• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  VN (Size Chữ)
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"VN (Size Ch\u1eef)":"XS","EU":"32","International":"XXS","UK":"4","US":"0"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"S","EU":"34","International":"XS","UK":"6","US":"2"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"M","EU":"36","International":"S","UK":"8","US":"4"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"L","EU":"38","International":"M","UK":"10","US":"6"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XL","EU":"40","International":"L","UK":"12","US":"8"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XXL","EU":"42","International":"XXL","UK":"14","US":"10"}],"VN (Size Ch\u1eef)":{"XS":["0"],"S":["1"],"M":["2"],"L":["3"],"XL":["4"],"XXL":["5"]},"EU":{"32":["0"],"34":["1"],"36":["2"],"38":["3"],"40":["4"],"42":["5"]},"International":{"XXS":["0"],"XS":["1"],"S":["2"],"M":["3"],"L":["4"],"XXL":["5"]},"UK":{"4":["0"],"6":["1"],"8":["2"],"10":["3"],"12":["4"],"14":["5"]},"US":{"0":["0"],"2":["1"],"4":["2"],"6":["3"],"8":["4"],"10":["5"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua ĐầM DạO PHố: (1031 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Đầm Xòe Tay Ngắn EZRA Basics by ZALORA Đầm Xòe Tay Ngắn 279,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA71EEEVN-325014":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA71EEEVN-325015":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA71EEEVN-325016":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA71EEEVN-325017":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Navy Cowl Neck Column Dress River Island Navy Cowl Neck Column Dress 1,459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA39UPSSG-449744":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA39UPSSG-449745":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA39UPSSG-449746":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA39UPSSG-449747":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA39UPSSG-449748":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Tay Lửng Phối Lưới EZRA by ZALORA Đầm Ôm Tay Lửng Phối Lưới… 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA39EJGVN-325542":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA39EJGVN-325543":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA39EJGVN-325544":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA39EJGVN-325545":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Ren EZRA by ZALORA Đầm Xòe Phối Ren 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA51EIUVN-325494":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51EIUVN-325495":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51EIUVN-325496":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51EIUVN-325497":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Vạt Chéo Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Vạt Chéo Tay Lửng 549,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA95DGEVN-322775":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95DGEVN-322776":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95DGEVN-322777":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95DGEVN-322778":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Dáng Suông Tay Lửng 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA13CMGVN-321132":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13CMGVN-321133":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13CMGVN-321134":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13CMGVN-321135":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thêu Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Thêu Tay Lửng 549,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA28DEXVN-322650":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28DEXVN-322651":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28DEXVN-322652":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28DEXVN-322653":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ngắn EZRA by ZALORA Đầm Suông Tay Ngắn 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA44DEHVN-322584":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44DEHVN-322585":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44DEHVN-322586":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44DEHVN-322587":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Gập Gấu Inner Circle Đầm Suông Gập Gấu 379,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA78DKRVN-323216":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78DKRVN-323217":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78DKRVN-323218":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Printed Body Con Dress Something Borrowed Printed Body Con Dress 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA82FWJVN-311914":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA82FWJVN-311915":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA82FWJVN-311916":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Vạt Chéo Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Vạt Chéo Tay Lửng 549,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA93DGGVN-322783":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93DGGVN-322784":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93DGGVN-322785":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93DGGVN-322786":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Milaross Đầm Suông 320,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA36EYTVN-326982":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA36EYTVN-326983":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA36EYTVN-326984":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Hai Dây Tay Ngắn EZRA Basics by ZALORA Đầm Xòe Hai Dây Tay Ngắn 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA62EENVN-325050":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA62EENVN-325051":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA62EENVN-325052":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA62EENVN-325053":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Suông Không Tay 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA98CIZVN-320711":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA98CIZVN-320712":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA98CIZVN-320713":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA98CIZVN-320714":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Lỡ Milaross Đầm Tay Lỡ 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA31EYYVN-326997":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA31EYYVN-326998":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA31EYYVN-326999":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Bèo Vai EZRA by ZALORA Đầm Phối Bèo Vai 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA48DEDVN-322568":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA48DEDVN-322569":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA48DEDVN-322570":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA48DEDVN-322571":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Không Tay Có Cổ EZRA by ZALORA Đầm Suông Không Tay Có Cổ 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA52DDZVN-322552":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52DDZVN-322553":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52DDZVN-322554":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52DDZVN-322555":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Key Hole Swing Dress Something Borrowed Key Hole Swing Dress 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA90FWBVN-311890":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA90FWBVN-311891":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA90FWBVN-311892":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Con Good Morning Đầm Suông Tay Con 360,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA81EXAVN-326821":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Không Tay Xếp Ly EZRA by ZALORA Đầm Xòe Không Tay Xếp Ly 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA10CMJVN-321144":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA10CMJVN-321145":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA10CMJVN-321146":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA10CMJVN-321147":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Không Tay Xếp Ly EZRA by ZALORA Đầm Xòe Không Tay Xếp Ly 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11CMIVN-321140":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11CMIVN-321141":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11CMIVN-321142":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11CMIVN-321143":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Bèo Vai EZRA by ZALORA Đầm Phối Bèo Vai 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA49DECVN-322564":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA49DECVN-322565":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA49DECVN-322566":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA49DECVN-322567":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Hai Dây Tay Ngắn EZRA Basics by ZALORA Đầm Xòe Hai Dây Tay Ngắn 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA65EEKVN-325038":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA65EEKVN-325039":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA65EEKVN-325040":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA65EEKVN-325041":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Dáng Xòe Không Tay 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA96CJBVN-320719":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA96CJBVN-320720":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA96CJBVN-320721":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA96CJBVN-320722":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Xòe Không Tay 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA19CMAVN-321108":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA19CMAVN-321109":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA19CMAVN-321110":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA19CMAVN-321111":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Hai Dây Tay Ngắn EZRA Basics by ZALORA Đầm Xòe Hai Dây Tay Ngắn 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA63EEMVN-325046":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA63EEMVN-325047":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA63EEMVN-325048":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA63EEMVN-325049":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe In Họa Tiết -50 Mezzo Đầm Dáng Xòe In Họa Tiết 600,000 VND 300,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA33QZUVN-278576":{"price":"600,000","special_price":"300,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA33QZUVN-278577":{"price":"600,000","special_price":"300,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA33QZUVN-278578":{"price":"600,000","special_price":"300,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA33QZUVN-278579":{"price":"600,000","special_price":"300,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Colourblock Bodycon Dress EZRA by ZALORA Colourblock Bodycon Dress 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA76CJVVN-320799":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76CJVVN-320800":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76CJVVN-320801":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76CJVVN-320802":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Không Tay Gấu Bèo EZRA by ZALORA Đầm Ôm Không Tay Gấu Bèo 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA48FXRVN-312028":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA48FXRVN-312029":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA48FXRVN-312030":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA48FXRVN-312031":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Bèo Cổ Tròn EZRA by ZALORA Đầm Phối Bèo Cổ Tròn 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA58EINVN-325466":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA58EINVN-325467":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA58EINVN-325468":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA58EINVN-325469":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Không Tay Good Morning Đầm Suông Không Tay 360,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA85EWWVN-326817":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Zipper Sheath Dress Something Borrowed Zipper Sheath Dress 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA84FWHVN-311908":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA84FWHVN-311909":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA84FWHVN-311910":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cổ Thuyền Inner Circle Đầm Xòe Cổ Thuyền 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59CFCVN-303282":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59CFCVN-303283":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59CFCVN-303284":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cutout Lưng EZRA by ZALORA Đầm Ôm Cutout Lưng 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA60FXFVN-311980":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA60FXFVN-311981":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA60FXFVN-311982":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA60FXFVN-311983":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Tie Dye Loose Fit Dress Something Borrowed Tie Dye Loose Fit Dress 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA08FRNVN-311477":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08FRNVN-311478":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08FRNVN-311479":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Con Good Morning Đầm Suông Tay Con 360,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA83EWYVN-326819":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Hai Dây Tay Ngắn EZRA Basics by ZALORA Đầm Xòe Hai Dây Tay Ngắn 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA66EEJVN-325034":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA66EEJVN-325035":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA66EEJVN-325036":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA66EEJVN-325037":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pink Flamingo Abstract Print Bodycon Dress River Island Pink Flamingo Abstract Print Bod… 1,629,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA82RPDSG-440835":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA82RPDSG-440836":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA82RPDSG-440837":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA82RPDSG-440838":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA82RPDSG-440839":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cổ Thuyền Inner Circle Đầm Xòe Cổ Thuyền 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60CFBVN-303279":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60CFBVN-303280":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60CFBVN-303281":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm chữ A The Doll House Đầm chữ A 849,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA13AUKVN-300289":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA13AUKVN-300288":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Không Tay Cutout Trước LA BELLE Đầm Xòe Không Tay Cutout Trước… 326,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA24PJVVN-274869":{"price":"326,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA017AA24PJVVN-274870":{"price":"326,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA017AA24PJVVN-274871":{"price":"326,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ngắn EZRA by ZALORA Đầm Suông Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA35EJKVN-325558":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA35EJKVN-325559":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA35EJKVN-325560":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA35EJKVN-325561":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cut Out Body Con Dress Something Borrowed Cut Out Body Con Dress 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA75FWQVN-311935":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA75FWQVN-311936":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA75FWQVN-311937":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mesh Insert Shift Dress EZRA by ZALORA Mesh Insert Shift Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73CJYVN-320811":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73CJYVN-320812":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73CJYVN-320813":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73CJYVN-320814":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Không Tay Gấu Bèo EZRA by ZALORA Đầm Ôm Không Tay Gấu Bèo 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA49FXQVN-312024":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA49FXQVN-312025":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA49FXQVN-312026":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA49FXQVN-312027":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cut-In Sheath Dress Something Borrowed Cut-In Sheath Dress 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA86FWFVN-311902":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA86FWFVN-311903":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA86FWFVN-311904":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Tay Lửng Phối Lưới EZRA by ZALORA Đầm Ôm Tay Lửng Phối Lưới… 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA38EJHVN-325546":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38EJHVN-325547":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38EJHVN-325548":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38EJHVN-325549":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Họa Tiết Sát Nách Phối Ren Tianmu Đầm Họa Tiết Sát Nách Phối Ren… 739,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA15GZWVN-314234":{"price":"739,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
Sắp xếp