• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  VN (Size Chữ)
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"VN (Size Ch\u1eef)":"XS","EU":"32","International":"XXS","UK":"4","US":"0"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"S","EU":"34","International":"XS","UK":"6","US":"2"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"M","EU":"36","International":"S","UK":"8","US":"4"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"L","EU":"38","International":"M","UK":"10","US":"6"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XL","EU":"40","International":"L","UK":"12","US":"8"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XXL","EU":"42","International":"XXL","UK":"14","US":"10"}],"VN (Size Ch\u1eef)":{"XS":["0"],"S":["1"],"M":["2"],"L":["3"],"XL":["4"],"XXL":["5"]},"EU":{"32":["0"],"34":["1"],"36":["2"],"38":["3"],"40":["4"],"42":["5"]},"International":{"XXS":["0"],"XS":["1"],"S":["2"],"M":["3"],"L":["4"],"XXL":["5"]},"UK":{"4":["0"],"6":["1"],"8":["2"],"10":["3"],"12":["4"],"14":["5"]},"US":{"0":["0"],"2":["1"],"4":["2"],"6":["3"],"8":["4"],"10":["5"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua ĐầM DạO PHố: (1030 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Đầm Xòe Không Tay Cổ Cách Điệu EZRA by ZALORA Đầm Xòe Không Tay Cổ Cách Điệu… 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA09CMKVN-321148":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09CMKVN-321149":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09CMKVN-321150":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09CMKVN-321151":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Xòe Không Tay 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA26DEZVN-322658":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26DEZVN-322659":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26DEZVN-322660":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26DEZVN-322661":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Dáng Suông Tay Lửng 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA14CMFVN-321128":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14CMFVN-321129":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14CMFVN-321130":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14CMFVN-321131":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Ở Cổ Inner Circle Đầm Ren Ở Cổ 379,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA80DKPVN-323210":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80DKPVN-323211":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80DKPVN-323212":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Key Hole Swing Dress Something Borrowed Key Hole Swing Dress 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA90FWBVN-311890":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA90FWBVN-311891":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA90FWBVN-311892":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Vạt Chéo Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Vạt Chéo Tay Lửng 549,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA95DGEVN-322775":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95DGEVN-322776":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95DGEVN-322777":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95DGEVN-322778":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Tay Lửng Phối Lưới EZRA by ZALORA Đầm Ôm Tay Lửng Phối Lưới… 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA39EJGVN-325542":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA39EJGVN-325543":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA39EJGVN-325544":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA39EJGVN-325545":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm Không Tay 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA02CMRVN-321176":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA02CMRVN-321177":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA02CMRVN-321178":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA02CMRVN-321179":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cách Điệu Hạ Vai EZRA by ZALORA Đầm Xòe Cách Điệu Hạ Vai… 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA81FSOVN-311534":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA81FSOVN-311535":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA81FSOVN-311536":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA81FSOVN-311537":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Inner Circle Đầm Xòe 379,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA79DKQVN-323213":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA79DKQVN-323214":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA79DKQVN-323215":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Vạt Chéo Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Vạt Chéo Tay Lửng 549,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA94DGFVN-322779":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA94DGFVN-322780":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA94DGFVN-322781":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA94DGFVN-322782":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Không Tay Cổ Tim Good Morning Đầm Không Tay Cổ Tim 380,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA77EXEVN-326826":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO996AA77EXEVN-326827":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm Tay Lửng 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA99DGAVN-322759":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA99DGAVN-322760":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA99DGAVN-322761":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA99DGAVN-322762":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Ren EZRA by ZALORA Đầm Xòe Phối Ren 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA51EIUVN-325494":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51EIUVN-325495":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51EIUVN-325496":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51EIUVN-325497":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Bèo Cổ Tròn EZRA by ZALORA Đầm Phối Bèo Cổ Tròn 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA57EIOVN-325470":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA57EIOVN-325471":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA57EIOVN-325472":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA57EIOVN-325473":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thêu Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Thêu Tay Lửng 549,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA29DEWVN-322646":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA29DEWVN-322647":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA29DEWVN-322648":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA29DEWVN-322649":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pink Flamingo Abstract Print Bodycon Dress River Island Pink Flamingo Abstract Print Bod… 1,629,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA82RPDSG-440835":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA82RPDSG-440836":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA82RPDSG-440837":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA82RPDSG-440838":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA82RPDSG-440839":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Ngắn EZRA Basics by ZALORA Đầm Xòe Tay Ngắn 279,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA70EEFVN-325018":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA70EEFVN-325019":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA70EEFVN-325020":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA70EEFVN-325021":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Xòe Không Tay 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA19CMAVN-321108":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA19CMAVN-321109":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA19CMAVN-321110":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA19CMAVN-321111":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Họa Tiết Alice Đầm Họa Tiết 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AL064AA10FSZVN-328508":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL064AA10FSZVN-328509":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL064AA10FSZVN-328510":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Không Tay Cổ Tròn EZRA by ZALORA Đầm Xòe Không Tay Cổ Tròn 479,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA43EJCVN-325526":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43EJCVN-325527":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43EJCVN-325528":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43EJCVN-325529":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Tròn Milaross Đầm Suông Cổ Tròn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA23EZGVN-327021":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA23EZGVN-327022":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA23EZGVN-327023":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Origami Hem Sheath Dress Something Borrowed Origami Hem Sheath Dress 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA81FWKVN-311917":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA81FWKVN-311918":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA81FWKVN-311919":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Vạt Chéo Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Vạt Chéo Tay Lửng 549,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA93DGGVN-322783":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93DGGVN-322784":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93DGGVN-322785":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93DGGVN-322786":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Suông Không Tay 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA43DEIVN-322588":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43DEIVN-322589":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43DEIVN-322590":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43DEIVN-322591":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Printed Body Con Dress Something Borrowed Printed Body Con Dress 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA82FWJVN-311914":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA82FWJVN-311915":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA82FWJVN-311916":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mesh Insert Shift Dress EZRA by ZALORA Mesh Insert Shift Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73CJYVN-320811":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73CJYVN-320812":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73CJYVN-320813":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73CJYVN-320814":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Ngắn EZRA by ZALORA Đầm Dáng Suông Tay Ngắn 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA18CMBVN-321112":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA18CMBVN-321113":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA18CMBVN-321114":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA18CMBVN-321115":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Crochet Neck Line Fit And Flare Dress Something Borrowed Crochet Neck Line Fit And Flare… 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA92FVZVN-311884":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA92FVZVN-311885":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA92FVZVN-311886":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Không Tay Dáng Dài EZRA by ZALORA Đầm Suông Không Tay Dáng Dài… 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA14FYZVN-312164":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14FYZVN-312165":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14FYZVN-312166":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14FYZVN-312167":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đàm Không Tay Dáng Xòe Nhún EZRA by ZALORA Đàm Không Tay Dáng Xòe Nhún 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA22DFDVN-322674":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA22DFDVN-322675":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA22DFDVN-322676":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA22DFDVN-322677":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bí Caro Alice Đầm Bí Caro 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AL064AA15FSUVN-328493":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL064AA15FSUVN-328494":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL064AA15FSUVN-328495":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Tay Lửng Phối Lưới EZRA by ZALORA Đầm Ôm Tay Lửng Phối Lưới… 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA38EJHVN-325546":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38EJHVN-325547":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38EJHVN-325548":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38EJHVN-325549":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Navy Cowl Neck Column Dress River Island Navy Cowl Neck Column Dress 1,459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA39UPSSG-449744":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA39UPSSG-449745":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA39UPSSG-449746":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA39UPSSG-449747":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA39UPSSG-449748":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tuplip Cut Out EZRA by ZALORA Đầm Tuplip Cut Out 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA16FYXVN-312156":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16FYXVN-312157":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16FYXVN-312158":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16FYXVN-312159":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thêu Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Thêu Tay Lửng 549,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA28DEXVN-322650":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28DEXVN-322651":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28DEXVN-322652":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28DEXVN-322653":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Nhún GANZI Đầm Ôm Nhún 735,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GA103AA83EPGVN-326125":{"price":"735,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Tay Lửng Lê Như Đầm Dáng Xòe Tay Lửng 816,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE538AA80GTNVN-313939":{"price":"816,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA80GTNVN-313940":{"price":"816,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Không Tay Phối Màu EZRA by ZALORA Đầm Ôm Không Tay Phối Màu 429,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA28FYLVN-312108":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28FYLVN-312109":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28FYLVN-312110":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28FYLVN-312111":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm Không Tay 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA01CMSVN-321180":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA01CMSVN-321181":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA01CMSVN-321182":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA01CMSVN-321183":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Dáng Suông Tay Lửng 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA13CMGVN-321132":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13CMGVN-321133":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13CMGVN-321134":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13CMGVN-321135":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Milaross Đầm Suông 320,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA36EYTVN-326982":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA36EYTVN-326983":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA36EYTVN-326984":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ngắn EZRA by ZALORA Đầm Suông Tay Ngắn 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA45DEGVN-322580":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45DEGVN-322581":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45DEGVN-322582":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45DEGVN-322583":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Không Tay Gấu Bèo EZRA by ZALORA Đầm Ôm Không Tay Gấu Bèo 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA46FXTVN-312036":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA46FXTVN-312037":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA46FXTVN-312038":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA46FXTVN-312039":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Grey Space Dye Contrast Panel Bodycon Dress River Island Grey Space Dye Contrast Panel Bo… 1,459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA73RPMSG-440879":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA73RPMSG-440880":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA73RPMSG-440881":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA73RPMSG-440882":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA73RPMSG-440883":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm phối ren cổ thuyền xòe Amme Đầm phối ren cổ thuyền xòe… 480,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA00IBJVN-316319":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA00IBJVN-316320":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA00IBJVN-316321":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Phối Ren Sau Lưng Any Boutique Đầm Sơ Mi Phối Ren Sau Lưng… 395,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AN611AA99BGMVN-301026":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN611AA99BGMVN-301027":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Ngắn Dây Chéo Lưng EZRA by ZALORA Đầm Xòe Tay Ngắn Dây Chéo Lưng… 379,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA85FSKVN-311518":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA85FSKVN-311519":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA85FSKVN-311520":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA85FSKVN-311521":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
Sắp xếp