Mua QUầN ÁO LUYệN TậP: (143 sản phẩm tìm thấy)

 • Quần Dài Thể Thao Nữ Haye Quần Dài Thể Thao Nữ 253,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE18SUNVN-282514":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE18SUNVN-282515":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE18SUNVN-282516":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE18SUNVN-282517":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lửng Thể Thao Nữ Haye Quần Lửng Thể Thao Nữ 207,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE63POQVN-348488":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE63POQVN-348489":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE63POQVN-348490":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE63POQVN-348491":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Luyện Tập Ess Gym Graphic Tee Puma Áo Luyện Tập Ess Gym Graphic Tee 695,000 VND
  Kích cỡ S XS M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE99FGUVN-375803":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE99FGUVN-375802":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE99FGUVN-375804":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE99FGUVN-375805":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Luyện Tập Ess Gym Graphic Tee Puma Áo Luyện Tập Ess Gym Graphic Tee 695,000 VND
  Kích cỡ S XS M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE98EFLVN-307939":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE98EFLVN-337246":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE98EFLVN-307940":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE98EFLVN-307941":{"price":"695,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Lửng Thể Thao Nữ Lan Hạnh Áo Lửng Thể Thao Nữ 125,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA617SE57KFIVN-381422":{"price":"125,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA617SE57KFIVN-381423":{"price":"125,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA617SE57KFIVN-381424":{"price":"125,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Short Thể Thao Nữ Haye Quần Short Thể Thao Nữ 176,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE01FNYVN-311172":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE01FNYVN-311173":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE01FNYVN-311174":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE01FNYVN-311175":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Luyện Tập Gym Tank Puma Áo Luyện Tập Gym Tank 925,000 VND
  Kích cỡ S XS M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE98FGVVN-375807":{"price":"925,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE98FGVVN-375806":{"price":"925,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE98FGVVN-375808":{"price":"925,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE98FGVVN-375809":{"price":"925,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Short Thể Thao Nữ Fudo Flynn Quần Short Thể Thao Nữ 150,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FU562SE19GAIVN-328841":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU562SE19GAIVN-328842":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Thể Thao Nữ Haye Quần Dài Thể Thao Nữ 253,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE24SUHVN-282490":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE24SUHVN-282491":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE24SUHVN-282492":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE24SUHVN-282493":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Thể Thao Nữ Haye Quần Dài Thể Thao Nữ 253,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE16SUPVN-282522":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE16SUPVN-282523":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE16SUPVN-282524":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE16SUPVN-282525":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Short Thể Thao Nữ Haye Quần Short Thể Thao Nữ 165,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE43STOVN-282421":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE43STOVN-282422":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE43STOVN-282423":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Short Thể Thao Nữ Haye Quần Short Thể Thao Nữ 160,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE47STKVN-282405":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE47STKVN-282406":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE47STKVN-282407":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE47STKVN-282408":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Luyện Tập Legging Puma Quần Luyện Tập Legging 895,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE97FGWVN-375810":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE97FGWVN-375811":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE97FGWVN-375812":{"price":"895,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Bra Nữ Fudo Flynn Áo Thể Thao Bra Nữ 150,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FU562SE21GAGVN-328837":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU562SE21GAGVN-328838":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Thể Thao Nữ Haye Quần Dài Thể Thao Nữ 253,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE28SUDVN-282474":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE28SUDVN-282475":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE28SUDVN-282476":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE28SUDVN-282477":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Short Thể Thao Nữ Haye Quần Short Thể Thao Nữ 176,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE00FNZVN-311176":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE00FNZVN-311177":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE00FNZVN-311178":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE00FNZVN-311179":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Short Thể Thao Nữ Fudo Flynn Quần Short Thể Thao Nữ 150,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FU562SE17GAKVN-328845":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU562SE17GAKVN-328846":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Short Thể Thao Nữ Haye Quần Short Thể Thao Nữ 160,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE48STJVN-282401":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE48STJVN-282402":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE48STJVN-282403":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE48STJVN-282404":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Short Thể Thao Nữ Fudo Flynn Quần Short Thể Thao Nữ 150,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FU562SE18GAJVN-328843":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU562SE18GAJVN-328844":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Thể Thao Nữ Haye Quần Dài Thể Thao Nữ 253,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE23SUIVN-282494":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE23SUIVN-282495":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE23SUIVN-282496":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE23SUIVN-282497":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lửng Thể Thao Nữ Haye Quần Lửng Thể Thao Nữ 196,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE96UDZVN-285161":{"price":"196,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE96UDZVN-285162":{"price":"196,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE96UDZVN-285163":{"price":"196,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE96UDZVN-285164":{"price":"196,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Short Thể Thao Nữ Haye Quần Short Thể Thao Nữ 160,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE45STMVN-282413":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE45STMVN-282414":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE45STMVN-282415":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE45STMVN-282416":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Thể Thao Nữ Haye Quần Dài Thể Thao Nữ 253,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE17SUOVN-282518":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE17SUOVN-282519":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE17SUOVN-282520":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE17SUOVN-282521":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Nữ Sát Nách 48% OFF ATLAS Áo Thể Thao Nữ Sát Nách 229,000 VND GIẢM CÒN 119,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT021SE74DUVVN-307304":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"},"AT021SE74DUVVN-307305":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"},"AT021SE74DUVVN-307306":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"},"AT021SE74DUVVN-307307":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Quần Lửng Thể Thao Nữ Haye Quần Lửng Thể Thao Nữ 196,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE29SUCVN-282470":{"price":"196,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE29SUCVN-282471":{"price":"196,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE29SUCVN-282472":{"price":"196,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE29SUCVN-282473":{"price":"196,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Thể Thao Nữ 26% OFF ATLAS Áo Thun Thể Thao Nữ 229,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT021SE63PDCVN-347645":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"AT021SE63PDCVN-347646":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"AT021SE63PDCVN-347647":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"AT021SE63PDCVN-347648":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"}}}
 • Quần Lửng Thể Thao Nữ Haye Quần Lửng Thể Thao Nữ 196,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE94UEBVN-285168":{"price":"196,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE94UEBVN-285169":{"price":"196,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE94UEBVN-285170":{"price":"196,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE94UEBVN-285171":{"price":"196,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Short Thể Thao Nữ Haye Quần Short Thể Thao Nữ 176,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE02FNXVN-311168":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE02FNXVN-311169":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE02FNXVN-311170":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE02FNXVN-311171":{"price":"176,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lửng Thể Thao Nữ Haye Quần Lửng Thể Thao Nữ 207,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE97FOCVN-311188":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE97FOCVN-311189":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE97FOCVN-311190":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE97FOCVN-311191":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Thể Thao Nữ Haye Quần Dài Thể Thao Nữ 208,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE93UECVN-285172":{"price":"208,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE93UECVN-285173":{"price":"208,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE93UECVN-285174":{"price":"208,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE93UECVN-285175":{"price":"208,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Nữ Bra Haye Áo Thể Thao Nữ Bra 160,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE19BVCVN-302249":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE19BVCVN-302250":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE19BVCVN-302251":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE19BVCVN-302252":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lửng Thể Thao Nữ Haye Quần Lửng Thể Thao Nữ 196,000 VND
  Kích cỡ S M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE70POJVN-348462":{"price":"196,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE70POJVN-348463":{"price":"196,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE70POJVN-348464":{"price":"196,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE70POJVN-348465":{"price":"196,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Short Thể Thao Nữ Haye Quần Short Thể Thao Nữ 160,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE46STLVN-282409":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE46STLVN-282410":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE46STLVN-282411":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE46STLVN-282412":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Nữ Sát Nách 48% OFF ATLAS Áo Thể Thao Nữ Sát Nách 229,000 VND GIẢM CÒN 119,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT021SE71DUYVN-307316":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"},"AT021SE71DUYVN-307317":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"},"AT021SE71DUYVN-307318":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"},"AT021SE71DUYVN-307319":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Quần Lửng Thể Thao Nữ Haye Quần Lửng Thể Thao Nữ 207,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE57POWVN-348512":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE57POWVN-348513":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE57POWVN-348514":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE57POWVN-348515":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Nữ Sát Nách Haye Áo Thể Thao Nữ Sát Nách 160,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE60SSXVN-282355":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE60SSXVN-282356":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE60SSXVN-282357":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE60SSXVN-282358":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Thể Thao Nữ Haye Quần Dài Thể Thao Nữ 253,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE94FOFVN-311200":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE94FOFVN-311201":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE94FOFVN-311202":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE94FOFVN-311203":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Short Thể Thao Nữ Haye Quần Short Thể Thao Nữ 165,000 VND
  Kích cỡ M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE41STQVN-282427":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE41STQVN-282428":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE41STQVN-282429":{"price":"165,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lửng Thể Thao Nữ Haye Quần Lửng Thể Thao Nữ 207,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE98FOBVN-311184":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE98FOBVN-311185":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE98FOBVN-311186":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE98FOBVN-311187":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lửng Thể Thao Nữ Haye Quần Lửng Thể Thao Nữ 207,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE99FOAVN-311180":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE99FOAVN-311181":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE99FOAVN-311182":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE99FOAVN-311183":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Nữ Sát Nách 48% OFF ATLAS Áo Thể Thao Nữ Sát Nách 229,000 VND GIẢM CÒN 119,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT021SE20ECHVN-324808":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"},"AT021SE20ECHVN-324809":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"},"AT021SE20ECHVN-324810":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"},"AT021SE20ECHVN-324811":{"price":"229,000","special_price":"119,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Quần Dài Thể Thao Nữ Haye Quần Dài Thể Thao Nữ 253,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE96FODVN-311192":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE96FODVN-311193":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE96FODVN-311194":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE96FODVN-311195":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Short Thể Thao Nữ Haye Quần Short Thể Thao Nữ 160,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE44STNVN-282417":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE44STNVN-282418":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE44STNVN-282419":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE44STNVN-282420":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lửng Thể Thao Nữ Haye Quần Lửng Thể Thao Nữ 207,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE55POYVN-348520":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE55POYVN-348521":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE55POYVN-348522":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE55POYVN-348523":{"price":"207,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Thể Thao Nữ Haye Quần Dài Thể Thao Nữ 253,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE19SUMVN-282510":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE19SUMVN-282511":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE19SUMVN-282512":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE19SUMVN-282513":{"price":"253,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Short Thể Thao Nữ 47% OFF ATLAS Quần Short Thể Thao Nữ 169,000 VND GIẢM CÒN 89,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT021SE06ECVVN-324864":{"price":"169,000","special_price":"89,000","saving_percentage":"47%"},"AT021SE06ECVVN-324865":{"price":"169,000","special_price":"89,000","saving_percentage":"47%"},"AT021SE06ECVVN-324866":{"price":"169,000","special_price":"89,000","saving_percentage":"47%"},"AT021SE06ECVVN-324867":{"price":"169,000","special_price":"89,000","saving_percentage":"47%"}}}
 • Quần Dài Thể Thao Nữ Haye Quần Dài Thể Thao Nữ 208,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE92UEDVN-285176":{"price":"208,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE92UEDVN-285177":{"price":"208,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE92UEDVN-285178":{"price":"208,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE92UEDVN-285179":{"price":"208,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Short Thể Thao Nữ Haye Quần Short Thể Thao Nữ 160,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA916SE49STIVN-282397":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE49STIVN-282398":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE49STIVN-282399":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA916SE49STIVN-282400":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo ngực thể thao tiện dụng cho các nàng

Với các bạn nữ, việc sắm cho mình một bộ cánh thật đẹp ngay cả trong lúc luyện tập thể thao cũng là một trong những nhu cầu cần thiết. Hiện nay, các cô gái đang rất ưa chuộng áo ngực thể thao, không những giúp khoe đường cong quyến rũ mà còn giúp bạn dễ vận động hơn. Trong các hoạt động thể chất, bra thể thao ôm sát vòng 1, giúp hỗ trợ khung ngực, giảm tối thiểu sự chuyển động của bầu ngực, nhờ đó mà bạn có thể tập luyện với cường độ mạnh mà không gây ảnh hưởng xấu tới vòng 1. Hơn nữa, các nhà khoa học cũng cho biết rằng áo lót thể thao khác với các kiểu áo ngực thông thường, sẽ giúp ngăn ngừa các cơn đau và giảm mức độ chảy xệ cho vòng 1 khi ta lớn tuổi. Nó dần thay thế các loại áo tập gym nữ thông thường, không chỉ vì có tác dụng tốt hơn với cơ thể mà còn giúp bạn khoe đường cong gợi cảm.

Chọn mua quần áo tập gym nữ

Khi chọn mua quần áo tập gym nữ, bạn nên chọn các loại được làm từ chất liệu 100% cotton thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt để cơ thể không bị tích nhiệt, đồng thời dễ dàng trong mọi vận động. Bạn không nên chọn quần áo gym nữ quá rộng vì có thể gây ra vướng víu, nhưng cũng đừng quá bó sát để tránh di chuyển khó khăn. Nếu cơ thể của bạn có phần vai rộng hơn phần hông, bạn hãy chọn những chiếc áo rộng rãi có buộc dây ở vạt dưới áo, giúp tạo điểm nhấn cho phần eo "thắt đáy lưng ong" và che đi vòng 3 chưa hoàn hảo của bạn. Khi chọn quần tập gym nữ, bạn nên chọn các loại quần shorts hoặc váy quần, không nên chọn quần quá dài vì dễ vướng chân. Sau khi vận động mệt, bạn có thể giúp cơ thể hồi phục bằng việc sử dụng các loại tinh dầu massage hoặc tinh dầu xông hơi. Bạn cũng đừng quên chăm sóc cho khuôn mặt mình bằng các sản phẩm dưỡng da để có vẻ ngoài hoàn hảo mọi lúc nhé!

Mua đồ tập gym nữ tại ZALORA.VN

ZALORA.VN thấu hiểu băn khoăn của bạn gái về mua đồ tập gym ở đâu. Do đó, chúng tôi mang đến cho bạn bộ sưu tập trang phục tập gym của nhiều thương hiệu Việt Nam và quốc tế như ATLAS, FIMA, Haye, Lan Hạnh,… Bạn có thể thoải mái mua sắm áo tập gym, quần tập gym cho nữ và cả áo bra thể thao với giá phải chăng để vận động hiệu quả mọi lúc. Chỉ cần chọn sản phẩm, cho vào giỏ hàng và click nút thanh toán là bạn sẽ được nhận ngay món đồ mình yêu thích sớm nhất. ZALORA.VN cam kết giao hàng chỉ sau 1 - 3 ngày làm việc. Hãy truy cập ngay ZALORA.VN để trải nghiệm phong cách mua sắm đồ tập gym cho nữ mới đầy tiện lợi cùng những khuyến mãi hấp dẫn hàng tuần bạn nhé!