Mua TRANG PHụC Nữ: (5884 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Layered Luxe ZALORA Đầm Layered Luxe 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA12WFRVN-370190":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12WFRVN-370191":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12WFRVN-370192":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12WFRVN-370193":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Chiffon Cổ Lọ Hoa 20% OFF Sophilita Đầm Chiffon Cổ Lọ Hoa 1,185,000 VND GIẢM CÒN 948,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA19HXGVN-376592":{"price":"1,185,000","special_price":"948,000","saving_percentage":"20%"},"SO232AA19HXGVN-376593":{"price":"1,185,000","special_price":"948,000","saving_percentage":"20%"},"SO232AA19HXGVN-376594":{"price":"1,185,000","special_price":"948,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Tay Dài Mango Đầm Tay Dài 799,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA25XNUVN-372391":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25XNUVN-372392":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25XNUVN-372393":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25XNUVN-372394":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Phối Ren ZALORA Đầm Suông Tay Phối Ren 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA56XQLVN-372639":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56XQLVN-372640":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56XQLVN-372641":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56XQLVN-372642":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Peplum Chấm Bi DAHLIA Đầm Peplum Chấm Bi 468,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA71IWEVN-378649":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA71IWEVN-378650":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA71IWEVN-378651":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA71IWEVN-378652":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Không Tay ISHE Đầm Ôm Không Tay 850,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA91LEYVN-383285":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA91LEYVN-383286":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA91LEYVN-383287":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA Basics by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA59UVGVN-367594":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367595":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367596":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367597":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA Basics by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA56UVJVN-367606":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367607":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367608":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367609":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe EZRA by ZALORA Đầm Dáng Xòe 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA95THKVN-364225":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95THKVN-364226":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95THKVN-364227":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95THKVN-364228":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo ZALORA Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA88THRVN-364253":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364254":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364255":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364256":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Jacket EZRA Basics by ZALORA Basic Jacket 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA47VQYVN-362475":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47VQYVN-362476":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47VQYVN-362477":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47VQYVN-362478":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Blazer Mango Áo Khoác Blazer 1,799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA34UCZVN-365864":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34UCZVN-365865":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34UCZVN-365866":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34UCZVN-365867":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34UCZVN-365868":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Hình Thành Phố Mango Áo Thun In Hình Thành Phố 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA64UFRVN-366153":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA64UFRVN-366154":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA64UFRVN-366155":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Tròn Inner Circle Đầm Suông Cổ Tròn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA93UXUVN-367828":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93UXUVN-367829":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93UXUVN-367830":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sọc Mango Đầm Sọc 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA18XOBVN-372421":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA18XOBVN-372422":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA18XOBVN-372423":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA18XOBVN-372424":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Leggings Biker Mango Quần Leggings Biker 949,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA35XNKVN-372349":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA35XNKVN-372350":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA35XNKVN-372351":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA35XNKVN-372352":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Crepe Mango Đầm Crepe 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA45XNAVN-372306":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA45XNAVN-372307":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA45XNAVN-372308":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA45XNAVN-372309":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA45XNAVN-372310":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Dáng Ôm Mango Quần Tây Dáng Ôm 799,000 VND
  Kích cỡ 34 36 38 40 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA88UIPVN-366462":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA88UIPVN-366463":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA88UIPVN-366464":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA88UIPVN-366465":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA88UIPVN-366466":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai ZALORA Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA82WWFVN-371358":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82WWFVN-371359":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82WWFVN-371360":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82WWFVN-371361":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe ZALORA Đầm Dáng Xòe 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA86THTVN-364261":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86THTVN-364262":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86THTVN-364263":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86THTVN-364264":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Vạt Chéo EZRA Basics by ZALORA Áo Kiểu Vạt Chéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA61UVEVN-367586":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA61UVEVN-367587":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA61UVEVN-367588":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA61UVEVN-367589":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Crepe Mango Đầm Crepe 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA44XNBVN-372311":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA44XNBVN-372312":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA44XNBVN-372313":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA44XNBVN-372314":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA44XNBVN-372315":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Mango Quần Tây 799,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA11UDWVN-365960":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UDWVN-365961":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UDWVN-365962":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UDWVN-365963":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UDWVN-365964":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UDWVN-365965":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Co Giãn EZRA by ZALORA Đầm Midi Co Giãn 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA84THVVN-364269":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84THVVN-364270":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84THVVN-364271":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84THVVN-364272":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Knitted Fit And Flare Dress Something Borrowed Knitted Fit And Flare Dress 549,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA92YTVVN-375045":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA92YTVVN-375046":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA92YTVVN-375047":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thêu Hoa ZALORA Đầm Thêu Hoa 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA16WFNVN-370174":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16WFNVN-370175":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16WFNVN-370176":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16WFNVN-370177":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi In Họa Tiết Mango Áo Sơ Mi In Họa Tiết 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA47UGIVN-366203":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47UGIVN-366204":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47UGIVN-366205":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47UGIVN-366206":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Lửng Inner Circle Đầm Tay Lửng 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA36KZJVN-382805":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36KZJVN-382806":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36KZJVN-382807":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Màu Tương Phản ZALORA Áo Màu Tương Phản 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA72UUTVN-367537":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72UUTVN-367538":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72UUTVN-367539":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72UUTVN-367540":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Không Tay DAHLIA Đầm Kiểu Không Tay 519,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA68IWHVN-378661":{"price":"519,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA68IWHVN-378662":{"price":"519,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA68IWHVN-378663":{"price":"519,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA68IWHVN-378664":{"price":"519,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu 20% OFF Mango Áo Kiểu 749,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA11UAAVN-365573":{"price":"749,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"20%"},"MA215AA11UAAVN-365575":{"price":"749,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"20%"},"MA215AA11UAAVN-365577":{"price":"749,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Suông Rộng Inner Circle Đầm Suông Rộng 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA00YEDVN-373821":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00YEDVN-373822":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00YEDVN-373823":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm T-Shirt Phong Cách Thể Thao ZALORA Đầm T-Shirt Phong Cách Thể Thao 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA80WWHVN-371366":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80WWHVN-371367":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80WWHVN-371368":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80WWHVN-371369":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Họa Tiết Hoa DAHLIA Đầm Họa Tiết Hoa 468,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA67IWIVN-378665":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA67IWIVN-378666":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA67IWIVN-378667":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Khoét Giọt Nước Mango Đầm Khoét Giọt Nước 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA13XOGVN-372439":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13XOGVN-372440":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13XOGVN-372441":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13XOGVN-372442":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Fit And Flare Phối Ren ZALORA Đầm Fit And Flare Phối Ren 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA10WFTVN-370201":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA10WFTVN-370202":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA10WFTVN-370203":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA10WFTVN-370204":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • High Waisted Pleated Pants EZRA by ZALORA High Waisted Pleated Pants 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA53TWOVN-358612":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA53TWOVN-358613":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA53TWOVN-358614":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA53TWOVN-358615":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nơ Lưng Inner Circle Áo Nơ Lưng 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA39KCEVN-381070":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39KCEVN-381071":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Mini 40% OFF Inner Circle Chân Váy Mini 249,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA01UXMVN-367804":{"price":"249,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"40%"},"IN976AA01UXMVN-367805":{"price":"249,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"40%"},"IN976AA01UXMVN-367806":{"price":"249,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Vớ Thể Thao Nike Vớ Thể Thao 325,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE53JIKVN-379679":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE53JIKVN-379680":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Rộng Inner Circle Đầm Suông Rộng 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA01YECVN-373818":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01YECVN-373819":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01YECVN-373820":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Vạt Xéo Phối Màu Something Borrowed Đầm Vạt Xéo Phối Màu 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA74MZTVN-386606":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA74MZTVN-386607":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA74MZTVN-386608":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thêu Hoa ZALORA Đầm Thêu Hoa 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA15WFOVN-370178":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15WFOVN-370179":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15WFOVN-370180":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15WFOVN-370181":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai ZALORA Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA83WWEVN-371354":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83WWEVN-371355":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83WWEVN-371356":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83WWEVN-371357":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Ôm Inner Circle Đầm Thun Ôm 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA75YFCVN-373896":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75YFCVN-373897":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75YFCVN-373898":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA06YDXVN-373803":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06YDXVN-373804":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06YDXVN-373805":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm dáng suông ZALORA Đầm dáng suông 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA77TICVN-364297":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77TICVN-364298":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77TICVN-364299":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77TICVN-364300":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuits In Họa Tiết Kẻ Sọc Mango Jumpsuits In Họa Tiết Kẻ Sọc 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA02UIBVN-366401":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA02UIBVN-366402":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA02UIBVN-366403":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA02UIBVN-366404":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Thời trang nữ cùng bạn thể hiện phong cách

Là một người đam mê những bộ quần áo nữ đẹp, chắc hẳn việc cập nhật xu hướng thời trang nữ mới luôn là sở thích hàng đầu của phái đẹp. Phải đi đến các shop thời trang nữ và các khu trung tâm thương mại chỉ để tìm một chiếc áo hàng hiệu, bạn thật sư đang lãng phí thời gian của chính mình. Tại sao không đến với shop quần áo nữ online, đây sẽ là giải pháp mua sắm tuyệt vời dành cho bạn.

Đa dạng lựa chọn quần áo nữ tại ZALORA.VN

Với nhiều lựa chọn quần áo nữ, trang phục có sẵn cho nữ giới, ZALORA.VN mang đến các bộ quần áo thời trang nữ đẹp và mới nhất mang nét hiện đại, trẻ trung song song cùng các bộ trang phục nữ sang trọng và thanh lịch phục vụ nhu cầu làm đẹp của phái yếu. Đừng quên kết hợp với những phụ kiện thời trang khác như ví tay, túi xách nữ nhưng vẫn luôn tự làm mới mình với các sản phẩm trang điểm như son bóng, son môi, phấn nền hay chì kẻ mắtmascara thật sành điệu.

Quần áo thời trang trẻ thể hiện đẳng cấp phái đẹp

Từ giờ hãy để ZALORA.VN là website mua sắm thời trang trẻ trực tuyến quen thuộc của bạn. Có thể là một bộ đồ đẹp cho nữ mang phong cách chỉnh chu nhưng cũng không kém phần trẻ trung từ các thương hiệu: Americal Apparel, Alice hay một bộ đồ thời trang nữ đơn giản và năng động cho các buổi dã ngoại và dạo phố cùng bạn bè với Sơn Nguyễn, MIRO, Aponi hay Amme,… ZALORA.VN tự hào là địa chỉ mua sắm quần áo nữ giá rẻ trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các kiểu trang phục khác nhau từ các thương hiệu hàng đầu. Nhanh lên còn chần chờ gì mà không truy cập vào website ZALORA.VN để trải nghiệm với những sản phẩm thời trang online mới nhất từ chúng tôi ngay hôm nay!