• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  EU
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"EU":"34","UK":"2","US":"3","Japan":"20","VN (Size S\u1ed1)":"34","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.1 - 21.3"},{"EU":"35","UK":"3","US":"4","Japan":"21","VN (Size S\u1ed1)":"35","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.4 - 21.8"},{"EU":"36","UK":"3.5","US":"4.5","Japan":"22","VN (Size S\u1ed1)":"36","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"21.9 - 22.4"},{"EU":"37","UK":"4","US":"5","Japan":"23","VN (Size S\u1ed1)":"37","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"22.5 - 23.1"},{"EU":"38","UK":"5","US":"6","Japan":"24","VN (Size S\u1ed1)":"38","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"23.2 - 23.8"},{"EU":"39","UK":"6","US":"7","Japan":"24.5","VN (Size S\u1ed1)":"39","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"23.9 - 24.5"},{"EU":"40","UK":"6.5","US":"7.5","Japan":"25","VN (Size S\u1ed1)":"40","Chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n (cm)":"24.6 - 25.3"}],"EU":{"34":["0"],"35":["1"],"36":["2"],"37":["3"],"38":["4"],"39":["5"],"40":["6"]},"UK":{"2":["0"],"3":["1"],"3.5":["2"],"4":["3"],"5":["4"],"6":["5"],"6.5":["6"]},"US":{"3":["0"],"4":["1"],"4.5":["2"],"5":["3"],"6":["4"],"7":["5"],"7.5":["6"]},"Japan":{"20":["0"],"21":["1"],"22":["2"],"23":["3"],"24":["4"],"24.5":["5"],"25":["6"]},"VN (Size S\u1ed1)":{"34":["0"],"35":["1"],"36":["2"],"37":["3"],"38":["4"],"39":["5"],"40":["6"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua GIàY XăNG ĐAN: (511 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Giày Xăng Đan Quai Hai Màu EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Quai Hai Màu 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH72DOTVN-323503":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72DOTVN-323504":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72DOTVN-323505":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72DOTVN-323506":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH72DOTVN-323507":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH37DXUVN-324336":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37DXUVN-324337":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37DXUVN-324338":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37DXUVN-324339":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH37DXUVN-324340":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP17 Zilandi Giày Xăng Đan Da DP17 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH11YHCVN-295106":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11YHCVN-295107":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11YHCVN-295108":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11YHCVN-295109":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH11YHCVN-295110":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Quai Hai Màu EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Quai Hai Màu 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH73DOSVN-323498":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH73DOSVN-323499":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH73DOSVN-323500":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH73DOSVN-323501":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH73DOSVN-323502":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu… 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH25VLMVN-288272":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25VLMVN-288273":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25VLMVN-288274":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25VLMVN-288275":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH25VLMVN-288276":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Phối Hậu VIG Koumi Koumi Giày Xăng Đan Phối Hậu VIG 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH20DMXVN-323314":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH20DMXVN-323315":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH20DMXVN-323316":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH20DMXVN-323317":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH20DMXVN-323318":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH20DMXVN-323319":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP17 Zilandi Giày Xăng Đan Da DP17 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH09YHEVN-295116":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09YHEVN-295117":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09YHEVN-295118":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09YHEVN-295119":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH09YHEVN-295120":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP18 Zilandi Giày Xăng Đan Da DP18 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH06YHHVN-295131":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06YHHVN-295132":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06YHHVN-295133":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06YHHVN-295134":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06YHHVN-295135":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Cao Gót EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Cao Gót 529,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH99BMYVN-318513":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99BMYVN-318514":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99BMYVN-318515":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99BMYVN-318516":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99BMYVN-318517":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Quai Bản To Cách Điệu Koumi Koumi Giày Sandal Quai Bản To Cách Điệ… 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH39VKYVN-288202":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39VKYVN-288203":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39VKYVN-288204":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39VKYVN-288205":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39VKYVN-288206":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xăng Đan Cao Gót Mule EZRA by ZALORA Xăng Đan Cao Gót Mule 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH04BMTVN-318488":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04BMTVN-318489":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04BMTVN-318490":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04BMTVN-318491":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH04BMTVN-318492":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP18 Zilandi Giày Xăng Đan Da DP18 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH07YHGVN-295126":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07YHGVN-295127":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07YHGVN-295128":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07YHGVN-295129":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH07YHGVN-295130":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu… 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH53VKKVN-288132":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53VKKVN-288133":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53VKKVN-288134":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53VKKVN-288135":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53VKKVN-288136":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH44DXNVN-324301":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44DXNVN-324302":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44DXNVN-324303":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44DXNVN-324304":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44DXNVN-324305":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Cao Gót Lock Detail EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Cao Gót Lock Detai… 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH83BNOVN-318593":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH83BNOVN-318594":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH83BNOVN-318595":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH83BNOVN-318596":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH83BNOVN-318597":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Cao Gót Lock Detail EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Cao Gót Lock Detai… 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH84BNNVN-318588":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH84BNNVN-318589":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH84BNNVN-318590":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH84BNNVN-318591":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH84BNNVN-318592":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Phối Hậu VIG Koumi Koumi Giày Xăng Đan Phối Hậu VIG 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH18DMZVN-323326":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH18DMZVN-323327":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH18DMZVN-323328":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH18DMZVN-323329":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH18DMZVN-323330":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH18DMZVN-323331":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH45DXMVN-324296":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45DXMVN-324297":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45DXMVN-324298":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45DXMVN-324299":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45DXMVN-324300":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH39DXSVN-324326":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39DXSVN-324327":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39DXSVN-324328":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39DXSVN-324329":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39DXSVN-324330":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Quai Đính Đinh EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Quai Đính Đinh… 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH69DOWVN-323518":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69DOWVN-323519":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69DOWVN-323520":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69DOWVN-323521":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH69DOWVN-323522":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày sandals Da Đế Bằng Gosto Giày sandals Da Đế Bằng 945,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH69MIGVN-213901":{"price":"945,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH69MIGVN-213902":{"price":"945,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH69MIGVN-213903":{"price":"945,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH69MIGVN-213904":{"price":"945,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH69MIGVN-213905":{"price":"945,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH69MIGVN-213906":{"price":"945,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH69MIGVN-213907":{"price":"945,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Bệt Monly Giày Sandal Nữ Đế Bệt 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO119SH81FIOVN-327712":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH81FIOVN-327713":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH81FIOVN-327714":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH81FIOVN-327715":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH81FIOVN-327716":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Cao Gót Strappy EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Cao Gót Strappy 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH86BNLVN-318578":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH86BNLVN-318579":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH86BNLVN-318580":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH86BNLVN-318581":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH86BNLVN-318582":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu… 339,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH54VKJVN-288127":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH54VKJVN-288128":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH54VKJVN-288129":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH54VKJVN-288130":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH54VKJVN-288131":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP16 Zilandi Giày Xăng Đan Da DP16 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH12YHBVN-295101":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12YHBVN-295102":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12YHBVN-295103":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12YHBVN-295104":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH12YHBVN-295105":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Quai Chữ T Viền Màu EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Quai Chữ T Viền Mà… 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH67DOYVN-323528":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH67DOYVN-323529":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH67DOYVN-323530":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH67DOYVN-323531":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH67DOYVN-323532":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP18 Zilandi Giày Xăng Đan Da DP18 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH08YHFVN-295121":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08YHFVN-295122":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08YHFVN-295123":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08YHFVN-295124":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08YHFVN-295125":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Quai Hai Màu EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Quai Hai Màu 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH89DOCVN-323418":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89DOCVN-323419":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89DOCVN-323420":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89DOCVN-323421":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH89DOCVN-323422":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Hở Gót VIG Koumi Koumi Giày Xăng Đan Hở Gót VIG 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH41GREVN-313656":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41GREVN-313657":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41GREVN-313658":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41GREVN-313659":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41GREVN-313660":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH41GREVN-313661":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH36DXVVN-324341":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36DXVVN-324342":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36DXVVN-324343":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36DXVVN-324344":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH36DXVVN-324345":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xăng Đan Cao Gót Mule EZRA by ZALORA Xăng Đan Cao Gót Mule 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH05BMSVN-318483":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05BMSVN-318484":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05BMSVN-318485":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05BMSVN-318486":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH05BMSVN-318487":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Bệt Monly Giày Sandal Nữ Đế Bệt 249,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO119SH86FIJVN-327687":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH86FIJVN-327688":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH86FIJVN-327689":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH86FIJVN-327690":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH86FIJVN-327691":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Cao Gót EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Cao Gót 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH12BMLVN-318448":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH12BMLVN-318449":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH12BMLVN-318450":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH12BMLVN-318451":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH12BMLVN-318452":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Quai Bản To Cách Điệu Koumi Koumi Giày Sandal Quai Bản To Cách Điệ… 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH38VKZVN-288207":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38VKZVN-288208":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38VKZVN-288209":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38VKZVN-288210":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38VKZVN-288211":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Bệt Monly Giày Sandal Nữ Đế Bệt 249,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO119SH85FIKVN-327692":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH85FIKVN-327693":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH85FIKVN-327694":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH85FIKVN-327695":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO119SH85FIKVN-327696":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Cao Gót Strappy EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Cao Gót Strappy 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH85BNMVN-318583":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH85BNMVN-318584":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH85BNMVN-318585":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH85BNMVN-318586":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH85BNMVN-318587":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Cao Gót Lock Detail EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Cao Gót Lock Detai… 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH82BNPVN-318598":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH82BNPVN-318599":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH82BNPVN-318600":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH82BNPVN-318601":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH82BNPVN-318602":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xăng Đan Cao Gót Mule EZRA by ZALORA Xăng Đan Cao Gót Mule 459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH06BMRVN-318478":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH06BMRVN-318479":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH06BMRVN-318480":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH06BMRVN-318481":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH06BMRVN-318482":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH42DXPVN-324311":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42DXPVN-324312":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42DXPVN-324313":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42DXPVN-324314":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42DXPVN-324315":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP17 Zilandi Giày Xăng Đan Da DP17 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH10YHDVN-295111":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10YHDVN-295112":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10YHDVN-295113":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10YHDVN-295114":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH10YHDVN-295115":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Da DP16 Zilandi Giày Xăng Đan Da DP16 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH14YGZVN-295091":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14YGZVN-295092":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14YGZVN-295093":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14YGZVN-295094":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14YGZVN-295095":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal VIG Koumi Koumi Giày Sandal VIG 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH38XQRVN-293457":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38XQRVN-293458":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38XQRVN-293459":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38XQRVN-293460":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38XQRVN-293461":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38XQRVN-293462":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Quai Đính Đinh EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Quai Đính Đinh… 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH71DOUVN-323508":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH71DOUVN-323509":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH71DOUVN-323510":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH71DOUVN-323511":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH71DOUVN-323512":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Quai Chữ T Viền Màu EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Quai Chữ T Viền Mà… 299,000 VND
  Kích cỡ 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH68DOXVN-323523":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH68DOXVN-323524":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH68DOXVN-323525":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH68DOXVN-323526":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH68DOXVN-323527":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu… 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH24VLNVN-288277":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH24VLNVN-288278":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH24VLNVN-288279":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH24VLNVN-288280":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH24VLNVN-288281":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Quai Hai Màu EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Quai Hai Màu 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH90DOBVN-323413":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH90DOBVN-323414":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH90DOBVN-323415":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH90DOBVN-323416":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH90DOBVN-323417":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH46DXLVN-324291":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46DXLVN-324292":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46DXLVN-324293":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46DXLVN-324294":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46DXLVN-324295":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Cao Gót EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Cao Gót 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH11BMMVN-318453":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH11BMMVN-318454":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH11BMMVN-318455":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH11BMMVN-318456":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH11BMMVN-318457":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
Sắp xếp