• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  VN (Size Chữ)
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"VN (Size Ch\u1eef)":"XS","EU":"32","International":"XXS","UK":"4","US":"0"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"S","EU":"34","International":"XS","UK":"6","US":"2"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"M","EU":"36","International":"S","UK":"8","US":"4"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"L","EU":"38","International":"M","UK":"10","US":"6"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XL","EU":"40","International":"L","UK":"12","US":"8"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XXL","EU":"42","International":"XXL","UK":"14","US":"10"}],"VN (Size Ch\u1eef)":{"XS":["0"],"S":["1"],"M":["2"],"L":["3"],"XL":["4"],"XXL":["5"]},"EU":{"32":["0"],"34":["1"],"36":["2"],"38":["3"],"40":["4"],"42":["5"]},"International":{"XXS":["0"],"XS":["1"],"S":["2"],"M":["3"],"L":["4"],"XXL":["5"]},"UK":{"4":["0"],"6":["1"],"8":["2"],"10":["3"],"12":["4"],"14":["5"]},"US":{"0":["0"],"2":["1"],"4":["2"],"6":["3"],"8":["4"],"10":["5"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua ĐầM DạO PHố: (279 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Đầm Dáng Suông Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Dáng Suông Tay Lửng 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA14CMFVN-321128":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14CMFVN-321129":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14CMFVN-321130":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14CMFVN-321131":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Không Tay Cổ Tim Good Morning Đầm Không Tay Cổ Tim 380,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA77EXEVN-326826":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO996AA77EXEVN-326827":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm Tay Lửng 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA99DGAVN-322759":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA99DGAVN-322760":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA99DGAVN-322761":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA99DGAVN-322762":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Tròn Milaross Đầm Suông Cổ Tròn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA23EZGVN-327021":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA23EZGVN-327022":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA23EZGVN-327023":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Suông Không Tay 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA43DEIVN-322588":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43DEIVN-322589":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43DEIVN-322590":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43DEIVN-322591":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mesh Insert Shift Dress EZRA by ZALORA Mesh Insert Shift Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73CJYVN-320811":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73CJYVN-320812":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73CJYVN-320813":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73CJYVN-320814":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Ngắn EZRA by ZALORA Đầm Dáng Suông Tay Ngắn 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA18CMBVN-321112":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA18CMBVN-321113":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA18CMBVN-321114":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA18CMBVN-321115":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Không Tay Dáng Dài EZRA by ZALORA Đầm Suông Không Tay Dáng Dài… 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA14FYZVN-312164":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14FYZVN-312165":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14FYZVN-312166":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14FYZVN-312167":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tuplip Cut Out EZRA by ZALORA Đầm Tuplip Cut Out 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA16FYXVN-312156":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16FYXVN-312157":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16FYXVN-312158":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16FYXVN-312159":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Dáng Suông Tay Lửng 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA13CMGVN-321132":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13CMGVN-321133":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13CMGVN-321134":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13CMGVN-321135":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Milaross Đầm Suông 320,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA36EYTVN-326982":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA36EYTVN-326983":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA36EYTVN-326984":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ngắn EZRA by ZALORA Đầm Suông Tay Ngắn 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA45DEGVN-322580":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45DEGVN-322581":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45DEGVN-322582":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45DEGVN-322583":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Lỡ Milaross Đầm Tay Lỡ 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA31EYYVN-326997":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA31EYYVN-326998":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA31EYYVN-326999":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Tay Ngắn EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm Tay Ngắn 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA98DGBVN-322763":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA98DGBVN-322764":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA98DGBVN-322765":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA98DGBVN-322766":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Brown Graphic Animal Print Shift Dress River Island Brown Graphic Animal Print Shift… 2,329,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA81RPESG-440840":{"price":"2,329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA81RPESG-440841":{"price":"2,329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA81RPESG-440842":{"price":"2,329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA81RPESG-440843":{"price":"2,329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA81RPESG-440844":{"price":"2,329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm Tay Lửng 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA00DFZVN-322755":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00DFZVN-322756":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00DFZVN-322757":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00DFZVN-322758":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm kiểu thời trang amme Amme Đầm kiểu thời trang amme 480,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA02IBHVN-316313":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA02IBHVN-316314":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA02IBHVN-316315":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Cổ Lá Sen Thân Phối Hai Màu -50 Mezzo Đầm Dáng Suông Cổ Lá Sen Thân Ph… 600,000 VND 300,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA42ZSJVN-298214":{"price":"600,000","special_price":"300,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA42ZSJVN-298215":{"price":"600,000","special_price":"300,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Suông Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Suông Không Tay 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA99CIYVN-320707":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA99CIYVN-320708":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA99CIYVN-320709":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA99CIYVN-320710":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Printed Shift Dress Kei&Kori Printed Shift Dress 479,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA54CQVVN-304247":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ngắn EZRA by ZALORA Đầm Suông Tay Ngắn 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA44DEHVN-322584":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44DEHVN-322585":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44DEHVN-322586":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44DEHVN-322587":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Gập Gấu Inner Circle Đầm Suông Gập Gấu 379,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA78DKRVN-323216":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78DKRVN-323217":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78DKRVN-323218":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Bèo Kei&Kori Đầm Suông Tay Bèo 349,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA38YRPVN-295929":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Tròn Tay Phối Bèo -30 Inner Circle Đầm Suông Cổ Tròn Tay Phối Bèo… 369,000 VND 259,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA39WLWVN-290329":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA39WLWVN-290330":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA39WLWVN-290331":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Dáng Ôm Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm Tay Lửng 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA01DFYVN-322751":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA01DFYVN-322752":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA01DFYVN-322753":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA01DFYVN-322754":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Crepe Phối Da -28 Inner Circle Đầm Suông Crepe Phối Da 429,000 VND 309,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72XDVVN-292346":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"IN976AA72XDVVN-292347":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"},"IN976AA72XDVVN-292348":{"price":"429,000","special_price":"309,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Đầm Suông Cổ Tròn Milaross Đầm Suông Cổ Tròn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA24EZFVN-327018":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA24EZFVN-327019":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA24EZFVN-327020":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Không Tay Có Cổ EZRA by ZALORA Đầm Suông Không Tay Có Cổ 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA52DDZVN-322552":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52DDZVN-322553":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52DDZVN-322554":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52DDZVN-322555":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Màu Vạt Lượn EZRA by ZALORA Đầm Suông Phối Màu Vạt Lượn… 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA76FSTVN-311554":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76FSTVN-311555":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76FSTVN-311556":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76FSTVN-311557":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tuplip Cut Out EZRA by ZALORA Đầm Tuplip Cut Out 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA18FYVVN-312148":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA18FYVVN-312149":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA18FYVVN-312150":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA18FYVVN-312151":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cream Metal Trim Shift Dress River Island Cream Metal Trim Shift Dress 2,209,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA22THTSG-446314":{"price":"2,209,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA22THTSG-446315":{"price":"2,209,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA22THTSG-446316":{"price":"2,209,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA22THTSG-446317":{"price":"2,209,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA22THTSG-446318":{"price":"2,209,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Sát Nách Hai Lớp Phối Ren -19 Inner Circle Đầm Suông Sát Nách Hai Lớp Phối… 359,000 VND 289,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA41XIWVN-292553":{"price":"359,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA41XIWVN-292554":{"price":"359,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA41XIWVN-292555":{"price":"359,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Đầm Cổ Tròn Milaross Đầm Cổ Tròn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA22EZHVN-327024":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA22EZHVN-327025":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA22EZHVN-327026":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Dài Tay EZRA by ZALORA Đầm Suông Dài Tay 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA54FXLVN-312004":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA54FXLVN-312005":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA54FXLVN-312006":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA54FXLVN-312007":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Suông Không Tay 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA42DEJVN-322592":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42DEJVN-322593":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42DEJVN-322594":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA42DEJVN-322595":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Con Good Morning Đầm Suông Tay Con 360,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA80EXBVN-326822":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Con Good Morning Đầm Suông Tay Con 360,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA81EXAVN-326821":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mesh Insert Shift Dress EZRA by ZALORA Mesh Insert Shift Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA74CJXVN-320807":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74CJXVN-320808":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74CJXVN-320809":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74CJXVN-320810":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Suông Tay Lửng 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA16DUTVN-324082":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16DUTVN-324083":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16DUTVN-324084":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16DUTVN-324085":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Không Tay Cổ Tim Good Morning Đầm Không Tay Cổ Tim 380,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA78EXDVN-326824":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO996AA78EXDVN-326825":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Sát Nách Good Morning Đầm Suông Sát Nách 360,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA76BSXVN-302125":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đen Họa Tiết GANZI Đầm Đen Họa Tiết 950,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GA103AA87EPCVN-326121":{"price":"950,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Nơ Sau Inner Circle Đầm Suông Phối Nơ Sau 379,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64CEXVN-303267":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64CEXVN-303268":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64CEXVN-303269":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Không Tay Cổ Tròn Chun Eo -20 Inner Circle Đầm Không Tay Cổ Tròn Chun Eo… 349,000 VND 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA79XDOVN-292325":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA79XDOVN-292326":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA79XDOVN-292327":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Hoa SN Bèo Ngực -30 Milaross Đầm Hoa SN Bèo Ngực 290,000 VND 203,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA85LLMVN-266046":{"price":"290,000","special_price":"203,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA85LLMVN-266047":{"price":"290,000","special_price":"203,000","saving_percentage":"30%"},"MI321AA85LLMVN-266048":{"price":"290,000","special_price":"203,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Suông Chifon Xếp Ly Good Morning Đầm Suông Chifon Xếp Ly 429,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA79BSUVN-302122":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Không Tay Nhiều Lớp -29 EZRA by ZALORA Đầm Không Tay Nhiều Lớp 449,000 VND 319,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA78YQBVN-295855":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA78YQBVN-295856":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA78YQBVN-295857":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA78YQBVN-295858":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Suông Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Suông Không Tay 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA98CIZVN-320711":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA98CIZVN-320712":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA98CIZVN-320713":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA98CIZVN-320714":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
Sắp xếp