393 sản phẩm tìm thấy

 • Chân Váy Da Mango Chân Váy Da 999,000 VND
  Kích cỡ 34 36 38 40 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA04ACXVN-411159":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA04ACXVN-411160":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA04ACXVN-411161":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA04ACXVN-411162":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA04ACXVN-411163":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA35KHCVN-431903":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA35KHCVN-431904":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA35KHCVN-431905":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Kiểu Inner Circle Chân Váy Kiểu 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA54IARVN-427934":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54IARVN-427935":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54IARVN-427936":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA23EZCVN-421575":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23EZCVN-421576":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23EZCVN-421577":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bí Xếp Li Pavot Váy Bí Xếp Li 270,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA486AA43LXCVN-435116":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA43LXCVN-435117":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA43LXCVN-435118":{"price":"270,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Phối Màu Canifa Chân Váy Phối Màu 199,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA13HYKVN-427709":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA13HYKVN-427710":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Phối Quai Và Khóa Trang Trí Something Borrowed Chân Váy Phối Quai Và Khóa Trang Trí 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA68WPZVN-404683":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA68WPZVN-404684":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA68WPZVN-404685":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xòe Inner Circle Chân Váy Xòe 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA58OGBVN-440616":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA58OGBVN-440617":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA58OGBVN-440618":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy In Họa Tiết ZALORA Chân Váy In Họa Tiết 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA44ABJVN-410978":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA44ABJVN-410979":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA44ABJVN-410980":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA44ABJVN-410981":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA34KHDVN-431906":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34KHDVN-431907":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34KHDVN-431908":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Ôm Xẻ Trước Đính Nút Pavot Váy Ôm Xẻ Trước Đính Nút 250,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA486AA44LXBVN-435113":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA44LXBVN-435114":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA44LXBVN-435115":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Vạt Đắp Xéo Something Borrowed Chân Váy Vạt Đắp Xéo 269,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA32WNNVN-404497":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA32WNNVN-404498":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA32WNNVN-404499":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy In Họa Tiết Something Borrowed Chân Váy In Họa Tiết 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA44WNBVN-404461":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44WNBVN-404462":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44WNBVN-404463":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì In Hoa ZALORA Chân Váy Bút Chì In Hoa 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA78BQJVN-414715":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78BQJVN-414716":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78BQJVN-414717":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78BQJVN-414718":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Da Something Borrowed Chân Váy Da 369,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA78WPPVN-404655":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA78WPPVN-404656":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA78WPPVN-404657":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy PU Khóa Kéo Something Borrowed Chân Váy PU Khóa Kéo 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA01WOSVN-404588":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA01WOSVN-404589":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA01WOSVN-404590":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ôm Có Túi Vania Chân Váy Ôm Có Túi 425,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA47KSEVN-432347":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA47KSEVN-432348":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA47KSEVN-432349":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Kiểu DAHLIA Chân Váy Kiểu 299,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA60NMTVN-438711":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA60NMTVN-438712":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA60NMTVN-438713":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA60NMTVN-438714":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ren Hoa Something Borrowed Chân Váy Ren Hoa 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA80WPNVN-404649":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA80WPNVN-404650":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA80WPNVN-404651":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Miss Selfridge Chân Váy Bút Chì 899,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA41XHQSG-663039":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA41XHQSG-663040":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA41XHQSG-663041":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA41XHQSG-663042":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Giả Da Phối Khóa Something Borrowed Chân Váy Giả Da Phối Khóa 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA14WOFVN-404549":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA14WOFVN-404550":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA14WOFVN-404551":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Ánh Kim Loại Bạc Miss Selfridge Chân Váy Bút Chì Ánh Kim Loại Bạc 1,099,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA39XHSSG-663048":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA39XHSSG-663049":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA39XHSSG-663050":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA39XHSSG-663051":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA39XHSSG-663052":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ánh Kim Something Borrowed Chân Váy Ánh Kim 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA84WLNVN-404391":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA84WLNVN-404392":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA84WLNVN-404393":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Công Sở Xếp Bèo Milaross Chân Váy Công Sở Xếp Bèo 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA13NKSVN-438480":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA13NKSVN-438481":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA13NKSVN-438482":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Loang Màu Something Borrowed Chân Váy Loang Màu 269,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA86WPHVN-404633":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA86WPHVN-404634":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA86WPHVN-404635":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ôm In Họa Tiết Mango Chân Váy Ôm In Họa Tiết 1,299,000 VND
  Kích cỡ 34 36 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA06ACVVN-411150":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA06ACVVN-411151":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA06ACVVN-411152":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA06ACVVN-411153":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xòe Phối Da Mango Chân Váy Xòe Phối Da 1,299,000 VND
  Kích cỡ 36 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA07ACUVN-411146":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA07ACUVN-411147":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA07ACUVN-411148":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA07ACUVN-411149":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Da Hoa Nhí Loire Chân Váy Da Hoa Nhí 550,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA79GBSVN-424017":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA79GBSVN-424018":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì In Hoa Miss Selfridge Chân Váy Bút Chì In Hoa 949,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA40XHRSG-663043":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA40XHRSG-663044":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA40XHRSG-663045":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA40XHRSG-663046":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA40XHRSG-663047":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Kiểu Inner Circle Chân Váy Kiểu 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA55IAQVN-427931":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55IAQVN-427932":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55IAQVN-427933":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Loang Màu Something Borrowed Chân Váy Loang Màu 269,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA87WPGVN-404630":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA87WPGVN-404631":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA87WPGVN-404632":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy In Hoa Vạt Xếp Ly Something Borrowed Chân Váy In Hoa Vạt Xếp Ly 369,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA33WNMVN-404494":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33WNMVN-404495":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33WNMVN-404496":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Inner Circle Chân Váy Bút Chì 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA37KHAVN-431897":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA37KHAVN-431898":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA37KHAVN-431899":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Công Sở Xếp Bèo Milaross Chân Váy Công Sở Xếp Bèo 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA12NKTVN-438483":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA12NKTVN-438484":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA12NKTVN-438485":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy In Họa Tiết ZALORA Chân Váy In Họa Tiết 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA43ABKVN-410982":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA43ABKVN-410983":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA43ABKVN-410984":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA43ABKVN-410985":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ren Hoa Something Borrowed Chân Váy Ren Hoa 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA82WPLVN-404643":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA82WPLVN-404644":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA82WPLVN-404645":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xếp Ly Phối Nơ Milaross Váy Xếp Ly Phối Nơ 229,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA15NKQVN-438474":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA15NKQVN-438475":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA15NKQVN-438476":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Cắt Laser Loire Chân Váy Cắt Laser 650,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA75GBWVN-424025":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA75GBWVN-424026":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Hến Boutique Chân Váy Bút Chì 395,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE124AA73NXUVN-439782":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA73NXUVN-439783":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA73NXUVN-439784":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xếp Ly Phối Nơ Milaross Váy Xếp Ly Phối Nơ 229,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA16NKPVN-438471":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA16NKPVN-438472":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA16NKPVN-438473":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì ZALORA Chân Váy Bút Chì 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA75BQMVN-414727":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA75BQMVN-414728":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA75BQMVN-414729":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA75BQMVN-414730":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xếp Li LA BELLE Chân Váy Xếp Li 320,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA81CVAVN-417135":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì In Hoa ZALORA Chân Váy Bút Chì In Hoa 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA77BQKVN-414719":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA77BQKVN-414720":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA77BQKVN-414721":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA77BQKVN-414722":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dệt Hoa Vạt Xếp Ly Something Borrowed Chân Váy Dệt Hoa Vạt Xếp Ly 369,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA34WNLVN-404491":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA34WNLVN-404492":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA34WNLVN-404493":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Phối Màu Canifa Chân Váy Phối Màu 199,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA12HYLVN-427711":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA12HYLVN-427712":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xòe ZALORA Váy Xòe 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA07YUEVN-409041":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07YUEVN-409042":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07YUEVN-409043":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07YUEVN-409044":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Ôm Xẻ Trước Đính Nút Pavot Váy Ôm Xẻ Trước Đính Nút 250,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA486AA46LWZVN-435107":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA46LWZVN-435108":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA46LWZVN-435109":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xòe In Jacquard Và Zig-Zag Miss Selfridge Chân Váy Xòe In Jacquard Và Zig-Zag 1,799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA38XHTSG-663053":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA38XHTSG-663054":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA38XHTSG-663055":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA38XHTSG-663056":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA38XHTSG-663057":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ôm In Họa Tiết Mango Chân Váy Ôm In Họa Tiết 999,000 VND
  Kích cỡ 34 36 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA92ADJVN-411209":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA92ADJVN-411210":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA92ADJVN-411211":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA92ADJVN-411212":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì ZALORA Chân Váy Bút Chì 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA76BQLVN-414723":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76BQLVN-414724":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76BQLVN-414725":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76BQLVN-414726":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Dorothy Perkins Váy Bút Chì 849,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA58RQVSG-650108":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58RQVSG-650109":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58RQVSG-650110":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58RQVSG-650111":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA58RQVSG-650112":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Phối Quai Và Khóa Trang Trí Something Borrowed Chân Váy Phối Quai Và Khóa Trang Trí 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA69WPYVN-404680":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA69WPYVN-404681":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA69WPYVN-404682":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Vạt Đắp Xéo Something Borrowed Chân Váy Vạt Đắp Xéo 269,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA88WPFVN-404627":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA88WPFVN-404628":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA88WPFVN-404629":{"price":"269,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Ôm Xẻ Trước Đính Nút Pavot Váy Ôm Xẻ Trước Đính Nút 250,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA486AA45LXAVN-435110":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA45LXAVN-435111":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA45LXAVN-435112":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ánh Kim Something Borrowed Chân Váy Ánh Kim 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA85WLMVN-404388":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA85WLMVN-404389":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA85WLMVN-404390":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ôm In Họa Tiết Mango Chân Váy Ôm In Họa Tiết 999,000 VND
  Kích cỡ 34 36 38 40 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA05ACWVN-411154":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05ACWVN-411155":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05ACWVN-411156":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05ACWVN-411157":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05ACWVN-411158":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn Họa Tiết ZALORA Chân Váy Ngắn Họa Tiết 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA14RJPVN-395886":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA14RJPVN-395887":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA14RJPVN-395888":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA14RJPVN-395889":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ánh Kim River Island Chân Váy Ánh Kim 1,799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA48THNSG-653479":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48THNSG-653480":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48THNSG-653481":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48THNSG-653482":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48THNSG-653483":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Hai Túi Milaross Chân Váy Hai Túi 229,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA19NKMVN-438462":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA19NKMVN-438463":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA19NKMVN-438464":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi ZALORA Chân Váy Midi 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA79XUIVN-407107":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79XUIVN-407108":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79XUIVN-407109":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79XUIVN-407110":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Nhúng Da Lưới Loire Chân Váy Nhúng Da Lưới 680,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA77GBUVN-424021":{"price":"680,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA77GBUVN-424022":{"price":"680,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân váy Midi Inner Circle Chân váy Midi 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72WXNVN-405343":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72WXNVN-405344":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72WXNVN-405345":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Da Chữ A River Island Chân Váy Da Chữ A 1,199,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA59QPWSG-648559":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA59QPWSG-648560":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA59QPWSG-648561":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA59QPWSG-648562":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA59QPWSG-648563":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Khóa Kéo ZALORA Chân Váy Bút Chì Khóa Kéo 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA51PZOVN-392912":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51PZOVN-392913":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51PZOVN-392914":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51PZOVN-392915":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Kiểu Inner Circle Chân Váy Kiểu 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA34DQBVN-418678":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34DQBVN-418679":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34DQBVN-418680":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Ngắn Thun BAMBO Váy Ngắn Thun 245,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BA003AA26FGRVN-422293":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA26FGRVN-422294":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xòe Hai Tầng ZALORA Váy Xòe Hai Tầng 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA16PDVVN-390954":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16PDVVN-390955":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16PDVVN-390956":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16PDVVN-390957":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn Xếp Li 27% OFF Inner Circle Chân Váy Ngắn Xếp Li 329,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA70TZTVN-358763":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"IN976AA70TZTVN-358764":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"},"IN976AA70TZTVN-358765":{"price":"329,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"27%"}}}
 • Váy Ngắn Thun BAMBO Váy Ngắn Thun 245,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BA003AA24FGTVN-422297":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BA003AA24FGTVN-422298":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Phối Lưới 29% OFF EZRA by ZALORA Váy Bút Chì Phối Lưới 549,000 VND GIẢM CÒN 389,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73TVUVN-358538":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA73TVUVN-358539":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA73TVUVN-358540":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA73TVUVN-358541":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Chân Váy Ngắn Xếp Li Inner Circle Chân Váy Ngắn Xếp Li 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA81ZGSVN-409724":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA81ZGSVN-409725":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA81ZGSVN-409726":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xòe Hai Tầng ZALORA Váy Xòe Hai Tầng 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA15PDWVN-390958":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15PDWVN-390959":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15PDWVN-390960":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15PDWVN-390961":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn Xếp Li Inner Circle Chân Váy Ngắn Xếp Li 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA80ZGTVN-409727":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80ZGTVN-409728":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80ZGTVN-409729":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Midi ZALORA Chân Váy Midi 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA80XUHVN-407103":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80XUHVN-407104":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80XUHVN-407105":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80XUHVN-407106":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xòe ZALORA Váy Xòe 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA06YUFVN-409045":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06YUFVN-409046":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06YUFVN-409047":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06YUFVN-409048":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Ngắn Thun BAMBO Váy Ngắn Thun 215,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BA003AA22FGVVN-422300":{"price":"215,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xẻ Trước 30% OFF Inner Circle Váy Xẻ Trước 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA01OQCVN-346440":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA01OQCVN-346441":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA01OQCVN-346442":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Chân Váy Da Mini River Island Chân Váy Da Mini 1,199,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA49QQGSG-648608":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA49QQGSG-648609":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA49QQGSG-648610":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA49QQGSG-648611":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA49QQGSG-648612":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Tùng Xòe Inner Circle Váy Tùng Xòe 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA39NUIVN-388345":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39NUIVN-388346":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39NUIVN-388347":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì Ánh Kim Nhẹ Miss Selfridge Chân Váy Bút Chì Ánh Kim Nhẹ 1,099,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA37XHUSG-663058":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA37XHUSG-663059":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA37XHUSG-663060":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA37XHUSG-663061":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA37XHUSG-663062":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Thun Ngắn Ôm 30% OFF Inner Circle Váy Thun Ngắn Ôm 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA49IISVN-333199":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA49IISVN-333200":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA49IISVN-333201":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Chân Váy Xòe 11% OFF Dorothy Perkins Chân Váy Xòe 549,000 VND GIẢM CÒN 489,000 VND Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA31TQYSG-557297":{"price":"549,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"11%"},"DO016AA31TQYSG-557298":{"price":"549,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"11%"},"DO016AA31TQYSG-557299":{"price":"549,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"11%"},"DO016AA31TQYSG-557300":{"price":"549,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"11%"},"DO016AA31TQYSG-557301":{"price":"549,000","special_price":"489,000","saving_percentage":"11%"}}}
 • Châm Váy Cắt Laser LA BELLE Châm Váy Cắt Laser 255,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA79CVCVN-417137":{"price":"255,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xòe Hai Tầng ZALORA Váy Xòe Hai Tầng 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA14PDXVN-390962":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA14PDXVN-390963":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA14PDXVN-390964":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA14PDXVN-390965":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xòe ZALORA Váy Xòe 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA08YUDVN-409037":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08YUDVN-409038":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08YUDVN-409039":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08YUDVN-409040":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Viền Hoa Loire Chân Váy Viền Hoa 650,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA74GBXVN-424027":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA74GBXVN-424028":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Chéo Inner Circle Chân Váy Chéo 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA66ZHHVN-409769":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66ZHHVN-409770":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66ZHHVN-409771":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Chữ A Phối Màu 40% OFF EZRA by ZALORA Váy Chữ A Phối Màu 449,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA45RVAVN-353470":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA45RVAVN-353471":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA45RVAVN-353472":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA45RVAVN-353473":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Chân Váy Xòe Mango Chân Váy Xòe 999,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA80SXJVN-413312":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA80SXJVN-398569":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA80SXJVN-398570":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA80SXJVN-398571":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Đắp Chéo 30% OFF Inner Circle Váy Đắp Chéo 299,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA77SSSVN-363966":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA77SSSVN-363967":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA77SSSVN-363968":{"price":"299,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Chân Váy In Hoa 30% OFF EZRA by ZALORA Chân Váy In Hoa 599,000 VND GIẢM CÒN 419,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA84UDBVN-359108":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA84UDBVN-359109":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA84UDBVN-359110":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA84UDBVN-359111":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Chân Váy Chéo Inner Circle Chân Váy Chéo 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64ZHJVN-409775":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64ZHJVN-409776":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64ZHJVN-409777":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Phối Da 50% OFF EZRA by ZALORA Váy Phối Da 499,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA32PALVN-347385":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA32PALVN-347386":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA32PALVN-347387":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA32PALVN-347388":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Chân Váy Chéo Inner Circle Chân Váy Chéo 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA65ZHIVN-409772":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA65ZHIVN-409773":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA65ZHIVN-409774":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Ôm 40% OFF EZRA by ZALORA Váy Ôm 399,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA98RDPVN-351938":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA98RDPVN-351939":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA98RDPVN-351940":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA98RDPVN-351941":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"}}}

Váy đẹp thời trang 2014

Hầu hết các bạn gái đều sở hữu cho mình ít nhất một chiếc váy đẹp dùng để đi đến công sở, đi tiệc, hay kể cả đi dạo với bạn bè. Các cô gái hay tìm mua váy xinh theo các xu hướng thời trang mới nhất để F5 lại phong cách của mình. Với sự cải tiến của các nhà thiết kế, các mẫu chân váy đẹp rất đa dạng, bao gồm váy xòe, váy liền, váy mullet, váy midi. Váy nữ cũng phong phú trong chất liệu từ voan, ren, thun đến kate và cả chất liệu jeans đang gây gốt. Nếu khéo léo chọn lựa cho mình những mẫu chân váy đẹp phù hợp, bạn có thể che bớt khuyết điểm cho đôi chân và trông sành điệu, thời trang hơn. Các shop váy đẹp cũng ngày càng mọc nhiều lên để đáp ứng nhu cầu mua sắm của phái đẹp.

Phối chân váy với nhiều trang phục khác

Các kiểu chân váy đẹp nhiều tầng và có màu sáng tươi sáng sẽ giúp bạn “ăn gian” thêm chiều cao, còn những chiếc chân váy màu tối sẽ làm người bạn trông thon thả hơn. Những chiếc chân váy Hàn Quốc in hoa với chất liệu voan mỏng và nhẹ sẽ là lựa chọn thích hợp cho các cô nàng nữ tính, có thể phối với áo thun nữ và đi kèm với các phụ kiện thời trang khác như giày cao gót, dây chuyền cá tính. Lưu ý, bạn không nên chọn lựa những chiếc váy thời trang quá dài và tối màu nếu bạn không sở hữu một chiều cao lý tưởng vì sẽ làm bạn trở nên luộm thuộm hơn.

Nhiều bộ sưu tập chân váy đẹp đến từ các thương hiệu nổi tiếng tại ZALORA.VN

Thấu hiểu nhu cầu mua váy đẹp của các cô gái, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập mới nhất các mẫu váy đẹpváy đẹp giá rẻ của các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Alice, CLARA, Casways, EZRA by ZALORA, Inner Circle, The Doll House, Something Borrowed,… Các kiểu chân váy đẹp tại ZALORA.VN có đa dạng các kiểu dáng, chất liệu và màu sắc, chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Đội ngũ chăm sóc khách hàng cũng sẽ sẵn sàng tư vấn cho bạn cách chọn được một chiếc chân váy đẹp. Bên cạnh đó, ZALORA.VN còn cung cấp nhiều dịch vụ nổi bật như: thanh toán khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí trả hàng, hoàn tiền mặt,… nhằm mang đến cho bạn những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất. Hãy bắt đầu bước vào thế giới thời trang trực tuyến bằng việc mua sắm những chiếc váy nữ đẹp mới cùng ZALORA.VN ngay hôm nay!