383 sản phẩm tìm thấy

 • Áo In Họa Tiết Trừu Tượng Something Borrowed Áo In Họa Tiết Trừu Tượng 249,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA71WPWVN-404675":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA71WPWVN-404676":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Họa Tiết Something Borrowed Áo Thun In Họa Tiết 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA51NUUVN-439512":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51NUUVN-439513":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51NUUVN-439514":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51NUUVN-439515":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Comic  Something Borrowed Áo Thun Comic  399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA42NVDVN-439542":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42NVDVN-439543":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Metallic ZALORA Áo Thun Metallic 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA55PKYVN-443312":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA55PKYVN-443313":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA55PKYVN-443314":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA55PKYVN-443315":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ In Inner Circle Áo Thun Nữ In 329,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA28OHFVN-440693":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28OHFVN-440694":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ In Inner Circle Áo Thun Nữ In 329,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA27OHGVN-440695":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27OHGVN-440696":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Vạt Lệch Something Borrowed Áo Thun Vạt Lệch 329,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA24LXVVN-435186":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA24LXVVN-435187":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Boyfriend Đính Đinh Tán Something Borrowed Áo Thun Boyfriend Đính Đinh Tán 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA28LXRVN-435176":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA28LXRVN-435177":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA28LXRVN-435178":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu ZALORA BASICS Áo Kiểu 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA93XAOVN-405596":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93XAOVN-405597":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93XAOVN-405598":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93XAOVN-405599":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Oversized ZALORA Áo Thun Oversized 379,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA92RKLVN-395974":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92RKLVN-395975":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92RKLVN-395976":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92RKLVN-395977":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Lửng CATWALK88 Áo Thun Tay Lửng 749,000 VND
  Kích cỡ 38 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA18VWBSG-659782":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA18VWBSG-659783":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ In Inner Circle Áo Thun Nữ In 329,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA34OGZVN-440681":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34OGZVN-440682":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dáng Dài Kèm Khăn Izabel London Áo Dáng Dài Kèm Khăn 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA95MCUVN-435694":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA95MCUVN-435695":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA95MCUVN-435696":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA95MCUVN-435697":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ In Inner Circle Áo Thun Nữ In 329,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA33OHAVN-440683":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA33OHAVN-440684":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Hoa Nhuộm Ombre Something Borrowed Áo Thun In Hoa Nhuộm Ombre 399,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA47NUYVN-439526":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA47NUYVN-439527":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA47NUYVN-439528":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sọc Nữ Tay Ngắn Hến Boutique Áo Sọc Nữ Tay Ngắn 290,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE124AA70NXXVN-439791":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA70NXXVN-439792":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA70NXXVN-439793":{"price":"290,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu ZALORA BASICS Áo Kiểu 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA92XAPVN-405600":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92XAPVN-405601":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92XAPVN-405602":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92XAPVN-405603":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Dài Inner Circle Áo Kiểu Tay Dài 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA41KGWVN-431885":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41KGWVN-431886":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41KGWVN-431887":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ In Levi's Áo Thun Nữ In 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA48ZMTVN-463292":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA48ZMTVN-463293":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA48ZMTVN-463294":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Luyện Tập As Nike Pro Hypercool Ss Top Nike Áo Luyện Tập As Nike Pro Hypercool Ss Top 937,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE08JSTVN-430635":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE08JSTVN-430636":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE08JSTVN-430637":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE08JSTVN-430638":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chạy Bộ Df Breeze Ss Top Nike Áo Chạy Bộ Df Breeze Ss Top 820,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE44FRNVN-423141":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE44FRNVN-423142":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE44FRNVN-423143":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE44FRNVN-423144":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tim Có In Canifa Áo Cổ Tim Có In 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA45HXEVN-427641":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA45HXEVN-427642":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA45HXEVN-427643":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Thuyền Vạt Cong Canifa Áo Dài Tay Cổ Thuyền Vạt Cong 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA41HXIVN-427652":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA41HXIVN-427653":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cánh Dơi Họa Tiết Bướm Izabel London Áo Cánh Dơi Họa Tiết Bướm 699,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA98MCRVN-435682":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA98MCRVN-435683":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA98MCRVN-435684":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA98MCRVN-435685":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Họa Tiết Something Borrowed Áo Thun In Họa Tiết 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA48NUXVN-439523":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA48NUXVN-439524":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA48NUXVN-439525":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Dài Kẻ Sọc May Trễ Vai Miss Selfridge Áo Thun Tay Dài Kẻ Sọc May Trễ Vai 749,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA55XHCSG-662966":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA55XHCSG-662967":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA55XHCSG-662968":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA55XHCSG-662969":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA55XHCSG-662970":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ In Levi's Áo Thun Nữ In 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA49ZMSVN-463289":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA49ZMSVN-463290":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA49ZMSVN-463291":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Ngắn Inner Circle Áo Kiểu Tay Ngắn 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA42KGVVN-431882":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42KGVVN-431883":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42KGVVN-431884":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dáng Dài Kèm Khăn Izabel London Áo Dáng Dài Kèm Khăn 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA94MCVVN-435698":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA94MCVVN-435699":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA94MCVVN-435700":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA94MCVVN-435701":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Hoa Something Borrowed Áo Thun In Hoa 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA44NVBVN-439535":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44NVBVN-439536":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44NVBVN-439537":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Kẻ Ngang Something Borrowed Áo Thun In Kẻ Ngang 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95BEEVN-413649":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Phối Kim Loại New Look Áo Kiểu Phối Kim Loại 369,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA97KXYVN-433013":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA97KXYVN-433014":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA97KXYVN-433015":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA97KXYVN-433016":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA97KXYVN-433017":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chạy Bộ Printed Miler Ss V-Neck Nike Áo Chạy Bộ Printed Miler Ss V-Neck 820,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE23RKEVN-446963":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE23RKEVN-446964":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE23RKEVN-446965":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE23RKEVN-446966":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo In Hoa Văn Dorothy Perkins Áo In Hoa Văn 919,000 VND
  Kích cỡ 6 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA97OBASG-643255":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA97OBASG-643256":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA97OBASG-643257":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA97OBASG-643258":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA97OBASG-643259":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Có Nón Hình Thú 2 Túi Trước Izabel London Áo Có Nón Hình Thú 2 Túi Trước 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA90MCZVN-435714":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA90MCZVN-435715":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA90MCZVN-435716":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA90MCZVN-435717":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Họa Tiết Something Borrowed Áo Thun In Họa Tiết 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA50NUVVN-439516":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50NUVVN-439517":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50NUVVN-439518":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50NUVVN-439519":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA19KTGVN-432420":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA19KTGVN-432421":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA19KTGVN-432422":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA19KTGVN-432423":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Họa Tiết Something Borrowed Áo Thun In Họa Tiết 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA49NUWVN-439520":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA49NUWVN-439521":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA49NUWVN-439522":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Ninomaxx Áo Thun Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA61VMKVN-455477":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA61VMKVN-455478":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA61VMKVN-455479":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA61VMKVN-455480":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Ngắn Tay Levi's Áo Thun Nữ Cổ Tròn Ngắn Tay 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA54ZMNVN-463274":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA54ZMNVN-463275":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA54ZMNVN-463276":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Dài Inner Circle Áo Kiểu Tay Dài 249,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA40KGXVN-431888":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40KGXVN-431889":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40KGXVN-431890":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Túi Hình Gấu La Mode Áo Thun Túi Hình Gấu 179,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA56TWHVN-452138":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Phối Lưới ZALORA Áo Thun Phối Lưới 369,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA27WVKVN-405135":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27WVKVN-405136":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27WVKVN-405137":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27WVKVN-405138":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo In Họa Tiết Trừu Tượng Something Borrowed Áo In Họa Tiết Trừu Tượng 249,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA72WPVVN-404673":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA72WPVVN-404674":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Hoa Something Borrowed Áo Thun In Hoa 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA43NVCVN-439538":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43NVCVN-439539":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43NVCVN-439540":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43NVCVN-439541":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Hoa Something Borrowed Áo Thun In Hoa 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA45NVAVN-439532":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA45NVAVN-439533":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA45NVAVN-439534":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu ZALORA BASICS Áo Kiểu 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA94XANVN-405592":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA94XANVN-405593":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA94XANVN-405594":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA94XANVN-405595":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ In Levi's Áo Thun Nữ In 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA51ZMQVN-463283":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA51ZMQVN-463284":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA51ZMQVN-463285":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu ZALORA BASICS Áo Kiểu 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA91XAQVN-405604":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA91XAQVN-405605":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA91XAQVN-405606":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA91XAQVN-405607":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tim Có In Canifa Áo Cổ Tim Có In 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA43HXGVN-427647":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA43HXGVN-427648":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA43HXGVN-427649":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cổ V CATWALK88 Áo Thun Cổ V 949,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA02AEFSG-669586":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA02AEFSG-669587":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA02AEFSG-669588":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA02AEFSG-669589":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dáng Rộng Cổ Tròn Something Borrowed Áo Dáng Rộng Cổ Tròn 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA00TBJVN-450763":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Dây Kéo La Mode Áo Thun Dây Kéo 179,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA48TWPVN-452146":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dáng Rộng Cổ Tròn Something Borrowed Áo Dáng Rộng Cổ Tròn 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA01TBIVN-450762":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Hình Twin Meow Cat CATWALK88 Áo Thun In Hình Twin Meow Cat 1,299,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA32VVNSG-659728":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA32VVNSG-659729":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA32VVNSG-659730":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA32VVNSG-659731":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Ninomaxx Áo Thun Nữ 179,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA64VMHVN-455466":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA64VMHVN-455467":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA64VMHVN-455468":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA64VMHVN-455469":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Cut-Out Tay Something Borrowed Áo Kiểu Cut-Out Tay 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA21AGCVN-411335":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA21AGCVN-411336":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA21AGCVN-411337":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Phối Cổ La Mode Áo Thun Phối Cổ 179,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA57FNEVN-422671":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Sơn Nguyễn Áo Thun Nữ 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA39VBSVN-454484":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA39VBSVN-454485":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA39VBSVN-454486":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA39VBSVN-454487":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Hình French Fries CATWALK88 Áo Thun In Hình French Fries 1,299,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA33VVMSG-659724":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA33VVMSG-659725":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA33VVMSG-659726":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA33VVMSG-659727":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Dập Li Sau Lưng Dorothy Perkins Áo Thun Dập Li Sau Lưng 619,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA68OCDSG-643392":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68OCDSG-643393":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68OCDSG-643394":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68OCDSG-643395":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68OCDSG-643396":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phối Viền Da Something Borrowed Áo Phối Viền Da 329,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA25LXUVN-435184":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA25LXUVN-435185":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Họa Tiết Ngộ Nghĩnh CATWALK88 Áo Thun In Họa Tiết Ngộ Nghĩnh 1,299,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA29VVQSG-659740":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA29VVQSG-659741":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA29VVQSG-659742":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA29VVQSG-659743":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Kitcat CATWALK88 Áo Thun In Kitcat 799,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA44VVBSG-659680":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA44VVBSG-659681":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA44VVBSG-659682":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA44VVBSG-659683":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Sơn Nguyễn Áo Thun Nữ 218,500 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA55VBCVN-454426":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA55VBCVN-454427":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Ninomaxx Áo Thun Nữ 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA63VMIVN-455470":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA63VMIVN-455471":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA63VMIVN-455472":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Họa Tiết Ngộ Nghĩnh CATWALK88 Áo Thun In Họa Tiết Ngộ Nghĩnh 1,299,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA28VVRSG-659744":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA28VVRSG-659745":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA28VVRSG-659746":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA28VVRSG-659747":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Bong Bóng Và Chữ POP-UP CATWALK88 Áo Thun In Bong Bóng Và Chữ POP-UP 799,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA36VVJSG-659712":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA36VVJSG-659713":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA36VVJSG-659714":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA36VVJSG-659715":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Chữ OMG CATWALK88 Áo Thun In Chữ OMG 1,299,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA50VUVSG-659656":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA50VUVSG-659657":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA50VUVSG-659658":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA50VUVSG-659659":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Something Borrowed Áo Thun 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA12LYHVN-435218":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA12LYHVN-435219":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Họa Tiết và Chữ Catnel CATWALK88 Áo Thun In Họa Tiết và Chữ Catnel 799,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA40VVFSG-659696":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA40VVFSG-659697":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA40VVFSG-659698":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA40VVFSG-659699":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cổ Tim New Look Áo Thun Cổ Tim 319,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA18UENVN-400890":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA18UENVN-400891":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA18UENVN-400892":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA18UENVN-400893":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Túi Hình Gấu La Mode Áo Thun Túi Hình Gấu 179,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA55TWIVN-452139":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Hình Bánh Pizza CATWALK88 Áo Thun In Hình Bánh Pizza 1,299,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA25VVUSG-659756":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA25VVUSG-659757":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA25VVUSG-659758":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA25VVUSG-659759":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Something Borrowed Áo Thun 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA11LYIVN-435220":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA11LYIVN-435221":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Sơn Nguyễn Áo Thun Nữ 218,500 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA58VAZVN-454414":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA58VAZVN-454415":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA58VAZVN-454416":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA58VAZVN-454417":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Lửng CATWALK88 Áo Thun Tay Lửng 749,000 VND
  Kích cỡ 38 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA19VWASG-659780":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA19VWASG-659781":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Sơn Nguyễn Áo Thun Nữ 218,500 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA46VBLVN-454456":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA46VBLVN-454457":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA46VBLVN-454458":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA46VBLVN-454459":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Sơn Nguyễn Áo Thun Nữ 218,500 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA48VBJVN-454448":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA48VBJVN-454449":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA48VBJVN-454450":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA48VBJVN-454451":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Boyfriend Đính Đinh Tán Something Borrowed Áo Thun Boyfriend Đính Đinh Tán 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA27LXSVN-435179":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA27LXSVN-435180":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA27LXSVN-435181":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop Cổ Chìa Khóa Vania Áo Croptop Cổ Chìa Khóa 295,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA43KSIVN-432359":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA43KSIVN-432360":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA43KSIVN-432361":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Boyfriend Đính Đinh Tán Something Borrowed Áo Thun Boyfriend Đính Đinh Tán 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA29LXQVN-435173":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA29LXQVN-435174":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA29LXQVN-435175":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dáng Rộng Tay Cánh Dơi Something Borrowed Áo Dáng Rộng Tay Cánh Dơi 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA93BEGVN-413651":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Ninomaxx Áo Thun Nữ 179,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA67VMEVN-455454":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA67VMEVN-455455":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA67VMEVN-455456":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA67VMEVN-455457":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Chữ Selfie CATWALK88 Áo Thun In Chữ Selfie 1,399,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA54VURSG-659640":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA54VURSG-659641":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA54VURSG-659642":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA54VURSG-659643":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Hình Mèo CATWALK88 Áo Thun In Hình Mèo 1,399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA07AEASG-669566":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA07AEASG-669567":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA07AEASG-669568":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA07AEASG-669569":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Chữ Zap CATWALK88 Áo Thun In Chữ Zap 799,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA35VVKSG-659716":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA35VVKSG-659717":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA35VVKSG-659718":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA35VVKSG-659719":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Sơn Nguyễn Áo Thun Nữ 218,500 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA57VBAVN-454418":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA57VBAVN-454419":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA57VBAVN-454420":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA57VBAVN-454421":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Sơn Nguyễn Áo Thun Nữ 218,500 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA54VBDVN-454428":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA54VBDVN-454429":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA54VBDVN-454430":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA54VBDVN-454431":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Hình Môi Và Chữ XOXO CATWALK88 Áo Thun In Hình Môi Và Chữ XOXO 1,299,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA49VUWSG-659660":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA49VUWSG-659661":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA49VUWSG-659662":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA49VUWSG-659663":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ In Inner Circle Áo Thun Nữ In 329,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA30OHDVN-440689":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA30OHDVN-440690":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Thêu Hình Trái Tim CATWALK88 Áo Thun Thêu Hình Trái Tim 1,399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA04AEDSG-669578":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA04AEDSG-669579":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA04AEDSG-669580":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA04AEDSG-669581":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Kitcat CATWALK88 Áo Thun In Kitcat 799,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA46VUZSG-659672":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA46VUZSG-659673":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA46VUZSG-659674":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA46VUZSG-659675":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Bong Bóng Và Chữ POP-UP CATWALK88 Áo Thun In Bong Bóng Và Chữ POP-UP 1,299,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA21VVYSG-659772":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA21VVYSG-659773":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA21VVYSG-659774":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA21VVYSG-659775":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Hình French Fries CATWALK88 Áo Thun In Hình French Fries 1,299,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA34VVLSG-659720":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA34VVLSG-659721":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA34VVLSG-659722":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA34VVLSG-659723":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Thỏ Bunny CATWALK88 Áo Thun In Thỏ Bunny 1,399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA06AEBSG-669570":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA06AEBSG-669571":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA06AEBSG-669572":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA06AEBSG-669573":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Thêm cá tính với áo thun nữ

Áo phông nữ là trang phục vô cùng quen thuộc đối với phái đẹp. Vì có kiểu dáng rất giống hình chữ T nên áo thun nữ còn được giới thời trang ưu ái gọi là áo phông “chữ T” hoặc “T-shirt.” Áo thun nữ kiểu là một trong những trang phục thường ngày phổ biến nhất trên thế giới vì có thể phối được với mọi trang phục khác. Ngày nay, áo thun kiểu đã được đa dạng hóa với nhiều chất liệu, thiết kế độc đáo cho bạn tha hồ lựa chọn. Áo thun kiểu nữ đẹp là người bạn không thể thiếu cho phái đẹp trong mọi hoàn cảnh thời tiết.

Thoải mái phối trang phục cùng áo phông nữ đẹp

Các kiểu áo thun nữ đẹp vừa tiện dụng, thoải mái lại vừa dễ kết hợp với tất cả các loại trang phục thường ngày, từ những chiếc quần kiểu nữ hay quần kaki cho đến những phụ kiện trang sức như nhẫn nữ, dây chuyền nữ. Tùy vào vóc dáng và sở thích, bạn có thể thoải mái phối đồ với áo thun Hàn Quốc để trông tự tin hơn khi dạo phố hay đi làm, đi học. Hãy lựa chọn các loại áo thun có chất liệu 100% cotton với tính năng hút ẩm tốt, thoáng mát, dễ giặt, mau khô để bạn luôn cảm thấy thoải mái trong mọi hoàn cảnh thời tiết nhé!

Bộ sưu tập áo thun nữ đẹp tại ZALORA.VN

Ngay từ bây giờ bạn có thể chọn các kiểu áo thun nữ phù hợp nhất với vóc dáng của mình tại ZALORA.VN. Bộ sưu tập áo thun nữ giá rẻ của ZALORA.VN không giới hạn ở bất kỳ phong cách thời trang nào. Chúng tôi tin rằng những sản phẩm chất lượng tốt nhất từ các thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam và quốc tế như Something Borrowed, Sơn Nguyễn, Casways,... sẽ làm bạn hài lòng. Bạn có thể tha hồ mua sắm áo thun nữ Hàn Quốc, áo thun trơn nữ với giá tốt nhất. Mua sắm tại ZALORA.VN vô cùng thuận tiện, dễ dàng, an toàn và hoàn toàn bảo mật với mọi thông tin khách hàng. Đặt hàng trực tuyến tại ZALORA.VN, bạn sẽ được trải nghiệm các tiện ích như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả hàng miễn phí và hoàn tiền mặt. Còn chần chừ gì mà không click mua ngay các sản phẩm áo thun nữ đẹp mới nhất tại ZALORA.VN?