Mua ÁO LEN & CARDIGAN: (81 sản phẩm tìm thấy)

 • Aó Cổ Rộng Tianmu Aó Cổ Rộng 772,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA52SXNVN-364076":{"price":"772,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • MARI LS SWEAT 49% OFF Vero Moda MARI LS SWEAT 749,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA96NQTVN-271519":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA96NQTVN-271520":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA96NQTVN-271521":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA96NQTVN-271522":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Họa Tiết Da Báo 40% OFF Something Borrowed Áo Họa Tiết Da Báo 399,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA18YSJVN-295958":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Họa Tiết Aztec 40% OFF Something Borrowed Áo Họa Tiết Aztec 299,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA23YSEVN-295953":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Animal Print Jacquard Sweater 30% OFF New Look Animal Print Jacquard Sweater 899,000 VND GIẢM CÒN 629,000 VND Kích cỡ 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA35AIAVN-299341":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"NE112AA35AIAVN-299342":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"NE112AA35AIAVN-299343":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"NE112AA35AIAVN-299344":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"NE112AA35AIAVN-299345":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • MARI LS SWEAT 49% OFF Vero Moda MARI LS SWEAT 749,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA94NQVVN-271527":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA94NQVVN-271528":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA94NQVVN-271529":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA94NQVVN-271530":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Áo Len Mỏng 29% OFF Kei&Kori Áo Len Mỏng 449,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA67YQMVN-295893":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Họa Tiết Aztec 40% OFF Something Borrowed Áo Họa Tiết Aztec 299,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA24YSDVN-295952":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • VALARIE LS CARDIGAN 50% OFF Vero Moda VALARIE LS CARDIGAN 1,599,000 VND GIẢM CÒN 799,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA92NQXVN-271535":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA92NQXVN-271536":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA92NQXVN-271537":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA92NQXVN-271538":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Blazer Không Tay LA BELLE Blazer Không Tay 436,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA80ZFJVN-297171":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Tianmu Áo Len 699,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA54FYZVN-328774":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cardigan Mỏng LA BELLE Cardigan Mỏng 255,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA32ZHFVN-297242":{"price":"255,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 355,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA49EUWVN-199403":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA49EUWVN-199404":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA49EUWVN-199405":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA49EUWVN-199406":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Dài Tianmu Áo Thun Tay Dài 799,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA87GFKVN-329280":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cardigan Viền Cách Điệu Casways Cardigan Viền Cách Điệu 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA22QORVN-277420":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA22QORVN-277421":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA22QORVN-277422":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA22QORVN-277423":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 355,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA51EUUVN-199395":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA51EUUVN-199396":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA51EUUVN-199397":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA51EUUVN-199398":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cardigan Dài Tay Họa Tiết 42% OFF EZRA by ZALORA Cardigan Dài Tay Họa Tiết 449,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA63YUMVN-296096":{"price":"449,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084AA63YUMVN-296097":{"price":"449,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084AA63YUMVN-296098":{"price":"449,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"42%"}}}
 • Áo Len Cardigan Nữ 50% OFF Gap Áo Len Cardigan Nữ 1,799,000 VND GIẢM CÒN 899,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GA994AA65KVYVN-211292":{"price":"1,799,000","special_price":"899,000","saving_percentage":"50%"},"GA994AA65KVYVN-211293":{"price":"1,799,000","special_price":"899,000","saving_percentage":"50%"},"GA994AA65KVYVN-211294":{"price":"1,799,000","special_price":"899,000","saving_percentage":"50%"},"GA994AA65KVYVN-211295":{"price":"1,799,000","special_price":"899,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Black Draped Midi Cardigan River Island Black Draped Midi Cardigan 949,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA31ZBKSG-460250":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA31ZBKSG-460251":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA31ZBKSG-460252":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA31ZBKSG-460253":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA31ZBKSG-460254":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • MARI LS SWEAT 49% OFF Vero Moda MARI LS SWEAT 749,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA95NQUVN-271523":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA95NQUVN-271524":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA95NQUVN-271525":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA95NQUVN-271526":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • VALARIE LS CARDIGAN 50% OFF Vero Moda VALARIE LS CARDIGAN 1,599,000 VND GIẢM CÒN 799,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA93NQWVN-271531":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA93NQWVN-271532":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA93NQWVN-271533":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA93NQWVN-271534":{"price":"1,599,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Len Cardigan 20% OFF Casways Áo Len Cardigan 345,000 VND GIẢM CÒN 276,000 VND Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA91HSEVN-208901":{"price":"345,000","special_price":"276,000","saving_percentage":"20%"},"CA920AA91HSEVN-204500":{"price":"345,000","special_price":"276,000","saving_percentage":"20%"},"CA920AA91HSEVN-204501":{"price":"345,000","special_price":"276,000","saving_percentage":"20%"},"CA920AA91HSEVN-218391":{"price":"345,000","special_price":"276,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Kiểu Cheap Monday Áo Kiểu 1,799,000 VND
  Kích cỡ XS S M XXS
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA46NVDVN-344481":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH011AA46NVDVN-344482":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH011AA46NVDVN-344483":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH011AA46NVDVN-344480":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Họa Tiết Da Báo 40% OFF Something Borrowed Áo Họa Tiết Da Báo 399,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA19YSIVN-295957":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • GREG LS TOP 48% OFF Vero Moda GREG LS TOP 1,199,000 VND GIẢM CÒN 619,000 VND Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA97NQSVN-271514":{"price":"1,199,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"48%"},"VE062AA97NQSVN-271515":{"price":"1,199,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"48%"},"VE062AA97NQSVN-271516":{"price":"1,199,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"48%"},"VE062AA97NQSVN-271517":{"price":"1,199,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"48%"},"VE062AA97NQSVN-271518":{"price":"1,199,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 355,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA50EUVVN-199399":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA50EUVVN-199400":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA50EUVVN-199401":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA50EUVVN-199402":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Cổ Lá Hai Lớp Casways Áo Len Cổ Lá Hai Lớp 369,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA27QOMVN-277400":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA27QOMVN-277401":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA27QOMVN-277402":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA27QOMVN-277403":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • LEOPARD FEATHER LS BOATNECK 50% OFF Vero Moda LEOPARD FEATHER LS BOATNECK 1,399,000 VND GIẢM CÒN 699,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA83TSYVN-284287":{"price":"1,399,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA83TSYVN-284288":{"price":"1,399,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA83TSYVN-284289":{"price":"1,399,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA83TSYVN-284290":{"price":"1,399,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo khoác len mỏng The Doll House Áo khoác len mỏng 899,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA62ASNVN-300163":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA62ASNVN-300162":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Cổ Lá Hai Lớp Casways Áo Len Cổ Lá Hai Lớp 369,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA29QOKVN-277392":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA29QOKVN-277393":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA29QOKVN-277394":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA29QOKVN-277395":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cardigan Ngắn Tay Không Nút Casways Cardigan Ngắn Tay Không Nút 389,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA80IULVN-260025":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA80IULVN-260026":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA80IULVN-260027":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA80IULVN-260028":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dáng Rộng Đầu Lâu LA BELLE Áo Dáng Rộng Đầu Lâu 255,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA39ZGYVN-297234":{"price":"255,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Thuyền Casways Áo Dài Tay Cổ Thuyền 299,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA68ZVFVN-298462":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA68ZVFVN-298463":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA68ZVFVN-298464":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA68ZVFVN-298465":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo len mỏng The Doll House Áo len mỏng 1,445,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA60ASPVN-300167":{"price":"1,445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA60ASPVN-300166":{"price":"1,445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo len ngắn mỏng The Doll House Áo len ngắn mỏng 1,225,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA61ASOVN-300165":{"price":"1,225,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA61ASOVN-300164":{"price":"1,225,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cheap Monday Áo Kiểu 1,799,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA47NVCVN-344477":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH011AA47NVCVN-344478":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH011AA47NVCVN-344479":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo len dài tay cổ chữ V gài nút Casways Áo len dài tay cổ chữ V gài nút 389,000 VND
  Kích cỡ M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA52NKTVN-270809":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA52NKTVN-270810":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA52NKTVN-270811":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA52NKTVN-270812":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo len dài tay cổ chữ V gài nút Casways Áo len dài tay cổ chữ V gài nút 389,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA51NKUVN-270813":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA51NKUVN-270814":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA51NKUVN-270815":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA51NKUVN-270816":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Blazer Không Tay LA BELLE Blazer Không Tay 436,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA79ZFKVN-297172":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • TIGGA LS LONG SWEAT 50% OFF Vero Moda TIGGA LS LONG SWEAT 1,099,000 VND GIẢM CÒN 549,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA78TTDVN-284307":{"price":"1,099,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA78TTDVN-284308":{"price":"1,099,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA78TTDVN-284309":{"price":"1,099,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA78TTDVN-284310":{"price":"1,099,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • PALOMAS LS BLOUSE 50% OFF Vero Moda PALOMAS LS BLOUSE 1,399,000 VND GIẢM CÒN 699,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA76TTFVN-284315":{"price":"1,399,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA76TTFVN-284316":{"price":"1,399,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA76TTFVN-284317":{"price":"1,399,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA76TTFVN-284318":{"price":"1,399,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Shrug sweat Cheap Monday Shrug sweat 1,799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA67FFGVN-327330":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH011AA67FFGVN-327331":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH011AA67FFGVN-327332":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH011AA67FFGVN-327333":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cream Necklace Embellished Sweatshirt River Island Cream Necklace Embellished Sweatshirt 1,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA37FJQSG-410134":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA37FJQSG-410135":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA37FJQSG-410136":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA37FJQSG-410138":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA37FJQSG-410137":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • KAREN LS CARDIGAN 50% OFF Vero Moda KAREN LS CARDIGAN 899,000 VND GIẢM CÒN 449,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA75TTGVN-284319":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA75TTGVN-284320":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA75TTGVN-284321":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA75TTGVN-284322":{"price":"899,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo len dài tay cổ chữ V gài nút Casways Áo len dài tay cổ chữ V gài nút 389,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA50NKVVN-270817":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA50NKVVN-270818":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA50NKVVN-270819":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA50NKVVN-270820":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cardigan Dài Tay Phối Nút 45% OFF Ha Gattini Cardigan Dài Tay Phối Nút 399,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA893AA04WFNVN-289795":{"price":"399,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"45%"},"HA893AA04WFNVN-289796":{"price":"399,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"45%"},"HA893AA04WFNVN-289797":{"price":"399,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"45%"}}}
 • Áo len nữ ngắn tay cổ tròn Casways Áo len nữ ngắn tay cổ tròn 299,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA58NKNVN-270785":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA58NKNVN-270786":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA58NKNVN-270787":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA58NKNVN-270788":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Thuyền Casways Áo Dài Tay Cổ Thuyền 299,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA70ZVDVN-298454":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA70ZVDVN-298455":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA70ZVDVN-298456":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA70ZVDVN-298457":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo len nữ thời trang cho phái đẹp

Chất liệu len luôn được nghĩ tới đầu tiên khi các nàng muốn mua trang phục ấm áp cho những ngày se lạnh. Trong đó, áo cardigan là item được các cô nàng ưa chuộng nhất vì dễ mặc, dễ phối đồ. Luôn đi cùng sự biến đổi không ngừng của thời trang, những mẫu thiết kế áo len cardigan cũng khá đa dạng, từ chất liệu len mỏng cho những trang phục hằng ngày, đến những chất liệu len dày cho những ngày se lạnh. Về kiểu dáng, áo len cũng rất đa dạng, áo cổ tim, áo tay ngắn, áo len tay dài, áo len dài thân, áo len nữ dáng dài,… Từng chi tiết được thiết kế cách điệu như chiết eo , ôm bo phần hông, đính hạt kim tuyến hay hoa vải đều tạo cho bạn gái vẻ duyên dáng trong những ngày thu đông.

Phối áo cardigan nữ với trang phục phù hợp cho phong cách thêm nổi bật

Trong tiết trời hơi se lạnh, còn gì hoàn hảo bằng khi bạn phối các mẫu áo khoác len đẹp với áo thun nữquần kiểu nữ. Ngoài ra, bạn có thể khoác áo len mỏng bên ngoài trang phục áo hai dây hoặc chân váy ngắn như một set đồ trẻ trung và năng động. Bạn cũng có thể phối thêm những phụ kiện thời trang khác như nhẫn nữ, kẹp tóc hay băng đô để luôn tự tin với vẻ ngoài hoàn hảo của mình.

Bộ sưu tập áo len nữ đẹp tại ZALORA.VN

Sự xuất hiện của những chiếc áo cardigan dáng dàiáo sweater dường như tạo một bước thời trang mới trong tủ đồ của phái đẹp. Hiểu được nhu cầu mua áo len nữ của phái đẹp, ZALORA.VN sẽ mang đến cho bạn những mẫu thiết kế mới nhất từ các thương hiệu thời trang tên tuổi như Casways, LA BELLE, The Doll House, Kei&Kori,… Bạn có thể thoải mái chọn lựa cho mình những sản phẩm thời trang áo len nữ mùa đông thời trang nhất với những khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại ZALORA.VN. Ngoài ra, mua hàng tại ZALORA.VN, bạn sẽ được trải nghiệm những tiện ích mua hàng trực tuyến tiện lợi nhất như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả hàng miễn phí và hoàn tiền mặt. Còn chần chừ gì nữa mà không truy cập vào ZALORA.VN để sắm cho mình những chiếc áo cardigan nữ giá rẻ ngay hôm nay?