• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  VN (Size Chữ)
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"VN (Size Ch\u1eef)":"XS","EU":"32","International":"XXS","UK":"4","US":"0"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"S","EU":"34","International":"XS","UK":"6","US":"2"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"M","EU":"36","International":"S","UK":"8","US":"4"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"L","EU":"38","International":"M","UK":"10","US":"6"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XL","EU":"40","International":"L","UK":"12","US":"8"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XXL","EU":"42","International":"XXL","UK":"14","US":"10"}],"VN (Size Ch\u1eef)":{"XS":["0"],"S":["1"],"M":["2"],"L":["3"],"XL":["4"],"XXL":["5"]},"EU":{"32":["0"],"34":["1"],"36":["2"],"38":["3"],"40":["4"],"42":["5"]},"International":{"XXS":["0"],"XS":["1"],"S":["2"],"M":["3"],"L":["4"],"XXL":["5"]},"UK":{"4":["0"],"6":["1"],"8":["2"],"10":["3"],"12":["4"],"14":["5"]},"US":{"0":["0"],"2":["1"],"4":["2"],"6":["3"],"8":["4"],"10":["5"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua CHâN VáY: (434 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Chân Váy Dài Phối Ren Inner Circle Chân Váy Dài Phối Ren 339,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA52EQLVN-326200":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52EQLVN-326201":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52EQLVN-326202":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài Phối Ren Inner Circle Chân Váy Dài Phối Ren 339,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA51EQMVN-326203":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA51EQMVN-326204":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA51EQMVN-326205":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài Phối Khóa Inner Circle Chân Váy Dài Phối Khóa 319,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA54EQJVN-326194":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54EQJVN-326195":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54EQJVN-326196":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Vạt Chéo Có Túi Inner Circle Chân Váy Vạt Chéo Có Túi 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA50EQNVN-326206":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA50EQNVN-326207":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA50EQNVN-326208":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Milaross Chân Váy 195,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA17EZMVN-327039":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA17EZMVN-327040":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA17EZMVN-327041":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA17EZMVN-327042":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Vạt Chéo Có Túi Inner Circle Chân Váy Vạt Chéo Có Túi 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA49EQOVN-326209":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA49EQOVN-326210":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA49EQOVN-326211":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dạ Cúc Nẹp CLARA Chân Váy Dạ Cúc Nẹp 799,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CL030AA42FKBVN-327851":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL030AA42FKBVN-327852":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL030AA42FKBVN-327853":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Suông Ôm Inner Circle Váy Bút Chì Suông Ôm 289,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74DKVVN-323228":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74DKVVN-323229":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74DKVVN-323230":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Bút Chì Suông Ôm Inner Circle Váy Bút Chì Suông Ôm 289,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA73DKWVN-323231":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73DKWVN-323232":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73DKWVN-323233":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xòe Ngắn EZRA by ZALORA Váy Xòe Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA38EFLVN-325146":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38EFLVN-325147":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38EFLVN-325148":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38EFLVN-325149":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • CURVE HEM MINI SKIRT EZRA by ZALORA CURVE HEM MINI SKIRT 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA05DFUVN-322735":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA05DFUVN-322736":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA05DFUVN-322737":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA05DFUVN-322738":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nude Spot Nicky Skirt River Island Nude Spot Nicky Skirt 1,749,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 8 10 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA32AZJSG-464225":{"price":"1,749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA32AZJSG-464226":{"price":"1,749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA32AZJSG-464227":{"price":"1,749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA32AZJSG-464228":{"price":"1,749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA32AZJSG-464229":{"price":"1,749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì EZRA by ZALORA Chân Váy Bút Chì 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA66EIFVN-325434":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66EIFVN-325435":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66EIFVN-325436":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66EIFVN-325437":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • CURVE HEM MINI SKIRT EZRA by ZALORA CURVE HEM MINI SKIRT 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA04DFVVN-322739":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA04DFVVN-322740":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA04DFVVN-322741":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA04DFVVN-322742":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Da Đuôi Cá CLARA Chân Váy Da Đuôi Cá 699,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CL030AA43FKAVN-327847":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL030AA43FKAVN-327848":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL030AA43FKAVN-327849":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL030AA43FKAVN-327850":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn EZRA by ZALORA Chân Váy Ngắn 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA85CJMVN-320763":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA85CJMVN-320764":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA85CJMVN-320765":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA85CJMVN-320766":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn Xếp Li EZRA by ZALORA Chân Váy Ngắn Xếp Li 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA84CNJVN-321248":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84CNJVN-321249":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84CNJVN-321250":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84CNJVN-321251":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • CURVE HEM MINI SKIRT EZRA by ZALORA CURVE HEM MINI SKIRT 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA07DFSVN-322727":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA07DFSVN-322728":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA07DFSVN-322729":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA07DFSVN-322730":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Da EZRA by ZALORA Váy Da 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA44EJBVN-325522":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44EJBVN-325523":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44EJBVN-325524":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44EJBVN-325525":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Origami PU Panel Skirt Something Borrowed Origami PU Panel Skirt 279,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA04CQLVN-321691":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA04CQLVN-321692":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA04CQLVN-321693":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì EZRA by ZALORA Chân Váy Bút Chì 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA67EIEVN-325430":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67EIEVN-325431":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67EIEVN-325432":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67EIEVN-325433":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Blocked Wrap Skirt EZRA by ZALORA Blocked Wrap Skirt 429,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA79CJSVN-320787":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA79CJSVN-320788":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA79CJSVN-320789":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA79CJSVN-320790":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Hoa Xòe EZRA by ZALORA Váy Hoa Xòe 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA70EIBVN-325418":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70EIBVN-325419":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70EIBVN-325420":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70EIBVN-325421":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Bút Chì EZRA by ZALORA Chân Váy Bút Chì 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA65EIGVN-325438":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65EIGVN-325439":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65EIGVN-325440":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65EIGVN-325441":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy bút chì Inner Circle Váy bút chì 289,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA41HZUVN-316221":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41HZUVN-316222":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41HZUVN-316223":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài EZRA by ZALORA Chân Váy Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA62EIJVN-325450":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA62EIJVN-325451":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA62EIJVN-325452":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA62EIJVN-325453":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài EZRA by ZALORA Chân Váy Dài 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA61EIKVN-325454":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA61EIKVN-325455":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA61EIKVN-325456":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA61EIKVN-325457":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy bút chì Inner Circle Váy bút chì 289,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA42HZTVN-316218":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42HZTVN-316219":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42HZTVN-316220":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Printed Plaid Skirt Kei&Kori Printed Plaid Skirt 249,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA19HSYVN-315809":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KE093AA19HSYVN-315810":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xòe Ngắn EZRA by ZALORA Váy Xòe Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA40EFJVN-325138":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40EFJVN-325139":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40EFJVN-325140":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40EFJVN-325141":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Skater Skirt EZRA by ZALORA Skater Skirt 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA52CSLVN-321862":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52CSLVN-321863":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52CSLVN-321864":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52CSLVN-321865":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn EZRA by ZALORA Chân Váy Ngắn 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA86CJLVN-320759":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86CJLVN-320760":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86CJLVN-320761":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86CJLVN-320762":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Skater Skirt EZRA by ZALORA Skater Skirt 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA51CSMVN-321866":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51CSMVN-321867":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51CSMVN-321868":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51CSMVN-321869":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn Xòe EZRA by ZALORA Chân Váy Ngắn Xòe 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA85CNIVN-321244":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA85CNIVN-321245":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA85CNIVN-321246":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA85CNIVN-321247":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy bút chì Inner Circle Váy bút chì 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA45HZQVN-316209":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45HZQVN-316210":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45HZQVN-316211":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dài EZRA by ZALORA Chân Váy Dài 399,000 VND
  Kích cỡ XS S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA60EILVN-325458":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA60EILVN-325459":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA60EILVN-325460":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA60EILVN-325461":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Checkered Mini Skirt Something Borrowed Checkered Mini Skirt 249,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA39GVCVN-314015":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA39GVCVN-314016":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Ngắn Xòe EZRA by ZALORA Chân Váy Ngắn Xòe 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA86CNHVN-321240":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86CNHVN-321241":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86CNHVN-321242":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86CNHVN-321243":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Xòe Ngắn EZRA by ZALORA Váy Xòe Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA39EFKVN-325142":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA39EFKVN-325143":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA39EFKVN-325144":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA39EFKVN-325145":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy bút chì Inner Circle Váy bút chì 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA44HZRVN-316212":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44HZRVN-316213":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44HZRVN-316214":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy ôm lưng bèo Amme Váy ôm lưng bèo 480,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA10IAZVN-316289":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA10IAZVN-316290":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA10IAZVN-316291":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy bút chì Inner Circle Váy bút chì 289,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA43HZSVN-316215":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43HZSVN-316216":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43HZSVN-316217":{"price":"289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Hoa Xòe EZRA by ZALORA Váy Hoa Xòe 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA72EHZVN-325410":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72EHZVN-325411":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72EHZVN-325412":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72EHZVN-325413":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • High Low Skirt Something Borrowed High Low Skirt 229,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA03FRSVN-311492":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA03FRSVN-311493":{"price":"229,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Blocked Wrap Skirt EZRA by ZALORA Blocked Wrap Skirt 429,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA78CJTVN-320791":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA78CJTVN-320792":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA78CJTVN-320793":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA78CJTVN-320794":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xếp Ly Any Boutique Chân Váy Xếp Ly 315,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN611AA97BGOVN-301030":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN611AA97BGOVN-301031":{"price":"315,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Dây Kéo LA BELLE Chân Váy Dây Kéo 336,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA48ZGPVN-297223":{"price":"336,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA017AA48ZGPVN-297224":{"price":"336,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA017AA48ZGPVN-297225":{"price":"336,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Váy Hoa Xòe EZRA by ZALORA Váy Hoa Xòe 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA71EIAVN-325414":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71EIAVN-325415":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71EIAVN-325416":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71EIAVN-325417":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
Sắp xếp