326 sản phẩm tìm thấy

 • Đầm Phối Lưới ZALORA Đầm Phối Lưới 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA10BHLVN-413813":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413814":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413815":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413816":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Họa Tiết Houndstooth New Look Đầm Dáng Ôm Họa Tiết Houndstooth 689,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA00KXVVN-432998":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA00KXVVN-432999":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA00KXVVN-433000":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA00KXVVN-433001":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA00KXVVN-433002":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kẻ Sọc Something Borrowed Đầm Kẻ Sọc 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA50DTHVN-418928":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50DTHVN-418929":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50DTHVN-418930":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Izabel London Đầm Dáng Ôm 1,199,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA27MBOVN-435566":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA27MBOVN-435567":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA27MBOVN-435568":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA27MBOVN-435569":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Họa Tiết Something Borrowed Đầm Ôm In Họa Tiết 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA28WNRVN-404509":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA28WNRVN-404510":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA28WNRVN-404511":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Lưới Something Borrowed Đầm Ôm Phối Lưới 299,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA41DTQVN-418953":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41DTQVN-418954":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41DTQVN-418955":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Peplum Ren ZALORA Đầm Peplum Ren 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA31WVGVN-405119":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31WVGVN-405120":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31WVGVN-405121":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31WVGVN-405122":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kẻ Sọc Something Borrowed Đầm Kẻ Sọc 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA51DTGVN-418925":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51DTGVN-418926":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51DTGVN-418927":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lớp ZALORA Đầm May Lớp 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA23ANSVN-412145":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA23ANSVN-412146":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA23ANSVN-412147":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA23ANSVN-412148":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Không Tay Something Borrowed Đầm Ôm Không Tay 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA40WNFVN-404473":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40WNFVN-404474":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40WNFVN-404475":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Lưới Something Borrowed Đầm Ôm Phối Lưới 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA40DTRVN-418956":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40DTRVN-418957":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40DTRVN-418958":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lớp ZALORA Đầm May Lớp 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA22ANTVN-412149":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA22ANTVN-412150":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA22ANTVN-412151":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA22ANTVN-412152":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Ren Hoa ZALORA Đầm May Ren Hoa 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA82XAZVN-405637":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA82XAZVN-405638":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA82XAZVN-405639":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA82XAZVN-405640":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Dập Ly Lượn Sóng Something Borrowed Đầm Ôm Dập Ly Lượn Sóng 329,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA39WNGVN-404476":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA39WNGVN-404477":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA39WNGVN-404478":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lớp ZALORA Đầm May Lớp 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA24ANRVN-412141":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA24ANRVN-412142":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA24ANRVN-412143":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA24ANRVN-412144":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Hồng Dorothy Perkins Đầm In Hoa Hồng 1,939,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA67RQMSG-650063":{"price":"1,939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67RQMSG-650064":{"price":"1,939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67RQMSG-650065":{"price":"1,939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67RQMSG-650066":{"price":"1,939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67RQMSG-650067":{"price":"1,939,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Contrast Bodice Dress 50% OFF Mango Contrast Bodice Dress 999,000 VND GIẢM CÒN 499,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA95UAQVN-365612":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA95UAQVN-365613":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA95UAQVN-365614":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA95UAQVN-365615":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Dáng Ôm Họa Tiết Hình Thoi New Look Đầm Dáng Ôm Họa Tiết Hình Thoi 689,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA09KXMVN-432954":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA09KXMVN-432955":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA09KXMVN-432956":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA09KXMVN-432957":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA09KXMVN-432958":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Tà Đắp Xéo Something Borrowed Đầm Kiểu Tà Đắp Xéo 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA24DUHVN-419004":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA24DUHVN-419005":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA24DUHVN-419006":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Len Tay Dài Something Borrowed Đầm Len Tay Dài 549,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA53DTEVN-418919":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA53DTEVN-418920":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA53DTEVN-418921":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-Out Đính Kim Sa Something Borrowed Đầm Cut-Out Đính Kim Sa 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA16OTFVN-441678":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA16OTFVN-441679":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA16OTFVN-441680":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới ZALORA BASICS Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA58UVHVN-367598":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367599":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367600":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367601":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Gấu Xòe Something Borrowed Đầm Kiểu Gấu Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95RCQVN-395210":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95RCQVN-395211":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95RCQVN-395212":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Len Tay Dài Something Borrowed Đầm Len Tay Dài 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA54DTDVN-418916":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA54DTDVN-418917":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA54DTDVN-418918":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cộc Tay Phối Màu Loire Đầm Cộc Tay Phối Màu 1,135,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA41RVAVN-448204":{"price":"1,135,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA41RVAVN-448205":{"price":"1,135,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nối Thân Đắp Ren Good Morning Đầm Nối Thân Đắp Ren 300,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA88QSHVN-445607":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO996AA88QSHVN-445608":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Họa Tiết Something Borrowed Đầm Ôm In Họa Tiết 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA29WNQVN-404506":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA29WNQVN-404507":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA29WNQVN-404508":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai CATWALK88 Đầm Hở Vai 1,599,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA14ADTSG-669538":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA14ADTSG-669539":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA14ADTSG-669540":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA14ADTSG-669541":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai CATWALK88 Đầm Hở Vai 1,599,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA18ADPSG-669522":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA18ADPSG-669523":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA18ADPSG-669524":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA18ADPSG-669525":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nhung Dáng Ôm Phối Lưới ISHE Đầm Nhung Dáng Ôm Phối Lưới 950,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA43JVGVN-430952":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA43JVGVN-430953":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA43JVGVN-430954":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm 20% OFF Inner Circle Đầm Ôm 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA40DPVVN-418660":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA40DPVVN-418661":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA40DPVVN-418662":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Dệt Kim Viền Nổi Something Borrowed Đầm Dệt Kim Viền Nổi 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA89TBUVN-450780":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89TBUVN-450781":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dệt Kim Viền Nổi Something Borrowed Đầm Dệt Kim Viền Nổi 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA90TBTVN-450778":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA90TBTVN-450779":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ V Lệch Good Morning Đầm Ôm Cổ V Lệch 250,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA90QSFVN-445605":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dệt Kim Cổ Lọ Tay Dài Something Borrowed Đầm Dệt Kim Cổ Lọ Tay Dài 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA82TCBVN-450792":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bút Chì Đính Hạt Cườm Dorothy Perkins Đầm Bút Chì Đính Hạt Cườm 1,799,000 VND
  Kích cỡ 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA64RQPSG-650078":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64RQPSG-650079":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64RQPSG-650080":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64RQPSG-650081":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64RQPSG-650082":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ U Inner Circle Đầm Ôm Cổ U 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA33MUOVN-437003":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA33MUOVN-437004":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA33MUOVN-437005":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Something Borrowed Đầm Dáng Ôm 399,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA69DSOVN-418868":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA69DSOVN-418869":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA69DSOVN-418870":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai Something Borrowed Đầm Hở Vai 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA06KANVN-431377":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA06KANVN-431378":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA06KANVN-431379":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Hoa Something Borrowed Đầm Kiểu In Hoa 599,900 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA51QLCVN-393850":{"price":"599,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51QLCVN-393851":{"price":"599,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51QLCVN-393852":{"price":"599,900","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dệt Kim Cổ Lọ Tay Dài Something Borrowed Đầm Dệt Kim Cổ Lọ Tay Dài 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA81TCCVN-450793":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Thân Cắt Inner Circle Đầm Ôm Thân Cắt 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA13VZUVN-456742":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13VZUVN-456743":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13VZUVN-456744":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Phối Ren ZALORA Đầm May Phối Ren 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA32AFRVN-411308":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32AFRVN-411309":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32AFRVN-411310":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32AFRVN-411311":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Something Borrowed Đầm Ôm 449,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA38DTTVN-418962":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA38DTTVN-418963":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA38DTTVN-418964":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Dập Ly Lượn Sóng Something Borrowed Đầm Ôm Dập Ly Lượn Sóng 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA37WNIVN-404482":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA37WNIVN-404483":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA37WNIVN-404484":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới ZALORA Đầm Phối Lưới 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA11BHKVN-413809":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11BHKVN-413810":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11BHKVN-413811":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11BHKVN-413812":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm 20% OFF Inner Circle Đầm Ôm 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA39DPWVN-418663":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA39DPWVN-418664":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA39DPWVN-418665":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Dệt Kim Cổ Lọ Tay Dài Something Borrowed Đầm Dệt Kim Cổ Lọ Tay Dài 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA80TCDVN-450794":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Katherine CATWALK88 Đầm Katherine 2,399,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA67VUESG-659588":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA67VUESG-659589":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA67VUESG-659590":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA67VUESG-659591":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Con Phối Ren Chân Hến Boutique Đầm Tay Con Phối Ren Chân 550,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE124AA75NXSVN-439776":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA75NXSVN-439777":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA75NXSVN-439778":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Không Tay 20% OFF Inner Circle Đầm Thun Không Tay 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA58DPDVN-418606":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA58DPDVN-418607":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA58DPDVN-418608":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Phối Lưới ZALORA Đầm Phối Lưới 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA12BHJVN-413805":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA12BHJVN-413806":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA12BHJVN-413807":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA12BHJVN-413808":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dệt Kim Ôm Something Borrowed Đầm Dệt Kim Ôm 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA85TBYVN-450788":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA85TBYVN-450789":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Hai Dây Midi Inner Circle Đầm Ôm Hai Dây Midi 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA69MXAVN-437176":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69MXAVN-437177":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69MXAVN-437178":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dệt Kim ZALORA Đầm Dệt Kim 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA13XDQVN-405802":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13XDQVN-405803":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13XDQVN-405804":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13XDQVN-405805":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Hoa Pavot Đầm Ôm Hoa 390,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA486AA59LWMVN-435070":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA59LWMVN-435071":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA59LWMVN-435072":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Ren ZALORA Đầm May Ren 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA18WZPVN-405527":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA18WZPVN-405528":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA18WZPVN-405529":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA18WZPVN-405530":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Màu Hi-Lo Material Girl Đầm Phối Màu Hi-Lo 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA80QPBSG-648481":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA80QPBSG-648482":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA80QPBSG-648483":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA80QPBSG-648484":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA80QPBSG-648485":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Hai Bên Pavot Đầm Phối Hai Bên 390,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA486AA55LWQVN-435082":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA55LWQVN-435083":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA55LWQVN-435084":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Trễ Vai Something Borrowed Đầm Ren Trễ Vai 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA14OTHVN-441684":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA14OTHVN-441685":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA14OTHVN-441686":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới ZALORA BASICS Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA59UVGVN-367594":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367595":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367596":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367597":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới ZALORA BASICS Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA56UVJVN-367606":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367607":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367608":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367609":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Sát Nách 20% OFF Inner Circle Đầm Ôm Sát Nách 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA43DPSVN-418651":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA43DPSVN-418652":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA43DPSVN-418653":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Dáng Ôm Tay Đắp Voan Something Borrowed Đầm Dáng Ôm Tay Đắp Voan 479,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA99YTOVN-375024":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA99YTOVN-375025":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA99YTOVN-375026":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Ren ZALORA Đầm May Ren 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA20WZNVN-405519":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA20WZNVN-405520":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA20WZNVN-405521":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA20WZNVN-405522":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Hoa Something Borrowed Đầm Kiểu In Hoa 599,900 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA50QLDVN-393853":{"price":"599,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50QLDVN-393854":{"price":"599,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50QLDVN-393855":{"price":"599,900","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới Bèo Orio Đầm Phối Lưới Bèo 420,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"OR247AA43BCIVN-413532":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA43BCIVN-413533":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA43BCIVN-413534":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm ZALORA Đầm Ôm 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA88XTZVN-407071":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88XTZVN-407072":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88XTZVN-407073":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88XTZVN-407074":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Lưới Và Da Tổng Hợp Something Borrowed Đầm Ôm Phối Lưới Và Da Tổng Hợp 549,900 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA52QLBVN-393847":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA52QLBVN-393848":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA52QLBVN-393849":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Hai Dây Midi Inner Circle Đầm Ôm Hai Dây Midi 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA70MWZVN-437173":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA70MWZVN-437174":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA70MWZVN-437175":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Vai Ngang 29% OFF Inner Circle Đầm Vai Ngang 349,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA15YDOVN-373776":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA15YDOVN-373777":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"IN976AA15YDOVN-373778":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Sọc Hoa Cúc Milaross Đầm Sọc Hoa Cúc 380,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA06NKZVN-438505":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA06NKZVN-438506":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA06NKZVN-438507":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA06NKZVN-438508":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Màu Dorothy Perkins Đầm Phối Màu 979,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA75OBWSG-643358":{"price":"979,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA75OBWSG-643359":{"price":"979,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA75OBWSG-643360":{"price":"979,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA75OBWSG-643361":{"price":"979,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA75OBWSG-643362":{"price":"979,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Họa Tiết Miss Selfridge Đầm Kiểu In Họa Tiết 1,499,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA23XIISG-663128":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA23XIISG-663129":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA23XIISG-663130":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA23XIISG-663131":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Lỡ Cổ Thuyền Canifa Đầm Tay Lỡ Cổ Thuyền 299,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA19HYEVN-427694":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA19HYEVN-427695":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Đuôi Cá Pavot Đầm Ren Đuôi Cá 680,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA486AA53LWSVN-435088":{"price":"680,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA53LWSVN-435089":{"price":"680,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA53LWSVN-435090":{"price":"680,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Dập Ly Lượn Sóng Something Borrowed Đầm Ôm Dập Ly Lượn Sóng 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA38WNHVN-404479":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA38WNHVN-404480":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA38WNHVN-404481":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Something Borrowed Đầm Kiểu 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA23RYQVN-396955":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA23RYQVN-396956":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA23RYQVN-396957":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Voan 20% OFF Inner Circle Đầm Kiểu Phối Voan 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA13LAGVN-382874":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA13LAGVN-382875":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA13LAGVN-382876":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Ôm ZALORA Đầm Ôm 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA86XUBVN-407079":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86XUBVN-407080":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86XUBVN-407081":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86XUBVN-407082":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Ren ZALORA Đầm May Ren 849,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA28WVJVN-405131":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA28WVJVN-405132":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA28WVJVN-405133":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA28WVJVN-405134":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Vuông Họa Tiết VOSCHY Đầm Cổ Vuông Họa Tiết 439,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VO009AA82ELHVN-420799":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA82ELHVN-420800":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA82ELHVN-420801":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Cut-Out ZALORA BASICS Đầm Dáng Ôm Cut-Out 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA81PGGVN-347957":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA81PGGVN-347958":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA81PGGVN-347959":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA81PGGVN-347960":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Tà Đắp Xéo Something Borrowed Đầm Kiểu Tà Đắp Xéo 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA25DUGVN-419001":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA25DUGVN-419002":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA25DUGVN-419003":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Something Borrowed Đầm Ôm 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA39DTSVN-418959":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA39DTSVN-418960":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA39DTSVN-418961":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Cổ Chữ V Something Borrowed Đầm Phối Ren Cổ Chữ V 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA58DSZVN-418901":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA58DSZVN-418902":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA58DSZVN-418903":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Không Tay Phối Dây 15% OFF LA BELLE Đầm Ôm Không Tay Phối Dây 382,000 VND GIẢM CÒN 325,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA62ZGBVN-297195":{"price":"382,000","special_price":"325,000","saving_percentage":"15%"},"LA017AA62ZGBVN-297196":{"price":"382,000","special_price":"325,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Đầm Khoét Lưng Dáng Ôm 30% OFF ZALORA Đầm Khoét Lưng Dáng Ôm 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA77WWKVN-371378":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA77WWKVN-371379":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA77WWKVN-371380":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA77WWKVN-371381":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Contrast Bodice Dress Mango Contrast Bodice Dress 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA50UCJVN-365794":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA50UCJVN-365795":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA50UCJVN-365796":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA50UCJVN-365797":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Something Borrowed Đầm Dáng Ôm 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA67DSQVN-418874":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA67DSQVN-418875":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA67DSQVN-418876":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Something Borrowed Đầm Dáng Ôm 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA66DSRVN-418877":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA66DSRVN-418878":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA66DSRVN-418879":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Lưới Và Da Tổng Hợp Something Borrowed Đầm Ôm Phối Lưới Và Da Tổng Hợp 549,900 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA53QLAVN-393844":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA53QLAVN-393845":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA53QLAVN-393846":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây 20% OFF Inner Circle Đầm Hai Dây 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA78ZGVVN-409733":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA78ZGVVN-409734":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA78ZGVVN-409735":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới ZALORA BASICS Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA57UVIVN-367602":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367603":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367604":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367605":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Khoét Lưng Dáng Ôm 30% OFF ZALORA Đầm Khoét Lưng Dáng Ôm 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA76WWLVN-371382":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA76WWLVN-371383":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA76WWLVN-371384":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA76WWLVN-371385":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Dáng Ôm Something Borrowed Đầm Dáng Ôm 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA65DSSVN-418880":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA65DSSVN-418881":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA65DSSVN-418882":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm ôm đẹp – Thể hiện nét quyến rũ của bạn

Sở hữu những món đồ thời trang đẹp mắt, chẳng hạn như những chiếc đầm ôm đẹp là trải nghiệm thích thú nhất đối với các tín đồ mua sắm. Còn gì tuyệt hơn khi bạn diện chiếc đầm body đẹp để khoe đường cong quyến rũ trong những dịp như hẹn hò, dạo phố, họp mặt. Bạn có thể phối đầm liền thời trang với những phụ kiện thời trang khác nhau như giày cao gót, ví tay, bộ trang sức để tự tin trong mọi tình huống, tạo ấn tượng khó quên với người đối diện.

Váy ôm đẹp – Cùng bạn tự tin dạo phố

Những chiếc váy ôm sát người không chỉ tôn lên những đường cong quyến rũ trên cơ thể bạn mà còn giúp bạn trông sang trọng hơn. Những thiết kế váy ôm đẹp từ các thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước như Vania, Sơn Nguyễn, Lê Như, Only,… tại ZALORA.VN được may theo các kiểu dáng thời trang mới nhất sẽ khiến bạn hài lòng. Với những chiếc đầm bó sát, bạn có thể khoác thêm chiếc áo blazer để trông chỉnh chu hơn khi đến công sở hoặc mặc cùng áo khoác jean bụi bặm để trông năng động hơn. Nếu không, bạn có thể phối với chiếc áo khoác da thời trang để thể hiện vẻ cá tính. Hãy thử những phong cách khác nhau cùng với váy ôm sát người để đa dạng hóa phong cách cho bản thân bạn nhé!

Váy bó sát – Thu hút ánh nhìn của các chàng trai

Bên cạnh việc không ngừng cập nhật những xu hướng từ bộ sưu tập váy bó sát mới nhất, ZALORA.VN sẽ thường xuyên xây dựng những chương trình ưu đãi và khuyến mãi hấp dẫn nhằm mang lại sự hài lòng tối đa cho mọi khách hàng. Mua hàng tại ZALORA.VN, bạn còn được hưởng những dịch vụ tiện ích như thanh toán tiền khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả và hoàn tiền mặt. Vì vậy, bạn còn chờ gì mà không mua những chiếc váy bó thời trang mà chúng tôi mang lại ngay hôm nay để thu hút ánh nhìn của các chàng trai, giúp bạn quyến rũ hơn trong mắt người khác phái?