ÁO CARDIGAN Nữ: (86 sản phẩm tìm thấy)

 • Áo Cardigan Trơn Dorothy Perkins Áo Cardigan Trơn 719,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA65MQSSG-690552":{"price":"719,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65MQSSG-690553":{"price":"719,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65MQSSG-690554":{"price":"719,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65MQSSG-690555":{"price":"719,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65MQSSG-690556":{"price":"719,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 459,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA46QFLVN-496634":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA46QFLVN-496635":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA46QFLVN-496636":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA46QFLVN-496637":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dạ Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Dạ Có Nón 4,999,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA97AEKSG-669606":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA97AEKSG-669607":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA97AEKSG-669608":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA97AEKSG-669609":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Họa Tiết Kẻ Nhỏ Canifa Áo Họa Tiết Kẻ Nhỏ 369,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA15JPOVN-482375":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA15JPOVN-482376":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 459,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA48QFJVN-496626":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA48QFJVN-496627":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA48QFJVN-496628":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA48QFJVN-496629":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 459,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA47QFKVN-496630":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA47QFKVN-496631":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA47QFKVN-496632":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA47QFKVN-496633":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Kẻ Sọc 19% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Kẻ Sọc 569,000 VND GIẢM CÒN 459,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA11BDOVN-413633":{"price":"569,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Áo Họa Tiết Kẻ Nhỏ Canifa Áo Họa Tiết Kẻ Nhỏ 369,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA13JPQVN-482379":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA13JPQVN-482380":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Đính Hoa Casways Áo Len Nữ Đính Hoa 419,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA29QGCVN-496701":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA29QGCVN-496702":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA29QGCVN-496703":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA29QGCVN-496704":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Đính Hoa Casways Áo Len Nữ Đính Hoa 419,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA30QGBVN-496697":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA30QGBVN-496698":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA30QGBVN-496699":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA30QGBVN-496700":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Cardigan 32% OFF Mango Áo Khoác Len Cardigan 1,499,000 VND GIẢM CÒN 1,019,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA20LTFVN-384345":{"price":"1,499,000","special_price":"1,019,000","saving_percentage":"32%"}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Dáng Dài Có Nón 2,599,000 VND
  Kích cỡ 34 38 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA43FGISG-622622":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA43FGISG-622623":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA43FGISG-622624":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA43FGISG-622625":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Họa Tiết Kẻ Nhỏ Canifa Áo Họa Tiết Kẻ Nhỏ 369,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA16JPNVN-482373":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA16JPNVN-482374":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Đính Hoa Casways Áo Len Nữ Đính Hoa 419,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA31QGAVN-496693":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA31QGAVN-496694":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA31QGAVN-496695":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA31QGAVN-496696":{"price":"419,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Dệt Kim Dài 20% OFF New Look Áo Cardigan Dệt Kim Dài 799,000 VND GIẢM CÒN 639,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA26VJXVN-455202":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA26VJXVN-455203":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA26VJXVN-455204":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA26VJXVN-455205":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA26VJXVN-455206":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dệt Hình Thoi Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dệt Hình Thoi 799,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA65TCSVN-450809":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Giả Da Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Giả Da 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA41WGKVN-457188":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41WGKVN-457189":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41WGKVN-457190":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Giả Da Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Giả Da 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA40WGLVN-457191":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40WGLVN-457192":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40WGLVN-457193":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Ren Hoa 20% OFF ZALORA Áo Cardigan Ren Hoa 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA11WSEVN-404871":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA11WSEVN-404872":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA11WSEVN-404873":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA11WSEVN-404874":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Cardigan Cocoon River Island Áo Khoác Cardigan Cocoon 2,599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA81LWWSG-689323":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA81LWWSG-689324":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA81LWWSG-689325":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA81LWWSG-689326":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA81LWWSG-689327":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Cardigan 30% OFF Mango Áo Khoác Len Cardigan 1,499,000 VND GIẢM CÒN 1,049,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA21LTEVN-384344":{"price":"1,499,000","special_price":"1,049,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Khoác Dài CATWALK88 Áo Khoác Dài 1,999,000 VND
  Kích cỡ 34 38 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA47FGESG-622606":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA47FGESG-622607":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA47FGESG-622608":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA47FGESG-622609":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Ren Hoa 19% OFF ZALORA Áo Cardigan Ren Hoa 469,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA10WSFVN-404875":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"ZA011AA10WSFVN-404876":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"ZA011AA10WSFVN-404877":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"ZA011AA10WSFVN-404878":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dáng Dài In Caro Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dáng Dài In Caro 999,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA66TCRVN-450808":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dệt Thổ Cẩm Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dệt Thổ Cẩm 1,299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA64TCTVN-450810":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Phối Ren Tay Dorothy Perkins Áo Cardigan Phối Ren Tay 779,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA64MQTSG-690557":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64MQTSG-690558":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64MQTSG-690559":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64MQTSG-690560":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64MQTSG-690561":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dệt Kim Khóa Kéo Something Borrowed Áo Khoác Dệt Kim Khóa Kéo 799,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA67TCQVN-450807":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Phối Màu Something Borrowed Áo Cardigan Phối Màu 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA18VVTVN-456298":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Kẻ Sọc 19% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Kẻ Sọc 569,000 VND GIẢM CÒN 459,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA10BDPVN-413634":{"price":"569,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Áo Khoác Lửng Cổ Viền 15% OFF Izabel London Áo Khoác Lửng Cổ Viền 999,000 VND GIẢM CÒN 850,000 VND Kích cỡ 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA14AHHVN-464641":{"price":"999,000","special_price":"850,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA14AHHVN-464642":{"price":"999,000","special_price":"850,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA14AHHVN-464643":{"price":"999,000","special_price":"850,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA14AHHVN-464644":{"price":"999,000","special_price":"850,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Áo Cardigan Rũ 40% OFF Mango Áo Cardigan Rũ 999,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA28XNRVN-372378":{"price":"999,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"40%"},"MA215AA28XNRVN-372379":{"price":"999,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"40%"},"MA215AA28XNRVN-372380":{"price":"999,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo 20% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo 549,000 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA09BDQVN-413635":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dệt Kim Khóa Kéo Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dệt Kim Khóa Kéo 799,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA69TCOVN-450805":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo 20% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo 549,000 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA07BDSVN-413637":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Cardigan Dáng Dài Something Borrowed Áo Cardigan Dáng Dài 599,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA12BDNVN-413632":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Kẻ Sọc 20% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Kẻ Sọc 549,000 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA02BDXVN-413642":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Cardigan Tay Dài Phối Màu 40% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Tay Dài Phối Màu 349,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA53SBIVN-397114":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Khoác Cardigan Phối Da 29% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Phối Da 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA56SBFVN-397108":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"SO977AA56SBFVN-397109":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Khoác Cardigan Phối Da 40% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Phối Da 349,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA55SBGVN-397110":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA55SBGVN-397111":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Len Phối Khóa Kéo Sau CATWALK88 Áo Len Phối Khóa Kéo Sau 1,299,000 VND
  Kích cỡ 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA60FFRSG-622554":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA60FFRSG-622555":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA60FFRSG-622556":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA60FFRSG-622557":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dệt Kim Khóa Kéo Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dệt Kim Khóa Kéo 799,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA68TCPVN-450806":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Dáng Dài Có Nón 2,599,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA45FGGSG-622614":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA45FGGSG-622615":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA45FGGSG-622616":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA45FGGSG-622617":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Lông Phối Lông Nhân Tạo CATWALK88 Áo Khoác Lông Phối Lông Nhân Tạo 4,999,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA75VTWSG-659555":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA75VTWSG-659556":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA75VTWSG-659557":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA75VTWSG-659558":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Phối Màu 20% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Phối Màu 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA18AGFVN-411344":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA18AGFVN-411345":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Cardigan Dáng Dài 20% OFF Something Borrowed Áo Cardigan Dáng Dài 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA13BDMVN-413631":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Cardigan Tay Dài Phối Màu 40% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Tay Dài Phối Màu 349,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA54SBHVN-397112":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA54SBHVN-397113":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Khoác Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Có Nón 3,499,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA40FGLSG-622634":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA40FGLSG-622635":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA40FGLSG-622636":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA40FGLSG-622637":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dài 19% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dài 469,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA06BDTVN-413638":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Dáng Dài Có Nón 2,599,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA44FGHSG-622618":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA44FGHSG-622619":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA44FGHSG-622620":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA44FGHSG-622621":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Boyfriend 20% OFF Something Borrowed Áo Khoác Boyfriend 799,000 VND GIẢM CÒN 639,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA88BELVN-413656":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Cardigan Phối Màu 20% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Phối Màu 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA17AGGVN-411346":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA17AGGVN-411347":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Hooded Parka Jacket CATWALK88 Áo Khoác Hooded Parka Jacket 3,499,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA37FGOSG-622646":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA37FGOSG-622647":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA37FGOSG-622648":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA37FGOSG-622649":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dài 19% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dài 469,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA03BDWVN-413641":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dài 19% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dài 469,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA04BDVVN-413640":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dệt Thổ Cẩm Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dệt Thổ Cẩm 1,299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA63TCUVN-450811":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chunky Fisherman Cable CATWALK88 Áo Chunky Fisherman Cable 1,599,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA56FFVSG-622570":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA56FFVSG-622571":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA56FFVSG-622572":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA56FFVSG-622573":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Hooded Parka Jacket CATWALK88 Áo Khoác Hooded Parka Jacket 3,499,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA38FGNSG-622642":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA38FGNSG-622643":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA38FGNSG-622644":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA38FGNSG-622645":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Tunic Kẻ Sọc CATWALK88 Áo Khoác Cardigan Tunic Kẻ Sọc 1,299,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA06EAFSG-524480":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA06EAFSG-524481":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA06EAFSG-524482":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA06EAFSG-524483":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • VALARIE LS CARDIGAN 50% OFF Vero Moda VALARIE LS CARDIGAN 1,599,000 VND GIẢM CÒN 799,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA92NQXVN-271535":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA92NQXVN-271536":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA92NQXVN-271537":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA92NQXVN-271538":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Cardigan Open Stich CATWALK88 Áo Cardigan Open Stich 1,199,000 VND
  Kích cỡ 38 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA00EALSG-524504":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA00EALSG-524505":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA00EALSG-524506":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA00EALSG-524507":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Có Nón 3,499,000 VND
  Kích cỡ 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA41FGKSG-622630":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA41FGKSG-622631":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA41FGKSG-622632":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA41FGKSG-622633":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Kẻ Sọc 20% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Kẻ Sọc 549,000 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA01BDYVN-413643":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Boyfriend 20% OFF Something Borrowed Áo Khoác Boyfriend 799,000 VND GIẢM CÒN 639,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA89BEKVN-413655":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Có Nón 3,499,000 VND
  Kích cỡ 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA42FGJSG-622626":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA42FGJSG-622627":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA42FGJSG-622628":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA42FGJSG-622629":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Cardigan CATWALK88 Áo Len Cardigan 999,000 VND
  Kích cỡ S/M L/XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA49JDESG-534777":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA49JDESG-534778":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA49JDESG-534779":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA49JDESG-534780":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 379,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA14YENVN-407818":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA14YENVN-407819":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA14YENVN-407820":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Phối Khóa Kéo Sau CATWALK88 Áo Len Phối Khóa Kéo Sau 1,299,000 VND
  Kích cỡ 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA59FFSSG-622558":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA59FFSSG-622559":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA59FFSSG-622560":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA59FFSSG-622561":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Pointelles Tail CATWALK88 Áo Cardigan Pointelles Tail 999,000 VND
  Kích cỡ 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA02EAJSG-524496":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA02EAJSG-524497":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA02EAJSG-524498":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA02EAJSG-524499":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Pointelles Tail CATWALK88 Áo Cardigan Pointelles Tail 999,000 VND
  Kích cỡ 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA03EAISG-524492":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA03EAISG-524493":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA03EAISG-524494":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA03EAISG-524495":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Giả Da CATWALK88 Áo Khoác Giả Da 2,399,000 VND
  Kích cỡ 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA50FGBSG-622594":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA50FGBSG-622595":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA50FGBSG-622596":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA50FGBSG-622597":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • VALARIE LS CARDIGAN 50% OFF Vero Moda VALARIE LS CARDIGAN 1,599,000 VND GIẢM CÒN 799,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA93NQWVN-271531":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA93NQWVN-271532":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA93NQWVN-271533":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA93NQWVN-271534":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Khoác Dài CATWALK88 Áo Khoác Dài 1,999,000 VND
  Kích cỡ 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA46FGFSG-622610":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA46FGFSG-622611":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA46FGFSG-622612":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA46FGFSG-622613":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Hình Cup Cake CATWALK88 Áo Khoác Cardigan In Hình Cup Cake 949,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA15ACYSG-462548":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA15ACYSG-462549":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA15ACYSG-462550":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Sọc Việt thy Áo Khoác Cardigan Sọc 269,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA28QLZVN-393905":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA28QLZVN-393906":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA28QLZVN-393907":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Pointelles Tail CATWALK88 Áo Cardigan Pointelles Tail 999,000 VND
  Kích cỡ 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA01EAKSG-524500":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA01EAKSG-524501":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA01EAKSG-524502":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA01EAKSG-524503":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Lửng Việt thy Áo Khoác Lửng 269,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA91VVWVN-403315":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA91VVWVN-403316":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA91VVWVN-403317":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dáng Dài 30% OFF Dorothy Perkins Áo Khoác Cardigan Dáng Dài 909,000 VND GIẢM CÒN 639,000 VND Kích cỡ 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA61OCKSG-643425":{"price":"909,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"30%"},"DO016AA61OCKSG-643426":{"price":"909,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"30%"},"DO016AA61OCKSG-643427":{"price":"909,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"30%"},"DO016AA61OCKSG-643428":{"price":"909,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"30%"},"DO016AA61OCKSG-643429":{"price":"909,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Khoác Sọc Việt thy Áo Khoác Sọc 269,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA20LAXVN-433287":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA20LAXVN-433288":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA20LAXVN-433289":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cardigan Ngắn Tay Không Nút Casways Cardigan Ngắn Tay Không Nút 389,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA80IULVN-260025":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA80IULVN-260026":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA80IULVN-260027":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA80IULVN-260028":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cardigan Viền Cách Điệu Casways Cardigan Viền Cách Điệu 369,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA22QORVN-277420":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA22QORVN-277421":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA22QORVN-277422":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA22QORVN-277423":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Pointelles Tail CATWALK88 Áo Cardigan Pointelles Tail 999,000 VND
  Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA04EAHSG-524488":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA04EAHSG-524489":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA04EAHSG-524490":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA04EAHSG-524491":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Black Linen Marl Open Front Cardigan 29% OFF River Island Black Linen Marl Open Front Cardigan 1,399,000 VND GIẢM CÒN 999,000 VND Kích cỡ 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA89ROWSG-440800":{"price":"1,399,000","special_price":"999,000","saving_percentage":"29%"},"RI923AA89ROWSG-440801":{"price":"1,399,000","special_price":"999,000","saving_percentage":"29%"},"RI923AA89ROWSG-440802":{"price":"1,399,000","special_price":"999,000","saving_percentage":"29%"},"RI923AA89ROWSG-440803":{"price":"1,399,000","special_price":"999,000","saving_percentage":"29%"},"RI923AA89ROWSG-440804":{"price":"1,399,000","special_price":"999,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Khoác Hooded Parka Jacket CATWALK88 Áo Khoác Hooded Parka Jacket 3,499,000 VND
  Kích cỡ 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA39FGMSG-622638":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA39FGMSG-622639":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA39FGMSG-622640":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA39FGMSG-622641":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Denim CATWALK88 Áo Khoác Denim 1,799,000 VND
  Kích cỡ 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA49FGCSG-622598":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA49FGCSG-622599":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA49FGCSG-622600":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA49FGCSG-622601":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chunky Fisherman Cable CATWALK88 Áo Chunky Fisherman Cable 1,599,000 VND
  Kích cỡ 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA57FFUSG-622566":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA57FFUSG-622567":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA57FFUSG-622568":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA57FFUSG-622569":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cardigan Dài Tay Phối Nút Ha Gattini Cardigan Dài Tay Phối Nút 399,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA893AA04WFNVN-289795":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA893AA04WFNVN-289796":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA893AA04WFNVN-289797":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo cardigan nữ cho bạn thêm phong cách

Áo cardigan nữ không còn là item dành cho mùa thu đông nữa mà có thể diện trong mọi mùa. Các kiểu áo len cardigan nữ được thiết kế đa dạng hơn cùng chất liệu mềm mại, mỏng nhẹ giúp bạn mặc được trong cả mùa hè. Áo khoác cardigan nữ thường dùng để mặc ngoài, vì thế bạn nên chọn mua những áo vừa vặn với cơ thể, tránh những chiếc áo quá chật. Hãy chọn những chiếc áo khoác len mỏng có độ dài thích hợp với chiều cao của bạn và chiều dài của áo quần mặc kèm để trông không luộm thuộm nhé! Hãy cẩn thận với áo khoác len dài vì nó dễ lộ ra khuyết điểm vòng 2. Những bạn gái có thân hình đẫy đà nên chọn mua áo khoác len form dài trơn màu, tránh hoa văn sọc ngang vì nó sẽ làm bạn trông tròn trịa hơn. Những chiếc áo cardigan nữ dáng dài gam màu pastel nhẹ nhàng luôn là sự lựa chọn hàng đầu vì dễ phối đồ.

Áo khoác len nữ 2014 - Thời trang dành riêng cho bạn

Với áo khoác len nữ mỏng, bạn có thể khoác ngoài trang phục quần jeans, áo thun nữ, đi kèm với giày đế bệt nữtúi xách nữ. Với sự kết hợp này, bạn hoàn toàn có thể tự tin khi dạo phố cùng bạn bè. Áo khoác len nữ còn có thể phối với đầm suông, đầm ômgiày cao gót cùng dây chuyền để bạn trông thật nữ tính. Đối với những chiếc áo khoác len dày, bạn cũng có thể sử dụng như một chiếc áo khoác che nắng hoặc để dành sử dụng trong mùa thu đông se lạnh.

Áo len nữ đẹp dành riêng cho bạn tại ZALORA.VN

Thấu hiểu nhu cầu mua sắm của phái đẹp yêu thích và đam mê thời trang về việc mua áo len nữ, ZALORA.VN tự hào với bộ sưu tập mới nhất các mẫu áo khoác len nữ Hàn Quốc của các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như EZRA by ZALORA, Casways, LA BELLE,... Với đa dạng các kiểu dáng, chất liệu và màu sắc, chắc chắn bạn sẽ hài lòng với bộ sưu tập áo len nữ đẹp của ZALORA.VN. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm trực tuyến hiện đại với 30 ngày miễn phí đổi trả và các khuyến mãi đặc biệt ngay hôm nay cùng ZALORA.VN các bạn nhé!