Mua ĐầM DạO PHố: (258 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Hai Dây Inner Circle Đầm Hai Dây 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA78ZGVVN-409733":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78ZGVVN-409734":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78ZGVVN-409735":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Dáng Ôm New Look Đầm Kiểu Dáng Ôm 689,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA44XCLVN-405733":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA44XCLVN-405734":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA44XCLVN-405735":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA44XCLVN-405736":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA44XCLVN-405737":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây Inner Circle Đầm Hai Dây 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA76ZGXVN-409739":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA76ZGXVN-409740":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA76ZGXVN-409741":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Hoa Something Borrowed Đầm Kiểu In Hoa 599,900 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA51QLCVN-393850":{"price":"599,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51QLCVN-393851":{"price":"599,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51QLCVN-393852":{"price":"599,900","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Gấu Xòe Something Borrowed Đầm Kiểu Gấu Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95RCQVN-395210":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95RCQVN-395211":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95RCQVN-395212":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Inner Circle Đầm Ôm 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA39DPWVN-418663":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39DPWVN-418664":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39DPWVN-418665":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cut-out ZALORA Đầm Ôm Cut-out 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA03RVOVN-396669":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA03RVOVN-396670":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA03RVOVN-396671":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Sát Nách Inner Circle Đầm Ôm Sát Nách 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA44DPRVN-418648":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44DPRVN-418649":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44DPRVN-418650":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Sát Nách Inner Circle Đầm Ôm Sát Nách 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA42DPTVN-418654":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42DPTVN-418655":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42DPTVN-418656":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Something Borrowed Đầm Kiểu 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA22RYRVN-396958":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22RYRVN-396959":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22RYRVN-396960":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Lưới Và Da Tổng Hợp Something Borrowed Đầm Ôm Phối Lưới Và Da Tổng Hợp 549,900 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA52QLBVN-393847":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA52QLBVN-393848":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA52QLBVN-393849":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Dây Kéo Trước Inner Circle Đầm Ôm Dây Kéo Trước 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA17LACVN-382862":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA17LACVN-382863":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA17LACVN-382864":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Lưới Và Da Tổng Hợp Something Borrowed Đầm Ôm Phối Lưới Và Da Tổng Hợp 549,900 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA53QLAVN-393844":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA53QLAVN-393845":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA53QLAVN-393846":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Hai Thân Inner Circle Đầm Thun Hai Thân 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59DPCVN-418603":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59DPCVN-418604":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59DPCVN-418605":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Inner Circle Đầm Ôm 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA40DPVVN-418660":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40DPVVN-418661":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40DPVVN-418662":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối In Họa Tiết ZALORA Đầm Phối In Họa Tiết 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA84RKTVN-396006":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84RKTVN-396007":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84RKTVN-396008":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84RKTVN-396009":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Ren Something Borrowed Đầm Kiểu Phối Ren 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA04RZJVN-397010":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA04RZJVN-397011":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA04RZJVN-397012":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Hoa Inner Circle Đầm Ôm In Hoa 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60TRJVN-400239":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60TRJVN-400240":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60TRJVN-400241":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Cổ V New Look Đầm Dáng Ôm Cổ V 919,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA75RHGVN-395644":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA75RHGVN-395645":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA75RHGVN-395646":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA75RHGVN-395647":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA75RHGVN-395648":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Sát Nách Inner Circle Đầm Ôm Sát Nách 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA43DPSVN-418651":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43DPSVN-418652":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43DPSVN-418653":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cut-out ZALORA Đầm Ôm Cut-out 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA51RIEVN-395714":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51RIEVN-395715":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51RIEVN-395716":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51RIEVN-395717":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Mango Đầm Ôm 1,699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA84UBBVN-365649":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA84UBBVN-365650":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA84UBBVN-365651":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA84UBBVN-365652":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Ôm Midi Inner Circle Đầm Thun Ôm Midi 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA01WWKVN-405256":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01WWKVN-405257":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01WWKVN-405258":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Tay Lửng Mango Đầm Dáng Ôm Tay Lửng 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA25QTUVN-394502":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25QTUVN-394503":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25QTUVN-394504":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25QTUVN-394505":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Something Borrowed Đầm Kiểu 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA23RYQVN-396955":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA23RYQVN-396956":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA23RYQVN-396957":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Lệch Vai Izabel London Đầm Lệch Vai 999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA07XLOVN-406448":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA07XLOVN-406449":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA07XLOVN-406450":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA07XLOVN-406451":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Họa Tiết Nhiều Màu ZALORA Đầm Kiểu Phối Họa Tiết Nhiều Màu 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA45YCKVN-373652":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45YCKVN-373653":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45YCKVN-373654":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45YCKVN-373655":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối In Họa Tiết ZALORA Đầm Phối In Họa Tiết 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA85RKSVN-396002":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85RKSVN-396003":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85RKSVN-396004":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85RKSVN-396005":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Cut-Out Something Borrowed Đầm Dáng Ôm Cut-Out 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA97RCOVN-395204":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA97RCOVN-395205":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA97RCOVN-395206":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới ZALORA BASICS Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA59UVGVN-367594":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367595":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367596":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367597":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Kết Hạt Trang Trí Something Borrowed Đầm Kiểu Kết Hạt Trang Trí 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA54QKZVN-393841":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA54QKZVN-393842":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA54QKZVN-393843":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn Tay Lỡ Inner Circle Đầm Cổ Tròn Tay Lỡ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63TRGVN-400230":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63TRGVN-400231":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63TRGVN-400232":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Midi 29% OFF EZRA by ZALORA Đầm Ôm Midi 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA83PGEVN-347949":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ169AA83PGEVN-347950":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ169AA83PGEVN-347951":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ169AA83PGEVN-347952":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Ôm Cut-Out Lưng New Look Đầm Ôm Cut-Out Lưng 599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA74RHHVN-395649":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA74RHHVN-395650":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA74RHHVN-395651":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA74RHHVN-395652":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA74RHHVN-395653":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm In Hoa Phối Màu New Look Đầm Dáng Ôm In Hoa Phối Màu 689,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA73RHIVN-395654":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA73RHIVN-395655":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA73RHIVN-395656":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA73RHIVN-395657":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA73RHIVN-395658":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nữ Ninomaxx Đầm Nữ 499,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA84ALJVN-411945":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA84ALJVN-411946":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Something Borrowed Đầm Dáng Ôm 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA98RZPVN-397028":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA98RZPVN-397029":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA98RZPVN-397030":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Hoa Something Borrowed Đầm Kiểu In Hoa 599,900 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA50QLDVN-393853":{"price":"599,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50QLDVN-393854":{"price":"599,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50QLDVN-393855":{"price":"599,900","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Inner Circle Đầm Ôm 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA41DPUVN-418657":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41DPUVN-418658":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41DPUVN-418659":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới ZALORA BASICS Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA58UVHVN-367598":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367599":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367600":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367601":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nữ Ninomaxx Đầm Nữ 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA75ALSVN-411971":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA75ALSVN-411972":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA75ALSVN-411973":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Cut-Out Ngực Something Borrowed Đầm Kiểu Cut-Out Ngực 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA94RZTVN-397040":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA94RZTVN-397041":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA94RZTVN-397042":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Peplum Nơ Vai Sonita Fashion Đầm Peplum Nơ Vai 645,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA70GJTVN-424716":{"price":"645,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA70GJTVN-424717":{"price":"645,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA70GJTVN-424718":{"price":"645,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Kẻ Ngang Mango Đầm Ôm In Kẻ Ngang 999,000 VND
  Kích cỡ XS M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA20QTZVN-394525":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20QTZVN-394526":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20QTZVN-394527":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20QTZVN-394528":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20QTZVN-394529":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Hoa Dorothy Perkins Đầm Ren Hoa 1,299,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA25TRESG-557327":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA25TRESG-557328":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA25TRESG-557329":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA25TRESG-557330":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA25TRESG-557331":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Peplum Something Borrowed Đầm Peplum 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA18RYVVN-396970":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA18RYVVN-396971":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA18RYVVN-396972":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Eo Vạt Xòe ZALORA Đầm Ôm Eo Vạt Xòe 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA63YJKVN-374201":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA63YJKVN-374202":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA63YJKVN-374203":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA63YJKVN-374204":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Vuông Họa Tiết VOSCHY Đầm Cổ Vuông Họa Tiết 439,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VO009AA82ELHVN-420799":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA82ELHVN-420800":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA82ELHVN-420801":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây Inner Circle Đầm Hai Dây 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA77ZGWVN-409736":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77ZGWVN-409737":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77ZGWVN-409738":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Cut-Out Vai ZALORA Đầm Kiểu Cut-Out Vai 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA92NWDVN-388460":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92NWDVN-388461":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92NWDVN-388462":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92NWDVN-388463":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Họa Tiết Trắng Xanh ZALORA Đầm Kiểu Phối Họa Tiết Trắng Xanh 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA44YCLVN-373656":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44YCLVN-373657":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44YCLVN-373658":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44YCLVN-373659":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Inner Circle Đầm Thun 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA43WQAVN-370808":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43WQAVN-370809":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43WQAVN-370810":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dạ Sọc Phối Màu Loire Đầm Dạ Sọc Phối Màu 1,135,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA29EREVN-421296":{"price":"1,135,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA29EREVN-421297":{"price":"1,135,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới ZALORA BASICS Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA57UVIVN-367602":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367603":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367604":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367605":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cut-out ZALORA Đầm Ôm Cut-out 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA50RIFVN-395718":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50RIFVN-395719":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50RIFVN-395720":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50RIFVN-395721":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Mango Đầm Dáng Ôm 1,299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA26ACBVN-411054":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA26ACBVN-411055":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA26ACBVN-411056":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA26ACBVN-411057":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA26ACBVN-411058":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Contrast Bodice Dress Mango Contrast Bodice Dress 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA50UCJVN-365794":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA50UCJVN-365795":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA50UCJVN-365796":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA50UCJVN-365797":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Lửng Phối Màu 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Tay Lửng Phối Màu 549,000 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA59TWIVN-358588":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA59TWIVN-358589":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA59TWIVN-358590":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA59TWIVN-358591":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Dáng Ôm Mango Đầm Dáng Ôm 1,299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA27ACAVN-411049":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA27ACAVN-411050":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA27ACAVN-411051":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA27ACAVN-411052":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA27ACAVN-411053":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Phối Ren ZALORA Đầm Suông Tay Phối Ren 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA56XQLVN-372639":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56XQLVN-372640":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56XQLVN-372641":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56XQLVN-372642":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới ZALORA BASICS Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA56UVJVN-367606":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367607":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367608":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367609":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Thắt Eo ZALORA Đầm Dáng Ôm Thắt Eo 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA09JGGVN-379446":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09JGGVN-379447":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09JGGVN-379448":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09JGGVN-379449":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Ren ZALORA Đầm Kiểu Phối Ren 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA06LPXVN-384021":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06LPXVN-384022":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06LPXVN-384023":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06LPXVN-384024":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi sẻ Ngang ZALORA Đầm Midi sẻ Ngang 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA68YJFVN-374181":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA68YJFVN-374182":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA68YJFVN-374183":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA68YJFVN-374184":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Đinh Tròn Something Borrowed Đầm Kiểu Phối Đinh Tròn 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA78RDHVN-395267":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA78RDHVN-395268":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA78RDHVN-395269":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun 19% OFF Inner Circle Đầm Thun 429,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA44WPZVN-370805":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA44WPZVN-370806":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA44WPZVN-370807":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Đầm Ôm Eo Vạt Xòe ZALORA Đầm Ôm Eo Vạt Xòe 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA64YJJVN-374197":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64YJJVN-374198":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64YJJVN-374199":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64YJJVN-374200":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Phối Lưới Something Borrowed Đầm Dáng Ôm Phối Lưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA15RYYVN-396978":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA15RYYVN-396979":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA15RYYVN-396980":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Ren Something Borrowed Đầm Kiểu Phối Ren 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA03RZKVN-397013":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA03RZKVN-397014":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA03RZKVN-397015":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cut-Out Lưng New Look Đầm Ôm Cut-Out Lưng 599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA72RHJVN-395659":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA72RHJVN-395660":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA72RHJVN-395661":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA72RHJVN-395662":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA72RHJVN-395663":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tim Rosa Bella Đầm Cổ Tim 1,286,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO261AA50TGFVN-399164":{"price":"1,286,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA50TGFVN-399165":{"price":"1,286,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA50TGFVN-399166":{"price":"1,286,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Peplum Nơ Vai Sonita Fashion Đầm Peplum Nơ Vai 645,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA71GJSVN-424713":{"price":"645,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA71GJSVN-424714":{"price":"645,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA71GJSVN-424715":{"price":"645,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đính Đá Cổ Orio Đầm Đính Đá Cổ 420,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"OR247AA46BCFVN-413523":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA46BCFVN-413524":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA46BCFVN-413525":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tim In Hoa 19% OFF New Look Đầm Cổ Tim In Hoa 689,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA67SLKVN-363313":{"price":"689,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"19%"},"NE112AA67SLKVN-363314":{"price":"689,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"19%"},"NE112AA67SLKVN-363315":{"price":"689,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"19%"},"NE112AA67SLKVN-363316":{"price":"689,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"19%"},"NE112AA67SLKVN-363317":{"price":"689,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Đầm Dáng Ôm Cut-Out ZALORA BASICS Đầm Dáng Ôm Cut-Out 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA80PGHVN-347961":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA80PGHVN-347962":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA80PGHVN-347963":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA80PGHVN-347964":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Không Tay ISHE Đầm Ôm Không Tay 750,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA50WFDVN-403978":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA50WFDVN-403979":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA50WFDVN-403980":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA50WFDVN-403981":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Cut-Out Vai Something Borrowed Đầm Kiểu Cut-Out Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA25RYOVN-396949":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA25RYOVN-396950":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA25RYOVN-396951":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Họa Tiết Hoa 15% OFF La Mode Đầm Họa Tiết Hoa 439,000 VND GIẢM CÒN 374,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA69QSCVN-394428":{"price":"439,000","special_price":"374,000","saving_percentage":"15%"},"LA387AA69QSCVN-394429":{"price":"439,000","special_price":"374,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Đầm Cổ Tròn Tay Lỡ Inner Circle Đầm Cổ Tròn Tay Lỡ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64TRFVN-400227":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64TRFVN-400228":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64TRFVN-400229":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Tròn Inner Circle Đầm Ôm Cổ Tròn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA12LAHVN-382877":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA12LAHVN-382878":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA12LAHVN-382879":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Midi 29% OFF EZRA by ZALORA Đầm Ôm Midi 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA84PGDVN-347945":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ169AA84PGDVN-347946":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ169AA84PGDVN-347947":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ169AA84PGDVN-347948":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Ôm Vạt Xéo 29% OFF Inner Circle Đầm Ôm Vạt Xéo 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA06SRPVN-363879":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA06SRPVN-363880":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA06SRPVN-363881":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Đính Đá Cổ Orio Đầm Đính Đá Cổ 420,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"OR247AA47BCEVN-413520":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA47BCEVN-413521":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA47BCEVN-413522":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cut-out ZALORA Đầm Ôm Cut-out 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA04RVNVN-396666":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA04RVNVN-396667":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA04RVNVN-396668":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Voan Inner Circle Đầm Kiểu Phối Voan 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA14LAFVN-382871":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA14LAFVN-382872":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA14LAFVN-382873":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nữ Ninomaxx Đầm Nữ 499,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA77ALQVN-411963":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA77ALQVN-411964":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA77ALQVN-411965":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA77ALQVN-411966":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu ZALORA Đầm Kiểu 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA77JLIVN-379807":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77JLIVN-379808":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77JLIVN-379809":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77JLIVN-379810":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nữ Ninomaxx Đầm Nữ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA78ALPVN-411960":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA78ALPVN-411961":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA78ALPVN-411962":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Peplum Cổ Tròn Inner Circle Đầm Ôm Peplum Cổ Tròn 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA96WWPVN-405271":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96WWPVN-405272":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96WWPVN-405273":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Peplum Cổ Tròn Inner Circle Đầm Ôm Peplum Cổ Tròn 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA95WWQVN-405274":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA95WWQVN-405275":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA95WWQVN-405276":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Cut-Out Ngực Something Borrowed Đầm Kiểu Cut-Out Ngực 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA93RZUVN-397043":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA93RZUVN-397044":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA93RZUVN-397045":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Thuyền 30% OFF Inner Circle Đầm Ôm Cổ Thuyền 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA99SGIVN-362954":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA99SGIVN-362955":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA99SGIVN-362956":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Trơn Cổ Thuyền KMODE Đầm Trơn Cổ Thuyền 395,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KM396AA46SUVVN-398423":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KM396AA46SUVVN-398424":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm 299,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA80JXVVN-361010":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA80JXVVN-336494":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA80JXVVN-336495":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA80JXVVN-336496":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA80JXVVN-336497":{"price":"299,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Dáng Ôm New Look Đầm Dáng Ôm 369,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA19IMQVN-377899":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA19IMQVN-377900":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA19IMQVN-377901":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA19IMQVN-377902":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA19IMQVN-377903":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Ren 19% OFF Something Borrowed Đầm Kiểu Phối Ren 529,000 VND GIẢM CÒN 429,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA97YTQVN-375030":{"price":"529,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"19%"},"SO977AA97YTQVN-375031":{"price":"529,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"19%"},"SO977AA97YTQVN-375032":{"price":"529,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"19%"}}}

Đầm ôm đẹp – Thể hiện nét quyến rũ của bạn

Sở hữu những món đồ thời trang đẹp mắt, chẳng hạn như những chiếc đầm ôm đẹp là trải nghiệm thích thú nhất đối với các tín đồ mua sắm. Còn gì tuyệt hơn khi bạn diện chiếc đầm body đẹp để khoe đường cong quyến rũ trong những dịp như hẹn hò, dạo phố, họp mặt. Bạn có thể phối đầm liền thời trang với những phụ kiện thời trang khác nhau như giày cao gót, ví tay, bộ trang sức để tự tin trong mọi tình huống, tạo ấn tượng khó quên với người đối diện.

Váy ôm đẹp – Cùng bạn tự tin dạo phố

Những chiếc váy ôm sát người không chỉ tôn lên những đường cong quyến rũ trên cơ thể bạn mà còn giúp bạn trông sang trọng hơn. Những thiết kế váy ôm đẹp từ các thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước như Vania, Sơn Nguyễn, Lê Như, Only,… tại ZALORA.VN được may theo các kiểu dáng thời trang mới nhất sẽ khiến bạn hài lòng. Với những chiếc đầm bó sát, bạn có thể khoác thêm chiếc áo blazer để trông chỉnh chu hơn khi đến công sở hoặc mặc cùng áo khoác jean bụi bặm để trông năng động hơn. Nếu không, bạn có thể phối với chiếc áo khoác da thời trang để thể hiện vẻ cá tính. Hãy thử những phong cách khác nhau cùng với váy ôm sát người để đa dạng hóa phong cách cho bản thân bạn nhé!

Váy bó sát – Thu hút ánh nhìn của các chàng trai

Bên cạnh việc không ngừng cập nhật những xu hướng từ bộ sưu tập váy bó sát mới nhất, ZALORA.VN sẽ thường xuyên xây dựng những chương trình ưu đãi và khuyến mãi hấp dẫn nhằm mang lại sự hài lòng tối đa cho mọi khách hàng. Mua hàng tại ZALORA.VN, bạn còn được hưởng những dịch vụ tiện ích như thanh toán tiền khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả và hoàn tiền mặt. Vì vậy, bạn còn chờ gì mà không mua những chiếc váy bó thời trang mà chúng tôi mang lại ngay hôm nay để thu hút ánh nhìn của các chàng trai, giúp bạn quyến rũ hơn trong mắt người khác phái?