Mắt kính nữ Trang sức nữ Dây nịt nữ Nón Nữ Đồng hồ nữ Phụ kiện tóc Casio Zilandi

Mua PHụ KIệN Nữ: (706 sản phẩm tìm thấy)

 • Dây Chuyền Đính Hạt Hình Bông Hoa New Look Dây Chuyền Đính Hạt Hình Bông Hoa 459,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AC62RHTVN-395693":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Thắt Lưng Đan Xương Cá Mango Thắt Lưng Đan Xương Cá 749,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC84SXFVN-398554":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AC84SXFVN-398555":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AC84SXFVN-398556":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Lacey Sunnies Rubi Kính Lacey Sunnies 369,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228GL40UYDSG-657972":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bông Tai Hình Trăng Sao La Nymphe Bông Tai Hình Trăng Sao 125,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC63MTKVN-436941":{"price":"125,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính LC Sunnies Rubi Kính LC Sunnies 369,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228GL78RMFSG-649770":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Đồi Mồi River Island Mắt Kính Đồi Mồi 849,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC61DHQSG-617996":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Hình Tim River Island Dây Chuyền Hình Tim 269,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC67DHKSG-617988":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Khăn Choàng In Hình Chim Dorothy Perkins Khăn Choàng In Hình Chim 239,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA51RRCSG-650137":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Madam Dzi Kính Mát 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC33EUWVN-421427":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Bông Nhẫn Táo La Nymphe Combo Bông Nhẫn Táo 144,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC76MSXVN-436928":{"price":"144,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Bông Tai Nơ Mèo La Nymphe Combo Bông Tai Nơ Mèo 180,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC78MSVVN-436926":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lắc Tay Hoa Hồng La Nymphe Lắc Tay Hoa Hồng 225,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC64MTJVN-436940":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Xếp Tầng New Look Dây Chuyền Xếp Tầng 269,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AC66RHPVN-395689":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Đính Thiết Kế Tiền Xu River Island Vòng Tay Đính Thiết Kế Tiền Xu 249,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC59THCSG-653452":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nón Thời Trang Madam Dzi Nón Thời Trang 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC43IUIVN-428763":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Bông Tai Dài La Nymphe Combo Bông Tai Dài 170,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC54MTTVN-436950":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Bông Tai River Island Combo Bông Tai 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC53THISG-653458":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Đôi Hai Hình Tròn La Nymphe Dây Chuyền Đôi Hai Hình Tròn 340,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC74MSZVN-436930":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Waymax Sunnies Rubi Kính Mát Waymax Sunnies 329,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228GL07ESISG-621108":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bông Tai La Nymphe Bông Tai 105,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC52MTVVN-436952":{"price":"105,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Bông Tai Thiên Nga La Nymphe Combo Bông Tai Thiên Nga 170,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC57MTQVN-436947":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nón Thời Trang Madam Dzi Nón Thời Trang 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC42IUJVN-428764":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Madam Dzi Vòng Cổ 199,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC05IRYVN-428701":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Bông Nhỏ La Nymphe Dây Chuyền Bông Nhỏ 310,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC70MTDVN-436934":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Hoa Và Lá River Island Dây Chuyền Mặt Hoa Và Lá 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC54THHSG-653457":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Bông Tai Madam Dzi Combo Bông Tai 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC16EVNVN-421444":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính LC Sunnies Rubi Kính LC Sunnies 369,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228GL77RMGSG-649771":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Phi Công Rubi Kính Mát Phi Công 329,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228GL01ESOSG-621114":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nón Da Madam Dzi Nón Da 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC40IULVN-428766":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Khăn Choàng Việt thy Khăn Choàng 159,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA19LAYVN-433290":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Bông Tai La Nymphe Combo Bông Tai 170,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC53MTUVN-436951":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Bông Tai Tim La Nymphe Combo Bông Tai Tim 170,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC55MTSVN-436949":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Thời Trang Mango Vòng Cổ Thời Trang 749,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC33TVIVN-365202":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Nơ La Nymphe Dây Chuyền Mặt Nơ 125,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC79MSUVN-436925":{"price":"125,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Phi Công Rubi Kính Mát Phi Công 329,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228GL02ESNSG-621113":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Khăn Choàng Cổ In Họa Tiết Bàn Cờ Miss Selfridge Khăn Choàng Cổ In Họa Tiết Bàn Cờ 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AC01XJESG-663221":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Khăn Choàng In Hoa Dorothy Perkins Khăn Choàng In Hoa 409,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA52RRBSG-650136":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Nịt Bản Lớn River Island Dây Nịt Bản Lớn 1,359,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC05QOCSG-648393":{"price":"1,359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AC05QOCSG-648394":{"price":"1,359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AC05QOCSG-648395":{"price":"1,359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Phi Công Lenny Rubi Kính Phi Công Lenny 369,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228GL76RMHSG-649772":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nón Kết Hoa Madam Dzi Nón Kết Hoa 169,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC38IUNVN-428768":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Madam Dzi Kính Mát 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC35EUUVN-421425":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Nịt Nữ Fara Sophie Paris Dây Nịt Nữ Fara 219,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO398AC74ETHVN-421359":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Vòng Tay Đan River Island Combo Vòng Tay Đan 199,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC60THBSG-653451":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Vuông Madam Dzi Vòng Cổ Vuông 199,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC04IRZVN-428702":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Đồi Mồi Mango Mắt Kính Đồi Mồi 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC16LXFVN-384482":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Thời Trang Something Borrowed Vòng Cổ Thời Trang 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC51MSYVN-386026":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Bông Tai Ba Vương Miện La Nymphe Combo Bông Tai Ba Vương Miện 190,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC60MTNVN-436944":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Oversized Họa Tiết Nơ New Look Kính Mát Oversized Họa Tiết Nơ 229,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AC63RHSVN-395692":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Bông Nhỏ La Nymphe Dây Chuyền Bông Nhỏ 310,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC71MTCVN-436933":{"price":"310,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Bông Tai La Nymphe Combo Bông Tai 180,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC56MTRVN-436948":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Mắt Xích Đính Ngôi Sao Something Borrowed Vòng Cổ Mắt Xích Đính Ngôi Sao 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC02MUVVN-386075":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Waymax Sunnies Rubi Kính Mát Waymax Sunnies 329,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228GL06ESJSG-621109":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nón Vành Rộng Madam Dzi Nón Vành Rộng 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC41IUKVN-428765":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Chữ V Mango Dây Chuyền Chữ V 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC35AFOVN-411299":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay In Chữ Moi Toi River Island Vòng Tay In Chữ Moi Toi 269,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC62QLXSG-648230":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Giọt Nước River Island Dây Chuyền Mặt Giọt Nước 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC57THESG-653454":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Dạng Yếm Phối Dây Thừng New Look Dây Chuyền Dạng Yếm Phối Dây Thừng 459,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AC64RHRVN-395691":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Madam Dzi Mắt Kính 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC12IRRVN-428694":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nón Vành Madam Dzi Nón Vành 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC65EXMVN-421495":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Khăn Choàng Cổ In Họa Tiết Bàn Cờ Miss Selfridge Khăn Choàng Cổ In Họa Tiết Bàn Cờ 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AC02XJDSG-663220":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Madam Dzi Mắt Kính 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC09IRUVN-428697":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bông Tai Hình Vuông River Island Bông Tai Hình Vuông 199,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC58THDSG-653453":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Thời Trang Emporio Armani Kính Mát Thời Trang 4,499,000 VND
  Phom Asian
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EM712GL77VBQSG-560202":{"price":"4,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Thắt Lưng Khắc Hình Hoa Mango Thắt Lưng Khắc Hình Hoa 699,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC99QUUVN-394630":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AC99QUUVN-394631":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AC99QUUVN-394632":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cài Áo Tháp Eiffel Madam Dzi Cài Áo Tháp Eiffel 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC90ISNVN-428716":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nón Vành Madam Dzi Nón Vành 249,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC64EXNVN-421496":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Madam Dzi Vòng Cổ 179,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC02ISBVN-428704":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Madam Dzi Mắt Kính 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC07IRWVN-428699":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Retro Mango Kính Mát Retro 849,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC46UKFVN-366566":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Họa Tiết Thổ Dân New Look Dây Chuyền Họa Tiết Thổ Dân 459,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AC59RHWVN-395696":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Madam Dzi Vòng Cổ 199,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC01ISCVN-428705":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Lưng Faux Crocodile River Island Dây Lưng Faux Crocodile 1,019,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC07QOASG-648387":{"price":"1,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AC07QOASG-648388":{"price":"1,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AC07QOASG-648389":{"price":"1,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay To Bản Mango Vòng Tay To Bản 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC32TVJVN-365203":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Bông Tai Hoa Hồng Thiên Nga La Nymphe Combo Bông Tai Hoa Hồng Thiên Nga 160,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC51MTWVN-436953":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Màu Vàng Chevron Statement River Island Nhẫn Màu Vàng Chevron Statement 399,000 VND
  Kích cỡ M S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC56DHVSG-618002":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AC56DHVSG-618001":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AC56DHVSG-618003":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Retro Mango Kính Mát Retro 849,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC48UKDVN-366564":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Lưng Faux Crocodile River Island Dây Lưng Faux Crocodile 1,019,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC06QOBSG-648390":{"price":"1,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AC06QOBSG-648391":{"price":"1,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AC06QOBSG-648392":{"price":"1,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Hình Tim La Nymphe Dây Chuyền Hình Tim 150,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC82MSRVN-436922":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bông Tai Hình Tam Giác River Island Bông Tai Hình Tam Giác 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC55THGSG-653456":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Madam Dzi Mắt Kính 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC06IRXVN-428700":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kính Mát Thời Trang Rubi Kính Mát Thời Trang 329,000 VND
  Phom Universal
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RU228GL04ESLSG-621111":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cài Áo Hình Hoa River Island Cài Áo Hình Hoa 379,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC34QMZSG-648275":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Madam Dzi Mắt Kính 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC11IRSVN-428695":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Đá Trắng La Nymphe Dây Chuyền Đá Trắng 365,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC85MSOVN-436919":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Bông Tai Ba Lá La Nymphe Combo Bông Tai Ba Lá 180,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC61MTMVN-436943":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Hoa Hồng La Nymphe Dây Chuyền Hoa Hồng 115,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC83MSQVN-436921":{"price":"115,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bông Tai La Nymphe Bông Tai 115,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC58MTPVN-436946":{"price":"115,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Đá Hồng La Nymphe Dây Chuyền Đá Hồng 365,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC84MSPVN-436920":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Dạng Yếm Bản To New Look Dây Chuyền Dạng Yếm Bản To 459,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AC65RHQVN-395690":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Khăn Choàng Trơn Mango Khăn Choàng Trơn 749,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC04MBNVN-384794":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Kiểu Cut-Out Something Borrowed Nhẫn Kiểu Cut-Out 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC54MSVVN-386023":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mắt Kính Tròn River Island Mắt Kính Tròn 849,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC59DHSSG-617998":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Nịt Nữ Faunia Sophie Paris Dây Nịt Nữ Faunia 159,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO398AC71ETKVN-421362":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Thời Trang Something Borrowed Vòng Cổ Thời Trang 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC19MUEVN-386058":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bông Tai La Nymphe Bông Tai 115,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC59MTOVN-436945":{"price":"115,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nón Vành Madam Dzi Nón Vành 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC66EXLVN-421494":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Xinh đẹp với phụ kiện thời trang nữ

Với mỗi người phụ nữ, một bộ trang phục sẽ là hoàn hảo khi đi cùng các phụ kiện thời trang nữ thích hợp. Người phụ nữ hiện đại biết rằng họ không thể ra ngoài nếu thiếu một chiếc kính mát nữ hay một chiếc đồng hồ sành điệu trên tay. Những bộ sưu tập phụ kiện thời trang phong cách và luôn cập nhật những xu hướng mới nhất tại ZALORA.VN giúp bạn mở ra những trải nghiệm mua sắm trực tuyến hoàn toàn mới với sự đa dạng của các bộ sưu tập phụ kiện thời trang giá rẻ từ đồng hồ, túi xách, thắt lưng, đồ trang sức đến kính mát, ví, balô, khăn choàng,… phong cách nhất tại Việt Nam cũng như quốc tế.

Cùng phụ kiện nữ thể hiện cá tính

Hãy khám phá bộ sưu tập phụ kiện trang sức quyến rũ, cá tính hay sang trọng cho phái đẹp đến từ các thương hiệu Fern, Hott Shop, Madam Dzi. Với các bạn nữ yêu thích sự lãng mạn, các sản phẩm trang sức phụ kiện từ thương hiệu hàng đầu như Breo sẽ là sự kết hợp hoàn hảo khi đi kèm với áo thun nữ, quần shorts nữ và những đôi giày búp bê nữ tính. Bạn sẽ thấy thật ngạc nhiên khi diện cho mình các kiểu phụ kiện thời trang giá sỉ từ website mua sắm trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam ZALORA.VN.

Bộ sưu tập phụ kiện thời trang nữ khổng lồ

Đến với ZALORA.VN bạn sẽ thỏa sức đắm mình vào những bộ sưu tập phụ kiện cho nữ, phụ kiện nữ giá rẻ, phụ kiện thời trang Hàn Quốc khổng lồ, với tất cả các item phụ kiện vòng cổ, phụ kiện vòng tay, phụ kiện dây chuyền, phụ kiện đôi,… dành cho phái đẹp. Bạn còn đợi gì nữa mà không đến ngay các shop phụ kiện của ZALORA.VN để chọn cho mình những sản phẩm thích hợp với tủ quần áo của bạn. ZALORA.VN với nhiều ưu đãi đang chờ bạn đến và nhận lấy. Hơn thế nữa, chúng tôi còn có những dịch vụ hỗ trợ mua hàng như đổi trả miễn phí trong vòng 30 ngày và hoàn tiền mặt nếu có trục trặc gì với sản phẩm. Nhanh tay truy cập ZALORA.VN và lựa chọn sản phẩm ưng ý nhất ngay hôm nay bạn nhé!