Mua GIàY Đế XUồNG: (141 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 38% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 469,000 VND GIẢM CÒN 289,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH19BMEVN-318412":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH19BMEVN-318413":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH19BMEVN-318414":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH19BMEVN-318415":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH19BMEVN-318416":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH19BMEVN-318417":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Xéo 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Xéo 469,000 VND GIẢM CÒN 329,000 VND Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH88BNJVN-318568":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH88BNJVN-318569":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH88BNJVN-318570":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH88BNJVN-318571":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH88BNJVN-318572":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Satin 42% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Satin 429,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH80BWPVN-302440":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH80BWPVN-302441":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH80BWPVN-302442":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH80BWPVN-302443":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH80BWPVN-302444":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đính Hạt 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đính Hạt 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH21BMCVN-318402":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH21BMCVN-318403":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH21BMCVN-318404":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH21BMCVN-318405":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH21BMCVN-318406":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Satin 42% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Satin 429,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH78BWRVN-302450":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH78BWRVN-302451":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH78BWRVN-302452":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH78BWRVN-302453":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084SH78BWRVN-302454":{"price":"429,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"42%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Strappy 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Strappy 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH91BNGVN-318553":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH91BNGVN-318554":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH91BNGVN-318555":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH91BNGVN-318556":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH91BNGVN-318557":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 27% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Chữ T 449,000 VND GIẢM CÒN 329,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH18BMFVN-318418":{"price":"449,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH18BMFVN-318419":{"price":"449,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH18BMFVN-318420":{"price":"449,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH18BMFVN-318421":{"price":"449,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH18BMFVN-318422":{"price":"449,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Bít Mũi Họa Tiết Hoa 27% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Bít Mũi Họa Tiết Hoa 449,000 VND GIẢM CÒN 329,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH77BNUVN-318623":{"price":"449,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH77BNUVN-318624":{"price":"449,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH77BNUVN-318625":{"price":"449,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH77BNUVN-318626":{"price":"449,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH77BNUVN-318627":{"price":"449,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Giày Đế Xuồng In Họa Tiết 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng In Họa Tiết 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH58XXPVN-294181":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH58XXPVN-294182":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH58XXPVN-294183":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH58XXPVN-294184":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH58XXPVN-294185":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu 28% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu 399,000 VND GIẢM CÒN 289,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH70VJTVN-288047":{"price":"399,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH70VJTVN-288048":{"price":"399,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH70VJTVN-288049":{"price":"399,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH70VJTVN-288050":{"price":"399,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH70VJTVN-288051":{"price":"399,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Chéo 48% OFF The Z Collections Giày Đế Xuồng Quai Chéo 399,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH56DMXVN-248651":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH56DMXVN-248652":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH56DMXVN-248653":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH56DMXVN-248654":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH56DMXVN-248655":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Xéo 38% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Xéo 469,000 VND GIẢM CÒN 289,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH89BNIVN-318563":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH89BNIVN-318564":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH89BNIVN-318565":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH89BNIVN-318566":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH89BNIVN-318567":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Đế Cói Xuồng Quai Chữ T 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Cói Xuồng Quai Chữ T 429,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH50BXTVN-302590":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH50BXTVN-302591":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH50BXTVN-302592":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH50BXTVN-302593":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH50BXTVN-302594":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Pointed Wedge Court Shoes 30% OFF New Look Pointed Wedge Court Shoes 899,000 VND GIẢM CÒN 629,000 VND Kích cỡ 5 6 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112SH72AGPVN-299190":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"NE112SH72AGPVN-299191":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"NE112SH72AGPVN-299192":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"NE112SH72AGPVN-299193":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"NE112SH72AGPVN-299194":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"NE112SH72AGPVN-299195":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Đính Hạt 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Đính Hạt 469,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH22BMBVN-318397":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH22BMBVN-318398":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH22BMBVN-318399":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH22BMBVN-318400":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH22BMBVN-318401":{"price":"469,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng In Họa Tiết 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng In Họa Tiết 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH56XXRVN-294191":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH56XXRVN-294192":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH56XXRVN-294193":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH56XXRVN-294194":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH56XXRVN-294195":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Hở Mũi 30% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ Hở Mũi 429,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH64VJZVN-288077":{"price":"429,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH64VJZVN-288078":{"price":"429,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH64VJZVN-288079":{"price":"429,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH64VJZVN-288080":{"price":"429,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH64VJZVN-288081":{"price":"429,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Viền Đinh TIK 49% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Viền Đinh TIK 549,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH69DUCVN-249515":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH69DUCVN-249516":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH69DUCVN-249517":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH69DUCVN-249518":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"KO983SH69DUCVN-249519":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Peeptoe Contrast Aztec Print Wedges 40% OFF New Look Peeptoe Contrast Aztec Print Wedges 1,399,000 VND GIẢM CÒN 839,000 VND Kích cỡ 4 5 6 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112SH60AHBVN-299262":{"price":"1,399,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH60AHBVN-299263":{"price":"1,399,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH60AHBVN-299264":{"price":"1,399,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH60AHBVN-299265":{"price":"1,399,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH60AHBVN-299266":{"price":"1,399,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"40%"},"NE112SH60AHBVN-299267":{"price":"1,399,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Họa Tiết Hoa Quai Chữ T 38% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Họa Tiết Hoa Quai Chữ T 469,000 VND GIẢM CÒN 289,000 VND Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH78BNTVN-318618":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH78BNTVN-318619":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH78BNTVN-318620":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH78BNTVN-318621":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084SH78BNTVN-318622":{"price":"469,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu 28% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ Cách Điệu 399,000 VND GIẢM CÒN 289,000 VND Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH71VJSVN-288042":{"price":"399,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH71VJSVN-288043":{"price":"399,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH71VJSVN-288044":{"price":"399,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH71VJSVN-288045":{"price":"399,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH71VJSVN-288046":{"price":"399,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Đế Cói Xuồng Quai Chữ T 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Cói Xuồng Quai Chữ T 429,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH51BXSVN-302585":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH51BXSVN-302586":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH51BXSVN-302587":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH51BXSVN-302588":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH51BXSVN-302589":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Búp Bê Dấu Gót Giọt Nước 34% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Dấu Gót Giọt Nước 799,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH94SNTVN-281921":{"price":"799,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"34%"},"KO983SH94SNTVN-281922":{"price":"799,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"34%"},"KO983SH94SNTVN-281923":{"price":"799,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"34%"},"KO983SH94SNTVN-281924":{"price":"799,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"34%"},"KO983SH94SNTVN-281925":{"price":"799,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"34%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Quai Khác Màu 50% OFF Something Borrowed Giày Đế Xuồng Phối Quai Khác Màu 498,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046SH64JZVVN-263028":{"price":"498,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"SO046SH64JZVVN-263029":{"price":"498,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"SO046SH64JZVVN-263030":{"price":"498,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"SO046SH64JZVVN-263031":{"price":"498,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"SO046SH64JZVVN-263032":{"price":"498,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Xăng Đan Đế Xuồng Viền Đinh 51% OFF EZRA by ZALORA Xăng Đan Đế Xuồng Viền Đinh 469,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 38 39 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH19MLCVN-268271":{"price":"469,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"51%"},"EZ084SH19MLCVN-268272":{"price":"469,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"51%"},"EZ084SH19MLCVN-268273":{"price":"469,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"51%"},"EZ084SH19MLCVN-268274":{"price":"469,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"51%"},"EZ084SH19MLCVN-268275":{"price":"469,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"51%"},"EZ084SH19MLCVN-268276":{"price":"469,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"51%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Dây Hai Màu 50% OFF Something Borrowed Giày Đế Xuồng Phối Dây Hai Màu 438,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046SH31IWIVN-260263":{"price":"438,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"50%"},"SO046SH31IWIVN-260264":{"price":"438,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"50%"},"SO046SH31IWIVN-260265":{"price":"438,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"50%"},"SO046SH31IWIVN-260266":{"price":"438,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"50%"},"SO046SH31IWIVN-260267":{"price":"438,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Hở Ngón 19% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Hở Ngón 469,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH24BLZVN-318387":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH24BLZVN-318388":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH24BLZVN-318389":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH24BLZVN-318390":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"EZ084SH24BLZVN-318391":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Đế Xuồng S10 28% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng S10 429,000 VND GIẢM CÒN 309,000 VND Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH90VIZVN-287947":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH90VIZVN-287948":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH90VIZVN-287949":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH90VIZVN-287950":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH90VIZVN-287951":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Khoét Đế 20% OFF Senta Giày Đế Xuồng Khoét Đế 899,000 VND GIẢM CÒN 720,000 VND Kích cỡ 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH23EEMVN-307857":{"price":"899,000","special_price":"720,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH23EEMVN-307858":{"price":"899,000","special_price":"720,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH23EEMVN-307859":{"price":"899,000","special_price":"720,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH23EEMVN-307860":{"price":"899,000","special_price":"720,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH23EEMVN-307861":{"price":"899,000","special_price":"720,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Xăng Đan Đế Xuồng Quai Hai Màu 50% OFF EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Đế Xuồng Quai Hai Màu 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH64XXJVN-294151":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH64XXJVN-294152":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH64XXJVN-294153":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH64XXJVN-294154":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084SH64XXJVN-294155":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Dây Hai Màu 50% OFF Something Borrowed Giày Đế Xuồng Phối Dây Hai Màu 438,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046SH33IWGVN-260253":{"price":"438,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"50%"},"SO046SH33IWGVN-260254":{"price":"438,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"50%"},"SO046SH33IWGVN-260255":{"price":"438,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"50%"},"SO046SH33IWGVN-260256":{"price":"438,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"50%"},"SO046SH33IWGVN-260257":{"price":"438,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Xăng Đan Đế Xuồng Chấm Bi 47% OFF EZRA by ZALORA Xăng Đan Đế Xuồng Chấm Bi 429,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 38 39 40 41
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH09MLMVN-268331":{"price":"429,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"47%"},"EZ084SH09MLMVN-268332":{"price":"429,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"47%"},"EZ084SH09MLMVN-268333":{"price":"429,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"47%"},"EZ084SH09MLMVN-268334":{"price":"429,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"47%"},"EZ084SH09MLMVN-268335":{"price":"429,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"47%"},"EZ084SH09MLMVN-268336":{"price":"429,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"47%"}}}
 • Giày Đế Xuồng 20% OFF Senta Giày Đế Xuồng 619,000 VND GIẢM CÒN 496,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH14XJXVN-292686":{"price":"619,000","special_price":"496,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH14XJXVN-292687":{"price":"619,000","special_price":"496,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH14XJXVN-292688":{"price":"619,000","special_price":"496,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH14XJXVN-292689":{"price":"619,000","special_price":"496,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH14XJXVN-292690":{"price":"619,000","special_price":"496,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Xăng Đan Đế Xuồng Quai Bản Lớn 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Đế Xuồng Quai Bản Lớn 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH98QHXVN-276830":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH98QHXVN-276831":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH98QHXVN-276832":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH98QHXVN-276833":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH98QHXVN-276834":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Bọc Vải Hoa 48% OFF The Z Collections Giày Đế Xuồng Bọc Vải Hoa 399,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH81AFIVN-241324":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH81AFIVN-241325":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH81AFIVN-241326":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH81AFIVN-241327":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Giày Xăng Đan Đế Xuồng 40% OFF EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Đế Xuồng 399,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH91DOAVN-323408":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH91DOAVN-323409":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH91DOAVN-323410":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH91DOAVN-323411":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084SH91DOAVN-323412":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Satin 49% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Satin 429,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH79BWQVN-302445":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH79BWQVN-302446":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH79BWQVN-302447":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH79BWQVN-302448":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084SH79BWQVN-302449":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Sọc 49% OFF The Z Collections Giày Đế Xuồng Phối Sọc 429,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH75HIEVN-257134":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH75HIEVN-257135":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH75HIEVN-257136":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH75HIEVN-257137":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"TH099SH75HIEVN-257138":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Ba Dây Ngang 50% OFF The Z Collections Giày Đế Xuồng Ba Dây Ngang 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH85GGWVN-254820":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH85GGWVN-254821":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH85GGWVN-254822":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH85GGWVN-254823":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"TH099SH85GGWVN-254824":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Đế Xuồng S10 28% OFF Koumi Koumi Giày Đế Xuồng S10 429,000 VND GIẢM CÒN 309,000 VND Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH92VIXVN-287937":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH92VIXVN-287938":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH92VIXVN-287939":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH92VIXVN-287940":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"KO983SH92VIXVN-287941":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Xuồng Cói Bản Ngang Năng Động 30% OFF Zilandi Giày Xuồng Cói Bản Ngang Năng Động 269,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH18JHLVN-208115":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH18JHLVN-208116":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH18JHLVN-208117":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH18JHLVN-208118":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH18JHLVN-208119":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Đế Xuồng 20% OFF Senta Giày Đế Xuồng 579,000 VND GIẢM CÒN 464,000 VND Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH40XIXVN-292556":{"price":"579,000","special_price":"464,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH40XIXVN-292557":{"price":"579,000","special_price":"464,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH40XIXVN-292558":{"price":"579,000","special_price":"464,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH40XIXVN-292559":{"price":"579,000","special_price":"464,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH40XIXVN-292560":{"price":"579,000","special_price":"464,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Phối Quai Khác Màu 50% OFF Something Borrowed Giày Đế Xuồng Phối Quai Khác Màu 498,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046SH65JZUVN-263023":{"price":"498,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"SO046SH65JZUVN-263024":{"price":"498,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"SO046SH65JZUVN-263025":{"price":"498,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"SO046SH65JZUVN-263026":{"price":"498,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"SO046SH65JZUVN-263027":{"price":"498,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Giày Đế Xuồng 20% OFF Senta Giày Đế Xuồng 647,000 VND GIẢM CÒN 518,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH38XIZVN-292566":{"price":"647,000","special_price":"518,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH38XIZVN-292567":{"price":"647,000","special_price":"518,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH38XIZVN-292568":{"price":"647,000","special_price":"518,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH38XIZVN-292569":{"price":"647,000","special_price":"518,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH38XIZVN-292570":{"price":"647,000","special_price":"518,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Bọc Vải Hoa 48% OFF The Z Collections Giày Đế Xuồng Bọc Vải Hoa 399,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH82AFHVN-241320":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH82AFHVN-241321":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH82AFHVN-241322":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH82AFHVN-241323":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Giày Búp Bê Dấu Gót Giọt Nước 34% OFF Koumi Koumi Giày Búp Bê Dấu Gót Giọt Nước 799,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH95SNSVN-281916":{"price":"799,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"34%"},"KO983SH95SNSVN-281917":{"price":"799,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"34%"},"KO983SH95SNSVN-281918":{"price":"799,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"34%"},"KO983SH95SNSVN-281919":{"price":"799,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"34%"},"KO983SH95SNSVN-281920":{"price":"799,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"34%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Quai Xéo 27% OFF EZRA by ZALORA Giày Đế Xuồng Quai Xéo 449,000 VND GIẢM CÒN 329,000 VND Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH87BNKVN-318573":{"price":"449,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH87BNKVN-318574":{"price":"449,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH87BNKVN-318575":{"price":"449,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH87BNKVN-318576":{"price":"449,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"27%"},"EZ084SH87BNKVN-318577":{"price":"449,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Vải Kim tuyến 48% OFF The Z Collections Giày Đế Xuồng Vải Kim tuyến 399,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH099SH86AFDVN-241304":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH86AFDVN-241305":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH86AFDVN-241306":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"},"TH099SH86AFDVN-241307":{"price":"399,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"48%"}}}