150 sản phẩm tìm thấy

 • Áo Sơ Mi Phối Màu Inner Circle Áo Sơ Mi Phối Màu 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA99MVWVN-437105":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99MVWVN-437106":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99MVWVN-437107":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài New Look Áo Sơ Mi Tay Dài 919,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA80LCLVN-433448":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA80LCLVN-433449":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA80LCLVN-433450":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA80LCLVN-433451":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA80LCLVN-433452":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Có Túi Inner Circle Áo Sơ Mi Có Túi 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA20MYXVN-437323":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA20MYXVN-437324":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA20MYXVN-437325":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Kiểu Inner Circle Áo Sơ Mi Kiểu 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA48KGPVN-431864":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48KGPVN-431865":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48KGPVN-431866":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Rộng Dài Tay Inner Circle Áo Sơ Mi Rộng Dài Tay 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA08MVNVN-437078":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA08MVNVN-437079":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA08MVNVN-437080":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Bi Phối Ren Milaross Áo Bi Phối Ren 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA39NJSVN-438385":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA39NJSVN-438386":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA39NJSVN-438387":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA39NJSVN-438388":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Có Túi Inner Circle Áo Sơ Mi Có Túi 399,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA18MYZVN-437329":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA18MYZVN-437330":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA18MYZVN-437331":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Có Túi Inner Circle Áo Sơ Mi Có Túi 399,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA19MYYVN-437326":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA19MYYVN-437327":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA19MYYVN-437328":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Cổ Lãnh Tụ Inner Circle Áo Sơ Mi Cổ Lãnh Tụ 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA45KGSVN-431873":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45KGSVN-431874":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45KGSVN-431875":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo In Caro ZALORA Áo In Caro 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA71SBOVN-448874":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA71SBOVN-448875":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA71SBOVN-448876":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA71SBOVN-448877":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chiffon Cut-out Lưng Something Borrowed Áo Chiffon Cut-out Lưng 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA34LXLVN-435163":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA34LXLVN-435164":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Inner Circle Áo Sơ Mi 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA39OGUVN-440673":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39OGUVN-440674":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Kiểu Inner Circle Áo Sơ Mi Kiểu 399,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA46KGRVN-431870":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA46KGRVN-431871":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA46KGRVN-431872":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ Ninomaxx Áo Kiểu Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA75VLWVN-455413":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA75VLWVN-455414":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA75VLWVN-455415":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA75VLWVN-455416":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Màu Inner Circle Áo Sơ Mi Phối Màu 449,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA98MVXVN-437108":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98MVXVN-437109":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98MVXVN-437110":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Petite Dorothy Perkins Áo Sơ Mi Petite 879,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA92OBFSG-643280":{"price":"879,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA92OBFSG-643281":{"price":"879,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA92OBFSG-643282":{"price":"879,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA92OBFSG-643283":{"price":"879,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA92OBFSG-643284":{"price":"879,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Con Vania Áo Sơ Mi Tay Con 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA41KSKVN-432365":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA41KSKVN-432366":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA41KSKVN-432367":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Cổ Lãnh Tụ Inner Circle Áo Sơ Mi Cổ Lãnh Tụ 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA44KGTVN-431876":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44KGTVN-431877":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44KGTVN-431878":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ Ninomaxx Áo Kiểu Nữ 359,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA74VLXVN-455417":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA74VLXVN-455418":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA74VLXVN-455419":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA74VLXVN-455420":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Inner Circle Áo Sơ Mi 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60WRFVN-457746":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60WRFVN-457747":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ Inner Circle Áo Sơ Mi Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA13FDIVN-421989":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13FDIVN-421990":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13FDIVN-421991":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ S M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA99KUAVN-432489":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA99KUAVN-432490":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA99KUAVN-432491":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA99KUAVN-432492":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Sát Nách Việt thy Áo Sơ Mi Sát Nách 289,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA95VOYVN-455768":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA95VOYVN-455769":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA95VOYVN-455770":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ Ninomaxx Áo Kiểu Nữ 289,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA79VLSVN-455398":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA79VLSVN-455399":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA79VLSVN-455400":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA79VLSVN-455401":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Vạt Bầu Inner Circle Áo Sơ Mi Vạt Bầu 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA21MYWVN-437320":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA21MYWVN-437321":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA21MYWVN-437322":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ Ninomaxx Áo Kiểu Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA73VLYVN-455421":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA73VLYVN-455422":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA73VLYVN-455423":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA73VLYVN-455424":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Jean Nữ The Blues Áo Jean Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA11KTOVN-432447":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA11KTOVN-432448":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA11KTOVN-432449":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA11KTOVN-432450":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Dáng Dài Kẻ Sọc Something Borrowed Áo Sơ Mi Dáng Dài Kẻ Sọc 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA73BFAVN-413671":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Dáng Dài Kẻ Sọc Something Borrowed Áo Sơ Mi Dáng Dài Kẻ Sọc 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA72BFBVN-413672":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nút Trước Sau 20% OFF Inner Circle Áo Sơ Mi Nút Trước Sau 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA62DOZVN-418594":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA62DOZVN-418595":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA62DOZVN-418596":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ Tay Búp Việt thy Áo Sơ Mi Nữ Tay Búp 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA97VOWVN-455762":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA97VOWVN-455763":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA97VOWVN-455764":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Kiểu Inner Circle Áo Sơ Mi Kiểu 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA47KGQVN-431867":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47KGQVN-431868":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47KGQVN-431869":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA96KUDVN-432501":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA96KUDVN-432502":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA96KUDVN-432503":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA96KUDVN-432504":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ Tay Dài Việt thy Áo Sơ Mi Nữ Tay Dài 259,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA23LAUVN-433278":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA23LAUVN-433279":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA23LAUVN-433280":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ Tay Búp Việt thy Áo Sơ Mi Nữ Tay Búp 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA98VOVVN-455759":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA98VOVVN-455760":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA98VOVVN-455761":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Sát Nách Rua Ngắn Việt thy Áo Sơ Mi Sát Nách Rua Ngắn 359,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA96VOXVN-455765":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA96VOXVN-455766":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA96VOXVN-455767":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Inner Circle Áo Sơ Mi 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA62WRDVN-457742":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62WRDVN-457743":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Rộng Dài Tay Inner Circle Áo Sơ Mi Rộng Dài Tay 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA07MVOVN-437081":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA07MVOVN-437082":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA07MVOVN-437083":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Rộng Dài Tay Inner Circle Áo Sơ Mi Rộng Dài Tay 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA06MVPVN-437084":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06MVPVN-437085":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06MVPVN-437086":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Cổ Phối Màu Inner Circle Áo Sơ Mi Cổ Phối Màu 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA33FCOVN-421930":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA33FCOVN-421931":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA33FCOVN-421932":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chiffon Cut-out Lưng Something Borrowed Áo Chiffon Cut-out Lưng 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA35LXKVN-435161":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA35LXKVN-435162":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Inner Circle Áo Sơ Mi 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61WREVN-457744":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61WREVN-457745":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Aó Sơ Mi Tay Dài Inner Circle Aó Sơ Mi Tay Dài 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63WXWVN-405370":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63WXWVN-405371":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63WXWVN-405372":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Aó Sơ Mi Hạ Vai Inner Circle Aó Sơ Mi Hạ Vai 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64WXVVN-405367":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64WXVVN-405368":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64WXVVN-405369":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sơ Mi Vạt Ngang Xẻ 20% OFF Inner Circle Sơ Mi Vạt Ngang Xẻ 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA67YFKVN-373920":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA67YFKVN-373921":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA67YFKVN-373922":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA98KUBVN-432493":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA98KUBVN-432494":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA98KUBVN-432495":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA98KUBVN-432496":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi In Họa Tiết 25% OFF Mango Áo Sơ Mi In Họa Tiết 949,000 VND GIẢM CÒN 709,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA17UHMVN-366331":{"price":"949,000","special_price":"709,000","saving_percentage":"25%"},"MA215AA17UHMVN-366332":{"price":"949,000","special_price":"709,000","saving_percentage":"25%"},"MA215AA17UHMVN-366333":{"price":"949,000","special_price":"709,000","saving_percentage":"25%"},"MA215AA17UHMVN-366334":{"price":"949,000","special_price":"709,000","saving_percentage":"25%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA97KUCVN-432497":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA97KUCVN-432498":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA97KUCVN-432499":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA97KUCVN-432500":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Caro 30% OFF Mango Đầm Kiểu In Caro 999,000 VND GIẢM CÒN 699,000 VND Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA65SXYVN-398631":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA65SXYVN-398632":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA65SXYVN-398633":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA65SXYVN-398634":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA65SXYVN-398635":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Lửng Việt thy Áo Sơ Mi Tay Lửng 259,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA38QUFVN-445736":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA38QUFVN-445737":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA38QUFVN-445738":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Ống Tay Kimono ZALORA Áo Kiểu Ống Tay Kimono 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA56REDVN-395349":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56REDVN-395350":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56REDVN-395351":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56REDVN-395352":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ Inner Circle Áo Sơ Mi Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA17FDEVN-421977":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA17FDEVN-421978":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA17FDEVN-421979":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ 10% OFF Pop Áo Sơ Mi Nữ 349,000 VND GIẢM CÒN 315,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA20HEXVN-426332":{"price":"349,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA20HEXVN-426333":{"price":"349,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA20HEXVN-426334":{"price":"349,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA20HEXVN-426335":{"price":"349,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ Inner Circle Áo Sơ Mi Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA19FDCVN-421972":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA19FDCVN-421973":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA19FDCVN-421974":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sơ Mi Vạt Ngang Xẻ 20% OFF Inner Circle Sơ Mi Vạt Ngang Xẻ 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA66YFLVN-373923":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA66YFLVN-373924":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA66YFLVN-373925":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Milaross Áo Sơ Mi Tay Dài 249,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA42NJPVN-438374":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA42NJPVN-438375":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA42NJPVN-438376":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Họa Tiết Tim Sơn Nguyễn Áo Họa Tiết Tim 218,500 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA59VAYVN-454410":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA59VAYVN-454411":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA59VAYVN-454412":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA59VAYVN-454413":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ Inner Circle Áo Sơ Mi Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA25FCWVN-421954":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA25FCWVN-421955":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA25FCWVN-421956":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Dáng Dài Có Túi Something Borrowed Áo Sơ Mi Dáng Dài Có Túi 569,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA68BFFVN-413676":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Ngắn Milaross Áo Sơ Mi Tay Ngắn 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA48IXBVN-378731":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA48IXBVN-378732":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA48IXBVN-378733":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA48IXBVN-378734":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Áo Không Tay Và Áo Ba Lỗ Lovadova Set Áo Không Tay Và Áo Ba Lỗ 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO214AA08TXFVN-400418":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ 10% OFF Pop Áo Sơ Mi Nữ 359,000 VND GIẢM CÒN 324,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA22HEVVN-426325":{"price":"359,000","special_price":"324,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA22HEVVN-426326":{"price":"359,000","special_price":"324,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA22HEVVN-426327":{"price":"359,000","special_price":"324,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA22HEVVN-426328":{"price":"359,000","special_price":"324,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ 20% OFF Inner Circle Áo Sơ Mi Nữ 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA62ZHLVN-409781":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA62ZHLVN-409782":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA62ZHLVN-409783":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA00KTZVN-432486":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA00KTZVN-432487":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA00KTZVN-432488":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Ống Tay Kimono ZALORA Áo Kiểu Ống Tay Kimono 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA57RECVN-395345":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57RECVN-395346":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57RECVN-395347":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57RECVN-395348":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Vạt Bầu Inner Circle Áo Sơ Mi Vạt Bầu 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA22MYVVN-437317":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA22MYVVN-437318":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA22MYVVN-437319":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Boxy River Island Áo Sơ Mi Boxy 1,799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA51THKSG-653464":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA51THKSG-653465":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA51THKSG-653466":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA51THKSG-653467":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA51THKSG-653468":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Họa Tiết Tim Sơn Nguyễn Áo Họa Tiết Tim 218,500 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA60VAXVN-454406":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA60VAXVN-454407":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA60VAXVN-454408":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA60VAXVN-454409":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ 10% OFF Pop Áo Sơ Mi Nữ 299,000 VND GIẢM CÒN 270,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA18HEZVN-426340":{"price":"299,000","special_price":"270,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA18HEZVN-426341":{"price":"299,000","special_price":"270,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA18HEZVN-426342":{"price":"299,000","special_price":"270,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA18HEZVN-426343":{"price":"299,000","special_price":"270,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Áo Sơ Mi Crop Tay Ngắn Milaross Áo Sơ Mi Crop Tay Ngắn 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA22VPXVN-369211":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA22VPXVN-369212":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA22VPXVN-369213":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA22VPXVN-369214":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ 20% OFF Inner Circle Áo Sơ Mi Nữ 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61ZHMVN-409784":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA61ZHMVN-409785":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA61ZHMVN-409786":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Màu 20% OFF ISHE Áo Sơ Mi Phối Màu 490,000 VND GIẢM CÒN 392,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA74ULDVN-359774":{"price":"490,000","special_price":"392,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA74ULDVN-359775":{"price":"490,000","special_price":"392,000","saving_percentage":"20%"},"IS233AA74ULDVN-359776":{"price":"490,000","special_price":"392,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Milaross Áo Sơ Mi Tay Dài 249,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA44NJNVN-438367":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA44NJNVN-438368":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA44NJNVN-438369":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA44NJNVN-438370":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài 30% OFF Mango Áo Sơ Mi Tay Dài 799,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ XS L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA18UDPVN-365933":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA18UDPVN-366544":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA18UDPVN-365934":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA18UDPVN-365935":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ Inner Circle Áo Sơ Mi Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA26FCVVN-421951":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA26FCVVN-421952":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA26FCVVN-421953":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Túi Đắp Mango Áo Sơ Mi Túi Đắp 799,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA14UHPVN-366345":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA14UHPVN-366346":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA14UHPVN-366347":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA14UHPVN-366348":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA14UHPVN-366349":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Inner Circle Áo Sơ Mi Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA28FCTVN-421945":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28FCTVN-421946":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28FCTVN-421947":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Dáng Rộng 45% OFF Mango Áo Sơ Mi Dáng Rộng 1,299,000 VND GIẢM CÒN 709,000 VND Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA98ADDVN-411185":{"price":"1,299,000","special_price":"709,000","saving_percentage":"45%"},"MA215AA98ADDVN-411186":{"price":"1,299,000","special_price":"709,000","saving_percentage":"45%"},"MA215AA98ADDVN-411187":{"price":"1,299,000","special_price":"709,000","saving_percentage":"45%"},"MA215AA98ADDVN-411188":{"price":"1,299,000","special_price":"709,000","saving_percentage":"45%"},"MA215AA98ADDVN-411189":{"price":"1,299,000","special_price":"709,000","saving_percentage":"45%"}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài Milaross Áo Sơ Mi Tay Dài 249,000 VND
  Kích cỡ M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA45NJMVN-438363":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA45NJMVN-438364":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA45NJMVN-438365":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA45NJMVN-438366":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Sát Nách Inner Circle Áo Sơ Mi Sát Nách 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA31FCQVN-421936":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA31FCQVN-421937":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA31FCQVN-421938":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Cổ Trụ Tay Dài Milaross Áo Sơ Mi Cổ Trụ Tay Dài 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA54PNXVN-391912":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA54PNXVN-391913":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA54PNXVN-391914":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA54PNXVN-391915":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Sát Nách Inner Circle Áo Sơ Mi Sát Nách 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA32FCPVN-421933":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32FCPVN-421934":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32FCPVN-421935":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ 10% OFF Pop Áo Sơ Mi Nữ 349,000 VND GIẢM CÒN 315,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA21HEWVN-426329":{"price":"349,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA21HEWVN-426330":{"price":"349,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA21HEWVN-426331":{"price":"349,000","special_price":"315,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Áo Kiểu Nữ The Blues Áo Kiểu Nữ 260,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA71YNWVN-408422":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA71YNWVN-408423":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA71YNWVN-408424":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA71YNWVN-408425":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Hình 25% OFF Mango Áo Thun In Hình 399,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA78UFDVN-366097":{"price":"399,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"25%"},"MA215AA78UFDVN-366098":{"price":"399,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"25%"},"MA215AA78UFDVN-366099":{"price":"399,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"25%"}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Ren Dorothy Perkins Áo Sơ Mi Phối Ren 1,259,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA01OBASG-488302":{"price":"1,259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA01OBASG-488303":{"price":"1,259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA01OBASG-488304":{"price":"1,259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA01OBASG-488305":{"price":"1,259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA01OBASG-488306":{"price":"1,259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Kiểu 20% OFF Inner Circle Áo Sơ Mi Kiểu 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60DWTVN-419199":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA60DWTVN-419200":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA60DWTVN-419201":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Sơ Mi 20% OFF Inner Circle Áo Sơ Mi 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA62DWRVN-419193":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA62DWRVN-419194":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA62DWRVN-419195":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Dài 30% OFF Mango Áo Sơ Mi Tay Dài 799,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA20UDNVN-365929":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA20UDNVN-365930":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA20UDNVN-365931":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA20UDNVN-366540":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Túi Cổ Milaross Áo Sơ Mi Phối Túi Cổ 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA18VQBVN-369227":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA18VQBVN-369228":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA18VQBVN-369229":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA18VQBVN-369230":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ The Blues Áo Kiểu Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA74YNTVN-408413":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA74YNTVN-408414":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA74YNTVN-408415":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ The Blues Áo Kiểu Nữ 260,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA70YNXVN-408426":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA70YNXVN-408427":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA70YNXVN-408428":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA70YNXVN-408429":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA66YOBVN-408441":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA66YOBVN-408442":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA66YOBVN-408443":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA66YOBVN-408444":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Ren Lovadova Áo Sơ Mi Phối Ren 285,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO214AA07TXGVN-400419":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ 10% OFF Pop Áo Sơ Mi Nữ 299,000 VND GIẢM CÒN 270,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA19HEYVN-426336":{"price":"299,000","special_price":"270,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA19HEYVN-426337":{"price":"299,000","special_price":"270,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA19HEYVN-426338":{"price":"299,000","special_price":"270,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA19HEYVN-426339":{"price":"299,000","special_price":"270,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Áo Sơ Mi Nữ The Blues Áo Sơ Mi Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA65YOCVN-408445":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA65YOCVN-408446":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA65YOCVN-408447":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA65YOCVN-408448":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo sơ mi nữ – Thể hiện cá tính của riêng bạn

Áo sơ mi nữ đã trở thành item không thể thiếu trong tủ đồ của mọi phái đẹp. Chiếc áo sơ mi nữ trắngáo sơ mi caro nữ không bao giờ lỗi thời và có thể phối với mọi trang phục. Đặc biệt, đa số các nhân viên văn phòng trẻ đều quan tâm và tìm cho mình ít nhất một kiểu áo sơ mi nữ công sở. Áo sơ mi nữ kiểu làm tăng thêm vẻ thời trang mà vẫn không mất đi nét nữ tính của các nàng. Bạn có thể phối áo sơ mi kiểu với quần tây công sở khi đi làm và chân váy ngắn khi dạo phố. Áo sơ mi nữ dài tay phom rộng có thể phối với quần shortsvòng tay nữ để trông thật cá tính và sành điệu.

Các mẫu áo sơ mi đẹp 2014

Tuy là dòng trang phục thông dụng, nhưng không phải bạn gái nào cũng có thể vừa vặn với các các mẫu áo sơ mi nữ. Do đó, các nhà thiết kế cũng sáng tạo thêm nhiều chi tiết để có thể che bớt đi những khuyết điểm và tăng thêm cá tính cho chiếc áo sơ mi kiểu nữ. Bạn có thể chọn những kiểu áo sơ mi voan nữ, áo sơ mi nữ Hàn Quốc hay áo sơ mi kẻ nữ phù hợp với dáng người, nước da và sở thích của mình. Kiểu tay bồng, chiết eo thường phù hợp với quần cạp cao vừa phải, không quá ôm mông và đùi. Hiện nay, các nàng đang rất ưa chuộng các mẫu áo sơ mi nữ caro màu nổi, vừa cá tính vừa sành điệu cho những buổi dạo phố cuối tuần.

Bộ sưu tập áo sơ mi nữ đẹp tại ZALORA.VN

ZALORA.VN tự hào mang đến cho bạn bộ sưu tập mới nhất các kiểu áo sơ mi nữ của các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Alice, Kei&Kori, The Doll House, Inner Circle, EZRA by ZALORA… Bạn sẽ tha hồ lựa chọn cho mình một chiếc áo sơ mi nữ đẹp để làm mới phong cách mỗi ngày. Mua hàng tại ZALORA.VN, bạn sẽ được trải nghiệm những tiện ích mua hàng trực tuyến tiện lợi nhất như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả hàng miễn phí và hoàn tiền mặt. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không truy cập vào ZALORA.VN để trải nghiệm thế giới thời trang áo sơ mi mới nhất ngay hôm nay?