Mua ÁO Sơ MI: (91 sản phẩm tìm thấy)

 • Áo Sơ Mi Nữ Inner Circle Áo Sơ Mi Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63ZHKVN-409778":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63ZHKVN-409779":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63ZHKVN-409780":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Mango Áo Sơ Mi 799,000 VND
  Kích cỡ XS M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA41XNEVN-377788":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA41XNEVN-377789":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA41XNEVN-372324":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA41XNEVN-372325":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA41XNEVN-377790":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Công Sở Amme Áo Sơ Mi Công Sở 199,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA47XNWVN-406593":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA47XNWVN-406594":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA47XNWVN-406595":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Áo Không Tay Và Áo Ba Lỗ Lovadova Set Áo Không Tay Và Áo Ba Lỗ 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO214AA08TXFVN-400418":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Vải Chiffon Mango Áo Kiểu Phối Vải Chiffon 999,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA67SXWVN-398622":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA67SXWVN-398623":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA67SXWVN-398624":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA67SXWVN-398625":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA67SXWVN-413318":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Ống Tay Kimono ZALORA Áo Kiểu Ống Tay Kimono 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA57RECVN-395345":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57RECVN-395346":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57RECVN-395347":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57RECVN-395348":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ The Blues Áo Kiểu Nữ 260,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA71YNWVN-408422":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA71YNWVN-408423":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA71YNWVN-408424":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA71YNWVN-408425":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Ống Tay Kimono ZALORA Áo Kiểu Ống Tay Kimono 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA56REDVN-395349":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56REDVN-395350":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56REDVN-395351":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56REDVN-395352":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cộc Tay Loire Áo Kiểu Cộc Tay 495,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA30ERDVN-421294":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA30ERDVN-421295":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA66YOBVN-408441":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA66YOBVN-408442":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA66YOBVN-408443":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA66YOBVN-408444":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ The Blues Áo Kiểu Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA75YNSVN-408410":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA75YNSVN-408411":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA75YNSVN-408412":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ The Blues Áo Kiểu Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA73YNUVN-408416":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA73YNUVN-408417":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA73YNUVN-408418":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Cách Điệu ZALORA Áo Sơ Mi Tay Dài Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA46MLLVN-385601":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46MLLVN-385602":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46MLLVN-385603":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46MLLVN-385604":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ The Blues Áo Kiểu Nữ 260,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA70YNXVN-408426":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA70YNXVN-408427":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA70YNXVN-408428":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA70YNXVN-408429":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA65YOCVN-408445":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA65YOCVN-408446":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA65YOCVN-408447":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA65YOCVN-408448":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Hoa Rosa Bella Áo Sơ Mi Hoa 738,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO261AA45TGKVN-399176":{"price":"738,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA45TGKVN-399177":{"price":"738,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA67YOAVN-408437":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA67YOAVN-408438":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA67YOAVN-408439":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA67YOAVN-408440":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ Inner Circle Áo Sơ Mi Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA62ZHLVN-409781":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62ZHLVN-409782":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62ZHLVN-409783":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ The Blues Áo Kiểu Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA74YNTVN-408413":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA74YNTVN-408414":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA74YNTVN-408415":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Caro Nữ Không Tay Lovadova Áo Caro Nữ Không Tay 289,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO214AA40CDJVN-415588":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ The Blues Áo Kiểu Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA79YNOVN-408398":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA79YNOVN-408399":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA79YNOVN-408400":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài 20% OFF ISHE Áo Sơ Mi Tay Dài 370,000 VND GIẢM CÒN 296,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA35WFSVN-404028":{"price":"370,000","special_price":"296,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA35WFSVN-404029":{"price":"370,000","special_price":"296,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA35WFSVN-404030":{"price":"370,000","special_price":"296,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Kiểu Nữ The Blues Áo Kiểu Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA72YNVVN-408419":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA72YNVVN-408420":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA72YNVVN-408421":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA68YNZVN-408433":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA68YNZVN-408434":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA68YNZVN-408435":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA68YNZVN-408436":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Họa Tiết KMODE Áo Sơ Mi Tay Dài Họa Tiết 245,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KM396AA26SVPVN-398460":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KM396AA26SVPVN-398461":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Ren Lovadova Áo Sơ Mi Phối Ren 285,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO214AA07TXGVN-400419":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ Việt thy Áo Sơ Mi Nữ 259,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA97VVQVN-403297":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA97VVQVN-403298":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA97VVQVN-403299":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ The Blues Áo Kiểu Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA76YNRVN-408407":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA76YNRVN-408408":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA76YNRVN-408409":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 220,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA64YODVN-408449":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA64YODVN-408450":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA64YODVN-408451":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA64YODVN-408452":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Petite Dorothy Perkins Áo Sơ Mi Petite 849,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA29TRASG-557307":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA29TRASG-557308":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA29TRASG-557309":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA29TRASG-557310":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA29TRASG-557311":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Jeans Nữ TT Jeans Áo Sơ Mi Jeans Nữ 330,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA54FAVVN-375749":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA54FAVVN-375750":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA54FAVVN-375751":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA54FAVVN-375752":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài MIRO Áo Sơ Mi Tay Dài 570,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI474AA21YXMVN-409150":{"price":"570,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI474AA21YXMVN-409151":{"price":"570,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI474AA21YXMVN-409152":{"price":"570,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sơ Mi Vạt Ngang Xẻ Inner Circle Sơ Mi Vạt Ngang Xẻ 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA66YFLVN-373923":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66YFLVN-373924":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66YFLVN-373925":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ The Blues Áo Kiểu Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA80YNNVN-408395":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA80YNNVN-408396":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA80YNNVN-408397":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop 30% OFF Inner Circle Áo Croptop 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA07JSYVN-336026":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA07JSYVN-336027":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA07JSYVN-336028":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ Loire Áo Sơ Mi Nữ 490,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA52XJVVN-406314":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA52XJVVN-406315":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA52XJVVN-406316":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Chấm Bi Nhỏ Mango Áo Sơ Mi Chấm Bi Nhỏ 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA48UGHVN-366199":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA48UGHVN-366200":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA48UGHVN-366201":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA48UGHVN-366202":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Lãnh Tụ DIEU ANH Áo Cổ Lãnh Tụ 799,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DI097AA83SLSVN-397845":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DI097AA83SLSVN-397846":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DI097AA83SLSVN-397847":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Màu 20% OFF EZRA by ZALORA Áo Sơ Mi Phối Màu 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA82REFVN-351989":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA82REFVN-351990":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA82REFVN-351991":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA82REFVN-351992":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Sơ Mi Vạt Ngang Xẻ Inner Circle Sơ Mi Vạt Ngang Xẻ 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA67YFKVN-373920":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67YFKVN-373921":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67YFKVN-373922":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Boyfriend 24% OFF Inner Circle Áo Sơ Mi Boyfriend 329,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA78NARVN-342916":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA78NARVN-342917":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA78NARVN-342918":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"}}}
 • Concealed Button Shirt Mango Concealed Button Shirt 949,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA69UFMVN-366133":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA69UFMVN-366134":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA69UFMVN-366135":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA69UFMVN-366136":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi In Họa Tiết Mango Áo Sơ Mi In Họa Tiết 949,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA17UHMVN-366331":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA17UHMVN-366332":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA17UHMVN-366333":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA17UHMVN-366334":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi 24% OFF Inner Circle Áo Sơ Mi 329,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA77QPAVN-350749":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA77QPAVN-350750":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA77QPAVN-350751":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"}}}
 • Áo Sơ Mi Inner Circle Áo Sơ Mi 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA70YFHVN-373911":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA70YFHVN-373912":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA70YFHVN-373913":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Inner Circle Áo Sơ Mi 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA69YFIVN-373914":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69YFIVN-373915":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69YFIVN-373916":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Crop Top Họa Tiết 24% OFF Inner Circle Crop Top Họa Tiết 329,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA03OQAVN-346434":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA03OQAVN-346435":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA03OQAVN-346436":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"}}}
 • Áo Blouse Phối Hai Màu 24% OFF Inner Circle Áo Blouse Phối Hai Màu 329,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA78RANVN-351712":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA78RANVN-351713":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA78RANVN-351714":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"}}}
 • Áo Sơ Mi 24% OFF Inner Circle Áo Sơ Mi 329,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA76QPBVN-350752":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA76QPBVN-350753":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA76QPBVN-350754":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"}}}
 • Sơ Mi Vạt Ngang Xẻ Inner Circle Sơ Mi Vạt Ngang Xẻ 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA68YFJVN-373917":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68YFJVN-373918":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68YFJVN-373919":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Lỡ Loire Áo Sơ Mi Tay Lỡ 490,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA56XJRVN-406306":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA56XJRVN-406307":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Hoa Rosa Bella Áo Sơ Mi Hoa 738,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO261AA46TGJVN-399174":{"price":"738,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA46TGJVN-399175":{"price":"738,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Túi Đắp Mango Áo Sơ Mi Túi Đắp 799,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA14UHPVN-366345":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA14UHPVN-366346":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA14UHPVN-366347":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA14UHPVN-366348":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA14UHPVN-366349":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA24QXRVN-394942":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA24QXRVN-394943":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA24QXRVN-394944":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA24QXRVN-394945":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ S M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA25QXQVN-394938":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA25QXQVN-394939":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA25QXQVN-394940":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA25QXQVN-394941":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Màu 20% OFF ISHE Áo Sơ Mi Phối Màu 490,000 VND GIẢM CÒN 392,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA74ULDVN-359774":{"price":"490,000","special_price":"392,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA74ULDVN-359775":{"price":"490,000","special_price":"392,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA74ULDVN-359776":{"price":"490,000","special_price":"392,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Sơ Mi Không Tay ISHE Áo Sơ Mi Không Tay 350,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA81UKWVN-359752":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA81UKWVN-359753":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA81UKWVN-359754":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA81UKWVN-359755":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Jean Boyfriend 19% OFF Inner Circle Áo Sơ Mi Jean Boyfriend 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA34RCFVN-351808":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA34RCFVN-351809":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA34RCFVN-351810":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Áo Sơ Mi Flowy Mango Áo Sơ Mi Flowy 799,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA40XNFVN-372326":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA40XNFVN-372327":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA40XNFVN-372328":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA40XNFVN-372329":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA40XNFVN-372330":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Màu 20% OFF EZRA by ZALORA Áo Sơ Mi Phối Màu 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA83REEVN-351985":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA83REEVN-351986":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA83REEVN-351987":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA83REEVN-351988":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Họa Tiết KMODE Áo Sơ Mi Tay Dài Họa Tiết 245,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KM396AA25SVQVN-398462":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KM396AA25SVQVN-398463":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Crop Top Họa Tiết 24% OFF Inner Circle Crop Top Họa Tiết 329,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA02OQBVN-346437":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA02OQBVN-346438":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA02OQBVN-346439":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"}}}
 • Áo Phối Ren 24% OFF Inner Circle Áo Phối Ren 329,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA77RAOVN-351715":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA77RAOVN-351716":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA77RAOVN-351717":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Màu 20% OFF ISHE Áo Sơ Mi Phối Màu 490,000 VND GIẢM CÒN 392,000 VND Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA73ULEVN-359777":{"price":"490,000","special_price":"392,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA73ULEVN-359778":{"price":"490,000","special_price":"392,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA73ULEVN-359779":{"price":"490,000","special_price":"392,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Sơ Mi Flowy Mango Áo Sơ Mi Flowy 799,000 VND
  Kích cỡ M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA39XNGVN-372331":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA39XNGVN-372332":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA39XNGVN-372333":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA39XNGVN-372334":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA39XNGVN-372335":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Boyfriend 12% OFF Inner Circle Áo Sơ Mi Boyfriend 329,000 VND GIẢM CÒN 289,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA76NATVN-342922":{"price":"329,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"12%"},"IN976AA76NATVN-342923":{"price":"329,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"12%"},"IN976AA76NATVN-342924":{"price":"329,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"12%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ 40% OFF Dorothy Perkins Áo Sơ Mi Nữ 859,000 VND GIẢM CÒN 519,000 VND Kích cỡ 8 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA56QQDSG-493712":{"price":"859,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA56QQDSG-493713":{"price":"859,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA56QQDSG-493714":{"price":"859,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA56QQDSG-493715":{"price":"859,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA56QQDSG-493716":{"price":"859,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Sơ Mi Croptop 26% OFF Inner Circle Áo Sơ Mi Croptop 229,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA18HFDVN-331033":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"IN976AA18HFDVN-331034":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"IN976AA18HFDVN-331035":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"}}}
 • Áo Sơ Mi Boyfriend 29% OFF Inner Circle Áo Sơ Mi Boyfriend 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA48SKHVN-355018":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA48SKHVN-355019":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA48SKHVN-355020":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA48SKHVN-363712":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Sơ Mi Họa Tiết 10% OFF River Island Áo Sơ Mi Họa Tiết 1,399,000 VND GIẢM CÒN 1,259,000 VND Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA26UNHSG-503503":{"price":"1,399,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"10%"},"RI923AA26UNHSG-503504":{"price":"1,399,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"10%"},"RI923AA26UNHSG-503505":{"price":"1,399,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"10%"},"RI923AA26UNHSG-503506":{"price":"1,399,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"10%"},"RI923AA26UNHSG-503507":{"price":"1,399,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA23QXSVN-394946":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA23QXSVN-394947":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA23QXSVN-394948":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA23QXSVN-394949":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Màu 20% OFF ISHE Áo Sơ Mi Phối Màu 490,000 VND GIẢM CÒN 392,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA72ULFVN-359780":{"price":"490,000","special_price":"392,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA72ULFVN-359781":{"price":"490,000","special_price":"392,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA72ULFVN-359782":{"price":"490,000","special_price":"392,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Sơmi Voan Melike Áo Sơmi Voan 329,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME305AA05YXEVN-375431":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA05YXEVN-375432":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA05YXEVN-375433":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Họa Tiết 39% OFF Dorothy Perkins Áo Sơ Mi Họa Tiết 1,089,000 VND GIẢM CÒN 659,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA54QQFSG-493722":{"price":"1,089,000","special_price":"659,000","saving_percentage":"39%"},"DO016AA54QQFSG-493723":{"price":"1,089,000","special_price":"659,000","saving_percentage":"39%"},"DO016AA54QQFSG-493724":{"price":"1,089,000","special_price":"659,000","saving_percentage":"39%"},"DO016AA54QQFSG-493725":{"price":"1,089,000","special_price":"659,000","saving_percentage":"39%"},"DO016AA54QQFSG-493726":{"price":"1,089,000","special_price":"659,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Áo Sơ Mi 24% OFF Inner Circle Áo Sơ Mi 329,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61RBEVN-351763":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA61RBEVN-351764":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA61RBEVN-351765":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"}}}
 • Áo Sơ Mi Họa Tiết 20% OFF River Island Áo Sơ Mi Họa Tiết 1,399,000 VND GIẢM CÒN 1,119,000 VND Kích cỡ 6 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA27UNGSG-503498":{"price":"1,399,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA27UNGSG-503499":{"price":"1,399,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA27UNGSG-503500":{"price":"1,399,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA27UNGSG-503501":{"price":"1,399,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA27UNGSG-503502":{"price":"1,399,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài River Island Áo Sơ Mi Tay Dài 2,399,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA59CHWSG-521367":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA59CHWSG-521368":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA59CHWSG-521369":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA59CHWSG-521370":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA59CHWSG-521371":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Loe Milaross Áo Tay Loe 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA18PUFVN-349087":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA18PUFVN-349088":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA18PUFVN-349089":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ Tay Ngắn SeaHorse Fashion Áo Sơ Mi Nữ Tay Ngắn 450,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE872AA51LWYVN-340421":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE872AA51LWYVN-340422":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE872AA51LWYVN-340423":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Không Tay 40% OFF Dorothy Perkins Áo Sơ Mi Không Tay 949,000 VND GIẢM CÒN 569,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA02VWVSG-506624":{"price":"949,000","special_price":"569,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA02VWVSG-506625":{"price":"949,000","special_price":"569,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA02VWVSG-506626":{"price":"949,000","special_price":"569,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA02VWVSG-506627":{"price":"949,000","special_price":"569,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA02VWVSG-508082":{"price":"949,000","special_price":"569,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Thun Không Tay Casways Áo Thun Không Tay 159,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA72OVBVN-346964":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA72OVBVN-346965":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA72OVBVN-346966":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA72OVBVN-346967":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Không Tay Casways Áo Thun Không Tay 159,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA73OVAVN-346960":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA73OVAVN-346961":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA73OVAVN-346962":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA73OVAVN-346963":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Loe Milaross Áo Tay Loe 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA17PUGVN-349090":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA17PUGVN-349091":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA17PUGVN-349092":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Sơ Mi Phối Màu Tay 29% OFF Kei&Kori Áo Cổ Sơ Mi Phối Màu Tay 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA63YQQVN-295898":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Thun Không Tay Casways Áo Thun Không Tay 159,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA71OVCVN-346968":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA71OVCVN-346969":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA71OVCVN-346970":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Caro 40% OFF Dorothy Perkins Áo Sơ Mi Caro 849,000 VND GIẢM CÒN 509,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA96TFVSG-499381":{"price":"849,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA96TFVSG-499382":{"price":"849,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA96TFVSG-499383":{"price":"849,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA96TFVSG-499384":{"price":"849,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA96TFVSG-499385":{"price":"849,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Sơ Mi Không Tay MIRO Áo Sơ Mi Không Tay 520,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI474AA26LQFVN-339890":{"price":"520,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI474AA26LQFVN-339891":{"price":"520,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI474AA26LQFVN-339892":{"price":"520,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Họa Tiết 29% OFF New Look Áo Sơ Mi Họa Tiết 829,000 VND GIẢM CÒN 589,000 VND Kích cỡ 10 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA11SLSVN-355186":{"price":"829,000","special_price":"589,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA11SLSVN-355187":{"price":"829,000","special_price":"589,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA11SLSVN-355188":{"price":"829,000","special_price":"589,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA11SLSVN-355189":{"price":"829,000","special_price":"589,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA11SLSVN-355190":{"price":"829,000","special_price":"589,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Nữ Kiểu 20% OFF EZRA by ZALORA Áo Nữ Kiểu 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA20DUPVN-324066":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA20DUPVN-324067":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA20DUPVN-324068":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA20DUPVN-324069":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 260,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA36WUDVN-371061":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA36WUDVN-371062":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA36WUDVN-371063":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Caro Dài Tay Việt thy Áo Sơ Mi Caro Dài Tay 259,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA58RYJVN-353857":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA58RYJVN-353858":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA58RYJVN-353859":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo sơ mi nữ – Thể hiện cá tính của riêng bạn

Áo sơ mi nữ đã trở thành item không thể thiếu trong tủ đồ của mọi phái đẹp. Chiếc áo sơ mi nữ trắngáo sơ mi caro nữ không bao giờ lỗi thời và có thể phối với mọi trang phục. Đặc biệt, đa số các nhân viên văn phòng trẻ đều quan tâm và tìm cho mình ít nhất một kiểu áo sơ mi nữ công sở. Áo sơ mi nữ kiểu làm tăng thêm vẻ thời trang mà vẫn không mất đi nét nữ tính của các nàng. Bạn có thể phối áo sơ mi kiểu với quần tây công sở khi đi làm và chân váy ngắn khi dạo phố. Áo sơ mi nữ dài tay phom rộng có thể phối với quần shortsvòng tay nữ để trông thật cá tính và sành điệu.

Các mẫu áo sơ mi đẹp 2014

Tuy là dòng trang phục thông dụng, nhưng không phải bạn gái nào cũng có thể vừa vặn với các các mẫu áo sơ mi nữ. Do đó, các nhà thiết kế cũng sáng tạo thêm nhiều chi tiết để có thể che bớt đi những khuyết điểm và tăng thêm cá tính cho chiếc áo sơ mi kiểu nữ. Bạn có thể chọn những kiểu áo sơ mi voan nữ, áo sơ mi nữ Hàn Quốc hay áo sơ mi kẻ nữ phù hợp với dáng người, nước da và sở thích của mình. Kiểu tay bồng, chiết eo thường phù hợp với quần cạp cao vừa phải, không quá ôm mông và đùi. Hiện nay, các nàng đang rất ưa chuộng các mẫu áo sơ mi nữ caro màu nổi, vừa cá tính vừa sành điệu cho những buổi dạo phố cuối tuần.

Bộ sưu tập áo sơ mi nữ đẹp tại ZALORA.VN

ZALORA.VN tự hào mang đến cho bạn bộ sưu tập mới nhất các kiểu áo sơ mi nữ của các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Alice, Kei&Kori, The Doll House, Inner Circle, EZRA by ZALORA… Bạn sẽ tha hồ lựa chọn cho mình một chiếc áo sơ mi nữ đẹp để làm mới phong cách mỗi ngày. Mua hàng tại ZALORA.VN, bạn sẽ được trải nghiệm những tiện ích mua hàng trực tuyến tiện lợi nhất như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả hàng miễn phí và hoàn tiền mặt. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không truy cập vào ZALORA.VN để trải nghiệm thế giới thời trang áo sơ mi mới nhất ngay hôm nay?