263 sản phẩm tìm thấy

 • Áo Khoác Da Something Borrowed Áo Khoác Da 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA88DVRVN-419114":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA88DVRVN-419115":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA88DVRVN-419116":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA88DVRVN-419117":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da ZALORA Áo Khoác Da 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA74BQNVN-414731":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74BQNVN-414732":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74BQNVN-414733":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74BQNVN-414734":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Oversized Something Borrowed Áo Khoác Oversized 549,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA97LYWVN-435257":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA97LYWVN-435258":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA97LYWVN-435259":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Caridgan Phối Da ZALORA Áo Khoác Caridgan Phối Da 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA67AAMVN-410892":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67AAMVN-410893":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67AAMVN-410894":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67AAMVN-410895":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Họa Tiết Houndstood Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Họa Tiết Houndstood 599,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA29NVQVN-439575":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da Something Borrowed Áo Khoác Da 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA89DVQVN-419110":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89DVQVN-419111":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89DVQVN-419112":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89DVQVN-419113":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kiểu ZALORA Áo Khoác Kiểu 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA73BQOVN-414735":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73BQOVN-414736":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73BQOVN-414737":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73BQOVN-414738":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dạ Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Dạ Có Nón 4,999,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA97AEKSG-669606":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA97AEKSG-669607":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA97AEKSG-669608":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA97AEKSG-669609":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Viền Cổ Và Túi Milaross Áo Khoác Viền Cổ Và Túi 279,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA92TYTVN-452322":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA92TYTVN-452323":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA92TYTVN-452324":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA92TYTVN-452325":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Họa Tiết Tua Rua Izabel London Áo Khoác Họa Tiết Tua Rua 1,099,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA42MAZVN-435511":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Oversized Something Borrowed Áo Khoác Oversized 549,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA98LYVVN-435254":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA98LYVVN-435255":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA98LYVVN-435256":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Mũ New Look Áo Khoác Có Mũ 1,609,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA08KXNVN-432959":{"price":"1,609,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA08KXNVN-432960":{"price":"1,609,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA08KXNVN-432961":{"price":"1,609,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA08KXNVN-432962":{"price":"1,609,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA08KXNVN-432963":{"price":"1,609,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Viền Tua Rua Loire Áo Khoác Viền Tua Rua 1,182,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA33RVIVN-448220":{"price":"1,182,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA33RVIVN-448221":{"price":"1,182,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cổ Vest Khóa Kéo Không Tay Something Borrowed Áo Khoác Cổ Vest Khóa Kéo Không Tay 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA32LXNVN-435167":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA32LXNVN-435168":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ Ninomaxx Áo Khoác Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA95VLCVN-455334":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA95VLCVN-455335":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA95VLCVN-455336":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA95VLCVN-455337":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Tay Dài Milaross Áo Khoác Tay Dài 279,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA03NLCVN-438517":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA03NLCVN-438518":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA03NLCVN-438519":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA03NLCVN-438520":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cổ Vest Khóa Kéo Không Tay Something Borrowed Áo Khoác Cổ Vest Khóa Kéo Không Tay 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA33LXMVN-435165":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33LXMVN-435166":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón Izabel London Áo Khoác Có Nón 1,499,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA41MBAVN-435512":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA41MBAVN-435513":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA41MBAVN-435514":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA41MBAVN-435515":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da Dorothy Perkins Áo Khoác Da 2,879,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA58OCNSG-643438":{"price":"2,879,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58OCNSG-643439":{"price":"2,879,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58OCNSG-643440":{"price":"2,879,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58OCNSG-643441":{"price":"2,879,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Họa Tiết Houndstood Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Họa Tiết Houndstood 599,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA30NVPVN-439574":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón Việt thy Áo Khoác Có Nón 359,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA35QUIVN-445744":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA35QUIVN-445745":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Something Borrowed Áo Khoác Cardigan 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA52SBJVN-397115":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA52SBJVN-397116":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Vest Lửng Dây Kéo Izabel London Áo Vest Lửng Dây Kéo 1,399,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA89MDAVN-435718":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA89MDAVN-435719":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA89MDAVN-435720":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA89MDAVN-435721":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Boyfriend Phối Lưới Something Borrowed Áo Khoác Boyfriend Phối Lưới 499,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA48WMXVN-404453":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA48WMXVN-404454":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phao LA BELLE Áo Khoác Phao 875,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA21WHEVN-457232":{"price":"875,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA017AA21WHEVN-457233":{"price":"875,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Izabel London Áo Khoác Len 1,399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA86MDDVN-435730":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Cài Nút Amme Áo Khoác Len Cài Nút 170,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA76VPRVN-455822":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Caridgan Phối Da ZALORA Áo Khoác Caridgan Phối Da 549,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA66AANVN-410896":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA66AANVN-410897":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA66AANVN-410898":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA66AANVN-410899":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Túi Milaross Áo Khoác Có Túi 339,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA95TYQVN-452310":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA95TYQVN-452311":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA95TYQVN-452312":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA95TYQVN-452313":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ Việt thy Áo Khoác Nữ 269,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA33QUKVN-445749":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA33QUKVN-445750":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA33QUKVN-445751":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Viền Cổ Và Túi Milaross Áo Khoác Viền Cổ Và Túi 279,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA93TYSVN-452318":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA93TYSVN-452319":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA93TYSVN-452320":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA93TYSVN-452321":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Caridgan Phối Da ZALORA Áo Khoác Caridgan Phối Da 549,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA65AAOVN-410900":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA65AAOVN-410901":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA65AAOVN-410902":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA65AAOVN-410903":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Blazer Dài Tay New Look Áo Khoác Blazer Dài Tay 1,279,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA10KXLVN-432949":{"price":"1,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA10KXLVN-432950":{"price":"1,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA10KXLVN-432951":{"price":"1,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA10KXLVN-432952":{"price":"1,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA10KXLVN-432953":{"price":"1,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dài CATWALK88 Áo Khoác Dài 1,999,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA47FGESG-622606":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA47FGESG-622607":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA47FGESG-622608":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA47FGESG-622609":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Cài Nút Amme Áo Khoác Len Cài Nút 170,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA77VPQVN-455821":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Denim CATWALK88 Áo Khoác Denim 1,799,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA48FGDSG-622602":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA48FGDSG-622603":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA48FGDSG-622604":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA48FGDSG-622605":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Tay Dài Milaross Áo Cổ Tròn Tay Dài 279,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA23NKIVN-438449":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA23NKIVN-438450":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA23NKIVN-438451":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA23NKIVN-438452":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Họa Tiết Houndstood Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Họa Tiết Houndstood 599,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA28NVRVN-439576":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Lông Thú Izabel London Áo Khoác Lông Thú 899,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA43MAYVN-435507":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA43MAYVN-435508":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA43MAYVN-435509":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA43MAYVN-435510":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Tunic Kẻ Sọc CATWALK88 Áo Khoác Cardigan Tunic Kẻ Sọc 1,299,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA06EAFSG-524480":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA06EAFSG-524481":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA06EAFSG-524482":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA06EAFSG-524483":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kiểu Amme Áo Khoác Kiểu 300,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA65VQCVN-455841":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA65VQCVN-455842":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA65VQCVN-455843":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Có Nón 3,499,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA40FGLSG-622634":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA40FGLSG-622635":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA40FGLSG-622636":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA40FGLSG-622637":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA14KTLVN-432438":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA14KTLVN-432439":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA14KTLVN-432440":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón La Mode Áo Khoác Có Nón 239,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA44TWTVN-452150":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kiểu Amme Áo Khoác Kiểu 300,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA67VQAVN-455835":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA67VQAVN-455836":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA67VQAVN-455837":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Thể Thao Nike Tech Flc Bttrfly Fz Ho Nike Áo Khoác Thể Thao Nike Tech Flc Bttrfly Fz Ho 2,929,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE25RKCVN-446955":{"price":"2,929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE25RKCVN-446956":{"price":"2,929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE25RKCVN-446957":{"price":"2,929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE25RKCVN-446958":{"price":"2,929,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Dáng Dài Có Nón 2,599,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA45FGGSG-622614":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA45FGGSG-622615":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA45FGGSG-622616":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA45FGGSG-622617":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Oversized Something Borrowed Áo Khoác Oversized 549,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA96LYXVN-435260":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA96LYXVN-435261":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA96LYXVN-435262":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Something Borrowed Áo Khoác Cardigan 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA27NVSVN-439577":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA27NVSVN-439578":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA27NVSVN-439579":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Lót Lông Izabel London Áo Khoác Lót Lông 1,599,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA37MBEVN-435528":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA37MBEVN-435529":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA37MBEVN-435530":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA37MBEVN-435531":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA15KTKVN-432435":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA15KTKVN-432436":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA15KTKVN-432437":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Cổ Lật Izabel London Áo Khoác Len Cổ Lật 1,399,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA80MDJVN-435751":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA80MDJVN-435752":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA80MDJVN-435753":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA80MDJVN-435754":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA09KTQVN-432454":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA09KTQVN-432455":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA09KTQVN-432456":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA08KTRVN-432457":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA08KTRVN-432458":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA08KTRVN-432459":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA08KTRVN-432460":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Izabel London Áo Khoác Len 1,099,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA85MDEVN-435731":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA85MDEVN-435732":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA85MDEVN-435733":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA85MDEVN-435734":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kiểu Amme Áo Khoác Kiểu 300,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA66VQBVN-455838":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA66VQBVN-455839":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA66VQBVN-455840":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kèm Dây Thắt Eo Izabel London Áo Khoác Kèm Dây Thắt Eo 1,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA39MBCVN-435520":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA39MBCVN-435521":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA39MBCVN-435522":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA39MBCVN-435523":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Có Nón 3,499,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA41FGKSG-622630":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA41FGKSG-622631":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA41FGKSG-622632":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA41FGKSG-622633":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Mango Áo Khoác Cardigan 1,499,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA94ADHVN-411203":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA94ADHVN-411204":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Tay Dài Milaross Áo Khoác Tay Dài 279,000 VND
  Kích cỡ S M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA04NLBVN-438513":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA04NLBVN-438514":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA04NLBVN-438515":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA04NLBVN-438516":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Tay Lỡ Hai Lớp Good Morning Áo Khoác Tay Lỡ Hai Lớp 750,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA64QTFVN-445651":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Lông Phối Lông Nhân Tạo CATWALK88 Áo Khoác Lông Phối Lông Nhân Tạo 4,999,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA75VTWSG-659555":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA75VTWSG-659556":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA75VTWSG-659557":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA75VTWSG-659558":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ Ninomaxx Áo Khoác Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA97VLAVN-455326":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA97VLAVN-455327":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA97VLAVN-455328":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA97VLAVN-455329":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Hooded Parka Jacket CATWALK88 Áo Khoác Hooded Parka Jacket 3,499,000 VND
  Kích cỡ 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA39FGMSG-622638":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA39FGMSG-622639":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA39FGMSG-622640":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA39FGMSG-622641":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Túi Milaross Áo Khoác Có Túi 339,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA94TYRVN-452314":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA94TYRVN-452315":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA94TYRVN-452316":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA94TYRVN-452317":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Voan Phối Ren ZALORA Áo Khoác Voan Phối Ren 649,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA31ARGVN-412265":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31ARGVN-412266":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31ARGVN-412267":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31ARGVN-412268":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kiểu Amme Áo Khoác Kiểu 300,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA69VPYVN-455829":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA69VPYVN-455830":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA69VPYVN-455831":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA13KTMVN-432441":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA13KTMVN-432442":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA13KTMVN-432443":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Tay Dài Milaross Áo Cổ Tròn Tay Dài 279,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA24NKHVN-438445":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA24NKHVN-438446":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA24NKHVN-438447":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA24NKHVN-438448":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Hooded Parka Jacket CATWALK88 Áo Khoác Hooded Parka Jacket 3,499,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA38FGNSG-622642":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA38FGNSG-622643":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA38FGNSG-622644":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA38FGNSG-622645":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Xốp Tay Lỡ Loire Áo Khoác Xốp Tay Lỡ 1,075,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA36RVFVN-448214":{"price":"1,075,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA36RVFVN-448215":{"price":"1,075,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Dáng Dài Có Nón Izabel London Áo Khoác Len Dáng Dài Có Nón 1,299,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA82MDHVN-435743":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA82MDHVN-435744":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA82MDHVN-435745":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA82MDHVN-435746":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Crepe Oversized Dorothy Perkins Áo Khoác Crepe Oversized 2,549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA53RRASG-650133":{"price":"2,549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA53RRASG-650134":{"price":"2,549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA53RRASG-650135":{"price":"2,549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Dáng Dài Có Nón 2,599,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA44FGHSG-622618":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA44FGHSG-622619":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA44FGHSG-622620":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA44FGHSG-622621":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Parka Dorothy Perkins Áo Khoác Parka 3,649,000 VND
  Kích cỡ 6 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA54RQZSG-650128":{"price":"3,649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA54RQZSG-650129":{"price":"3,649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA54RQZSG-650130":{"price":"3,649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA54RQZSG-650131":{"price":"3,649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA54RQZSG-650132":{"price":"3,649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Something Borrowed Áo Khoác Cardigan 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA26NVTVN-439580":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA26NVTVN-439581":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA26NVTVN-439582":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA12KTNVN-432444":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA12KTNVN-432445":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA12KTNVN-432446":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Dáng Dài Có Nón 2,599,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA43FGISG-622622":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA43FGISG-622623":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA43FGISG-622624":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA43FGISG-622625":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Hooded Parka Jacket CATWALK88 Áo Khoác Hooded Parka Jacket 3,499,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA37FGOSG-622646":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA37FGOSG-622647":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA37FGOSG-622648":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA37FGOSG-622649":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Cổ Bẻ Izabel London Áo Khoác Dáng Dài Cổ Bẻ 1,299,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA91QRGVN-394385":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA91QRGVN-394386":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA91QRGVN-394387":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA91QRGVN-394388":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Có Nón 3,499,000 VND
  Kích cỡ 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA42FGJSG-622626":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA42FGJSG-622627":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA42FGJSG-622628":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA42FGJSG-622629":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kimono Phối Ren Dorothy Perkins Áo Khoác Kimono Phối Ren 599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA67YEUSG-566867":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67YEUSG-566868":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67YEUSG-566869":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67YEUSG-566870":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67YEUSG-566871":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Boyfriend Phối Lưới Something Borrowed Áo Khoác Boyfriend Phối Lưới 499,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA49WMWVN-404452":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Caro Cột Dây DAHLIA Áo Măng Tô Caro Cột Dây 889,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA90JAFVN-429277":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA90JAFVN-429278":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA90JAFVN-429279":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA10KTPVN-432451":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA10KTPVN-432452":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA10KTPVN-432453":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA04KTVVN-432471":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA04KTVVN-432472":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA04KTVVN-432473":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA01KTYVN-432482":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA01KTYVN-432483":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA01KTYVN-432484":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA01KTYVN-432485":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Kẻ Sọc Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Kẻ Sọc 569,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA11BDOVN-413633":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dài CATWALK88 Áo Khoác Dài 1,999,000 VND
  Kích cỡ 34 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA46FGFSG-622610":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA46FGFSG-622611":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA46FGFSG-622612":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA46FGFSG-622613":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Denim CATWALK88 Áo Khoác Denim 1,799,000 VND
  Kích cỡ 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA49FGCSG-622598":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA49FGCSG-622599":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA49FGCSG-622600":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA49FGCSG-622601":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Cổ Bẻ DAHLIA Áo Măng Tô Cổ Bẻ 839,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA75PZOVN-444411":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA75PZOVN-444412":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ Thêu Việt thy Áo Khoác Nữ Thêu 279,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA36QUHVN-445742":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA36QUHVN-445743":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Cổ Bẻ DAHLIA Áo Măng Tô Cổ Bẻ 839,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA76PZNVN-444408":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA76PZNVN-444409":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA76PZNVN-444410":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Tay Lửng Viền Ren Izabel London Áo Khoác Tay Lửng Viền Ren 799,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA87MDCVN-435726":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA87MDCVN-435727":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA87MDCVN-435728":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA87MDCVN-435729":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA07KTSVN-432461":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA07KTSVN-432462":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA07KTSVN-432463":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA07KTSVN-432464":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Khoác Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Khoác Thun Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA16KTJVN-432432":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA16KTJVN-432433":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA16KTJVN-432434":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo khoác nữ – Cho trang phục thêm phần cá tính

Áo khoác nữ cũng là một trong những item được phái đẹp săn lùng vì có thể giúp hoàn thiện hơn cho bộ trang phục của mình. Những kiểu áo khoác lửng nữ, áo khoác nữ kaki, áo khoác da nữ Hàn Quốc, áo khoác dáng dài nữ sành điệu để vừa giữ ấm trong thời tiết lạnh, vừa tạo nên dấu ấn thời trang đầy ấn tượng cho chính mình. Thời trang luôn biến động nên các loại áo khoác nữ cũng trở nên đa dạng hơn về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu cho phái đẹp tha hồ lựa chọn.

Phối áo khoác nữ đẹp với trang phục thích hợp để trông năng động hơn

Những kiểu áo khoác nữ đẹp không chỉ giúp các bạn nữ tự tin diện vào bất cứ dịp nào mà còn có thể kết hợp thoải mái với áo thunquần kaki nữ hoặc chân váy ngắn. Tuy nhiên, bạn nên chú ý đến sự tương thích về màu sắc, chất liệu của các kiểu áo khoác nữ với trang phục mặc bên trong để không “lạc tông” và luôn cảm thấy dễ chịu trong mọi thời tiết nhé!

Áo khoác nữ giá rẻ tại ZALORA.VN

Nhiều shop áo khoác nữ đã mọc lên nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của phái đẹp. Ngày nay, bạn không cần phải đi xa mà có thể mua áo khoác nữ trực tuyến tại ZALORA.VN. Nắm bắt được những xu hướng thời trang thay đổi không ngừng, ZALORA.VN mang đến cho các bạn gái trẻ sành điệu những các kiểu áo khoác nữ đẹp trong nước và quốc tế. Bạn có thể tìm thấy các mẫu áo khoác nữ đẹp với bất kỳ chất liệu, kiểu dáng nào từ các thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam và quốc tế như Milaross, LA BELLE, River Island,... Mua sắm hàng hiệu trực tuyến tại ZALORA Việt Nam, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ hoàn hảo với dịch vụ thanh toán tiền khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả hàng miễn phí. Hãy mua sắm ngay những sản phẩm áo khoác nữ 2014 tại ZALORA.VN để tận hưởng những khuyến mãi và ưu đãi hấp dẫn nhất bạn nhé.