253 sản phẩm tìm thấy

 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA29RJAVN-395802":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395803":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395804":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395805":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA32RIXVN-395790":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395791":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395792":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395793":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA30RIZVN-395798":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395799":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395800":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395801":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Vải Lưới Material Girl Đầm Ôm Phối Vải Lưới 1,099,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA85TGCSG-653391":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA85TGCSG-653392":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA85TGCSG-653393":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA85TGCSG-653394":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA85TGCSG-653395":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Pha Ren Ngực Izabel London Đầm Xòe Pha Ren Ngực 2,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA14MCBVN-435618":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA14MCBVN-435619":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA14MCBVN-435620":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA14MCBVN-435621":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Trong Suốt Something Borrowed Đầm Phối Trong Suốt 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA59RXGVN-396871":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59RXGVN-396872":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59RXGVN-396873":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nhung Cúp Ngực Material Girl Đầm Nhung Cúp Ngực 1,099,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA84TGDSG-653396":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA84TGDSG-653397":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA84TGDSG-653398":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA84TGDSG-653399":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA84TGDSG-653400":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Hoa Material Girl Đầm Ôm In Hoa 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA87TGASG-653381":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA87TGASG-653382":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA87TGASG-653383":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA87TGASG-653384":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA87TGASG-653385":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Cánh Dơi ZALORA BASICS Đầm Tay Cánh Dơi 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA35RIUVN-395778":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA35RIUVN-395779":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA35RIUVN-395780":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA35RIUVN-395781":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA31RIYVN-395794":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31RIYVN-395795":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31RIYVN-395796":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31RIYVN-395797":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Cánh Dơi ZALORA BASICS Đầm Tay Cánh Dơi 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA33RIWVN-395786":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA33RIWVN-395787":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA33RIWVN-395788":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA33RIWVN-395789":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Dorothy Perkins Đầm Phối Ren 1,459,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA68RQLSG-650058":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68RQLSG-650059":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68RQLSG-650060":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68RQLSG-650061":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68RQLSG-650062":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Something Borrowed Đầm Xòe 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA55RXKVN-396883":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA55RXKVN-396884":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA55RXKVN-396885":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lưới ZALORA Đầm May Lưới 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA48RIHVN-395726":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48RIHVN-395727":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48RIHVN-395728":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48RIHVN-395729":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ánh Kim Dorothy Perkins Đầm Ánh Kim 1,579,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA65RQOSG-650073":{"price":"1,579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65RQOSG-650074":{"price":"1,579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65RQOSG-650075":{"price":"1,579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65RQOSG-650076":{"price":"1,579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65RQOSG-650077":{"price":"1,579,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Hoa ZALORA Đầm Ren Hoa 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA07RJWVN-395914":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07RJWVN-395915":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07RJWVN-395916":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07RJWVN-395917":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe ZALORA Đầm Xòe 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA55QWMVN-394820":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA55QWMVN-394821":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA55QWMVN-394822":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA55QWMVN-394823":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Công Sở Vạt Chéo Milaross Đầm Công Sở Vạt Chéo 420,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA14GXLVN-425758":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA14GXLVN-425759":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA14GXLVN-425760":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA14GXLVN-425761":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Vải Lưới In Họa Tiết Material Girl Đầm Xòe Phối Vải Lưới In Họa Tiết 849,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA88TFZSG-653376":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA88TFZSG-653377":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA88TFZSG-653378":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA88TFZSG-653379":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA88TFZSG-653380":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Trong Suốt Something Borrowed Đầm Phối Trong Suốt 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA60RXFVN-396868":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA60RXFVN-396869":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA60RXFVN-396870":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lưới ZALORA Đầm May Lưới 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA49RIGVN-395722":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49RIGVN-395723":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49RIGVN-395724":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49RIGVN-395725":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Cánh Dơi ZALORA BASICS Đầm Tay Cánh Dơi 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA37RISVN-395770":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA37RISVN-395771":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA37RISVN-395772":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA37RISVN-395773":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan Dài Something Borrowed Áo Khoác Cardigan Dài 469,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA05BDUVN-413639":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Cánh Tiên Họa Tiết Bướm Izabel London Đầm Tay Cánh Tiên Họa Tiết Bướm 899,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA18MBXVN-435602":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA18MBXVN-435603":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA18MBXVN-435604":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA18MBXVN-435605":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai ZALORA BASICS Đầm Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA00XAHVN-405571":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA00XAHVN-405572":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA00XAHVN-405573":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA00XAHVN-405574":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Phối Ren ZALORA Áo Phối Ren 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA61RDYVN-395329":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA61RDYVN-395330":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA61RDYVN-395331":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA61RDYVN-395332":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cách Điệu Cổ Phối Viền 30% OFF EZRA by ZALORA Đầm Cách Điệu Cổ Phối Viền 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA30TTPVN-358341":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA30TTPVN-358342":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA30TTPVN-358343":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA30TTPVN-358344":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Midi Bandeau ZALORA BASICS Đầm Midi Bandeau 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA26NQZVN-387985":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387986":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387987":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387988":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai ZALORA BASICS Đầm Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA01XAGVN-405567":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA01XAGVN-405568":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA01XAGVN-405569":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA01XAGVN-405570":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Ren Izabel London Đầm Ôm Ren 1,399,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA26MBPVN-435570":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA26MBPVN-435571":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA26MBPVN-435572":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA26MBPVN-435573":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Bandeau ZALORA BASICS Đầm Midi Bandeau 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA22NRDVN-388001":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA22NRDVN-388002":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA22NRDVN-388003":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA22NRDVN-388004":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Dây Kéo Trước Inner Circle Đầm Ôm Dây Kéo Trước 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA17LACVN-382862":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA17LACVN-382863":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA17LACVN-382864":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Thun Cổ Thuyền Hoa Izabel London Áo Thun Cổ Thuyền Hoa 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA03MCMVN-435662":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA03MCMVN-435663":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA03MCMVN-435664":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA03MCMVN-435665":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Jacquard ZALORA Đầm Jacquard 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA57QWKVN-394812":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57QWKVN-394813":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57QWKVN-394814":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA57QWKVN-394815":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đính Hạt Đá ZALORA Đầm Đính Hạt Đá 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA69QZUVN-395052":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA69QZUVN-395053":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA69QZUVN-395054":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA69QZUVN-395055":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Thêu Hoa Quynh Binh Phuong Đầm Xòe Thêu Hoa 620,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"QU141AA28LPZVN-434623":{"price":"620,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"QU141AA28LPZVN-434624":{"price":"620,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai ZALORA BASICS Đầm Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA96XALVN-405584":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96XALVN-405585":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96XALVN-405586":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96XALVN-405587":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Vải Lưới Mango Đầm Phối Vải Lưới 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA47ILOVN-377792":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47ILOVN-384801":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47ILOVN-384802":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47ILOVN-384803":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA47ILOVN-384804":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Hoa ZALORA Đầm Ren Hoa 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA12RJRVN-395894":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA12RJRVN-395895":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA12RJRVN-395896":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA12RJRVN-395897":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Dáng Suông Inner Circle Đầm Ren Dáng Suông 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA76WXJVN-405331":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA76WXJVN-405332":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA76WXJVN-405333":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai Something Borrowed Đầm Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA20RYTVN-396964":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA20RYTVN-396965":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA20RYTVN-396966":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Ren Something Borrowed Đầm Kiểu Phối Ren 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA05RZIVN-397007":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA05RZIVN-397008":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA05RZIVN-397009":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đính Hạt Đá ZALORA Đầm Đính Hạt Đá 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA68QZVVN-395056":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68QZVVN-395057":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68QZVVN-395058":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68QZVVN-395059":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai ZALORA BASICS Đầm Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA98XAJVN-405580":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA98XAJVN-405581":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA98XAJVN-405582":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA98XAJVN-405583":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Hoa ZALORA Đầm Ren Hoa 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA09RJUVN-395906":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09RJUVN-395907":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09RJUVN-395908":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09RJUVN-395909":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai ZALORA BASICS Đầm Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA99XAIVN-405575":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA99XAIVN-405576":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA99XAIVN-405577":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA99XAIVN-405578":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đính Hạt Đá ZALORA Đầm Đính Hạt Đá 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA67QZWVN-395060":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67QZWVN-395061":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67QZWVN-395062":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67QZWVN-395063":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Viền Lượn Sóng ZALORA Đầm Cut-out Viền Lượn Sóng 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA80LQXVN-384134":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80LQXVN-384135":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80LQXVN-384136":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA80LQXVN-384137":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Bandeau ZALORA BASICS Đầm Midi Bandeau 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA23NRCVN-387997":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA23NRCVN-387998":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA23NRCVN-387999":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA23NRCVN-388000":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai Something Borrowed Đầm Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA24RYPVN-396952":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA24RYPVN-396953":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA24RYPVN-396954":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Phối Ren ZALORA Đầm Midi Phối Ren 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA58OYJVN-390429":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58OYJVN-390430":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58OYJVN-390431":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58OYJVN-390432":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Tay Cánh Tiên Kèm Dây Thắt Lưng Izabel London Đầm Ren Tay Cánh Tiên Kèm Dây Thắt Lưng 899,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA28MBNVN-435562":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA28MBNVN-435563":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA28MBNVN-435564":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA28MBNVN-435565":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Tay Con Milaross Đầm Kiểu Tay Con 420,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA20GXFVN-425734":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA20GXFVN-425735":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA20GXFVN-425736":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA20GXFVN-425737":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Hình Tim Mango Đầm In Họa Tiết Hình Tim 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA05UHYVN-366390":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05UHYVN-366391":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05UHYVN-366392":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05UHYVN-377791":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA05UHYVN-394614":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuits ZALORA Jumpsuits 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA37PDAVN-390882":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA37PDAVN-390883":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA37PDAVN-390884":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA37PDAVN-390885":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe 30% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe 899,000 VND GIẢM CÒN 629,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA47VNCVN-362071":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA47VNCVN-362072":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA47VNCVN-362073":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA47VNCVN-362074":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm In Họa Tiết Something Borrowed Đầm In Họa Tiết 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA85NOSVN-387734":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA85NOSVN-387735":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA85NOSVN-387736":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Jacquard ZALORA Đầm Jacquard 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA56QWLVN-394816":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56QWLVN-394817":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56QWLVN-394818":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA56QWLVN-394819":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Cross-Back Dress ZALORA BASICS Basic Cross-Back Dress 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA18NRHVN-388017":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA18NRHVN-388018":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA18NRHVN-388019":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA18NRHVN-388020":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Xẻ ZALORA Đầm Tay Xẻ 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA93PMKVN-391775":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93PMKVN-391776":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93PMKVN-391777":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93PMKVN-391778":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Hai Lớp ZALORA Đầm May Hai Lớp 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA41KZEVN-382785":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA41KZEVN-382786":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA41KZEVN-382787":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA41KZEVN-382788":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Vải Lưới Material Girl Đầm Xòe Phối Vải Lưới 849,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA89TFYSG-653371":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA89TFYSG-653372":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA89TFYSG-653373":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA89TFYSG-653374":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA89TFYSG-653375":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren ZALORA Đầm Phối Ren 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA72LRFVN-384166":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72LRFVN-384167":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72LRFVN-384168":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72LRFVN-384169":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Hoa ZALORA Đầm Ren Hoa 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA13RJQVN-395890":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13RJQVN-395891":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13RJQVN-395892":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13RJQVN-395893":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Viền Lượn Sóng ZALORA Đầm Cut-out Viền Lượn Sóng 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA81LQWVN-384130":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA81LQWVN-384131":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA81LQWVN-384132":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA81LQWVN-384133":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kèm Dây Nịt ZALORA Đầm Kèm Dây Nịt 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA11PEAVN-390974":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11PEAVN-390975":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11PEAVN-390976":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11PEAVN-390977":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe 30% OFF EZRA by ZALORA Đầm Xòe 899,000 VND GIẢM CÒN 629,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA48VNBVN-362067":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA48VNBVN-362068":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA48VNBVN-362069":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA48VNBVN-362070":{"price":"899,000","special_price":"629,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Jacquard ZALORA Đầm Jacquard 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA08PPRVN-392078":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PPRVN-392079":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PPRVN-392080":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PPRVN-392081":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Mango Đầm Kiểu 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA27XNSVN-372381":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA27XNSVN-372382":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA27XNSVN-372383":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA27XNSVN-372384":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA27XNSVN-372385":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Áo Và Váy ZALORA Bộ Áo Và Váy 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA72NWXVN-388540":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72NWXVN-388541":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72NWXVN-388542":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA72NWXVN-388543":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Chiffon Mango Đầm Chiffon 999,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA20XNZVN-372412":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20XNZVN-372413":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20XNZVN-372414":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20XNZVN-372415":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20XNZVN-372416":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Bandeau ZALORA BASICS Đầm Midi Bandeau 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA24NRBVN-387993":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA24NRBVN-387994":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA24NRBVN-387995":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA24NRBVN-387996":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lớp 30% OFF ZALORA Đầm May Lớp 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA77VPUVN-362372":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA77VPUVN-362373":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA77VPUVN-362374":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA77VPUVN-362375":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Trơn Tay Dài ZALORA BASICS Đầm Trơn Tay Dài 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA05MNAVN-385714":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA05MNAVN-385715":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA05MNAVN-385716":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA05MNAVN-385717":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi ZALORA Đầm Midi 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA75LRCVN-384154":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA75LRCVN-384155":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA75LRCVN-384156":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA75LRCVN-384157":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Cross-Back Dress ZALORA BASICS Basic Cross-Back Dress 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA17NRIVN-388021":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA17NRIVN-388022":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA17NRIVN-388023":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA17NRIVN-388024":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Yếm 19% OFF Inner Circle Đầm Ôm Cổ Yếm 429,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA32KCLVN-381089":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA32KCLVN-381090":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA32KCLVN-381091":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Đầm Loang Màu Tua Rua Material Girl Đầm Loang Màu Tua Rua 849,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA89QOSSG-648444":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA89QOSSG-648445":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA89QOSSG-648446":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA89QOSSG-648447":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA89QOSSG-648448":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Hai Lớp ZALORA Đầm May Hai Lớp 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA40KZFVN-382789":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA40KZFVN-382790":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA40KZFVN-382791":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA40KZFVN-382792":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Skater Cổ Sau Chữ V ZALORA BASICS Đầm Skater Cổ Sau Chữ V 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA13NRMVN-388037":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA13NRMVN-388038":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA13NRMVN-388039":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA13NRMVN-388040":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren ZALORA Đầm Phối Ren 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA71LRGVN-384170":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA71LRGVN-384171":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA71LRGVN-384172":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA71LRGVN-384173":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Phối Màu Mango Đầm Dáng Ôm Phối Màu 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA30XNPVN-372371":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA30XNPVN-372372":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA30XNPVN-372373":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA30XNPVN-372374":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Crepe Mango Đầm Crepe 999,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA44XNBVN-372311":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA44XNBVN-372312":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA44XNBVN-372313":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA44XNBVN-372314":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA44XNBVN-372315":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Fit And Flare Phối Ren 29% OFF ZALORA Đầm Fit And Flare Phối Ren 549,000 VND GIẢM CÒN 389,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA10WFTVN-370201":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA10WFTVN-370202":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA10WFTVN-370203":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA10WFTVN-370204":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Ren Hoa Material Girl Đầm Ren Hoa 1,199,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA86TGBSG-653386":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA86TGBSG-653387":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA86TGBSG-653388":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA86TGBSG-653389":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA86TGBSG-653390":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi ZALORA Đầm Midi 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA73LREVN-384162":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73LREVN-384163":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73LREVN-384164":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73LREVN-384165":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jacquard Fit & Flare Dress 40% OFF EZRA by ZALORA Jacquard Fit & Flare Dress 849,000 VND GIẢM CÒN 509,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA75SHGVN-363033":{"price":"849,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA75SHGVN-363034":{"price":"849,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA75SHGVN-363035":{"price":"849,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA75SHGVN-363036":{"price":"849,000","special_price":"509,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Phối Ren 20% OFF Something Borrowed Đầm Phối Ren 499,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA64QKPVN-393811":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA64QKPVN-393812":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA64QKPVN-393813":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Xòe Không Tay Viền Cổ 35% OFF Something Borrowed Đầm Xòe Không Tay Viền Cổ 399,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA15DAAVN-305309":{"price":"399,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"35%"},"SO977AA15DAAVN-305310":{"price":"399,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Đầm Phối Lưới 29% OFF ZALORA Đầm Phối Lưới 449,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA74VPXVN-362384":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA74VPXVN-362385":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA74VPXVN-362386":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"},"EZ084AA74VPXVN-362387":{"price":"449,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Chun Eo Cổ Sơ Mi Inner Circle Đầm Chun Eo Cổ Sơ Mi 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA24KZVVN-382841":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA24KZVVN-382842":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA24KZVVN-382843":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Cross-Back Dress ZALORA BASICS Basic Cross-Back Dress 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA20NRFVN-388009":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA20NRFVN-388010":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA20NRFVN-388011":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA20NRFVN-388012":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Jacquard ZALORA Đầm Jacquard 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA09PPQVN-392074":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09PPQVN-392075":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09PPQVN-392076":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09PPQVN-392077":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kèm Dây Nịt ZALORA Đầm Kèm Dây Nịt 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA13PDYVN-390966":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13PDYVN-390967":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13PDYVN-390968":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13PDYVN-390969":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai Something Borrowed Đầm Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA21RYSVN-396961":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA21RYSVN-396962":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA21RYSVN-396963":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Viền Mango Đầm May Viền 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA11UHSVN-366360":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UHSVN-366361":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UHSVN-366362":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UHSVN-366363":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA11UHSVN-366364":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm dự tiệc thời trang 2014

Dù ở bất kỳ độ tuổi nào, phụ nữ vẫn luôn có nhu cầu diện cho mình những bộ đầm dự tiệc thời trang khi tham dự đám cưới, sinh nhật. Các nhà thiết kế cũng cho ra đời những bộ đầm dự tiệc đẹp để đáp ứng nhu cầu của các nàng. Phối cùng một chiếc túi xách nữdây chuyền nữ hay bộ trang sức, bạn sẽ thật nổi bật trong các buổi dạ tiệc. Tùy theo sở thích và dáng người mà bạn có thể chọn đầm dạ hội dài hay đầm dạ hội ngắn. Những chiếc đầm đẹp dự tiệc cũng nên đi cùng các đôi giày cao gót, giúp tôn dáng và mang lại cho bạn vẻ thu hút.

Đa dạng các kiểu đầm dạ hội cho phái đẹp

Lựa chọn cho mình một chiếc áo đầm dạ hội đẹp và phù hợp với dáng người không hề đơn giản. Bạn có thể tham khảo các tip sau để chọn cho mình một váy đầm dự tiệc phù hợp. Nếu bạn chọn váy dự tiệc cưới, bạn có thể chọn các mẫu có trang trí sequin lấp lánh. Mẫu đầm dự tiệc này giúp làm tăng thêm vẻ sang trọng và thu hút cho bạn nhờ các họa tiết ánh kim, ánh bạc độc đáo. Tuy nhiên, bạn nên kết hợp với các màu son môi nhẹ nhàng để vẻ ngoài thêm hoàn hảo. Còn váy dự tiệc dáng ôm sẽ phù hợp những chị em có thân hình thon thả. Nếu bạn chọn đầm dạ hội phom ôm thì nên kết hợp với son bóng để trông thật cá tính. Còn các loại áo đầm dạ hội dài chỉ phù hợp cho các cô gái có chiều cao tốt.

Bộ sưu tập đầm dạ hội đẹp tại ZALORA.VN

Thấu hiểu nhu cầu mua đầm dạ hội đẹp hay đầm dạ hội cao cấp của các cô gái, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập đầm dạ hội đẹp và mới nhất của các nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Casways, Something Borrowed, EZRA by ZALORA, Inner Circle,… Bạn có thể tha hồ mua sắm các mẫu đầm dạ hội giá rẻ, đầm dạ hội sang trọng hay đầm dự tiệc cao cấp với giá tốt. Click ngay ZALORA.VN để mua sắm cho mình những mẫu đầm dạ hội đẹp của các thương hiệu uy tín bạn nhé!