Mua ÁO KHOáC: (184 sản phẩm tìm thấy)

 • Áo Khoác Cardigan Something Borrowed Áo Khoác Cardigan 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA48SBNVN-397123":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA48SBNVN-397124":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác In Họa Tiết ZALORA Áo Khoác In Họa Tiết 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA46OYVVN-390477":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46OYVVN-390478":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46OYVVN-390479":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46OYVVN-390480":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Something Borrowed Áo Khoác Cardigan 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA47SBOVN-397125":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA47SBOVN-397126":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Họa Tiết Kim Cương Dorothy Perkins Áo Khoác Họa Tiết Kim Cương 1,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA37TQSSG-557267":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37TQSSG-557268":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37TQSSG-557269":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37TQSSG-557270":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37TQSSG-557271":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Biker ZALORA Áo Khoác Biker 1,099,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA88RKPVN-395990":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88RKPVN-395991":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88RKPVN-395992":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88RKPVN-395993":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Phối Da Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Phối Da 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA56SBFVN-397108":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA56SBFVN-397109":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Something Borrowed Áo Khoác Cardigan 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA51SBKVN-397117":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51SBKVN-397118":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Phối Da Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Phối Da 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA55SBGVN-397110":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA55SBGVN-397111":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối Màu ZALORA Áo Khoác Phối Màu 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA47OYUVN-390473":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47OYUVN-390474":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47OYUVN-390475":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47OYUVN-390476":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Something Borrowed Áo Khoác Cardigan 349,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA50SBLVN-397119":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50SBLVN-397120":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dạ Kẻ Khuy Đen Loire Áo Dạ Kẻ Khuy Đen 1,300,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA25ERIVN-421304":{"price":"1,300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA25ERIVN-421305":{"price":"1,300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kimono In Hoa Dorothy Perkins Áo Khoác Kimono In Hoa 749,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA49TQGSG-557207":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA49TQGSG-557208":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA49TQGSG-557209":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA49TQGSG-557210":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA49TQGSG-557211":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối Màu ZALORA Áo Khoác Phối Màu 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA48OYTVN-390469":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48OYTVN-390470":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48OYTVN-390471":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48OYTVN-390472":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ S M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA27YPOVN-408609":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA27YPOVN-408610":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA27YPOVN-408611":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA27YPOVN-408612":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA27YPOVN-408613":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da Loire Áo Khoác Da 1,410,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA22ERLVN-421310":{"price":"1,410,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA22ERLVN-421311":{"price":"1,410,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dạ Kẻ Đính Nơ Loire Áo Dạ Kẻ Đính Nơ 1,293,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA24ERJVN-421306":{"price":"1,293,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA24ERJVN-421307":{"price":"1,293,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kimono Tua Rua Something Borrowed Áo Khoác Kimono Tua Rua 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA57SBEVN-397106":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA57SBEVN-397107":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón La Mode Áo Khoác Có Nón 239,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA67FMUVN-422661":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón Có Tay AKLouis BAMBO Áo Khoác Có Nón Có Tay AKLouis 555,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BA003AA33FGKVN-422268":{"price":"555,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA33FGKVN-422269":{"price":"555,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA33FGKVN-422270":{"price":"555,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Họa Tiết Kim Cương Dorothy Perkins Áo Khoác Họa Tiết Kim Cương 1,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA38TQRSG-557262":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA38TQRSG-557263":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA38TQRSG-557264":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA38TQRSG-557265":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA38TQRSG-557266":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Không Nón Có Tay AKballFree BAMBO Áo Khoác Không Nón Có Tay AKballFree 575,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BA003AA32FGLVN-422271":{"price":"575,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA32FGLVN-422272":{"price":"575,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA32FGLVN-422273":{"price":"575,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khỉ Vạt Tròn Rosa Bella Áo Khỉ Vạt Tròn 886,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO261AA34TGVVN-399200":{"price":"886,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA34TGVVN-399201":{"price":"886,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA34TGVVN-399202":{"price":"886,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nhẹ La Mode Áo Khoác Nhẹ 249,000 VND
  Kích cỡ XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA37BOCVN-414498":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Tay Dài Phối Màu Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Tay Dài Phối Màu 349,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA53SBIVN-397114":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo khoác Kimono Dorothy Perkins Áo khoác Kimono 699,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA65NZMSG-544929":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65NZMSG-544930":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65NZMSG-544931":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65NZMSG-544932":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65NZMSG-544933":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Cổ Tròn Amme Đầm Ren Cổ Tròn 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA57XNMVN-406563":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA57XNMVN-406564":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA57XNMVN-406565":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ S M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA26YPPVN-408614":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA26YPPVN-408615":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA26YPPVN-408616":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA26YPPVN-408617":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA26YPPVN-408618":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón La Mode Áo Khoác Có Nón 239,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA66FMVVN-422662":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Izabel London Áo Khoác Len 1,299,000 VND
  Kích cỡ 6 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA99XLWVN-406479":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA99XLWVN-406480":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA99XLWVN-406481":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA99XLWVN-406482":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Không Nón Có Tay AKballLoui BAMBO Áo Khoác Không Nón Có Tay AKballLoui 575,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BA003AA31FGMVN-422274":{"price":"575,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA31FGMVN-422275":{"price":"575,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA31FGMVN-422276":{"price":"575,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Izabel London Áo Khoác Len 1,199,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA00XLVVN-406475":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA00XLVVN-406476":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA00XLVVN-406477":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA00XLVVN-406478":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len In Họa Tiết Mango Áo Khoác Len In Họa Tiết 1,999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA05QUOVN-394599":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05QUOVN-394600":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05QUOVN-394601":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05QUOVN-394602":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05QUOVN-394603":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu In Hoa Dorothy Perkins Áo Kiểu In Hoa 1,299,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA61NZQSG-544949":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61NZQSG-544950":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61NZQSG-544951":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61NZQSG-544952":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61NZQSG-544953":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Tay Dài Phối Màu Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Tay Dài Phối Màu 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA54SBHVN-397112":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA54SBHVN-397113":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón Việt thy Áo Khoác Có Nón 279,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA95EKUVN-420763":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA95EKUVN-420764":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối Ren Milaross Áo Khoác Phối Ren 279,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA50UDHVN-400784":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA50UDHVN-400785":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA50UDHVN-400786":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA50UDHVN-400787":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Blazer 20% OFF EZRA by ZALORA Áo Khoác Blazer 699,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA48VQXVN-362471":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA48VQXVN-362472":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA48VQXVN-362473":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA48VQXVN-362474":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Da Phối Mắt Xích Something Borrowed Áo Khoác Da Phối Mắt Xích 899,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA53NXQVN-388634":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA53NXQVN-388635":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA53NXQVN-388636":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Blazer In Hoa New Look Áo Khoác Blazer In Hoa 1,049,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA77RHEVN-395634":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA77RHEVN-395635":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA77RHEVN-395636":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA77RHEVN-395637":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA77RHEVN-395638":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Họa Tiết Izabel London Áo Khoác Dáng Dài Họa Tiết 2,199,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA95XMAVN-406495":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA95XMAVN-406496":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA95XMAVN-406497":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA95XMAVN-406498":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón Có Tay AKMou BAMBO Áo Khoác Có Nón Có Tay AKMou 555,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BA003AA34FGJVN-422265":{"price":"555,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA34FGJVN-422266":{"price":"555,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA34FGJVN-422267":{"price":"555,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ S XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA28YPNVN-408604":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA28YPNVN-408605":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA28YPNVN-408606":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA28YPNVN-408607":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA28YPNVN-408608":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Hoa Milaross Áo Khoác Hoa 269,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA45UDMVN-400804":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA45UDMVN-400805":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA45UDMVN-400806":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA45UDMVN-400807":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Jeans Nữ TT Jeans Áo Jeans Nữ 650,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA53FAWVN-375753":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA53FAWVN-375754":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA53FAWVN-375755":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dày Họa Tiết Izabel London Áo Khoác Dày Họa Tiết 2,199,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA94XMBVN-406499":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA94XMBVN-406500":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA94XMBVN-406501":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA94XMBVN-406502":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Blazer Boyfriend Dorothy Perkins Áo Khoác Blazer Boyfriend 1,299,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA36FDVSG-525984":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA36FDVSG-525985":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA36FDVSG-525986":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA36FDVSG-525987":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA36FDVSG-525988":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ S XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA25YPQVN-408619":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA25YPQVN-408620":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA25YPQVN-408621":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA25YPQVN-408622":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA25YPQVN-408623":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da Biker Dorothy Perkins Áo Khoác Da Biker 2,399,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA39TQQSG-557257":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA39TQQSG-557258":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA39TQQSG-557259":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA39TQQSG-557260":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA39TQQSG-557261":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Lửng Izabel London Áo Khoác Lửng 699,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA92QRFVN-394381":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA92QRFVN-394382":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA92QRFVN-394383":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA92QRFVN-394384":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kimono Lông Vũ River Island Áo Khoác Kimono Lông Vũ 1,799,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA49LYGSG-540695":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA49LYGSG-540696":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA49LYGSG-540697":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Crop Top Cổ V River Island Áo Crop Top Cổ V 949,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA50LYFSG-540690":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA50LYFSG-540691":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA50LYFSG-540692":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA50LYFSG-540693":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA50LYFSG-540694":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Izabel London Áo Khoác Dáng Dài 2,399,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA94QRDVN-394373":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA94QRDVN-394374":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA94QRDVN-394375":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA94QRDVN-394376":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Jean Nữ The Blues Áo Khoác Jean Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA29YPMVN-408602":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA29YPMVN-408603":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kimono In Hoa New Look Áo Khoác Kimono In Hoa 599,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA84RGXVN-395600":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA84RGXVN-395601":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA84RGXVN-395602":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA84RGXVN-395603":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA84RGXVN-395604":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón Việt thy Áo Khoác Có Nón 359,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA90VVXVN-403318":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA90VVXVN-403319":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối Lưới 30% OFF EZRA by ZALORA Áo Khoác Phối Lưới 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA19PEUVN-347810":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA19PEUVN-347811":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA19PEUVN-347812":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA19PEUVN-347813":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Khoác In Kẻ Ngang Material Girl Áo Khoác In Kẻ Ngang 949,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA57KHQSG-537285":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA57KHQSG-537286":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA57KHQSG-537287":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA57KHQSG-537288":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA57KHQSG-537289":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Dáng Dài Izabel London Áo Khoác Len Dáng Dài 1,299,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA97XLYVN-406487":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA97XLYVN-406488":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA97XLYVN-406489":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA97XLYVN-406490":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kiểu ZALORA Áo Khoác Kiểu 1,099,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA06OHDVN-389245":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06OHDVN-389246":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06OHDVN-389247":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06OHDVN-389248":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Vest Lửng Dạ Mỏng Izabel London Áo Vest Lửng Dạ Mỏng 999,000 VND
  Kích cỡ 6 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA90QRHVN-394389":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA90QRHVN-394390":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA90QRHVN-394391":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA90QRHVN-394392":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Vest Lửng Dạ Mỏng Izabel London Áo Vest Lửng Dạ Mỏng 899,000 VND
  Kích cỡ 6 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA85ZGOVN-409710":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA85ZGOVN-409711":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA85ZGOVN-409712":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Hoa Milaross Áo Khoác Hoa 269,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA46UDLVN-400800":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA46UDLVN-400801":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA46UDLVN-400802":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA46UDLVN-400803":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Lửng Giả Jean Milaross Áo Khoác Lửng Giả Jean 249,000 VND
  Kích cỡ S XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA44UDNVN-400808":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA44UDNVN-400809":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA44UDNVN-400810":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA44UDNVN-400811":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Vải Tweed 30% OFF EZRA by ZALORA Áo Khoác Vải Tweed 899,000 VND GIẢM CÒN 629,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA20LYDVN-340522":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA20LYDVN-340523":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA20LYDVN-340524":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA20LYDVN-340525":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Khoác Nữ Sơn Nguyễn Áo Khoác Nữ 239,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA98PXTVN-392748":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA98PXTVN-392749":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA98PXTVN-392750":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA98PXTVN-392751":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Vải Tweed 30% OFF EZRA by ZALORA Áo Khoác Vải Tweed 899,000 VND GIẢM CÒN 629,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA19LYEVN-340526":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA19LYEVN-340527":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA19LYEVN-340528":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA19LYEVN-340529":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Khoác Da In Họa Tiết EZRA by ZALORA Áo Khoác Da In Họa Tiết 949,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA32UFBVN-359352":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA32UFBVN-359353":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA32UFBVN-359354":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA32UFBVN-359355":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ Sơn Nguyễn Áo Khoác Nữ 249,500 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA00PXRVN-392740":{"price":"249,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA00PXRVN-392741":{"price":"249,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA00PXRVN-392742":{"price":"249,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA00PXRVN-392743":{"price":"249,500","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Xếp Ly Eo Milaross Áo Khoác Xếp Ly Eo 289,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA04VQPVN-369277":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA04VQPVN-369278":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA04VQPVN-369279":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA04VQPVN-373156":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Jeans Wash Lola Skye Áo Khoác Jeans Wash 1,569,000 VND
  Kích cỡ 8 10 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA94RGNVN-395550":{"price":"1,569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA94RGNVN-395551":{"price":"1,569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA94RGNVN-395552":{"price":"1,569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA94RGNVN-395553":{"price":"1,569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA94RGNVN-395554":{"price":"1,569,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da In Họa Tiết 20% OFF EZRA by ZALORA Áo Khoác Da In Họa Tiết 949,000 VND GIẢM CÒN 759,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA33UFAVN-359348":{"price":"949,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA33UFAVN-359349":{"price":"949,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA33UFAVN-359350":{"price":"949,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA33UFAVN-359351":{"price":"949,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Blazer 20% OFF EZRA by ZALORA Áo Khoác Blazer 699,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA45VRAVN-362483":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA45VRAVN-362484":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA45VRAVN-362485":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA45VRAVN-362486":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Nữ Sơn Nguyễn Áo Khoác Nữ 249,500 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA96PXVVN-392756":{"price":"249,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA96PXVVN-392757":{"price":"249,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA96PXVVN-392758":{"price":"249,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA96PXVVN-392759":{"price":"249,500","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Blazer 20% OFF EZRA by ZALORA Áo Khoác Blazer 699,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA46VQZVN-362479":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA46VQZVN-362480":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA46VQZVN-362481":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA46VQZVN-362482":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Ren 20% OFF EZRA by ZALORA Áo Khoác Ren 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA82RLXVN-352716":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA82RLXVN-352717":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA82RLXVN-352718":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA82RLXVN-352719":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Blazer Mango Áo Khoác Blazer 1,799,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA34UCZVN-365864":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34UCZVN-365865":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34UCZVN-365866":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34UCZVN-365867":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34UCZVN-365868":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Túi Kiểu Milaross Áo Khoác Túi Kiểu 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA20PPFVN-392042":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA20PPFVN-392043":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA20PPFVN-392044":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA20PPFVN-392045":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Vest Lửng Dạ Mỏng Kẻ Ngang Izabel London Áo Vest Lửng Dạ Mỏng Kẻ Ngang 899,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA87QRKVN-394401":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA87QRKVN-394402":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA87QRKVN-394403":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA87QRKVN-394404":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Tay Dài Milaross Áo Khoác Tay Dài 279,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA18PPHVN-392050":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA18PPHVN-392051":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA18PPHVN-392052":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA18PPHVN-392053":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Mango Áo Khoác Cardigan 999,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA29XNQVN-372375":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29XNQVN-372376":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29XNQVN-372377":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Lửng Giả Jean Milaross Áo Khoác Lửng Giả Jean 249,000 VND
  Kích cỡ S XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA43UDOVN-400812":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA43UDOVN-400813":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA43UDOVN-400814":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA43UDOVN-400815":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác In Hoa Phối Sọc 30% OFF EZRA by ZALORA Áo Khoác In Hoa Phối Sọc 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA20PETVN-347806":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA20PETVN-347807":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA20PETVN-347808":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA20PETVN-347809":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Khoác Blazer EZRA by ZALORA Áo Khoác Blazer 699,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA47VQYVN-362475":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47VQYVN-362476":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47VQYVN-362477":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA47VQYVN-362478":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cổ Thuyền Mango Áo Thun Cổ Thuyền 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA71LVCVN-384410":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA71LVCVN-384411":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA71LVCVN-384412":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA71LVCVN-384413":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Túi Kiểu Milaross Áo Khoác Túi Kiểu 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA21PPEVN-392038":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA21PPEVN-392039":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA21PPEVN-392040":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA21PPEVN-392041":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối Nút Milaross Áo Khoác Phối Nút 279,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA43POIVN-391950":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA43POIVN-391951":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA43POIVN-391952":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA43POIVN-391953":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Lửng Tay Ngắn Nút Kiểu Milaross Áo Khoác Lửng Tay Ngắn Nút Kiểu 249,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA26IXXVN-378816":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA26IXXVN-378817":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA26IXXVN-378818":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA26IXXVN-378819":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Xếp Li Origami 30% OFF EZRA by ZALORA Áo Khoác Xếp Li Origami 799,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA18PEVVN-347814":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA18PEVVN-347815":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA18PEVVN-347816":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA18PEVVN-347817":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Blazer Dài Tay Cổ Điển Any Boutique Blazer Dài Tay Cổ Điển 240,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN611AA06BGFVN-301006":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN611AA06BGFVN-301007":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN611AA06BGFVN-301008":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN611AA06BGFVN-301009":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Jeans Mango Áo Khoác Jeans 999,000 VND
  Kích cỡ M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA83UIUVN-366482":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83UIUVN-366483":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83UIUVN-366484":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83UIUVN-366485":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83UIUVN-366486":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cổ  Phối Hạt Milaross Áo Khoác Cổ  Phối Hạt 269,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA42UDPVN-400816":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA42UDPVN-400817":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA42UDPVN-400818":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA42UDPVN-400819":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối Ren Milaross Áo Khoác Phối Ren 279,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA51UDGVN-400780":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA51UDGVN-400781":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA51UDGVN-400782":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA51UDGVN-400783":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Vest Nữ EZRA by ZALORA Áo Vest Nữ 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA80RLZVN-352724":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80RLZVN-352725":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80RLZVN-352726":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80RLZVN-352727":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Vest Nữ EZRA by ZALORA Áo Vest Nữ 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA81RLYVN-352720":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA81RLYVN-352721":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA81RLYVN-352722":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA81RLYVN-352723":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dài Mango Áo Khoác Dài 2,499,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA84UITVN-366478":{"price":"2,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA84UITVN-366479":{"price":"2,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA84UITVN-366480":{"price":"2,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA84UITVN-372555":{"price":"2,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA84UITVN-366481":{"price":"2,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Túi Kiểu Milaross Áo Khoác Túi Kiểu 229,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA23PPCVN-392030":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA23PPCVN-392031":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA23PPCVN-392032":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA23PPCVN-392033":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo khoác nữ – Cho trang phục thêm phần cá tính

Áo khoác nữ cũng là một trong những item được phái đẹp săn lùng vì có thể giúp hoàn thiện hơn cho bộ trang phục của mình. Những kiểu áo khoác lửng nữ, áo khoác nữ kaki, áo khoác da nữ Hàn Quốc, áo khoác dáng dài nữ sành điệu để vừa giữ ấm trong thời tiết lạnh, vừa tạo nên dấu ấn thời trang đầy ấn tượng cho chính mình. Thời trang luôn biến động nên các loại áo khoác nữ cũng trở nên đa dạng hơn về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu cho phái đẹp tha hồ lựa chọn.

Phối áo khoác nữ đẹp với trang phục thích hợp để trông năng động hơn

Những kiểu áo khoác nữ đẹp không chỉ giúp các bạn nữ tự tin diện vào bất cứ dịp nào mà còn có thể kết hợp thoải mái với áo thunquần kaki nữ hoặc chân váy ngắn. Tuy nhiên, bạn nên chú ý đến sự tương thích về màu sắc, chất liệu của các kiểu áo khoác nữ với trang phục mặc bên trong để không “lạc tông” và luôn cảm thấy dễ chịu trong mọi thời tiết nhé!

Áo khoác nữ giá rẻ tại ZALORA.VN

Nhiều shop áo khoác nữ đã mọc lên nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của phái đẹp. Ngày nay, bạn không cần phải đi xa mà có thể mua áo khoác nữ trực tuyến tại ZALORA.VN. Nắm bắt được những xu hướng thời trang thay đổi không ngừng, ZALORA.VN mang đến cho các bạn gái trẻ sành điệu những các kiểu áo khoác nữ đẹp trong nước và quốc tế. Bạn có thể tìm thấy các mẫu áo khoác nữ đẹp với bất kỳ chất liệu, kiểu dáng nào từ các thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam và quốc tế như Milaross, LA BELLE, River Island,... Mua sắm hàng hiệu trực tuyến tại ZALORA Việt Nam, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ hoàn hảo với dịch vụ thanh toán tiền khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả hàng miễn phí và hoàn tiền mặt. Hãy mua sắm ngay những sản phẩm áo khoác nữ 2014 tại ZALORA.VN để tận hưởng những khuyến mãi và ưu đãi hấp dẫn nhất bạn nhé.