• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  VN (Size Chữ)
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"VN (Size Ch\u1eef)":"XS","EU":"32","International":"XXS","UK":"4","US":"0"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"S","EU":"34","International":"XS","UK":"6","US":"2"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"M","EU":"36","International":"S","UK":"8","US":"4"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"L","EU":"38","International":"M","UK":"10","US":"6"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XL","EU":"40","International":"L","UK":"12","US":"8"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XXL","EU":"42","International":"XXL","UK":"14","US":"10"}],"VN (Size Ch\u1eef)":{"XS":["0"],"S":["1"],"M":["2"],"L":["3"],"XL":["4"],"XXL":["5"]},"EU":{"32":["0"],"34":["1"],"36":["2"],"38":["3"],"40":["4"],"42":["5"]},"International":{"XXS":["0"],"XS":["1"],"S":["2"],"M":["3"],"L":["4"],"XXL":["5"]},"UK":{"4":["0"],"6":["1"],"8":["2"],"10":["3"],"12":["4"],"14":["5"]},"US":{"0":["0"],"2":["1"],"4":["2"],"6":["3"],"8":["4"],"10":["5"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua ÁO BLOUSE: (568 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Jacquard Floral Peplum Top New Look Jacquard Floral Peplum Top 749,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA28AIHVN-299374":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA28AIHVN-299375":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA28AIHVN-299376":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA28AIHVN-299377":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA28AIHVN-299378":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Ngắn Milaross Áo Sơ Mi Tay Ngắn 210,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA45EYKVN-326955":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA45EYKVN-326956":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA45EYKVN-326957":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Floral Cap Sleeved Blouse Something Borrowed Floral Cap Sleeved Blouse 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA99CYIVN-322070":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA99CYIVN-322071":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nữ Họa Tiết EZRA by ZALORA Áo Nữ Họa Tiết 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA65FXAVN-311965":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65FXAVN-311966":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65FXAVN-311967":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơmi Ngắn Tay Phối Màu Any Boutique Áo Sơmi Ngắn Tay Phối Màu 275,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN611AA17BFUVN-300970":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN611AA17BFUVN-300971":{"price":"275,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Ngắn Milaross Áo Sơ Mi Tay Ngắn 210,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA43EYMVN-326961":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA43EYMVN-326962":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA43EYMVN-326963":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • STUDDED CHECKERED BLOUSE EZRA by ZALORA STUDDED CHECKERED BLOUSE 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA02DFXVN-322747":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA02DFXVN-322748":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA02DFXVN-322749":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA02DFXVN-322750":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Họa Tiết EZRA by ZALORA Áo Dài Tay Họa Tiết 279,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA45FXUVN-312040":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45FXUVN-312041":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45FXUVN-312042":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45FXUVN-312043":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Ngắn Cutout Lưng EZRA by ZALORA Áo Tay Ngắn Cutout Lưng 179,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA20BYXVN-302710":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA20BYXVN-302711":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA20BYXVN-302712":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA20BYXVN-302713":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • STUDDED CHECKERED BLOUSE EZRA by ZALORA STUDDED CHECKERED BLOUSE 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA03DFWVN-322743":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA03DFWVN-322744":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA03DFWVN-322745":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA03DFWVN-322746":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Không Tay Phối Màu EZRA by ZALORA Áo Không Tay Phối Màu 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA08FZFVN-312188":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA08FZFVN-312189":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA08FZFVN-312190":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA08FZFVN-312191":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Không Tay Cổ Đính Kim Sa Alice Áo Kiểu Không Tay Cổ Đính Kim Sa… 289,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AL064AA56ERRVN-251883":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL064AA56ERRVN-251884":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL064AA56ERRVN-251885":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Lật Ngắn Tay Xếp Ly Trước DIEU ANH Áo Cổ Lật Ngắn Tay Xếp Ly Trước… 859,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DI097AA63CMQVN-303837":{"price":"859,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DI097AA63CMQVN-303838":{"price":"859,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DI097AA63CMQVN-303839":{"price":"859,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Không Tay Cổ Tròn -29 EZRA by ZALORA Áo Không Tay Cổ Tròn 279,000 VND 199,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA87YEEVN-294871":{"price":"279,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA87YEEVN-294872":{"price":"279,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA87YEEVN-294873":{"price":"279,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Cổ Tròn Tam Giác Cutout Thân DIEU ANH Áo Cổ Tròn Tam Giác Cutout Thân… 759,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DI097AA74CMFVN-303804":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DI097AA74CMFVN-303805":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DI097AA74CMFVN-303806":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cold Shoulder WovenTank EZRA by ZALORA Cold Shoulder WovenTank 229,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA55CSIVN-321850":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55CSIVN-321851":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55CSIVN-321852":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55CSIVN-321853":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Không Tay Cổ Tròn -29 EZRA by ZALORA Áo Không Tay Cổ Tròn 279,000 VND 199,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA88YEDVN-294868":{"price":"279,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA88YEDVN-294869":{"price":"279,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA88YEDVN-294870":{"price":"279,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • White Floral Embroidered Blouse River Island White Floral Embroidered Blouse 1,749,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA38AZDSG-464195":{"price":"1,749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA38AZDSG-464196":{"price":"1,749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA38AZDSG-464197":{"price":"1,749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA38AZDSG-464198":{"price":"1,749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA38AZDSG-464199":{"price":"1,749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Ngắn Cổ V Any Boutique Áo Tay Ngắn Cổ V 170,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN611AA08BGDVN-300998":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN611AA08BGDVN-300999":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN611AA08BGDVN-301000":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN611AA08BGDVN-301001":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chiffon Cách Điệu EZRA by ZALORA Áo Chiffon Cách Điệu 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA93CNAVN-321212":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93CNAVN-321213":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93CNAVN-321214":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93CNAVN-321215":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Không Tay Cổ Lọ Xếp Nhún Any Boutique Áo Không Tay Cổ Lọ Xếp Nhún… 160,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN611AA13BFYVN-300978":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN611AA13BFYVN-300979":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN611AA13BFYVN-300980":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN611AA13BFYVN-300981":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Phối Bèo EZRA by ZALORA Áo Dài Tay Phối Bèo 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA61BHYVN-301170":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA61BHYVN-301171":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA61BHYVN-301172":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA61BHYVN-301173":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngắn Tay Voan Cổ GANZI Áo Ngắn Tay Voan Cổ 590,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GA103AA36APRVN-299937":{"price":"590,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Blouse Cổ Tim Phối màu -40 EZRA by ZALORA Áo Blouse Cổ Tim Phối màu 299,000 VND 179,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA96TKTVN-283639":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA96TKTVN-283640":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA96TKTVN-283641":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Tay Lỡ Cổ Thuyền Xẻ Tam Giác DIEU ANH Áo Tay Lỡ Cổ Thuyền Xẻ Tam Giác… 799,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DI097AA45SLUVN-281737":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DI097AA45SLUVN-281738":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DI097AA45SLUVN-281739":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Monochrome Aztec Jacquard Peplum Top New Look Monochrome Aztec Jacquard Peplum… 749,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA27AIIVN-299379":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA27AIIVN-299380":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA27AIIVN-299381":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA27AIIVN-299382":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA27AIIVN-299383":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngắn Tay Họa Tiết EZRA by ZALORA Áo Ngắn Tay Họa Tiết 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA51BIIVN-301210":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51BIIVN-301211":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51BIIVN-301212":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51BIIVN-301213":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Không Tay Phối Màu EZRA by ZALORA Áo Không Tay Phối Màu 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA09FZEVN-312184":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09FZEVN-312185":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09FZEVN-312186":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09FZEVN-312187":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Dài Tay Phối Nút DIEU ANH Áo Sơ Mi Dài Tay Phối Nút 859,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DI097AA71CMIVN-303813":{"price":"859,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DI097AA71CMIVN-303814":{"price":"859,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DI097AA71CMIVN-303815":{"price":"859,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ÁO Kiểu Tay Con Elly ÁO Kiểu Tay Con 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EL555AA20GEDVN-329245":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EL555AA20GEDVN-329246":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EL555AA20GEDVN-329247":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sát Nách Cổ Lai Khác Màu MIRO Áo Sát Nách Cổ Lai Khác Màu… 340,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI474AA95IAQVN-258467":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI474AA95IAQVN-258468":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI474AA95IAQVN-258469":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lace Scallop Hem Shell Top New Look Lace Scallop Hem Shell Top 899,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA32AIDVN-299356":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA32AIDVN-299357":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA32AIDVN-299358":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA32AIDVN-299359":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Trụ Tay Bèo Kết Bẹt -30 Milaross Áo Cổ Trụ Tay Bèo Kết Bẹt… 210,000 VND 147,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA17LKGVN-265937":{"price":"210,000","special_price":"147,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA17LKGVN-265938":{"price":"210,000","special_price":"147,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA17LKGVN-265939":{"price":"210,000","special_price":"147,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA17LKGVN-265940":{"price":"210,000","special_price":"147,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Dài Tay Phối Họa Tiết EZRA by ZALORA Áo Dài Tay Phối Họa Tiết 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA61CBEVN-302946":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA61CBEVN-302947":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA61CBEVN-302948":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA61CBEVN-302949":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Trụ Tay Lở Phối Đô -30 Milaross Áo Cổ Trụ Tay Lở Phối Đô… 230,000 VND 161,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA94GVXVN-256235":{"price":"230,000","special_price":"161,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA94GVXVN-256236":{"price":"230,000","special_price":"161,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA94GVXVN-256237":{"price":"230,000","special_price":"161,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Cánh Tiên Cổ Bèo Lê Như Áo Cánh Tiên Cổ Bèo 240,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE538AA16TRRVN-284196":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA16TRRVN-284197":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA16TRRVN-284198":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo cột nơ tay dài The Doll House Áo cột nơ tay dài 945,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA57ASSVN-300175":{"price":"945,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA57ASSVN-300174":{"price":"945,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA57ASSVN-300173":{"price":"945,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Scalloped Collar Blouse Something Borrowed Scalloped Collar Blouse 249,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA97CYKVN-322074":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA97CYKVN-322075":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cdc Mesh Slv Top The Doll House Cdc Mesh Slv Top 599,250 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA32HJVVN-257226":{"price":"599,250","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA32HJVVN-257225":{"price":"599,250","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA32HJVVN-257224":{"price":"599,250","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Dáng Rộng Kei&Kori Áo Dài Tay Dáng Rộng 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA51YRCVN-295910":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cánh Dơi Cổ Thuyền GANZI Áo Cánh Dơi Cổ Thuyền 395,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GA103AA49WDUVN-289702":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Họa Tiết EZRA by ZALORA Áo Dài Tay Họa Tiết 279,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA44FXVVN-312044":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44FXVVN-312045":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44FXVVN-312046":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44FXVVN-312047":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Hoa Cổ Tròn Tay Liền -30 Milaross Áo Hoa Cổ Tròn Tay Liền 205,000 VND 144,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA00GVRVN-256217":{"price":"205,000","special_price":"144,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA00GVRVN-256218":{"price":"205,000","special_price":"144,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA00GVRVN-256219":{"price":"205,000","special_price":"144,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Scalloped Collar Blouse Something Borrowed Scalloped Collar Blouse 249,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA96CYLVN-322076":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA96CYLVN-322077":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Scalloped Collar Blouse Something Borrowed Scalloped Collar Blouse 249,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA94CYNVN-322080":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA94CYNVN-322081":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Không Tay Phối Bèo Alice Áo Kiểu Không Tay Phối Bèo 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AL064AA20OFFVN-272685":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL064AA20OFFVN-272686":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL064AA20OFFVN-272687":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo ren bông hồng lửng Elly Áo ren bông hồng lửng 260,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EL555AA66ESFVN-308980":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EL555AA66ESFVN-308981":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo MSL Cổ Cột Nơ -30 Milaross Áo MSL Cổ Cột Nơ 205,000 VND 144,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA52LIXVN-265813":{"price":"205,000","special_price":"144,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA52LIXVN-265814":{"price":"205,000","special_price":"144,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA52LIXVN-265815":{"price":"205,000","special_price":"144,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA52LIXVN-265816":{"price":"205,000","special_price":"144,000","saving_percentage":"30%"}}}
Sắp xếp