ĐầM DạO PHố Nữ: (2632 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Xòe In Hoa ZALORA Đầm Xòe In Hoa 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA48KLJVN-484462":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48KLJVN-484463":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48KLJVN-484464":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48KLJVN-484465":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Lưng Inner Circle Đầm Cut-out Lưng 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA02JENVN-481483":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02JENVN-481484":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02JENVN-481485":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Sát Nách Inner Circle Đầm Xòe Sát Nách 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA75JFOVN-481564":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75JFOVN-481565":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75JFOVN-481566":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Cao ZALORA Đầm Cổ Cao 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA02HZTVN-479142":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02HZTVN-479143":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02HZTVN-479144":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02HZTVN-479145":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lửng Inner Circle Đầm Suông Tay Lửng 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA14JEBVN-481447":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA14JEBVN-481448":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA14JEBVN-481449":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Rộng Inner Circle Đầm Xòe Rộng 499,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA89JFAVN-481522":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA89JFAVN-481523":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA89JFAVN-481524":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Xòe Inner Circle Đầm Ren Xòe 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA55NRSVN-491357":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55NRSVN-491358":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55NRSVN-491359":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lỡ Inner Circle Đầm Suông Tay Lỡ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74FJPVN-474493":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74FJPVN-474494":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74FJPVN-474495":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Lưng Inner Circle Đầm Cut-out Lưng 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA01JEOVN-481486":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01JEOVN-481487":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01JEOVN-481488":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ren Inner Circle Đầm Suông Tay Ren 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA03JEMVN-481480":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA03JEMVN-481481":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA03JEMVN-481482":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Ánh Kim Dorothy Perkins Đầm Suông Ánh Kim 1,109,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA21ESSSG-677293":{"price":"1,109,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA21ESSSG-677294":{"price":"1,109,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA21ESSSG-677295":{"price":"1,109,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA21ESSSG-677296":{"price":"1,109,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA21ESSSG-677297":{"price":"1,109,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Xẻ V Dorothy Perkins Đầm Ôm Cổ Xẻ V 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA37XACSG-662477":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37XACSG-662478":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37XACSG-662479":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37XACSG-662480":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37XACSG-662481":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Jersey In Hoa Dorothy Perkins Đầm Xòe Jersey In Hoa 1,049,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA43WZWSG-662447":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA43WZWSG-662448":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA43WZWSG-662449":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA43WZWSG-662450":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA43WZWSG-662451":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Rộng Khoét Tay Inner Circle Đầm Xòe Rộng Khoét Tay 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA54ZAZVN-462109":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54ZAZVN-462110":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54ZAZVN-462111":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Xẻ V Dorothy Perkins Đầm Ôm Cổ Xẻ V 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA39XAASG-662467":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA39XAASG-662468":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA39XAASG-662469":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA39XAASG-662470":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA39XAASG-662471":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Ánh Kim Miss Selfridge Đầm Xòe Ánh Kim 1,099,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA15XJOSG-709959":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA15XJOSG-709960":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA15XJOSG-709961":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA15XJOSG-709962":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA15XJOSG-709963":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Xòe Inner Circle Đầm Ren Xòe 469,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA56NRRVN-491354":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56NRRVN-491355":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56NRRVN-491356":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lỡ Inner Circle Đầm Suông Tay Lỡ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA73FJQVN-474496":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73FJQVN-474497":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73FJQVN-474498":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Cổ Inner Circle Đầm Phối Ren Cổ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA91YZOVN-461993":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91YZOVN-461994":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91YZOVN-461995":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Midi Inner Circle Đầm Ôm Midi 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA62ZARVN-462085":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62ZARVN-462086":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62ZARVN-462087":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Khóa Kéo Sau Dorothy Perkins Đầm Suông Khóa Kéo Sau 1,219,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA20ESTSG-677298":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20ESTSG-677299":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20ESTSG-677300":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20ESTSG-677301":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20ESTSG-677302":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Thân Cắt Inner Circle Đầm Ôm Thân Cắt 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59ZAUVN-462094":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59ZAUVN-462095":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59ZAUVN-462096":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Phối Hạt Dorothy Perkins Đầm Ôm Cổ Phối Hạt 1,559,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA70MQNSG-690527":{"price":"1,559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA70MQNSG-690528":{"price":"1,559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA70MQNSG-690529":{"price":"1,559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA70MQNSG-690530":{"price":"1,559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA70MQNSG-690531":{"price":"1,559,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cổ Xẻ V Dorothy Perkins Đầm Xòe Cổ Xẻ V 749,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA16ESXSG-677318":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA16ESXSG-677319":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA16ESXSG-677320":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA16ESXSG-677321":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA16ESXSG-677322":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Chấm Bi Dorothy Perkins Đầm Kiểu In Chấm Bi 619,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA27ESMSG-677263":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA27ESMSG-677264":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA27ESMSG-677265":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA27ESMSG-677266":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA27ESMSG-677267":{"price":"619,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Hoa Dorothy Perkins Đầm Xòe In Hoa 859,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA17ESWSG-677313":{"price":"859,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA17ESWSG-677314":{"price":"859,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA17ESWSG-677315":{"price":"859,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA17ESWSG-677316":{"price":"859,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA17ESWSG-677317":{"price":"859,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây Cúp Ngực In Họa Tiết Material Girl Đầm Hai Dây Cúp Ngực In Họa Tiết 1,199,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA37EGOSG-676431":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA37EGOSG-676432":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA37EGOSG-676433":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA37EGOSG-676434":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA37EGOSG-676435":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Hoa Vai Khoét Rộng ZALORA Đầm Xòe In Hoa Vai Khoét Rộng 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA53KLEVN-484442":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA53KLEVN-484443":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA53KLEVN-484444":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA53KLEVN-484445":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Thêu Hoa Inner Circle–Tet Collect… Đầm Xòe Thêu Hoa 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN509AA12WMPSG-708209":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA12WMPSG-708210":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA12WMPSG-708211":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA12WMPSG-708212":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA12WMPSG-708213":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ngắn Inner Circle Đầm Suông Tay Ngắn 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA47ZBGVN-462130":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47ZBGVN-462131":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47ZBGVN-462132":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Con Inner Circle Đầm Suông Tay Con 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA71JFSVN-481576":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71JFSVN-481577":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71JFSVN-481578":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Hoa ZALORA Đầm Xòe In Hoa 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA49KLIVN-484458":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49KLIVN-484459":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49KLIVN-484460":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49KLIVN-484461":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Có Tay Inner Circle Đầm Xòe Có Tay 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA86AENVN-464330":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA86AENVN-464331":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA86AENVN-464332":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Trơn Không Tay ZALORA Đầm Xòe Trơn Không Tay 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA47KLKVN-484466":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47KLKVN-484467":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47KLKVN-484468":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47KLKVN-484469":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dệt Kim Cổ Lọ Tay Dài Something Borrowed Đầm Dệt Kim Cổ Lọ Tay Dài 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA80TCDVN-450794":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA34FWRVN-475290":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA34FWRVN-475291":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA34FWRVN-475292":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA34FWRVN-475293":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Inner Circle Đầm Suông 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA99AEAVN-464291":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99AEAVN-464292":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99AEAVN-464293":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Xẻ Tà Inner Circle Đầm Kiểu Xẻ Tà 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA96YZJVN-461978":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96YZJVN-461979":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96YZJVN-461980":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Xẻ Tà Sau Dorothy Perkins Đầm Ôm Xẻ Tà Sau 819,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA69MQOSG-690532":{"price":"819,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA69MQOSG-690533":{"price":"819,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA69MQOSG-690534":{"price":"819,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA69MQOSG-690535":{"price":"819,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA69MQOSG-690536":{"price":"819,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cổ Bản Kim Loại Something Borrowed Đầm Xòe Cổ Bản Kim Loại 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA00WKXVN-404343":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA00WKXVN-404344":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA00WKXVN-404345":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Họa Tiết Inner Circle Đầm Suông Họa Tiết 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA00YZFVN-461966":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00YZFVN-461967":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00YZFVN-461968":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cut-Out Lưng Inner Circle Đầm Suông Cut-Out Lưng 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA79JFKVN-481552":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA79JFKVN-481553":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA79JFKVN-481554":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dệt Kim Something Borrowed Đầm Dệt Kim 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA83TCAVN-450791":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đuôi Cá Inner Circle Đầm Đuôi Cá 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA87JFCVN-481528":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA87JFCVN-481529":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA87JFCVN-481530":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Xẻ V Dorothy Perkins Đầm Ôm Cổ Xẻ V 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA38XABSG-662472":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA38XABSG-662473":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA38XABSG-662474":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA38XABSG-662475":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA38XABSG-662476":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Hoa Vai Khoét Rộng ZALORA Đầm Xòe In Hoa Vai Khoét Rộng 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA52KLFVN-484446":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA52KLFVN-484447":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA52KLFVN-484448":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA52KLFVN-484449":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Peplum Phối Ren ZALORA Đầm Peplum Phối Ren 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA19ICYVN-479303":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19ICYVN-479304":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19ICYVN-479305":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19ICYVN-479306":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đuôi Cá Inner Circle Đầm Đuôi Cá 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA88JFBVN-481525":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA88JFBVN-481526":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA88JFBVN-481527":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Jacquard Cổ Trụ ZALORA Đầm Xòe In Jacquard Cổ Trụ 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA50KLHVN-484454":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50KLHVN-484455":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50KLHVN-484456":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50KLHVN-484457":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Dáng Ôm ZALORA Đầm Ren Dáng Ôm 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA17ZZMVN-463942":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA17ZZMVN-463943":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA17ZZMVN-463944":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA17ZZMVN-463945":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA17ZZMVN-463946":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Bèo Inner Circle Đầm Xòe Phối Bèo 449,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA98YZHVN-461972":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98YZHVN-461973":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98YZHVN-461974":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông In Hoa Bo Cổ New Look Đầm Suông In Hoa Bo Cổ 1,019,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA42VJHVN-455147":{"price":"1,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA42VJHVN-455148":{"price":"1,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA42VJHVN-455149":{"price":"1,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA42VJHVN-455150":{"price":"1,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA42VJHVN-455151":{"price":"1,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Something Borrowed Đầm In Họa Tiết 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA63XRCVN-406741":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA63XRCVN-406742":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA63XRCVN-406743":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cắt Laser Something Borrowed Đầm Cắt Laser 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA08KALVN-431370":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08KALVN-431371":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08KALVN-431372":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08KALVN-431373":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Con Inner Circle Đầm Xòe Tay Con 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA08JEHVN-481465":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA08JEHVN-481466":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA08JEHVN-481467":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai Miss Selfridge Đầm Hở Vai 899,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA13XJQSG-709969":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA13XJQSG-709970":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA13XJQSG-709971":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA13XJQSG-709972":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA13XJQSG-709973":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xếp Li Inner Circle Đầm Xếp Li 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA56JGHVN-481621":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56JGHVN-481622":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56JGHVN-481623":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Đổ Xếp 10% OFF Sophilita Đầm Cổ Đổ Xếp 1,185,000 VND GIẢM CÒN 1,067,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA71HLOVN-478170":{"price":"1,185,000","special_price":"1,067,000","saving_percentage":"10%"},"SO232AA71HLOVN-478171":{"price":"1,185,000","special_price":"1,067,000","saving_percentage":"10%"},"SO232AA71HLOVN-482551":{"price":"1,185,000","special_price":"1,067,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Đầm Ôm Midi Inner Circle Đầm Ôm Midi 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA48NRZVN-491378":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48NRZVN-491379":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48NRZVN-491380":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xếp Li Inner Circle Đầm Xếp Li 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA55JGIVN-481624":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55JGIVN-481625":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55JGIVN-481626":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Tay Con Inner Circle Đầm Dáng Xòe Tay Con 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA11VZWVN-456748":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA11VZWVN-456749":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA11VZWVN-456750":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Jacquard Cổ Trụ ZALORA Đầm Xòe In Jacquard Cổ Trụ 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA51KLGVN-484450":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51KLGVN-484451":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51KLGVN-484452":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51KLGVN-484453":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Laser Cut Something Borrowed Đầm Kiểu Laser Cut 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA18OTDVN-441672":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA18OTDVN-441673":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA18OTDVN-441674":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA22KMJVN-484559":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA22KMJVN-484560":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA22KMJVN-484561":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA22KMJVN-484562":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA22KMJVN-484563":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA50MXTVN-437233":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA50MXTVN-437234":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA50MXTVN-437235":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Something Borrowed Đầm Cut-out 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA76XQPVN-406702":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA76XQPVN-406703":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA76XQPVN-406704":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Da Something Borrowed Đầm Xòe Phối Da 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA73XQSVN-406711":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA73XQSVN-406712":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA73XQSVN-406713":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Body Tay Dài Cut-Out THIVI Đầm Body Tay Dài Cut-Out 225,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH631AA91NQIVN-491304":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Miss Selfridge Đầm Dáng Ôm 849,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA70DFHSG-721155":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA70DFHSG-721156":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA70DFHSG-721157":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA70DFHSG-721158":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA70DFHSG-721159":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA70DFHSG-721160":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Xẻ Khoét Lưng Inner Circle Đầm Cổ Xẻ Khoét Lưng 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA58JGFVN-481615":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA58JGFVN-481616":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA58JGFVN-481617":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Thân Cắt Inner Circle Đầm Suông Thân Cắt 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA75ZAEVN-462041":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75ZAEVN-462042":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75ZAEVN-462043":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Tà Bầu Inner Circle Đầm Sơ Mi Tà Bầu 449,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA27YYEVN-461885":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27YYEVN-461886":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27YYEVN-461887":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Sơ Mi Inner Circle Đầm Cổ Sơ Mi 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61GHEVN-476066":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61GHEVN-476067":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61GHEVN-476068":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Something Borrowed Đầm Dáng Suông 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA35NVKVN-439561":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA35NVKVN-439562":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA35NVKVN-439563":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lưới 10% OFF Sophilita Đầm Suông Tay Lưới 1,185,000 VND GIẢM CÒN 1,067,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA68HLRVN-478178":{"price":"1,185,000","special_price":"1,067,000","saving_percentage":"10%"},"SO232AA68HLRVN-478179":{"price":"1,185,000","special_price":"1,067,000","saving_percentage":"10%"},"SO232AA68HLRVN-478180":{"price":"1,185,000","special_price":"1,067,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Đầm Peplum Phối Ren ZALORA Đầm Peplum Phối Ren 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA18ICZVN-479307":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA18ICZVN-479308":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA18ICZVN-479309":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA18ICZVN-479310":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cộc Tay Loire Đầm Suông Cộc Tay 960,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA71HHSVN-477769":{"price":"960,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA71HHSVN-477770":{"price":"960,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Inner Circle Đầm Ren 549,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA04GFNVN-475968":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04GFNVN-475969":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04GFNVN-475970":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Cao ZALORA Đầm Cổ Cao 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA03HZSVN-479138":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA03HZSVN-479139":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA03HZSVN-479140":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA03HZSVN-479141":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 1,099,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA20KMLVN-484569":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA20KMLVN-484570":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA20KMLVN-484571":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA20KMLVN-484572":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA20KMLVN-484573":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tơ Nhung Cổ Sen THIVI Đầm Suông Tơ Nhung Cổ Sen 200,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH631AA66NRHVN-491337":{"price":"200,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Con Inner Circle Đầm Suông Tay Con 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72JFRVN-481573":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72JFRVN-481574":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72JFRVN-481575":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đuôi Cá Họa Tiết Cú Mèo THIVI Đầm Đuôi Cá Họa Tiết Cú Mèo 220,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH631AA78NQVVN-491319":{"price":"220,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đuôi Cá Vải Bố THIVI Đầm Đuôi Cá Vải Bố 450,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH631AA57NRQVN-491351":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH631AA57NRQVN-491352":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH631AA57NRQVN-491353":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cut-Out Lưng Inner Circle Đầm Suông Cut-Out Lưng 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA80JFJVN-481549":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80JFJVN-481550":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80JFJVN-481551":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Nơ Sau Lưng Something Borrowed Đầm Kiểu Phối Nơ Sau Lưng 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA36NVJVN-439558":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA36NVJVN-439559":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA36NVJVN-439560":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Tà Bầu Inner Circle Đầm Sơ Mi Tà Bầu 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA26YYFVN-461888":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA26YYFVN-461889":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA26YYFVN-461890":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Ôm Phối Viền Something Borrowed Đầm Ren Ôm Phối Viền 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA21WLAVN-457457":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA21WLAVN-457458":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA21WLAVN-457459":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông In Hoa ZALORA Đầm Dáng Suông In Hoa 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA19KMMVN-484574":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19KMMVN-484575":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19KMMVN-484576":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19KMMVN-484577":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Dáng Suông Inner Circle Đầm Ren Dáng Suông 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA54NRTVN-491360":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54NRTVN-491361":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54NRTVN-491362":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Khoét Lưng Inner Circle Đầm Khoét Lưng 449,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA13ADMVN-464249":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13ADMVN-464250":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13ADMVN-464251":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tà Bầu Inner Circle Đầm Suông Tà Bầu 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA78JFLVN-481555":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78JFLVN-481556":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78JFLVN-481557":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới ZALORA Đầm Phối Lưới 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA10BHLVN-413813":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413814":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413815":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413816":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Cổ Inner Circle Đầm Phối Ren Cổ 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59JGEVN-481612":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59JGEVN-481613":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59JGEVN-481614":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lớp ZALORA Đầm May Lớp 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA96FUHVN-475134":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96FUHVN-475135":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96FUHVN-475136":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96FUHVN-475137":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lớp ZALORA Đầm May Lớp 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA97FUGVN-475130":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA97FUGVN-475131":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA97FUGVN-475132":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA97FUGVN-475133":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm dạo phố cho phái đẹp thêm duyên dáng

Đầm dạo phố là dòng trang phục được thiết kế nhẹ nhàng, thoáng mát và thoải mái cho các hoạt động đi dạo, ít vận động của phái đẹp. Sự phối hợp hài hòa giữa màu sắc và kiểu dáng là những chi tiết được các nhà thiết kế đầu tư vào các mẫu áo đầm dạo phố để tôn lên sự sành điệu, duyên dáng cho phái đẹp. Đặc biệt, những kiểu đầm xinh dạo phố ngắn rất phù hợp cho các bạn nữ trẻ tham gia các bữa tiệc ngoài trời hay dã ngoại ngắn ngày. Dù chưa phổ biến lắm nhưng đầm dài dạo phố cũng được các bạn trẻ yêu thích vì trông sành điệu hơn hẳn. Cũng như các item thời trang khác, váy đầm dạo phố luôn được cải tiến về mẫu mã, kiểu dáng liên tục để đáp ứng nhu cầu ăn mặc đẹp của các nàng.

Váy xinh dạo phố thời trang – Dành riêng cho bạn

Bạn có thể phối đầm dạo phố dễ thương hay đầm hoa dạo phố với nhiều phụ kiện khác nhau như giày búp bê, túi xách nữ hay dây chuyền. Diện một chiếc váy dạo phố đẹp, bạn nhớ trang điểm thật xinh xắn với các màu son môi hay son bóng phù hợp để trông nổi bật hơn nhé!

Bộ sưu tập đầm dạo phố đẹp tại ZALORA.VN

Xu hướng đầm dạo phố 2014 là kiểu dáng midi với chất liệu voan mềm mại rất phù hợp với những cô gái nữ tính. Thấu hiểu nhu cầu mua đầm đẹp của các cô gái, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập mới nhất các mẫu đầm dạo phố đẹp từ các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Something Borrowed, EZRA by ZALORA, Alice, Inner Circle, River Island, Good Morning,… Bạn sẽ tha hồ lựa chọn cho mình một chiếc đầm đẹp rẻ phù hợp với phong cách của bản thân. ZALORA.VN cam kết phương thức thanh toán an toàn, tiện lợi và bảo mật, giúp bạn an tâm mua sắm trực tuyến. Chúng tôi cũng có các dịch vụ như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả và hoàn tiền mặt ngay nếu bạn không ưng ý sản phẩm. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm đầm đẹp dạo phố trực tuyến an toàn, tiện lợi, nhanh chóng cùng ZALORA.VN ngay hôm nay bạn nhé!