Mua TRANG PHụC Nữ: (5249 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Ngắn Cổ Tròn Inner Circle Đầm Ngắn Cổ Tròn 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA52VHBVN-368456":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52VHBVN-368457":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52VHBVN-368458":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Con Inner Circle Đầm Xòe Tay Con 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA02SRTVN-363891":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02SRTVN-363892":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02SRTVN-363893":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pleated Tapered Trousers EZRA by ZALORA Pleated Tapered Trousers 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA29PAOVN-347397":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA29PAOVN-347398":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA29PAOVN-347399":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA29PAOVN-347400":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cowl Back Bodycon Dress EZRA by ZALORA Cowl Back Bodycon Dress 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA29PEKVN-347770":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA29PEKVN-347771":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA29PEKVN-347772":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA29PEKVN-347773":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Strap Back Fit&Flare Dress EZRA by ZALORA Strap Back Fit&Flare Dress 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA63NUMVN-344422":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA63NUMVN-344423":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA63NUMVN-344424":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA63NUMVN-344425":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hoa Inner Circle Đầm Hoa 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA13SFUVN-362912":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13SFUVN-362913":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13SFUVN-362914":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Thuyền Inner Circle Đầm Ôm Cổ Thuyền 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA99SGIVN-362954":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99SGIVN-362955":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99SGIVN-362956":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Embellished Swing Dress EZRA by ZALORA Embellished Swing Dress 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA09KPYVN-337930":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09KPYVN-337931":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09KPYVN-337932":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09KPYVN-337933":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kimono Sleeve Woven Tee EZRA by ZALORA Kimono Sleeve Woven Tee 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA15KPSVN-337906":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15KPSVN-337907":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15KPSVN-337908":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15KPSVN-337909":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Con Inner Circle Đầm Xòe Tay Con 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA01SRUVN-363894":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01SRUVN-363895":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01SRUVN-363896":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mesh Printed Shift Dress Something Borrowed Mesh Printed Shift Dress 429,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA59TQMVN-364824":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59TQMVN-364825":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59TQMVN-364826":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Inner Circle Quần Kiểu 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA50VHDVN-368462":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA50VHDVN-368463":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA50VHDVN-368464":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Origami Dress EZRA by ZALORA Origami Dress 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA33PEGVN-347754":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33PEGVN-347755":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33PEGVN-347756":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33PEGVN-347757":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bind Colourblocked Dress Something Borrowed Bind Colourblocked Dress 429,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA63TQIVN-364812":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA63TQIVN-364813":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA63TQIVN-364814":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ruffle Peplum Cami EZRA by ZALORA Ruffle Peplum Cami 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA16MVJVN-342299":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16MVJVN-342300":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16MVJVN-342301":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16MVJVN-342302":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Embellished Swing Dress EZRA by ZALORA Embellished Swing Dress 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11KPWVN-337922":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11KPWVN-337923":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11KPWVN-337924":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11KPWVN-337925":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thắt Dây Eo Inner Circle Đầm Thắt Dây Eo 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA06SGBVN-362933":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06SGBVN-362934":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06SGBVN-362935":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Navy Textured Skater Dress Dorothy Perkins Navy Textured Skater Dress 999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA14TFDSG-499291":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA14TFDSG-499292":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA14TFDSG-499293":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA14TFDSG-499294":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA14TFDSG-499295":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ngắn Inner Circle Đầm Suông Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA77TZMVN-358742":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77TZMVN-358743":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77TZMVN-358744":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lace Pencil Skirt EZRA by ZALORA Lace Pencil Skirt 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA66NUJVN-344410":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66NUJVN-344411":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66NUJVN-344412":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66NUJVN-344413":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lace Insert Skater Dress EZRA by ZALORA Lace Insert Skater Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA66PKRVN-348207":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66PKRVN-348208":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66PKRVN-348209":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66PKRVN-348210":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Vai Trong Suốt Inner Circle Áo Sơ Mi Vai Trong Suốt 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA18SFPVN-362897":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA18SFPVN-362898":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA18SFPVN-362899":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Strap Back Fit&Flare Dress EZRA by ZALORA Strap Back Fit&Flare Dress 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA65NUKVN-344414":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65NUKVN-344415":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65NUKVN-344416":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65NUKVN-344417":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cross Overmidi Sheath Dress EZRA by ZALORA Cross Overmidi Sheath Dress 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA28LXVVN-340490":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28LXVVN-340491":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28LXVVN-340492":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28LXVVN-340493":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cut Out Tank Dress EZRA by ZALORA Cut Out Tank Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA50RUVVN-353450":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA50RUVVN-353451":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA50RUVVN-353452":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA50RUVVN-353453":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cross-Over Bodycon Dress EZRA by ZALORA Cross-Over Bodycon Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA62MAJVN-340646":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA62MAJVN-340647":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA62MAJVN-340648":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA62MAJVN-340649":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xuông Tay Lỡ Inner Circle Đầm Xuông Tay Lỡ 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA68RAXVN-351742":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68RAXVN-351743":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68RAXVN-351744":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • TULIP DRESS EZRA by ZALORA TULIP DRESS 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA91MOQVN-341669":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91MOQVN-341670":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91MOQVN-341671":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Drop-Waist Low Back Wrap Dress EZRA by ZALORA Drop-Waist Low Back Wrap Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA21MVEVN-342279":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA21MVEVN-342280":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA21MVEVN-342281":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA21MVEVN-342282":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Textured Kimono Sleeve Top & Skirt EZRA by ZALORA Textured Kimono Sleeve Top & Skirt 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA65MPQVN-341772":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65MPQVN-341773":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65MPQVN-341774":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65MPQVN-341775":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cap Sleeve Midi Bodycon Dress EZRA Basics by ZALORA Cap Sleeve Midi Bodycon Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA21MRIVN-341913":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA21MRIVN-341914":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA21MRIVN-341915":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA21MRIVN-341916":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mesh Insert Peplum Top EZRA by ZALORA Mesh Insert Peplum Top 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA27PEMVN-347778":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA27PEMVN-347779":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA27PEMVN-347780":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA27PEMVN-347781":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ruffle Hem Midi Dress EZRA by ZALORA Ruffle Hem Midi Dress 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA58RUNVN-353418":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA58RUNVN-353419":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA58RUNVN-353420":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA58RUNVN-353421":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • SHIFT DRESS EZRA by ZALORA SHIFT DRESS 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA96RHNVN-352390":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA96RHNVN-352391":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA96RHNVN-352392":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA96RHNVN-352393":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mesh Insert Fit& Flare Dress EZRA by ZALORA Mesh Insert Fit& Flare Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA01PBQVN-347491":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA01PBQVN-347492":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA01PBQVN-347493":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA01PBQVN-347494":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thắt Dây Eo Inner Circle Đầm Thắt Dây Eo 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA05SGCVN-362936":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA05SGCVN-362937":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA05SGCVN-362938":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xếp Li Không Tay Inner Circle Đầm Xếp Li Không Tay 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA73VGGVN-368393":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73VGGVN-368394":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73VGGVN-368395":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Drop-Waist Swing Dress EZRA by ZALORA Drop-Waist Swing Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA30LXTVN-340482":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA30LXTVN-340483":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA30LXTVN-340484":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA30LXTVN-340485":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • SCOOP BACK BODYCON MIDI DRESS EZRA by ZALORA SCOOP BACK BODYCON MIDI DRESS 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA79RIEVN-352458":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA79RIEVN-352459":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA79RIEVN-352460":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA79RIEVN-352461":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA40TDVVN-357070":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40TDVVN-357071":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40TDVVN-357072":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Lửng Xẻ Tà Sau Inner Circle Áo Tay Lửng Xẻ Tà Sau 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA87SSIVN-363936":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA87SSIVN-363937":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA87SSIVN-363938":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Layered Lace Insert Playsuit EZRA by ZALORA Layered Lace Insert Playsuit 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA94PBXVN-347519":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA94PBXVN-347520":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA94PBXVN-347521":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA94PBXVN-347522":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sleeveless Colourblock Black Shift Dress EZRA by ZALORA Sleeveless Colourblock Black Shift Dress 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA82MOZVN-341704":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82MOZVN-341705":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82MOZVN-341706":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82MOZVN-341707":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Lửng Xẻ Tà Sau Inner Circle Áo Tay Lửng Xẻ Tà Sau 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA85SSKVN-363942":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA85SSKVN-363943":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA85SSKVN-363944":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Inner Circle Đầm Ôm 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA65VGOVN-368417":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA65VGOVN-368418":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA65VGOVN-368419":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Bèo Sau Inner Circle Đầm Kiểu Phối Bèo Sau 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA13OPQVN-346404":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13OPQVN-346405":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13OPQVN-346406":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ren Kéo Sau Inner Circle Áo Ren Kéo Sau 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA84TZFVN-358721":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA84TZFVN-358722":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA84TZFVN-358723":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Raglan Sheath Dress EZRA by ZALORA Raglan Sheath Dress 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA70RINVN-352494":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70RINVN-352495":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70RINVN-352496":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70RINVN-352497":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Thời trang nữ cùng bạn thể hiện phong cách

Là một người đam mê những bộ quần áo nữ đẹp, chắc hẳn việc cập nhật xu hướng thời trang nữ mới luôn là sở thích hàng đầu của phái đẹp. Phải đi đến các shop thời trang nữ và các khu trung tâm thương mại chỉ để tìm một chiếc áo hàng hiệu, bạn thật sư đang lãng phí thời gian của chính mình. Tại sao không đến với shop quần áo nữ online, đây sẽ là giải pháp mua sắm tuyệt vời dành cho bạn.

Đa dạng lựa chọn quần áo nữ tại ZALORA.VN

Với nhiều lựa chọn quần áo nữ, trang phục có sẵn cho nữ giới, ZALORA.VN mang đến các bộ quần áo thời trang nữ đẹp và mới nhất mang nét hiện đại, trẻ trung song song cùng các bộ trang phục nữ sang trọng và thanh lịch phục vụ nhu cầu làm đẹp của phái yếu. Đừng quên kết hợp với những phụ kiện thời trang khác như ví tay, túi xách nữ nhưng vẫn luôn tự làm mới mình với các sản phẩm trang điểm như son bóng, son môi, phấn nền hay chì kẻ mắtmascara thật sành điệu.

Quần áo thời trang trẻ thể hiện đẳng cấp phái đẹp

Từ giờ hãy để ZALORA.VN là website mua sắm thời trang trẻ trực tuyến quen thuộc của bạn. Có thể là một bộ đồ đẹp cho nữ mang phong cách chỉnh chu nhưng cũng không kém phần trẻ trung từ các thương hiệu: Americal Apparel, Alice hay một bộ đồ thời trang nữ đơn giản và năng động cho các buổi dã ngoại và dạo phố cùng bạn bè với Sơn Nguyễn, MIRO, Aponi hay Amme,… ZALORA.VN tự hào là địa chỉ mua sắm quần áo nữ giá rẻ trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các kiểu trang phục khác nhau từ các thương hiệu hàng đầu. Nhanh lên còn chần chờ gì mà không truy cập vào website ZALORA.VN để trải nghiệm với những sản phẩm thời trang online mới nhất từ chúng tôi ngay hôm nay!