Mua ÁO CARDIGAN: (25 sản phẩm tìm thấy)

 • Áo Khoác Cardigan Dài Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dài 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA04BDVVN-413640":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Dáng Dài Something Borrowed Áo Cardigan Dáng Dài 599,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA13BDMVN-413631":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Kẻ Sọc Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Kẻ Sọc 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA02BDXVN-413642":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Xẻ Tà Something Borrowed Áo Xẻ Tà 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA59SBCVN-397102":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59SBCVN-397103":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dài Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dài 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA03BDWVN-413641":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA09BDQVN-413635":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Phối Màu Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Phối Màu 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA18AGFVN-411344":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA18AGFVN-411345":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA07BDSVN-413637":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Phối Màu Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Phối Màu 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA17AGGVN-411346":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA17AGGVN-411347":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dài Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dài 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA06BDTVN-413638":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dáng Dài Dorothy Perkins Áo Khoác Cardigan Dáng Dài 909,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA61OCKSG-643425":{"price":"909,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61OCKSG-643426":{"price":"909,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61OCKSG-643427":{"price":"909,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61OCKSG-643428":{"price":"909,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61OCKSG-643429":{"price":"909,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Tay Dài Phối Màu Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Tay Dài Phối Màu 349,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA53SBIVN-397114":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Kẻ Sọc Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Kẻ Sọc 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA01BDYVN-413643":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Cardigan Mango Áo Khoác Len Cardigan 1,499,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA21LTEVN-384344":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Tay Dài Phối Màu Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Tay Dài Phối Màu 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA54SBHVN-397112":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA54SBHVN-397113":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Rũ Mango Áo Cardigan Rũ 999,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA28XNRVN-372378":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA28XNRVN-372379":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA28XNRVN-372380":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Lửng Việt thy Áo Khoác Lửng 269,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA91VVWVN-403315":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA91VVWVN-403316":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA91VVWVN-403317":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Phối Lông Nhân Tạo Miss Selfridge Áo Cardigan Phối Lông Nhân Tạo 1,499,000 VND
  Kích cỡ 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA16XIPSG-663165":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA16XIPSG-663166":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA16XIPSG-663167":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA16XIPSG-663168":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA16XIPSG-663169":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cardigan Viền Cách Điệu Casways Cardigan Viền Cách Điệu 369,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA22QORVN-277420":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA22QORVN-277421":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA22QORVN-277422":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA22QORVN-277423":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Cardigan Mango Áo Khoác Len Cardigan 1,499,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA20LTFVN-384345":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Sọc Việt thy Áo Khoác Cardigan Sọc 269,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA28QLZVN-393905":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA28QLZVN-393906":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA28QLZVN-393907":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Blazer Không Tay 20% OFF LA BELLE Blazer Không Tay 436,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA80ZFJVN-297171":{"price":"436,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Blazer Không Tay 25% OFF LA BELLE Blazer Không Tay 436,000 VND GIẢM CÒN 327,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA79ZFKVN-297172":{"price":"436,000","special_price":"327,000","saving_percentage":"25%"}}}
 • Cardigan dài tay Casways Cardigan dài tay 389,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA63NKIVN-270765":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA63NKIVN-270766":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA63NKIVN-270767":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA63NKIVN-270768":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Black Linen Marl Open Front Cardigan River Island Black Linen Marl Open Front Cardigan 1,399,000 VND
  Kích cỡ 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA89ROWSG-440800":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA89ROWSG-440801":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA89ROWSG-440802":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA89ROWSG-440803":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA89ROWSG-440804":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo cardigan nữ cho bạn thêm phong cách

Áo cardigan nữ không còn là item dành cho mùa thu đông nữa mà có thể diện trong mọi mùa. Các kiểu áo len cardigan nữ được thiết kế đa dạng hơn cùng chất liệu mềm mại, mỏng nhẹ giúp bạn mặc được trong cả mùa hè. Áo khoác cardigan nữ thường dùng để mặc ngoài, vì thế bạn nên chọn mua những áo vừa vặn với cơ thể, tránh những chiếc áo quá chật. Hãy chọn những chiếc áo khoác len mỏng có độ dài thích hợp với chiều cao của bạn và chiều dài của áo quần mặc kèm để trông không luộm thuộm nhé! Hãy cẩn thận với áo khoác len dài vì nó dễ lộ ra khuyết điểm vòng 2. Những bạn gái có thân hình đẫy đà nên chọn mua áo khoác len form dài trơn màu, tránh hoa văn sọc ngang vì nó sẽ làm bạn trông tròn trịa hơn. Những chiếc áo cardigan nữ dáng dài gam màu pastel nhẹ nhàng luôn là sự lựa chọn hàng đầu vì dễ phối đồ.

Áo khoác len nữ 2014 - Thời trang dành riêng cho bạn

Với áo khoác len nữ mỏng, bạn có thể khoác ngoài trang phục quần jeans, áo thun nữ, đi kèm với giày đế bệt nữtúi xách nữ. Với sự kết hợp này, bạn hoàn toàn có thể tự tin khi dạo phố cùng bạn bè. Áo khoác len nữ còn có thể phối với đầm suông, đầm ômgiày cao gót cùng dây chuyền để bạn trông thật nữ tính. Đối với những chiếc áo khoác len dày, bạn cũng có thể sử dụng như một chiếc áo khoác che nắng hoặc để dành sử dụng trong mùa thu đông se lạnh.

Áo len nữ đẹp dành riêng cho bạn tại ZALORA.VN

Thấu hiểu nhu cầu mua sắm của phái đẹp yêu thích và đam mê thời trang về việc mua áo len nữ, ZALORA.VN tự hào với bộ sưu tập mới nhất các mẫu áo khoác len nữ Hàn Quốc của các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như EZRA by ZALORA, Casways, LA BELLE,... Với đa dạng các kiểu dáng, chất liệu và màu sắc, chắc chắn bạn sẽ hài lòng với bộ sưu tập áo len nữ đẹp của ZALORA.VN. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm trực tuyến hiện đại với 30 ngày miễn phí đổi trả và các khuyến mãi đặc biệt ngay hôm nay cùng ZALORA.VN các bạn nhé!