Mua GIàY XăNG ĐAN: (853 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Gót Vuông Quai Chéo Zilandi Giày Gót Vuông Quai Chéo 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH89TIOVN-399409":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399410":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399411":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399412":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399413":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399414":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH45NMKVN-387542":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45NMKVN-387543":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45NMKVN-387544":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45NMKVN-387545":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45NMKVN-387546":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Vuông Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Vuông Hở Mũi 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH95UYQVN-401826":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95UYQVN-401827":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95UYQVN-401828":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95UYQVN-401829":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH95UYQVN-401830":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Bảng Ngang Zilandi Giày Gót Vuông Bảng Ngang 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH86TIRVN-399427":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86TIRVN-399428":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86TIRVN-399429":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86TIRVN-399430":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86TIRVN-399431":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86TIRVN-399432":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Bản Ngang Zilandi Giày Sandal Bản Ngang 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH04UYHVN-401781":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04UYHVN-401782":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04UYHVN-401783":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04UYHVN-401784":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04UYHVN-401785":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót ZALORA Giày Sandals Cao Gót 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH57NLYVN-387482":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NLYVN-387483":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NLYVN-387484":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NLYVN-387485":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NLYVN-387486":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Xỏ Ngón Bản Ngang Zilandi Giày Sandal Xỏ Ngón Bản Ngang 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH12UXZVN-401749":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12UXZVN-401750":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12UXZVN-401751":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12UXZVN-401752":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Kẹp Có Quai Cổ Senta Sandal Kẹp Có Quai Cổ 325,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH57WBAVN-403595":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH57WBAVN-403596":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH57WBAVN-403597":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH57WBAVN-403598":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH57WBAVN-403599":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Xỏ Ngón Bản Ngang Zilandi Giày Sandal Xỏ Ngón Bản Ngang 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH13UXYVN-401745":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13UXYVN-401746":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13UXYVN-401747":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH13UXYVN-401748":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH46NMJVN-387537":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH46NMJVN-387538":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH46NMJVN-387539":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH46NMJVN-387540":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH46NMJVN-387541":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cưới Sandal Cao Gót Pieris Giày Cưới Sandal Cao Gót 679,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI348SH29LPAVN-383939":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH29LPAVN-383940":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH29LPAVN-383941":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH29LPAVN-383942":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH29LPAVN-383943":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Bệt Sulily Giày Sandal Đế Bệt 320,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH14WVXVN-405197":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH14WVXVN-405198":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH14WVXVN-405199":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH14WVXVN-405200":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH14WVXVN-405201":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cưới Sandal Cao Gót Pieris Giày Cưới Sandal Cao Gót 679,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI348SH28LPBVN-383944":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH28LPBVN-383945":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH28LPBVN-383946":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH28LPBVN-383947":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH28LPBVN-383948":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Phối Quai Đồng Senta Sandal Phối Quai Đồng 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH47WBKVN-403645":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH47WBKVN-403646":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH47WBKVN-403647":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH47WBKVN-403648":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH47WBKVN-403649":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bít Hậu Cut Out Zilandi Giày Cao Gót Bít Hậu Cut Out 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH02TIBVN-399331":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02TIBVN-399332":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02TIBVN-399333":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02TIBVN-399334":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02TIBVN-399335":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02TIBVN-399336":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH44NMLVN-387547":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44NMLVN-387548":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44NMLVN-387549":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44NMLVN-387550":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44NMLVN-387551":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Chéo Hậu Nhiều Dây Senta Sandal Quai Chéo Hậu Nhiều Dây 325,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH63RLOVN-396091":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH63RLOVN-396092":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH63RLOVN-396093":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH63RLOVN-396094":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH63RLOVN-396095":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Hậu Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Quai Hậu Hở Mũi 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH05THYVN-399313":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05THYVN-399314":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05THYVN-399315":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05THYVN-399316":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05THYVN-399317":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05THYVN-399318":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Bản Lớn Phối Màu Senta Sandal Bản Lớn Phối Màu 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH49WBIVN-403635":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH49WBIVN-403636":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH49WBIVN-403637":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH49WBIVN-403638":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH49WBIVN-403639":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Kẹp Có Quai Cổ Senta Sandal Kẹp Có Quai Cổ 325,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH61RLQVN-396101":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH61RLQVN-396102":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH61RLQVN-396103":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH61RLQVN-396104":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH61RLQVN-396105":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH39NQMVN-387920":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39NQMVN-387921":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39NQMVN-387922":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39NQMVN-387923":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39NQMVN-387924":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Nối Chéo Senta Sandal Quai Nối Chéo 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH53WBEVN-403615":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH53WBEVN-403616":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH53WBEVN-403617":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH53WBEVN-403618":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH53WBEVN-403619":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Bản Ngang Đính Hột Zilandi Giày Sandal Bản Ngang Đính Hột 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH10UYBVN-401758":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10UYBVN-401759":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10UYBVN-401760":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10UYBVN-401761":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10UYBVN-401762":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Chữ T ZALORA Giày Sandals Quai Chữ T 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH50NMFVN-387517":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH50NMFVN-387518":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH50NMFVN-387519":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH50NMFVN-387520":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH50NMFVN-387521":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Bệt Sulily Giày Sandal Đế Bệt 320,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH15WVWVN-405192":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH15WVWVN-405193":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH15WVWVN-405194":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH15WVWVN-405195":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH15WVWVN-405196":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Đan Dây ZALORA Giày Sandals Cao Gót Đan Dây 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH33IEKVN-377232":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33IEKVN-377233":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33IEKVN-377234":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33IEKVN-377235":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33IEKVN-377236":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Quai Chéo Zilandi Giày Gót Vuông Quai Chéo 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH88TIPVN-399415":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88TIPVN-399416":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88TIPVN-399417":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88TIPVN-399418":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88TIPVN-399419":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88TIPVN-399420":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Hậu Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Quai Hậu Hở Mũi 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH04THZVN-399319":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04THZVN-399320":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04THZVN-399321":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04THZVN-399322":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04THZVN-399323":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04THZVN-399324":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Đan Dây ZALORA Giày Sandals Cao Gót Đan Dây 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH35IEIVN-377222":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH35IEIVN-377223":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH35IEIVN-377224":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH35IEIVN-377225":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH35IEIVN-377226":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày sandals nữ ZALORA Giày sandals nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH48UVRVN-367645":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH48UVRVN-367646":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH48UVRVN-367647":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH48UVRVN-367648":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH48UVRVN-367649":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Màu EZRA by ZALORA Giày Sandals Phối Màu 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH97QGOVN-349963":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97QGOVN-349964":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97QGOVN-349965":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97QGOVN-349966":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97QGOVN-349967":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Bệt Sulily Giày Sandal Đế Bệt 320,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH13WVYVN-405202":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH13WVYVN-405203":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH13WVYVN-405204":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH13WVYVN-405205":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH13WVYVN-405206":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Quai Hai Khóa Zilandi Giày Sandal Quai Hai Khóa 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH60KJBVN-381822":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60KJBVN-381823":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60KJBVN-381824":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60KJBVN-381825":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH60KJBVN-381826":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Nối Chéo Senta Sandal Quai Nối Chéo 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH52WBFVN-403620":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH52WBFVN-403621":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH52WBFVN-403622":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH52WBFVN-403623":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH52WBFVN-403624":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Chữ T ZALORA Giày Sandals Quai Chữ T 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH51NMEVN-387512":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH51NMEVN-387513":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH51NMEVN-387514":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH51NMEVN-387515":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH51NMEVN-387516":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Bản Chéo Zilandi Giày Sandal Bản Chéo 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH03UYIVN-401786":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03UYIVN-401787":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03UYIVN-401788":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03UYIVN-401789":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH03UYIVN-401790":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Kẹp Senta Sandal Kẹp 319,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH50WBHVN-403630":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH50WBHVN-403631":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH50WBHVN-403632":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH50WBHVN-403633":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH50WBHVN-403634":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Yếm Zilandi Giày Sandal Yếm 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH44KJRVN-381902":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44KJRVN-381903":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44KJRVN-381904":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44KJRVN-381905":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH44KJRVN-381906":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Xỏ Ngón Bản Ngang Zilandi Giày Sandal Xỏ Ngón Bản Ngang 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH11UYAVN-401753":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11UYAVN-401754":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11UYAVN-401755":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11UYAVN-401756":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Khóa ZALORA Giày Sandals Phối Khóa 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH55NMAVN-387492":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55NMAVN-387493":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55NMAVN-387494":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55NMAVN-387495":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH55NMAVN-387496":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Đế Bệt Sulily Giày Sandal Đế Bệt 320,000 VND
  Kích cỡ 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH11WWAVN-405212":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH11WWAVN-405213":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH11WWAVN-405214":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH11WWAVN-405215":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH11WWAVN-405216":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Nữ 3 Quai Mảnh Senta Sandal Nữ 3 Quai Mảnh 295,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH62RLPVN-396096":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH62RLPVN-396097":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH62RLPVN-396098":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH62RLPVN-396099":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH62RLPVN-396100":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày sandals quai X ZALORA Giày sandals quai X 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH44UVVVN-367665":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH44UVVVN-367666":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH44UVVVN-367667":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH44UVVVN-367668":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH44UVVVN-367669":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cưới Sandal Cao Gót Pieris Giày Cưới Sandal Cao Gót 679,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI348SH27LPCVN-383949":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH27LPCVN-383950":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH27LPCVN-383951":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH27LPCVN-383952":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH27LPCVN-383953":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Khóa ZALORA Giày Sandals Phối Khóa 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH54NMBVN-387497":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH54NMBVN-387498":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH54NMBVN-387499":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH54NMBVN-387500":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH54NMBVN-387501":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH27NQYVN-387980":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH27NQYVN-387981":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH27NQYVN-387982":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH27NQYVN-387983":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH27NQYVN-387984":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Khóa ZALORA Giày Sandals Phối Khóa 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH56NLZVN-387487":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH56NLZVN-387488":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH56NLZVN-387489":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH56NLZVN-387490":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH56NLZVN-387491":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH33NQSVN-387950":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33NQSVN-387951":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33NQSVN-387952":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33NQSVN-387953":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH33NQSVN-387954":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Sandal nữ cùng bạn đón những ngày hè rực rỡ

Những đôi giày sandal nữ cá tính là sản phẩm không thể thiếu trong tủ giày dép của các bạn gái. Vô cùng tiện lợi cho những ngày hè oi bức, giày xăng đan nữ có nhiều phong cách khác nhau phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng: xăng đan nữ đế bệt hay giày sandal nữ cao gót. Bạn sẽ luôn năng động và thoải mái khi kết hợp sandal nữ đẹp với chiếc quần shorts nữ yêu thích cùng sơ mi nữ và các phụ kiện thời trang khác như nhẫn nữ, hoa tai, lắc tay hay dây chuyền. Sẵn sàng đón nắng ngày hè nhiệt đới bạn nhé!

Khoe chân xinh mỗi ngày cùng giày xăng đan nữ

Bộ sưu tập giày sandal nữ đẹp, giày sandal nữ giá rẻ tại ZALORA.VN sẽ mang đến nhiều sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn gái. Ôm gọn đôi bàn chân mềm mại là ưu điểm tuyệt vời của thương hiệu SentaMe Girl danh tiếng. Nếu bạn yêu thích nét phá cách trong thiết kế Sulily, VinapoliRiver Island được sinh ra với các kiểu dáng thời trang độc đáo mang đến nét cá tính riêng cho người mang. Doba, Up&GoLithe.S cũng sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi dạ tiệc hay thoải mái trong những buổi đi chơi dạo phố cùng bạn bè.

Bước vào thế giới mua sắm trực tuyến đầy tiện ích của ZALORA.VN

ZALORA.VN tự hào mang đến cho bạn nhiều dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt, … Bên cạnh đó, mua sắm trực tuyến tại ZALORA.VN càng thuận tiện, dễ dàng và an toàn khi được bảo mật tất cả thông tin cá nhân và thanh toán. Hãy mua sắm xăng đan đẹp hàng hiệu ngay hôm nay tại ZALORA.VN để có những trải nghiệm mua sắm mới sành điệu bạn nhé!