1406 sản phẩm tìm thấy

 • Áo Sơ Mi Thêu Hoa Something Borrowed Áo Sơ Mi Thêu Hoa 449,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA66BFHVN-413678":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Something Borrowed Áo Sơ Mi Tay Dài 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA75BEYVN-413669":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Aó Dáng Rộng Inner Circle Aó Dáng Rộng 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA11DJGVN-418192":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA11DJGVN-418193":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA11DJGVN-418194":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Boyfriend Something Borrowed Áo Sơ Mi Boyfriend 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA79BEUVN-413665":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Sát Nách Inner Circle Áo Cổ Tròn Sát Nách 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64DWPVN-419187":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64DWPVN-419188":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64DWPVN-419189":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop Inner Circle Áo Croptop 269,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA25EZAVN-421570":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA25EZAVN-421571":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Something Borrowed Áo Kiểu 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA82SAFVN-397061":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA82SAFVN-397062":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA82SAFVN-397063":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Boyfriend Something Borrowed Áo Sơ Mi Boyfriend 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA83BEQVN-413661":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Thêu Hoa Something Borrowed Áo Sơ Mi Thêu Hoa 449,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA67BFGVN-413677":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phủ Ren Something Borrowed Áo Phủ Ren 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA77SAKVN-397068":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phối Vải Ren Something Borrowed Áo Phối Vải Ren 369,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA76WPRVN-404661":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA76WPRVN-404662":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA76WPRVN-404663":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áp Croptop Vạt Ngắn Dài Inner Circle Áp Croptop Vạt Ngắn Dài 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA70DWJVN-419169":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA70DWJVN-419170":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA70DWJVN-419171":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop Caro Tay Lỡ Inner Circle Áo Croptop Caro Tay Lỡ 269,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA28EYXVN-421564":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28EYXVN-421565":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo In hoa Dorothy Perkins Áo In hoa 1,079,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA69RQKSG-650053":{"price":"1,079,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA69RQKSG-650054":{"price":"1,079,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA69RQKSG-650055":{"price":"1,079,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA69RQKSG-650056":{"price":"1,079,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA69RQKSG-650057":{"price":"1,079,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Lửng Đính Kim Sa ZALORA Áo Kiểu Tay Lửng Đính Kim Sa 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA41ABMVN-410990":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA41ABMVN-410991":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA41ABMVN-410992":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA41ABMVN-410993":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Chiffon Mango Áo Kiểu Chiffon 1,299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA08ACTVN-411143":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA08ACTVN-411144":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA08ACTVN-411145":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo May Phối Ren ZALORA Áo May Phối Ren 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA96RKHVN-395958":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96RKHVN-395959":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96RKHVN-395960":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96RKHVN-395961":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Túi Mango Áo Kiểu Phối Túi 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA13ACOVN-411118":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13ACOVN-411119":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13ACOVN-411120":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13ACOVN-411121":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13ACOVN-411122":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Hở Vai Something Borrowed Áo Hở Vai 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA07DUYVN-419053":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA07DUYVN-419054":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA07DUYVN-419055":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA07DUYVN-419056":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop Ánh Kim Miss Selfridge Áo Croptop Ánh Kim 949,000 VND
  Kích cỡ 4 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA43XHOSG-663027":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA43XHOSG-663028":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA43XHOSG-663029":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA43XHOSG-663030":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA43XHOSG-663031":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA43XHOSG-663032":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cổ Trụ Inner Circle Áo Kiểu Cổ Trụ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA30MYNVN-437293":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA30MYNVN-437294":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA30MYNVN-437295":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Cánh Dơi Bo Eo Izabel London Áo Tay Cánh Dơi Bo Eo 699,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA06MCJVN-435650":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA06MCJVN-435651":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA06MCJVN-435652":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA06MCJVN-435653":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo May Khóa Tay ZALORA BASICS Áo May Khóa Tay 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA16SZVVN-398790":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16SZVVN-398791":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16SZVVN-398792":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16SZVVN-398793":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Sát Nách Inner Circle Áo Sơ Mi Sát Nách 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA56DWXVN-419211":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56DWXVN-419212":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56DWXVN-419213":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop Thân Sau Chéo V Pavot Áo Croptop Thân Sau Chéo V 260,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA486AA48LWXVN-435102":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA48LWXVN-435103":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Không Tay Phối Ren Milaross Áo Sơ Mi Không Tay Phối Ren 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA35NJWVN-438401":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA35NJWVN-438402":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA35NJWVN-438403":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA35NJWVN-438404":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phối Ren ZALORA Áo Phối Ren 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA60RDZVN-395333":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA60RDZVN-395334":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA60RDZVN-395335":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA60RDZVN-395336":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Boyfriend Something Borrowed Áo Sơ Mi Boyfriend 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA80BETVN-413664":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu In Họa Tiết Something Borrowed Áo Kiểu In Họa Tiết 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA56WQLVN-404719":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA56WQLVN-404720":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA56WQLVN-404721":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Ngắn ZALORA Áo Kiểu Tay Ngắn 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA54AMNVN-412037":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA54AMNVN-412038":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA54AMNVN-412039":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA54AMNVN-412040":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chiffon Cổ V Something Borrowed Áo Chiffon Cổ V 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA57WQKVN-404716":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA57WQKVN-404717":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA57WQKVN-404718":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Mango Áo Kiểu 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA96ADFVN-411195":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA96ADFVN-411196":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA96ADFVN-411197":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA96ADFVN-411198":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Con Hến Boutique Áo Kiểu Tay Con 320,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE124AA68NXZVN-439797":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA68NXZVN-439798":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA68NXZVN-439799":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Lưới ZALORA Áo Kiểu Phối Lưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA15BHGVN-413796":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15BHGVN-413797":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15BHGVN-413798":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15BHGVN-413799":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Aó Cổ Lật Tay Con Inner Circle Aó Cổ Lật Tay Con 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA16DJBVN-418177":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA16DJBVN-418178":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA16DJBVN-418179":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Aó Cổ Lật Tay Con Inner Circle Aó Cổ Lật Tay Con 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA15DJCVN-418180":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA15DJCVN-418181":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA15DJCVN-418182":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ren Hoa ZALORA Áo Ren Hoa 469,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA87XAUVN-405617":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87XAUVN-405618":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87XAUVN-405619":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87XAUVN-405620":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Phối Màu Canifa Áo Dài Tay Phối Màu 369,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA23HYAVN-427686":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA23HYAVN-427687":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ren Tay Dài ZALORA Áo Ren Tay Dài 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA31AFSVN-411312":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31AFSVN-411313":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31AFSVN-411314":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31AFSVN-411315":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop Dây Kéo Sau Inner Circle Áo Croptop Dây Kéo Sau 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA69DWKVN-419172":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69DWKVN-419173":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69DWKVN-419174":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Bèo Mango Áo Kiểu Phối Bèo 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA12ACPVN-411123":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA12ACPVN-411124":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA12ACPVN-411125":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA12ACPVN-411126":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA12ACPVN-411127":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Túi Mango Áo Kiểu Phối Túi 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA00ADBVN-411176":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA00ADBVN-411177":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA00ADBVN-411178":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA00ADBVN-411179":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Ngắn Something Borrowed Áo Kiểu Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA13DACVN-305313":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA13DACVN-305314":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Something Borrowed Áo Kiểu 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA83SAEVN-397058":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA83SAEVN-397059":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA83SAEVN-397060":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ren Cài Khuy Sau Loire Áo Ren Cài Khuy Sau 575,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA35RVGVN-448216":{"price":"575,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA35RVGVN-448217":{"price":"575,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Vạt Chéo Sau Lưng Something Borrowed Áo Vạt Chéo Sau Lưng 269,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA75SAMVN-397070":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA75SAMVN-397071":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Vạt Chéo Sau Lưng Something Borrowed Áo Vạt Chéo Sau Lưng 269,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA74SANVN-397072":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA74SANVN-397073":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Peplum Phối Lưới Something Borrowed Áo Peplum Phối Lưới 369,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA08WOLVN-404567":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08WOLVN-404568":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08WOLVN-404569":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Boyfriend In Caro Something Borrowed Áo Sơ Mi Boyfriend In Caro 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA71BFCVN-413673":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop Đính Kim Sa Và Cườm Trang Trí Miss Selfridge Áo Croptop Đính Kim Sa Và Cườm Trang Trí 1,799,000 VND
  Kích cỡ 4 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA42XHPSG-663033":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA42XHPSG-663034":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA42XHPSG-663035":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA42XHPSG-663036":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA42XHPSG-663037":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA42XHPSG-663038":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Cổ Cách Điệu New Look Áo Thun Nữ Cổ Cách Điệu 599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA82LCJVN-433438":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA82LCJVN-433439":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA82LCJVN-433440":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA82LCJVN-433441":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA82LCJVN-433442":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Boyfriend In Caro Something Borrowed Áo Sơ Mi Boyfriend In Caro 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA70BFDVN-413674":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Tay Ráp Lăng Milaross Áo Cổ Tròn Tay Ráp Lăng 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA32NJZVN-438413":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA32NJZVN-438414":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA32NJZVN-438415":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA32NJZVN-438416":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Vạt Chéo Sau Lưng Something Borrowed Áo Vạt Chéo Sau Lưng 269,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA73SAOVN-397074":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA73SAOVN-397075":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Ren Tay Inner Circle Áo Kiểu Phối Ren Tay 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA97MZUVN-437392":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97MZUVN-437393":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97MZUVN-437394":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop Inner Circle Áo Croptop 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63DOYVN-418591":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63DOYVN-418592":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63DOYVN-418593":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Bèo Inner Circle Áo Tay Bèo 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA69WXQVN-405352":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69WXQVN-405353":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69WXQVN-405354":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ren Tay Dài Miss Selfridge Áo Ren Tay Dài 849,000 VND
  Kích cỡ 6 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA56XHBSG-662961":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA56XHBSG-662962":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA56XHBSG-662963":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA56XHBSG-662964":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA56XHBSG-662965":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu 50% OFF Mango Áo Kiểu 499,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA17TZUVN-365556":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA17TZUVN-365557":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA17TZUVN-365558":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA17TZUVN-365559":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA17TZUVN-365560":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo In Hoa Tay Loe Victoriana Miss Selfridge Áo In Hoa Tay Loe Victoriana 1,499,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA51XHGSG-662987":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA51XHGSG-662988":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA51XHGSG-662989":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA51XHGSG-662990":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA51XHGSG-662991":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Vạt Bầu New Look Áo Kiểu Vạt Bầu 409,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA12UETVN-400918":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA12UETVN-400919":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA12UETVN-400920":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA12UETVN-400921":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA12UETVN-400922":{"price":"409,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Something Borrowed Áo Sơ Mi Tay Dài 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA76BEXVN-413668":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Hai Màu Something Borrowed Áo Kiểu Phối Hai Màu 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA63SAYVN-397094":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA63SAYVN-397095":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chấm Bi Izabel London Áo Chấm Bi 699,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA96MCTVN-435690":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA96MCTVN-435691":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA96MCTVN-435692":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA96MCTVN-435693":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Loe ZALORA Áo Tay Loe 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA97RKGVN-395954":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA97RKGVN-395955":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA97RKGVN-395956":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA97RKGVN-395957":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Viền Ren Vai Izabel London Áo Viền Ren Vai 899,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA05MCKVN-435654":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA05MCKVN-435655":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA05MCKVN-435656":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA05MCKVN-435657":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Colorblock Something Borrowed Áo Colorblock 369,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA85WPIVN-404636":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA85WPIVN-404637":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Cánh Tiên Phối Cườm Cổ Miss Selfridge Áo Tay Cánh Tiên Phối Cườm Cổ 1,799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA50XHHSG-662992":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA50XHHSG-662993":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA50XHHSG-662994":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA50XHHSG-662995":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA50XHHSG-662996":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Mango Áo Kiểu 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA99ADCVN-411180":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA99ADCVN-411181":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA99ADCVN-411182":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA99ADCVN-411183":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA99ADCVN-411184":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Dài Phối Hai Màu Lovadova Áo Tay Dài Phối Hai Màu 265,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO214AA48AMTVN-412049":{"price":"265,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nữ Tay Ngắn Họa Tiết Chữ La Mode Áo Nữ Tay Ngắn Họa Tiết Chữ 229,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA45PPEVN-443648":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo May Phối Ren ZALORA Áo May Phối Ren 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA89RKOVN-395986":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA89RKOVN-395987":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA89RKOVN-395988":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA89RKOVN-395989":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Xếp Ly Tay Lưới Milaross Áo Kiểu Xếp Ly Tay Lưới 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA30NKBVN-438421":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA30NKBVN-438422":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA30NKBVN-438423":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA30NKBVN-438424":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Lưới Something Borrowed Áo Lưới 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA08DUXVN-419050":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08DUXVN-419051":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08DUXVN-419052":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Kiểu Inner Circle Áo Sơ Mi Kiểu 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA19WKEVN-404292":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA19WKEVN-404293":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA19WKEVN-404294":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop Hoa Inner Circle Áo Croptop Hoa 269,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA30EYVVN-421560":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA30EYVVN-421561":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo May Khóa Tay ZALORA BASICS Áo May Khóa Tay 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA15SZWVN-398794":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15SZWVN-398795":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15SZWVN-398796":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15SZWVN-398797":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Colorblock Something Borrowed Áo Colorblock 369,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA84WPJVN-404638":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA84WPJVN-404639":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Boyfriend Something Borrowed Áo Sơ Mi Boyfriend 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA82BERVN-413662":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Lửng Cổ Tròn Inner Circle Áo Lửng Cổ Tròn 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA14DJDVN-418183":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA14DJDVN-418184":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA14DJDVN-418185":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Cách Điệu ZALORA Áo Sơ Mi Tay Dài Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA45MLMVN-385605":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45MLMVN-385606":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45MLMVN-385607":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45MLMVN-385608":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tim Tay Ngắn MIRO Áo Cổ Tim Tay Ngắn 380,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI474AA86JAJVN-429289":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI474AA86JAJVN-429290":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI474AA86JAJVN-429291":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop Nút Kiểu Sau Inner Circle Áo Croptop Nút Kiểu Sau 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA65DOWVN-418585":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA65DOWVN-418586":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA65DOWVN-418587":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cut-Out Vai 40% OFF EZRA by ZALORA Áo Kiểu Cut-Out Vai 249,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA99UCMVN-359033":{"price":"249,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"40%"},"EZ169AA99UCMVN-359034":{"price":"249,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"40%"},"EZ169AA99UCMVN-359035":{"price":"249,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"40%"},"EZ169AA99UCMVN-359036":{"price":"249,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Cổ Tròn Xếp Ly Ren Milaross Áo Cổ Tròn Xếp Ly Ren 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA28NKDVN-438429":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA28NKDVN-438430":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA28NKDVN-438431":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA28NKDVN-438432":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phối Màu Material Girl Áo Phối Màu 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA64QPRSG-648546":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA64QPRSG-648547":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA64QPRSG-648548":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA64QPRSG-648549":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA64QPRSG-648550":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Bèo Inner Circle Áo Tay Bèo 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA70WXPVN-405349":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA70WXPVN-405350":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA70WXPVN-405351":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cổ chữ V ZALORA Áo Kiểu Cổ chữ V 379,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA67OYAVN-390393":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67OYAVN-390394":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67OYAVN-390395":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67OYAVN-390396":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chiffon Cổ V Something Borrowed Áo Chiffon Cổ V 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA58WQJVN-404713":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA58WQJVN-404714":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA58WQJVN-404715":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Viền Cổ MIRO Áo Cổ Tròn Viền Cổ 400,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI474AA83JAMVN-429298":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI474AA83JAMVN-429299":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI474AA83JAMVN-429300":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu In Họa Tiết New Look Áo Kiểu In Họa Tiết 689,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA14UERVN-400909":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA14UERVN-400910":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA14UERVN-400911":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA14UERVN-400912":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA14UERVN-400913":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Phối Lưới ZALORA Áo Thun Tay Phối Lưới 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA99RKEVN-395946":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA99RKEVN-395947":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA99RKEVN-395948":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA99RKEVN-395949":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Phối Lưới ZALORA Áo Thun Tay Phối Lưới 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA00RKDVN-395942":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA00RKDVN-395943":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA00RKDVN-395944":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA00RKDVN-395945":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo May Phối Ren ZALORA Áo May Phối Ren 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA94RKJVN-395966":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA94RKJVN-395967":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA94RKJVN-395968":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA94RKJVN-395969":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sơ Mi Cổ Trụ Inner Circle Sơ Mi Cổ Trụ 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA17DJAVN-418174":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA17DJAVN-418175":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA17DJAVN-418176":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Tay Ráp Lăng Milaross Áo Cổ Tròn Tay Ráp Lăng 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA33NJYVN-438409":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA33NJYVN-438410":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA33NJYVN-438411":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA33NJYVN-438412":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo blouse thời trang mang đến vẻ nữ tính cho bạn gái

Những kiểu áo sơ mi cổ điển có phom dáng và vẻ ngoài hơi “khô cứng” khiến bạn nhàm chán? Hãy đa dạng hóa tủ đồ của mình với những chiếc áo blouse bay bổng và nữ tính. Các kiểu áo blouse được ưa chuộng nhất thường là áo chiffon, áo kiểu voan hoặc áo sơ mi nữ kiểu với các lớp xếp, tay áo cách điệu, cổ thắt nơ, mang đến cho bạn gái vẻ trẻ trung khi đến công sở hoặc dạo phố. Nhiều họa tiết được ứng dụng vào các mẫu thiết kế này như chấm bi, kẻ sọc, hoa nhiều màu càng tôn lên vẻ thu hút, lôi cuốn của bạn.

Phối các mẫu áo kiểu đẹp để tạo phong cách nổi bật mọi nơi

Thật hoàn hảo cho những ngày công sở năng động của phái đẹp khi kết hợp những chiếc áo kiểu với chân váy và các phụ kiện thời trang khác như ví tay hay khăn choàng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể phối áo kiểu công sở, áo kiểu nữ đẹp, áo kiểu vải voan với chân váy ngắn cùng túi đeo chéo và đồng hồ nữ cho một ngày dạo phố thật vui vào cuối tuần.

Áo kiểu nữ đẹp 2014 tại ZALORA.VN

Dù để tận hưởng buổi picnic với quần shorts hay đến công sở, các kiểu áo voan đẹp vẫn luôn là item bạn nên chọn lựa kĩ để có một ngày thật hứng khởi. Đội ngũ ZALORA.VN cam kết sẽ mang đến cho bạn bộ sưu tập mới nhất các mẫu áo kiểu thời trang, áo kiểu nữ công sở, áo kiểu nữ đẹp nhất của các thương hiệu tên tuổi được nhiều người biết đến như Alice, Amme, MIRO, Ethophen, Kei&Kori,… Với đa dạng kiểu dáng, chất liệu và màu sắc, chắc chắn ZALORA.VN sẽ làm thỏa mãn nhu cầu mua sắm áo kiểu Hàn Quốc đẹp của các tín đồ thời trang. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm thời trang áo kiểu mới với 30 ngày miễn phí đổi trả hàng cùng ZALORA.VN!