Mua GIàY XăNG ĐAN: (817 sản phẩm tìm thấy)

 • Cao Gót Trụ Quai Nối Dọc Senta Cao Gót Trụ Quai Nối Dọc 419,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH86GMZVN-424982":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH86GMZVN-424983":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH86GMZVN-424984":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH86GMZVN-424985":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH86GMZVN-424986":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Xỏ Ngón Quai Cắt Lỗ Senta Sandal Xỏ Ngón Quai Cắt Lỗ 319,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH11GMAVN-424857":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH11GMAVN-424858":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH11GMAVN-424859":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH11GMAVN-424860":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH11GMAVN-424861":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandals Santa Fe Rubi Sandals Santa Fe 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH61EQGSG-620901":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH61EQGSG-620902":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH61EQGSG-620903":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH61EQGSG-620904":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH61EQGSG-620905":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH61EQGSG-620906":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Trụ Phối Sọc Senta Silver Cao Gót Trụ Phối Sọc 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH98GIRVN-424622":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH98GIRVN-424623":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH98GIRVN-424624":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH98GIRVN-424625":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH98GIRVN-424626":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH34ANHVN-412102":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH34ANHVN-412103":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH34ANHVN-412104":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH34ANHVN-412105":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH34ANHVN-412106":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nhựa Jayda Rubi Giày Nhựa Jayda 269,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH99GYISG-626386":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH99GYISG-626387":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH99GYISG-626388":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH99GYISG-626389":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH99GYISG-626390":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Chữ T ZALORA Giày Sandals Quai Chữ T 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH30YHTVN-408040":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH30YHTVN-408041":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH30YHTVN-408042":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH30YHTVN-408043":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH30YHTVN-408044":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày sandals phối kim loại Something Borrowed Giày sandals phối kim loại 429,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH89ODYVN-389019":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH89ODYVN-389020":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH89ODYVN-389021":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH89ODYVN-389022":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH89ODYVN-389023":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals In Họa Tiết ZALORA Giày Sandals In Họa Tiết 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH29NNAVN-387622":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH29NNAVN-387623":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH29NNAVN-387624":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH29NNAVN-387625":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH29NNAVN-387626":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Xỏ Ngón Rubi Giày Sandals Xỏ Ngón 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH97GYKSG-626396":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97GYKSG-626397":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97GYKSG-626398":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97GYKSG-626399":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97GYKSG-626400":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97GYKSG-626401":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97GYKSG-626402":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Up & Go Giày Sandal Nữ 370,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH24BOPVN-414559":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH24BOPVN-414560":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH24BOPVN-414561":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH24BOPVN-414562":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH24BOPVN-414563":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Chữ T ZALORA Giày Sandals Quai Chữ T 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH31YHSVN-408035":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH31YHSVN-408036":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH31YHSVN-408037":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH31YHSVN-408038":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH31YHSVN-408039":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Đan ZALORA Giày Sandals Quai Đan 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH05OWOVN-390246":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH05OWOVN-390247":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH05OWOVN-390248":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH05OWOVN-390249":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH05OWOVN-390250":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Nơ Kẹp Senta Sandal Nơ Kẹp 270,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH51DXCVN-419234":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH51DXCVN-419235":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH51DXCVN-419236":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH51DXCVN-419237":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH51DXCVN-419238":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Up & Go Giày Sandal Nữ 370,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH18BOVVN-414589":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH18BOVVN-414590":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH18BOVVN-414591":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH18BOVVN-414592":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH18BOVVN-414593":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nhựa Jayda Rubi Giày Nhựa Jayda 269,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH98GYJSG-626391":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98GYJSG-626392":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98GYJSG-626393":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98GYJSG-626394":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98GYJSG-626395":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Vinapoli Giày Sandal Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH19DBGVN-417599":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH19DBGVN-417600":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH19DBGVN-417601":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH19DBGVN-417602":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH19DBGVN-417603":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Kẹp Đính Nơ Senta Sandal Kẹp Đính Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH06GMFVN-424882":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH06GMFVN-424883":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH06GMFVN-424884":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH06GMFVN-424885":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH06GMFVN-424886":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH35ANGVN-412097":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH35ANGVN-412098":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH35ANGVN-412099":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH35ANGVN-412100":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH35ANGVN-412101":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Nữ Quai Đôi Ngang Senta Sandal Nữ Quai Đôi Ngang 325,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH54DWZVN-419219":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH54DWZVN-419220":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH54DWZVN-419221":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH54DWZVN-419222":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH54DWZVN-419223":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH31ANKVN-412117":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31ANKVN-412118":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31ANKVN-412119":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31ANKVN-412120":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31ANKVN-412121":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandals Cali Crossover Rubi Sandals Cali Crossover 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH95GYMSG-626410":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH95GYMSG-626411":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH95GYMSG-626412":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH95GYMSG-626413":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH95GYMSG-626414":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH95GYMSG-626415":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH95GYMSG-626416":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Hai Quai Đính Kim Loại Something Borrowed Giày Sandals Hai Quai Đính Kim Loại 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH94ODTVN-388994":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH94ODTVN-388995":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH94ODTVN-388996":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH94ODTVN-388997":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH94ODTVN-388998":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandals Coco Rubi Sandals Coco 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH96GYLSG-626403":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96GYLSG-626404":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96GYLSG-626405":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96GYLSG-626406":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96GYLSG-626407":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96GYLSG-626408":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96GYLSG-626409":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Kẹp Bản Kiếng Ngang Senta Sandal Kẹp Bản Kiếng Ngang 299,000 VND
  Kích cỡ 35
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH49DXEVN-419244":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Up & Go Giày Sandal Nữ 370,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH19BOUVN-414584":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH19BOUVN-414585":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH19BOUVN-414586":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH19BOUVN-414587":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH19BOUVN-414588":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandals Bindi Braid Rubi Sandals Bindi Braid 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH90GYRSG-626445":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH90GYRSG-626446":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH90GYRSG-626447":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH90GYRSG-626448":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH90GYRSG-626449":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH90GYRSG-626450":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH90GYRSG-626451":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Moss Rubi Giày Sandals Moss 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH89GYSSG-626452":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH89GYSSG-626453":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH89GYSSG-626454":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH89GYSSG-626455":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH89GYSSG-626456":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH89GYSSG-626457":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH89GYSSG-626458":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Kẹp Có Quai Cổ Senta Sandal Kẹp Có Quai Cổ 325,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH52DXBVN-419229":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH52DXBVN-419230":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH52DXBVN-419231":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH52DXBVN-419232":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH52DXBVN-419233":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Kẹp Quai Hoa Senta Sandal Kẹp Quai Hoa 239,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH07GMEVN-424877":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH07GMEVN-424878":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH07GMEVN-424879":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH07GMEVN-424880":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH07GMEVN-424881":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Trụ Quai Đôi Senta Cao Gót Trụ Quai Đôi 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH82GNDVN-425002":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH82GNDVN-425003":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH82GNDVN-425004":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH82GNDVN-425005":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH82GNDVN-425006":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Vinapoli Giày Sandal Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH18DBHVN-417604":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH18DBHVN-417605":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH18DBHVN-417606":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH18DBHVN-417607":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH18DBHVN-417608":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai T In Da Báo ZALORA Giày Sandals Quai T In Da Báo 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH15OWEVN-390196":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15OWEVN-390197":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15OWEVN-390198":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15OWEVN-390199":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH15OWEVN-390200":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Quai Chụp Mũi Senta Cao Gót Quai Chụp Mũi 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH85GNAVN-424987":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH85GNAVN-424988":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH85GNAVN-424989":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH85GNAVN-424990":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH85GNAVN-424991":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Kẹp Quai Hoa Senta Sandal Kẹp Quai Hoa 239,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH08GMDVN-424872":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH08GMDVN-424873":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH08GMDVN-424874":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH08GMDVN-424875":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH08GMDVN-424876":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Bản Chéo Zilandi Giày Sandal Bản Chéo 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH02UYJVN-401791":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02UYJVN-401792":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02UYJVN-401793":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02UYJVN-401794":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02UYJVN-401795":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Màu Rubi Giày Sandals Phối Màu 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH98EOVSG-620738":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98EOVSG-620739":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98EOVSG-620740":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98EOVSG-620741":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98EOVSG-620742":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98EOVSG-620743":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98EOVSG-620744":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH36ANFVN-412092":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36ANFVN-412093":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36ANFVN-412094":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36ANFVN-412095":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36ANFVN-412096":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Frankie Fisherman Rubi Giày Sandals Frankie Fisherman 549,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH94EOZSG-620765":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH94EOZSG-620766":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH94EOZSG-620767":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH94EOZSG-620768":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH94EOZSG-620769":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH94EOZSG-620770":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH94EOZSG-620771":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 269,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH40ANBVN-412072":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40ANBVN-412073":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40ANBVN-412074":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40ANBVN-412075":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40ANBVN-412076":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Kiểu Chiến Binh ZALORA Giày Sandals Kiểu Chiến Binh 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH29YHUVN-408045":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH29YHUVN-408046":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH29YHUVN-408047":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH29YHUVN-408048":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH29YHUVN-408049":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Màu ZALORA Giày Sandals Phối Màu 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH09OWKVN-390226":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH09OWKVN-390227":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH09OWKVN-390228":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH09OWKVN-390229":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH09OWKVN-390230":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Bản Ngang JUNO Giày Sandal Bản Ngang 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"JU206SH66BMZVN-414398":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH66BMZVN-414399":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH66BMZVN-414400":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH66BMZVN-414401":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH66BMZVN-414402":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH30ANLVN-412122":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH30ANLVN-412123":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH30ANLVN-412124":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH30ANLVN-412125":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH30ANLVN-412126":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Rọ Phối Màu Senta Silver Sandal Quai Rọ Phối Màu 400,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH92GIXVN-424652":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH92GIXVN-424653":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH92GIXVN-424654":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH92GIXVN-424655":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH92GIXVN-424656":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandals Cleo Rubi Sandals Cleo 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH69EPYSG-620865":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH69EPYSG-620866":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH69EPYSG-620867":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH69EPYSG-620868":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH69EPYSG-620869":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH69EPYSG-620870":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH69EPYSG-620871":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandals Cleo Rubi Sandals Cleo 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH68EPZSG-620872":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH68EPZSG-620873":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH68EPZSG-620874":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH68EPZSG-620875":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH68EPZSG-620876":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH68EPZSG-620877":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH68EPZSG-620878":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Bản Ngang JUNO Giày Sandal Bản Ngang 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"JU206SH68BMXVN-414388":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH68BMXVN-414389":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH68BMXVN-414390":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH68BMXVN-414391":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH68BMXVN-414392":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nơ Đế Bệt JUNO Giày Sandal Nơ Đế Bệt 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"JU206SH69BMWVN-414383":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH69BMWVN-414384":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH69BMWVN-414385":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH69BMWVN-414386":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH69BMWVN-414387":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Gót Trụ AZ79 Giày Sandal Gót Trụ 539,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH34ENDVN-420990":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH34ENDVN-420991":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH34ENDVN-420992":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH34ENDVN-420993":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH34ENDVN-420994":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 269,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH33ANIVN-412107":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33ANIVN-412108":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33ANIVN-412109":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33ANIVN-412110":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33ANIVN-412111":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nhựa Lola Rubi Giày Nhựa Lola 269,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH01GYGSG-626372":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01GYGSG-626373":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01GYGSG-626374":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01GYGSG-626375":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01GYGSG-626376":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01GYGSG-626377":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH01GYGSG-626378":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đính Kim Loại Trang Trí Something Borrowed Giày Sandals Đính Kim Loại Trang Trí 429,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH97ODQVN-388979":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH97ODQVN-388980":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH97ODQVN-388981":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH97ODQVN-388982":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH97ODQVN-388983":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nơ Đế Bệt JUNO Giày Sandal Nơ Đế Bệt 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"JU206SH71BMUVN-414373":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH71BMUVN-414374":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH71BMUVN-414375":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH71BMUVN-414376":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH71BMUVN-414377":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 269,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH38ANDVN-412082":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38ANDVN-412083":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38ANDVN-412084":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38ANDVN-412085":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38ANDVN-412086":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đính Kim Loại Hình Chóp ZALORA Giày Sandals Đính Kim Loại Hình Chóp 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH93OTEVN-390004":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93OTEVN-390005":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93OTEVN-390006":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93OTEVN-390007":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93OTEVN-390008":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Màu ZALORA Giày Sandals Phối Màu 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH08OWLVN-390231":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08OWLVN-390232":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08OWLVN-390233":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08OWLVN-390234":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08OWLVN-390235":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Đan ZALORA Giày Sandals Quai Đan 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH07OWMVN-390236":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH07OWMVN-390237":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH07OWMVN-390238":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH07OWMVN-390239":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH07OWMVN-390240":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandals Pip Rubi Sandals Pip 549,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH64EQDSG-620882":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH64EQDSG-620883":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH64EQDSG-620884":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH64EQDSG-620885":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH64EQDSG-620886":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH64EQDSG-620887":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH64EQDSG-620888":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Rọ Senta Silver Sandal Quai Rọ 400,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH93GIWVN-424647":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH93GIWVN-424648":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH93GIWVN-424649":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH93GIWVN-424650":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH93GIWVN-424651":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandals Cilla Rubi Sandals Cilla 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH73EPUSG-620838":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH73EPUSG-620839":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH73EPUSG-620840":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH73EPUSG-641975":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH73EPUSG-620841":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH73EPUSG-620842":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH73EPUSG-620843":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 269,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH37ANEVN-412087":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37ANEVN-412088":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37ANEVN-412089":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37ANEVN-412090":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37ANEVN-412091":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Xỏ Ngón Quai Cắt Lỗ Senta Sandal Xỏ Ngón Quai Cắt Lỗ 319,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH10GMBVN-424862":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH10GMBVN-424863":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH10GMBVN-424864":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH10GMBVN-424865":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH10GMBVN-424866":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Kiểu Chiến Binh ZALORA Giày Sandals Kiểu Chiến Binh 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH27YHWVN-408055":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH27YHWVN-408056":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH27YHWVN-408057":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH27YHWVN-408058":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH27YHWVN-408059":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Đan Rubi Giày Sandals Quai Đan 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH97EOWSG-620745":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97EOWSG-620746":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97EOWSG-620747":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97EOWSG-620748":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97EOWSG-620749":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97EOWSG-620750":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97EOWSG-620751":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Bản Ngang JUNO Giày Sandal Bản Ngang 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"JU206SH67BMYVN-414393":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH67BMYVN-414394":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH67BMYVN-414395":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH67BMYVN-414396":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH67BMYVN-414397":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Kiểu Chiến Binh ZALORA Giày Sandals Kiểu Chiến Binh 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH28YHVVN-408050":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH28YHVVN-408051":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH28YHVVN-408052":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH28YHVVN-408053":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH28YHVVN-408054":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Bản Ngang Zilandi Giày Sandal Bản Ngang 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH05UYGVN-401776":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05UYGVN-401777":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05UYGVN-401778":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05UYGVN-401779":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05UYGVN-401780":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Hai Quai Đính Kim Loại Something Borrowed Giày Sandals Hai Quai Đính Kim Loại 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH93ODUVN-388999":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH93ODUVN-389000":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH93ODUVN-389001":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH93ODUVN-389002":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH93ODUVN-389003":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đính Kim Loại Trang Trí Something Borrowed Giày Sandals Đính Kim Loại Trang Trí 429,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH95ODSVN-388989":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH95ODSVN-388990":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH95ODSVN-388991":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH95ODSVN-388992":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH95ODSVN-388993":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 269,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH41ANAVN-412067":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41ANAVN-412068":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41ANAVN-412069":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41ANAVN-412070":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41ANAVN-412071":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Bọc Hậu Và Mũi Senta Cao Gót Bọc Hậu Và Mũi 439,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH75GNKVN-425037":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH75GNKVN-425038":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH75GNKVN-425039":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH75GNKVN-425040":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH75GNKVN-425041":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH39ANCVN-412077":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39ANCVN-412078":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39ANCVN-412079":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39ANCVN-412080":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39ANCVN-412081":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Up & Go Giày Sandal Nữ 370,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH20BOTVN-414579":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH20BOTVN-414580":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH20BOTVN-414581":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH20BOTVN-414582":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH20BOTVN-414583":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Trụ Quai Đôi Senta Cao Gót Trụ Quai Đôi 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH83GNCVN-424997":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH83GNCVN-424998":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH83GNCVN-424999":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH83GNCVN-425000":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH83GNCVN-425001":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày sandals phối kim loại Something Borrowed Giày sandals phối kim loại 429,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH91ODWVN-389009":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH91ODWVN-389010":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH91ODWVN-389011":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH91ODWVN-389012":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH91ODWVN-389013":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Mũi Nhọn Me Girl Giày Sandal Cao Gót Mũi Nhọn 385,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH76FQHVN-423029":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH76FQHVN-423030":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH76FQHVN-423031":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH76FQHVN-423032":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH76FQHVN-423033":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Đính Tua Rua ZALORA Giày Sandals Đính Tua Rua 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH24NNFVN-387647":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24NNFVN-387648":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24NNFVN-387649":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24NNFVN-387650":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24NNFVN-387651":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Bệt Sulily Giày Sandal Đế Bệt 320,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH14WVXVN-405197":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH14WVXVN-405198":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH14WVXVN-405199":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH14WVXVN-405200":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH14WVXVN-405201":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Chéo Crocs Sandal Quai Chéo 1,355,000 VND
  Kích cỡ 7 8 9
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH36EBNVN-419674":{"price":"1,355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH36EBNVN-419675":{"price":"1,355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH36EBNVN-419676":{"price":"1,355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH36EBNVN-419677":{"price":"1,355,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandals Santa Fe Rubi Sandals Santa Fe 549,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH62EQFSG-620895":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH62EQFSG-620896":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH62EQFSG-620897":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH62EQFSG-620898":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH62EQFSG-620899":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH62EQFSG-620900":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Rọ Senta Silver Sandal Quai Rọ 400,000 VND
  Kích cỡ 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH94GIVVN-424642":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH94GIVVN-424643":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH94GIVVN-424644":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH94GIVVN-424645":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH94GIVVN-424646":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandals Bindi Braid Rubi Sandals Bindi Braid 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH91GYQSG-626438":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH91GYQSG-626439":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH91GYQSG-626440":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH91GYQSG-626441":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH91GYQSG-626442":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH91GYQSG-626443":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH91GYQSG-626444":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Nữ Quai Ngang Bản Lớn Senta Sandal Nữ Quai Ngang Bản Lớn 275,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH55DWYVN-419214":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH55DWYVN-419215":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH55DWYVN-419216":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH55DWYVN-419217":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH55DWYVN-419218":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai T Kết Hạt ZALORA Giày Sandals Quai T Kết Hạt 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH27NNCVN-387632":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH27NNCVN-387633":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH27NNCVN-387634":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH27NNCVN-387635":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH27NNCVN-387636":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cắt Laser ZALORA Giày Sandals Cắt Laser 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH20NNJVN-387667":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20NNJVN-387668":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20NNJVN-387669":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20NNJVN-387670":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20NNJVN-387671":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Quai Ngang Up & Go Giày Sandal Quai Ngang 370,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH26BONVN-414549":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH26BONVN-414550":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH26BONVN-414551":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH26BONVN-414552":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH26BONVN-414553":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Bọc Hậu Và Mũi Senta Cao Gót Bọc Hậu Và Mũi 439,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH76GNJVN-425032":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH76GNJVN-425033":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH76GNJVN-425034":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH76GNJVN-425035":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH76GNJVN-425036":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nhựa Lola Rubi Giày Nhựa Lola 269,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH03GYESG-626358":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03GYESG-626359":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03GYESG-626360":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03GYESG-626361":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03GYESG-626362":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03GYESG-626363":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03GYESG-626364":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày sandals phối kim loại Something Borrowed Giày sandals phối kim loại 429,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977SH90ODXVN-389014":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH90ODXVN-389015":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH90ODXVN-389016":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH90ODXVN-389017":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977SH90ODXVN-389018":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Quai Chéo Zilandi Giày Gót Vuông Quai Chéo 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH89TIOVN-399409":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399410":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399411":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399412":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399413":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399414":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Quai Chụp Mũi Senta Cao Gót Quai Chụp Mũi 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH84GNBVN-424992":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH84GNBVN-424993":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH84GNBVN-424994":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH84GNBVN-424995":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH84GNBVN-424996":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Rọ Phối Màu Senta Silver Sandal Quai Rọ Phối Màu 400,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH91GIYVN-424657":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH91GIYVN-424658":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH91GIYVN-424659":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH91GIYVN-424660":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH91GIYVN-424661":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Corcs Kiểu Đế Thể Thao Crocs Giày Corcs Kiểu Đế Thể Thao 1,355,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CR834SH24EBZVN-419731":{"price":"1,355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH24EBZVN-419732":{"price":"1,355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH24EBZVN-419733":{"price":"1,355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH24EBZVN-419734":{"price":"1,355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH24EBZVN-419735":{"price":"1,355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR834SH24EBZVN-419736":{"price":"1,355,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Bít Mũi Senta Silver Sandal Bít Mũi 379,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH03WDCVN-403865":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH03WDCVN-403866":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH03WDCVN-403867":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH03WDCVN-403868":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH03WDCVN-403869":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandals Quai Tết Rubi Sandals Quai Tết 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH87GYUSG-626465":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH87GYUSG-626466":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH87GYUSG-626467":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH87GYUSG-626468":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH87GYUSG-626469":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH87GYUSG-626470":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH87GYUSG-626471":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Sandal nữ cùng bạn đón những ngày hè rực rỡ

Những đôi giày sandal nữ cá tính là sản phẩm không thể thiếu trong tủ giày dép của các bạn gái. Vô cùng tiện lợi cho những ngày hè oi bức, giày xăng đan nữ có nhiều phong cách khác nhau phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng: xăng đan nữ đế bệt hay giày sandal nữ cao gót. Bạn sẽ luôn năng động và thoải mái khi kết hợp sandal nữ đẹp với chiếc quần shorts nữ yêu thích cùng sơ mi nữ và các phụ kiện thời trang khác như nhẫn nữ, hoa tai, lắc tay hay dây chuyền. Sẵn sàng đón nắng ngày hè nhiệt đới bạn nhé!

Khoe chân xinh mỗi ngày cùng giày xăng đan nữ

Bộ sưu tập giày sandal nữ đẹp, giày sandal nữ giá rẻ tại ZALORA.VN sẽ mang đến nhiều sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn gái. Ôm gọn đôi bàn chân mềm mại là ưu điểm tuyệt vời của thương hiệu SentaMe Girl danh tiếng. Nếu bạn yêu thích nét phá cách trong thiết kế Sulily, VinapoliRiver Island được sinh ra với các kiểu dáng thời trang độc đáo mang đến nét cá tính riêng cho người mang. Doba, Up&GoLithe.S cũng sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi dạ tiệc hay thoải mái trong những buổi đi chơi dạo phố cùng bạn bè.

Bước vào thế giới mua sắm trực tuyến đầy tiện ích của ZALORA.VN

ZALORA.VN tự hào mang đến cho bạn nhiều dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt, … Bên cạnh đó, mua sắm trực tuyến tại ZALORA.VN càng thuận tiện, dễ dàng và an toàn khi được bảo mật tất cả thông tin cá nhân và thanh toán. Hãy mua sắm xăng đan đẹp hàng hiệu ngay hôm nay tại ZALORA.VN để có những trải nghiệm mua sắm mới sành điệu bạn nhé!