Mua ĐầM DạO PHố: (262 sản phẩm tìm thấy)

 • Blue Sheer Panel Lace Pencil Dress Dorothy Perkins Blue Sheer Panel Lace Pencil Dress 1,399,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA06TFLSG-499331":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA06TFLSG-499332":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA06TFLSG-499333":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA06TFLSG-499334":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA06TFLSG-499335":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Navy Block Piped Dress Dorothy Perkins Navy Block Piped Dress 939,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA90VXHSG-506683":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA90VXHSG-506684":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA90VXHSG-506685":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA90VXHSG-506686":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA90VXHSG-506687":{"price":"939,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Thuyền Inner Circle Đầm Ôm Cổ Thuyền 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA99SGIVN-362954":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99SGIVN-362955":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99SGIVN-362956":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cowl Back Bodycon Dress EZRA by ZALORA Cowl Back Bodycon Dress 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA29PEKVN-347770":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA29PEKVN-347771":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA29PEKVN-347772":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA29PEKVN-347773":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Inner Circle Đầm Thun 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA43WQAVN-370808":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43WQAVN-370809":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43WQAVN-370810":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • 3/4 Sleeve Optical Illusion Sheath Dress EZRA by ZALORA 3/4 Sleeve Optical Illusion Sheath Dress 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA58TWJVN-358592":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA58TWJVN-358593":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA58TWJVN-358594":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA58TWJVN-358595":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Ngắn Inner Circle Đầm Tay Ngắn 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61VGSVN-368429":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61VGSVN-368430":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61VGSVN-368431":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cut Out Tank Dress EZRA by ZALORA Cut Out Tank Dress 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA89MOSVN-341676":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA89MOSVN-341677":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA89MOSVN-341678":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA89MOSVN-341679":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Ngắn Inner Circle Đầm Tay Ngắn 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60VGTVN-368432":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60VGTVN-368433":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60VGTVN-368434":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Vạt Xéo Inner Circle Đầm Ôm Vạt Xéo 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA04SRRVN-363885":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04SRRVN-363886":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04SRRVN-363887":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Thuyền Inner Circle Đầm Ôm Cổ Thuyền 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA01SGGVN-362948":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01SGGVN-362949":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01SGGVN-362950":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Tianmu Đầm Sát Nách 772,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA27SYMVN-364101":{"price":"772,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hoa Văn Cổ V Milaross Đầm Hoa Văn Cổ V 380,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA28VPRVN-369191":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA28VPRVN-369192":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA28VPRVN-369193":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA28VPRVN-369194":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Thuyền Inner Circle Đầm Ôm Cổ Thuyền 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA00SGHVN-362951":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00SGHVN-362952":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00SGHVN-362953":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Studded Ruffle Hem Dress EZRA by ZALORA Studded Ruffle Hem Dress 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA01PFMVN-347880":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA01PFMVN-347881":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA01PFMVN-347882":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA01PFMVN-347883":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Contrast Bodice Dress 20% OFF Mango Contrast Bodice Dress 999,000 VND GIẢM CÒN 799,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA95UAQVN-365612":{"price":"999,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"20%"},"MA215AA95UAQVN-365613":{"price":"999,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"20%"},"MA215AA95UAQVN-365614":{"price":"999,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"20%"},"MA215AA95UAQVN-365615":{"price":"999,000","special_price":"799,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Thun Inner Circle Đầm Thun 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA42WQBVN-370811":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42WQBVN-370812":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42WQBVN-370813":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cut Out Tank Dress EZRA by ZALORA Cut Out Tank Dress 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA87MOUVN-341684":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA87MOUVN-341685":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA87MOUVN-341686":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA87MOUVN-341687":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Inner Circle Đầm Ôm 369,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA65VGOVN-368417":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA65VGOVN-368418":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA65VGOVN-368419":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cap Sleeve Midi Bodycon Dress EZRA Basics by ZALORA Cap Sleeve Midi Bodycon Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA21MRIVN-341913":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA21MRIVN-341914":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA21MRIVN-341915":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA21MRIVN-341916":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Varsity Bodycon Dress EZRA by ZALORA Varsity Bodycon Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA08JWTVN-360559":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA08JWTVN-336369":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA08JWTVN-336370":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA08JWTVN-336371":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA08JWTVN-336372":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cut Out Tank Dress EZRA by ZALORA Cut Out Tank Dress 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA50RUVVN-353450":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA50RUVVN-353451":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA50RUVVN-353452":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA50RUVVN-353453":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cross--Front Midi Dress EZRA by ZALORA Cross--Front Midi Dress 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA13RDAVN-351881":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13RDAVN-351882":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13RDAVN-351883":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13RDAVN-351884":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Studded Ruffle Hem Dress EZRA by ZALORA Studded Ruffle Hem Dress 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA00PFNVN-347884":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00PFNVN-347885":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00PFNVN-347886":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00PFNVN-347887":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cowl Back Bodycon Dress EZRA by ZALORA Cowl Back Bodycon Dress 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA28PELVN-347774":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28PELVN-347775":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28PELVN-347776":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28PELVN-347777":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Racerback Midi Dress EZRA Basics by ZALORA Racerback Midi Dress 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA85PGCVN-347941":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA85PGCVN-347942":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA85PGCVN-347943":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA85PGCVN-347944":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Vạt Xéo Inner Circle Đầm Ôm Vạt Xéo 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA06SRPVN-363879":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06SRPVN-363880":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06SRPVN-363881":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cut Out Tank Dress EZRA by ZALORA Cut Out Tank Dress 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA88MOTVN-341680":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88MOTVN-341681":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88MOTVN-341682":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88MOTVN-341683":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Halterneck Sheath Dress EZRA by ZALORA Halterneck Sheath Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA16RCXVN-351869":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16RCXVN-351870":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16RCXVN-351871":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16RCXVN-351872":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Vạt Xéo Inner Circle Đầm Ôm Vạt Xéo 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA05SRQVN-363882":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA05SRQVN-363883":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA05SRQVN-363884":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Đinh Tán 40% OFF Something Borrowed Đầm Phối Đinh Tán 399,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA81DBIVN-305384":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA81DBIVN-305385":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • HALF SLEEVE BODYCON DRESS EZRA by ZALORA HALF SLEEVE BODYCON DRESS 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA77JXYVN-361027":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77JXYVN-336506":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77JXYVN-336507":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77JXYVN-336508":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77JXYVN-336509":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Halterneck Sheath Dress EZRA by ZALORA Halterneck Sheath Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA15RCYVN-351873":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15RCYVN-351874":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15RCYVN-351875":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15RCYVN-351876":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cut Out Shoulder Bodycon Dress EZRA by ZALORA Cut Out Shoulder Bodycon Dress 349,000 VND
  Kích cỡ XS S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA26MRDVN-341893":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26MRDVN-341894":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26MRDVN-341895":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26MRDVN-341896":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cap Sleeve Midi Bodycon Dress EZRA Basics by ZALORA Cap Sleeve Midi Bodycon Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA22MRHVN-341909":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA22MRHVN-341910":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA22MRHVN-341911":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA22MRHVN-341912":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • V neck dress Cheap Monday V neck dress 2,199,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA78FEVVN-327288":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH011AA78FEVVN-327289":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH011AA78FEVVN-327290":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH011AA78FEVVN-327291":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Off The Shoulder Bodycon Dress 40% OFF EZRA by ZALORA Off The Shoulder Bodycon Dress 499,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA61CSCVN-321826":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA61CSCVN-321827":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA61CSCVN-321828":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA61CSCVN-321829":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Halterneck Sheath Dress EZRA by ZALORA Halterneck Sheath Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA17RCWVN-351865":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA17RCWVN-351866":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA17RCWVN-351867":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA17RCWVN-351868":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cross--Front Midi Dress EZRA by ZALORA Cross--Front Midi Dress 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA14RCZVN-351877":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14RCZVN-351878":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14RCZVN-351879":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14RCZVN-351880":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Illusion Waist Corset Bodycon Dress Material Girl Illusion Waist Corset Bodycon Dress 849,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA43YQISG-513461":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA43YQISG-513462":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA43YQISG-513463":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA43YQISG-513464":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA43YQISG-513465":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Varsity Bodycon Dress EZRA by ZALORA Varsity Bodycon Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA10JWRVN-360557":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA10JWRVN-336361":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA10JWRVN-336362":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA10JWRVN-336363":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA10JWRVN-336364":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Racerback Midi Dress EZRA Basics by ZALORA Racerback Midi Dress 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA83PGEVN-347949":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA83PGEVN-347950":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA83PGEVN-347951":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA83PGEVN-347952":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • HALF SLEEVE BODYCON DRESS EZRA by ZALORA HALF SLEEVE BODYCON DRESS 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA79JXWVN-361020":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA79JXWVN-336498":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA79JXWVN-336499":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA79JXWVN-336500":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA79JXWVN-336501":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hoa Ôm Amme Đầm Hoa Ôm 480,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA38WQFVN-370823":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA38WQFVN-370824":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA38WQFVN-370825":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Đinh Tán 50% OFF Something Borrowed Đầm Phối Đinh Tán 399,000 VND GIẢM CÒN 199,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA82DBHVN-305382":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"},"SO977AA82DBHVN-305383":{"price":"399,000","special_price":"199,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Striped Illusion Bodycon Dress Material Girl Striped Illusion Bodycon Dress 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA36YQPSG-513496":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA36YQPSG-513497":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA36YQPSG-513498":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA36YQPSG-513499":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA36YQPSG-513500":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Animal Print 2 in 1 Pencil Dress 33% OFF New Look Animal Print 2 in 1 Pencil Dress 1,299,000 VND GIẢM CÒN 869,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA19AIQVN-299419":{"price":"1,299,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"33%"},"NE112AA19AIQVN-299420":{"price":"1,299,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"33%"},"NE112AA19AIQVN-299421":{"price":"1,299,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"33%"},"NE112AA19AIQVN-299422":{"price":"1,299,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"33%"},"NE112AA19AIQVN-299423":{"price":"1,299,000","special_price":"869,000","saving_percentage":"33%"}}}
 • HALF SLEEVE BODYCON DRESS EZRA by ZALORA HALF SLEEVE BODYCON DRESS 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA80JXVVN-361010":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80JXVVN-336494":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80JXVVN-336495":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80JXVVN-336496":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80JXVVN-336497":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm ôm đẹp – Thể hiện nét quyến rũ của bạn

Sở hữu những món đồ thời trang đẹp mắt, chẳng hạn như những chiếc đầm ôm đẹp là trải nghiệm thích thú nhất đối với các tín đồ mua sắm. Còn gì tuyệt hơn khi bạn diện chiếc đầm body đẹp để khoe đường cong quyến rũ trong những dịp như hẹn hò, dạo phố, họp mặt. Bạn có thể phối đầm liền thời trang với những phụ kiện thời trang khác nhau như giày cao gót, ví tay, bộ trang sức để tự tin trong mọi tình huống, tạo ấn tượng khó quên với người đối diện.

Váy ôm đẹp – Cùng bạn tự tin dạo phố

Những chiếc váy ôm sát người không chỉ tôn lên những đường cong quyến rũ trên cơ thể bạn mà còn giúp bạn trông sang trọng hơn. Những thiết kế váy ôm đẹp từ các thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước như Vania, Sơn Nguyễn, Lê Như, Only,… tại ZALORA.VN được may theo các kiểu dáng thời trang mới nhất sẽ khiến bạn hài lòng. Với những chiếc đầm bó sát, bạn có thể khoác thêm chiếc áo blazer để trông chỉnh chu hơn khi đến công sở hoặc mặc cùng áo khoác jean bụi bặm để trông năng động hơn. Nếu không, bạn có thể phối với chiếc áo khoác da thời trang để thể hiện vẻ cá tính. Hãy thử những phong cách khác nhau cùng với váy ôm sát người để đa dạng hóa phong cách cho bản thân bạn nhé!

Váy bó sát – Thu hút ánh nhìn của các chàng trai

Bên cạnh việc không ngừng cập nhật những xu hướng từ bộ sưu tập váy bó sát mới nhất, ZALORA.VN sẽ thường xuyên xây dựng những chương trình ưu đãi và khuyến mãi hấp dẫn nhằm mang lại sự hài lòng tối đa cho mọi khách hàng. Mua hàng tại ZALORA.VN, bạn còn được hưởng những dịch vụ tiện ích như thanh toán tiền khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả và hoàn tiền mặt. Vì vậy, bạn còn chờ gì mà không mua những chiếc váy bó thời trang mà chúng tôi mang lại ngay hôm nay để thu hút ánh nhìn của các chàng trai, giúp bạn quyến rũ hơn trong mắt người khác phái?