Mua ÁO THUN: (230 sản phẩm tìm thấy)

 • Áo Thun In Tranh Thành Phố Mango Áo Thun In Tranh Thành Phố 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA62UFTVN-366157":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA62UFTVN-366158":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA62UFTVN-366159":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây Inner Circle Đầm Hai Dây 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA78ZGVVN-409733":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78ZGVVN-409734":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78ZGVVN-409735":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo In Hoa Dorothy Perkins Áo In Hoa 599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA23TRGSG-557337":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA23TRGSG-557338":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA23TRGSG-557339":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA23TRGSG-557340":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA23TRGSG-557341":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cắt Laser Hoa ZALORA Áo Thun Cắt Laser Hoa 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA53QDIVN-393312":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA53QDIVN-393313":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA53QDIVN-393314":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA53QDIVN-393315":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Chun Eo Cổ Sơ Mi Inner Circle Đầm Chun Eo Cổ Sơ Mi 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA24KZVVN-382841":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA24KZVVN-382842":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA24KZVVN-382843":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ôm Jersey ZALORA Chân Váy Ôm Jersey 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA85NWKVN-388488":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85NWKVN-388489":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85NWKVN-388490":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85NWKVN-388491":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo In Hoa Dorothy Perkins Áo In Hoa 499,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA22TRHSG-557342":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA22TRHSG-557343":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA22TRHSG-557344":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA22TRHSG-557345":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA22TRHSG-557346":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 260,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA61YOGVN-408459":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA61YOGVN-408460":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA61YOGVN-408461":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Áo Vest Quần Short Eva Gopa Bộ Áo Vest Quần Short 1,100,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EV249AA47ZIAVN-409846":{"price":"1,100,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Ren Túi TVM Áo Thun Ren Túi 199,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TV438AA03EOIVN-421123":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA03EOIVN-421124":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA03EOIVN-421125":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA03EOIVN-421126":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Phối Voan Amme Áo Thun Phối Voan 150,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA48XNVVN-406590":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA48XNVVN-406591":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA48XNVVN-406592":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA63YOEVN-408453":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA63YOEVN-408454":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA63YOEVN-408455":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 210,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA59YOIVN-408465":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA59YOIVN-408466":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA59YOIVN-408467":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Tay Lỡ Phối Màu ATLAS Áo Thun Nữ Tay Lỡ Phối Màu 249,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT021SE40MHVVN-385266":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE40MHVVN-385267":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE40MHVVN-385268":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE40MHVVN-385269":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop La Mode Áo Croptop 219,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA40BNZVN-414495":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Chữ La Mode Áo Thun In Chữ 219,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA41BNYVN-414494":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cắt Laser Hoa ZALORA Áo Thun Cắt Laser Hoa 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA54QDHVN-393308":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA54QDHVN-393309":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA54QDHVN-393310":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA54QDHVN-393311":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Màu Tương Phản ZALORA Áo Màu Tương Phản 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA70UUVVN-367545":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70UUVVN-367546":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70UUVVN-367547":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70UUVVN-367548":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Bướm New Look Áo Thun In Bướm 459,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA85RGWVN-395595":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA85RGWVN-395596":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA85RGWVN-395597":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA85RGWVN-395598":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA85RGWVN-395599":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ The Blues Áo Thun Nữ 150,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA55YOMVN-408479":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA55YOMVN-408480":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA55YOMVN-408481":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Ren Túi TVM Áo Thun Ren Túi 199,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TV438AA06EOFVN-421111":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA06EOFVN-421112":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA06EOFVN-421113":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA06EOFVN-421114":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Ren Túi TVM Áo Thun Ren Túi 199,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TV438AA04EOHVN-421119":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA04EOHVN-421120":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA04EOHVN-421121":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA04EOHVN-421122":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In London La Mode Áo Thun In London 219,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA46BNTVN-414489":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Ren Túi TVM Áo Thun Ren Túi 199,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TV438AA05EOGVN-421115":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA05EOGVN-421116":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA05EOGVN-421117":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA05EOGVN-421118":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Ngắn EZRA by ZALORA Áo Thun Tay Ngắn 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA52EEXVN-325090":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA52EEXVN-325091":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA52EEXVN-325092":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA52EEXVN-325093":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Cổ Tim La Mode Áo Thun Nữ Cổ Tim 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA40QTFVN-394460":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Kẹo Mút La Mode Áo Thun Kẹo Mút 219,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA42BNXVN-414493":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In London La Mode Áo Thun In London 219,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA44BNVVN-414491":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu In Họa Tiết Hoa ZALORA Áo Kiểu In Họa Tiết Hoa 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA05JGKVN-379462":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA05JGKVN-379463":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA05JGKVN-379464":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA05JGKVN-379465":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Ngắn EZRA by ZALORA Áo Thun Tay Ngắn 229,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA53EEWVN-325086":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA53EEWVN-325087":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA53EEWVN-325088":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA53EEWVN-325089":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ The Blues Áo Thun Nữ 150,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA56YOLVN-408476":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA56YOLVN-408477":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA56YOLVN-408478":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 260,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA54YONVN-408482":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA54YONVN-408483":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA54YONVN-408484":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Falling Love La Mode Áo Thun Falling Love 239,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA49QSWVN-394451":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn La Mode Áo Thun Nữ Cổ Tròn 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA42QTDVN-394458":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Việt thy Áo Thun In 150,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA93VVUVN-403309":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA93VVUVN-403310":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA93VVUVN-403311":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Rộng Vạt Xéo ZALORA BASICS Đầm Dáng Rộng Vạt Xéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA83JDKVN-379224":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA83JDKVN-379225":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA83JDKVN-379226":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA83JDKVN-379227":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Kẹo Mút La Mode Áo Thun Kẹo Mút 219,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA43BNWVN-414492":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Trơn Cổ Tròn ZALORA BASICS Áo Thun Trơn Cổ Tròn 199,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA38JBHVN-379032":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA38JBHVN-379033":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA38JBHVN-379034":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA38JBHVN-379035":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Ngắn EZRA by ZALORA Áo Thun Tay Ngắn 229,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA54EEVVN-325082":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA54EEVVN-325083":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA54EEVVN-325084":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA54EEVVN-325085":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Sơn Nguyễn Áo Thun Nữ 214,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA88PYDVN-392783":{"price":"214,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA88PYDVN-392784":{"price":"214,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA88PYDVN-392785":{"price":"214,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA88PYDVN-392786":{"price":"214,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Trơn Cổ Tròn ZALORA BASICS Áo Thun Trơn Cổ Tròn 199,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA40JBFVN-379024":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA40JBFVN-379025":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA40JBFVN-379026":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA40JBFVN-379027":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cut Out Cổ Sau 20% OFF EZRA by ZALORA Áo Cut Out Cổ Sau 249,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA90RABVN-351674":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA90RABVN-351675":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA90RABVN-351676":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA90RABVN-351677":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Thun Nữ Cổ Tim La Mode Áo Thun Nữ Cổ Tim 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA39QTGVN-394461":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 280,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA62YOFVN-408456":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA62YOFVN-408457":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA62YOFVN-408458":{"price":"280,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu In Họa Tiết Hoa ZALORA Áo Kiểu In Họa Tiết Hoa 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA04JGLVN-379466":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA04JGLVN-379467":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA04JGLVN-379468":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA04JGLVN-379469":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 160,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA57YOKVN-408472":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA57YOKVN-408473":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA57YOKVN-408474":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA57YOKVN-408475":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Rộng 24% OFF Inner Circle Áo Thun Rộng 329,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA84QOTVN-350732":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA84QOTVN-350733":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA84QOTVN-350734":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"}}}
 • Áo Cut Out Cổ Sau 20% OFF EZRA by ZALORA Áo Cut Out Cổ Sau 249,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA88RADVN-351682":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA88RADVN-351683":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA88RADVN-351684":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA88RADVN-351685":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Thun Nữ ATYPICAL IN CHỮ 30% OFF ATYPICAL Áo Thun Nữ ATYPICAL IN CHỮ 199,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT987AA52EWPVN-309339":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA52EWPVN-309340":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"},"AT987AA52EWPVN-309341":{"price":"199,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Nữ Sơn Nguyễn Áo Thun Nữ 214,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA90PYBVN-392775":{"price":"214,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA90PYBVN-392776":{"price":"214,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA90PYBVN-392777":{"price":"214,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA90PYBVN-392778":{"price":"214,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 210,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA60YOHVN-408462":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA60YOHVN-408463":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA60YOHVN-408464":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu In Họa Tiết Hoa ZALORA Áo Kiểu In Họa Tiết Hoa 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA03JGMVN-379470":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA03JGMVN-379471":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA03JGMVN-379472":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA03JGMVN-379473":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop Tay Dài 19% OFF Inner Circle Áo Croptop Tay Dài 269,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA45WPYVN-370802":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA45WPYVN-370803":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA45WPYVN-370804":{"price":"269,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Áo Thun Trơn Cổ Tròn ZALORA BASICS Áo Thun Trơn Cổ Tròn 199,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA41JBEVN-379020":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA41JBEVN-379021":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA41JBEVN-379022":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA41JBEVN-379023":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Sơn Nguyễn Áo Thun Nữ 218,500 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA83PYIVN-392803":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA83PYIVN-392804":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA83PYIVN-392805":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA83PYIVN-392806":{"price":"218,500","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo In Hoa Mango Áo In Hoa 999,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA99XOUVN-372500":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA99XOUVN-372501":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA99XOUVN-372502":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA99XOUVN-372503":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA99XOUVN-372504":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Disney Mango Áo Thun Disney 549,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA26XNTVN-372386":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA26XNTVN-372387":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA26XNTVN-372388":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA26XNTVN-372389":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA26XNTVN-372390":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Kẻ Sọc Mango Áo Thun Kẻ Sọc 649,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA93UEOVN-366041":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA93UEOVN-366042":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA93UEOVN-366043":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA93UEOVN-366548":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Sơn Nguyễn Áo Thun Nữ 229,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA63PZCVN-392880":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA63PZCVN-392881":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA63PZCVN-392882":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA63PZCVN-392883":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Tay Ngắn EZRA by ZALORA Áo Thun Tay Ngắn 229,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA56EETVN-325074":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56EETVN-325075":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56EETVN-325076":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56EETVN-325077":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Việt thy Áo Thun In 150,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA92VVVVN-403312":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA92VVVVN-403313":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA92VVVVN-403314":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Ren Rosa Bella Áo Cổ Ren 386,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO261AA44TGLVN-399178":{"price":"386,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA44TGLVN-399179":{"price":"386,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA44TGLVN-399180":{"price":"386,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Chữ M Mango Áo Thun In Chữ M 949,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA50ILLVN-377776":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA50ILLVN-377777":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA50ILLVN-377778":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Oversize Flowy T-Shirt 30% OFF Mango Oversize Flowy T-Shirt 699,000 VND GIẢM CÒN 489,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA25TZMVN-365535":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA25TZMVN-365536":{"price":"699,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Croptop Tay Ngắn 20% OFF Inner Circle Áo Croptop Tay Ngắn 249,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA48WPVVN-370793":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA48WPVVN-370794":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA48WPVVN-370795":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Cut Out Cổ Sau 20% OFF EZRA by ZALORA Áo Cut Out Cổ Sau 249,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA91RAAVN-351670":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA91RAAVN-351671":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA91RAAVN-351672":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA91RAAVN-351673":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Lace-Applique Linen T-Shirt Mango Lace-Applique Linen T-Shirt 799,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA02UEFVN-366004":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA02UEFVN-366005":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA02UEFVN-366006":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA02UEFVN-366007":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA02UEFVN-366008":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Màu Tương Phản ZALORA Áo Màu Tương Phản 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA71UUUVN-367541":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71UUUVN-367542":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71UUUVN-367543":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71UUUVN-367544":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Cổ Tim La Mode Áo Thun Nữ Cổ Tim 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA38QTHVN-394462":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 160,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA58YOJVN-408468":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA58YOJVN-408469":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA58YOJVN-408470":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA58YOJVN-408471":{"price":"160,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Xe Love La Mode Áo Thun Xe Love 239,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA45QTAVN-394455":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn La Mode Áo Thun Nữ Cổ Tròn 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA41QTEVN-394459":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Họa Tiết 29% OFF EZRA by ZALORA Áo Thun Họa Tiết 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA40PLRVN-348330":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA40PLRVN-348331":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA40PLRVN-348332":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA40PLRVN-348333":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Thun Phối Voan Amme Áo Thun Phối Voan 150,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA49XNUVN-406587":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA49XNUVN-406588":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA49XNUVN-406589":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In chữ River Island Áo Thun In chữ 849,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA45PFASG-547861":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA45PFASG-547862":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA45PFASG-547863":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA45PFASG-547864":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Màu Tương Phản ZALORA Áo Màu Tương Phản 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA72UUTVN-367537":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72UUTVN-367538":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72UUTVN-367539":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72UUTVN-367540":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Trơn Cổ Tròn ZALORA BASICS Áo Thun Trơn Cổ Tròn 199,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA39JBGVN-379028":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA39JBGVN-379029":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA39JBGVN-379030":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA39JBGVN-379031":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Croptop Tay Ngắn 20% OFF Inner Circle Áo Croptop Tay Ngắn 249,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA49WPUVN-370790":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA49WPUVN-370791":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA49WPUVN-370792":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Thun Tay Ngắn In Chữ 20% OFF River Island Áo Thun Tay Ngắn In Chữ 899,000 VND GIẢM CÒN 719,000 VND Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA48SKPSG-497360":{"price":"899,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA48SKPSG-497361":{"price":"899,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA48SKPSG-497362":{"price":"899,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA48SKPSG-497363":{"price":"899,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA48SKPSG-497364":{"price":"899,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Thun In Chữ Việt thy Áo Thun In Chữ 199,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA71ORGVN-346530":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA71ORGVN-346531":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA71ORGVN-346532":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phối Tay Kinomo ZALORA Áo Phối Tay Kinomo 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA86UYBVN-367854":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86UYBVN-367855":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86UYBVN-367856":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86UYBVN-367857":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cut Out Cổ Sau 20% OFF EZRA by ZALORA Áo Cut Out Cổ Sau 249,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA89RACVN-351678":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA89RACVN-351679":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA89RACVN-351680":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"},"EZ169AA89RACVN-351681":{"price":"249,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo thun lưng chéo 30% OFF EZRA by ZALORA Áo thun lưng chéo 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA82GHXVN-312758":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA82GHXVN-312759":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA82GHXVN-312760":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA82GHXVN-312761":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Tay Ngắn Casways Áo Thun Tay Ngắn 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA18GTPVN-330276":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA18GTPVN-330277":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA18GTPVN-330278":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA18GTPVN-330279":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Sơn Nguyễn Áo Thun Nữ 214,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA04SDFVN-397188":{"price":"214,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA04SDFVN-397189":{"price":"214,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA04SDFVN-397190":{"price":"214,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA04SDFVN-397191":{"price":"214,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Contrast-Bodice Mango Áo Thun Contrast-Bodice 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA52UCHVN-365784":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA52UCHVN-365785":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA52UCHVN-365786":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA52UCHVN-365787":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA52UCHVN-365788":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Ren Ôm Dài Tay Rosa Bella Áo Thun Ren Ôm Dài Tay 638,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO261AA03TKYVN-364417":{"price":"638,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA03TKYVN-364418":{"price":"638,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Tay Lỡ Phối Xẻ Lưng ATLAS Áo Thun Nữ Tay Lỡ Phối Xẻ Lưng 249,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT021SE43MHSVN-385254":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE43MHSVN-385255":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE43MHSVN-385256":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE43MHSVN-385257":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Only La Mode Áo Thun In Only 239,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA61QSKVN-394439":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 210,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA04NCLVN-386750":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA04NCLVN-398174":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA04NCLVN-398175":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA04NCLVN-398176":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Thân Sau Dài Canifa Áo Cổ Tròn Thân Sau Dài 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA01JVYVN-380746":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA01JVYVN-380747":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA01JVYVN-380748":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Thân Sau Dài Canifa Áo Cổ Tròn Thân Sau Dài 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA02JVXVN-380743":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA02JVXVN-380744":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA02JVXVN-380745":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cổ Ren Tay Lỡ Việt thy Áo Thun Cổ Ren Tay Lỡ 259,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA81OQWVN-346500":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA81OQWVN-346501":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA81OQWVN-346502":{"price":"259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Không Tay Casways Áo Thun Không Tay 159,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA37GSWVN-330200":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA37GSWVN-330201":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA37GSWVN-330202":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA37GSWVN-330203":{"price":"159,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Xe Love La Mode Áo Thun Xe Love 239,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA47QSYVN-394453":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Hình Thành Phố Mango Áo Thun In Hình Thành Phố 399,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA64UFRVN-366153":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA64UFRVN-366154":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA64UFRVN-366155":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Thêm cá tính với áo thun nữ

Áo phông nữ là trang phục vô cùng quen thuộc đối với phái đẹp. Vì có kiểu dáng rất giống hình chữ T nên áo thun nữ còn được giới thời trang ưu ái gọi là áo phông “chữ T” hoặc “T-shirt.” Áo thun nữ kiểu là một trong những trang phục thường ngày phổ biến nhất trên thế giới vì có thể phối được với mọi trang phục khác. Ngày nay, áo thun kiểu đã được đa dạng hóa với nhiều chất liệu, thiết kế độc đáo cho bạn tha hồ lựa chọn. Áo thun kiểu nữ đẹp là người bạn không thể thiếu cho phái đẹp trong mọi hoàn cảnh thời tiết.

Thoải mái phối trang phục cùng áo phông nữ đẹp

Các kiểu áo thun nữ đẹp vừa tiện dụng, thoải mái lại vừa dễ kết hợp với tất cả các loại trang phục thường ngày, từ những chiếc quần kiểu nữ hay quần kaki cho đến những phụ kiện trang sức như nhẫn nữ, dây chuyền nữ. Tùy vào vóc dáng và sở thích, bạn có thể thoải mái phối đồ với áo thun Hàn Quốc để trông tự tin hơn khi dạo phố hay đi làm, đi học. Hãy lựa chọn các loại áo thun có chất liệu 100% cotton với tính năng hút ẩm tốt, thoáng mát, dễ giặt, mau khô để bạn luôn cảm thấy thoải mái trong mọi hoàn cảnh thời tiết nhé!

Bộ sưu tập áo thun nữ đẹp tại ZALORA.VN

Ngay từ bây giờ bạn có thể chọn các kiểu áo thun nữ phù hợp nhất với vóc dáng của mình tại ZALORA.VN. Bộ sưu tập áo thun nữ giá rẻ của ZALORA.VN không giới hạn ở bất kỳ phong cách thời trang nào. Chúng tôi tin rằng những sản phẩm chất lượng tốt nhất từ các thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam và quốc tế như Something Borrowed, Sơn Nguyễn, Casways,... sẽ làm bạn hài lòng. Bạn có thể tha hồ mua sắm áo thun nữ Hàn Quốc, áo thun trơn nữ với giá tốt nhất. Mua sắm tại ZALORA.VN vô cùng thuận tiện, dễ dàng, an toàn và hoàn toàn bảo mật với mọi thông tin khách hàng. Đặt hàng trực tuyến tại ZALORA.VN, bạn sẽ được trải nghiệm các tiện ích như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả hàng miễn phí và hoàn tiền mặt. Còn chần chừ gì mà không click mua ngay các sản phẩm áo thun nữ đẹp mới nhất tại ZALORA.VN?