Mua ĐầM DạO PHố: (1491 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Ngắn Cổ Tròn Inner Circle Đầm Ngắn Cổ Tròn 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA52VHBVN-368456":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52VHBVN-368457":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52VHBVN-368458":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Textured Kimono Sleeve Top & Skirt EZRA by ZALORA Textured Kimono Sleeve Top & Skirt 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA65MPQVN-341772":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65MPQVN-341773":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65MPQVN-341774":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65MPQVN-341775":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cross-Over Bodycon Dress EZRA by ZALORA Cross-Over Bodycon Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA62MAJVN-340646":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA62MAJVN-340647":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA62MAJVN-340648":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA62MAJVN-340649":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Con Inner Circle Đầm Xòe Tay Con 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA02SRTVN-363891":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02SRTVN-363892":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02SRTVN-363893":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Thuyền Inner Circle Đầm Ôm Cổ Thuyền 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA99SGIVN-362954":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99SGIVN-362955":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99SGIVN-362956":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thắt Dây Eo Inner Circle Đầm Thắt Dây Eo 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA06SGBVN-362933":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06SGBVN-362934":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06SGBVN-362935":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Drop-Waist Swing Dress EZRA by ZALORA Drop-Waist Swing Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA30LXTVN-340482":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA30LXTVN-340483":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA30LXTVN-340484":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA30LXTVN-340485":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lace Insert Skater Dress EZRA by ZALORA Lace Insert Skater Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA66PKRVN-348207":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66PKRVN-348208":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66PKRVN-348209":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA66PKRVN-348210":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Navy Textured Skater Dress Dorothy Perkins Navy Textured Skater Dress 999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA14TFDSG-499291":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA14TFDSG-499292":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA14TFDSG-499293":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA14TFDSG-499294":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA14TFDSG-499295":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thắt Dây Eo Inner Circle Đầm Thắt Dây Eo 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA05SGCVN-362936":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA05SGCVN-362937":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA05SGCVN-362938":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mesh Insert Fit& Flare Dress EZRA by ZALORA Mesh Insert Fit& Flare Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA01PBQVN-347491":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA01PBQVN-347492":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA01PBQVN-347493":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA01PBQVN-347494":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Con Inner Circle Đầm Xòe Tay Con 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA01SRUVN-363894":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01SRUVN-363895":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01SRUVN-363896":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cross Overmidi Sheath Dress EZRA by ZALORA Cross Overmidi Sheath Dress 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA28LXVVN-340490":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28LXVVN-340491":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28LXVVN-340492":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28LXVVN-340493":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Bèo Sau Inner Circle Đầm Kiểu Phối Bèo Sau 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA13OPQVN-346404":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13OPQVN-346405":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13OPQVN-346406":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hoa Inner Circle Đầm Hoa 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA13SFUVN-362912":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13SFUVN-362913":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13SFUVN-362914":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cowl Back Bodycon Dress EZRA by ZALORA Cowl Back Bodycon Dress 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA29PEKVN-347770":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA29PEKVN-347771":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA29PEKVN-347772":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA29PEKVN-347773":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sleeveless Colourblock Black Shift Dress EZRA by ZALORA Sleeveless Colourblock Black Shift Dress 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA82MOZVN-341704":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82MOZVN-341705":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82MOZVN-341706":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82MOZVN-341707":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cap Sleeve Midi Bodycon Dress EZRA Basics by ZALORA Cap Sleeve Midi Bodycon Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA21MRIVN-341913":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA21MRIVN-341914":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA21MRIVN-341915":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA21MRIVN-341916":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cut Out Tank Dress EZRA by ZALORA Cut Out Tank Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA50RUVVN-353450":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA50RUVVN-353451":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA50RUVVN-353452":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA50RUVVN-353453":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xuông Tay Lỡ Inner Circle Đầm Xuông Tay Lỡ 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA68RAXVN-351742":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68RAXVN-351743":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68RAXVN-351744":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ngắn Inner Circle Đầm Suông Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA77TZMVN-358742":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77TZMVN-358743":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77TZMVN-358744":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sequin Stripe Shift Dress EZRA by ZALORA Sequin Stripe Shift Dress 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA50MQFVN-341825":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA50MQFVN-341826":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA50MQFVN-341827":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA50MQFVN-341828":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mesh Printed Shift Dress Something Borrowed Mesh Printed Shift Dress 429,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA59TQMVN-364824":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59TQMVN-364825":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59TQMVN-364826":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Wide Strap Sun Dress EZRA by ZALORA Wide Strap Sun Dress 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA85RECVN-351977":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA85RECVN-351978":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA85RECVN-351979":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA85RECVN-351980":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Panelled Fit & Flare Dress EZRA by ZALORA Panelled Fit & Flare Dress 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA71MPKVN-341748":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71MPKVN-341749":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71MPKVN-341750":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71MPKVN-341751":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sheer Yoke Lace Fit & Flare Dress EZRA by ZALORA Sheer Yoke Lace Fit & Flare Dress 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA00MSDVN-342021":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00MSDVN-342022":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00MSDVN-342023":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA00MSDVN-342024":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Structured Shift Dress EZRA by ZALORA Structured Shift Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA77MPEVN-341724":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77MPEVN-341725":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77MPEVN-341726":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77MPEVN-341727":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lace Insert Skater Dress EZRA by ZALORA Lace Insert Skater Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA65PKSVN-348211":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65PKSVN-348212":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65PKSVN-348213":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA65PKSVN-348214":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Wide Strap Sun Dress EZRA by ZALORA Wide Strap Sun Dress 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA84REDVN-351981":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84REDVN-351982":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84REDVN-351983":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84REDVN-351984":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Embellished Trim Swing Dress EZRA by ZALORA Embellished Trim Swing Dress 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA38NVLVN-344520":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38NVLVN-344521":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38NVLVN-344522":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA38NVLVN-344523":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sleeveless Colourblock Black Shift Dress EZRA by ZALORA Sleeveless Colourblock Black Shift Dress 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA81MPAVN-341708":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA81MPAVN-341709":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA81MPAVN-341710":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA81MPAVN-341711":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • TIERED RUFFLE DRESS EZRA by ZALORA TIERED RUFFLE DRESS 479,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA67RIQVN-352506":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67RIQVN-352507":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67RIQVN-352508":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67RIQVN-352509":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Inner Circle Đầm Suông 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA09SFYVN-362924":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA09SFYVN-362925":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA09SFYVN-362926":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Black Lace Bodycon Dress Material Girl Black Lace Bodycon Dress 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA30YQVSG-513526":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA30YQVSG-513527":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA30YQVSG-513528":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA30YQVSG-513529":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA30YQVSG-513530":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Arch Waist Fit & Flare Dress EZRA by ZALORA Arch Waist Fit & Flare Dress 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA86MOVVN-341688":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86MOVVN-341689":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86MOVVN-341690":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86MOVVN-341691":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Drop-Waist Low Back Wrap Dress EZRA by ZALORA Drop-Waist Low Back Wrap Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA21MVEVN-342279":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA21MVEVN-342280":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA21MVEVN-342281":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA21MVEVN-342282":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ngắn Inner Circle Đầm Suông Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA78TZLVN-358739":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78TZLVN-358740":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA78TZLVN-358741":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Coldshoulder Shift Dress EZRA by ZALORA Coldshoulder Shift Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA52MQDVN-341817":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52MQDVN-341818":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52MQDVN-341819":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52MQDVN-341820":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • TULIP DRESS EZRA by ZALORA TULIP DRESS 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA91MOQVN-341669":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91MOQVN-341670":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91MOQVN-341671":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Tay Lỡ Tùng Xòe Inner Circle Đầm Thun Tay Lỡ Tùng Xòe 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA75TZOVN-358748":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75TZOVN-358749":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75TZOVN-358750":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xếp Li Không Tay Inner Circle Đầm Xếp Li Không Tay 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA73VGGVN-368393":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73VGGVN-368394":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73VGGVN-368395":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Blouson Top Dress EZRA by ZALORA Blouson Top Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA06RDHVN-351906":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA06RDHVN-351907":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA06RDHVN-351908":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA06RDHVN-351909":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cổ Thuyền Eva Gopa Đầm Xòe Cổ Thuyền 1,360,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EV249AA14EDLVN-362552":{"price":"1,360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EV249AA14EDLVN-362553":{"price":"1,360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EV249AA14EDLVN-362554":{"price":"1,360,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xếp Li Không Tay Inner Circle Đầm Xếp Li Không Tay 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72VGHVN-368396":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72VGHVN-368397":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72VGHVN-368398":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thắt Dây Eo Inner Circle Đầm Thắt Dây Eo 399,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA04SGDVN-362939":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04SGDVN-362940":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04SGDVN-362941":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cut Out Tank Dress EZRA by ZALORA Cut Out Tank Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA49RUWVN-353454":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA49RUWVN-353455":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA49RUWVN-353456":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA49RUWVN-353457":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Cotton Labella Đầm Ren Cotton 1,529,000 VND
  Kích cỡ 2 6 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA415AA63UTGVN-360426":{"price":"1,529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA415AA63UTGVN-360427":{"price":"1,529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA415AA63UTGVN-360428":{"price":"1,529,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Colourblocked Spliced Dress EZRA by ZALORA Colourblocked Spliced Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA90RLPVN-352684":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA90RLPVN-352685":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA90RLPVN-352686":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA90RLPVN-352687":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm dạo phố cho phái đẹp thêm duyên dáng

Đầm dạo phố là dòng trang phục được thiết kế nhẹ nhàng, thoáng mát và thoải mái cho các hoạt động đi dạo, ít vận động của phái đẹp. Sự phối hợp hài hòa giữa màu sắc và kiểu dáng là những chi tiết được các nhà thiết kế đầu tư vào các mẫu áo đầm dạo phố để tôn lên sự sành điệu, duyên dáng cho phái đẹp. Đặc biệt, những kiểu đầm xinh dạo phố ngắn rất phù hợp cho các bạn nữ trẻ tham gia các bữa tiệc ngoài trời hay dã ngoại ngắn ngày. Dù chưa phổ biến lắm nhưng đầm dài dạo phố cũng được các bạn trẻ yêu thích vì trông sành điệu hơn hẳn. Cũng như các item thời trang khác, váy đầm dạo phố luôn được cải tiến về mẫu mã, kiểu dáng liên tục để đáp ứng nhu cầu ăn mặc đẹp của các nàng.

Váy xinh dạo phố thời trang – Dành riêng cho bạn

Bạn có thể phối đầm dạo phố dễ thương hay đầm hoa dạo phố với nhiều phụ kiện khác nhau như giày búp bê, túi xách nữ hay dây chuyền. Diện một chiếc váy dạo phố đẹp, bạn nhớ trang điểm thật xinh xắn với các màu son môi hay son bóng phù hợp để trông nổi bật hơn nhé!

Bộ sưu tập đầm dạo phố đẹp tại ZALORA.VN

Xu hướng đầm dạo phố 2014 là kiểu dáng midi với chất liệu voan mềm mại rất phù hợp với những cô gái nữ tính. Thấu hiểu nhu cầu mua đầm đẹp của các cô gái, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập mới nhất các mẫu đầm dạo phố đẹp từ các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Something Borrowed, EZRA by ZALORA, Alice, Inner Circle, River Island, Good Morning,… Bạn sẽ tha hồ lựa chọn cho mình một chiếc đầm đẹp rẻ phù hợp với phong cách của bản thân. ZALORA.VN cam kết phương thức thanh toán an toàn, tiện lợi và bảo mật, giúp bạn an tâm mua sắm trực tuyến. Chúng tôi cũng có các dịch vụ như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả và hoàn tiền mặt ngay nếu bạn không ưng ý sản phẩm. Hãy trải nghiệm phong cách mua sắm đầm đẹp dạo phố trực tuyến an toàn, tiện lợi, nhanh chóng cùng ZALORA.VN ngay hôm nay bạn nhé!