Mua GIàY XăNG ĐAN: (839 sản phẩm tìm thấy)

 • T Bar Flat Sandal With Tassels EZRA by ZALORA T Bar Flat Sandal With Tassels 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH83JQAVN-335706":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH83JQAVN-335707":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH83JQAVN-335708":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH83JQAVN-335709":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH83JQAVN-335710":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mix material heel with ankle buckle EZRA by ZALORA Mix material heel with ankle buckle 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH22OPHVN-346360":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH22OPHVN-346361":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH22OPHVN-346362":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH22OPHVN-346363":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH22OPHVN-346364":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Two Tone Strap Flat Sandals EZRA by ZALORA Two Tone Strap Flat Sandals 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH98QGNVN-349958":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98QGNVN-349959":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98QGNVN-349960":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98QGNVN-349961":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98QGNVN-349962":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • T-Bar Embellished Sandals EZRA by ZALORA T-Bar Embellished Sandals 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH16SPJVN-355546":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH16SPJVN-355547":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH16SPJVN-355548":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH16SPJVN-355549":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH16SPJVN-355550":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Strappy Sandals With Ankle Strap EZRA by ZALORA Strappy Sandals With Ankle Strap 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH12QNRVN-350670":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH12QNRVN-350671":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH12QNRVN-350672":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH12QNRVN-350673":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH12QNRVN-350674":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Bệt Hai Màu EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Bệt Hai Màu 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH48SRZVN-355915":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH48SRZVN-355916":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH48SRZVN-355917":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH48SRZVN-355918":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH48SRZVN-355919":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH89UOKVN-359963":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH89UOKVN-359964":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH89UOKVN-359965":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH89UOKVN-359966":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH89UOKVN-359967":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Two Tone Cross Strap Flat Sandals EZRA by ZALORA Two Tone Cross Strap Flat Sandals 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH16QNNVN-350650":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH16QNNVN-350651":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH16QNNVN-350652":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH16QNNVN-350653":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH16QNNVN-350654":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Two Tone Cross Strap Flat Sandals EZRA by ZALORA Two Tone Cross Strap Flat Sandals 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH15QNOVN-350655":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH15QNOVN-350656":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH15QNOVN-350657":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH15QNOVN-350658":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH15QNOVN-350659":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH83UYEVN-367868":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83UYEVN-367869":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83UYEVN-367870":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83UYEVN-367871":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83UYEVN-367872":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Viền Quai HOS63 Zilandi Giày Cao Gót Đế Vuông Viền Quai HOS63 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH70VKFVN-368716":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70VKFVN-368717":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70VKFVN-368718":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70VKFVN-368719":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70VKFVN-368720":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70VKFVN-368721":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Two Tone Cross Strap Flat Sandals EZRA by ZALORA Two Tone Cross Strap Flat Sandals 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH17QNMVN-350645":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH17QNMVN-350646":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH17QNMVN-350647":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH17QNMVN-350648":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH17QNMVN-350649":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Metallic Thick Strap Sandals EZRA by ZALORA Metallic Thick Strap Sandals 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH17SPIVN-355541":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH17SPIVN-355542":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH17SPIVN-355543":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH17SPIVN-355544":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH17SPIVN-355545":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nữ Đế Vuông Phối Quai Cài Koumi Koumi Giày Nữ Đế Vuông Phối Quai Cài 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH31RRSVN-353266":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31RRSVN-353267":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31RRSVN-353268":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31RRSVN-353269":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31RRSVN-353270":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Quai Ngang Zilandi Giày Sandal Quai Ngang 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH38WERVN-370052":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38WERVN-370053":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38WERVN-370054":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38WERVN-370055":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH38WERVN-370056":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xăng Đan Cao Gót EZRA by ZALORA Xăng Đan Cao Gót 429,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH74SQZVN-355785":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH74SQZVN-355786":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH74SQZVN-355787":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH74SQZVN-355788":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH74SQZVN-355789":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Gót Trong Khóa LoLemFashion Sandal Gót Trong Khóa 539,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO236SH71WLCVN-370488":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO236SH71WLCVN-370489":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO236SH71WLCVN-370490":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO236SH71WLCVN-370491":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO236SH71WLCVN-370492":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Sulily Giày Sandal Nữ Cao Gót 360,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH47VDKVN-368233":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH47VDKVN-368234":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH47VDKVN-368235":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH47VDKVN-368236":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Metallic Flat Sandals EZRA by ZALORA Metallic Flat Sandals 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH13SPMVN-355561":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH13SPMVN-355562":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH13SPMVN-355563":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH13SPMVN-355564":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH13SPMVN-355565":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH13SPMVN-355566":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chunky Heel Sandals With Ankle Strap EZRA by ZALORA Chunky Heel Sandals With Ankle Strap 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH99QSAVN-350988":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99QSAVN-350989":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99QSAVN-350990":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99QSAVN-350991":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99QSAVN-350992":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH58UZDVN-367993":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH58UZDVN-367994":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH58UZDVN-367995":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH58UZDVN-367996":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH58UZDVN-367997":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH73UYOVN-367918":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH73UYOVN-367919":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH73UYOVN-367920":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH73UYOVN-367921":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH73UYOVN-367922":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Two Tone Strap Flat Sandals EZRA by ZALORA Two Tone Strap Flat Sandals 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH96QGPVN-349968":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96QGPVN-349969":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96QGPVN-349970":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96QGPVN-349971":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96QGPVN-349972":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Laser Cut Strappy High Heel Sandals EZRA by ZALORA Laser Cut Strappy High Heel Sandals 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH95QSEVN-351008":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95QSEVN-351009":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95QSEVN-351010":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95QSEVN-351011":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95QSEVN-351012":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Black RI Multi Strap Toe Loop Sandals River Island Black RI Multi Strap Toe Loop Sandals 1,499,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923SH45UMOSG-503399":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH45UMOSG-503400":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH45UMOSG-503401":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH45UMOSG-503402":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH45UMOSG-503403":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923SH45UMOSG-503404":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Multi Strap Heels EZRA by ZALORA Multi Strap Heels 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH36NZJVN-344948":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH36NZJVN-344949":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH36NZJVN-344950":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH36NZJVN-344951":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH36NZJVN-344952":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH71UYQVN-367928":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH71UYQVN-367929":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH71UYQVN-367930":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH71UYQVN-367931":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH71UYQVN-367932":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Strappy Sandals With Ankle Strap EZRA by ZALORA Strappy Sandals With Ankle Strap 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH14QNPVN-350660":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH14QNPVN-350661":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH14QNPVN-350662":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH14QNPVN-350663":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH14QNPVN-350664":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Gosto Giày Sandal Cao Gót Nữ 965,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH29UKWVN-366631":{"price":"965,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH29UKWVN-366632":{"price":"965,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH29UKWVN-366633":{"price":"965,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH29UKWVN-366634":{"price":"965,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH29UKWVN-366635":{"price":"965,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH29UKWVN-366636":{"price":"965,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Me Girl Giày Sandal Nữ 193,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH86UMNVN-366776":{"price":"193,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH86UMNVN-366777":{"price":"193,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH86UMNVN-366778":{"price":"193,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH86UMNVN-366779":{"price":"193,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH85UYCVN-367858":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH85UYCVN-367859":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH85UYCVN-367860":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH85UYCVN-367861":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH85UYCVN-367862":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mix material heel with ankle buckle EZRA by ZALORA Mix material heel with ankle buckle 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH23OPGVN-346355":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH23OPGVN-346356":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH23OPGVN-346357":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH23OPGVN-346358":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH23OPGVN-346359":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Multi Strap Heels EZRA by ZALORA Multi Strap Heels 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH37NZIVN-344943":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH37NZIVN-344944":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH37NZIVN-344945":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH37NZIVN-344946":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH37NZIVN-344947":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Sulily Giày Sandal Nữ Cao Gót 360,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH48VDJVN-368229":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH48VDJVN-368230":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH48VDJVN-368231":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH48VDJVN-368232":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • T-Bar Embellished Sandals EZRA by ZALORA T-Bar Embellished Sandals 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH15SPKVN-355551":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH15SPKVN-355552":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH15SPKVN-355553":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH15SPKVN-355554":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH15SPKVN-355555":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Laser Cut Strappy High Heel Sandals EZRA by ZALORA Laser Cut Strappy High Heel Sandals 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH96QSDVN-351003":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96QSDVN-351004":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96QSDVN-351005":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96QSDVN-351006":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96QSDVN-351007":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xăng Đan Bệt Quai Lớn EZRA by ZALORA Xăng Đan Bệt Quai Lớn 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH58SRPVN-355865":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH58SRPVN-355866":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH58SRPVN-355867":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH58SRPVN-355868":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH58SRPVN-355869":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • T Bar Flat Sandal With Tassels EZRA by ZALORA T Bar Flat Sandal With Tassels 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH82JQBVN-335711":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH82JQBVN-335712":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH82JQBVN-335713":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH82JQBVN-335714":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH82JQBVN-335715":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH72UYPVN-367923":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH72UYPVN-367924":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH72UYPVN-367925":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH72UYPVN-367926":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH72UYPVN-367927":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Multi Strap Heels EZRA by ZALORA Multi Strap Heels 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH38NZHVN-344938":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH38NZHVN-344939":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH38NZHVN-344940":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH38NZHVN-344941":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH38NZHVN-344942":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Bản Ngang HOS64 Zilandi Giày Cao Gót Đế Vuông Bản Ngang HOS64 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH67VKIVN-368734":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67VKIVN-368735":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67VKIVN-368736":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67VKIVN-368737":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67VKIVN-368738":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67VKIVN-368739":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH70UYRVN-367933":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH70UYRVN-367934":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH70UYRVN-367935":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH70UYRVN-367936":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH70UYRVN-367937":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Metallic D'Orsay Flat With Ankle Strap EZRA by ZALORA Metallic D'Orsay Flat With Ankle Strap 299,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH51OKIVN-346011":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51OKIVN-346012":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51OKIVN-346013":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51OKIVN-346014":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH51OKIVN-346015":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • T-Bar Embellished Sandals EZRA by ZALORA T-Bar Embellished Sandals 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH14SPLVN-355556":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH14SPLVN-355557":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH14SPLVN-355558":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH14SPLVN-355559":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH14SPLVN-355560":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal VIG Koumi Koumi Giày Sandal VIG 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH53XQCVN-293367":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53XQCVN-293368":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53XQCVN-293369":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53XQCVN-293370":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53XQCVN-293371":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53XQCVN-293372":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Quai Ngang Zilandi Giày Sandal Quai Ngang 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH39WEQVN-370047":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39WEQVN-370048":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39WEQVN-370049":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39WEQVN-370050":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH39WEQVN-370051":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Cao Gót Quai Đôi EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Cao Gót Quai Đôi 429,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH71SRCVN-355800":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH71SRCVN-355801":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH71SRCVN-355802":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH71SRCVN-355803":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH71SRCVN-355804":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Metallic Flat Sandals EZRA by ZALORA Metallic Flat Sandals 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH12SPNVN-355567":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH12SPNVN-355568":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH12SPNVN-355569":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH12SPNVN-355570":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH12SPNVN-355571":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Sandal nữ cùng bạn đón những ngày hè rực rỡ

Những đôi giày sandal nữ cá tính là sản phẩm không thể thiếu trong tủ giày dép của các bạn gái. Vô cùng tiện lợi cho những ngày hè oi bức, giày xăng đan nữ có nhiều phong cách khác nhau phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng: xăng đan nữ đế bệt hay giày sandal nữ cao gót. Bạn sẽ luôn năng động và thoải mái khi kết hợp sandal nữ đẹp với chiếc quần shorts nữ yêu thích cùng sơ mi nữ và các phụ kiện thời trang khác như nhẫn nữ, hoa tai, lắc tay hay dây chuyền. Sẵn sàng đón nắng ngày hè nhiệt đới bạn nhé!

Khoe chân xinh mỗi ngày cùng giày xăng đan nữ

Bộ sưu tập giày sandal nữ đẹp, giày sandal nữ giá rẻ tại ZALORA.VN sẽ mang đến nhiều sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn gái. Ôm gọn đôi bàn chân mềm mại là ưu điểm tuyệt vời của thương hiệu SentaMe Girl danh tiếng. Nếu bạn yêu thích nét phá cách trong thiết kế Sulily, VinapoliRiver Island được sinh ra với các kiểu dáng thời trang độc đáo mang đến nét cá tính riêng cho người mang. Doba, Up&GoLithe.S cũng sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi dạ tiệc hay thoải mái trong những buổi đi chơi dạo phố cùng bạn bè.

Bước vào thế giới mua sắm trực tuyến đầy tiện ích của ZALORA.VN

ZALORA.VN tự hào mang đến cho bạn nhiều dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt, … Bên cạnh đó, mua sắm trực tuyến tại ZALORA.VN càng thuận tiện, dễ dàng và an toàn khi được bảo mật tất cả thông tin cá nhân và thanh toán. Hãy mua sắm xăng đan đẹp hàng hiệu ngay hôm nay tại ZALORA.VN để có những trải nghiệm mua sắm mới sành điệu bạn nhé!