316 sản phẩm tìm thấy

 • Váy Sọc Xếp Ly Milaross Váy Sọc Xếp Ly 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA16TXVVN-452226":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA16TXVVN-452227":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA16TXVVN-452228":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA16TXVVN-452229":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Hoa Amme Chân Váy Hoa 250,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA80VPNVN-455814":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA80VPNVN-455815":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA80VPNVN-455816":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60UDVVN-452812":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60UDVVN-452813":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60UDVVN-452814":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Lưới Phối Khóa Kéo Something Borrowed Chân Váy Lưới Phối Khóa Kéo 469,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA87KBGVN-431432":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA87KBGVN-431433":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA87KBGVN-431434":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Metallic ZALORA Chân Váy Midi Metallic 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA51PLCVN-443328":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51PLCVN-443329":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51PLCVN-443330":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51PLCVN-443331":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Kim Sa ZALORA Chân Váy Midi Kim Sa 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA73SBMVN-448866":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73SBMVN-448867":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73SBMVN-448868":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73SBMVN-448869":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xẻ Tà Trước Milaross Chân Váy Xẻ Tà Trước 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA11TYAVN-452246":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA11TYAVN-452247":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA11TYAVN-452248":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA11TYAVN-452249":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Công Sở Hai Túi Milaross Váy Công Sở Hai Túi 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA13TXYVN-452238":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA13TXYVN-452239":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA13TXYVN-452240":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA13TXYVN-452241":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Đắp Chéo Something Borrowed Chân Váy Đắp Chéo 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA99LYUVN-435251":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA99LYUVN-435252":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA99LYUVN-435253":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì In Hoa ZALORA Chân Váy Bút Chì In Hoa 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA78BQJVN-414715":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78BQJVN-414716":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78BQJVN-414717":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78BQJVN-414718":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Đắp Chéo Something Borrowed Chân Váy Đắp Chéo 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA00LYTVN-435248":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA00LYTVN-435249":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA00LYTVN-435250":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn Ôm Inner Circle Chân Váy Ngắn Ôm 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA18MVDVN-437048":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA18MVDVN-437049":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA18MVDVN-437050":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xòe Inner Circle Chân Váy Xòe 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA58OGBVN-440616":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA58OGBVN-440617":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA58OGBVN-440618":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xếp Li Phối Voan Inner Circle Chân Váy Xếp Li Phối Voan 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA24MUXVN-437030":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA24MUXVN-437031":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA24MUXVN-437032":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Mini Phối Túi Khóa Kéo New Look Chân Váy Mini Phối Túi Khóa Kéo 829,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA05KXQVN-432973":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA05KXQVN-432974":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA05KXQVN-432975":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA05KXQVN-432976":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA05KXQVN-432977":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61UDUVN-452809":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61UDUVN-452810":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61UDUVN-452811":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xòe Họa Tiết Thiên Nhiên New Look Chân Váy Xòe Họa Tiết Thiên Nhiên 599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA87LCEVN-433415":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA87LCEVN-433416":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA87LCEVN-433417":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA87LCEVN-433418":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA87LCEVN-433419":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bí Xếp Li Pavot Váy Bí Xếp Li 270,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA486AA43LXCVN-435116":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA43LXCVN-435117":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA43LXCVN-435118":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xếp Tà Inner Circle Chân Váy Xếp Tà 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA17MVEVN-437051":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA17MVEVN-437052":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA17MVEVN-437053":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Công Sở Hai Túi Milaross Váy Công Sở Hai Túi 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA15TXWVN-452230":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA15TXWVN-452231":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA15TXWVN-452232":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA15TXWVN-452233":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xếp Tà Inner Circle Chân Váy Xếp Tà 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA16MVFVN-437054":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA16MVFVN-437055":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA16MVFVN-437056":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xòe Da Something Borrowed Chân Váy Xòe Da 349,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA02WORVN-404585":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA02WORVN-404586":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA02WORVN-404587":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy In Hoa Vạt Xếp Ly Something Borrowed Chân Váy In Hoa Vạt Xếp Ly 369,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA33WNMVN-404494":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33WNMVN-404495":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33WNMVN-404496":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xẻ Sau Good Morning Chân Váy Xẻ Sau 150,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA73QSWVN-445635":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA57OGCVN-440619":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57OGCVN-440620":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57OGCVN-440621":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Công Sở Xếp Bèo Milaross Chân Váy Công Sở Xếp Bèo 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA12NKTVN-438483":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA12NKTVN-438484":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA12NKTVN-438485":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Phối Ren Milaross Chân Váy Phối Ren 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA06TYFVN-452266":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA06TYFVN-452267":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA06TYFVN-452268":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA06TYFVN-452269":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ren Something Borrowed Chân Váy Ren 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA81WPMVN-404646":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA81WPMVN-404647":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA81WPMVN-404648":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Họa Tiết African New Look Chân Váy Bút Chì Họa Tiết African 689,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA04KXRVN-432978":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA04KXRVN-432979":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA04KXRVN-432980":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA04KXRVN-432981":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA04KXRVN-432982":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn Xếp Li 20% OFF Inner Circle Chân Váy Ngắn Xếp Li 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA79ZGUVN-409730":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA79ZGUVN-409731":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA79ZGUVN-409732":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy In Họa Tiết Something Borrowed Chân Váy In Họa Tiết 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA43WNCVN-404464":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43WNCVN-404465":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43WNCVN-404466":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Loang Màu Something Borrowed Chân Váy Loang Màu 269,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA86WPHVN-404633":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA86WPHVN-404634":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA86WPHVN-404635":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA37KHAVN-431897":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA37KHAVN-431898":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA37KHAVN-431899":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Phối Quai Và Khóa Trang Trí Something Borrowed Chân Váy Phối Quai Và Khóa Trang Trí 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA69WPYVN-404680":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA69WPYVN-404681":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA69WPYVN-404682":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Phối Quai Đôi CATWALK88 Chân Váy Phối Quai Đôi 1,599,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA37VVISG-659708":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA37VVISG-659709":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA37VVISG-659710":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA37VVISG-659711":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xếp Ly Phối Nơ Milaross Váy Xếp Ly Phối Nơ 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA15NKQVN-438474":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA15NKQVN-438475":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA15NKQVN-438476":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ren Hoa Something Borrowed Chân Váy Ren Hoa 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA82WPLVN-404643":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA82WPLVN-404644":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA82WPLVN-404645":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Ôm Xẻ Trước Đính Nút Pavot Váy Ôm Xẻ Trước Đính Nút 250,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA486AA45LXAVN-435110":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA45LXAVN-435111":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA45LXAVN-435112":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Chân Sở Phối Nơ Milaross Váy Chân Sở Phối Nơ 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA07TYEVN-452262":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA07TYEVN-452263":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA07TYEVN-452264":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA07TYEVN-452265":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xếp Ly Hoa Văn Milaross Váy Xếp Ly Hoa Văn 210,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA22NKJVN-438453":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA22NKJVN-438454":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA22NKJVN-438455":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xẻ Sau Dây Kéo Đồng Vania Chân Váy Xẻ Sau Dây Kéo Đồng 445,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA49KSCVN-432342":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA49KSCVN-432343":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA49KSCVN-432344":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Suông Dài Inner Circle Chân Váy Suông Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA62OFXVN-440604":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62OFXVN-440605":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62OFXVN-440606":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xòe Phối Da 22% OFF Mango Chân Váy Xòe Phối Da 1,299,000 VND GIẢM CÒN 1,009,000 VND Kích cỡ 34 36 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA07ACUVN-411146":{"price":"1,299,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"22%"},"MA215AA07ACUVN-411147":{"price":"1,299,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"22%"},"MA215AA07ACUVN-411148":{"price":"1,299,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"22%"},"MA215AA07ACUVN-411149":{"price":"1,299,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"22%"}}}
 • Chân Váy Vạt Đắp Xéo Something Borrowed Chân Váy Vạt Đắp Xéo 269,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA32WNNVN-404497":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA32WNNVN-404498":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA32WNNVN-404499":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA56OGDVN-440622":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56OGDVN-440623":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56OGDVN-440624":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi PU Something Borrowed Chân Váy Midi PU 549,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA61TCWVN-450815":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA61TCWVN-450816":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Maxi Xẻ Tà Something Borrowed Chân Váy Maxi Xẻ Tà 299,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA01LYSVN-435245":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA01LYSVN-435246":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA01LYSVN-435247":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Suông Dài Inner Circle Chân Váy Suông Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63OFWVN-440601":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63OFWVN-440602":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63OFWVN-440603":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Kim Sa ZALORA Chân Váy Midi Kim Sa 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA72SBNVN-448870":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72SBNVN-448871":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72SBNVN-448872":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72SBNVN-448873":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Sọc Xếp Ly Milaross Váy Sọc Xếp Ly 229,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA17TXUVN-452222":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA17TXUVN-452223":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA17TXUVN-452224":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA17TXUVN-452225":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xếp Li Phối Voan Inner Circle Chân Váy Xếp Li Phối Voan 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA23MUYVN-437033":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23MUYVN-437034":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23MUYVN-437035":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Da 35% OFF Mango Chân Váy Da 999,000 VND GIẢM CÒN 649,000 VND Kích cỡ 36 38 40 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA04ACXVN-411159":{"price":"999,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"35%"},"MA215AA04ACXVN-411160":{"price":"999,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"35%"},"MA215AA04ACXVN-411161":{"price":"999,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"35%"},"MA215AA04ACXVN-411162":{"price":"999,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"35%"},"MA215AA04ACXVN-411163":{"price":"999,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Chân Váy Bút Chì ZALORA Chân Váy Bút Chì 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA75BQMVN-414727":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA75BQMVN-414728":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA75BQMVN-414729":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA75BQMVN-414730":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Trơn Dài CATWALK88 Chân Váy Trơn Dài 1,199,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA36FGPSG-622650":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA36FGPSG-622651":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA36FGPSG-622652":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA36FGPSG-622653":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Phối Nút Tim CATWALK88 Chân Váy Phối Nút Tim 1,199,000 VND
  Kích cỡ 34 36 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA11VWISG-659808":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA11VWISG-659809":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA11VWISG-659810":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA11VWISG-659811":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA11VWISG-659812":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì ZALORA Chân Váy Bút Chì 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA76BQLVN-414723":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76BQLVN-414724":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76BQLVN-414725":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76BQLVN-414726":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy In Họa Tiết Something Borrowed Chân Váy In Họa Tiết 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA44WNBVN-404461":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44WNBVN-404462":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44WNBVN-404463":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Suông Dài Inner Circle Chân Váy Suông Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60OFZVN-440610":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60OFZVN-440611":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60OFZVN-440612":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Phối Quai Và Khóa Trang Trí Something Borrowed Chân Váy Phối Quai Và Khóa Trang Trí 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA68WPZVN-404683":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA68WPZVN-404684":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA68WPZVN-404685":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Suông Dài Inner Circle Chân Váy Suông Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59OGAVN-440613":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59OGAVN-440614":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59OGAVN-440615":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Suông Dài Inner Circle Chân Váy Suông Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61OFYVN-440607":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61OFYVN-440608":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61OFYVN-440609":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xòe ZALORA Váy Xòe 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA08YUDVN-409037":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08YUDVN-409038":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08YUDVN-409039":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08YUDVN-409040":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài Đắp Lệch Inner Circle Chân Váy Dài Đắp Lệch 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA22MUZVN-437036":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA22MUZVN-437037":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA22MUZVN-437038":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Công Sở Hai Túi Milaross Váy Công Sở Hai Túi 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA14TXXVN-452234":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA14TXXVN-452235":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA14TXXVN-452236":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA14TXXVN-452237":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy In Họa Tiết ZALORA Chân Váy In Họa Tiết 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA43ABKVN-410982":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA43ABKVN-410983":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA43ABKVN-410984":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA43ABKVN-410985":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ren Hoa Something Borrowed Chân Váy Ren Hoa 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA80WPNVN-404649":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA80WPNVN-404650":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA80WPNVN-404651":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Ôm Xẻ Trước Đính Nút Pavot Váy Ôm Xẻ Trước Đính Nút 250,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA486AA44LXBVN-435113":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA44LXBVN-435114":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA44LXBVN-435115":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì In Hoa Miss Selfridge Chân Váy Bút Chì In Hoa 1,299,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA92KGDSG-686772":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA92KGDSG-686773":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA92KGDSG-686774":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA92KGDSG-686775":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA92KGDSG-686776":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Vạt Đắp CATWALK88 Chân Váy Vạt Đắp 1,199,000 VND
  Kích cỡ 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA08VWLSG-659822":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA08VWLSG-659823":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA08VWLSG-659824":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA08VWLSG-659825":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy In Họa Tiết ZALORA Chân Váy In Họa Tiết 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA44ABJVN-410978":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA44ABJVN-410979":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA44ABJVN-410980":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA44ABJVN-410981":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy In Hoa 50% OFF Mango Chân Váy In Hoa 999,000 VND GIẢM CÒN 499,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA02XORVN-372487":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA02XORVN-372488":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA02XORVN-372489":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA02XORVN-372490":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Chân Váy Midi Ánh Kim Miss Selfridge Chân Váy Midi Ánh Kim 1,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA90KGFSG-686783":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA90KGFSG-686784":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA90KGFSG-686785":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA90KGFSG-686786":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA90KGFSG-686787":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ánh Kim Something Borrowed Chân Váy Ánh Kim 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA85WLMVN-404388":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA85WLMVN-404389":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA85WLMVN-404390":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Công Sở Xếp Ly Milaross Chân Váy Công Sở Xếp Ly 229,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA09TYCVN-452254":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA09TYCVN-452255":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA09TYCVN-452256":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA09TYCVN-452257":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy PU Khóa Kéo Something Borrowed Chân Váy PU Khóa Kéo 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA01WOSVN-404588":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA01WOSVN-404589":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA01WOSVN-404590":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dệt Hoa Vạt Xếp Ly Something Borrowed Chân Váy Dệt Hoa Vạt Xếp Ly 369,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA34WNLVN-404491":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA34WNLVN-404492":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA34WNLVN-404493":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Peplum Đính Kim Loại CATWALK88 Chân Váy Peplum Đính Kim Loại 949,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA92ADVSG-462635":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA92ADVSG-462636":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA92ADVSG-462637":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA23EZCVN-421575":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23EZCVN-421576":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23EZCVN-421577":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA35KHCVN-431903":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA35KHCVN-431904":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA35KHCVN-431905":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xẻ Tà Trước Milaross Chân Váy Xẻ Tà Trước 229,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA12TXZVN-452242":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA12TXZVN-452243":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA12TXZVN-452244":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA12TXZVN-452245":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Viền Da Something Borrowed Chân Váy Viền Da 369,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA79WPOVN-404652":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA79WPOVN-404653":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA79WPOVN-404654":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Công Sở Xếp Bèo Milaross Chân Váy Công Sở Xếp Bèo 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA13NKSVN-438480":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA13NKSVN-438481":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA13NKSVN-438482":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Phối Bèo 20% OFF ZALORA Chân Váy Midi Phối Bèo 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA81NWOVN-388504":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA81NWOVN-388505":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA81NWOVN-388506":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA81NWOVN-388507":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy Loang Màu Something Borrowed Chân Váy Loang Màu 269,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA87WPGVN-404630":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA87WPGVN-404631":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA87WPGVN-404632":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Giả Da Phối Khóa Something Borrowed Chân Váy Giả Da Phối Khóa 349,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA14WOFVN-404549":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA14WOFVN-404550":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA14WOFVN-404551":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xếp Ly Hoa Văn Milaross Váy Xếp Ly Hoa Văn 210,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA21NKKVN-438456":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA21NKKVN-438457":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA21NKKVN-438458":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xếp Ly Hoa Văn Milaross Váy Xếp Ly Hoa Văn 210,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA20NKLVN-438459":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA20NKLVN-438460":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA20NKLVN-438461":{"price":"210,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Dorothy Perkins Váy Bút Chì 849,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA58RQVSG-650108":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58RQVSG-650109":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58RQVSG-650110":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58RQVSG-650111":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58RQVSG-650112":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Da Something Borrowed Chân Váy Da 369,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA78WPPVN-404655":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA78WPPVN-404656":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA78WPPVN-404657":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi ZALORA Chân Váy Midi 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA78XUJVN-407111":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78XUJVN-407112":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78XUJVN-407113":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78XUJVN-407114":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy In Họa Tiết Caro ZALORA Chân Váy In Họa Tiết Caro 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA50PLDVN-443332":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50PLDVN-443333":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50PLDVN-443334":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50PLDVN-443335":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xòe Hai Tầng ZALORA Váy Xòe Hai Tầng 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA15PDWVN-390958":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15PDWVN-390959":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15PDWVN-390960":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15PDWVN-390961":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xếp Ly Phối Nơ Milaross Váy Xếp Ly Phối Nơ 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA16NKPVN-438471":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA16NKPVN-438472":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA16NKPVN-438473":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Phối Nút Tim CATWALK88 Chân Váy Phối Nút Tim 1,199,000 VND
  Kích cỡ 36 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA10VWJSG-659813":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA10VWJSG-659814":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA10VWJSG-659815":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA10VWJSG-659816":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA10VWJSG-659817":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Áo Và Váy 20% OFF ZALORA Bộ Áo Và Váy 999,000 VND GIẢM CÒN 799,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA74NWVVN-388532":{"price":"999,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA74NWVVN-388533":{"price":"999,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA74NWVVN-388534":{"price":"999,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA74NWVVN-388535":{"price":"999,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy Kiểu DAHLIA Chân Váy Kiểu 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA60NMTVN-438711":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA60NMTVN-438712":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA60NMTVN-438713":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA60NMTVN-438714":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Váy đẹp thời trang 2014

Hầu hết các bạn gái đều sở hữu cho mình ít nhất một chiếc váy đẹp dùng để đi đến công sở, đi tiệc, hay kể cả đi dạo với bạn bè. Các cô gái hay tìm mua váy xinh theo các xu hướng thời trang mới nhất để F5 lại phong cách của mình. Với sự cải tiến của các nhà thiết kế, các mẫu chân váy đẹp rất đa dạng, bao gồm váy xòe, váy liền, váy mullet, váy midi. Váy nữ cũng phong phú trong chất liệu từ voan, ren, thun đến kate và cả chất liệu jeans đang gây gốt. Nếu khéo léo chọn lựa cho mình những mẫu chân váy đẹp phù hợp, bạn có thể che bớt khuyết điểm cho đôi chân và trông sành điệu, thời trang hơn. Các shop váy đẹp cũng ngày càng mọc nhiều lên để đáp ứng nhu cầu mua sắm của phái đẹp.

Phối chân váy với nhiều trang phục khác

Các kiểu chân váy đẹp nhiều tầng và có màu sáng tươi sáng sẽ giúp bạn “ăn gian” thêm chiều cao, còn những chiếc chân váy màu tối sẽ làm người bạn trông thon thả hơn. Những chiếc chân váy Hàn Quốc in hoa với chất liệu voan mỏng và nhẹ sẽ là lựa chọn thích hợp cho các cô nàng nữ tính, có thể phối với áo thun nữ và đi kèm với các phụ kiện thời trang khác như giày cao gót, dây chuyền cá tính. Lưu ý, bạn không nên chọn lựa những chiếc váy thời trang quá dài và tối màu nếu bạn không sở hữu một chiều cao lý tưởng vì sẽ làm bạn trở nên luộm thuộm hơn.

Nhiều bộ sưu tập chân váy đẹp đến từ các thương hiệu nổi tiếng tại ZALORA.VN

Thấu hiểu nhu cầu mua váy đẹp của các cô gái, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập mới nhất các mẫu váy đẹpváy đẹp giá rẻ của các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Alice, CLARA, Casways, EZRA by ZALORA, Inner Circle, The Doll House, Something Borrowed,… Các kiểu chân váy đẹp tại ZALORA.VN có đa dạng các kiểu dáng, chất liệu và màu sắc, chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Đội ngũ chăm sóc khách hàng cũng sẽ sẵn sàng tư vấn cho bạn cách chọn được một chiếc chân váy đẹp. Bên cạnh đó, ZALORA.VN còn cung cấp nhiều dịch vụ nổi bật như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt,… nhằm mang đến cho bạn những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất. Hãy bắt đầu bước vào thế giới thời trang trực tuyến bằng việc mua sắm những chiếc váy nữ đẹp mới cùng ZALORA.VN ngay hôm nay!