• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  VN (Size Chữ)
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"VN (Size Ch\u1eef)":"XS","EU":"32","International":"XXS","UK":"4","US":"0"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"S","EU":"34","International":"XS","UK":"6","US":"2"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"M","EU":"36","International":"S","UK":"8","US":"4"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"L","EU":"38","International":"M","UK":"10","US":"6"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XL","EU":"40","International":"L","UK":"12","US":"8"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XXL","EU":"42","International":"XXL","UK":"14","US":"10"}],"VN (Size Ch\u1eef)":{"XS":["0"],"S":["1"],"M":["2"],"L":["3"],"XL":["4"],"XXL":["5"]},"EU":{"32":["0"],"34":["1"],"36":["2"],"38":["3"],"40":["4"],"42":["5"]},"International":{"XXS":["0"],"XS":["1"],"S":["2"],"M":["3"],"L":["4"],"XXL":["5"]},"UK":{"4":["0"],"6":["1"],"8":["2"],"10":["3"],"12":["4"],"14":["5"]},"US":{"0":["0"],"2":["1"],"4":["2"],"6":["3"],"8":["4"],"10":["5"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua CHâN VáY DàI: (45 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Chân Váy Dài Phối Ren Inner Circle Chân Váy Dài Phối Ren 339,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA51EQMVN-326203":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA51EQMVN-326204":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA51EQMVN-326205":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Suông Ôm Inner Circle Váy Bút Chì Suông Ôm 289,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74DKVVN-323228":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74DKVVN-323229":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74DKVVN-323230":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài EZRA by ZALORA Chân Váy Dài 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA61EIKVN-325454":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA61EIKVN-325455":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA61EIKVN-325456":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA61EIKVN-325457":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Mullet LA BELLE Chân Váy Mullet 327,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA52ZGLVN-297213":{"price":"327,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Suông Ôm Inner Circle Váy Bút Chì Suông Ôm 289,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA73DKWVN-323231":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73DKWVN-323232":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73DKWVN-323233":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi EZRA by ZALORA Chân Váy Midi 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA67FTCVN-311590":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67FTCVN-311591":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67FTCVN-311592":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67FTCVN-311593":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài Phối Ren Inner Circle Chân Váy Dài Phối Ren 339,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA52EQLVN-326200":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52EQLVN-326201":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52EQLVN-326202":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi EZRA by ZALORA Chân Váy Midi 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA66FTDVN-311594":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66FTDVN-311595":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66FTDVN-311596":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66FTDVN-311597":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài Phối Khóa Inner Circle Chân Váy Dài Phối Khóa 319,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA54EQJVN-326194":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54EQJVN-326195":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54EQJVN-326196":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì EZRA by ZALORA Chân Váy Bút Chì 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA66EIFVN-325434":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66EIFVN-325435":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66EIFVN-325436":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66EIFVN-325437":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì EZRA by ZALORA Chân Váy Bút Chì 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA65EIGVN-325438":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65EIGVN-325439":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65EIGVN-325440":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65EIGVN-325441":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xếp Li Tianmu Chân Váy Xếp Li 529,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA99HAMVN-314250":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài EZRA by ZALORA Chân Váy Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA62EIJVN-325450":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA62EIJVN-325451":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA62EIJVN-325452":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA62EIJVN-325453":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì EZRA by ZALORA Chân Váy Bút Chì 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA67EIEVN-325430":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67EIEVN-325431":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67EIEVN-325432":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67EIEVN-325433":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Xẻ Sau -29 EZRA by ZALORA Chân Váy Bút Chì Xẻ Sau 349,000 VND 249,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA74YUBVN-296063":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA74YUBVN-296064":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA74YUBVN-296065":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Chân Váy Bút Chì -27 Inner Circle Chân Váy Bút Chì 329,000 VND 239,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA95VEYVN-287517":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"IN976AA95VEYVN-287518":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"IN976AA95VEYVN-287519":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Chân Váy Bút Chì Xẻ Sau -14 EZRA by ZALORA Chân Váy Bút Chì Xẻ Sau 349,000 VND 299,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA75YUAVN-296060":{"price":"349,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084AA75YUAVN-296061":{"price":"349,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"14%"},"EZ084AA75YUAVN-296062":{"price":"349,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Váy Chấm Bi Xanh -50 Mezzo Váy Chấm Bi Xanh 350,000 VND 175,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA33JPMVN-262144":{"price":"350,000","special_price":"175,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA33JPMVN-262145":{"price":"350,000","special_price":"175,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA33JPMVN-262146":{"price":"350,000","special_price":"175,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Chân Váy Lửng EZRA by ZALORA Chân Váy Lửng 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA64FTFVN-311602":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64FTFVN-311603":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64FTFVN-311604":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64FTFVN-311605":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xếp Li Tianmu Chân Váy Xếp Li 529,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA00HALVN-314249":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Maxi -40 EZRA by ZALORA Chân Váy Maxi 399,000 VND 239,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA33QGOVN-276660":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA33QGOVN-276661":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA33QGOVN-276662":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA33QGOVN-276663":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Chân Váy Maxi Ánh Đồng -40 EZRA by ZALORA Chân Váy Maxi Ánh Đồng 349,000 VND 209,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA09MXAVN-269253":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA09MXAVN-269254":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA09MXAVN-269255":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA09MXAVN-269256":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Chân Váy Xếp Li Tianmu Chân Váy Xếp Li 529,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA98HANVN-314251":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Lửng EZRA by ZALORA Chân Váy Lửng 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA65FTEVN-311598":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65FTEVN-311599":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65FTEVN-311600":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65FTEVN-311601":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy 277 Sơn Nguyễn Váy 277 158,500 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA87VDK-183510":{"price":"158,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA87VDK-183511":{"price":"158,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA87VDK-183512":{"price":"158,500","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài EZRA by ZALORA Chân Váy Dài 399,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA60EILVN-325458":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA60EILVN-325459":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA60EILVN-325460":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA60EILVN-325461":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Maxi -40 EZRA by ZALORA Chân Váy Maxi 399,000 VND 239,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA35QGMVN-276652":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA35QGMVN-276653":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA35QGMVN-276654":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA35QGMVN-276655":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Chân Váy Xếp Li Tianmu Chân Váy Xếp Li 529,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA01HAKVN-314248":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì -30 EZRA by ZALORA Chân Váy Bút Chì 299,000 VND 209,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA03VAUVN-287076":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA03VAUVN-287077":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA03VAUVN-287078":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Belted Maxi Skirt New Look Belted Maxi Skirt 899,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA40AHVVN-299316":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA40AHVVN-299317":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA40AHVVN-299318":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA40AHVVN-299319":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA40AHVVN-299320":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy 668-1 Sơn Nguyễn Váy 668-1 149,500 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA88VDJ-183507":{"price":"149,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA88VDJ-183508":{"price":"149,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA88VDJ-183509":{"price":"149,500","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sn Side Flounce Skirt The Doll House Sn Side Flounce Skirt 699,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA97HLEVN-257322":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA97HLEVN-257321":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài EZRA by ZALORA Chân Váy Dài 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA66BHTVN-301150":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66BHTVN-301151":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66BHTVN-301152":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66BHTVN-301153":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy lửng xòe rộng Ethophen Váy lửng xòe rộng 400,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA82WGJVN-289829":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài EZRA by ZALORA Chân Váy Dài 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA65BHUVN-301154":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65BHUVN-301155":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65BHUVN-301156":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65BHUVN-301157":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy dài cột nơ The Doll House Váy dài cột nơ 749,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA90ARLVN-300088":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA90ARLVN-300087":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài Phối Bèo Lê Như Chân Váy Dài Phối Bèo 432,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE538AA92IEPVN-258781":{"price":"432,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA92IEPVN-258782":{"price":"432,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA92IEPVN-258783":{"price":"432,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pv Midi Skirt The Doll House Pv Midi Skirt 699,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA19HKIVN-257262":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA19HKIVN-257261":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA19HKIVN-257260":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Maxi -40 EZRA by ZALORA Chân Váy Maxi 399,000 VND 239,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA32QGPVN-276664":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA32QGPVN-276665":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA32QGPVN-276666":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA32QGPVN-276667":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Váy Lụa Mờ 1 Túi Phối Vạt Xéo Elly Váy Lụa Mờ 1 Túi Phối Vạt Xéo… 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EL555AA46KEJVN-263424":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EL555AA46KEJVN-263425":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EL555AA46KEJVN-263426":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài Phối Khóa Inner Circle Chân Váy Dài Phối Khóa 319,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA53EQKVN-326197":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53EQKVN-326198":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53EQKVN-326199":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Kaki Bút Chì Good Morning Chân Váy Kaki Bút Chì 250,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA03OFWVN-272710":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO996AA03OFWVN-273824":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Hoa Văn Charming Lys Chân Váy Hoa Văn 950,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH974AA29EWOVN-252203":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH974AA29EWOVN-252204":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH974AA29EWOVN-252205":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Diễu Năm Ly Milaross Váy Diễu Năm Ly 205,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA55GXKVN-256353":{"price":"205,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA55GXKVN-256354":{"price":"205,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA55GXKVN-256355":{"price":"205,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA55GXKVN-256356":{"price":"205,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì -40 EZRA by ZALORA Chân Váy Bút Chì 349,000 VND 209,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA00TKPVN-283627":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA00TKPVN-283628":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA00TKPVN-283629":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"}}}
Sắp xếp