Mua TRANG SứC: (154 sản phẩm tìm thấy)

 • Vòng Cổ Phối Hạt Và Đinh Tán Something Borrowed Vòng Cổ Phối Hạt Và Đinh Tán 179,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC30MTTVN-386047":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai Kim Loại Phối Hạt Pha Lê Something Borrowed Hoa Tai Kim Loại Phối Hạt Pha Lê 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC12MULVN-386065":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Tua Rua River Island Dây Chuyền Mặt Tua Rua 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC76PDVSG-547738":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Ngọc Trai Phối Đinh Tán Something Borrowed Vòng Cổ Ngọc Trai Phối Đinh Tán 229,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC24MTZVN-386053":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Đinh Ghim River Island Dây Chuyền Đinh Ghim 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC36LYTSG-540726":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Kiểu Phối Hạt Bẹt Something Borrowed Nhẫn Kiểu Phối Hạt Bẹt 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC58MSRVN-386019":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Kiểu Cut-Out Something Borrowed Nhẫn Kiểu Cut-Out 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC54MSVVN-386023":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Mắt Xích Đính Ngôi Sao Something Borrowed Vòng Cổ Mắt Xích Đính Ngôi Sao 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC02MUVVN-386075":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Vải Phối Kim Loại Something Borrowed Vòng Tay Vải Phối Kim Loại 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC13MUKVN-386064":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bông Tai Đá Quý Layered Leaf Stud New Look Bông Tai Đá Quý Layered Leaf Stud 319,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AC04INFVN-377937":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Vòng Tay Thời Trang New Look Bộ Vòng Tay Thời Trang 599,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AC11IMYVN-377930":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Vải Phối Kim Loại Something Borrowed Vòng Tay Vải Phối Kim Loại 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC15MUIVN-386062":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Kiểu Cut-Out Something Borrowed Nhẫn Kiểu Cut-Out 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC52MSXVN-386025":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Phối Hạt Và Đinh Tán Something Borrowed Vòng Cổ Phối Hạt Và Đinh Tán 179,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC53MSWVN-386024":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Thời Trang Something Borrowed Vòng Cổ Thời Trang 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC51MSYVN-386026":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai River Island Hoa Tai 229,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC73PDYSG-547743":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Something Borrowed Vòng Tay 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC50MSZVN-386027":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Da Phối Kim Loại Màu Vàng Something Borrowed Vòng Tay Da Phối Kim Loại Màu Vàng 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC20MUDVN-386057":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Thời Trang New Look Vòng Cổ Thời Trang 369,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AC09INAVN-377932":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Vải Phối Kim Loại Something Borrowed Vòng Tay Vải Phối Kim Loại 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC21MUCVN-386056":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Thời Trang Something Borrowed Vòng Cổ Thời Trang 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC19MUEVN-386058":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai Hình Hoa New Look Hoa Tai Hình Hoa 319,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AC10IMZVN-377931":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Bông Tai Madam Dzi Combo Bông Tai 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC13TTEVN-400307":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Bướm Madam Dzi Vòng Tay Bướm 186,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC15TTCVN-400305":{"price":"186,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Tròn Bẹt La Nymphe Dây Chuyền Mặt Tròn Bẹt 640,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC15QEUVN-393371":{"price":"640,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai Hình Hoa New Look Hoa Tai Hình Hoa 319,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AC08INBVN-377933":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Tim Lớn Esprit Dây Chuyền Mặt Tim Lớn 2,750,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC65XEOVN-371806":{"price":"2,750,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền 5 Mặt Cung Madam Dzi Dây Chuyền 5 Mặt Cung 199,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC17TTAVN-400303":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Bản To 30% OFF River Island Vòng Tay Bản To 799,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC66SJXSG-497274":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Bông Tai Hình Quạt La Nymphe Bông Tai Hình Quạt 220,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC08WZBVN-371573":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Hoa Tỉ Muội 2 Madam Dzi Dây Chuyền Hoa Tỉ Muội 2 154,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC33TLUVN-357762":{"price":"154,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lắc Bạc Hình Lá Pierre Cardin Lắc Bạc Hình Lá 2,750,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI589AC44XFJVN-371827":{"price":"2,750,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Hoa River Island Nhẫn Hoa 369,000 VND
  Kích cỡ M S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC68XZZSG-512198":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AC68XZZSG-512197":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AC68XZZSG-512199":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bông Tai Kiểu Bướm La Nymphe Bông Tai Kiểu Bướm 509,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC14WYVVN-371567":{"price":"509,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Thời Trang Something Borrowed Vòng Cổ Thời Trang 249,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC44MTFVN-386033":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai Kim Loại Phối Hạt Pha Lê Something Borrowed Hoa Tai Kim Loại Phối Hạt Pha Lê 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC08MUPVN-386069":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt 3 Chiếc Nhẫn Esprit Dây Chuyền Mặt 3 Chiếc Nhẫn 1,760,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC50XFDVN-371821":{"price":"1,760,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 3 Đôi Bông Tai Hoa 7% OFF River Island Combo 3 Đôi Bông Tai Hoa 269,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC73OFYSG-488709":{"price":"269,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"7%"}}}
 • Hoa Tai Khoen 3 Dây Esprit Hoa Tai Khoen 3 Dây 1,386,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC85XDUVN-371786":{"price":"1,386,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bông Tai La Nymphe Bông Tai 205,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC24QELVN-393362":{"price":"205,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Thời Trang Something Borrowed Vòng Cổ Thời Trang 199,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC41MTIVN-386036":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Mango Vòng Tay 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC34TVHVN-365201":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai Hình Mũi Tên Something Borrowed Hoa Tai Hình Mũi Tên 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC00MUXVN-386077":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai Đính Đá 50% OFF Something Borrowed Hoa Tai Đính Đá 78,000 VND GIẢM CÒN 39,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC07BKAVN-301296":{"price":"78,000","special_price":"39,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Bông Tai Da Rắn PARFOIS Bông Tai Da Rắn 199,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA349AC34LKZVN-383545":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Ngọc Trai Phối Đinh Tán Something Borrowed Vòng Cổ Ngọc Trai Phối Đinh Tán 229,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC28MTVVN-386049":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Thời Trang Something Borrowed Vòng Cổ Thời Trang 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC42MTHVN-386035":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Nhiều Màu Something Borrowed Vòng Tay Nhiều Màu 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC36MTNVN-386041":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Phối Nhiều Màu Mango Vòng Tay Phối Nhiều Màu 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC35TVGVN-365200":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Dây Chuyền Bông Tai Tròn Madam Dzi Bộ Dây Chuyền Bông Tai Tròn 184,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC33MNAVN-341582":{"price":"184,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Thời Trang Đính Pha Lê Something Borrowed Vòng Cổ Thời Trang Đính Pha Lê 179,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC47MTCVN-386030":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Da Phối Đinh Tán Something Borrowed Vòng Tay Da Phối Đinh Tán 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC22MUBVN-386055":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Da Phối Kim Loại Màu Vàng Something Borrowed Vòng Tay Da Phối Kim Loại Màu Vàng 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC27MTWVN-386050":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Thời Trang Something Borrowed Vòng Cổ Thời Trang 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC35MTOVN-386042":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Hoa Tai Something Borrowed Combo Hoa Tai 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC99MUYVN-386078":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Kiểu Bạc Moshi Moshi Nhẫn Kiểu Bạc 910,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO472AC42ROVVN-315764":{"price":"910,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC42ROVVN-315765":{"price":"910,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC42ROVVN-315766":{"price":"910,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC42ROVVN-315767":{"price":"910,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC42ROVVN-315763":{"price":"910,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC42ROVVN-279835":{"price":"910,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Da Phối Kim Loại Màu Vàng Something Borrowed Vòng Tay Da Phối Kim Loại Màu Vàng 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC25MTYVN-386052":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai Đính Hạt Something Borrowed Hoa Tai Đính Hạt 149,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC05MUSVN-386072":{"price":"149,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bông Tai Hình Tim Đính Hạt Đá River Island Bông Tai Hình Tim Đính Hạt Đá 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC75XZSSG-512190":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Nhẫn Táo Cá La Nymphe Bộ Nhẫn Táo Cá 155,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC99WZKVN-371582":{"price":"155,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai Đính Hạt Something Borrowed Hoa Tai Đính Hạt 149,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC07MUQVN-386070":{"price":"149,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Tròn 1 Hạt Đá Esprit Dây Chuyền Mặt Tròn 1 Hạt Đá 1,606,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC74XEFVN-371797":{"price":"1,606,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Da Phối Đinh Tán Something Borrowed Vòng Tay Da Phối Đinh Tán 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC23MUAVN-386054":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Ba Vòng Something Borrowed Nhẫn Ba Vòng 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC62MSNVN-386015":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lắc Tay Bông Tuyết Esprit Lắc Tay Bông Tuyết 2,750,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC89XDQVN-371782":{"price":"2,750,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bông Tai Hình Thú La Nymphe Bông Tai Hình Thú 158,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC12WYXVN-371569":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Kiểu Bạc Moshi Moshi Nhẫn Kiểu Bạc 715,000 VND
  Kích cỡ 10 12 14 One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO472AC46RORVN-315700":{"price":"715,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC46RORVN-315701":{"price":"715,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC46RORVN-315702":{"price":"715,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC46RORVN-279831":{"price":"715,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Bông Tai Mặt Dây Chuyền La Nymphe Bộ Bông Tai Mặt Dây Chuyền 280,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC21WYOVN-371560":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Da Phối Đinh Tán Something Borrowed Vòng Tay Da Phối Đinh Tán 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC14MUJVN-386063":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Kiểu Bạc Moshi Moshi Nhẫn Kiểu Bạc 660,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO472AC48ROPVN-315692":{"price":"660,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC48ROPVN-315693":{"price":"660,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC48ROPVN-315694":{"price":"660,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC48ROPVN-315695":{"price":"660,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC48ROPVN-315696":{"price":"660,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC48ROPVN-315691":{"price":"660,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC48ROPVN-279829":{"price":"660,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Da Phối Đinh Tán Something Borrowed Vòng Tay Da Phối Đinh Tán 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC26MTXVN-386051":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai Đồng Triple Danglings Fern Hoa Tai Đồng Triple Danglings 198,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC60FBRVN-327120":{"price":"198,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Đá Dài Madam Dzi Dây Chuyền Đá Dài 186,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC17BBYVN-300766":{"price":"186,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai Dáng Dài 20% OFF River Island Hoa Tai Dáng Dài 549,000 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC05UOCSG-503574":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Dây Chuyền Bản To 20% OFF River Island Dây Chuyền Bản To 799,000 VND GIẢM CÒN 639,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC86SJDSG-497248":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Dây Chuyền Mặt Chữ Thập Esprit Dây Chuyền Mặt Chữ Thập 924,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC73XEGVN-371798":{"price":"924,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền 5 Mặt Tròn Esprit Dây Chuyền 5 Mặt Tròn 2,420,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC58XEVVN-371813":{"price":"2,420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai 4 Khúc Chữ Esprit Hoa Tai 4 Khúc Chữ 1,650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC79XEAVN-371792":{"price":"1,650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ Thời Trang Something Borrowed Vòng Cổ Thời Trang 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC37MTMVN-386040":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Bông Tai Mặt Dây Đá Hồng La Nymphe Bộ Bông Tai Mặt Dây Đá Hồng 250,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC28QEHVN-393358":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Kiểu Bạc Moshi Moshi Nhẫn Kiểu Bạc 965,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO472AC50RONVN-315555":{"price":"965,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC50RONVN-315556":{"price":"965,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC50RONVN-315557":{"price":"965,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC50RONVN-315558":{"price":"965,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC50RONVN-315554":{"price":"965,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC50RONVN-279827":{"price":"965,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bông Tai Thiên Thần La Nymphe Bông Tai Thiên Thần 158,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC09WZAVN-371572":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Bông Tai Mặt Dây Chuyền La Nymphe Bộ Bông Tai Mặt Dây Chuyền 370,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC19WYQVN-371562":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Kiểu Bạc Moshi Moshi Nhẫn Kiểu Bạc 715,000 VND
  Kích cỡ 10 12 14 One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO472AC47ROQVN-315697":{"price":"715,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC47ROQVN-315698":{"price":"715,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC47ROQVN-315699":{"price":"715,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC47ROQVN-279830":{"price":"715,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Tròn Tim Esprit Dây Chuyền Mặt Tròn Tim 1,650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC62XERVN-371809":{"price":"1,650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Kiểu Bạc Moshi Moshi Nhẫn Kiểu Bạc 1,500,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO472AC41ROWVN-315769":{"price":"1,500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC41ROWVN-315770":{"price":"1,500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC41ROWVN-315771":{"price":"1,500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC41ROWVN-315772":{"price":"1,500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC41ROWVN-315768":{"price":"1,500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC41ROWVN-279836":{"price":"1,500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Nhẫn 5 Vòng 29% OFF River Island Bộ Nhẫn 5 Vòng 649,000 VND GIẢM CÒN 459,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC68SJVSG-497270":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"RI923AC68SJVSG-497271":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"},"RI923AC68SJVSG-497272":{"price":"649,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Bộ Bông Tai Mặt Dây Chuyền La Nymphe Bộ Bông Tai Mặt Dây Chuyền 275,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC20WYPVN-371561":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai Số 8 Esprit Hoa Tai Số 8 1,320,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC78XEBVN-371793":{"price":"1,320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nhẫn Kiểu Bạc Moshi Moshi Nhẫn Kiểu Bạc 675,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO472AC45ROSVN-315746":{"price":"675,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC45ROSVN-315747":{"price":"675,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC45ROSVN-315748":{"price":"675,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC45ROSVN-315749":{"price":"675,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC45ROSVN-315750":{"price":"675,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC45ROSVN-315745":{"price":"675,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MO472AC45ROSVN-279832":{"price":"675,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ 3 Lắc Bính Fern Bộ 3 Lắc Bính 245,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC89UZYVN-361051":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Chữ Y Madam Dzi Dây Chuyền Chữ Y 186,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC04HFRVN-331062":{"price":"186,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bông Tai Kiểu La Nymphe Bông Tai Kiểu 479,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC16WYTVN-371565":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bông Tai Bàn chân La Nymphe Bông Tai Bàn chân 158,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC11WYYVN-371570":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Cổ River Island Vòng Cổ 949,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC76XZRSG-512189":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai Hoa Esprit Hoa Tai Hoa 990,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC77XECVN-371794":{"price":"990,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Trang sức bạc làm đẹp thêm cho bộ trang phục của bạn

Để có được vẻ ngoài hoàn hảo, các bạn nữ không những phải chọn cho mình một bộ trang phục đẹp mà còn phải biết kết hợp với những đồ trang sức nữ phù hợp với bộ trang phục đó. Để nói về trang sức đẹp chúng ta có rất nhiều item phải kể đến như bông tai, dây chuyền, lắc tay, nhẫn. Tùy theo từng bộ trang phục mà bạn phối nguyên set nữ trang hay đơn giản chỉ là một vài item đơn lẻ. Bạn sẽ rất thời trang khi phối trang sức bạc đang hot cùng các trang phục như áo sơ mi nữ, váy công sở để đi làm. Trong khi đó, trang sức Hàn Quốc cho vẻ ngoài thêm phần sang trọng khi phối với đầm dạ hội.

Trang sức vàng thu hút mọi ánh nhìn

Trang sức nữ luôn được làm từ những chất liệu khác nhau phù hợp với nhiều trang phục, phong cách cũng như túi tiền của từng người. Trong đó, trang sức vàng được nhiều người yêu thích nhất vì giá trị cao và mang đến cho mình vẻ sang trọng, quý phái. Còn nếu bạn muốn mình trông thanh lịch, chững chạc hơn thì trang sức đá sẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Hiểu được nhu cầu mua sắm nữ trang đẹp của bạn gái, ZALORA.VN mang đến cho bạn những sản phẩm hot nhất đến từ các thương hiệu nữ trang cao cấp như Fern, Hott Shop, Moshi Moshi hay Madam Dzi, giúp bạn mua sắm được những món trang sức hợp ý.

Nữ trang cao cấp tại ZALORA.VN

ZALORA.VN có rất nhiều sự lựa chọn cho bạn từ những món nữ trang mang phong cách dễ thương hoặc cá tính cho đến những kiểu nữ trang vàng sẽ giúp bạn trở nên sang trọng hơn, đồng thời giúp bạn an tâm hơn khi sử dụng sản phẩm mà không lo sợ kích ứng trên da. Ngoài ra, bạn có thể thỏa thích mua sắm trang sức pha lê, trang sức bạc cao cấp, trang sức bạc thái tại website mua sắm của chúng tôi. Chỉ cần chọn món hàng mình yêu thích, bỏ vào giỏ hàng và click nút thanh toán là bạn sẽ nhận được hàng chỉ sau 1 - 3 ngày làm việc. Hãy đến với ZALORA.VN ngay hôm nay để nhận được những ưu đãi hấp dẫn như giao hàng tận nơi, thanh toán tiền mặt khi nhận hàng bạn nhé!