Mua ÁO BLOUSE: (1061 sản phẩm tìm thấy)

 • Áo Kiểu Vạt Chéo EZRA Basics by ZALORA Áo Kiểu Vạt Chéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA64UVBVN-367574":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA64UVBVN-367575":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA64UVBVN-367576":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA64UVBVN-367577":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Vạt Chéo EZRA Basics by ZALORA Áo Kiểu Vạt Chéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA61UVEVN-367586":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA61UVEVN-367587":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA61UVEVN-367588":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA61UVEVN-367589":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi In Họa Tiết Mango Áo Sơ Mi In Họa Tiết 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA47UGIVN-366203":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47UGIVN-366204":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47UGIVN-366205":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47UGIVN-366206":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chiffon Applique T-Shirt Mango Chiffon Applique T-Shirt 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA98UEJVN-366021":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA98UEJVN-366022":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA98UEJVN-366023":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA98UEJVN-366024":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA98UEJVN-366025":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Animal Head T-Shirt Mango Animal Head T-Shirt 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA78UFDVN-366097":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA78UFDVN-366098":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA78UFDVN-366099":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Decorative Pocket Satin Blouse 49% OFF Mango Decorative Pocket Satin Blouse 749,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA18TZTVN-365553":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"MA215AA18TZTVN-365554":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"MA215AA18TZTVN-365555":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Embroidered Heart T-Shirt Mango Embroidered Heart T-Shirt 549,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA57UFYVN-366168":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA57UFYVN-366169":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA57UFYVN-366171":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cream Contrast Tile Crochet Crinkle Top New Look Cream Contrast Tile Crochet Crinkle Top 829,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA69SLIVN-363303":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA69SLIVN-363304":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA69SLIVN-363305":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA69SLIVN-363306":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA69SLIVN-363307":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop Thân Chéo Không Tay Inner Circle Áo Croptop Thân Chéo Không Tay 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA41KCCVN-381066":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41KCCVN-381067":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Đường Viền ZALORA Áo Kiểu Phối Đường Viền 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA74WWNVN-371390":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74WWNVN-371391":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74WWNVN-371392":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74WWNVN-371393":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu 20% OFF Mango Áo Kiểu 749,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA11UAAVN-365573":{"price":"749,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"20%"},"MA215AA11UAAVN-365575":{"price":"749,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"20%"},"MA215AA11UAAVN-365577":{"price":"749,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Sơ Mi Mango Áo Sơ Mi 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA04UEDVN-365999":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA04UEDVN-366000":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA04UEDVN-372541":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA04UEDVN-372542":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA04UEDVN-372543":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ren Tay Lửng 25% OFF Izabel London Áo Ren Tay Lửng 799,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ 8 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA68UHNVN-359540":{"price":"799,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"25%"},"IZ237AA68UHNVN-359541":{"price":"799,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"25%"}}}
 • Animal Head T-Shirt Mango Animal Head T-Shirt 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA79UFCVN-366094":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA79UFCVN-366095":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA79UFCVN-366096":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Croptop Chấm Bi Inner Circle Croptop Chấm Bi 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA55YFWVN-373956":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55YFWVN-373957":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55YFWVN-373958":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Ngắn Họa Tiết Milaross Áo Kiểu Tay Ngắn Họa Tiết 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA50IWZVN-378723":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA50IWZVN-378724":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA50IWZVN-378725":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA50IWZVN-378726":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop Tay Lửng Inner Circle Áo Croptop Tay Lửng 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA44KBZVN-381060":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44KBZVN-381061":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi In Bướm Mango Áo Sơ Mi In Bướm 999,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA20UHJVN-366316":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20UHJVN-366317":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20UHJVN-366318":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20UHJVN-366319":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20UHJVN-366320":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Vạt Chéo EZRA Basics by ZALORA Áo Kiểu Vạt Chéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA62UVDVN-367582":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA62UVDVN-367583":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA62UVDVN-367584":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA62UVDVN-367585":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Palm cropped sweatshirt Mango Palm cropped sweatshirt 799,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA95UEMVN-366035":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA95UEMVN-366036":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA95UEMVN-366547":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chiffon Mango Áo Chiffon 799,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA94UENVN-366037":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA94UENVN-366038":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA94UENVN-366039":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA94UENVN-366040":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA94UENVN-385010":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Tencel T-Shirt 50% OFF Mango Tencel T-Shirt 599,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA23TZOVN-365540":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA23TZOVN-365541":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo In Họa Tiết 50% OFF Mango Áo In Họa Tiết 699,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA27TZKVN-365529":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA27TZKVN-365530":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA27TZKVN-365531":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA27TZKVN-365532":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Black Slogan Crop Top Lola Skye Black Slogan Crop Top 679,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA24UOXVN-366980":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA24UOXVN-366981":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA24UOXVN-366982":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA24UOXVN-366983":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA24UOXVN-366984":{"price":"679,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Viền Bo Lai Milaross Áo Tay Viền Bo Lai 199,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA59IWQVN-378694":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA59IWQVN-378695":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Vạt Chéo EZRA Basics by ZALORA Áo Kiểu Vạt Chéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA60UVFVN-367590":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA60UVFVN-367591":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA60UVFVN-367592":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA60UVFVN-367593":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Đường Viền ZALORA Áo Kiểu Phối Đường Viền 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73WWOVN-371394":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73WWOVN-371395":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73WWOVN-371396":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73WWOVN-371397":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Vạt Chéo EZRA Basics by ZALORA Áo Kiểu Vạt Chéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA63UVCVN-367578":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA63UVCVN-367579":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA63UVCVN-367580":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA63UVCVN-367581":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Xẻ Hai Tay EZRA by ZALORA Áo Kiểu Xẻ Hai Tay 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA12PFBVN-347838":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12PFBVN-347839":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12PFBVN-347840":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12PFBVN-347841":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phối Hai Lớp Mango Áo Phối Hai Lớp 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA07XOMVN-372464":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA07XOMVN-372465":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA07XOMVN-372466":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA07XOMVN-372467":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA07XOMVN-372468":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Croptop Dơi Inner Circle Croptop Dơi 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59YFSVN-373944":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59YFSVN-373945":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59YFSVN-373946":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Inhale Exhale Inner Circle Áo Thun Inhale Exhale 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA65KMSVN-382203":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA65KMSVN-382204":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA65KMSVN-382205":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Họa Tiết Mango Áo Thun In Họa Tiết 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA10XOJVN-372449":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA10XOJVN-372450":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA10XOJVN-372451":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA10XOJVN-372452":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA10XOJVN-372453":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Croptop Chấm Bi Inner Circle Croptop Chấm Bi 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA57YFUVN-373950":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57YFUVN-373951":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57YFUVN-373952":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop Tay Dài In Inner Circle Áo Croptop Tay Dài In " Hello Summer " 269,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA47WPWVN-370796":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47WPWVN-370797":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47WPWVN-370798":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Striped Long T-Shirt 50% OFF Mango Striped Long T-Shirt 499,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA26TZLVN-365533":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA26TZLVN-365534":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Transparent Panel Mango Áo Transparent Panel 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA36XNJVN-372345":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA36XNJVN-372346":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA36XNJVN-372347":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA36XNJVN-372348":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA36XNJVN-384459":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Sát Nách Thêu MIRO Áo Cổ Tròn Sát Nách Thêu 480,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI474AA21IYCVN-378835":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI474AA21IYCVN-378836":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI474AA21IYCVN-378837":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ Mango Áo Kiểu Nữ 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA42ILTVN-377813":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA42ILTVN-377814":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA42ILTVN-377815":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA42ILTVN-377816":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop Thân Chéo Không Tay Inner Circle Áo Croptop Thân Chéo Không Tay 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA40KCDVN-381068":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40KCDVN-381069":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Lỡ Phối Ren Milaross Áo Tay Lỡ Phối Ren 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA56IWTVN-378702":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA56IWTVN-378703":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA56IWTVN-378704":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cotton Fitted Shirt 49% OFF Mango Cotton Fitted Shirt 749,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA40TYXVN-365494":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"MA215AA40TYXVN-365495":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"MA215AA40TYXVN-365496":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"MA215AA40TYXVN-365497":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Kiểu Nữ The Blues Áo Kiểu Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA90NCZVN-386822":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA90NCZVN-386823":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA90NCZVN-386824":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Mango Áo Kiểu 799,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA33XNMVN-372357":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA33XNMVN-372358":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA33XNMVN-372359":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA33XNMVN-372360":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA33XNMVN-372361":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chiffon Cổ Yếm Mango Áo Chiffon Cổ Yếm 949,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA17UDQVN-365936":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA17UDQVN-365937":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA17UDQVN-365938":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA17UDQVN-365939":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA17UDQVN-385009":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Textured Blouse 50% OFF Mango Textured Blouse 999,000 VND GIẢM CÒN 499,000 VND Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA30TZHVN-365521":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA30TZHVN-365522":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Chiffon Panel T-Shirt 50% OFF Mango Chiffon Panel T-Shirt 699,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA94UARVN-365616":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA94UARVN-365617":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Croptop Dơi Inner Circle Croptop Dơi 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA58YFTVN-373947":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA58YFTVN-373948":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA58YFTVN-373949":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo blouse thời trang mang đến vẻ nữ tính cho bạn gái

Những kiểu áo sơ mi cổ điển có phom dáng và vẻ ngoài hơi “khô cứng” khiến bạn nhàm chán? Hãy đa dạng hóa tủ đồ của mình với những chiếc áo blouse bay bổng và nữ tính. Các kiểu áo blouse được ưa chuộng nhất thường là áo chiffon, áo kiểu voan hoặc áo sơ mi nữ kiểu với các lớp xếp, tay áo cách điệu, cổ thắt nơ, mang đến cho bạn gái vẻ trẻ trung khi đến công sở hoặc dạo phố. Nhiều họa tiết được ứng dụng vào các mẫu thiết kế này như chấm bi, kẻ sọc, hoa nhiều màu càng tôn lên vẻ thu hút, lôi cuốn của bạn.

Phối các mẫu áo kiểu đẹp để tạo phong cách nổi bật mọi nơi

Thật hoàn hảo cho những ngày công sở năng động của phái đẹp khi kết hợp những chiếc áo kiểu với chân váy và các phụ kiện thời trang khác như ví tay hay khăn choàng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể phối áo kiểu công sở, áo kiểu nữ đẹp, áo kiểu vải voan với chân váy ngắn cùng túi đeo chéo và đồng hồ nữ cho một ngày dạo phố thật vui vào cuối tuần.

Áo kiểu nữ đẹp 2014 tại ZALORA.VN

Dù để tận hưởng buổi picnic với quần shorts hay đến công sở, các kiểu áo voan đẹp vẫn luôn là item bạn nên chọn lựa kĩ để có một ngày thật hứng khởi. Đội ngũ ZALORA.VN cam kết sẽ mang đến cho bạn bộ sưu tập mới nhất các mẫu áo kiểu thời trang, áo kiểu nữ công sở, áo kiểu nữ đẹp nhất của các thương hiệu tên tuổi được nhiều người biết đến như Alice, DIEU ANH, Amme, MIRO, Ethophen, Kei&Kori,… Với đa dạng kiểu dáng, chất liệu và màu sắc, chắc chắn ZALORA.VN sẽ làm thỏa mãn nhu cầu mua sắm áo kiểu Hàn Quốc đẹp của các tín đồ thời trang. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm thời trang áo kiểu mới với 30 ngày miễn phí đổi trả hàng cùng ZALORA.VN!