• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  VN (Size Chữ)
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"VN (Size Ch\u1eef)":"XS","EU":"32","International":"XXS","UK":"4","US":"0"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"S","EU":"34","International":"XS","UK":"6","US":"2"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"M","EU":"36","International":"S","UK":"8","US":"4"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"L","EU":"38","International":"M","UK":"10","US":"6"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XL","EU":"40","International":"L","UK":"12","US":"8"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XXL","EU":"42","International":"XXL","UK":"14","US":"10"}],"VN (Size Ch\u1eef)":{"XS":["0"],"S":["1"],"M":["2"],"L":["3"],"XL":["4"],"XXL":["5"]},"EU":{"32":["0"],"34":["1"],"36":["2"],"38":["3"],"40":["4"],"42":["5"]},"International":{"XXS":["0"],"XS":["1"],"S":["2"],"M":["3"],"L":["4"],"XXL":["5"]},"UK":{"4":["0"],"6":["1"],"8":["2"],"10":["3"],"12":["4"],"14":["5"]},"US":{"0":["0"],"2":["1"],"4":["2"],"6":["3"],"8":["4"],"10":["5"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua ÁO Sơ MI: (83 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Áo sơ mi cộc tay The Doll House Áo sơ mi cộc tay 849,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA58ASRVN-300172":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA58ASRVN-300171":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA58ASRVN-300170":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Đính Cầu Vai Alice Áo Kiểu Đính Cầu Vai 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AL064AA34OERVN-272643":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL064AA34OERVN-272644":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL064AA34OERVN-272645":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo sơ mi The Doll House Áo sơ mi 845,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA25ATYVN-300258":{"price":"845,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA25ATYVN-300257":{"price":"845,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA25ATYVN-300256":{"price":"845,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Lửng Tianmu Áo Sơ Mi Tay Lửng 659,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA87HAYVN-314262":{"price":"659,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nhún Ngực Tay Giọt Nước -30 Milaross Áo Sơ Mi Nhún Ngực Tay Giọt Nước… 220,000 VND 154,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA30LJTVN-265894":{"price":"220,000","special_price":"154,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA30LJTVN-265895":{"price":"220,000","special_price":"154,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA30LJTVN-265896":{"price":"220,000","special_price":"154,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA30LJTVN-265897":{"price":"220,000","special_price":"154,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Lửng Milaross Áo Sơ Mi Tay Lửng 220,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA11LKMVN-265961":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA11LKMVN-265962":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA11LKMVN-265963":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA11LKMVN-265964":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sơ Mi Vạt Sau Dài Kèm Dây Thắt Eo Tianmu Sơ Mi Vạt Sau Dài Kèm Dây Thắt E… 929,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA68HBRVN-314281":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Túi Kei&Kori Áo Sơ Mi Phối Túi 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA62YQRVN-295899":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Đính Cầu Vai Alice Áo Kiểu Đính Cầu Vai 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AL064AA33OESVN-272646":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL064AA33OESVN-272647":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL064AA33OESVN-272648":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Aó Sơ Mi Caro Tay Lửng Elly Aó Sơ Mi Caro Tay Lửng 438,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EL555AA62ADDVN-298932":{"price":"438,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EL555AA62ADDVN-298933":{"price":"438,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EL555AA62ADDVN-298934":{"price":"438,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Túi Kei&Kori Áo Sơ Mi Phối Túi 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA61YQSVN-295900":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Sơ Mi Phối Màu Tay Kei&Kori Áo Cổ Sơ Mi Phối Màu Tay 349,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA64YQPVN-295897":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sơ mi cột nơ tay dài The Doll House Sơ mi cột nơ tay dài 1,245,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA97AREVN-300073":{"price":"1,245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA97AREVN-300072":{"price":"1,245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA97AREVN-300071":{"price":"1,245,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Tay Lửng -30 Milaross Áo Sơ Mi Tay Lửng 220,000 VND 154,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA09LKOVN-265969":{"price":"220,000","special_price":"154,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA09LKOVN-265970":{"price":"220,000","special_price":"154,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA09LKOVN-265971":{"price":"220,000","special_price":"154,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA09LKOVN-265972":{"price":"220,000","special_price":"154,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Cổ Sơ Mi Phối Màu Tay Kei&Kori Áo Cổ Sơ Mi Phối Màu Tay 349,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA63YQQVN-295898":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Nhún Ngực Tay Giọt Nước -30 Milaross Áo Sơ Mi Nhún Ngực Tay Giọt Nước… 220,000 VND 154,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA31LJSVN-265890":{"price":"220,000","special_price":"154,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA31LJSVN-265891":{"price":"220,000","special_price":"154,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA31LJSVN-265892":{"price":"220,000","special_price":"154,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA31LJSVN-265893":{"price":"220,000","special_price":"154,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Sơ Mi Vạt Dáng Dài Tianmu Sơ Mi Vạt Dáng Dài 789,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA67HBSVN-314282":{"price":"789,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Không Tay Cổ Màu Đối Lập Alice Áo Không Tay Cổ Màu Đối Lập… 219,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AL064AA26OEZVN-272667":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL064AA26OEZVN-272668":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL064AA26OEZVN-272669":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sơ mi sọc chéo LA BELLE Sơ mi sọc chéo 328,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA09CDEVN-303127":{"price":"328,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sơ mi tay dài cổ lá sen The Doll House Sơ mi tay dài cổ lá sen 849,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA36ATNVN-300229":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA36ATNVN-300228":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA36ATNVN-300227":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Voan Cổ Bèo Thắt Dây Tay Dài Sơn Nguyễn Áo Voan Cổ Bèo Thắt Dây Tay Dài… 267,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA81QPIVN-221803":{"price":"267,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA81QPIVN-221804":{"price":"267,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA81QPIVN-221805":{"price":"267,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Hoa Nẹp Bẻ Milaross Áo Sơ Mi Hoa Nẹp Bẻ 230,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA56LITVN-265797":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA56LITVN-265798":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA56LITVN-265799":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA56LITVN-265800":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Túi Kei&Kori Áo Sơ Mi Phối Túi 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA60YQTVN-295901":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo sơ mi The Doll House Áo sơ mi 845,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA24ATZVN-300261":{"price":"845,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA24ATZVN-300260":{"price":"845,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA24ATZVN-300259":{"price":"845,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Đính Cầu Vai Alice Áo Kiểu Đính Cầu Vai 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AL064AA35OEQVN-272640":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL064AA35OEQVN-272641":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL064AA35OEQVN-272642":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Dài Tay Phối Bông Vania Áo Sơ Mi Dài Tay Phối Bông 445,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA61PMGVN-275069":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA61PMGVN-275070":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA61PMGVN-275071":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Không Tay Cổ Màu Đối Lập Alice Áo Không Tay Cổ Màu Đối Lập… 219,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AL064AA24OFBVN-272673":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL064AA24OFBVN-272674":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL064AA24OFBVN-272675":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sơ mi tay dài cổ lá sen The Doll House Sơ mi tay dài cổ lá sen 849,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA35ATOVN-300232":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA35ATOVN-300231":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA35ATOVN-300230":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Họa Tiết Hến Boutique Áo Sơ Mi Họa Tiết 350,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE124AA12IQHVN-317485":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA12IQHVN-317486":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA12IQHVN-317487":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo cổ tròn rộng The Doll House Áo cổ tròn rộng 849,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA55ASUVN-300181":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA55ASUVN-300180":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA55ASUVN-300179":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Một Túi Ren Milaross Áo Sơ Mi Một Túi Ren 230,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA45LJEVN-265841":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA45LJEVN-265842":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA45LJEVN-265843":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA45LJEVN-265844":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo sơ mi cổ tròn rộng The Doll House Áo sơ mi cổ tròn rộng 849,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA53ASWVN-300187":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA53ASWVN-300186":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA53ASWVN-300185":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo sơ mi cổ tròn rộng The Doll House Áo sơ mi cổ tròn rộng 849,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA54ASVVN-300184":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA54ASVVN-300183":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA54ASVVN-300182":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo sơ mi cộc tay The Doll House Áo sơ mi cộc tay 849,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA16AUHVN-300280":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA16AUHVN-300282":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA16AUHVN-300281":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Aó Sơ Mi Caro Tay Lửng Elly Aó Sơ Mi Caro Tay Lửng 438,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EL555AA61ADEVN-298935":{"price":"438,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EL555AA61ADEVN-298936":{"price":"438,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EL555AA61ADEVN-298937":{"price":"438,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo sơ mi tay lửng The Doll House Áo sơ mi tay lửng 845,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA40ATJVN-300218":{"price":"845,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA40ATJVN-300217":{"price":"845,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Voan Tay Lỡ Lê Như Áo Sơ Mi Voan Tay Lỡ 294,800 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE538AA27OTKVN-218469":{"price":"294,800","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA27OTKVN-218470":{"price":"294,800","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA27OTKVN-218471":{"price":"294,800","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA27OTKVN-218472":{"price":"294,800","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Hoa Nẹp Bẻ Milaross Áo Sơ Mi Hoa Nẹp Bẻ 230,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA55LIUVN-265801":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA55LIUVN-265802":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA55LIUVN-265803":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA55LIUVN-265804":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo sơ mi cổ tròn The Doll House Áo sơ mi cổ tròn 849,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA34ATPVN-300235":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA34ATPVN-300234":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA34ATPVN-300233":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cdc High Collar Ls Shirt The Doll House Cdc High Collar Ls Shirt 699,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA06HKVVN-257296":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA06HKVVN-257295":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA06HKVVN-257294":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sơ mi tay dài chấm bi nhỏ The Doll House Sơ mi tay dài chấm bi nhỏ 995,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA37ATMVN-300226":{"price":"995,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA37ATMVN-300225":{"price":"995,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA37ATMVN-300224":{"price":"995,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo sơ mi cổ tròn The Doll House Áo sơ mi cổ tròn 849,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA33ATQVN-300238":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA33ATQVN-300237":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA33ATQVN-300236":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo blouse cổ sơ mi, tay phồng TEXTO Áo blouse cổ sơ mi, tay phồng… 345,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TE007AA97IEKVN-258769":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sơ Mi Phối Sọc -30 Milaross Áo Sơ Mi Phối Sọc 220,000 VND 154,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA14LKJVN-265949":{"price":"220,000","special_price":"154,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA14LKJVN-265950":{"price":"220,000","special_price":"154,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA14LKJVN-265951":{"price":"220,000","special_price":"154,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA14LKJVN-265952":{"price":"220,000","special_price":"154,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Cdc Cuff Ls Shirt The Doll House Cdc Cuff Ls Shirt 599,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA02HKZVN-257308":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA02HKZVN-257307":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA02HKZVN-257306":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo sơ mi 862 Sơn Nguyễn Áo sơ mi 862 267,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA79QPKVN-221808":{"price":"267,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA79QPKVN-221809":{"price":"267,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA79QPKVN-221810":{"price":"267,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cdc High Collar Ls Shirt The Doll House Cdc High Collar Ls Shirt 699,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA07HKUVN-257293":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA07HKUVN-257292":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA07HKUVN-257291":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cdc Cuff Ls Shirt The Doll House Cdc Cuff Ls Shirt 599,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA03HKYVN-257305":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA03HKYVN-257304":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA03HKYVN-257303":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
Sắp xếp