Mua CHâN VáY CôNG Sở: (60 sản phẩm tìm thấy)

 • Chân váy Midi Inner Circle Chân váy Midi 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA71WXOVN-405346":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71WXOVN-405347":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71WXOVN-405348":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân váy Midi Inner Circle Chân váy Midi 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72WXNVN-405343":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72WXNVN-405344":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72WXNVN-405345":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Loire Chân Váy 600,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA59XJOVN-406300":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA59XJOVN-406301":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA97XEGVN-405840":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97XEGVN-405841":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97XEGVN-405842":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Inner Circle Váy Bút Chì 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA22SOBVN-397951":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA22SOBVN-397952":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA22SOBVN-397953":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Khóa Kéo ZALORA Chân Váy Bút Chì Khóa Kéo 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA51PZOVN-392912":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51PZOVN-392913":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51PZOVN-392914":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51PZOVN-392915":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Họa Tiết Hoa Hồng Dorothy Perkins Chân Váy Bút Chì Họa Tiết Hoa Hồng 599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA34TQVSG-557282":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA34TQVSG-557283":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA34TQVSG-557284":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA34TQVSG-557285":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA34TQVSG-557286":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Phối Bèo ZALORA Chân Váy Midi Phối Bèo 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA81NWOVN-388504":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA81NWOVN-388505":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA81NWOVN-388506":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA81NWOVN-388507":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Phối Bèo ZALORA Chân Váy Midi Phối Bèo 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA79NWQVN-388512":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79NWQVN-388513":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79NWQVN-388514":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79NWQVN-388515":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Inner Circle Váy Bút Chì 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA23SOAVN-397948":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23SOAVN-397949":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23SOAVN-397950":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Khóa Kéo ZALORA Chân Váy Bút Chì Khóa Kéo 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA50PZPVN-392916":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50PZPVN-392917":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50PZPVN-392918":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50PZPVN-392919":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Midi Ruffle Hem ZALORA Váy Midi Ruffle Hem 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA91UXWVN-367834":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91UXWVN-367835":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91UXWVN-367836":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91UXWVN-367837":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Phối Bèo ZALORA Chân Váy Midi Phối Bèo 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA78NWRVN-388516":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78NWRVN-388517":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78NWRVN-388518":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78NWRVN-388519":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi ZALORA Chân Váy Midi 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA76NWTVN-388524":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76NWTVN-388525":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76NWTVN-388526":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76NWTVN-388527":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA96XEHVN-405843":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96XEHVN-405844":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96XEHVN-405845":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Khóa Kéo ZALORA Chân Váy Bút Chì Khóa Kéo 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA49PZQVN-392920":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49PZQVN-392921":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49PZQVN-392922":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49PZQVN-392923":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Phối Nút ZALORA Chân Váy Phối Nút 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA82NWNVN-388500":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA82NWNVN-388501":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA82NWNVN-388502":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA82NWNVN-388503":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA95XEIVN-405846":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA95XEIVN-405847":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA95XEIVN-405848":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xẻ Trước 30% OFF Inner Circle Váy Xẻ Trước 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA01OQCVN-346440":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA01OQCVN-346441":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA01OQCVN-346442":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Chân Váy Lưng Thun Xẻ Sau 29% OFF Inner Circle Chân Váy Lưng Thun Xẻ Sau 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA62QPPVN-350793":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA62QPPVN-350794":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA62QPPVN-350795":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Chân Váy Tiên Cá 20% OFF Inner Circle Chân Váy Tiên Cá 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA08UXFVN-367783":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA08UXFVN-367784":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA08UXFVN-367785":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Váy Midi Ruffle Hem ZALORA Váy Midi Ruffle Hem 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA90UXXVN-367838":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA90UXXVN-367839":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA90UXXVN-367840":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA90UXXVN-367841":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Dorothy Perkins Chân Váy Bút Chì 599,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA33TQWSG-557287":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA33TQWSG-557288":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA33TQWSG-557289":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA33TQWSG-557290":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA33TQWSG-557291":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Mini Inner Circle Chân Váy Mini 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA38OJTVN-389403":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA38OJTVN-389404":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA38OJTVN-389405":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ponte Pencil Skirt Mango Ponte Pencil Skirt 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA83UBCVN-365653":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83UBCVN-365654":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83UBCVN-365655":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83UBCVN-365656":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83UBCVN-365657":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy ngắn Phối Túi Trước 30% OFF Inner Circle Váy ngắn Phối Túi Trước 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA98OQFVN-346449":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA98OQFVN-346450":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA98OQFVN-346451":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Váy Ôm Ngắn Xếp Ly Giả Trước DIEU ANH Váy Ôm Ngắn Xếp Ly Giả Trước 789,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DI097AA81SLUVN-397851":{"price":"789,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DI097AA81SLUVN-397852":{"price":"789,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DI097AA81SLUVN-397853":{"price":"789,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Phối Lưới 30% OFF EZRA by ZALORA Váy Bút Chì Phối Lưới 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA14PEZVN-347830":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA14PEZVN-347831":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA14PEZVN-347832":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA14PEZVN-347833":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Chân Váy Ôm Họa Tiết Izabel London Chân Váy Ôm Họa Tiết 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA12QQLVN-394304":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA12QQLVN-394305":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA12QQLVN-394306":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA12QQLVN-394307":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Mini Inner Circle Chân Váy Mini 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA37OJUVN-389406":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA37OJUVN-389407":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA37OJUVN-389408":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy ngắn Phối Túi Trước 30% OFF Inner Circle Váy ngắn Phối Túi Trước 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA97OQGVN-346452":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA97OQGVN-346453":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA97OQGVN-346454":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Lace Pencil Skirt 20% OFF EZRA by ZALORA Lace Pencil Skirt 799,000 VND GIẢM CÒN 639,000 VND Kích cỡ XS M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA66NUJVN-344410":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA66NUJVN-344411":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA66NUJVN-344412":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA66NUJVN-344413":{"price":"799,000","special_price":"639,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Váy Bút Chì Inner Circle Váy Bút Chì 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA96UXRVN-367819":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96UXRVN-367820":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96UXRVN-367821":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Midi Ruffle Hem ZALORA Váy Midi Ruffle Hem 649,000 VND
  Kích cỡ XS M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA89UXYVN-367842":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA89UXYVN-367843":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA89UXYVN-367844":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA89UXYVN-367845":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Thun Ngắn Ôm 30% OFF Inner Circle Váy Thun Ngắn Ôm 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA49IISVN-333199":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA49IISVN-333200":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA49IISVN-333201":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Váy Xen Ren 24% OFF Inner Circle Váy Xen Ren 329,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA15JSQVN-336002":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA15JSQVN-336003":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA15JSQVN-336004":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"}}}
 • Chân Váy Bút Chì River Island Chân Váy Bút Chì 1,799,000 VND
  Kích cỡ 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA54DHXSG-618009":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA54DHXSG-618010":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA54DHXSG-618011":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA54DHXSG-618012":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA54DHXSG-618013":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Ôm Đai Đen 20% OFF Sonita Fashion Váy Ôm Đai Đen 295,000 VND GIẢM CÒN 236,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA53SVQVN-356313":{"price":"295,000","special_price":"236,000","saving_percentage":"20%"},"SO231AA53SVQVN-356314":{"price":"295,000","special_price":"236,000","saving_percentage":"20%"},"SO231AA53SVQVN-356315":{"price":"295,000","special_price":"236,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Váy Bút Chì Phối Lưới 30% OFF EZRA by ZALORA Váy Bút Chì Phối Lưới 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA13PFAVN-347834":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA13PFAVN-347835":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA13PFAVN-347836":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA13PFAVN-347837":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Chân Váy Có Túi 49% OFF Inner Circle Chân Váy Có Túi 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA66TZXVN-358775":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"IN976AA66TZXVN-358776":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"IN976AA66TZXVN-358777":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Ponte Pencil Skirt Mango Ponte Pencil Skirt 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA74UBLVN-365691":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA74UBLVN-365692":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA74UBLVN-365693":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA74UBLVN-365694":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Ngắn Chân Ren 29% OFF Inner Circle Váy Ngắn Chân Ren 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA17JSOVN-335996":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA17JSOVN-335997":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA17JSOVN-335998":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Chân Váy Midi Xẻ Hông 29% OFF Inner Circle Chân Váy Midi Xẻ Hông 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA71RAUVN-351733":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA71RAUVN-351734":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA71RAUVN-351735":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Váy Chân Ren 24% OFF Inner Circle Váy Chân Ren 329,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA19JSMVN-335990":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA19JSMVN-335991":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA19JSMVN-335992":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"}}}
 • Chân Váy Phối Khóa Kéo 30% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy Phối Khóa Kéo 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA42MQNVN-341857":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA42MQNVN-341858":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA42MQNVN-341859":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA42MQNVN-341860":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Chân Váy Phối Khóa Kéo 30% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy Phối Khóa Kéo 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA41MQOVN-341861":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA41MQOVN-341862":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA41MQOVN-341863":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA41MQOVN-341864":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Chân Váy Phối Khóa Kéo 30% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy Phối Khóa Kéo 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA43MQMVN-341853":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA43MQMVN-341854":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA43MQMVN-341855":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA43MQMVN-341856":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Chân Váy Ren Inner Circle Chân Váy Ren 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA70RAVVN-351736":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA70RAVVN-351737":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA70RAVVN-351738":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ôm EZRA by ZALORA Chân Váy Ôm 279,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA33JVUVN-360567":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33JVUVN-336269":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33JVUVN-336270":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33JVUVN-336271":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33JVUVN-336272":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Houndstooth Mango Chân Váy Bút Chì Houndstooth 999,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA23LTCVN-384336":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA23LTCVN-384337":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA23LTCVN-384338":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA23LTCVN-384339":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Hai Túi Xéo Vania Chân Váy Hai Túi Xéo 425,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA92MFVVN-385123":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA92MFVVN-385124":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA92MFVVN-385125":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Ly Ngang Amme Váy Ly Ngang 399,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA84TCDVN-356951":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA84TCDVN-356952":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì 20% OFF Sonita Fashion Váy Bút Chì 345,000 VND GIẢM CÒN 276,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA09VUGVN-369526":{"price":"345,000","special_price":"276,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy Da Phối Khóa Kéo 20% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy Da Phối Khóa Kéo 549,000 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA69NUGVN-344398":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA69NUGVN-344399":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA69NUGVN-344400":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA69NUGVN-344401":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Váy Bút Chì 2 Lớp 20% OFF Sonita Fashion Váy Bút Chì 2 Lớp 345,000 VND GIẢM CÒN 276,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA10VUFVN-369524":{"price":"345,000","special_price":"276,000","saving_percentage":"20%"},"SO231AA10VUFVN-369525":{"price":"345,000","special_price":"276,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Váy Công Sở Milaross Váy Công Sở 205,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA92VRBVN-369319":{"price":"205,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA92VRBVN-369320":{"price":"205,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA92VRBVN-369321":{"price":"205,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Chữ A 20% OFF Sonita Fashion Váy Chữ A 295,000 VND GIẢM CÒN 236,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA05VUKVN-369535":{"price":"295,000","special_price":"236,000","saving_percentage":"20%"},"SO231AA05VUKVN-369536":{"price":"295,000","special_price":"236,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Váy Bút Chì Xẻ Trước 20% OFF Sonita Fashion Váy Bút Chì Xẻ Trước 295,000 VND GIẢM CÒN 236,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA06VUJVN-369533":{"price":"295,000","special_price":"236,000","saving_percentage":"20%"},"SO231AA06VUJVN-369534":{"price":"295,000","special_price":"236,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Váy Gợn Sóng Amme Váy Gợn Sóng 399,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA88TBZVN-356942":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA88TBZVN-356943":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA88TBZVN-356944":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Ly Ngang Amme Váy Ly Ngang 399,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA83TCEVN-356953":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA83TCEVN-356954":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Váy công sở thời trang 2014

Không như các các dòng váy khác, váy công sở cần mang lại sự thanh lịch, lại phải thuận tiện cho người mặc. Với các chi tiết phá cách tạo điểm nhấn cho người mặc phổ biến như như xẻ sau, xẻ dọc đùi, ngay trước đùi hay các đường viền gân chần nổi, những mẫu váy công sở giúp bạn gái luôn trông trẻ trung và lịch sự. Bạn có thể lựa chọn váy bút chì công sở, váy công sở Hàn Quốc, váy rời công sở tùy theo sở thích để tạo cho mình vẻ ngoài thanh lịch và nữ tính. Ngoài ra, những mẫu váy công sở mùa hè với họa tiết hoa tươi sáng đang thịnh hành sẽ giúp bạn gái trông nổi bật hơn.

Phối chân váy công sở với trang phục phù hợp

Các cô gái có vóc dáng gầy đều có thể mặc chân váy công sở màu sáng như trắng, vàng, xanh, hồng,… mà không sợ làm lộ khuyết điểm cơ thể. Bạn có thể dễ dàng kết hợp các mẫu váy công sở đẹp với chiếc áo sơ mi nữ in hoa, kèm phụ kiện túi xách nữgiày cao gót. Ngoài ra, các phụ kiện đi kèm với váy đẹp công sở có thể là nhẫn nữ hay đơn giản là dây chuyền cá tính. Với các mẫu chân váy công sở ngắn hay chân váy bút chì công sở dài đến đầu gối, bạn gái có thể tự tin kết hợp cùng những chiếc áo kiểu nữgiày gót cao, mang lại vẻ quyến rũ cho phái đẹp văn phòng.

Bộ sưu tập chân váy công sở đẹp tại ZALORA.VN

Tại ZALORA.VN, bạn có thể tìm thấy những bộ sưu tập chân váy công sở đẹp của các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Inner Circle, The Doll House, Lê Như,… Với đa dạng các kiểu dáng, chất liệu và màu sắc, các mẫu chân váy công sở đẹp hay những kiểu chân váy công sở Hàn Quốc chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Khi mua các mẫu váy công sở tại ZALORA.VN, bạn sẽ được thanh toán khi nhận hàng, giao hàng tận nơi và được đổi trả miễn phí trong vòng 30 ngày, cũng như hoàn tiền mặt nếu không ưng ý sản phẩm. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm váy công sở đẹp hàng hiệu trực tuyến hoàn toàn mới cùng ZALORA.VN ngay hôm nay!