Mua ĐầM DạO PHố: (296 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Suông Tay Ngắn Inner Circle Đầm Suông Tay Ngắn 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA54VGZVN-368450":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54VGZVN-368451":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54VGZVN-368452":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hoa Inner Circle Đầm Hoa 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA13SFUVN-362912":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13SFUVN-362913":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13SFUVN-362914":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xuông Tay Lỡ Inner Circle Đầm Xuông Tay Lỡ 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA68RAXVN-351742":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68RAXVN-351743":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68RAXVN-351744":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Tròn Inner Circle Đầm Suông Cổ Tròn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA92UXVVN-367831":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92UXVVN-367832":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92UXVVN-367833":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ngắn Inner Circle Đầm Suông Tay Ngắn 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA56VGXVN-368444":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56VGXVN-368445":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56VGXVN-368446":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ngắn Inner Circle Đầm Suông Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA77TZMVN-358742":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77TZMVN-358743":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77TZMVN-358744":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Ren Inner Circle Đầm Suông Phối Ren 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA91SSEVN-363924":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91SSEVN-363925":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91SSEVN-363926":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sequin Stripe Shift Dress EZRA by ZALORA Sequin Stripe Shift Dress 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA50MQFVN-341825":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA50MQFVN-341826":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA50MQFVN-341827":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA50MQFVN-341828":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Coldshoulder Shift Dress EZRA by ZALORA Coldshoulder Shift Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA52MQDVN-341817":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52MQDVN-341818":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52MQDVN-341819":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52MQDVN-341820":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Inner Circle Đầm Suông 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA68VGLVN-368408":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68VGLVN-368409":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68VGLVN-368410":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Bèo Sau Inner Circle Đầm Kiểu Phối Bèo Sau 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA13OPQVN-346404":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13OPQVN-346405":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13OPQVN-346406":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Embellished Trim Swing Dress EZRA by ZALORA Embellished Trim Swing Dress 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA38NVLVN-344520":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38NVLVN-344521":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38NVLVN-344522":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38NVLVN-344523":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Coldshoulder Shift Dress EZRA by ZALORA Coldshoulder Shift Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA53MQCVN-341813":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA53MQCVN-341814":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA53MQCVN-341815":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA53MQCVN-341816":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sequin Stripe Shift Dress EZRA by ZALORA Sequin Stripe Shift Dress 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA49MQGVN-341829":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA49MQGVN-341830":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA49MQGVN-341831":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA49MQGVN-341832":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Structured Shift Dress EZRA by ZALORA Structured Shift Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA77MPEVN-341724":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77MPEVN-341725":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77MPEVN-341726":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77MPEVN-341727":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dungaree Dress EZRA by ZALORA Dungaree Dress 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA48MQHVN-341833":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA48MQHVN-341834":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA48MQHVN-341835":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA48MQHVN-341836":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Colourblocked Spliced Dress EZRA by ZALORA Colourblocked Spliced Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA92RLNVN-352676":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA92RLNVN-352677":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA92RLNVN-352678":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA92RLNVN-352679":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Colourblocked Spliced Dress EZRA by ZALORA Colourblocked Spliced Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA90RLPVN-352684":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA90RLPVN-352685":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA90RLPVN-352686":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA90RLPVN-352687":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Navy Swing Dress River Island Navy Swing Dress 1,499,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA26LUJSG-483791":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA26LUJSG-483792":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA26LUJSG-483793":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA26LUJSG-483794":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA26LUJSG-483795":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Zipper Shift Dress EZRA by ZALORA Zipper Shift Dress 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA12KPVVN-337918":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12KPVVN-337919":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12KPVVN-337920":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12KPVVN-337921":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nautical Shift Dress EZRA by ZALORA Nautical Shift Dress 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA30JVXVN-360579":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA30JVXVN-336281":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA30JVXVN-336282":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA30JVXVN-336283":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA30JVXVN-336284":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Lửng 30% OFF EZRA by ZALORA Đầm Dáng Suông Tay Lửng 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA13CMGVN-321132":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA13CMGVN-321133":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA13CMGVN-321134":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA13CMGVN-321135":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Ren Cotton Labella Đầm Ren Cotton 1,529,000 VND
  Kích cỡ 2 6 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA415AA63UTGVN-360426":{"price":"1,529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA415AA63UTGVN-360427":{"price":"1,529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA415AA63UTGVN-360428":{"price":"1,529,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xuông Tay Lỡ Inner Circle Đầm Xuông Tay Lỡ 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA69RAWVN-351739":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69RAWVN-351740":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69RAWVN-351741":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Voan Inner Circle Đầm Suông Phối Voan 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA93SSCVN-363918":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93SSCVN-363919":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93SSCVN-363920":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Inner Circle Đầm Suông 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA69VGKVN-368405":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69VGKVN-368406":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69VGKVN-368407":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Bông Tay Con Eva Gopa Đầm Suông Bông Tay Con 1,330,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EV249AA39VHOVN-368495":{"price":"1,330,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EV249AA39VHOVN-368496":{"price":"1,330,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ngắn Inner Circle Đầm Suông Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA11SFWVN-362918":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA11SFWVN-362919":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA11SFWVN-362920":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Inner Circle Đầm Suông 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA57QPUVN-350808":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57QPUVN-350809":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57QPUVN-350810":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Nautical Shift Dress EZRA by ZALORA Nautical Shift Dress 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA32JVVVN-360573":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA32JVVVN-336273":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA32JVVVN-336274":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA32JVVVN-336275":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA32JVVVN-336276":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Panelled Woven Shirt Dress EZRA by ZALORA Panelled Woven Shirt Dress 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA53RUSVN-353438":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA53RUSVN-353439":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA53RUSVN-353440":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA53RUSVN-353441":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Printed Lace Midi Dress EZRA by ZALORA Printed Lace Midi Dress 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA14JWNVN-360564":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14JWNVN-336345":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14JWNVN-336346":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14JWNVN-336347":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14JWNVN-336348":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Voan Inner Circle Đầm Suông Phối Voan 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA92SSDVN-363921":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92SSDVN-363922":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92SSDVN-363923":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • T-Shirt Dress EZRA by ZALORA T-Shirt Dress 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA86JXPVN-361013":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86JXPVN-336470":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86JXPVN-336471":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86JXPVN-336472":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86JXPVN-336473":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ngắn Inner Circle Đầm Suông Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA12SFVVN-362915":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA12SFVVN-362916":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA12SFVVN-362917":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Không Tay Kèm Thắt Lưng Tianmu Đầm Không Tay Kèm Thắt Lưng 759,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA08SZFVN-364120":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Inner Circle Đầm Suông 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA67VGMVN-368411":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67VGMVN-368412":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67VGMVN-368413":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Cut-Out Inner Circle Đầm Sát Nách Cut-Out 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA08SRNVN-363873":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA08SRNVN-363874":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA08SRNVN-363875":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Suông Tay Lỡ NT Fashion Đầm Ren Suông Tay Lỡ 450,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NT205AA58SEBVN-362857":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Knitted Tunic Dress 40% OFF Something Borrowed Knitted Tunic Dress 399,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA83DBGVN-305380":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA83DBGVN-305381":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • T-Shirt Dress EZRA by ZALORA T-Shirt Dress 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA88JXNVN-361011":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88JXNVN-336462":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88JXNVN-336463":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88JXNVN-336464":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88JXNVN-336465":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Bèo Sau Inner Circle Đầm Kiểu Phối Bèo Sau 369,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA12OPRVN-346407":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA12OPRVN-346408":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA12OPRVN-346409":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Structured Shift Dress EZRA by ZALORA Structured Shift Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA75MPGVN-341732":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75MPGVN-341733":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75MPGVN-341734":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75MPGVN-341735":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Đen Thêu Họa Tiết Sophilita Đầm Suông Đen Thêu Họa Tiết 1,685,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA73TCOVN-356976":{"price":"1,685,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA73TCOVN-356977":{"price":"1,685,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA73TCOVN-356978":{"price":"1,685,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Varsity Shift Dress EZRA by ZALORA Varsity Shift Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA33RRQVN-353256":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33RRQVN-353257":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33RRQVN-353258":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33RRQVN-353259":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Bèo Tianmu Đầm Cổ Bèo 721,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA44SXVVN-364084":{"price":"721,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Halterneck Swing Dress EZRA by ZALORA Halterneck Swing Dress 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA20RCTVN-351853":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA20RCTVN-351854":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA20RCTVN-351855":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA20RCTVN-351856":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ngắn Inner Circle Đầm Suông Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA10SFXVN-362921":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA10SFXVN-362922":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA10SFXVN-362923":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm suông, váy suông đẹp mang đến vẻ nữ tính cho bạn gái

Những chiếc đầm suông được xem là “cứu tinh” cho các cô nàng có vòng 2 không thon gọn, cũng như là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn có một chiếc đầm thoải mái, dễ mặc. Thường đầm dáng suông có thiết kế đơn giản, trơn một màu, được may bằng chất liệu vải voan chống nhăn hoặc vải rũ giúp giữ form dáng và che khuyết điểm cơ thể. Do đó, đây là một item được khá nhiều bạn gái yêu thích và lựa chọn dù ở độ tuổi nào. Tuy nhiên, không vì kiểu dáng đơn giản mà các nhà thiết kế khiến cho những chiếc váy suông đẹp trở nên nhàm chán. Các kiểu đầm suông đa dạng từ đầm suông công sở, đầm suông caro hay váy suông chữ A cho bạn tha hồ lựa chọn tùy theo sở thích, cá tính của mình.

Phối váy suông đẹp với phụ kiện giúp bạn thật nổi bật và thu hút

Nhờ thiết kế trơn một màu, ít họa tiết nên áo đầm suông dễ phối với mọi phụ kiện. Những chiếc đầm suông đơn giản hay đầm suông dễ thương với thiết kế rộng rãi và thoải mái phù hợp cho những buổi dạo phố khi kết hợp cùng dây chuyền tạo điểm nhấn cho trang phục. Đầm thun suông với chất liệu thun mềm mại phù hợp cho bạn đi du lịch, dã ngoại. Còn những chiếc đầm suông hoa thì phù hợp đi dự tiệc hơn khi kết hợp với ví dự tiệc, lắc tay hay đơn giản là chiếc nhẫn nữ. Những chiếc đầm suông tay lỡ hay đầm suông họa tiết được thiết kế đơn giản hơn, phù hợp khi bạn đến công sở với khi phối với túi xách nữ thời trang cho những ngày làm việc thật hứng khởi. Bạn nên chú ý chọn đầm suông đẹp có độ rộng và dài phù hợp với dáng người để trông mình không quá luộm thuộm. Đặc biệt trong năm nay, các dòng váy dáng suông có phối da nơi cổ tay, gấu tay và viền túi áo cùng tông màu đang là mốt.

ZALORA.VN mang đến cho bạn những kiểu đầm suông đẹp 2014

ZALORA.VN tự hào mang đến cho các cô gái bộ sưu tập những kiểu đầm suông đẹp của những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng như EZRA by ZALORA, Something Borrowed, Milaross, Good Morning,… Bạn có thể tha hồ mua sắm đầm suông dự tiệc, đầm suông cổ Peter Pan, đầm suông dạo phố, váy suông công sở hay những mẫu đầm suông Hàn Quốc thời trang với đa dạng các kiểu dáng, chất liệu và màu sắc. Click ngay ZALORA.VN để mang về cho mình những mẫu đầm suông đẹpđầm suông giá rẻ mới nhất bạn nhé!