• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  VN (Size Chữ)
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"VN (Size Ch\u1eef)":"XS","EU":"32","International":"XXS","UK":"4","US":"0"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"S","EU":"34","International":"XS","UK":"6","US":"2"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"M","EU":"36","International":"S","UK":"8","US":"4"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"L","EU":"38","International":"M","UK":"10","US":"6"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XL","EU":"40","International":"L","UK":"12","US":"8"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XXL","EU":"42","International":"XXL","UK":"14","US":"10"}],"VN (Size Ch\u1eef)":{"XS":["0"],"S":["1"],"M":["2"],"L":["3"],"XL":["4"],"XXL":["5"]},"EU":{"32":["0"],"34":["1"],"36":["2"],"38":["3"],"40":["4"],"42":["5"]},"International":{"XXS":["0"],"XS":["1"],"S":["2"],"M":["3"],"L":["4"],"XXL":["5"]},"UK":{"4":["0"],"6":["1"],"8":["2"],"10":["3"],"12":["4"],"14":["5"]},"US":{"0":["0"],"2":["1"],"4":["2"],"6":["3"],"8":["4"],"10":["5"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua ÁO CARDIGAN: (37 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Cardigan Dài Phối Họa Tiết Kei&Kori Cardigan Dài Phối Họa Tiết 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA66YQNVN-295894":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cardigan sọc xanh trắng phối ren -49 Inner Circle Cardigan sọc xanh trắng phối ren… 389,000 VND 199,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA86LHPVN-265752":{"price":"389,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Cardigan Viền Cách Điệu Casways Cardigan Viền Cách Điệu 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA22QORVN-277420":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA22QORVN-277421":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA22QORVN-277422":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA22QORVN-277423":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cardigan Phối Màu -26 Something Borrowed Cardigan Phối Màu 229,000 VND 169,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA82THLVN-283502":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"}}}
 • Cardigan Viền Cách Điệu Casways Cardigan Viền Cách Điệu 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA21QOSVN-277424":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA21QOSVN-277425":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA21QOSVN-277426":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA21QOSVN-277427":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cardigan Ngắn Tay Không Nút Casways Cardigan Ngắn Tay Không Nút 389,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA80IULVN-260025":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA80IULVN-260026":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA80IULVN-260027":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA80IULVN-260028":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cardigan Dài Tay Họa Tiết -29 EZRA by ZALORA Cardigan Dài Tay Họa Tiết 449,000 VND 319,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA63YUMVN-296096":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA63YUMVN-296097":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA63YUMVN-296098":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • KAREN LS CARDIGAN -49 Vero Moda KAREN LS CARDIGAN 889,000 VND 449,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA74TTHVN-284323":{"price":"889,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA74TTHVN-284324":{"price":"889,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA74TTHVN-284325":{"price":"889,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA74TTHVN-284326":{"price":"889,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Drape Cardigan Something Borrowed Drape Cardigan 279,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA84FKTVN-310867":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA84FKTVN-310868":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • VALARIE LS CARDIGAN -50 Vero Moda VALARIE LS CARDIGAN 1,509,000 VND 759,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA93NQWVN-271531":{"price":"1,509,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA93NQWVN-271532":{"price":"1,509,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA93NQWVN-271533":{"price":"1,509,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA93NQWVN-271534":{"price":"1,509,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Blazer Không Tay LA BELLE Blazer Không Tay 436,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA80ZFJVN-297171":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • VALARIE LS CARDIGAN -50 Vero Moda VALARIE LS CARDIGAN 1,509,000 VND 759,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA92NQXVN-271535":{"price":"1,509,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA92NQXVN-271536":{"price":"1,509,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA92NQXVN-271537":{"price":"1,509,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA92NQXVN-271538":{"price":"1,509,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Cardigan Dài Tay Họa Tiết -29 EZRA by ZALORA Cardigan Dài Tay Họa Tiết 449,000 VND 319,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA64YULVN-296093":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA64YULVN-296094":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA64YULVN-296095":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • KAREN LS CARDIGAN -49 Vero Moda KAREN LS CARDIGAN 889,000 VND 449,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA75TTGVN-284319":{"price":"889,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA75TTGVN-284320":{"price":"889,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA75TTGVN-284321":{"price":"889,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA75TTGVN-284322":{"price":"889,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Cardigan Ngắn Tay Không Nút Casways Cardigan Ngắn Tay Không Nút 389,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA83IUIVN-260013":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA83IUIVN-260014":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA83IUIVN-260015":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA83IUIVN-260016":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Cardigan -20 Casways Áo Len Cardigan 345,000 VND 276,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA91HSEVN-208901":{"price":"345,000","special_price":"276,000","saving_percentage":"20%"},"CA920AA91HSEVN-204500":{"price":"345,000","special_price":"276,000","saving_percentage":"20%"},"CA920AA91HSEVN-204501":{"price":"345,000","special_price":"276,000","saving_percentage":"20%"},"CA920AA91HSEVN-218391":{"price":"345,000","special_price":"276,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Cardigan Viền Cách Điệu Casways Cardigan Viền Cách Điệu 369,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA23QOQVN-277416":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA23QOQVN-277417":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA23QOQVN-277418":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA23QOQVN-277419":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cài Nút Có Túi Canifa Áo Dài Tay Cài Nút Có Túi 549,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA47WTGVN-291221":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA47WTGVN-291222":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA47WTGVN-291223":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cardigan Dài Tay Họa Tiết -29 EZRA by ZALORA Cardigan Dài Tay Họa Tiết 449,000 VND 319,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA65YUKVN-296090":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA65YUKVN-296091":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA65YUKVN-296092":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • KAREN LS CARDIGAN -49 Vero Moda KAREN LS CARDIGAN 889,000 VND 449,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA73TTIVN-284327":{"price":"889,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA73TTIVN-284328":{"price":"889,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA73TTIVN-284329":{"price":"889,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA73TTIVN-284330":{"price":"889,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Len Nữ -20 Casways Áo Len Nữ 295,000 VND 236,000 VND Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA45EVAVN-199419":{"price":"295,000","special_price":"236,000","saving_percentage":"20%"},"CA920AA45EVAVN-199420":{"price":"295,000","special_price":"236,000","saving_percentage":"20%"},"CA920AA45EVAVN-199421":{"price":"295,000","special_price":"236,000","saving_percentage":"20%"},"CA920AA45EVAVN-199422":{"price":"295,000","special_price":"236,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Cardigan dài tay sọc ngang Casways Cardigan dài tay sọc ngang 349,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA47NKYVN-270829":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA47NKYVN-270830":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA47NKYVN-270831":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA47NKYVN-270832":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cài Nút Có Túi Canifa Áo Dài Tay Cài Nút Có Túi 549,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA49WTEVN-291215":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA49WTEVN-291216":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA49WTEVN-291217":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cardigan Ngắn Tay Không Nút Casways Cardigan Ngắn Tay Không Nút 389,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA81IUKVN-260021":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA81IUKVN-260022":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA81IUKVN-260023":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA81IUKVN-260024":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cài Nút Có Túi Canifa Áo Dài Tay Cài Nút Có Túi 549,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA48WTFVN-291218":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA48WTFVN-291219":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA48WTFVN-291220":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • JUTTA LS CARDIGAN -49 Vero Moda JUTTA LS CARDIGAN 739,000 VND 379,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA63UJCVN-285597":{"price":"739,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA63UJCVN-285598":{"price":"739,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA63UJCVN-285599":{"price":"739,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA63UJCVN-285600":{"price":"739,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA43EVCVN-199427":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA43EVCVN-199428":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA43EVCVN-199429":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA43EVCVN-199430":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • JUTTA LS CARDIGAN -49 Vero Moda JUTTA LS CARDIGAN 739,000 VND 379,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA62UJDVN-285601":{"price":"739,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA62UJDVN-285602":{"price":"739,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA62UJDVN-285603":{"price":"739,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA62UJDVN-285604":{"price":"739,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Yellow Linen Marl Open Front Cardigan River Island Yellow Linen Marl Open Front Car… 1,629,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA88ROXSG-440805":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA88ROXSG-440806":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA88ROXSG-440807":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA88ROXSG-440808":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA88ROXSG-440809":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Cardigan Casways Áo Len Cardigan 355,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA99HRWVN-204469":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA99HRWVN-204470":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA99HRWVN-204471":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA99HRWVN-204472":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cardigan dài tay Casways Cardigan dài tay 389,000 VND
  Kích cỡ S XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA63NKIVN-270765":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA63NKIVN-270766":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA63NKIVN-270767":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA63NKIVN-270768":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cardigan Ngắn Tay Không Nút Casways Cardigan Ngắn Tay Không Nút 389,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA82IUJVN-260017":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA82IUJVN-260018":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA82IUJVN-260019":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA82IUJVN-260020":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Cardigan Casways Áo Len Cardigan 355,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA98HRXVN-204473":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA98HRXVN-204474":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA98HRXVN-204475":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA98HRXVN-204476":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pink Linen Marl Open Front Cardigan River Island Pink Linen Marl Open Front Cardi… 1,629,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA70RPPSG-440894":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA70RPPSG-440895":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA70RPPSG-440896":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA70RPPSG-440897":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA70RPPSG-440898":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Cardigan Casways Áo Len Cardigan 354,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA59IIUVN-205474":{"price":"354,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA59IIUVN-205475":{"price":"354,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA59IIUVN-208899":{"price":"354,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA59IIUVN-208900":{"price":"354,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • JUTTA LS CARDIGAN -49 Vero Moda JUTTA LS CARDIGAN 739,000 VND 379,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA61UJEVN-285605":{"price":"739,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA61UJEVN-285606":{"price":"739,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA61UJEVN-285607":{"price":"739,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA61UJEVN-285608":{"price":"739,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Len Cardigan Casways Áo Len Cardigan 345,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA90HSFVN-204502":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA90HSFVN-204503":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA90HSFVN-205299":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA90HSFVN-205300":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
Sắp xếp