Mua ĐầM DạO PHố: (1654 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Chiffon Cổ Lọ Hoa Vàng 20% OFF Sophilita Đầm Chiffon Cổ Lọ Hoa Vàng 1,185,000 VND GIẢM CÒN 948,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA19HXGVN-376592":{"price":"1,185,000","special_price":"948,000","saving_percentage":"20%"},"SO232AA19HXGVN-376593":{"price":"1,185,000","special_price":"948,000","saving_percentage":"20%"},"SO232AA19HXGVN-376594":{"price":"1,185,000","special_price":"948,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo EZRA by ZALORA Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA91THOVN-364241":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91THOVN-364242":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91THOVN-364243":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91THOVN-364244":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Khoét Giọt Nước Mango Đầm Khoét Giọt Nước 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA13XOGVN-372439":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13XOGVN-372440":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13XOGVN-372441":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13XOGVN-372442":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Yellow Rose Print Skater Dress New Look Yellow Rose Print Skater Dress 829,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA58SLTVN-363358":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA58SLTVN-363359":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA58SLTVN-363360":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA58SLTVN-363361":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA58SLTVN-363362":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Layered Luxe EZRA by ZALORA Đầm Layered Luxe 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA12WFRVN-370190":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12WFRVN-370191":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12WFRVN-370192":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12WFRVN-370193":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai ZALORA Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA81WWGVN-371362":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA81WWGVN-371363":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA81WWGVN-371364":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA81WWGVN-371365":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA Basics by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA56UVJVN-367606":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367607":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367608":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367609":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai ZALORA Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA83WWEVN-371354":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83WWEVN-371355":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83WWEVN-371356":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83WWEVN-371357":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Dài Mango Đầm Tay Dài 799,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA25XNUVN-372391":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25XNUVN-372392":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25XNUVN-372393":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25XNUVN-372394":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe ZALORA Đầm Dáng Xòe 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA86THTVN-364261":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86THTVN-364262":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86THTVN-364263":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86THTVN-364264":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo ZALORA Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA88THRVN-364253":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364254":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364255":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364256":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Layered Luxe EZRA by ZALORA Đầm Layered Luxe 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11WFSVN-370194":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11WFSVN-370195":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11WFSVN-370196":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11WFSVN-370197":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thêu Hoa EZRA by ZALORA Đầm Thêu Hoa 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA14WFPVN-370182":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14WFPVN-370183":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14WFPVN-370184":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14WFPVN-370185":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Belted Printed Dress 40% OFF Mango Belted Printed Dress 1,199,000 VND GIẢM CÒN 719,000 VND Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA38TYZVN-365501":{"price":"1,199,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"40%"},"MA215AA38TYZVN-365502":{"price":"1,199,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Layered Luxe EZRA by ZALORA Đầm Layered Luxe 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA13WFQVN-370186":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13WFQVN-370187":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13WFQVN-370188":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13WFQVN-370189":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Panelled Skater Dress EZRA by ZALORA Panelled Skater Dress 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA93THMVN-364233":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93THMVN-364234":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93THMVN-364235":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93THMVN-364236":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Không Tay DAHLIA Đầm Kiểu Không Tay 519,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA68IWHVN-378661":{"price":"519,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA68IWHVN-378662":{"price":"519,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA68IWHVN-378663":{"price":"519,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA68IWHVN-378664":{"price":"519,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Inner Circle Đầm Suông 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA97UXQVN-367816":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97UXQVN-367817":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97UXQVN-367818":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA Basics by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA58UVHVN-367598":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367599":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367600":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367601":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Tròn Inner Circle Đầm Suông Cổ Tròn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA93UXUVN-367828":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93UXUVN-367829":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93UXUVN-367830":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA Basics by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA57UVIVN-367602":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367603":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367604":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367605":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn Thân Sau Phối Ren Milaross Đầm Cổ Tròn Thân Sau Phối Ren 380,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA43IXGVN-378749":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA43IXGVN-378750":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA43IXGVN-378751":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Ren Bonny Hutt Đầm Xòe Phối Ren 560,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BO182AA08JCLVN-379149":{"price":"560,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BO182AA08JCLVN-379150":{"price":"560,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BO182AA08JCLVN-379151":{"price":"560,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe EZRA by ZALORA Đầm Dáng Xòe 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA95THKVN-364225":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95THKVN-364226":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95THKVN-364227":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95THKVN-364228":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thêu Hoa EZRA by ZALORA Đầm Thêu Hoa 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA15WFOVN-370178":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15WFOVN-370179":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15WFOVN-370180":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15WFOVN-370181":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA Basics by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA59UVGVN-367594":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367595":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367596":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367597":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Rộng Inner Circle Đầm Xòe Rộng 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA88YEPVN-373857":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA88YEPVN-373858":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA88YEPVN-373859":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • White Sleeveless Floral Print Skater Dress New Look White Sleeveless Floral Print Skater Dress 689,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA65SLMVN-363323":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA65SLMVN-363324":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA65SLMVN-363325":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA65SLMVN-363326":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA65SLMVN-363327":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm dáng suông ZALORA Đầm dáng suông 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA77TICVN-364297":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77TICVN-364298":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77TICVN-364299":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77TICVN-364300":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Không Tay Cut Out Cổ ISHE Đầm Ôm Không Tay Cut Out Cổ 690,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA94LEVVN-383275":{"price":"690,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA95LEUVN-383271":{"price":"690,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA94LEVVN-383276":{"price":"690,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA94LEVVN-383277":{"price":"690,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA94LEVVN-383278":{"price":"690,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm dáng suông ZALORA Đầm dáng suông 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA76TIDVN-364301":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76TIDVN-364302":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76TIDVN-364303":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76TIDVN-364304":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thêu Hoa EZRA by ZALORA Đầm Thêu Hoa 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA16WFNVN-370174":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16WFNVN-370175":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16WFNVN-370176":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16WFNVN-370177":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Detachable Belt Dress 50% OFF Mango Detachable Belt Dress 1,199,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA34TZDVN-365511":{"price":"1,199,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA34TZDVN-365512":{"price":"1,199,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Ôm Không Tay ISHE Đầm Ôm Không Tay 850,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA91LEYVN-383285":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA91LEYVN-383286":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA91LEYVN-383287":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Không Tay DAHLIA Đầm Kiểu Không Tay 519,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA70IWFVN-378653":{"price":"519,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA70IWFVN-378654":{"price":"519,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA70IWFVN-378655":{"price":"519,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA70IWFVN-378656":{"price":"519,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Kẻ Ngang Material Girl Đầm Ôm In Kẻ Ngang 849,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA46KIBSG-537340":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA46KIBSG-537341":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA46KIBSG-537342":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA46KIBSG-537343":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA46KIBSG-537344":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe EZRA by ZALORA Đầm Dáng Xòe 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA94THLVN-364229":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA94THLVN-364230":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA94THLVN-364231":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA94THLVN-364232":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm dáng suông ZALORA Đầm dáng suông 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA75TIEVN-364305":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75TIEVN-364306":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75TIEVN-364307":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75TIEVN-364308":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Tay Dài Bonny Hutt Đầm Ren Tay Dài 560,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BO182AA05JCOVN-379156":{"price":"560,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BO182AA05JCOVN-379157":{"price":"560,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BO182AA05JCOVN-379158":{"price":"560,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Chiffon Phối Màu Material Girl Đầm Ôm Chiffon Phối Màu 949,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA51KHWSG-537315":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA51KHWSG-537316":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA51KHWSG-537317":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA51KHWSG-537318":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA51KHWSG-537319":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Co Giãn EZRA by ZALORA Đầm Midi Co Giãn 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA84THVVN-364269":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84THVVN-364270":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84THVVN-364271":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84THVVN-364272":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe EZRA by ZALORA Đầm Dáng Xòe 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA87THSVN-364257":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA87THSVN-364258":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA87THSVN-364259":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA87THSVN-364260":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lace and mesh sheath dress EZRA by ZALORA Lace and mesh sheath dress 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA33VNQVN-362128":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33VNQVN-362129":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33VNQVN-362130":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33VNQVN-362131":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Voan Tam Giác ZALORA Đầm Phối Voan Tam Giác 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA03WGAVN-370229":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA03WGAVN-370230":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA03WGAVN-370231":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA03WGAVN-370232":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Voan Tam Giác ZALORA Đầm Phối Voan Tam Giác 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA04WFZVN-370225":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA04WFZVN-370226":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA04WFZVN-370227":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA04WFZVN-370228":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Sát Nách Phối Ren Sonita Fashion Đầm Suông Sát Nách Phối Ren 475,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA83KMAVN-382146":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA83KMAVN-382147":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA83KMAVN-382148":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai ZALORA Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA82WWFVN-371358":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82WWFVN-371359":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82WWFVN-371360":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82WWFVN-371361":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Halter Swing Dress EZRA Basics by ZALORA Halter Swing Dress 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA94QZXVN-351658":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA94QZXVN-351659":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA94QZXVN-351660":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA94QZXVN-351661":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm dạo phố cho phái đẹp thêm duyên dáng

Đầm dạo phố là dòng trang phục được thiết kế nhẹ nhàng, thoáng mát và thoải mái cho các hoạt động đi dạo, ít vận động của phái đẹp. Sự phối hợp hài hòa giữa màu sắc và kiểu dáng là những chi tiết được các nhà thiết kế đầu tư vào các mẫu áo đầm dạo phố để tôn lên sự sành điệu, duyên dáng cho phái đẹp. Đặc biệt, những kiểu đầm xinh dạo phố ngắn rất phù hợp cho các bạn nữ trẻ tham gia các bữa tiệc ngoài trời hay dã ngoại ngắn ngày. Dù chưa phổ biến lắm nhưng đầm dài dạo phố cũng được các bạn trẻ yêu thích vì trông sành điệu hơn hẳn. Cũng như các item thời trang khác, váy đầm dạo phố luôn được cải tiến về mẫu mã, kiểu dáng liên tục để đáp ứng nhu cầu ăn mặc đẹp của các nàng.

Váy xinh dạo phố thời trang – Dành riêng cho bạn

Bạn có thể phối đầm dạo phố dễ thương hay đầm hoa dạo phố với nhiều phụ kiện khác nhau như giày búp bê, túi xách nữ hay dây chuyền. Diện một chiếc váy dạo phố đẹp, bạn nhớ trang điểm thật xinh xắn với các màu son môi hay son bóng phù hợp để trông nổi bật hơn nhé!

Bộ sưu tập đầm dạo phố đẹp tại ZALORA.VN

Xu hướng đầm dạo phố 2014 là kiểu dáng midi với chất liệu voan mềm mại rất phù hợp với những cô gái nữ tính. Thấu hiểu nhu cầu mua đầm đẹp của các cô gái, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập mới nhất các mẫu đầm dạo phố đẹp từ các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Something Borrowed, EZRA by ZALORA, Alice, Inner Circle, River Island, Good Morning,… Bạn sẽ tha hồ lựa chọn cho mình một chiếc đầm đẹp rẻ phù hợp với phong cách của bản thân. ZALORA.VN cam kết phương thức thanh toán an toàn, tiện lợi và bảo mật, giúp bạn an tâm mua sắm trực tuyến. Chúng tôi cũng có các dịch vụ như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả và hoàn tiền mặt ngay nếu bạn không ưng ý sản phẩm. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm đầm đẹp dạo phố trực tuyến an toàn, tiện lợi, nhanh chóng cùng ZALORA.VN ngay hôm nay bạn nhé!