Mua CHâN VáY DàI: (50 sản phẩm tìm thấy)

 • Chân Váy Xẻ Mango Chân Váy Xẻ 999,000 VND
  Kích cỡ 34 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA16XODVN-372429":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA16XODVN-372430":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA16XODVN-372431":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mesh Insert Pencil Skirt EZRA by ZALORA Mesh Insert Pencil Skirt 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73TVUVN-358538":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73TVUVN-358539":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73TVUVN-358540":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73TVUVN-358541":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài Something Borrowed Chân Váy Dài 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA12DADVN-305315":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA12DADVN-305316":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA12DADVN-305317":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài EZRA by ZALORA Chân Váy Dài 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA74EEBVN-325002":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74EEBVN-325003":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74EEBVN-325004":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74EEBVN-325005":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài EZRA by ZALORA Chân Váy Dài 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA75EEAVN-324998":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75EEAVN-324999":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75EEAVN-325000":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75EEAVN-325001":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Maxi Skirt EZRA by ZALORA Maxi Skirt 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA00RDNVN-351930":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00RDNVN-351931":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00RDNVN-351932":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00RDNVN-351933":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • LINSEY PU PENCIL SKIRT 50% OFF Vero Moda LINSEY PU PENCIL SKIRT 1,299,000 VND GIẢM CÒN 649,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA83NRGVN-271575":{"price":"1,299,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA83NRGVN-271576":{"price":"1,299,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA83NRGVN-271577":{"price":"1,299,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA83NRGVN-271578":{"price":"1,299,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Chân Váy Hoa Trắng Nền Xám Kèm Thắt Lưng Bện Thừng Màu Nâu Izabel London Chân Váy Hoa Trắng Nền Xám Kèm Thắt Lưng Bện Thừng Màu Nâu… 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA77UHEVN-359513":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA77UHEVN-359514":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA77UHEVN-359515":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Dài Xếp Li Tianmu Váy Dài Xếp Li 720,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA73TAOVN-364160":{"price":"720,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ren Dài Tianmu Chân Váy Ren Dài 650,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA28TXNVN-358661":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Maxi Skirt EZRA by ZALORA Maxi Skirt 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA99RDOVN-351934":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA99RDOVN-351935":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA99RDOVN-351936":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA99RDOVN-351937":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lace Midi Skirt EZRA by ZALORA Lace Midi Skirt 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA64MAHVN-340638":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64MAHVN-340639":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64MAHVN-340640":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64MAHVN-340641":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài Eo Co Giãn Tianmu Chân Váy Dài Eo Co Giãn 720,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA19TXWVN-358670":{"price":"720,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Petite Voile Sporty Maxi Skirt New Look Petite Voile Sporty Maxi Skirt 699,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA37JGGVN-335126":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA37JGGVN-335127":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA37JGGVN-335128":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA37JGGVN-335129":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA37JGGVN-335130":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Suông Ôm 26% OFF Inner Circle Váy Bút Chì Suông Ôm 229,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74DKVVN-323228":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"IN976AA74DKVVN-323229":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"},"IN976AA74DKVVN-323230":{"price":"229,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"26%"}}}
 • Chân Váy Xếp Li Tianmu Chân Váy Xếp Li 590,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA01HAKVN-314248":{"price":"590,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Sọc Any Boutique Chân Váy Midi Sọc 315,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN611AA96BGPVN-301032":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN611AA96BGPVN-301033":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Daisy Pencil Skirt 22% OFF Dorothy Perkins Daisy Pencil Skirt 769,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA26QRHSG-493856":{"price":"769,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"22%"},"DO016AA26QRHSG-493857":{"price":"769,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"22%"},"DO016AA26QRHSG-493858":{"price":"769,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"22%"},"DO016AA26QRHSG-493859":{"price":"769,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"22%"},"DO016AA26QRHSG-493860":{"price":"769,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"22%"}}}
 • Chân Váy Dài Phối Khóa 28% OFF Inner Circle Chân Váy Dài Phối Khóa 249,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA53EQKVN-326197":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"IN976AA53EQKVN-326198":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"IN976AA53EQKVN-326199":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Chân Váy Dài Tianmu Chân Váy Dài 320,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA29TXMVN-358660":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ren Dài Tianmu Chân Váy Ren Dài 650,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA27TXOVN-358662":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Boxpleat Midi Skirt EZRA by ZALORA Boxpleat Midi Skirt 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA68MADVN-340622":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA68MADVN-340623":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA68MADVN-340624":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA68MADVN-340625":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Lửng Hoa Ethophen Váy Lửng Hoa 410,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA29LASVN-338835":{"price":"410,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Blue And Stone Diamond Tube Skirt 17% OFF Dorothy Perkins Blue And Stone Diamond Tube Skirt 719,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA27QRGSG-493851":{"price":"719,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"17%"},"DO016AA27QRGSG-493852":{"price":"719,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"17%"},"DO016AA27QRGSG-493853":{"price":"719,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"17%"},"DO016AA27QRGSG-493854":{"price":"719,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"17%"},"DO016AA27QRGSG-493855":{"price":"719,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"17%"}}}
 • Lace Midi Skirt EZRA by ZALORA Lace Midi Skirt 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA63MAIVN-340642":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA63MAIVN-340643":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA63MAIVN-340644":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA63MAIVN-340645":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Dài Hai Lớp Tianmu Váy Dài Hai Lớp 590,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA90JIBVN-335276":{"price":"590,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Lửng Hoa Ethophen Váy Lửng Hoa 410,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA30LARVN-338834":{"price":"410,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài Phối Ren 28% OFF Inner Circle Chân Váy Dài Phối Ren 249,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA51EQMVN-326203":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"IN976AA51EQMVN-326204":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"IN976AA51EQMVN-326205":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Chân Váy Midi 40% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy Midi 329,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA66FTDVN-311594":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA66FTDVN-311595":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA66FTDVN-311596":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA66FTDVN-311597":{"price":"329,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Váy Lửng Hoa Ethophen Váy Lửng Hoa 410,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA32LAPVN-338832":{"price":"410,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Boxpleat Midi Skirt EZRA by ZALORA Boxpleat Midi Skirt 499,000 VND
  Kích cỡ XS M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA67MAEVN-340626":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67MAEVN-340627":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67MAEVN-340628":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67MAEVN-340629":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Lửng 30% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy Lửng 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA64FTFVN-311602":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA64FTFVN-311603":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA64FTFVN-311604":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA64FTFVN-311605":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Chân Váy Dài 20% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy Dài 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA61EIKVN-325454":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA61EIKVN-325455":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA61EIKVN-325456":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA61EIKVN-325457":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy Dài Phối Khóa 32% OFF Inner Circle Chân Váy Dài Phối Khóa 249,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA54EQJVN-326194":{"price":"249,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"32%"},"IN976AA54EQJVN-326195":{"price":"249,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"32%"},"IN976AA54EQJVN-326196":{"price":"249,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"32%"}}}
 • Chân Váy Bút Chì 30% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy Bút Chì 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA66EIFVN-325434":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA66EIFVN-325435":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA66EIFVN-325436":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA66EIFVN-325437":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Chân Váy Dài 29% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy Dài 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA66BHTVN-301150":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA66BHTVN-301151":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA66BHTVN-301152":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA66BHTVN-301153":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Chân Váy Dài EZRA by ZALORA Chân Váy Dài 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA76EDZVN-324994":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76EDZVN-324995":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76EDZVN-324996":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76EDZVN-324997":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xếp Li Tianmu Chân Váy Xếp Li 590,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA99HAMVN-314250":{"price":"590,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Dài Sọc Ngang Kiểu Lưới Tianmu Váy Dài Sọc Ngang Kiểu Lưới 799,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA88GJFVN-329379":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Petite Floral Maxi Skirt Dorothy Perkins Petite Floral Maxi Skirt 1,399,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA70TGVSG-499502":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA70TGVSG-499503":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA70TGVSG-499504":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA70TGVSG-499505":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA70TGVSG-499506":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xếp Li Tianmu Chân Váy Xếp Li 590,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA00HALVN-314249":{"price":"590,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy dài cột nơ 50% OFF The Doll House Váy dài cột nơ 749,000 VND GIẢM CÒN 375,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA90ARLVN-300088":{"price":"749,000","special_price":"375,000","saving_percentage":"50%"},"TH545AA90ARLVN-300087":{"price":"749,000","special_price":"375,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Chân Váy Xếp Li Tianmu Chân Váy Xếp Li 590,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA98HANVN-314251":{"price":"590,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Black Jersey Maxi Skirt Dorothy Perkins Black Jersey Maxi Skirt 519,000 VND
  Kích cỡ 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA87QWQSG-494168":{"price":"519,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA87QWQSG-494169":{"price":"519,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Maxi 40% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy Maxi 399,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA34QGNVN-276656":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA34QGNVN-276657":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA34QGNVN-276658":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA34QGNVN-276659":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Chân Váy Dài Phối Ren 28% OFF Inner Circle Chân Váy Dài Phối Ren 249,000 VND GIẢM CÒN 179,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA52EQLVN-326200":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"IN976AA52EQLVN-326201":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"},"IN976AA52EQLVN-326202":{"price":"249,000","special_price":"179,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Chân Váy Dài 20% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy Dài 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA60EILVN-325458":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA60EILVN-325459":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA60EILVN-325460":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA60EILVN-325461":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy Bút Chì Xẻ Sau 40% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy Bút Chì Xẻ Sau 349,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA74YUBVN-296063":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA74YUBVN-296064":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA74YUBVN-296065":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"}}}

Váy maxi thời trang 2014

Các kiểu váy maxi hay chân váy dài qua gối trước đây được xem là dành cho phụ nữ đứng tuổi. Với sự thay đổi nhanh chóng của thời trang, váy rời dài hay váy dài qua gối vẫn là một item phổ biến và tiện dụng cho các bạn trẻ, thậm chí cho các bạn tuổi teen mà vẫn giữ được nét trẻ trung và sành điệu. Bạn có thể mix chân váy đen dài xẻ bên hông đang hot với áo thun nữgiày cao gót để trông thật sành điệu như một fashionista. Vào mùa đông, một chiếc váy thun dài kết hợp với áo len dài tay và đôi giày bốt cổ cao có thể giúp bạn ấm áp hơn. Những kiểu váy dáng dài tới đầu gối hay gót chân không chỉ đơn thuần mang lại cho các bạn gái vẻ nữ tính mà còn tạo nên phong cách thanh lịch và thời thượng. Ngoài ra cũng có nhiều kiểu váy dài đẹp ấn tượng với họa tiết da báo, kẻ sọc, kẻ caro hay hình khối lạ mắt cho bạn lựa chọn tùy theo sở thích.

Phối váy dài với trang phục phù hợp

Những bạn gái thấp người hay có thân hình đẫy đà có thể chọn lựa những chiếc váy voan dài tới đầu gối hoặc chân váy xòe dài qua gối, đi kèm với những kiểu áo thun nữ đơn giản và giày cao gót để có vẻ ngoài thon gọn hơn. Những bạn gái cá tính có thể kết hợp váy rời dài cùng áo sơ mi nữ denim và áo khoác nữ cho vẻ ngoài thêm nổi bật. Với bộ sưu tập mới nhất các mẫu chân váy xòe dài, váy dài đi biển, chân váy ôm dài, váy chữ A dài của các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Inner Circle, EZRA by ZALORA, Tianmu, Ethophen, bạn sẽ tha hồ lựa chọn cho mình một chiếc váy dài để tạo nên phong cách thời trang thật khác biệt.

Bộ sưu tập chân váy dài tại ZALORA.VN

Thay vì bỏ hàng giờ để tìm kiếm các cửa hàng bán chân váy dài, chỉ cần có chiếc máy tính kết nối internet, bạn đã có thể thỏa thích chọn lựa cho mình những kiểu chân váy dài đẹp từ các nhãn hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước với vài cú click chuột. Nhiều dịch vụ nổi trội như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt,… cũng được ZALORA.VN – website mua sắm thời trang hàng đầu Việt Nam – cung cấp nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm trực tuyến thú vị nhất. Hãy truy cập ZALORA.VN ngay hôm nay và chọn cho mình những chiếc chân váy dài thời trang bạn nhé!