5840 sản phẩm tìm thấy

 • Đầm Suông Tay Con Inner Circle Đầm Suông Tay Con 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA36EYPVN-421544":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36EYPVN-421545":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36EYPVN-421546":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Leggings Mài Rách Something Borrowed Quần Leggings Mài Rách 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA03AGUVN-411374":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA03AGUVN-411375":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Leggings Phối Vạt Xếp Ly Something Borrowed Quần Leggings Phối Vạt Xếp Ly 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA13AGKVN-411354":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA13AGKVN-411355":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Hoa Cổ Tròn Inner Circle Đầm Ôm Hoa Cổ Tròn 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA77DWCVN-419148":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77DWCVN-419149":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77DWCVN-419150":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Thêu Hoa Something Borrowed Áo Sơ Mi Thêu Hoa 449,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA66BFHVN-413678":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Kẻ Sọc Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Kẻ Sọc 569,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA11BDOVN-413633":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Leggings Dập Ly Nổi Something Borrowed Quần Leggings Dập Ly Nổi 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA11AGMVN-411358":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA11AGMVN-411359":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Dài ZALORA Đầm Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA78SIBVN-397488":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78SIBVN-397489":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78SIBVN-397490":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78SIBVN-397491":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn DAHLIA Đầm Cổ Tròn 589,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA87GUQVN-425486":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA87GUQVN-425487":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA87GUQVN-425488":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA87GUQVN-425489":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Dáng Dài Kẻ Sọc Something Borrowed Áo Sơ Mi Dáng Dài Kẻ Sọc 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA72BFBVN-413672":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA28RJBVN-395806":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA28RJBVN-395807":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA28RJBVN-395808":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA28RJBVN-395809":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Yếm Jeans Boyfriend Something Borrowed Quần Yếm Jeans Boyfriend 549,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA98AGZVN-411385":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA98AGZVN-411386":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA98AGZVN-411387":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Wash Rách Something Borrowed Quần Jeans Wash Rách 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95AHCVN-411394":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95AHCVN-411395":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95AHCVN-411396":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Kiểu Inner Circle Áo Sơ Mi Kiểu 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA58DWVVN-419205":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA58DWVVN-419206":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA58DWVVN-419207":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Phối Màu Something Borrowed Áo Thun Phối Màu 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA23AGAVN-411329":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA23AGAVN-411330":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA23AGAVN-411331":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Loe ZALORA Áo Tay Loe 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA97RKGVN-395954":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA97RKGVN-395955":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA97RKGVN-395956":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA97RKGVN-395957":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Something Borrowed Áo Sơ Mi Tay Dài 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA75BEYVN-413669":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ Inner Circle Áo Sơ Mi Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA13FDIVN-421989":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13FDIVN-421990":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13FDIVN-421991":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Cổ Xẻ V Something Borrowed Áo Len Cổ Xẻ V 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA00BDZVN-413644":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Something Borrowed Đầm In Hoa 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA43DTOVN-418947":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43DTOVN-418948":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43DTOVN-418949":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA23EZCVN-421575":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23EZCVN-421576":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23EZCVN-421577":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Leggings In Lính Something Borrowed Quần Leggings In Lính 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA06AGRVN-411368":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA06AGRVN-411369":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Len Rách Gấu Something Borrowed Đầm Len Rách Gấu 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA92BEHVN-413652":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA08BDRVN-413636":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop Inner Circle Áo Croptop 269,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA25EZAVN-421570":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA25EZAVN-421571":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dài Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dài 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA04BDVVN-413640":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa ZALORA Đầm In Hoa 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA37UEWVN-359332":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA37UEWVN-359333":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA37UEWVN-359334":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA37UEWVN-359335":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Sát Nách Inner Circle Áo Sơ Mi Sát Nách 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA56DWXVN-419211":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56DWXVN-419212":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56DWXVN-419213":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Gấu Xòe Something Borrowed Đầm Kiểu Gấu Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95RCQVN-395210":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95RCQVN-395211":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95RCQVN-395212":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áp Croptop Vạt Ngắn Dài Inner Circle Áp Croptop Vạt Ngắn Dài 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA70DWJVN-419169":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA70DWJVN-419170":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA70DWJVN-419171":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Len Rách Gấu Something Borrowed Đầm Len Rách Gấu 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA91BEIVN-413653":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA32DILVN-418129":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32DILVN-418130":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32DILVN-418131":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA02KTXVN-432478":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA02KTXVN-432479":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA02KTXVN-432480":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA02KTXVN-432481":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lửng Inner Circle Đầm Suông Tay Lửng 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74DWFVN-419157":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74DWFVN-419158":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74DWFVN-419159":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Kẻ Ngang Something Borrowed Áo Thun In Kẻ Ngang 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA96BEDVN-413648":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Leggings Phối Da Something Borrowed Quần Leggings Phối Da 269,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA14AGJVN-411352":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA14AGJVN-411353":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA29RJAVN-395802":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395803":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395804":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395805":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dáng Rộng Tay Cánh Dơi Something Borrowed Áo Dáng Rộng Tay Cánh Dơi 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA93BEGVN-413651":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Cổ V Inner Circle Đầm Sát Nách Cổ V 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA52DPJVN-418624":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52DPJVN-418625":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52DPJVN-418626":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA32RIXVN-395790":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395791":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395792":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395793":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cut-Out Tay Something Borrowed Áo Kiểu Cut-Out Tay 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA21AGCVN-411335":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA21AGCVN-411336":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA21AGCVN-411337":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Xẻ Trụ Lưng Inner Circle Đầm Suông Xẻ Trụ Lưng 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA36DPZVN-418672":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36DPZVN-418673":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36DPZVN-418674":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Inner Circle Đầm Ôm 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA40DPVVN-418660":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40DPVVN-418661":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40DPVVN-418662":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun May Khóa Kéo Something Borrowed Áo Thun May Khóa Kéo 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA10DUVVN-419044":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA10DUVVN-419045":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA10DUVVN-419046":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Kẻ Sọc Something Borrowed Áo Kiểu Kẻ Sọc 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA24AFZVN-411327":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA24AFZVN-411328":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Dáng Dài Có Túi Something Borrowed Áo Sơ Mi Dáng Dài Có Túi 569,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA68BFFVN-413676":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Blazer Dáng Rộng Something Borrowed Áo Khoác Blazer Dáng Rộng 649,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA87BEMVN-413657":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Họa Tiết Tua Rua Izabel London Áo Khoác Họa Tiết Tua Rua 1,099,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA42MAZVN-435511":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Kiểu Nữ Inner Circle Quần Tây Kiểu Nữ 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA10FDLVN-421998":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA10FDLVN-421999":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA10FDLVN-422000":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Kẻ Ngang Something Borrowed Áo Thun In Kẻ Ngang 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95BEEVN-413649":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Leggings Phối Váy Something Borrowed Quần Leggings Phối Váy 369,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA16AGHVN-411348":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA16AGHVN-411349":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dáng Rộng Tay Cánh Dơi Something Borrowed Áo Dáng Rộng Tay Cánh Dơi 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA94BEFVN-413650":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA30RIZVN-395798":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395799":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395800":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395801":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Aó Dáng Rộng Inner Circle Aó Dáng Rộng 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA11DJGVN-418192":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA11DJGVN-418193":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA11DJGVN-418194":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Boyfriend Something Borrowed Áo Sơ Mi Boyfriend 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA83BEQVN-413661":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Kiểu Nữ Inner Circle Quần Tây Kiểu Nữ 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA03FDSVN-422019":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA03FDSVN-422020":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA03FDSVN-422021":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun May Khóa Kéo Something Borrowed Áo Thun May Khóa Kéo 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA09DUWVN-419047":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA09DUWVN-419048":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA09DUWVN-419049":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xen Ren Inner Circle Đầm Xen Ren 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA34DIJVN-418123":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34DIJVN-418124":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34DIJVN-418125":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Kẻ Sọc Something Borrowed Áo Kiểu Kẻ Sọc 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA25AFYVN-411325":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA25AFYVN-411326":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Khoét Lưng Giọt Nước Inner Circle Đầm Suông Khoét Lưng Giọt Nước 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA38DIFVN-418111":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA38DIFVN-418112":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA38DIFVN-418113":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop Caro Tay Lỡ Inner Circle Áo Croptop Caro Tay Lỡ 269,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA28EYXVN-421564":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28EYXVN-421565":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Ống Tay Kimono ZALORA Áo Kiểu Ống Tay Kimono 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA57RECVN-395345":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57RECVN-395346":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57RECVN-395347":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57RECVN-395348":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Ngắn Something Borrowed Áo Kiểu Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA13DACVN-305313":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA13DACVN-305314":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Dáng Suông Something Borrowed Đầm Kiểu Dáng Suông 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA86RCZVN-395243":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA86RCZVN-395244":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA86RCZVN-395245":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Cổ V Inner Circle Đầm Sát Nách Cổ V 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA54DPHVN-418618":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54DPHVN-418619":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54DPHVN-418620":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Dáng Dài Kẻ Sọc Something Borrowed Áo Sơ Mi Dáng Dài Kẻ Sọc 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA73BFAVN-413671":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cut-Out Tay Something Borrowed Áo Kiểu Cut-Out Tay 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA20AGDVN-411338":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA20AGDVN-411339":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA20AGDVN-411340":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Parka Dorothy Perkins Áo Khoác Parka 2,199,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA48YFNSG-566959":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA48YFNSG-566960":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA48YFNSG-566961":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA48YFNSG-566962":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA48YFNSG-566963":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Leggings Phối Da Something Borrowed Quần Leggings Phối Da 269,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA08AGPVN-411364":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08AGPVN-411365":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Phối Màu Something Borrowed Áo Thun Phối Màu 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA22AGBVN-411332":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22AGBVN-411333":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22AGBVN-411334":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Vải Lưới Material Girl Đầm Ôm Phối Vải Lưới 1,099,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA85TGCSG-653391":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA85TGCSG-653392":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA85TGCSG-653393":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA85TGCSG-653394":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA85TGCSG-653395":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Aó Cổ Lật Tay Con Inner Circle Aó Cổ Lật Tay Con 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA16DJBVN-418177":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA16DJBVN-418178":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA16DJBVN-418179":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Dáng Xòe Izabel London Đầm Ren Dáng Xòe 1,799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA20MBVVN-435594":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA20MBVVN-435595":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA20MBVVN-435596":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA20MBVVN-435597":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Short Inner Circle Quần Short 269,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA33EYSVN-421553":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA33EYSVN-421554":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA33EYSVN-421555":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Loe Something Borrowed Đầm Tay Loe 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA31DUAVN-418983":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA31DUAVN-418984":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA31DUAVN-418985":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Thêu Hoa Something Borrowed Áo Sơ Mi Thêu Hoa 449,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA67BFGVN-413677":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Form Rộng Inner Circle Đầm Form Rộng 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA28DIPVN-418141":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28DIPVN-418142":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28DIPVN-418143":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Pha Ren Ngực Izabel London Đầm Xòe Pha Ren Ngực 2,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA14MCBVN-435618":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA14MCBVN-435619":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA14MCBVN-435620":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA14MCBVN-435621":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Boyfriend Something Borrowed Áo Sơ Mi Boyfriend 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA80BETVN-413664":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-Out Cổ Chun Eo Inner Circle Đầm Cut-Out Cổ Chun Eo 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA23DIUVN-418154":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23DIUVN-418155":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23DIUVN-418156":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Sát Nách Inner Circle Áo Cổ Tròn Sát Nách 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64DWPVN-419187":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64DWPVN-419188":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64DWPVN-419189":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Dài Something Borrowed Áo Tay Dài 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA17DUOVN-419023":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA17DUOVN-419024":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA17DUOVN-419025":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Wash Rách Something Borrowed Quần Jeans Wash Rách 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA94AHDVN-411397":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA94AHDVN-411398":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA94AHDVN-411399":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dây Tùng Xòe Inner Circle Đầm Dây Tùng Xòe 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64IAHVN-427904":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64IAHVN-427905":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64IAHVN-427906":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Giày Búp Bê Đính Nơ Kim Loại ZALORA Giày Búp Bê Đính Nơ Kim Loại 329,000 VND
  Kích cỡ 36 37 38 39 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011SH03XTKVN-406999":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH03XTKVN-407000":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH03XTKVN-407001":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH03XTKVN-407002":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011SH03XTKVN-407003":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Ren ZALORA Đầm Suông Phối Ren 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA15JGAVN-379422":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15JGAVN-379423":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15JGAVN-379424":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15JGAVN-379425":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Khoét Lưng Giọt Nước Inner Circle Đầm Suông Khoét Lưng Giọt Nước 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA39DIEVN-418108":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39DIEVN-418109":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39DIEVN-418110":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Mango Đầm Dáng Suông 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA34ABTVN-411015":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34ABTVN-411016":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34ABTVN-411017":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34ABTVN-411018":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Đính Hạt Trang Trí Dorothy Perkins Đầm Xòe Đính Hạt Trang Trí 1,599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA63YEYSG-566887":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566888":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566889":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566890":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566891":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA33DIKVN-418126":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA33DIKVN-418127":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA33DIKVN-418128":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Trong Suốt Something Borrowed Đầm Phối Trong Suốt 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA59RXGVN-396871":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59RXGVN-396872":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59RXGVN-396873":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phủ Ren Something Borrowed Áo Phủ Ren 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA77SAKVN-397068":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Swing Something Borrowed Đầm Xòe Swing 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA37DTUVN-418965":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA37DTUVN-418966":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA37DTUVN-418967":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Kẻ Sọc Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Kẻ Sọc 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA02BDXVN-413642":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Something Borrowed Áo Kiểu 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA82SAFVN-397061":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA82SAFVN-397062":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA82SAFVN-397063":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo May Phối Ren ZALORA Áo May Phối Ren 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA96RKHVN-395958":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96RKHVN-395959":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96RKHVN-395960":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96RKHVN-395961":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Thời trang nữ cùng bạn thể hiện phong cách

Là một người đam mê những bộ quần áo nữ đẹp, chắc hẳn việc cập nhật xu hướng thời trang nữ mới luôn là sở thích hàng đầu của phái đẹp. Phải đi đến các shop thời trang nữ và các khu trung tâm thương mại chỉ để tìm một chiếc áo hàng hiệu, bạn thật sư đang lãng phí thời gian của chính mình. Tại sao không đến với shop quần áo nữ online, đây sẽ là giải pháp mua sắm tuyệt vời dành cho bạn.

Đa dạng lựa chọn quần áo nữ tại ZALORA.VN

Với nhiều lựa chọn quần áo nữ, trang phục có sẵn cho nữ giới, ZALORA.VN mang đến các bộ quần áo thời trang nữ đẹp và mới nhất mang nét hiện đại, trẻ trung song song cùng các bộ trang phục nữ sang trọng và thanh lịch phục vụ nhu cầu làm đẹp của phái yếu. Đừng quên kết hợp với những phụ kiện thời trang khác như ví tay, túi xách nữ nhưng vẫn luôn tự làm mới mình với các sản phẩm trang điểm như son bóng, son môi, phấn nền hay chì kẻ mắtmascara thật sành điệu.

Quần áo thời trang trẻ thể hiện đẳng cấp phái đẹp

Từ giờ hãy để ZALORA.VN là website mua sắm thời trang trẻ trực tuyến quen thuộc của bạn. Có thể là một bộ đồ đẹp cho nữ mang phong cách chỉnh chu nhưng cũng không kém phần trẻ trung từ các thương hiệu: Americal Apparel, Alice hay một bộ đồ thời trang nữ đơn giản và năng động cho các buổi dã ngoại và dạo phố cùng bạn bè với Sơn Nguyễn, MIRO, Aponi hay Amme,… ZALORA.VN tự hào là địa chỉ mua sắm quần áo nữ giá rẻ trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các kiểu trang phục khác nhau từ các thương hiệu hàng đầu. Nhanh lên còn chần chờ gì mà không truy cập vào website ZALORA.VN để trải nghiệm với những sản phẩm thời trang online mới nhất từ chúng tôi ngay hôm nay!