Mua TRANG PHụC Nữ: (5777 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Cổ Sơ Mi Inner Circle Đầm Cổ Sơ Mi 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA12YDRVN-373785":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA12YDRVN-373786":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA12YDRVN-373787":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Dài Mango Đầm Tay Dài 799,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA25XNUVN-372391":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25XNUVN-372392":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25XNUVN-372393":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25XNUVN-372394":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Phối Ren ZALORA Đầm Suông Tay Phối Ren 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA56XQLVN-372639":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56XQLVN-372640":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56XQLVN-372641":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56XQLVN-372642":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Blazer Mango Áo Khoác Blazer 1,799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA34UCZVN-365864":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34UCZVN-365865":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34UCZVN-365866":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34UCZVN-365867":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34UCZVN-365868":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Màu Tương Phản ZALORA Áo Màu Tương Phản 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA72UUTVN-367537":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72UUTVN-367538":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72UUTVN-367539":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72UUTVN-367540":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Công Sở Inner Circle Đầm Công Sở 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA94YEJVN-373839":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA94YEJVN-373840":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA94YEJVN-373841":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Họa Tiết Inner Circle Đầm Suông Họa Tiết 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA27KZSVN-382832":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27KZSVN-382833":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27KZSVN-382834":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Vạt Bầu Inner Circle Đầm Ôm Vạt Bầu 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA76YFBVN-373893":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA76YFBVN-373894":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA76YFBVN-373895":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Something Borrowed Đầm Phối Ren 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA72MZVVN-386612":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA72MZVVN-386613":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA72MZVVN-386614":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Layered Luxe ZALORA Đầm Layered Luxe 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA12WFRVN-370190":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12WFRVN-370191":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12WFRVN-370192":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12WFRVN-370193":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Vạt Chéo EZRA Basics by ZALORA Áo Kiểu Vạt Chéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA62UVDVN-367582":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA62UVDVN-367583":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA62UVDVN-367584":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA62UVDVN-367585":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Vạt Chéo EZRA Basics by ZALORA Áo Kiểu Vạt Chéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA61UVEVN-367586":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA61UVEVN-367587":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA61UVEVN-367588":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA61UVEVN-367589":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Ôm Inner Circle Đầm Thun Ôm 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA75YFCVN-373896":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75YFCVN-373897":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75YFCVN-373898":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo ZALORA Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA88THRVN-364253":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364254":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364255":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364256":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Flowy Mango Áo Sơ Mi Flowy 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA40XNFVN-372326":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA40XNFVN-372327":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA40XNFVN-372328":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA40XNFVN-372329":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA40XNFVN-372330":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Vạt Xéo Phối Màu Something Borrowed Đầm Vạt Xéo Phối Màu 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA74MZTVN-386606":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA74MZTVN-386607":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA74MZTVN-386608":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA Basics by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA56UVJVN-367606":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367607":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367608":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367609":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Vải Lưới Mango Đầm Phối Vải Lưới 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA47ILOVN-377792":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47ILOVN-384801":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47ILOVN-384802":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47ILOVN-384803":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47ILOVN-384804":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Shorts Jean Cola Quần Shorts Jean 240,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA89OACVN-388807":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA89OACVN-388808":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA89OACVN-388809":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA89OACVN-388810":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA89OACVN-388811":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi In Họa Tiết Mango Áo Sơ Mi In Họa Tiết 949,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA17UHMVN-366331":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA17UHMVN-366332":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA17UHMVN-366333":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA17UHMVN-366334":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi In Họa Tiết Mango Áo Sơ Mi In Họa Tiết 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA47UGIVN-366203":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47UGIVN-366204":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47UGIVN-366205":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47UGIVN-366206":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lớp ZALORA Đầm May Lớp 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA77VPUVN-362372":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77VPUVN-362373":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77VPUVN-362374":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77VPUVN-362375":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu 20% OFF Mango Áo Kiểu 749,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA11UAAVN-365573":{"price":"749,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"20%"},"MA215AA11UAAVN-365575":{"price":"749,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"20%"},"MA215AA11UAAVN-365577":{"price":"749,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA Basics by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA58UVHVN-367598":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367599":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367600":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367601":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA06YDXVN-373803":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06YDXVN-373804":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06YDXVN-373805":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chiffon Applique T-Shirt Mango Chiffon Applique T-Shirt 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA98UEJVN-366021":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA98UEJVN-366022":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA98UEJVN-366023":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA98UEJVN-366024":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA98UEJVN-366025":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo In Hoa Mango Áo In Hoa 949,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA22MERVN-384990":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA22MERVN-384991":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA22MERVN-384992":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA22MERVN-384993":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA22MERVN-384994":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Túi Trước Inner Circle Đầm Suông Phối Túi Trước 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA08LALVN-382889":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA08LALVN-382890":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA08LALVN-382891":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Tròn Inner Circle Đầm Suông Cổ Tròn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA93UXUVN-367828":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93UXUVN-367829":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93UXUVN-367830":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn Thân Sau Phối Ren Milaross Đầm Cổ Tròn Thân Sau Phối Ren 380,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA45IXEVN-378743":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA45IXEVN-378744":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA45IXEVN-378745":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Mango Quần Tây 799,000 VND
  Kích cỡ 34 36 38 40 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA11UDWVN-365960":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UDWVN-365961":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UDWVN-365962":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UDWVN-365963":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UDWVN-365964":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UDWVN-365965":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Tròn Inner Circle Đầm Ôm Cổ Tròn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA11LAIVN-382880":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA11LAIVN-382881":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA11LAIVN-382882":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Suông Cổ Chữ V 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA96LAXVN-382925":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96LAXVN-382926":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96LAXVN-382927":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Li Chìm Inner Circle Quần Tây Li Chìm 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA62YFPVN-373935":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62YFPVN-373936":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62YFPVN-373937":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Dáng Khoét Lưng Something Borrowed Đầm Ôm Dáng Khoét Lưng 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA76MZRVN-386600":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA76MZRVN-386601":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA76MZRVN-386602":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Thun Nhẹ Amme Áo Khoác Thun Nhẹ 150,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA00NKHVN-387287":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Inner Circle Đầm Ôm 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA81YEWVN-373878":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA81YEWVN-373879":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA81YEWVN-373880":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nút Vai Inner Circle Đầm Nút Vai 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA96YEHVN-373833":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96YEHVN-373834":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96YEHVN-373835":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuits Phối Ren Lưới Mango Jumpsuits Phối Ren Lưới 999,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA03UEEVN-366001":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA03UEEVN-366002":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA03UEEVN-366003":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Thun Nhẹ Amme Áo Khoác Thun Nhẹ 150,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA96NKLVN-387291":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Polo In Hình Trước Ngực Canifa Áo Polo In Hình Trước Ngực 249,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA82JWRVN-380803":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA82JWRVN-380804":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Blazer Mango Áo Khoác Blazer 1,799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA37XNIVN-372340":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA37XNIVN-372341":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA37XNIVN-372342":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA37XNIVN-372343":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA37XNIVN-372344":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Jacket EZRA Basics by ZALORA Basic Jacket 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA47VQYVN-362475":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47VQYVN-362476":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47VQYVN-362477":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47VQYVN-362478":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop Thân Chéo Không Tay Inner Circle Áo Croptop Thân Chéo Không Tay 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA41KCCVN-381066":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41KCCVN-381067":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Xòe ZALORA Đầm Ren Xòe 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA51XQQVN-372650":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51XQQVN-372651":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51XQQVN-372652":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51XQQVN-372653":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Vạt Chéo EZRA Basics by ZALORA Áo Kiểu Vạt Chéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA64UVBVN-367574":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA64UVBVN-367575":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA64UVBVN-367576":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA64UVBVN-367577":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Mango Đầm Dáng Xòe 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA52ILJVN-377767":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA52ILJVN-377768":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA52ILJVN-377769":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA52ILJVN-377770":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Màu In Họa Tiết Something Borrowed Đầm Phối Màu In Họa Tiết 549,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA68MZZVN-386624":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA68MZZVN-386625":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA68MZZVN-386626":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Thời trang nữ cùng bạn thể hiện phong cách

Là một người đam mê những bộ quần áo nữ đẹp, chắc hẳn việc cập nhật xu hướng thời trang nữ mới luôn là sở thích hàng đầu của phái đẹp. Phải đi đến các shop thời trang nữ và các khu trung tâm thương mại chỉ để tìm một chiếc áo hàng hiệu, bạn thật sư đang lãng phí thời gian của chính mình. Tại sao không đến với shop quần áo nữ online, đây sẽ là giải pháp mua sắm tuyệt vời dành cho bạn.

Đa dạng lựa chọn quần áo nữ tại ZALORA.VN

Với nhiều lựa chọn quần áo nữ, trang phục có sẵn cho nữ giới, ZALORA.VN mang đến các bộ quần áo thời trang nữ đẹp và mới nhất mang nét hiện đại, trẻ trung song song cùng các bộ trang phục nữ sang trọng và thanh lịch phục vụ nhu cầu làm đẹp của phái yếu. Đừng quên kết hợp với những phụ kiện thời trang khác như ví tay, túi xách nữ nhưng vẫn luôn tự làm mới mình với các sản phẩm trang điểm như son bóng, son môi, phấn nền hay chì kẻ mắtmascara thật sành điệu.

Quần áo thời trang trẻ thể hiện đẳng cấp phái đẹp

Từ giờ hãy để ZALORA.VN là website mua sắm thời trang trẻ trực tuyến quen thuộc của bạn. Có thể là một bộ đồ đẹp cho nữ mang phong cách chỉnh chu nhưng cũng không kém phần trẻ trung từ các thương hiệu: Americal Apparel, Alice hay một bộ đồ thời trang nữ đơn giản và năng động cho các buổi dã ngoại và dạo phố cùng bạn bè với Sơn Nguyễn, MIRO, Aponi hay Amme,… ZALORA.VN tự hào là địa chỉ mua sắm quần áo nữ giá rẻ trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các kiểu trang phục khác nhau từ các thương hiệu hàng đầu. Nhanh lên còn chần chờ gì mà không truy cập vào website ZALORA.VN để trải nghiệm với những sản phẩm thời trang online mới nhất từ chúng tôi ngay hôm nay!