ĐầM DáNG ÔM Nữ: (550 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Cổ Cao ZALORA Đầm Cổ Cao 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA03HZSVN-479138":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA03HZSVN-479139":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA03HZSVN-479140":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA03HZSVN-479141":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Cao ZALORA Đầm Cổ Cao 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA02HZTVN-479142":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02HZTVN-479143":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02HZTVN-479144":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02HZTVN-479145":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Ren Something Borrowed Đầm Ôm Phối Ren 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA28WKTVN-457436":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA28WKTVN-457437":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA28WKTVN-457438":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Xẻ V Dorothy Perkins Đầm Ôm Cổ Xẻ V 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA39XAASG-662467":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA39XAASG-662468":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA39XAASG-662469":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA39XAASG-662470":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA39XAASG-662471":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Họa Tiết Origami ZALORA Đầm Dáng Xòe Họa Tiết Origami 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA08ZZVVN-463987":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08ZZVVN-463988":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08ZZVVN-463989":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08ZZVVN-463990":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08ZZVVN-463991":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Peplum Phối Ren ZALORA Đầm Peplum Phối Ren 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA19ICYVN-479303":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19ICYVN-479304":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19ICYVN-479305":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19ICYVN-479306":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA34FWRVN-475290":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA34FWRVN-475291":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA34FWRVN-475292":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA34FWRVN-475293":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA33FWSVN-475294":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA33FWSVN-475295":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA33FWSVN-475296":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA33FWSVN-475297":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Chấm Bi Dorothy Perkins Đầm Kiểu In Chấm Bi 619,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA27ESMSG-677263":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA27ESMSG-677264":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA27ESMSG-677265":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA27ESMSG-677266":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA27ESMSG-677267":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Peplum Phối Ren ZALORA Đầm Peplum Phối Ren 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA18ICZVN-479307":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA18ICZVN-479308":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA18ICZVN-479309":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA18ICZVN-479310":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Họa Tiết Cut-Out ZALORA Đầm Ôm In Họa Tiết Cut-Out 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA45KLMVN-484474":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45KLMVN-484475":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45KLMVN-484476":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45KLMVN-484477":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Hai Tầng ZALORA Đầm Dáng Ôm Hai Tầng 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA02AABVN-464017":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02AABVN-464018":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02AABVN-464019":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02AABVN-464020":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02AABVN-464021":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Dáng Ôm ZALORA Đầm Ren Dáng Ôm 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA17ZZMVN-463942":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA17ZZMVN-463943":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA17ZZMVN-463944":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA17ZZMVN-463945":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA17ZZMVN-463946":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Swing Xếp Ly ZALORA Đầm Swing Xếp Ly 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA00AADVN-464027":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA00AADVN-464028":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA00AADVN-464029":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA00AADVN-464030":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA00AADVN-464031":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Phối Hạt Dorothy Perkins Đầm Ôm Cổ Phối Hạt 1,559,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA70MQNSG-690527":{"price":"1,559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA70MQNSG-690528":{"price":"1,559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA70MQNSG-690529":{"price":"1,559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA70MQNSG-690530":{"price":"1,559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA70MQNSG-690531":{"price":"1,559,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Xẻ V Dorothy Perkins Đầm Ôm Cổ Xẻ V 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA37XACSG-662477":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37XACSG-662478":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37XACSG-662479":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37XACSG-662480":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37XACSG-662481":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đấm Ôm Phối Sọc Và Lưới Something Borrowed Đấm Ôm Phối Sọc Và Lưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA40WKHVN-457400":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40WKHVN-457401":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40WKHVN-457402":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Cổ Inner Circle Đầm Phối Ren Cổ 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA84JFFVN-481537":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA84JFFVN-481538":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA84JFFVN-481539":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Tay Lửng Something Borrowed Đầm Ôm Tay Lửng 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA44VUTVN-456230":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44VUTVN-456231":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44VUTVN-456232":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44VUTVN-456233":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kim Tuyến Dây Kéo THIVI Đầm Kim Tuyến Dây Kéo 450,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH631AA88NQLVN-491307":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH631AA88NQLVN-491308":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH631AA88NQLVN-491309":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây Cúp Ngực In Họa Tiết Material Girl Đầm Hai Dây Cúp Ngực In Họa Tiết 1,199,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA37EGOSG-676431":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA37EGOSG-676432":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA37EGOSG-676433":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA37EGOSG-676434":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA37EGOSG-676435":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Midi Inner Circle Đầm Ôm Midi 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA47NSAVN-491381":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47NSAVN-491382":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47NSAVN-491383":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Midi Inner Circle Đầm Ôm Midi 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA48NRZVN-491378":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48NRZVN-491379":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48NRZVN-491380":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Xẻ Tà Inner Circle Đầm Kiểu Xẻ Tà 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA96YZJVN-461978":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96YZJVN-461979":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96YZJVN-461980":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Tay Lửng Something Borrowed Đầm Ôm Tay Lửng 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA46VURVN-456222":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA46VURVN-456223":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA46VURVN-456224":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA46VURVN-456225":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Tay Lửng Something Borrowed Đầm Ôm Tay Lửng 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA43VUUVN-456234":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43VUUVN-456235":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43VUUVN-456236":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43VUUVN-456237":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dệt Kim Ôm Something Borrowed Đầm Dệt Kim Ôm 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA85TBYVN-450788":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA85TBYVN-450789":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Họa Tiết Cut-Out ZALORA Đầm Ôm In Họa Tiết Cut-Out 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA46KLLVN-484470":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46KLLVN-484471":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46KLLVN-484472":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46KLLVN-484473":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Ren Something Borrowed Đầm Ôm Phối Ren 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA26WKVVN-457442":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA26WKVVN-457443":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA26WKVVN-457444":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Phối Lưới Material Girl Đầm Dáng Ôm Phối Lưới 1,099,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA43EGISG-676401":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA43EGISG-676402":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA43EGISG-676403":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA43EGISG-676404":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA43EGISG-676405":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Màu Viền Đen Dorothy Perkins Đầm Ôm Phối Màu Viền Đen 929,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA12ETBSG-677338":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA12ETBSG-677339":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA12ETBSG-677340":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA12ETBSG-677341":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA12ETBSG-677342":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Thắt Nơ Loire Đầm Ôm Cổ Thắt Nơ 976,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA69HHUVN-477773":{"price":"976,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA69HHUVN-477774":{"price":"976,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Ren Cut-Out Lưng Something Borrowed Đầm Ôm Phối Ren Cut-Out Lưng 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA38WKJVN-457406":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA38WKJVN-457407":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA38WKJVN-457408":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Xẻ V Dorothy Perkins Đầm Ôm Cổ Xẻ V 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA38XABSG-662472":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA38XABSG-662473":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA38XABSG-662474":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA38XABSG-662475":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA38XABSG-662476":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Đổ Xếp 10% OFF Sophilita Đầm Cổ Đổ Xếp 1,185,000 VND GIẢM CÒN 1,067,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA71HLOVN-478170":{"price":"1,185,000","special_price":"1,067,000","saving_percentage":"10%"},"SO232AA71HLOVN-478171":{"price":"1,185,000","special_price":"1,067,000","saving_percentage":"10%"},"SO232AA71HLOVN-482551":{"price":"1,185,000","special_price":"1,067,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Đầm Ren Trễ Vai Something Borrowed Đầm Ren Trễ Vai 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA14OTHVN-441684":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA14OTHVN-441685":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA14OTHVN-441686":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Hai Màu Phối Ren Tay Something Borrowed Đầm Ôm Hai Màu Phối Ren Tay 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA22WKZVN-457454":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22WKZVN-457455":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22WKZVN-457456":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Dáng Ôm ZALORA Đầm Ren Dáng Ôm 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA16ZZNVN-463947":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16ZZNVN-463948":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16ZZNVN-463949":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16ZZNVN-463950":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16ZZNVN-463951":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-Out Đính Kim Sa Something Borrowed Đầm Cut-Out Đính Kim Sa 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA16OTFVN-441678":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA16OTFVN-441679":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA16OTFVN-441680":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Thuyền Tay Xòe Đính Đá Sonita Fashion Đầm Ôm Cổ Thuyền Tay Xòe Đính Đá 625,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA01FQGVN-474800":{"price":"625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA01FQGVN-474801":{"price":"625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA01FQGVN-474802":{"price":"625,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Trễ Vai Phối Lưới Something Borrowed Đầm Trễ Vai Phối Lưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA29VVIVN-456271":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA29VVIVN-456272":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA29VVIVN-456273":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Xẻ Tà Sau Dorothy Perkins Đầm Ôm Xẻ Tà Sau 819,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA69MQOSG-690532":{"price":"819,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA69MQOSG-690533":{"price":"819,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA69MQOSG-690534":{"price":"819,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA69MQOSG-690535":{"price":"819,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA69MQOSG-690536":{"price":"819,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Ôm Phối Viền Something Borrowed Đầm Ren Ôm Phối Viền 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA20WLBVN-457460":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA20WLBVN-457461":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA20WLBVN-457462":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Nữ DAHLIA Đầm Kiểu Nữ 420,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA55ENGVN-472969":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA55ENGVN-472970":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA55ENGVN-472971":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA55ENGVN-472972":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Ren 20% OFF ZALORA Đầm May Ren 849,000 VND GIẢM CÒN 679,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA28WVJVN-405131":{"price":"849,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA28WVJVN-405132":{"price":"849,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA28WVJVN-405133":{"price":"849,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA28WVJVN-405134":{"price":"849,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Ôm 20% OFF ZALORA Đầm Ôm 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA86XUBVN-407079":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA86XUBVN-407080":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA86XUBVN-407081":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA86XUBVN-407082":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Ôm Cổ Xẻ V Dorothy Perkins Đầm Ôm Cổ Xẻ V 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA40WZZSG-662462":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA40WZZSG-662463":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA40WZZSG-662464":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA40WZZSG-662465":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA40WZZSG-662466":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Họa Tiết Cổ Xếp Bướm Sonita Fashion Đầm Ôm Họa Tiết Cổ Xếp Bướm 595,000 VND
  Kích cỡ M L XL XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA02FQFVN-474796":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA02FQFVN-474797":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA02FQFVN-474798":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA02FQFVN-474799":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Da Rắn River Island Đầm Ôm In Da Rắn 1,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA60SWLSG-701101":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA60SWLSG-701102":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA60SWLSG-701103":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA60SWLSG-701104":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA60SWLSG-701105":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa ZALORA Đầm In Hoa 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA28KMDVN-484531":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA28KMDVN-484532":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA28KMDVN-484533":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA28KMDVN-484534":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hoa Tay Con DAHLIA Đầm Hoa Tay Con 468,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA60ENBVN-472949":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA60ENBVN-472950":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA60ENBVN-472951":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA60ENBVN-472952":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Tay Lửng Something Borrowed Đầm Ôm Tay Lửng 399,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA45VUSVN-456226":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA45VUSVN-456227":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA45VUSVN-456228":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA45VUSVN-456229":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Hoa Văn Sonita Fashion Đầm Ôm Hoa Văn from 595,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA94FQNVN-474821":{"price":"645,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA94FQNVN-474822":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA94FQNVN-474823":{"price":"595,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai Miss Selfridge Đầm Hở Vai 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA07XJWSG-710000":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA07XJWSG-710001":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA07XJWSG-710002":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA07XJWSG-710003":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA07XJWSG-710004":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Dáng Ôm ZALORA Đầm Ren Dáng Ôm 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA18ZZLVN-463937":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA18ZZLVN-463938":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA18ZZLVN-463939":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA18ZZLVN-463940":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA18ZZLVN-463941":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây Cut-Out River Island Đầm Hai Dây Cut-Out 2,199,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA71LXGSG-689371":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA71LXGSG-689372":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA71LXGSG-689373":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA71LXGSG-689374":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA71LXGSG-689375":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hoa Phối Ruy Băng DAHLIA Đầm Hoa Phối Ruy Băng 489,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA52ENJVN-472981":{"price":"489,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA52ENJVN-472982":{"price":"489,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA52ENJVN-472983":{"price":"489,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA52ENJVN-472984":{"price":"489,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ V Inner Circle Đầm Ôm Cổ V 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA11JEEVN-481456":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA11JEEVN-481457":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA11JEEVN-481458":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Ôm Phối Viền Something Borrowed Đầm Ren Ôm Phối Viền 499,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA21WLAVN-457457":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA21WLAVN-457458":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA21WLAVN-457459":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Ren Cut-Out Lưng Something Borrowed Đầm Ôm Phối Ren Cut-Out Lưng 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA39WKIVN-457403":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA39WKIVN-457404":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA39WKIVN-457405":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Họa Tiết Paisley Inner Circle–Tet Collect… Đầm Ôm In Họa Tiết Paisley 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN509AA32CZBSG-720702":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA32CZBSG-720703":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA32CZBSG-720704":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA32CZBSG-720705":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA32CZBSG-720706":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Thân Cắt Inner Circle Đầm Ôm Thân Cắt 449,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60ZATVN-462091":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60ZATVN-462092":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60ZATVN-462093":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Ren Something Borrowed Đầm Ôm Phối Ren 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA27WKUVN-457439":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA27WKUVN-457440":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA27WKUVN-457441":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Dây Đôi Vạt Đắp Something Borrowed Đầm Ôm Dây Đôi Vạt Đắp 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA32WKPVN-457424":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA32WKPVN-457425":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA32WKPVN-457426":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Ren 20% OFF ZALORA Đầm May Ren 849,000 VND GIẢM CÒN 679,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA30WVHVN-405123":{"price":"849,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA30WVHVN-405124":{"price":"849,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA30WVHVN-405125":{"price":"849,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA30WVHVN-405126":{"price":"849,000","special_price":"679,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Ôm In Hình Học River Island Đầm Ôm In Hình Học 1,599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA49SWWSG-701156":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA49SWWSG-701157":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA49SWWSG-701158":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA49SWWSG-701159":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA49SWWSG-701160":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Nữ DAHLIA Đầm Kiểu Nữ 420,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA53ENIVN-472977":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA53ENIVN-472978":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA53ENIVN-472979":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA53ENIVN-472980":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây In Họa Tiết Phối Tà Đắp Material Girl Đầm Hai Dây In Họa Tiết Phối Tà Đắp 1,099,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA39EGMSG-676421":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA39EGMSG-676422":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA39EGMSG-676423":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA39EGMSG-676424":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA39EGMSG-676425":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Họa Tiết Cut-Out ZALORA Đầm Ôm In Họa Tiết Cut-Out 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA44KLNVN-484478":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA44KLNVN-484479":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA44KLNVN-484480":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA44KLNVN-484481":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Tròn Cúp Ngực Vania Đầm Ôm Cổ Tròn Cúp Ngực 945,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA62HIBVN-477784":{"price":"945,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA62HIBVN-477785":{"price":"945,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA62HIBVN-477786":{"price":"945,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Màu Inner Circle–Tet Collect… Đầm Ôm Phối Màu 1,099,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN509AA34CYZSG-720692":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA34CYZSG-720693":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA34CYZSG-720694":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA34CYZSG-720695":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA34CYZSG-720696":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Ren Hoa 20% OFF ZALORA Đầm May Ren Hoa 699,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA82XAZVN-405637":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA82XAZVN-405638":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA82XAZVN-405639":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA82XAZVN-405640":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Ôm Dập Ly Lượn Sóng Something Borrowed Đầm Ôm Dập Ly Lượn Sóng 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA37WNIVN-404482":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA37WNIVN-404483":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA37WNIVN-404484":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Miss Selfridge Đầm Dáng Ôm 849,000 VND
  Kích cỡ 4 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA70DFHSG-721155":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA70DFHSG-721156":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA70DFHSG-721157":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA70DFHSG-721158":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA70DFHSG-721159":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA70DFHSG-721160":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa ZALORA Đầm In Hoa 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA29KMCVN-484527":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29KMCVN-484528":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29KMCVN-484529":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29KMCVN-484530":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Họa Tiết Sonita Fashion Đầm Họa Tiết 645,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA98FQJVN-474809":{"price":"645,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA98FQJVN-474810":{"price":"645,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA98FQJVN-474811":{"price":"645,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hoa Tay Con DAHLIA Đầm Hoa Tay Con 468,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA61ENAVN-472945":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA61ENAVN-472946":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA61ENAVN-472947":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA61ENAVN-472948":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cut-Out River Island Đầm Ôm Cut-Out 2,599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA74LXDSG-689357":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA74LXDSG-689358":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA74LXDSG-689359":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA74LXDSG-689360":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA74LXDSG-689361":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Ren 20% OFF ZALORA Đầm May Ren 699,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA84XAXVN-405629":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA84XAXVN-405630":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA84XAXVN-405631":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA84XAXVN-405632":{"price":"699,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Ôm Xẻ Tà Sau Dorothy Perkins Đầm Ôm Xẻ Tà Sau 819,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA68MQPSG-690537":{"price":"819,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68MQPSG-690538":{"price":"819,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68MQPSG-690539":{"price":"819,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68MQPSG-690540":{"price":"819,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68MQPSG-690541":{"price":"819,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Hai Lớp Inner Circle Đầm Ren Hai Lớp 469,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA37EVQVN-473547":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA37EVQVN-473548":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA37EVQVN-473549":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai Miss Selfridge Đầm Hở Vai 899,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA13XJQSG-709969":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA13XJQSG-709970":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA13XJQSG-709971":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA13XJQSG-709972":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA13XJQSG-709973":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Họa Tiết Lê Như Đầm Dáng Ôm Họa Tiết 780,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE538AA47CTKVN-468607":{"price":"780,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA47CTKVN-468608":{"price":"780,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm 20% OFF ZALORA Đầm Ôm 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA87XUAVN-407075":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA87XUAVN-407076":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA87XUAVN-407077":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA87XUAVN-407078":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Ôm Cổ V Something Borrowed Đầm Ôm Cổ V 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA29WKSVN-457433":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA29WKSVN-457434":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA29WKSVN-457435":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Miss Selfridge Đầm Dáng Ôm 649,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA77DFASG-721120":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA77DFASG-721121":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA77DFASG-721122":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA77DFASG-721123":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA77DFASG-721124":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Phối Ren ZALORA Đầm May Phối Ren 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA27KMEVN-484535":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27KMEVN-484536":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27KMEVN-484537":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27KMEVN-484538":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dệt Kim Cổ Lọ Tay Dài Something Borrowed Đầm Dệt Kim Cổ Lọ Tay Dài 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA81TCCVN-450793":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sọc Đa Sắc Phối 10% OFF Sophilita Đầm Sọc Đa Sắc Phối 1,085,000 VND GIẢM CÒN 977,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA75HLKVN-478158":{"price":"1,085,000","special_price":"977,000","saving_percentage":"10%"},"SO232AA75HLKVN-478159":{"price":"1,085,000","special_price":"977,000","saving_percentage":"10%"},"SO232AA75HLKVN-478160":{"price":"1,085,000","special_price":"977,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Đầm Ôm In Họa Tiết Paisley Inner Circle–Tet Collect… Đầm Ôm In Họa Tiết Paisley 999,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN509AA33CZASG-720697":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA33CZASG-720698":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA33CZASG-720699":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA33CZASG-720700":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA33CZASG-720701":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Đổ Xếp 10% OFF Sophilita Đầm Cổ Đổ Xếp 1,185,000 VND GIẢM CÒN 1,067,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA72HLNVN-478167":{"price":"1,185,000","special_price":"1,067,000","saving_percentage":"10%"},"SO232AA72HLNVN-478168":{"price":"1,185,000","special_price":"1,067,000","saving_percentage":"10%"},"SO232AA72HLNVN-478169":{"price":"1,185,000","special_price":"1,067,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Đầm Ôm Cổ Yếm River Island Đầm Ôm Cổ Yếm 1,499,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA48SWXSG-701161":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48SWXSG-701162":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48SWXSG-701163":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48SWXSG-701164":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48SWXSG-701165":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Trễ Vai River Island Đầm Ôm Trễ Vai 1,399,000 VND
  Kích cỡ 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA61SWKSG-701098":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA61SWKSG-701099":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA61SWKSG-701100":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Họa Tiết Nơ Vai Đính Đá Sonita Fashion Đầm Ôm Họa Tiết Nơ Vai Đính Đá 645,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA95FQMVN-474818":{"price":"645,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA95FQMVN-474819":{"price":"645,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA95FQMVN-474820":{"price":"645,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Đai Nhung Milaross Đầm Kiểu Phối Đai Nhung 420,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA48EJRVN-472786":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA48EJRVN-472787":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA48EJRVN-472788":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA48EJRVN-472789":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Lưới River Island Đầm Ôm Phối Lưới 1,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA70LXHSG-689376":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA70LXHSG-689377":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA70LXHSG-689378":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA70LXHSG-689379":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA70LXHSG-689380":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm ôm đẹp – Thể hiện nét quyến rũ của bạn

Sở hữu những món đồ thời trang đẹp mắt, chẳng hạn như những chiếc đầm ôm đẹp là trải nghiệm thích thú nhất đối với các tín đồ mua sắm. Còn gì tuyệt hơn khi bạn diện chiếc đầm body đẹp để khoe đường cong quyến rũ trong những dịp như hẹn hò, dạo phố, họp mặt. Bạn có thể phối đầm liền thời trang với những phụ kiện thời trang khác nhau như giày cao gót, ví tay, bộ trang sức để tự tin trong mọi tình huống, tạo ấn tượng khó quên với người đối diện.

Váy ôm đẹp – Cùng bạn tự tin dạo phố

Những chiếc váy ôm sát người không chỉ tôn lên những đường cong quyến rũ trên cơ thể bạn mà còn giúp bạn trông sang trọng hơn. Những thiết kế váy ôm đẹp từ các thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước như Vania, Sơn Nguyễn, Lê Như, Only,… tại ZALORA.VN được may theo các kiểu dáng thời trang mới nhất sẽ khiến bạn hài lòng. Với những chiếc đầm bó sát, bạn có thể khoác thêm chiếc áo blazer để trông chỉnh chu hơn khi đến công sở hoặc mặc cùng áo khoác jean bụi bặm để trông năng động hơn. Nếu không, bạn có thể phối với chiếc áo khoác da thời trang để thể hiện vẻ cá tính. Hãy thử những phong cách khác nhau cùng với váy ôm sát người để đa dạng hóa phong cách cho bản thân bạn nhé!

Váy bó sát – Thu hút ánh nhìn của các chàng trai

Bên cạnh việc không ngừng cập nhật những xu hướng từ bộ sưu tập váy bó sát mới nhất, ZALORA.VN sẽ thường xuyên xây dựng những chương trình ưu đãi và khuyến mãi hấp dẫn nhằm mang lại sự hài lòng tối đa cho mọi khách hàng. Mua hàng tại ZALORA.VN, bạn còn được hưởng những dịch vụ tiện ích như thanh toán tiền khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả. Vì vậy, bạn còn chờ gì mà không mua những chiếc váy bó thời trang mà chúng tôi mang lại ngay hôm nay để thu hút ánh nhìn của các chàng trai, giúp bạn quyến rũ hơn trong mắt người khác phái?