• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  VN (Size Chữ)
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"VN (Size Ch\u1eef)":"XS","EU":"32","International":"XXS","UK":"4","US":"0"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"S","EU":"34","International":"XS","UK":"6","US":"2"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"M","EU":"36","International":"S","UK":"8","US":"4"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"L","EU":"38","International":"M","UK":"10","US":"6"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XL","EU":"40","International":"L","UK":"12","US":"8"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XXL","EU":"42","International":"XXL","UK":"14","US":"10"}],"VN (Size Ch\u1eef)":{"XS":["0"],"S":["1"],"M":["2"],"L":["3"],"XL":["4"],"XXL":["5"]},"EU":{"32":["0"],"34":["1"],"36":["2"],"38":["3"],"40":["4"],"42":["5"]},"International":{"XXS":["0"],"XS":["1"],"S":["2"],"M":["3"],"L":["4"],"XXL":["5"]},"UK":{"4":["0"],"6":["1"],"8":["2"],"10":["3"],"12":["4"],"14":["5"]},"US":{"0":["0"],"2":["1"],"4":["2"],"6":["3"],"8":["4"],"10":["5"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua ĐầM DạO PHố: (284 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Đầm Dáng Ôm Tay Ngắn EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm Tay Ngắn 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA98DGBVN-322763":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA98DGBVN-322764":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA98DGBVN-322765":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA98DGBVN-322766":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Dáng Suông Tay Lửng 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA14CMFVN-321128":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14CMFVN-321129":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14CMFVN-321130":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14CMFVN-321131":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ngắn EZRA by ZALORA Đầm Suông Tay Ngắn 349,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA44DEHVN-322584":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44DEHVN-322585":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44DEHVN-322586":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44DEHVN-322587":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm Tay Lửng 399,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA99DGAVN-322759":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA99DGAVN-322760":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA99DGAVN-322761":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA99DGAVN-322762":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Ngắn EZRA by ZALORA Đầm Dáng Suông Tay Ngắn 399,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA95CJCVN-320723":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95CJCVN-320724":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95CJCVN-320725":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95CJCVN-320726":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm Tay Lửng 399,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA00DFZVN-322755":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00DFZVN-322756":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00DFZVN-322757":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00DFZVN-322758":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Ngắn Nhún Eo EZRA by ZALORA Đầm Dáng Suông Tay Ngắn Nhún Eo… 399,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA93CJEVN-320731":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93CJEVN-320732":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93CJEVN-320733":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93CJEVN-320734":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Milaross Đầm Suông 320,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA36EYTVN-326982":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA36EYTVN-326983":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA36EYTVN-326984":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mesh Insert Shift Dress EZRA by ZALORA Mesh Insert Shift Dress 399,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA74CJXVN-320807":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74CJXVN-320808":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74CJXVN-320809":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74CJXVN-320810":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Trơn Dài GANZI Đầm Thun Trơn Dài 495,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GA103AA88EPBVN-326120":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Dáng Suông Tay Lửng 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA13CMGVN-321132":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13CMGVN-321133":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13CMGVN-321134":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13CMGVN-321135":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Gập Gấu Inner Circle Đầm Suông Gập Gấu 379,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA78DKRVN-323216":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78DKRVN-323217":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78DKRVN-323218":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm Tay Lửng 399,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA01DFYVN-322751":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA01DFYVN-322752":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA01DFYVN-322753":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA01DFYVN-322754":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Dáng Suông Tay Lửng 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA15CMEVN-321124":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15CMEVN-321125":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15CMEVN-321126":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15CMEVN-321127":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Suông Không Tay 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA99CIYVN-320707":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA99CIYVN-320708":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA99CIYVN-320709":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA99CIYVN-320710":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Không Tay Có Cổ EZRA by ZALORA Đầm Suông Không Tay Có Cổ 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA50DEBVN-322560":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA50DEBVN-322561":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA50DEBVN-322562":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA50DEBVN-322563":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Ngắn EZRA by ZALORA Đầm Dáng Suông Tay Ngắn 349,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA18CMBVN-321112":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA18CMBVN-321113":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA18CMBVN-321114":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA18CMBVN-321115":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Tay Ngắn EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm Tay Ngắn 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA96DGDVN-322771":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA96DGDVN-322772":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA96DGDVN-322773":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA96DGDVN-322774":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Brown Graphic Animal Print Shift Dress River Island Brown Graphic Animal Print Shift… 2,329,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA81RPESG-440840":{"price":"2,329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA81RPESG-440841":{"price":"2,329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA81RPESG-440842":{"price":"2,329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA81RPESG-440843":{"price":"2,329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA81RPESG-440844":{"price":"2,329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Xòe Tay Lửng 349,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA05CMOVN-321164":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA05CMOVN-321165":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA05CMOVN-321166":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA05CMOVN-321167":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Suông Không Tay 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA98CIZVN-320711":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA98CIZVN-320712":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA98CIZVN-320713":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA98CIZVN-320714":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Ngắn Nhún Eo EZRA by ZALORA Đầm Dáng Suông Tay Ngắn Nhún Eo… 399,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA92CJFVN-320735":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA92CJFVN-320736":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA92CJFVN-320737":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA92CJFVN-320738":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Suông Không Tay 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA42DEJVN-322592":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42DEJVN-322593":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42DEJVN-322594":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42DEJVN-322595":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối Cổ Lá Sen Đính Đá Elly Đầm Dáng Suông Phối Cổ Lá Sen Đí… 890,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EL555AA65ADAVN-298923":{"price":"890,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EL555AA65ADAVN-298924":{"price":"890,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EL555AA65ADAVN-298925":{"price":"890,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Tròn Milaross Đầm Suông Cổ Tròn 399,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA24EZFVN-327018":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA24EZFVN-327019":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA24EZFVN-327020":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Ngắn EZRA by ZALORA Đầm Dáng Suông Tay Ngắn 399,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA94CJDVN-320727":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA94CJDVN-320728":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA94CJDVN-320729":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA94CJDVN-320730":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Cổ Lá Sen Thân Phối Hai Màu -50 Mezzo Đầm Dáng Suông Cổ Lá Sen Thân Ph… 600,000 VND 300,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA42ZSJVN-298214":{"price":"600,000","special_price":"300,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA42ZSJVN-298215":{"price":"600,000","special_price":"300,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Suông Dài Tay EZRA by ZALORA Đầm Suông Dài Tay 399,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA54FXLVN-312004":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA54FXLVN-312005":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA54FXLVN-312006":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA54FXLVN-312007":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ngắn EZRA by ZALORA Đầm Suông Tay Ngắn 399,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA35EJKVN-325558":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA35EJKVN-325559":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA35EJKVN-325560":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA35EJKVN-325561":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Dài Tay Họa Tiết EZRA by ZALORA Đầm Suông Dài Tay Họa Tiết… 299,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA68FTBVN-311586":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA68FTBVN-311587":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA68FTBVN-311588":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA68FTBVN-311589":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Trơn Dài GANZI Đầm Thun Trơn Dài 495,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GA103AA89EPAVN-326119":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Suông Không Tay 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA00CIXVN-320703":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00CIXVN-320704":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00CIXVN-320705":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00CIXVN-320706":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Bèo Kei&Kori Đầm Suông Tay Bèo 349,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA38YRPVN-295929":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Tay Lửng Ren EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm Tay Lửng Ren 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA56EIPVN-325474":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56EIPVN-325475":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56EIPVN-325476":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56EIPVN-325477":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Nơ Sau Inner Circle Đầm Suông Phối Nơ Sau 379,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63CEYVN-303270":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63CEYVN-303271":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63CEYVN-303272":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hoa Không Tay Cổ Yếm EZRA by ZALORA Đầm Hoa Không Tay Cổ Yếm 349,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA32CZJVN-305258":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA32CZJVN-305259":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA32CZJVN-305260":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Ren Ngắn Tay Phối Túi Alice Đầm Cổ Ren Ngắn Tay Phối Túi… 359,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AL064AA29CVQVN-304801":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL064AA29CVQVN-304802":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL064AA29CVQVN-304803":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Không Tay Có Cổ EZRA by ZALORA Đầm Suông Không Tay Có Cổ 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA51DEAVN-322556":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51DEAVN-322557":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51DEAVN-322558":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51DEAVN-322559":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Suông Tay Lửng 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA17DUSVN-324078":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA17DUSVN-324079":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA17DUSVN-324080":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA17DUSVN-324081":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Dài Tay Phối Màu -29 EZRA by ZALORA Đầm Suông Dài Tay Phối Màu… 349,000 VND 249,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA19YWEVN-296271":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA19YWEVN-296272":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA19YWEVN-296273":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA19YWEVN-296274":{"price":"349,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Dáng Ôm Tay Lửng Ren EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm Tay Lửng Ren 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA55EIQVN-325478":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55EIQVN-325479":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55EIQVN-325480":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55EIQVN-325481":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Chifon Xếp Ly Good Morning Đầm Suông Chifon Xếp Ly 429,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA78BSVVN-302123":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mesh Insert Shift Dress EZRA by ZALORA Mesh Insert Shift Dress 399,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73CJYVN-320811":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73CJYVN-320812":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73CJYVN-320813":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73CJYVN-320814":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Không Tay Có Cổ EZRA by ZALORA Đầm Suông Không Tay Có Cổ 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA52DDZVN-322552":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52DDZVN-322553":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52DDZVN-322554":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52DDZVN-322555":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Không Tay Dáng Rộng Thắt Eo -40 EZRA by ZALORA Đầm Không Tay Dáng Rộng Thắt Eo… 399,000 VND 239,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA14TKBVN-283585":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA14TKBVN-283586":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA14TKBVN-283587":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Printed Shift Dress Kei&Kori Printed Shift Dress 479,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA54CQVVN-304247":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Crepe Phối Da -28 Inner Circle Đầm Suông Crepe Phối Da 429,000 VND 309,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA73XDUVN-292343":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"IN976AA73XDUVN-292344":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"IN976AA73XDUVN-292345":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Đầm Tuplip Cut Out EZRA by ZALORA Đầm Tuplip Cut Out 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA16FYXVN-312156":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16FYXVN-312157":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16FYXVN-312158":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16FYXVN-312159":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
Sắp xếp