TRANG SứC Nữ: (363 sản phẩm tìm thấy)

 • Dây Chuyền Hình Hoa New Look Dây Chuyền Hình Hoa 269,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AC36VJNVN-455157":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Dài Madam Dzi Dây Chuyền Dài 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC92KRJVN-484815":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 3 Bông Tai River Island Combo 3 Bông Tai 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC07LSASG-688831":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cài Áo Hoa Thược Dược Madam Dzi Cài Áo Hoa Thược Dược 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC43KPKVN-484764":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bông Tai Hình Hoa New Look Bông Tai Hình Hoa 219,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AC38VJLVN-455155":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 3 Nhẫn Madam Dzi Combo 3 Nhẫn 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC92YNZVN-461073":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 4 Nhẫn Madam Dzi Combo 4 Nhẫn 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC93YNYVN-461072":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Nhiều Màu Madam Dzi Vòng Tay Nhiều Màu 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC91KRKVN-484816":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Tube River Island Vòng Cổ Tube 599,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC62SWJSG-701097":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Vòng Cổ Hoa Tai Madam Dzi Bộ Vòng Cổ Hoa Tai 279,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC97KREVN-484810":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cài Áo Hoa Thược Dược Madam Dzi Cài Áo Hoa Thược Dược 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC42KPLVN-484765":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Thanh Đeo Vành Tai Phối Đá River Island Thanh Đeo Vành Tai Phối Đá 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC06LSBSG-688832":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bông Tai Đính Đá New Look Bông Tai Đính Đá 179,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AC39VJKVN-455154":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 220,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC37SSGVN-450160":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Dài Madam Dzi Vòng Cổ Dài 249,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC95KRGVN-484812":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Sáu Chiếc Hoa Tai Thời Trang River Island Combo Sáu Chiếc Hoa Tai Thời Trang 449,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC93ZLISG-668125":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Hai Vòng Tay Thời Trang River Island Combo Hai Vòng Tay Thời Trang 849,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC78ZLXSG-668140":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Dài Madam Dzi Vòng Cổ Dài 249,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC96KRFVN-484811":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai Ngọc Trai New Look Hoa Tai Ngọc Trai 179,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AC40VJJVN-455153":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Vòng Tay Và Nhẫn River Island Bộ Vòng Tay Và Nhẫn 799,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC00ZLBSG-668118":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Thanh Đeo Vành Tai Phối Đá River Island Thanh Đeo Vành Tai Phối Đá 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC00LSHSG-688840":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Kiểu Trái Tim River Island Nhẫn Kiểu Trái Tim 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC73ZMCSG-668145":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AC73ZMCSG-668146":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AC73ZMCSG-668147":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Phối Ngọc Trai New Look Vòng Cổ Phối Ngọc Trai 359,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AC41VJIVN-455152":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Đá River Island Dây Chuyền Mặt Đá 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC08LRZSG-688830":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai Đính Hạt Thời Trang River Island Hoa Tai Đính Hạt Thời Trang 269,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC83ZLSSG-668135":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Đàn Bướm Madam Dzi Vòng Cổ Đàn Bướm 199,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC42BDHVN-465670":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Ba Mặt Thời Trang River Island Vòng Cổ Ba Mặt Thời Trang 799,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC87ZLOSG-668131":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Quân Đội Something Borrowed Dây Chuyền Quân Đội 149,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC13JOSVN-430409":{"price":"149,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Bông Tai Madam Dzi Combo Bông Tai 119,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC53BCWVN-465659":{"price":"119,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Da Phối Đinh Tán Something Borrowed Vòng Tay Da Phối Đinh Tán 169,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC93JPMVN-430429":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Vòng Tay Bông Tai Madam Dzi Combo Vòng Tay Bông Tai 119,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC49BDAVN-465663":{"price":"119,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai Hình Ngôi Sao River Island Hoa Tai Hình Ngôi Sao 269,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC81ZLUSG-668137":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Tua Rua River Island Vòng Cổ Tua Rua 799,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC91ZLKSG-668127":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Da Something Borrowed Vòng Tay Da 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC94JPLVN-430428":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Bảy Chiếc Hoa Tai Thời Trang River Island Combo Bảy Chiếc Hoa Tai Thời Trang 649,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC96ZLFSG-668122":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai Khuyên Tròn River Island Hoa Tai Khuyên Tròn 249,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC74ZMBSG-668144":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Link Up Something Borrowed Nhẫn Link Up 29,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC02JPDVN-430420":{"price":"29,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 3 Nhẫn Thời Trang Something Borrowed Combo 3 Nhẫn Thời Trang 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC09JOWVN-430413":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Đôi Hình Tròn La Nymphe Dây Chuyền Đôi Hình Tròn 250,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC70GWFVN-476868":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Kiểu Đôi Something Borrowed Nhẫn Kiểu Đôi 69,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC92JPNVN-430430":{"price":"69,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Hạt Pha Lê Nổi Bật Something Borrowed Nhẫn Hạt Pha Lê Nổi Bật 69,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC01JPEVN-430421":{"price":"69,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Thời Trang Madam Dzi Dây Chuyền Thời Trang 227,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC65UTAVN-453967":{"price":"227,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Thời Trang Something Borrowed Nhẫn Thời Trang 69,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC88JPRVN-430434":{"price":"69,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Thời Trang Madam Dzi Vòng Cổ Thời Trang 199,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC41BDIVN-465671":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Đinh Nhọn Đính Hạt Lấp Lánh Something Borrowed Vòng Cổ Đinh Nhọn Đính Hạt Lấp Lánh 149,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC19JOMVN-430403":{"price":"149,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Bông Tai Madam Dzi Combo Bông Tai 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC55BCUVN-465657":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Đinh Nhọn Đính Hạt Lấp Lánh Something Borrowed Vòng Cổ Đinh Nhọn Đính Hạt Lấp Lánh 149,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC18JONVN-430404":{"price":"149,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Trái Tim Something Borrowed Dây Chuyền Trái Tim 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC16JOPVN-430406":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Cài Áo Madam Dzi Combo Cài Áo 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC46UTTVN-453986":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Nơ Something Borrowed Nhẫn Nơ 49,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC00JPFVN-430422":{"price":"49,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Trái Tim Something Borrowed Dây Chuyền Trái Tim 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC17JOOVN-430405":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai Tòng Teng River Island Hoa Tai Tòng Teng 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC90ZLLSG-668128":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Lắc Tay Nối Nhẫn Madam Dzi Combo Lắc Tay Nối Nhẫn 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC02TTPVN-400318":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 4 Nhẫn Thời Trang Something Borrowed Combo 4 Nhẫn Thời Trang 49,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC97JPIVN-430425":{"price":"49,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Hai Ngón Trơn Something Borrowed Nhẫn Hai Ngón Trơn 69,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC07JOYVN-430415":{"price":"69,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Lục Giác Madam Dzi Vòng Tay Lục Giác 149,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC46BDDVN-465666":{"price":"149,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bông Tai Đính Hạt Le Chateau Bông Tai Đính Hạt 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE075AC36SOLVN-450002":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Kiểu Đôi Something Borrowed Nhẫn Kiểu Đôi 69,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC91JPOVN-430431":{"price":"69,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Cài Áo Madam Dzi Combo Cài Áo 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC21BECVN-465691":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Đôi Hai Trái Tim La Nymphe Dây Chuyền Đôi Hai Trái Tim 340,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC73MTAVN-436931":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Trái Tim Something Borrowed Dây Chuyền Trái Tim 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC15JOQVN-430407":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai Đính Hạt Hình Cầu River Island Hoa Tai Đính Hạt Hình Cầu 369,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC76ZLZSG-668142":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Ngôi Sao Madam Dzi Vòng Cổ Ngôi Sao 179,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC40BDJVN-465672":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Kiểu Đôi Something Borrowed Nhẫn Kiểu Đôi 69,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC89JPQVN-430433":{"price":"69,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Thời Trang Madam Dzi Vòng Cổ Thời Trang 199,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC43BDGVN-465669":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lắc Tay Hình Tròn La Nymphe Lắc Tay Hình Tròn 230,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC67MTGVN-436937":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Kiểu Đôi Something Borrowed Nhẫn Kiểu Đôi 69,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC90JPPVN-430432":{"price":"69,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lắc Tay Bông Lớn La Nymphe Lắc Tay Bông Lớn 220,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC68MTFVN-436936":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Cài Áo Madam Dzi Combo Cài Áo 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC10BENVN-465702":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Phối Ngọc Trai Và Đinh Nhọn River Island Vòng Cổ Phối Ngọc Trai Và Đinh Nhọn 649,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC95ZLGSG-668123":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa tai Hạt Pha Lê Le Chateau Hoa tai Hạt Pha Lê 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE075AC58SNPVN-449980":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Nơ Something Borrowed Nhẫn Nơ 49,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC99JPGVN-430423":{"price":"49,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Họa Tiết Thổ Dân New Look Dây Chuyền Họa Tiết Thổ Dân 459,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AC59RHWVN-395696":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Đính Đá New Look Dây Chuyền Đính Đá 459,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AC68LCXVN-433490":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bông Tai Thời Trang Fern Bông Tai Thời Trang 176,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC65SREVN-450132":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Thời Trang Le Chateau Nhẫn Thời Trang 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE075AC43SOEVN-449995":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Gold Tone Clustered Pendant Necklace 27% OFF River Island Gold Tone Clustered Pendant Necklace 849,000 VND GIẢM CÒN 619,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC81XNASG-456885":{"price":"849,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Hoa Tai Trơn River Island Hoa Tai Trơn 329,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC97ZLESG-668121":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 220,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC36SSHVN-450161":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Dây Chuyền Nhẫn Madam Dzi Combo Dây Chuyền Nhẫn 119,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC98TTTVN-400322":{"price":"119,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Hai Nốt Nhạc La Nymphe Dây Chuyền Hai Nốt Nhạc 300,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC72MTBVN-436932":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Thời Trang Something Borrowed Nhẫn Thời Trang 69,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC86JPTVN-430436":{"price":"69,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai Trái Tim PARFOIS Hoa Tai Trái Tim 199,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC69ZXMVN-463874":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kiềng Hạt Bẹt Madam Dzi Kiềng Hạt Bẹt 146,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC57UTIVN-453975":{"price":"146,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Bông Tai Madam Dzi Combo Bông Tai 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC58BCRVN-465654":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Cài Áo Madam Dzi Combo Cài Áo 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC17BEGVN-465695":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Sao Dài Madam Dzi Dây Chuyền Sao Dài 146,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC56UTJVN-453976":{"price":"146,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Vuông Madam Dzi Vòng Cổ Vuông 199,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC04IRZVN-428702":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 264,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC62SRHVN-450135":{"price":"264,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Thời Trang Something Borrowed Nhẫn Thời Trang 79,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC57MSSVN-386020":{"price":"79,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Hạt Đá Mặt Tròn Madam Dzi Dây Chuyền Hạt Đá Mặt Tròn 227,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC95VUUVN-369552":{"price":"227,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Bông Tai La Nymphe Combo Bông Tai 180,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC56MTRVN-436948":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Nhựa River Island Vòng Cổ Nhựa 329,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC99ZLCSG-668119":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Bản To Le Chateau Vòng Tay Bản To 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE075AC59SNOVN-449979":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Bông Tai Madam Dzi Combo Bông Tai 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC56BCTVN-465656":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay In Chữ Moi Toi River Island Vòng Tay In Chữ Moi Toi 269,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC62QLXSG-648230":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Trang sức bạc làm đẹp thêm cho bộ trang phục của bạn

Để có được vẻ ngoài hoàn hảo, các bạn nữ không những phải chọn cho mình một bộ trang phục đẹp mà còn phải biết kết hợp với những đồ trang sức nữ phù hợp với bộ trang phục đó. Để nói về trang sức đẹp chúng ta có rất nhiều item phải kể đến như bông tai, dây chuyền, lắc tay, nhẫn. Tùy theo từng bộ trang phục mà bạn phối nguyên set nữ trang hay đơn giản chỉ là một vài item đơn lẻ. Bạn sẽ rất thời trang khi phối trang sức bạc đang hot cùng các trang phục như áo sơ mi nữ, váy công sở để đi làm. Trong khi đó, trang sức Hàn Quốc cho vẻ ngoài thêm phần sang trọng khi phối với đầm dạ hội.

Trang sức vàng thu hút mọi ánh nhìn

Trang sức nữ luôn được làm từ những chất liệu khác nhau phù hợp với nhiều trang phục, phong cách cũng như túi tiền của từng người. Trong đó, trang sức vàng được nhiều người yêu thích nhất vì giá trị cao và mang đến cho mình vẻ sang trọng, quý phái. Còn nếu bạn muốn mình trông thanh lịch, chững chạc hơn thì trang sức đá sẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Hiểu được nhu cầu mua sắm nữ trang đẹp của bạn gái, ZALORA.VN mang đến cho bạn những sản phẩm hot nhất đến từ các thương hiệu nữ trang cao cấp như Fern, Hott Shop, Moshi Moshi hay Madam Dzi, giúp bạn mua sắm được những món trang sức hợp ý.

Nữ trang cao cấp tại ZALORA.VN

ZALORA.VN có rất nhiều sự lựa chọn cho bạn từ những món nữ trang mang phong cách dễ thương hoặc cá tính cho đến những kiểu nữ trang vàng sẽ giúp bạn trở nên sang trọng hơn, đồng thời giúp bạn an tâm hơn khi sử dụng sản phẩm mà không lo sợ kích ứng trên da. Ngoài ra, bạn có thể thỏa thích mua sắm trang sức pha lê, trang sức bạc cao cấp, trang sức bạc thái tại website mua sắm của chúng tôi. Chỉ cần chọn món hàng mình yêu thích, bỏ vào giỏ hàng và click nút thanh toán là bạn sẽ nhận được hàng chỉ sau 1 - 3 ngày làm việc. Hãy đến với ZALORA.VN ngay hôm nay để nhận được những ưu đãi hấp dẫn như giao hàng tận nơi, thanh toán tiền mặt khi nhận hàng bạn nhé!