VòNG TAY Nữ: (98 sản phẩm tìm thấy)

 • Vòng Tay Nhiều Màu Madam Dzi Vòng Tay Nhiều Màu 99,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC91KRKVN-484816":{"price":"99,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Hai Vòng Tay Thời Trang River Island Combo Hai Vòng Tay Thời Trang 849,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC78ZLXSG-668140":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Vòng Tay Và Nhẫn River Island Bộ Vòng Tay Và Nhẫn 799,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC00ZLBSG-668118":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Da Phối Đinh Tán Something Borrowed Vòng Tay Da Phối Đinh Tán 169,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC93JPMVN-430429":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Vòng Tay Madam Dzi Combo Vòng Tay 119,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC51BCYVN-465661":{"price":"119,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Vòng Tay Madam Dzi Combo Vòng Tay 119,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC70USVVN-453962":{"price":"119,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Da Phối Kim Loại Màu Vàng Something Borrowed Vòng Tay Da Phối Kim Loại Màu Vàng 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC20MUDVN-386057":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Lục Giác Madam Dzi Vòng Tay Lục Giác 149,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC05TTMVN-400315":{"price":"149,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Đính Thiết Kế Tiền Xu River Island Vòng Tay Đính Thiết Kế Tiền Xu 249,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC59THCSG-653452":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 231,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC24SSTVN-450173":{"price":"231,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Vòng Tay Madam Dzi Combo Vòng Tay 119,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC20EVJVN-421440":{"price":"119,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Bản To Le Chateau Vòng Tay Bản To 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE075AC52SNVVN-449986":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 242,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC50SRTVN-450147":{"price":"242,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 264,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC45SRYVN-450152":{"price":"264,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Vòng Tay Madam Dzi Combo Vòng Tay 119,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC69USWVN-453963":{"price":"119,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 264,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC60SRJVN-450137":{"price":"264,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 264,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC57SRMVN-450140":{"price":"264,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lắc Tay Hình Tròn La Nymphe Lắc Tay Hình Tròn 230,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC67MTGVN-436937":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 8 Vòng Tay Da Rắn Le Chateau Combo 8 Vòng Tay Da Rắn 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE075AC38SOJVN-450000":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 231,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC16STBVN-450181":{"price":"231,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay In Chữ Moi Toi River Island Vòng Tay In Chữ Moi Toi 269,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC62QLXSG-648230":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 220,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC48SRVVN-450149":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 253,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC63SRGVN-450134":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 231,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC15STCVN-450182":{"price":"231,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Bướm Madam Dzi Vòng Tay Bướm 186,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC15TTCVN-400305":{"price":"186,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Vải Phối Kim Loại Something Borrowed Vòng Tay Vải Phối Kim Loại 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC13MUKVN-386064":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Khóa Nịt Madam Dzi Vòng Tay Khóa Nịt 149,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC44BDFVN-465668":{"price":"149,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Da Phối Đinh Tán Something Borrowed Vòng Tay Da Phối Đinh Tán 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC14MUJVN-386063":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 264,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC61SRIVN-450136":{"price":"264,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 242,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC26SSRVN-450171":{"price":"242,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Cá Heo Madam Dzi Vòng Tay Cá Heo 149,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC21KOKVN-382273":{"price":"149,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Bản To Le Chateau Vòng Tay Bản To 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE075AC59SNOVN-449979":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay To Bản 29% OFF Mango Vòng Tay To Bản 549,000 VND GIẢM CÒN 389,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC32TVJVN-365203":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 231,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC19SSYVN-450178":{"price":"231,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Da Phối Kim Loại Màu Vàng Something Borrowed Vòng Tay Da Phối Kim Loại Màu Vàng 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC25MTYVN-386052":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 264,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC62SRHVN-450135":{"price":"264,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Le Chateau Vòng Tay Thời Trang 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE075AC42SOFVN-449996":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Bản To Le Chateau Vòng Tay Bản To 599,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE075AC25SOWVN-450013":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 264,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC54SRPVN-450143":{"price":"264,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 264,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC53SRQVN-450144":{"price":"264,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 242,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC28SSPVN-450169":{"price":"242,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Da Phối Đinh Tán Something Borrowed Vòng Tay Da Phối Đinh Tán 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC26MTXVN-386051":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 275,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC52SRRVN-450145":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 264,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC56SRNVN-450141":{"price":"264,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 242,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC27SSQVN-450170":{"price":"242,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 220,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC36SSHVN-450161":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 220,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC40SSDVN-450157":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Vải Phối Kim Loại Something Borrowed Vòng Tay Vải Phối Kim Loại 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC21MUCVN-386056":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 220,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC39SSEVN-450158":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 231,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC18SSZVN-450179":{"price":"231,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 242,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC32SSLVN-450165":{"price":"242,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 2 Vòng Tay Le Chateau Combo 2 Vòng Tay 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE075AC32SOPVN-450006":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 264,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC51SRSVN-450146":{"price":"264,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 231,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC21SSWVN-450176":{"price":"231,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 231,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC23SSUVN-450174":{"price":"231,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Le Chateau Vòng Tay Thời Trang 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE075AC31SOQVN-450007":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Vòng Tay Đan River Island Combo Vòng Tay Đan 199,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC60THBSG-653451":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 264,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC55SROVN-450142":{"price":"264,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lắc Tay Quân Bài Madam Dzi Lắc Tay Quân Bài 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA546AC03TTOVN-400317":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lắc Bạc Hình Lá Pierre Cardin Lắc Bạc Hình Lá 2,750,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI589AC44XFJVN-371827":{"price":"2,750,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 231,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC17STAVN-450180":{"price":"231,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Da Phối Đinh Tán Something Borrowed Vòng Tay Da Phối Đinh Tán 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC22MUBVN-386055":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 220,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC34SSJVN-450163":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Xoắn Dây Le Chateau Vòng Tay Xoắn Dây 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE075AC57SNQVN-449981":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ 2 Vòng Dây Lụa Bính Fern Bộ 2 Vòng Dây Lụa Bính 245,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC78VAJVN-361062":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 242,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC44SRZVN-450153":{"price":"242,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 18 Vòng Tay Le Chateau Combo 18 Vòng Tay 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE075AC29SOSVN-450009":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 231,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC20SSXVN-450177":{"price":"231,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Phối Nhiều Màu 40% OFF Mango Vòng Tay Phối Nhiều Màu 399,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AC35TVGVN-365200":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 264,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC46SRXVN-450151":{"price":"264,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 264,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC38SSFVN-450159":{"price":"264,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Mạ Vàng Da Rắn Le Chateau Vòng Tay Mạ Vàng Da Rắn 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE075AC39SOIVN-449999":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Bản To 20% OFF River Island Vòng Tay Bản To 799,000 VND GIẢM CÒN 639,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AC66SJXSG-497274":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Combo 2 Vòng Tay Le Chateau Combo 2 Vòng Tay 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE075AC27SOUVN-450011":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Thun Hạt Pha Lê Bản Nhỏ Le Chateau Vòng Thun Hạt Pha Lê Bản Nhỏ 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE075AC83NVCVN-271840":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Hạt Đá Và Pha Lê Le Chateau Vòng Hạt Đá Và Pha Lê 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE075AC77NVIVN-271846":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Thun Hạt Pha Lê Bản Nhỏ Le Chateau Vòng Thun Hạt Pha Lê Bản Nhỏ 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE075AC84NVBVN-271839":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 220,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC59SRKVN-450138":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 18 Vòng Tay Le Chateau Combo 18 Vòng Tay 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE075AC26SOVVN-450012":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lắc Tay Bông Tuyết Esprit Lắc Tay Bông Tuyết 2,750,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC89XDQVN-371782":{"price":"2,750,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 242,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC31SSMVN-450166":{"price":"242,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 242,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC30SSNVN-450167":{"price":"242,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Thời Trang Fern Vòng Tay Thời Trang 242,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC29SSOVN-450168":{"price":"242,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ 3 Cặp Vòng Bính Nút Fern Bộ 3 Cặp Vòng Bính Nút 245,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC79VAIVN-361061":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lắc Tay Bông Lớn La Nymphe Lắc Tay Bông Lớn 220,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA078AC68MTFVN-436936":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vòng Tay Da Phối Đinh Tán Something Borrowed Vòng Tay Da Phối Đinh Tán 129,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AC23MUAVN-386054":{"price":"129,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ 5 Vòng Xích Da Fern Bộ 5 Vòng Xích Da 245,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC80VAHVN-361060":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ 3 Lắc Bính Fern Bộ 3 Lắc Bính 245,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC88UZZVN-361052":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ 3 Lắc Bính Fern Bộ 3 Lắc Bính 245,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC89UZYVN-361051":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ 4 Lắc Bính Da Fern Bộ 4 Lắc Bính Da 245,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC82VAFVN-361058":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lắc Mặt Tròn Khuôn Tim Esprit Lắc Mặt Tròn Khuôn Tim 1,650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC86XDTVN-371785":{"price":"1,650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ 3 Lắc Bính Fern Bộ 3 Lắc Bính 245,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC84VADVN-361056":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ 3 Lắc Bính Fern Bộ 3 Lắc Bính 245,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC87VAAVN-361053":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lắc Tay 3 Mặt Bướm Esprit Lắc Tay 3 Mặt Bướm 1,320,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ES668AC87XDSVN-371784":{"price":"1,320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lắc Bạc Hoa Tim Pierre Cardin Lắc Bạc Hoa Tim 2,750,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PI589AC43XFKVN-371828":{"price":"2,750,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ 3 Lắc Bính Fern Bộ 3 Lắc Bính 245,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FE493AC86VABVN-361054":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Vòng tay handmade – Xu hướng mới cho các bạn gái

Đối với các bạn nữ, chắc hẳn ai cũng thích có cho mình một chiếc lắc tay nữ vừa làm đẹp thêm cho tay của mình vừa thể hiện được cá tính thông qua chiếc vòng tay nữ mà mình chọn. Ngoài những chiếc vòng đeo tay nữ được làm bằng vật liệu khác nhau và được sản xuất từ những chiếc máy, thì gần đây đang nở rộ một xu hướng đó là những chiếc vòng tay handmade, được làm từ dây sợi vải, dây da hoặc thậm chí bằng những vật liệu kim loại. Các bạn gái tha hồ chọn lựa chọ mình những chất liệu yêu thích và kiểu dáng thích hợp để làm mới tủ phụ kiện của mình nhé.

Vòng tay đôi thể hiện tình cảm lứa đôi

Vòng tay nữ đẹp không chỉ là phụ kiện của các bạn gái mà còn có thể trở thành một thứ quà tặng cho lứa đôi. Vòng tay hiện nay có rất nhiều kiểu dáng để phục vụ cho cả hai đối tượng nam và nữ nên chúng ta sẽ không khó để tìm ra những kiểu vòng tay đôi phù hợp cho mình. Các cặp đôi còn có thể linh động kết hợp luôn với trang phục đôi đơn giản như quần jeans nữsơ mi nữ. Các bạn có thể tham khảo ngay cho mình những nhãn hiệu phụ kiện đang có trên ZALORA.VN như Le Chateau, Fern, Moshi Moshi hay Madam Dzi để có cho mình những sản phẩm yêu thích nhé.

Lắc tay nữ – Phụ kiện không thể thiếu

Bạn mong muốn sở hữu cho mình những chiếc lắc tay nữ đẹp, tại sao không đến với ZALORA.VN để chọn cho mình những sản phẩm ưng ý mà còn nhận được những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khác từ ZALORA.VN. Không những thế, ZALORA.VN còn mang đến cho bạn những dịch vụ mua sắm tiện ích như miễn phí đổi trả trong vòng 30 ngày, hoàn tiền mặt, thanh toán ngay khi nhận hàng, giao hàng nhanh chóng chỉ từ 1 - 3 ngày làm việc,… sẽ giúp bạn có những trải nghiệm mua sắm trực tuyến thật tuyệt vời. Nhanh tay truy cập ZALORA.VN để bước vào thế giới mua sắm đầy tiện lợi nào!