606 sản phẩm tìm thấy

 • Đầm Ren Ôm Midi Inner Circle Đầm Ren Ôm Midi 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA53MXQVN-437224":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53MXQVN-437225":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53MXQVN-437226":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông May Ren Something Borrowed Đầm Suông May Ren 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95WOYVN-404606":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95WOYVN-404607":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95WOYVN-404608":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông May Ren Something Borrowed Đầm Suông May Ren 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA97WOWVN-404600":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA97WOWVN-404601":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA97WOWVN-404602":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Viền Cổ Inner Circle Đầm Suông Viền Cổ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA71MWYVN-437170":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71MWYVN-437171":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71MWYVN-437172":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Something Borrowed Đầm In Họa Tiết 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA42DTPVN-418950":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42DTPVN-418951":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42DTPVN-418952":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA48ABFVN-410962":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48ABFVN-410963":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48ABFVN-410964":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48ABFVN-410965":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Sơ Mi Khoét Lưng Inner Circle Đầm Cổ Sơ Mi Khoét Lưng 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA48MXVVN-437239":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48MXVVN-437240":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48MXVVN-437241":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA50ABDVN-410954":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50ABDVN-410955":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50ABDVN-410956":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50ABDVN-410957":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Hai Túi Hạ Vai Inner Circle Đầm Suông Hai Túi Hạ Vai 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA68MXBVN-437179":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68MXBVN-437180":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68MXBVN-437181":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Tay Con Inner Circle Đầm Dáng Xòe Tay Con 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA45MXYVN-437248":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45MXYVN-437249":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45MXYVN-437250":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Tay Ren Inner Circle Đầm Phối Tay Ren 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61MXIVN-437200":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61MXIVN-437201":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61MXIVN-437202":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Vest Inner Circle Đầm Cổ Vest 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74MWVVN-437161":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74MWVVN-437162":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74MWVVN-437163":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Rộng Cổ Sơ Mi Inner Circle Đầm Rộng Cổ Sơ Mi 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA47MUAVN-436961":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47MUAVN-436962":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47MUAVN-436963":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Bèo Something Borrowed Đầm May Bèo 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA99WOUVN-404594":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA99WOUVN-404595":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA99WOUVN-404596":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Voan Ngực Inner Circle Đầm Phối Voan Ngực 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74HZXVN-427874":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74HZXVN-427875":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74HZXVN-427876":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Rũ Inner Circle Đầm Suông Tay Rũ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA48OGLVN-440646":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48OGLVN-440647":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48OGLVN-440648":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Something Borrowed Đầm In Hoa 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA43DTOVN-418947":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43DTOVN-418948":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43DTOVN-418949":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Tay Ren Inner Circle Đầm Phối Tay Ren 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA62MXHVN-437197":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62MXHVN-437198":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62MXHVN-437199":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Hở Lưng Inner Circle Đầm Ôm Hở Lưng 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA36MULVN-436994":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36MULVN-436995":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36MULVN-436996":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Dài Inner Circle Đầm Dáng Suông Tay Dài 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA43MYAVN-437254":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43MYAVN-437255":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43MYAVN-437256":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA40MYDVN-437263":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40MYDVN-437264":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40MYDVN-437265":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Loe Something Borrowed Đầm Tay Loe 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA32DTZVN-418980":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA32DTZVN-418981":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA32DTZVN-418982":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tam Giác Inner Circle Đầm Xòe Tam Giác 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA67IAEVN-427895":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67IAEVN-427896":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67IAEVN-427897":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Loe Something Borrowed Đầm Tay Loe 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA33DTYVN-418977":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33DTYVN-418978":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33DTYVN-418979":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kẻ Suông Loire Đầm Kẻ Suông 962,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA42RUZVN-448202":{"price":"962,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA42RUZVN-448203":{"price":"962,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Sen Inner Circle Đầm Cổ Sen 429,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA43MUEVN-436973":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43MUEVN-436974":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43MUEVN-436975":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Khóa Kéo Something Borrowed Đầm Suông Phối Khóa Kéo 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA90RZXVN-397050":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA90RZXVN-397051":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Đính Cườm ZALORA Đầm Suông Đính Cườm 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA54RMVVN-447217":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA54RMVVN-447218":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA54RMVVN-447219":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA54RMVVN-447220":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Lưới Cổ Tròn Pavot Đầm Lưới Cổ Tròn 430,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA486AA60LWLVN-435067":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA60LWLVN-435068":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA60LWLVN-435069":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Dài Inner Circle Đầm Dáng Suông Tay Dài 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA44MXZVN-437251":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44MXZVN-437252":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44MXZVN-437253":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Sơ Mi Inner Circle Đầm Suông Cổ Sơ Mi 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63MXGVN-437194":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63MXGVN-437195":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63MXGVN-437196":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Bèo Inner Circle Đầm Tay Bèo 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA31MUQVN-437009":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA31MUQVN-437010":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA31MUQVN-437011":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA49ABEVN-410958":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49ABEVN-410959":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49ABEVN-410960":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49ABEVN-410961":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Dây Rút Something Borrowed Đầm May Dây Rút 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA47DTKVN-418935":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA47DTKVN-418936":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA47DTKVN-418937":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Hai Túi Hạ Vai Inner Circle Đầm Suông Hai Túi Hạ Vai 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA67MXCVN-437182":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67MXCVN-437183":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67MXCVN-437184":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Dáng Rộng Inner Circle Đầm Xòe Dáng Rộng 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA52MXRVN-437227":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52MXRVN-437228":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52MXRVN-437229":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Voan Ngực Inner Circle Đầm Phối Voan Ngực 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA75HZWVN-427871":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75HZWVN-427872":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75HZWVN-427873":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Nơ Sau Lưng Something Borrowed Đầm Kiểu Phối Nơ Sau Lưng 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA37NVIVN-439555":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA37NVIVN-439556":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA37NVIVN-439557":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tam Giác Inner Circle Đầm Xòe Tam Giác 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA68IADVN-427892":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68IADVN-427893":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68IADVN-427894":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Something Borrowed Đầm Dáng Suông 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA34NVLVN-439564":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA34NVLVN-439565":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA34NVLVN-439566":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Màu Something Borrowed Đầm Phối Màu 649,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA48DTJVN-418933":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA48DTJVN-418934":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Something Borrowed Đầm In Họa Tiết 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA63XRCVN-406741":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA63XRCVN-406742":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA63XRCVN-406743":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Dài Inner Circle Đầm Suông Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72HZZVN-427880":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72HZZVN-427881":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72HZZVN-427882":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Khóa Kéo Something Borrowed Đầm May Khóa Kéo 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA91WPCVN-404618":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA91WPCVN-404619":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA91WPCVN-404620":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Lưng Xẻ V Inner Circle Đầm Lưng Xẻ V 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA45MUCVN-436967":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45MUCVN-436968":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45MUCVN-436969":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Laser Cut Something Borrowed Đầm Kiểu Laser Cut 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA18OTDVN-441672":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA18OTDVN-441673":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA18OTDVN-441674":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm suông Chloe Mango Đầm suông Chloe 799,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA24XNVVN-372395":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA24XNVVN-372396":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA24XNVVN-372397":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA24XNVVN-372398":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối Viền Khóa Kéo Something Borrowed Đầm Dáng Suông Phối Viền Khóa Kéo 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA40NVFVN-439546":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40NVFVN-439547":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40NVFVN-439548":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Sporty Something Borrowed Đầm Suông Sporty 399,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA26DUFVN-418998":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA26DUFVN-418999":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA26DUFVN-419000":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Tay Con Inner Circle Đầm Dáng Xòe Tay Con 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA11VZWVN-456748":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA11VZWVN-456749":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA11VZWVN-456750":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Ngắn Inner Circle Đầm Xòe Tay Ngắn 449,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA35MYIVN-437278":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA35MYIVN-437279":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA35MYIVN-437280":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Sen Inner Circle Đầm Cổ Sen 429,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA42MUFVN-436976":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42MUFVN-436977":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42MUFVN-436978":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Thời Trang Inner Circle Đầm Kiểu Thời Trang 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60IALVN-427916":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60IALVN-427917":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60IALVN-427918":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dệt Kim Something Borrowed Đầm Dệt Kim 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA83TCAVN-450791":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Tay Con Inner Circle Đầm Dáng Xòe Tay Con 429,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA46MXXVN-437245":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA46MXXVN-437246":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA46MXXVN-437247":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông In Họa Tiết Da Báo Something Borrowed Đầm Suông In Họa Tiết Da Báo 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA33NVMVN-439567":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33NVMVN-439568":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33NVMVN-439569":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi 33% OFF Mango Đầm Sơ Mi 1,499,000 VND GIẢM CÒN 1,009,000 VND Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA28ABZVN-411044":{"price":"1,499,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"33%"},"MA215AA28ABZVN-411045":{"price":"1,499,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"33%"},"MA215AA28ABZVN-411046":{"price":"1,499,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"33%"},"MA215AA28ABZVN-411047":{"price":"1,499,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"33%"},"MA215AA28ABZVN-411048":{"price":"1,499,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"33%"}}}
 • Đầm In Họa Tiết 46% OFF Mango Đầm In Họa Tiết 999,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA27UDGVN-365894":{"price":"999,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"46%"},"MA215AA27UDGVN-365895":{"price":"999,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"46%"},"MA215AA27UDGVN-365896":{"price":"999,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"46%"},"MA215AA27UDGVN-365897":{"price":"999,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"46%"},"MA215AA27UDGVN-365898":{"price":"999,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"46%"}}}
 • Đầm Kiểu Phối Nơ Sau Lưng Something Borrowed Đầm Kiểu Phối Nơ Sau Lưng 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA36NVJVN-439558":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA36NVJVN-439559":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA36NVJVN-439560":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi 33% OFF Mango Đầm Sơ Mi 1,499,000 VND GIẢM CÒN 1,009,000 VND Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA29ABYVN-411039":{"price":"1,499,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"33%"},"MA215AA29ABYVN-411040":{"price":"1,499,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"33%"},"MA215AA29ABYVN-411041":{"price":"1,499,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"33%"},"MA215AA29ABYVN-411042":{"price":"1,499,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"33%"},"MA215AA29ABYVN-411043":{"price":"1,499,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"33%"}}}
 • Đầm Hoa Cắt Lazer Milaross Đầm Hoa Cắt Lazer 420,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA85TZAVN-452350":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA85TZAVN-452351":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA85TZAVN-452352":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA85TZAVN-452353":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA50MXTVN-437233":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA50MXTVN-437234":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA50MXTVN-437235":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Họa Tiết Hoa Cúc Mezzo Đầm Suông Họa Tiết Hoa Cúc 650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA65NYCVN-439802":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Da Something Borrowed Đầm Suông Phối Da 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA75XQQVN-406705":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA75XQQVN-406706":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA75XQQVN-406707":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Dài Inner Circle Đầm Suông Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA73HZYVN-427877":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73HZYVN-427878":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73HZYVN-427879":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Kẻ Sọc Something Borrowed Đầm In Kẻ Sọc 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA30DUBVN-418986":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA30DUBVN-418987":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA30DUBVN-418988":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Love Bite CATWALK88 Đầm Love Bite 949,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA63VUISG-659604":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA63VUISG-659605":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA63VUISG-659606":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA63VUISG-659607":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA49MXUVN-437236":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA49MXUVN-437237":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA49MXUVN-437238":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đắp Lai Sát Nách VOSCHY Đầm Đắp Lai Sát Nách 359,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VO009AA83VPKVN-455803":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA83VPKVN-455804":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA83VPKVN-455805":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cắt Laser Something Borrowed Đầm Cắt Laser 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA08KALVN-431370":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08KALVN-431371":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08KALVN-431372":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08KALVN-431373":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Something Borrowed Đầm Dáng Suông 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA35NVKVN-439561":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA35NVKVN-439562":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA35NVKVN-439563":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm dáng chữ A  Inner Circle Đầm dáng chữ A  429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA15VZSVN-456736":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA15VZSVN-456737":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA15VZSVN-456738":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối PU Ở Tay  Something Borrowed Đầm Dáng Suông Phối PU Ở Tay  499,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA31NVOVN-439572":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA31NVOVN-439573":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Chun Eo Inner Circle Đầm Chun Eo 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59MXKVN-437206":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59MXKVN-437207":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59MXKVN-437208":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Something Borrowed Đầm Dáng Suông 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA80XQLVN-406690":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA80XQLVN-406691":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA80XQLVN-406692":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Dáng Rộng Inner Circle Đầm Xòe Dáng Rộng 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA12VZVVN-456745":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA12VZVVN-456746":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA12VZVVN-456747":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Tim Tay Con Vania Đầm Ôm Cổ Tim Tay Con 745,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA38KSNVN-432374":{"price":"745,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA38KSNVN-432375":{"price":"745,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA38KSNVN-432376":{"price":"745,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối Viền Khóa Kéo Something Borrowed Đầm Dáng Suông Phối Viền Khóa Kéo 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA39NVGVN-439549":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA39NVGVN-439550":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA39NVGVN-439551":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Cài Nút Amme Đầm Ren Cài Nút 299,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA66IXHVN-429010":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA66IXHVN-429011":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA66IXHVN-429012":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA66IXHVN-429013":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Loe Something Borrowed Đầm Tay Loe 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA31DUAVN-418983":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA31DUAVN-418984":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA31DUAVN-418985":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Da Something Borrowed Đầm Suông Phối Da 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA45DTMVN-418941":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA45DTMVN-418942":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA45DTMVN-418943":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Rộng Tay Lỡ Inner Circle Đầm Rộng Tay Lỡ 429,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA48MTZVN-436958":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48MTZVN-436959":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48MTZVN-436960":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Cổ V 20% OFF Inner Circle Đầm Sát Nách Cổ V 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA54DPHVN-418618":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA54DPHVN-418619":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA54DPHVN-418620":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Ôm Hở Lưng Inner Circle Đầm Ôm Hở Lưng 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA39MUIVN-436985":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39MUIVN-436986":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39MUIVN-436987":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Sporty Something Borrowed Đầm Suông Sporty 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA27DUEVN-418995":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA27DUEVN-418996":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA27DUEVN-418997":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Khoét Cổ Something Borrowed Đầm Dáng Suông Khoét Cổ 499,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA85KBIVN-431438":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA85KBIVN-431439":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Ngắn Inner Circle Đầm Dáng Suông Tay Ngắn 429,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA42MYBVN-437257":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42MYBVN-437258":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42MYBVN-437259":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Len Rách Gấu Something Borrowed Đầm Len Rách Gấu 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA91BEIVN-413653":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông ZALORA Đầm Dáng Suông 1,099,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA56RMTVN-447209":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56RMTVN-447210":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56RMTVN-447211":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56RMTVN-447212":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Viền Cổ Inner Circle Đầm Suông Viền Cổ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA10VZXVN-456751":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA10VZXVN-456752":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA10VZXVN-456753":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Viền Cổ Inner Circle Đầm Suông Viền Cổ 449,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72MWXVN-437167":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72MWXVN-437168":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72MWXVN-437169":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông In Hình Something Borrowed Đầm Suông In Hình 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA91TBSVN-450777":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cài Nút Inner Circle Đầm Suông Cài Nút 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA02ADXVN-464282":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02ADXVN-464283":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02ADXVN-464284":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Something Borrowed Đầm In Họa Tiết 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA64XRBVN-406738":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA64XRBVN-406739":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA64XRBVN-406740":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Hở Lưng Inner Circle Đầm Ôm Hở Lưng 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA38MUJVN-436988":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA38MUJVN-436989":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA38MUJVN-436990":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Họa Tiết Chìm ZALORA Đầm Suông Họa Tiết Chìm 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA05RJYVN-395922":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA05RJYVN-395923":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA05RJYVN-395924":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA05RJYVN-395925":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm suông, váy suông đẹp mang đến vẻ nữ tính cho bạn gái

Những chiếc đầm suông được xem là “cứu tinh” cho các cô nàng có vòng 2 không thon gọn, cũng như là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn có một chiếc đầm thoải mái, dễ mặc. Thường đầm dáng suông có thiết kế đơn giản, trơn một màu, được may bằng chất liệu vải voan chống nhăn hoặc vải rũ giúp giữ form dáng và che khuyết điểm cơ thể. Do đó, đây là một item được khá nhiều bạn gái yêu thích và lựa chọn dù ở độ tuổi nào. Tuy nhiên, không vì kiểu dáng đơn giản mà các nhà thiết kế khiến cho những chiếc váy suông đẹp trở nên nhàm chán. Các kiểu đầm suông đa dạng từ đầm suông công sở, đầm suông caro hay váy suông chữ A cho bạn tha hồ lựa chọn tùy theo sở thích, cá tính của mình.

Phối váy suông đẹp với phụ kiện giúp bạn thật nổi bật và thu hút

Nhờ thiết kế trơn một màu, ít họa tiết nên áo đầm suông dễ phối với mọi phụ kiện. Những chiếc đầm suông đơn giản hay đầm suông dễ thương với thiết kế rộng rãi và thoải mái phù hợp cho những buổi dạo phố khi kết hợp cùng dây chuyền tạo điểm nhấn cho trang phục. Đầm thun suông với chất liệu thun mềm mại phù hợp cho bạn đi du lịch, dã ngoại. Còn những chiếc đầm suông hoa thì phù hợp đi dự tiệc hơn khi kết hợp với ví dự tiệc, lắc tay hay đơn giản là chiếc nhẫn nữ. Những chiếc đầm suông tay lỡ hay đầm suông họa tiết được thiết kế đơn giản hơn, phù hợp khi bạn đến công sở với khi phối với túi xách nữ thời trang cho những ngày làm việc thật hứng khởi. Bạn nên chú ý chọn đầm suông đẹp có độ rộng và dài phù hợp với dáng người để trông mình không quá luộm thuộm. Đặc biệt trong năm nay, các dòng váy dáng suông có phối da nơi cổ tay, gấu tay và viền túi áo cùng tông màu đang là mốt.

ZALORA.VN mang đến cho bạn những kiểu đầm suông đẹp 2014

ZALORA.VN tự hào mang đến cho các cô gái bộ sưu tập những kiểu đầm suông đẹp của những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng như EZRA by ZALORA, Something Borrowed, Milaross, Good Morning,… Bạn có thể tha hồ mua sắm đầm suông dự tiệc, đầm suông cổ Peter Pan, đầm suông dạo phố, váy suông công sở hay những mẫu đầm suông Hàn Quốc thời trang với đa dạng các kiểu dáng, chất liệu và màu sắc. Click ngay ZALORA.VN để mang về cho mình những mẫu đầm suông đẹpđầm suông giá rẻ mới nhất bạn nhé!