5598 sản phẩm tìm thấy

 • Áo In Họa Tiết Trừu Tượng Something Borrowed Áo In Họa Tiết Trừu Tượng 249,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA71WPWVN-404675":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA71WPWVN-404676":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da Something Borrowed Áo Khoác Da 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA88DVRVN-419114":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA88DVRVN-419115":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA88DVRVN-419116":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA88DVRVN-419117":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Viền Cổ Inner Circle Đầm Suông Viền Cổ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA71MWYVN-437170":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71MWYVN-437171":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71MWYVN-437172":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Oversized Something Borrowed Áo Khoác Oversized 549,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA97LYWVN-435257":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA97LYWVN-435258":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA97LYWVN-435259":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ren Hoa ZALORA Áo Ren Hoa 469,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA87XAUVN-405617":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87XAUVN-405618":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87XAUVN-405619":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87XAUVN-405620":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Comic  Something Borrowed Áo Thun Comic  399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA42NVDVN-439542":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42NVDVN-439543":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cut Out Chữ V ZALORA BASICS Áo Kiểu Cut Out Chữ V 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA65CKCVN-416152":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA65CKCVN-416153":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA65CKCVN-416154":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA65CKCVN-416155":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Ôm Midi Inner Circle Đầm Ren Ôm Midi 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA53MXQVN-437224":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53MXQVN-437225":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53MXQVN-437226":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Dài Inner Circle Đầm Xòe Tay Dài 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA57MXMVN-437212":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57MXMVN-437213":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57MXMVN-437214":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Dáng Dài Something Borrowed Áo Thun Dáng Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA19DUMVN-419018":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA19DUMVN-419019":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits ZALORA Playsuits 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA70BQRVN-414747":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA70BQRVN-414748":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA70BQRVN-414749":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA70BQRVN-414750":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông May Ren Something Borrowed Đầm Suông May Ren 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA97WOWVN-404600":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA97WOWVN-404601":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA97WOWVN-404602":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kiểu ZALORA Áo Khoác Kiểu 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA73BQOVN-414735":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73BQOVN-414736":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73BQOVN-414737":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73BQOVN-414738":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da ZALORA Áo Khoác Da 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA74BQNVN-414731":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74BQNVN-414732":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74BQNVN-414733":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74BQNVN-414734":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA48ABFVN-410962":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48ABFVN-410963":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48ABFVN-410964":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48ABFVN-410965":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da Something Borrowed Áo Khoác Da 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA89DVQVN-419110":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89DVQVN-419111":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89DVQVN-419112":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89DVQVN-419113":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Tay Ren Inner Circle Đầm Phối Tay Ren 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61MXIVN-437200":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61MXIVN-437201":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61MXIVN-437202":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Màu Inner Circle Áo Sơ Mi Phối Màu 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA99MVWVN-437105":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99MVWVN-437106":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99MVWVN-437107":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo In Hình Trừu Tượng Something Borrowed Áo In Hình Trừu Tượng 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA11DUUVN-419041":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA11DUUVN-419042":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA11DUUVN-419043":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo In Hình Trừu Tượng Something Borrowed Áo In Hình Trừu Tượng 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA12DUTVN-419038":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA12DUTVN-419039":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA12DUTVN-419040":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe ZALORA Đầm Xòe 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA07BHOVN-413825":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07BHOVN-413826":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07BHOVN-413827":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07BHOVN-413828":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cổ Chữ V Inner Circle Áo Kiểu Cổ Chữ V 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA00MZRVN-437383":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00MZRVN-437384":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00MZRVN-437385":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Voan Inner Circle Áo Kiểu Phối Voan 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA33MYKVN-437284":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA33MYKVN-437285":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA33MYKVN-437286":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai ZALORA BASICS Đầm Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA01XAGVN-405567":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA01XAGVN-405568":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA01XAGVN-405569":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA01XAGVN-405570":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Something Borrowed Đầm In Họa Tiết 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA42DTPVN-418950":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42DTPVN-418951":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42DTPVN-418952":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài New Look Áo Sơ Mi Tay Dài 919,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA80LCLVN-433448":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA80LCLVN-433449":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA80LCLVN-433450":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA80LCLVN-433451":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA80LCLVN-433452":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tùng Xòe ZALORA Đầm Tùng Xòe 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA26ANPVN-412133":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA26ANPVN-412134":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA26ANPVN-412135":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA26ANPVN-412136":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Caridgan Phối Da ZALORA Áo Khoác Caridgan Phối Da 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA67AAMVN-410892":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67AAMVN-410893":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67AAMVN-410894":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67AAMVN-410895":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA50ABDVN-410954":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50ABDVN-410955":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50ABDVN-410956":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50ABDVN-410957":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Khoét Lưng Inner Circle Áo Kiểu Khoét Lưng 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA27MYQVN-437302":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27MYQVN-437303":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27MYQVN-437304":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông May Ren Something Borrowed Đầm Suông May Ren 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95WOYVN-404606":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95WOYVN-404607":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95WOYVN-404608":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai ZALORA BASICS Đầm Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA96XALVN-405584":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96XALVN-405585":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96XALVN-405586":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96XALVN-405587":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới ZALORA Đầm Phối Lưới 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA10BHLVN-413813":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413814":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413815":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413816":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phối Da Và Lưới ZALORA Áo Phối Da Và Lưới 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA75SBKVN-448858":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA75SBKVN-448859":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA75SBKVN-448860":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA75SBKVN-448861":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Da Something Borrowed Đầm Suông Phối Da 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA44DTNVN-418944":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44DTNVN-418945":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44DTNVN-418946":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits Răng Cưa ZALORA Playsuits Răng Cưa 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA77FMKVN-422620":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA77FMKVN-422621":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA77FMKVN-422622":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA77FMKVN-422623":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Tay Con Inner Circle Đầm Dáng Xòe Tay Con 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA45MXYVN-437248":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45MXYVN-437249":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45MXYVN-437250":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ V Vạt Bầu Inner Circle Áo Cổ V Vạt Bầu 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA12MZFVN-437347":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA12MZFVN-437348":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA12MZFVN-437349":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo May Tay Ren Something Borrowed Áo May Tay Ren 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA18LYBVN-435202":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA18LYBVN-435203":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA18LYBVN-435204":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây ZALORA BASICS Đầm Hai Dây 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA45XGGVN-405997":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45XGGVN-405998":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45XGGVN-405999":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45XGGVN-406000":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Da 35% OFF Mango Chân Váy Da 999,000 VND GIẢM CÒN 649,000 VND Kích cỡ 34 36 38 40 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA04ACXVN-411159":{"price":"999,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"35%"},"MA215AA04ACXVN-411160":{"price":"999,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"35%"},"MA215AA04ACXVN-411161":{"price":"999,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"35%"},"MA215AA04ACXVN-411162":{"price":"999,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"35%"},"MA215AA04ACXVN-411163":{"price":"999,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Chân Váy Đắp Chéo Something Borrowed Chân Váy Đắp Chéo 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA99LYUVN-435251":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA99LYUVN-435252":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA99LYUVN-435253":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Lửng Xẻ Tà Sau Inner Circle Áo Tay Lửng Xẻ Tà Sau 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA96MZVVN-437395":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96MZVVN-437396":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96MZVVN-437397":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Họa Tiết Houndstood Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Họa Tiết Houndstood 599,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA29NVQVN-439575":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sát Nách Khoét Lưng Inner Circle Áo Sát Nách Khoét Lưng 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA14MZDVN-437341":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA14MZDVN-437342":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA14MZDVN-437343":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Metallic ZALORA Chân Váy Midi Metallic 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA51PLCVN-443328":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51PLCVN-443329":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51PLCVN-443330":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51PLCVN-443331":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Abby Something Borrowed Đầm Xòe Abby 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA41WRAVN-404764":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41WRAVN-404765":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41WRAVN-404766":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Có Túi Inner Circle Áo Sơ Mi Có Túi 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA20MYXVN-437323":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA20MYXVN-437324":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA20MYXVN-437325":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Kiểu Inner Circle Áo Sơ Mi Kiểu 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA48KGPVN-431864":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48KGPVN-431865":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48KGPVN-431866":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kẻ Sọc Something Borrowed Đầm Kẻ Sọc 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA51DTGVN-418925":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51DTGVN-418926":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51DTGVN-418927":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Metallic ZALORA Áo Thun Metallic 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA55PKYVN-443312":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA55PKYVN-443313":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA55PKYVN-443314":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA55PKYVN-443315":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai ZALORA BASICS Đầm Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA98XAJVN-405580":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA98XAJVN-405581":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA98XAJVN-405582":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA98XAJVN-405583":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ In Inner Circle Áo Thun Nữ In 329,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA28OHFVN-440693":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28OHFVN-440694":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo May Khóa Tay ZALORA BASICS Áo May Khóa Tay 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA16SZVVN-398790":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16SZVVN-398791":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16SZVVN-398792":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16SZVVN-398793":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits ZALORA Playsuits 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA71BQQVN-414743":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA71BQQVN-414744":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA71BQQVN-414745":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA71BQQVN-414746":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jean Nữ TT Jeans Quần Dài Jean Nữ 436,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA75RIEVN-446732":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA75RIEVN-446733":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA75RIEVN-446734":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA75RIEVN-446735":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA75RIEVN-446736":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Hai Màu Something Borrowed Áo Kiểu Phối Hai Màu 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA63SAYVN-397094":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA63SAYVN-397095":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Họa Tiết Houndstooth New Look Đầm Dáng Ôm Họa Tiết Houndstooth 689,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA00KXVVN-432998":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA00KXVVN-432999":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA00KXVVN-433000":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA00KXVVN-433001":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA00KXVVN-433002":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jean Nữ TT Jeans Quần Dài Jean Nữ 436,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA74RIFVN-446737":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA74RIFVN-446738":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA74RIFVN-446739":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA74RIFVN-446740":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA74RIFVN-446741":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Ren Something Borrowed Đầm Xòe Phối Ren 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA17WOCVN-404540":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA17WOCVN-404541":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA17WOCVN-404542":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Họa Tiết Tua Rua Izabel London Áo Khoác Họa Tiết Tua Rua 1,099,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA42MAZVN-435511":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Lưng Thun Inner Circle Quần Dài Lưng Thun 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA92MWDVN-437126":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92MWDVN-437127":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92MWDVN-437128":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Hở Lưng New Look Đầm Ren Hở Lưng 1,149,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA86LCFVN-433420":{"price":"1,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA86LCFVN-433421":{"price":"1,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA86LCFVN-433422":{"price":"1,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Rũ Inner Circle Đầm Suông Tay Rũ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA48OGLVN-440646":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48OGLVN-440647":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48OGLVN-440648":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cổ Trụ Inner Circle Áo Kiểu Cổ Trụ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA30MYNVN-437293":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA30MYNVN-437294":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA30MYNVN-437295":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ In Inner Circle Áo Thun Nữ In 329,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA27OHGVN-440695":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27OHGVN-440696":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Loe Something Borrowed Đầm Tay Loe 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA33DTYVN-418977":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33DTYVN-418978":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33DTYVN-418979":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Vạt Lệch Something Borrowed Áo Thun Vạt Lệch 329,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA24LXVVN-435186":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA24LXVVN-435187":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jeans Nữ Cola Quần Dài Jeans Nữ 390,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA92STZVN-450237":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA92STZVN-450238":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA92STZVN-450239":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA92STZVN-450240":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tùng Xòe ZALORA Đầm Tùng Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA10XDTVN-405814":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10XDTVN-405815":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10XDTVN-405816":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10XDTVN-405817":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Dài Something Borrowed Áo Tay Dài 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA17DUOVN-419023":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA17DUOVN-419024":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA17DUOVN-419025":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Palazzo ZALORA Quần Kiểu Palazzo 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA90FEFVN-422052":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90FEFVN-422053":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90FEFVN-422054":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90FEFVN-422055":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Có Túi Inner Circle Áo Sơ Mi Có Túi 399,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA19MYYVN-437326":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA19MYYVN-437327":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA19MYYVN-437328":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Boyfriend Đính Đinh Tán Something Borrowed Áo Thun Boyfriend Đính Đinh Tán 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA28LXRVN-435176":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA28LXRVN-435177":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA28LXRVN-435178":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi ZALORA Đầm Midi 649,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA27MQAVN-385832":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27MQAVN-385833":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27MQAVN-385834":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27MQAVN-385835":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Peplum Ren ZALORA Đầm Peplum Ren 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA31WVGVN-405119":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31WVGVN-405120":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31WVGVN-405121":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31WVGVN-405122":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Loe Something Borrowed Đầm Tay Loe 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA32DTZVN-418980":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA32DTZVN-418981":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA32DTZVN-418982":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Rộng Dài Tay Inner Circle Áo Sơ Mi Rộng Dài Tay 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA08MVNVN-437078":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA08MVNVN-437079":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA08MVNVN-437080":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai ZALORA BASICS Đầm Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA00XAHVN-405571":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA00XAHVN-405572":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA00XAHVN-405573":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA00XAHVN-405574":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Caridgan Phối Da ZALORA Áo Khoác Caridgan Phối Da 549,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA65AAOVN-410900":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA65AAOVN-410901":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA65AAOVN-410902":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA65AAOVN-410903":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Xếp Li Hai Bên Inner Circle Quần Xếp Li Hai Bên 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA94LRHVN-434758":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA94LRHVN-434759":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA94LRHVN-434760":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Inner Circle Quần Dài 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA42OGRVN-440664":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42OGRVN-440665":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42OGRVN-440666":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Peplum In Hoa Something Borrowed Áo Peplum In Hoa 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA94DVLVN-419095":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA94DVLVN-419096":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA94DVLVN-419097":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Phối Màu ZALORA Đầm Midi Phối Màu 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA32MPVVN-385812":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32MPVVN-385813":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32MPVVN-385814":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32MPVVN-385815":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Hai Túi Hạ Vai Inner Circle Đầm Suông Hai Túi Hạ Vai 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA68MXBVN-437179":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68MXBVN-437180":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68MXBVN-437181":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Ren Tay Inner Circle Áo Kiểu Phối Ren Tay 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA98MZTVN-437389":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98MZTVN-437390":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98MZTVN-437391":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Dáng Rộng Something Borrowed Áo Len Dáng Rộng 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA97BECVN-413647":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Tay Ren Inner Circle Đầm Phối Tay Ren 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA62MXHVN-437197":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62MXHVN-437198":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62MXHVN-437199":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Blazer Dài Tay New Look Áo Khoác Blazer Dài Tay 1,279,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA10KXLVN-432949":{"price":"1,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA10KXLVN-432950":{"price":"1,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA10KXLVN-432951":{"price":"1,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA10KXLVN-432952":{"price":"1,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA10KXLVN-432953":{"price":"1,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Short Hai Mảnh Inner Circle Quần Short Hai Mảnh 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA33KHEVN-431909":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA33KHEVN-431910":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA33KHEVN-431911":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Legging Việt thy Quần Legging 249,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA23QUUVN-445778":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Rộng Cổ Sơ Mi Inner Circle Đầm Rộng Cổ Sơ Mi 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA47MUAVN-436961":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47MUAVN-436962":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47MUAVN-436963":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Vest Inner Circle Đầm Cổ Vest 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74MWVVN-437161":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74MWVVN-437162":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74MWVVN-437163":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bí Xếp Li Pavot Váy Bí Xếp Li 270,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA486AA43LXCVN-435116":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA43LXCVN-435117":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA43LXCVN-435118":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Hai Túi Hạ Vai Inner Circle Đầm Suông Hai Túi Hạ Vai 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA67MXCVN-437182":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67MXCVN-437183":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67MXCVN-437184":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cổ Tròn Pavot Đầm Xòe Cổ Tròn 430,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA486AA62LWJVN-435061":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA62LWJVN-435062":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA62LWJVN-435063":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Thời trang nữ cùng bạn thể hiện phong cách

Là một người đam mê những bộ quần áo nữ đẹp, chắc hẳn việc cập nhật xu hướng thời trang nữ mới luôn là sở thích hàng đầu của phái đẹp. Phải đi đến các shop thời trang nữ và các khu trung tâm thương mại chỉ để tìm một chiếc áo hàng hiệu, bạn thật sư đang lãng phí thời gian của chính mình. Tại sao không đến với shop quần áo nữ online, đây sẽ là giải pháp mua sắm tuyệt vời dành cho bạn.

Đa dạng lựa chọn quần áo nữ tại ZALORA.VN

Với nhiều lựa chọn quần áo nữ, trang phục có sẵn cho nữ giới, ZALORA.VN mang đến các bộ quần áo thời trang nữ đẹp và mới nhất mang nét hiện đại, trẻ trung song song cùng các bộ trang phục nữ sang trọng và thanh lịch phục vụ nhu cầu làm đẹp của phái yếu. Đừng quên kết hợp với những phụ kiện thời trang khác như ví tay, túi xách nữ nhưng vẫn luôn tự làm mới mình với các sản phẩm trang điểm như son bóng, son môi, phấn nền hay chì kẻ mắtmascara thật sành điệu.

Quần áo thời trang trẻ thể hiện đẳng cấp phái đẹp

Từ giờ hãy để ZALORA.VN là website mua sắm thời trang trẻ trực tuyến quen thuộc của bạn. Có thể là một bộ đồ đẹp cho nữ mang phong cách chỉnh chu nhưng cũng không kém phần trẻ trung từ các thương hiệu: Americal Apparel, Alice hay một bộ đồ thời trang nữ đơn giản và năng động cho các buổi dã ngoại và dạo phố cùng bạn bè với Sơn Nguyễn, MIRO, Aponi hay Amme,… ZALORA.VN tự hào là địa chỉ mua sắm quần áo nữ giá rẻ trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các kiểu trang phục khác nhau từ các thương hiệu hàng đầu. Nhanh lên còn chần chờ gì mà không truy cập vào website ZALORA.VN để trải nghiệm với những sản phẩm thời trang online mới nhất từ chúng tôi ngay hôm nay!