Mua ÁO LEN & CARDIGAN: (76 sản phẩm tìm thấy)

 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 379,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA13YEOVN-407821":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA13YEOVN-407822":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA13YEOVN-407823":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA24YEDVN-407788":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA24YEDVN-407789":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA24YEDVN-407790":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 379,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA11YEQVN-407827":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA11YEQVN-407828":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA11YEQVN-407829":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA20YEHVN-407800":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA20YEHVN-407801":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA20YEHVN-407802":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA22YEFVN-407794":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA22YEFVN-407795":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA22YEFVN-407796":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA21YEGVN-407797":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA21YEGVN-407798":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA21YEGVN-407799":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA19YEIVN-407803":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA19YEIVN-407804":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA19YEIVN-407805":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 379,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA15YEMVN-407815":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA15YEMVN-407816":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA15YEMVN-407817":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA16YELVN-407812":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA16YELVN-407813":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA16YELVN-407814":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA17YEKVN-407809":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA17YEKVN-407810":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA17YEKVN-407811":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Họa Tiết Hình Thoi Something Borrowed Đầm Kiểu Họa Tiết Hình Thoi 549,900 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA59QKUVN-393826":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59QKUVN-393827":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59QKUVN-393828":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Cardigan Mango Áo Khoác Len Cardigan 1,499,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA21LTEVN-384344":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA23YEEVN-407791":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA23YEEVN-407792":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA23YEEVN-407793":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Tròng Cổ Izabel London Áo Len Tròng Cổ 1,099,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA02XLTVN-406467":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA02XLTVN-406468":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA02XLTVN-406469":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA02XLTVN-406470":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sọc Ngang Việt thy Áo Sọc Ngang 259,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA93EKWVN-420768":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA93EKWVN-420769":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA93EKWVN-420770":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Dáng Dài Cổ Lật Izabel London Áo Len Dáng Dài Cổ Lật 1,299,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA96XLZVN-406491":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA96XLZVN-406492":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA96XLZVN-406493":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA96XLZVN-406494":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tim Sọc Lớn Việt thy Áo Cổ Tim Sọc Lớn 269,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA90EKZVN-420777":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA90EKZVN-420778":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA90EKZVN-420779":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA18YEJVN-407806":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA18YEJVN-407807":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA18YEJVN-407808":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Open-Knit Sweater Mango Open-Knit Sweater 799,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA39UCUVN-365844":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA39UCUVN-365845":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA39UCUVN-365846":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sọc Cổ Tim Việt thy Áo Sọc Cổ Tim 269,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA94EKVVN-420765":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA94EKVVN-420766":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA94EKVVN-420767":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Tròng Cổ Izabel London Áo Len Tròng Cổ 1,099,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA01XLUVN-406471":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA01XLUVN-406472":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA01XLUVN-406473":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA01XLUVN-406474":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Tròng Cổ Đục Lỗ Izabel London Áo Len Tròng Cổ Đục Lỗ 899,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA97QRAVN-394362":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA97QRAVN-394363":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA97QRAVN-394364":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA97QRAVN-394365":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Liền Tay Bo Dưới Việt thy Áo Liền Tay Bo Dưới 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA94VVTVN-403306":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA94VVTVN-403307":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA94VVTVN-403308":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cotton-Blend Sweater Mango Cotton-Blend Sweater 449,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA38UCVVN-365847":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA38UCVVN-365848":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA38UCVVN-366536":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA38UCVVN-365849":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA38UCVVN-365850":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Dài Sọc Ngang Lovadova Áo Tay Dài Sọc Ngang 285,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO214AA03TXKVN-400423":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Viền Cổ Tròn Việt thy Áo Viền Cổ Tròn 259,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA92EKXVN-420771":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA92EKXVN-420772":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA92EKXVN-420773":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len May Liền Vai Mango Áo Len May Liền Vai 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA96UIHVN-366428":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA96UIHVN-366429":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA96UIHVN-366430":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA96UIHVN-366431":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Khoác Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Khoác Thun Nữ 260,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA30YPLVN-408599":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA30YPLVN-408600":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA30YPLVN-408601":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Tròng Cổ Izabel London Áo Len Tròng Cổ 1,099,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA00QQXVN-394350":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA00QQXVN-394351":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA00QQXVN-394352":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA00QQXVN-394353":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sọc Cổ Tim Việt thy Áo Sọc Cổ Tim 269,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA88ELBVN-420783":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA88ELBVN-420784":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA88ELBVN-420785":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Len Cardigan Mango Áo Khoác Len Cardigan 1,499,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA20LTFVN-384345":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Tay Dài Mango Áo Len Tay Dài 699,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA39LSMVN-384265":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA39LSMVN-384266":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA39LSMVN-384267":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA39LSMVN-384268":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len May Liền Vai Mango Áo Len May Liền Vai 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA97UIGVN-366423":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA97UIGVN-366424":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA97UIGVN-366425":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA97UIGVN-366426":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA97UIGVN-366427":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Tay Dài Mango Áo Len Tay Dài 649,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA66LVHVN-394612":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA66LVHVN-394613":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA66LVHVN-384424":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA66LVHVN-384425":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Tròng Cổ Đục Lỗ Izabel London Áo Len Tròng Cổ Đục Lỗ 899,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA64VLJVN-402460":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA64VLJVN-402461":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA64VLJVN-402462":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA64VLJVN-402463":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 355,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA51EUUVN-199395":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA51EUUVN-199396":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA51EUUVN-199397":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA51EUUVN-199398":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Tròng Cổ Mango Áo Len Tròng Cổ 999,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA00UIDVN-366409":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA00UIDVN-366410":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA00UIDVN-366411":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA00UIDVN-366412":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA00UIDVN-366413":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Tròng Cổ Izabel London Áo Len Tròng Cổ 1,099,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA03XLSVN-406463":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA03XLSVN-406464":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA03XLSVN-406465":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA03XLSVN-406466":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Rũ Mango Áo Cardigan Rũ 999,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA28XNRVN-372378":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA28XNRVN-372379":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA28XNRVN-372380":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cardigan Cổ Tròn Mango Áo Cardigan Cổ Tròn 799,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA98UIFVN-366419":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA98UIFVN-366420":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA98UIFVN-366421":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA98UIFVN-366422":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Tay Dài Mango Áo Len Tay Dài 649,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA67LVGVN-394610":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA67LVGVN-394611":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA67LVGVN-384422":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA67LVGVN-384423":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Tay Dài Mango Áo Len Tay Dài 699,000 VND
  Kích cỡ M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA38LSNVN-384269":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA38LSNVN-384270":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA38LSNVN-384271":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA38LSNVN-384272":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Tay Dài Mango Áo Len Tay Dài 699,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA36LSPVN-384277":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA36LSPVN-384278":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA36LSPVN-384279":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len In Họa Tiết Mango Áo Len In Họa Tiết 1,299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA19MEUVN-385005":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA19MEUVN-385006":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA19MEUVN-385007":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Round Neck Cardigan Mango Round Neck Cardigan 799,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA75UBKVN-365687":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA75UBKVN-365688":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA75UBKVN-365689":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA75UBKVN-365690":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Lửng Việt thy Áo Khoác Lửng 269,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA91VVWVN-403315":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA91VVWVN-403316":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA91VVWVN-403317":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Tape sweater 20% OFF Cheap Monday Tape sweater 1,899,000 VND GIẢM CÒN 1,519,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA38KGBVN-381487":{"price":"1,899,000","special_price":"1,519,000","saving_percentage":"20%"},"CH011AA38KGBVN-381488":{"price":"1,899,000","special_price":"1,519,000","saving_percentage":"20%"},"CH011AA38KGBVN-381489":{"price":"1,899,000","special_price":"1,519,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 355,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA49EUWVN-199403":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA49EUWVN-199404":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA49EUWVN-199405":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA49EUWVN-199406":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cardigan Viền Cách Điệu Casways Cardigan Viền Cách Điệu 369,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA22QORVN-277420":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA22QORVN-277421":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA22QORVN-277422":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA22QORVN-277423":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Trắng Izabel London Áo Len Trắng 599,000 VND
  Kích cỡ 6 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA96QRBVN-394366":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA96QRBVN-394367":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA96QRBVN-394368":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Cotton Mango Áo Len Cotton 449,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA99UIEVN-366414":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA99UIEVN-366415":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA99UIEVN-366416":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA99UIEVN-366417":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA99UIEVN-366418":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Round Neck Cardigan Mango Round Neck Cardigan 799,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA87UAYVN-365637":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA87UAYVN-365638":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA87UAYVN-365639":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA87UAYVN-365640":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cardigan Ngắn Tay Không Nút Casways Cardigan Ngắn Tay Không Nút 389,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA80IULVN-260025":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA80IULVN-260026":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA80IULVN-260027":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA80IULVN-260028":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Sọc Việt thy Áo Khoác Cardigan Sọc 269,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA28QLZVN-393905":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA28QLZVN-393906":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA28QLZVN-393907":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Tape sweater 20% OFF Cheap Monday Tape sweater 1,899,000 VND GIẢM CÒN 1,519,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA37KGCVN-381490":{"price":"1,899,000","special_price":"1,519,000","saving_percentage":"20%"},"CH011AA37KGCVN-381491":{"price":"1,899,000","special_price":"1,519,000","saving_percentage":"20%"},"CH011AA37KGCVN-381492":{"price":"1,899,000","special_price":"1,519,000","saving_percentage":"20%"},"CH011AA37KGCVN-381493":{"price":"1,899,000","special_price":"1,519,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo len dài tay cổ chữ V gài nút Casways Áo len dài tay cổ chữ V gài nút 389,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA53NKSVN-270805":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA53NKSVN-270806":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA53NKSVN-270807":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA53NKSVN-270808":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo len nữ ngắn tay cổ tròn Casways Áo len nữ ngắn tay cổ tròn 299,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA59NKMVN-270781":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA59NKMVN-270782":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA59NKMVN-270783":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA59NKMVN-270784":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cardigan dài tay sọc ngang Casways Cardigan dài tay sọc ngang 349,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA47NKYVN-270829":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA47NKYVN-270830":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA47NKYVN-270831":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA47NKYVN-270832":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cardigan Ngắn Tay Không Nút Casways Cardigan Ngắn Tay Không Nút 389,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA81IUKVN-260021":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA81IUKVN-260022":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA81IUKVN-260023":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA81IUKVN-260024":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Thân Họa Tiết Casways Áo Len Thân Họa Tiết 389,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA20QOTVN-277428":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA20QOTVN-277429":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA20QOTVN-277430":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA20QOTVN-277431":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ripley sweater 30% OFF Cheap Monday Ripley sweater 1,799,000 VND GIẢM CÒN 1,259,000 VND Kích cỡ XS M XXS
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA66FFHVN-327335":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"CH011AA66FFHVN-337767":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"CH011AA66FFHVN-327336":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"CH011AA66FFHVN-327337":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"CH011AA66FFHVN-327334":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo len nữ tay dài cổ tim Casways Áo len nữ tay dài cổ tim 329,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA54NKRVN-270801":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA54NKRVN-270802":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA54NKRVN-270803":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA54NKRVN-270804":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Thuyền Casways Áo Dài Tay Cổ Thuyền 299,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA70ZVDVN-298454":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA70ZVDVN-298455":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA70ZVDVN-298456":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA70ZVDVN-298457":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vain sweat 30% OFF Cheap Monday Vain sweat 1,999,000 VND GIẢM CÒN 1,399,000 VND Kích cỡ XS M XXS
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA65FFIVN-327339":{"price":"1,999,000","special_price":"1,399,000","saving_percentage":"30%"},"CH011AA65FFIVN-337768":{"price":"1,999,000","special_price":"1,399,000","saving_percentage":"30%"},"CH011AA65FFIVN-327340":{"price":"1,999,000","special_price":"1,399,000","saving_percentage":"30%"},"CH011AA65FFIVN-327341":{"price":"1,999,000","special_price":"1,399,000","saving_percentage":"30%"},"CH011AA65FFIVN-327338":{"price":"1,999,000","special_price":"1,399,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Thuyền Casways Áo Dài Tay Cổ Thuyền 299,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA67ZVGVN-298466":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA67ZVGVN-298467":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA67ZVGVN-298468":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA67ZVGVN-298469":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Thuyền Casways Áo Dài Tay Cổ Thuyền 299,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA68ZVFVN-298462":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA68ZVFVN-298463":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA68ZVFVN-298464":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA68ZVFVN-298465":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 355,000 VND
  Kích cỡ S XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA50EUVVN-199399":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA50EUVVN-199400":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA50EUVVN-199401":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA50EUVVN-199402":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo len nữ tay dài cổ tim Casways Áo len nữ tay dài cổ tim 329,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA56NKPVN-270793":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA56NKPVN-270794":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA56NKPVN-270795":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA56NKPVN-270796":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo len nữ tay dài cổ tim Casways Áo len nữ tay dài cổ tim 329,000 VND
  Kích cỡ S XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA57NKOVN-270789":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA57NKOVN-270790":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA57NKOVN-270791":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA57NKOVN-270792":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Thuyền Casways Áo Dài Tay Cổ Thuyền 299,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA69ZVEVN-298458":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA69ZVEVN-298459":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA69ZVEVN-298460":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA69ZVEVN-298461":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo len dài tay cổ chữ V gài nút Casways Áo len dài tay cổ chữ V gài nút 389,000 VND
  Kích cỡ M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA52NKTVN-270809":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA52NKTVN-270810":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA52NKTVN-270811":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA52NKTVN-270812":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo len dài tay cổ chữ V gài nút Casways Áo len dài tay cổ chữ V gài nút 389,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA50NKVVN-270817":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA50NKVVN-270818":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA50NKVVN-270819":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA50NKVVN-270820":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cardigan Viền Cách Điệu Casways Cardigan Viền Cách Điệu 369,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA21QOSVN-277424":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA21QOSVN-277425":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA21QOSVN-277426":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA21QOSVN-277427":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Len Nữ Casways Áo Len Nữ 355,000 VND
  Kích cỡ S XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA52EUTVN-199391":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA52EUTVN-199392":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA52EUTVN-199393":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA52EUTVN-199394":{"price":"355,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo len nữ tay dài cổ tim Casways Áo len nữ tay dài cổ tim 329,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA55NKQVN-270797":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA55NKQVN-270798":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA55NKQVN-270799":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA55NKQVN-270800":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo len nữ thời trang cho phái đẹp

Chất liệu len luôn được nghĩ tới đầu tiên khi các nàng muốn mua trang phục ấm áp cho những ngày se lạnh. Trong đó, áo cardigan là item được các cô nàng ưa chuộng nhất vì dễ mặc, dễ phối đồ. Luôn đi cùng sự biến đổi không ngừng của thời trang, những mẫu thiết kế áo len cardigan cũng khá đa dạng, từ chất liệu len mỏng cho những trang phục hằng ngày, đến những chất liệu len dày cho những ngày se lạnh. Về kiểu dáng, áo len cũng rất đa dạng, áo cổ tim, áo tay ngắn, áo len tay dài, áo len dài thân, áo len nữ dáng dài,… Từng chi tiết được thiết kế cách điệu như chiết eo , ôm bo phần hông, đính hạt kim tuyến hay hoa vải đều tạo cho bạn gái vẻ duyên dáng trong những ngày thu đông.

Phối áo cardigan nữ với trang phục phù hợp cho phong cách thêm nổi bật

Trong tiết trời hơi se lạnh, còn gì hoàn hảo bằng khi bạn phối các mẫu áo khoác len đẹp với áo thun nữquần kiểu nữ. Ngoài ra, bạn có thể khoác áo len mỏng bên ngoài trang phục áo hai dây hoặc chân váy ngắn như một set đồ trẻ trung và năng động. Bạn cũng có thể phối thêm những phụ kiện thời trang khác như nhẫn nữ, kẹp tóc hay băng đô để luôn tự tin với vẻ ngoài hoàn hảo của mình.

Bộ sưu tập áo len nữ đẹp tại ZALORA.VN

Sự xuất hiện của những chiếc áo cardigan dáng dàiáo sweater dường như tạo một bước thời trang mới trong tủ đồ của phái đẹp. Hiểu được nhu cầu mua áo len nữ của phái đẹp, ZALORA.VN sẽ mang đến cho bạn những mẫu thiết kế mới nhất từ các thương hiệu thời trang tên tuổi như Casways, LA BELLE, The Doll House, Kei&Kori,… Bạn có thể thoải mái chọn lựa cho mình những sản phẩm thời trang áo len nữ mùa đông thời trang nhất với những khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại ZALORA.VN. Ngoài ra, mua hàng tại ZALORA.VN, bạn sẽ được trải nghiệm những tiện ích mua hàng trực tuyến tiện lợi nhất như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả hàng miễn phí và hoàn tiền mặt. Còn chần chừ gì nữa mà không truy cập vào ZALORA.VN để sắm cho mình những chiếc áo cardigan nữ giá rẻ ngay hôm nay?