Mua ĐầM DạO PHố: (1669 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Suông Tay Con Inner Circle Đầm Suông Tay Con 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA36EYPVN-421544":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36EYPVN-421545":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36EYPVN-421546":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Hoa Cổ Tròn Inner Circle Đầm Ôm Hoa Cổ Tròn 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA77DWCVN-419148":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77DWCVN-419149":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77DWCVN-419150":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Cổ V Inner Circle Đầm Sát Nách Cổ V 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA52DPJVN-418624":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52DPJVN-418625":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52DPJVN-418626":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lửng Inner Circle Đầm Suông Tay Lửng 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74DWFVN-419157":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74DWFVN-419158":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74DWFVN-419159":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn DAHLIA Đầm Cổ Tròn 589,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA87GUQVN-425486":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA87GUQVN-425487":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA87GUQVN-425488":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA87GUQVN-425489":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Len Rách Gấu Something Borrowed Đầm Len Rách Gấu 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA91BEIVN-413653":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Chữ New York Something Borrowed Đầm In Chữ New York 429,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA34RYFVN-396928":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Len Rách Gấu Something Borrowed Đầm Len Rách Gấu 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA92BEHVN-413652":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA32DILVN-418129":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32DILVN-418130":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32DILVN-418131":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA08BDRVN-413636":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Gấu Xòe Something Borrowed Đầm Kiểu Gấu Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95RCQVN-395210":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95RCQVN-395211":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95RCQVN-395212":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Form Rộng Inner Circle Đầm Form Rộng 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA28DIPVN-418141":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28DIPVN-418142":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28DIPVN-418143":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xen Ren Inner Circle Đầm Xen Ren 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA34DIJVN-418123":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34DIJVN-418124":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34DIJVN-418125":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Cổ V Inner Circle Đầm Sát Nách Cổ V 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA54DPHVN-418618":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54DPHVN-418619":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54DPHVN-418620":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Dáng Suông Something Borrowed Đầm Kiểu Dáng Suông 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA86RCZVN-395243":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA86RCZVN-395244":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA86RCZVN-395245":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Something Borrowed Đầm In Hoa 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA43DTOVN-418947":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43DTOVN-418948":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43DTOVN-418949":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Đính Hạt Trang Trí Dorothy Perkins Đầm Xòe Đính Hạt Trang Trí 1,599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA63YEYSG-566887":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566888":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566889":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566890":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566891":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Sát Nách Inner Circle Đầm Ôm Sát Nách 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA44DPRVN-418648":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44DPRVN-418649":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44DPRVN-418650":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Dài ZALORA Đầm Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA78SIBVN-397488":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78SIBVN-397489":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78SIBVN-397490":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78SIBVN-397491":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Xẻ Trụ Lưng Inner Circle Đầm Suông Xẻ Trụ Lưng 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA37DPYVN-418669":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA37DPYVN-418670":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA37DPYVN-418671":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Inner Circle Đầm Ôm 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA39DPWVN-418663":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39DPWVN-418664":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39DPWVN-418665":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Something Borrowed Đầm Dáng Suông 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA38RYBVN-396924":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Ren Something Borrowed Đầm Kiểu Phối Ren 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA04RZJVN-397010":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA04RZJVN-397011":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA04RZJVN-397012":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông In Hoa Something Borrowed Đầm Dáng Suông In Hoa 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA84RDBVN-395249":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA84RDBVN-395250":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA84RDBVN-395251":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Lớp Vải Lưới Lola Skye Đầm In Hoa Lớp Vải Lưới 1,259,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA02RGFVN-395510":{"price":"1,259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA02RGFVN-395511":{"price":"1,259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA02RGFVN-395512":{"price":"1,259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA02RGFVN-395513":{"price":"1,259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA02RGFVN-395514":{"price":"1,259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Trễ Vai Inner Circle Đầm Suông Trễ Vai 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA48DPNVN-418636":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48DPNVN-418637":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48DPNVN-418638":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Cổ V Inner Circle Đầm Sát Nách Cổ V 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA53DPIVN-418621":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53DPIVN-418622":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53DPIVN-418623":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA33DIKVN-418126":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA33DIKVN-418127":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA33DIKVN-418128":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Inner Circle Đầm Ôm 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA40DPVVN-418660":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40DPVVN-418661":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40DPVVN-418662":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai Something Borrowed Đầm Hở Vai 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA36RYDVN-396926":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Xẻ Trụ Lưng Inner Circle Đầm Suông Xẻ Trụ Lưng 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA36DPZVN-418672":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36DPZVN-418673":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36DPZVN-418674":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Something Borrowed Đầm Dáng Suông 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA88RCXVN-395233":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA88RCXVN-395234":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA88RCXVN-395235":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Khoét Lưng Giọt Nước Inner Circle Đầm Suông Khoét Lưng Giọt Nước 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA38DIFVN-418111":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA38DIFVN-418112":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA38DIFVN-418113":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Inner Circle Đầm Ôm 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA41DPUVN-418657":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41DPUVN-418658":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41DPUVN-418659":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm suông Chloe Mango Đầm suông Chloe 799,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA24XNVVN-372395":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA24XNVVN-372396":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA24XNVVN-372397":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA24XNVVN-372398":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-Out Cổ Chun Eo Inner Circle Đầm Cut-Out Cổ Chun Eo 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA23DIUVN-418154":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23DIUVN-418155":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23DIUVN-418156":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Sọc Hến Boutique Đầm Xòe Phối Sọc 580,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE124AA92JXFVN-431035":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA92JXFVN-431036":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA92JXFVN-431037":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Mango Đầm Dáng Suông 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA34ABTVN-411015":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34ABTVN-411016":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34ABTVN-411017":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34ABTVN-411018":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Dài ZALORA Đầm Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA79SIAVN-397484":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79SIAVN-397485":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79SIAVN-397486":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79SIAVN-397487":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Ren ZALORA Đầm Suông Phối Ren 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA15JGAVN-379422":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15JGAVN-379423":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15JGAVN-379424":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15JGAVN-379425":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Something Borrowed Đầm Dáng Xòe 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA41RXYVN-396920":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41RXYVN-396921":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-Out Cổ Chun Eo Inner Circle Đầm Cut-Out Cổ Chun Eo 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA25DISVN-418151":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA25DISVN-418152":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA25DISVN-418153":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tim Inner Circle Đầm Cổ Tim 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72ZHBVN-409751":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72ZHBVN-409752":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72ZHBVN-409753":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Dáng Xòe Izabel London Đầm Ren Dáng Xòe 1,799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA20MBVVN-435594":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA20MBVVN-435595":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA20MBVVN-435596":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA20MBVVN-435597":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kẻ Sọc Something Borrowed Đầm Kẻ Sọc 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA51DTGVN-418925":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51DTGVN-418926":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51DTGVN-418927":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cúp Ngực Material Girl Đầm Cúp Ngực 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA82QOZSG-648475":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA82QOZSG-648476":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA82QOZSG-648477":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA82QOZSG-648478":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA82QOZSG-648479":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Da Something Borrowed Đầm Xòe Phối Da 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA63DSUVN-418886":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA63DSUVN-418887":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA63DSUVN-418888":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Dài Inner Circle Đầm Suông Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72HZZVN-427880":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72HZZVN-427881":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72HZZVN-427882":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Something Borrowed Đầm Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA79RDGVN-395264":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA79RDGVN-395265":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA79RDGVN-395266":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Dáng Suông Something Borrowed Đầm Kiểu Dáng Suông 549,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA83RDCVN-395252":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA83RDCVN-395253":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA83RDCVN-395254":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Hoa New Look Đầm Xòe In Hoa 689,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA11UEUVN-400923":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA11UEUVN-400924":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA11UEUVN-400925":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA11UEUVN-400926":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA11UEUVN-400927":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Khoét Lưng Giọt Nước Inner Circle Đầm Suông Khoét Lưng Giọt Nước 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA39DIEVN-418108":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39DIEVN-418109":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39DIEVN-418110":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Họa Tiết Bướm LA BELLE Đầm Xòe Họa Tiết Bướm 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA69GZEVN-425896":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Swing Something Borrowed Đầm Xòe Swing 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA37DTUVN-418965":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA37DTUVN-418966":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA37DTUVN-418967":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Kẻ Sọc Something Borrowed Đầm In Kẻ Sọc 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA30DUBVN-418986":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA30DUBVN-418987":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA30DUBVN-418988":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Mango Đầm Sơ Mi 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA29ABYVN-411039":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29ABYVN-411040":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29ABYVN-411041":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29ABYVN-411042":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29ABYVN-411043":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dây Tùng Xòe Inner Circle Đầm Dây Tùng Xòe 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA66IAFVN-427898":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66IAFVN-427899":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66IAFVN-427900":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xen Ren Inner Circle Đầm Xen Ren 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA35DIIVN-418120":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA35DIIVN-418121":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA35DIIVN-418122":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cut-out May Ren Material Girl Đầm Xòe Cut-out May Ren 849,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA96QOLSG-648412":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA96QOLSG-648413":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA96QOLSG-648414":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA96QOLSG-648415":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA96QOLSG-648416":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dây Tùng Xòe Inner Circle Đầm Dây Tùng Xòe 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64IAHVN-427904":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64IAHVN-427905":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64IAHVN-427906":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Đính Hạt Trang Trí Dorothy Perkins Đầm Xòe Đính Hạt Trang Trí 1,299,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA62YEZSG-566892":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62YEZSG-566893":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62YEZSG-566894":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62YEZSG-566895":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62YEZSG-566896":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Ôm Midi Inner Circle Đầm Thun Ôm Midi 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA02WWJVN-405253":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02WWJVN-405254":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02WWJVN-405255":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Something Borrowed Đầm Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA49RXQVN-396901":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA49RXQVN-396902":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA49RXQVN-396903":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Ngắn Tay Inner Circle Đầm Kiểu Ngắn Tay 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74ZGZVN-409745":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74ZGZVN-409746":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74ZGZVN-409747":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Hai Túi Inner Circle Đầm Sơ Mi Hai Túi 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA98WWNVN-405265":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98WWNVN-405266":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98WWNVN-405267":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Da Something Borrowed Đầm Suông Phối Da 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA44DTNVN-418944":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44DTNVN-418945":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44DTNVN-418946":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Something Borrowed Đầm Dáng Ôm 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA98RZPVN-397028":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA98RZPVN-397029":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA98RZPVN-397030":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi In Họa Tiết Thổ Cẩm Material Girl Đầm Midi In Họa Tiết Thổ Cẩm 749,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA88QOTSG-648449":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA88QOTSG-648450":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA88QOTSG-648451":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA88QOTSG-648452":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Ren Something Borrowed Đầm Kiểu Phối Ren 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA05RZIVN-397007":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA05RZIVN-397008":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA05RZIVN-397009":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Khoét Lưng Something Borrowed Đầm Khoét Lưng 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA09RZEVN-396995":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA09RZEVN-396996":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA09RZEVN-396997":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Sát Nách Inner Circle Đầm Suông Sát Nách 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA77WXIVN-405328":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77WXIVN-405329":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77WXIVN-405330":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Material Girl Đầm Cut-out 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA83QOYSG-648470":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA83QOYSG-648471":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA83QOYSG-648472":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA83QOYSG-648473":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA83QOYSG-648474":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Vải Lưới Material Girl Đầm Xòe Phối Vải Lưới 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA75QPGSG-648505":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA75QPGSG-648506":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA75QPGSG-648507":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA75QPGSG-648509":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA75QPGSG-648511":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Suông Cổ Chữ V 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA22DIVVN-418158":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA22DIVVN-418159":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA22DIVVN-418160":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Woven Dorothy Perkins Đầm Xòe Woven 1,039,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA61RQSSG-650093":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61RQSSG-650094":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61RQSSG-650095":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61RQSSG-650096":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61RQSSG-650097":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Nhẹ Hai Lớp Hến Boutique Đầm Suông Nhẹ Hai Lớp 580,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE124AA88JXJVN-431047":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA88JXJVN-431048":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA88JXJVN-431049":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Trễ Vai Inner Circle Đầm Suông Trễ Vai 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA46DPPVN-418642":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA46DPPVN-418643":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA46DPPVN-418644":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu ZALORA Áo Kiểu 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA87OXGVN-390329":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87OXGVN-390330":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87OXGVN-390331":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87OXGVN-390332":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nơ Đôi Amme Đầm Nơ Đôi 480,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA71IXCVN-428995":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA71IXCVN-428996":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA71IXCVN-428997":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Chiffon In Họa Tiết Hình Học Mango Đầm Chiffon In Họa Tiết Hình Học 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA37IQSVN-428607":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA37IQSVN-428608":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA37IQSVN-428609":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA37IQSVN-428610":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Something Borrowed Đầm Kiểu 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA96RCPVN-395207":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA96RCPVN-395208":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA96RCPVN-395209":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Hở Lưng Inner Circle Đầm Sát Nách Hở Lưng 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA56DPFVN-418612":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56DPFVN-418613":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56DPFVN-418614":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Dài Inner Circle Đầm Suông Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA73HZYVN-427877":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73HZYVN-427878":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73HZYVN-427879":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Kiss Print Dress Mango Kiss Print Dress 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA46UGJVN-366207":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA46UGJVN-366556":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA46UGJVN-366208":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA46UGJVN-366209":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Something Borrowed Đầm Dáng Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA54RXLVN-396886":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA54RXLVN-396887":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA54RXLVN-396888":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Con Amme Đầm Tay Con 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA63IXKVN-429020":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA63IXKVN-429021":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA63IXKVN-429022":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Loe Something Borrowed Đầm Tay Loe 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA31DUAVN-418983":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA31DUAVN-418984":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA31DUAVN-418985":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Sát Nách Inner Circle Đầm Ôm Sát Nách 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA43DPSVN-418651":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43DPSVN-418652":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43DPSVN-418653":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Something Borrowed Đầm Kiểu 399,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA22RYRVN-396958":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22RYRVN-396959":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22RYRVN-396960":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Lưng Inner Circle Đầm Cut-out Lưng 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA88WWXVN-405295":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA88WWXVN-405296":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA88WWXVN-405297":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Dệt Họa Tiết Jacquard Cổ Kết Cườm Miss Selfridge Đầm Suông Dệt Họa Tiết Jacquard Cổ Kết Cườm 2,799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA21XIKSG-663137":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA21XIKSG-663138":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA21XIKSG-663139":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA21XIKSG-663140":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA21XIKSG-663141":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Dorothy Perkins Đầm Phối Ren 749,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA64YEXSG-566882":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64YEXSG-566883":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64YEXSG-566884":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64YEXSG-566885":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64YEXSG-566886":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Form Rộng Inner Circle Đầm Form Rộng 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA29DIOVN-418138":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA29DIOVN-418139":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA29DIOVN-418140":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Something Borrowed Đầm Dáng Xòe 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA42RXXVN-396918":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42RXXVN-396919":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Hồng Dorothy Perkins Đầm In Hoa Hồng 2,019,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA66RQNSG-650068":{"price":"2,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66RQNSG-650069":{"price":"2,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66RQNSG-650070":{"price":"2,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66RQNSG-650071":{"price":"2,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66RQNSG-650072":{"price":"2,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Xẻ Inner Circle Đầm Suông Cổ Xẻ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA83WXCVN-405310":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA83WXCVN-405311":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA83WXCVN-405312":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm dạo phố cho phái đẹp thêm duyên dáng

Đầm dạo phố là dòng trang phục được thiết kế nhẹ nhàng, thoáng mát và thoải mái cho các hoạt động đi dạo, ít vận động của phái đẹp. Sự phối hợp hài hòa giữa màu sắc và kiểu dáng là những chi tiết được các nhà thiết kế đầu tư vào các mẫu áo đầm dạo phố để tôn lên sự sành điệu, duyên dáng cho phái đẹp. Đặc biệt, những kiểu đầm xinh dạo phố ngắn rất phù hợp cho các bạn nữ trẻ tham gia các bữa tiệc ngoài trời hay dã ngoại ngắn ngày. Dù chưa phổ biến lắm nhưng đầm dài dạo phố cũng được các bạn trẻ yêu thích vì trông sành điệu hơn hẳn. Cũng như các item thời trang khác, váy đầm dạo phố luôn được cải tiến về mẫu mã, kiểu dáng liên tục để đáp ứng nhu cầu ăn mặc đẹp của các nàng.

Váy xinh dạo phố thời trang – Dành riêng cho bạn

Bạn có thể phối đầm dạo phố dễ thương hay đầm hoa dạo phố với nhiều phụ kiện khác nhau như giày búp bê, túi xách nữ hay dây chuyền. Diện một chiếc váy dạo phố đẹp, bạn nhớ trang điểm thật xinh xắn với các màu son môi hay son bóng phù hợp để trông nổi bật hơn nhé!

Bộ sưu tập đầm dạo phố đẹp tại ZALORA.VN

Xu hướng đầm dạo phố 2014 là kiểu dáng midi với chất liệu voan mềm mại rất phù hợp với những cô gái nữ tính. Thấu hiểu nhu cầu mua đầm đẹp của các cô gái, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập mới nhất các mẫu đầm dạo phố đẹp từ các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Something Borrowed, EZRA by ZALORA, Alice, Inner Circle, River Island, Good Morning,… Bạn sẽ tha hồ lựa chọn cho mình một chiếc đầm đẹp rẻ phù hợp với phong cách của bản thân. ZALORA.VN cam kết phương thức thanh toán an toàn, tiện lợi và bảo mật, giúp bạn an tâm mua sắm trực tuyến. Chúng tôi cũng có các dịch vụ như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả và hoàn tiền mặt ngay nếu bạn không ưng ý sản phẩm. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm đầm đẹp dạo phố trực tuyến an toàn, tiện lợi, nhanh chóng cùng ZALORA.VN ngay hôm nay bạn nhé!