• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  VN (Size Chữ)
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"VN (Size Ch\u1eef)":"XS","EU":"32","International":"XXS","UK":"4","US":"0"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"S","EU":"34","International":"XS","UK":"6","US":"2"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"M","EU":"36","International":"S","UK":"8","US":"4"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"L","EU":"38","International":"M","UK":"10","US":"6"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XL","EU":"40","International":"L","UK":"12","US":"8"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XXL","EU":"42","International":"XXL","UK":"14","US":"10"}],"VN (Size Ch\u1eef)":{"XS":["0"],"S":["1"],"M":["2"],"L":["3"],"XL":["4"],"XXL":["5"]},"EU":{"32":["0"],"34":["1"],"36":["2"],"38":["3"],"40":["4"],"42":["5"]},"International":{"XXS":["0"],"XS":["1"],"S":["2"],"M":["3"],"L":["4"],"XXL":["5"]},"UK":{"4":["0"],"6":["1"],"8":["2"],"10":["3"],"12":["4"],"14":["5"]},"US":{"0":["0"],"2":["1"],"4":["2"],"6":["3"],"8":["4"],"10":["5"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua ĐầM Dự TIệC: (102 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Đầm Không Tay Phần Trên Phối Ren -50 Mezzo Đầm Không Tay Phần Trên Phối Ren… 700,000 VND 350,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA82PCVVN-219149":{"price":"700,000","special_price":"350,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA82PCVVN-219150":{"price":"700,000","special_price":"350,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA82PCVVN-219151":{"price":"700,000","special_price":"350,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Kiểu Phối Da Something Borrowed Đầm Kiểu Phối Da 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA42FQFVN-311403":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42FQFVN-311404":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm ren cong bên hông Inner Circle Đầm ren cong bên hông 379,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA39HZWVN-316227":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39HZWVN-316228":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39HZWVN-316229":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn Kim Tuyến -50 Mezzo Đầm Cổ Tròn Kim Tuyến 800,000 VND 400,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA38JPHVN-262126":{"price":"800,000","special_price":"400,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA38JPHVN-262127":{"price":"800,000","special_price":"400,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA38JPHVN-262128":{"price":"800,000","special_price":"400,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA38JPHVN-262129":{"price":"800,000","special_price":"400,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Kiểu Phối Da Something Borrowed Đầm Kiểu Phối Da 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA41FQGVN-311405":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41FQGVN-311406":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Phối Ren -50 Mezzo Đầm Dáng Xòe Phối Ren 750,000 VND 375,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA34BEFVN-243432":{"price":"750,000","special_price":"375,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA34BEFVN-243433":{"price":"750,000","special_price":"375,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA34BEFVN-243434":{"price":"750,000","special_price":"375,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA34BEFVN-243435":{"price":"750,000","special_price":"375,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Cổ V, Không Tay -50 Mezzo Đầm Cổ V, Không Tay 700,000 VND 350,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA35BEEVN-243428":{"price":"700,000","special_price":"350,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA35BEEVN-243429":{"price":"700,000","special_price":"350,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA35BEEVN-243430":{"price":"700,000","special_price":"350,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA35BEEVN-243431":{"price":"700,000","special_price":"350,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Sát Nách Ren Hoa -20 VIVA Fashion Đầm Sát Nách Ren Hoa 929,000 VND 744,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI083AA59KHSVN-263785":{"price":"929,000","special_price":"744,000","saving_percentage":"20%"},"VI083AA59KHSVN-263786":{"price":"929,000","special_price":"744,000","saving_percentage":"20%"},"VI083AA59KHSVN-263787":{"price":"929,000","special_price":"744,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Xòe 2 Dây Đai Eo Sơn Nguyễn Đầm Xòe 2 Dây Đai Eo 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO475AA82QPHVN-221800":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA82QPHVN-221801":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO475AA82QPHVN-221802":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm ren ở cổ Inner Circle Đầm ren ở cổ 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA38HZXVN-316230":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA38HZXVN-316231":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA38HZXVN-316232":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Leo Flower SL High Low Long Dress -50 Only Leo Flower SL High Low Long Dress 1,249,000 VND 629,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 34 36 38 40 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ON028AA60FDBVN-252716":{"price":"1,249,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"50%"},"ON028AA60FDBVN-252717":{"price":"1,249,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"50%"},"ON028AA60FDBVN-252718":{"price":"1,249,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"50%"},"ON028AA60FDBVN-252719":{"price":"1,249,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"50%"},"ON028AA60FDBVN-252720":{"price":"1,249,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Cut-Out Phối Ren -40 Something Borrowed Đầm Cut-Out Phối Ren 649,000 VND 389,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046AA29KFAVN-263473":{"price":"649,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"40%"},"SO046AA29KFAVN-263474":{"price":"649,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"40%"},"SO046AA29KFAVN-263475":{"price":"649,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"40%"},"SO046AA29KFAVN-263476":{"price":"649,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Hai Tầng Cổ Yếm -40 EZRA by ZALORA Đầm Hai Tầng Cổ Yếm 499,000 VND 299,000 VND Kích cỡ M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA83MYAVN-269368":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA83MYAVN-269369":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA83MYAVN-269370":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA83MYAVN-269371":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Ren Cổ Tròn Tay Raplan Elly Đầm Ren Cổ Tròn Tay Raplan 1,100,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EL555AA06SUBVN-226333":{"price":"1,100,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EL555AA06SUBVN-226334":{"price":"1,100,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EL555AA06SUBVN-226335":{"price":"1,100,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Trơn -50 Mezzo Đầm Trơn 550,000 VND 275,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA25JPUVN-262172":{"price":"550,000","special_price":"275,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA25JPUVN-262173":{"price":"550,000","special_price":"275,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA25JPUVN-262174":{"price":"550,000","special_price":"275,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Xẻ Vai -48 Something Borrowed Đầm Xẻ Vai 669,000 VND 349,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046AA89FNMVN-253488":{"price":"669,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"48%"},"SO046AA89FNMVN-253489":{"price":"669,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"48%"},"SO046AA89FNMVN-253490":{"price":"669,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"48%"},"SO046AA89FNMVN-253491":{"price":"669,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Đầm Ngang Ngực Cột Dây Cổ -48 Something Borrowed Đầm Ngang Ngực Cột Dây Cổ… 809,000 VND 419,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046AA94FNHVN-253468":{"price":"809,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"48%"},"SO046AA94FNHVN-253469":{"price":"809,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"48%"},"SO046AA94FNHVN-253470":{"price":"809,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"48%"},"SO046AA94FNHVN-253471":{"price":"809,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Sally Dress -50 Cheap Monday Sally Dress 1,438,000 VND 719,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA58LAZVN-265157":{"price":"1,438,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"50%"},"CH011AA58LAZVN-265158":{"price":"1,438,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"50%"},"CH011AA58LAZVN-265159":{"price":"1,438,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"50%"},"CH011AA58LAZVN-265160":{"price":"1,438,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Mullet Sát Nách Casways Đầm Mullet Sát Nách 325,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA99BJKVN-243943":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA99BJKVN-243944":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA99BJKVN-243945":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA99BJKVN-243946":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Da Something Borrowed Đầm Kiểu Phối Da 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA40FQHVN-311407":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40FQHVN-311408":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Lệch Vai Tay Lỡ -50 Mezzo Đầm Lệch Vai Tay Lỡ 800,000 VND 400,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA60MXZVN-215072":{"price":"800,000","special_price":"400,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA60MXZVN-215073":{"price":"800,000","special_price":"400,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA60MXZVN-215074":{"price":"800,000","special_price":"400,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA60MXZVN-215075":{"price":"800,000","special_price":"400,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Ren Dáng Ôm Sát Nách Casways Đầm Ren Dáng Ôm Sát Nách 365,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA24VGTVN-231769":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA24VGTVN-231770":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA24VGTVN-231771":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA24VGTVN-231772":{"price":"365,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hồng Đen Phối Ruy Băng Nhung -50 Alachic Đầm Hồng Đen Phối Ruy Băng Nhung… 596,000 VND 298,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AL035AA60YIDVN-237644":{"price":"596,000","special_price":"298,000","saving_percentage":"50%"},"AL035AA60YIDVN-237645":{"price":"596,000","special_price":"298,000","saving_percentage":"50%"},"AL035AA60YIDVN-237646":{"price":"596,000","special_price":"298,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Lụa Ống Xếp Nơ Dọc Elly Đầm Lụa Ống Xếp Nơ Dọc… 998,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EL555AA25DVUVN-249724":{"price":"998,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EL555AA25DVUVN-249725":{"price":"998,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Ôm Cổ Đổ Labella Đầm Thun Ôm Cổ Đổ 1,595,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S (02) M (06)
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA415AA74YWZVN-238630":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA415AA74YWZVN-238631":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dây Kéo Sườn Hến Boutique Đầm Dây Kéo Sườn 600,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE124AA02IQRVN-317514":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA02IQRVN-317515":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA02IQRVN-317516":{"price":"600,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sn Dress The Doll House Sn Dress 990,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA78HLXVN-257372":{"price":"990,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA78HLXVN-257371":{"price":"990,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA78HLXVN-257370":{"price":"990,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Không Tay Dáng Xòe -50 Mezzo Đầm Không Tay Dáng Xòe 600,000 VND 300,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA74PDDVN-219174":{"price":"600,000","special_price":"300,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA74PDDVN-219175":{"price":"600,000","special_price":"300,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA74PDDVN-219176":{"price":"600,000","special_price":"300,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA74PDDVN-219177":{"price":"600,000","special_price":"300,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Solaris Short Sleeve Short Dress -49 Vero Moda Solaris Short Sleeve Short Dress 869,000 VND 439,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA31JLSVN-261766":{"price":"869,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA31JLSVN-261767":{"price":"869,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA31JLSVN-261768":{"price":"869,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA31JLSVN-261769":{"price":"869,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Đầm Sát Nách Ren Hai Lớp Casways Đầm Sát Nách Ren Hai Lớp 345,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA19VGYVN-231789":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA19VGYVN-231790":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA19VGYVN-231791":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA19VGYVN-231792":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xanh Xòe Charming Lys Đầm Xanh Xòe 1,350,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH974AA25EWSVN-252215":{"price":"1,350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH974AA25EWSVN-252216":{"price":"1,350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CH974AA25EWSVN-252217":{"price":"1,350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Ôm Cổ Tròn Labella Đầm Thun Ôm Cổ Tròn 1,595,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S (02) M (06)
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA415AA43HJKVN-257203":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA415AA43HJKVN-257204":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm vải bố ôm dây kéo sắt, màu Grey Labella Đầm vải bố ôm dây kéo sắt, màu G… 1,859,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 2 6
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA415AA41BUGVN-302190":{"price":"1,859,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA415AA41BUGVN-302191":{"price":"1,859,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới Hến Boutique Đầm Phối Lưới 570,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE124AA96IQXVN-317529":{"price":"570,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA96IQXVN-317530":{"price":"570,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA96IQXVN-317531":{"price":"570,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm ren cong bên hông Inner Circle Đầm ren cong bên hông 379,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA40HZVVN-316224":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40HZVVN-316225":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40HZVVN-316226":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Verdena Dress -50 Cheap Monday Verdena Dress 1,438,000 VND 719,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA40LBRVN-265229":{"price":"1,438,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"50%"},"CH011AA40LBRVN-265230":{"price":"1,438,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"50%"},"CH011AA40LBRVN-265231":{"price":"1,438,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"50%"},"CH011AA40LBRVN-265232":{"price":"1,438,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Cổ Tròn Kim Tuyến Mezzo Đầm Cổ Tròn Kim Tuyến 800,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA34JPLVN-262141":{"price":"800,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME329AA34JPLVN-262142":{"price":"800,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ME329AA34JPLVN-262143":{"price":"800,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Cầu Vai Dáng Ôm Casways Đầm Phối Ren Cầu Vai Dáng Ôm… 325,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA23VGUVN-231773":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA23VGUVN-231774":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA23VGUVN-231775":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA23VGUVN-231776":{"price":"325,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm vải bố ôm dây kéo sắt, màu Bordo Labella Đầm vải bố ôm dây kéo sắt, màu B… 1,859,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 2 6 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA415AA42BUFVN-302187":{"price":"1,859,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA415AA42BUFVN-302188":{"price":"1,859,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA415AA42BUFVN-302189":{"price":"1,859,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Trơn -50 Mezzo Đầm Trơn 550,000 VND 275,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA26JPTVN-262169":{"price":"550,000","special_price":"275,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA26JPTVN-262170":{"price":"550,000","special_price":"275,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA26JPTVN-262171":{"price":"550,000","special_price":"275,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Ống Peplum Phối CLARA Đầm Ống Peplum Phối 1,299,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CL030AA45FJYVN-327840":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL030AA45FJYVN-327841":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL030AA45FJYVN-327842":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL030AA45FJYVN-327843":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Benedicta Lace SL Dress -50 Only Benedicta Lace SL Dress 1,229,000 VND 619,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 34 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ON028AA62GTHVN-256076":{"price":"1,229,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"50%"},"ON028AA62GTHVN-256077":{"price":"1,229,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"50%"},"ON028AA62GTHVN-256078":{"price":"1,229,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"50%"},"ON028AA62GTHVN-256079":{"price":"1,229,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm cát dày cổ V lưng nơ, màu Red Labella Đầm cát dày cổ V lưng nơ, màu Re… 1,925,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 2 6
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA415AA34BUNVN-302205":{"price":"1,925,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA415AA34BUNVN-302206":{"price":"1,925,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Solaris Short Sleeve Short Dress -49 Vero Moda Solaris Short Sleeve Short Dress 869,000 VND 439,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA30JLTVN-261770":{"price":"869,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA30JLTVN-261771":{"price":"869,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA30JLTVN-261772":{"price":"869,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"49%"},"VE062AA30JLTVN-261773":{"price":"869,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Sn Dress The Doll House Sn Dress 990,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA79HLWVN-257369":{"price":"990,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA79HLWVN-257368":{"price":"990,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA79HLWVN-257367":{"price":"990,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Ôm Cổ Tròn Labella Đầm Thun Ôm Cổ Tròn 1,595,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S (02) M (06)
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA415AA41HJMVN-257206":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA415AA41HJMVN-257207":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Ôm Cổ Tròn Labella Đầm Thun Ôm Cổ Tròn 1,595,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S (02)
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA415AA42HJLVN-257205":{"price":"1,595,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ngang Ngực Cột Dây Cổ -48 Something Borrowed Đầm Ngang Ngực Cột Dây Cổ… 809,000 VND 419,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046AA93FNIVN-253472":{"price":"809,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"48%"},"SO046AA93FNIVN-253473":{"price":"809,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"48%"},"SO046AA93FNIVN-253474":{"price":"809,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"48%"},"SO046AA93FNIVN-253475":{"price":"809,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"48%"}}}
Sắp xếp