Mua ĐầM DạO PHố: (379 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Suông Rộng Inner Circle Đầm Suông Rộng 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA00YEDVN-373821":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00YEDVN-373822":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00YEDVN-373823":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông ZALORA Đầm Dáng Suông 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA59WXCVN-371411":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA59WXCVN-371412":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA59WXCVN-371413":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA59WXCVN-371414":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Rộng Inner Circle Đầm Suông Rộng 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA01YECVN-373818":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01YECVN-373819":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01YECVN-373820":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn Phối Vai Inner Circle Đầm Cổ Tròn Phối Vai 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA85YESVN-373866":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA85YESVN-373867":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA85YESVN-373868":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm T-Shirt Phong Cách Thể Thao ZALORA Đầm T-Shirt Phong Cách Thể Thao 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA80WWHVN-371366":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80WWHVN-371367":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80WWHVN-371368":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80WWHVN-371369":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Đính Hạt ZALORA Đầm Suông Đính Hạt 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11JGEVN-379438":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11JGEVN-379439":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11JGEVN-379440":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11JGEVN-379441":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA07YDWVN-373800":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA07YDWVN-373801":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA07YDWVN-373802":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo ZALORA Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA88THRVN-364253":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364254":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364255":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364256":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Khoét Giọt Nước Mango Đầm Khoét Giọt Nước 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA13XOGVN-372439":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13XOGVN-372440":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13XOGVN-372441":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13XOGVN-372442":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Sen Mango Đầm Cổ Sen 1,699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA25LTAVN-384327":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25LTAVN-384328":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25LTAVN-384329":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25LTAVN-384330":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25LTAVN-384331":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo ZALORA Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA91THOVN-364241":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91THOVN-364242":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91THOVN-364243":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91THOVN-364244":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Chiffon Mango Đầm Phối Chiffon 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA45UGKVN-366210":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA45UGKVN-366211":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA45UGKVN-366212":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA45UGKVN-366213":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA45UGKVN-366214":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn Phối Vai Inner Circle Đầm Cổ Tròn Phối Vai 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA86YERVN-373863":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA86YERVN-373864":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA86YERVN-373865":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Sequin Lola Skye Đầm Kiểu Sequin 2,919,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA98RGJVN-395530":{"price":"2,919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA98RGJVN-395531":{"price":"2,919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA98RGJVN-395532":{"price":"2,919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA98RGJVN-395533":{"price":"2,919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA98RGJVN-395534":{"price":"2,919,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Mango Đầm In Hoa 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA31MEIVN-384949":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA31MEIVN-384950":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA31MEIVN-384951":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA31MEIVN-384952":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA31MEIVN-384953":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Lửng Inner Circle Đầm Tay Lửng 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA34KZLVN-382811":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34KZLVN-382812":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34KZLVN-382813":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Túi Trước Inner Circle Đầm Suông Phối Túi Trước 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA08LALVN-382889":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA08LALVN-382890":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA08LALVN-382891":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Vạt Bầu Inner Circle Đầm Suông Vạt Bầu 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA71YFGVN-373908":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71YFGVN-373909":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71YFGVN-373910":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Voan Tam Giác ZALORA Đầm Phối Voan Tam Giác 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA03WGAVN-370229":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA03WGAVN-370230":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA03WGAVN-370231":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA03WGAVN-370232":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA06YDXVN-373803":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06YDXVN-373804":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06YDXVN-373805":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Khóa Kéo Mango Đầm Suông Khóa Kéo 1,299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA68LVFVN-384421":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA68LVFVN-398643":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA68LVFVN-398644":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA68LVFVN-398645":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cắt Lazer Họa Tiết Hoa ZALORA Đầm Suông Cắt Lazer Họa Tiết Hoa 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA06JGJVN-379458":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA06JGJVN-379459":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA06JGJVN-379460":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA06JGJVN-379461":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Đính Hạt ZALORA Đầm Suông Đính Hạt 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA12JGDVN-379434":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12JGDVN-379435":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12JGDVN-379436":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12JGDVN-379437":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Đính Hạt ZALORA Đầm Suông Đính Hạt 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA13JGCVN-379430":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13JGCVN-379431":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13JGCVN-379432":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13JGCVN-379433":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn Phối Vai Inner Circle Đầm Cổ Tròn Phối Vai 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA87YEQVN-373860":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA87YEQVN-373861":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA87YEQVN-373862":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Mango Đầm In Họa Tiết 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA64LVJVN-385025":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA64LVJVN-384427":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA64LVJVN-385026":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA64LVJVN-385027":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA64LVJVN-385028":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Da ZALORA Đầm Suông Phối Da 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA41YCOVN-373668":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA41YCOVN-373669":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA41YCOVN-373670":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA41YCOVN-373671":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm T-Shirt Phong Cách Thể Thao ZALORA Đầm T-Shirt Phong Cách Thể Thao 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA79WWIVN-371370":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA79WWIVN-371371":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA79WWIVN-371372":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA79WWIVN-371373":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Rộng Vạt Xéo ZALORA Đầm Dáng Rộng Vạt Xéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA85JDIVN-379216":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA85JDIVN-379217":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA85JDIVN-379218":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA85JDIVN-379219":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress ZALORA Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA64MGXVN-385197":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385198":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385199":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385200":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Suông Cổ Chữ V 429,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA96LAXVN-382925":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96LAXVN-382926":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96LAXVN-382927":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Hoa Mango Đầm Kiểu In Hoa 1,299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA18QUBVN-394535":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA18QUBVN-394536":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA18QUBVN-394537":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA18QUBVN-394538":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA18QUBVN-394539":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress ZALORA Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA61MHAVN-385209":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA61MHAVN-385210":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA61MHAVN-385211":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA61MHAVN-385212":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mesh Panel Shift Dress EZRA by ZALORA Mesh Panel Shift Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA40UETVN-359320":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40UETVN-359321":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40UETVN-359322":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40UETVN-359323":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Caro Inner Circle Đầm Caro 429,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA04LAPVN-382901":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04LAPVN-382902":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04LAPVN-382903":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Da ZALORA Đầm Suông Phối Da 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA42YCNVN-373664":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42YCNVN-373665":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42YCNVN-373666":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42YCNVN-373667":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Họa Tiết Inner Circle Đầm Suông Họa Tiết 429,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA27KZSVN-382832":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27KZSVN-382833":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27KZSVN-382834":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Voan Tam Giác ZALORA Đầm Phối Voan Tam Giác 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA04WFZVN-370225":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA04WFZVN-370226":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA04WFZVN-370227":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA04WFZVN-370228":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress ZALORA Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA60MHBVN-385213":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MHBVN-385214":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MHBVN-385215":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA60MHBVN-385216":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress ZALORA Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA62MGZVN-385205":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA62MGZVN-385206":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA62MGZVN-385207":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA62MGZVN-385208":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Suông Cổ Chữ V 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA98LAVVN-382919":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98LAVVN-382920":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98LAVVN-382921":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Caro Inner Circle Đầm Caro 429,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA05LAOVN-382898":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA05LAOVN-382899":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA05LAOVN-382900":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Rộng Vạt Xéo ZALORA Đầm Dáng Rộng Vạt Xéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA83JDKVN-379224":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA83JDKVN-379225":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA83JDKVN-379226":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA83JDKVN-379227":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Dài Mango Đầm Tay Dài 799,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA25XNUVN-372391":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25XNUVN-372392":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25XNUVN-372393":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25XNUVN-372394":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Kẻ Ngang Mango Đầm Kiểu In Kẻ Ngang 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA19QUAVN-394530":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA19QUAVN-394531":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA19QUAVN-394532":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA19QUAVN-394533":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA19QUAVN-394534":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Tay Con Inner Circle Đầm Dáng Xòe Tay Con 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA03LAQVN-382904":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA03LAQVN-382905":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA03LAQVN-382906":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Da ZALORA Đầm Suông Phối Da 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA40YCPVN-373672":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40YCPVN-373673":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40YCPVN-373674":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40YCPVN-373675":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Rộng Vạt Xéo ZALORA Đầm Dáng Rộng Vạt Xéo 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA84JDJVN-379220":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA84JDJVN-379221":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA84JDJVN-379222":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA84JDJVN-379223":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm suông, váy suông đẹp mang đến vẻ nữ tính cho bạn gái

Những chiếc đầm suông được xem là “cứu tinh” cho các cô nàng có vòng 2 không thon gọn, cũng như là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn có một chiếc đầm thoải mái, dễ mặc. Thường đầm dáng suông có thiết kế đơn giản, trơn một màu, được may bằng chất liệu vải voan chống nhăn hoặc vải rũ giúp giữ form dáng và che khuyết điểm cơ thể. Do đó, đây là một item được khá nhiều bạn gái yêu thích và lựa chọn dù ở độ tuổi nào. Tuy nhiên, không vì kiểu dáng đơn giản mà các nhà thiết kế khiến cho những chiếc váy suông đẹp trở nên nhàm chán. Các kiểu đầm suông đa dạng từ đầm suông công sở, đầm suông caro hay váy suông chữ A cho bạn tha hồ lựa chọn tùy theo sở thích, cá tính của mình.

Phối váy suông đẹp với phụ kiện giúp bạn thật nổi bật và thu hút

Nhờ thiết kế trơn một màu, ít họa tiết nên áo đầm suông dễ phối với mọi phụ kiện. Những chiếc đầm suông đơn giản hay đầm suông dễ thương với thiết kế rộng rãi và thoải mái phù hợp cho những buổi dạo phố khi kết hợp cùng dây chuyền tạo điểm nhấn cho trang phục. Đầm thun suông với chất liệu thun mềm mại phù hợp cho bạn đi du lịch, dã ngoại. Còn những chiếc đầm suông hoa thì phù hợp đi dự tiệc hơn khi kết hợp với ví dự tiệc, lắc tay hay đơn giản là chiếc nhẫn nữ. Những chiếc đầm suông tay lỡ hay đầm suông họa tiết được thiết kế đơn giản hơn, phù hợp khi bạn đến công sở với khi phối với túi xách nữ thời trang cho những ngày làm việc thật hứng khởi. Bạn nên chú ý chọn đầm suông đẹp có độ rộng và dài phù hợp với dáng người để trông mình không quá luộm thuộm. Đặc biệt trong năm nay, các dòng váy dáng suông có phối da nơi cổ tay, gấu tay và viền túi áo cùng tông màu đang là mốt.

ZALORA.VN mang đến cho bạn những kiểu đầm suông đẹp 2014

ZALORA.VN tự hào mang đến cho các cô gái bộ sưu tập những kiểu đầm suông đẹp của những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng như EZRA by ZALORA, Something Borrowed, Milaross, Good Morning,… Bạn có thể tha hồ mua sắm đầm suông dự tiệc, đầm suông cổ Peter Pan, đầm suông dạo phố, váy suông công sở hay những mẫu đầm suông Hàn Quốc thời trang với đa dạng các kiểu dáng, chất liệu và màu sắc. Click ngay ZALORA.VN để mang về cho mình những mẫu đầm suông đẹpđầm suông giá rẻ mới nhất bạn nhé!