Mua ĐầM DạO PHố: (1643 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Cổ Sơ Mi Inner Circle Đầm Cổ Sơ Mi 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA12YDRVN-373785":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA12YDRVN-373786":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA12YDRVN-373787":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Something Borrowed Đầm Phối Ren 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA72MZVVN-386612":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA72MZVVN-386613":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA72MZVVN-386614":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Dài Mango Đầm Tay Dài 799,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA25XNUVN-372391":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25XNUVN-372392":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25XNUVN-372393":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25XNUVN-372394":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Họa Tiết Inner Circle Đầm Suông Họa Tiết 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA27KZSVN-382832":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27KZSVN-382833":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27KZSVN-382834":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA Basics by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA59UVGVN-367594":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367595":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367596":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367597":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Phối Ren ZALORA Đầm Suông Tay Phối Ren 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA56XQLVN-372639":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56XQLVN-372640":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56XQLVN-372641":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56XQLVN-372642":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo ZALORA Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA88THRVN-364253":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364254":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364255":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364256":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe EZRA by ZALORA Đầm Dáng Xòe 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA95THKVN-364225":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95THKVN-364226":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95THKVN-364227":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95THKVN-364228":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Vạt Xéo Phối Màu Something Borrowed Đầm Vạt Xéo Phối Màu 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA74MZTVN-386606":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA74MZTVN-386607":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA74MZTVN-386608":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA Basics by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA56UVJVN-367606":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367607":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367608":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367609":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thêu Hoa ZALORA Đầm Thêu Hoa 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA14WFPVN-370182":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14WFPVN-370183":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14WFPVN-370184":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14WFPVN-370185":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Khoét Giọt Nước Mango Đầm Khoét Giọt Nước 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA13XOGVN-372439":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13XOGVN-372440":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13XOGVN-372441":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13XOGVN-372442":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn Thân Sau Phối Ren Milaross Đầm Cổ Tròn Thân Sau Phối Ren 380,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA45IXEVN-378743":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA45IXEVN-378744":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA45IXEVN-378745":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA Basics by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA57UVIVN-367602":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367603":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367604":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367605":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Ôm Inner Circle Đầm Thun Ôm 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA75YFCVN-373896":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75YFCVN-373897":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75YFCVN-373898":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe ZALORA Đầm Dáng Xòe 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA86THTVN-364261":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86THTVN-364262":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86THTVN-364263":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86THTVN-364264":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • White Sleeveless Floral Print Skater Dress New Look White Sleeveless Floral Print Skater Dress 689,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA65SLMVN-363323":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA65SLMVN-363324":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA65SLMVN-363325":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA65SLMVN-363326":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA65SLMVN-363327":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Mango Đầm Dáng Xòe 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA52ILJVN-377767":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA52ILJVN-377768":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA52ILJVN-377769":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA52ILJVN-377770":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Belted Printed Dress 50% OFF Mango Belted Printed Dress 1,199,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA38TYZVN-365501":{"price":"1,199,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA38TYZVN-365502":{"price":"1,199,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Công Sở Inner Circle Đầm Công Sở 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA94YEJVN-373839":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA94YEJVN-373840":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA94YEJVN-373841":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA Basics by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA58UVHVN-367598":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367599":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367600":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367601":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Lửng Inner Circle Đầm Tay Lửng 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA35KZKVN-382808":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA35KZKVN-382809":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA35KZKVN-382810":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Yellow Rose Print Skater Dress New Look Yellow Rose Print Skater Dress 829,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA58SLTVN-363358":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA58SLTVN-363359":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA58SLTVN-363360":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA58SLTVN-363361":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA58SLTVN-363362":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA06YDXVN-373803":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06YDXVN-373804":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06YDXVN-373805":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kẻ Ngang Mango Đầm Kẻ Ngang 999,000 VND
  Kích cỡ XS S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA48ILNVN-377784":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA48ILNVN-377785":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA48ILNVN-377786":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA48ILNVN-377787":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo ZALORA Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA91THOVN-364241":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91THOVN-364242":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91THOVN-364243":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91THOVN-364244":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nữ 30% OFF Casways Đầm Nữ 325,000 VND GIẢM CÒN 228,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA61AJA-191823":{"price":"325,000","special_price":"228,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA61AJA-191824":{"price":"325,000","special_price":"228,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA61AJA-191825":{"price":"325,000","special_price":"228,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Knitted Fit And Flare Dress Something Borrowed Knitted Fit And Flare Dress 549,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA92YTVVN-375045":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA92YTVVN-375046":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA92YTVVN-375047":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Belted Printed Dress 50% OFF Mango Belted Printed Dress 1,199,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA98UANVN-365600":{"price":"1,199,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA98UANVN-365601":{"price":"1,199,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA98UANVN-365602":{"price":"1,199,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Ôm Dáng Khoét Lưng Something Borrowed Đầm Ôm Dáng Khoét Lưng 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA76MZRVN-386600":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA76MZRVN-386601":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA76MZRVN-386602":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông ZALORA Đầm Dáng Suông 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA59WXCVN-371411":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA59WXCVN-371412":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA59WXCVN-371413":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA59WXCVN-371414":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Tròn Inner Circle Đầm Suông Cổ Tròn 399,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA93UXUVN-367828":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93UXUVN-367829":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93UXUVN-367830":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn Inner Circle Đầm Cổ Tròn 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA04YDZVN-373809":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04YDZVN-373810":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04YDZVN-373811":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Suông Cổ Chữ V 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA96LAXVN-382925":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96LAXVN-382926":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96LAXVN-382927":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Đắp Something Borrowed Đầm Xòe Tay Đắp 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA63NAEVN-386639":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA63NAEVN-386640":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA63NAEVN-386641":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm T-Shirt Phong Cách Thể Thao ZALORA Đầm T-Shirt Phong Cách Thể Thao 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA79WWIVN-371370":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA79WWIVN-371371":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA79WWIVN-371372":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA79WWIVN-371373":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ĐầmTay Lửng Cut-out ZALORA ĐầmTay Lửng Cut-out 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA09PFEVN-347850":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09PFEVN-347851":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09PFEVN-347852":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09PFEVN-347853":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Caro Inner Circle Đầm Caro 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA05LAOVN-382898":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA05LAOVN-382899":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA05LAOVN-382900":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Xòe ZALORA Đầm Ren Xòe 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA51XQQVN-372650":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51XQQVN-372651":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51XQQVN-372652":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51XQQVN-372653":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Bo Eo ZALORA Đầm Kiểu Bo Eo 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA56WXFVN-371423":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56WXFVN-371424":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56WXFVN-371425":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56WXFVN-371426":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nút Vai Inner Circle Đầm Nút Vai 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA96YEHVN-373833":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96YEHVN-373834":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96YEHVN-373835":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Rộng Inner Circle Đầm Suông Rộng 369,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA00YEDVN-373821":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00YEDVN-373822":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00YEDVN-373823":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Flared Skirt Dress Mango Flared Skirt Dress 1,899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA10UHTVN-366365":{"price":"1,899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA10UHTVN-366366":{"price":"1,899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA10UHTVN-366367":{"price":"1,899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA10UHTVN-366368":{"price":"1,899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA10UHTVN-366369":{"price":"1,899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai Hai Tầng Something Borrowed Đầm Hở Vai Hai Tầng 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA66NABVN-386630":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA66NABVN-386631":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA66NABVN-386632":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Rộng Inner Circle Đầm Suông Rộng 369,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA01YECVN-373818":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01YECVN-373819":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01YECVN-373820":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Ren Inner Circle Đầm Kiểu Phối Ren 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA19LAAVN-382856":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA19LAAVN-382857":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA19LAAVN-382858":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Tay Đắp Voan Something Borrowed Đầm Dáng Ôm Tay Đắp Voan 479,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA99YTOVN-375024":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA99YTOVN-375025":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA99YTOVN-375026":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Vai Ngang Inner Circle Đầm Vai Ngang 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA14YDPVN-373779":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA14YDPVN-373780":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA14YDPVN-373781":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm dạo phố cho phái đẹp thêm duyên dáng

Đầm dạo phố là dòng trang phục được thiết kế nhẹ nhàng, thoáng mát và thoải mái cho các hoạt động đi dạo, ít vận động của phái đẹp. Sự phối hợp hài hòa giữa màu sắc và kiểu dáng là những chi tiết được các nhà thiết kế đầu tư vào các mẫu áo đầm dạo phố để tôn lên sự sành điệu, duyên dáng cho phái đẹp. Đặc biệt, những kiểu đầm xinh dạo phố ngắn rất phù hợp cho các bạn nữ trẻ tham gia các bữa tiệc ngoài trời hay dã ngoại ngắn ngày. Dù chưa phổ biến lắm nhưng đầm dài dạo phố cũng được các bạn trẻ yêu thích vì trông sành điệu hơn hẳn. Cũng như các item thời trang khác, váy đầm dạo phố luôn được cải tiến về mẫu mã, kiểu dáng liên tục để đáp ứng nhu cầu ăn mặc đẹp của các nàng.

Váy xinh dạo phố thời trang – Dành riêng cho bạn

Bạn có thể phối đầm dạo phố dễ thương hay đầm hoa dạo phố với nhiều phụ kiện khác nhau như giày búp bê, túi xách nữ hay dây chuyền. Diện một chiếc váy dạo phố đẹp, bạn nhớ trang điểm thật xinh xắn với các màu son môi hay son bóng phù hợp để trông nổi bật hơn nhé!

Bộ sưu tập đầm dạo phố đẹp tại ZALORA.VN

Xu hướng đầm dạo phố 2014 là kiểu dáng midi với chất liệu voan mềm mại rất phù hợp với những cô gái nữ tính. Thấu hiểu nhu cầu mua đầm đẹp của các cô gái, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập mới nhất các mẫu đầm dạo phố đẹp từ các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Something Borrowed, EZRA by ZALORA, Alice, Inner Circle, River Island, Good Morning,… Bạn sẽ tha hồ lựa chọn cho mình một chiếc đầm đẹp rẻ phù hợp với phong cách của bản thân. ZALORA.VN cam kết phương thức thanh toán an toàn, tiện lợi và bảo mật, giúp bạn an tâm mua sắm trực tuyến. Chúng tôi cũng có các dịch vụ như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả và hoàn tiền mặt ngay nếu bạn không ưng ý sản phẩm. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm đầm đẹp dạo phố trực tuyến an toàn, tiện lợi, nhanh chóng cùng ZALORA.VN ngay hôm nay bạn nhé!