Mua CHâN VáY CôNG Sở: (90 sản phẩm tìm thấy)

 • Lace Pencil Skirt EZRA by ZALORA Lace Pencil Skirt 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA66NUJVN-344410":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66NUJVN-344411":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66NUJVN-344412":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66NUJVN-344413":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Double Zipper Pencil Skirt EZRA by ZALORA Double Zipper Pencil Skirt 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA69NUGVN-344398":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA69NUGVN-344399":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA69NUGVN-344400":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA69NUGVN-344401":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA39TDWVN-357073":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39TDWVN-357074":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39TDWVN-357075":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Có Túi Inner Circle Chân Váy Có Túi 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA66TZXVN-358775":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66TZXVN-358776":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66TZXVN-358777":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Inner Circle Váy Bút Chì 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA94UXTVN-367825":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA94UXTVN-367826":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA94UXTVN-367827":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mesh Insert Pencil Skirt EZRA by ZALORA Mesh Insert Pencil Skirt 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA13PFAVN-347834":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13PFAVN-347835":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13PFAVN-347836":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13PFAVN-347837":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Caro Xòe Xếp Ly Sonita Fashion Váy Caro Xòe Xếp Ly 295,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA11VUEVN-369523":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Tiên Cá Inner Circle Chân Váy Tiên Cá 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA08UXFVN-367783":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA08UXFVN-367784":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA08UXFVN-367785":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Ngắn Chân Ren 29% OFF Inner Circle Váy Ngắn Chân Ren 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA18JSNVN-335993":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA18JSNVN-335994":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA18JSNVN-335995":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Váy Bút Chì Inner Circle Váy Bút Chì 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA96UXRVN-367819":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96UXRVN-367820":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96UXRVN-367821":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Chữ A Màu Cam Sonita Fashion Váy Chữ A Màu Cam 295,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA05VUKVN-369535":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA05VUKVN-369536":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xẻ Sau Inner Circle Váy Xẻ Sau 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72QPFVN-350764":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72QPFVN-350765":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72QPFVN-350766":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xéo 30% OFF Inner Circle Váy Xéo 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA84JAPVN-334600":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA84JAPVN-334601":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA84JAPVN-334602":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Váy Vạt Xéo Inner Circle Váy Vạt Xéo 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA01OQCVN-346440":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01OQCVN-346441":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01OQCVN-346442":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Zip Front Pencil Skirt EZRA by ZALORA Zip Front Pencil Skirt 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA43MQMVN-341853":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43MQMVN-341854":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43MQMVN-341855":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43MQMVN-341856":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Xẻ Hông Inner Circle Chân Váy Midi Xẻ Hông 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72RATVN-351730":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72RATVN-351731":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72RATVN-351732":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Xẻ Sau Inner Circle Váy Bút Chì Xẻ Sau 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA83NAMVN-342901":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA83NAMVN-342902":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA83NAMVN-342903":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Zip Front Pencil Skirt EZRA by ZALORA Zip Front Pencil Skirt 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA41MQOVN-341861":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA41MQOVN-341862":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA41MQOVN-341863":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA41MQOVN-341864":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Ôm Đai Đen Sonita Fashion Váy Ôm Đai Đen 295,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA53SVQVN-356313":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA53SVQVN-356314":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA53SVQVN-356315":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Ôm Xếp Ly Chân Váy Sonita Fashion Váy Ôm Xếp Ly Chân Váy 295,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA54SVPVN-356310":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA54SVPVN-356311":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA54SVPVN-356312":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Đai Mũi Tên Sonita Fashion Váy Bút Chì Đai Mũi Tên 295,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA08VUHVN-369527":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA08VUHVN-369528":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA08VUHVN-369529":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy ngắn Phối Túi Trước Inner Circle Váy ngắn Phối Túi Trước 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA97OQGVN-346452":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97OQGVN-346453":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97OQGVN-346454":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Xẻ Hông Inner Circle Chân Váy Midi Xẻ Hông 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA71RAUVN-351733":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71RAUVN-351734":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71RAUVN-351735":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ôm Thắt Nơ Eo 50% OFF SeaHorse Fashion Chân Váy Ôm Thắt Nơ Eo 450,000 VND GIẢM CÒN 225,000 VND Kích cỡ S M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE872AA57UWW-183053":{"price":"450,000","special_price":"225,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA57UWW-183054":{"price":"450,000","special_price":"225,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA57UWW-183055":{"price":"450,000","special_price":"225,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA57UWW-183056":{"price":"450,000","special_price":"225,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA57UWW-183057":{"price":"450,000","special_price":"225,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Váy Bút Chì Xẻ Trước Sonita Fashion Váy Bút Chì Xẻ Trước 295,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA06VUJVN-369533":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA06VUJVN-369534":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì 2 Lớp Sonita Fashion Váy Bút Chì 2 Lớp 345,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA10VUFVN-369524":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA10VUFVN-369525":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Xẻ Sau Inner Circle Váy Bút Chì Xẻ Sau 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA69QPIVN-350773":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69QPIVN-350774":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69QPIVN-350775":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Công Sở Milaross Váy Công Sở 205,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA92VRBVN-369319":{"price":"205,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA92VRBVN-369320":{"price":"205,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA92VRBVN-369321":{"price":"205,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xẻ Sau Inner Circle Váy Xẻ Sau 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA71QPGVN-350767":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71QPGVN-350768":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71QPGVN-350769":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xòe Xếp Ly 4 Nút Eo Sonita Fashion Váy Xòe Xếp Ly 4 Nút Eo 295,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA07VUIVN-369530":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA07VUIVN-369531":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA07VUIVN-369532":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Suông Xẻ Sau 26% OFF Inner Circle Váy Suông Xẻ Sau 229,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA47IIUVN-333205":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"IN976AA47IIUVN-333206":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"IN976AA47IIUVN-333207":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"}}}
 • Váy Bút Chì Sonita Fashion Váy Bút Chì 345,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA09VUGVN-369526":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Stripe Floral Tube Skirt 21% OFF Dorothy Perkins Stripe Floral Tube Skirt 699,000 VND GIẢM CÒN 549,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA99OBCSG-488312":{"price":"699,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"21%"},"DO016AA99OBCSG-488313":{"price":"699,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"21%"},"DO016AA99OBCSG-488314":{"price":"699,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"21%"},"DO016AA99OBCSG-488315":{"price":"699,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"21%"},"DO016AA99OBCSG-488316":{"price":"699,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"21%"}}}
 • Váy công sở The Doll House Váy công sở 1,445,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA76ARZVN-300129":{"price":"1,445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA76ARZVN-300128":{"price":"1,445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA76ARZVN-300127":{"price":"1,445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xen Ren 27% OFF Inner Circle Váy Xen Ren 329,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA16JSPVN-335999":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"IN976AA16JSPVN-336000":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"IN976AA16JSPVN-336001":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Váy Ngắn Chân Ren 29% OFF Inner Circle Váy Ngắn Chân Ren 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA17JSOVN-335996":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA17JSOVN-335997":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA17JSOVN-335998":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Váy Xẻ Sau Inner Circle Váy Xẻ Sau 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA70QPHVN-350770":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA70QPHVN-350771":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA70QPHVN-350772":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Xẻ Sau 30% OFF Inner Circle Váy Bút Chì Xẻ Sau 269,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA80JATVN-334612":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA80JATVN-334613":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA80JATVN-334614":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Váy Ôm Xẻ Bên Hông Tianmu Váy Ôm Xẻ Bên Hông 575,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA53VDEVN-368213":{"price":"575,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TI122AA53VDEVN-368214":{"price":"575,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy ngắn Phối Túi Trước Inner Circle Váy ngắn Phối Túi Trước 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA98OQFVN-346449":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98OQFVN-346450":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98OQFVN-346451":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Xẻ Sau Inner Circle Váy Bút Chì Xẻ Sau 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA82NANVN-342904":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA82NANVN-342905":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA82NANVN-342906":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mesh Insert Pencil Skirt EZRA by ZALORA Mesh Insert Pencil Skirt 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA14PEZVN-347830":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14PEZVN-347831":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14PEZVN-347832":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14PEZVN-347833":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Layered 20% OFF EZRA by ZALORA Váy Bút Chì Layered 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA96NDVVN-343187":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA96NDVVN-343188":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA96NDVVN-343189":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA96NDVVN-343190":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân váy Công Sở Lê Như Chân váy Công Sở 384,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE538AA85GTIVN-313923":{"price":"384,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA85GTIVN-313924":{"price":"384,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA85GTIVN-313925":{"price":"384,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA85GTIVN-313926":{"price":"384,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xen Ren 27% OFF Inner Circle Váy Xen Ren 329,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA15JSQVN-336002":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"IN976AA15JSQVN-336003":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"IN976AA15JSQVN-336004":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Zip Front Pencil Skirt EZRA by ZALORA Zip Front Pencil Skirt 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA42MQNVN-341857":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42MQNVN-341858":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42MQNVN-341859":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42MQNVN-341860":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Vạt Xéo Inner Circle Váy Vạt Xéo 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA99OQEVN-346446":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99OQEVN-346447":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99OQEVN-346448":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Layered 20% OFF EZRA by ZALORA Váy Bút Chì Layered 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA95NDWVN-343191":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA95NDWVN-343192":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA95NDWVN-343193":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA95NDWVN-343194":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}

Váy công sở thời trang 2014

Không như các các dòng váy khác, váy công sở cần mang lại sự thanh lịch, lại phải thuận tiện cho người mặc. Với các chi tiết phá cách tạo điểm nhấn cho người mặc phổ biến như như xẻ sau, xẻ dọc đùi, ngay trước đùi hay các đường viền gân chần nổi, những mẫu váy công sở giúp bạn gái luôn trông trẻ trung và lịch sự. Bạn có thể lựa chọn váy bút chì công sở, váy công sở Hàn Quốc, váy rời công sở tùy theo sở thích để tạo cho mình vẻ ngoài thanh lịch và nữ tính. Ngoài ra, những mẫu váy công sở mùa hè với họa tiết hoa tươi sáng đang thịnh hành sẽ giúp bạn gái trông nổi bật hơn.

Phối chân váy công sở với trang phục phù hợp

Các cô gái có vóc dáng gầy đều có thể mặc chân váy công sở màu sáng như trắng, vàng, xanh, hồng,… mà không sợ làm lộ khuyết điểm cơ thể. Bạn có thể dễ dàng kết hợp các mẫu váy công sở đẹp với chiếc áo sơ mi nữ in hoa, kèm phụ kiện túi xách nữgiày cao gót. Ngoài ra, các phụ kiện đi kèm với váy đẹp công sở có thể là nhẫn nữ hay đơn giản là dây chuyền cá tính. Với các mẫu chân váy công sở ngắn hay chân váy bút chì công sở dài đến đầu gối, bạn gái có thể tự tin kết hợp cùng những chiếc áo kiểu nữgiày gót cao, mang lại vẻ quyến rũ cho phái đẹp văn phòng.

Bộ sưu tập chân váy công sở đẹp tại ZALORA.VN

Tại ZALORA.VN, bạn có thể tìm thấy những bộ sưu tập chân váy công sở đẹp của các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Inner Circle, The Doll House, Lê Như,… Với đa dạng các kiểu dáng, chất liệu và màu sắc, các mẫu chân váy công sở đẹp hay những kiểu chân váy công sở Hàn Quốc chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Khi mua các mẫu váy công sở tại ZALORA.VN, bạn sẽ được thanh toán khi nhận hàng, giao hàng tận nơi và được đổi trả miễn phí trong vòng 30 ngày, cũng như hoàn tiền mặt nếu không ưng ý sản phẩm. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm váy công sở đẹp hàng hiệu trực tuyến hoàn toàn mới cùng ZALORA.VN ngay hôm nay!