239 sản phẩm tìm thấy

 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA02KTXVN-432478":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA02KTXVN-432479":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA02KTXVN-432480":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA02KTXVN-432481":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Kẻ Sọc Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Kẻ Sọc 569,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA11BDOVN-413633":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Vest Dorothy Perkins Áo Khoác Vest 1,629,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA57OCOSG-643442":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA57OCOSG-643443":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA57OCOSG-643444":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA57OCOSG-643445":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA57OCOSG-643446":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA14KTLVN-432438":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA14KTLVN-432439":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA14KTLVN-432440":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Tay Dài Milaross Áo Khoác Tay Dài 279,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA05NLAVN-438509":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA05NLAVN-438510":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA05NLAVN-438511":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA05NLAVN-438512":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA07KTSVN-432461":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA07KTSVN-432462":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA07KTSVN-432463":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA07KTSVN-432464":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA03KTWVN-432474":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA03KTWVN-432475":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA03KTWVN-432476":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA03KTWVN-432477":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Loire Áo Khoác Dáng Dài 1,400,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA39RVCVN-448208":{"price":"1,400,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA39RVCVN-448209":{"price":"1,400,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Parka Dorothy Perkins Áo Khoác Parka 2,199,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA48YFNSG-566959":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA48YFNSG-566960":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA48YFNSG-566961":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA48YFNSG-566962":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA48YFNSG-566963":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Họa Tiết Tua Rua Izabel London Áo Khoác Họa Tiết Tua Rua 1,099,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA42MAZVN-435511":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 450,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA01KTYVN-432482":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA01KTYVN-432483":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA01KTYVN-432484":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA01KTYVN-432485":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Dài Cổ Sen Đai Nơ DAHLIA Áo Măng Tô Dài Cổ Sen Đai Nơ 889,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA91JAEVN-429275":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA91JAEVN-429276":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Mango Áo Khoác Cardigan 1,499,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA94ADHVN-411203":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA94ADHVN-411204":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA09KTQVN-432454":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA09KTQVN-432455":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA09KTQVN-432456":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA05KTUVN-432468":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA05KTUVN-432469":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA05KTUVN-432470":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA12KTNVN-432444":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA12KTNVN-432445":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA12KTNVN-432446":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Khoác Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Khoác Thun Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA16KTJVN-432432":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA16KTJVN-432433":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA16KTJVN-432434":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Izabel London Áo Khoác Len 1,399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA86MDDVN-435730":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Vest Lửng Dây Kéo Izabel London Áo Vest Lửng Dây Kéo 1,399,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA89MDAVN-435718":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA89MDAVN-435719":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA89MDAVN-435720":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA89MDAVN-435721":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA13KTMVN-432441":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA13KTMVN-432442":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA13KTMVN-432443":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kimono Phối Ren Dorothy Perkins Áo Khoác Kimono Phối Ren 599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA66YEVSG-566872":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66YEVSG-566873":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66YEVSG-566874":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66YEVSG-566875":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66YEVSG-566876":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Tay Lửng Viền Ren Izabel London Áo Khoác Tay Lửng Viền Ren 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA87MDCVN-435726":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA87MDCVN-435727":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA87MDCVN-435728":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA87MDCVN-435729":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Izabel London Áo Khoác Len 1,099,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA85MDEVN-435731":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA85MDEVN-435732":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA85MDEVN-435733":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA85MDEVN-435734":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA04KTVVN-432471":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA04KTVVN-432472":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA04KTVVN-432473":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 350,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA08KTRVN-432457":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA08KTRVN-432458":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA08KTRVN-432459":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA08KTRVN-432460":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón Izabel London Áo Khoác Có Nón 1,499,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA41MBAVN-435512":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA41MBAVN-435513":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA41MBAVN-435514":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA41MBAVN-435515":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Voan Phối Ren ZALORA Áo Khoác Voan Phối Ren 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA31ARGVN-412265":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31ARGVN-412266":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31ARGVN-412267":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31ARGVN-412268":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kimono Phối Ren Dorothy Perkins Áo Khoác Kimono Phối Ren 599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA67YEUSG-566867":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67YEUSG-566868":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67YEUSG-566869":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67YEUSG-566870":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67YEUSG-566871":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Crepe Oversized Dorothy Perkins Áo Khoác Crepe Oversized 2,549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA53RRASG-650133":{"price":"2,549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA53RRASG-650134":{"price":"2,549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA53RRASG-650135":{"price":"2,549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA10KTPVN-432451":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA10KTPVN-432452":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA10KTPVN-432453":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Không Tay Lovadova Áo Khoác Không Tay 255,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO214AA15JGYVN-429782":{"price":"255,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Tay Dài Milaross Áo Khoác Tay Dài 279,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA04NLBVN-438513":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA04NLBVN-438514":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA04NLBVN-438515":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA04NLBVN-438516":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Rộng Something Borrowed Áo Khoác Dáng Rộng 649,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA85BEOVN-413659":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Xẻ Tà Something Borrowed Áo Xẻ Tà 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA59SBCVN-397102":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59SBCVN-397103":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Cổ Lông DAHLIA Áo Măng Tô Cổ Lông 939,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA74PZPVN-444413":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA74PZPVN-444414":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA74PZPVN-444415":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da ZALORA Áo Khoác Da 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA74BQNVN-414731":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74BQNVN-414732":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74BQNVN-414733":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74BQNVN-414734":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Boyfriend Phối Lưới Something Borrowed Áo Khoác Boyfriend Phối Lưới 499,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA49WMWVN-404452":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Boyfriend Phối Lưới Something Borrowed Áo Khoác Boyfriend Phối Lưới 499,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA48WMXVN-404453":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA48WMXVN-404454":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ The Blues Áo Khoác Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA15KTKVN-432435":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA15KTKVN-432436":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA15KTKVN-432437":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kiểu ZALORA Áo Khoác Kiểu 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA73BQOVN-414735":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73BQOVN-414736":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73BQOVN-414737":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73BQOVN-414738":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Blazer Dáng Rộng Something Borrowed Áo Khoác Blazer Dáng Rộng 649,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA87BEMVN-413657":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Viền Tua Rua Loire Áo Khoác Viền Tua Rua 1,182,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA33RVIVN-448220":{"price":"1,182,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA33RVIVN-448221":{"price":"1,182,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cổ Lông Nhân Tạo Miss Selfridge Áo Khoác Cổ Lông Nhân Tạo 3,499,000 VND
  Kích cỡ 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA31XIASG-663087":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA31XIASG-663088":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA31XIASG-663089":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA31XIASG-663090":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Cổ Dangton Hai Túi DAHLIA Áo Măng Tô Cổ Dangton Hai Túi 889,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA77PZMVN-444405":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA77PZMVN-444406":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA77PZMVN-444407":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Phối Màu ZALORA Áo Khoác Phối Màu 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA47OYUVN-390473":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47OYUVN-390474":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47OYUVN-390475":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47OYUVN-390476":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Caridgan Phối Da ZALORA Áo Khoác Caridgan Phối Da 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA67AAMVN-410892":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67AAMVN-410893":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67AAMVN-410894":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67AAMVN-410895":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Phối Da Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Phối Da 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA56SBFVN-397108":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA56SBFVN-397109":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dày Kèm Dây Thắt Eo Izabel London Áo Khoác Dày Kèm Dây Thắt Eo 1,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA38MBDVN-435524":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA38MBDVN-435525":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA38MBDVN-435526":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA38MBDVN-435527":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Công Sở ZALORA Áo Khoác Công Sở 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA41WUWVN-405079":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA41WUWVN-405080":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA41WUWVN-405081":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA41WUWVN-405082":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kèm Dây Thắt Eo Izabel London Áo Khoác Kèm Dây Thắt Eo 1,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA39MBCVN-435520":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA39MBCVN-435521":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA39MBCVN-435522":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA39MBCVN-435523":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Caro Cột Dây DAHLIA Áo Măng Tô Caro Cột Dây 889,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA90JAFVN-429277":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA90JAFVN-429278":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA90JAFVN-429279":{"price":"889,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Caridgan Phối Da ZALORA Áo Khoác Caridgan Phối Da 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA65AAOVN-410900":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA65AAOVN-410901":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA65AAOVN-410902":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA65AAOVN-410903":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nón Rời La Mode Áo Khoác Nón Rời 279,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA41PPIVN-443652":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Caridgan Phối Da ZALORA Áo Khoác Caridgan Phối Da 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA66AANVN-410896":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA66AANVN-410897":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA66AANVN-410898":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA66AANVN-410899":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Parka Dorothy Perkins Áo Khoác Parka 3,649,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA54RQZSG-650128":{"price":"3,649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA54RQZSG-650129":{"price":"3,649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA54RQZSG-650130":{"price":"3,649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA54RQZSG-650131":{"price":"3,649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA54RQZSG-650132":{"price":"3,649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Rộng Something Borrowed Áo Khoác Dáng Rộng 649,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA84BEPVN-413660":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Something Borrowed Áo Khoác Cardigan 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA52SBJVN-397115":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA52SBJVN-397116":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Something Borrowed Áo Khoác Cardigan 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA49SBMVN-397121":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA49SBMVN-397122":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Cổ Lật Izabel London Áo Khoác Len Cổ Lật 1,399,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA80MDJVN-435751":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA80MDJVN-435752":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA80MDJVN-435753":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA80MDJVN-435754":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Hai Hàng Nút Cài Mango Áo Khoác Hai Hàng Nút Cài 1,999,000 VND
  Kích cỡ M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA31IQYVN-428624":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA31IQYVN-428625":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA31IQYVN-428626":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA31IQYVN-428627":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nữ Pop Áo Khoác Nữ 479,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA47HDWVN-426231":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA47HDWVN-426232":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA47HDWVN-426233":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA47HDWVN-426234":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Loire Áo Khoác Dáng Dài 1,500,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA38RVDVN-448210":{"price":"1,500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA38RVDVN-448211":{"price":"1,500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Lông Thú Izabel London Áo Khoác Lông Thú 899,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA43MAYVN-435507":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA43MAYVN-435508":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA43MAYVN-435509":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA43MAYVN-435510":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da Dorothy Perkins Áo Khoác Da 2,879,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA58OCNSG-643438":{"price":"2,879,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58OCNSG-643439":{"price":"2,879,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58OCNSG-643440":{"price":"2,879,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58OCNSG-643441":{"price":"2,879,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Công Sở ZALORA Áo Khoác Công Sở 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA42WUVVN-405075":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA42WUVVN-405076":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA42WUVVN-405077":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA42WUVVN-405078":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Xốp Tay Lỡ Loire Áo Khoác Xốp Tay Lỡ 1,075,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA37RVEVN-448212":{"price":"1,075,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA37RVEVN-448213":{"price":"1,075,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Boyfriend Phối Lưới Something Borrowed Áo Khoác Boyfriend Phối Lưới 499,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA47WMYVN-404455":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA47WMYVN-404456":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Dáng Dài Có Nón Izabel London Áo Khoác Len Dáng Dài Có Nón 1,299,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA82MDHVN-435743":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA82MDHVN-435744":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA82MDHVN-435745":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA82MDHVN-435746":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Kẻ Sọc Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Kẻ Sọc 569,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA10BDPVN-413634":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dạ Kẻ Đính Nơ Loire Áo Dạ Kẻ Đính Nơ 1,293,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA24ERJVN-421306":{"price":"1,293,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA24ERJVN-421307":{"price":"1,293,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Xốp Tay Lỡ Loire Áo Khoác Xốp Tay Lỡ 1,075,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA36RVFVN-448214":{"price":"1,075,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA36RVFVN-448215":{"price":"1,075,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Lót Lông Izabel London Áo Khoác Lót Lông 1,599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA37MBEVN-435528":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA37MBEVN-435529":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA37MBEVN-435530":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA37MBEVN-435531":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Crepe Tux Dorothy Perkins Áo Khoác Crepe Tux 1,199,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA50YFLSG-566949":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA50YFLSG-566950":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA50YFLSG-566951":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA50YFLSG-566952":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA50YFLSG-566953":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Họa Tiết Kim Cương Dorothy Perkins Áo Khoác Họa Tiết Kim Cương 1,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA37TQSSG-557267":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37TQSSG-557268":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37TQSSG-557269":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37TQSSG-557270":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37TQSSG-557271":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kimono Họa Tiết Hoa Izabel London Áo Khoác Kimono Họa Tiết Hoa 799,000 VND
  Kích cỡ 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA36MBFVN-435532":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA36MBFVN-435533":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Kimono Tua Rua Something Borrowed Áo Khoác Kimono Tua Rua 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA57SBEVN-397106":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA57SBEVN-397107":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Biker Dorothy Perkins Áo Khoác Biker 1,999,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA49YFMSG-566954":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA49YFMSG-566955":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA49YFMSG-566956":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA49YFMSG-566957":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA49YFMSG-566958":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Nhiệt Đới Something Borrowed Áo Khoác Nhiệt Đới 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA90BEJVN-413654":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón La Mode Áo Khoác Có Nón 239,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA67FMUVN-422661":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dệt Hình Thoi Miss Selfridge Áo Khoác Dệt Hình Thoi 1,299,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA32XHZSG-663082":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA32XHZSG-663083":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA32XHZSG-663084":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA32XHZSG-663085":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA32XHZSG-663086":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Biker ZALORA Áo Khoác Biker 1,099,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA88RKPVN-395990":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88RKPVN-395991":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88RKPVN-395992":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88RKPVN-395993":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Boyfriend Something Borrowed Áo Khoác Boyfriend 799,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA89BEKVN-413655":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da In Họa Tiết 30% OFF EZRA by ZALORA Áo Khoác Da In Họa Tiết 949,000 VND GIẢM CÒN 669,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA33UFAVN-359348":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA33UFAVN-359349":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA33UFAVN-359350":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA33UFAVN-359351":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Khoác Phối Màu ZALORA Áo Khoác Phối Màu 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA48OYTVN-390469":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48OYTVN-390470":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48OYTVN-390471":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48OYTVN-390472":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Cổ Bẻ DAHLIA Áo Măng Tô Cổ Bẻ 839,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA76PZNVN-444408":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA76PZNVN-444409":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA76PZNVN-444410":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Blazer Dáng Dài Something Borrowed Áo Blazer Dáng Dài 649,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA86BENVN-413658":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Công Sở ZALORA Áo Khoác Công Sở 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA40WUXVN-405083":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA40WUXVN-405084":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA40WUXVN-405085":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA40WUXVN-405086":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Cổ Bẻ 10% OFF Izabel London Áo Khoác Dáng Dài Cổ Bẻ 1,299,000 VND GIẢM CÒN 1,170,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA91QRGVN-394385":{"price":"1,299,000","special_price":"1,170,000","saving_percentage":"10%"},"IZ237AA91QRGVN-394386":{"price":"1,299,000","special_price":"1,170,000","saving_percentage":"10%"},"IZ237AA91QRGVN-394387":{"price":"1,299,000","special_price":"1,170,000","saving_percentage":"10%"},"IZ237AA91QRGVN-394388":{"price":"1,299,000","special_price":"1,170,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Áo Khoác Kimono In Hoa Dorothy Perkins Áo Khoác Kimono In Hoa 749,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA49TQGSG-557207":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA49TQGSG-557208":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA49TQGSG-557209":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA49TQGSG-557210":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA49TQGSG-557211":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Măng Tô Cổ Túi Dây Kéo Sắt DAHLIA Áo Măng Tô Cổ Túi Dây Kéo Sắt 829,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA89JAGVN-429280":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA89JAGVN-429281":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA89JAGVN-429282":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Không Nón Có Tay AKballFree BAMBO Áo Khoác Không Nón Có Tay AKballFree 575,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BA003AA32FGLVN-422271":{"price":"575,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA32FGLVN-422272":{"price":"575,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA32FGLVN-422273":{"price":"575,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Peplum Miss Selfridge Áo Khoác Peplum 1,299,000 VND
  Kích cỡ 6 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA33XHYSG-663077":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA33XHYSG-663078":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA33XHYSG-663079":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA33XHYSG-663080":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA33XHYSG-663081":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác In Họa Tiết ZALORA Áo Khoác In Họa Tiết 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA46OYVVN-390477":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46OYVVN-390478":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46OYVVN-390479":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46OYVVN-390480":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Da In Họa Tiết 30% OFF EZRA by ZALORA Áo Khoác Da In Họa Tiết 949,000 VND GIẢM CÒN 669,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA32UFBVN-359352":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA32UFBVN-359353":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA32UFBVN-359354":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA32UFBVN-359355":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Dạ Kẻ Khuy Đen Loire Áo Dạ Kẻ Khuy Đen 1,300,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA25ERIVN-421304":{"price":"1,300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA25ERIVN-421305":{"price":"1,300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len In Họa Tiết Mango Áo Khoác Len In Họa Tiết 1,999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA05QUOVN-394599":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05QUOVN-394600":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05QUOVN-394601":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05QUOVN-394602":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05QUOVN-394603":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo khoác nữ – Cho trang phục thêm phần cá tính

Áo khoác nữ cũng là một trong những item được phái đẹp săn lùng vì có thể giúp hoàn thiện hơn cho bộ trang phục của mình. Những kiểu áo khoác lửng nữ, áo khoác nữ kaki, áo khoác da nữ Hàn Quốc, áo khoác dáng dài nữ sành điệu để vừa giữ ấm trong thời tiết lạnh, vừa tạo nên dấu ấn thời trang đầy ấn tượng cho chính mình. Thời trang luôn biến động nên các loại áo khoác nữ cũng trở nên đa dạng hơn về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu cho phái đẹp tha hồ lựa chọn.

Phối áo khoác nữ đẹp với trang phục thích hợp để trông năng động hơn

Những kiểu áo khoác nữ đẹp không chỉ giúp các bạn nữ tự tin diện vào bất cứ dịp nào mà còn có thể kết hợp thoải mái với áo thunquần kaki nữ hoặc chân váy ngắn. Tuy nhiên, bạn nên chú ý đến sự tương thích về màu sắc, chất liệu của các kiểu áo khoác nữ với trang phục mặc bên trong để không “lạc tông” và luôn cảm thấy dễ chịu trong mọi thời tiết nhé!

Áo khoác nữ giá rẻ tại ZALORA.VN

Nhiều shop áo khoác nữ đã mọc lên nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của phái đẹp. Ngày nay, bạn không cần phải đi xa mà có thể mua áo khoác nữ trực tuyến tại ZALORA.VN. Nắm bắt được những xu hướng thời trang thay đổi không ngừng, ZALORA.VN mang đến cho các bạn gái trẻ sành điệu những các kiểu áo khoác nữ đẹp trong nước và quốc tế. Bạn có thể tìm thấy các mẫu áo khoác nữ đẹp với bất kỳ chất liệu, kiểu dáng nào từ các thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam và quốc tế như Milaross, LA BELLE, River Island,... Mua sắm hàng hiệu trực tuyến tại ZALORA Việt Nam, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ hoàn hảo với dịch vụ thanh toán tiền khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả hàng miễn phí và hoàn tiền mặt. Hãy mua sắm ngay những sản phẩm áo khoác nữ 2014 tại ZALORA.VN để tận hưởng những khuyến mãi và ưu đãi hấp dẫn nhất bạn nhé.