Mua ĐầM Dự TIệC: (204 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Layered Luxe ZALORA Đầm Layered Luxe 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA12WFRVN-370190":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12WFRVN-370191":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12WFRVN-370192":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12WFRVN-370193":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai ZALORA Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA82WWFVN-371358":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82WWFVN-371359":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82WWFVN-371360":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82WWFVN-371361":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thêu Hoa ZALORA Đầm Thêu Hoa 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA15WFOVN-370178":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15WFOVN-370179":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15WFOVN-370180":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15WFOVN-370181":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Fit And Flare Phối Ren ZALORA Đầm Fit And Flare Phối Ren 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA10WFTVN-370201":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA10WFTVN-370202":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA10WFTVN-370203":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA10WFTVN-370204":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thêu Hoa ZALORA Đầm Thêu Hoa 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA16WFNVN-370174":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16WFNVN-370175":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16WFNVN-370176":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16WFNVN-370177":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Vải Lưới Mango Đầm Phối Vải Lưới 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA47ILOVN-377792":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47ILOVN-384801":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47ILOVN-384802":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47ILOVN-384803":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47ILOVN-384804":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai ZALORA Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA81WWGVN-371362":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA81WWGVN-371363":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA81WWGVN-371364":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA81WWGVN-371365":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Crepe Mango Đầm Crepe 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA44XNBVN-372311":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA44XNBVN-372312":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA44XNBVN-372313":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA44XNBVN-372314":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA44XNBVN-372315":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kẻ Sọc Mango Đầm Kẻ Sọc 999,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA23XNWVN-372399":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA23XNWVN-372400":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA23XNWVN-372401":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA23XNWVN-372402":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA23XNWVN-372403":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai ZALORA Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA83WWEVN-371354":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83WWEVN-371355":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83WWEVN-371356":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83WWEVN-371357":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Layered Luxe ZALORA Đầm Layered Luxe 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11WFSVN-370194":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11WFSVN-370195":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11WFSVN-370196":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11WFSVN-370197":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Crepe Mango Đầm Crepe 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA45XNAVN-372306":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA45XNAVN-372307":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA45XNAVN-372308":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA45XNAVN-372309":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA45XNAVN-372310":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Fit And Flare Phối Ren ZALORA Đầm Fit And Flare Phối Ren 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA09WFUVN-370205":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09WFUVN-370206":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09WFUVN-370207":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09WFUVN-370208":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Yếm Inner Circle Đầm Ôm Cổ Yếm 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA33KCKVN-381086":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA33KCKVN-381087":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA33KCKVN-381088":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lớp ZALORA Đầm May Lớp 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA77VPUVN-362372":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77VPUVN-362373":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77VPUVN-362374":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77VPUVN-362375":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Dáng Ôm Sát Nách 24% OFF Casways Đầm Ren Dáng Ôm Sát Nách 365,000 VND GIẢM CÒN 278,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA24VGTVN-231769":{"price":"365,000","special_price":"278,000","saving_percentage":"24%"},"CA920AA24VGTVN-231770":{"price":"365,000","special_price":"278,000","saving_percentage":"24%"},"CA920AA24VGTVN-231771":{"price":"365,000","special_price":"278,000","saving_percentage":"24%"},"CA920AA24VGTVN-231772":{"price":"365,000","special_price":"278,000","saving_percentage":"24%"}}}
 • Đầm Ôm Phối Hai Màu Trắng-Đỏ Hến Boutique Đầm Ôm Phối Hai Màu Trắng-Đỏ 570,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE124AA14SHTVN-354723":{"price":"570,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA14SHTVN-354724":{"price":"570,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA14SHTVN-354725":{"price":"570,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nữ Tay Ngắn DAHLIA Đầm Nữ Tay Ngắn 569,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA66IWJVN-378668":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA66IWJVN-378669":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA66IWJVN-378670":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA66IWJVN-378671":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Embellished Swing Dress EZRA by ZALORA Embellished Swing Dress 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA09KPYVN-337930":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09KPYVN-337931":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09KPYVN-337932":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09KPYVN-337933":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây Inner Circle Đầm Hai Dây 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA08YDVVN-373797":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA08YDVVN-373798":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA08YDVVN-373799":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lớp ZALORA Đầm May Lớp 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA76VPVVN-362376":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76VPVVN-362377":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76VPVVN-362378":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76VPVVN-362379":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thắt Nơ Mango Đầm Thắt Nơ 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA13UDUVN-365953":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13UDUVN-366545":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13UDUVN-365954":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13UDUVN-365955":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Yếm Inner Circle Đầm Ôm Cổ Yếm 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA32KCLVN-381089":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32KCLVN-381090":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32KCLVN-381091":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây Inner Circle Đầm Hai Dây 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA09YDUVN-373794":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA09YDUVN-373795":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA09YDUVN-373796":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Màu Hến Boutique Đầm Ôm Phối Màu 570,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE124AA16SHRVN-354717":{"price":"570,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA16SHRVN-354718":{"price":"570,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA16SHRVN-354719":{"price":"570,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thắt Nơ Mango Đầm Thắt Nơ 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA12UDVVN-365956":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA12UDVVN-365957":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA12UDVVN-365958":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA12UDVVN-365959":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Embellished Swing Dress EZRA by ZALORA Embellished Swing Dress 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11KPWVN-337922":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11KPWVN-337923":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11KPWVN-337924":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11KPWVN-337925":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Ren Mezzo Đầm Xòe Phối Ren 700,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA69LFUVN-383366":{"price":"700,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME329AA69LFUVN-383367":{"price":"700,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME329AA69LFUVN-383368":{"price":"700,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Ren Cổ Đính Đá Sonita Fashion Đầm Suông Ren Cổ Đính Đá 735,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA80KMDVN-382154":{"price":"735,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA80KMDVN-382155":{"price":"735,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA80KMDVN-382156":{"price":"735,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Fit And Flare Phối Ren ZALORA Đầm Fit And Flare Phối Ren 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA08WFVVN-370209":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA08WFVVN-370210":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA08WFVVN-370211":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA08WFVVN-370212":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Mango Đầm Kiểu 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA27XNSVN-372381":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA27XNSVN-372382":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA27XNSVN-372383":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA27XNSVN-372384":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA27XNSVN-372385":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Sát Nách Phối Ren Sonita Fashion Đầm Suông Sát Nách Phối Ren 475,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA82KMBVN-382149":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA82KMBVN-382150":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA82KMBVN-382151":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Họa Tiết Material Girl Đầm Ôm In Họa Tiết 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA53KHUSG-537305":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA53KHUSG-537306":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA53KHUSG-537307":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA53KHUSG-537308":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA53KHUSG-537309":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Sát Nách Phối Ren Sonita Fashion Đầm Suông Sát Nách Phối Ren 475,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA83KMAVN-382146":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA83KMAVN-382147":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA83KMAVN-382148":{"price":"475,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Embroidered Neck Jacquard Dress River Island Embroidered Neck Jacquard Dress 3,499,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA37LTYSG-483736":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA37LTYSG-483737":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA37LTYSG-483738":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA37LTYSG-483739":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA37LTYSG-483740":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Họa Tiết Material Girl Đầm Ôm In Họa Tiết 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA52KHVSG-537310":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA52KHVSG-537311":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA52KHVSG-537312":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA52KHVSG-537313":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA52KHVSG-537314":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Voan Đính Hoa Thân Trên 30% OFF Casways Đầm Voan Đính Hoa Thân Trên 325,000 VND GIẢM CÒN 228,000 VND Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA28VGPVN-231753":{"price":"325,000","special_price":"228,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA28VGPVN-231754":{"price":"325,000","special_price":"228,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA28VGPVN-231755":{"price":"325,000","special_price":"228,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA28VGPVN-231756":{"price":"325,000","special_price":"228,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Peplum Chấm Bi DAHLIA Đầm Peplum Chấm Bi 468,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA72IWDVN-378645":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA72IWDVN-378646":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA72IWDVN-378647":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA72IWDVN-378648":{"price":"468,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lace Drawstring Shift Dress EZRA by ZALORA Lace Drawstring Shift Dress 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA53RYOVN-353875":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA53RYOVN-353876":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA53RYOVN-353877":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA53RYOVN-353878":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Black Cut Out Back Mini Dress New Look Black Cut Out Back Mini Dress 1,279,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA60SLRVN-363348":{"price":"1,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA60SLRVN-363349":{"price":"1,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA60SLRVN-363350":{"price":"1,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA60SLRVN-363351":{"price":"1,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA60SLRVN-363352":{"price":"1,279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ngang Ngực Cột Dây Cổ 50% OFF Something Borrowed Đầm Ngang Ngực Cột Dây Cổ 758,000 VND GIẢM CÒN 379,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046AA93FNIVN-253472":{"price":"758,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"50%"},"SO046AA93FNIVN-253473":{"price":"758,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"50%"},"SO046AA93FNIVN-253474":{"price":"758,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"50%"},"SO046AA93FNIVN-253475":{"price":"758,000","special_price":"379,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Alice Dress 50% OFF Cheap Monday Alice Dress 1,999,000 VND GIẢM CÒN 999,000 VND Kích cỡ XS S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA66LARVN-265126":{"price":"1,999,000","special_price":"999,000","saving_percentage":"50%"},"CH011AA66LARVN-265127":{"price":"1,999,000","special_price":"999,000","saving_percentage":"50%"},"CH011AA66LARVN-265128":{"price":"1,999,000","special_price":"999,000","saving_percentage":"50%"},"CH011AA66LARVN-265129":{"price":"1,999,000","special_price":"999,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Phối Ren Cầu Vai Dáng Ôm 14% OFF Casways Đầm Phối Ren Cầu Vai Dáng Ôm 325,000 VND GIẢM CÒN 280,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA23VGUVN-231773":{"price":"325,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"14%"},"CA920AA23VGUVN-231774":{"price":"325,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"14%"},"CA920AA23VGUVN-231775":{"price":"325,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"14%"},"CA920AA23VGUVN-231776":{"price":"325,000","special_price":"280,000","saving_percentage":"14%"}}}
 • Sally Dress 50% OFF Cheap Monday Sally Dress 1,499,000 VND GIẢM CÒN 749,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA58LAZVN-265157":{"price":"1,499,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"50%"},"CH011AA58LAZVN-265158":{"price":"1,499,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"50%"},"CH011AA58LAZVN-265159":{"price":"1,499,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"50%"},"CH011AA58LAZVN-265160":{"price":"1,499,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm May Viền Mango Đầm May Viền 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA11UHSVN-366360":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UHSVN-366361":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UHSVN-366362":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UHSVN-366363":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UHSVN-366364":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun In Kẻ Sọc Material Girl Đầm Thun In Kẻ Sọc 749,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA56KHRSG-537290":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA56KHRSG-537291":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA56KHRSG-537292":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA56KHRSG-537293":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA56KHRSG-537294":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • 3/4 Sleeve A-Line Lace Dress EZRA by ZALORA 3/4 Sleeve A-Line Lace Dress 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA39UEUVN-359324":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA39UEUVN-359325":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA39UEUVN-359326":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA39UEUVN-359327":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Hình Tim Mango Đầm In Họa Tiết Hình Tim 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA05UHYVN-366390":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05UHYVN-366391":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05UHYVN-366392":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05UHYVN-377791":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05UHYVN-394614":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm dự tiệc thời trang 2014

Dù ở bất kỳ độ tuổi nào, phụ nữ vẫn luôn có nhu cầu diện cho mình những bộ đầm dự tiệc thời trang khi tham dự đám cưới, sinh nhật. Các nhà thiết kế cũng cho ra đời những bộ đầm dự tiệc đẹp để đáp ứng nhu cầu của các nàng. Phối cùng một chiếc túi xách nữdây chuyền nữ hay bộ trang sức, bạn sẽ thật nổi bật trong các buổi dạ tiệc. Tùy theo sở thích và dáng người mà bạn có thể chọn đầm dạ hội dài hay đầm dạ hội ngắn. Những chiếc đầm đẹp dự tiệc cũng nên đi cùng các đôi giày cao gót, giúp tôn dáng và mang lại cho bạn vẻ thu hút.

Đa dạng các kiểu đầm dạ hội cho phái đẹp

Lựa chọn cho mình một chiếc áo đầm dạ hội đẹp và phù hợp với dáng người không hề đơn giản. Bạn có thể tham khảo các tip sau để chọn cho mình một váy đầm dự tiệc phù hợp. Nếu bạn chọn váy dự tiệc cưới, bạn có thể chọn các mẫu có trang trí sequin lấp lánh. Mẫu đầm dự tiệc này giúp làm tăng thêm vẻ sang trọng và thu hút cho bạn nhờ các họa tiết ánh kim, ánh bạc độc đáo. Tuy nhiên, bạn nên kết hợp với các màu son môi nhẹ nhàng để vẻ ngoài thêm hoàn hảo. Còn váy dự tiệc dáng ôm sẽ phù hợp những chị em có thân hình thon thả. Nếu bạn chọn đầm dạ hội phom ôm thì nên kết hợp với son bóng để trông thật cá tính. Còn các loại áo đầm dạ hội dài chỉ phù hợp cho các cô gái có chiều cao tốt.

Bộ sưu tập đầm dạ hội đẹp tại ZALORA.VN

Thấu hiểu nhu cầu mua đầm dạ hội đẹp hay đầm dạ hội cao cấp của các cô gái, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập đầm dạ hội đẹp và mới nhất của các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Casways, Something Borrowed, EZRA by ZALORA, Inner Circle,… Bạn có thể tha hồ mua sắm các mẫu đầm dạ hội giá rẻ, đầm dạ hội sang trọng hay đầm dự tiệc cao cấp với giá tốt. Click ngay ZALORA.VN để mua sắm cho mình những mẫu đầm dạ hội đẹp của các thương hiệu uy tín bạn nhé!