JHNVN-208126":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH16JHNVN-208127":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH16JHNVN-208128":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH16JHNVN-208129":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Xăng Đan Da Đế Xuồng -40 EZRA by ZALORA Xăng Đan Da Đế Xuồng 479,000 VND 289,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 39 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH15MLGVN-268295":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH15MLGVN-268296":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH15MLGVN-268297":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH15MLGVN-268298":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH15MLGVN-268299":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH15MLGVN-268300":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Dây Hai Màu -40 Something Borrowed Giày Đế Xuồng Phối Dây Hai Màu… 429,000 VND 259,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046SH33IWGVN-260253":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH33IWGVN-260254":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH33IWGVN-260255":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH33IWGVN-260256":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH33IWGVN-260257":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Cói Xuồng Quai Chữ T -14 EZRA by ZALORA Giày Đế Cói Xuồng Quai Chữ T… 429,000 VND 369,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH51BXSVN-302585":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH51BXSVN-302586":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH51BXSVN-302587":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH51BXSVN-302588":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH51BXSVN-302589":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chữ T -28 EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 459,000 VND 329,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH59XXOVN-294176":{"price":"459,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH59XXOVN-294177":{"price":"459,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH59XXOVN-294178":{"price":"459,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH59XXOVN-294179":{"price":"459,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH59XXOVN-294180":{"price":"459,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Dây Hai Màu -40 Something Borrowed Giày Đế Xuồng Phối Dây Hai Màu… 429,000 VND 259,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046SH32IWHVN-260258":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH32IWHVN-260259":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH32IWHVN-260260":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH32IWHVN-260261":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH32IWHVN-260262":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Dây Hai Màu -40 Something Borrowed Giày Đế Xuồng Phối Dây Hai Màu… 429,000 VND 259,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046SH31IWIVN-260263":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH31IWIVN-260264":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH31IWIVN-260265":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH31IWIVN-260266":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH31IWIVN-260267":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Xuồng Cói Bản Ngang Năng Động -27 Zilandi Giày Xuồng Cói Bản Ngang Năng Độ… 259,000 VND 189,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH18JHLVN-208115":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH18JHLVN-208116":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH18JHLVN-208117":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH18JHLVN-208118":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH18JHLVN-208119":{"price":"259,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đế Họa Tiết -40 Something Borrowed Giày Đế Xuồng Đế Họa Tiết… 479,000 VND 289,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046SH67JZSVN-263013":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH67JZSVN-263014":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH67JZSVN-263015":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH67JZSVN-263016":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH67JZSVN-263017":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Xăng Đan Da Đế Xuồng -40 EZRA by ZALORA Xăng Đan Da Đế Xuồng 479,000 VND 289,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH13MLIVN-268307":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH13MLIVN-268308":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH13MLIVN-268309":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH13MLIVN-268310":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH13MLIVN-268311":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH13MLIVN-268312":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu -45 The Z Collections Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu… 399,000 VND 219,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH80OWDVN-273849":{"price":"399,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"45%"},"TH099SH80OWDVN-273850":{"price":"399,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"45%"},"TH099SH80OWDVN-273851":{"price":"399,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"45%"},"TH099SH80OWDVN-273852":{"price":"399,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"45%"},"TH099SH80OWDVN-273853":{"price":"399,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"45%"}}}
 • Giày Nữ Đế Xuồng -10 Sulily Giày Nữ Đế Xuồng 410,000 VND 369,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH91CPKVN-304154":{"price":"410,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"10%"},"SU809SH91CPKVN-304155":{"price":"410,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"10%"},"SU809SH91CPKVN-304156":{"price":"410,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"10%"},"SU809SH91CPKVN-304157":{"price":"410,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"10%"},"SU809SH91CPKVN-304158":{"price":"410,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Giày Đế Cói Xuồng Phối Màu Quai -38 Something Borrowed Giày Đế Cói Xuồng Phối Màu Quai… 469,000 VND 289,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046SH70JZPVN-262998":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"SO046SH70JZPVN-262999":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"SO046SH70JZPVN-263000":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"SO046SH70JZPVN-263001":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"SO046SH70JZPVN-263002":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Đế Xuồng -30 JSHOES Giày Đế Xuồng 3,740,000 VND 2,618,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 36.5 37.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"JS121SH63FAAVN-309594":{"price":"3,740,000","special_price":"2,618,000","saving_percentage":"30%"},"JS121SH63FAAVN-309595":{"price":"3,740,000","special_price":"2,618,000","saving_percentage":"30%"},"JS121SH63FAAVN-309596":{"price":"3,740,000","special_price":"2,618,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Xăng Đan Đế Xuồng Quai Bản Lớn -29 EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Đế Xuồng Quai Bản… 489,000 VND 349,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH99QHWVN-276825":{"price":"489,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH99QHWVN-276826":{"price":"489,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH99QHWVN-276827":{"price":"489,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH99QHWVN-276828":{"price":"489,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084SH99QHWVN-276829":{"price":"489,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Gót Beo -48 The Z Collections Giày Đế Xuồng Nữ Gót Beo 419,000 VND 219,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH75OWIVN-273874":{"price":"419,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH75OWIVN-273875":{"price":"419,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH75OWIVN-273876":{"price":"419,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH75OWIVN-273877":{"price":"419,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH75OWIVN-273878":{"price":"419,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Giày Đế Xuồng -30 JSHOES Giày Đế Xuồng 3,740,000 VND 2,618,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 36.5 37 37.5
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"JS121SH62FABVN-309597":{"price":"3,740,000","special_price":"2,618,000","saving_percentage":"30%"},"JS121SH62FABVN-309598":{"price":"3,740,000","special_price":"2,618,000","saving_percentage":"30%"},"JS121SH62FABVN-309599":{"price":"3,740,000","special_price":"2,618,000","saving_percentage":"30%"},"JS121SH62FABVN-309600":{"price":"3,740,000","special_price":"2,618,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu -45 The Z Collections Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu… 399,000 VND 219,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH78OWFVN-273859":{"price":"399,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"45%"},"TH099SH78OWFVN-273860":{"price":"399,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"45%"},"TH099SH78OWFVN-273861":{"price":"399,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"45%"},"TH099SH78OWFVN-273862":{"price":"399,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"45%"},"TH099SH78OWFVN-273863":{"price":"399,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"45%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng -20 Me Girl Giày Sandal Đế Xuồng 395,000 VND 316,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH87PSYVN-275684":{"price":"395,000","special_price":"316,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH87PSYVN-275685":{"price":"395,000","special_price":"316,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH87PSYVN-275686":{"price":"395,000","special_price":"316,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH87PSYVN-275687":{"price":"395,000","special_price":"316,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH87PSYVN-275688":{"price":"395,000","special_price":"316,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Đế Xuồng In Họa Tiết -28 EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng In Họa Tiết… 459,000 VND 329,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH56XXRVN-294191":{"price":"459,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH56XXRVN-294192":{"price":"459,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH56XXRVN-294193":{"price":"459,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH56XXRVN-294194":{"price":"459,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH56XXRVN-294195":{"price":"459,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Quai Khác Màu -40 Something Borrowed Giày Đế Xuồng Phối Quai Khác Màu… 529,000 VND 319,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046SH65JZUVN-263023":{"price":"529,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH65JZUVN-263024":{"price":"529,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH65JZUVN-263025":{"price":"529,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH65JZUVN-263026":{"price":"529,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH65JZUVN-263027":{"price":"529,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chữ T -28 EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 459,000 VND 329,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH60XXNVN-294171":{"price":"459,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH60XXNVN-294172":{"price":"459,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH60XXNVN-294173":{"price":"459,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH60XXNVN-294174":{"price":"459,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH60XXNVN-294175":{"price":"459,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Sọc Mũi Nhọn -20 Sulily Giày Đế Xuồng Sọc Mũi Nhọn… 390,000 VND 312,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH71JKEVN-261573":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SU809SH71JKEVN-261574":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SU809SH71JKEVN-261575":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SU809SH71JKEVN-261576":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SU809SH71JKEVN-261577":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Búp Bê Đế Xuồng -10 Me Girl Giày Búp Bê Đế Xuồng 284,000 VND 256,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH88JBVVN-260816":{"price":"284,000","special_price":"256,000","saving_percentage":"10%"},"ME013SH88JBVVN-260817":{"price":"284,000","special_price":"256,000","saving_percentage":"10%"},"ME013SH88JBVVN-260818":{"price":"284,000","special_price":"256,000","saving_percentage":"10%"},"ME013SH88JBVVN-260819":{"price":"284,000","special_price":"256,000","saving_percentage":"10%"},"ME013SH88JBVVN-260820":{"price":"284,000","special_price":"256,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Gót Beo -48 The Z Collections Giày Đế Xuồng Nữ Gót Beo 419,000 VND 219,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH74OWJVN-273879":{"price":"419,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH74OWJVN-273880":{"price":"419,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH74OWJVN-273881":{"price":"419,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH74OWJVN-273882":{"price":"419,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH74OWJVN-273883":{"price":"419,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu -45 The Z Collections Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu… 399,000 VND 219,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH81OWCVN-273844":{"price":"399,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"45%"},"TH099SH81OWCVN-273845":{"price":"399,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"45%"},"TH099SH81OWCVN-273846":{"price":"399,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"45%"},"TH099SH81OWCVN-273847":{"price":"399,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"45%"},"TH099SH81OWCVN-273848":{"price":"399,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"45%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Quai Cổ Màu -38 Something Borrowed Giày Đế Xuồng Phối Quai Cổ Màu… 419,000 VND 259,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046SH35IWEVN-260243":{"price":"419,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"38%"},"SO046SH35IWEVN-260244":{"price":"419,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"38%"},"SO046SH35IWEVN-260245":{"price":"419,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"38%"},"SO046SH35IWEVN-260246":{"price":"419,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"38%"},"SO046SH35IWEVN-260247":{"price":"419,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Búp Bê Đế Xuồng -20 Me Girl Giày Búp Bê Đế Xuồng 340,000 VND 272,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH42UCFVN-285059":{"price":"340,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH42UCFVN-285060":{"price":"340,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH42UCFVN-285061":{"price":"340,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH42UCFVN-285062":{"price":"340,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"20%"},"ME013SH42UCFVN-285063":{"price":"340,000","special_price":"272,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Xăng Đan Đế Xuồng Quai Hai Màu -14 EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Đế Xuồng Quai Hai… 429,000 VND 369,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH63XXKVN-294156":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH63XXKVN-294157":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH63XXKVN-294158":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH63XXKVN-294159":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084SH63XXKVN-294160":{"price":"429,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Cổ -40 Something Borrowed Giày Đế Xuồng Quai Cổ 429,000 VND 259,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046SH34IWFVN-260248":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH34IWFVN-260249":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH34IWFVN-260250":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH34IWFVN-260251":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH34IWFVN-260252":{"price":"429,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đế Họa Tiết -40 Something Borrowed Giày Đế Xuồng Đế Họa Tiết… 479,000 VND 289,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046SH66JZTVN-263018":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH66JZTVN-263019":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH66JZTVN-263020":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH66JZTVN-263021":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH66JZTVN-263022":{"price":"479,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Xăng Đan Đế Xuồng Quai Hai Màu -28 EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Đế Xuồng Quai Hai… 429,000 VND 309,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH62XXLVN-294161":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH62XXLVN-294162":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH62XXLVN-294163":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH62XXLVN-294164":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH62XXLVN-294165":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Nữ Đế Xuồng -10 Sulily Giày Nữ Đế Xuồng 410,000 VND 369,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH79CPWVN-304214":{"price":"410,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"10%"},"SU809SH79CPWVN-304215":{"price":"410,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"10%"},"SU809SH79CPWVN-304216":{"price":"410,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"10%"},"SU809SH79CPWVN-304217":{"price":"410,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"10%"},"SU809SH79CPWVN-304218":{"price":"410,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Màu Quai -40 Something Borrowed Giày Đế Xuồng Phối Màu Quai… 449,000 VND 269,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046SH39IWAVN-260223":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH39IWAVN-260224":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH39IWAVN-260225":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH39IWAVN-260226":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"SO046SH39IWAVN-260227":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Sọc Mũi Nhọn -20 Sulily Giày Đế Xuồng Sọc Mũi Nhọn… 390,000 VND 312,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH70JKFVN-261578":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SU809SH70JKFVN-261579":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SU809SH70JKFVN-261580":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SU809SH70JKFVN-261581":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"},"SU809SH70JKFVN-261582":{"price":"390,000","special_price":"312,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Đế Cói Xuồng Phối Màu Quai -38 Something Borrowed Giày Đế Cói Xuồng Phối Màu Quai… 469,000 VND 289,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046SH69JZQVN-263003":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"SO046SH69JZQVN-263004":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"SO046SH69JZQVN-263005":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"SO046SH69JZQVN-263006":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"SO046SH69JZQVN-263007":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Cổ -28 EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Cổ 429,000 VND 309,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH49RKSVN-279497":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH49RKSVN-279498":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH49RKSVN-279499":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH49RKSVN-279500":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH49RKSVN-279501":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}
Sắp xếp