Mua ÁO BLOUSE: (1245 sản phẩm tìm thấy)

 • Áo Tay Dài Đan Dây Trước Ngực ZALORA Áo Tay Dài Đan Dây Trước Ngực 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA33YCWVN-373700":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33YCWVN-373701":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33YCWVN-373702":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33YCWVN-373703":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Ren ZALORA Áo Kiểu Phối Ren 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA97JGSVN-379494":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97JGSVN-379495":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97JGSVN-379496":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97JGSVN-379497":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Lưới Sọc ZALORA Áo Kiểu Phối Lưới Sọc 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA66JLTVN-379851":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66JLTVN-379852":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66JLTVN-379853":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66JLTVN-379854":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Kiểu Kimono ZALORA Áo Tay Kiểu Kimono 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA67LRKVN-384186":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67LRKVN-384187":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67LRKVN-384188":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67LRKVN-384189":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Peplum ZALORA Áo Peplum 379,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA72NTBVN-388179":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72NTBVN-388180":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72NTBVN-388181":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72NTBVN-388182":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Vạt Chéo EZRA by ZALORA Áo Kiểu Vạt Chéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA64UVBVN-367574":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA64UVBVN-367575":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA64UVBVN-367576":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA64UVBVN-367577":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo In Hoa Mango Áo In Hoa 949,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA22MERVN-384990":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA22MERVN-384991":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA22MERVN-384992":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA22MERVN-384993":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA22MERVN-384994":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Vạt Chéo EZRA by ZALORA Áo Kiểu Vạt Chéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA62UVDVN-367582":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA62UVDVN-367583":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA62UVDVN-367584":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA62UVDVN-367585":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Ren ZALORA Áo Kiểu Phối Ren 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA99JGQVN-379486":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA99JGQVN-379487":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA99JGQVN-379488":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA99JGQVN-379489":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phối Ren ZALORA Áo Phối Ren 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA76YIXVN-374149":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76YIXVN-374150":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76YIXVN-374151":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76YIXVN-374152":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop Thân Chéo Không Tay Inner Circle Áo Croptop Thân Chéo Không Tay 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA41KCCVN-381066":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41KCCVN-381067":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Không Tay Cổ Sơ-mi ZALORA Áo Kiểu Không Tay Cổ Sơ-mi 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA28YDBVN-373720":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28YDBVN-373721":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28YDBVN-373722":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28YDBVN-373723":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chiffon Mango Áo Chiffon 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA94UENVN-366037":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA94UENVN-366038":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA94UENVN-366039":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA94UENVN-366040":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA94UENVN-385010":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tà Xéo ZALORA Áo Kiểu Tà Xéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA44JQLVN-380078":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA44JQLVN-380079":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA44JQLVN-380080":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA44JQLVN-380081":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Peplum ZALORA Áo Peplum 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA97NVYVN-388440":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA97NVYVN-388441":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA97NVYVN-388442":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA97NVYVN-388443":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Chữ V ZALORA Áo Cổ Chữ V 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA19MMMVN-385658":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA19MMMVN-385659":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA19MMMVN-385660":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA19MMMVN-385661":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chiffon Applique T-Shirt Mango Chiffon Applique T-Shirt 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA98UEJVN-366021":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA98UEJVN-366022":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA98UEJVN-366023":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA98UEJVN-366024":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA98UEJVN-366025":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Lưới Sọc ZALORA Áo Kiểu Phối Lưới Sọc 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA64JLVVN-379859":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64JLVVN-379860":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64JLVVN-379861":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64JLVVN-379862":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Da ZALORA Áo Sơ Mi Phối Da 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA66MGVVN-385189":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA66MGVVN-385190":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA66MGVVN-385191":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA66MGVVN-385192":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Lệch Vai Phối Ren ZALORA Áo Lệch Vai Phối Ren 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA74YIZVN-374157":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74YIZVN-374158":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74YIZVN-374159":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74YIZVN-374160":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Vạt Chéo EZRA by ZALORA Áo Kiểu Vạt Chéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA61UVEVN-367586":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA61UVEVN-367587":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA61UVEVN-367588":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA61UVEVN-367589":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Lửng ZALORA Áo Kiểu Tay Lửng 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA52JQDVN-380046":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA52JQDVN-380047":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA52JQDVN-380048":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA52JQDVN-380049":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phối Ren ZALORA Áo Phối Ren 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA75YIYVN-374153":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75YIYVN-374154":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75YIYVN-374155":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75YIYVN-374156":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Da ZALORA Áo Sơ Mi Phối Da 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA68MGTVN-385181":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA68MGTVN-385182":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA68MGTVN-385183":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA68MGTVN-385184":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Animal Head T-Shirt Mango Animal Head T-Shirt 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA79UFCVN-366094":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA79UFCVN-366095":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA79UFCVN-366096":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Ren New Look Áo Kiểu Ren 829,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA30IMFVN-377844":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA30IMFVN-377845":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA30IMFVN-377846":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA30IMFVN-377847":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA30IMFVN-377848":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tà Xéo ZALORA Áo Kiểu Tà Xéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA43JQMVN-380082":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA43JQMVN-380083":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA43JQMVN-380084":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA43JQMVN-380085":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Vạt Chéo EZRA by ZALORA Áo Kiểu Vạt Chéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA60UVFVN-367590":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA60UVFVN-367591":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA60UVFVN-367592":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA60UVFVN-367593":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Kimono ZALORA Áo Kiểu Kimono 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA01NVUVN-388424":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA01NVUVN-388425":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA01NVUVN-388426":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA01NVUVN-388427":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Lưới ZALORA Áo Kiểu Lưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA99NVWVN-388432":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA99NVWVN-388433":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA99NVWVN-388434":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA99NVWVN-388435":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Mango Áo Sơ Mi 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA04UEDVN-365999":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA04UEDVN-366000":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA04UEDVN-372541":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA04UEDVN-372542":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA04UEDVN-372543":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Absolutely sweatshirt Mango Absolutely sweatshirt 949,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA51UGEVN-366188":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA51UGEVN-366555":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA51UGEVN-366189":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Peplum Tay Ngắn New Look Áo Peplum Tay Ngắn 459,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA87RGUVN-395585":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA87RGUVN-395586":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA87RGUVN-395587":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA87RGUVN-395588":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA87RGUVN-395589":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Lưới ZALORA Áo Kiểu Phối Lưới 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA68JLRVN-379843":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA68JLRVN-379844":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA68JLRVN-379845":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA68JLRVN-379846":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Áo Và Váy ZALORA Bộ Áo Và Váy 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA74NWVVN-388532":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74NWVVN-388533":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74NWVVN-388534":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74NWVVN-388535":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài ZALORA Áo Sơ Mi Tay Dài 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA61MDEVN-384862":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA61MDEVN-384863":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA61MDEVN-384864":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA61MDEVN-384865":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu In Hoa New Look Áo Kiểu In Hoa 599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA34IMBVN-377824":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA34IMBVN-377825":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA34IMBVN-377826":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA34IMBVN-377827":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA34IMBVN-377828":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cổ Sen Mango Áo Kiểu Cổ Sen 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA21MESVN-384995":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA21MESVN-384996":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA21MESVN-384997":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA21MESVN-384998":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA21MESVN-384999":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Ren Mango Áo Kiểu Phối Ren 1,299,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA17QUCVN-394540":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA17QUCVN-394541":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA17QUCVN-394542":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA17QUCVN-394543":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Peplum ZALORA Áo Peplum 379,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA74NSZVN-388171":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74NSZVN-388172":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74NSZVN-388173":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74NSZVN-388174":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Sắn May London Áo Tay Sắn 550,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA319AA18QMJVN-393933":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Mango Áo Kiểu 1,299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA16UHNVN-366335":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA16UHNVN-366336":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA16UHNVN-366337":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA16UHNVN-366338":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA16UHNVN-366339":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Animal Head T-Shirt Mango Animal Head T-Shirt 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA78UFDVN-366097":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA78UFDVN-366098":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA78UFDVN-366099":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phối Ren ZALORA Áo Phối Ren 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA77YIWVN-374145":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77YIWVN-374146":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77YIWVN-374147":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77YIWVN-374148":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Lửng ZALORA Áo Kiểu Tay Lửng 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA53JQCVN-380042":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA53JQCVN-380043":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA53JQCVN-380044":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA53JQCVN-380045":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu ZALORA Áo Kiểu 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA26MIJVN-385319":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26MIJVN-385320":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26MIJVN-385321":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26MIJVN-385322":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chiffon Applique T-Shirt Mango Chiffon Applique T-Shirt 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA99UEIVN-366016":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA99UEIVN-366017":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA99UEIVN-366018":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA99UEIVN-366019":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA99UEIVN-366020":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu ZALORA Áo Kiểu 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA27MIIVN-385315":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA27MIIVN-385316":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA27MIIVN-385317":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA27MIIVN-385318":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo blouse thời trang mang đến vẻ nữ tính cho bạn gái

Những kiểu áo sơ mi cổ điển có phom dáng và vẻ ngoài hơi “khô cứng” khiến bạn nhàm chán? Hãy đa dạng hóa tủ đồ của mình với những chiếc áo blouse bay bổng và nữ tính. Các kiểu áo blouse được ưa chuộng nhất thường là áo chiffon, áo kiểu voan hoặc áo sơ mi nữ kiểu với các lớp xếp, tay áo cách điệu, cổ thắt nơ, mang đến cho bạn gái vẻ trẻ trung khi đến công sở hoặc dạo phố. Nhiều họa tiết được ứng dụng vào các mẫu thiết kế này như chấm bi, kẻ sọc, hoa nhiều màu càng tôn lên vẻ thu hút, lôi cuốn của bạn.

Phối các mẫu áo kiểu đẹp để tạo phong cách nổi bật mọi nơi

Thật hoàn hảo cho những ngày công sở năng động của phái đẹp khi kết hợp những chiếc áo kiểu với chân váy và các phụ kiện thời trang khác như ví tay hay khăn choàng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể phối áo kiểu công sở, áo kiểu nữ đẹp, áo kiểu vải voan với chân váy ngắn cùng túi đeo chéo và đồng hồ nữ cho một ngày dạo phố thật vui vào cuối tuần.

Áo kiểu nữ đẹp 2014 tại ZALORA.VN

Dù để tận hưởng buổi picnic với quần shorts hay đến công sở, các kiểu áo voan đẹp vẫn luôn là item bạn nên chọn lựa kĩ để có một ngày thật hứng khởi. Đội ngũ ZALORA.VN cam kết sẽ mang đến cho bạn bộ sưu tập mới nhất các mẫu áo kiểu thời trang, áo kiểu nữ công sở, áo kiểu nữ đẹp nhất của các thương hiệu tên tuổi được nhiều người biết đến như Alice, DIEU ANH, Amme, MIRO, Ethophen, Kei&Kori,… Với đa dạng kiểu dáng, chất liệu và màu sắc, chắc chắn ZALORA.VN sẽ làm thỏa mãn nhu cầu mua sắm áo kiểu Hàn Quốc đẹp của các tín đồ thời trang. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm thời trang áo kiểu mới với 30 ngày miễn phí đổi trả hàng cùng ZALORA.VN!