1039 sản phẩm tìm thấy

 • Giày Sandals Phối Màu ZALORA Giày Sandals Phối Màu 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH11FWQVN-423824":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH11FWQVN-423825":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH11FWQVN-423826":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH11FWQVN-423827":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH11FWQVN-423828":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai T ZALORA Giày Sandals Quai T 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH18GHXVN-424519":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH18GHXVN-424520":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH18GHXVN-424521":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH18GHXVN-424522":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH18GHXVN-424523":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 179,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH04PMXVN-443390":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04PMXVN-443391":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04PMXVN-443392":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04PMXVN-443393":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04PMXVN-443394":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai T Cut-Out ZALORA Giày Sandals Quai T Cut-Out 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH25GHQVN-424484":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH25GHQVN-424485":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH25GHQVN-424486":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH25GHQVN-424487":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH25GHQVN-424488":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Chéo Rubi Giày Sandals Quai Chéo 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH03RLGSG-649682":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03RLGSG-649683":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03RLGSG-649684":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03RLGSG-649685":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03RLGSG-649686":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03RLGSG-649687":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH03RLGSG-649688":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH47JYYVN-431196":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47JYYVN-431197":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47JYYVN-431198":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47JYYVN-431199":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH47JYYVN-431200":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Da D JOLANDA D 30% OFF Geox Giày Sandal Da D JOLANDA D 3,900,000 VND GIẢM CÒN 2,730,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH39LEAVN-433613":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH39LEAVN-433614":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH39LEAVN-433615":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH39LEAVN-433616":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH39LEAVN-433617":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH02LQZVN-434724":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH02LQZVN-434725":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH02LQZVN-434726":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH02LQZVN-434727":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH02LQZVN-434728":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Bermuda Rubi Giày Sandals Cao Gót Bermuda 899,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH97RLMSG-649722":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97RLMSG-649723":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97RLMSG-649724":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97RLMSG-649725":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97RLMSG-649726":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97RLMSG-649727":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH97RLMSG-649728":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Kim Loại Trang Trí ZALORA Giày Sandals Phối Kim Loại Trang Trí 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH09FWSVN-423834":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH09FWSVN-423835":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH09FWSVN-423836":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH09FWSVN-423837":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH09FWSVN-423838":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Tigerlily Rubi Giày Sandals Tigerlily 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH81ULASG-656240":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH81ULASG-656241":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH81ULASG-656242":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH81ULASG-656243":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH81ULASG-656244":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH81ULASG-656245":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH81ULASG-656246":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH09LQSVN-434689":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09LQSVN-434690":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09LQSVN-434691":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09LQSVN-434692":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH09LQSVN-434693":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH18LQJVN-434644":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH18LQJVN-434645":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH18LQJVN-434646":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH18LQJVN-434647":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH18LQJVN-434648":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Up & Go Giày Sandal Nữ 420,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH19MRGVN-436801":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH19MRGVN-436802":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH19MRGVN-436803":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH19MRGVN-436804":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH19MRGVN-436805":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH01LRAVN-434729":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH01LRAVN-434730":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH01LRAVN-434731":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH01LRAVN-434732":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH01LRAVN-434733":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ DoBa Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO523SH74NIJVN-438208":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH74NIJVN-438209":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH74NIJVN-438210":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH74NIJVN-438211":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH74NIJVN-438212":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH74NIJVN-438213":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH74NIJVN-438214":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH74NIJVN-438215":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày sandals Ryley Rubi Giày sandals Ryley 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH00UKHSG-656132":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00UKHSG-656133":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00UKHSG-656134":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00UKHSG-656135":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00UKHSG-656136":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00UKHSG-656137":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH00UKHSG-656138":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Tigerlily Rubi Giày Sandals Tigerlily 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH82UKZSG-656233":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH82UKZSG-656234":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH82UKZSG-656235":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH82UKZSG-656236":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH82UKZSG-656237":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH82UKZSG-656238":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH82UKZSG-656239":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Chéo Zilandi Giày Cao Gót Quai Chéo 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH88PNNVN-443470":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88PNNVN-443471":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88PNNVN-443472":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88PNNVN-443473":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88PNNVN-443474":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Tigerlily Rubi Giày Sandals Tigerlily 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH83UKYSG-656226":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83UKYSG-656227":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83UKYSG-656228":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83UKYSG-656229":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83UKYSG-656230":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83UKYSG-656231":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH83UKYSG-656232":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai T Cut-Out ZALORA Giày Sandals Quai T Cut-Out 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH23GHSVN-424494":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH23GHSVN-424495":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH23GHSVN-424496":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH23GHSVN-424497":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH23GHSVN-424498":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Kim Loại Trang Trí ZALORA Giày Sandals Phối Kim Loại Trang Trí 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH07FWUVN-423844":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH07FWUVN-423845":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH07FWUVN-423846":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH07FWUVN-423847":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH07FWUVN-423848":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai T ZALORA Giày Sandals Quai T 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH21GHUVN-424504":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH21GHUVN-424505":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH21GHUVN-424506":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH21GHUVN-424507":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH21GHUVN-424508":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai T Cut-Out ZALORA Giày Sandals Quai T Cut-Out 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH24GHRVN-424489":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24GHRVN-424490":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24GHRVN-424491":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24GHRVN-424492":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH24GHRVN-424493":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH04LQXVN-434714":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH04LQXVN-434715":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH04LQXVN-434716":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH04LQXVN-434717":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH04LQXVN-434718":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cổ Cao Zilandi Giày Cao Gót Quai Cổ Cao 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH90HZHVN-427813":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90HZHVN-427814":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90HZHVN-427815":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90HZHVN-427816":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90HZHVN-427817":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH90HZHVN-427818":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Chéo Rubi Giày Sandals Quai Chéo 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH02RLHSG-649689":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH02RLHSG-649690":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH02RLHSG-649691":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH02RLHSG-649692":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH02RLHSG-649693":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH02RLHSG-649694":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH02RLHSG-649695":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Gosto Giày Sandal Nữ 595,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH02MRXVN-436887":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH02MRXVN-436888":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH02MRXVN-436889":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH02MRXVN-436890":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH02MRXVN-436891":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Bít Gót Isla Rubi Giày Sandals Bít Gót Isla 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH22UJLSG-656008":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH22UJLSG-656009":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH22UJLSG-656010":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH22UJLSG-656011":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Da Dính Tán Windy Sandal Quai Da Dính Tán 320,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH93JLQVN-430235":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH93JLQVN-430236":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH93JLQVN-430237":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH93JLQVN-430238":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH93JLQVN-430239":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Da D NESA D 20% OFF Geox Giày Sandal Da D NESA D 3,900,000 VND GIẢM CÒN 3,120,000 VND Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH33LEGVN-433643":{"price":"3,900,000","special_price":"3,120,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH33LEGVN-433644":{"price":"3,900,000","special_price":"3,120,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH33LEGVN-433645":{"price":"3,900,000","special_price":"3,120,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH33LEGVN-433646":{"price":"3,900,000","special_price":"3,120,000","saving_percentage":"20%"},"GE309SH33LEGVN-433647":{"price":"3,900,000","special_price":"3,120,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandals Santa Fe Rubi Giày Sandals Santa Fe 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH07UKASG-656092":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07UKASG-656093":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH07UKASG-656094":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Da D JOLANDA D 30% OFF Geox Giày Sandal Da D JOLANDA D 3,900,000 VND GIẢM CÒN 2,730,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH41LDYVN-433603":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH41LDYVN-433604":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH41LDYVN-433605":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH41LDYVN-433606":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH41LDYVN-433607":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Chéo Zilandi Giày Cao Gót Quai Chéo 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH87PNOVN-443475":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87PNOVN-443476":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87PNOVN-443477":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87PNOVN-443478":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH87PNOVN-443479":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ DoBa Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO523SH75NIIVN-438200":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH75NIIVN-438201":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH75NIIVN-438202":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH75NIIVN-438203":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH75NIIVN-438204":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH75NIIVN-438205":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH75NIIVN-438206":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH75NIIVN-438207":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH99HYYVN-427759":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99HYYVN-427760":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99HYYVN-427761":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99HYYVN-427762":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99HYYVN-427763":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH99HYYVN-427764":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Arial Rubi Giày Sandals Arial 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH22BTTSG-672721":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH22BTTSG-672722":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH22BTTSG-672723":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH22BTTSG-672724":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH22BTTSG-672725":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH22BTTSG-672726":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH22BTTSG-672727":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH10LQRVN-434684":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH10LQRVN-434685":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH10LQRVN-434686":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH10LQRVN-434687":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH10LQRVN-434688":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH08LQTVN-434694":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH08LQTVN-434695":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH08LQTVN-434696":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH08LQTVN-434697":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH08LQTVN-434698":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Kendal Rubi Giày Sandals Kendal 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH84UKXSG-656222":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH84UKXSG-656223":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH84UKXSG-656224":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH84UKXSG-656225":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Da Quai Ngang Windy Sandal Da Quai Ngang 345,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH97JLMVN-430215":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH97JLMVN-430216":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH97JLMVN-430217":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH97JLMVN-430218":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH97JLMVN-430219":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH03LQYVN-434719":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03LQYVN-434720":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03LQYVN-434721":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03LQYVN-434722":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH03LQYVN-434723":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Gosto Giày Sandal Cao Gót Nữ 635,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH09MRQVN-436851":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH09MRQVN-436852":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH09MRQVN-436853":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH09MRQVN-436854":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH09MRQVN-436855":{"price":"635,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Sunny Rubi Giày Sandals Sunny 649,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH23BTSSG-672714":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH23BTSSG-672715":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH23BTSSG-672716":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH23BTSSG-672717":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH23BTSSG-672718":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH23BTSSG-672719":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH23BTSSG-672720":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH06LQVVN-434704":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH06LQVVN-434705":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH06LQVVN-434706":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH06LQVVN-434707":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH06LQVVN-434708":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cổ Cao Zilandi Giày Cao Gót Quai Cổ Cao 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH91HZGVN-427807":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91HZGVN-427808":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91HZGVN-427809":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91HZGVN-427810":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91HZGVN-427811":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH91HZGVN-427812":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH45JZAVN-431206":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45JZAVN-431207":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45JZAVN-431208":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45JZAVN-431209":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH45JZAVN-431210":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH01HYWVN-427747":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HYWVN-427748":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HYWVN-427749":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HYWVN-427750":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HYWVN-427751":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH01HYWVN-427752":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 179,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH05PMWVN-443385":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05PMWVN-443386":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05PMWVN-443387":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05PMWVN-443388":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05PMWVN-443389":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Kendal Rubi Giày Sandals Kendal 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH86UKVSG-656212":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH86UKVSG-656213":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH86UKVSG-656214":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH86UKVSG-656215":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH86UKVSG-656216":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH14LQNVN-434664":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH14LQNVN-434665":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH14LQNVN-434666":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH14LQNVN-434667":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH14LQNVN-434668":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals ZALORA Giày Sandals 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH95XTSVN-407039":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH95XTSVN-407040":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH95XTSVN-407041":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH95XTSVN-407042":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH95XTSVN-407043":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Màu ZALORA Giày Sandals Phối Màu 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH12FWPVN-423819":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12FWPVN-423820":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12FWPVN-423821":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12FWPVN-423822":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH12FWPVN-423823":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 179,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH06PMVVN-443380":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06PMVVN-443381":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06PMVVN-443382":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06PMVVN-443383":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06PMVVN-443384":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH96HZBVN-427777":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HZBVN-427778":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HZBVN-427779":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HZBVN-427780":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HZBVN-427781":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH96HZBVN-427782":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH98HYZVN-427765":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98HYZVN-427766":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98HYZVN-427767":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98HYZVN-427768":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98HYZVN-427769":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH98HYZVN-427770":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Kim Loại Trang Trí ZALORA Giày Sandals Phối Kim Loại Trang Trí 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH08FWTVN-423839":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08FWTVN-423840":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08FWTVN-423841":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08FWTVN-423842":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH08FWTVN-423843":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals ZALORA Giày Sandals 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH93XTUVN-407049":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93XTUVN-407050":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93XTUVN-407051":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93XTUVN-407052":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH93XTUVN-407053":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Da D JOLANDA D 30% OFF Geox Giày Sandal Da D JOLANDA D 3,900,000 VND GIẢM CÒN 2,730,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GE309SH40LDZVN-433608":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH40LDZVN-433609":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH40LDZVN-433610":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH40LDZVN-433611":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"},"GE309SH40LDZVN-433612":{"price":"3,900,000","special_price":"2,730,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Sandals Sunny Rubi Giày Sandals Sunny 649,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH24BTRSG-672707":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24BTRSG-672708":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24BTRSG-672709":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24BTRSG-672710":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24BTRSG-672711":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24BTRSG-672712":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH24BTRSG-672713":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Tết Lonnie Fisherman Rubi Giày Sandals Quai Tết Lonnie Fisherman 649,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH32YYHSG-666748":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH32YYHSG-666749":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH32YYHSG-666750":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH32YYHSG-666751":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH32YYHSG-666752":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH32YYHSG-666753":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai T ZALORA Giày Sandals Quai T 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH20GHVVN-424509":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20GHVVN-424510":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20GHVVN-424511":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20GHVVN-424512":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH20GHVVN-424513":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH15LQMVN-434659":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH15LQMVN-434660":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH15LQMVN-434661":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH15LQMVN-434662":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH15LQMVN-434663":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Gomez Rubi Giày Sandals Gomez 899,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH96UKLSG-656156":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96UKLSG-656157":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96UKLSG-656158":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96UKLSG-656159":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96UKLSG-656160":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Up & Go Giày Sandal Nữ 370,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH18BOVVN-414589":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH18BOVVN-414590":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH18BOVVN-414591":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH18BOVVN-414592":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH18BOVVN-414593":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Tết Lonnie Fisherman Rubi Giày Sandals Quai Tết Lonnie Fisherman 649,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH18BTXSG-672748":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH18BTXSG-672749":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH18BTXSG-672750":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH18BTXSG-672751":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH18BTXSG-672752":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH18BTXSG-672753":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang Rubi Giày Sandals Quai Ngang 649,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH05UKCSG-656102":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05UKCSG-656103":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05UKCSG-656104":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05UKCSG-656105":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05UKCSG-656106":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05UKCSG-656107":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH05UKCSG-656108":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Quai Đan Rubi Giày Sandals Cao Gót Quai Đan 899,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH92UKPSG-656172":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH92UKPSG-656173":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH92UKPSG-656174":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH92UKPSG-656175":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH92UKPSG-656176":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH92UKPSG-656177":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH92UKPSG-656178":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Tết Rubi Giày Sandals Quai Tết 649,000 VND
  Kích cỡ 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH26UJHSG-655997":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH26UJHSG-655998":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Quai Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Quai Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH38JZHVN-431241":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38JZHVN-431242":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38JZHVN-431243":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38JZHVN-431244":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH38JZHVN-431245":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Tết Lonnie Fisherman Rubi Giày Sandals Quai Tết Lonnie Fisherman 649,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH20BTVSG-672735":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH20BTVSG-672736":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH20BTVSG-672737":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH20BTVSG-672738":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH20BTVSG-672739":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH20BTVSG-672740":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Hậu Bít Mũi Zilandi Giày Cao Gót Quai Hậu Bít Mũi 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH47WEIVN-370007":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47WEIVN-370008":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47WEIVN-370009":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47WEIVN-370010":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH47WEIVN-370011":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH13LQOVN-434669":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH13LQOVN-434670":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH13LQOVN-434671":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH13LQOVN-434672":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH13LQOVN-434673":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Gomez Rubi Giày Sandals Gomez 899,000 VND
  Kích cỡ 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH95UKMSG-656161":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Da Nối Dọc Windy Sandal Quai Da Nối Dọc 350,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH06JLDVN-430170":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH06JLDVN-430171":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH06JLDVN-430172":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH06JLDVN-430173":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH06JLDVN-430174":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Charlie Rubi Giày Sandals Cao Gót Charlie 899,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH96RLNSG-649729":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96RLNSG-649730":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96RLNSG-649731":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96RLNSG-649732":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96RLNSG-649733":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96RLNSG-649734":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH96RLNSG-649735":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nhựa Jayda Rubi Giày Nhựa Jayda 269,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH99GYISG-626386":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH99GYISG-626387":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH99GYISG-626388":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH99GYISG-626389":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH99GYISG-626390":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Da Quai Ngang Windy Sandal Da Quai Ngang 345,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH98JLLVN-430210":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH98JLLVN-430211":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH98JLLVN-430212":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH98JLLVN-430213":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH98JLLVN-430214":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Quai Chữ T Rubi Giày Quai Chữ T 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH04UKDSG-656109":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04UKDSG-656110":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04UKDSG-656111":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04UKDSG-656112":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH04UKDSG-656113":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 269,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH39ANCVN-412077":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39ANCVN-412078":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39ANCVN-412079":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39ANCVN-412080":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39ANCVN-412081":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Arial Rubi Giày Sandals Arial 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH19BTWSG-672741":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19BTWSG-672742":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19BTWSG-672743":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19BTWSG-672744":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19BTWSG-672745":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19BTWSG-672746":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH19BTWSG-672747":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Bít Hậu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH46JYZVN-431201":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46JYZVN-431202":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46JYZVN-431203":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46JYZVN-431204":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH46JYZVN-431205":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH98LRDVN-434744":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH98LRDVN-434745":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH98LRDVN-434746":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH98LRDVN-434747":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH98LRDVN-434748":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Kendal Rubi Giày Sandals Kendal 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH85UKWSG-656217":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH85UKWSG-656218":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH85UKWSG-656219":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH85UKWSG-656220":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH85UKWSG-656221":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Bermuda Rubi Giày Sandals Cao Gót Bermuda 899,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH98RLLSG-649717":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98RLLSG-649718":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98RLLSG-649719":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98RLLSG-649720":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH98RLLSG-649721":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Bít Gót Isla Rubi Giày Sandals Bít Gót Isla 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228SH23UJKSG-656003":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH23UJKSG-656004":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH23UJKSG-656005":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH23UJKSG-656006":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RU228SH23UJKSG-656007":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH17LQKVN-434649":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH17LQKVN-434650":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH17LQKVN-434651":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH17LQKVN-434652":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH17LQKVN-434653":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai T ZALORA Giày Sandals Quai T 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH17GHYVN-424524":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH17GHYVN-424525":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH17GHYVN-424526":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH17GHYVN-424527":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH17GHYVN-424528":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Koumi Koumi Giày Sandal Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH99LRCVN-434739":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH99LRCVN-434740":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH99LRCVN-434741":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH99LRCVN-434742":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH99LRCVN-434743":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Chữ T ZALORA Giày Sandals Quai Chữ T 299,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH30YHTVN-408040":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH30YHTVN-408041":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH30YHTVN-408042":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH30YHTVN-408043":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH30YHTVN-408044":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai T ZALORA Giày Sandals Quai T 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH22GHTVN-424499":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH22GHTVN-424500":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH22GHTVN-424501":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH22GHTVN-424502":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH22GHTVN-424503":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Quai Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Quai Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH39JZGVN-431236":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39JZGVN-431237":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39JZGVN-431238":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39JZGVN-431239":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39JZGVN-431240":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Quai Chụp Mũi Senta Cao Gót Quai Chụp Mũi 369,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH85GNAVN-424987":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH85GNAVN-424988":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH85GNAVN-424989":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH85GNAVN-424990":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH85GNAVN-424991":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Da Đính Vỏ Kim Loại Windy Sandal Quai Da Đính Vỏ Kim Loại 325,000 VND
  Kích cỡ 36 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WI565SH00JLJVN-430200":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH00JLJVN-430201":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH00JLJVN-430202":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH00JLJVN-430203":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WI565SH00JLJVN-430204":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ DoBa Giày Sandal Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO523SH69NIOVN-438245":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH69NIOVN-438246":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH69NIOVN-438247":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH69NIOVN-438248":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO523SH69NIOVN-438249":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Quai Rọ Phối Màu Senta Silver Sandal Quai Rọ Phối Màu 400,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE127SH91GIYVN-424657":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH91GIYVN-424658":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH91GIYVN-424659":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH91GIYVN-424660":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE127SH91GIYVN-424661":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Sandal nữ cùng bạn đón những ngày hè rực rỡ

Những đôi giày sandal nữ cá tính là sản phẩm không thể thiếu trong tủ giày dép của các bạn gái. Vô cùng tiện lợi cho những ngày hè oi bức, giày xăng đan nữ có nhiều phong cách khác nhau phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng: xăng đan nữ đế bệt hay giày sandal nữ cao gót. Bạn sẽ luôn năng động và thoải mái khi kết hợp sandal nữ đẹp với chiếc quần shorts nữ yêu thích cùng sơ mi nữ và các phụ kiện thời trang khác như nhẫn nữ, hoa tai, lắc tay hay dây chuyền. Sẵn sàng đón nắng ngày hè nhiệt đới bạn nhé!

Khoe chân xinh mỗi ngày cùng giày xăng đan nữ

Bộ sưu tập giày sandal nữ đẹp, giày sandal nữ giá rẻ tại ZALORA.VN sẽ mang đến nhiều sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn gái. Ôm gọn đôi bàn chân mềm mại là ưu điểm tuyệt vời của thương hiệu SentaMe Girl danh tiếng. Nếu bạn yêu thích nét phá cách trong thiết kế Sulily, VinapoliRiver Island được sinh ra với các kiểu dáng thời trang độc đáo mang đến nét cá tính riêng cho người mang. Doba, Up&GoLithe.S cũng sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi dạ tiệc hay thoải mái trong những buổi đi chơi dạo phố cùng bạn bè.

Bước vào thế giới mua sắm trực tuyến đầy tiện ích của ZALORA.VN

ZALORA.VN tự hào mang đến cho bạn nhiều dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt, … Bên cạnh đó, mua sắm trực tuyến tại ZALORA.VN càng thuận tiện, dễ dàng và an toàn khi được bảo mật tất cả thông tin cá nhân và thanh toán. Hãy mua sắm xăng đan đẹp hàng hiệu ngay hôm nay tại ZALORA.VN để có những trải nghiệm mua sắm mới sành điệu bạn nhé!