CHâN VáY DàI Nữ: (36 sản phẩm tìm thấy)

 • Chân Váy In Họa Tiết ZALORA Chân Váy In Họa Tiết 649,000 VND
  Kích cỡ XS S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA81AAWVN-464122":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA81AAWVN-464123":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA81AAWVN-464124":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA81AAWVN-464125":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA81AAWVN-464126":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Phối Ren Girls on Film Chân Váy Bút Chì Phối Ren 799,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI762AA22EIBSG-722907":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA22EIBSG-722908":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA22EIBSG-722909":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA22EIBSG-722910":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xòe Lovadova Chân Váy Xòe 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO214AA88PGTVN-494369":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Ánh Kim Girls on Film Chân Váy Midi Ánh Kim 699,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI762AA19EIESG-722919":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA19EIESG-722920":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA19EIESG-722921":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA19EIESG-722922":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Kẻ Sọc Girls on Film Chân Váy Midi Kẻ Sọc 849,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI762AA21EICSG-722911":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA21EICSG-722912":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA21EICSG-722913":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA21EICSG-722914":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ôm Lovadova Chân Váy Ôm 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO214AA89PGSVN-494368":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Phối Ren Girls on Film Chân Váy Bút Chì Phối Ren 799,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI762AA23EIASG-722903":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA23EIASG-722904":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA23EIASG-722905":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA23EIASG-722906":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy In Họa Tiết Caro 29% OFF ZALORA Chân Váy In Họa Tiết Caro 749,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA50PLDVN-443332":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZA011AA50PLDVN-443333":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZA011AA50PLDVN-443334":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZA011AA50PLDVN-443335":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Váy Maxi Họa Tiết 50% OFF EZRA by ZALORA Váy Maxi Họa Tiết 499,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA99RDOVN-351934":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA99RDOVN-351935":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA99RDOVN-351936":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA99RDOVN-351937":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Chân Váy Đắp Chéo Something Borrowed Chân Váy Đắp Chéo 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA00LYTVN-435248":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA00LYTVN-435249":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA00LYTVN-435250":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài Đắp Lệch Inner Circle Chân Váy Dài Đắp Lệch 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA21MVAVN-437039":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA21MVAVN-437040":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA21MVAVN-437041":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài Đắp Lệch Inner Circle Chân Váy Dài Đắp Lệch 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA22MUZVN-437036":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA22MUZVN-437037":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA22MUZVN-437038":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Metallic 29% OFF ZALORA Chân Váy Midi Metallic 749,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA51PLCVN-443328":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZA011AA51PLCVN-443329":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZA011AA51PLCVN-443330":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZA011AA51PLCVN-443331":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Chân Váy Trơn Dài CATWALK88 Chân Váy Trơn Dài 1,199,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA36FGPSG-622650":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA36FGPSG-622651":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA36FGPSG-622652":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA36FGPSG-622653":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Xòe 19% OFF Something Borrowed Chân Váy Midi Xòe 469,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA41NYCVN-388672":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"SO977AA41NYCVN-388670":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"},"SO977AA41NYCVN-388671":{"price":"469,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Chân Váy Midi In Hoa 28% OFF Dorothy Perkins Chân Váy Midi In Hoa 1,099,000 VND GIẢM CÒN 789,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA32TQXSG-557292":{"price":"1,099,000","special_price":"789,000","saving_percentage":"28%"},"DO016AA32TQXSG-557293":{"price":"1,099,000","special_price":"789,000","saving_percentage":"28%"},"DO016AA32TQXSG-557294":{"price":"1,099,000","special_price":"789,000","saving_percentage":"28%"},"DO016AA32TQXSG-557295":{"price":"1,099,000","special_price":"789,000","saving_percentage":"28%"},"DO016AA32TQXSG-557296":{"price":"1,099,000","special_price":"789,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Chân Váy Dài Dệt Sọc Ngang Material Girl Chân Váy Dài Dệt Sọc Ngang 649,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA34EGRSG-676446":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA34EGRSG-676447":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA34EGRSG-676448":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA34EGRSG-676449":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA34EGRSG-676450":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Phối Lưới 49% OFF EZRA by ZALORA Váy Bút Chì Phối Lưới 549,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73TVUVN-358538":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA73TVUVN-358539":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA73TVUVN-358540":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA73TVUVN-358541":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Chân Váy Maxi 40% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy Maxi 399,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA34QGNVN-276656":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA34QGNVN-276657":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA34QGNVN-276658":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA34QGNVN-276659":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Chân Váy Xẻ 30% OFF Mango Chân Váy Xẻ 1,299,000 VND GIẢM CÒN 909,000 VND Kích cỡ 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA16XODVN-372429":{"price":"1,299,000","special_price":"909,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA16XODVN-394606":{"price":"1,299,000","special_price":"909,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA16XODVN-372430":{"price":"1,299,000","special_price":"909,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA16XODVN-372431":{"price":"1,299,000","special_price":"909,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Chân Váy Maxi Xẻ Tà Something Borrowed Chân Váy Maxi Xẻ Tà 299,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA01LYSVN-435245":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA01LYSVN-435246":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA01LYSVN-435247":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Xòe Something Borrowed Chân Váy Midi Xòe 499,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA40NYDVN-388675":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40NYDVN-388673":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40NYDVN-388674":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi 40% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy Midi 499,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ XS M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA68MADVN-340622":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA68MADVN-340623":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA68MADVN-340624":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA68MADVN-340625":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Chân Váy Trơn Dài CATWALK88 Chân Váy Trơn Dài 1,199,000 VND
  Kích cỡ 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA35FGQSG-622654":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA35FGQSG-622655":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA35FGQSG-622656":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA35FGQSG-622657":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Maxi Họa Tiết 44% OFF EZRA by ZALORA Váy Maxi Họa Tiết 499,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA00RDNVN-351930":{"price":"499,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"44%"},"EZ084AA00RDNVN-351931":{"price":"499,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"44%"},"EZ084AA00RDNVN-351932":{"price":"499,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"44%"},"EZ084AA00RDNVN-351933":{"price":"499,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"44%"}}}
 • Chân Váy Đắp Chéo Something Borrowed Chân Váy Đắp Chéo 249,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA99LYUVN-435251":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA99LYUVN-435252":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA99LYUVN-435253":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài 43% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy Dài 329,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA76EDZVN-324994":{"price":"329,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"43%"},"EZ084AA76EDZVN-324995":{"price":"329,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"43%"},"EZ084AA76EDZVN-324996":{"price":"329,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"43%"},"EZ084AA76EDZVN-324997":{"price":"329,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"43%"}}}
 • DIDO ZIP S/L SHORT DRESS 50% OFF Vero Moda DIDO ZIP S/L SHORT DRESS 949,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA36ASPVN-242412":{"price":"949,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA36ASPVN-242413":{"price":"949,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA36ASPVN-242414":{"price":"949,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA36ASPVN-242415":{"price":"949,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Chân Váy Midi 40% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy Midi 349,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA63MAIVN-340642":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA63MAIVN-340643":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA63MAIVN-340644":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA63MAIVN-340645":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Chân Váy Ánh Kim River Island Chân Váy Ánh Kim 1,799,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA48THNSG-653479":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48THNSG-653480":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48THNSG-653481":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48THNSG-653482":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48THNSG-653483":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài In Hoa 38% OFF Dorothy Perkins Chân Váy Dài In Hoa 1,399,000 VND GIẢM CÒN 869,000 VND Kích cỡ 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA70TGVSG-499502":{"price":"1,399,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"38%"},"DO016AA70TGVSG-499503":{"price":"1,399,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"38%"},"DO016AA70TGVSG-499504":{"price":"1,399,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"38%"},"DO016AA70TGVSG-499505":{"price":"1,399,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"38%"},"DO016AA70TGVSG-499506":{"price":"1,399,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Váy Ôm Họa Tiết 32% OFF Dorothy Perkins Váy Ôm Họa Tiết 719,000 VND GIẢM CÒN 489,000 VND Kích cỡ 8 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA27QRGSG-493851":{"price":"719,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"32%"},"DO016AA27QRGSG-493852":{"price":"719,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"32%"},"DO016AA27QRGSG-493853":{"price":"719,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"32%"},"DO016AA27QRGSG-493854":{"price":"719,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"32%"},"DO016AA27QRGSG-493855":{"price":"719,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"32%"}}}
 • Quần Shorts Phối Lưới 30% OFF Mango Quần Shorts Phối Lưới 999,000 VND GIẢM CÒN 699,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA68SXVVN-398618":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA68SXVVN-398619":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA68SXVVN-398620":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA68SXVVN-398621":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Chân Váy Maxi 20% OFF New Look Chân Váy Maxi 699,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ 6 10 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA37JGGVN-335126":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA37JGGVN-335127":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA37JGGVN-335128":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA37JGGVN-335129":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA37JGGVN-335130":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy Maxi 19% OFF New Look Chân Váy Maxi 809,000 VND GIẢM CÒN 659,000 VND Kích cỡ 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA40AHVVN-299316":{"price":"809,000","special_price":"659,000","saving_percentage":"19%"},"NE112AA40AHVVN-299317":{"price":"809,000","special_price":"659,000","saving_percentage":"19%"},"NE112AA40AHVVN-299318":{"price":"809,000","special_price":"659,000","saving_percentage":"19%"},"NE112AA40AHVVN-299319":{"price":"809,000","special_price":"659,000","saving_percentage":"19%"},"NE112AA40AHVVN-299320":{"price":"809,000","special_price":"659,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Váy Bút Chì In Hoa 33% OFF Dorothy Perkins Váy Bút Chì In Hoa 769,000 VND GIẢM CÒN 519,000 VND Kích cỡ 10 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA26QRHSG-493856":{"price":"769,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"33%"},"DO016AA26QRHSG-493857":{"price":"769,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"33%"},"DO016AA26QRHSG-493858":{"price":"769,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"33%"},"DO016AA26QRHSG-493859":{"price":"769,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"33%"},"DO016AA26QRHSG-493860":{"price":"769,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"33%"}}}

Váy maxi thời trang 2015

Các kiểu váy maxi hay chân váy dài qua gối trước đây được xem là dành cho phụ nữ đứng tuổi. Với sự thay đổi nhanh chóng của thời trang, váy rời dài hay váy dài qua gối vẫn là một item phổ biến và tiện dụng cho các bạn trẻ, thậm chí cho các bạn tuổi teen mà vẫn giữ được nét trẻ trung và sành điệu. Bạn có thể mix chân váy đen dài xẻ bên hông đang hot với áo thun nữgiày cao gót để trông thật sành điệu như một fashionista. Vào mùa đông, một chiếc váy thun dài kết hợp với áo len dài tay và đôi giày bốt cổ cao có thể giúp bạn ấm áp hơn. Những kiểu váy dáng dài tới đầu gối hay gót chân không chỉ đơn thuần mang lại cho các bạn gái vẻ nữ tính mà còn tạo nên phong cách thanh lịch và thời thượng. Ngoài ra cũng có nhiều kiểu váy dài đẹp ấn tượng với họa tiết da báo, kẻ sọc, kẻ caro hay hình khối lạ mắt cho bạn lựa chọn tùy theo sở thích.

Phối váy dài với trang phục phù hợp

Những bạn gái thấp người hay có thân hình đẫy đà có thể chọn lựa những chiếc váy voan dài tới đầu gối hoặc chân váy xòe dài qua gối, đi kèm với những kiểu áo thun nữ đơn giản và giày cao gót để có vẻ ngoài thon gọn hơn. Những bạn gái cá tính có thể kết hợp váy rời dài cùng áo sơ mi nữ denim và áo khoác nữ cho vẻ ngoài thêm nổi bật. Với bộ sưu tập mới nhất các mẫu chân váy xòe dài, váy dài đi biển, chân váy ôm dài, váy chữ A dài của các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Inner Circle, EZRA by ZALORA, Ethophen, bạn sẽ tha hồ lựa chọn cho mình một chiếc váy dài để tạo nên phong cách thời trang thật khác biệt.

Bộ sưu tập chân váy dài tại ZALORA.VN

Thay vì bỏ hàng giờ để tìm kiếm các cửa hàng bán chân váy dài, chỉ cần có chiếc máy tính kết nối internet, bạn đã có thể thỏa thích chọn lựa cho mình những kiểu chân váy dài đẹp từ các nhãn hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước với vài cú click chuột. Nhiều dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng,… cũng được ZALORA.VN – website mua sắm thời trang hàng đầu Việt Nam – cung cấp nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm trực tuyến thú vị nhất. Hãy truy cập ZALORA.VN ngay hôm nay và chọn cho mình những chiếc chân váy dài thời trang bạn nhé!