ĐầM Dự TIệC Nữ: (350 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Maxi Ánh Kim Miss Selfridge Đầm Maxi Ánh Kim 2,399,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA12XJRSG-709974":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA12XJRSG-709975":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA12XJRSG-709976":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA12XJRSG-709977":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA12XJRSG-709978":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cổ Yếm Inner Circle Đầm Xòe Cổ Yếm 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA95YZKVN-461981":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA95YZKVN-461982":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA95YZKVN-461983":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Nơ Goddiva Đầm May Nơ 1,299,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14 16
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO764AA09EIOSG-722962":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA09EIOSG-722963":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA09EIOSG-722964":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA09EIOSG-722965":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA09EIOSG-722966":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dài Lưng Xẻ V Inner Circle Đầm Dài Lưng Xẻ V 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA23YUMVN-461654":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23YUMVN-461655":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23YUMVN-461656":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Yoke PU 30% OFF ZALORA Đầm Yoke PU 949,000 VND GIẢM CÒN 669,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA64TVZVN-452115":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA64TVZVN-452116":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA64TVZVN-452117":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA64TVZVN-452118":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Kiểu Phối Ren Inner Circle Đầm Kiểu Phối Ren 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72ZAHVN-462050":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72ZAHVN-462051":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72ZAHVN-462052":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ V Tay Ren Inner Circle Đầm Cổ V Tay Ren 469,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA87YZSVN-462005":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA87YZSVN-462006":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA87YZSVN-462007":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA30RIZVN-395798":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395799":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395800":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395801":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Goddiva Đầm In Họa Tiết 999,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO764AA06EIRSG-722976":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA06EIRSG-722977":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA06EIRSG-722978":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA06EIRSG-722979":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Lật Cách Điệu Goddiva Đầm Cổ Lật Cách Điệu 1,099,000 VND
  Kích cỡ 10 12 14 16
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO764AA12EILSG-722947":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA12EILSG-722948":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA12EILSG-722949":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA12EILSG-722950":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA12EILSG-722951":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Boxpleat ZALORA Đầm Boxpleat 899,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA54WCBVN-456918":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA54WCBVN-456919":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA54WCBVN-456920":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA54WCBVN-456921":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Ren Lưới Goddiva Đầm May Ren Lưới 1,299,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO764AA94EJDSG-723025":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA94EJDSG-723026":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA94EJDSG-723027":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA94EJDSG-723028":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Dáng Ôm ZALORA Đầm Ren Dáng Ôm 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA16ZZNVN-463947":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16ZZNVN-463948":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16ZZNVN-463949":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16ZZNVN-463950":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16ZZNVN-463951":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Nơ Goddiva Đầm May Nơ 1,299,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14 16
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO764AA10EINSG-722957":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA10EINSG-722958":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA10EINSG-722959":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA10EINSG-722960":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA10EINSG-722961":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA29RJAVN-395802":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395803":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395804":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395805":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Hở Vai Goddiva Đầm Ôm Hở Vai 1,199,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO764AA08EIPSG-722967":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA08EIPSG-722968":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA08EIPSG-722969":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA08EIPSG-722970":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA32RIXVN-395790":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395791":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395792":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395793":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Hở Vai Goddiva Đầm Ôm Hở Vai 1,199,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO764AA92EJFSG-723033":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA92EJFSG-723034":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA92EJFSG-723035":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA92EJFSG-723036":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Lật Cách Điệu Goddiva Đầm Cổ Lật Cách Điệu 1,099,000 VND
  Kích cỡ 10 12 14 16
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO764AA11EIMSG-722952":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA11EIMSG-722953":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA11EIMSG-722954":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA11EIMSG-722955":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA11EIMSG-722956":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Chữ V Goddiva Đầm Chữ V 999,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO764AA95EJCSG-723021":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA95EJCSG-723022":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA95EJCSG-723023":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA95EJCSG-723024":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Nơ Girls on Film Đầm May Nơ 1,399,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI762AA43EHGSG-722823":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA43EHGSG-722824":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA43EHGSG-722825":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA43EHGSG-722826":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lưới 50% OFF ZALORA Đầm May Lưới 599,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA48RIHVN-395726":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA48RIHVN-395727":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA48RIHVN-395728":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA48RIHVN-395729":{"price":"599,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm May Ren Girls on Film Đầm May Ren 999,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI762AA17EIGSG-722927":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA17EIGSG-722928":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA17EIGSG-722929":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA17EIGSG-722930":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoạ Tiết Đá Quý Girls on Film Đầm In Hoạ Tiết Đá Quý 1,199,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI762AA36EHNSG-722851":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA36EHNSG-722852":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA36EHNSG-722853":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA36EHNSG-722854":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dài Hở Lưng Inner Circle Đầm Dài Hở Lưng 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA28YUHVN-461639":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28YUHVN-461640":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28YUHVN-461641":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Shimmer Asymmetric Miss Selfridge Đầm Shimmer Asymmetric 1,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA08XJVSG-709995":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA08XJVSG-709996":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA08XJVSG-709997":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA08XJVSG-709998":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA08XJVSG-709999":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Sequin Lola Skye Đầm Kiểu Sequin 2,599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO168AA11KNCSG-687132":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA11KNCSG-687133":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA11KNCSG-687134":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA11KNCSG-687135":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA11KNCSG-687136":{"price":"2,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi May Phối Ren Girls on Film Đầm Midi May Phối Ren 1,099,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI762AA46EHDSG-722811":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA46EHDSG-722812":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA46EHDSG-722813":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA46EHDSG-722814":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Voan Hoa 10% OFF Sophilita Đầm Voan Hoa 1,345,000 VND GIẢM CÒN 1,211,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA66HLTVN-478184":{"price":"1,345,000","special_price":"1,211,000","saving_percentage":"10%"},"SO232AA66HLTVN-478185":{"price":"1,345,000","special_price":"1,211,000","saving_percentage":"10%"},"SO232AA66HLTVN-478186":{"price":"1,345,000","special_price":"1,211,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Đầm In Hoa Và Đá Quý Goddiva Đầm In Hoa Và Đá Quý 999,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO764AA05EISSG-722980":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA05EISSG-722981":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA05EISSG-722982":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA05EISSG-722983":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Yếm 40% OFF Something Borrowed Đầm Cổ Yếm 649,000 VND GIẢM CÒN 389,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA58RXHVN-396874":{"price":"649,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA58RXHVN-396875":{"price":"649,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA58RXHVN-396876":{"price":"649,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Đính Kim Tuyến Goddiva Đầm Đính Kim Tuyến 1,399,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO764AA93EJESG-723029":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA93EJESG-723030":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA93EJESG-723031":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA93EJESG-723032":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Boxpleat ZALORA Đầm Boxpleat 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA53WCCVN-456922":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA53WCCVN-456923":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA53WCCVN-456924":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA53WCCVN-456925":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tà Bầu Inner Circle Đầm Suông Tà Bầu 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA41ZBMVN-462148":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41ZBMVN-462149":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA41ZBMVN-462150":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đính Cườm 30% OFF ZALORA Đầm Đính Cườm 999,000 VND GIẢM CÒN 699,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA64RMLVN-447177":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA64RMLVN-447178":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA64RMLVN-447179":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA64RMLVN-447180":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm May Ren Bên hông Goddiva Đầm May Ren Bên hông 1,499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO764AA02EIVSG-722994":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA02EIVSG-722995":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA02EIVSG-722996":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xếp Ly 10% OFF Sophilita Đầm Xếp Ly 1,345,000 VND GIẢM CÒN 1,211,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA70HLPVN-478172":{"price":"1,345,000","special_price":"1,211,000","saving_percentage":"10%"},"SO232AA70HLPVN-478173":{"price":"1,345,000","special_price":"1,211,000","saving_percentage":"10%"},"SO232AA70HLPVN-478174":{"price":"1,345,000","special_price":"1,211,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Đầm Xòe In Hoa Girls on Film Đầm Xòe In Hoa 1,099,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI762AA40EHJSG-722835":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA40EHJSG-722836":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA40EHJSG-722837":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA40EHJSG-722838":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Ánh Kim Girls on Film Đầm Xòe Ánh Kim 1,299,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI762AA34EHPSG-722859":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA34EHPSG-722860":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA34EHPSG-722861":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA34EHPSG-722862":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren 44% OFF Something Borrowed Đầm Phối Ren 499,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA64QKPVN-393811":{"price":"499,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"44%"},"SO977AA64QKPVN-393812":{"price":"499,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"44%"},"SO977AA64QKPVN-393813":{"price":"499,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"44%"}}}
 • Đầm Xòe Jacquard Girls on Film Đầm Xòe Jacquard 1,199,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI762AA37EHMSG-722847":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA37EHMSG-722848":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA37EHMSG-722849":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA37EHMSG-722850":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cúp Ngực Hai Túi Inner Circle Đầm Cúp Ngực Hai Túi 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA33YXYVN-461867":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA33YXYVN-461868":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA33YXYVN-461869":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sọc Ôm Cổ Tròn Vania Đầm Sọc Ôm Cổ Tròn 499,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA95CNSVN-468330":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Sát Nách Hai Túi Inner Circle Đầm Suông Sát Nách Hai Túi 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA84YZVVN-462014":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA84YZVVN-462015":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA84YZVVN-462016":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới 49% OFF ZALORA Đầm Phối Lưới 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73VPYVN-362388":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA73VPYVN-362389":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA73VPYVN-362390":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA73VPYVN-362391":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Đầm Cổ V Xẻ Sau Inner Circle Đầm Cổ V Xẻ Sau 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74YWJVN-461776":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74YWJVN-461777":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74YWJVN-461778":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Miss Selfridge Đầm Dáng Ôm 1,399,000 VND
  Kích cỡ 4 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA03XKASG-710020":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA03XKASG-710021":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA03XKASG-710022":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA03XKASG-710023":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA03XKASG-710024":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA03XKASG-710025":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Caro Phối Eo VOSCHY Đầm Caro Phối Eo 459,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VO009AA36ERVVN-473344":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA36ERVVN-473345":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA36ERVVN-473346":{"price":"459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn Dáng Ôm Vania Đầm Cổ Tròn Dáng Ôm 745,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA10CNDVN-468315":{"price":"745,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Hoa 44% OFF ZALORA Đầm Ren Hoa 699,000 VND GIẢM CÒN 389,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA12RJRVN-395894":{"price":"699,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"44%"},"ZA011AA12RJRVN-395895":{"price":"699,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"44%"},"ZA011AA12RJRVN-395896":{"price":"699,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"44%"},"ZA011AA12RJRVN-395897":{"price":"699,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"44%"}}}
 • Đầm Xếp Ly 10% OFF Sophilita Đầm Xếp Ly 1,345,000 VND GIẢM CÒN 1,211,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA69HLQVN-478175":{"price":"1,345,000","special_price":"1,211,000","saving_percentage":"10%"},"SO232AA69HLQVN-478176":{"price":"1,345,000","special_price":"1,211,000","saving_percentage":"10%"},"SO232AA69HLQVN-478177":{"price":"1,345,000","special_price":"1,211,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Đầm Jacquard 50% OFF ZALORA Đầm Jacquard 999,000 VND GIẢM CÒN 499,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA56QWLVN-394816":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA56QWLVN-394817":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA56QWLVN-394818":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA56QWLVN-394819":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Kim Tuyến ZALORA Đầm Kim Tuyến 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA61RMOVN-447189":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA61RMOVN-447190":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA61RMOVN-447191":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA61RMOVN-447192":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe May Ren 20% OFF ZALORA Đầm Xòe May Ren 1,099,000 VND GIẢM CÒN 879,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA51WCEVN-456930":{"price":"1,099,000","special_price":"879,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA51WCEVN-456931":{"price":"1,099,000","special_price":"879,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA51WCEVN-456932":{"price":"1,099,000","special_price":"879,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA51WCEVN-456933":{"price":"1,099,000","special_price":"879,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Kiểu Phối Ren Inner Circle Đầm Kiểu Phối Ren 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA73ZAGVN-462047":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73ZAGVN-462048":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73ZAGVN-462049":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tim Goddiva Đầm Cổ Tim 1,299,000 VND
  Kích cỡ 10 12 14 16
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO764AA00EIXSG-723000":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA00EIXSG-723001":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA00EIXSG-723002":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA00EIXSG-723003":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA00EIXSG-723004":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Sát Nách Hai Túi Inner Circle Đầm Suông Sát Nách Hai Túi 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA85YZUVN-462011":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA85YZUVN-462012":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA85YZUVN-462013":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn Dáng Ôm Vania Đầm Cổ Tròn Dáng Ôm 745,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA07CNGVN-468318":{"price":"745,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Bandeau ZALORA BASICS Đầm Midi Bandeau 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA26NQZVN-387985":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387986":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387987":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387988":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dài Hở Lưng Inner Circle Đầm Dài Hở Lưng 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA27YUIVN-461642":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27YUIVN-461643":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27YUIVN-461644":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai 40% OFF Something Borrowed Đầm Hở Vai 349,000 VND GIẢM CÒN 209,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA24RYPVN-396952":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA24RYPVN-396953":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA24RYPVN-396954":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Hở Lưng Lấp Lánh Miss Selfridge Đầm Hở Lưng Lấp Lánh 1,399,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA11XJSSG-709979":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA11XJSSG-709980":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA11XJSSG-709981":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA11XJSSG-709982":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA11XJSSG-709983":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA11XJSSG-709984":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Yếm 40% OFF Something Borrowed Đầm Cổ Yếm 649,000 VND GIẢM CÒN 389,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA57RXIVN-396877":{"price":"649,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA57RXIVN-396878":{"price":"649,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA57RXIVN-396879":{"price":"649,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm In Hoạ Tiết Đá Quý Girls on Film Đầm In Hoạ Tiết Đá Quý 1,399,000 VND
  Kích cỡ 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GI762AA42EHHSG-722827":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA42EHHSG-722828":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA42EHHSG-722829":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA42EHHSG-722830":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ V Tay Ren Inner Circle Đầm Cổ V Tay Ren 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA86YZTVN-462008":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA86YZTVN-462009":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA86YZTVN-462010":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Áo Và Váy 50% OFF ZALORA Bộ Áo Và Váy 999,000 VND GIẢM CÒN 499,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA74NWVVN-388532":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA74NWVVN-388533":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA74NWVVN-388534":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA74NWVVN-388535":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Cut-out Viền Lượn Sóng 40% OFF ZALORA Đầm Cut-out Viền Lượn Sóng 399,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ XS M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA80LQXVN-384134":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA80LQXVN-384135":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA80LQXVN-384136":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA80LQXVN-384137":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Phối Ren 49% OFF ZALORA Đầm Phối Ren 749,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA76LRBVN-384150":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011AA76LRBVN-384151":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011AA76LRBVN-384152":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011AA76LRBVN-384153":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Đầm Lệch Vai Ren 30% OFF Izabel London Đầm Lệch Vai Ren 1,599,000 VND GIẢM CÒN 1,120,000 VND Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA46QPDVN-394177":{"price":"1,599,000","special_price":"1,120,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA46QPDVN-394178":{"price":"1,599,000","special_price":"1,120,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA46QPDVN-394179":{"price":"1,599,000","special_price":"1,120,000","saving_percentage":"30%"},"IZ237AA46QPDVN-394180":{"price":"1,599,000","special_price":"1,120,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Jacquard 50% OFF ZALORA Đầm Jacquard 999,000 VND GIẢM CÒN 499,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA57QWKVN-394812":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA57QWKVN-394813":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA57QWKVN-394814":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA57QWKVN-394815":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Xòe 49% OFF Something Borrowed Đầm Xòe 649,000 VND GIẢM CÒN 329,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA55RXKVN-396883":{"price":"649,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"49%"},"SO977AA55RXKVN-396884":{"price":"649,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"49%"},"SO977AA55RXKVN-396885":{"price":"649,000","special_price":"329,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Đầm May Dây Đan Chéo Goddiva Đầm May Dây Đan Chéo 1,299,000 VND
  Kích cỡ 10 12 14 16
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO764AA07EIQSG-722971":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA07EIQSG-722972":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA07EIQSG-722973":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA07EIQSG-722974":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA07EIQSG-722975":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Trong Suốt 40% OFF Something Borrowed Đầm Phối Trong Suốt 599,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA59RXGVN-396871":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA59RXGVN-396872":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA59RXGVN-396873":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Phối Vải Lưới Something Borrowed Đầm Phối Vải Lưới 499,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA80KBNVN-431449":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA80KBNVN-431450":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA80KBNVN-431451":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kim Tuyến ZALORA Đầm Kim Tuyến 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA62RMNVN-447185":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA62RMNVN-447186":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA62RMNVN-447187":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA62RMNVN-447188":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới 49% OFF ZALORA Đầm Phối Lưới 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA74VPXVN-362384":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA74VPXVN-362385":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA74VPXVN-362386":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA74VPXVN-362387":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Đầm Midi Cổ Chữ v Goddiva Đầm Midi Cổ Chữ v 1,099,000 VND
  Kích cỡ 10 12 14 16
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO764AA03EIUSG-722989":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA03EIUSG-722990":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA03EIUSG-722991":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA03EIUSG-722992":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA03EIUSG-722993":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe 40% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe 899,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA48VNBVN-362067":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA48VNBVN-362068":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA48VNBVN-362069":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA48VNBVN-362070":{"price":"899,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Boxpleat ZALORA Đầm Boxpleat 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA55WCAVN-456914":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA55WCAVN-456915":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA55WCAVN-456916":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA55WCAVN-456917":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA31RIYVN-395794":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31RIYVN-395795":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31RIYVN-395796":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31RIYVN-395797":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đính Hạt Đá 40% OFF ZALORA Đầm Đính Hạt Đá 749,000 VND GIẢM CÒN 449,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA68QZVVN-395056":{"price":"749,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA68QZVVN-395057":{"price":"749,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA68QZVVN-395058":{"price":"749,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA68QZVVN-395059":{"price":"749,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Tay Xẻ ZALORA Đầm Tay Xẻ 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA93PMKVN-391775":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93PMKVN-391776":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93PMKVN-391777":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93PMKVN-391778":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai 30% OFF ZALORA Đầm Hở Vai 899,000 VND GIẢM CÒN 629,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA63TWAVN-452119":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA63TWAVN-452120":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA63TWAVN-452121":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA63TWAVN-452122":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Tua Rua Goddiva Đầm Tua Rua 1,099,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO764AA01EIWSG-722997":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA01EIWSG-722998":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"GO764AA01EIWSG-722999":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren 49% OFF ZALORA Đầm Phối Ren 749,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA78LQZVN-384142":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011AA78LQZVN-384143":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011AA78LQZVN-384144":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011AA78LQZVN-384145":{"price":"749,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Đầm In Họa Tiết 40% OFF Something Borrowed Đầm In Họa Tiết 499,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA85NOSVN-387734":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA85NOSVN-387735":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA85NOSVN-387736":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Dây Lưng Inner Circle Đầm Dây Lưng 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA79YWEVN-461761":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA79YWEVN-461762":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA79YWEVN-461763":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tulip 30% OFF ZALORA Đầm Tulip 949,000 VND GIẢM CÒN 669,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA74TVPVN-452086":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA74TVPVN-452087":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA74TVPVN-452088":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA74TVPVN-452089":{"price":"949,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Phối Ren 50% OFF EZRA by ZALORA Đầm Phối Ren 699,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA20KPNVN-337886":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA20KPNVN-337887":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA20KPNVN-337888":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA20KPNVN-337889":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Kim Sa 30% OFF ZALORA Đầm Kim Sa 999,000 VND GIẢM CÒN 699,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA68TVVVN-452099":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA68TVVVN-452100":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA68TVVVN-452101":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA68TVVVN-452102":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Midi 49% OFF ZALORA Đầm Midi 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA73LREVN-384162":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011AA73LREVN-384163":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011AA73LREVN-384164":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"ZA011AA73LREVN-384165":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Bộ Áo Và Váy 50% OFF ZALORA Bộ Áo Và Váy 999,000 VND GIẢM CÒN 499,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA72NWXVN-388540":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA72NWXVN-388541":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA72NWXVN-388542":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"ZA011AA72NWXVN-388543":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Midi Phối Ren 30% OFF ZALORA Đầm Midi Phối Ren 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA58OYJVN-390429":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA58OYJVN-390430":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA58OYJVN-390431":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA58OYJVN-390432":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Đính Hạt Đá 40% OFF ZALORA Đầm Đính Hạt Đá 749,000 VND GIẢM CÒN 449,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA69QZUVN-395052":{"price":"749,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA69QZUVN-395053":{"price":"749,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA69QZUVN-395054":{"price":"749,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"40%"},"ZA011AA69QZUVN-395055":{"price":"749,000","special_price":"449,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Vai Phối Lưới VOSCHY Đầm Vai Phối Lưới 359,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VO009AA39ERSVN-473335":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA39ERSVN-473336":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA39ERSVN-473337":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xếp Li Origami 50% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xếp Li Origami 699,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA34PEFVN-347750":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA34PEFVN-347751":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA34PEFVN-347752":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA34PEFVN-347753":{"price":"699,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"50%"}}}

Đầm dự tiệc thời trang 2015

Dù ở bất kỳ độ tuổi nào, phụ nữ vẫn luôn có nhu cầu diện cho mình những bộ đầm dự tiệc thời trang khi tham dự đám cưới, sinh nhật. Các nhà thiết kế cũng cho ra đời những bộ đầm dự tiệc đẹp để đáp ứng nhu cầu của các nàng. Phối cùng một chiếc túi xách nữdây chuyền nữ hay bộ trang sức, bạn sẽ thật nổi bật trong các buổi dạ tiệc. Tùy theo sở thích và dáng người mà bạn có thể chọn đầm dạ hội dài hay đầm dạ hội ngắn. Những chiếc đầm đẹp dự tiệc cũng nên đi cùng các đôi giày cao gót, giúp tôn dáng và mang lại cho bạn vẻ thu hút.

Đa dạng các kiểu đầm dạ hội cho phái đẹp

Lựa chọn cho mình một chiếc áo đầm dạ hội đẹp và phù hợp với dáng người không hề đơn giản. Bạn có thể tham khảo các tip sau để chọn cho mình một váy đầm dự tiệc phù hợp. Nếu bạn chọn váy dự tiệc cưới, bạn có thể chọn các mẫu có trang trí sequin lấp lánh. Mẫu đầm dự tiệc này giúp làm tăng thêm vẻ sang trọng và thu hút cho bạn nhờ các họa tiết ánh kim, ánh bạc độc đáo. Tuy nhiên, bạn nên kết hợp với các màu son môi nhẹ nhàng để vẻ ngoài thêm hoàn hảo. Còn váy dự tiệc dáng ôm sẽ phù hợp những chị em có thân hình thon thả. Nếu bạn chọn đầm dạ hội phom ôm thì nên kết hợp với son bóng để trông thật cá tính. Còn các loại áo đầm dạ hội dài chỉ phù hợp cho các cô gái có chiều cao tốt.

Bộ sưu tập đầm dạ hội đẹp tại ZALORA.VN

Thấu hiểu nhu cầu mua đầm dạ hội đẹp hay đầm dạ hội cao cấp của các cô gái, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập đầm dạ hội đẹp và mới nhất của các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Casways, Something Borrowed, EZRA by ZALORA, Inner Circle,… Bạn có thể tha hồ mua sắm các mẫu đầm dạ hội giá rẻ, đầm dạ hội sang trọng hay đầm dự tiệc cao cấp với giá tốt. Click ngay ZALORA.VN để mua sắm cho mình những mẫu đầm dạ hội đẹp của các thương hiệu uy tín bạn nhé!