112 sản phẩm tìm thấy

 • Chân Váy Xếp Tà Inner Circle Chân Váy Xếp Tà 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA17MVEVN-437051":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA17MVEVN-437052":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA17MVEVN-437053":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì In Hoa ZALORA Chân Váy Bút Chì In Hoa 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA78BQJVN-414715":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78BQJVN-414716":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78BQJVN-414717":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78BQJVN-414718":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn Ôm Inner Circle Chân Váy Ngắn Ôm 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA18MVDVN-437048":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA18MVDVN-437049":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA18MVDVN-437050":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60UDVVN-452812":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60UDVVN-452813":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60UDVVN-452814":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Suông Dài Inner Circle Chân Váy Suông Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63OFWVN-440601":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63OFWVN-440602":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63OFWVN-440603":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì ZALORA Chân Váy Bút Chì 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA76BQLVN-414723":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76BQLVN-414724":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76BQLVN-414725":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76BQLVN-414726":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA37KHAVN-431897":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA37KHAVN-431898":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA37KHAVN-431899":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy In Họa Tiết Something Borrowed Chân Váy In Họa Tiết 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA44WNBVN-404461":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44WNBVN-404462":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44WNBVN-404463":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xếp Tà Inner Circle Chân Váy Xếp Tà 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA16MVFVN-437054":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA16MVFVN-437055":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA16MVFVN-437056":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Lưới Phối Khóa Kéo Something Borrowed Chân Váy Lưới Phối Khóa Kéo 469,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA87KBGVN-431432":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA87KBGVN-431433":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA87KBGVN-431434":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Suông Dài Inner Circle Chân Váy Suông Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60OFZVN-440610":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60OFZVN-440611":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60OFZVN-440612":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Công Sở Hai Túi Milaross Váy Công Sở Hai Túi 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA13TXYVN-452238":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA13TXYVN-452239":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA13TXYVN-452240":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA13TXYVN-452241":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xếp Li Phối Voan Inner Circle Chân Váy Xếp Li Phối Voan 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA24MUXVN-437030":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA24MUXVN-437031":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA24MUXVN-437032":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Ôm Xẻ Trước Đính Nút Pavot Váy Ôm Xẻ Trước Đính Nút 250,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA486AA44LXBVN-435113":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA44LXBVN-435114":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA44LXBVN-435115":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA56OGDVN-440622":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56OGDVN-440623":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56OGDVN-440624":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xẻ Tà Trước Milaross Chân Váy Xẻ Tà Trước 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA11TYAVN-452246":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA11TYAVN-452247":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA11TYAVN-452248":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA11TYAVN-452249":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xếp Li Phối Voan Inner Circle Chân Váy Xếp Li Phối Voan 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA23MUYVN-437033":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23MUYVN-437034":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23MUYVN-437035":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xẻ Sau Dây Kéo Đồng Vania Chân Váy Xẻ Sau Dây Kéo Đồng 445,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA49KSCVN-432342":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA49KSCVN-432343":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA49KSCVN-432344":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Công Sở Hai Túi Milaross Váy Công Sở Hai Túi 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA15TXWVN-452230":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA15TXWVN-452231":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA15TXWVN-452232":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA15TXWVN-452233":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Công Sở Xếp Bèo Milaross Chân Váy Công Sở Xếp Bèo 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA12NKTVN-438483":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA12NKTVN-438484":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA12NKTVN-438485":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Suông Dài Inner Circle Chân Váy Suông Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA62OFXVN-440604":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62OFXVN-440605":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62OFXVN-440606":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Sọc Xếp Ly Milaross Váy Sọc Xếp Ly 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA16TXVVN-452226":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA16TXVVN-452227":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA16TXVVN-452228":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA16TXVVN-452229":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Suông Dài Inner Circle Chân Váy Suông Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59OGAVN-440613":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59OGAVN-440614":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59OGAVN-440615":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Vạt Đắp CATWALK88 Chân Váy Vạt Đắp 1,199,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA09VWKSG-659818":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA09VWKSG-659819":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA09VWKSG-659820":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA09VWKSG-659821":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA57OGCVN-440619":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57OGCVN-440620":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57OGCVN-440621":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Phối Ren Milaross Chân Váy Phối Ren 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA06TYFVN-452266":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA06TYFVN-452267":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA06TYFVN-452268":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA06TYFVN-452269":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xếp Ly Phối Nơ Milaross Váy Xếp Ly Phối Nơ 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA15NKQVN-438474":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA15NKQVN-438475":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA15NKQVN-438476":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Suông Dài Inner Circle Chân Váy Suông Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61OFYVN-440607":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61OFYVN-440608":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61OFYVN-440609":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61UDUVN-452809":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61UDUVN-452810":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61UDUVN-452811":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xẻ Sau Good Morning Chân Váy Xẻ Sau 150,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA73QSWVN-445635":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA35KHCVN-431903":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA35KHCVN-431904":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA35KHCVN-431905":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA23EZCVN-421575":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23EZCVN-421576":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23EZCVN-421577":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Kiểu Inner Circle Chân Váy Kiểu 329,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA54IARVN-427934":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54IARVN-427935":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54IARVN-427936":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Kiểu DAHLIA Chân Váy Kiểu 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA60NMTVN-438711":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA60NMTVN-438712":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA60NMTVN-438713":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA60NMTVN-438714":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Công Sở Hai Túi Milaross Váy Công Sở Hai Túi 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA14TXXVN-452234":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA14TXXVN-452235":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA14TXXVN-452236":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA14TXXVN-452237":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì ZALORA Chân Váy Bút Chì 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA75BQMVN-414727":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA75BQMVN-414728":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA75BQMVN-414729":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA75BQMVN-414730":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Phối Quai Đôi CATWALK88 Chân Váy Phối Quai Đôi 1,599,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA37VVISG-659708":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA37VVISG-659709":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA37VVISG-659710":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA37VVISG-659711":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Phối Bèo 20% OFF ZALORA Chân Váy Midi Phối Bèo 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA81NWOVN-388504":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA81NWOVN-388505":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA81NWOVN-388506":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA81NWOVN-388507":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy Xẻ Tà Trước Milaross Chân Váy Xẻ Tà Trước 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA12TXZVN-452242":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA12TXZVN-452243":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA12TXZVN-452244":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA12TXZVN-452245":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi ZALORA Chân Váy Midi 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA78XUJVN-407111":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78XUJVN-407112":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78XUJVN-407113":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78XUJVN-407114":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Ôm Xẻ Trước Đính Nút Pavot Váy Ôm Xẻ Trước Đính Nút 250,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA486AA45LXAVN-435110":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA45LXAVN-435111":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA45LXAVN-435112":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Phối Nút Tim CATWALK88 Chân Váy Phối Nút Tim 1,199,000 VND
  Kích cỡ 34 36 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA11VWISG-659808":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA11VWISG-659809":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA11VWISG-659810":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA11VWISG-659811":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA11VWISG-659812":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Dorothy Perkins Váy Bút Chì 849,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA58RQVSG-650108":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58RQVSG-650109":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58RQVSG-650110":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58RQVSG-650111":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58RQVSG-650112":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Phối Bèo 20% OFF ZALORA Chân Váy Midi Phối Bèo 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA79NWQVN-388512":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA79NWQVN-388513":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA79NWQVN-388514":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA79NWQVN-388515":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy Công Sở Xếp Bèo Milaross Chân Váy Công Sở Xếp Bèo 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA13NKSVN-438480":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA13NKSVN-438481":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA13NKSVN-438482":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ren 29% OFF Inner Circle Chân Váy Ren 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA70RAVVN-351736":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA70RAVVN-351737":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA70RAVVN-351738":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Chân Váy Mini 28% OFF Inner Circle Chân Váy Mini 249,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA38OJTVN-389403":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"IN976AA38OJTVN-389404":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"IN976AA38OJTVN-389405":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Váy Xếp Ly Phối Nơ Milaross Váy Xếp Ly Phối Nơ 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA16NKPVN-438471":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA16NKPVN-438472":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA16NKPVN-438473":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Chân Sở Phối Nơ Milaross Váy Chân Sở Phối Nơ 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA07TYEVN-452262":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA07TYEVN-452263":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA07TYEVN-452264":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA07TYEVN-452265":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Kiểu 20% OFF Inner Circle Chân Váy Kiểu 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA35DQAVN-418675":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA35DQAVN-418676":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA35DQAVN-418677":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy Phối Nút Tim CATWALK88 Chân Váy Phối Nút Tim 1,199,000 VND
  Kích cỡ 34 36 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA10VWJSG-659813":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA10VWJSG-659814":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA10VWJSG-659815":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA10VWJSG-659816":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA10VWJSG-659817":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn Ôm Inner Circle Chân Váy Ngắn Ôm 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA19MVCVN-437045":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA19MVCVN-437046":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA19MVCVN-437047":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Xếp Ly CATWALK88 Chân Váy Bút Chì Xếp Ly 949,000 VND
  Kích cỡ 34 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA54FFXSG-622578":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA54FFXSG-622579":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA54FFXSG-622580":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA54FFXSG-622581":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Công Sở Xếp Ly Milaross Chân Váy Công Sở Xếp Ly 229,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA09TYCVN-452254":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA09TYCVN-452255":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA09TYCVN-452256":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA09TYCVN-452257":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì 20% OFF Inner Circle Chân Váy Bút Chì 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA95XEIVN-405846":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA95XEIVN-405847":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA95XEIVN-405848":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy Bút Chì Miss Selfridge Chân Váy Bút Chì 899,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA41XHQSG-663039":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA41XHQSG-663040":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA41XHQSG-663041":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA41XHQSG-663042":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ôm Có Túi Vania Chân Váy Ôm Có Túi 425,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA48KSDVN-432345":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA48KSDVN-432346":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xẻ Sau Dây Kéo Đồng Vania Chân Váy Xẻ Sau Dây Kéo Đồng 445,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA50KSBVN-432339":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA50KSBVN-432340":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA50KSBVN-432341":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn Ôm Inner Circle Chân Váy Ngắn Ôm 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA20MVBVN-437042":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA20MVBVN-437043":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA20MVBVN-437044":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ôm Jersey 20% OFF ZALORA Chân Váy Ôm Jersey 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA86NWJVN-388484":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA86NWJVN-388485":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA86NWJVN-388486":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA86NWJVN-388487":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy Ôm Có Túi Vania Chân Váy Ôm Có Túi 425,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA47KSEVN-432347":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA47KSEVN-432348":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA47KSEVN-432349":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Vạt Đắp CATWALK88 Chân Váy Vạt Đắp 1,199,000 VND
  Kích cỡ 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA08VWLSG-659822":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA08VWLSG-659823":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA08VWLSG-659824":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA08VWLSG-659825":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Ôm Xẻ Trước Đính Nút Pavot Váy Ôm Xẻ Trước Đính Nút 250,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA486AA46LWZVN-435107":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA46LWZVN-435108":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA46LWZVN-435109":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Công Sở Xếp Ly Milaross Chân Váy Công Sở Xếp Ly 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA10TYBVN-452250":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA10TYBVN-452251":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA10TYBVN-452252":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA10TYBVN-452253":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì 20% OFF Inner Circle Chân Váy Bút Chì 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA96XEHVN-405843":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA96XEHVN-405844":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA96XEHVN-405845":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Váy Chân Sở Phối Nơ Milaross Váy Chân Sở Phối Nơ 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA08TYDVN-452258":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA08TYDVN-452259":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA08TYDVN-452260":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA08TYDVN-452261":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Inner Circle Váy Bút Chì 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA23SOAVN-397948":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23SOAVN-397949":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23SOAVN-397950":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA55OGEVN-440625":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55OGEVN-440626":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55OGEVN-440627":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Phối Nút 20% OFF ZALORA Chân Váy Phối Nút 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA82NWNVN-388500":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA82NWNVN-388501":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA82NWNVN-388502":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA82NWNVN-388503":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy Midi Phối Bèo 20% OFF ZALORA Chân Váy Midi Phối Bèo 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA78NWRVN-388516":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA78NWRVN-388517":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA78NWRVN-388518":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA78NWRVN-388519":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy Bút Chì In Hoa ZALORA Chân Váy Bút Chì In Hoa 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA77BQKVN-414719":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA77BQKVN-414720":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA77BQKVN-414721":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA77BQKVN-414722":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi ZALORA Chân Váy Midi 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA80XUHVN-407103":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80XUHVN-407104":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80XUHVN-407105":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80XUHVN-407106":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi ZALORA Chân Váy Midi 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA79XUIVN-407107":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79XUIVN-407108":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79XUIVN-407109":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79XUIVN-407110":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA34KHDVN-431906":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34KHDVN-431907":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34KHDVN-431908":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi 20% OFF ZALORA Chân Váy Midi 499,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA76NWTVN-388524":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA76NWTVN-388525":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA76NWTVN-388526":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA76NWTVN-388527":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy Phối Ren 20% OFF ZALORA Chân Váy Phối Ren 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA75NWUVN-388528":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA75NWUVN-388529":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA75NWUVN-388530":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA75NWUVN-388531":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy Bút Chì In Hoa Miss Selfridge Chân Váy Bút Chì In Hoa 949,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA40XHRSG-663043":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA40XHRSG-663044":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA40XHRSG-663045":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA40XHRSG-663046":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA40XHRSG-663047":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Hến Boutique Chân Váy Bút Chì 395,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE124AA73NXUVN-439782":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA73NXUVN-439783":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA73NXUVN-439784":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Ánh Kim Loại Bạc Miss Selfridge Chân Váy Bút Chì Ánh Kim Loại Bạc 1,099,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA39XHSSG-663048":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA39XHSSG-663049":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA39XHSSG-663050":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA39XHSSG-663051":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA39XHSSG-663052":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy 25% OFF Loire Chân Váy 600,000 VND GIẢM CÒN 450,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA59XJOVN-406300":{"price":"600,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"25%"},"LO671AA59XJOVN-406301":{"price":"600,000","special_price":"450,000","saving_percentage":"25%"}}}
 • Chân Váy Mini 28% OFF Inner Circle Chân Váy Mini 249,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA37OJUVN-389406":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"IN976AA37OJUVN-389407":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"IN976AA37OJUVN-389408":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Chân Váy Hai Túi Milaross Chân Váy Hai Túi 229,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA19NKMVN-438462":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA19NKMVN-438463":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA19NKMVN-438464":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Ánh Kim Nhẹ Miss Selfridge Chân Váy Bút Chì Ánh Kim Nhẹ 1,099,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA37XHUSG-663058":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA37XHUSG-663059":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA37XHUSG-663060":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA37XHUSG-663061":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA37XHUSG-663062":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xếp Li LA BELLE Chân Váy Xếp Li 320,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA81CVAVN-417135":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì 20% OFF Inner Circle Chân Váy Bút Chì 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA97XEGVN-405840":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA97XEGVN-405841":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA97XEGVN-405842":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân váy Midi 20% OFF Inner Circle Chân váy Midi 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA71WXOVN-405346":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA71WXOVN-405347":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA71WXOVN-405348":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy Kiểu 20% OFF Inner Circle Chân Váy Kiểu 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA34DQBVN-418678":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA34DQBVN-418679":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA34DQBVN-418680":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy Bút Chì Họa Tiết Hoa Hồng Dorothy Perkins Chân Váy Bút Chì Họa Tiết Hoa Hồng 599,000 VND
  Kích cỡ 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA34TQVSG-557282":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA34TQVSG-557283":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA34TQVSG-557284":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA34TQVSG-557285":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA34TQVSG-557286":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Inner Circle Váy Bút Chì 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA22SOBVN-397951":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA22SOBVN-397952":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA22SOBVN-397953":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Khóa Kéo ZALORA Chân Váy Bút Chì Khóa Kéo 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA51PZOVN-392912":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51PZOVN-392913":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51PZOVN-392914":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51PZOVN-392915":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ôm Họa Tiết Izabel London Chân Váy Ôm Họa Tiết 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA12QQLVN-394304":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA12QQLVN-394305":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA12QQLVN-394306":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA12QQLVN-394307":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Khóa Kéo ZALORA Chân Váy Bút Chì Khóa Kéo 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA50PZPVN-392916":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50PZPVN-392917":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50PZPVN-392918":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50PZPVN-392919":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Gợn Sóng Amme Váy Gợn Sóng 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA88TBZVN-356942":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA88TBZVN-356943":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA88TBZVN-356944":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ponte Pencil Skirt 50% OFF Mango Ponte Pencil Skirt 799,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA74UBLVN-365691":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA74UBLVN-365692":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA74UBLVN-365693":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA74UBLVN-365694":{"price":"799,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Váy Bút Chì Inner Circle Váy Bút Chì 349,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA96UXRVN-367819":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96UXRVN-367820":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96UXRVN-367821":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Họa Tiết 50% OFF Inner Circle Váy Họa Tiết 299,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA24LUDVN-340184":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"IN976AA24LUDVN-340185":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"},"IN976AA24LUDVN-340186":{"price":"299,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"50%"}}}

Váy công sở thời trang 2014

Không như các các dòng váy khác, váy công sở cần mang lại sự thanh lịch, lại phải thuận tiện cho người mặc. Với các chi tiết phá cách tạo điểm nhấn cho người mặc phổ biến như như xẻ sau, xẻ dọc đùi, ngay trước đùi hay các đường viền gân chần nổi, những mẫu váy công sở giúp bạn gái luôn trông trẻ trung và lịch sự. Bạn có thể lựa chọn váy bút chì công sở, váy công sở Hàn Quốc, váy rời công sở tùy theo sở thích để tạo cho mình vẻ ngoài thanh lịch và nữ tính. Ngoài ra, những mẫu váy công sở mùa hè với họa tiết hoa tươi sáng đang thịnh hành sẽ giúp bạn gái trông nổi bật hơn.

Phối chân váy công sở với trang phục phù hợp

Các cô gái có vóc dáng gầy đều có thể mặc chân váy công sở màu sáng như trắng, vàng, xanh, hồng,… mà không sợ làm lộ khuyết điểm cơ thể. Bạn có thể dễ dàng kết hợp các mẫu váy công sở đẹp với chiếc áo sơ mi nữ in hoa, kèm phụ kiện túi xách nữgiày cao gót. Ngoài ra, các phụ kiện đi kèm với váy đẹp công sở có thể là nhẫn nữ hay đơn giản là dây chuyền cá tính. Với các mẫu chân váy công sở ngắn hay chân váy bút chì công sở dài đến đầu gối, bạn gái có thể tự tin kết hợp cùng những chiếc áo kiểu nữgiày gót cao, mang lại vẻ quyến rũ cho phái đẹp văn phòng.

Bộ sưu tập chân váy công sở đẹp tại ZALORA.VN

Tại ZALORA.VN, bạn có thể tìm thấy những bộ sưu tập chân váy công sở đẹp của các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Inner Circle, The Doll House, Lê Như,… Với đa dạng các kiểu dáng, chất liệu và màu sắc, các mẫu chân váy công sở đẹp hay những kiểu chân váy công sở Hàn Quốc chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Khi mua các mẫu váy công sở tại ZALORA.VN, bạn sẽ được thanh toán khi nhận hàng, giao hàng tận nơi và được đổi trả miễn phí trong vòng 30 ngày, cũng như hoàn tiền mặt nếu không ưng ý sản phẩm. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm váy công sở đẹp hàng hiệu trực tuyến hoàn toàn mới cùng ZALORA.VN ngay hôm nay!