Mua ÁO THUN: (399 sản phẩm tìm thấy)

 • Áo Màu Tương Phản ZALORA Áo Màu Tương Phản 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA70UUVVN-367545":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70UUVVN-367546":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70UUVVN-367547":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70UUVVN-367548":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Màu Tương Phản ZALORA Áo Màu Tương Phản 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA71UUUVN-367541":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71UUUVN-367542":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71UUUVN-367543":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71UUUVN-367544":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Màu Tương Phản ZALORA Áo Màu Tương Phản 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA72UUTVN-367537":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72UUTVN-367538":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72UUTVN-367539":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72UUTVN-367540":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phối Tay Kinomo ZALORA Áo Phối Tay Kinomo 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA87UYAVN-367850":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA87UYAVN-367851":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA87UYAVN-367852":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA87UYAVN-367853":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 260,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA06NCJVN-386744":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA06NCJVN-386745":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA06NCJVN-386746":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Disney Mango Áo Thun Disney 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA26XNTVN-372386":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA26XNTVN-372387":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA26XNTVN-372388":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA26XNTVN-372389":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA26XNTVN-372390":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Hình Thành Phố Mango Áo Thun In Hình Thành Phố 399,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA64UFRVN-366153":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA64UFRVN-366154":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA64UFRVN-366155":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Kẻ Sọc Mango Áo Thun Kẻ Sọc 649,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA93UEOVN-366041":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA93UEOVN-366042":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA93UEOVN-366043":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA93UEOVN-366548":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phối Tay Kinomo ZALORA Áo Phối Tay Kinomo 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA88UXZVN-367846":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88UXZVN-367847":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88UXZVN-367848":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88UXZVN-367849":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • V-Neck Blouse 50% OFF Mango V-Neck Blouse 599,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA24TZNVN-365537":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA24TZNVN-365538":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA24TZNVN-365539":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 260,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA05NCKVN-386747":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA05NCKVN-386748":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA05NCKVN-386749":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Chữ M Mango Áo Thun In Chữ M 949,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA50ILLVN-377776":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA50ILLVN-377777":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA50ILLVN-377778":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Contrast-Bodice Mango Áo Thun Contrast-Bodice 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA52UCHVN-365784":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA52UCHVN-365785":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA52UCHVN-365786":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA52UCHVN-365787":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA52UCHVN-365788":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Thân Sau Dài Canifa Áo Cổ Tròn Thân Sau Dài 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA01JVYVN-380746":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA01JVYVN-380747":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA01JVYVN-380748":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA61LNUVN-383837":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA61LNUVN-383838":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA61LNUVN-383839":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ÁoThun In Chữ Pasion Lime Orange ÁoThun In Chữ Pasion 168,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA21DLUVN-375564":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Chữ New York Lime Orange Áo Thun Chữ New York 168,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA08DMHVN-375593":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA08DMHVN-375594":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA08DMHVN-375595":{"price":"168,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pocket T-Shirt 50% OFF Mango Pocket T-Shirt 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA33TZEVN-365513":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA33TZEVN-365514":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA33TZEVN-365515":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Thun Phối Sọc Lime Orange Áo Thun Phối Sọc 158,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA28DLNVN-375548":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA28DLNVN-375549":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pocket T-Shirt 50% OFF Mango Pocket T-Shirt 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA14TZXVN-365568":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA14TZXVN-365569":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo In Hoa Mango Áo In Hoa 999,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA99XOUVN-372500":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA99XOUVN-372501":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA99XOUVN-372502":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA99XOUVN-372503":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA99XOUVN-372504":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Oversize Flowy T-Shirt Mango Oversize Flowy T-Shirt 699,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA25TZMVN-365535":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25TZMVN-365536":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Tay Dài Lime Orange Áo Kiểu Tay Dài 158,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA83DNGVN-375620":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA83DNGVN-375621":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pocket T-Shirt 50% OFF Mango Pocket T-Shirt 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA15TZWVN-365564":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA15TZWVN-365565":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA15TZWVN-365566":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA15TZWVN-365567":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Áo Phối Tay Kinomo ZALORA Áo Phối Tay Kinomo 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA86UYBVN-367854":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86UYBVN-367855":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86UYBVN-367856":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86UYBVN-367857":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lace-Applique Linen T-Shirt Mango Lace-Applique Linen T-Shirt 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA02UEFVN-366004":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA02UEFVN-366005":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA02UEFVN-366006":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA02UEFVN-366007":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA02UEFVN-366008":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pocket T-Shirt 50% OFF Mango Pocket T-Shirt 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA32TZFVN-365516":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA32TZFVN-365517":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Ellie sweat Cheap Monday Ellie sweat 1,339,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA41KFYVN-381475":{"price":"1,339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH011AA41KFYVN-381476":{"price":"1,339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH011AA41KFYVN-381477":{"price":"1,339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH011AA41KFYVN-381478":{"price":"1,339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Chữ DJing Lime Orange Áo Thun In Chữ DJing 158,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA26DLPVN-375552":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA26DLPVN-375553":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Ngắn EZRA Basics by ZALORA Áo Thun Tay Ngắn 229,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA56EETVN-325074":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56EETVN-325075":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56EETVN-325076":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56EETVN-325077":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Ngắn EZRA Basics by ZALORA Áo Thun Tay Ngắn 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA52EEXVN-325090":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA52EEXVN-325091":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA52EEXVN-325092":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA52EEXVN-325093":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo thun lưng chéo 30% OFF EZRA by ZALORA Áo thun lưng chéo 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA82GHXVN-312758":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA82GHXVN-312759":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA82GHXVN-312760":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA82GHXVN-312761":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Tay Ngắn EZRA Basics by ZALORA Áo Thun Tay Ngắn 229,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA54EEVVN-325082":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA54EEVVN-325083":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA54EEVVN-325084":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA54EEVVN-325085":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Ngắn EZRA Basics by ZALORA Áo Thun Tay Ngắn 229,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA53EEWVN-325086":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA53EEWVN-325087":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA53EEWVN-325088":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA53EEWVN-325089":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Thân Sau Dài Canifa Áo Cổ Tròn Thân Sau Dài 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA02JVXVN-380743":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA02JVXVN-380744":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA02JVXVN-380745":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Aó Thun In hình Thú Cưng Tianmu Aó Thun In hình Thú Cưng 340,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA99PYUVN-349366":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop Tay Ngắn Inner Circle Áo Croptop Tay Ngắn 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA49WPUVN-370790":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA49WPUVN-370791":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA49WPUVN-370792":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Đính Nơ Tianmu Áo Thun Đính Nơ 659,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA89GFIVN-329278":{"price":"659,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Tay Ngắn Ráp Lăng 10% OFF ATLAS Áo Thun Nữ Tay Ngắn Ráp Lăng 199,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT021SE03OAQVN-345102":{"price":"199,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"10%"},"AT021SE03OAQVN-345103":{"price":"199,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"10%"},"AT021SE03OAQVN-345104":{"price":"199,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"10%"},"AT021SE03OAQVN-345105":{"price":"199,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 210,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA04NCLVN-386750":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ellie sweat Cheap Monday Ellie sweat 1,339,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA42KFXVN-381471":{"price":"1,339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH011AA42KFXVN-381472":{"price":"1,339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH011AA42KFXVN-381473":{"price":"1,339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH011AA42KFXVN-381474":{"price":"1,339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Lime Orange Áo Thun Nữ 158,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA80DNJVN-375628":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA80DNJVN-375629":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA80DNJVN-375630":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ellie sweat / Eye did it Cheap Monday Ellie sweat / Eye did it 1,339,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA39KGAVN-381483":{"price":"1,339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH011AA39KGAVN-381484":{"price":"1,339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH011AA39KGAVN-381485":{"price":"1,339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH011AA39KGAVN-381486":{"price":"1,339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Không Tay In Hình Canifa Áo Cổ Tròn Không Tay In Hình 229,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA98JWBVN-380754":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA98JWBVN-380755":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Nữ Tho Ginkgo Áo Kiểu Nữ Tho 418,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI578AA44FZJVN-328793":{"price":"418,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI578AA44FZJVN-328794":{"price":"418,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI578AA44FZJVN-328795":{"price":"418,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Aó Cổ Rộng Phối Màu Tương Phản Tianmu Aó Cổ Rộng Phối Màu Tương Phản 340,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA30PXPVN-349335":{"price":"340,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bright Pink Longline T-Shirt New Look Bright Pink Longline T-Shirt 689,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA72SLFVN-363288":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA72SLFVN-363289":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA72SLFVN-363290":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA72SLFVN-363291":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA72SLFVN-363292":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Chữ DJing Lime Orange Áo Thun In Chữ DJing 158,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA25DLQVN-375554":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA25DLQVN-375555":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA25DLQVN-375556":{"price":"158,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Thêm cá tính với áo thun nữ

Áo phông nữ là trang phục vô cùng quen thuộc đối với phái đẹp. Vì có kiểu dáng rất giống hình chữ T nên áo thun nữ còn được giới thời trang ưu ái gọi là áo phông “chữ T” hoặc “T-shirt.” Áo thun nữ kiểu là một trong những trang phục thường ngày phổ biến nhất trên thế giới vì có thể phối được với mọi trang phục khác. Ngày nay, áo thun kiểu đã được đa dạng hóa với nhiều chất liệu, thiết kế độc đáo cho bạn tha hồ lựa chọn. Áo thun kiểu nữ đẹp là người bạn không thể thiếu cho phái đẹp trong mọi hoàn cảnh thời tiết.

Thoải mái phối trang phục cùng áo phông nữ đẹp

Các kiểu áo thun nữ đẹp vừa tiện dụng, thoải mái lại vừa dễ kết hợp với tất cả các loại trang phục thường ngày, từ những chiếc quần kiểu nữ hay quần kaki cho đến những phụ kiện trang sức như nhẫn nữ, dây chuyền nữ. Tùy vào vóc dáng và sở thích, bạn có thể thoải mái phối đồ với áo thun Hàn Quốc để trông tự tin hơn khi dạo phố hay đi làm, đi học. Hãy lựa chọn các loại áo thun có chất liệu 100% cotton với tính năng hút ẩm tốt, thoáng mát, dễ giặt, mau khô để bạn luôn cảm thấy thoải mái trong mọi hoàn cảnh thời tiết nhé!

Bộ sưu tập áo thun nữ đẹp tại ZALORA.VN

Ngay từ bây giờ bạn có thể chọn các kiểu áo thun nữ phù hợp nhất với vóc dáng của mình tại ZALORA.VN. Bộ sưu tập áo thun nữ giá rẻ của ZALORA.VN không giới hạn ở bất kỳ phong cách thời trang nào. Chúng tôi tin rằng những sản phẩm chất lượng tốt nhất từ các thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam và quốc tế như Something Borrowed, Sơn Nguyễn, Casways, Tianmu,... sẽ làm bạn hài lòng. Bạn có thể tha hồ mua sắm áo thun nữ Hàn Quốc, áo thun trơn nữ với giá tốt nhất. Mua sắm tại ZALORA.VN vô cùng thuận tiện, dễ dàng, an toàn và hoàn toàn bảo mật với mọi thông tin khách hàng. Đặt hàng trực tuyến tại ZALORA.VN, bạn sẽ được trải nghiệm các tiện ích như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả hàng miễn phí và hoàn tiền mặt. Còn chần chừ gì mà không click mua ngay các sản phẩm áo thun nữ đẹp mới nhất tại ZALORA.VN?