Mua CHâN VáY: (596 sản phẩm tìm thấy)

 • Chân Váy Mini 40% OFF Inner Circle Chân Váy Mini 249,000 VND GIẢM CÒN 149,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA01UXMVN-367804":{"price":"249,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"40%"},"IN976AA01UXMVN-367805":{"price":"249,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"40%"},"IN976AA01UXMVN-367806":{"price":"249,000","special_price":"149,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Chân Váy Đuôi Cá Melike Chân Váy Đuôi Cá 269,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME305AA01NRYVN-388076":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA01NRYVN-388077":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA01NRYVN-388078":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Phối Bèo Peplum ZALORA Chân Váy Bút Chì Phối Bèo Peplum 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA72TIHVN-364317":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72TIHVN-364318":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72TIHVN-364319":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72TIHVN-364320":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ren LA BELLE Chân Váy Ren 225,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA64IPVVN-333744":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xòe Xếp Li Vania Chân Váy Xòe Xếp Li 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA73MGOVN-385166":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA73MGOVN-385167":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA73MGOVN-385168":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Da Bút Chì River Island Chân Váy Da Bút Chì 1,669,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA02HWJSG-531879":{"price":"1,669,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA02HWJSG-531880":{"price":"1,669,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA02HWJSG-531881":{"price":"1,669,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA02HWJSG-531882":{"price":"1,669,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA02HWJSG-531883":{"price":"1,669,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ôm In Họa Tiết Something Borrowed Chân Váy Ôm In Họa Tiết 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA61NAGVN-386645":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA61NAGVN-386646":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA61NAGVN-386647":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Midi Ruffle Hem ZALORA Váy Midi Ruffle Hem 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA91UXWVN-367834":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91UXWVN-367835":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91UXWVN-367836":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91UXWVN-367837":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy In Hoa Và Kẻ Sọc Material Girl Chân Váy In Hoa Và Kẻ Sọc 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA59KHOSG-537275":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA59KHOSG-537276":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA59KHOSG-537277":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA59KHOSG-537278":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA59KHOSG-537279":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Midi Ruffle Hem ZALORA Váy Midi Ruffle Hem 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA90UXXVN-367838":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA90UXXVN-367839":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA90UXXVN-367840":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA90UXXVN-367841":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xòe Đen Melike Chân Váy Xòe Đen 389,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME305AA11YWYVN-375413":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA11YWYVN-375414":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA11YWYVN-375415":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mesh Insert Pencil Skirt EZRA by ZALORA Mesh Insert Pencil Skirt 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA13PFAVN-347834":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13PFAVN-347835":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13PFAVN-347836":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13PFAVN-347837":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Nút Trước Inner Circle Chân Váy Nút Trước 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA17YDMVN-373770":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA17YDMVN-373771":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA17YDMVN-373772":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Phối Bèo Peplum ZALORA Chân Váy Bút Chì Phối Bèo Peplum 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA74TIFVN-364309":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74TIFVN-364310":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74TIFVN-364311":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74TIFVN-364312":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Chữ A Bonny Hutt Chân Váy Chữ A 330,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BO182AA96JCXVN-379169":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lace Midi Pencil Skirt EZRA by ZALORA Lace Midi Pencil Skirt 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA75TVSVN-358530":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75TVSVN-358531":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75TVSVN-358532":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75TVSVN-358533":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Chữ A Xếp Ly Sonita Fashion Chân Váy Chữ A Xếp Ly 295,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA90KLTVN-382130":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Kẻ Inner Circle Chân Váy Kẻ 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA83YEUVN-373872":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA83YEUVN-373873":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA83YEUVN-373874":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xòe Inner Circle Váy Xòe 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA92YELVN-373845":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92YELVN-373846":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92YELVN-373847":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn In Hoa Canifa Chân Váy Ngắn In Hoa 309,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA08JVRVN-380727":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA08JVRVN-380728":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA08JVRVN-380729":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Folded Wrap Mini Skirt EZRA by ZALORA Folded Wrap Mini Skirt 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA68NUHVN-344402":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA68NUHVN-344403":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA68NUHVN-344404":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA68NUHVN-344405":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Xẻ Hông Inner Circle Chân Váy Midi Xẻ Hông 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72RATVN-351730":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72RATVN-351731":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72RATVN-351732":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn In Hoa Canifa Chân Váy Ngắn In Hoa 309,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA09JVQVN-380725":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA09JVQVN-380726":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Midi Ruffle Hem ZALORA Váy Midi Ruffle Hem 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA89UXYVN-367842":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA89UXYVN-367843":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA89UXYVN-367844":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA89UXYVN-367845":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Đuôi Cá Melike Chân Váy Đuôi Cá 269,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME305AA02NRXVN-388073":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA02NRXVN-388074":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA02NRXVN-388075":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy In Hoa Mango Chân Váy In Hoa 999,000 VND
  Kích cỡ 34 36 38 40 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA20METVN-385000":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20METVN-385001":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20METVN-385002":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20METVN-385003":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20METVN-385004":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xếp Li Inner Circle Chân Váy Xếp Li 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA20YDJVN-373761":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA20YDJVN-373762":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA20YDJVN-373763":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xòe Mango Chân Váy Xòe 949,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA34XNLVN-372353":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34XNLVN-372354":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34XNLVN-372355":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34XNLVN-372356":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Inner Circle Váy Bút Chì 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA94UXTVN-367825":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA94UXTVN-367826":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA94UXTVN-367827":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Phối Da Mango Chân Váy Phối Da 999,000 VND
  Kích cỡ 34 36 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA92UILVN-366443":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA92UILVN-366444":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA92UILVN-366445":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA92UILVN-366446":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vày Xòe Ngắn Inner Circle Vày Xòe Ngắn 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA94LAZVN-382931":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA94LAZVN-382932":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA94LAZVN-382933":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mesh Insert Pencil Skirt EZRA by ZALORA Mesh Insert Pencil Skirt 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73TVUVN-358538":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73TVUVN-358539":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73TVUVN-358540":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73TVUVN-358541":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xẻ Trước Inner Circle Váy Xẻ Trước 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA01OQCVN-346440":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01OQCVN-346441":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01OQCVN-346442":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jacquard Mini Skirt EZRA by ZALORA Jacquard Mini Skirt 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA97RDQVN-351942":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97RDQVN-351943":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97RDQVN-351944":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97RDQVN-351945":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Phối Lưới River Island Chân Váy Bút Chì Phối Lưới 1,399,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA49YASSG-512288":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA49YASSG-512289":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA49YASSG-512290":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA49YASSG-512291":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA49YASSG-512292":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xòe 37% OFF Inner Circle Chân Váy Xòe 269,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA75QPCVN-350755":{"price":"269,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"37%"},"IN976AA75QPCVN-350756":{"price":"269,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"37%"},"IN976AA75QPCVN-350757":{"price":"269,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"37%"}}}
 • Chân Váy Mini Inner Circle Chân Váy Mini 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA38OJTVN-389403":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA38OJTVN-389404":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA38OJTVN-389405":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài 18% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy Dài 329,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA74EEBVN-325002":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"EZ084AA74EEBVN-325003":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"EZ084AA74EEBVN-325004":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"},"EZ084AA74EEBVN-325005":{"price":"329,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"18%"}}}
 • Aztec Stripe Jacquard Mini New Look Aztec Stripe Jacquard Mini 749,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA36AHZVN-299336":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA36AHZVN-299337":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA36AHZVN-299338":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA36AHZVN-299339":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA36AHZVN-299340":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Mini Inner Circle Chân Váy Mini 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA02UXLVN-367801":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02UXLVN-367802":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02UXLVN-367803":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Sọc Ngang Good Morning Chân Váy Sọc Ngang 250,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA92YPZVN-374756":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO996AA92YPZVN-374757":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xòe 37% OFF Inner Circle Chân Váy Xòe 269,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74QPDVN-350758":{"price":"269,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"37%"},"IN976AA74QPDVN-350759":{"price":"269,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"37%"},"IN976AA74QPDVN-350760":{"price":"269,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"37%"}}}
 • A-Line Skirt EZRA by ZALORA A-Line Skirt 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA15PEYVN-347826":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15PEYVN-347827":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15PEYVN-347828":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15PEYVN-347829":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn In Hoa Canifa Chân Váy Ngắn In Hoa 309,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA10JVPVN-380723":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA10JVPVN-380724":{"price":"309,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jacquard Mini Skirt EZRA by ZALORA Jacquard Mini Skirt 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA95RDSVN-351950":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95RDSVN-351951":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95RDSVN-351952":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95RDSVN-351953":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài Something Borrowed Chân Váy Dài 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA12DADVN-305315":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA12DADVN-305316":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA12DADVN-305317":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lace Midi Pencil Skirt EZRA by ZALORA Lace Midi Pencil Skirt 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA76TVRVN-358526":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76TVRVN-358527":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76TVRVN-358528":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76TVRVN-358529":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • CURVE HEM MINI SKIRT 49% OFF EZRA by ZALORA CURVE HEM MINI SKIRT 329,000 VND GIẢM CÒN 169,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA04DFVVN-322739":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA04DFVVN-322740":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA04DFVVN-322741":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA04DFVVN-322742":{"price":"329,000","special_price":"169,000","saving_percentage":"49%"}}}

Váy đẹp thời trang 2014

Hầu hết các bạn gái đều sở hữu cho mình ít nhất một chiếc váy đẹp dùng để đi đến công sở, đi tiệc, hay kể cả đi dạo với bạn bè. Các cô gái hay tìm mua váy xinh theo các xu hướng thời trang mới nhất để F5 lại phong cách của mình. Với sự cải tiến của các nhà thiết kế, các mẫu chân váy đẹp rất đa dạng, bao gồm váy xòe, váy liền, váy mullet, váy midi. Váy nữ cũng phong phú trong chất liệu từ voan, ren, thun đến kate và cả chất liệu jeans đang gây gốt. Nếu khéo léo chọn lựa cho mình những mẫu chân váy đẹp phù hợp, bạn có thể che bớt khuyết điểm cho đôi chân và trông sành điệu, thời trang hơn. Các shop váy đẹp cũng ngày càng mọc nhiều lên để đáp ứng nhu cầu mua sắm của phái đẹp.

Phối chân váy với nhiều trang phục khác

Các kiểu chân váy đẹp nhiều tầng và có màu sáng tươi sáng sẽ giúp bạn “ăn gian” thêm chiều cao, còn những chiếc chân váy màu tối sẽ làm người bạn trông thon thả hơn. Những chiếc chân váy Hàn Quốc in hoa với chất liệu voan mỏng và nhẹ sẽ là lựa chọn thích hợp cho các cô nàng nữ tính, có thể phối với áo thun nữ và đi kèm với các phụ kiện thời trang khác như giày cao gót, dây chuyền cá tính. Lưu ý, bạn không nên chọn lựa những chiếc váy thời trang quá dài và tối màu nếu bạn không sở hữu một chiều cao lý tưởng vì sẽ làm bạn trở nên luộm thuộm hơn.

Nhiều bộ sưu tập chân váy đẹp đến từ các thương hiệu nổi tiếng tại ZALORA.VN

Thấu hiểu nhu cầu mua váy đẹp của các cô gái, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập mới nhất các mẫu váy đẹpváy đẹp giá rẻ của các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Alice, CLARA, Casways, EZRA by ZALORA, Inner Circle, The Doll House, Something Borrowed,… Các kiểu chân váy đẹp tại ZALORA.VN có đa dạng các kiểu dáng, chất liệu và màu sắc, chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Đội ngũ chăm sóc khách hàng cũng sẽ sẵn sàng tư vấn cho bạn cách chọn được một chiếc chân váy đẹp. Bên cạnh đó, ZALORA.VN còn cung cấp nhiều dịch vụ nổi bật như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt,… nhằm mang đến cho bạn những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất. Hãy bắt đầu bước vào thế giới thời trang trực tuyến bằng việc mua sắm những chiếc váy nữ đẹp mới cùng ZALORA.VN ngay hôm nay!