131 sản phẩm tìm thấy

 • Áo Len Dáng Rộng Something Borrowed Áo Len Dáng Rộng 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA97BECVN-413647":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Everyday Something Borrowed Áo Len Everyday 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA02DVDVN-419071":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA02DVDVN-419072":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA02DVDVN-419073":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Everyday Something Borrowed Áo Len Everyday 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA00DVFVN-419077":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA00DVFVN-419078":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA00DVFVN-419079":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Kẻ Sọc Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Kẻ Sọc 569,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA11BDOVN-413633":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Phối Vải Lưới Trong Something Borrowed Áo Len Phối Vải Lưới Trong 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA70SARVN-397079":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA70SARVN-397080":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Hai Lớp Amme Áo Len Hai Lớp 180,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA73VPUVN-455825":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dạ Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Dạ Có Nón 4,999,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA97AEKSG-669606":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA97AEKSG-669607":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA97AEKSG-669608":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA97AEKSG-669609":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Kẻ Sọc Tay Dài CATWALK88 Áo Len Kẻ Sọc Tay Dài 1,199,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA52VUTSG-659648":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA52VUTSG-659649":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA52VUTSG-659650":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA52VUTSG-659651":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Sọc Việt thy Áo Khoác Sọc 269,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA20LAXVN-433287":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA20LAXVN-433288":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA20LAXVN-433289":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Hai Lớp Amme Áo Len Hai Lớp 180,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA75VPSVN-455823":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Vạt Hình Chữ V Something Borrowed Áo Len Vạt Hình Chữ V 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA15DUQVN-419029":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA15DUQVN-419030":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA15DUQVN-419031":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA08BDRVN-413636":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nữ Dài Tay Cổ Tròn Canifa Áo Nữ Dài Tay Cổ Tròn 299,000 VND
  Kích cỡ S M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA03HYUVN-427739":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA03HYUVN-427740":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA03HYUVN-427741":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA03HYUVN-427742":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chunky Fisherman Cable CATWALK88 Áo Chunky Fisherman Cable 1,599,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA56FFVSG-622570":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA56FFVSG-622571":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA56FFVSG-622572":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA56FFVSG-622573":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Hai Lớp Amme Áo Len Hai Lớp 180,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA74VPTVN-455824":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Cổ Lọ Amme Áo Len Cổ Lọ 180,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA78VPPVN-455820":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Dáng Dài Có Nón 2,599,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA45FGGSG-622614":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA45FGGSG-622615":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA45FGGSG-622616":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA45FGGSG-622617":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Dáng Dài Có Nón 2,599,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA44FGHSG-622618":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA44FGHSG-622619":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA44FGHSG-622620":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA44FGHSG-622621":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Dáng Dài Có Nón 2,599,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA43FGISG-622622":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA43FGISG-622623":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA43FGISG-622624":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA43FGISG-622625":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Everyday Something Borrowed Áo Len Everyday 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA01DVEVN-419074":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA01DVEVN-419075":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA01DVEVN-419076":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Lông Phối Lông Nhân Tạo CATWALK88 Áo Khoác Lông Phối Lông Nhân Tạo 4,999,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA75VTWSG-659555":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA75VTWSG-659556":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA75VTWSG-659557":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA75VTWSG-659558":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Hai Lớp Amme Áo Len Hai Lớp 180,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA72VPVVN-455826":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Hooded Parka Jacket CATWALK88 Áo Khoác Hooded Parka Jacket 3,499,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA38FGNSG-622642":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA38FGNSG-622643":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA38FGNSG-622644":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA38FGNSG-622645":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA09BDQVN-413635":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dài CATWALK88 Áo Khoác Dài 1,999,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA47FGESG-622606":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA47FGESG-622607":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA47FGESG-622608":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA47FGESG-622609":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Dorothy Perkins Áo Len 799,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA53TQCSG-557187":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA53TQCSG-557188":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA53TQCSG-557189":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA53TQCSG-557190":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA53TQCSG-557191":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Có Nón 3,499,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA40FGLSG-622634":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA40FGLSG-622635":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA40FGLSG-622636":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA40FGLSG-622637":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Hooded Parka Jacket CATWALK88 Áo Khoác Hooded Parka Jacket 3,499,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA37FGOSG-622646":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA37FGOSG-622647":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA37FGOSG-622648":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA37FGOSG-622649":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Tunic Kẻ Sọc CATWALK88 Áo Khoác Cardigan Tunic Kẻ Sọc 1,299,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA06EAFSG-524480":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA06EAFSG-524481":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA06EAFSG-524482":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA06EAFSG-524483":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Cổ Đổ Izabel London Áo Len Cổ Đổ 1,199,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA83MDGVN-435739":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA83MDGVN-435740":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA83MDGVN-435741":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA83MDGVN-435742":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA07BDSVN-413637":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Phối Da Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Phối Da 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA56SBFVN-397108":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA56SBFVN-397109":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Dài La Mode Áo Tay Dài 219,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA44PPFVN-443649":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len May Liền Vai 32% OFF Mango Áo Len May Liền Vai 899,000 VND GIẢM CÒN 609,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA96UIHVN-366428":{"price":"899,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"32%"},"MA215AA96UIHVN-366429":{"price":"899,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"32%"},"MA215AA96UIHVN-366430":{"price":"899,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"32%"},"MA215AA96UIHVN-366431":{"price":"899,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"32%"}}}
 • Áo Khoác Giả Da CATWALK88 Áo Khoác Giả Da 2,399,000 VND
  Kích cỡ 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA50FGBSG-622594":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA50FGBSG-622595":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA50FGBSG-622596":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA50FGBSG-622597":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Thuyền Dài Tay Canifa Áo Cổ Thuyền Dài Tay 269,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA08HYPVN-427721":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA08HYPVN-427722":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA08HYPVN-427723":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dài Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dài 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA03BDWVN-413641":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Pointelles Tail CATWALK88 Áo Cardigan Pointelles Tail 999,000 VND
  Kích cỡ 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA03EAISG-524492":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA03EAISG-524493":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA03EAISG-524494":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA03EAISG-524495":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Dáng Dài Something Borrowed Áo Cardigan Dáng Dài 599,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA13BDMVN-413631":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Boyfriend Something Borrowed Áo Khoác Boyfriend 799,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA89BEKVN-413655":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Kẻ Sọc Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Kẻ Sọc 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA02BDXVN-413642":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Thuyền Dài Tay Canifa Áo Cổ Thuyền Dài Tay 269,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA10HYNVN-427716":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA10HYNVN-427717":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA10HYNVN-427718":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Cardigan Mango Áo Khoác Len Cardigan 1,499,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA20LTFVN-384345":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Thuyền Dài Tay Canifa Áo Cổ Thuyền Dài Tay 269,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA11HYMVN-427713":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA11HYMVN-427714":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA11HYMVN-427715":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Denim CATWALK88 Áo Khoác Denim 1,799,000 VND
  Kích cỡ 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA49FGCSG-622598":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA49FGCSG-622599":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA49FGCSG-622600":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA49FGCSG-622601":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Cardigan Mango Áo Khoác Len Cardigan 1,499,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA21LTEVN-384344":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Ren Hoa ZALORA Áo Cardigan Ren Hoa 469,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA10WSFVN-404875":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10WSFVN-404876":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10WSFVN-404877":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10WSFVN-404878":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Có Nón 3,499,000 VND
  Kích cỡ 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA41FGKSG-622630":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA41FGKSG-622631":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA41FGKSG-622632":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA41FGKSG-622633":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Vạt Hình Chữ V Something Borrowed Áo Len Vạt Hình Chữ V 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA13DUSVN-419035":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA13DUSVN-419036":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA13DUSVN-419037":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Dáng Dài Something Borrowed Áo Cardigan Dáng Dài 599,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA12BDNVN-413632":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Thun Amme Áo Khoác Thun 150,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA46XNXVN-406596":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Phối Màu Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Phối Màu 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA17AGGVN-411346":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA17AGGVN-411347":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Tròng Cổ Dệt Họa Tiết Mango Áo Len Tròng Cổ Dệt Họa Tiết 999,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA36IQTVN-428611":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dài Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dài 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA06BDTVN-413638":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Có Nón 3,499,000 VND
  Kích cỡ 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA42FGJSG-622626":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA42FGJSG-622627":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA42FGJSG-622628":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA42FGJSG-622629":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA17YEKVN-407809":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA17YEKVN-407810":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA17YEKVN-407811":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Phối Màu Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Phối Màu 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA18AGFVN-411344":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA18AGFVN-411345":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Kẻ Sọc Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Kẻ Sọc 569,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA10BDPVN-413634":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len In Họa Tiết 8% OFF Mango Áo Len In Họa Tiết 1,299,000 VND GIẢM CÒN 1,199,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA19MEUVN-385005":{"price":"1,299,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"8%"},"MA215AA19MEUVN-385006":{"price":"1,299,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"8%"},"MA215AA19MEUVN-385007":{"price":"1,299,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"8%"}}}
 • Áo Len Phối Khóa Kéo Sau CATWALK88 Áo Len Phối Khóa Kéo Sau 1,299,000 VND
  Kích cỡ 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA60FFRSG-622554":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA60FFRSG-622555":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA60FFRSG-622556":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA60FFRSG-622557":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Boyfriend Something Borrowed Áo Khoác Boyfriend 799,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA88BELVN-413656":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Tay Dài Phối Màu Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Tay Dài Phối Màu 349,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA53SBIVN-397114":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nữ Dài Tay Cổ Tròn Canifa Áo Nữ Dài Tay Cổ Tròn 299,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA02HYVVN-427743":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA02HYVVN-427744":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA02HYVVN-427745":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA02HYVVN-427746":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dài Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dài 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA04BDVVN-413640":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Dáng Suông Loire Áo Len Dáng Suông 460,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA34RVHVN-448218":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA34RVHVN-448219":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Cardigan CATWALK88 Áo Len Cardigan 999,000 VND
  Kích cỡ S/M L/XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA49JDESG-534777":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA49JDESG-534778":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA49JDESG-534779":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA49JDESG-534780":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Cổ Xẻ V Something Borrowed Áo Len Cổ Xẻ V 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA00BDZVN-413644":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Tay Dài Phối Màu Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Tay Dài Phối Màu 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA54SBHVN-397112":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA54SBHVN-397113":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Open Stich CATWALK88 Áo Cardigan Open Stich 1,199,000 VND
  Kích cỡ 38 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA00EALSG-524504":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA00EALSG-524505":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA00EALSG-524506":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA00EALSG-524507":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 379,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA12YEPVN-407824":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA12YEPVN-407825":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA12YEPVN-407826":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dài CATWALK88 Áo Khoác Dài 1,999,000 VND
  Kích cỡ 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA46FGFSG-622610":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA46FGFSG-622611":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA46FGFSG-622612":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA46FGFSG-622613":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nữ Dài Tay Cổ Tròn Canifa Áo Nữ Dài Tay Cổ Tròn 299,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA06HYRVN-427727":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA06HYRVN-427728":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA06HYRVN-427729":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA06HYRVN-427730":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nữ Dài Tay Cổ Tròn Canifa Áo Nữ Dài Tay Cổ Tròn 299,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA04HYTVN-427735":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA04HYTVN-427736":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA04HYTVN-427737":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA04HYTVN-427738":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Vạt Hình Chữ V Something Borrowed Áo Len Vạt Hình Chữ V 399,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA14DURVN-419032":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA14DURVN-419033":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA14DURVN-419034":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Phối Da Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Phối Da 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA55SBGVN-397110":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA55SBGVN-397111":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Pointelles Tail CATWALK88 Áo Cardigan Pointelles Tail 999,000 VND
  Kích cỡ 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA01EAKSG-524500":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA01EAKSG-524501":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA01EAKSG-524502":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA01EAKSG-524503":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len May Liền Vai 32% OFF Mango Áo Len May Liền Vai 899,000 VND GIẢM CÒN 609,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA97UIGVN-366423":{"price":"899,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"32%"},"MA215AA97UIGVN-366424":{"price":"899,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"32%"},"MA215AA97UIGVN-366425":{"price":"899,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"32%"},"MA215AA97UIGVN-366426":{"price":"899,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"32%"},"MA215AA97UIGVN-366427":{"price":"899,000","special_price":"609,000","saving_percentage":"32%"}}}
 • Open-Knit Sweater 25% OFF Mango Open-Knit Sweater 799,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA39UCUVN-365844":{"price":"799,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"25%"},"MA215AA39UCUVN-365845":{"price":"799,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"25%"},"MA215AA39UCUVN-365846":{"price":"799,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"25%"}}}
 • Áo Cardigan Pointelles Tail CATWALK88 Áo Cardigan Pointelles Tail 999,000 VND
  Kích cỡ 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA02EAJSG-524496":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA02EAJSG-524497":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA02EAJSG-524498":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA02EAJSG-524499":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chunky Fisherman Cable CATWALK88 Áo Chunky Fisherman Cable 1,599,000 VND
  Kích cỡ 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA58FFTSG-622562":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA58FFTSG-622563":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA58FFTSG-622564":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA58FFTSG-622565":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Phối Khóa Kéo Sau CATWALK88 Áo Len Phối Khóa Kéo Sau 1,299,000 VND
  Kích cỡ 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA59FFSSG-622558":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA59FFSSG-622559":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA59FFSSG-622560":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA59FFSSG-622561":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Tròng Cổ Đục Lỗ Izabel London Áo Len Tròng Cổ Đục Lỗ 899,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA64VLJVN-402460":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA64VLJVN-402461":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA64VLJVN-402462":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA64VLJVN-402463":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Tròng Cổ Đính Hạt Đá Miss Selfridge Áo Len Tròng Cổ Đính Hạt Đá 1,799,000 VND
  Kích cỡ 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA14XIRSG-663175":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA14XIRSG-663176":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA14XIRSG-663177":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA14XIRSG-663178":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA14XIRSG-663179":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Ren Hoa ZALORA Áo Cardigan Ren Hoa 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA11WSEVN-404871":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11WSEVN-404872":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11WSEVN-404873":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11WSEVN-404874":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Hooded Parka Jacket CATWALK88 Áo Khoác Hooded Parka Jacket 3,499,000 VND
  Kích cỡ 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA39FGMSG-622638":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA39FGMSG-622639":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA39FGMSG-622640":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA39FGMSG-622641":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 379,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA11YEQVN-407827":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA11YEQVN-407828":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA11YEQVN-407829":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA19YEIVN-407803":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA19YEIVN-407804":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA19YEIVN-407805":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Dorothy Perkins Áo Len 749,000 VND
  Kích cỡ 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA52TQDSG-557192":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA52TQDSG-557193":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA52TQDSG-557194":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA52TQDSG-557195":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA52TQDSG-557196":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chunky Fisherman Cable CATWALK88 Áo Chunky Fisherman Cable 1,599,000 VND
  Kích cỡ 38 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA57FFUSG-622566":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA57FFUSG-622567":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA57FFUSG-622568":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA57FFUSG-622569":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Dáng Rộng Something Borrowed Áo Len Dáng Rộng 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA98BEBVN-413646":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Giả Da CATWALK88 Áo Khoác Giả Da 2,399,000 VND
  Kích cỡ 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA51FGASG-622590":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA51FGASG-622591":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA51FGASG-622592":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA51FGASG-622593":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Xẻ Tà Something Borrowed Áo Xẻ Tà 299,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA59SBCVN-397102":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59SBCVN-397103":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cotton-Blend Sweater 45% OFF Mango Cotton-Blend Sweater 449,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA38UCVVN-365847":{"price":"449,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"45%"},"MA215AA38UCVVN-365848":{"price":"449,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"45%"},"MA215AA38UCVVN-366536":{"price":"449,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"45%"},"MA215AA38UCVVN-365849":{"price":"449,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"45%"},"MA215AA38UCVVN-365850":{"price":"449,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"45%"}}}
 • Áo Len Tròng Cổ Izabel London Áo Len Tròng Cổ 1,099,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA01XLUVN-406471":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA01XLUVN-406472":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA01XLUVN-406473":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA01XLUVN-406474":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Cổ Xẻ V Something Borrowed Áo Len Cổ Xẻ V 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA99BEAVN-413645":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Tròng Cổ Dáng Dài Izabel London Áo Len Tròng Cổ Dáng Dài 1,099,000 VND
  Kích cỡ 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA84MDFVN-435735":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA84MDFVN-435736":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA84MDFVN-435737":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA84MDFVN-435738":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo len nữ thời trang cho phái đẹp

Chất liệu len luôn được nghĩ tới đầu tiên khi các nàng muốn mua trang phục ấm áp cho những ngày se lạnh. Trong đó, áo cardigan là item được các cô nàng ưa chuộng nhất vì dễ mặc, dễ phối đồ. Luôn đi cùng sự biến đổi không ngừng của thời trang, những mẫu thiết kế áo len cardigan cũng khá đa dạng, từ chất liệu len mỏng cho những trang phục hằng ngày, đến những chất liệu len dày cho những ngày se lạnh. Về kiểu dáng, áo len cũng rất đa dạng, áo cổ tim, áo tay ngắn, áo len tay dài, áo len dài thân, áo len nữ dáng dài,… Từng chi tiết được thiết kế cách điệu như chiết eo , ôm bo phần hông, đính hạt kim tuyến hay hoa vải đều tạo cho bạn gái vẻ duyên dáng trong những ngày thu đông.

Phối áo cardigan nữ với trang phục phù hợp cho phong cách thêm nổi bật

Trong tiết trời hơi se lạnh, còn gì hoàn hảo bằng khi bạn phối các mẫu áo khoác len đẹp với áo thun nữquần kiểu nữ. Ngoài ra, bạn có thể khoác áo len mỏng bên ngoài trang phục áo hai dây hoặc chân váy ngắn như một set đồ trẻ trung và năng động. Bạn cũng có thể phối thêm những phụ kiện thời trang khác như nhẫn nữ, kẹp tóc hay băng đô để luôn tự tin với vẻ ngoài hoàn hảo của mình.

Bộ sưu tập áo len nữ đẹp tại ZALORA.VN

Sự xuất hiện của những chiếc áo cardigan dáng dàiáo sweater dường như tạo một bước thời trang mới trong tủ đồ của phái đẹp. Hiểu được nhu cầu mua áo len nữ của phái đẹp, ZALORA.VN sẽ mang đến cho bạn những mẫu thiết kế mới nhất từ các thương hiệu thời trang tên tuổi như Casways, LA BELLE, The Doll House, Kei&Kori,… Bạn có thể thoải mái chọn lựa cho mình những sản phẩm thời trang áo len nữ mùa đông thời trang nhất với những khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại ZALORA.VN. Ngoài ra, mua hàng tại ZALORA.VN, bạn sẽ được trải nghiệm những tiện ích mua hàng trực tuyến tiện lợi nhất như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả hàng miễn phí và hoàn tiền mặt. Còn chần chừ gì nữa mà không truy cập vào ZALORA.VN để sắm cho mình những chiếc áo cardigan nữ giá rẻ ngay hôm nay?