786 sản phẩm tìm thấy

 • Giày Sandals Phối Kim Loại Trang Trí ZALORA Giày Sandals Phối Kim Loại Trang Trí 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH09FWSVN-423834":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH09FWSVN-423835":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH09FWSVN-423836":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH09FWSVN-423837":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH09FWSVN-423838":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH03SIAVN-449537":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03SIAVN-449538":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03SIAVN-449539":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03SIAVN-449540":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03SIAVN-449541":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nhung Tua Rua Up & Go Giày Sandal Nhung Tua Rua 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH46QTXVN-445703":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH46QTXVN-445704":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH46QTXVN-445705":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH46QTXVN-445706":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH46QTXVN-445707":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Gosto Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH50WVLVN-458116":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH50WVLVN-458117":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH50WVLVN-458118":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH50WVLVN-458119":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH50WVLVN-458120":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH50WVLVN-458121":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nhung Tua Rua Up & Go Giày Sandal Nhung Tua Rua 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH49QTUVN-445688":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH49QTUVN-445689":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH49QTUVN-445690":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH49QTUVN-445691":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH49QTUVN-445692":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH45NNIVN-438791":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45NNIVN-438792":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45NNIVN-438793":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45NNIVN-438794":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45NNIVN-438795":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Hai Quai Ngang ZALORA Giày Sandals Hai Quai Ngang 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH76TNVVN-451555":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76TNVVN-451556":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76TNVVN-451557":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76TNVVN-451558":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH76TNVVN-451559":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH10WHPVN-457278":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH10WHPVN-457279":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH10WHPVN-457280":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH10WHPVN-457281":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH10WHPVN-457282":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Bản Lớn Zilandi Giày Sandal Nữ Bản Lớn 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH47OZSVN-442384":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47OZSVN-442385":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47OZSVN-442386":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47OZSVN-442387":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47OZSVN-442388":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Vuông Nữ Koumi Koumi Giày Đế Vuông Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH23SHGVN-449437":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23SHGVN-449438":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23SHGVN-449439":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23SHGVN-449440":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23SHGVN-449441":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH13WHMVN-457263":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH13WHMVN-457264":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH13WHMVN-457265":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH13WHMVN-457266":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH13WHMVN-457267":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Bản Lớn Zilandi Giày Sandal Nữ Bản Lớn 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH48OZRVN-442379":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48OZRVN-442380":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48OZRVN-442381":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48OZRVN-442382":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH48OZRVN-442383":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai T Cut-Out ZALORA Giày Sandals Quai T Cut-Out 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH24GHRVN-424489":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24GHRVN-424490":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24GHRVN-424491":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24GHRVN-424492":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24GHRVN-424493":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 179,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH06PMVVN-443380":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06PMVVN-443381":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06PMVVN-443382":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06PMVVN-443383":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06PMVVN-443384":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH29NNYVN-438871":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29NNYVN-438872":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29NNYVN-438873":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29NNYVN-438874":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH29NNYVN-438875":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Quai Chéo Vòng Cổ Senta Cao Gót Quai Chéo Vòng Cổ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH54RYJVN-448507":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH54RYJVN-448508":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH54RYJVN-448509":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH54RYJVN-448510":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH54RYJVN-448511":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Hai Quai Ngang ZALORA Giày Sandals Hai Quai Ngang 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH77TNUVN-451550":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH77TNUVN-451551":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH77TNUVN-451552":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH77TNUVN-451553":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH77TNUVN-451554":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH36NNRVN-438836":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36NNRVN-438837":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36NNRVN-438838":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36NNRVN-438839":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36NNRVN-438840":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót AZ79 Giày Sandal Nữ Cao Gót 289,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH05YRIVN-461410":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH05YRIVN-461411":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH05YRIVN-461412":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH05YRIVN-461413":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH05YRIVN-461414":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Kẹp Chéo Senta Sandal Kẹp Chéo 335,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH18YQVVN-461360":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH18YQVVN-461361":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH18YQVVN-461362":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH18YQVVN-461363":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH18YQVVN-461364":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Kim Loại Trang Trí ZALORA Giày Sandals Phối Kim Loại Trang Trí 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH08FWTVN-423839":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08FWTVN-423840":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08FWTVN-423841":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08FWTVN-423842":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08FWTVN-423843":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH98RWRVN-448278":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH98RWRVN-448279":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH98RWRVN-448280":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH98RWRVN-448281":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH98RWRVN-448282":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH94SIJVN-449585":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH94SIJVN-449586":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH94SIJVN-449587":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH94SIJVN-449588":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH94SIJVN-449589":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Arial Rubi Giày Sandals Arial 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH19BTWSG-672741":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19BTWSG-672742":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19BTWSG-672743":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19BTWSG-672744":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19BTWSG-672745":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19BTWSG-672746":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19BTWSG-672747":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đính Hoa ZALORA Giày Sandals Đính Hoa 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH48CDBVN-415552":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH48CDBVN-415553":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH48CDBVN-415554":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH48CDBVN-415555":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH48CDBVN-415556":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đính Hoa ZALORA Giày Sandals Đính Hoa 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH50CCZVN-415542":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH50CCZVN-415543":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH50CCZVN-415544":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH50CCZVN-415545":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH50CCZVN-415546":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH16WHJVN-457248":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH16WHJVN-457249":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH16WHJVN-457250":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH16WHJVN-457251":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH16WHJVN-457252":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đính Đinh Tán ZALORA Giày Sandals Đính Đinh Tán 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH79TNSVN-451540":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH79TNSVN-451541":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH79TNSVN-451542":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH79TNSVN-451543":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH79TNSVN-451544":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Trùm Quai Ngang Senta Sandal Trùm Quai Ngang 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH32RZFVN-448623":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH32RZFVN-448624":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH32RZFVN-448625":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH32RZFVN-448626":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH32RZFVN-448627":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH37NNQVN-438831":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37NNQVN-438832":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37NNQVN-438833":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37NNQVN-438834":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37NNQVN-438835":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH95RWUVN-448293":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95RWUVN-448294":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95RWUVN-448295":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95RWUVN-448296":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95RWUVN-448297":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH32NNVVN-438856":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32NNVVN-438857":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32NNVVN-438858":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32NNVVN-438859":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32NNVVN-438860":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Rọ Senta Sandal Quai Rọ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH16YQXVN-461370":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH16YQXVN-461371":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH16YQXVN-461372":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH16YQXVN-461373":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH16YQXVN-461374":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đính Đinh Tán ZALORA Giày Sandals Đính Đinh Tán 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH81TNQVN-451530":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH81TNQVN-451531":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH81TNQVN-451532":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH81TNQVN-451533":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH81TNQVN-451534":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đính Đinh Tán Cổ Cao ZALORA Giày Sandal Đính Đinh Tán Cổ Cao 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH13GICVN-424547":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH13GICVN-424548":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH13GICVN-424549":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH13GICVN-424550":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH13GICVN-424551":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH11WHOVN-457273":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH11WHOVN-457274":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH11WHOVN-457275":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH11WHOVN-457276":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH11WHOVN-457277":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH39NNOVN-438821":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39NNOVN-438822":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39NNOVN-438823":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39NNOVN-438824":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39NNOVN-438825":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH40NNNVN-438816":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40NNNVN-438817":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40NNNVN-438818":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40NNNVN-438819":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40NNNVN-438820":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Nữ 2 Quai Mũi Senta Sandal Nữ 2 Quai Mũi 325,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH29YQKVN-461305":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH29YQKVN-461306":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH29YQKVN-461307":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH29YQKVN-461308":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH29YQKVN-461309":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Rọ Senta Sandal Quai Rọ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH34RZDVN-448613":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH34RZDVN-448614":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH34RZDVN-448615":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH34RZDVN-448616":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH34RZDVN-448617":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH48NNFVN-438776":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH48NNFVN-438777":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH48NNFVN-438778":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH48NNFVN-438779":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH48NNFVN-438780":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Up & Go Giày Sandal Nữ Cao Gót 530,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH26XTLVN-459737":{"price":"530,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH26XTLVN-459738":{"price":"530,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH26XTLVN-459739":{"price":"530,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH14WHLVN-457258":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH14WHLVN-457259":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH14WHLVN-457260":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH14WHLVN-457261":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH14WHLVN-457262":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Sulily Giày Sandal Đế Xuồng 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH41UASVN-452483":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH41UASVN-452484":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH41UASVN-452485":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH41UASVN-452486":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH30NNXVN-438866":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH30NNXVN-438867":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH30NNXVN-438868":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH30NNXVN-438869":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH30NNXVN-438870":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Khóa Kim Loại Trang Trí Something Borrowed Giày Sandals Phối Khóa Kim Loại Trang Trí 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH45YDIVN-407712":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH45YDIVN-407713":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH45YDIVN-407714":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH45YDIVN-407715":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH45YDIVN-407716":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH28NNZVN-438876":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28NNZVN-438877":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28NNZVN-438878":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28NNZVN-438879":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH28NNZVN-438880":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH38NNPVN-438826":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38NNPVN-438827":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38NNPVN-438828":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38NNPVN-438829":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38NNPVN-438830":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH03RWMVN-448253":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03RWMVN-448254":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03RWMVN-448255":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03RWMVN-448256":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03RWMVN-448257":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xuồng Quai Bản Lớn Đế Cói Senta Xuồng Quai Bản Lớn Đế Cói 349,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH00GMLVN-424912":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH00GMLVN-424913":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH00GMLVN-424914":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH00GMLVN-424915":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH00GMLVN-424916":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Da Nữ Casual Giày Sandal Da Nữ 385,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA632SH18TENVN-450912":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH18TENVN-450913":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH18TENVN-450914":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA632SH18TENVN-450915":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH83SIUVN-449643":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83SIUVN-449644":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83SIUVN-449645":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83SIUVN-449646":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83SIUVN-449647":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Đế Vuông Zilandi Giày Cao Gót Nữ Đế Vuông 429,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH40OZZVN-442419":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40OZZVN-442420":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40OZZVN-442421":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40OZZVN-442422":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH40OZZVN-442423":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH31NNWVN-438861":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31NNWVN-438862":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31NNWVN-438863":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31NNWVN-438864":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31NNWVN-438865":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Chéo Senta Sandal Quai Chéo 325,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH25YQOVN-461325":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH25YQOVN-461326":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH25YQOVN-461327":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH25YQOVN-461328":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH25YQOVN-461329":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals ZALORA Giày Sandals 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH94XTTVN-407044":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94XTTVN-407045":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94XTTVN-407046":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94XTTVN-407047":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH94XTTVN-407048":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót AZ79 Giày Sandal Nữ Cao Gót 289,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH07YRGVN-461400":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH07YRGVN-461401":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH07YRGVN-461402":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH07YRGVN-461403":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH07YRGVN-461404":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals ZALORA Giày Sandals 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH93XTUVN-407049":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93XTUVN-407050":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93XTUVN-407051":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93XTUVN-407052":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93XTUVN-407053":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Kẹp Chéo Senta Sandal Kẹp Chéo 335,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH21YQSVN-461345":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH21YQSVN-461346":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH21YQSVN-461347":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH21YQSVN-461348":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH21YQSVN-461349":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH17WHIVN-457243":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH17WHIVN-457244":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH17WHIVN-457245":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH17WHIVN-457246":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH17WHIVN-457247":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Vuông Nữ Koumi Koumi Giày Đế Vuông Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH25SHEVN-449427":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25SHEVN-449428":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25SHEVN-449429":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25SHEVN-449430":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25SHEVN-449431":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nhung Tua Rua Up & Go Giày Sandal Nhung Tua Rua 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH48QTVVN-445693":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH48QTVVN-445694":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH48QTVVN-445695":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH48QTVVN-445696":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH48QTVVN-445697":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals ZALORA Giày Sandals 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH95XTSVN-407039":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH95XTSVN-407040":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH95XTSVN-407041":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH95XTSVN-407042":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH95XTSVN-407043":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nhung Tua Rua Up & Go Giày Sandal Nhung Tua Rua 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH47QTWVN-445698":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH47QTWVN-445699":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH47QTWVN-445700":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH47QTWVN-445701":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH47QTWVN-445702":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Up & Go Giày Sandal Nữ Cao Gót 530,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH25XTMVN-459740":{"price":"530,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH25XTMVN-459741":{"price":"530,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH25XTMVN-459742":{"price":"530,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Kẹp Chéo Senta Sandal Kẹp Chéo 335,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH19YQUVN-461355":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH19YQUVN-461356":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH19YQUVN-461357":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH19YQUVN-461358":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH19YQUVN-461359":{"price":"335,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH42NNLVN-438806":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42NNLVN-438807":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42NNLVN-438808":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42NNLVN-438809":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42NNLVN-438810":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Tigerlily Rubi Giày Sandals Tigerlily 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH83UKYSG-656226":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83UKYSG-656227":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83UKYSG-656228":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83UKYSG-656229":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83UKYSG-656230":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83UKYSG-656231":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83UKYSG-656232":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót AZ79 Giày Sandal Nữ Cao Gót 289,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH08YRFVN-461395":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH08YRFVN-461396":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH08YRFVN-461397":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH08YRFVN-461398":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH08YRFVN-461399":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH95SIIVN-449580":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95SIIVN-449581":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95SIIVN-449582":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95SIIVN-449583":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH95SIIVN-449584":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Kẹp Nữ Vascara Giày Sandal Kẹp Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH48SKDVN-449795":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH48SKDVN-449796":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH48SKDVN-449797":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH48SKDVN-449798":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA622SH48SKDVN-449799":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH81SIWVN-449653":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH81SIWVN-449655":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH81SIWVN-449656":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH81SIWVN-449657":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH81SIWVN-449658":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Nữ Koumi Koumi Giày Đế Xuồng Nữ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH93SIKVN-449590":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93SIKVN-449591":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93SIKVN-449592":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93SIKVN-449593":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH93SIKVN-449594":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH15WHKVN-457253":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH15WHKVN-457254":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH15WHKVN-457255":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH15WHKVN-457256":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH15WHKVN-457257":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH00RWPVN-448268":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH00RWPVN-448269":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH00RWPVN-448270":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH00RWPVN-448271":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH00RWPVN-448272":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Quai Chéo Vòng Cổ Senta Cao Gót Quai Chéo Vòng Cổ 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH55RYIVN-448502":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH55RYIVN-448503":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH55RYIVN-448504":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH55RYIVN-448505":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH55RYIVN-448506":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Gosto Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH49WVMVN-458122":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH49WVMVN-458123":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH49WVMVN-458124":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH49WVMVN-458125":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH49WVMVN-458126":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH49WVMVN-458127":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Kendal Rubi Giày Sandals Kendal 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH85UKWSG-656217":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH85UKWSG-656218":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH85UKWSG-656219":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH85UKWSG-656220":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH85UKWSG-656221":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH34NNTVN-438846":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH34NNTVN-438847":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH34NNTVN-438848":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH34NNTVN-438849":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH34NNTVN-438850":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Bít Gót Isla Rubi Giày Sandals Bít Gót Isla 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH23UJKSG-656003":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH23UJKSG-656004":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH23UJKSG-656005":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH23UJKSG-656006":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH23UJKSG-656007":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Tết Lonnie Fisherman Rubi Giày Sandals Quai Tết Lonnie Fisherman 649,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH32YYHSG-666748":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH32YYHSG-666749":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH32YYHSG-666750":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH32YYHSG-666751":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH32YYHSG-666752":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH32YYHSG-666753":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót AZ79 Giày Sandal Nữ Cao Gót 289,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH06YRHVN-461405":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH06YRHVN-461406":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH06YRHVN-461407":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH06YRHVN-461408":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH06YRHVN-461409":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót AZ79 Giày Sandal Nữ Cao Gót 319,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH93YRUVN-461466":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH93YRUVN-461467":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH93YRUVN-461468":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH93YRUVN-461469":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH93YRUVN-461470":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Đế Vuông Zilandi Giày Cao Gót Nữ Đế Vuông 429,000 VND
  Kích cỡ 35 36
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH42OZXVN-442409":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42OZXVN-442410":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42OZXVN-442411":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42OZXVN-442412":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH42OZXVN-442413":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH01LRAVN-434729":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH01LRAVN-434730":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH01LRAVN-434731":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH01LRAVN-434732":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH01LRAVN-434733":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Rọ Senta Sandal Quai Rọ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH35RZCVN-448608":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH35RZCVN-448609":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH35RZCVN-448610":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH35RZCVN-448611":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH35RZCVN-448612":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai T ZALORA Giày Sandals Quai T 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH21GHUVN-424504":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH21GHUVN-424505":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH21GHUVN-424506":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH21GHUVN-424507":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH21GHUVN-424508":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Kim Loại Something Borrowed Giày Sandals Phối Kim Loại 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH48YDFVN-407698":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH48YDFVN-407699":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH48YDFVN-407700":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH48YDFVN-407701":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Chéo Senta Sandal Quai Chéo 325,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH22YQRVN-461340":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH22YQRVN-461341":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH22YQRVN-461342":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH22YQRVN-461343":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH22YQRVN-461344":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Sunny Rubi Giày Sandals Sunny 649,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH23BTSSG-672714":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH23BTSSG-672715":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH23BTSSG-672716":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH23BTSSG-672717":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH23BTSSG-672718":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH23BTSSG-672719":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH23BTSSG-672720":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đính Đinh Tán Cổ Cao ZALORA Giày Sandal Đính Đinh Tán Cổ Cao 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH12GIDVN-424552":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12GIDVN-424553":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12GIDVN-424554":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12GIDVN-424555":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12GIDVN-424556":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Gosto Giày Sandal Nữ 835,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH48WVNVN-458128":{"price":"835,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH48WVNVN-458129":{"price":"835,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH48WVNVN-458130":{"price":"835,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH48WVNVN-458131":{"price":"835,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH48WVNVN-458132":{"price":"835,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH01RWOVN-448263":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH01RWOVN-448264":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH01RWOVN-448265":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH01RWOVN-448266":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH01RWOVN-448267":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đính Đinh Tán ZALORA Giày Sandals Đính Đinh Tán 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH80TNRVN-451535":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH80TNRVN-451536":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH80TNRVN-451537":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH80TNRVN-451538":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH80TNRVN-451539":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai T ZALORA Giày Sandals Quai T 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH20GHVVN-424509":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20GHVVN-424510":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20GHVVN-424511":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20GHVVN-424512":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20GHVVN-424513":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Khóa Kim Loại Trang Trí Something Borrowed Giày Sandals Phối Khóa Kim Loại Trang Trí 349,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH47YDGVN-407702":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH47YDGVN-407703":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH47YDGVN-407704":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH47YDGVN-407705":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH47YDGVN-407706":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Sandal nữ cùng bạn đón những ngày hè rực rỡ

Những đôi giày sandal nữ cá tính là sản phẩm không thể thiếu trong tủ giày dép của các bạn gái. Vô cùng tiện lợi cho những ngày hè oi bức, giày xăng đan nữ có nhiều phong cách khác nhau phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng: xăng đan nữ đế bệt hay giày sandal nữ cao gót. Bạn sẽ luôn năng động và thoải mái khi kết hợp sandal nữ đẹp với chiếc quần shorts nữ yêu thích cùng sơ mi nữ và các phụ kiện thời trang khác như nhẫn nữ, hoa tai, lắc tay hay dây chuyền. Sẵn sàng đón nắng ngày hè nhiệt đới bạn nhé!

Khoe chân xinh mỗi ngày cùng giày xăng đan nữ

Bộ sưu tập giày sandal nữ đẹp, giày sandal nữ giá rẻ tại ZALORA.VN sẽ mang đến nhiều sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn gái. Ôm gọn đôi bàn chân mềm mại là ưu điểm tuyệt vời của thương hiệu SentaMe Girl danh tiếng. Nếu bạn yêu thích nét phá cách trong thiết kế Sulily, VinapoliRiver Island được sinh ra với các kiểu dáng thời trang độc đáo mang đến nét cá tính riêng cho người mang. Doba, Up&GoLithe.S cũng sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi dạ tiệc hay thoải mái trong những buổi đi chơi dạo phố cùng bạn bè.

Bước vào thế giới mua sắm trực tuyến đầy tiện ích của ZALORA.VN

ZALORA.VN tự hào mang đến cho bạn nhiều dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt, … Bên cạnh đó, mua sắm trực tuyến tại ZALORA.VN càng thuận tiện, dễ dàng và an toàn khi được bảo mật tất cả thông tin cá nhân và thanh toán. Hãy mua sắm xăng đan đẹp hàng hiệu ngay hôm nay tại ZALORA.VN để có những trải nghiệm mua sắm mới sành điệu bạn nhé!