ÁO LEN & CARDIGAN Nữ: (163 sản phẩm tìm thấy)

 • Áo Len Dệt Kim Phối Màu Something Borrowed Áo Len Dệt Kim Phối Màu 549,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA05TBEVN-450755":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA05TBEVN-450756":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dệt Hình Thoi Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dệt Hình Thoi 799,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA65TCSVN-450809":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Tròng Cổ 15% OFF Izabel London Áo Len Tròng Cổ 1,199,000 VND GIẢM CÒN 1,020,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA07AHOVN-464669":{"price":"1,199,000","special_price":"1,020,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA07AHOVN-464670":{"price":"1,199,000","special_price":"1,020,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA07AHOVN-464671":{"price":"1,199,000","special_price":"1,020,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA07AHOVN-464672":{"price":"1,199,000","special_price":"1,020,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dệt Thổ Cẩm Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dệt Thổ Cẩm 1,299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA64TCTVN-450810":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Tròn Cổ Tay Dài Dorothy Perkins Áo Len Tròn Cổ Tay Dài 729,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA10ETDSG-677348":{"price":"729,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA10ETDSG-677349":{"price":"729,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA10ETDSG-677350":{"price":"729,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA10ETDSG-677351":{"price":"729,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA10ETDSG-677352":{"price":"729,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dệt Kim Tròng Cổ Dorothy Perkins Áo Dệt Kim Tròng Cổ 1,149,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA35XAESG-662487":{"price":"1,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA35XAESG-662488":{"price":"1,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA35XAESG-662489":{"price":"1,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA35XAESG-662490":{"price":"1,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA35XAESG-662491":{"price":"1,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Tròng Cổ Dorothy Perkins Áo Len Tròng Cổ 779,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA66MQRSG-690547":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66MQRSG-690548":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66MQRSG-690549":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66MQRSG-690550":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66MQRSG-690551":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dạ Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Dạ Có Nón 4,999,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA97AEKSG-669606":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA97AEKSG-669607":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA97AEKSG-669608":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA97AEKSG-669609":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Trơn Dorothy Perkins Áo Cardigan Trơn 719,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA65MQSSG-690552":{"price":"719,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65MQSSG-690553":{"price":"719,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65MQSSG-690554":{"price":"719,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65MQSSG-690555":{"price":"719,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65MQSSG-690556":{"price":"719,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Dệt Kim Tròng Cổ 15% OFF Izabel London Áo Len Dệt Kim Tròng Cổ 1,399,000 VND GIẢM CÒN 1,190,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA11AHKVN-464653":{"price":"1,399,000","special_price":"1,190,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA11AHKVN-464654":{"price":"1,399,000","special_price":"1,190,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA11AHKVN-464655":{"price":"1,399,000","special_price":"1,190,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA11AHKVN-464656":{"price":"1,399,000","special_price":"1,190,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Áo Tay Dài Cổ Tròn La Mode Áo Tay Dài Cổ Tròn 249,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA57JRUVN-482532":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Dài Cổ Tròn La Mode Áo Tay Dài Cổ Tròn 249,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA56JRVVN-482533":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Dáng Dài Có Nón 2,599,000 VND
  Kích cỡ 34 38 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA43FGISG-622622":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA43FGISG-622623":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA43FGISG-622624":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA43FGISG-622625":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Giả Da Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Giả Da 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA41WGKVN-457188":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41WGKVN-457189":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41WGKVN-457190":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Cardigan 40% OFF Mango Áo Khoác Len Cardigan 1,499,000 VND GIẢM CÒN 899,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA20LTFVN-384345":{"price":"1,499,000","special_price":"899,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Dệt Kim In Chữ Paris Cách Điệu Something Borrowed Áo Dệt Kim In Chữ Paris Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA93TBQVN-450774":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA93TBQVN-450775":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo 20% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo 549,000 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA07BDSVN-413637":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Jumper Lưới Miss Selfridge Áo Jumper Lưới 999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA69DFISG-721161":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA69DFISG-721162":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA69DFISG-721163":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA69DFISG-721164":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA69DFISG-721165":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Everyday Something Borrowed Áo Len Everyday 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA00DVFVN-419077":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA00DVFVN-419078":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA00DVFVN-419079":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dệt Kim Khóa Kéo Something Borrowed Áo Khoác Dệt Kim Khóa Kéo 799,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA67TCQVN-450807":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Kẻ Sọc 19% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Kẻ Sọc 569,000 VND GIẢM CÒN 459,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA10BDPVN-413634":{"price":"569,000","special_price":"459,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Áo Dệt Kim Kẻ Sọc Something Borrowed Áo Dệt Kim Kẻ Sọc 349,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA03TBGVN-450759":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA03TBGVN-450760":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Ren Hoa 19% OFF ZALORA Áo Cardigan Ren Hoa 469,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA10WSFVN-404875":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"ZA011AA10WSFVN-404876":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"ZA011AA10WSFVN-404877":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"ZA011AA10WSFVN-404878":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Áo Len Kẻ Sọc Tay Dài CATWALK88 Áo Len Kẻ Sọc Tay Dài 1,199,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA52VUTSG-659648":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA52VUTSG-659649":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA52VUTSG-659650":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA52VUTSG-659651":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Everyday 19% OFF Something Borrowed Áo Len Everyday 429,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA02DVDVN-419071":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"SO977AA02DVDVN-419072":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"SO977AA02DVDVN-419073":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Áo Len Vải Lông 15% OFF Izabel London Áo Len Vải Lông 1,399,000 VND GIẢM CÒN 1,190,000 VND Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA10AHLVN-464657":{"price":"1,399,000","special_price":"1,190,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA10AHLVN-464658":{"price":"1,399,000","special_price":"1,190,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA10AHLVN-464659":{"price":"1,399,000","special_price":"1,190,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA10AHLVN-464660":{"price":"1,399,000","special_price":"1,190,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Áo Len In Họa Tiết 40% OFF Mango Áo Len In Họa Tiết 1,299,000 VND GIẢM CÒN 779,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA19MEUVN-385005":{"price":"1,299,000","special_price":"779,000","saving_percentage":"40%"},"MA215AA19MEUVN-385006":{"price":"1,299,000","special_price":"779,000","saving_percentage":"40%"},"MA215AA19MEUVN-385007":{"price":"1,299,000","special_price":"779,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Len Phối Vải Lưới Trong Something Borrowed Áo Len Phối Vải Lưới Trong 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA70SARVN-397079":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA70SARVN-397080":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Lửng Cổ Viền 15% OFF Izabel London Áo Khoác Lửng Cổ Viền 999,000 VND GIẢM CÒN 850,000 VND Kích cỡ 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA14AHHVN-464641":{"price":"999,000","special_price":"850,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA14AHHVN-464642":{"price":"999,000","special_price":"850,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA14AHHVN-464643":{"price":"999,000","special_price":"850,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA14AHHVN-464644":{"price":"999,000","special_price":"850,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Áo Cardigan Ren Hoa 20% OFF ZALORA Áo Cardigan Ren Hoa 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA11WSEVN-404871":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA11WSEVN-404872":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA11WSEVN-404873":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA11WSEVN-404874":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Cardigan Giả Da Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Giả Da 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA40WGLVN-457191":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40WGLVN-457192":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40WGLVN-457193":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Hai Lớp Amme Áo Len Hai Lớp 180,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA74VPTVN-455824":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Hai Lớp Amme Áo Len Hai Lớp 180,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA75VPSVN-455823":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Dáng Suông Loire Áo Len Dáng Suông 460,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA34RVHVN-448218":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA34RVHVN-448219":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Vạt Hình Chữ V 20% OFF Something Borrowed Áo Len Vạt Hình Chữ V 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA15DUQVN-419029":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA15DUQVN-419030":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA15DUQVN-419031":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Len Cổ Lọ Amme Áo Len Cổ Lọ 180,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA78VPPVN-455820":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo 20% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo 549,000 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA09BDQVN-413635":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Cardigan Dệt Kim Dài New Look Áo Cardigan Dệt Kim Dài 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA26VJXVN-455202":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA26VJXVN-455203":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA26VJXVN-455204":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA26VJXVN-455205":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA26VJXVN-455206":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Dáng Rộng Something Borrowed Áo Len Dáng Rộng 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA97BECVN-413647":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Cổ Đổ 30% OFF Izabel London Áo Len Cổ Đổ 1,199,000 VND GIẢM CÒN 840,000 VND Kích cỡ 6 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA83MDGVN-435739":{"price":"1,199,000","special_price":"840,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA83MDGVN-435740":{"price":"1,199,000","special_price":"840,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA83MDGVN-435741":{"price":"1,199,000","special_price":"840,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA83MDGVN-435742":{"price":"1,199,000","special_price":"840,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Khoác Boyfriend 20% OFF Something Borrowed Áo Khoác Boyfriend 799,000 VND GIẢM CÒN 639,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA88BELVN-413656":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Cardigan Phối Ren Tay Dorothy Perkins Áo Cardigan Phối Ren Tay 779,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA64MQTSG-690557":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64MQTSG-690558":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64MQTSG-690559":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64MQTSG-690560":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64MQTSG-690561":{"price":"779,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dài CATWALK88 Áo Khoác Dài 1,999,000 VND
  Kích cỡ 34 38 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA47FGESG-622606":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA47FGESG-622607":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA47FGESG-622608":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA47FGESG-622609":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Phối Màu Something Borrowed Áo Cardigan Phối Màu 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA18VVTVN-456298":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Cocoon River Island Áo Khoác Cardigan Cocoon 2,599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA81LWWSG-689323":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA81LWWSG-689324":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA81LWWSG-689325":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA81LWWSG-689326":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA81LWWSG-689327":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Dệt Kim Phối Màu Something Borrowed Áo Len Dệt Kim Phối Màu 799,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA06TBDVN-450754":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Vải Sợi Dệt Pha Voan 15% OFF Izabel London Áo Vải Sợi Dệt Pha Voan 1,199,000 VND GIẢM CÒN 1,020,000 VND Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA20AHBVN-464618":{"price":"1,199,000","special_price":"1,020,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA20AHBVN-464619":{"price":"1,199,000","special_price":"1,020,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA20AHBVN-464620":{"price":"1,199,000","special_price":"1,020,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA20AHBVN-464621":{"price":"1,199,000","special_price":"1,020,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Áo Khoác Boyfriend 20% OFF Something Borrowed Áo Khoác Boyfriend 799,000 VND GIẢM CÒN 639,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA89BEKVN-413655":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA16YELVN-407812":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA16YELVN-407813":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA16YELVN-407814":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Cổ Tròn Tay Lỡ Loire Áo Len Cổ Tròn Tay Lỡ 550,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA20ZRRVN-463471":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA20ZRRVN-463472":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA18YEJVN-407806":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA18YEJVN-407807":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA18YEJVN-407808":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Phối Màu 20% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Phối Màu 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA18AGFVN-411344":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA18AGFVN-411345":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Len 20% OFF Dorothy Perkins Áo Len 799,000 VND GIẢM CÒN 639,000 VND Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA53TQCSG-557187":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA53TQCSG-557188":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA53TQCSG-557189":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA53TQCSG-557190":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA53TQCSG-557191":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Dệt Kim Kẻ Sọc Something Borrowed Áo Dệt Kim Kẻ Sọc 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA04TBFVN-450757":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA04TBFVN-450758":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Dáng Dài Cổ Lật 30% OFF Izabel London Áo Len Dáng Dài Cổ Lật 1,299,000 VND GIẢM CÒN 910,000 VND Kích cỡ 6 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA96XLZVN-406491":{"price":"1,299,000","special_price":"910,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA96XLZVN-406492":{"price":"1,299,000","special_price":"910,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA96XLZVN-406493":{"price":"1,299,000","special_price":"910,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA96XLZVN-406494":{"price":"1,299,000","special_price":"910,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Cardigan Dáng Dài 20% OFF Something Borrowed Áo Cardigan Dáng Dài 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA13BDMVN-413631":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Len Vạt Hình Chữ V 20% OFF Something Borrowed Áo Len Vạt Hình Chữ V 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA13DUSVN-419035":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA13DUSVN-419036":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA13DUSVN-419037":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Len Phối Khóa Kéo Sau CATWALK88 Áo Len Phối Khóa Kéo Sau 1,299,000 VND
  Kích cỡ 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA60FFRSG-622554":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA60FFRSG-622555":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA60FFRSG-622556":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA60FFRSG-622557":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len May Liền Vai 31% OFF Mango Áo Len May Liền Vai 899,000 VND GIẢM CÒN 619,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA96UIHVN-366428":{"price":"899,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"31%"},"MA215AA96UIHVN-366429":{"price":"899,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"31%"},"MA215AA96UIHVN-366430":{"price":"899,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"31%"},"MA215AA96UIHVN-366431":{"price":"899,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"31%"}}}
 • Áo Họa Tiết Kẻ Ngang 15% OFF Izabel London Áo Họa Tiết Kẻ Ngang 1,299,000 VND GIẢM CÒN 1,105,000 VND Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA19AHCVN-464622":{"price":"1,299,000","special_price":"1,105,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA19AHCVN-464623":{"price":"1,299,000","special_price":"1,105,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA19AHCVN-464624":{"price":"1,299,000","special_price":"1,105,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Áo Len Tròng Cổ 15% OFF Izabel London Áo Len Tròng Cổ 1,299,000 VND GIẢM CÒN 1,105,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA12AHJVN-464649":{"price":"1,299,000","special_price":"1,105,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA12AHJVN-464650":{"price":"1,299,000","special_price":"1,105,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA12AHJVN-464651":{"price":"1,299,000","special_price":"1,105,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA12AHJVN-464652":{"price":"1,299,000","special_price":"1,105,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Áo Len Everyday Something Borrowed Áo Len Everyday 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA01DVEVN-419074":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA01DVEVN-419075":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA01DVEVN-419076":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Kẻ Sọc 20% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Kẻ Sọc 549,000 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA02BDXVN-413642":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dài 19% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dài 469,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA03BDWVN-413641":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Áo Khoác Len Cardigan 30% OFF Mango Áo Khoác Len Cardigan 1,499,000 VND GIẢM CÒN 1,049,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA21LTEVN-384344":{"price":"1,499,000","special_price":"1,049,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Open-Knit Sweater 50% OFF Mango Open-Knit Sweater 799,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA39UCUVN-365844":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA39UCUVN-365845":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA39UCUVN-365846":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Khoác Cardigan Phối Da 40% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Phối Da 349,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA55SBGVN-397110":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA55SBGVN-397111":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dài 19% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dài 469,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA06BDTVN-413638":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Áo Len Tròng Cổ 15% OFF Izabel London Áo Len Tròng Cổ 1,199,000 VND GIẢM CÒN 1,020,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA08AHNVN-464665":{"price":"1,199,000","special_price":"1,020,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA08AHNVN-464666":{"price":"1,199,000","special_price":"1,020,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA08AHNVN-464667":{"price":"1,199,000","special_price":"1,020,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA08AHNVN-464668":{"price":"1,199,000","special_price":"1,020,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Áo Khoác Cardigan Tay Dài Phối Màu 40% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Tay Dài Phối Màu 349,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA53SBIVN-397114":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Len Vải Lông 15% OFF Izabel London Áo Len Vải Lông 1,399,000 VND GIẢM CÒN 1,190,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA09AHMVN-464661":{"price":"1,399,000","special_price":"1,190,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA09AHMVN-464662":{"price":"1,399,000","special_price":"1,190,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA09AHMVN-464663":{"price":"1,399,000","special_price":"1,190,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA09AHMVN-464664":{"price":"1,399,000","special_price":"1,190,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA17YEKVN-407809":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA17YEKVN-407810":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA17YEKVN-407811":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Cổ Xẻ V 20% OFF Something Borrowed Áo Len Cổ Xẻ V 499,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA00BDZVN-413644":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA20YEHVN-407800":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA20YEHVN-407801":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA20YEHVN-407802":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Dáng Dài Có Nón 2,599,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA45FGGSG-622614":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA45FGGSG-622615":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA45FGGSG-622616":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA45FGGSG-622617":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len May Liền Vai 31% OFF Mango Áo Len May Liền Vai 899,000 VND GIẢM CÒN 619,000 VND Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA97UIGVN-366423":{"price":"899,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"31%"},"MA215AA97UIGVN-366424":{"price":"899,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"31%"},"MA215AA97UIGVN-366425":{"price":"899,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"31%"},"MA215AA97UIGVN-366426":{"price":"899,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"31%"},"MA215AA97UIGVN-366427":{"price":"899,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"31%"}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dệt Kim Khóa Kéo Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dệt Kim Khóa Kéo 799,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA69TCOVN-450805":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn In Caro Something Borrowed Áo Cổ Tròn In Caro 799,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95TBOVN-450771":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dệt Thổ Cẩm Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dệt Thổ Cẩm 1,299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA63TCUVN-450811":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dài 19% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dài 469,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA04BDVVN-413640":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Áo Cardigan Dáng Dài Something Borrowed Áo Cardigan Dáng Dài 599,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA12BDNVN-413632":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Liền Tay Bo Dưới Việt thy Áo Liền Tay Bo Dưới 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA94VVTVN-403306":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA94VVTVN-403307":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA94VVTVN-403308":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dệt Kim Khóa Kéo Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dệt Kim Khóa Kéo 799,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA68TCPVN-450806":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Tunic Kẻ Sọc CATWALK88 Áo Khoác Cardigan Tunic Kẻ Sọc 1,299,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA06EAFSG-524480":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA06EAFSG-524481":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA06EAFSG-524482":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA06EAFSG-524483":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Tròng Cổ 30% OFF Izabel London Áo Len Tròng Cổ 1,099,000 VND GIẢM CÒN 770,000 VND Kích cỡ 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA02XLTVN-406467":{"price":"1,099,000","special_price":"770,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA02XLTVN-406468":{"price":"1,099,000","special_price":"770,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA02XLTVN-406469":{"price":"1,099,000","special_price":"770,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA02XLTVN-406470":{"price":"1,099,000","special_price":"770,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Cardigan Rũ 40% OFF Mango Áo Cardigan Rũ 999,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA28XNRVN-372378":{"price":"999,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"40%"},"MA215AA28XNRVN-372379":{"price":"999,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"40%"},"MA215AA28XNRVN-372380":{"price":"999,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Khoác Cardigan Phối Da 29% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Phối Da 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA56SBFVN-397108":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"SO977AA56SBFVN-397109":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Khoác Cardigan Tay Dài Phối Màu 40% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Tay Dài Phối Màu 349,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA54SBHVN-397112":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA54SBHVN-397113":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Khoác Cardigan Phối Màu 20% OFF Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Phối Màu 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA17AGGVN-411346":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA17AGGVN-411347":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Tay Dài La Mode Áo Tay Dài 219,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA44PPFVN-443649":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Dáng Dài Có Nón CATWALK88 Áo Khoác Dáng Dài Có Nón 2,599,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA44FGHSG-622618":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA44FGHSG-622619":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA44FGHSG-622620":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA44FGHSG-622621":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Sọc Việt thy Áo Khoác Sọc 269,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA20LAXVN-433287":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA20LAXVN-433288":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA20LAXVN-433289":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Dệt Kim Phối Màu Something Borrowed Áo Len Dệt Kim Phối Màu 799,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA07TBCVN-450753":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chunky Fisherman Cable CATWALK88 Áo Chunky Fisherman Cable 1,599,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA56FFVSG-622570":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA56FFVSG-622571":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA56FFVSG-622572":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA56FFVSG-622573":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • TIGGA LS LONG SWEAT 50% OFF Vero Moda TIGGA LS LONG SWEAT 1,099,000 VND GIẢM CÒN 549,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA78TTDVN-284307":{"price":"1,099,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA78TTDVN-284308":{"price":"1,099,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA78TTDVN-284309":{"price":"1,099,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA78TTDVN-284310":{"price":"1,099,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Khoác Lông Phối Lông Nhân Tạo CATWALK88 Áo Khoác Lông Phối Lông Nhân Tạo 4,999,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA75VTWSG-659555":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA75VTWSG-659556":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA75VTWSG-659557":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA75VTWSG-659558":{"price":"4,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo len nữ thời trang cho phái đẹp

Chất liệu len luôn được nghĩ tới đầu tiên khi các nàng muốn mua trang phục ấm áp cho những ngày se lạnh. Trong đó, áo cardigan là item được các cô nàng ưa chuộng nhất vì dễ mặc, dễ phối đồ. Luôn đi cùng sự biến đổi không ngừng của thời trang, những mẫu thiết kế áo len cardigan cũng khá đa dạng, từ chất liệu len mỏng cho những trang phục hằng ngày, đến những chất liệu len dày cho những ngày se lạnh. Về kiểu dáng, áo len cũng rất đa dạng, áo cổ tim, áo tay ngắn, áo len tay dài, áo len dài thân, áo len nữ dáng dài,… Từng chi tiết được thiết kế cách điệu như chiết eo , ôm bo phần hông, đính hạt kim tuyến hay hoa vải đều tạo cho bạn gái vẻ duyên dáng trong những ngày thu đông.

Phối áo cardigan nữ với trang phục phù hợp cho phong cách thêm nổi bật

Trong tiết trời hơi se lạnh, còn gì hoàn hảo bằng khi bạn phối các mẫu áo khoác len đẹp với áo thun nữquần kiểu nữ. Ngoài ra, bạn có thể khoác áo len mỏng bên ngoài trang phục áo hai dây hoặc chân váy ngắn như một set đồ trẻ trung và năng động. Bạn cũng có thể phối thêm những phụ kiện thời trang khác như nhẫn nữ, kẹp tóc hay băng đô để luôn tự tin với vẻ ngoài hoàn hảo của mình.

Bộ sưu tập áo len nữ đẹp tại ZALORA.VN

Sự xuất hiện của những chiếc áo cardigan dáng dàiáo sweater dường như tạo một bước thời trang mới trong tủ đồ của phái đẹp. Hiểu được nhu cầu mua áo len nữ của phái đẹp, ZALORA.VN sẽ mang đến cho bạn những mẫu thiết kế mới nhất từ các thương hiệu thời trang tên tuổi như Casways, LA BELLE, The Doll House, Kei&Kori,… Bạn có thể thoải mái chọn lựa cho mình những sản phẩm thời trang áo len nữ mùa đông thời trang nhất với những khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại ZALORA.VN. Ngoài ra, mua hàng tại ZALORA.VN, bạn sẽ được trải nghiệm những tiện ích mua hàng trực tuyến tiện lợi nhất như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả hàng miễn phí. Còn chần chừ gì nữa mà không truy cập vào ZALORA.VN để sắm cho mình những chiếc áo cardigan nữ giá rẻ ngay hôm nay?