Mua ĐầM DạO PHố: (1625 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Sơ Mi Hai Túi Inner Circle Đầm Sơ Mi Hai Túi 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA98WWNVN-405265":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98WWNVN-405266":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98WWNVN-405267":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Sơ Mi Inner Circle Đầm Suông Cổ Sơ Mi 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA32OJZVN-389421":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32OJZVN-389422":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32OJZVN-389423":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Sát Nách Inner Circle Đầm Xòe Sát Nách 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA78WXHVN-405325":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78WXHVN-405326":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78WXHVN-405327":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Lưng Inner Circle Đầm Cut-out Lưng 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA87WWYVN-405298":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA87WWYVN-405299":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA87WWYVN-405300":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Lưới Something Borrowed Đầm Suông Phối Lưới 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA44NXZVN-388661":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44NXZVN-388662":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44NXZVN-388663":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Hai Túi Inner Circle Đầm Sơ Mi Hai Túi 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA97WWOVN-405268":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97WWOVN-405269":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97WWOVN-405270":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Hoa Something Borrowed Đầm Kiểu In Hoa 699,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA84NOTVN-387737":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA84NOTVN-387738":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA84NOTVN-387739":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Sát Nách Inner Circle Đầm Suông Sát Nách 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA77WXIVN-405328":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77WXIVN-405329":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77WXIVN-405330":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Xẻ Tà Inner Circle Đầm Suông Xẻ Tà 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA04WWHVN-405247":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04WWHVN-405248":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04WWHVN-405249":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Xẻ ZALORA Đầm Tay Xẻ 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA92PMLVN-391779":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92PMLVN-391780":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92PMLVN-391781":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92PMLVN-391782":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Xẻ Inner Circle Đầm Suông Cổ Xẻ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA83WXCVN-405310":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA83WXCVN-405311":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA83WXCVN-405312":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Ngắn Tay Loire Đầm Ôm Ngắn Tay 925,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA48XJZVN-406323":{"price":"925,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA48XJZVN-406324":{"price":"925,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới ZALORA Đầm Phối Lưới 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA57OYKVN-390433":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57OYKVN-390434":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57OYKVN-390435":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57OYKVN-390436":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Vest Inner Circle Đầm Cổ Vest 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA93WWSVN-405280":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93WWSVN-405281":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93WWSVN-405282":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Hoa Something Borrowed Đầm Kiểu In Hoa 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA94NOJVN-387707":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA94NOJVN-387708":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA94NOJVN-387709":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Ôm Midi Inner Circle Đầm Thun Ôm Midi 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA02WWJVN-405253":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02WWJVN-405254":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02WWJVN-405255":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Phối Màu Cổ Inner Circle Đầm Sát Nách Phối Màu Cổ 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA85WXAVN-405304":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA85WXAVN-405305":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA85WXAVN-405306":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Tim Inner Circle Đầm Suông Cổ Tim 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA25WJYVN-404274":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA25WJYVN-404275":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA25WJYVN-404276":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Inner Circle Đầm Suông 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA91XEMVN-405858":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91XEMVN-405859":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91XEMVN-405860":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Tròn Inner Circle Đầm Ôm Cổ Tròn 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA31OKAVN-389424":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA31OKAVN-389425":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA31OKAVN-389426":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Sát Nách Inner Circle Đầm Suông Tay Sát Nách 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA26WJXVN-404271":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA26WJXVN-404272":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA26WJXVN-404273":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây Inner Circle Đầm Hai Dây 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA78ZGVVN-409733":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78ZGVVN-409734":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78ZGVVN-409735":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Lưng Inner Circle Đầm Cut-out Lưng 369,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA88WWXVN-405295":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA88WWXVN-405296":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA88WWXVN-405297":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới Bèo Orio Đầm Phối Lưới Bèo 420,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"OR247AA43BCIVN-413532":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA43BCIVN-413533":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"OR247AA43BCIVN-413534":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Lưới Something Borrowed Đầm Suông Phối Lưới 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA43NYAVN-388664":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43NYAVN-388665":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43NYAVN-388666":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Zipper Cổ Inner Circle Đầm Zipper Cổ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA92WWTVN-405283":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92WWTVN-405284":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92WWTVN-405285":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nữ Ninomaxx Đầm Nữ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA70ALXVN-411986":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA70ALXVN-411987":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA70ALXVN-411988":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Bèo Vạt Something Borrowed Đầm Phối Bèo Vạt 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA42NYBVN-388667":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42NYBVN-388668":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42NYBVN-388669":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Xẻ Inner Circle Đầm Suông Cổ Xẻ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA84WXBVN-405307":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA84WXBVN-405308":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA84WXBVN-405309":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Tay Ngắn Amme Đầm Ren Tay Ngắn 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA61XNIVN-406551":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA61XNIVN-406552":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA61XNIVN-406553":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nữ Ninomaxx Đầm Nữ 529,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA71ALWVN-411983":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA71ALWVN-411984":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA71ALWVN-411985":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Dây Eo Inner Circle Đầm Phối Dây Eo 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA81WXEVN-405316":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA81WXEVN-405317":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA81WXEVN-405318":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Lửng Hai Túi Inner Circle Đầm Tay Lửng Hai Túi 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA80WXFVN-405319":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80WXFVN-405320":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80WXFVN-405321":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Dáng Suông Something Borrowed Đầm Kiểu Dáng Suông 549,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA92NOLVN-387713":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA92NOLVN-387714":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA92NOLVN-387715":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Vuông Loire Đầm Cổ Vuông 650,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA46XKBVN-406327":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA46XKBVN-406328":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Khoét Cổ Sau Inner Circle Đầm Suông Khoét Cổ Sau 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA23WKAVN-404280":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23WKAVN-404281":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23WKAVN-404282":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Zipper Cổ Inner Circle Đầm Zipper Cổ 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA91WWUVN-405286":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91WWUVN-405287":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91WWUVN-405288":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Ngắn Tay Inner Circle Đầm Kiểu Ngắn Tay 429,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74ZGZVN-409745":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74ZGZVN-409746":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74ZGZVN-409747":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tim Inner Circle Đầm Cổ Tim 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72ZHBVN-409751":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72ZHBVN-409752":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72ZHBVN-409753":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Phối Màu Cổ Inner Circle Đầm Sát Nách Phối Màu Cổ 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA86WWZVN-405301":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA86WWZVN-405302":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA86WWZVN-405303":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Sát Nách Inner Circle Đầm Suông Tay Sát Nách 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA27WJWVN-404268":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27WJWVN-404269":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27WJWVN-404270":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Something Borrowed Đầm Dáng Suông 649,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA45NXYVN-388658":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA45NXYVN-388659":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA45NXYVN-388660":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Something Borrowed Đầm Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA50NXTVN-388643":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50NXTVN-388644":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50NXTVN-388645":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây Inner Circle Đầm Hai Dây 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA76ZGXVN-409739":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA76ZGXVN-409740":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA76ZGXVN-409741":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Khóa Kéo Something Borrowed Đầm Xòe Phối Khóa Kéo 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA49NXUVN-388646":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA49NXUVN-388647":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA49NXUVN-388648":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Hai Lớp Inner Circle Đầm Suông Hai Lớp 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA57TRMVN-400248":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57TRMVN-400249":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57TRMVN-400250":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Hoa Something Borrowed Đầm Kiểu In Hoa 599,900 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA51QLCVN-393850":{"price":"599,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51QLCVN-393851":{"price":"599,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51QLCVN-393852":{"price":"599,900","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Inner Circle Đầm Suông 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA92XELVN-405855":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92XELVN-405856":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92XELVN-405857":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Họa Tiết Hình Thoi Something Borrowed Đầm Kiểu Họa Tiết Hình Thoi 549,900 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA60QKTVN-393823":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA60QKTVN-393824":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA60QKTVN-393825":{"price":"549,900","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nữ Ninomaxx Đầm Nữ 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA63AMEVN-412009":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA63AMEVN-412010":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA63AMEVN-412011":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Dáng Ôm New Look Đầm Kiểu Dáng Ôm 689,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA44XCLVN-405733":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA44XCLVN-405734":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA44XCLVN-405735":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA44XCLVN-405736":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA44XCLVN-405737":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Dài ZALORA Đầm Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA79SIAVN-397484":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79SIAVN-397485":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79SIAVN-397486":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79SIAVN-397487":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Khoét Lưng Inner Circle Đầm Kiểu Khoét Lưng 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA21KZYVN-382850":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA21KZYVN-382851":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA21KZYVN-382852":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Hai Lớp Phối Cổ Inner Circle Đầm Suông Hai Lớp Phối Cổ 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA99LAUVN-382916":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99LAUVN-382917":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99LAUVN-382918":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Form Rộng Inner Circle Đầm Form Rộng 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA29DIOVN-418138":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA29DIOVN-418139":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA29DIOVN-418140":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Mango Đầm Dáng Suông 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA33ABUVN-411019":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA33ABUVN-411020":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA33ABUVN-411021":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA33ABUVN-411022":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA33ABUVN-411023":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Lửng Hai Túi Inner Circle Đầm Tay Lửng Hai Túi 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA79WXGVN-405322":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA79WXGVN-405323":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA79WXGVN-405324":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Something Borrowed Đầm Sơ Mi 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA39RYAVN-396923":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Họa Tiết Da Báo Mango Đầm Kiểu In Họa Tiết Da Báo 1,699,000 VND
  Kích cỡ XS L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA29MEKVN-384959":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29MEKVN-384960":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29MEKVN-384961":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Mango Đầm Kiểu 1,699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA30ABXVN-411034":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA30ABXVN-411035":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA30ABXVN-411036":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA30ABXVN-411037":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA30ABXVN-411038":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Khóa Kéo Something Borrowed Đầm Suông Phối Khóa Kéo 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA92RZVVN-397046":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA92RZVVN-397047":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Cổ Thuyền KMODE Đầm Dáng Suông Cổ Thuyền 495,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KM396AA37SVEVN-398441":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KM396AA37SVEVN-398442":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Khoét Lưng Giọt Nước Inner Circle Đầm Suông Khoét Lưng Giọt Nước 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA38DIFVN-418111":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA38DIFVN-418112":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA38DIFVN-418113":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Ngắn Tay Inner Circle Đầm Kiểu Ngắn Tay 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA75ZGYVN-409742":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75ZGYVN-409743":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75ZGYVN-409744":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Vuông Inner Circle Đầm Cổ Vuông 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA00WWLVN-405259":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00WWLVN-405260":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00WWLVN-405261":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi ZALORA BASICS Đầm Sơ Mi 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA29MIGVN-385307":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA29MIGVN-385308":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA29MIGVN-385309":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA29MIGVN-385310":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Cổ V Inner Circle Đầm Sát Nách Cổ V 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA53DPIVN-418621":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53DPIVN-418622":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53DPIVN-418623":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Sen Mango Đầm Cổ Sen 1,699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA25LTAVN-384327":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25LTAVN-384328":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25LTAVN-384329":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25LTAVN-384330":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25LTAVN-384331":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Hai Lớp Inner Circle Đầm Suông Hai Lớp 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59TRKVN-400242":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59TRKVN-400243":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59TRKVN-400244":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Da ZALORA Đầm Suông Phối Da 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA40YCPVN-373672":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40YCPVN-373673":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40YCPVN-373674":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40YCPVN-373675":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông In Hoa Something Borrowed Đầm Dáng Suông In Hoa 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA84RDBVN-395249":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA84RDBVN-395250":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA84RDBVN-395251":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Cổ Trụ Amme Đầm Ren Cổ Trụ 299,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA66XNDVN-406536":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA66XNDVN-406537":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA66XNDVN-406538":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Something Borrowed Đầm Dáng Xòe 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA41RXYVN-396920":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41RXYVN-396921":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe In Hoa Something Borrowed Đầm Dáng Xòe In Hoa 549,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA90NONVN-387719":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA90NONVN-387720":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA90NONVN-387721":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Inner Circle Đầm Suông 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA50DPLVN-418630":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA50DPLVN-418631":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA50DPLVN-418632":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Gấu Xòe Something Borrowed Đầm Kiểu Gấu Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95RCQVN-395210":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95RCQVN-395211":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95RCQVN-395212":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi ZALORA BASICS Đầm Sơ Mi 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA30MIFVN-385303":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA30MIFVN-385304":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA30MIFVN-385305":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA30MIFVN-385306":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Nữ Milaross Đầm Kiểu Nữ 449,000 VND
  Kích cỡ S M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA39UDSVN-400828":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA39UDSVN-400829":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA39UDSVN-400830":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA39UDSVN-400831":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Lỡ Loire Đầm Tay Lỡ 650,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA41XKGVN-406339":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA41XKGVN-406340":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Inner Circle Đầm Ôm 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA39DPWVN-418663":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39DPWVN-418664":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39DPWVN-418665":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lửng Inner Circle Đầm Suông Tay Lửng 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA69TRAVN-400212":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69TRAVN-400213":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA69TRAVN-400214":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress ZALORA BASICS Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA62MGZVN-385205":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA62MGZVN-385206":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA62MGZVN-385207":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA62MGZVN-385208":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Cổ Tròn Amme Đầm Ren Cổ Tròn 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA57XNMVN-406563":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA57XNMVN-406564":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA57XNMVN-406565":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Len Rách Gấu Something Borrowed Đầm Len Rách Gấu 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA91BEIVN-413653":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Khoét Lưng Giọt Nước Inner Circle Đầm Suông Khoét Lưng Giọt Nước 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA39DIEVN-418108":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39DIEVN-418109":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39DIEVN-418110":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Something Borrowed Đầm Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA49RXQVN-396901":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA49RXQVN-396902":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA49RXQVN-396903":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cut-out ZALORA Đầm Ôm Cut-out 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA03RVOVN-396669":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA03RVOVN-396670":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA03RVOVN-396671":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Dệt Nổi ZALORA Đầm Dáng Suông Dệt Nổi 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA80THZVN-364285":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80THZVN-364286":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80THZVN-364287":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80THZVN-364288":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Ren Something Borrowed Đầm Xòe Phối Ren 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA26RYNVN-396946":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA26RYNVN-396947":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA26RYNVN-396948":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Something Borrowed Đầm Dáng Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA54RXLVN-396886":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA54RXLVN-396887":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA54RXLVN-396888":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Hai Lớp Something Borrowed Đầm Xòe Hai Lớp 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA65RXAVN-396853":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA65RXAVN-396854":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA65RXAVN-396855":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Sát Nách Inner Circle Đầm Ôm Sát Nách 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA44DPRVN-418648":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44DPRVN-418649":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44DPRVN-418650":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress ZALORA BASICS Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA64MGXVN-385197":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385198":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385199":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385200":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Paisley Mango Đầm In Họa Tiết Paisley 999,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA50UGFVN-366190":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA50UGFVN-366191":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA50UGFVN-366192":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA50UGFVN-366193":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA50UGFVN-366194":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Viền Bèo Cổ KMODE Đầm Viền Bèo Cổ 295,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KM396AA56SULVN-398410":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Mango Đầm Dáng Suông 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA34ABTVN-411015":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34ABTVN-411016":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34ABTVN-411017":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34ABTVN-411018":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm dạo phố cho phái đẹp thêm duyên dáng

Đầm dạo phố là dòng trang phục được thiết kế nhẹ nhàng, thoáng mát và thoải mái cho các hoạt động đi dạo, ít vận động của phái đẹp. Sự phối hợp hài hòa giữa màu sắc và kiểu dáng là những chi tiết được các nhà thiết kế đầu tư vào các mẫu áo đầm dạo phố để tôn lên sự sành điệu, duyên dáng cho phái đẹp. Đặc biệt, những kiểu đầm xinh dạo phố ngắn rất phù hợp cho các bạn nữ trẻ tham gia các bữa tiệc ngoài trời hay dã ngoại ngắn ngày. Dù chưa phổ biến lắm nhưng đầm dài dạo phố cũng được các bạn trẻ yêu thích vì trông sành điệu hơn hẳn. Cũng như các item thời trang khác, váy đầm dạo phố luôn được cải tiến về mẫu mã, kiểu dáng liên tục để đáp ứng nhu cầu ăn mặc đẹp của các nàng.

Váy xinh dạo phố thời trang – Dành riêng cho bạn

Bạn có thể phối đầm dạo phố dễ thương hay đầm hoa dạo phố với nhiều phụ kiện khác nhau như giày búp bê, túi xách nữ hay dây chuyền. Diện một chiếc váy dạo phố đẹp, bạn nhớ trang điểm thật xinh xắn với các màu son môi hay son bóng phù hợp để trông nổi bật hơn nhé!

Bộ sưu tập đầm dạo phố đẹp tại ZALORA.VN

Xu hướng đầm dạo phố 2014 là kiểu dáng midi với chất liệu voan mềm mại rất phù hợp với những cô gái nữ tính. Thấu hiểu nhu cầu mua đầm đẹp của các cô gái, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập mới nhất các mẫu đầm dạo phố đẹp từ các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Something Borrowed, EZRA by ZALORA, Alice, Inner Circle, River Island, Good Morning,… Bạn sẽ tha hồ lựa chọn cho mình một chiếc đầm đẹp rẻ phù hợp với phong cách của bản thân. ZALORA.VN cam kết phương thức thanh toán an toàn, tiện lợi và bảo mật, giúp bạn an tâm mua sắm trực tuyến. Chúng tôi cũng có các dịch vụ như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả và hoàn tiền mặt ngay nếu bạn không ưng ý sản phẩm. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm đầm đẹp dạo phố trực tuyến an toàn, tiện lợi, nhanh chóng cùng ZALORA.VN ngay hôm nay bạn nhé!