• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  VN (Size Chữ)
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"VN (Size Ch\u1eef)":"XS","EU":"32","International":"XXS","UK":"4","US":"0"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"S","EU":"34","International":"XS","UK":"6","US":"2"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"M","EU":"36","International":"S","UK":"8","US":"4"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"L","EU":"38","International":"M","UK":"10","US":"6"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XL","EU":"40","International":"L","UK":"12","US":"8"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XXL","EU":"42","International":"XXL","UK":"14","US":"10"}],"VN (Size Ch\u1eef)":{"XS":["0"],"S":["1"],"M":["2"],"L":["3"],"XL":["4"],"XXL":["5"]},"EU":{"32":["0"],"34":["1"],"36":["2"],"38":["3"],"40":["4"],"42":["5"]},"International":{"XXS":["0"],"XS":["1"],"S":["2"],"M":["3"],"L":["4"],"XXL":["5"]},"UK":{"4":["0"],"6":["1"],"8":["2"],"10":["3"],"12":["4"],"14":["5"]},"US":{"0":["0"],"2":["1"],"4":["2"],"6":["3"],"8":["4"],"10":["5"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua ĐầM DạO PHố: (234 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Colourblock Bodycon Dress EZRA by ZALORA Colourblock Bodycon Dress 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA77CJUVN-320795":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77CJUVN-320796":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77CJUVN-320797":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77CJUVN-320798":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Ở Cổ Inner Circle Đầm Ren Ở Cổ 379,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA80DKPVN-323210":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80DKPVN-323211":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80DKPVN-323212":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Tay Lửng Phối Lưới EZRA by ZALORA Đầm Ôm Tay Lửng Phối Lưới… 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA39EJGVN-325542":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA39EJGVN-325543":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA39EJGVN-325544":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA39EJGVN-325545":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Trễ Vai EZRA by ZALORA Đầm Ôm Trễ Vai 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA76EHVVN-325394":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76EHVVN-325395":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76EHVVN-325396":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76EHVVN-325397":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Dây Đôi EZRA by ZALORA Đầm Ôm Dây Đôi 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA43EFGVN-325126":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43EFGVN-325127":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43EFGVN-325128":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43EFGVN-325129":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm Không Tay 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA03CMQVN-321172":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA03CMQVN-321173":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA03CMQVN-321174":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA03CMQVN-321175":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Tay Ngắn Lê Như Đầm Dáng Ôm Tay Ngắn 696,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE538AA78GTPVN-313943":{"price":"696,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA78GTPVN-313944":{"price":"696,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA78GTPVN-313945":{"price":"696,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm Không Tay 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA02CMRVN-321176":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA02CMRVN-321177":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA02CMRVN-321178":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA02CMRVN-321179":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sọc Ngang Tay Lửng Cổ Ren -15 EZRA by ZALORA Đầm Sọc Ngang Tay Lửng Cổ Ren… 399,000 VND 339,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA98VAZVN-287091":{"price":"399,000","special_price":"339,000","saving_percentage":"15%"},"EZ084AA98VAZVN-287092":{"price":"399,000","special_price":"339,000","saving_percentage":"15%"},"EZ084AA98VAZVN-287093":{"price":"399,000","special_price":"339,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Đầm Ôm Tay Lửng Phối Lưới EZRA by ZALORA Đầm Ôm Tay Lửng Phối Lưới… 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA40EJFVN-325538":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40EJFVN-325539":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40EJFVN-325540":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40EJFVN-325541":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pink Flamingo Abstract Print Bodycon Dress River Island Pink Flamingo Abstract Print Bod… 1,629,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA82RPDSG-440835":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA82RPDSG-440836":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA82RPDSG-440837":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA82RPDSG-440838":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA82RPDSG-440839":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm Không Tay 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA01CMSVN-321180":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA01CMSVN-321181":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA01CMSVN-321182":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA01CMSVN-321183":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Họa Tiết Phối Màu Thân Something Borrowed Đầm Ôm Họa Tiết Phối Màu Thân… 329,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA00YTBVN-295998":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA00YTBVN-295999":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Ôm Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Ren Ôm Tay Lửng 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA29CZMVN-305267":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA29CZMVN-305268":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA29CZMVN-305269":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Colourblock Bodycon Dress EZRA by ZALORA Colourblock Bodycon Dress 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA76CJVVN-320799":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76CJVVN-320800":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76CJVVN-320801":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76CJVVN-320802":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Dây Kéo EZRA by ZALORA Đầm Ôm Phối Dây Kéo 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA25FYOVN-312120":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA25FYOVN-312121":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA25FYOVN-312122":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA25FYOVN-312123":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Tay Con Vạt Chéo EZRA by ZALORA Đầm Ôm Tay Con Vạt Chéo 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA48CBRVN-302987":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA48CBRVN-302988":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA48CBRVN-302989":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Tay Lửng Cổ Thuyền -29 Inner Circle Đầm Ôm Tay Lửng Cổ Thuyền… 379,000 VND 269,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA00VETVN-287502":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA00VETVN-287503":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA00VETVN-287504":{"price":"379,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Không Tay Phối Dây Chéo -30 EZRA by ZALORA Đầm Không Tay Phối Dây Chéo… 399,000 VND 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA81YTUVN-296042":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA81YTUVN-296043":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA81YTUVN-296044":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Không Tay Cổ Xẻ -40 EZRA by ZALORA Đầm Không Tay Cổ Xẻ 399,000 VND 239,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA50TUFVN-284414":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA50TUFVN-284415":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA50TUFVN-284416":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Ren Ôm Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Ren Ôm Tay Lửng 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA31CZKVN-305261":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA31CZKVN-305262":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA31CZKVN-305263":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Hai Dây Xẻ Tà -30 Inner Circle Đầm Ôm Hai Dây Xẻ Tà 369,000 VND 259,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74XDTVN-292340":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA74XDTVN-292341":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA74XDTVN-292342":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Dáng Ôm Tay Lửng Cổ V EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm Tay Lửng Cổ V… 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA75EHWVN-325398":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75EHWVN-325399":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75EHWVN-325400":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75EHWVN-325401":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cutout Lưng EZRA by ZALORA Đầm Ôm Cutout Lưng 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA60FXFVN-311980":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA60FXFVN-311981":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA60FXFVN-311982":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA60FXFVN-311983":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Dây Chéo EZRA by ZALORA Đầm Ôm Dây Chéo 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA00BZRVN-302790":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00BZRVN-302791":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00BZRVN-302792":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00BZRVN-302793":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Nhún GANZI Đầm Ôm Nhún 735,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GA103AA83EPGVN-326125":{"price":"735,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Không Tay Phối Màu EZRA by ZALORA Đầm Ôm Không Tay Phối Màu 429,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA27FYMVN-312112":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA27FYMVN-312113":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA27FYMVN-312114":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA27FYMVN-312115":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Aztec Cap Sleeve Bodycon Mini Dress New Look Aztec Cap Sleeve Bodycon Mini Dr… 749,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA20AIPVN-299414":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA20AIPVN-299415":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA20AIPVN-299416":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA20AIPVN-299417":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA20AIPVN-299418":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Trễ Vai EZRA by ZALORA Đầm Ôm Trễ Vai 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA78EHTVN-325386":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA78EHTVN-325387":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA78EHTVN-325388":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA78EHTVN-325389":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Không Tay Phối Ren -20 Inner Circle Đầm Ôm Không Tay Phối Ren 399,000 VND 319,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA86XDHVN-292304":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA86XDHVN-292305":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA86XDHVN-292306":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Cổ Tròn SN -30 Milaross Đầm Cổ Tròn SN 380,000 VND 266,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA03LKUVN-265989":{"price":"380,000","special_price":"266,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA03LKUVN-265990":{"price":"380,000","special_price":"266,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA03LKUVN-265991":{"price":"380,000","special_price":"266,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA03LKUVN-265992":{"price":"380,000","special_price":"266,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Ôm Không Tay Chéo Lưng EZRA by ZALORA Đầm Ôm Không Tay Chéo Lưng 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA18BYZVN-302718":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA18BYZVN-302719":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA18BYZVN-302720":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA18BYZVN-302721":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Dây Đôi EZRA by ZALORA Đầm Ôm Dây Đôi 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA42EFHVN-325130":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42EFHVN-325131":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42EFHVN-325132":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42EFHVN-325133":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Ôm Cổ Tròn Vania Đầm Thun Ôm Cổ Tròn 745,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA66SWNVN-282678":{"price":"745,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA66SWNVN-282679":{"price":"745,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA66SWNVN-282680":{"price":"745,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Không Tay Gấu Bèo EZRA by ZALORA Đầm Ôm Không Tay Gấu Bèo 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA49FXQVN-312024":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA49FXQVN-312025":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA49FXQVN-312026":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA49FXQVN-312027":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Không Tay Phối Dây Chéo -30 EZRA by ZALORA Đầm Không Tay Phối Dây Chéo… 399,000 VND 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA80YTVVN-296045":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA80YTVVN-296046":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA80YTVVN-296047":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Ren Ôm Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Ren Ôm Tay Lửng 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73BHMVN-301122":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73BHMVN-301123":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73BHMVN-301124":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73BHMVN-301125":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Ôm Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Ren Ôm Tay Lửng 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA30CZLVN-305264":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA30CZLVN-305265":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA30CZLVN-305266":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Cầu Vai Dáng Ôm Casways Đầm Phối Ren Cầu Vai Dáng Ôm… 325,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA22VGVVN-231777":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA22VGVVN-231778":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA22VGVVN-231779":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA22VGVVN-231780":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Tay Con Vạt Chéo EZRA by ZALORA Đầm Ôm Tay Con Vạt Chéo 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA51CBOVN-302978":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51CBOVN-302979":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51CBOVN-302980":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Không Tay Phối Màu EZRA by ZALORA Đầm Ôm Không Tay Phối Màu 429,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA28FYLVN-312108":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28FYLVN-312109":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28FYLVN-312110":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28FYLVN-312111":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Ren Hai Lớp Casways Đầm Sát Nách Ren Hai Lớp 345,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA17VHAVN-231797":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA17VHAVN-231798":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA17VHAVN-231799":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA17VHAVN-231800":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Phồng Dáng Ôm Lê Như Đầm Tay Phồng Dáng Ôm 744,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE538AA81GTMVN-313936":{"price":"744,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA81GTMVN-313937":{"price":"744,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA81GTMVN-313938":{"price":"744,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Tay Lửng Cổ V EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm Tay Lửng Cổ V… 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA74EHXVN-325402":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74EHXVN-325403":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74EHXVN-325404":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74EHXVN-325405":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Phồng Dáng Ôm Lê Như Đầm Tay Phồng Dáng Ôm 744,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE538AA82GTLVN-313934":{"price":"744,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA82GTLVN-313935":{"price":"744,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Công Sở GANZI Đầm Ôm Công Sở 690,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GA103AA91EOYVN-326117":{"price":"690,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Không Tay Cutout Lưng EZRA by ZALORA Đầm Ôm Không Tay Cutout Lưng… 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA78BHHVN-301102":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA78BHHVN-301103":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA78BHHVN-301104":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA78BHHVN-301105":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Ôm Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Ren Ôm Không Tay 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA54CBLVN-302969":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA54CBLVN-302970":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA54CBLVN-302971":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
Sắp xếp