ÁO THUN Nữ: (544 sản phẩm tìm thấy)

 • Áo Thun Phối Khóa Kéo New Look Áo Thun Phối Khóa Kéo 309,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA35VJOVN-455158":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA35VJOVN-455159":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA35VJOVN-455160":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA35VJOVN-455161":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA35VJOVN-455162":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Xếp Ly Phía Sau Dorothy Perkins Áo Xếp Ly Phía Sau 569,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA49WZQSG-662417":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA49WZQSG-662418":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA49WZQSG-662419":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA49WZQSG-662420":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA49WZQSG-662421":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA50IJLVN-479692":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA50IJLVN-479693":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA50IJLVN-479694":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA50IJLVN-479695":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dáng Rộng Cổ Tròn Something Borrowed Áo Dáng Rộng Cổ Tròn 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA01TBIVN-450762":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Họa Tiết Something Borrowed Áo Thun In Họa Tiết 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA50NUVVN-439516":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50NUVVN-439517":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50NUVVN-439518":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50NUVVN-439519":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cut-Out Vai Something Borrowed Áo Thun Cut-Out Vai 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA85WESVN-457073":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA85WESVN-457074":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA85WESVN-457075":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phối Caro La Mode Áo Phối Caro 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA42JSJVN-482547":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Thể Thao ATLAS Áo Thun Thể Thao 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT021SE49DBAVN-469410":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE49DBAVN-469411":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE49DBAVN-469412":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE49DBAVN-469413":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Ninomaxx Áo Thun Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA27DFSVN-469806":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA27DFSVN-469807":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA27DFSVN-469808":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sát Nách Nhún Eo Việt thy Áo Sát Nách Nhún Eo 179,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA28PMXVN-495080":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA28PMXVN-495081":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA28PMXVN-495082":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Hoa Something Borrowed Áo Thun In Hoa 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA43NVCVN-439538":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43NVCVN-439539":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43NVCVN-439540":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43NVCVN-439541":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Họa Tiết Thổ Cẩm La Mode Áo Họa Tiết Thổ Cẩm 249,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA47JSEVN-482542":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Dài Túi Kiểu La Mode Áo Tay Dài Túi Kiểu 249,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA22MZTVN-489621":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Đôi In Chữ Love La Mode Áo Đôi In Chữ Love 239,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA33PFAVN-494324":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Đôi In Xe Love La Mode Áo Đôi In Xe Love 239,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA31PFCVN-494326":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Dài Phối Ren La Mode Áo Tay Dài Phối Ren 249,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA93HDAVN-477394":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ba Lỗ Trơn River Island Áo Ba Lỗ Trơn 699,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA47SWYSG-701166":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA47SWYSG-701167":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA47SWYSG-701168":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA47SWYSG-701169":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA47SWYSG-701170":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Ninomaxx Áo Thun Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA31DFOVN-469790":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA31DFOVN-469791":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA31DFOVN-469792":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA31DFOVN-469793":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Ngắn Cổ Tròn La Mode Áo Tay Ngắn Cổ Tròn 229,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA41JSKVN-482548":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Phối Cổ Da PU Something Borrowed Áo Thun Phối Cổ Da PU 199,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA05WDYVN-457013":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA05WDYVN-457014":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA05WDYVN-457015":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Phối Caro To La Mode Áo Cổ Tròn Phối Caro To 229,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA44JSHVN-482545":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cắt Laser Hoa 29% OFF ZALORA Áo Thun Cắt Laser Hoa 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA54QDHVN-393308":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZA011AA54QDHVN-393309":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZA011AA54QDHVN-393310":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"ZA011AA54QDHVN-393311":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Áo Thun Thể Thao ATLAS Áo Thun Thể Thao 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT021SE48DBBVN-469414":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE48DBBVN-469415":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE48DBBVN-469416":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE48DBBVN-469417":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Dài Cổ Tròn In Hình La Mode Áo Tay Dài Cổ Tròn In Hình 249,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA23MZSVN-489620":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Trái Tim Cách Điệu SEED Áo Thun In Trái Tim Cách Điệu 170,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE095AA24WSPVN-457837":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE095AA24WSPVN-457838":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE095AA24WSPVN-457839":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE095AA24WSPVN-457840":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Thêu Hoa La Mode Áo Kiểu Thêu Hoa 249,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA48JSDVN-482541":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Graphic Tee Puma Áo Thể Thao Graphic Tee 595,000 VND
  Kích cỡ S XS M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PU446SE63FGEVN-474242":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE63FGEVN-474241":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PU446SE63FGEVN-474243":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu ZALORA BASICS Áo Kiểu 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA95XAMVN-405588":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA95XAMVN-405589":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA95XAMVN-405590":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA95XAMVN-405591":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Hình Thỏ Mắt Kiếng La Mode Áo Hình Thỏ Mắt Kiếng 229,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA96HCXVN-477391":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Something Borrowed Áo Thun 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA13LYGVN-435216":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA13LYGVN-435217":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Vân Tay Dài La Mode Áo Vân Tay Dài 249,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA91HDCVN-477396":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Hoodie Something Borrowed Áo Hoodie 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA74SFHVN-449235":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA74SFHVN-449236":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA74SFHVN-449237":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Đôi In Chữ Paris La Mode Áo Đôi In Chữ Paris 239,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA29PFEVN-494328":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 220,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA77ZTIVN-463621":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA77ZTIVN-463622":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA77ZTIVN-463623":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA77ZTIVN-463624":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Kẻ Ngang 20% OFF Something Borrowed Áo Thun In Kẻ Ngang 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95BEEVN-413649":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Tay Dài Túi Kiểu La Mode Áo Tay Dài Túi Kiểu 249,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA21MZUVN-489622":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Chạy Bộ Nike Df Breeze Ss Top Nike Áo Chạy Bộ Nike Df Breeze Ss Top 820,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE43FROVN-423145":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE43FROVN-423146":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE43FROVN-423147":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE43FROVN-423148":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phối Túi Cổ Caro La Mode Áo Phối Túi Cổ Caro 229,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA46JSFVN-482543":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Đôi La Mode Áo Đôi 239,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA35PEYVN-494322":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ Ninomaxx Áo Thun Nữ 169,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA30DFPVN-469794":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA30DFPVN-469795":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA30DFPVN-469796":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA30DFPVN-469797":{"price":"169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo In Họa Tiết Trừu Tượng Something Borrowed Áo In Họa Tiết Trừu Tượng 249,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA72WPVVN-404673":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA72WPVVN-404674":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 260,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA48IJNVN-479700":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA48IJNVN-479701":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA48IJNVN-479702":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA48IJNVN-479703":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Phối Lưới 19% OFF ZALORA Áo Thun Phối Lưới 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA26WVLVN-405139":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZA011AA26WVLVN-405140":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZA011AA26WVLVN-405141":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZA011AA26WVLVN-405142":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Áo Kiểu Cut-Out Tay 20% OFF Something Borrowed Áo Kiểu Cut-Out Tay 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA21AGCVN-411335":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA21AGCVN-411336":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA21AGCVN-411337":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Áo Đôi In Chữ WOULD YOU MARRY ME La Mode Áo Đôi In Chữ WOULD YOU MARRY ME 239,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA32PFBVN-494325":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Luyện Tập Lean Swoosh Tank Nike Áo Luyện Tập Lean Swoosh Tank 1,054,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE35FRWVN-423177":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE35FRWVN-423178":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE35FRWVN-423179":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE35FRWVN-423180":{"price":"1,054,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Không Tay ATLAS Áo Thể Thao Không Tay 219,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT021SE44DBFVN-469430":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE44DBFVN-469431":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE44DBFVN-469432":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE44DBFVN-469433":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phối Túi Cổ Caro La Mode Áo Phối Túi Cổ Caro 229,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA45JSGVN-482544":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Trái Tim Love Seed SEED Áo Thun In Trái Tim Love Seed 170,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE095AA22WSRVN-457845":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE095AA22WSRVN-457846":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE095AA22WSRVN-457847":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE095AA22WSRVN-457848":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Nữ Negozio Áo Cổ Tròn Nữ 220,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE193AA36OXFVN-493473":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE193AA36OXFVN-493474":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE193AA36OXFVN-493475":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Vạt Lệch Something Borrowed Áo Thun Vạt Lệch 329,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA26LXTVN-435182":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA26LXTVN-435183":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA49IJMVN-479696":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA49IJMVN-479697":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA49IJMVN-479698":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA49IJMVN-479699":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Đôi In Chữ Mãi Yêu La Mode Áo Đôi In Chữ Mãi Yêu 239,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA37PEWVN-494320":{"price":"239,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Không Tay ATLAS Áo Thể Thao Không Tay 219,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT021SE43DBGVN-469434":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE43DBGVN-469435":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE43DBGVN-469436":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE43DBGVN-469437":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Ngắn La Mode Áo Tay Ngắn 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA95HCYVN-477392":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Dài Phối Lưới Something Borrowed Áo Tay Dài Phối Lưới 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA92WELVN-457052":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA92WELVN-457053":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA92WELVN-457054":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Ngắn La Mode Áo Tay Ngắn 189,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA94HCZVN-477393":{"price":"189,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sát Nách Nhún Eo Việt thy Áo Sát Nách Nhún Eo 179,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA27PMYVN-495083":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA27PMYVN-495084":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA27PMYVN-495085":{"price":"179,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Hai Lớp Khóa Kéo Something Borrowed Áo Hai Lớp Khóa Kéo 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA69WFIVN-457120":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA69WFIVN-457121":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA69WFIVN-457122":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo In Hình Túi La Mode Áo In Hình Túi 249,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA89HDEVN-477398":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dài Tay Cổ Viền Da Loire Áo Dài Tay Cổ Viền Da 450,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA72HHRVN-477767":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA72HHRVN-477768":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Boyfriend Something Borrowed Áo Boyfriend 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA16LYDVN-435207":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA16LYDVN-435208":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA16LYDVN-435209":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Boyfriend Something Borrowed Áo Boyfriend 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA15LYEVN-435210":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA15LYEVN-435211":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA15LYEVN-435212":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cắt Laser Hoa 40% OFF ZALORA Áo Thun Cắt Laser Hoa 349,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA53QDIVN-393312":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA53QDIVN-393313":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA53QDIVN-393314":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA53QDIVN-393315":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Áo Thun In Họa Tiết Bàn Cờ Inner Circle–Tet Collect… Áo Thun In Họa Tiết Bàn Cờ 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN509AA05DACSG-720837":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA05DACSG-720838":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA05DACSG-720839":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA05DACSG-720840":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA05DACSG-720841":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Phối Lưới 19% OFF ZALORA Áo Thun Phối Lưới 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA25WVMVN-405143":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZA011AA25WVMVN-405144":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZA011AA25WVMVN-405145":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZA011AA25WVMVN-405146":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Áo Phối Lưới Jersey Something Borrowed Áo Phối Lưới Jersey 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA22LXXVN-435190":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22LXXVN-435191":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22LXXVN-435192":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ In Inner Circle Áo Thun Nữ In 329,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA28OHFVN-440693":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28OHFVN-440694":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Không Tay ATLAS Áo Thể Thao Không Tay 219,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT021SE42DBHVN-469438":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE42DBHVN-469439":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE42DBHVN-469440":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE42DBHVN-469441":{"price":"219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu ZALORA BASICS Áo Kiểu 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA92XAPVN-405600":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92XAPVN-405601":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92XAPVN-405602":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92XAPVN-405603":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Oversized ZALORA Áo Thun Oversized 379,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA92RKLVN-395974":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92RKLVN-395975":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92RKLVN-395976":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92RKLVN-395977":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu ZALORA BASICS Áo Kiểu 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA93XAOVN-405596":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93XAOVN-405597":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93XAOVN-405598":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93XAOVN-405599":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cổ Tròn Phối Caro Nhỏ La Mode Áo Cổ Tròn Phối Caro Nhỏ 229,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA43JSIVN-482546":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Trái Tim Cách Điệu SEED Áo Thun In Trái Tim Cách Điệu 170,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE095AA25WSOVN-457833":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE095AA25WSOVN-457834":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE095AA25WSOVN-457835":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE095AA25WSOVN-457836":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Thể Thao ATLAS Áo Thun Thể Thao 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AT021SE50DAZVN-469406":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE50DAZVN-469407":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE50DAZVN-469408":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT021SE50DAZVN-469409":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sọc Cổ Tròn In Chữ Việt thy Áo Sọc Cổ Tròn In Chữ 150,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI008AA58EQZVN-473270":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA58EQZVN-473271":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VI008AA58EQZVN-473272":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Dáng Rộng Cổ Tròn Something Borrowed Áo Dáng Rộng Cổ Tròn 399,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA02TBHVN-450761":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun In Trái Tim Love Seed SEED Áo Thun In Trái Tim Love Seed 170,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE095AA23WSQVN-457841":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE095AA23WSQVN-457842":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE095AA23WSQVN-457843":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SE095AA23WSQVN-457844":{"price":"170,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Phối Lưới 19% OFF ZALORA Áo Thun Phối Lưới 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA27WVKVN-405135":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZA011AA27WVKVN-405136":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZA011AA27WVKVN-405137":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"ZA011AA27WVKVN-405138":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Áo Dáng Dài Kèm Khăn 30% OFF Izabel London Áo Dáng Dài Kèm Khăn 799,000 VND GIẢM CÒN 560,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA95MCUVN-435694":{"price":"799,000","special_price":"560,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA95MCUVN-435695":{"price":"799,000","special_price":"560,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA95MCUVN-435696":{"price":"799,000","special_price":"560,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA95MCUVN-435697":{"price":"799,000","special_price":"560,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Thun Trơn Cổ Tròn ZALORA BASICS Áo Thun Trơn Cổ Tròn 199,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA40JBFVN-379024":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA40JBFVN-379025":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA40JBFVN-379026":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA40JBFVN-379027":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Nike Tee-Futura Line Shine Nike Áo Thể Thao Nike Tee-Futura Line Shine 820,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE74FUFVN-423421":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE74FUFVN-423422":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE74FUFVN-423423":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE74FUFVN-423424":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Sporty LA BELLE Áo Sporty 325,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA85IPAVN-333713":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cut Out Cổ Sau 48% OFF EZRA by ZALORA Áo Cut Out Cổ Sau 249,000 VND GIẢM CÒN 129,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA89RACVN-351678":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA89RACVN-351679":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA89RACVN-351680":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"EZ169AA89RACVN-351681":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Áo Thun 48% OFF Inner Circle Áo Thun "Keep calm and beyonce" 249,000 VND GIẢM CÒN 129,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA22KCVVN-381119":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"IN976AA22KCVVN-381120":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"},"IN976AA22KCVVN-381121":{"price":"249,000","special_price":"129,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Áo Thun Oversized ZALORA Áo Thun Oversized 379,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA93RKKVN-395970":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93RKKVN-395971":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93RKKVN-395972":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93RKKVN-395973":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Cánh Dơi Họa Tiết Bướm 30% OFF Izabel London Áo Cánh Dơi Họa Tiết Bướm 699,000 VND GIẢM CÒN 490,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA98MCRVN-435682":{"price":"699,000","special_price":"490,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA98MCRVN-435683":{"price":"699,000","special_price":"490,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA98MCRVN-435684":{"price":"699,000","special_price":"490,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA98MCRVN-435685":{"price":"699,000","special_price":"490,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Lửng Tay Ngắn Inner Circle Áo Lửng Tay Ngắn 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA36ZBRVN-462163":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36ZBRVN-462164":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36ZBRVN-462165":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Vân Tay Dài La Mode Áo Vân Tay Dài 249,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA92HDBVN-477395":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Nữ In Inner Circle Áo Thun Nữ In 329,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA33OHAVN-440683":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA33OHAVN-440684":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thể Thao Nike Tee-Jdi Repeat Nike Áo Thể Thao Nike Tee-Jdi Repeat 820,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE75FUEVN-423417":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE75FUEVN-423418":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE75FUEVN-423419":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE75FUEVN-423420":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu Sọc Ren Dáng Rộng Lovadova Áo Kiểu Sọc Ren Dáng Rộng 285,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO214AA95AIAVN-464696":{"price":"285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Something Borrowed Áo Thun 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA12LYHVN-435218":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA12LYHVN-435219":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu In Họa Tiết Hoa 43% OFF ZALORA Áo Kiểu In Họa Tiết Hoa 349,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA03JGMVN-379470":{"price":"349,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"43%"},"EZ084AA03JGMVN-379471":{"price":"349,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"43%"},"EZ084AA03JGMVN-379472":{"price":"349,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"43%"},"EZ084AA03JGMVN-379473":{"price":"349,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"43%"}}}
 • Áo Dáng Dài Kèm Khăn 30% OFF Izabel London Áo Dáng Dài Kèm Khăn 799,000 VND GIẢM CÒN 560,000 VND Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA94MCVVN-435698":{"price":"799,000","special_price":"560,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA94MCVVN-435699":{"price":"799,000","special_price":"560,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA94MCVVN-435700":{"price":"799,000","special_price":"560,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA94MCVVN-435701":{"price":"799,000","special_price":"560,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Combo 02 Áo Thun Nữ The Blues Combo 02 Áo Thun Nữ 240,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA74ZTLVN-463632":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA74ZTLVN-463633":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA74ZTLVN-463634":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA74ZTLVN-463635":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Thêm cá tính với áo thun nữ

Áo phông nữ là trang phục vô cùng quen thuộc đối với phái đẹp. Vì có kiểu dáng rất giống hình chữ T nên áo thun nữ còn được giới thời trang ưu ái gọi là áo phông “chữ T” hoặc “T-shirt.” Áo thun nữ kiểu là một trong những trang phục thường ngày phổ biến nhất trên thế giới vì có thể phối được với mọi trang phục khác. Ngày nay, áo thun kiểu đã được đa dạng hóa với nhiều chất liệu, thiết kế độc đáo cho bạn tha hồ lựa chọn. Áo thun kiểu nữ đẹp là người bạn không thể thiếu cho phái đẹp trong mọi hoàn cảnh thời tiết.

Thoải mái phối trang phục cùng áo phông nữ đẹp

Các kiểu áo thun nữ đẹp vừa tiện dụng, thoải mái lại vừa dễ kết hợp với tất cả các loại trang phục thường ngày, từ những chiếc quần kiểu nữ hay quần kaki cho đến những phụ kiện trang sức như nhẫn nữ, dây chuyền nữ. Tùy vào vóc dáng và sở thích, bạn có thể thoải mái phối đồ với áo thun Hàn Quốc để trông tự tin hơn khi dạo phố hay đi làm, đi học. Hãy lựa chọn các loại áo thun có chất liệu 100% cotton với tính năng hút ẩm tốt, thoáng mát, dễ giặt, mau khô để bạn luôn cảm thấy thoải mái trong mọi hoàn cảnh thời tiết nhé!

Bộ sưu tập áo thun nữ đẹp tại ZALORA.VN

Ngay từ bây giờ bạn có thể chọn các kiểu áo thun nữ phù hợp nhất với vóc dáng của mình tại ZALORA.VN. Bộ sưu tập áo thun nữ giá rẻ của ZALORA.VN không giới hạn ở bất kỳ phong cách thời trang nào. Chúng tôi tin rằng những sản phẩm chất lượng tốt nhất từ các thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam và quốc tế như Something Borrowed, Sơn Nguyễn, Casways,... sẽ làm bạn hài lòng. Bạn có thể tha hồ mua sắm áo thun nữ Hàn Quốc, áo thun trơn nữ với giá tốt nhất. Mua sắm tại ZALORA.VN vô cùng thuận tiện, dễ dàng, an toàn và hoàn toàn bảo mật với mọi thông tin khách hàng. Đặt hàng trực tuyến tại ZALORA.VN, bạn sẽ được trải nghiệm các tiện ích như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả hàng miễn phí. Còn chần chừ gì mà không click mua ngay các sản phẩm áo thun nữ đẹp mới nhất tại ZALORA.VN?