TRANG PHụC Nữ Nữ: (8568 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Xòe Trơn Không Tay ZALORA Đầm Xòe Trơn Không Tay 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA47KLKVN-484466":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47KLKVN-484467":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47KLKVN-484468":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47KLKVN-484469":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Jacquard Cổ Trụ ZALORA Đầm Xòe In Jacquard Cổ Trụ 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA51KLGVN-484450":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51KLGVN-484451":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51KLGVN-484452":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51KLGVN-484453":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Hoa ZALORA Đầm Xòe In Hoa 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA49KLIVN-484458":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49KLIVN-484459":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49KLIVN-484460":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49KLIVN-484461":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits In Họa Tiết ZALORA Playsuits In Họa Tiết 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA60KZJVN-433145":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA60KZJVN-433146":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA60KZJVN-433147":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA60KZJVN-433148":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cut-Out Lưng Inner Circle Đầm Suông Cut-Out Lưng 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA79JFKVN-481552":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA79JFKVN-481553":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA79JFKVN-481554":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Sát Nách Inner Circle Đầm Xòe Sát Nách 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA75JFOVN-481564":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75JFOVN-481565":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75JFOVN-481566":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xếp Li Inner Circle Đầm Xếp Li 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA55JGIVN-481624":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55JGIVN-481625":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55JGIVN-481626":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Peplum Phối Ren Something Borrowed Áo Peplum Phối Ren 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA18WLDVN-457466":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA18WLDVN-457467":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA18WLDVN-457468":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nút Trước Sau Inner Circle Áo Sơ Mi Nút Trước Sau 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA77AEWVN-464353":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77AEWVN-464354":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuit In Hoa ZALORA Playsuit In Hoa 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA00HZVVN-479150":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA00HZVVN-479151":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA00HZVVN-479152":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA00HZVVN-479153":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Blazer Thời Trang ZALORA Áo Khoác Blazer Thời Trang 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA93DRQVN-418833":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93DRQVN-418834":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93DRQVN-418835":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93DRQVN-418836":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối Da ZALORA Áo Khoác Phối Da 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA99URSVN-453777":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA99URSVN-453778":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA99URSVN-453779":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA99URSVN-453780":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Ánh Kim Miss Selfridge Đầm Xòe Ánh Kim 1,099,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA15XJOSG-709959":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA15XJOSG-709960":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA15XJOSG-709961":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA15XJOSG-709962":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA15XJOSG-709963":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Inner Circle Đầm Sơ Mi 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA42EVLVN-473532":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42EVLVN-473533":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42EVLVN-473534":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Jacquard Cổ Trụ ZALORA Đầm Xòe In Jacquard Cổ Trụ 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA50KLHVN-484454":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50KLHVN-484455":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50KLHVN-484456":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50KLHVN-484457":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Hai Ly Inner Circle Quần Hai Ly 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59FKEVN-474531":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59FKEVN-474532":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59FKEVN-474533":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lỡ Inner Circle Đầm Suông Tay Lỡ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74FJPVN-474493":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74FJPVN-474494":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74FJPVN-474495":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Lưng Inner Circle Đầm Cut-out Lưng 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA01JEOVN-481486":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01JEOVN-481487":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01JEOVN-481488":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Hai Ly Inner Circle Quần Hai Ly 429,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60FKDVN-474529":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60FKDVN-474530":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy In Hoa ZALORA Chân Váy In Hoa 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA42KLPVN-484486":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA42KLPVN-484487":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA42KLPVN-484488":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA42KLPVN-484489":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Tròng Cổ Dorothy Perkins Áo Len Tròng Cổ 779,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA66MQRSG-690547":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66MQRSG-690548":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66MQRSG-690549":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66MQRSG-690550":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66MQRSG-690551":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Boyfriend Inner Circle Áo Sơ Mi Boyfriend 429,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA47GHSVN-476103":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47GHSVN-476104":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Hoa Vai Khoét Rộng ZALORA Đầm Xòe In Hoa Vai Khoét Rộng 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA52KLFVN-484446":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA52KLFVN-484447":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA52KLFVN-484448":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA52KLFVN-484449":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy In Hoa ZALORA Chân Váy In Hoa 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA43KLOVN-484482":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA43KLOVN-484483":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA43KLOVN-484484":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA43KLOVN-484485":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Cut-out ZALORA Đầm May Cut-out 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA05HZQVN-479130":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA05HZQVN-479131":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA05HZQVN-479132":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA05HZQVN-479133":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuit May Ren ZALORA Playsuit May Ren 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA89FQSVN-474840":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA89FQSVN-474841":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA89FQSVN-474842":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA89FQSVN-474843":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lửng Inner Circle Đầm Suông Tay Lửng 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA14JEBVN-481447":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA14JEBVN-481448":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA14JEBVN-481449":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Lửng Xẻ Tà Inner Circle Áo Tay Lửng Xẻ Tà 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA31ZBWVN-462178":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA31ZBWVN-462179":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA31ZBWVN-462180":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Thân Cắt Inner Circle Đầm Suông Thân Cắt 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA75ZAEVN-462041":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75ZAEVN-462042":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75ZAEVN-462043":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits In Họa Tiết ZALORA Playsuits In Họa Tiết 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA61KZIVN-433141":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA61KZIVN-433142":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA61KZIVN-433143":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA61KZIVN-433144":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Đính Cườm Trang Trí Miss Selfridge Áo Sơ Mi Đính Cườm Trang Trí 1,399,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA24XJFSG-709911":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA24XJFSG-709912":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA24XJFSG-709913":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA24XJFSG-709914":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA24XJFSG-709915":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Jumper Lưới Miss Selfridge Áo Jumper Lưới 999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA69DFISG-721161":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA69DFISG-721162":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA69DFISG-721163":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA69DFISG-721164":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA69DFISG-721165":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Hoa Vai Khoét Rộng ZALORA Đầm Xòe In Hoa Vai Khoét Rộng 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA53KLEVN-484442":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA53KLEVN-484443":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA53KLEVN-484444":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA53KLEVN-484445":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Jersey In Hoa Dorothy Perkins Đầm Xòe Jersey In Hoa 1,049,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA43WZWSG-662447":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA43WZWSG-662448":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA43WZWSG-662449":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA43WZWSG-662450":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA43WZWSG-662451":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Xẻ Lovadova Áo Tay Xẻ 325,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO214AA78IIJVN-479590":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ Ninomaxx Áo Khoác Nữ 1,099,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA54DERVN-469701":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA54DERVN-469702":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA54DERVN-469703":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA54DERVN-469704":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuit May Ren ZALORA Playsuit May Ren 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA90FQRVN-474836":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90FQRVN-474837":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90FQRVN-474838":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90FQRVN-474839":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Peplum Phối Ren Something Borrowed Áo Peplum Phối Ren 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA17WLEVN-457469":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA17WLEVN-457470":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA17WLEVN-457471":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Lưng Inner Circle Đầm Cut-out Lưng 449,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA02JENVN-481483":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02JENVN-481484":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02JENVN-481485":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Ren Ngực Milaross Áo Kiểu Phối Ren Ngực 249,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA27EKMVN-472870":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA27EKMVN-472871":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA27EKMVN-472872":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA27EKMVN-472873":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xòe Milaross Chân Váy Xòe 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA43EJWVN-472806":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA43EJWVN-472807":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA43EJWVN-472808":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA43EJWVN-472809":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ánh Kim Miss Selfridge Đầm Maxi Ánh Kim 2,399,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA12XJRSG-709974":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA12XJRSG-709975":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA12XJRSG-709976":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA12XJRSG-709977":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA12XJRSG-709978":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa ZALORA Đầm In Hoa 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA98PYRVN-444308":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA98PYRVN-444309":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA98PYRVN-444310":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA98PYRVN-444311":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Cao ZALORA Đầm Cổ Cao 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA02HZTVN-479142":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02HZTVN-479143":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02HZTVN-479144":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02HZTVN-479145":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đuôi Cá Inner Circle Đầm Đuôi Cá 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA88JFBVN-481525":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA88JFBVN-481526":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA88JFBVN-481527":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ren Inner Circle Đầm Suông Tay Ren 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA03JEMVN-481480":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA03JEMVN-481481":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA03JEMVN-481482":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Rộng Inner Circle Đầm Xòe Rộng 499,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA89JFAVN-481522":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA89JFAVN-481523":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA89JFAVN-481524":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lớp ZALORA Đầm May Lớp 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA96FUHVN-475134":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96FUHVN-475135":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96FUHVN-475136":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96FUHVN-475137":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối Da ZALORA Áo Khoác Phối Da 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA98URTVN-453781":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA98URTVN-453782":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA98URTVN-453783":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA98URTVN-453784":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuit Hở Vai ZALORA Playsuit Hở Vai 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA92FULVN-475152":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92FULVN-475153":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92FULVN-475154":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92FULVN-475155":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Boyfriend Inner Circle Áo Sơ Mi Boyfriend 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA52GHNVN-476089":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52GHNVN-476090":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52GHNVN-476091":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Boyfriend Inner Circle Áo Sơ Mi Boyfriend 429,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA46GHTVN-476105":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA46GHTVN-476106":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Hai Ly Inner Circle Quần Hai Ly 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61FKCVN-474526":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61FKCVN-474527":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61FKCVN-474528":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngưc Không Gọng PAVO Áo Ngưc Không Gọng 275,000 VND
  Kích cỡ A70 A75 B70 B75 C75
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US95JYAVN-483133":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US95JYAVN-483134":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US95JYAVN-483135":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US95JYAVN-483136":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US95JYAVN-483137":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Inner Circle Đầm Ren 549,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA04GFNVN-475968":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04GFNVN-475969":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04GFNVN-475970":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Con Inner Circle Đầm Suông Tay Con 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA46ZBHVN-462133":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA46ZBHVN-462134":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA46ZBHVN-462135":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Origami ZALORA Chân Váy Origami 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XXS
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA15HZGVN-479093":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15HZGVN-479094":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15HZGVN-479095":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15HZGVN-479096":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15HZGVN-479092":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Origami In Hoa ZALORA Chân Váy Origami In Hoa 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XXS
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA13HZIVN-479103":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13HZIVN-479104":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13HZIVN-479105":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13HZIVN-479106":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13HZIVN-479102":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Peplum Phối Ren ZALORA Đầm Peplum Phối Ren 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA19ICYVN-479303":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19ICYVN-479304":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19ICYVN-479305":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19ICYVN-479306":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA33FWSVN-475294":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA33FWSVN-475295":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA33FWSVN-475296":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA33FWSVN-475297":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Khaki Nữ Ninomaxx Quần Khaki Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA93DHAVN-469958":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA93DHAVN-469959":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA93DHAVN-469960":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA93DHAVN-469961":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cut-Out Lưng Inner Circle Đầm Suông Cut-Out Lưng 469,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA80JFJVN-481549":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80JFJVN-481550":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80JFJVN-481551":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Ren ZALORA Áo Sơ Mi Phối Ren 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA96DRNVN-418821":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96DRNVN-418822":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96DRNVN-418823":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96DRNVN-418824":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Khoét Cổ Inner Circle Đầm Suông Khoét Cổ 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA66ZANVN-462073":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66ZANVN-462074":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66ZANVN-462075":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Họa Tiết Cut-Out ZALORA Đầm Ôm In Họa Tiết Cut-Out 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA45KLMVN-484474":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45KLMVN-484475":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45KLMVN-484476":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45KLMVN-484477":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Boyfriend Inner Circle Áo Sơ Mi Boyfriend 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA49GHQVN-476098":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA49GHQVN-476099":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA49GHQVN-476100":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Ren Forever PAVO Áo Ngực Ren Forever 345,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA621US16JXFVN-483052":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US16JXFVN-483053":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US16JXFVN-483054":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US16JXFVN-483055":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US16JXFVN-483056":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US16JXFVN-483057":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA621US16JXFVN-483058":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cổ Chữ V ZALORA Áo Kiểu Cổ Chữ V 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA96EDBVN-419836":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96EDBVN-419837":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96EDBVN-419838":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96EDBVN-419839":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Khóa Kéo Sau Dorothy Perkins Đầm Suông Khóa Kéo Sau 1,219,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA20ESTSG-677298":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20ESTSG-677299":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20ESTSG-677300":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20ESTSG-677301":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20ESTSG-677302":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Xẻ V Dorothy Perkins Đầm Ôm Cổ Xẻ V 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA39XAASG-662467":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA39XAASG-662468":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA39XAASG-662469":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA39XAASG-662470":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA39XAASG-662471":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Rompers In Hoa Something Borrowed Rompers In Hoa 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA96TFJVN-451013":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA96TFJVN-451014":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA96TFJVN-451015":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Cao ZALORA Đầm Cổ Cao 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA03HZSVN-479138":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA03HZSVN-479139":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA03HZSVN-479140":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA03HZSVN-479141":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA34FWRVN-475290":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA34FWRVN-475291":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA34FWRVN-475292":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA34FWRVN-475293":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối Mắt Xích ZALORA Áo Khoác Phối Mắt Xích 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA78FERVN-422093":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78FERVN-422094":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78FERVN-422095":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78FERVN-422096":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Đồ Bơi Dạng Short Lan Hạnh Bộ Đồ Bơi Dạng Short 275,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA617SE30BPHVN-466606":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA617SE30BPHVN-466607":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA617SE30BPHVN-466608":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA617SE30BPHVN-466609":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuit In Hoa ZALORA Playsuit In Hoa 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA91FQQVN-474832":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA91FQQVN-474833":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA91FQQVN-474834":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA91FQQVN-474835":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Cổ Inner Circle Đầm Phối Ren Cổ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA91YZOVN-461993":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91YZOVN-461994":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91YZOVN-461995":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Chun Eo Cổ Trụ Inner Circle Đầm Chun Eo Cổ Trụ 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA22YYJVN-461900":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA22YYJVN-461901":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA22YYJVN-461902":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kaki Ôm Có Túi Inner Circle Quần Kaki Ôm Có Túi 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA98GFTVN-475986":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98GFTVN-475987":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98GFTVN-475988":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lỡ Inner Circle Đầm Suông Tay Lỡ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA73FJQVN-474496":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73FJQVN-474497":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73FJQVN-474498":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy In Họa Tiết ZALORA Chân Váy In Họa Tiết 649,000 VND
  Kích cỡ XS S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA81AAWVN-464122":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA81AAWVN-464123":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA81AAWVN-464124":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA81AAWVN-464125":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA81AAWVN-464126":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Peplum Hở Vai ZALORA Áo Peplum Hở Vai 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA15KMQVN-484592":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15KMQVN-484593":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15KMQVN-484594":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15KMQVN-484595":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15KMQVN-484596":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Rộng Khoét Tay Inner Circle Đầm Xòe Rộng Khoét Tay 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA54ZAZVN-462109":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54ZAZVN-462110":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54ZAZVN-462111":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Cổ Inner Circle Đầm Phối Ren Cổ 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59JGEVN-481612":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59JGEVN-481613":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59JGEVN-481614":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cổ Chữ V ZALORA Áo Kiểu Cổ Chữ V 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA99ECYVN-419824":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA99ECYVN-419825":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA99ECYVN-419826":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA99ECYVN-419827":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Khóa Kéo ZALORA Quần Khóa Kéo 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA35FWQVN-475286":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA35FWQVN-475287":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA35FWQVN-475288":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA35FWQVN-475289":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cổ Chữ V ZALORA Áo Kiểu Cổ Chữ V 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA97EDAVN-419832":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA97EDAVN-419833":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA97EDAVN-419834":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA97EDAVN-419835":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cổ Yếm Inner Circle Đầm Xòe Cổ Yếm 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA95YZKVN-461981":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA95YZKVN-461982":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA95YZKVN-461983":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ Ninomaxx Áo Kiểu Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA39DFGVN-469758":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA39DFGVN-469759":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA39DFGVN-469760":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA39DFGVN-469761":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Thắt Eo Inner Circle Đầm Kiểu Thắt Eo 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA89YZQVN-461999":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA89YZQVN-462000":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA89YZQVN-462001":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xếp Li Inner Circle Đầm Xếp Li 469,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA56JGHVN-481621":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56JGHVN-481622":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56JGHVN-481623":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Hở Vai ZALORA Đầm Xòe Hở Vai 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA71IEUVN-479401":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA71IEUVN-479402":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA71IEUVN-479403":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA71IEUVN-479404":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA71IEUVN-479405":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Ôm Phối Viền Something Borrowed Đầm Ren Ôm Phối Viền 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA21WLAVN-457457":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA21WLAVN-457458":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA21WLAVN-457459":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Đồ Bơi Một Mảnh Lan Hạnh Bộ Đồ Bơi Một Mảnh 285,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA617SE17BPUVN-466654":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA617SE17BPUVN-466655":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA617SE17BPUVN-466656":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA617SE17BPUVN-466657":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Cánh Dơi Inner Circle Áo Sơ Mi Cánh Dơi 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64FJZVN-474519":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64FJZVN-474520":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Sọc Inner Circle Chân Váy Sọc 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA24EWDVN-473585":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA24EWDVN-473586":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA24EWDVN-473587":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

THỜI TRANG NỮ CÙNG BẠN THỂ HIỆN PHONG CÁCH

Là một người đam mê những bộ quần áo nữ đẹp, chắc hẳn việc cập nhật xu hướng thời trang nữ mới luôn là sở thích hàng đầu của các nàng. Phải đi đến các shop thời trang nữ và các khu trung tâm thương mại chỉ để tìm một chiếc áo hàng hiệu, bạn thật sự đang lãng phí thời gian của chính mình. Tại sao không đến với shop quần áo nữ online? Đây sẽ là giải pháp mua sắm tuyệt vời dành cho bạn, đặc biệt là những ai bận rộn và không có thời gian đi ra cửa hàng.

ĐA DẠNG LỰA CHỌN QUẦN ÁO NỮ TẠI ZALORA.VN

Với nhiều lựa chọn quần áo nữ, trang phục có sẵn cho nữ giới, ZALORA.VN mang đến các bộ quần áo thời trang nữ đẹp và mới nhất mang nét hiện đại, trẻ trung song song cùng các bộ trang phục nữ sang trọng và thanh lịch phục vụ nhu cầu làm đẹp của tất cả mọi người. Đừng quên kết hợp với những phụ kiện thời trang khác như giày búp bê, thắt lưng nữ, nhẫn nữ, dây chuyền nữ… đồng thời tự làm mới mình với các sản phẩm trang điểm như son môi, son bóng hợp mốt và sành điệu.

BÍ QUYẾT MẶC ĐỒ ĐẸP CHO NỮ

Để trở nên xinh đẹp hơn trong mắt người đối diện, bạn không chỉ phải mặc trang phục đẹp mà còn phải biết lựa chọn trang phục hợp với mình. Bí quyết mặc đồ đẹp cho nữ đầu tiên là hãy chú ý đến nội y bên trong. Một chiếc áo lót vừa vặn có thể khiến thân hình bạn trông thon gọn và quyến rũ hơn, lại giúp cải thiện cả phong thái của bạn nữa. Tiếp theo, hãy chọn những kiểu đồ thời trang nữ có đường cắt cúp tinh tế và không phản cảm, khiến người khác tò mò muốn tìm hiểu về bạn hơn là chỉ trích. Và quan trọng nhất, thay vì cứ chạy theo các xu hướng một cách mù quáng, hãy chọn trang phục phù hợp với vóc dáng cơ thể bạn.

QUẦN ÁO THỜI TRANG TRẺ THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PHÁI ĐẸP

Từ giờ hãy để ZALORA.VN là website mua sắm thời trang trẻ trực tuyến quen thuộc của bạn. Có thể là một bộ trang phục mang phong cách chỉnh chu nhưng cũng không kém phần trẻ trung từ các thương hiệu Amme, Something Borrowed hay một bộ đồ đơn giản và năng động cho các buổi dã ngoại và dạo phố cùng bạn bè với Lovadora, Aponi, The Blues… ZALORA.VN tự hào là địa chỉ mua sắm quần áo nữ giá rẻ trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các kiểu trang phục khác nhau từ các thương hiệu hàng đầu. Nhanh lên còn chần chờ gì mà không truy cập vào website ZALORA.VN để trải nghiệm những sản phẩm thời trang online mới nhất từ chúng tôi ngay hôm nay!