Mua CAO GóT: (275 sản phẩm tìm thấy)

 • Giày Gót Vuông Quai Chéo Zilandi Giày Gót Vuông Quai Chéo 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH89TIOVN-399409":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399410":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399411":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399412":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399413":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH89TIOVN-399414":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Bảng Ngang Zilandi Giày Gót Vuông Bảng Ngang 369,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH86TIRVN-399427":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86TIRVN-399428":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86TIRVN-399429":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86TIRVN-399430":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86TIRVN-399431":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH86TIRVN-399432":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cưới Sandal Cao Gót Pieris Giày Cưới Sandal Cao Gót 679,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI348SH27LPCVN-383949":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH27LPCVN-383950":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH27LPCVN-383951":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH27LPCVN-383952":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH27LPCVN-383953":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH46NMJVN-387537":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH46NMJVN-387538":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH46NMJVN-387539":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH46NMJVN-387540":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH46NMJVN-387541":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Khóa Gài 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Khóa Gài 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH99QSAVN-350988":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH99QSAVN-350989":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH99QSAVN-350990":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH99QSAVN-350991":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH99QSAVN-350992":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Nữ Vinapoli Giày Sandal Đế Xuồng Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH21DBEVN-417589":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH21DBEVN-417590":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH21DBEVN-417591":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH21DBEVN-417592":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH21DBEVN-417593":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Thắt Rọ Zilandi Giày Cao Gót Thắt Rọ 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH04MQXVN-385945":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04MQXVN-385946":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04MQXVN-385947":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04MQXVN-385948":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04MQXVN-385949":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH44NMLVN-387547":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44NMLVN-387548":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44NMLVN-387549":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44NMLVN-387550":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH44NMLVN-387551":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót ZALORA Giày Sandals Cao Gót 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH57NLYVN-387482":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NLYVN-387483":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NLYVN-387484":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NLYVN-387485":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH57NLYVN-387486":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Đan Dây ZALORA Giày Sandals Cao Gót Đan Dây 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH35IEIVN-377222":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH35IEIVN-377223":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH35IEIVN-377224":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH35IEIVN-377225":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH35IEIVN-377226":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Ngang ZALORA Giày Sandals Quai Ngang 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH45NMKVN-387542":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45NMKVN-387543":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45NMKVN-387544":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45NMKVN-387545":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH45NMKVN-387546":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Viền Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi Viền 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH54WEBVN-369972":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54WEBVN-369973":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54WEBVN-369974":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54WEBVN-369975":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54WEBVN-369976":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót In Họa Tiết EZRA by ZALORA Giày Cao Gót In Họa Tiết 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH96SEPVN-354419":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96SEPVN-354420":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96SEPVN-354421":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96SEPVN-354422":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96SEPVN-354423":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Quai Cổ Hở Mũi Zilandi Giày Gót Vuông Quai Cổ Hở Mũi 379,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH16TETVN-357171":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16TETVN-357172":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16TETVN-357173":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16TETVN-357174":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16TETVN-357175":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Bản Ngang Zilandi Giày Đế Xuồng Bản Ngang 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29QYOVN-351498":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29QYOVN-351499":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29QYOVN-351500":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29QYOVN-351501":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29QYOVN-351502":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Có Quai Cổ 29% OFF Zilandi Giày Gót Vuông Có Quai Cổ 379,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH19TEQVN-357156":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH19TEQVN-357157":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH19TEQVN-357158":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH19TEQVN-357159":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH19TEQVN-357160":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Sandal Gót Vuông Cách Điệu 30% OFF Koumi Koumi Giày Sandal Gót Vuông Cách Điệu 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH30VLHVN-288247":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH30VLHVN-288248":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH30VLHVN-288249":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH30VLHVN-288250":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH30VLHVN-288251":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Cao Gót Bản Ngang 27% OFF Zilandi Giày Cao Gót Bản Ngang 339,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH26QYRVN-351513":{"price":"339,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH26QYRVN-351514":{"price":"339,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH26QYRVN-351515":{"price":"339,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH26QYRVN-351516":{"price":"339,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH26QYRVN-351517":{"price":"339,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Hậu Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Quai Hậu Hở Mũi 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH05THYVN-399313":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05THYVN-399314":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05THYVN-399315":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05THYVN-399316":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05THYVN-399317":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH05THYVN-399318":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Quai Sọc Ngang 29% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ Quai Sọc Ngang 422,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH23ROEVN-352975":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH23ROEVN-352976":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH23ROEVN-352977":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH23ROEVN-352978":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH23ROEVN-352979":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Cao Gót Laser Cut EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Laser Cut 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH95QSEVN-351008":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95QSEVN-351009":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95QSEVN-351010":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95QSEVN-351011":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95QSEVN-351012":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Quai Chữ T ZALORA Giày Sandals Quai Chữ T 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH51NMEVN-387512":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH51NMEVN-387513":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH51NMEVN-387514":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH51NMEVN-387515":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH51NMEVN-387516":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Có Quai Cổ 29% OFF Zilandi Giày Gót Vuông Có Quai Cổ 379,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH17TESVN-357166":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH17TESVN-357167":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH17TESVN-357168":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH17TESVN-357169":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH17TESVN-357170":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Sandal Đế Xuồng Nữ Vinapoli Giày Sandal Đế Xuồng Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI922SH20DBFVN-417594":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH20DBFVN-417595":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH20DBFVN-417596":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH20DBFVN-417597":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI922SH20DBFVN-417598":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bít Hậu Cut Out Zilandi Giày Cao Gót Bít Hậu Cut Out 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH02TIBVN-399331":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02TIBVN-399332":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02TIBVN-399333":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02TIBVN-399334":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02TIBVN-399335":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH02TIBVN-399336":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cưới Sandal Cao Gót Pieris Giày Cưới Sandal Cao Gót 679,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI348SH28LPBVN-383944":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH28LPBVN-383945":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH28LPBVN-383946":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH28LPBVN-383947":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH28LPBVN-383948":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Phối Khóa ZALORA Giày Sandals Phối Khóa 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH56NLZVN-387487":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH56NLZVN-387488":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH56NLZVN-387489":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH56NLZVN-387490":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH56NLZVN-387491":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu 30% OFF Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH36VJRVN-361674":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH36VJRVN-361675":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH36VJRVN-361676":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH36VJRVN-361677":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH36VJRVN-361678":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Gót Vuông Quai Cổ Hở Mũi Zilandi Giày Gót Vuông Quai Cổ Hở Mũi 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH15TEUVN-357176":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15TEUVN-357177":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15TEUVN-357178":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15TEUVN-357179":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15TEUVN-357180":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27TEIVN-357116":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27TEIVN-357117":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27TEIVN-357118":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27TEIVN-357119":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27TEIVN-357120":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Laser Cut 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Laser Cut 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH96QSDVN-351003":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH96QSDVN-351004":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH96QSDVN-351005":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH96QSDVN-351006":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH96QSDVN-351007":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Đúp 19% OFF Zilandi Giày Cao Gót Mũi Đúp 429,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH45WEKVN-370017":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH45WEKVN-370018":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH45WEKVN-370019":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH45WEKVN-370020":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH45WEKVN-370021":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Gót Vuông Có Quai Cổ 29% OFF Zilandi Giày Gót Vuông Có Quai Cổ 379,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH18TERVN-357161":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH18TERVN-357162":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH18TERVN-357163":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH18TERVN-357164":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH18TERVN-357165":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Cao Gót Họa Tiết Da Rắn 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Họa Tiết Da Rắn 499,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH94QSFVN-351013":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH94QSFVN-351014":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH94QSFVN-351015":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH94QSFVN-351016":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH94QSFVN-351017":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Khóa Gài 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Khóa Gài 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH00QRZVN-350983":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH00QRZVN-350984":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH00QRZVN-350985":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH00QRZVN-350986":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH00QRZVN-350987":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Vuông 30% OFF Koumi Koumi Giày Sandal Nữ Cao Gót Vuông 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH80VJJVN-287997":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH80VJJVN-287998":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH80VJJVN-287999":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH80VJJVN-288000":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH80VJJVN-288001":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Hậu Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Quai Hậu Hở Mũi 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH06THXVN-399307":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06THXVN-399308":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06THXVN-399309":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06THXVN-399310":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06THXVN-399311":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH06THXVN-399312":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH84UYDVN-367863":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH84UYDVN-367864":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH84UYDVN-367865":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH84UYDVN-367866":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH84UYDVN-367867":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Nữ Mira Bella Giày Sandal Nữ 252,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI413SH22VQVVN-402932":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH22VQVVN-402933":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH22VQVVN-402934":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH22VQVVN-402935":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH22VQVVN-402936":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI413SH22VQVVN-402937":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Đúp 19% OFF Zilandi Giày Cao Gót Mũi Đúp 429,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH44WELVN-370022":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH44WELVN-370023":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH44WELVN-370024":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH44WELVN-370025":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"ZI808SH44WELVN-370026":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Giày Xăng Đan Cao Gót Quai Đôi 28% OFF EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Cao Gót Quai Đôi 429,000 VND GIẢM CÒN 309,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH73SRAVN-355790":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH73SRAVN-355791":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH73SRAVN-355792":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH73SRAVN-355793":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH73SRAVN-355794":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Cao Gót Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH60UZBVN-367983":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH60UZBVN-367984":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH60UZBVN-367985":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH60UZBVN-367986":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH60UZBVN-367987":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Quai Sọc Ngang 29% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ Quai Sọc Ngang 422,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH21ROGVN-352985":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH21ROGVN-352986":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH21ROGVN-352987":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH21ROGVN-352988":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH21ROGVN-352989":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Đế Xuồng Bản Ngang 30% OFF Zilandi Giày Đế Xuồng Bản Ngang 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27QYQVN-351508":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH27QYQVN-351509":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH27QYQVN-351510":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH27QYQVN-351511":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"ZI808SH27QYQVN-351512":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Mũi Nhọn Me Girl Giày Sandal Cao Gót Mũi Nhọn 372,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME013SH05NLEVN-343823":{"price":"372,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH05NLEVN-343824":{"price":"372,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH05NLEVN-343825":{"price":"372,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH05NLEVN-343826":{"price":"372,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME013SH05NLEVN-343827":{"price":"372,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandals Cao Gót Đan Dây ZALORA Giày Sandals Cao Gót Đan Dây 649,000 VND
  Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH33IEKVN-377232":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33IEKVN-377233":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33IEKVN-377234":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33IEKVN-377235":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH33IEKVN-377236":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Nữ Đế Vuông Hai Quai 29% OFF Koumi Koumi Cao Gót Nữ Đế Vuông Hai Quai 422,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH35RNSVN-352915":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH35RNSVN-352916":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH35RNSVN-352917":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH35RNSVN-352918":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH35RNSVN-352919":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Cao Gót Quai Yếm Bản Lớn Senta Cao Gót Quai Yếm Bản Lớn 429,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH52RLZVN-396146":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH52RLZVN-396147":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH52RLZVN-396148":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH52RLZVN-396149":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH52RLZVN-396150":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu 30% OFF Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH42VKVVN-288187":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH42VKVVN-288188":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH42VKVVN-288189":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH42VKVVN-288190":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH42VKVVN-288191":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Cao Gót Viền Màu 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Viền Màu 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH68UYTVN-367943":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH68UYTVN-367944":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH68UYTVN-367945":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH68UYTVN-367946":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH68UYTVN-367947":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Gót Vuông Quai Chéo Zilandi Giày Gót Vuông Quai Chéo 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH88TIPVN-399415":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88TIPVN-399416":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88TIPVN-399417":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88TIPVN-399418":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88TIPVN-399419":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH88TIPVN-399420":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH56UZFVN-368003":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH56UZFVN-368004":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH56UZFVN-368005":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH56UZFVN-368006":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH56UZFVN-368007":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Viền Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi Viền 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH53WECVN-369977":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH53WECVN-369978":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH53WECVN-369979":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH53WECVN-369980":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH53WECVN-369981":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Phối Quai Cài 29% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ Phối Quai Cài 422,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH37RNQVN-352905":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH37RNQVN-352906":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH37RNQVN-352907":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH37RNQVN-352908":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH37RNQVN-352909":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Cao Gót Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH52UZJVN-368023":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52UZJVN-368024":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52UZJVN-368025":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52UZJVN-368026":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH52UZJVN-368027":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Bóng 29% OFF Zilandi Giày Cao Gót Mũi Bóng 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH46KWFVN-338531":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH46KWFVN-338532":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH46KWFVN-338533":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH46KWFVN-338534":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZI808SH46KWFVN-338535":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Cao Gót Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH59UZCVN-367988":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH59UZCVN-367989":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH59UZCVN-367990":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH59UZCVN-367991":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH59UZCVN-367992":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Gót Vuông Cách Điệu 30% OFF Koumi Koumi Giày Sandal Gót Vuông Cách Điệu 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH29VLIVN-288252":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH29VLIVN-288253":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH29VLIVN-288254":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH29VLIVN-288255":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH29VLIVN-288256":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót AZ79 Giày Sandal Nữ Cao Gót 259,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH79PBKVN-390698":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH79PBKVN-390699":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH79PBKVN-390700":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH79PBKVN-390701":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ 29% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 422,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH28RNZVN-352950":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH28RNZVN-352951":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH28RNZVN-352952":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH28RNZVN-352953":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH28RNZVN-352954":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Mica 30% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Mica 428,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH19NKQVN-343753":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH19NKQVN-343754":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH19NKQVN-343755":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH19NKQVN-343756":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"},"KO983SH19NKQVN-343757":{"price":"428,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Xăng Đan Cao Gót 28% OFF EZRA by ZALORA Xăng Đan Cao Gót 429,000 VND GIẢM CÒN 309,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH74SQZVN-355785":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH74SQZVN-355786":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH74SQZVN-355787":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH74SQZVN-355788":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH74SQZVN-355789":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Cao Gót Đính Nơ EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Đính Nơ 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH98QSBVN-350993":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98QSBVN-350994":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98QSBVN-350995":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98QSBVN-350996":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98QSBVN-350997":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Cắt Laser EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Cắt Laser 459,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH99SEMVN-354404":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99SEMVN-354405":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99SEMVN-354406":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99SEMVN-354407":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99SEMVN-354408":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Họa Tiết Da Rắn 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Họa Tiết Da Rắn 469,000 VND GIẢM CÒN 329,000 VND Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH22OPHVN-346360":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH22OPHVN-346361":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH22OPHVN-346362":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH22OPHVN-346363":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH22OPHVN-346364":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Phối Quai Cài 29% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ Phối Quai Cài 422,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH39RNOVN-352895":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH39RNOVN-352896":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH39RNOVN-352897":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH39RNOVN-352898":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH39RNOVN-352899":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH70UYRVN-367933":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH70UYRVN-367934":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH70UYRVN-367935":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH70UYRVN-367936":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH70UYRVN-367937":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Bản Ngang 27% OFF Zilandi Giày Cao Gót Bản Ngang 339,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH25QYSVN-351518":{"price":"339,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH25QYSVN-351519":{"price":"339,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH25QYSVN-351520":{"price":"339,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH25QYSVN-351521":{"price":"339,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"27%"},"ZI808SH25QYSVN-351522":{"price":"339,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Giày Cao Gót Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH55UZGVN-368008":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH55UZGVN-368009":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH55UZGVN-368010":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH55UZGVN-368011":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH55UZGVN-368012":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Đính Nơ 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Đính Nơ 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH97QSCVN-350998":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH97QSCVN-350999":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH97QSCVN-351000":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH97QSCVN-351001":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH97QSCVN-351002":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Cắt Laser EZRA by ZALORA Giày Cao Gót Cắt Laser 459,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH98SENVN-354409":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98SENVN-354410":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98SENVN-354411":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98SENVN-354412":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98SENVN-354413":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Bản Ngang Zilandi Giày Cao Gót Đế Vuông Bản Ngang 349,000 VND
  Kích cỡ 34 35 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH67VKIVN-368734":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67VKIVN-368735":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67VKIVN-368736":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67VKIVN-368737":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67VKIVN-368738":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67VKIVN-368739":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cưới Sandal Cao Gót Pieris Giày Cưới Sandal Cao Gót 679,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI348SH29LPAVN-383939":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH29LPAVN-383940":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH29LPAVN-383941":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH29LPAVN-383942":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI348SH29LPAVN-383943":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Quai Yếm Bản Lớn Senta Cao Gót Quai Yếm Bản Lớn 429,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH53RLYVN-396141":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH53RLYVN-396142":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH53RLYVN-396143":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH53RLYVN-396144":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH53RLYVN-396145":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH58UZDVN-367993":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH58UZDVN-367994":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH58UZDVN-367995":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH58UZDVN-367996":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH58UZDVN-367997":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Mũi Nhọn Up & Go Giày Sandal Cao Gót Mũi Nhọn 470,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH13SHUVN-354726":{"price":"470,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH13SHUVN-354727":{"price":"470,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH13SHUVN-354728":{"price":"470,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH13SHUVN-354729":{"price":"470,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH13SHUVN-354730":{"price":"470,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH71UYQVN-367928":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH71UYQVN-367929":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH71UYQVN-367930":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH71UYQVN-367931":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH71UYQVN-367932":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH72UYPVN-367923":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH72UYPVN-367924":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH72UYPVN-367925":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH72UYPVN-367926":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH72UYPVN-367927":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Cao Gót Gót Trụ 20% OFF Senta Cao Gót Gót Trụ 375,000 VND GIẢM CÒN 300,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH11SEAVN-354341":{"price":"375,000","special_price":"300,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH11SEAVN-354342":{"price":"375,000","special_price":"300,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH11SEAVN-354343":{"price":"375,000","special_price":"300,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH11SEAVN-354344":{"price":"375,000","special_price":"300,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH11SEAVN-354345":{"price":"375,000","special_price":"300,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandals Quai Chữ T ZALORA Giày Sandals Quai Chữ T 549,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH50NMFVN-387517":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH50NMFVN-387518":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH50NMFVN-387519":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH50NMFVN-387520":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH50NMFVN-387521":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót 20% OFF Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH82JSVVN-380385":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH82JSVVN-380386":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH82JSVVN-380387":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH82JSVVN-380388":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH82JSVVN-380389":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Cao Gót Nữ Đế Vuông Hai Quai 29% OFF Koumi Koumi Cao Gót Nữ Đế Vuông Hai Quai 422,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH33RNUVN-352925":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH33RNUVN-352926":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH33RNUVN-352927":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH33RNUVN-352928":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH33RNUVN-352929":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Cao Gót Bạc 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Bạc 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH88NAHVN-342878":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH88NAHVN-342879":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH88NAHVN-342880":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH88NAHVN-342881":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH88NAHVN-342882":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Cao Gót Nữ Đế Vuông Hai Quai 29% OFF Koumi Koumi Cao Gót Nữ Đế Vuông Hai Quai 422,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH34RNTVN-352920":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH34RNTVN-352921":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH34RNTVN-352922":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH34RNTVN-352923":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"},"KO983SH34RNTVN-352924":{"price":"422,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Hậu Hở Mũi Zilandi Giày Cao Gót Quai Hậu Hở Mũi 329,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH04THZVN-399319":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04THZVN-399320":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04THZVN-399321":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04THZVN-399322":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04THZVN-399323":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH04THZVN-399324":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Hậu Bít Mũi 20% OFF Zilandi Giày Cao Gót Quai Hậu Bít Mũi 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH48WEHVN-370002":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH48WEHVN-370003":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH48WEHVN-370004":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH48WEHVN-370005":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH48WEHVN-370006":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Da Nam Ananas Giày Da Nam 848,000 VND
  Kích cỡ 40 41 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN417SH46PBHVN-274284":{"price":"848,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH46PBHVN-274285":{"price":"848,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH46PBHVN-274286":{"price":"848,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH46PBHVN-274287":{"price":"848,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN417SH46PBHVN-274288":{"price":"848,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót In Họa Tiết 20% OFF EZRA by ZALORA Giày Cao Gót In Họa Tiết 499,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 36 37 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH97SEOVN-354414":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH97SEOVN-354415":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH97SEOVN-354416":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH97SEOVN-354417":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084SH97SEOVN-354418":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 500,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH82UYFVN-367873":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH82UYFVN-367874":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH82UYFVN-367875":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH82UYFVN-367876":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH82UYFVN-367877":{"price":"500,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Girlie Giày Sandal Cao Gót 497,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI323SH22UKRVN-285696":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH22UKRVN-285697":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH22UKRVN-285698":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH22UKRVN-285699":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI323SH22UKRVN-285700":{"price":"497,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Hậu Bít Mũi 20% OFF Zilandi Giày Cao Gót Quai Hậu Bít Mũi 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH46WEJVN-370012":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH46WEJVN-370013":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH46WEJVN-370014":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH46WEJVN-370015":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZI808SH46WEJVN-370016":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Cao Gót JUNO Giày Sandal Cao Gót 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"JU206SH83NXOVN-344747":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH83NXOVN-344748":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH83NXOVN-344749":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"JU206SH83NXOVN-344750":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Hậu Nối 20% OFF Senta Cao Gót Hậu Nối 375,000 VND GIẢM CÒN 300,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH19SDSVN-354301":{"price":"375,000","special_price":"300,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH19SDSVN-354302":{"price":"375,000","special_price":"300,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH19SDSVN-354303":{"price":"375,000","special_price":"300,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH19SDSVN-354304":{"price":"375,000","special_price":"300,000","saving_percentage":"20%"},"SE107SH19SDSVN-354305":{"price":"375,000","special_price":"300,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Mũi Bính 20% OFF Koumi Koumi Giày Cao Gót Đế Vuông Mũi Bính 462,000 VND GIẢM CÒN 369,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH98MZXVN-342828":{"price":"462,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH98MZXVN-342829":{"price":"462,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH98MZXVN-342830":{"price":"462,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH98MZXVN-342831":{"price":"462,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"20%"},"KO983SH98MZXVN-342832":{"price":"462,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH28TEHVN-357111":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28TEHVN-357112":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28TEHVN-357113":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28TEHVN-357114":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28TEHVN-357115":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ 10 Cm AZ79 Giày Sandal Nữ 10 Cm 389,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH27SQUVN-363794":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH27SQUVN-363795":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH27SQUVN-363796":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH27SQUVN-363797":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH27SQUVN-363798":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Nhẹ nhàng thoải mái cùng giày xăng đan cao gót

Nếu như những ngày hè tiết trời nóng bức làm bạn cảm thấy ngột ngạt khi phải bó buộc chân mình trong những đôi cao gót bít mũi thì giày sandal cao gót sẽ mang đến sự thoáng mát, thoải mái mà vẫn giữ được nét duyên dáng và nữ tính. Các kiểu sandal cao gót với thiết kế nhẹ nhàng, thanh thoát, trên nền màu sắc tươi trẻ và chất liệu bền đẹp sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu của bất kỳ bạn gái nào.

Phối trang phục đẹp với giày sandal cao gót

Không quá cầu kỳ phức tạp, một đôi sandal cao gót có thể phối với nhiều kiểu trang phục khác nhau để thay đổi đa dạng phong cách thời trang của phái đẹp. Nếu thuộc tuýp người nữ tính, bạn có thể chọn phối với áo kiểu, chân váy ngắn hay chiếc đầm xòe xinh xắn. Những bạn gái cá tính cũng có thể chọn các kiểu sandal nữ cao gót có thiết kế đơn giản, đồng thời phối thêm vào bộ trang phục của mình vài phụ kiện như vòng tay, kính mát hay túi xách thời trang để luôn nổi bật và tự tin khi dạo phố cùng bạn bè.

Các bộ sưu tập sandal cao gót tại ZALORA.VN

Nắm bắt được xu hướng giày sandal nữ cao gót đang làm mưa làm gió trong cộng đồng tín đồ thời trang, ZALORA.VN tự hào mang đến cho bạn những thiết kế mới nhất nằm trong bộ sưu tập giày của những nhãn hiệu nổi tiếng như: Biti’s, Doba, Me Girl, Sulily,… Chỉ cần truy cập vào website ZALORA.VN và chọn cho mình một đôi giày sandal cao gót ưng ý, sản phẩm của bạn sẽ được giao tận nơi trong 3 - 5 ngày làm việc. Bên cạnh đó, ZALORA còn có nhiều dịch vụ ưu đãi khác như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả hàng, hoàn tiền mặt,… chắc chắc sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất.