ÁO KHOáC MùA ĐôNG Nữ: (50 sản phẩm tìm thấy)

 • Áo Khoác Nữ Ninomaxx Áo Khoác Nữ 1,099,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA54DERVN-469701":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA54DERVN-469702":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA54DERVN-469703":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA54DERVN-469704":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Xòe Dorothy Perkins Áo Khoác Xòe 2,619,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA98ETPSG-677400":{"price":"2,619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA98ETPSG-677401":{"price":"2,619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA98ETPSG-677402":{"price":"2,619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA98ETPSG-677403":{"price":"2,619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA98ETPSG-677404":{"price":"2,619,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 490,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA39IJWVN-479733":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA39IJWVN-479734":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA39IJWVN-479735":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Liền Nón Lót Bông Dorothy Perkins Áo Khoác Liền Nón Lót Bông 2,279,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA32XAHSG-662502":{"price":"2,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA32XAHSG-662503":{"price":"2,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA32XAHSG-662504":{"price":"2,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA32XAHSG-662505":{"price":"2,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA32XAHSG-662506":{"price":"2,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Tay Lỡ Loire Áo Khoác Tay Lỡ 1,450,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA77HHMVN-477757":{"price":"1,450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA77HHMVN-477758":{"price":"1,450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Bông Giả Lông Dorothy Perkins Áo Khoác Bông Giả Lông 2,199,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA99ETOSG-677395":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA99ETOSG-677396":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA99ETOSG-677397":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA99ETOSG-677398":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA99ETOSG-677399":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón Phối Bông Dorothy Perkins Áo Khoác Có Nón Phối Bông 2,079,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA00ETNSG-677390":{"price":"2,079,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA00ETNSG-677391":{"price":"2,079,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA00ETNSG-677392":{"price":"2,079,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA00ETNSG-677393":{"price":"2,079,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA00ETNSG-677394":{"price":"2,079,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da Phối Lông Loire Áo Khoác Da Phối Lông 920,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA78HHLVN-477755":{"price":"920,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA78HHLVN-477756":{"price":"920,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da Something Borrowed Áo Khoác Da 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA89DVQVN-419110":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89DVQVN-419111":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89DVQVN-419112":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89DVQVN-419113":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ Loire Áo Khoác Nữ 1,212,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA73HHQVN-477765":{"price":"1,212,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA73HHQVN-477766":{"price":"1,212,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da ZALORA Áo Khoác Da 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA74BQNVN-414731":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74BQNVN-414732":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74BQNVN-414733":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74BQNVN-414734":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối Lông Cổ River Island Áo Khoác Phối Lông Cổ 4,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA88LWPSG-689288":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA88LWPSG-689289":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA88LWPSG-689290":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA88LWPSG-689291":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA88LWPSG-689292":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ Ninomaxx Áo Khoác Nữ 1,099,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA55DEQVN-469697":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA55DEQVN-469698":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA55DEQVN-469699":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA55DEQVN-469700":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Hai Túi Thắt Eo DAHLIA Áo Măng Tô Hai Túi Thắt Eo 738,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA50ENLVN-472989":{"price":"738,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA50ENLVN-472990":{"price":"738,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA50ENLVN-472991":{"price":"738,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA50ENLVN-472992":{"price":"738,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Caro Dáng Ngắn Loire Áo Caro Dáng Ngắn 1,625,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA80HHJVN-477751":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA80HHJVN-477752":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Caro Dáng Dài Loire Áo Khoác Caro Dáng Dài 1,645,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA76HHNVN-477759":{"price":"1,645,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA76HHNVN-477760":{"price":"1,645,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da Phối Mắt Xích 20% OFF Something Borrowed Áo Khoác Da Phối Mắt Xích 899,000 VND GIẢM CÒN 719,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA53NXQVN-388635":{"price":"899,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA53NXQVN-388636":{"price":"899,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA53NXQVN-388634":{"price":"899,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Kẻ Loire Áo Khoác Kẻ 1,650,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA79HHKVN-477753":{"price":"1,650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA79HHKVN-477754":{"price":"1,650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phao LA BELLE Áo Khoác Phao 875,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA21WHEVN-457232":{"price":"875,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA017AA21WHEVN-457233":{"price":"875,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Boyfriend Something Borrowed Áo Khoác Boyfriend 649,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA16VVVVN-456300":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da Something Borrowed Áo Khoác Da 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA88DVRVN-419114":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA88DVRVN-419115":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA88DVRVN-419116":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA88DVRVN-419117":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Hai Túi Thắt Eo DAHLIA Áo Măng Tô Hai Túi Thắt Eo 738,000 VND
  Kích cỡ M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA48ENNVN-472997":{"price":"738,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA48ENNVN-472998":{"price":"738,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA48ENNVN-472999":{"price":"738,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA48ENNVN-473000":{"price":"738,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cổ Lá Sen Tay Lỡ Loire Áo Khoác Cổ Lá Sen Tay Lỡ 1,400,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA23ZROVN-463465":{"price":"1,400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA23ZROVN-463466":{"price":"1,400,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Hai Túi Thắt Eo DAHLIA Áo Măng Tô Hai Túi Thắt Eo 738,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA49ENMVN-472993":{"price":"738,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA49ENMVN-472994":{"price":"738,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA49ENMVN-472995":{"price":"738,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA49ENMVN-472996":{"price":"738,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Parka Phối Lông 35% OFF Miss Selfridge Áo Khoác Parka Phối Lông 2,799,000 VND GIẢM CÒN 1,819,000 VND Kích cỡ 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA93XKKSG-710075":{"price":"2,799,000","special_price":"1,819,000","saving_percentage":"35%"},"MI551AA93XKKSG-710076":{"price":"2,799,000","special_price":"1,819,000","saving_percentage":"35%"},"MI551AA93XKKSG-710077":{"price":"2,799,000","special_price":"1,819,000","saving_percentage":"35%"},"MI551AA93XKKSG-710078":{"price":"2,799,000","special_price":"1,819,000","saving_percentage":"35%"},"MI551AA93XKKSG-710079":{"price":"2,799,000","special_price":"1,819,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Áo Khoác Kiểu ZALORA Áo Khoác Kiểu 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA73BQOVN-414735":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73BQOVN-414736":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73BQOVN-414737":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73BQOVN-414738":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan 30% OFF Mango Áo Khoác Cardigan 1,499,000 VND GIẢM CÒN 1,049,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA94ADHVN-411203":{"price":"1,499,000","special_price":"1,049,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA94ADHVN-411204":{"price":"1,499,000","special_price":"1,049,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 490,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA38IJXVN-479736":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA38IJXVN-479737":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA38IJXVN-479738":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA38IJXVN-479739":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Tay Lỡ Hai Lớp Good Morning Áo Khoác Tay Lỡ Hai Lớp 750,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA63QTGVN-445652":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Tay Lỡ Hai Lớp Good Morning Áo Khoác Tay Lỡ Hai Lớp 750,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA64QTFVN-445651":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Loire Áo Khoác Dáng Dài 1,500,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA38RVDVN-448210":{"price":"1,500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA38RVDVN-448211":{"price":"1,500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Cổ Lông DAHLIA Áo Măng Tô Cổ Lông 939,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA74PZPVN-444413":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA74PZPVN-444414":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA74PZPVN-444415":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Dáng Dài 30% OFF Izabel London Áo Khoác Len Dáng Dài 1,299,000 VND GIẢM CÒN 910,000 VND Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA97XLYVN-406487":{"price":"1,299,000","special_price":"910,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA97XLYVN-406488":{"price":"1,299,000","special_price":"910,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA97XLYVN-406489":{"price":"1,299,000","special_price":"910,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA97XLYVN-406490":{"price":"1,299,000","special_price":"910,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Khoác Len Viền Tương Phản Something Borrowed Áo Khoác Len Viền Tương Phản 1,499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA73TCKVN-450801":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Parka 30% OFF Dorothy Perkins Áo Khoác Parka 3,649,000 VND GIẢM CÒN 2,559,000 VND Kích cỡ 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA54RQZSG-650128":{"price":"3,649,000","special_price":"2,559,000","saving_percentage":"30%"},"DO016AA54RQZSG-650129":{"price":"3,649,000","special_price":"2,559,000","saving_percentage":"30%"},"DO016AA54RQZSG-650130":{"price":"3,649,000","special_price":"2,559,000","saving_percentage":"30%"},"DO016AA54RQZSG-650131":{"price":"3,649,000","special_price":"2,559,000","saving_percentage":"30%"},"DO016AA54RQZSG-650132":{"price":"3,649,000","special_price":"2,559,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Khoác Lót Lông 30% OFF Izabel London Áo Khoác Lót Lông 1,599,000 VND GIẢM CÒN 1,120,000 VND Kích cỡ 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA37MBEVN-435528":{"price":"1,599,000","special_price":"1,120,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA37MBEVN-435529":{"price":"1,599,000","special_price":"1,120,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA37MBEVN-435530":{"price":"1,599,000","special_price":"1,120,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA37MBEVN-435531":{"price":"1,599,000","special_price":"1,120,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Khoác Dày Họa Tiết 30% OFF Izabel London Áo Khoác Dày Họa Tiết 2,199,000 VND GIẢM CÒN 1,540,000 VND Kích cỡ 6
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA94XMBVN-406499":{"price":"2,199,000","special_price":"1,540,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA94XMBVN-406500":{"price":"2,199,000","special_price":"1,540,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA94XMBVN-406501":{"price":"2,199,000","special_price":"1,540,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA94XMBVN-406502":{"price":"2,199,000","special_price":"1,540,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Loire Áo Khoác Dáng Dài 1,400,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA39RVCVN-448208":{"price":"1,400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA39RVCVN-448209":{"price":"1,400,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Cổ Bẻ DAHLIA Áo Măng Tô Cổ Bẻ 839,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA76PZNVN-444408":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA76PZNVN-444409":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA76PZNVN-444410":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Cổ Bẻ DAHLIA Áo Măng Tô Cổ Bẻ 839,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA75PZOVN-444411":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA75PZOVN-444412":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Cổ Lông Đắp Chéo DAHLIA Áo Măng Tô Cổ Lông Đắp Chéo 939,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA04KQPVN-210814":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA04KQPVN-210815":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA04KQPVN-210816":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Tay Dài Có Nút Good Morning Áo Khoác Tay Dài Có Nút 750,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA62QTHVN-445653":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO996AA62QTHVN-445654":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Ngắn Cổ Lông DAHLIA Áo Khoác Ngắn Cổ Lông 405,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA94KQZVN-210844":{"price":"405,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA94KQZVN-210845":{"price":"405,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA94KQZVN-210846":{"price":"405,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Dài Cổ Sen Đai Nơ DAHLIA Áo Măng Tô Dài Cổ Sen Đai Nơ 889,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA91JAEVN-429275":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA91JAEVN-429276":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Parka 10% OFF Dorothy Perkins Áo Khoác Parka 2,199,000 VND GIẢM CÒN 1,979,000 VND Kích cỡ 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA48YFNSG-566959":{"price":"2,199,000","special_price":"1,979,000","saving_percentage":"10%"},"DO016AA48YFNSG-566960":{"price":"2,199,000","special_price":"1,979,000","saving_percentage":"10%"},"DO016AA48YFNSG-566961":{"price":"2,199,000","special_price":"1,979,000","saving_percentage":"10%"},"DO016AA48YFNSG-566962":{"price":"2,199,000","special_price":"1,979,000","saving_percentage":"10%"},"DO016AA48YFNSG-566963":{"price":"2,199,000","special_price":"1,979,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Áo Măng Tô Cổ Túi Dây Kéo Sắt DAHLIA Áo Măng Tô Cổ Túi Dây Kéo Sắt 829,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA89JAGVN-429280":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA89JAGVN-429281":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA89JAGVN-429282":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Vạt Gấp Nếp 30% OFF Izabel London Áo Khoác Vạt Gấp Nếp 999,000 VND GIẢM CÒN 700,000 VND Kích cỡ 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA86QRLVN-394405":{"price":"999,000","special_price":"700,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA86QRLVN-394406":{"price":"999,000","special_price":"700,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA86QRLVN-394407":{"price":"999,000","special_price":"700,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Măng Tô Cổ Đứng Cột Dây DAHLIA Áo Măng Tô Cổ Đứng Cột Dây 839,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA00KQTVN-210826":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA00KQTVN-210827":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA00KQTVN-210828":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len 30% OFF Izabel London Áo Khoác Len 1,199,000 VND GIẢM CÒN 840,000 VND Kích cỡ 6
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA00XLVVN-406475":{"price":"1,199,000","special_price":"840,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA00XLVVN-406476":{"price":"1,199,000","special_price":"840,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA00XLVVN-406477":{"price":"1,199,000","special_price":"840,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA00XLVVN-406478":{"price":"1,199,000","special_price":"840,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Măng Tô Dài Cổ Sen Đai Nơ DAHLIA Áo Măng Tô Dài Cổ Sen Đai Nơ 889,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA02KQRVN-210820":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA02KQRVN-210821":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA02KQRVN-210822":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo khoác mùa đông thời trang cho phái đẹp

Vào mùa đông những chiếc áo ấm nữ là trang phục rất quan trọng giúp giữ ấm cho bạn gái khi đến công sở, dạo phố hay đi học. Mùa đông là mùa của những chiếc áo dài tay, cổ cao, những chiếc áo khoác nữ dày, áo khoác lông nữ cách điệu. Áo khoác mùa đông ngoài tác dụng giữ ấm còn mang tính thời trang và cá tính cho người mặc. Những bạn gái có thân hình hơi gầy thì phù hợp với những chiếc áo khoác phao nữ vừa vặn với chi tiết đơn giản, giúp cơ thể bạn trông cân đối hơn.

Phối áo khoác dài nữ với các trang phục khác để tạo phong cách cá tính cho bạn

Những chiếc áo khoác lông thú sẽ tạo sự sang trọng cho bạn khi dự tiệc vào mùa đông. Còn những chiếc áo khoác ấm nữáo khoác dài nữ rất phù hợp đến công sở hay dạo phố khi kết hợp với trang phục áo thun nữquần kaki. Những chiếc áo măng tô cũng là item giúp bạn trở nên cá tính và sành điệu hơn khi khoác ngoài áo len nữchân váy ngắn. Nên chú ý đến màu sắc, họa tiết, chất liệu của các lớp trang phục để tổng thể trông hài hòa hơn bạn nhé!

Bộ sưu tập áo khoác phao nữ thời trang tại ZALORA.VN

Thấu hiểu câu hỏi của các bạn về việc mua áo khoác mùa đông nữ ở đâu, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập áo phao nữ 2015 và các sản phẩm áo khoác khác từ các thương hiệu thời trang nữ tên tuổi như The Doll House, Milaross,… Bạn sẽ tha hồ mua sắm áo khoác nữ mùa đông với đa dạng kiểu dáng, màu sắc và chất liệu. Mua sắm hàng hiệu trực tuyến tại ZALORA.VN, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ hoàn hảo như thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả miễn phí nếu không ưng ý sản phẩm. Chỉ cần chọn sản phẩm, bỏ vào giỏ hàng và nhấn nút thanh toán là bạn sẽ nhận được món hàng yêu thích chỉ sau 1-3 ngày làm việc. ZALORA.VN cam kết về phương thức thanh toán an toàn, đảm bảo và nhanh chóng. Hãy click ZALORA.VN để trải nghiệm một phong cách mua sắm trực tuyến hiện đại, tiện lợi nhất và tận hưởng những khuyến mãi và ưu đãi hấp dẫn hàng ngày, hàng tuần bạn nhé!