Mua ĐầM Dự TIệC: (277 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Kèm Dây Nịt ZALORA Đầm Kèm Dây Nịt 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA11PEAVN-390974":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11PEAVN-390975":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11PEAVN-390976":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11PEAVN-390977":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Phối Ren ZALORA Đầm Midi Phối Ren 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA58OYJVN-390429":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58OYJVN-390430":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58OYJVN-390431":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58OYJVN-390432":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đính Hạt Đá ZALORA Đầm Đính Hạt Đá 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA68QZVVN-395056":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68QZVVN-395057":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68QZVVN-395058":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68QZVVN-395059":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Xẻ ZALORA Đầm Tay Xẻ 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA93PMKVN-391775":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93PMKVN-391776":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93PMKVN-391777":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93PMKVN-391778":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Inner Circle Đầm Ren 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA76WXJVN-405331":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA76WXJVN-405332":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA76WXJVN-405333":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Jacquard ZALORA Đầm Jacquard 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA56QWLVN-394816":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56QWLVN-394817":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56QWLVN-394818":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56QWLVN-394819":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kèm Dây Nịt ZALORA Đầm Kèm Dây Nịt 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA12PDZVN-390970":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA12PDZVN-390971":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA12PDZVN-390972":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA12PDZVN-390973":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Jersey Combi 30% OFF Mango Đầm Ôm Jersey Combi 999,000 VND GIẢM CÒN 699,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA20TZRVN-365548":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA20TZRVN-365549":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA20TZRVN-365550":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Đính Hạt Đá ZALORA Đầm Đính Hạt Đá 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA67QZWVN-395060":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67QZWVN-395061":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67QZWVN-395062":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67QZWVN-395063":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Jacquard ZALORA Đầm Jacquard 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA57QWKVN-394812":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57QWKVN-394813":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57QWKVN-394814":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57QWKVN-394815":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Jacquard ZALORA Đầm Jacquard 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA09PPQVN-392074":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09PPQVN-392075":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09PPQVN-392076":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09PPQVN-392077":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Jacquard ZALORA Đầm Jacquard 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA08PPRVN-392078":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PPRVN-392079":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PPRVN-392080":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PPRVN-392081":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kèm Dây Nịt ZALORA Đầm Kèm Dây Nịt 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA13PDYVN-390966":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13PDYVN-390967":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13PDYVN-390968":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13PDYVN-390969":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đính Hạt Đá ZALORA Đầm Đính Hạt Đá 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA69QZUVN-395052":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA69QZUVN-395053":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA69QZUVN-395054":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA69QZUVN-395055":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Bandeau ZALORA BASICS Đầm Midi Bandeau 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA26NQZVN-387985":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387986":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387987":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387988":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Áo Và Váy ZALORA Bộ Áo Và Váy 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA74NWVVN-388532":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74NWVVN-388533":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74NWVVN-388534":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74NWVVN-388535":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Loose-Fit Jersey 29% OFF Mango Đầm Loose-Fit Jersey 849,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA36UGTVN-366248":{"price":"849,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"29%"},"MA215AA36UGTVN-366249":{"price":"849,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"29%"},"MA215AA36UGTVN-366250":{"price":"849,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Ren Hoa ZALORA Đầm Ren Hoa 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA12RJRVN-395894":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA12RJRVN-395895":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA12RJRVN-395896":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA12RJRVN-395897":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Bandeau ZALORA BASICS Đầm Midi Bandeau 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA23NRCVN-387997":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA23NRCVN-387998":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA23NRCVN-387999":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA23NRCVN-388000":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Ngắn KMODE Đầm Dáng Suông Tay Ngắn 395,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KM396AA42SUZVN-398431":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KM396AA42SUZVN-398432":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Bandeau ZALORA BASICS Đầm Midi Bandeau 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA22NRDVN-388001":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA22NRDVN-388002":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA22NRDVN-388003":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA22NRDVN-388004":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nữ Không Tay Cổ Thuyền Elly Đầm Nữ Không Tay Cổ Thuyền 1,100,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EL555AA82WABVN-403489":{"price":"1,100,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EL555AA82WABVN-403490":{"price":"1,100,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EL555AA82WABVN-403491":{"price":"1,100,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi ZALORA Đầm Midi 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA73LREVN-384162":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73LREVN-384163":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73LREVN-384164":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73LREVN-384165":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Hai Lớp ZALORA Đầm May Hai Lớp 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA41KZEVN-382785":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA41KZEVN-382786":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA41KZEVN-382787":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA41KZEVN-382788":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA30RIZVN-395798":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395799":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395800":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395801":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Cross-Back Dress ZALORA BASICS Basic Cross-Back Dress 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA18NRHVN-388017":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA18NRHVN-388018":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA18NRHVN-388019":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA18NRHVN-388020":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren ZALORA Đầm Phối Ren 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA72LRFVN-384166":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72LRFVN-384167":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72LRFVN-384168":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72LRFVN-384169":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xẻ Tà Something Borrowed Đầm Xẻ Tà 599,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA66QKNVN-393805":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA66QKNVN-393806":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA66QKNVN-393807":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Cánh Dơi ZALORA BASICS Đầm Tay Cánh Dơi 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA35RIUVN-395778":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA35RIUVN-395779":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA35RIUVN-395780":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA35RIUVN-395781":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Cánh Dơi ZALORA BASICS Đầm Tay Cánh Dơi 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA33RIWVN-395786":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA33RIWVN-395787":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA33RIWVN-395788":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA33RIWVN-395789":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Something Borrowed Đầm Xòe 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA55RXKVN-396883":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA55RXKVN-396884":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA55RXKVN-396885":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe EZRA by ZALORA Đầm Xòe 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA47VNCVN-362071":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA47VNCVN-362072":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA47VNCVN-362073":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA47VNCVN-362074":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Chiffon River Island Đầm Chiffon 1,499,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA43PFCSG-547870":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA43PFCSG-547871":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA43PFCSG-547872":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA43PFCSG-547873":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Phối Ren ZALORA Đầm Midi Phối Ren 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA59OYIVN-390425":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA59OYIVN-390426":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA59OYIVN-390427":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA59OYIVN-390428":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe EZRA by ZALORA Đầm Xòe 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA48VNBVN-362067":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA48VNBVN-362068":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA48VNBVN-362069":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA48VNBVN-362070":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Chiffon Mango Đầm Chiffon 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA20XNZVN-372412":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20XNZVN-372413":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20XNZVN-372414":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20XNZVN-372415":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20XNZVN-372416":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dây Something Borrowed Đầm Dây 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA13RZAVN-396983":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA13RZAVN-396984":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA13RZAVN-396985":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe ZALORA Đầm Xòe 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA55QWMVN-394820":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA55QWMVN-394821":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA55QWMVN-394822":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA55QWMVN-394823":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren ZALORA Đầm Phối Ren 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA71LRGVN-384170":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA71LRGVN-384171":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA71LRGVN-384172":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA71LRGVN-384173":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Bandeau ZALORA BASICS Đầm Midi Bandeau 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA24NRBVN-387993":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA24NRBVN-387994":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA24NRBVN-387995":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA24NRBVN-387996":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Cross-Back Dress ZALORA BASICS Basic Cross-Back Dress 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA17NRIVN-388021":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA17NRIVN-388022":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA17NRIVN-388023":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA17NRIVN-388024":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Ngắn Rosa Bella Đầm Tay Ngắn 1,286,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO261AA47TGIVN-399172":{"price":"1,286,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA47TGIVN-399173":{"price":"1,286,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Hoa ZALORA Đầm Ren Hoa 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA07RJWVN-395914":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07RJWVN-395915":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07RJWVN-395916":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07RJWVN-395917":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Trong Suốt Something Borrowed Đầm Phối Trong Suốt 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA60RXFVN-396868":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA60RXFVN-396869":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA60RXFVN-396870":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Viền Lượn Sóng ZALORA Đầm Cut-out Viền Lượn Sóng 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA80LQXVN-384134":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80LQXVN-384135":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80LQXVN-384136":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80LQXVN-384137":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Chiffon Phối Cườm Lola Skye Đầm Chiffon Phối Cườm 1,799,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO168AA19TVGSG-557650":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA19TVGSG-557651":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA19TVGSG-557652":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA19TVGSG-557653":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA19TVGSG-557654":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Xòe Đen Kèm Nơ Sophilita Đầm Ren Xòe Đen Kèm Nơ 1,685,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA30TGZVN-399210":{"price":"1,685,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA30TGZVN-399211":{"price":"1,685,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA30TGZVN-399212":{"price":"1,685,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Hoa ZALORA Đầm Ren Hoa 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA13RJQVN-395890":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13RJQVN-395891":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13RJQVN-395892":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13RJQVN-395893":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Đô Ren Sophilita Đầm Xòe Đô Ren 1,445,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA31TGYVN-399207":{"price":"1,445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA31TGYVN-399208":{"price":"1,445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA31TGYVN-399209":{"price":"1,445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Layered Luxe ZALORA Đầm Layered Luxe 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11WFSVN-370194":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11WFSVN-370195":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11WFSVN-370196":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11WFSVN-370197":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi ZALORA Đầm Midi 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA75LRCVN-384154":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA75LRCVN-384155":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA75LRCVN-384156":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA75LRCVN-384157":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA29RJAVN-395802":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395803":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395804":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395805":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Cross-Back Dress ZALORA BASICS Basic Cross-Back Dress 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA21NREVN-388005":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA21NREVN-388006":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA21NREVN-388007":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA21NREVN-388008":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới EZRA by ZALORA Đầm Phối Lưới 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA67YSYVN-362493":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67YSYVN-362494":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67YSYVN-362495":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67YSYVN-362496":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren ZALORA Đầm Phối Ren 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA76LRBVN-384150":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76LRBVN-384151":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76LRBVN-384152":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA76LRBVN-384153":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Vải Lưới Mango Đầm Phối Vải Lưới 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA47ILOVN-377792":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47ILOVN-384801":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47ILOVN-384802":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47ILOVN-384803":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47ILOVN-384804":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Viền Mango Đầm May Viền 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA11UHSVN-366360":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UHSVN-366361":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UHSVN-366362":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UHSVN-366363":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UHSVN-366364":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai Something Borrowed Đầm Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA24RYPVN-396952":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA24RYPVN-396953":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA24RYPVN-396954":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lưới ZALORA Đầm May Lưới 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA48RIHVN-395726":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48RIHVN-395727":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48RIHVN-395728":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48RIHVN-395729":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Nữ Nút 2 Bên Eo Lê Như Đầm Kiểu Nữ Nút 2 Bên Eo 780,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE538AA31QXKVN-394917":{"price":"780,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA31QXKVN-394918":{"price":"780,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE538AA31QXKVN-394919":{"price":"780,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Cánh Dơi ZALORA BASICS Đầm Tay Cánh Dơi 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA36RITVN-395774":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA36RITVN-395775":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA36RITVN-395776":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA36RITVN-395777":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Inner Circle Đầm Ren 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA75WXKVN-405334":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75WXKVN-405335":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75WXKVN-405336":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Cánh Dơi ZALORA BASICS Đầm Tay Cánh Dơi 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA37RISVN-395770":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA37RISVN-395771":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA37RISVN-395772":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA37RISVN-395773":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Something Borrowed Đầm In Họa Tiết 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA85NOSVN-387734":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA85NOSVN-387735":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA85NOSVN-387736":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Viền Lượn Sóng ZALORA Đầm Cut-out Viền Lượn Sóng 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA81LQWVN-384130":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA81LQWVN-384131":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA81LQWVN-384132":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA81LQWVN-384133":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Mango Đầm Kiểu 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA27XNSVN-372381":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA27XNSVN-372382":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA27XNSVN-372383":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA27XNSVN-372384":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA27XNSVN-372385":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xẻ Tà Something Borrowed Đầm Xẻ Tà 599,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA67QKMVN-393802":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA67QKMVN-393803":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA67QKMVN-393804":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Hình Tim Mango Đầm In Họa Tiết Hình Tim 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA05UHYVN-366390":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05UHYVN-366391":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05UHYVN-366392":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05UHYVN-377791":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05UHYVN-394614":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren ZALORA Đầm Phối Ren 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA78LQZVN-384142":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78LQZVN-384143":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78LQZVN-384144":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA78LQZVN-384145":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Yếm Something Borrowed Đầm Cổ Yếm 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA57RXIVN-396877":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA57RXIVN-396878":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA57RXIVN-396879":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Yếm Something Borrowed Đầm Cổ Yếm 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA58RXHVN-396874":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA58RXHVN-396875":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA58RXHVN-396876":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới ZALORA Đầm Phối Lưới 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA86LQRVN-384110":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86LQRVN-384111":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86LQRVN-384112":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86LQRVN-384113":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren ZALORA Đầm Phối Ren 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA77LRAVN-384146":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA77LRAVN-384147":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA77LRAVN-384148":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA77LRAVN-384149":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai Something Borrowed Đầm Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA20RYTVN-396964":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA20RYTVN-396965":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA20RYTVN-396966":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Cross-Back Dress ZALORA BASICS Basic Cross-Back Dress 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA20NRFVN-388009":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA20NRFVN-388010":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA20NRFVN-388011":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA20NRFVN-388012":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Họa Tiết Da Beo KMODE Đầm Họa Tiết Da Beo 395,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KM396AA27SVOVN-398458":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KM396AA27SVOVN-398459":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Hoa ZALORA Đầm Ren Hoa 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA08RJVVN-395910":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08RJVVN-395911":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08RJVVN-395912":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08RJVVN-395913":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới ZALORA Đầm Phối Lưới 499,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA85LQSVN-384114":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85LQSVN-384115":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85LQSVN-384116":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85LQSVN-384117":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Cánh Dơi ZALORA BASICS Đầm Tay Cánh Dơi 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA34RIVVN-395782":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA34RIVVN-395783":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA34RIVVN-395784":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA34RIVVN-395785":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Trong Suốt Something Borrowed Đầm Phối Trong Suốt 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA59RXGVN-396871":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59RXGVN-396872":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59RXGVN-396873":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Tay Kimono ZALORA Áo Tay Kimono 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA54OYNVN-390445":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA54OYNVN-390446":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA54OYNVN-390447":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA54OYNVN-390448":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Crepe Mango Đầm Crepe 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA45XNAVN-372306":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA45XNAVN-372307":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA45XNAVN-372308":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA45XNAVN-372309":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA45XNAVN-372310":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Crepe Mango Đầm Crepe 999,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA44XNBVN-372311":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA44XNBVN-372312":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA44XNBVN-372313":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA44XNBVN-372314":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA44XNBVN-372315":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren ZALORA Đầm Phối Ren 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA84LQTVN-384118":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84LQTVN-384119":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84LQTVN-384120":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84LQTVN-384121":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Yếm 19% OFF Inner Circle Đầm Ôm Cổ Yếm 429,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA33KCKVN-381086":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA33KCKVN-381087":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA33KCKVN-381088":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Đầm Skater Cổ Sau Chữ V ZALORA BASICS Đầm Skater Cổ Sau Chữ V 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA15NRKVN-388029":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA15NRKVN-388030":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA15NRKVN-388031":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA15NRKVN-388032":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Viền Lượn Sóng ZALORA Đầm Cut-out Viền Lượn Sóng 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA79LQYVN-384138":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79LQYVN-384139":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79LQYVN-384140":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79LQYVN-384141":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Áo Và Váy ZALORA Bộ Áo Và Váy 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA73NWWVN-388536":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73NWWVN-388537":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73NWWVN-388538":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73NWWVN-388539":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun In Kẻ Sọc Material Girl Đầm Thun In Kẻ Sọc 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA56KHRSG-537290":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA56KHRSG-537291":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA56KHRSG-537292":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA56KHRSG-537293":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA56KHRSG-537294":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thêu Hoa ZALORA Đầm Thêu Hoa 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA16WFNVN-370174":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16WFNVN-370175":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16WFNVN-370176":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16WFNVN-370177":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới ZALORA Đầm Phối Lưới 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73VPYVN-362388":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73VPYVN-362389":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73VPYVN-362390":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73VPYVN-362391":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Fit And Flare Phối Ren ZALORA Đầm Fit And Flare Phối Ren 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA10WFTVN-370201":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA10WFTVN-370202":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA10WFTVN-370203":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA10WFTVN-370204":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Ngắn Rosa Bella Đầm Tay Ngắn 1,286,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO261AA51TGEVN-399162":{"price":"1,286,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA51TGEVN-399163":{"price":"1,286,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Hai Lớp ZALORA Đầm May Hai Lớp 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA40KZFVN-382789":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA40KZFVN-382790":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA40KZFVN-382791":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA40KZFVN-382792":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thêu Hoa ZALORA Đầm Thêu Hoa 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA15WFOVN-370178":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15WFOVN-370179":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15WFOVN-370180":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15WFOVN-370181":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lớp ZALORA Đầm May Lớp 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA76VPVVN-362376":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76VPVVN-362377":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76VPVVN-362378":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76VPVVN-362379":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm dự tiệc thời trang 2014

Dù ở bất kỳ độ tuổi nào, phụ nữ vẫn luôn có nhu cầu diện cho mình những bộ đầm dự tiệc thời trang khi tham dự đám cưới, sinh nhật. Các nhà thiết kế cũng cho ra đời những bộ đầm dự tiệc đẹp để đáp ứng nhu cầu của các nàng. Phối cùng một chiếc túi xách nữdây chuyền nữ hay bộ trang sức, bạn sẽ thật nổi bật trong các buổi dạ tiệc. Tùy theo sở thích và dáng người mà bạn có thể chọn đầm dạ hội dài hay đầm dạ hội ngắn. Những chiếc đầm đẹp dự tiệc cũng nên đi cùng các đôi giày cao gót, giúp tôn dáng và mang lại cho bạn vẻ thu hút.

Đa dạng các kiểu đầm dạ hội cho phái đẹp

Lựa chọn cho mình một chiếc áo đầm dạ hội đẹp và phù hợp với dáng người không hề đơn giản. Bạn có thể tham khảo các tip sau để chọn cho mình một váy đầm dự tiệc phù hợp. Nếu bạn chọn váy dự tiệc cưới, bạn có thể chọn các mẫu có trang trí sequin lấp lánh. Mẫu đầm dự tiệc này giúp làm tăng thêm vẻ sang trọng và thu hút cho bạn nhờ các họa tiết ánh kim, ánh bạc độc đáo. Tuy nhiên, bạn nên kết hợp với các màu son môi nhẹ nhàng để vẻ ngoài thêm hoàn hảo. Còn váy dự tiệc dáng ôm sẽ phù hợp những chị em có thân hình thon thả. Nếu bạn chọn đầm dạ hội phom ôm thì nên kết hợp với son bóng để trông thật cá tính. Còn các loại áo đầm dạ hội dài chỉ phù hợp cho các cô gái có chiều cao tốt.

Bộ sưu tập đầm dạ hội đẹp tại ZALORA.VN

Thấu hiểu nhu cầu mua đầm dạ hội đẹp hay đầm dạ hội cao cấp của các cô gái, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập đầm dạ hội đẹp và mới nhất của các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Casways, Something Borrowed, EZRA by ZALORA, Inner Circle,… Bạn có thể tha hồ mua sắm các mẫu đầm dạ hội giá rẻ, đầm dạ hội sang trọng hay đầm dự tiệc cao cấp với giá tốt. Click ngay ZALORA.VN để mua sắm cho mình những mẫu đầm dạ hội đẹp của các thương hiệu uy tín bạn nhé!