40 sản phẩm tìm thấy

 • Áo Khoác Da Something Borrowed Áo Khoác Da 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA88DVRVN-419114":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA88DVRVN-419115":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA88DVRVN-419116":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA88DVRVN-419117":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da Something Borrowed Áo Khoác Da 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA89DVQVN-419110":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89DVQVN-419111":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89DVQVN-419112":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89DVQVN-419113":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kiểu ZALORA Áo Khoác Kiểu 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA73BQOVN-414735":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73BQOVN-414736":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73BQOVN-414737":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73BQOVN-414738":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da ZALORA Áo Khoác Da 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA74BQNVN-414731":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74BQNVN-414732":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74BQNVN-414733":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74BQNVN-414734":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Họa Tiết Tua Rua Izabel London Áo Khoác Họa Tiết Tua Rua 1,099,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA42MAZVN-435511":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Loire Áo Khoác Dáng Dài 1,400,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA39RVCVN-448208":{"price":"1,400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA39RVCVN-448209":{"price":"1,400,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phao LA BELLE Áo Khoác Phao 875,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA21WHEVN-457232":{"price":"875,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA017AA21WHEVN-457233":{"price":"875,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Lót Lông Izabel London Áo Khoác Lót Lông 1,599,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA37MBEVN-435528":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA37MBEVN-435529":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA37MBEVN-435530":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA37MBEVN-435531":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón Izabel London Áo Khoác Có Nón 1,499,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA41MBAVN-435512":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA41MBAVN-435513":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA41MBAVN-435514":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA41MBAVN-435515":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kèm Dây Thắt Eo Izabel London Áo Khoác Kèm Dây Thắt Eo 1,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA39MBCVN-435520":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA39MBCVN-435521":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA39MBCVN-435522":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA39MBCVN-435523":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Tay Lỡ Hai Lớp Good Morning Áo Khoác Tay Lỡ Hai Lớp 750,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA64QTFVN-445651":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Cổ Lông Đắp Chéo DAHLIA Áo Măng Tô Cổ Lông Đắp Chéo 939,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA04KQPVN-210814":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA04KQPVN-210815":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA04KQPVN-210816":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Izabel London Áo Khoác Len 1,399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA86MDDVN-435730":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Cổ Bẻ Izabel London Áo Khoác Dáng Dài Cổ Bẻ 1,299,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA91QRGVN-394385":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA91QRGVN-394386":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA91QRGVN-394387":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA91QRGVN-394388":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Viền Tương Phản Something Borrowed Áo Khoác Len Viền Tương Phản 1,499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA73TCKVN-450801":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Parka Dorothy Perkins Áo Khoác Parka 3,649,000 VND
  Kích cỡ 6 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA54RQZSG-650128":{"price":"3,649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA54RQZSG-650129":{"price":"3,649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA54RQZSG-650130":{"price":"3,649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA54RQZSG-650131":{"price":"3,649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA54RQZSG-650132":{"price":"3,649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Lông Thú Izabel London Áo Khoác Lông Thú 899,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA43MAYVN-435507":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA43MAYVN-435508":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA43MAYVN-435509":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA43MAYVN-435510":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Izabel London Áo Khoác Len 1,099,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA85MDEVN-435731":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA85MDEVN-435732":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA85MDEVN-435733":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA85MDEVN-435734":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Dáng Dài Có Nón Izabel London Áo Khoác Len Dáng Dài Có Nón 1,299,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA82MDHVN-435743":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA82MDHVN-435744":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA82MDHVN-435745":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA82MDHVN-435746":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Loire Áo Khoác Dáng Dài 1,500,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA38RVDVN-448210":{"price":"1,500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA38RVDVN-448211":{"price":"1,500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dày Họa Tiết Izabel London Áo Khoác Dày Họa Tiết 2,199,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA94XMBVN-406499":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA94XMBVN-406500":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA94XMBVN-406501":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA94XMBVN-406502":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Cổ Bẻ DAHLIA Áo Măng Tô Cổ Bẻ 839,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA75PZOVN-444411":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA75PZOVN-444412":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Cổ Lật Izabel London Áo Khoác Len Cổ Lật 1,399,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA80MDJVN-435751":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA80MDJVN-435752":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA80MDJVN-435753":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA80MDJVN-435754":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khóa Da Dorothy Perkins Áo Khóa Da 1,799,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA67NZKSG-544919":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67NZKSG-544920":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67NZKSG-544921":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67NZKSG-544922":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67NZKSG-544923":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Mango Áo Khoác Cardigan 1,499,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA94ADHVN-411203":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA94ADHVN-411204":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Cổ Lông DAHLIA Áo Măng Tô Cổ Lông 939,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA74PZPVN-444413":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA74PZPVN-444414":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA74PZPVN-444415":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA03KTWVN-432474":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA03KTWVN-432475":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA03KTWVN-432476":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA03KTWVN-432477":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Cổ Túi Dây Kéo Sắt DAHLIA Áo Măng Tô Cổ Túi Dây Kéo Sắt 829,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA89JAGVN-429280":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA89JAGVN-429281":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA89JAGVN-429282":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dày Kèm Dây Thắt Eo Izabel London Áo Khoác Dày Kèm Dây Thắt Eo 1,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA38MBDVN-435524":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA38MBDVN-435525":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA38MBDVN-435526":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA38MBDVN-435527":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Cổ Bẻ DAHLIA Áo Măng Tô Cổ Bẻ 839,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA76PZNVN-444408":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA76PZNVN-444409":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA76PZNVN-444410":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Izabel London Áo Khoác Dáng Dài 1,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA93QREVN-394377":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA93QREVN-394378":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA93QREVN-394379":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA93QREVN-394380":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Dài Cổ Sen Đai Nơ DAHLIA Áo Măng Tô Dài Cổ Sen Đai Nơ 889,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA91JAEVN-429275":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA91JAEVN-429276":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Dáng Dài Izabel London Áo Khoác Len Dáng Dài 1,299,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA97XLYVN-406487":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA97XLYVN-406488":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA97XLYVN-406489":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA97XLYVN-406490":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Hai Hàng Nút Cài Mango Áo Khoác Hai Hàng Nút Cài 1,999,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA31IQYVN-428624":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA31IQYVN-428625":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA31IQYVN-428626":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA31IQYVN-428627":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da Phối Mắt Xích Something Borrowed Áo Khoác Da Phối Mắt Xích 899,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA53NXQVN-388635":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA53NXQVN-388636":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA53NXQVN-388634":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Dài Cổ Sen Đai Nơ DAHLIA Áo Măng Tô Dài Cổ Sen Đai Nơ 889,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA02KQRVN-210820":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA02KQRVN-210821":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA02KQRVN-210822":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Vạt Gấp Nếp Izabel London Áo Khoác Vạt Gấp Nếp 999,000 VND
  Kích cỡ 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA86QRLVN-394405":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA86QRLVN-394406":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA86QRLVN-394407":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Dài Cổ Sen Đai Nơ DAHLIA Áo Măng Tô Dài Cổ Sen Đai Nơ 889,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA01KQSVN-210823":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA01KQSVN-210824":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA01KQSVN-210825":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Izabel London Áo Khoác Len 1,199,000 VND
  Kích cỡ 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA00XLVVN-406475":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA00XLVVN-406476":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA00XLVVN-406477":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA00XLVVN-406478":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Izabel London Áo Khoác Dáng Dài 2,399,000 VND
  Kích cỡ 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA94QRDVN-394373":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA94QRDVN-394374":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA94QRDVN-394375":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA94QRDVN-394376":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo khoác mùa đông thời trang cho phái đẹp

Vào mùa đông những chiếc áo ấm nữ là trang phục rất quan trọng giúp giữ ấm cho bạn gái khi đến công sở, dạo phố hay đi học. Mùa đông là mùa của những chiếc áo dài tay, cổ cao, những chiếc áo khoác nữ dày, áo khoác lông nữ cách điệu. Áo khoác mùa đông ngoài tác dụng giữ ấm còn mang tính thời trang và cá tính cho người mặc. Những bạn gái có thân hình hơi gầy thì phù hợp với những chiếc áo khoác phao nữ vừa vặn với chi tiết đơn giản, giúp cơ thể bạn trông cân đối hơn.

Phối áo khoác dài nữ với các trang phục khác để tạo phong cách cá tính cho bạn

Những chiếc áo khoác lông thú sẽ tạo sự sang trọng cho bạn khi dự tiệc vào mùa đông. Còn những chiếc áo khoác ấm nữáo khoác dài nữ rất phù hợp đến công sở hay dạo phố khi kết hợp với trang phục áo thun nữquần kaki. Những chiếc áo măng tô cũng là item giúp bạn trở nên cá tính và sành điệu hơn khi khoác ngoài áo len nữchân váy ngắn. Nên chú ý đến màu sắc, họa tiết, chất liệu của các lớp trang phục để tổng thể trông hài hòa hơn bạn nhé!

Bộ sưu tập áo khoác phao nữ thời trang tại ZALORA.VN

Thấu hiểu câu hỏi của các bạn về việc mua áo khoác mùa đông nữ ở đâu, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập áo phao nữ 2014 và các sản phẩm áo khoác khác từ các thương hiệu thời trang nữ tên tuổi như The Doll House, Milaross,… Bạn sẽ tha hồ mua sắm áo khoác nữ mùa đông với đa dạng kiểu dáng, màu sắc và chất liệu. Mua sắm hàng hiệu trực tuyến tại ZALORA.VN, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ hoàn hảo như thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả miễn phí và hoàn tiền mặt nếu không ưng ý sản phẩm. Chỉ cần chọn sản phẩm, bỏ vào giỏ hàng và nhấn nút thanh toán là bạn sẽ nhận được món hàng yêu thích chỉ sau 1-3 ngày làm việc. ZALORA.VN cam kết về phương thức thanh toán an toàn, đảm bảo và nhanh chóng. Hãy click ZALORA.VN để trải nghiệm một phong cách mua sắm trực tuyến hiện đại, tiện lợi nhất và tận hưởng những khuyến mãi và ưu đãi hấp dẫn hàng ngày, hàng tuần bạn nhé!