Mua CAO GóT: (431 sản phẩm tìm thấy)

 • Mix material heel with ankle buckle EZRA by ZALORA Mix material heel with ankle buckle 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH22OPHVN-346360":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH22OPHVN-346361":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH22OPHVN-346362":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH22OPHVN-346363":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH22OPHVN-346364":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Multi Strap Heels EZRA by ZALORA Multi Strap Heels 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH38NZHVN-344938":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH38NZHVN-344939":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH38NZHVN-344940":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH38NZHVN-344941":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH38NZHVN-344942":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Xăng Đan Cao Gót EZRA by ZALORA Xăng Đan Cao Gót 439,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH74SQZVN-355785":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH74SQZVN-355786":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH74SQZVN-355787":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH74SQZVN-355788":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH74SQZVN-355789":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Multi Strap Heels EZRA by ZALORA Multi Strap Heels 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH37NZIVN-344943":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH37NZIVN-344944":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH37NZIVN-344945":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH37NZIVN-344946":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH37NZIVN-344947":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Gosto Giày Sandal Cao Gót Nữ 965,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO937SH29UKWVN-366631":{"price":"965,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH29UKWVN-366632":{"price":"965,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH29UKWVN-366633":{"price":"965,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH29UKWVN-366634":{"price":"965,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH29UKWVN-366635":{"price":"965,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO937SH29UKWVN-366636":{"price":"965,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH72UYPVN-367923":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH72UYPVN-367924":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH72UYPVN-367925":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH72UYPVN-367926":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH72UYPVN-367927":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH58UZDVN-367993":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH58UZDVN-367994":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH58UZDVN-367995":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH58UZDVN-367996":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH58UZDVN-367997":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Sulily Giày Sandal Nữ Cao Gót 360,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH47VDKVN-368233":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH47VDKVN-368234":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH47VDKVN-368235":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH47VDKVN-368236":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Gót Trong Khóa LoLemFashion Sandal Gót Trong Khóa 539,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO236SH71WLCVN-370488":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO236SH71WLCVN-370489":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO236SH71WLCVN-370490":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO236SH71WLCVN-370491":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO236SH71WLCVN-370492":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH71UYQVN-367928":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH71UYQVN-367929":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH71UYQVN-367930":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH71UYQVN-367931":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH71UYQVN-367932":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Viền Quai HOS63 Zilandi Giày Cao Gót Đế Vuông Viền Quai HOS63 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH70VKFVN-368716":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70VKFVN-368717":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70VKFVN-368718":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70VKFVN-368719":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70VKFVN-368720":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70VKFVN-368721":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH56UZFVN-368003":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56UZFVN-368004":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56UZFVN-368005":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56UZFVN-368006":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH56UZFVN-368007":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mix material heel with ankle buckle EZRA by ZALORA Mix material heel with ankle buckle 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH23OPGVN-346355":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH23OPGVN-346356":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH23OPGVN-346357":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH23OPGVN-346358":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH23OPGVN-346359":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Laser Cut Strappy High Heel Sandals EZRA by ZALORA Laser Cut Strappy High Heel Sandals 459,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH95QSEVN-351008":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95QSEVN-351009":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95QSEVN-351010":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95QSEVN-351011":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH95QSEVN-351012":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH85UYCVN-367858":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH85UYCVN-367859":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH85UYCVN-367860":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH85UYCVN-367861":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH85UYCVN-367862":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Cao Gót Lock Detail 28% OFF EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Cao Gót Lock Detail 459,000 VND GIẢM CÒN 329,000 VND Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH83BNOVN-318593":{"price":"459,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH83BNOVN-318594":{"price":"459,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH83BNOVN-318595":{"price":"459,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH83BNOVN-318596":{"price":"459,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"28%"},"EZ084SH83BNOVN-318597":{"price":"459,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH83UYEVN-367868":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83UYEVN-367869":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83UYEVN-367870":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83UYEVN-367871":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83UYEVN-367872":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nữ Đế Vuông Phối Quai Cài Koumi Koumi Giày Nữ Đế Vuông Phối Quai Cài 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH32RRRVN-353261":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32RRRVN-353262":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32RRRVN-353263":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32RRRVN-353264":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH32RRRVN-353265":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Quai Cổ Hở Mũi S44 Zilandi Giày Gót Vuông Quai Cổ Hở Mũi S44 379,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH14TEVVN-357181":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14TEVVN-357182":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14TEVVN-357183":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14TEVVN-357184":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14TEVVN-357185":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Multi Strap Heels EZRA by ZALORA Multi Strap Heels 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH36NZJVN-344948":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH36NZJVN-344949":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH36NZJVN-344950":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH36NZJVN-344951":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH36NZJVN-344952":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Nữ Đế Vuông Phối Quai Cài Koumi Koumi Giày Nữ Đế Vuông Phối Quai Cài 389,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH31RRSVN-353266":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31RRSVN-353267":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31RRSVN-353268":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31RRSVN-353269":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31RRSVN-353270":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Sulily Giày Sandal Nữ Cao Gót 360,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SU809SH48VDJVN-368229":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH48VDJVN-368230":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH48VDJVN-368231":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SU809SH48VDJVN-368232":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Bản Ngang HOS64 Zilandi Giày Cao Gót Đế Vuông Bản Ngang HOS64 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH67VKIVN-368734":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67VKIVN-368735":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67VKIVN-368736":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67VKIVN-368737":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67VKIVN-368738":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67VKIVN-368739":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Bọc Vàng HOS59 Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi Bọc Vàng HOS59 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH14PQNVN-348672":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14PQNVN-348673":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14PQNVN-348674":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14PQNVN-348675":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH14PQNVN-348676":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Up & Go Giày Sandal Cao Gót 400,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"UP351SH14UTDVN-367447":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH14UTDVN-367448":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH14UTDVN-367449":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH14UTDVN-367450":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"UP351SH14UTDVN-367451":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Laser Cut Strappy High Heel Sandals EZRA by ZALORA Laser Cut Strappy High Heel Sandals 459,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH96QSDVN-351003":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96QSDVN-351004":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96QSDVN-351005":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96QSDVN-351006":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH96QSDVN-351007":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH55UZGVN-368008":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH55UZGVN-368009":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH55UZGVN-368010":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH55UZGVN-368011":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH55UZGVN-368012":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Phối Sọc HOS58 Zilandi Giày Cao Gót Đế Vuông Phối Sọc HOS58 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH08PQTVN-348702":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08PQTVN-348703":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08PQTVN-348704":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08PQTVN-348705":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH08PQTVN-348706":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH52UZJVN-368023":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52UZJVN-368024":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52UZJVN-368025":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52UZJVN-368026":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52UZJVN-368027":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Bản Ngang HOS64 Zilandi Giày Cao Gót Đế Vuông Bản Ngang HOS64 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH69VKGVN-368722":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69VKGVN-368723":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69VKGVN-368724":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69VKGVN-368725":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69VKGVN-368726":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH69VKGVN-368727":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Bản Ngang TA16 Zilandi Giày Đế Xuồng Bản Ngang TA16 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH28QYPVN-351503":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28QYPVN-351504":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28QYPVN-351505":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28QYPVN-351506":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28QYPVN-351507":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Bản Ngang TA17 Zilandi Giày Cao Gót Bản Ngang TA17 339,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH25QYSVN-351518":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25QYSVN-351519":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25QYSVN-351520":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25QYSVN-351521":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH25QYSVN-351522":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Vuông Koumi Koumi Giày Sandal Nữ Cao Gót Vuông 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH79VJKVN-288002":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH79VJKVN-288003":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH79VJKVN-288004":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH79VJKVN-288005":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH79VJKVN-288006":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH44VKTVN-288177":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44VKTVN-288178":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44VKTVN-288179":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44VKTVN-288180":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44VKTVN-288181":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Quai Sọc Ngang Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ Quai Sọc Ngang 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH23ROEVN-352975":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23ROEVN-352976":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23ROEVN-352977":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23ROEVN-352978":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH23ROEVN-352979":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH73UYOVN-367918":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH73UYOVN-367919":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH73UYOVN-367920":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH73UYOVN-367921":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH73UYOVN-367922":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Có Quai Cổ S43 Zilandi Giày Gót Vuông Có Quai Cổ S43 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH19TEQVN-357156":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19TEQVN-357157":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19TEQVN-357158":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19TEQVN-357159":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH19TEQVN-357160":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Cao Gót Quai Đôi EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Cao Gót Quai Đôi 429,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH73SRAVN-355790":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH73SRAVN-355791":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH73SRAVN-355792":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH73SRAVN-355793":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH73SRAVN-355794":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Phối Quai Cài Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ Phối Quai Cài 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH39RNOVN-352895":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39RNOVN-352896":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39RNOVN-352897":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39RNOVN-352898":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH39RNOVN-352899":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Bóng HOS49 Zilandi Giày Cao Gót Mũi Bóng HOS49 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH46KWFVN-338531":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH46KWFVN-338532":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH46KWFVN-338533":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH46KWFVN-338534":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH46KWFVN-338535":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Xăng Đan Cao Gót Lock Detail 30% OFF EZRA by ZALORA Giày Xăng Đan Cao Gót Lock Detail 469,000 VND GIẢM CÒN 329,000 VND Kích cỡ 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH84BNNVN-318588":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH84BNNVN-318589":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH84BNNVN-318590":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH84BNNVN-318591":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084SH84BNNVN-318592":{"price":"469,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Giày Gót Vuông Quai Cổ Hở Mũi S44 Zilandi Giày Gót Vuông Quai Cổ Hở Mũi S44 379,000 VND
  Kích cỡ 35 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH16TETVN-357171":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16TETVN-357172":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16TETVN-357173":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16TETVN-357174":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16TETVN-357175":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Chữ T TA15 Zilandi Giày Sandal Chữ T TA15 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH30QYNVN-351493":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30QYNVN-351494":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30QYNVN-351495":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30QYNVN-351496":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH30QYNVN-351497":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mix material heel with ankle buckle EZRA by ZALORA Mix material heel with ankle buckle 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH24OPFVN-346350":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH24OPFVN-346351":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH24OPFVN-346352":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH24OPFVN-346353":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH24OPFVN-346354":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Trụ Quai Bản Ngang Senta Cao Gót Trụ Quai Bản Ngang 400,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH37TRIVN-364926":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH37TRIVN-364927":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH37TRIVN-364928":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH37TRIVN-364929":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH37TRIVN-364930":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Nữ Quai Sọc Ngang Koumi Koumi Giày Cao Gót Nữ Quai Sọc Ngang 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH22ROFVN-352980":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH22ROFVN-352981":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH22ROFVN-352982":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH22ROFVN-352983":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH22ROFVN-352984":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Chữ T TA15 Zilandi Giày Sandal Chữ T TA15 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH32QYLVN-351483":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32QYLVN-351484":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32QYLVN-351485":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32QYLVN-351486":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH32QYLVN-351487":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Biti's Giày Sandal Nữ Cao Gót 215,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH24SWTVN-356424":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH24SWTVN-356425":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH24SWTVN-356426":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH24SWTVN-356427":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH24SWTVN-356428":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Nhẹ nhàng thoải mái cùng giày xăng đan cao gót

Nếu như những ngày hè tiết trời nóng bức làm bạn cảm thấy ngột ngạt khi phải bó buộc chân mình trong những đôi cao gót bít mũi thì giày sandal cao gót sẽ mang đến sự thoáng mát, thoải mái mà vẫn giữ được nét duyên dáng và nữ tính. Các kiểu sandal cao gót với thiết kế nhẹ nhàng, thanh thoát, trên nền màu sắc tươi trẻ và chất liệu bền đẹp sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu của bất kỳ bạn gái nào.

Phối trang phục đẹp với giày sandal cao gót

Không quá cầu kỳ phức tạp, một đôi sandal cao gót có thể phối với nhiều kiểu trang phục khác nhau để thay đổi đa dạng phong cách thời trang của phái đẹp. Nếu thuộc tuýp người nữ tính, bạn có thể chọn phối với áo kiểu, chân váy ngắn hay chiếc đầm xòe xinh xắn. Những bạn gái cá tính cũng có thể chọn các kiểu sandal nữ cao gót có thiết kế đơn giản, đồng thời phối thêm vào bộ trang phục của mình vài phụ kiện như vòng tay, kính mát hay túi xách thời trang để luôn nổi bật và tự tin khi dạo phố cùng bạn bè.

Các bộ sưu tập sandal cao gót tại ZALORA.VN

Nắm bắt được xu hướng giày sandal nữ cao gót đang làm mưa làm gió trong cộng đồng tín đồ thời trang, ZALORA.VN tự hào mang đến cho bạn những thiết kế mới nhất nằm trong bộ sưu tập giày của những nhãn hiệu nổi tiếng như: Biti’s, Doba, Me Girl, Sulily,… Chỉ cần truy cập vào website ZALORA.VN và chọn cho mình một đôi giày sandal cao gót ưng ý, sản phẩm của bạn sẽ được giao tận nơi trong 3 - 5 ngày làm việc. Bên cạnh đó, ZALORA còn có nhiều dịch vụ ưu đãi khác như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả hàng, hoàn tiền mặt,… chắc chắc sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất.