351 sản phẩm tìm thấy

 • Đầm Ôm Hoa Cổ Tròn Inner Circle Đầm Ôm Hoa Cổ Tròn 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA77DWCVN-419148":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77DWCVN-419149":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77DWCVN-419150":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Gấu Xòe Something Borrowed Đầm Kiểu Gấu Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95RCQVN-395210":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95RCQVN-395211":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95RCQVN-395212":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Inner Circle Đầm Ôm 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA40DPVVN-418660":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40DPVVN-418661":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40DPVVN-418662":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Màu Hi-Lo Material Girl Đầm Phối Màu Hi-Lo 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA80QPBSG-648481":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA80QPBSG-648482":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA80QPBSG-648483":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA80QPBSG-648484":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA80QPBSG-648485":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Ôm Midi Inner Circle Đầm Thun Ôm Midi 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA02WWJVN-405253":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02WWJVN-405254":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02WWJVN-405255":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bút Chì Dorothy Perkins Đầm Bút Chì 999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA62RQRSG-650088":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62RQRSG-650089":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62RQRSG-650090":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62RQRSG-650091":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62RQRSG-650092":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Con Phối Ren Chân Hến Boutique Đầm Tay Con Phối Ren Chân 550,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE124AA75NXSVN-439776":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA75NXSVN-439777":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA75NXSVN-439778":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Inner Circle Đầm Ôm 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA39DPWVN-418663":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39DPWVN-418664":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39DPWVN-418665":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kẻ Sọc Something Borrowed Đầm Kẻ Sọc 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA50DTHVN-418928":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50DTHVN-418929":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50DTHVN-418930":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Inner Circle Đầm Ôm 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA41DPUVN-418657":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41DPUVN-418658":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41DPUVN-418659":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi In Họa Tiết Thổ Cẩm Material Girl Đầm Midi In Họa Tiết Thổ Cẩm 749,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA88QOTSG-648449":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA88QOTSG-648450":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA88QOTSG-648451":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA88QOTSG-648452":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kẻ Sọc Something Borrowed Đầm Kẻ Sọc 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA51DTGVN-418925":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51DTGVN-418926":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51DTGVN-418927":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hoa Pha Vải Tay Và Cổ Izabel London Đầm Hoa Pha Vải Tay Và Cổ 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA17MBYVN-435606":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA17MBYVN-435607":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA17MBYVN-435608":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA17MBYVN-435609":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Hồng Dorothy Perkins Đầm In Hoa Hồng 1,939,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA67RQMSG-650063":{"price":"1,939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67RQMSG-650064":{"price":"1,939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67RQMSG-650065":{"price":"1,939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67RQMSG-650066":{"price":"1,939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67RQMSG-650067":{"price":"1,939,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Something Borrowed Đầm Kiểu 399,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA22RYRVN-396958":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22RYRVN-396959":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22RYRVN-396960":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Something Borrowed Đầm Dáng Ôm 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA69DSOVN-418868":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA69DSOVN-418869":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA69DSOVN-418870":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bút Chì Đính Hạt Cườm Dorothy Perkins Đầm Bút Chì Đính Hạt Cườm 1,799,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA64RQPSG-650078":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64RQPSG-650079":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64RQPSG-650080":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64RQPSG-650081":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64RQPSG-650082":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Không Tay Something Borrowed Đầm Ôm Không Tay 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA40WNFVN-404473":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40WNFVN-404474":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40WNFVN-404475":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Dây Kéo Trước Inner Circle Đầm Ôm Dây Kéo Trước 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA17LACVN-382862":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA17LACVN-382863":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA17LACVN-382864":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Nhẹ Hai Lớp Hến Boutique Đầm Suông Nhẹ Hai Lớp 580,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE124AA88JXJVN-431047":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA88JXJVN-431048":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA88JXJVN-431049":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Họa Tiết Something Borrowed Đầm Ôm In Họa Tiết 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA28WNRVN-404509":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA28WNRVN-404510":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA28WNRVN-404511":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Ren ZALORA Đầm May Ren 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA18WZPVN-405527":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA18WZPVN-405528":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA18WZPVN-405529":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA18WZPVN-405530":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sọc Hoa Cúc Milaross Đầm Sọc Hoa Cúc 380,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA07NKYVN-438501":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA07NKYVN-438502":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA07NKYVN-438503":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA07NKYVN-438504":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Inner Circle Đầm Suông 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA50DPLVN-418630":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA50DPLVN-418631":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA50DPLVN-418632":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Sát Nách Inner Circle Đầm Ôm Sát Nách 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA43DPSVN-418651":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43DPSVN-418652":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43DPSVN-418653":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Something Borrowed Đầm Dáng Ôm 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA98RZPVN-397028":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA98RZPVN-397029":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA98RZPVN-397030":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lớp ZALORA Đầm May Lớp 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA24ANRVN-412141":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA24ANRVN-412142":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA24ANRVN-412143":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA24ANRVN-412144":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Something Borrowed Đầm Dáng Ôm 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA66DSRVN-418877":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA66DSRVN-418878":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA66DSRVN-418879":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Cut-Out Something Borrowed Đầm Dáng Ôm Cut-Out 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA97RCOVN-395204":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA97RCOVN-395205":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA97RCOVN-395206":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Không Tay River Island Đầm Dáng Ôm Không Tay 1,399,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA09QNYSG-648377":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA09QNYSG-648378":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA09QNYSG-648379":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA09QNYSG-648380":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA09QNYSG-648381":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Hai Bên Pavot Đầm Phối Hai Bên 390,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA486AA55LWQVN-435082":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA55LWQVN-435083":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA55LWQVN-435084":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới ZALORA Đầm Phối Lưới 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA10BHLVN-413813":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413814":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413815":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413816":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Họa Tiết Miss Selfridge Đầm Kiểu In Họa Tiết 1,499,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA23XIISG-663128":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA23XIISG-663129":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA23XIISG-663130":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA23XIISG-663131":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sọc Hoa Cúc Milaross Đầm Sọc Hoa Cúc 380,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA06NKZVN-438505":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA06NKZVN-438506":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA06NKZVN-438507":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA06NKZVN-438508":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Hoa Pavot Đầm Ôm Hoa 390,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA486AA59LWMVN-435070":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA59LWMVN-435071":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA59LWMVN-435072":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cut-out Material Girl Đầm Ôm Cut-out 949,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA49JZESG-635139":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA49JZESG-635140":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA49JZESG-635141":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA49JZESG-635142":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA49JZESG-635143":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Không Tay Inner Circle Đầm Thun Không Tay 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA58DPDVN-418606":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA58DPDVN-418607":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA58DPDVN-418608":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới ZALORA Đầm Phối Lưới 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA11BHKVN-413809":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11BHKVN-413810":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11BHKVN-413811":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11BHKVN-413812":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Sát Nách Inner Circle Đầm Ôm Sát Nách 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA42DPTVN-418654":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42DPTVN-418655":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42DPTVN-418656":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Something Borrowed Đầm Dáng Ôm 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA67DSQVN-418874":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA67DSQVN-418875":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA67DSQVN-418876":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Họa Tiết Quynh Binh Phuong Đầm Ôm Họa Tiết 490,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"QU141AA35LPSVN-434608":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"QU141AA35LPSVN-434609":{"price":"490,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới ZALORA BASICS Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA59UVGVN-367594":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367595":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367596":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367597":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Dập Ly Lượn Sóng Something Borrowed Đầm Ôm Dập Ly Lượn Sóng 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA37WNIVN-404482":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA37WNIVN-404483":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA37WNIVN-404484":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Ren ZALORA Đầm May Ren 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA20WZNVN-405519":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA20WZNVN-405520":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA20WZNVN-405521":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA20WZNVN-405522":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Peplum Ren ZALORA Đầm Peplum Ren 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA31WVGVN-405119":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31WVGVN-405120":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31WVGVN-405121":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31WVGVN-405122":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Vuông Họa Tiết VOSCHY Đầm Cổ Vuông Họa Tiết 439,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VO009AA82ELHVN-420799":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA82ELHVN-420800":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA82ELHVN-420801":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Đinh Tròn Something Borrowed Đầm Kiểu Phối Đinh Tròn 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA77RDIVN-395270":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA77RDIVN-395271":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA77RDIVN-395272":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Phối Ren ZALORA Đầm May Phối Ren 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA32AFRVN-411308":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32AFRVN-411309":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32AFRVN-411310":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32AFRVN-411311":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Phối Ren ZALORA Đầm May Phối Ren 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA34AFPVN-411300":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA34AFPVN-411301":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA34AFPVN-411302":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA34AFPVN-411303":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lớp ZALORA Đầm May Lớp 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA22ANTVN-412149":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA22ANTVN-412150":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA22ANTVN-412151":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA22ANTVN-412152":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Họa Tiết Baroque Miss Selfridge Đầm Ôm In Họa Tiết Baroque 1,399,000 VND
  Kích cỡ 4 6 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA19XIMSG-663147":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA19XIMSG-663148":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA19XIMSG-663149":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA19XIMSG-663150":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA19XIMSG-663151":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA19XIMSG-663152":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Thun Dập Nổi Sonita Fashion Đầm Ôm Thun Dập Nổi 625,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA34MQRVN-436727":{"price":"625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA34MQRVN-436728":{"price":"625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA34MQRVN-436729":{"price":"625,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA34MQRVN-436730":{"price":"625,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Phối Ren ZALORA Đầm May Phối Ren 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA33AFQVN-411304":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA33AFQVN-411305":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA33AFQVN-411306":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA33AFQVN-411307":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Màu Hi-Lo Material Girl Đầm Phối Màu Hi-Lo 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA79QPCSG-648486":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA79QPCSG-648487":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA79QPCSG-648488":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA79QPCSG-648489":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ V Miss Selfridge Đầm Ôm Cổ V 1,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA26XIFSG-663111":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA26XIFSG-663112":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA26XIFSG-663113":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA26XIFSG-663114":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA26XIFSG-663115":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA26XIFSG-663116":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nhung Dáng Ôm Phối Lưới ISHE Đầm Nhung Dáng Ôm Phối Lưới 950,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA42JVHVN-430955":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA42JVHVN-430956":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA42JVHVN-430957":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Ren ZALORA Đầm May Ren 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA19WZOVN-405523":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19WZOVN-405524":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19WZOVN-405525":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19WZOVN-405526":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Sọc Pavot Đầm Phối Sọc 390,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA486AA54LWRVN-435085":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA54LWRVN-435086":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA54LWRVN-435087":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Thời Trang Amme Đầm Kiểu Thời Trang 480,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA68IXFVN-429004":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA68IXFVN-429005":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA68IXFVN-429006":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Hoa 20% OFF Something Borrowed Đầm Kiểu In Hoa 599,900 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA51QLCVN-393850":{"price":"599,900","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA51QLCVN-393851":{"price":"599,900","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA51QLCVN-393852":{"price":"599,900","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Dáng Ôm Izabel London Đầm Dáng Ôm 1,199,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA27MBOVN-435566":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA27MBOVN-435567":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA27MBOVN-435568":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA27MBOVN-435569":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lớp ZALORA Đầm May Lớp 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA23ANSVN-412145":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA23ANSVN-412146":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA23ANSVN-412147":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA23ANSVN-412148":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Phối Lưới Something Borrowed Đầm Dáng Ôm Phối Lưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA14RYZVN-396981":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA14RYZVN-396982":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Dáng Ôm Izabel London Đầm Ren Dáng Ôm 1,299,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA21MBUVN-435590":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA21MBUVN-435591":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA21MBUVN-435592":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA21MBUVN-435593":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối In Họa Tiết ZALORA Đầm Phối In Họa Tiết 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA84RKTVN-396006":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84RKTVN-396007":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84RKTVN-396008":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84RKTVN-396009":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Something Borrowed Đầm Dáng Ôm 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA68DSPVN-418871":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA68DSPVN-418872":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA68DSPVN-418873":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Hở Lưng River Island Đầm Ôm Hở Lưng 2,199,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA17QNQSG-648345":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA17QNQSG-648346":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA17QNQSG-648347":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA17QNQSG-648348":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA17QNQSG-648349":{"price":"2,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Hai Thân Inner Circle Đầm Thun Hai Thân 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59DPCVN-418603":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59DPCVN-418604":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59DPCVN-418605":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới Bèo Orio Đầm Phối Lưới Bèo 420,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"OR247AA43BCIVN-413532":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA43BCIVN-413533":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA43BCIVN-413534":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Ôm Midi Inner Circle Đầm Thun Ôm Midi 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA01WWKVN-405256":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01WWKVN-405257":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01WWKVN-405258":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Dáng Ôm New Look Đầm Kiểu Dáng Ôm 689,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA44XCLVN-405733":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA44XCLVN-405734":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA44XCLVN-405735":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA44XCLVN-405736":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA44XCLVN-405737":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Cổ Chữ V Something Borrowed Đầm Phối Ren Cổ Chữ V 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA59DSYVN-418898":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59DSYVN-418899":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59DSYVN-418900":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm ZALORA Đầm Ôm 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA88XTZVN-407071":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88XTZVN-407072":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88XTZVN-407073":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88XTZVN-407074":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Ren ZALORA Đầm May Ren 849,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA28WVJVN-405131":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA28WVJVN-405132":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA28WVJVN-405133":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA28WVJVN-405134":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Họa Tiết Hình Học Miss Selfridge Đầm Ôm In Họa Tiết Hình Học 1,499,000 VND
  Kích cỡ 4 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA18XINSG-663153":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA18XINSG-663154":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA18XINSG-663155":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA18XINSG-663156":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA18XINSG-663157":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA18XINSG-663158":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Ren Something Borrowed Đầm Kiểu Phối Ren 349,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA04RZJVN-397010":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA04RZJVN-397011":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA04RZJVN-397012":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nhung Dáng Ôm Phối Lưới ISHE Đầm Nhung Dáng Ôm Phối Lưới 950,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA44JVFVN-430949":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA44JVFVN-430950":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA44JVFVN-430951":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới ZALORA Đầm Phối Lưới 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA12BHJVN-413805":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA12BHJVN-413806":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA12BHJVN-413807":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA12BHJVN-413808":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Vải Lưới Material Girl Đầm Ôm Phối Vải Lưới 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA71QPKSG-648513":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA71QPKSG-648514":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA71QPKSG-648515":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA71QPKSG-648516":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA71QPKSG-648517":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Something Borrowed Đầm Dáng Ôm 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA65DSSVN-418880":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA65DSSVN-418881":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA65DSSVN-418882":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Ren Hoa ZALORA Đầm May Ren Hoa 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA82XAZVN-405637":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA82XAZVN-405638":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA82XAZVN-405639":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA82XAZVN-405640":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Dập Ly Lượn Sóng Something Borrowed Đầm Ôm Dập Ly Lượn Sóng 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA38WNHVN-404479":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA38WNHVN-404480":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA38WNHVN-404481":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Cổ Chữ V Something Borrowed Đầm Phối Ren Cổ Chữ V 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA58DSZVN-418901":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA58DSZVN-418902":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA58DSZVN-418903":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới ZALORA BASICS Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA58UVHVN-367598":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367599":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367600":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367601":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dạ Sọc Phối Màu Loire Đầm Dạ Sọc Phối Màu 1,135,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA29EREVN-421296":{"price":"1,135,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA29EREVN-421297":{"price":"1,135,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Dáng Ôm Material Girl Đầm Midi Dáng Ôm 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA93QOOSG-648426":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA93QOOSG-648427":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA93QOOSG-648428":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA93QOOSG-648429":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA93QOOSG-648430":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Dập Ly Lượn Sóng Something Borrowed Đầm Ôm Dập Ly Lượn Sóng 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA39WNGVN-404476":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA39WNGVN-404477":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA39WNGVN-404478":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Chữ Dây Kéo Milaross Đầm Phối Chữ Dây Kéo 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA11NKUVN-438486":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA11NKUVN-438487":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA11NKUVN-438488":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới ZALORA BASICS Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA56UVJVN-367606":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367607":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367608":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367609":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cut-Out Lưng New Look Đầm Ôm Cut-Out Lưng 599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA74RHHVN-395649":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA74RHHVN-395650":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA74RHHVN-395651":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA74RHHVN-395652":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA74RHHVN-395653":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Material Girl Đầm Dáng Ôm 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA87QOUSG-648453":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA87QOUSG-648454":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA87QOUSG-648455":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA87QOUSG-648456":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA87QOUSG-648457":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối In Họa Tiết ZALORA Đầm Phối In Họa Tiết 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA85RKSVN-396002":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85RKSVN-396003":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85RKSVN-396004":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85RKSVN-396005":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây Inner Circle Đầm Hai Dây 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA78ZGVVN-409733":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78ZGVVN-409734":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78ZGVVN-409735":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Kết Hạt Trang Trí 20% OFF Something Borrowed Đầm Kiểu Kết Hạt Trang Trí 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA54QKZVN-393841":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA54QKZVN-393842":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA54QKZVN-393843":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới ZALORA BASICS Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA57UVIVN-367602":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367603":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367604":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367605":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Material Girl Đầm Dáng Ôm 699,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA59JYUSG-635089":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA59JYUSG-635090":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA59JYUSG-635091":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA59JYUSG-635092":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA59JYUSG-635093":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm ôm đẹp – Thể hiện nét quyến rũ của bạn

Sở hữu những món đồ thời trang đẹp mắt, chẳng hạn như những chiếc đầm ôm đẹp là trải nghiệm thích thú nhất đối với các tín đồ mua sắm. Còn gì tuyệt hơn khi bạn diện chiếc đầm body đẹp để khoe đường cong quyến rũ trong những dịp như hẹn hò, dạo phố, họp mặt. Bạn có thể phối đầm liền thời trang với những phụ kiện thời trang khác nhau như giày cao gót, ví tay, bộ trang sức để tự tin trong mọi tình huống, tạo ấn tượng khó quên với người đối diện.

Váy ôm đẹp – Cùng bạn tự tin dạo phố

Những chiếc váy ôm sát người không chỉ tôn lên những đường cong quyến rũ trên cơ thể bạn mà còn giúp bạn trông sang trọng hơn. Những thiết kế váy ôm đẹp từ các thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước như Vania, Sơn Nguyễn, Lê Như, Only,… tại ZALORA.VN được may theo các kiểu dáng thời trang mới nhất sẽ khiến bạn hài lòng. Với những chiếc đầm bó sát, bạn có thể khoác thêm chiếc áo blazer để trông chỉnh chu hơn khi đến công sở hoặc mặc cùng áo khoác jean bụi bặm để trông năng động hơn. Nếu không, bạn có thể phối với chiếc áo khoác da thời trang để thể hiện vẻ cá tính. Hãy thử những phong cách khác nhau cùng với váy ôm sát người để đa dạng hóa phong cách cho bản thân bạn nhé!

Váy bó sát – Thu hút ánh nhìn của các chàng trai

Bên cạnh việc không ngừng cập nhật những xu hướng từ bộ sưu tập váy bó sát mới nhất, ZALORA.VN sẽ thường xuyên xây dựng những chương trình ưu đãi và khuyến mãi hấp dẫn nhằm mang lại sự hài lòng tối đa cho mọi khách hàng. Mua hàng tại ZALORA.VN, bạn còn được hưởng những dịch vụ tiện ích như thanh toán tiền khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả và hoàn tiền mặt. Vì vậy, bạn còn chờ gì mà không mua những chiếc váy bó thời trang mà chúng tôi mang lại ngay hôm nay để thu hút ánh nhìn của các chàng trai, giúp bạn quyến rũ hơn trong mắt người khác phái?