Mua CAO GóT: (378 sản phẩm tìm thấy)

 • Cao Gót Quai Kéo Sọc Senta Cao Gót Quai Kéo Sọc 429,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH98KDTVN-381229":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH98KDTVN-381230":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH98KDTVN-381231":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH98KDTVN-381232":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH98KDTVN-381233":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH82JSVVN-380385":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH82JSVVN-380386":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH82JSVVN-380387":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH82JSVVN-380388":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH82JSVVN-380389":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 285,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH79MVSVN-386106":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH79MVSVN-386107":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH79MVSVN-386108":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH79MVSVN-386109":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH79MVSVN-386110":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 285,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH81MVQVN-386096":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH81MVQVN-386097":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH81MVQVN-386098":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH81MVQVN-386099":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH81MVQVN-386100":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Biti's Giày Sandal Nữ Cao Gót 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH73MVYVN-386136":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH73MVYVN-386137":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH73MVYVN-386138":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH73MVYVN-386139":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH73MVYVN-386140":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH28TEHVN-357111":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28TEHVN-357112":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28TEHVN-357113":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28TEHVN-357114":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH28TEHVN-357115":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH42VKVVN-288187":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42VKVVN-288188":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42VKVVN-288189":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42VKVVN-288190":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH42VKVVN-288191":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 285,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH80MVRVN-386101":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH80MVRVN-386102":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH80MVRVN-386103":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH80MVRVN-386104":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH80MVRVN-386105":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Biti's Giày Sandal Cao Gót Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH63MWIVN-386183":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63MWIVN-386184":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63MWIVN-386185":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63MWIVN-386186":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH63MWIVN-386187":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Gót Vuông Hở Mũi Koumi Koumi Giày Sandal Gót Vuông Hở Mũi 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH18VLTVN-288307":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH18VLTVN-288308":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH18VLTVN-288309":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH18VLTVN-288310":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH18VLTVN-288311":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Strappy High Heel Sandals EZRA by ZALORA Strappy High Heel Sandals 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH94QSFVN-351013":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH94QSFVN-351014":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH94QSFVN-351015":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH94QSFVN-351016":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH94QSFVN-351017":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Bản Ngang Zilandi Giày Cao Gót Đế Vuông Bản Ngang 349,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH67VKIVN-368734":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67VKIVN-368735":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67VKIVN-368736":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67VKIVN-368737":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67VKIVN-368738":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH67VKIVN-368739":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chunky Suede Sandals EZRA by ZALORA Chunky Suede Sandals 499,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH97SEOVN-354414":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97SEOVN-354415":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97SEOVN-354416":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97SEOVN-354417":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH97SEOVN-354418":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 285,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH70MWBVN-386151":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH70MWBVN-386152":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH70MWBVN-386153":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH70MWBVN-386154":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH70MWBVN-386155":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Nữ Quai ngang Senta Sandal Nữ Quai ngang 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH67KEYVN-381384":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH67KEYVN-381385":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH67KEYVN-381386":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH67KEYVN-381387":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH67KEYVN-381388":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Biti's Giày Sandal Cao Gót Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH64MWHVN-386178":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH64MWHVN-386179":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH64MWHVN-386180":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH64MWHVN-386181":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH64MWHVN-386182":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 285,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH71MWAVN-386146":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH71MWAVN-386147":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH71MWAVN-386148":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH71MWAVN-386149":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH71MWAVN-386150":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Hậu Bít Mũi Zilandi Giày Cao Gót Quai Hậu Bít Mũi 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH46WEJVN-370012":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH46WEJVN-370013":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH46WEJVN-370014":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH46WEJVN-370015":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH46WEJVN-370016":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH53VKKVN-288132":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53VKKVN-288133":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53VKKVN-288134":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53VKKVN-288135":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH53VKKVN-288136":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 285,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH74MVXVN-386131":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH74MVXVN-386132":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH74MVXVN-386133":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH74MVXVN-386134":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH74MVXVN-386135":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Gót Vuông Hở Mũi Koumi Koumi Giày Sandal Gót Vuông Hở Mũi 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH19VLSVN-288302":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH19VLSVN-288303":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH19VLSVN-288304":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH19VLSVN-288305":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH19VLSVN-288306":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Quai Cổ Hở Mũi Zilandi Giày Gót Vuông Quai Cổ Hở Mũi 379,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH15TEUVN-357176":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15TEUVN-357177":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15TEUVN-357178":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15TEUVN-357179":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH15TEUVN-357180":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Đế Xuồng Bản Ngang Zilandi Giày Đế Xuồng Bản Ngang 299,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH29QYOVN-351498":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29QYOVN-351499":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29QYOVN-351500":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29QYOVN-351501":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH29QYOVN-351502":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Multi Strap Heels EZRA by ZALORA Multi Strap Heels 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH38NZHVN-344938":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH38NZHVN-344939":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH38NZHVN-344940":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH38NZHVN-344941":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH38NZHVN-344942":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 449,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH83UYEVN-367868":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83UYEVN-367869":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83UYEVN-367870":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83UYEVN-367871":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH83UYEVN-367872":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Viền Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi Viền 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH52WEDVN-369982":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH52WEDVN-369983":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH52WEDVN-369984":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH52WEDVN-369985":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH52WEDVN-369986":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót Biti's Giày Sandal Nữ Cao Gót 280,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH72MVZVN-386141":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH72MVZVN-386142":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH72MVZVN-386143":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH72MVZVN-386144":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH72MVZVN-386145":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chunky Heel Sandals With Ankle Strap EZRA by ZALORA Chunky Heel Sandals With Ankle Strap 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH99QSAVN-350988":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99QSAVN-350989":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99QSAVN-350990":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99QSAVN-350991":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH99QSAVN-350992":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Mũi Bóng Zilandi Giày Cao Gót Mũi Bóng 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH46KWFVN-338531":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH46KWFVN-338532":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH46KWFVN-338533":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH46KWFVN-338534":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH46KWFVN-338535":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Zilandi Giày Sandal Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH27TEIVN-357116":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27TEIVN-357117":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27TEIVN-357118":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27TEIVN-357119":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH27TEIVN-357120":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH44VKTVN-288177":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44VKTVN-288178":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44VKTVN-288179":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44VKTVN-288180":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH44VKTVN-288181":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót AZ79 Giày Sandal Nữ Cao Gót 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH78PBLVN-390702":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH78PBLVN-390703":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH78PBLVN-390704":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH78PBLVN-390705":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH78PBLVN-390706":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Hở Mũi Viền Zilandi Giày Cao Gót Hở Mũi Viền 399,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH54WEBVN-369972":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54WEBVN-369973":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54WEBVN-369974":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54WEBVN-369975":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH54WEBVN-369976":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Biti's Giày Sandal Cao Gót Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH66MWFVN-386169":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH66MWFVN-386170":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH66MWFVN-386171":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH66MWFVN-386172":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH66MWFVN-386173":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mix material heel with ankle buckle EZRA by ZALORA Mix material heel with ankle buckle 469,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH22OPHVN-346360":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH22OPHVN-346361":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH22OPHVN-346362":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH22OPHVN-346363":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH22OPHVN-346364":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Biti's Giày Sandal Cao Gót Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH67MWEVN-386166":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH67MWEVN-386167":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH67MWEVN-386168":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu Koumi Koumi Giày Cao Gót Quai Cài Cách Điệu 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH72UYPVN-367923":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH72UYPVN-367924":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH72UYPVN-367925":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH72UYPVN-367926":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH72UYPVN-367927":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót nữ 20% OFF Vascara Giày Sandal Cao Gót nữ 475,000 VND GIẢM CÒN 380,000 VND Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA622SH61TXQVN-284722":{"price":"475,000","special_price":"380,000","saving_percentage":"20%"},"VA622SH61TXQVN-284723":{"price":"475,000","special_price":"380,000","saving_percentage":"20%"},"VA622SH61TXQVN-284724":{"price":"475,000","special_price":"380,000","saving_percentage":"20%"},"VA622SH61TXQVN-284725":{"price":"475,000","special_price":"380,000","saving_percentage":"20%"},"VA622SH61TXQVN-284726":{"price":"475,000","special_price":"380,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Nữ Biti's Giày Sandal Cao Gót Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH65MWGVN-386174":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH65MWGVN-386175":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH65MWGVN-386176":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH65MWGVN-386177":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Đế Xuồng Biti's Giày Sandal Nữ Đế Xuồng 285,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BI988SH75MVWVN-386126":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH75MVWVN-386127":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH75MVWVN-386128":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH75MVWVN-386129":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BI988SH75MVWVN-386130":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Cao Gót Đế Vuông Viền Quai Zilandi Giày Cao Gót Đế Vuông Viền Quai 349,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH70VKFVN-368716":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70VKFVN-368717":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70VKFVN-368718":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70VKFVN-368719":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70VKFVN-368720":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH70VKFVN-368721":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cao Gót Trụ Quai Bản Ngang Senta Cao Gót Trụ Quai Bản Ngang 400,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE107SH03KDOVN-381204":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH03KDOVN-381205":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH03KDOVN-381206":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH03KDOVN-381207":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE107SH03KDOVN-381208":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu Koumi Koumi Giày Sandal Cao Gót Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH52VKLVN-288137":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52VKLVN-288138":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52VKLVN-288139":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52VKLVN-288140":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH52VKLVN-288141":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sandal Gót Trong Khóa LoLemFashion Sandal Gót Trong Khóa 539,000 VND
  Kích cỡ 35 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO236SH71WLCVN-370488":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO236SH71WLCVN-370489":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO236SH71WLCVN-370490":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO236SH71WLCVN-370491":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO236SH71WLCVN-370492":{"price":"539,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Nữ Cao Gót AZ79 Giày Sandal Nữ Cao Gót 289,000 VND
  Kích cỡ 35 36 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AZ120SH74PBPVN-390722":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH74PBPVN-390723":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH74PBPVN-390724":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH74PBPVN-390725":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AZ120SH74PBPVN-390726":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chunky Heel Sandals With Bow Front Strap EZRA by ZALORA Chunky Heel Sandals With Bow Front Strap 449,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084SH98QSBVN-350993":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98QSBVN-350994":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98QSBVN-350995":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98QSBVN-350996":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084SH98QSBVN-350997":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Gót Vuông Quai Cổ Hở Mũi Zilandi Giày Gót Vuông Quai Cổ Hở Mũi 379,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZI808SH16TETVN-357171":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16TETVN-357172":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16TETVN-357173":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16TETVN-357174":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZI808SH16TETVN-357175":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Sandal Gót Vuông Cách Điệu Koumi Koumi Giày Sandal Gót Vuông Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KO983SH31VLGVN-288242":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31VLGVN-288243":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31VLGVN-288244":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31VLGVN-288245":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KO983SH31VLGVN-288246":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Nhẹ nhàng thoải mái cùng giày xăng đan cao gót

Nếu như những ngày hè tiết trời nóng bức làm bạn cảm thấy ngột ngạt khi phải bó buộc chân mình trong những đôi cao gót bít mũi thì giày sandal cao gót sẽ mang đến sự thoáng mát, thoải mái mà vẫn giữ được nét duyên dáng và nữ tính. Các kiểu sandal cao gót với thiết kế nhẹ nhàng, thanh thoát, trên nền màu sắc tươi trẻ và chất liệu bền đẹp sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu của bất kỳ bạn gái nào.

Phối trang phục đẹp với giày sandal cao gót

Không quá cầu kỳ phức tạp, một đôi sandal cao gót có thể phối với nhiều kiểu trang phục khác nhau để thay đổi đa dạng phong cách thời trang của phái đẹp. Nếu thuộc tuýp người nữ tính, bạn có thể chọn phối với áo kiểu, chân váy ngắn hay chiếc đầm xòe xinh xắn. Những bạn gái cá tính cũng có thể chọn các kiểu sandal nữ cao gót có thiết kế đơn giản, đồng thời phối thêm vào bộ trang phục của mình vài phụ kiện như vòng tay, kính mát hay túi xách thời trang để luôn nổi bật và tự tin khi dạo phố cùng bạn bè.

Các bộ sưu tập sandal cao gót tại ZALORA.VN

Nắm bắt được xu hướng giày sandal nữ cao gót đang làm mưa làm gió trong cộng đồng tín đồ thời trang, ZALORA.VN tự hào mang đến cho bạn những thiết kế mới nhất nằm trong bộ sưu tập giày của những nhãn hiệu nổi tiếng như: Biti’s, Doba, Me Girl, Sulily,… Chỉ cần truy cập vào website ZALORA.VN và chọn cho mình một đôi giày sandal cao gót ưng ý, sản phẩm của bạn sẽ được giao tận nơi trong 3 - 5 ngày làm việc. Bên cạnh đó, ZALORA còn có nhiều dịch vụ ưu đãi khác như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả hàng, hoàn tiền mặt,… chắc chắc sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất.