Mua TRANG PHụC Nữ: (6116 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm In Hoa Mango Đầm In Hoa 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA44ILRVN-377803":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA44ILRVN-377804":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA44ILRVN-377805":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA44ILRVN-377806":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA44ILRVN-377807":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Sọc Mango Đầm Kiểu Phối Sọc 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA29LSWVN-384309":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29LSWVN-384310":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29LSWVN-384311":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29LSWVN-384312":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29LSWVN-384313":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi ZALORA Đầm Sơ Mi 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA29MIGVN-385307":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA29MIGVN-385308":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA29MIGVN-385309":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA29MIGVN-385310":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới ZALORA Đầm Phối Lưới 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA85LQSVN-384114":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85LQSVN-384115":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85LQSVN-384116":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85LQSVN-384117":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Đính Hạt ZALORA Đầm Suông Đính Hạt 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11JGEVN-379438":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11JGEVN-379439":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11JGEVN-379440":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11JGEVN-379441":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lớp ZALORA Đầm May Lớp 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA77VPUVN-362372":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77VPUVN-362373":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77VPUVN-362374":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77VPUVN-362375":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Inner Circle Quần Tây 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA65YFMVN-373926":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA65YFMVN-373927":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA65YFMVN-373928":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Xếp Li Cách Điệu Mango Áo Kiểu Xếp Li Cách Điệu 949,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA13QUGVN-394559":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13QUGVN-394560":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13QUGVN-394561":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13QUGVN-394562":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13QUGVN-394563":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Dài Đan Dây Trước Ngực ZALORA Áo Tay Dài Đan Dây Trước Ngực 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA33YCWVN-373700":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33YCWVN-373701":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33YCWVN-373702":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33YCWVN-373703":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jean Nữ The Blues Quần Dài Jean Nữ 320,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA16QXZVN-394986":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA16QXZVN-394987":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA16QXZVN-394988":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA16QXZVN-394989":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA16QXZVN-394990":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA16QXZVN-394991":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA16QXZVN-394985":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tulip ZALORA Đầm Tulip 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA59JPWVN-380018":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59JPWVN-380019":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59JPWVN-380020":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59JPWVN-380021":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Thắt Eo ZALORA Đầm Dáng Ôm Thắt Eo 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA09JGGVN-379446":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09JGGVN-379447":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09JGGVN-379448":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09JGGVN-379449":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren ZALORA Đầm Phối Ren 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA82LQVVN-384126":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA82LQVVN-384127":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA82LQVVN-384128":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA82LQVVN-384129":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Houndstooth Mango Đầm Ôm Houndstooth 1,699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA26LSZVN-384324":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA26LSZVN-384325":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA26LSZVN-384326":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA26LSZVN-394623":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA26LSZVN-394624":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Vạt Cách Điệu ZALORA Đầm Thun Vạt Cách Điệu 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA60MHBVN-385213":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MHBVN-385214":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MHBVN-385215":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MHBVN-385216":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Màu EZRA by ZALORA Đầm Kiểu Phối Màu 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA26UFHVN-359376":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26UFHVN-359377":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26UFHVN-359378":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26UFHVN-359379":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Tay Dài Mango Áo Len Tay Dài 699,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA38LSNVN-384269":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA38LSNVN-384270":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA38LSNVN-384271":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA38LSNVN-384272":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cổ Sen Mango Áo Kiểu Cổ Sen 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA21MESVN-384995":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA21MESVN-384996":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA21MESVN-384997":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA21MESVN-384998":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA21MESVN-384999":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jean Nữ The Blues Quần Dài Jean Nữ 320,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA17QXYVN-394979":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA17QXYVN-394980":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA17QXYVN-394981":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA17QXYVN-394982":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA17QXYVN-394983":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA17QXYVN-394984":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA17QXYVN-394978":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Da ZALORA Áo Sơ Mi Phối Da 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA66MGVVN-385189":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA66MGVVN-385190":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA66MGVVN-385191":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA66MGVVN-385192":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi ZALORA Đầm Sơ Mi 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA31MIEVN-385299":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA31MIEVN-385300":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA31MIEVN-385301":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA31MIEVN-385302":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Hở Lưng ZALORA Đầm Midi Hở Lưng 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA17NRIVN-388021":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA17NRIVN-388022":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA17NRIVN-388023":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA17NRIVN-388024":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm New Look Đầm Dáng Ôm 369,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA19IMQVN-377899":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA19IMQVN-377900":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA19IMQVN-377901":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA19IMQVN-377902":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA19IMQVN-377903":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Peplum ZALORA Áo Peplum 379,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA72NTBVN-388179":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72NTBVN-388180":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72NTBVN-388181":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72NTBVN-388182":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA23QXSVN-394946":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA23QXSVN-394947":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA23QXSVN-394948":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA23QXSVN-394949":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Viền Lượn Sóng ZALORA Đầm Cut-out Viền Lượn Sóng 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA79LQYVN-384138":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79LQYVN-384139":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79LQYVN-384140":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79LQYVN-384141":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Cardigan Mango Áo Khoác Len Cardigan 1,499,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA21LTEVN-384344":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Sắn May London Áo Tay Sắn 550,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA319AA18QMJVN-393933":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Sát Nách NT Fashion Đầm Ôm Sát Nách 350,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NT205AA37SBYVN-397147":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi ZALORA Đầm Midi 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA74LRDVN-384158":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74LRDVN-384159":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74LRDVN-384160":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74LRDVN-384161":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Họa Tiết Nhiều Màu ZALORA Đầm Kiểu Phối Họa Tiết Nhiều Màu 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA45YCKVN-373652":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45YCKVN-373653":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45YCKVN-373654":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45YCKVN-373655":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tà Xéo ZALORA Áo Kiểu Tà Xéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA43JQMVN-380082":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA43JQMVN-380083":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA43JQMVN-380084":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA43JQMVN-380085":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Kiểu Kimono ZALORA Áo Tay Kiểu Kimono 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA67LRKVN-384186":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67LRKVN-384187":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67LRKVN-384188":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67LRKVN-384189":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Mango Đầm In Họa Tiết 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA64LVJVN-385025":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA64LVJVN-384427":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA64LVJVN-385026":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA64LVJVN-385027":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA64LVJVN-385028":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu New Look Áo Kiểu 459,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA31IMEVN-377839":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA31IMEVN-377840":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA31IMEVN-377841":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA31IMEVN-377842":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA31IMEVN-377843":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Viền Lượn Sóng ZALORA Đầm Cut-out Viền Lượn Sóng 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA81LQWVN-384130":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA81LQWVN-384131":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA81LQWVN-384132":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA81LQWVN-384133":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ Ren Cổ Vai Xếp Ly Lê Như Áo Kiểu Nữ Ren Cổ Vai Xếp Ly 420,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE538AA33QXIVN-394911":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA33QXIVN-394912":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA33QXIVN-394913":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bướm Chữ A NT Fashion Đầm Bướm Chữ A 400,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NT205AA15SCUVN-397172":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Eo Vạt Xòe ZALORA Đầm Ôm Eo Vạt Xòe 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA64YJJVN-374197":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64YJJVN-374198":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64YJJVN-374199":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64YJJVN-374200":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Trơn Tay Dài ZALORA Đầm Trơn Tay Dài 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA09MMWVN-385698":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA09MMWVN-385699":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA09MMWVN-385700":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA09MMWVN-385701":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài ZALORA Áo Sơ Mi Tay Dài 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA61MDEVN-384862":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA61MDEVN-384863":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA61MDEVN-384864":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA61MDEVN-384865":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe ZALORA Đầm Xòe 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA38KZHVN-382797":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA38KZHVN-382798":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA38KZHVN-382799":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA38KZHVN-382800":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Khóa Kéo Nổi ZALORA Đầm Kiểu Phối Khóa Kéo Nổi 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73JLMVN-379823":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73JLMVN-379824":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73JLMVN-379825":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73JLMVN-379826":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Viền Lượn Sóng ZALORA Đầm Cut-out Viền Lượn Sóng 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA80LQXVN-384134":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80LQXVN-384135":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80LQXVN-384136":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80LQXVN-384137":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Something Borrowed Đầm Dáng Ôm 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA79QKAVN-393766":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA79QKAVN-393767":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA79QKAVN-393768":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Li Chìm Inner Circle Quần Tây Li Chìm 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA62YFPVN-373935":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62YFPVN-373936":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62YFPVN-373937":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu In Họa Tiết Bướm New Look Áo Kiểu In Họa Tiết Bướm 459,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA29IMGVN-377849":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA29IMGVN-377850":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA29IMGVN-377851":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA29IMGVN-377852":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA29IMGVN-377853":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Túi Trước Inner Circle Đầm Suông Phối Túi Trước 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA08LALVN-382889":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA08LALVN-382890":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA08LALVN-382891":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Thời trang nữ cùng bạn thể hiện phong cách

Là một người đam mê những bộ quần áo nữ đẹp, chắc hẳn việc cập nhật xu hướng thời trang nữ mới luôn là sở thích hàng đầu của phái đẹp. Phải đi đến các shop thời trang nữ và các khu trung tâm thương mại chỉ để tìm một chiếc áo hàng hiệu, bạn thật sư đang lãng phí thời gian của chính mình. Tại sao không đến với shop quần áo nữ online, đây sẽ là giải pháp mua sắm tuyệt vời dành cho bạn.

Đa dạng lựa chọn quần áo nữ tại ZALORA.VN

Với nhiều lựa chọn quần áo nữ, trang phục có sẵn cho nữ giới, ZALORA.VN mang đến các bộ quần áo thời trang nữ đẹp và mới nhất mang nét hiện đại, trẻ trung song song cùng các bộ trang phục nữ sang trọng và thanh lịch phục vụ nhu cầu làm đẹp của phái yếu. Đừng quên kết hợp với những phụ kiện thời trang khác như ví tay, túi xách nữ nhưng vẫn luôn tự làm mới mình với các sản phẩm trang điểm như son bóng, son môi, phấn nền hay chì kẻ mắtmascara thật sành điệu.

Quần áo thời trang trẻ thể hiện đẳng cấp phái đẹp

Từ giờ hãy để ZALORA.VN là website mua sắm thời trang trẻ trực tuyến quen thuộc của bạn. Có thể là một bộ đồ đẹp cho nữ mang phong cách chỉnh chu nhưng cũng không kém phần trẻ trung từ các thương hiệu: Americal Apparel, Alice hay một bộ đồ thời trang nữ đơn giản và năng động cho các buổi dã ngoại và dạo phố cùng bạn bè với Sơn Nguyễn, MIRO, Aponi hay Amme,… ZALORA.VN tự hào là địa chỉ mua sắm quần áo nữ giá rẻ trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các kiểu trang phục khác nhau từ các thương hiệu hàng đầu. Nhanh lên còn chần chờ gì mà không truy cập vào website ZALORA.VN để trải nghiệm với những sản phẩm thời trang online mới nhất từ chúng tôi ngay hôm nay!