Mua TRANG SứC: (277 sản phẩm tìm thấy)

 • Vòng Tay Thời Trang La Nymphe Vòng Tay Thời Trang 198,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC07WZCVN-371574":{"price":"198,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Cườm Madam Dzi Dây Chuyền Cườm 164,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC80VVJVN-369567":{"price":"164,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Dòng Kẻ Madam Dzi Dây Chuyền Dòng Kẻ 227,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC87VVCVN-369560":{"price":"227,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bông Tai Thời Trang Madam Dzi Bông Tai Thời Trang 100,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC73VVQVN-369574":{"price":"100,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bông Tai Hình Quạt La Nymphe Bông Tai Hình Quạt 220,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC08WZBVN-371573":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Dài 4 Sợi Madam Dzi Dây Chuyền Dài 4 Sợi 164,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC84VVFVN-369563":{"price":"164,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Tam Giác Madam Dzi Dây Chuyền Mặt Tam Giác 227,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC88VVBVN-369559":{"price":"227,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Bông Tai Dây Chuyền Hoa La Nymphe Bộ Bông Tai Dây Chuyền Hoa 385,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC18WYRVN-371563":{"price":"385,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Gold Tone Crystal Hinge Ring River Island Gold Tone Crystal Hinge Ring 649,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC68SJVSG-497270":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AC68SJVSG-497271":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AC68SJVSG-497272":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lắc Tay Khúc Đá Đen Esprit Lắc Tay Khúc Đá Đen 1,518,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC90XDPVN-371781":{"price":"1,518,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai 3 Chuỗi Dài Esprit Hoa Tai 3 Chuỗi Dài 1,210,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC83XDWVN-371788":{"price":"1,210,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền 4 Mặt Tròn Esprit Dây Chuyền 4 Mặt Tròn 2,024,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC64XEPVN-371807":{"price":"2,024,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Dài Madam Dzi Dây Chuyền Dài 164,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC81VVIVN-369566":{"price":"164,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Hạt Bẹt Esprit Dây Chuyền Mặt Hạt Bẹt 1,320,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC76XEDVN-371795":{"price":"1,320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lắc Tay 3 Mặt Bướm Esprit Lắc Tay 3 Mặt Bướm 1,320,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC87XDSVN-371784":{"price":"1,320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Tim Nhỏ Esprit Dây Chuyền Mặt Tim Nhỏ 1,760,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC59XEUVN-371812":{"price":"1,760,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Tròn 1 Hạt Đá Esprit Dây Chuyền Mặt Tròn 1 Hạt Đá 1,606,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC74XEFVN-371797":{"price":"1,606,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Hình Bướm Esprit Dây Chuyền Mặt Hình Bướm 1,430,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC57XEWVN-371814":{"price":"1,430,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai Khoen 3 Dây Esprit Hoa Tai Khoen 3 Dây 1,386,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC85XDUVN-371786":{"price":"1,386,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Đá Vuông Esprit Dây Chuyền Mặt Đá Vuông 1,540,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC75XEEVN-371796":{"price":"1,540,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Chữ Thập Esprit Dây Chuyền Mặt Chữ Thập 924,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC73XEGVN-371798":{"price":"924,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Hoa Esprit Dây Chuyền Mặt Hoa 2,310,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC55XEYVN-371816":{"price":"2,310,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt 3 Chiếc Nhẫn Esprit Dây Chuyền Mặt 3 Chiếc Nhẫn 1,760,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC50XFDVN-371821":{"price":"1,760,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền 3 Mặt Tròn Nhẫn Esprit Dây Chuyền 3 Mặt Tròn Nhẫn 2,750,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC68XELVN-371803":{"price":"2,750,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai Số 8 Esprit Hoa Tai Số 8 1,320,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC78XEBVN-371793":{"price":"1,320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lắc Mặt Tròn Khuôn Tim Esprit Lắc Mặt Tròn Khuôn Tim 1,650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC86XDTVN-371785":{"price":"1,650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang La Nymphe Vòng Tay Thời Trang 198,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC06WZDVN-371575":{"price":"198,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Nữ Trang Hoa Hồng Lớn La Nymphe Bộ Nữ Trang Hoa Hồng Lớn 262,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC04WZFVN-371577":{"price":"262,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Số 8 Esprit Dây Chuyền Mặt Số 8 2,090,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC53XFAVN-371818":{"price":"2,090,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai Bướm Esprit Hoa Tai Bướm 990,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC81XDYVN-371790":{"price":"990,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Bạc Mặt Lá Pierre Cardin Dây Chuyền Bạc Mặt Lá 2,750,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI589AC41XFMVN-371830":{"price":"2,750,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lắc Hạt Pha Lê Chữ Thập Esprit Lắc Hạt Pha Lê Chữ Thập 1,650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC93XDMVN-371778":{"price":"1,650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền 3 Trái Châu Esprit Dây Chuyền 3 Trái Châu 1,980,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC52XFBVN-371819":{"price":"1,980,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt 3 Khúc Tre Esprit Dây Chuyền Mặt 3 Khúc Tre 1,650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC49XFEVN-371822":{"price":"1,650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai 2 Vòng Esprit Hoa Tai 2 Vòng 1,540,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC82XDXVN-371789":{"price":"1,540,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Tròn Khuôn Tim Esprit Dây Chuyền Mặt Tròn Khuôn Tim 1,980,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC56XEXVN-371815":{"price":"1,980,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Tim Lớn Esprit Dây Chuyền Mặt Tim Lớn 2,750,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC65XEOVN-371806":{"price":"2,750,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Thánh Giá Esprit Dây Chuyền Mặt Thánh Giá 1,980,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC60XETVN-371811":{"price":"1,980,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Tròn Sao Esprit Dây Chuyền Mặt Tròn Sao 2,640,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC69XEKVN-371802":{"price":"2,640,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Trang Sức Bồ Câu 1 (nhẫn+ hoa tai) La Nymphe Bộ Trang Sức Bồ Câu 1 (nhẫn+ hoa tai) 185,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC01WZIVN-371580":{"price":"185,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bông Tai Kiểu La Nymphe Bông Tai Kiểu 479,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC16WYTVN-371565":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Mặt Tròn Tim Esprit Dây Chuyền Mặt Tròn Tim 1,650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC62XERVN-371809":{"price":"1,650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Bạc Mặt Chiếc Lá Pierre Cardin Dây Chuyền Bạc Mặt Chiếc Lá 2,090,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI589AC42XFLVN-371829":{"price":"2,090,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dây Chuyền Bạc Mặt Cong Pierre Cardin Dây Chuyền Bạc Mặt Cong 1,320,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI589AC40XFNVN-371831":{"price":"1,320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Bông Tai Nhẫn Cánh Bướm La Nymphe Bộ Bông Tai Nhẫn Cánh Bướm 145,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC02WZHVN-371579":{"price":"145,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Trang Sức Nơ La Nymphe Bộ Trang Sức Nơ 380,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC05WZEVN-371576":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lắc Tay 3 Mặt Tròn Esprit Lắc Tay 3 Mặt Tròn 1,980,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC88XDRVN-371783":{"price":"1,980,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Hoa Tai 3 Dây Esprit Hoa Tai 3 Dây 1,386,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC84XDVVN-371787":{"price":"1,386,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Trang sức bạc làm đẹp thêm cho bộ trang phục của bạn

Để có được vẻ ngoài hoàn hảo, các bạn nữ không những phải chọn cho mình một bộ trang phục đẹp mà còn phải biết kết hợp với những đồ trang sức nữ phù hợp với bộ trang phục đó. Để nói về trang sức đẹp chúng ta có rất nhiều item phải kể đến như bông tai, dây chuyền, lắc tay, nhẫn. Tùy theo từng bộ trang phục mà bạn phối nguyên set nữ trang hay đơn giản chỉ là một vài item đơn lẻ. Bạn sẽ rất thời trang khi phối trang sức bạc đang hot cùng các trang phục như áo sơ mi nữ, váy công sở để đi làm. Trong khi đó, trang sức Hàn Quốc cho vẻ ngoài thêm phần sang trọng khi phối với đầm dạ hội.

Trang sức vàng thu hút mọi ánh nhìn

Trang sức nữ luôn được làm từ những chất liệu khác nhau phù hợp với nhiều trang phục, phong cách cũng như túi tiền của từng người. Trong đó, trang sức vàng được nhiều người yêu thích nhất vì giá trị cao và mang đến cho mình vẻ sang trọng, quý phái. Còn nếu bạn muốn mình trông thanh lịch, chững chạc hơn thì trang sức đá sẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Hiểu được nhu cầu mua sắm nữ trang đẹp của bạn gái, ZALORA.VN mang đến cho bạn những sản phẩm hot nhất đến từ các thương hiệu nữ trang cao cấp như Fern, Hott Shop, Moshi Moshi hay Madam Dzi, giúp bạn mua sắm được những món trang sức hợp ý.

Nữ trang cao cấp tại ZALORA.VN

ZALORA.VN có rất nhiều sự lựa chọn cho bạn từ những món nữ trang mang phong cách dễ thương hoặc cá tính cho đến những kiểu nữ trang vàng sẽ giúp bạn trở nên sang trọng hơn, đồng thời giúp bạn an tâm hơn khi sử dụng sản phẩm mà không lo sợ kích ứng trên da. Ngoài ra, bạn có thể thỏa thích mua sắm trang sức pha lê, trang sức bạc cao cấp, trang sức bạc thái tại website mua sắm của chúng tôi. Chỉ cần chọn món hàng mình yêu thích, bỏ vào giỏ hàng và click nút thanh toán là bạn sẽ nhận được hàng chỉ sau 1 - 3 ngày làm việc. Hãy đến với ZALORA.VN ngay hôm nay để nhận được những ưu đãi hấp dẫn như giao hàng tận nơi, thanh toán tiền mặt khi nhận hàng bạn nhé!