• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  EU
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"EU":"34","UK":"2","US":"3","Japan":"20","VN (Size S\u1ed1)":"34","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.1 - 21.3"},{"EU":"35","UK":"3","US":"4","Japan":"21","VN (Size S\u1ed1)":"35","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.4 - 21.8"},{"EU":"36","UK":"3.5","US":"4.5","Japan":"22","VN (Size S\u1ed1)":"36","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.9 - 22.4"},{"EU":"37","UK":"4","US":"5","Japan":"23","VN (Size S\u1ed1)":"37","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"22.5 - 23.1"},{"EU":"38","UK":"5","US":"6","Japan":"24","VN (Size S\u1ed1)":"38","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"23.2 - 23.8"},{"EU":"39","UK":"6","US":"7","Japan":"24.5","VN (Size S\u1ed1)":"39","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"23.9 - 24.5"},{"EU":"40","UK":"6.5","US":"7.5","Japan":"25","VN (Size S\u1ed1)":"40","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"24.6 - 25.3"}],"EU":{"34":["0"],"35":["1"],"36":["2"],"37":["3"],"38":["4"],"39":["5"],"40":["6"]},"UK":{"2":["0"],"3":["1"],"3.5":["2"],"4":["3"],"5":["4"],"6":["5"],"6.5":["6"]},"US":{"3":["0"],"4":["1"],"4.5":["2"],"5":["3"],"6":["4"],"7":["5"],"7.5":["6"]},"Japan":{"20":["0"],"21":["1"],"22":["2"],"23":["3"],"24":["4"],"24.5":["5"],"25":["6"]},"VN (Size S\u1ed1)":{"34":["0"],"35":["1"],"36":["2"],"37":["3"],"38":["4"],"39":["5"],"40":["6"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua GIàY XăNG ĐAN: (589 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu… 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH51VKMVN-288142":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51VKMVN-288143":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51VKMVN-288144":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51VKMVN-288145":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH51VKMVN-288146":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Quai Bản To Cách Điệu Koumi Koumi Giày Sandal Quai Bản To Cách Điệ… 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH40VKXVN-288197":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40VKXVN-288198":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40VKXVN-288199":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40VKXVN-288200":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40VKXVN-288201":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP17 Zilandi Giày Xăng Đan Da DP17 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH11YHCVN-295106":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11YHCVN-295107":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11YHCVN-295108":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11YHCVN-295109":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11YHCVN-295110":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu… 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH50VKNVN-288147":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50VKNVN-288148":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50VKNVN-288149":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50VKNVN-288150":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH50VKNVN-288151":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP16 Zilandi Giày Xăng Đan Da DP16 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH14YGZVN-295091":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14YGZVN-295092":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14YGZVN-295093":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14YGZVN-295094":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14YGZVN-295095":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Quai Bản To Cách Điệu Koumi Koumi Giày Sandal Quai Bản To Cách Điệ… 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH39VKYVN-288202":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39VKYVN-288203":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39VKYVN-288204":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39VKYVN-288205":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39VKYVN-288206":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP18 Zilandi Giày Xăng Đan Da DP18 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH07YHGVN-295126":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07YHGVN-295127":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07YHGVN-295128":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07YHGVN-295129":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07YHGVN-295130":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Cao Gót EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Cao Gót 529,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH99BMYVN-318513":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99BMYVN-318514":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99BMYVN-318515":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99BMYVN-318516":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99BMYVN-318517":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Quai Bản To Cách Điệu Koumi Koumi Giày Sandal Quai Bản To Cách Điệ… 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH38VKZVN-288207":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38VKZVN-288208":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38VKZVN-288209":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38VKZVN-288210":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38VKZVN-288211":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Cao Gót Strappy EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Cao Gót Strappy 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH86BNLVN-318578":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH86BNLVN-318579":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH86BNLVN-318580":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH86BNLVN-318581":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH86BNLVN-318582":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Quai Đính Đinh EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Quai Đính Đinh… 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH69DOWVN-323518":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69DOWVN-323519":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69DOWVN-323520":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69DOWVN-323521":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69DOWVN-323522":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xăng Đan Cao Gót Mule EZRA by ZALORA Xăng Đan Cao Gót Mule 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH04BMTVN-318488":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04BMTVN-318489":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04BMTVN-318490":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04BMTVN-318491":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04BMTVN-318492":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Bệt Monly Giày Sandal Nữ Đế Bệt 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO119SH81FIOVN-327712":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH81FIOVN-327713":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH81FIOVN-327714":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH81FIOVN-327715":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH81FIOVN-327716":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng AZ79 Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH06GMJVN-329536":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH06GMJVN-329537":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH06GMJVN-329538":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Quai Hai Màu EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Quai Hai Màu 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH72DOTVN-323503":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72DOTVN-323504":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72DOTVN-323505":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72DOTVN-323506":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72DOTVN-323507":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH43DXOVN-324306":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43DXOVN-324307":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43DXOVN-324308":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43DXOVN-324309":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH43DXOVN-324310":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu… 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH25VLMVN-288272":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25VLMVN-288273":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25VLMVN-288274":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25VLMVN-288275":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25VLMVN-288276":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP17 Zilandi Giày Xăng Đan Da DP17 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH09YHEVN-295116":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09YHEVN-295117":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09YHEVN-295118":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09YHEVN-295119":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09YHEVN-295120":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH42DXPVN-324311":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42DXPVN-324312":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42DXPVN-324313":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42DXPVN-324314":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42DXPVN-324315":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Cao Gót Lock Detail EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Cao Gót Lock Detai… 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH83BNOVN-318593":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH83BNOVN-318594":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH83BNOVN-318595":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH83BNOVN-318596":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH83BNOVN-318597":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP16 Zilandi Giày Xăng Đan Da DP16 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH12YHBVN-295101":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12YHBVN-295102":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12YHBVN-295103":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12YHBVN-295104":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12YHBVN-295105":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Gosto Giày Sandal Cao Gót Nữ 895,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH09DJMVN-327919":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH09DJMVN-323083":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH09DJMVN-323084":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH09DJMVN-323085":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH09DJMVN-327920":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH09DJMVN-327921":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xăng Đan Cao Gót Mule EZRA by ZALORA Xăng Đan Cao Gót Mule 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH05BMSVN-318483":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05BMSVN-318484":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05BMSVN-318485":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05BMSVN-318486":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05BMSVN-318487":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Vinapoli Giày Sandal Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH52FRJVN-328324":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH52FRJVN-328325":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH52FRJVN-328326":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH52FRJVN-328327":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH52FRJVN-328328":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH38DXTVN-324331":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38DXTVN-324332":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38DXTVN-324333":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38DXTVN-324334":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38DXTVN-324335":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal VIG Koumi Koumi Giày Sandal VIG 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH41XQOVN-293439":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41XQOVN-293440":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41XQOVN-293441":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41XQOVN-293442":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41XQOVN-293443":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41XQOVN-293444":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Cao Gót Lock Detail EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Cao Gót Lock Detai… 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH84BNNVN-318588":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH84BNNVN-318589":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH84BNNVN-318590":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH84BNNVN-318591":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH84BNNVN-318592":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót -35 ELISABETH Giày Sandal Cao Gót 1,079,000 VND 699,000 VND Miễn phí vận chuyển Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EL105SH84WRVVN-291068":{"price":"1,079,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH84WRVVN-291069":{"price":"1,079,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH84WRVVN-291070":{"price":"1,079,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH84WRVVN-291071":{"price":"1,079,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH84WRVVN-291072":{"price":"1,079,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"35%"},"EL105SH84WRVVN-291073":{"price":"1,079,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Giày Xăng Đan Cao Gót EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Cao Gót 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH11BMMVN-318453":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH11BMMVN-318454":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH11BMMVN-318455":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH11BMMVN-318456":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH11BMMVN-318457":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP17 Zilandi Giày Xăng Đan Da DP17 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH10YHDVN-295111":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10YHDVN-295112":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10YHDVN-295113":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10YHDVN-295114":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10YHDVN-295115":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH37DXUVN-324336":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37DXUVN-324337":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37DXUVN-324338":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37DXUVN-324339":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37DXUVN-324340":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP18 Zilandi Giày Xăng Đan Da DP18 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH08YHFVN-295121":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08YHFVN-295122":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08YHFVN-295123":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08YHFVN-295124":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08YHFVN-295125":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP18 Zilandi Giày Xăng Đan Da DP18 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH06YHHVN-295131":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06YHHVN-295132":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06YHHVN-295133":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06YHHVN-295134":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06YHHVN-295135":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Quai Hai Màu EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Quai Hai Màu 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH73DOSVN-323498":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH73DOSVN-323499":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH73DOSVN-323500":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH73DOSVN-323501":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH73DOSVN-323502":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH45DXMVN-324296":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45DXMVN-324297":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45DXMVN-324298":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45DXMVN-324299":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45DXMVN-324300":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH36DXVVN-324341":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36DXVVN-324342":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36DXVVN-324343":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36DXVVN-324344":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36DXVVN-324345":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Quai Đính Đinh EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Quai Đính Đinh… 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH70DOVVN-323513":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH70DOVVN-323514":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH70DOVVN-323515":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH70DOVVN-323516":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH70DOVVN-323517":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH47DXKVN-324286":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47DXKVN-324287":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47DXKVN-324288":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47DXKVN-324289":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47DXKVN-324290":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH40DXRVN-324321":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40DXRVN-324322":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40DXRVN-324323":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40DXRVN-324324":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH40DXRVN-324325":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH46DXLVN-324291":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46DXLVN-324292":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46DXLVN-324293":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46DXLVN-324294":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46DXLVN-324295":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Bệt Monly Giày Sandal Nữ Đế Bệt 249,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO119SH86FIJVN-327687":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH86FIJVN-327688":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH86FIJVN-327689":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH86FIJVN-327690":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH86FIJVN-327691":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu… 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH26VLLVN-288267":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH26VLLVN-288268":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH26VLLVN-288269":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH26VLLVN-288270":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH26VLLVN-288271":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Vinapoli Giày Sandal Nữ 230,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH56FRFVN-328304":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH56FRFVN-328305":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH56FRFVN-328306":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH56FRFVN-328307":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH56FRFVN-328308":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Bệt Monly Giày Sandal Nữ Đế Bệt 249,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO119SH85FIKVN-327692":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH85FIKVN-327693":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH85FIKVN-327694":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH85FIKVN-327695":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH85FIKVN-327696":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Phối Hậu VIG Koumi Koumi Giày Xăng Đan Phối Hậu VIG 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH20DMXVN-323314":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH20DMXVN-323315":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH20DMXVN-323316":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH20DMXVN-323317":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH20DMXVN-323318":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH20DMXVN-323319":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Vinapoli Giày Sandal Nữ 325,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH54FRHVN-328314":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH54FRHVN-328315":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH54FRHVN-328316":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH54FRHVN-328317":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH54FRHVN-328318":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH39DXSVN-324326":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39DXSVN-324327":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39DXSVN-324328":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39DXSVN-324329":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39DXSVN-324330":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Cao Gót EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Cao Gót 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH12BMLVN-318448":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH12BMLVN-318449":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH12BMLVN-318450":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH12BMLVN-318451":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH12BMLVN-318452":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
Sắp xếp