ÁO KHOáC Nữ: (366 sản phẩm tìm thấy)

 • Áo Khoác Phối Da ZALORA Áo Khoác Phối Da 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA99URSVN-453777":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA99URSVN-453778":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA99URSVN-453779":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA99URSVN-453780":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Blazer Thời Trang ZALORA Áo Khoác Blazer Thời Trang 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA93DRQVN-418833":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93DRQVN-418834":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93DRQVN-418835":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93DRQVN-418836":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 490,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA39IJWVN-479733":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA39IJWVN-479734":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA39IJWVN-479735":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ Ninomaxx Áo Khoác Nữ 1,099,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA54DERVN-469701":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA54DERVN-469702":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA54DERVN-469703":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA54DERVN-469704":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối Da ZALORA Áo Khoác Phối Da 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA98URTVN-453781":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA98URTVN-453782":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA98URTVN-453783":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA98URTVN-453784":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Liền Nón Lót Bông Dorothy Perkins Áo Khoác Liền Nón Lót Bông 2,279,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA32XAHSG-662502":{"price":"2,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA32XAHSG-662503":{"price":"2,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA32XAHSG-662504":{"price":"2,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA32XAHSG-662505":{"price":"2,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA32XAHSG-662506":{"price":"2,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Xòe Dorothy Perkins Áo Khoác Xòe 2,619,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA98ETPSG-677400":{"price":"2,619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA98ETPSG-677401":{"price":"2,619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA98ETPSG-677402":{"price":"2,619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA98ETPSG-677403":{"price":"2,619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA98ETPSG-677404":{"price":"2,619,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ Lovadova Áo Khoác Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO214AA90PGRVN-494367":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối Mắt Xích ZALORA Áo Khoác Phối Mắt Xích 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA78FERVN-422093":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78FERVN-422094":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78FERVN-422095":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78FERVN-422096":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Thể Thao Nike Tech Fleece Funnel Nike Áo Khoác Thể Thao Nike Tech Fleece Funnel 2,929,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE36FRVVN-423173":{"price":"2,929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE36FRVVN-423174":{"price":"2,929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE36FRVVN-423175":{"price":"2,929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE36FRVVN-423176":{"price":"2,929,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Tay Lỡ Loire Áo Khoác Tay Lỡ 1,450,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA77HHMVN-477757":{"price":"1,450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA77HHMVN-477758":{"price":"1,450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Bông Giả Lông Dorothy Perkins Áo Khoác Bông Giả Lông 2,199,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA99ETOSG-677395":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA99ETOSG-677396":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA99ETOSG-677397":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA99ETOSG-677398":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA99ETOSG-677399":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nón Rời La Mode Áo Khoác Nón Rời 279,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA96XUPVN-459851":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ Tay Dài In Việt thy Áo Khoác Nữ Tay Dài In 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA21PNEVN-495100":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA21PNEVN-495101":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA21PNEVN-495102":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nhí DAHLIA Áo Khoác Nhí 279,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA58NNTVN-491128":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Blazer Thời Trang ZALORA Áo Khoác Blazer Thời Trang 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA92DRRVN-418837":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92DRRVN-418838":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92DRRVN-418839":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92DRRVN-418840":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nón Rời La Mode Áo Khoác Nón Rời 279,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA40JSLVN-482549":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA40IJVVN-479730":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA40IJVVN-479731":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA40IJVVN-479732":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kimono Inner Circle Áo Khoác Kimono 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA41PUCVN-495711":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41PUCVN-495712":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA41IJUVN-479727":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA41IJUVN-479728":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA41IJUVN-479729":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da Phối Lông Loire Áo Khoác Da Phối Lông 920,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA78HHLVN-477755":{"price":"920,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA78HHLVN-477756":{"price":"920,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối V Milaross Áo Khoác Phối V 279,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA36OPNVN-492842":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA36OPNVN-492843":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA36OPNVN-492844":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA36OPNVN-492845":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ Ninomaxx Áo Khoác Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA56DEPVN-469693":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA56DEPVN-469694":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA56DEPVN-469695":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA56DEPVN-469696":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kimono In Hoa Girls on Film Áo Khoác Kimono In Hoa 699,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI762AA30EHTSG-722875":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA30EHTSG-722876":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA30EHTSG-722877":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA30EHTSG-722878":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối Sọc La Mode Áo Khoác Phối Sọc 249,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA92FBFVN-473914":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kimono Inner Circle Áo Khoác Kimono 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA43PUAVN-495707":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43PUAVN-495708":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ Thêu Việt thy Áo Khoác Nữ Thêu 279,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA23PNCVN-495095":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA23PNCVN-495096":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Drape Cardigan Something Borrowed Áo Drape Cardigan 549,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA43WGIVN-457186":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Blazer Boxy ZALORA Áo Blazer Boxy 649,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA56FRZVN-474951":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56FRZVN-474952":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56FRZVN-474953":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56FRZVN-474954":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kimono Inner Circle Áo Khoác Kimono 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA40PUDVN-495713":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40PUDVN-495714":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kim Tuyến Amme Áo Khoác Kim Tuyến 170,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA71VPWVN-455827":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Zip Up Something Borrowed Áo Khoác Zip Up 799,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA77SFEVN-449226":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA77SFEVN-449227":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA77SFEVN-449228":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối V Milaross Áo Khoác Phối V 279,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA35OPOVN-492846":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA35OPOVN-492847":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA35OPOVN-492848":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA35OPOVN-492849":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kimono Inner Circle Áo Khoác Kimono 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA42PUBVN-495709":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42PUBVN-495710":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ Ninomaxx Áo Khoác Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA57DEOVN-469689":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA57DEOVN-469690":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA57DEOVN-469691":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA57DEOVN-469692":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ Ninomaxx Áo Khoác Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA61DEKVN-469673":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA61DEKVN-469674":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA61DEKVN-469675":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA61DEKVN-469676":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Oversized In Hoa Something Borrowed Áo Khoác Oversized In Hoa 999,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA77TCGVN-450797":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ Ninomaxx Áo Khoác Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA62DEJVN-469669":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA62DEJVN-469670":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA62DEJVN-469671":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA62DEJVN-469672":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối Mắt Xích ZALORA Áo Khoác Phối Mắt Xích 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA77FESVN-422097":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA77FESVN-422098":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA77FESVN-422099":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA77FESVN-422100":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ Ninomaxx Áo Khoác Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA58DENVN-469685":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA58DENVN-469686":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA58DENVN-469687":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA58DENVN-469688":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA96ZSPVN-463548":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA96ZSPVN-463549":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA96ZSPVN-463550":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA96ZSPVN-463551":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Bomber ZALORA Áo Khoác Bomber 899,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA79FEQVN-422089":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79FEQVN-422090":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79FEQVN-422091":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79FEQVN-422092":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Oversized Lót Trong Nổi Something Borrowed Áo Khoác Oversized Lót Trong Nổi 1,299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA70TCNVN-450804":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nhẹ La Mode Áo Khoác Nhẹ 249,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA93FBEVN-473913":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ Loire Áo Khoác Nữ 1,212,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA73HHQVN-477765":{"price":"1,212,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA73HHQVN-477766":{"price":"1,212,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Something Borrowed Áo Khoác Dáng Dài 999,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA75TCIVN-450799":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da Lovadova Áo Khoác Da 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO214AA92PGPVN-494365":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Blazer Dorothy Perkins Áo Khoác Blazer 1,179,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA62MQVSG-690567":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62MQVSG-690568":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62MQVSG-690569":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62MQVSG-690570":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62MQVSG-690571":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Lửng Tay Dài 15% OFF Izabel London Áo Khoác Lửng Tay Dài 1,599,000 VND GIẢM CÒN 1,360,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA15AHGVN-464637":{"price":"1,599,000","special_price":"1,360,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA15AHGVN-464638":{"price":"1,599,000","special_price":"1,360,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA15AHGVN-464639":{"price":"1,599,000","special_price":"1,360,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA15AHGVN-464640":{"price":"1,599,000","special_price":"1,360,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Áo Khoác Có Nón Phối Bông Dorothy Perkins Áo Khoác Có Nón Phối Bông 2,079,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA00ETNSG-677390":{"price":"2,079,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA00ETNSG-677391":{"price":"2,079,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA00ETNSG-677392":{"price":"2,079,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA00ETNSG-677393":{"price":"2,079,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA00ETNSG-677394":{"price":"2,079,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ Ninomaxx Áo Khoác Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA60DELVN-469677":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA60DELVN-469678":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA60DELVN-469679":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA60DELVN-469680":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối Màu 50% OFF ZALORA Áo Khoác Phối Màu 699,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA48OYTVN-390469":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA48OYTVN-390470":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA48OYTVN-390471":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA48OYTVN-390472":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Khoác Phối Da ZALORA Áo Khoác Phối Da 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA00URRVN-453773":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA00URRVN-453774":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA00URRVN-453775":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA00URRVN-453776":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Viền Chỉ và Đính Kim Loại Tròn Trang Trí Dorothy Perkins Áo Khoác Viền Chỉ và Đính Kim Loại Tròn Trang Trí 2,929,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA61MQWSG-690572":{"price":"2,929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61MQWSG-690573":{"price":"2,929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61MQWSG-690574":{"price":"2,929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61MQWSG-690575":{"price":"2,929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61MQWSG-690576":{"price":"2,929,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Petite Mono Duster Miss Selfridge Áo Khoác Petite Mono Duster 1,299,000 VND
  Kích cỡ 4 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA80DEXSG-721103":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA80DEXSG-721104":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA80DEXSG-721105":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA80DEXSG-721106":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA80DEXSG-721107":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA80DEXSG-721108":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Đính Cườm Boucle Miss Selfridge Áo Khoác Đính Cườm Boucle 1,299,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA81DEWSG-721098":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA81DEWSG-721099":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA81DEWSG-721100":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA81DEWSG-721101":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA81DEWSG-721102":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Blazer Boxy ZALORA Áo Blazer Boxy 649,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA55FSAVN-474955":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA55FSAVN-474956":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA55FSAVN-474957":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA55FSAVN-474958":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da Something Borrowed Áo Khoác Da 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA89DVQVN-419110":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89DVQVN-419111":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89DVQVN-419112":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89DVQVN-419113":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Giả Da Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Giả Da 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA41WGKVN-457188":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41WGKVN-457189":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41WGKVN-457190":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Họa Tiết Houndstood Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Họa Tiết Houndstood 599,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA28NVRVN-439576":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ Ninomaxx Áo Khoác Nữ 1,099,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA55DEQVN-469697":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA55DEQVN-469698":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA55DEQVN-469699":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA55DEQVN-469700":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ Ninomaxx Áo Khoác Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA59DEMVN-469681":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA59DEMVN-469682":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA59DEMVN-469683":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA59DEMVN-469684":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Dài 49% OFF ZALORA Áo Kiểu Tay Dài 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA49MLIVN-385589":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011AA49MLIVN-385590":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011AA49MLIVN-385591":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011AA49MLIVN-385592":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Khoác Viền Cổ Tay Milaross Áo Khoác Viền Cổ Tay 279,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA41EJYVN-472814":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA41EJYVN-472815":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA41EJYVN-472816":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA41EJYVN-472817":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Công Sở 20% OFF ZALORA Áo Khoác Công Sở 799,000 VND GIẢM CÒN 639,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA41WUWVN-405079":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA41WUWVN-405080":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA41WUWVN-405081":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA41WUWVN-405082":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Caro Dáng Ngắn Loire Áo Caro Dáng Ngắn 1,625,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA80HHJVN-477751":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA80HHJVN-477752":{"price":"1,625,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Blazer Dorothy Perkins Áo Khoác Blazer 1,179,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA63MQUSG-690562":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63MQUSG-690563":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63MQUSG-690564":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63MQUSG-690565":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63MQUSG-690566":{"price":"1,179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dệt Hình Thoi Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dệt Hình Thoi 799,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA65TCSVN-450809":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Caridgan Phối Da ZALORA Áo Khoác Caridgan Phối Da 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA67AAMVN-410892":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67AAMVN-410893":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67AAMVN-410894":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67AAMVN-410895":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối Lông Cổ River Island Áo Khoác Phối Lông Cổ 4,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA88LWPSG-689288":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA88LWPSG-689289":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA88LWPSG-689290":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA88LWPSG-689291":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA88LWPSG-689292":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kimono Phối Ren Something Borrowed Áo Khoác Kimono Phối Ren 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA16WLFVN-457472":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA16WLFVN-457473":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA16WLFVN-457474":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Caro Dáng Dài Loire Áo Khoác Caro Dáng Dài 1,645,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA76HHNVN-477759":{"price":"1,645,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA76HHNVN-477760":{"price":"1,645,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Khóa Kéo Something Borrowed Áo Khoác Khóa Kéo 799,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA78SFDVN-449223":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA78SFDVN-449224":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA78SFDVN-449225":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dạ Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Dạ Có Nón 4,999,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA97AEKSG-669606":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA97AEKSG-669607":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA97AEKSG-669608":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA97AEKSG-669609":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Họa Tiết Houndstood Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Họa Tiết Houndstood 599,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA30NVPVN-439574":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Hai Túi Thắt Eo DAHLIA Áo Măng Tô Hai Túi Thắt Eo 738,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA50ENLVN-472989":{"price":"738,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA50ENLVN-472990":{"price":"738,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA50ENLVN-472991":{"price":"738,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA50ENLVN-472992":{"price":"738,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Bomber ZALORA Áo Khoác Bomber 899,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA80FEPVN-422085":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80FEPVN-422086":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80FEPVN-422087":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80FEPVN-422088":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kimono Krystal Factorie Áo Khoác Kimono Krystal 699,000 VND
  Kích cỡ S/M M/L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FA502AA29UZMSG-705516":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA29UZMSG-705517":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kimono Tua Rua 40% OFF Something Borrowed Áo Khoác Kimono Tua Rua 449,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA57SBEVN-397106":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA57SBEVN-397107":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Khoác Kẻ Loire Áo Khoác Kẻ 1,650,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA79HHKVN-477753":{"price":"1,650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA79HHKVN-477754":{"price":"1,650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da 30% OFF Dorothy Perkins Áo Khoác Da 2,879,000 VND GIẢM CÒN 2,019,000 VND Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA58OCNSG-643438":{"price":"2,879,000","special_price":"2,019,000","saving_percentage":"30%"},"DO016AA58OCNSG-643439":{"price":"2,879,000","special_price":"2,019,000","saving_percentage":"30%"},"DO016AA58OCNSG-643440":{"price":"2,879,000","special_price":"2,019,000","saving_percentage":"30%"},"DO016AA58OCNSG-643441":{"price":"2,879,000","special_price":"2,019,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Khoác Biker 45% OFF ZALORA Áo Khoác Biker 1,099,000 VND GIẢM CÒN 609,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA88RKPVN-395990":{"price":"1,099,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"45%"},"ZA011AA88RKPVN-395991":{"price":"1,099,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"45%"},"ZA011AA88RKPVN-395992":{"price":"1,099,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"45%"},"ZA011AA88RKPVN-395993":{"price":"1,099,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"45%"}}}
 • Áo Khoác Boyfriend Something Borrowed Áo Khoác Boyfriend 649,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA16VVVVN-456300":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Something Borrowed Áo Khoác Cardigan 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA27NVSVN-439577":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA27NVSVN-439578":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA27NVSVN-439579":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kẻ Sọc Miss Selfridge Áo Khoác Kẻ Sọc 1,499,000 VND
  Kích cỡ 4 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA79DEYSG-721109":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA79DEYSG-721110":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA79DEYSG-721111":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA79DEYSG-721112":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA79DEYSG-721113":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA79DEYSG-721114":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA97ZSOVN-463544":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA97ZSOVN-463545":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA97ZSOVN-463546":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA97ZSOVN-463547":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Something Borrowed Áo Khoác Cardigan 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA26NVTVN-439580":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA26NVTVN-439581":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA26NVTVN-439582":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác In Họa Tiết Thổ Cẩm Something Borrowed Áo Khoác In Họa Tiết Thổ Cẩm 599,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA74TCJVN-450800":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Kẻ Sọc 19% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Kẻ Sọc 569,000 VND GIẢM CÒN 459,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA11BDOVN-413633":{"price":"569,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Something Borrowed Áo Khoác Dáng Dài 999,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA76TCHVN-450798":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kimono Krystal Factorie Áo Khoác Kimono Krystal 699,000 VND
  Kích cỡ S/M M/L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FA502AA27UZOSG-705520":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA27UZOSG-705521":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Họa Tiết Houndstood Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Họa Tiết Houndstood 599,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA29NVQVN-439575":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Blazer Inner Circle Áo Khoác Blazer 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA95YVOVN-461723":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA95YVOVN-461724":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA95YVOVN-461725":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da Phối Mắt Xích 20% OFF Something Borrowed Áo Khoác Da Phối Mắt Xích 899,000 VND GIẢM CÒN 719,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA53NXQVN-388635":{"price":"899,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA53NXQVN-388636":{"price":"899,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA53NXQVN-388634":{"price":"899,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Cổ Lá Sen Tay Lỡ Loire Áo Khoác Cổ Lá Sen Tay Lỡ 1,400,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA23ZROVN-463465":{"price":"1,400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA23ZROVN-463466":{"price":"1,400,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kiểu Cổ Tròn ZALORA Áo Khoác Kiểu Cổ Tròn 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA44EULVN-421392":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA44EULVN-421393":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA44EULVN-421394":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA44EULVN-421395":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo khoác nữ – Cho trang phục thêm phần cá tính

Áo khoác nữ cũng là một trong những item được phái đẹp săn lùng vì có thể giúp hoàn thiện hơn cho bộ trang phục của mình. Những kiểu áo khoác lửng nữ, áo khoác nữ kaki, áo khoác da nữ Hàn Quốc, áo khoác dáng dài nữ sành điệu để vừa giữ ấm trong thời tiết lạnh, vừa tạo nên dấu ấn thời trang đầy ấn tượng cho chính mình. Thời trang luôn biến động nên các loại áo khoác nữ cũng trở nên đa dạng hơn về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu cho phái đẹp tha hồ lựa chọn.

Phối áo khoác nữ đẹp với trang phục thích hợp để trông năng động hơn

Những kiểu áo khoác nữ đẹp không chỉ giúp các bạn nữ tự tin diện vào bất cứ dịp nào mà còn có thể kết hợp thoải mái với áo thunquần kaki nữ hoặc chân váy ngắn. Tuy nhiên, bạn nên chú ý đến sự tương thích về màu sắc, chất liệu của các kiểu áo khoác nữ với trang phục mặc bên trong để không “lạc tông” và luôn cảm thấy dễ chịu trong mọi thời tiết nhé!

Áo khoác nữ giá rẻ tại ZALORA.VN

Nhiều shop áo khoác nữ đã mọc lên nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của phái đẹp. Ngày nay, bạn không cần phải đi xa mà có thể mua áo khoác nữ trực tuyến tại ZALORA.VN. Nắm bắt được những xu hướng thời trang thay đổi không ngừng, ZALORA.VN mang đến cho các bạn gái trẻ sành điệu những các kiểu áo khoác nữ đẹp trong nước và quốc tế. Bạn có thể tìm thấy các mẫu áo khoác nữ đẹp với bất kỳ chất liệu, kiểu dáng nào từ các thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam và quốc tế như Milaross, LA BELLE, River Island,... Mua sắm hàng hiệu trực tuyến tại ZALORA Việt Nam, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ hoàn hảo với dịch vụ thanh toán tiền khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả hàng miễn phí. Hãy mua sắm ngay những sản phẩm áo khoác nữ 2015 tại ZALORA.VN để tận hưởng những khuyến mãi và ưu đãi hấp dẫn nhất bạn nhé.