1771 sản phẩm tìm thấy

 • Đầm Suông Viền Cổ Inner Circle Đầm Suông Viền Cổ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA71MWYVN-437170":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71MWYVN-437171":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71MWYVN-437172":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông May Ren Something Borrowed Đầm Suông May Ren 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95WOYVN-404606":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95WOYVN-404607":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95WOYVN-404608":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Dài Inner Circle Đầm Xòe Tay Dài 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA57MXMVN-437212":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57MXMVN-437213":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57MXMVN-437214":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA48ABFVN-410962":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48ABFVN-410963":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48ABFVN-410964":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48ABFVN-410965":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông May Ren Something Borrowed Đầm Suông May Ren 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA97WOWVN-404600":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA97WOWVN-404601":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA97WOWVN-404602":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tùng Xòe ZALORA Đầm Tùng Xòe 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA26ANPVN-412133":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA26ANPVN-412134":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA26ANPVN-412135":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA26ANPVN-412136":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe ZALORA Đầm Xòe 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA07BHOVN-413825":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07BHOVN-413826":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07BHOVN-413827":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07BHOVN-413828":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Ôm Midi Inner Circle Đầm Ren Ôm Midi 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA53MXQVN-437224":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53MXQVN-437225":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53MXQVN-437226":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA50ABDVN-410954":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50ABDVN-410955":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50ABDVN-410956":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50ABDVN-410957":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Hai Túi Hạ Vai Inner Circle Đầm Suông Hai Túi Hạ Vai 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA68MXBVN-437179":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68MXBVN-437180":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68MXBVN-437181":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Tay Ren Inner Circle Đầm Phối Tay Ren 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61MXIVN-437200":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61MXIVN-437201":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61MXIVN-437202":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Hở Lưng New Look Đầm Ren Hở Lưng 1,149,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA86LCFVN-433420":{"price":"1,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA86LCFVN-433421":{"price":"1,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA86LCFVN-433422":{"price":"1,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Họa Tiết Houndstooth New Look Đầm Dáng Ôm Họa Tiết Houndstooth 689,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA00KXVVN-432998":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA00KXVVN-432999":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA00KXVVN-433000":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA00KXVVN-433001":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA00KXVVN-433002":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Tay Con Inner Circle Đầm Dáng Xòe Tay Con 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA45MXYVN-437248":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45MXYVN-437249":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45MXYVN-437250":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới ZALORA Đầm Phối Lưới 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA10BHLVN-413813":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413814":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413815":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413816":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Something Borrowed Đầm In Họa Tiết 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA42DTPVN-418950":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42DTPVN-418951":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42DTPVN-418952":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Rộng Cổ Sơ Mi Inner Circle Đầm Rộng Cổ Sơ Mi 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA47MUAVN-436961":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47MUAVN-436962":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47MUAVN-436963":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tùng Xòe ZALORA Đầm Tùng Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA10XDTVN-405814":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10XDTVN-405815":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10XDTVN-405816":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10XDTVN-405817":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Abby Something Borrowed Đầm Xòe Abby 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA41WRAVN-404764":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41WRAVN-404765":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41WRAVN-404766":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Hoa Something Borrowed Đầm Xòe In Hoa 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA41WNEVN-404470":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41WNEVN-404471":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41WNEVN-404472":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kẻ Sọc Something Borrowed Đầm Kẻ Sọc 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA51DTGVN-418925":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51DTGVN-418926":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51DTGVN-418927":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Da Something Borrowed Đầm Suông Phối Da 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA44DTNVN-418944":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44DTNVN-418945":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44DTNVN-418946":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Ren Something Borrowed Đầm Xòe Phối Ren 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA17WOCVN-404540":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA17WOCVN-404541":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA17WOCVN-404542":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Peplum Ren ZALORA Đầm Peplum Ren 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA31WVGVN-405119":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31WVGVN-405120":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31WVGVN-405121":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31WVGVN-405122":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lớp ZALORA Đầm May Lớp 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA23ANSVN-412145":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA23ANSVN-412146":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA23ANSVN-412147":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA23ANSVN-412148":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Hai Túi Hạ Vai Inner Circle Đầm Suông Hai Túi Hạ Vai 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA67MXCVN-437182":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67MXCVN-437183":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67MXCVN-437184":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cổ Tròn Pavot Đầm Xòe Cổ Tròn 430,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA486AA62LWJVN-435061":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA62LWJVN-435062":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA62LWJVN-435063":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây ZALORA BASICS Đầm Hai Dây 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA45XGGVN-405997":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45XGGVN-405998":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45XGGVN-405999":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45XGGVN-406000":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Tay Ren Inner Circle Đầm Phối Tay Ren 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA62MXHVN-437197":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62MXHVN-437198":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62MXHVN-437199":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Màu Dorothy Perkins Đầm Xòe Phối Màu 1,049,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA81OBQSG-643327":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA81OBQSG-643328":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA81OBQSG-643330":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA81OBQSG-643331":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA81OBQSG-643332":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Bèo Something Borrowed Đầm May Bèo 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA99WOUVN-404594":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA99WOUVN-404595":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA99WOUVN-404596":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Vest Inner Circle Đầm Cổ Vest 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74MWVVN-437161":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74MWVVN-437162":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74MWVVN-437163":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Izabel London Đầm Dáng Ôm 1,199,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA27MBOVN-435566":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA27MBOVN-435567":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA27MBOVN-435568":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA27MBOVN-435569":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe ZALORA Đầm Xòe 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA09BHMVN-413817":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09BHMVN-413818":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09BHMVN-413819":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09BHMVN-413820":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Something Borrowed Đầm In Hoa 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA43DTOVN-418947":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43DTOVN-418948":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43DTOVN-418949":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Họa Tiết Something Borrowed Đầm Ôm In Họa Tiết 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA28WNRVN-404509":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA28WNRVN-404510":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA28WNRVN-404511":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Rũ Inner Circle Đầm Suông Tay Rũ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA48OGLVN-440646":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48OGLVN-440647":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48OGLVN-440648":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Hở Lưng Inner Circle Đầm Ôm Hở Lưng 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA36MULVN-436994":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36MULVN-436995":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36MULVN-436996":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe ZALORA Đầm Xòe 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA08BHNVN-413821":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08BHNVN-413822":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08BHNVN-413823":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08BHNVN-413824":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Hai Tầng Ethophen Đầm Xòe Hai Tầng 520,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA79RIAVN-446728":{"price":"520,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Lưới Cổ Tròn Pavot Đầm Lưới Cổ Tròn 430,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA486AA60LWLVN-435067":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA60LWLVN-435068":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA60LWLVN-435069":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Voan Ngực Inner Circle Đầm Phối Voan Ngực 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74HZXVN-427874":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74HZXVN-427875":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74HZXVN-427876":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi ZALORA Đầm Midi 649,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA27MQAVN-385832":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27MQAVN-385833":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27MQAVN-385834":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27MQAVN-385835":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Sporty Something Borrowed Đầm Suông Sporty 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA27DUEVN-418995":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA27DUEVN-418996":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA27DUEVN-418997":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa ZALORA Đầm In Hoa 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA37UEWVN-359332":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA37UEWVN-359333":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA37UEWVN-359334":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA37UEWVN-359335":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Loe Something Borrowed Đầm Tay Loe 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA33DTYVN-418977":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33DTYVN-418978":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33DTYVN-418979":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây ZALORA BASICS Đầm Hai Dây 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA42XGJVN-406009":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA42XGJVN-406010":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA42XGJVN-406011":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA42XGJVN-406012":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tam Giác Inner Circle Đầm Xòe Tam Giác 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA68IADVN-427892":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68IADVN-427893":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68IADVN-427894":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Sơ Mi Khoét Lưng Inner Circle Đầm Cổ Sơ Mi Khoét Lưng 429,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA48MXVVN-437239":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48MXVVN-437240":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48MXVVN-437241":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tùng Xòe ZALORA Đầm Tùng Xòe 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA27ANOVN-412129":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27ANOVN-412130":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27ANOVN-412131":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27ANOVN-412132":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Phối Màu ZALORA Đầm Midi Phối Màu 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA32MPVVN-385812":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32MPVVN-385813":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32MPVVN-385814":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32MPVVN-385815":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Bèo Something Borrowed Đầm May Bèo 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA00WOTVN-404591":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA00WOTVN-404592":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA00WOTVN-404593":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Khóa Kéo Something Borrowed Đầm Suông Phối Khóa Kéo 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA90RZXVN-397050":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA90RZXVN-397051":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hạ Eo Gấu Phối Bèo ZALORA Đầm Hạ Eo Gấu Phối Bèo 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA79XEYVN-405896":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79XEYVN-405897":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79XEYVN-405898":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79XEYVN-405899":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Dài Inner Circle Đầm Dáng Suông Tay Dài 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA44MXZVN-437251":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44MXZVN-437252":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44MXZVN-437253":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Something Borrowed Đầm Xòe 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA42WNDVN-404467":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42WNDVN-404468":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42WNDVN-404469":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA49ABEVN-410958":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49ABEVN-410959":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49ABEVN-410960":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49ABEVN-410961":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Loe Something Borrowed Đầm Tay Loe 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA32DTZVN-418980":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA32DTZVN-418981":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA32DTZVN-418982":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Bèo Inner Circle Đầm Tay Bèo 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA31MUQVN-437009":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA31MUQVN-437010":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA31MUQVN-437011":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kẻ Sọc Something Borrowed Đầm Kẻ Sọc 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA50DTHVN-418928":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50DTHVN-418929":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50DTHVN-418930":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Voan Ngực Inner Circle Đầm Phối Voan Ngực 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA75HZWVN-427871":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75HZWVN-427872":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75HZWVN-427873":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xếp Ly Cổ Thuyền Họa Tiết Sonita Fashion Đầm Xếp Ly Cổ Thuyền Họa Tiết 485,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA36MQPVN-436721":{"price":"485,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA36MQPVN-436722":{"price":"485,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Lưng Xẻ V Inner Circle Đầm Lưng Xẻ V 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA45MUCVN-436967":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45MUCVN-436968":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45MUCVN-436969":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Khóa Kéo Something Borrowed Đầm May Khóa Kéo 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA91WPCVN-404618":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA91WPCVN-404619":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA91WPCVN-404620":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kẻ Sọc Phối Da Something Borrowed Đầm Kẻ Sọc Phối Da 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA64DSTVN-418883":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA64DSTVN-418884":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA64DSTVN-418885":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kẻ Suông Loire Đầm Kẻ Suông 962,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA42RUZVN-448202":{"price":"962,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA42RUZVN-448203":{"price":"962,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dây Tùng Xòe Inner Circle Đầm Dây Tùng Xòe 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA66IAFVN-427898":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66IAFVN-427899":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66IAFVN-427900":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Something Borrowed Đầm In Họa Tiết 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA67XQYVN-406729":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA67XQYVN-406730":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA67XQYVN-406731":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Màu Something Borrowed Đầm Phối Màu 649,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA48DTJVN-418933":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA48DTJVN-418934":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe LA BELLE Đầm Xòe 680,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA40JVJVN-430959":{"price":"680,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lớp ZALORA Đầm May Lớp 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA22ANTVN-412149":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA22ANTVN-412150":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA22ANTVN-412151":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA22ANTVN-412152":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Ngắn Inner Circle Đầm Xòe Tay Ngắn 449,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA35MYIVN-437278":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA35MYIVN-437279":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA35MYIVN-437280":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Sen Inner Circle Đầm Cổ Sen 429,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA43MUEVN-436973":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43MUEVN-436974":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43MUEVN-436975":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Dài Inner Circle Đầm Dáng Suông Tay Dài 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA43MYAVN-437254":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43MYAVN-437255":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43MYAVN-437256":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Lưng V Amme Đầm Ren Lưng V 480,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA64VQDVN-455844":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA64VQDVN-455845":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA64VQDVN-455846":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Lưới Something Borrowed Đầm Ôm Phối Lưới 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA40DTRVN-418956":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40DTRVN-418957":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40DTRVN-418958":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Dáng Rộng Inner Circle Đầm Xòe Dáng Rộng 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA52MXRVN-437227":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52MXRVN-437228":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52MXRVN-437229":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tam Giác Inner Circle Đầm Xòe Tam Giác 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA67IAEVN-427895":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67IAEVN-427896":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67IAEVN-427897":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Thời Trang Inner Circle Đầm Kiểu Thời Trang 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60IALVN-427916":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60IALVN-427917":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60IALVN-427918":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tùng Xòe Something Borrowed Đầm Tùng Xòe 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA60DSXVN-418895":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA60DSXVN-418896":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA60DSXVN-418897":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Laser Cut Something Borrowed Đầm Kiểu Laser Cut 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA18OTDVN-441672":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA18OTDVN-441673":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA18OTDVN-441674":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Dài Inner Circle Đầm Suông Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72HZZVN-427880":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72HZZVN-427881":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72HZZVN-427882":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Không Tay Something Borrowed Đầm Ôm Không Tay 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA40WNFVN-404473":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40WNFVN-404474":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40WNFVN-404475":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Tay Con Inner Circle Đầm Dáng Xòe Tay Con 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA11VZWVN-456748":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA11VZWVN-456749":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA11VZWVN-456750":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dệt Kim Something Borrowed Đầm Dệt Kim 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA83TCAVN-450791":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới Something Borrowed Đầm Phối Lưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA71DSMVN-418862":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA71DSMVN-418863":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA71DSMVN-418864":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Ren Something Borrowed Đầm Xòe Ren 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA22WNXVN-404525":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22WNXVN-404526":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22WNXVN-404527":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cắt Laser Something Borrowed Đầm Cắt Laser 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA08KALVN-431370":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08KALVN-431371":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08KALVN-431372":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08KALVN-431373":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Ren Something Borrowed Đầm Xòe Phối Ren 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA16WODVN-404543":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA16WODVN-404544":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA16WODVN-404545":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Họa Tiết Hình Thoi New Look Đầm Dáng Ôm Họa Tiết Hình Thoi 689,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA09KXMVN-432954":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA09KXMVN-432955":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA09KXMVN-432956":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA09KXMVN-432957":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA09KXMVN-432958":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Lưới Something Borrowed Đầm Ôm Phối Lưới 299,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA41DTQVN-418953":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41DTQVN-418954":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41DTQVN-418955":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Dây Rút Something Borrowed Đầm May Dây Rút 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA47DTKVN-418935":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA47DTKVN-418936":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA47DTKVN-418937":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Kẻ Sọc Something Borrowed Đầm In Kẻ Sọc 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA30DUBVN-418986":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA30DUBVN-418987":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA30DUBVN-418988":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hoa Cắt Lazer Milaross Đầm Hoa Cắt Lazer 420,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA85TZAVN-452350":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA85TZAVN-452351":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA85TZAVN-452352":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA85TZAVN-452353":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Cut-out CATWALK88 Đầm In Hoa Cut-out 1,599,000 VND
  Kích cỡ XS/S S/M M/L L/XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA57JCWSG-534745":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA57JCWSG-534746":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA57JCWSG-534747":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA57JCWSG-534748":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA50MXTVN-437233":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA50MXTVN-437234":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA50MXTVN-437235":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm dạo phố cho phái đẹp thêm duyên dáng

Đầm dạo phố là dòng trang phục được thiết kế nhẹ nhàng, thoáng mát và thoải mái cho các hoạt động đi dạo, ít vận động của phái đẹp. Sự phối hợp hài hòa giữa màu sắc và kiểu dáng là những chi tiết được các nhà thiết kế đầu tư vào các mẫu áo đầm dạo phố để tôn lên sự sành điệu, duyên dáng cho phái đẹp. Đặc biệt, những kiểu đầm xinh dạo phố ngắn rất phù hợp cho các bạn nữ trẻ tham gia các bữa tiệc ngoài trời hay dã ngoại ngắn ngày. Dù chưa phổ biến lắm nhưng đầm dài dạo phố cũng được các bạn trẻ yêu thích vì trông sành điệu hơn hẳn. Cũng như các item thời trang khác, váy đầm dạo phố luôn được cải tiến về mẫu mã, kiểu dáng liên tục để đáp ứng nhu cầu ăn mặc đẹp của các nàng.

Váy xinh dạo phố thời trang – Dành riêng cho bạn

Bạn có thể phối đầm dạo phố dễ thương hay đầm hoa dạo phố với nhiều phụ kiện khác nhau như giày búp bê, túi xách nữ hay dây chuyền. Diện một chiếc váy dạo phố đẹp, bạn nhớ trang điểm thật xinh xắn với các màu son môi hay son bóng phù hợp để trông nổi bật hơn nhé!

Bộ sưu tập đầm dạo phố đẹp tại ZALORA.VN

Xu hướng đầm dạo phố 2014 là kiểu dáng midi với chất liệu voan mềm mại rất phù hợp với những cô gái nữ tính. Thấu hiểu nhu cầu mua đầm đẹp của các cô gái, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập mới nhất các mẫu đầm dạo phố đẹp từ các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Something Borrowed, EZRA by ZALORA, Alice, Inner Circle, River Island, Good Morning,… Bạn sẽ tha hồ lựa chọn cho mình một chiếc đầm đẹp rẻ phù hợp với phong cách của bản thân. ZALORA.VN cam kết phương thức thanh toán an toàn, tiện lợi và bảo mật, giúp bạn an tâm mua sắm trực tuyến. Chúng tôi cũng có các dịch vụ như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả và hoàn tiền mặt ngay nếu bạn không ưng ý sản phẩm. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm đầm đẹp dạo phố trực tuyến an toàn, tiện lợi, nhanh chóng cùng ZALORA.VN ngay hôm nay bạn nhé!