Mua CHâN VáY: (351 sản phẩm tìm thấy)

 • Chân váy Midi Inner Circle Chân váy Midi 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA71WXOVN-405346":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71WXOVN-405347":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71WXOVN-405348":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi In Hoa Dorothy Perkins Chân Váy Midi In Hoa 1,099,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA32TQXSG-557292":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA32TQXSG-557293":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA32TQXSG-557294":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA32TQXSG-557295":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA32TQXSG-557296":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn Xếp Li Inner Circle Chân Váy Ngắn Xếp Li 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA81ZGSVN-409724":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA81ZGSVN-409725":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA81ZGSVN-409726":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Chéo Inner Circle Chân Váy Chéo 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64ZHJVN-409775":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64ZHJVN-409776":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64ZHJVN-409777":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn Xếp Li Inner Circle Chân Váy Ngắn Xếp Li 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA80ZGTVN-409727":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80ZGTVN-409728":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80ZGTVN-409729":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn Họa Tiết ZALORA Chân Váy Ngắn Họa Tiết 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA14RJPVN-395886":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA14RJPVN-395887":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA14RJPVN-395888":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA14RJPVN-395889":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân váy Midi Inner Circle Chân váy Midi 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72WXNVN-405343":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72WXNVN-405344":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72WXNVN-405345":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Đuôi Cá Inner Circle Váy Đuôi Cá 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA26SNXVN-397942":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA26SNXVN-397943":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xòe Hai Tầng ZALORA Váy Xòe Hai Tầng 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA16PDVVN-390954":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16PDVVN-390955":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16PDVVN-390956":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16PDVVN-390957":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xòe Loire Chân Váy Xòe 500,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA57XJQVN-406304":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA57XJQVN-406305":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Họa Tiết Hoa Hồng Dorothy Perkins Chân Váy Bút Chì Họa Tiết Hoa Hồng 599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA34TQVSG-557282":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA34TQVSG-557283":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA34TQVSG-557284":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA34TQVSG-557285":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA34TQVSG-557286":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Loire Chân Váy 600,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA59XJOVN-406300":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA59XJOVN-406301":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dài Izabel London Đầm Dài 899,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA20XLBVN-406396":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA20XLBVN-406397":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA20XLBVN-406398":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA20XLBVN-406399":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Chéo Inner Circle Chân Váy Chéo 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA66ZHHVN-409769":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66ZHHVN-409770":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66ZHHVN-409771":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA97XEGVN-405840":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97XEGVN-405841":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97XEGVN-405842":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Khóa Kéo ZALORA Chân Váy Bút Chì Khóa Kéo 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA51PZOVN-392912":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51PZOVN-392913":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51PZOVN-392914":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51PZOVN-392915":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy nữ Ninomaxx Váy nữ 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA61AMGVN-412014":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA61AMGVN-412015":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA61AMGVN-412016":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA61AMGVN-412017":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ren Amme Chân Váy Ren 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA44XNZVN-406600":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA44XNZVN-406601":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA44XNZVN-406602":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Áo Và Váy ZALORA Bộ Áo Và Váy 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA74NWVVN-388532":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74NWVVN-388533":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74NWVVN-388534":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74NWVVN-388535":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xòe Mango Chân Váy Xòe 999,000 VND
  Kích cỡ XS M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA80SXJVN-413312":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA80SXJVN-398569":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA80SXJVN-398570":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA80SXJVN-398571":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xòe Hai Tầng ZALORA Váy Xòe Hai Tầng 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA14PDXVN-390962":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA14PDXVN-390963":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA14PDXVN-390964":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA14PDXVN-390965":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ren Amme Chân Váy Ren 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA45XNYVN-406597":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA45XNYVN-406598":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA45XNYVN-406599":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Khóa Kéo ZALORA Chân Váy Bút Chì Khóa Kéo 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA49PZQVN-392920":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49PZQVN-392921":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49PZQVN-392922":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49PZQVN-392923":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xòe Hai Tầng ZALORA Váy Xòe Hai Tầng 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA15PDWVN-390958":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15PDWVN-390959":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15PDWVN-390960":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15PDWVN-390961":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Khóa Kéo ZALORA Chân Váy Bút Chì Khóa Kéo 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA50PZPVN-392916":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50PZPVN-392917":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50PZPVN-392918":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50PZPVN-392919":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Phối Bèo ZALORA Chân Váy Midi Phối Bèo 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA79NWQVN-388512":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79NWQVN-388513":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79NWQVN-388514":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79NWQVN-388515":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ren Amme Chân Váy Ren 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA43XOAVN-406603":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA43XOAVN-406604":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA43XOAVN-406605":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xòe Kéo Sau Inner Circle Váy Xòe Kéo Sau 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA27SNWVN-397939":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27SNWVN-397940":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27SNWVN-397941":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ánh Kim River Island Chân Váy Ánh Kim 1,299,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA48PEXSG-547846":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48PEXSG-547847":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48PEXSG-547848":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48PEXSG-547849":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48PEXSG-547850":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Inner Circle Váy Bút Chì 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA22SOBVN-397951":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA22SOBVN-397952":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA22SOBVN-397953":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Phối Bèo ZALORA Chân Váy Midi Phối Bèo 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA81NWOVN-388504":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA81NWOVN-388505":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA81NWOVN-388506":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA81NWOVN-388507":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Áo Và Váy ZALORA Bộ Áo Và Váy 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA72NWXVN-388540":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72NWXVN-388541":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72NWXVN-388542":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72NWXVN-388543":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Phối Nút ZALORA Chân Váy Phối Nút 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA82NWNVN-388500":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA82NWNVN-388501":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA82NWNVN-388502":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA82NWNVN-388503":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Đục Lỗ Izabel London Chân Váy Đục Lỗ 1,199,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA92XMDVN-406507":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA92XMDVN-406508":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA92XMDVN-406509":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA92XMDVN-406510":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ôm Hoa Văn DIEU ANH Chân Váy Ôm Hoa Văn 939,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DI097AA82SLTVN-397848":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DI097AA82SLTVN-397849":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DI097AA82SLTVN-397850":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xòe Kéo Sau Inner Circle Váy Xòe Kéo Sau 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA28SNVVN-397936":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28SNVVN-397937":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28SNVVN-397938":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Đuôi Cá Inner Circle Váy Đuôi Cá 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA25SNYVN-397944":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA25SNYVN-397945":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ôm Jersey ZALORA Chân Váy Ôm Jersey 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA84NWLVN-388492":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84NWLVN-388493":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84NWLVN-388494":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84NWLVN-388495":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Xòe Something Borrowed Chân Váy Midi Xòe 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA40NYDVN-388673":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40NYDVN-388674":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40NYDVN-388675":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Xòe Something Borrowed Chân Váy Midi Xòe 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA41NYCVN-388670":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41NYCVN-388671":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41NYCVN-388672":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Inner Circle Váy Bút Chì 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA23SOAVN-397948":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23SOAVN-397949":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23SOAVN-397950":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Hoa Loire Chân Váy Hoa 650,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA60XJNVN-406298":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA60XJNVN-406299":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA95XEIVN-405846":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA95XEIVN-405847":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA95XEIVN-405848":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi Phối Bèo ZALORA Chân Váy Midi Phối Bèo 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA78NWRVN-388516":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78NWRVN-388517":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78NWRVN-388518":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78NWRVN-388519":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xòe Xếp Ly DIEU ANH Váy Xòe Xếp Ly 959,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DI097AA80SLVVN-397854":{"price":"959,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DI097AA80SLVVN-397855":{"price":"959,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DI097AA80SLVVN-397856":{"price":"959,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Tùng Xòe Inner Circle Váy Tùng Xòe 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA40NUHVN-388342":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40NUHVN-388343":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40NUHVN-388344":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA96XEHVN-405843":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96XEHVN-405844":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96XEHVN-405845":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Áo Và Váy ZALORA Bộ Áo Và Váy 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA73NWWVN-388536":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73NWWVN-388537":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73NWWVN-388538":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73NWWVN-388539":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi ZALORA Chân Váy Midi 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA76NWTVN-388524":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76NWTVN-388525":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76NWTVN-388526":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76NWTVN-388527":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xòe Xếp Li Vania Chân Váy Xòe Xếp Li 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA07AZWVN-413338":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA07AZWVN-413339":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA07AZWVN-413340":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Đen Phối Túi Loire Chân Váy Đen Phối Túi 590,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA61XJMVN-406296":{"price":"590,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA61XJMVN-406297":{"price":"590,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xếp Li 29% OFF Inner Circle Chân Váy Xếp Li 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA36TDZVN-357082":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA36TDZVN-357083":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA36TDZVN-357084":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Chân Váy Ngắn Xòe 30% OFF Inner Circle Chân Váy Ngắn Xòe 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA73TZQVN-358754":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA73TZQVN-358755":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA73TZQVN-358756":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Chân Váy Bút Chì Dorothy Perkins Chân Váy Bút Chì 599,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA33TQWSG-557287":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA33TQWSG-557288":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA33TQWSG-557289":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA33TQWSG-557290":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA33TQWSG-557291":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Chéo Inner Circle Chân Váy Chéo 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA65ZHIVN-409772":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA65ZHIVN-409773":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA65ZHIVN-409774":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xòe Dorothy Perkins Chân Váy Xòe 549,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA31TQYSG-557297":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA31TQYSG-557298":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA31TQYSG-557299":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA31TQYSG-557300":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA31TQYSG-557301":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Maxi Kèm Thắt Lưng New Look Chân Váy Maxi Kèm Thắt Lưng 829,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA81RHAVN-395615":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA81RHAVN-395616":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA81RHAVN-395617":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA81RHAVN-395618":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA81RHAVN-395619":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xếp Li Giữa Inner Circle Váy Xếp Li Giữa 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA20SODVN-397957":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA20SODVN-397958":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA20SODVN-397959":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Phối Ren 20% OFF EZRA by ZALORA Váy Bút Chì Phối Ren 499,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA75TVSVN-358530":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA75TVSVN-358531":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA75TVSVN-358532":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA75TVSVN-358533":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy Bút Chì River Island Chân Váy Bút Chì 1,799,000 VND
  Kích cỡ 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA54DHXSG-618009":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA54DHXSG-618010":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA54DHXSG-618011":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA54DHXSG-618012":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA54DHXSG-618013":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Vạt Xéo ZALORA Chân Váy Bút Chì Vạt Xéo 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA92JGXVN-379514":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA92JGXVN-379515":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA92JGXVN-379516":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA92JGXVN-379517":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Mini 30% OFF Inner Circle Chân Váy Mini 269,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA65QPMVN-350784":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA65QPMVN-350785":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA65QPMVN-350786":{"price":"269,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Chân Váy Ôm Họa Tiết Izabel London Chân Váy Ôm Họa Tiết 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA12QQLVN-394304":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA12QQLVN-394305":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA12QQLVN-394306":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA12QQLVN-394307":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Midi Ruffle Hem ZALORA Váy Midi Ruffle Hem 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA91UXWVN-367834":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91UXWVN-367835":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91UXWVN-367836":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91UXWVN-367837":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Ngắn Cách Điệu ZALORA Váy Ngắn Cách Điệu 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA70YJDVN-374173":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70YJDVN-374174":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70YJDVN-374175":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70YJDVN-374176":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Lưng Thun Xẻ Sau 29% OFF Inner Circle Chân Váy Lưng Thun Xẻ Sau 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA62QPPVN-350793":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA62QPPVN-350794":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA62QPPVN-350795":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Váy Xèo Phối Lưới 20% OFF EZRA by ZALORA Váy Xèo Phối Lưới 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA78TVPVN-358518":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA78TVPVN-358519":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA78TVPVN-358520":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA78TVPVN-358521":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Shorts Phối Lưới Mango Quần Shorts Phối Lưới 999,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA68SXVVN-398618":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA68SXVVN-398619":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA68SXVVN-398620":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA68SXVVN-398621":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xếp Li Giữa Inner Circle Váy Xếp Li Giữa 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA21SOCVN-397954":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA21SOCVN-397955":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA21SOCVN-397956":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Có Túi 24% OFF Inner Circle Chân Váy Có Túi 329,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64TZZVN-358781":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA64TZZVN-358782":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"},"IN976AA64TZZVN-358783":{"price":"329,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"24%"}}}
 • Váy Midi Ruffle Hem ZALORA Váy Midi Ruffle Hem 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA90UXXVN-367838":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA90UXXVN-367839":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA90UXXVN-367840":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA90UXXVN-367841":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Vạt Xéo ZALORA Chân Váy Bút Chì Vạt Xéo 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA93JGWVN-379510":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93JGWVN-379511":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93JGWVN-379512":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93JGWVN-379513":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Tùng Xòe Inner Circle Váy Tùng Xòe 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA39NUIVN-388345":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39NUIVN-388346":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39NUIVN-388347":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xòe Inner Circle Váy Xòe 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA92YELVN-373845":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92YELVN-373846":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92YELVN-373847":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ponte Pencil Skirt Mango Ponte Pencil Skirt 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA83UBCVN-365653":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83UBCVN-365654":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83UBCVN-365655":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83UBCVN-365656":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA83UBCVN-365657":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xòe Xéo Vania Chân Váy Xòe Xéo 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA75MGMVN-385162":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA75MGMVN-385163":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Ôm Ngắn Xếp Ly Giả Trước DIEU ANH Váy Ôm Ngắn Xếp Ly Giả Trước 789,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DI097AA81SLUVN-397851":{"price":"789,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DI097AA81SLUVN-397852":{"price":"789,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DI097AA81SLUVN-397853":{"price":"789,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Ôm 20% OFF EZRA by ZALORA Váy Ôm 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA96RDRVN-351946":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA96RDRVN-351947":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA96RDRVN-351948":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA96RDRVN-351949":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy Nút Trước Inner Circle Chân Váy Nút Trước 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA17YDMVN-373770":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA17YDMVN-373771":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA17YDMVN-373772":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xếp Li Inner Circle Chân Váy Xếp Li 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA20YDJVN-373761":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA20YDJVN-373762":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA20YDJVN-373763":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Tiên Cá 20% OFF Inner Circle Chân Váy Tiên Cá 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA09UXEVN-367780":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA09UXEVN-367781":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA09UXEVN-367782":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy In Hoa 20% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy In Hoa 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA83UDCVN-359112":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA83UDCVN-359113":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA83UDCVN-359114":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA83UDCVN-359115":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Váy ngắn Phối Túi Trước 30% OFF Inner Circle Váy ngắn Phối Túi Trước 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA98OQFVN-346449":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA98OQFVN-346450":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA98OQFVN-346451":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Chân Váy Phối Sọc Trắng Đen ZALORA Chân Váy Phối Sọc Trắng Đen 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA95JGUVN-379502":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95JGUVN-379503":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95JGUVN-379504":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95JGUVN-379505":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Phối Lưới 20% OFF EZRA by ZALORA Váy Bút Chì Phối Lưới 549,000 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73TVUVN-358538":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA73TVUVN-358539":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA73TVUVN-358540":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA73TVUVN-358541":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Váy Ôm 20% OFF EZRA by ZALORA Váy Ôm 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA98RDPVN-351938":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA98RDPVN-351939":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA98RDPVN-351940":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA98RDPVN-351941":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Chân Váy Ôm In Họa Tiết Something Borrowed Chân Váy Ôm In Họa Tiết 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA61NAGVN-386645":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA61NAGVN-386646":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA61NAGVN-386647":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Lụa Dệt Lola Skye Chân Váy Lụa Dệt 1,349,000 VND
  Kích cỡ 8 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA95RGMVN-395545":{"price":"1,349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA95RGMVN-395546":{"price":"1,349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA95RGMVN-395547":{"price":"1,349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA95RGMVN-395548":{"price":"1,349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA95RGMVN-395549":{"price":"1,349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xòe Ngắn Inner Circle Váy Xòe Ngắn 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA70SSZVN-363987":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA70SSZVN-363988":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA70SSZVN-363989":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Mini Inner Circle Chân Váy Mini 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA38OJTVN-389403":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA38OJTVN-389404":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA38OJTVN-389405":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Đắp Chéo 30% OFF Inner Circle Váy Đắp Chéo 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA77SSSVN-363966":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA77SSSVN-363967":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA77SSSVN-363968":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Chân Váy Bút Chì Vạt Xéo ZALORA Chân Váy Bút Chì Vạt Xéo 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA91JGYVN-379518":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91JGYVN-379519":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91JGYVN-379520":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91JGYVN-379521":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xòe 29% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy Xòe 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA71NUEVN-344390":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA71NUEVN-344391":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA71NUEVN-344392":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA71NUEVN-344393":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Váy Ngắn Xếp Li Inner Circle Váy Ngắn Xếp Li 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA29SNUVN-397933":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA29SNUVN-397934":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA29SNUVN-397935":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Phối Túi 29% OFF Inner Circle Chân Váy Phối Túi 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63QPOVN-350790":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA63QPOVN-350791":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA63QPOVN-350792":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Chân Váy Đuôi Cá Melike Chân Váy Đuôi Cá 269,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME305AA99NSAVN-388082":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME305AA99NSAVN-388083":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Váy đẹp thời trang 2014

Hầu hết các bạn gái đều sở hữu cho mình ít nhất một chiếc váy đẹp dùng để đi đến công sở, đi tiệc, hay kể cả đi dạo với bạn bè. Các cô gái hay tìm mua váy xinh theo các xu hướng thời trang mới nhất để F5 lại phong cách của mình. Với sự cải tiến của các nhà thiết kế, các mẫu chân váy đẹp rất đa dạng, bao gồm váy xòe, váy liền, váy mullet, váy midi. Váy nữ cũng phong phú trong chất liệu từ voan, ren, thun đến kate và cả chất liệu jeans đang gây gốt. Nếu khéo léo chọn lựa cho mình những mẫu chân váy đẹp phù hợp, bạn có thể che bớt khuyết điểm cho đôi chân và trông sành điệu, thời trang hơn. Các shop váy đẹp cũng ngày càng mọc nhiều lên để đáp ứng nhu cầu mua sắm của phái đẹp.

Phối chân váy với nhiều trang phục khác

Các kiểu chân váy đẹp nhiều tầng và có màu sáng tươi sáng sẽ giúp bạn “ăn gian” thêm chiều cao, còn những chiếc chân váy màu tối sẽ làm người bạn trông thon thả hơn. Những chiếc chân váy Hàn Quốc in hoa với chất liệu voan mỏng và nhẹ sẽ là lựa chọn thích hợp cho các cô nàng nữ tính, có thể phối với áo thun nữ và đi kèm với các phụ kiện thời trang khác như giày cao gót, dây chuyền cá tính. Lưu ý, bạn không nên chọn lựa những chiếc váy thời trang quá dài và tối màu nếu bạn không sở hữu một chiều cao lý tưởng vì sẽ làm bạn trở nên luộm thuộm hơn.

Nhiều bộ sưu tập chân váy đẹp đến từ các thương hiệu nổi tiếng tại ZALORA.VN

Thấu hiểu nhu cầu mua váy đẹp của các cô gái, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập mới nhất các mẫu váy đẹpváy đẹp giá rẻ của các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Alice, CLARA, Casways, EZRA by ZALORA, Inner Circle, The Doll House, Something Borrowed,… Các kiểu chân váy đẹp tại ZALORA.VN có đa dạng các kiểu dáng, chất liệu và màu sắc, chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Đội ngũ chăm sóc khách hàng cũng sẽ sẵn sàng tư vấn cho bạn cách chọn được một chiếc chân váy đẹp. Bên cạnh đó, ZALORA.VN còn cung cấp nhiều dịch vụ nổi bật như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt,… nhằm mang đến cho bạn những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất. Hãy bắt đầu bước vào thế giới thời trang trực tuyến bằng việc mua sắm những chiếc váy nữ đẹp mới cùng ZALORA.VN ngay hôm nay!