Mua ĐầM DạO PHố: (1790 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Dáng Ôm Thắt Eo ZALORA Đầm Dáng Ôm Thắt Eo 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA09JGGVN-379446":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09JGGVN-379447":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09JGGVN-379448":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09JGGVN-379449":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Suông Cổ Chữ V 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA96LAXVN-382925":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96LAXVN-382926":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96LAXVN-382927":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Sọc Mango Đầm Kiểu Phối Sọc 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA29LSWVN-384309":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29LSWVN-384310":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29LSWVN-384311":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29LSWVN-384312":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29LSWVN-384313":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA07YDWVN-373800":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA07YDWVN-373801":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA07YDWVN-373802":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông ZALORA Đầm Dáng Suông 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA59WXCVN-371411":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA59WXCVN-371412":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA59WXCVN-371413":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA59WXCVN-371414":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây Inner Circle Đầm Hai Dây 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA45NUCVN-388327":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45NUCVN-388328":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45NUCVN-388329":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Rộng Inner Circle Đầm Suông Rộng 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA01YECVN-373818":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01YECVN-373819":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01YECVN-373820":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm T-Shirt Phong Cách Thể Thao ZALORA Đầm T-Shirt Phong Cách Thể Thao 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA80WWHVN-371366":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80WWHVN-371367":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80WWHVN-371368":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA80WWHVN-371369":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Rộng Inner Circle Đầm Suông Rộng 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA00YEDVN-373821":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00YEDVN-373822":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00YEDVN-373823":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo ZALORA Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA91THOVN-364241":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91THOVN-364242":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91THOVN-364243":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91THOVN-364244":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Caro Inner Circle Đầm Caro 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA05LAOVN-382898":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA05LAOVN-382899":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA05LAOVN-382900":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA06YDXVN-373803":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06YDXVN-373804":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06YDXVN-373805":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Sen Mango Đầm Cổ Sen 1,699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA25LTAVN-384327":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25LTAVN-384328":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25LTAVN-384329":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25LTAVN-384330":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25LTAVN-384331":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA57UVIVN-367602":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367603":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367604":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA57UVIVN-367605":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Đính Hạt ZALORA Đầm Suông Đính Hạt 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11JGEVN-379438":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11JGEVN-379439":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11JGEVN-379440":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11JGEVN-379441":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA56UVJVN-367606":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367607":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367608":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367609":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Khóa Kéo Nổi ZALORA Đầm Kiểu Phối Khóa Kéo Nổi 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73JLMVN-379823":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73JLMVN-379824":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73JLMVN-379825":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73JLMVN-379826":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn Phối Vai Inner Circle Đầm Cổ Tròn Phối Vai 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA85YESVN-373866":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA85YESVN-373867":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA85YESVN-373868":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Mango Đầm In Họa Tiết 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA64LVJVN-385025":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA64LVJVN-384427":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA64LVJVN-385026":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA64LVJVN-385027":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA64LVJVN-385028":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Vạt Bầu Inner Circle Đầm Suông Vạt Bầu 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA71YFGVN-373908":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71YFGVN-373909":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71YFGVN-373910":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Eo Vạt Xòe ZALORA Đầm Ôm Eo Vạt Xòe 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA64YJJVN-374197":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64YJJVN-374198":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64YJJVN-374199":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64YJJVN-374200":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Something Borrowed Đầm Ôm 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA62NAFVN-386642":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA62NAFVN-386643":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA62NAFVN-386644":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thêu Hoa ZALORA Đầm Thêu Hoa 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA14WFPVN-370182":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14WFPVN-370183":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14WFPVN-370184":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14WFPVN-370185":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Thắt Eo ZALORA Đầm Dáng Ôm Thắt Eo 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA10JGFVN-379442":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA10JGFVN-379443":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA10JGFVN-379444":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA10JGFVN-379445":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe EZRA by ZALORA Đầm Dáng Xòe 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA95THKVN-364225":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95THKVN-364226":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95THKVN-364227":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95THKVN-364228":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Ren Inner Circle Đầm Kiểu Phối Ren 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA19LAAVN-382856":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA19LAAVN-382857":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA19LAAVN-382858":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo ZALORA Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA88THRVN-364253":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364254":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364255":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364256":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Xòe ZALORA Đầm Ren Xòe 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA51XQQVN-372650":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51XQQVN-372651":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51XQQVN-372652":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51XQQVN-372653":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA59UVGVN-367594":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367595":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367596":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367597":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Mango Đầm Xòe 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA24LTBVN-384332":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA24LTBVN-384333":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA24LTBVN-384334":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA24LTBVN-384335":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe ZALORA Đầm Xòe 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA38KZHVN-382797":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA38KZHVN-382798":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA38KZHVN-382799":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA38KZHVN-382800":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lace and mesh sheath dress EZRA by ZALORA Lace and mesh sheath dress 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA33VNQVN-362128":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33VNQVN-362129":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33VNQVN-362130":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33VNQVN-362131":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Lửng Inner Circle Đầm Tay Lửng 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA34KZLVN-382811":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34KZLVN-382812":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34KZLVN-382813":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Chiffon Mango Đầm Phối Chiffon 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA45UGKVN-366210":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA45UGKVN-366211":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA45UGKVN-366212":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA45UGKVN-366213":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA45UGKVN-366214":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn Phối Vai Inner Circle Đầm Cổ Tròn Phối Vai 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA86YERVN-373863":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA86YERVN-373864":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA86YERVN-373865":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Voan Tam Giác ZALORA Đầm Phối Voan Tam Giác 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA03WGAVN-370229":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA03WGAVN-370230":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA03WGAVN-370231":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA03WGAVN-370232":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA58UVHVN-367598":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367599":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367600":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367601":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi ZALORA Đầm Sơ Mi 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA29MIGVN-385307":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA29MIGVN-385308":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA29MIGVN-385309":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA29MIGVN-385310":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dây Inner Circle Đầm Dây 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA44NUDVN-388330":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44NUDVN-388331":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44NUDVN-388332":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Voan ZALORA Đầm Xòe Phối Voan 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA44JBBVN-379008":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44JBBVN-379009":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44JBBVN-379010":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44JBBVN-379011":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress ZALORA Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA64MGXVN-385197":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385198":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385199":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385200":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông ZALORA Đầm Dáng Suông 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA58WXDVN-371415":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA58WXDVN-371416":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA58WXDVN-371417":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA58WXDVN-371418":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Túi Trước Inner Circle Đầm Suông Phối Túi Trước 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA08LALVN-382889":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA08LALVN-382890":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA08LALVN-382891":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Đắp Something Borrowed Đầm Xòe Tay Đắp 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA63NAEVN-386639":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA63NAEVN-386640":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA63NAEVN-386641":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Mango Đầm In Hoa 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA31MEIVN-384949":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA31MEIVN-384950":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA31MEIVN-384951":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA31MEIVN-384952":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA31MEIVN-384953":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Hoa EZRA by ZALORA Đầm Kiểu In Hoa 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA02LQBVN-384037":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02LQBVN-384038":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02LQBVN-384039":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02LQBVN-384040":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Phối Ren ZALORA Đầm Suông Tay Phối Ren 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA56XQLVN-372639":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56XQLVN-372640":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56XQLVN-372641":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56XQLVN-372642":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Suông Cổ Chữ V 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA98LAVVN-382919":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98LAVVN-382920":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA98LAVVN-382921":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm dạo phố cho phái đẹp thêm duyên dáng

Đầm dạo phố là dòng trang phục được thiết kế nhẹ nhàng, thoáng mát và thoải mái cho các hoạt động đi dạo, ít vận động của phái đẹp. Sự phối hợp hài hòa giữa màu sắc và kiểu dáng là những chi tiết được các nhà thiết kế đầu tư vào các mẫu áo đầm dạo phố để tôn lên sự sành điệu, duyên dáng cho phái đẹp. Đặc biệt, những kiểu đầm xinh dạo phố ngắn rất phù hợp cho các bạn nữ trẻ tham gia các bữa tiệc ngoài trời hay dã ngoại ngắn ngày. Dù chưa phổ biến lắm nhưng đầm dài dạo phố cũng được các bạn trẻ yêu thích vì trông sành điệu hơn hẳn. Cũng như các item thời trang khác, váy đầm dạo phố luôn được cải tiến về mẫu mã, kiểu dáng liên tục để đáp ứng nhu cầu ăn mặc đẹp của các nàng.

Váy xinh dạo phố thời trang – Dành riêng cho bạn

Bạn có thể phối đầm dạo phố dễ thương hay đầm hoa dạo phố với nhiều phụ kiện khác nhau như giày búp bê, túi xách nữ hay dây chuyền. Diện một chiếc váy dạo phố đẹp, bạn nhớ trang điểm thật xinh xắn với các màu son môi hay son bóng phù hợp để trông nổi bật hơn nhé!

Bộ sưu tập đầm dạo phố đẹp tại ZALORA.VN

Xu hướng đầm dạo phố 2014 là kiểu dáng midi với chất liệu voan mềm mại rất phù hợp với những cô gái nữ tính. Thấu hiểu nhu cầu mua đầm đẹp của các cô gái, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập mới nhất các mẫu đầm dạo phố đẹp từ các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Something Borrowed, EZRA by ZALORA, Alice, Inner Circle, River Island, Good Morning,… Bạn sẽ tha hồ lựa chọn cho mình một chiếc đầm đẹp rẻ phù hợp với phong cách của bản thân. ZALORA.VN cam kết phương thức thanh toán an toàn, tiện lợi và bảo mật, giúp bạn an tâm mua sắm trực tuyến. Chúng tôi cũng có các dịch vụ như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả và hoàn tiền mặt ngay nếu bạn không ưng ý sản phẩm. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm đầm đẹp dạo phố trực tuyến an toàn, tiện lợi, nhanh chóng cùng ZALORA.VN ngay hôm nay bạn nhé!