318 sản phẩm tìm thấy

 • Áo Thun Phối Màu Something Borrowed Áo Thun Phối Màu 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA23AGAVN-411329":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA23AGAVN-411330":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA23AGAVN-411331":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Kẻ Ngang Something Borrowed Áo Thun In Kẻ Ngang 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA96BEDVN-413648":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dáng Rộng Tay Cánh Dơi Something Borrowed Áo Dáng Rộng Tay Cánh Dơi 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA93BEGVN-413651":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cut-Out Tay Something Borrowed Áo Kiểu Cut-Out Tay 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA21AGCVN-411335":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA21AGCVN-411336":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA21AGCVN-411337":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Kẻ Sọc Something Borrowed Áo Kiểu Kẻ Sọc 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA24AFZVN-411327":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA24AFZVN-411328":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Kẻ Ngang Something Borrowed Áo Thun In Kẻ Ngang 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95BEEVN-413649":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Kẻ Sọc Something Borrowed Áo Kiểu Kẻ Sọc 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA25AFYVN-411325":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA25AFYVN-411326":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Phối Màu Something Borrowed Áo Thun Phối Màu 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA22AGBVN-411332":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22AGBVN-411333":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22AGBVN-411334":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dáng Rộng Tay Cánh Dơi Something Borrowed Áo Dáng Rộng Tay Cánh Dơi 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA94BEFVN-413650":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cut-Out Tay Something Borrowed Áo Kiểu Cut-Out Tay 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA20AGDVN-411338":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA20AGDVN-411339":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA20AGDVN-411340":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Nike Prep Tee-Jdi Nike Áo Thể Thao As Nike Prep Tee-Jdi 586,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE97JTEVN-430675":{"price":"586,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE97JTEVN-430676":{"price":"586,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE97JTEVN-430677":{"price":"586,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE97JTEVN-430678":{"price":"586,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Tròn In Canifa Áo Dài Tay Cổ Tròn In 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA33HXQVN-427666":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA33HXQVN-427667":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ In Inner Circle Áo Thun Nữ In 329,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA34OGZVN-440681":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34OGZVN-440682":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA19KTGVN-432420":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA19KTGVN-432421":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA19KTGVN-432422":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA19KTGVN-432423":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cổ Tim New Look Áo Thun Cổ Tim 319,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA18UENVN-400890":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA18UENVN-400891":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA18UENVN-400892":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA18UENVN-400893":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Nữ Dài Tay Cổ Tròn Canifa Áo Nữ Dài Tay Cổ Tròn 299,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA05HYSVN-427731":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA05HYSVN-427732":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA05HYSVN-427733":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA05HYSVN-427734":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Tròn In Canifa Áo Dài Tay Cổ Tròn In 229,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA37HXMVN-427659":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tim Có In Canifa Áo Cổ Tim Có In 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA43HXGVN-427647":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA43HXGVN-427648":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA43HXGVN-427649":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tim Có In Canifa Áo Cổ Tim Có In 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA45HXEVN-427641":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA45HXEVN-427642":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA45HXEVN-427643":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Kim Loại New Look Áo Kiểu Phối Kim Loại 369,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA97KXYVN-433013":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA97KXYVN-433014":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA97KXYVN-433015":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA97KXYVN-433016":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA97KXYVN-433017":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Tròn In Canifa Áo Dài Tay Cổ Tròn In 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA34HXPVN-427664":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA34HXPVN-427665":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Lỡ Cổ Thuyền Canifa Áo Tay Lỡ Cổ Thuyền 249,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA31HXSVN-427670":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA31HXSVN-427671":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tim Có In Canifa Áo Cổ Tim Có In 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA49HXAVN-427630":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA49HXAVN-427631":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA49HXAVN-427632":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cắt Laser Hoa ZALORA Áo Thun Cắt Laser Hoa 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA53QDIVN-393312":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA53QDIVN-393313":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA53QDIVN-393314":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA53QDIVN-393315":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Tròn In Canifa Áo Dài Tay Cổ Tròn In 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA35HXOVN-427662":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA35HXOVN-427663":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Lỡ Cổ Thuyền Canifa Áo Tay Lỡ Cổ Thuyền 249,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA30HXTVN-427672":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA30HXTVN-427673":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tim Có In Canifa Áo Cổ Tim Có In 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA46HXDVN-427639":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA46HXDVN-427640":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA18KTHVN-432424":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA18KTHVN-432425":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA18KTHVN-432426":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA18KTHVN-432427":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA21KTEVN-432412":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA21KTEVN-432413":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA21KTEVN-432414":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA21KTEVN-432415":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Lỡ Cổ Đổ Canifa Áo Tay Lỡ Cổ Đổ 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA27HXWVN-427678":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA27HXWVN-427679":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Dập Li Sau Lưng Dorothy Perkins Áo Thun Dập Li Sau Lưng 619,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA68OCDSG-643392":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68OCDSG-643393":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68OCDSG-643394":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68OCDSG-643395":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68OCDSG-643396":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Thuyền Vạt Cong Canifa Áo Dài Tay Cổ Thuyền Vạt Cong 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA42HXHVN-427650":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA42HXHVN-427651":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sọc Nữ Tay Ngắn Hến Boutique Áo Sọc Nữ Tay Ngắn 290,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE124AA70NXXVN-439791":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA70NXXVN-439792":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA70NXXVN-439793":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Pop Áo Thun Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA35HEIVN-426273":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA35HEIVN-426274":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA35HEIVN-426275":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA35HEIVN-426276":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Pop Áo Thun Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA38HEFVN-426261":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA38HEFVN-426262":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA38HEFVN-426263":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA38HEFVN-426264":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dáng Dài Kèm Khăn Izabel London Áo Dáng Dài Kèm Khăn 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA95MCUVN-435694":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA95MCUVN-435695":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA95MCUVN-435696":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA95MCUVN-435697":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA17KTIVN-432428":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA17KTIVN-432429":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA17KTIVN-432430":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA17KTIVN-432431":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ In Inner Circle Áo Thun Nữ In 329,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA33OHAVN-440683":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA33OHAVN-440684":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu ZALORA BASICS Áo Kiểu 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA92XAPVN-405600":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92XAPVN-405601":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92XAPVN-405602":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92XAPVN-405603":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA20KTFVN-432416":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA20KTFVN-432417":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA20KTFVN-432418":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA20KTFVN-432419":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Ren Túi TVM Áo Thun Ren Túi 199,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TV438AA03EOIVN-421123":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA03EOIVN-421124":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA03EOIVN-421125":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA03EOIVN-421126":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Dài Inner Circle Áo Kiểu Tay Dài 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA40KGXVN-431888":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40KGXVN-431889":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40KGXVN-431890":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Ngắn Inner Circle Áo Kiểu Tay Ngắn 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA42KGVVN-431882":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42KGVVN-431883":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42KGVVN-431884":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Lỡ Cổ Đổ Canifa Áo Tay Lỡ Cổ Đổ 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA29HXUVN-427674":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA29HXUVN-427675":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Pop Áo Thun Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA39HEEVN-426257":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA39HEEVN-426258":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA39HEEVN-426259":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA39HEEVN-426260":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Có Nón Hình Thú 2 Túi Trước Izabel London Áo Có Nón Hình Thú 2 Túi Trước 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA90MCZVN-435714":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA90MCZVN-435715":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA90MCZVN-435716":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA90MCZVN-435717":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sọc Phối Ren Loire Áo Sọc Phối Ren 600,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA88OQLVN-441465":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA88OQLVN-441466":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chạy Bộ As Nike Df Breeze Ss Top Nike Áo Chạy Bộ As Nike Df Breeze Ss Top 820,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE09JSSVN-430631":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE09JSSVN-430632":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE09JSSVN-430633":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE09JSSVN-430634":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Nike Tee-Signal Keep On Nike Áo Thể Thao As Nike Tee-Signal Keep On 820,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE80JTVVN-430742":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE80JTVVN-430743":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE80JTVVN-430744":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE80JTVVN-430745":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tim Có In Canifa Áo Cổ Tim Có In 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA44HXFVN-427644":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA44HXFVN-427645":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA44HXFVN-427646":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu ZALORA BASICS Áo Kiểu 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA91XAQVN-405604":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA91XAQVN-405605":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA91XAQVN-405606":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA91XAQVN-405607":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tim Có In Canifa Áo Cổ Tim Có In 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA50HWZVN-427627":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA50HWZVN-427628":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA50HWZVN-427629":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Pop Áo Thun Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA40HEDVN-426253":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA40HEDVN-426254":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA40HEDVN-426255":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA40HEDVN-426256":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo In Hoa Văn Vàng Material Girl Áo In Hoa Văn Vàng 649,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA78TGJSG-653425":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA78TGJSG-653426":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA78TGJSG-653427":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA78TGJSG-653428":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA78TGJSG-653429":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Nike Prep Tee-Jdi Nike Áo Thể Thao As Nike Prep Tee-Jdi 586,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE98JTDVN-430671":{"price":"586,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE98JTDVN-430672":{"price":"586,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE98JTDVN-430673":{"price":"586,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE98JTDVN-430674":{"price":"586,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Nike Signal Tee Nike Áo Thể Thao As Nike Signal Tee 812,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE00JTBVN-430663":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE00JTBVN-430664":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE00JTBVN-430665":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE00JTBVN-430666":{"price":"812,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Dập Li Sau Lưng Dorothy Perkins Áo Thun Dập Li Sau Lưng 619,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA67OCESG-643397":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67OCESG-643398":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67OCESG-643399":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67OCESG-643400":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67OCESG-643401":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cổ Đổ ZALORA Áo Kiểu Cổ Đổ 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA84PMTVN-391811":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84PMTVN-391812":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84PMTVN-391813":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84PMTVN-391814":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Luyện Tập As Nike Club Boxy Tee Logo Nike Áo Luyện Tập As Nike Club Boxy Tee Logo 820,000 VND
  Kích cỡ S/M L/XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE04JSXVN-430649":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE04JSXVN-430650":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dáng Dài Họa Tiết Sau Lưng Izabel London Áo Dáng Dài Họa Tiết Sau Lưng 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA00MCPVN-435674":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA00MCPVN-435675":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA00MCPVN-435676":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA00MCPVN-435677":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Ngắn Inner Circle Áo Kiểu Tay Ngắn 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA43KGUVN-431879":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43KGUVN-431880":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43KGUVN-431881":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dáng Dài Viền Hoa 2 Bên Izabel London Áo Dáng Dài Viền Hoa 2 Bên 699,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA97MCSVN-435686":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA97MCSVN-435687":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA97MCSVN-435688":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA97MCSVN-435689":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Nike Signal Tee Nike Áo Thể Thao As Nike Signal Tee 820,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE99JTCVN-430667":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE99JTCVN-430668":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE99JTCVN-430669":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE99JTCVN-430670":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Pop Áo Thun Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA26HERVN-426309":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA26HERVN-426310":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA26HERVN-426311":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA26HERVN-426312":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Pop Áo Thun Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA31HEMVN-426289":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA31HEMVN-426290":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA31HEMVN-426291":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA31HEMVN-426292":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cánh Dơi Họa Tiết Bướm Izabel London Áo Cánh Dơi Họa Tiết Bướm 699,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA98MCRVN-435682":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA98MCRVN-435683":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA98MCRVN-435684":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA98MCRVN-435685":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Ngắn 39% OFF EZRA by ZALORA Áo Thun Tay Ngắn 229,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA53EEWVN-325086":{"price":"229,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"39%"},"EZ169AA53EEWVN-325087":{"price":"229,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"39%"},"EZ169AA53EEWVN-325088":{"price":"229,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"39%"},"EZ169AA53EEWVN-325089":{"price":"229,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Áo Tay Lỡ Cổ Đổ Canifa Áo Tay Lỡ Cổ Đổ 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA28HXVVN-427676":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA28HXVVN-427677":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Tròn In Canifa Áo Dài Tay Cổ Tròn In 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA32HXRVN-427668":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA32HXRVN-427669":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu ZALORA BASICS Áo Kiểu 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA95XAMVN-405588":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA95XAMVN-405589":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA95XAMVN-405590":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA95XAMVN-405591":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Dài Inner Circle Áo Kiểu Tay Dài 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA41KGWVN-431885":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41KGWVN-431886":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41KGWVN-431887":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tim Có In Canifa Áo Cổ Tim Có In 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA47HXCVN-427636":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA47HXCVN-427637":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA47HXCVN-427638":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Lỡ Cổ Đổ Canifa Áo Tay Lỡ Cổ Đổ 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA26HXXVN-427680":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA26HXXVN-427681":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu ZALORA BASICS Áo Kiểu 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA94XANVN-405592":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA94XANVN-405593":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA94XANVN-405594":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA94XANVN-405595":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Dài Trễ Vai Miss Selfridge Áo Tay Dài Trễ Vai 649,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA58XGZSG-662951":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA58XGZSG-662952":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA58XGZSG-662953":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA58XGZSG-662954":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA58XGZSG-662955":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Dập Li Sau Lưng Dorothy Perkins Áo Thun Dập Li Sau Lưng 619,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA69OCCSG-643387":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA69OCCSG-643388":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA69OCCSG-643389":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA69OCCSG-643390":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA69OCCSG-643391":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Luyện Tập As Nike Pro Hypercool Ss Top Nike Áo Luyện Tập As Nike Pro Hypercool Ss Top 937,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE08JSTVN-430635":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE08JSTVN-430636":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE08JSTVN-430637":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE08JSTVN-430638":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Oversize Flowy T-Shirt 30% OFF Mango Oversize Flowy T-Shirt 699,000 VND GIẢM CÒN 489,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA25TZMVN-365535":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA25TZMVN-365536":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Kiểu ZALORA BASICS Áo Kiểu 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA93XAOVN-405596":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93XAOVN-405597":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93XAOVN-405598":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93XAOVN-405599":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ In Inner Circle Áo Thun Nữ In 329,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA29OHEVN-440691":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA29OHEVN-440692":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo In Hoa Dorothy Perkins Áo In Hoa 499,000 VND
  Kích cỡ 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA22TRHSG-557342":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA22TRHSG-557343":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA22TRHSG-557344":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA22TRHSG-557345":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA22TRHSG-557346":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Ngắn 48% OFF EZRA by ZALORA Áo Thun Tay Ngắn 249,000 VND GIẢM CÒN 129,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA52EEXVN-325090":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA52EEXVN-325091":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA52EEXVN-325092":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA52EEXVN-325093":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Áo Thun Nữ Pop Áo Thun Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA25HESVN-426313":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA25HESVN-426314":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA25HESVN-426315":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA25HESVN-426316":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Tròn In Canifa Áo Dài Tay Cổ Tròn In 229,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA38HXLVN-427658":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Thuyền Vạt Cong Canifa Áo Dài Tay Cổ Thuyền Vạt Cong 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA41HXIVN-427652":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA41HXIVN-427653":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Màu Tương Phản 30% OFF ZALORA Áo Màu Tương Phản 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA70UUVVN-367545":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA70UUVVN-367546":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA70UUVVN-367547":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA70UUVVN-367548":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Dáng Dài Kèm Khăn Izabel London Áo Dáng Dài Kèm Khăn 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA94MCVVN-435698":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA94MCVVN-435699":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA94MCVVN-435700":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA94MCVVN-435701":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Thuyền Vạt Cong Canifa Áo Dài Tay Cổ Thuyền Vạt Cong 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA40HXJVN-427654":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA40HXJVN-427655":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Thuyền Vạt Cong Canifa Áo Dài Tay Cổ Thuyền Vạt Cong 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA39HXKVN-427656":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA39HXKVN-427657":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Pop Áo Thun Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA24HETVN-426317":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA24HETVN-426318":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA24HETVN-426319":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA24HETVN-426320":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao As Nike Tee-Signal Keep On Nike Áo Thể Thao As Nike Tee-Signal Keep On 820,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE79JTWVN-430746":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE79JTWVN-430747":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE79JTWVN-430748":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE79JTWVN-430749":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Dài Trễ Vai Miss Selfridge Áo Tay Dài Trễ Vai 649,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA59XGYSG-662945":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA59XGYSG-662946":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA59XGYSG-662947":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA59XGYSG-662948":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA59XGYSG-662949":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA59XGYSG-662950":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Pop Áo Thun Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA30HENVN-426293":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA30HENVN-426294":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA30HENVN-426295":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA30HENVN-426296":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop Cổ Chìa Khóa Vania Áo Croptop Cổ Chìa Khóa 295,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA43KSIVN-432359":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA43KSIVN-432360":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA43KSIVN-432361":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Pop Áo Thun Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA41HECVN-426249":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA41HECVN-426250":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA41HECVN-426251":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA41HECVN-426252":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Pop Áo Thun Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA36HEHVN-426269":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA36HEHVN-426270":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA36HEHVN-426271":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA36HEHVN-426272":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Thêm cá tính với áo thun nữ

Áo phông nữ là trang phục vô cùng quen thuộc đối với phái đẹp. Vì có kiểu dáng rất giống hình chữ T nên áo thun nữ còn được giới thời trang ưu ái gọi là áo phông “chữ T” hoặc “T-shirt.” Áo thun nữ kiểu là một trong những trang phục thường ngày phổ biến nhất trên thế giới vì có thể phối được với mọi trang phục khác. Ngày nay, áo thun kiểu đã được đa dạng hóa với nhiều chất liệu, thiết kế độc đáo cho bạn tha hồ lựa chọn. Áo thun kiểu nữ đẹp là người bạn không thể thiếu cho phái đẹp trong mọi hoàn cảnh thời tiết.

Thoải mái phối trang phục cùng áo phông nữ đẹp

Các kiểu áo thun nữ đẹp vừa tiện dụng, thoải mái lại vừa dễ kết hợp với tất cả các loại trang phục thường ngày, từ những chiếc quần kiểu nữ hay quần kaki cho đến những phụ kiện trang sức như nhẫn nữ, dây chuyền nữ. Tùy vào vóc dáng và sở thích, bạn có thể thoải mái phối đồ với áo thun Hàn Quốc để trông tự tin hơn khi dạo phố hay đi làm, đi học. Hãy lựa chọn các loại áo thun có chất liệu 100% cotton với tính năng hút ẩm tốt, thoáng mát, dễ giặt, mau khô để bạn luôn cảm thấy thoải mái trong mọi hoàn cảnh thời tiết nhé!

Bộ sưu tập áo thun nữ đẹp tại ZALORA.VN

Ngay từ bây giờ bạn có thể chọn các kiểu áo thun nữ phù hợp nhất với vóc dáng của mình tại ZALORA.VN. Bộ sưu tập áo thun nữ giá rẻ của ZALORA.VN không giới hạn ở bất kỳ phong cách thời trang nào. Chúng tôi tin rằng những sản phẩm chất lượng tốt nhất từ các thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam và quốc tế như Something Borrowed, Sơn Nguyễn, Casways,... sẽ làm bạn hài lòng. Bạn có thể tha hồ mua sắm áo thun nữ Hàn Quốc, áo thun trơn nữ với giá tốt nhất. Mua sắm tại ZALORA.VN vô cùng thuận tiện, dễ dàng, an toàn và hoàn toàn bảo mật với mọi thông tin khách hàng. Đặt hàng trực tuyến tại ZALORA.VN, bạn sẽ được trải nghiệm các tiện ích như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả hàng miễn phí và hoàn tiền mặt. Còn chần chừ gì mà không click mua ngay các sản phẩm áo thun nữ đẹp mới nhất tại ZALORA.VN?