Mua JUMPSUITS: (66 sản phẩm tìm thấy)

 • Bodysuits Cổ Tròn Tay Dài Miss Selfridge Bodysuits Cổ Tròn Tay Dài 649,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA53XHESG-662975":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA53XHESG-662976":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA53XHESG-662977":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA53XHESG-662978":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA53XHESG-662979":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA53XHESG-662980":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA53XHESG-662981":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuits In Hoa Miss Selfridge Jumpsuits In Hoa 1,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA13XISSG-663180":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA13XISSG-663181":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA13XISSG-663182":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA13XISSG-663183":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits In Hoa Miss Selfridge Playsuits In Hoa 1,799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA34XHXSG-663073":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA34XHXSG-663074":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA34XHXSG-663075":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA34XHXSG-663076":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits Cổ V Tay Trang Trí Hạt Miss Selfridge Playsuits Cổ V Tay Trang Trí Hạt 1,999,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA11XIUSG-663189":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA11XIUSG-663190":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA11XIUSG-663191":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA11XIUSG-663192":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA11XIUSG-663193":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA11XIUSG-663194":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Romper Phối Thun Eo Material Girl Romper Phối Thun Eo 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA68QPNSG-648527":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA68QPNSG-648528":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA68QPNSG-648529":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA68QPNSG-648530":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Romper In Hoa Something Borrowed Romper In Hoa 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA87DVSVN-419118":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA87DVSVN-419119":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA87DVSVN-419120":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits Ánh Kim Miss Selfridge Playsuits Ánh Kim 1,799,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA10XIVSG-663195":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA10XIVSG-663196":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA10XIVSG-663197":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA10XIVSG-663198":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA10XIVSG-663199":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA10XIVSG-663200":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuits Phối Màu Cúp Ngực Miss Selfridge Jumpsuits Phối Màu Cúp Ngực 2,399,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA12XITSG-663184":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA12XITSG-663185":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA12XITSG-663186":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA12XITSG-663187":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA12XITSG-663188":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bodysuits Lưới Tay Dài Miss Selfridge Bodysuits Lưới Tay Dài 899,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA54XHDSG-662971":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA54XHDSG-662972":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA54XHDSG-662973":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA54XHDSG-662974":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits River Island Playsuits 1,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA22QNLSG-648320":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA22QNLSG-648321":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA22QNLSG-648322":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA22QNLSG-648323":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA22QNLSG-648324":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuits ZALORA Jumpsuits 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA40PCXVN-390870":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA40PCXVN-390871":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA40PCXVN-390872":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA40PCXVN-390873":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Romper Hai Dây Material Girl Romper Hai Dây 749,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA69QPMSG-648523":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA69QPMSG-648524":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA69QPMSG-648525":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA69QPMSG-648526":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits Something Borrowed Playsuits 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA73RDMVN-395282":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA73RDMVN-395283":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA73RDMVN-395284":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuits ZALORA Jumpsuits 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA04RJZVN-395926":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA04RJZVN-395927":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA04RJZVN-395928":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA04RJZVN-395929":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuits ZALORA Jumpsuits 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA39PCYVN-390874":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA39PCYVN-390875":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA39PCYVN-390876":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA39PCYVN-390877":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuits Dây In Hoa River Island Jumpsuits Dây In Hoa 2,399,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA58QPXSG-648564":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA58QPXSG-648565":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA58QPXSG-648566":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA58QPXSG-648567":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA58QPXSG-648568":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Dây Kéo Trước Inner Circle Đầm Ôm Dây Kéo Trước 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA18LABVN-382859":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA18LABVN-382860":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA18LABVN-382861":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuits ZALORA Jumpsuits 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA03RKAVN-395930":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA03RKAVN-395931":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA03RKAVN-395932":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA03RKAVN-395933":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuit Chéo Trước 40% OFF EZRA by ZALORA Playsuit Chéo Trước 299,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA45EFEVN-325118":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ169AA45EFEVN-325119":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ169AA45EFEVN-325120":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ169AA45EFEVN-325121":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm May Lưới ZALORA Đầm May Lưới 549,000 VND
  Kích cỡ XS M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA45RIKVN-395738":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45RIKVN-395739":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45RIKVN-395740":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45RIKVN-395741":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuit Chéo Trước 40% OFF EZRA by ZALORA Playsuit Chéo Trước 299,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA47EFCVN-325110":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ169AA47EFCVN-325111":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ169AA47EFCVN-325112":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"},"EZ169AA47EFCVN-325113":{"price":"299,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Playsuits Tay Dài 30% OFF EZRA by ZALORA Playsuits Tay Dài 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA01THEVN-364201":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA01THEVN-364202":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA01THEVN-364203":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA01THEVN-364204":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Playsuits Something Borrowed Playsuits 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA74RDLVN-395279":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA74RDLVN-395280":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA74RDLVN-395281":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuits ZALORA Jumpsuits 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA02RKBVN-395934":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02RKBVN-395935":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02RKBVN-395936":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02RKBVN-395937":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits Something Borrowed Playsuits 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA76RDJVN-395273":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA76RDJVN-395274":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA76RDJVN-395275":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits Bo Eo ZALORA Playsuits Bo Eo 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA90PMNVN-391787":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90PMNVN-391788":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90PMNVN-391789":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90PMNVN-391790":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90PMNVN-402224":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tulip ZALORA BASICS Đầm Tulip 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA59JPWVN-380018":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59JPWVN-380019":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59JPWVN-380020":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59JPWVN-380021":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits Bo Eo ZALORA Playsuits Bo Eo 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA91PMMVN-391783":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA91PMMVN-391784":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA91PMMVN-391785":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA91PMMVN-391786":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA91PMMVN-400940":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits Tay Dài 30% OFF EZRA by ZALORA Playsuits Tay Dài 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA00THFVN-364205":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA00THFVN-364206":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA00THFVN-364207":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA00THFVN-364208":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Playsuits Tay Dài 30% OFF EZRA by ZALORA Playsuits Tay Dài 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA99THGVN-364209":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA99THGVN-364210":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA99THGVN-364211":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ169AA99THGVN-364212":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Jumpsuits In Họa Tiết Kẻ Sọc Mango Jumpsuits In Họa Tiết Kẻ Sọc 799,000 VND
  Kích cỡ XS M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA02UIBVN-366401":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA02UIBVN-366402":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA02UIBVN-366403":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA02UIBVN-366404":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Floral Short Jumpsuit Mango Floral Short Jumpsuit 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA83UEYVN-366079":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83UEYVN-366080":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83UEYVN-366081":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83UEYVN-366082":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chéo Trước 50% OFF EZRA by ZALORA Áo Chéo Trước 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA05EGSVN-325278":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA05EGSVN-325279":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA05EGSVN-325280":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"EZ169AA05EGSVN-325281":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Playsuits Bo Eo ZALORA Playsuits Bo Eo 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA89PMOVN-391791":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA89PMOVN-391792":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA89PMOVN-391793":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA89PMOVN-391794":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA89PMOVN-402225":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Wrap-Back Short Jumpsuit Mango Wrap-Back Short Jumpsuit 999,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA61UFUVN-366161":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA61UFUVN-366162":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA61UFUVN-366163":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA61UFUVN-366165":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits In Hoa 40% OFF EZRA by ZALORA Playsuits In Hoa 499,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA21LYCVN-340518":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA21LYCVN-340519":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA21LYCVN-340520":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA21LYCVN-340521":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Jumpsuit ZALORA BASICS Jumpsuit 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA23MIMVN-385331":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA23MIMVN-385332":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA23MIMVN-385333":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA23MIMVN-385334":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuit ZALORA BASICS Jumpsuit 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA22MINVN-385335":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA22MINVN-385336":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA22MINVN-385337":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA22MINVN-385338":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuits In Họa Tiết Hoa Mango Jumpsuits In Họa Tiết Hoa 799,000 VND
  Kích cỡ XS S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA01UICVN-366405":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA01UICVN-366406":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA01UICVN-366407":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA01UICVN-366408":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuit ZALORA BASICS Jumpsuit 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA21MIOVN-385339":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA21MIOVN-385340":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA21MIOVN-385341":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA21MIOVN-385342":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuits Phối Ren Lưới Mango Jumpsuits Phối Ren Lưới 999,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA03UEEVN-366001":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA03UEEVN-366002":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA03UEEVN-366003":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuit Dài 10% OFF ISHE Jumpsuit Dài 890,000 VND GIẢM CÒN 801,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA62ULPVN-359811":{"price":"890,000","special_price":"801,000","saving_percentage":"10%"},"IS233AA62ULPVN-359812":{"price":"890,000","special_price":"801,000","saving_percentage":"10%"},"IS233AA62ULPVN-359813":{"price":"890,000","special_price":"801,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Jumpsuits ZALORA Jumpsuits 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA38PCZVN-390878":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA38PCZVN-390879":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA38PCZVN-390880":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA38PCZVN-390881":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits Phối Ren 40% OFF Lola Skye Playsuits Phối Ren 1,439,000 VND GIẢM CÒN 869,000 VND Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA32UOPVN-366940":{"price":"1,439,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"40%"},"LO254AA32UOPVN-366941":{"price":"1,439,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"40%"},"LO254AA32UOPVN-366942":{"price":"1,439,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"40%"},"LO254AA32UOPVN-366943":{"price":"1,439,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"40%"},"LO254AA32UOPVN-366944":{"price":"1,439,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Tank Top Handkershief ZALORA Áo Tank Top Handkershief 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA42PCVVN-390862":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA42PCVVN-390863":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA42PCVVN-390864":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA42PCVVN-390865":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits Phối Cườm Lola Skye Playsuits Phối Cườm 1,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO168AA18TVHSG-557655":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA18TVHSG-557656":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA18TVHSG-557657":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA18TVHSG-557658":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA18TVHSG-557659":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Playsuits Bo Eo ZALORA Playsuits Bo Eo 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA88PMPVN-391795":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88PMPVN-391796":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88PMPVN-391797":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88PMPVN-391798":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88PMPVN-402226":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuit Ngắn 10% OFF ISHE Jumpsuit Ngắn 790,000 VND GIẢM CÒN 711,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA63ULOVN-359808":{"price":"790,000","special_price":"711,000","saving_percentage":"10%"},"IS233AA63ULOVN-359809":{"price":"790,000","special_price":"711,000","saving_percentage":"10%"},"IS233AA63ULOVN-359810":{"price":"790,000","special_price":"711,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Jumsuit Không Tay 15% OFF LA BELLE Jumsuit Không Tay 327,000 VND GIẢM CÒN 278,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA56ZGHVN-297209":{"price":"327,000","special_price":"278,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Jumpsuits In Họa Tiết Chấm Bi Mango Jumpsuits In Họa Tiết Chấm Bi 799,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA70UFLVN-366128":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA70UFLVN-366129":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA70UFLVN-366130":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA70UFLVN-366131":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA70UFLVN-366132":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumsuit Không Tay 15% OFF LA BELLE Jumsuit Không Tay 327,000 VND GIẢM CÒN 278,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA55ZGIVN-297210":{"price":"327,000","special_price":"278,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Playsuits Phối Ren 40% OFF Lola Skye Playsuits Phối Ren 1,439,000 VND GIẢM CÒN 869,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA31UOQVN-366945":{"price":"1,439,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"40%"},"LO254AA31UOQVN-366946":{"price":"1,439,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"40%"},"LO254AA31UOQVN-366947":{"price":"1,439,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"40%"},"LO254AA31UOQVN-366948":{"price":"1,439,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"40%"},"LO254AA31UOQVN-366949":{"price":"1,439,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Jumpsuits In Hoa 35% OFF Lola Skye Jumpsuits In Hoa 1,579,000 VND GIẢM CÒN 1,029,000 VND Kích cỡ 6 8 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA30UORVN-366950":{"price":"1,579,000","special_price":"1,029,000","saving_percentage":"35%"},"LO254AA30UORVN-366951":{"price":"1,579,000","special_price":"1,029,000","saving_percentage":"35%"},"LO254AA30UORVN-366952":{"price":"1,579,000","special_price":"1,029,000","saving_percentage":"35%"},"LO254AA30UORVN-366953":{"price":"1,579,000","special_price":"1,029,000","saving_percentage":"35%"},"LO254AA30UORVN-366954":{"price":"1,579,000","special_price":"1,029,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Playsuit Cut-Out Lưng 30% OFF River Island Playsuit Cut-Out Lưng 1,299,000 VND GIẢM CÒN 909,000 VND Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA17UNQSG-503542":{"price":"1,299,000","special_price":"909,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA17UNQSG-503543":{"price":"1,299,000","special_price":"909,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA17UNQSG-503544":{"price":"1,299,000","special_price":"909,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA17UNQSG-503545":{"price":"1,299,000","special_price":"909,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA17UNQSG-503546":{"price":"1,299,000","special_price":"909,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Jumpsuits In Hoa 20% OFF Dorothy Perkins Jumpsuits In Hoa 949,000 VND GIẢM CÒN 759,000 VND Kích cỡ 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA28FEDSG-526024":{"price":"949,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA28FEDSG-526025":{"price":"949,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA28FEDSG-526026":{"price":"949,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA28FEDSG-526027":{"price":"949,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA28FEDSG-526028":{"price":"949,000","special_price":"759,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Jumsuits Phối Lưới 30% OFF New Look Jumsuits Phối Lưới 1,399,000 VND GIẢM CÒN 979,000 VND Kích cỡ 6
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA21NWCVN-344607":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"NE112AA21NWCVN-344608":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"NE112AA21NWCVN-344609":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"NE112AA21NWCVN-344610":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"NE112AA21NWCVN-344611":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Jumpsuits In Hoa 20% OFF Dorothy Perkins Jumpsuits In Hoa 1,999,000 VND GIẢM CÒN 1,599,000 VND Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA27FEESG-526029":{"price":"1,999,000","special_price":"1,599,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA27FEESG-526030":{"price":"1,999,000","special_price":"1,599,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA27FEESG-526031":{"price":"1,999,000","special_price":"1,599,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA27FEESG-526032":{"price":"1,999,000","special_price":"1,599,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA27FEESG-526033":{"price":"1,999,000","special_price":"1,599,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Playsuit Cúp Ngực 40% OFF Material Girl Playsuit Cúp Ngực 849,000 VND GIẢM CÒN 509,000 VND Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA28YQXSG-513536":{"price":"849,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"40%"},"MA151AA28YQXSG-513537":{"price":"849,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"40%"},"MA151AA28YQXSG-513538":{"price":"849,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"40%"},"MA151AA28YQXSG-513539":{"price":"849,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"40%"},"MA151AA28YQXSG-513540":{"price":"849,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Playsuit Cut Out Lưng 20% OFF Material Girl Playsuit Cut Out Lưng 849,000 VND GIẢM CÒN 679,000 VND Kích cỡ M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA41YQKSG-513471":{"price":"849,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"20%"},"MA151AA41YQKSG-513472":{"price":"849,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"20%"},"MA151AA41YQKSG-513473":{"price":"849,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"20%"},"MA151AA41YQKSG-513474":{"price":"849,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"20%"},"MA151AA41YQKSG-513475":{"price":"849,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Jumpsuits In Hoa River Island Jumpsuits In Hoa 1,999,000 VND
  Kích cỡ 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA82PDPSG-547728":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA82PDPSG-547729":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA82PDPSG-547730":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA82PDPSG-547731":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA82PDPSG-547732":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lace Corset Playsuit Material Girl Lace Corset Playsuit 849,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA39YQMSG-513481":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA39YQMSG-513482":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA39YQMSG-513483":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA39YQMSG-513484":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA39YQMSG-513485":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuit Cổ Viền Ren Kèm Thắt Lưng 15% OFF Izabel London Jumpsuit Cổ Viền Ren Kèm Thắt Lưng 1,099,000 VND GIẢM CÒN 935,000 VND Kích cỡ 6
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA64UHRVN-359549":{"price":"1,099,000","special_price":"935,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA64UHRVN-359550":{"price":"1,099,000","special_price":"935,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA64UHRVN-359551":{"price":"1,099,000","special_price":"935,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA64UHRVN-359552":{"price":"1,099,000","special_price":"935,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Playsuits In Mèo 30% OFF River Island Playsuits In Mèo 1,399,000 VND GIẢM CÒN 979,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA15MJGSG-426922":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA15MJGSG-426923":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA15MJGSG-426924":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA15MJGSG-426925":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Playsuit Kẻ Sọc In Hoa 30% OFF River Island Playsuit Kẻ Sọc In Hoa 1,799,000 VND GIẢM CÒN 1,259,000 VND Kích cỡ 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA24UNJSG-503512":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA24UNJSG-503513":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA24UNJSG-503514":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA24UNJSG-503515":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA24UNJSG-503516":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Playsuit Cúp Ngực 40% OFF Material Girl Playsuit Cúp Ngực 749,000 VND GIẢM CÒN 449,000 VND Kích cỡ XS
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA38YQNSG-513486":{"price":"749,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"40%"},"MA151AA38YQNSG-513487":{"price":"749,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"40%"},"MA151AA38YQNSG-513488":{"price":"749,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"40%"},"MA151AA38YQNSG-513489":{"price":"749,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"40%"},"MA151AA38YQNSG-513490":{"price":"749,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Jumpsuits Hai Dây In Hoa 30% OFF Dorothy Perkins Jumpsuits Hai Dây In Hoa 1,799,000 VND GIẢM CÒN 1,259,000 VND Kích cỡ 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA76TGPSG-499476":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"DO016AA76TGPSG-499477":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"DO016AA76TGPSG-499478":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"DO016AA76TGPSG-499479":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"DO016AA76TGPSG-499480":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"}}}

Jumpsuit thời trang - Cá tính và sành điệu

Phái đẹp sẽ trông trẻ trung và nổi bật hơn với những bộ jumpsuit hay áo liền quần khi dạo phố hay đi du lịch. Với những cô nàng năng động, một bộ đồ jumpsuit dài kết hợp với giày sandals chiến binh, túi quai chéo sẽ khiến bạn trông cá tính mà lôi cuốn hơn bao giờ hết. Một bộ jumpsuit đẹp bao giờ cũng dễ dàng phối hợp với bất kỳ đôi giày nào từ giày cao gót, giày đế mềm, giày búp bê đến dép xỏ ngón. Theo đúng xu hướng và phong cách thời trang mới, các bộ jumpsuit, playsuit hay áo liền quần đẹp với gam màu trắng, đen, đỏ, hồng, xanh, cam,… và kiểu dáng thời thượng sẽ mang lại phong cách riêng cho phái đẹp. Những thiết kế hiện nay không chỉ tập trung vào sự tiện dụng mà còn là vấn đề thoải mái với người mặc như áo liền quần dài chất liệu cotton thoáng mát hay jumpsuit short rộng rãi cho mùa hè.

Đồ bay đẹp dễ phối phụ kiện

Chỉ cần kết hợp áo liền quần nữ với những phụ kiện thời trang như ví cầm tay, dây chuyền xinh xắn hoặc hoa tai nghịch ngợm, bạn sẽ có một mùa hè thật năng động cùng bạn bè. Các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng trong nước và quốc tế tại ZALORA.VN như The Doll House, Alice,… sẽ mang đến cho bạn những bộ sưu tập đồ bay nữ đẹp với vô vàn kiểu dáng thời trang, từ jumpsuit hoa, jumpsuit jean, jumpsuit lửng cho đến jumpsuit ngắn.

Bộ sưu tập jumpsuit dài tại ZALORA.VN

Những jumpsuit shop cũng mọc lên nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu mua sắm của phái đẹp. Nay bạn không cần phải đi xa mà hãy truy cập website mua sắm thời trang trực tuyến ZALORA.VN để cập nhật những xu hướng thời trang jumpsuit 2014 mới nhất và mua sắm jumpsuit thời trang hàng hiệu dành cho phái đẹp. Bạn có thể mua sắm đồ bay áo liền quần với đa dạng chất liệu, kiểu dáng. Mua sắm đồ bay nữ tại ZALORA.VN còn là cơ hội để bạn trải nghiệm những dịch vụ nổi trội như thanh toán khi nhận hàng, hoàn tiền mặt, 30 ngày miễn phí trả hàng,… và nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác. Còn chần chừ gì mà không click ngay ZALORA.VN để mang về cho mình những mẫu jumpsuit đẹp bạn nhé!