Mua CHâN VáY DàI: (15 sản phẩm tìm thấy)

 • Chân Váy Ánh Kim River Island Chân Váy Ánh Kim 1,799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA48THNSG-653479":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48THNSG-653480":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48THNSG-653481":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48THNSG-653482":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48THNSG-653483":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Phối Lưới 29% OFF EZRA by ZALORA Váy Bút Chì Phối Lưới 549,000 VND GIẢM CÒN 389,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73TVUVN-358538":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA73TVUVN-358539":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA73TVUVN-358540":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA73TVUVN-358541":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Váy In Hoa Dorothy Perkins Váy In Hoa 1,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA09KJMSG-537536":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA09KJMSG-537537":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA09KJMSG-537538":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA09KJMSG-537539":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi In Hoa Dorothy Perkins Chân Váy Midi In Hoa 1,099,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA32TQXSG-557292":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA32TQXSG-557293":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA32TQXSG-557294":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA32TQXSG-557295":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA32TQXSG-557296":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Maxi Họa Tiết 50% OFF EZRA by ZALORA Váy Maxi Họa Tiết 499,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA99RDOVN-351934":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA99RDOVN-351935":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA99RDOVN-351936":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA99RDOVN-351937":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Chân Váy Maxi Kèm Thắt Lưng New Look Chân Váy Maxi Kèm Thắt Lưng 829,000 VND
  Kích cỡ 6 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA81RHAVN-395615":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA81RHAVN-395616":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA81RHAVN-395617":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA81RHAVN-395618":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA81RHAVN-395619":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Maxi Họa Tiết 40% OFF EZRA by ZALORA Váy Maxi Họa Tiết 499,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA00RDNVN-351930":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA00RDNVN-351931":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA00RDNVN-351932":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA00RDNVN-351933":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Chân Váy Midi Xòe Something Borrowed Chân Váy Midi Xòe 469,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA41NYCVN-388672":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41NYCVN-388670":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41NYCVN-388671":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xẻ Mango Chân Váy Xẻ 1,299,000 VND
  Kích cỡ 34 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA16XODVN-372429":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA16XODVN-394606":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA16XODVN-372430":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA16XODVN-372431":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Mullet LA BELLE Chân Váy Mullet 327,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA52ZGLVN-297213":{"price":"327,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Shorts Phối Lưới Mango Quần Shorts Phối Lưới 999,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA68SXVVN-398618":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA68SXVVN-398619":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA68SXVVN-398620":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA68SXVVN-398621":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ruched High Slit Maxi Skirt Material Girl Ruched High Slit Maxi Skirt 549,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA56YPVSG-513396":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA56YPVSG-513397":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA56YPVSG-513398":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA56YPVSG-513399":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA56YPVSG-513400":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài In Hoa 40% OFF Dorothy Perkins Chân Váy Dài In Hoa 1,399,000 VND GIẢM CÒN 839,000 VND Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA70TGVSG-499502":{"price":"1,399,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA70TGVSG-499503":{"price":"1,399,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA70TGVSG-499504":{"price":"1,399,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA70TGVSG-499505":{"price":"1,399,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA70TGVSG-499506":{"price":"1,399,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Black Jersey Maxi Skirt 29% OFF Dorothy Perkins Black Jersey Maxi Skirt 519,000 VND GIẢM CÒN 369,000 VND Kích cỡ 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA87QWQSG-494168":{"price":"519,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"29%"},"DO016AA87QWQSG-494169":{"price":"519,000","special_price":"369,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Black Jersey Maxi Skirt 19% OFF Dorothy Perkins Black Jersey Maxi Skirt 679,000 VND GIẢM CÒN 549,000 VND Kích cỡ 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA86QWRSG-494170":{"price":"679,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA86QWRSG-494171":{"price":"679,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA86QWRSG-494172":{"price":"679,000","special_price":"549,000","saving_percentage":"19%"}}}

Váy maxi thời trang 2014

Các kiểu váy maxi hay chân váy dài qua gối trước đây được xem là dành cho phụ nữ đứng tuổi. Với sự thay đổi nhanh chóng của thời trang, váy rời dài hay váy dài qua gối vẫn là một item phổ biến và tiện dụng cho các bạn trẻ, thậm chí cho các bạn tuổi teen mà vẫn giữ được nét trẻ trung và sành điệu. Bạn có thể mix chân váy đen dài xẻ bên hông đang hot với áo thun nữgiày cao gót để trông thật sành điệu như một fashionista. Vào mùa đông, một chiếc váy thun dài kết hợp với áo len dài tay và đôi giày bốt cổ cao có thể giúp bạn ấm áp hơn. Những kiểu váy dáng dài tới đầu gối hay gót chân không chỉ đơn thuần mang lại cho các bạn gái vẻ nữ tính mà còn tạo nên phong cách thanh lịch và thời thượng. Ngoài ra cũng có nhiều kiểu váy dài đẹp ấn tượng với họa tiết da báo, kẻ sọc, kẻ caro hay hình khối lạ mắt cho bạn lựa chọn tùy theo sở thích.

Phối váy dài với trang phục phù hợp

Những bạn gái thấp người hay có thân hình đẫy đà có thể chọn lựa những chiếc váy voan dài tới đầu gối hoặc chân váy xòe dài qua gối, đi kèm với những kiểu áo thun nữ đơn giản và giày cao gót để có vẻ ngoài thon gọn hơn. Những bạn gái cá tính có thể kết hợp váy rời dài cùng áo sơ mi nữ denim và áo khoác nữ cho vẻ ngoài thêm nổi bật. Với bộ sưu tập mới nhất các mẫu chân váy xòe dài, váy dài đi biển, chân váy ôm dài, váy chữ A dài của các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Inner Circle, EZRA by ZALORA, Ethophen, bạn sẽ tha hồ lựa chọn cho mình một chiếc váy dài để tạo nên phong cách thời trang thật khác biệt.

Bộ sưu tập chân váy dài tại ZALORA.VN

Thay vì bỏ hàng giờ để tìm kiếm các cửa hàng bán chân váy dài, chỉ cần có chiếc máy tính kết nối internet, bạn đã có thể thỏa thích chọn lựa cho mình những kiểu chân váy dài đẹp từ các nhãn hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước với vài cú click chuột. Nhiều dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt,… cũng được ZALORA.VN – website mua sắm thời trang hàng đầu Việt Nam – cung cấp nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm trực tuyến thú vị nhất. Hãy truy cập ZALORA.VN ngay hôm nay và chọn cho mình những chiếc chân váy dài thời trang bạn nhé!