• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  VN (Size Chữ)
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"VN (Size Ch\u1eef)":"XS","EU":"32","International":"XXS","UK":"4","US":"0"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"S","EU":"34","International":"XS","UK":"6","US":"2"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"M","EU":"36","International":"S","UK":"8","US":"4"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"L","EU":"38","International":"M","UK":"10","US":"6"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XL","EU":"40","International":"L","UK":"12","US":"8"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XXL","EU":"42","International":"XXL","UK":"14","US":"10"}],"VN (Size Ch\u1eef)":{"XS":["0"],"S":["1"],"M":["2"],"L":["3"],"XL":["4"],"XXL":["5"]},"EU":{"32":["0"],"34":["1"],"36":["2"],"38":["3"],"40":["4"],"42":["5"]},"International":{"XXS":["0"],"XS":["1"],"S":["2"],"M":["3"],"L":["4"],"XXL":["5"]},"UK":{"4":["0"],"6":["1"],"8":["2"],"10":["3"],"12":["4"],"14":["5"]},"US":{"0":["0"],"2":["1"],"4":["2"],"6":["3"],"8":["4"],"10":["5"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua CHâN VáY CôNG Sở: (31 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Váy bút chì Inner Circle Váy bút chì 289,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA43HZSVN-316215":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43HZSVN-316216":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43HZSVN-316217":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy bút chì Inner Circle Váy bút chì 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA44HZRVN-316212":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44HZRVN-316213":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44HZRVN-316214":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy ôm lưng bèo Amme Váy ôm lưng bèo 480,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA10IAZVN-316289":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA10IAZVN-316290":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA10IAZVN-316291":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy bút chì Inner Circle Váy bút chì 289,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA42HZTVN-316218":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42HZTVN-316219":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42HZTVN-316220":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bèo Lớn -50 Mezzo Váy Bèo Lớn 350,000 VND 175,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA30JPPVN-262155":{"price":"350,000","special_price":"175,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA30JPPVN-262156":{"price":"350,000","special_price":"175,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA30JPPVN-262157":{"price":"350,000","special_price":"175,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Váy bút chì Inner Circle Váy bút chì 289,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA41HZUVN-316221":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41HZUVN-316222":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41HZUVN-316223":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy dài qua gối Ha Gattini Váy dài qua gối 195,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA893AA85BSOVN-302112":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA893AA85BSOVN-302113":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA893AA85BSOVN-302114":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA893AA85BSOVN-302115":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy ôm ngang gối The Doll House Váy ôm ngang gối 699,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA86ARPVN-300100":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA86ARPVN-300099":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA86ARPVN-300098":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy lửng xòe The Doll House Váy lửng xòe 945,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA83ARSVN-300108":{"price":"945,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA83ARSVN-300107":{"price":"945,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy bút chì Inner Circle Váy bút chì 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA45HZQVN-316209":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45HZQVN-316210":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45HZQVN-316211":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy màu hoa cà The Doll House Váy màu hoa cà 899,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA84ARRVN-300106":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA84ARRVN-300105":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA84ARRVN-300104":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dạ Cúc Nẹp CLARA Chân Váy Dạ Cúc Nẹp 799,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CL030AA42FKBVN-327851":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL030AA42FKBVN-327852":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL030AA42FKBVN-327853":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy công sở The Doll House Váy công sở 1,445,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA82ARTVN-300111":{"price":"1,445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA82ARTVN-300110":{"price":"1,445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA82ARTVN-300109":{"price":"1,445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy công sở The Doll House Váy công sở 1,445,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA81ARUVN-300114":{"price":"1,445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA81ARUVN-300113":{"price":"1,445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA81ARUVN-300112":{"price":"1,445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy lửng xếp ly The Doll House Váy lửng xếp ly 899,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA87AROVN-300097":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA87AROVN-300096":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA87AROVN-300095":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy công sở The Doll House Váy công sở 1,445,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA76ARZVN-300129":{"price":"1,445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA76ARZVN-300128":{"price":"1,445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA76ARZVN-300127":{"price":"1,445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy màu hoa cà The Doll House Váy màu hoa cà 899,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA85ARQVN-300103":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA85ARQVN-300102":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA85ARQVN-300101":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy ôm lưng bèo Amme Váy ôm lưng bèo 480,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA09IBAVN-316292":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA09IBAVN-316293":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA09IBAVN-316294":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Da Đuôi Cá CLARA Chân Váy Da Đuôi Cá 699,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CL030AA43FKAVN-327847":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL030AA43FKAVN-327848":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL030AA43FKAVN-327849":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL030AA43FKAVN-327850":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy túi mổ hai bên The Doll House Váy túi mổ hai bên 899,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA88ARNVN-300094":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA88ARNVN-300093":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA88ARNVN-300092":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy ôm lưng bèo Amme Váy ôm lưng bèo 480,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA08IBBVN-316295":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA08IBBVN-316296":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA08IBBVN-316297":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân váy Công Sở Lê Như Chân váy Công Sở 384,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE538AA85GTIVN-313923":{"price":"384,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA85GTIVN-313924":{"price":"384,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA85GTIVN-313925":{"price":"384,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA85GTIVN-313926":{"price":"384,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy túi mổ hai bên The Doll House Váy túi mổ hai bên 899,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA89ARMVN-300091":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA89ARMVN-300090":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA89ARMVN-300089":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân váy Công Sở Lê Như Chân váy Công Sở 384,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE538AA84GTJVN-313927":{"price":"384,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA84GTJVN-313928":{"price":"384,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA84GTJVN-313929":{"price":"384,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA84GTJVN-313930":{"price":"384,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy dài qua gối Ha Gattini Váy dài qua gối 195,000 VND
  Kích cỡ 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HA893AA86BSNVN-302108":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA893AA86BSNVN-302109":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA893AA86BSNVN-302110":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA893AA86BSNVN-302111":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy công sở The Doll House Váy công sở 1,050,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA77ARYVN-300126":{"price":"1,050,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA77ARYVN-300125":{"price":"1,050,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA77ARYVN-300124":{"price":"1,050,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy đắp chéo The Doll House Váy đắp chéo 749,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA79ARWVN-300120":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA79ARWVN-300119":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA79ARWVN-300118":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ôm Thắt Nơ Eo -50 SeaHorse Fashion Chân Váy Ôm Thắt Nơ Eo 450,000 VND 225,000 VND Kích cỡ XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE872AA57UWW-183053":{"price":"450,000","special_price":"225,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA57UWW-183054":{"price":"450,000","special_price":"225,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA57UWW-183055":{"price":"450,000","special_price":"225,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA57UWW-183056":{"price":"450,000","special_price":"225,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA57UWW-183057":{"price":"450,000","special_price":"225,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Váy Xếp Ly Hoa -30 Milaross Váy Xếp Ly Hoa 210,000 VND 147,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA52KOTVN-210621":{"price":"210,000","special_price":"147,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA52KOTVN-210622":{"price":"210,000","special_price":"147,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA52KOTVN-210623":{"price":"210,000","special_price":"147,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Chân Váy Chữ A Eo Lá Sen Vania Chân Váy Chữ A Eo Lá Sen 425,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA29RGSVN-223336":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA29RGSVN-223337":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA29RGSVN-223338":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Hoa Phối Ren -37 Inner Circle Chân Váy Hoa Phối Ren 219,000 VND 139,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA56ZYPVN-240664":{"price":"219,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"37%"},"IN976AA56ZYPVN-240665":{"price":"219,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"37%"},"IN976AA56ZYPVN-240666":{"price":"219,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"37%"},"IN976AA56ZYPVN-240667":{"price":"219,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"37%"}}}
Sắp xếp