Mua ĐầM DạO PHố: (309 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Ôm In Kẻ Ngang Mango Đầm Ôm In Kẻ Ngang 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA20QTZVN-394525":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20QTZVN-394526":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20QTZVN-394527":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20QTZVN-394528":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20QTZVN-394529":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Cut-Out Vai ZALORA Đầm Kiểu Cut-Out Vai 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA92NWDVN-388460":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92NWDVN-388461":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92NWDVN-388462":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92NWDVN-388463":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm In Hoa Phối Màu New Look Đầm Dáng Ôm In Hoa Phối Màu 689,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA73RHIVN-395654":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA73RHIVN-395655":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA73RHIVN-395656":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA73RHIVN-395657":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA73RHIVN-395658":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Tay Lửng Mango Đầm Dáng Ôm Tay Lửng 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA25QTUVN-394502":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25QTUVN-394503":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25QTUVN-394504":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25QTUVN-394505":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Họa Tiết Hoa La Mode Đầm Họa Tiết Hoa 439,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA69QSCVN-394428":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA387AA69QSCVN-394429":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Sọc Mango Đầm Kiểu Phối Sọc 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA29LSWVN-384309":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29LSWVN-384310":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29LSWVN-384311":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29LSWVN-384312":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29LSWVN-384313":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Cổ V New Look Đầm Dáng Ôm Cổ V 919,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA75RHGVN-395644":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA75RHGVN-395645":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA75RHGVN-395646":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA75RHGVN-395647":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA75RHGVN-395648":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Họa Tiết Trắng Xanh ZALORA Đầm Kiểu Phối Họa Tiết Trắng Xanh 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA44YCLVN-373656":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44YCLVN-373657":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44YCLVN-373658":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44YCLVN-373659":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cut-Out Lưng New Look Đầm Ôm Cut-Out Lưng 599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA72RHJVN-395659":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA72RHJVN-395660":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA72RHJVN-395661":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA72RHJVN-395662":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA72RHJVN-395663":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Eo Vạt Xòe ZALORA Đầm Ôm Eo Vạt Xòe 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA64YJJVN-374197":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64YJJVN-374198":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64YJJVN-374199":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64YJJVN-374200":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Họa Tiết Nhiều Màu ZALORA Đầm Kiểu Phối Họa Tiết Nhiều Màu 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA45YCKVN-373652":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45YCKVN-373653":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45YCKVN-373654":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45YCKVN-373655":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Eo Vạt Xòe ZALORA Đầm Ôm Eo Vạt Xòe 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA63YJKVN-374201":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA63YJKVN-374202":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA63YJKVN-374203":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA63YJKVN-374204":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA57UVIVN-367602":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367603":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367604":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367605":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn Tay Lỡ Inner Circle Đầm Cổ Tròn Tay Lỡ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA62TRHVN-400233":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62TRHVN-400234":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62TRHVN-400235":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA58UVHVN-367598":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367599":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367600":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367601":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm New Look Đầm Dáng Ôm 369,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA19IMQVN-377899":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA19IMQVN-377900":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA19IMQVN-377901":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA19IMQVN-377902":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA19IMQVN-377903":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Cut-Out EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm Cut-Out 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA80PGHVN-347961":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA80PGHVN-347962":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA80PGHVN-347963":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA80PGHVN-347964":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn Tay Lỡ Inner Circle Đầm Cổ Tròn Tay Lỡ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63TRGVN-400230":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63TRGVN-400231":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63TRGVN-400232":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Inner Circle Đầm Sát Nách 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA68TRBVN-400215":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68TRBVN-400216":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68TRBVN-400217":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Tròn Inner Circle Đầm Ôm Cổ Tròn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA11LAIVN-382880":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA11LAIVN-382881":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA11LAIVN-382882":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Lưới Và Da Tổng Hợp Something Borrowed Đầm Ôm Phối Lưới Và Da Tổng Hợp 549,900 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA52QLBVN-393847":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA52QLBVN-393848":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA52QLBVN-393849":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Lưới Và Da Tổng Hợp Something Borrowed Đầm Ôm Phối Lưới Và Da Tổng Hợp 549,900 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA53QLAVN-393844":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA53QLAVN-393845":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA53QLAVN-393846":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Tròn Inner Circle Đầm Ôm Cổ Tròn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA12LAHVN-382877":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA12LAHVN-382878":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA12LAHVN-382879":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Lệch Vai Ren Izabel London Đầm Lệch Vai Ren 1,599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA46QPDVN-394177":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA46QPDVN-394178":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA46QPDVN-394179":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA46QPDVN-394180":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Thắt Eo ZALORA Đầm Dáng Ôm Thắt Eo 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA09JGGVN-379446":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09JGGVN-379447":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09JGGVN-379448":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09JGGVN-379449":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Khoét Lưng Dáng Ôm ZALORA Đầm Khoét Lưng Dáng Ôm 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA76WWLVN-371382":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76WWLVN-371383":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76WWLVN-371384":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76WWLVN-371385":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Something Borrowed Đầm Dáng Ôm 549,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA80QJZVN-393763":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA80QJZVN-393764":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA80QJZVN-393765":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Phối Ren ZALORA Đầm Suông Tay Phối Ren 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA56XQLVN-372639":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56XQLVN-372640":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56XQLVN-372641":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56XQLVN-372642":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA59UVGVN-367594":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367595":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367596":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367597":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Houndstooth Mango Đầm Ôm Houndstooth 1,699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA26LSZVN-384324":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA26LSZVN-384325":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA26LSZVN-384326":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA26LSZVN-394623":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA26LSZVN-394624":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Tay Đắp Voan Something Borrowed Đầm Dáng Ôm Tay Đắp Voan 479,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA99YTOVN-375024":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA99YTOVN-375025":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA99YTOVN-375026":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Hoa Inner Circle Đầm Ôm In Hoa 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60TRJVN-400239":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60TRJVN-400240":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60TRJVN-400241":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA56UVJVN-367606":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367607":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367608":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367609":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Ren EZRA by ZALORA Đầm Kiểu Phối Ren 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA06LPXVN-384021":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06LPXVN-384022":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06LPXVN-384023":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06LPXVN-384024":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Inner Circle Đầm Thun 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA43WQAVN-370808":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43WQAVN-370809":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43WQAVN-370810":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Hoa Inner Circle Đầm Ôm In Hoa 429,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61TRIVN-400236":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61TRIVN-400237":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61TRIVN-400238":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cut-Out Lưng New Look Đầm Ôm Cut-Out Lưng 599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA74RHHVN-395649":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA74RHHVN-395650":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA74RHHVN-395651":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA74RHHVN-395652":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA74RHHVN-395653":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Something Borrowed Đầm Ôm 549,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA62NAFVN-386642":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA62NAFVN-386643":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA62NAFVN-386644":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn Tay Lỡ Inner Circle Đầm Cổ Tròn Tay Lỡ 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64TRFVN-400227":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64TRFVN-400228":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64TRFVN-400229":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Màu Tạo Dáng Something Borrowed Đầm Ôm Phối Màu Tạo Dáng 529,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA69IDAVN-377131":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA69IDAVN-377132":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA69IDAVN-377133":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Xếp Li Phối Da EZRA by ZALORA Đầm Ôm Xếp Li Phối Da 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA26RCNVN-351829":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26RCNVN-351830":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26RCNVN-351831":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26RCNVN-351832":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm phối da Something Borrowed Đầm phối da 529,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA65IDEVN-377143":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA65IDEVN-377144":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA65IDEVN-377145":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Hoa Something Borrowed Đầm Kiểu In Hoa 599,900 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA51QLCVN-393850":{"price":"599,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51QLCVN-393851":{"price":"599,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51QLCVN-393852":{"price":"599,900","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Ôm Inner Circle Đầm Thun Ôm 369,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA75YFCVN-373896":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75YFCVN-373897":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75YFCVN-373898":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Kết Hạt Trang Trí Something Borrowed Đầm Kiểu Kết Hạt Trang Trí 499,900 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA54QKZVN-393841":{"price":"499,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA54QKZVN-393842":{"price":"499,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA54QKZVN-393843":{"price":"499,900","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm NT Fashion Đầm Ôm 420,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NT205AA09SDAVN-397179":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NT205AA09SDAVN-397180":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Voan Inner Circle Đầm Kiểu Phối Voan 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA14LAFVN-382871":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA14LAFVN-382872":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA14LAFVN-382873":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Inner Circle Đầm Sát Nách 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA66TRDVN-400221":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66TRDVN-400222":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66TRDVN-400223":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm ôm đẹp – Thể hiện nét quyến rũ của bạn

Sở hữu những món đồ thời trang đẹp mắt, chẳng hạn như những chiếc đầm ôm đẹp là trải nghiệm thích thú nhất đối với các tín đồ mua sắm. Còn gì tuyệt hơn khi bạn diện chiếc đầm body đẹp để khoe đường cong quyến rũ trong những dịp như hẹn hò, dạo phố, họp mặt. Bạn có thể phối đầm liền thời trang với những phụ kiện thời trang khác nhau như giày cao gót, ví tay, bộ trang sức để tự tin trong mọi tình huống, tạo ấn tượng khó quên với người đối diện.

Váy ôm đẹp – Cùng bạn tự tin dạo phố

Những chiếc váy ôm sát người không chỉ tôn lên những đường cong quyến rũ trên cơ thể bạn mà còn giúp bạn trông sang trọng hơn. Những thiết kế váy ôm đẹp từ các thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước như Vania, Sơn Nguyễn, Lê Như, Only,… tại ZALORA.VN được may theo các kiểu dáng thời trang mới nhất sẽ khiến bạn hài lòng. Với những chiếc đầm bó sát, bạn có thể khoác thêm chiếc áo blazer để trông chỉnh chu hơn khi đến công sở hoặc mặc cùng áo khoác jean bụi bặm để trông năng động hơn. Nếu không, bạn có thể phối với chiếc áo khoác da thời trang để thể hiện vẻ cá tính. Hãy thử những phong cách khác nhau cùng với váy ôm sát người để đa dạng hóa phong cách cho bản thân bạn nhé!

Váy bó sát – Thu hút ánh nhìn của các chàng trai

Bên cạnh việc không ngừng cập nhật những xu hướng từ bộ sưu tập váy bó sát mới nhất, ZALORA.VN sẽ thường xuyên xây dựng những chương trình ưu đãi và khuyến mãi hấp dẫn nhằm mang lại sự hài lòng tối đa cho mọi khách hàng. Mua hàng tại ZALORA.VN, bạn còn được hưởng những dịch vụ tiện ích như thanh toán tiền khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả và hoàn tiền mặt. Vì vậy, bạn còn chờ gì mà không mua những chiếc váy bó thời trang mà chúng tôi mang lại ngay hôm nay để thu hút ánh nhìn của các chàng trai, giúp bạn quyến rũ hơn trong mắt người khác phái?