2210 sản phẩm tìm thấy

 • Đầm Ôm Hoa Cổ Tròn Inner Circle Đầm Ôm Hoa Cổ Tròn 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA77DWCVN-419148":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77DWCVN-419149":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77DWCVN-419150":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa ZALORA Đầm In Hoa 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA37UEWVN-359332":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA37UEWVN-359333":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA37UEWVN-359334":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA37UEWVN-359335":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Con Inner Circle Đầm Suông Tay Con 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA36EYPVN-421544":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36EYPVN-421545":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36EYPVN-421546":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Cổ V Inner Circle Đầm Sát Nách Cổ V 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA52DPJVN-418624":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52DPJVN-418625":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52DPJVN-418626":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Len Rách Gấu Something Borrowed Đầm Len Rách Gấu 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA92BEHVN-413652":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lửng Inner Circle Đầm Suông Tay Lửng 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74DWFVN-419157":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74DWFVN-419158":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74DWFVN-419159":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn DAHLIA Đầm Cổ Tròn 589,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA87GUQVN-425486":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA87GUQVN-425487":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA87GUQVN-425488":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA87GUQVN-425489":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA08BDRVN-413636":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Something Borrowed Đầm In Hoa 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA43DTOVN-418947":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43DTOVN-418948":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43DTOVN-418949":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Da Something Borrowed Đầm Suông Phối Da 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA44DTNVN-418944":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44DTNVN-418945":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44DTNVN-418946":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Inner Circle Đầm Ôm 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA40DPVVN-418660":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40DPVVN-418661":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40DPVVN-418662":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Dài ZALORA Đầm Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA79SIAVN-397484":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79SIAVN-397485":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79SIAVN-397486":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79SIAVN-397487":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Loe Something Borrowed Đầm Tay Loe 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA31DUAVN-418983":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA31DUAVN-418984":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA31DUAVN-418985":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Dài ZALORA Đầm Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA78SIBVN-397488":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78SIBVN-397489":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78SIBVN-397490":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78SIBVN-397491":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA32DILVN-418129":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32DILVN-418130":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32DILVN-418131":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Gấu Xòe Something Borrowed Đầm Kiểu Gấu Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95RCQVN-395210":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95RCQVN-395211":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95RCQVN-395212":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Swing Something Borrowed Đầm Xòe Swing 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA37DTUVN-418965":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA37DTUVN-418966":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA37DTUVN-418967":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Khoét Lưng Giọt Nước Inner Circle Đầm Suông Khoét Lưng Giọt Nước 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA38DIFVN-418111":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA38DIFVN-418112":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA38DIFVN-418113":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Cổ V Inner Circle Đầm Sát Nách Cổ V 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA54DPHVN-418618":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54DPHVN-418619":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54DPHVN-418620":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tùng Xòe ZALORA Đầm Tùng Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA10XDTVN-405814":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10XDTVN-405815":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10XDTVN-405816":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10XDTVN-405817":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Dáng Suông Something Borrowed Đầm Kiểu Dáng Suông 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA86RCZVN-395243":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA86RCZVN-395244":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA86RCZVN-395245":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Len Rách Gấu Something Borrowed Đầm Len Rách Gấu 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA91BEIVN-413653":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA49ABEVN-410958":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49ABEVN-410959":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49ABEVN-410960":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49ABEVN-410961":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa 10% OFF Dorothy Perkins Đầm In Hoa 799,000 VND GIẢM CÒN 719,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA43TQMSG-557237":{"price":"799,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"10%"},"DO016AA43TQMSG-557238":{"price":"799,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"10%"},"DO016AA43TQMSG-557239":{"price":"799,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"10%"},"DO016AA43TQMSG-557240":{"price":"799,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"10%"},"DO016AA43TQMSG-557241":{"price":"799,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Đầm Dệt Họa Tiết Jacquard Phối Dây Chuyền Miss Selfridge Đầm Dệt Họa Tiết Jacquard Phối Dây Chuyền 2,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA22XIJSG-663132":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA22XIJSG-663133":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA22XIJSG-663134":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA22XIJSG-663135":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA22XIJSG-663136":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Sơ Mi Inner Circle Đầm Suông Cổ Sơ Mi 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA32OJZVN-389421":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32OJZVN-389422":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32OJZVN-389423":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Xẻ Trụ Lưng Inner Circle Đầm Suông Xẻ Trụ Lưng 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA36DPZVN-418672":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36DPZVN-418673":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36DPZVN-418674":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe LA BELLE Đầm Xòe 680,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA39JVKVN-430960":{"price":"680,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Form Rộng Inner Circle Đầm Form Rộng 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA28DIPVN-418141":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28DIPVN-418142":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28DIPVN-418143":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Something Borrowed Đầm Dáng Suông 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA38RYBVN-396924":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Màu Hi-Lo Material Girl Đầm Phối Màu Hi-Lo 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA80QPBSG-648481":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA80QPBSG-648482":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA80QPBSG-648483":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA80QPBSG-648484":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA80QPBSG-648485":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Something Borrowed Đầm Dáng Suông 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA88RCXVN-395233":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA88RCXVN-395234":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA88RCXVN-395235":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kẻ Sọc Something Borrowed Đầm Kẻ Sọc 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA50DTHVN-418928":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50DTHVN-418929":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50DTHVN-418930":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Dây Kéo DAHLIA Đầm Suông Dây Kéo 589,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA62NMRVN-438703":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA62NMRVN-438704":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA62NMRVN-438705":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA62NMRVN-438706":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Liền Tay Lửng Cổ Tròn Canifa Đầm Liền Tay Lửng Cổ Tròn 499,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA18HYFVN-427696":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA18HYFVN-427697":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dây Tùng Xòe Inner Circle Đầm Dây Tùng Xòe 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64IAHVN-427904":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64IAHVN-427905":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64IAHVN-427906":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Hai Lớp Something Borrowed Đầm Xòe Hai Lớp 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA66RWZVN-396850":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA66RWZVN-396851":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA66RWZVN-396852":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Abby Something Borrowed Đầm Xòe Abby 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA41WRAVN-404764":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41WRAVN-404765":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41WRAVN-404766":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây ZALORA BASICS Đầm Hai Dây 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA42XGJVN-406009":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA42XGJVN-406010":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA42XGJVN-406011":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA42XGJVN-406012":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA48ABFVN-410962":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48ABFVN-410963":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48ABFVN-410964":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48ABFVN-410965":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Mango Đầm Dáng Suông 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA34ABTVN-411015":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34ABTVN-411016":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34ABTVN-411017":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34ABTVN-411018":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Peplum Ren ZALORA Đầm Peplum Ren 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA31WVGVN-405119":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31WVGVN-405120":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31WVGVN-405121":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31WVGVN-405122":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe LA BELLE Đầm Xòe 680,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA36JVNVN-430963":{"price":"680,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Xẻ Trụ Lưng Inner Circle Đầm Suông Xẻ Trụ Lưng 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA37DPYVN-418669":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA37DPYVN-418670":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA37DPYVN-418671":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ĐầmSuông Hai Túi Hạ Vai Inner Circle ĐầmSuông Hai Túi Hạ Vai 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA67MXCVN-437182":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67MXCVN-437183":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67MXCVN-437184":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Something Borrowed Đầm Dáng Ôm 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA98RZPVN-397028":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA98RZPVN-397029":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA98RZPVN-397030":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Something Borrowed Đầm In Họa Tiết 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA42DTPVN-418950":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42DTPVN-418951":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42DTPVN-418952":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông In Hoa Something Borrowed Đầm Dáng Suông In Hoa 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA84RDBVN-395249":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA84RDBVN-395250":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA84RDBVN-395251":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Something Borrowed Đầm Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA79RDGVN-395264":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA79RDGVN-395265":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA79RDGVN-395266":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xen Ren Inner Circle Đầm Xen Ren 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA34DIJVN-418123":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34DIJVN-418124":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34DIJVN-418125":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Trễ Vai Inner Circle Đầm Suông Trễ Vai 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA48DPNVN-418636":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48DPNVN-418637":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48DPNVN-418638":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Cổ V Inner Circle Đầm Sát Nách Cổ V 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA53DPIVN-418621":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53DPIVN-418622":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53DPIVN-418623":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Xếp Ly Gấu Something Borrowed Đầm Kiểu Xếp Ly Gấu 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA62DSVVN-418889":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA62DSVVN-418890":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA62DSVVN-418891":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-Out Lưng Inner Circle Đầm Cut-Out Lưng 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA44MAXVN-435504":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44MAXVN-435505":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44MAXVN-435506":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Ngắn Inner Circle Đầm Xòe Tay Ngắn 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA35MYIVN-437278":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA35MYIVN-437279":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA35MYIVN-437280":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Sen Inner Circle Đầm Cổ Sen 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA43MUEVN-436973":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43MUEVN-436974":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA43MUEVN-436975":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Họa Tiết Baroque Miss Selfridge Đầm Ôm In Họa Tiết Baroque 1,399,000 VND
  Kích cỡ 4 6 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA19XIMSG-663147":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA19XIMSG-663148":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA19XIMSG-663149":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA19XIMSG-663150":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA19XIMSG-663151":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA19XIMSG-663152":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Inner Circle Đầm Ôm 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA41DPUVN-418657":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41DPUVN-418658":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41DPUVN-418659":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Sát Nách Inner Circle Đầm Ôm Sát Nách 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA44DPRVN-418648":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44DPRVN-418649":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44DPRVN-418650":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tam Giác Inner Circle Đầm Xòe Tam Giác 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA67IAEVN-427895":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67IAEVN-427896":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67IAEVN-427897":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Phối Lưới Pavot Đầm Tay Phối Lưới 430,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PA486AA57LWOVN-435076":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA57LWOVN-435077":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PA486AA57LWOVN-435078":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Hai Túi Inner Circle Đầm Sơ Mi Hai Túi 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA97WWOVN-405268":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97WWOVN-405269":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA97WWOVN-405270":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Lưới Cổ Sen Something Borrowed Đầm Xòe Phối Lưới Cổ Sen 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA70DSNVN-418865":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA70DSNVN-418866":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA70DSNVN-418867":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu ZALORA Áo Kiểu 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA87OXGVN-390329":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87OXGVN-390330":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87OXGVN-390331":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87OXGVN-390332":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Ren ZALORA Đầm Suông Phối Ren 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA15JGAVN-379422":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15JGAVN-379423":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15JGAVN-379424":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15JGAVN-379425":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Cổ Tim Dorothy Perkins Đầm In Hoa Cổ Tim 839,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA64OCHSG-643412":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64OCHSG-643413":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64OCHSG-643414":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64OCHSG-643415":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64OCHSG-643416":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Swing Boho Something Borrowed Đầm Swing Boho 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA34DTXVN-418974":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA34DTXVN-418975":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA34DTXVN-418976":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-Out Lưng Inner Circle Đầm Cut-Out Lưng 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA48MATVN-435492":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48MATVN-435493":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48MATVN-435494":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kẻ Sọc Something Borrowed Đầm Kẻ Sọc 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA51DTGVN-418925":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51DTGVN-418926":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51DTGVN-418927":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Swing Boho Something Borrowed Đầm Swing Boho 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA35DTWVN-418971":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA35DTWVN-418972":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA35DTWVN-418973":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Vải Lưới Material Girl Đầm Xòe Phối Vải Lưới 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA75QPGSG-648505":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA75QPGSG-648506":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA75QPGSG-648507":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA75QPGSG-648509":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA75QPGSG-648511":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Vest Inner Circle Đầm Cổ Vest 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA73MWWVN-437164":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73MWWVN-437165":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73MWWVN-437166":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm suông Chloe Mango Đầm suông Chloe 799,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA24XNVVN-372395":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA24XNVVN-372396":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA24XNVVN-372397":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA24XNVVN-372398":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-Out Cổ Chun Eo Inner Circle Đầm Cut-Out Cổ Chun Eo 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA23DIUVN-418154":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23DIUVN-418155":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23DIUVN-418156":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Hồng Dorothy Perkins Đầm In Hoa Hồng 1,939,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA67RQMSG-650063":{"price":"1,939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67RQMSG-650064":{"price":"1,939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67RQMSG-650065":{"price":"1,939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67RQMSG-650066":{"price":"1,939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67RQMSG-650067":{"price":"1,939,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Con Phối Ren Chân Hến Boutique Đầm Tay Con Phối Ren Chân 550,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE124AA75NXSVN-439776":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA75NXSVN-439777":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA75NXSVN-439778":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cúp Ngực Material Girl Đầm Xòe Cúp Ngực 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA84QOXSG-648466":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA84QOXSG-648467":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA84QOXSG-648468":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA84QOXSG-648469":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Dài Inner Circle Đầm Suông Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA73HZYVN-427877":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73HZYVN-427878":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73HZYVN-427879":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Con Inner Circle Đầm Tay Con 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61IAKVN-427913":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61IAKVN-427914":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61IAKVN-427915":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Mango Đầm In Họa Tiết 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA22ACFVN-411074":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA22ACFVN-411075":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA22ACFVN-411076":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA22ACFVN-411077":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA22ACFVN-411078":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe ZALORA Đầm Xòe 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA09BHMVN-413817":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09BHMVN-413818":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09BHMVN-413819":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09BHMVN-413820":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Trễ Vai Inner Circle Đầm Suông Trễ Vai 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA46DPPVN-418642":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA46DPPVN-418643":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA46DPPVN-418644":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Yếm Khóa Kéo Something Borrowed Đầm Cổ Yếm Khóa Kéo 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA61WQGVN-404704":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA61WQGVN-404705":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA61WQGVN-404706":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Something Borrowed Đầm Dáng Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA54RXLVN-396886":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA54RXLVN-396887":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA54RXLVN-396888":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Woven Dorothy Perkins Đầm Xòe Woven 1,039,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA61RQSSG-650093":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61RQSSG-650094":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61RQSSG-650095":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61RQSSG-650096":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61RQSSG-650097":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Something Borrowed Đầm Kiểu 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA96RCPVN-395207":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA96RCPVN-395208":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA96RCPVN-395209":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Bèo Something Borrowed Đầm May Bèo 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA99WOUVN-404594":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA99WOUVN-404595":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA99WOUVN-404596":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xen Ren Inner Circle Đầm Xen Ren 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA35DIIVN-418120":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA35DIIVN-418121":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA35DIIVN-418122":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Họa Tiết Bướm LA BELLE Đầm Xòe Họa Tiết Bướm 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA69GZEVN-425896":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Da Something Borrowed Đầm Xòe Phối Da 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA63DSUVN-418886":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA63DSUVN-418887":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA63DSUVN-418888":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Material Girl Đầm Cut-out 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA83QOYSG-648470":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA83QOYSG-648471":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA83QOYSG-648472":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA83QOYSG-648473":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA83QOYSG-648474":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Con Inner Circle Đầm Xòe Tay Con 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA47MAUVN-435495":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47MAUVN-435496":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47MAUVN-435497":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Sọc Hến Boutique Đầm Xòe Phối Sọc 580,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE124AA92JXFVN-431035":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA92JXFVN-431036":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA92JXFVN-431037":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kẻ Sọc Phối Da Something Borrowed Đầm Kẻ Sọc Phối Da 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA64DSTVN-418883":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA64DSTVN-418884":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA64DSTVN-418885":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Hồng Dorothy Perkins Đầm In Hoa Hồng 2,019,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA66RQNSG-650068":{"price":"2,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66RQNSG-650069":{"price":"2,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66RQNSG-650070":{"price":"2,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66RQNSG-650071":{"price":"2,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66RQNSG-650072":{"price":"2,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Hoa Something Borrowed Đầm Xòe In Hoa 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA41WNEVN-404470":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41WNEVN-404471":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41WNEVN-404472":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm dạo phố cho phái đẹp thêm duyên dáng

Đầm dạo phố là dòng trang phục được thiết kế nhẹ nhàng, thoáng mát và thoải mái cho các hoạt động đi dạo, ít vận động của phái đẹp. Sự phối hợp hài hòa giữa màu sắc và kiểu dáng là những chi tiết được các nhà thiết kế đầu tư vào các mẫu áo đầm dạo phố để tôn lên sự sành điệu, duyên dáng cho phái đẹp. Đặc biệt, những kiểu đầm xinh dạo phố ngắn rất phù hợp cho các bạn nữ trẻ tham gia các bữa tiệc ngoài trời hay dã ngoại ngắn ngày. Dù chưa phổ biến lắm nhưng đầm dài dạo phố cũng được các bạn trẻ yêu thích vì trông sành điệu hơn hẳn. Cũng như các item thời trang khác, váy đầm dạo phố luôn được cải tiến về mẫu mã, kiểu dáng liên tục để đáp ứng nhu cầu ăn mặc đẹp của các nàng.

Váy xinh dạo phố thời trang – Dành riêng cho bạn

Bạn có thể phối đầm dạo phố dễ thương hay đầm hoa dạo phố với nhiều phụ kiện khác nhau như giày búp bê, túi xách nữ hay dây chuyền. Diện một chiếc váy dạo phố đẹp, bạn nhớ trang điểm thật xinh xắn với các màu son môi hay son bóng phù hợp để trông nổi bật hơn nhé!

Bộ sưu tập đầm dạo phố đẹp tại ZALORA.VN

Xu hướng đầm dạo phố 2014 là kiểu dáng midi với chất liệu voan mềm mại rất phù hợp với những cô gái nữ tính. Thấu hiểu nhu cầu mua đầm đẹp của các cô gái, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập mới nhất các mẫu đầm dạo phố đẹp từ các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Something Borrowed, EZRA by ZALORA, Alice, Inner Circle, River Island, Good Morning,… Bạn sẽ tha hồ lựa chọn cho mình một chiếc đầm đẹp rẻ phù hợp với phong cách của bản thân. ZALORA.VN cam kết phương thức thanh toán an toàn, tiện lợi và bảo mật, giúp bạn an tâm mua sắm trực tuyến. Chúng tôi cũng có các dịch vụ như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả và hoàn tiền mặt ngay nếu bạn không ưng ý sản phẩm. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm đầm đẹp dạo phố trực tuyến an toàn, tiện lợi, nhanh chóng cùng ZALORA.VN ngay hôm nay bạn nhé!