Mua TRANG PHụC Nữ: (5260 sản phẩm tìm thấy)

 • Áo Khoác Cardigan Something Borrowed Áo Khoác Cardigan 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA48SBNVN-397123":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA48SBNVN-397124":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Something Borrowed Áo Khoác Cardigan 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA47SBOVN-397125":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA47SBOVN-397126":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Một Ly Inner Circle Quần Tây Một Ly 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA55BBWVN-413496":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55BBWVN-413497":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55BBWVN-413498":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Hoa Something Borrowed Đầm Kiểu In Hoa 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA84NOTVN-387737":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA84NOTVN-387738":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA84NOTVN-387739":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Something Borrowed Áo Khoác Cardigan 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA50SBLVN-397119":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50SBLVN-397120":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Sơ Mi Inner Circle Đầm Suông Cổ Sơ Mi 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA32OJZVN-389421":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32OJZVN-389422":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32OJZVN-389423":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Ren New Look Áo Kiểu Phối Ren 689,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA49XCGVN-405709":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA49XCGVN-405710":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA49XCGVN-405711":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA49XCGVN-405712":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA49XCGVN-405713":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu ZALORA Áo Kiểu 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA07PEEVN-390990":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07PEEVN-390991":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07PEEVN-390992":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07PEEVN-390993":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Sát Nách Inner Circle Đầm Xòe Sát Nách 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA78WXHVN-405325":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78WXHVN-405326":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78WXHVN-405327":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Tranh Thành Phố Mango Áo Thun In Tranh Thành Phố 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA62UFTVN-366157":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA62UFTVN-366158":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA62UFTVN-366159":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Xẻ Tà Inner Circle Đầm Suông Xẻ Tà 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA04WWHVN-405247":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04WWHVN-405248":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04WWHVN-405249":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Hai Túi Inner Circle Đầm Sơ Mi Hai Túi 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA97WWOVN-405268":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97WWOVN-405269":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97WWOVN-405270":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Sát Nách Inner Circle Đầm Suông Sát Nách 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA77WXIVN-405328":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77WXIVN-405329":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77WXIVN-405330":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cổ Tim New Look Áo Kiểu Cổ Tim 459,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA50XCFVN-405704":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA50XCFVN-405705":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA50XCFVN-405706":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA50XCFVN-405707":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA50XCFVN-405708":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Ôm Midi Inner Circle Đầm Thun Ôm Midi 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA02WWJVN-405253":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02WWJVN-405254":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02WWJVN-405255":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân váy Midi Inner Circle Chân váy Midi 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA71WXOVN-405346":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71WXOVN-405347":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71WXOVN-405348":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây ZALORA Quần Tây 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA08PAHVN-390584":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PAHVN-390585":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PAHVN-390586":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PAHVN-390587":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kèm Dây Nịt ZALORA Đầm Kèm Dây Nịt 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA11PEAVN-390974":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11PEAVN-390975":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11PEAVN-390976":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11PEAVN-390977":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Lưới Something Borrowed Đầm Suông Phối Lưới 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA44NXZVN-388661":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44NXZVN-388662":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44NXZVN-388663":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn Xếp Li Inner Circle Chân Váy Ngắn Xếp Li 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA80ZGTVN-409727":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80ZGTVN-409728":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80ZGTVN-409729":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Phối Ren ZALORA Đầm Midi Phối Ren 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA58OYJVN-390429":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58OYJVN-390430":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58OYJVN-390431":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58OYJVN-390432":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Inner Circle Đầm Suông 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA91XEMVN-405858":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91XEMVN-405859":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91XEMVN-405860":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Phối Da Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Phối Da 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA56SBFVN-397108":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA56SBFVN-397109":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Sát Nách Inner Circle Đầm Suông Tay Sát Nách 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA28WJVVN-404265":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28WJVVN-404266":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28WJVVN-404267":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Xẻ ZALORA Đầm Tay Xẻ 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA92PMLVN-391779":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92PMLVN-391780":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92PMLVN-391781":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92PMLVN-391782":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Hai Li La vê Inner Circle Quần Tây Hai Li La vê 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60BBRVN-413481":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60BBRVN-413482":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60BBRVN-413483":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây La vê Inner Circle Quần Tây La vê 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63BBOVN-413472":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63BBOVN-413473":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63BBOVN-413474":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Basic ZALORA BASICS Áo Basic 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA27PDKVN-390910":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27PDKVN-390911":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27PDKVN-390912":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27PDKVN-390913":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Hai Túi Inner Circle Đầm Sơ Mi Hai Túi 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA98WWNVN-405265":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98WWNVN-405266":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98WWNVN-405267":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Bèo Inner Circle Áo Tay Bèo 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA69WXQVN-405352":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69WXQVN-405353":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69WXQVN-405354":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cổ Đổ ZALORA Áo Kiểu Cổ Đổ 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA84PMTVN-391811":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84PMTVN-391812":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84PMTVN-391813":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84PMTVN-391814":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Một Ly Inner Circle Quần Tây Một Ly 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA54BBXVN-413499":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54BBXVN-413500":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54BBXVN-413501":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cánh Tiên MIRO Áo Cánh Tiên 580,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI474AA20YXNVN-409153":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI474AA20YXNVN-409154":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI474AA20YXNVN-409155":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Chéo Inner Circle Chân Váy Chéo 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64ZHJVN-409775":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64ZHJVN-409776":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64ZHJVN-409777":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nữ Ninomaxx Đầm Nữ 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA64AMDVN-412006":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA64AMDVN-412007":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA64AMDVN-412008":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây ZALORA Quần Tây 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA09PAGVN-390580":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09PAGVN-390581":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09PAGVN-390582":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09PAGVN-390583":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Vest Inner Circle Đầm Cổ Vest 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA93WWSVN-405280":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93WWSVN-405281":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93WWSVN-405282":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 379,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA13YEOVN-407821":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA13YEOVN-407822":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA13YEOVN-407823":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phối Ren Inner Circle Áo Phối Ren 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA70ZHDVN-409757":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA70ZHDVN-409758":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA70ZHDVN-409759":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới Bèo Orio Đầm Phối Lưới Bèo 420,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"OR247AA43BCIVN-413532":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA43BCIVN-413533":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA43BCIVN-413534":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay May Ren ZALORA Áo Kiểu Tay May Ren 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA49OYSVN-390465":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49OYSVN-390466":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49OYSVN-390467":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49OYSVN-390468":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn Xếp Li Inner Circle Chân Váy Ngắn Xếp Li 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA81ZGSVN-409724":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA81ZGSVN-409725":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA81ZGSVN-409726":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Dây Eo Inner Circle Đầm Phối Dây Eo 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA81WXEVN-405316":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA81WXEVN-405317":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA81WXEVN-405318":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác In Họa Tiết ZALORA Áo Khoác In Họa Tiết 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA46OYVVN-390477":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46OYVVN-390478":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46OYVVN-390479":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46OYVVN-390480":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tank Top Handkershief ZALORA Áo Tank Top Handkershief 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA45PCSVN-390850":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45PCSVN-390851":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45PCSVN-390852":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45PCSVN-390853":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Phối Màu Cổ Inner Circle Đầm Sát Nách Phối Màu Cổ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA85WXAVN-405304":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA85WXAVN-405305":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA85WXAVN-405306":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Inner Circle Đầm Suông 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA99LAUVN-382916":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99LAUVN-382917":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99LAUVN-382918":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 379,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA11YEQVN-407827":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA11YEQVN-407828":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA11YEQVN-407829":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Hai Li La vê Inner Circle Quần Tây Hai Li La vê 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61BBQVN-413478":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61BBQVN-413479":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61BBQVN-413480":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đính Hạt Đá ZALORA Đầm Đính Hạt Đá 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA68QZVVN-395056":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68QZVVN-395057":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68QZVVN-395058":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68QZVVN-395059":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây ZALORA Quần Tây 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA06PAJVN-390592":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06PAJVN-390593":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06PAJVN-390594":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06PAJVN-390595":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ Ninomaxx Quần Jeans Nữ 549,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA35AJKVN-411659":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA35AJKVN-411660":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA35AJKVN-411661":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA35AJKVN-411662":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA35AJKVN-411663":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA35AJKVN-411664":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA35AJKVN-411658":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Zipper Cổ Inner Circle Đầm Zipper Cổ 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA92WWTVN-405283":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92WWTVN-405284":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92WWTVN-405285":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Xẻ ZALORA Đầm Tay Xẻ 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA93PMKVN-391775":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93PMKVN-391776":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93PMKVN-391777":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93PMKVN-391778":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ Inner Circle Áo Sơ Mi Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63ZHKVN-409778":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63ZHKVN-409779":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63ZHKVN-409780":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Hoa Something Borrowed Đầm Kiểu In Hoa 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA93NOKVN-387710":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA93NOKVN-387711":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA93NOKVN-387712":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Inner Circle Đầm Ren 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA76WXJVN-405331":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA76WXJVN-405332":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA76WXJVN-405333":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Something Borrowed Đầm Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA50NXTVN-388643":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50NXTVN-388644":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50NXTVN-388645":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Mango Áo Sơ Mi 799,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA41XNEVN-377788":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA41XNEVN-377789":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA41XNEVN-372324":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA41XNEVN-372325":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA41XNEVN-377790":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phối Ren Inner Circle Áo Phối Ren 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA69ZHEVN-409760":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69ZHEVN-409761":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69ZHEVN-409762":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây Nữ Lovadova Đầm Hai Dây Nữ 339,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO214AA46AMVVN-412051":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cổ Đổ ZALORA Áo Kiểu Cổ Đổ 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA83PMUVN-391815":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA83PMUVN-391816":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA83PMUVN-391817":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA83PMUVN-391818":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA20YEHVN-407800":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA20YEHVN-407801":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA20YEHVN-407802":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay May Ren ZALORA Áo Kiểu Tay May Ren 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA50OYRVN-390461":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50OYRVN-390462":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50OYRVN-390463":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50OYRVN-390464":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Aó Tay Lửng Phối Ren Inner Circle Aó Tay Lửng Phối Ren 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA66WXTVN-405361":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66WXTVN-405362":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66WXTVN-405363":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Lưới Something Borrowed Đầm Suông Phối Lưới 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA43NYAVN-388664":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43NYAVN-388665":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43NYAVN-388666":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Tròn Inner Circle Đầm Ôm Cổ Tròn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA31OKAVN-389424":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA31OKAVN-389425":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA31OKAVN-389426":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA24YEDVN-407788":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA24YEDVN-407789":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA24YEDVN-407790":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Jacquard ZALORA Đầm Jacquard 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA56QWLVN-394816":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56QWLVN-394817":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56QWLVN-394818":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56QWLVN-394819":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới ZALORA Đầm Phối Lưới 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA57OYKVN-390433":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57OYKVN-390434":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57OYKVN-390435":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57OYKVN-390436":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Xẻ Inner Circle Đầm Suông Cổ Xẻ 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA84WXBVN-405307":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA84WXBVN-405308":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA84WXBVN-405309":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Nữ Ôm Có Túi Vania Quần Nữ Ôm Có Túi 445,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA12AZRVN-413325":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA12AZRVN-413326":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA12AZRVN-413327":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cổ Đổ ZALORA Áo Kiểu Cổ Đổ 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA86PMRVN-391803":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86PMRVN-391804":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86PMRVN-391805":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86PMRVN-391806":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây ZALORA Quần Tây 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA07PAIVN-390588":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07PAIVN-390589":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07PAIVN-390590":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07PAIVN-390591":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây Inner Circle Đầm Hai Dây 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA78ZGVVN-409733":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78ZGVVN-409734":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78ZGVVN-409735":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kèm Dây Nịt ZALORA Đầm Kèm Dây Nịt 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA13PDYVN-390966":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13PDYVN-390967":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13PDYVN-390968":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13PDYVN-390969":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Hai Li Inner Circle Quần Hai Li 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA89XEOVN-405864":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA89XEOVN-405865":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA89XEOVN-405866":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Trễ Vai ZALORA Áo Thun Trễ Vai 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA50PCNVN-390830":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50PCNVN-390831":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50PCNVN-390832":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50PCNVN-390833":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuits ZALORA Jumpsuits 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA40PCXVN-390870":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA40PCXVN-390871":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA40PCXVN-390872":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA40PCXVN-390873":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Bèo Vạt Something Borrowed Đầm Phối Bèo Vạt 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA42NYBVN-388667":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42NYBVN-388668":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42NYBVN-388669":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phủ Tay ZALORA Áo Kiểu Phủ Tay 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA95PMIVN-391767":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA95PMIVN-391768":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA95PMIVN-391769":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA95PMIVN-391770":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nữ Ninomaxx Đầm Nữ 529,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA71ALWVN-411983":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA71ALWVN-411984":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA71ALWVN-411985":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Phối Màu Cổ Inner Circle Đầm Sát Nách Phối Màu Cổ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA86WWZVN-405301":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA86WWZVN-405302":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA86WWZVN-405303":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Trễ Vai ZALORA Áo Thun Trễ Vai 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA47PCQVN-390842":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47PCQVN-390843":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47PCQVN-390844":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47PCQVN-390845":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Zipper Cổ Inner Circle Đầm Zipper Cổ 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA91WWUVN-405286":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91WWUVN-405287":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91WWUVN-405288":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây La vê Inner Circle Quần Tây La vê 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64BBNVN-413469":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64BBNVN-413470":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64BBNVN-413471":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Ngắn Tay Inner Circle Đầm Kiểu Ngắn Tay 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74ZGZVN-409745":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74ZGZVN-409746":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74ZGZVN-409747":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA22YEFVN-407794":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA22YEFVN-407795":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA22YEFVN-407796":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Inner Circle Đầm Suông 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA92XELVN-405855":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92XELVN-405856":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92XELVN-405857":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân váy Midi Inner Circle Chân váy Midi 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72WXNVN-405343":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72WXNVN-405344":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72WXNVN-405345":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đính Hạt Đá ZALORA Đầm Đính Hạt Đá 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA69QZUVN-395052":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA69QZUVN-395053":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA69QZUVN-395054":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA69QZUVN-395055":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Nữ Inner Circle Quần Tây Nữ 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA97TAOVN-398836":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97TAOVN-398837":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97TAOVN-398838":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phủ Tay ZALORA Áo Kiểu Phủ Tay 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA96PMHVN-391763":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96PMHVN-391764":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96PMHVN-391765":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96PMHVN-391766":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Rộng Hai Ly Inner Circle Quần Tây Rộng Hai Ly 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA53BBYVN-413502":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53BBYVN-413503":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53BBYVN-413504":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cổ chữ V ZALORA Áo Kiểu Cổ chữ V 379,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA68OXZVN-390389":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68OXZVN-390390":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68OXZVN-390391":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68OXZVN-390392":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xòe Hai Tầng ZALORA Váy Xòe Hai Tầng 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA16PDVVN-390954":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16PDVVN-390955":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16PDVVN-390956":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16PDVVN-390957":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Thời trang nữ cùng bạn thể hiện phong cách

Là một người đam mê những bộ quần áo nữ đẹp, chắc hẳn việc cập nhật xu hướng thời trang nữ mới luôn là sở thích hàng đầu của phái đẹp. Phải đi đến các shop thời trang nữ và các khu trung tâm thương mại chỉ để tìm một chiếc áo hàng hiệu, bạn thật sư đang lãng phí thời gian của chính mình. Tại sao không đến với shop quần áo nữ online, đây sẽ là giải pháp mua sắm tuyệt vời dành cho bạn.

Đa dạng lựa chọn quần áo nữ tại ZALORA.VN

Với nhiều lựa chọn quần áo nữ, trang phục có sẵn cho nữ giới, ZALORA.VN mang đến các bộ quần áo thời trang nữ đẹp và mới nhất mang nét hiện đại, trẻ trung song song cùng các bộ trang phục nữ sang trọng và thanh lịch phục vụ nhu cầu làm đẹp của phái yếu. Đừng quên kết hợp với những phụ kiện thời trang khác như ví tay, túi xách nữ nhưng vẫn luôn tự làm mới mình với các sản phẩm trang điểm như son bóng, son môi, phấn nền hay chì kẻ mắtmascara thật sành điệu.

Quần áo thời trang trẻ thể hiện đẳng cấp phái đẹp

Từ giờ hãy để ZALORA.VN là website mua sắm thời trang trẻ trực tuyến quen thuộc của bạn. Có thể là một bộ đồ đẹp cho nữ mang phong cách chỉnh chu nhưng cũng không kém phần trẻ trung từ các thương hiệu: Americal Apparel, Alice hay một bộ đồ thời trang nữ đơn giản và năng động cho các buổi dã ngoại và dạo phố cùng bạn bè với Sơn Nguyễn, MIRO, Aponi hay Amme,… ZALORA.VN tự hào là địa chỉ mua sắm quần áo nữ giá rẻ trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các kiểu trang phục khác nhau từ các thương hiệu hàng đầu. Nhanh lên còn chần chờ gì mà không truy cập vào website ZALORA.VN để trải nghiệm với những sản phẩm thời trang online mới nhất từ chúng tôi ngay hôm nay!