84 sản phẩm tìm thấy

 • Đầm Maxi Cổ Yếm Thêu Họa Tiết Something Borrowed Đầm Maxi Cổ Yếm Thêu Họa Tiết 569,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA27WNSVN-404512":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA27WNSVN-404513":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA27WNSVN-404514":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Asymmetrical Ruched Something Borrowed Đầm Asymmetrical Ruched 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA22DUJVN-419010":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22DUJVN-419011":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22DUJVN-419012":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Something Borrowed Đầm Maxi 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA89WPEVN-404624":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89WPEVN-404625":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89WPEVN-404626":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Asymmetrical Ruched Something Borrowed Đầm Asymmetrical Ruched 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA21DUKVN-419013":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA21DUKVN-419014":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA21DUKVN-419015":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Paradise Something Borrowed Đầm Maxi Paradise 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA59WQIVN-404710":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59WQIVN-404711":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59WQIVN-404712":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tulip Something Borrowed Đầm Tulip 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95ROEVN-396245":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95ROEVN-396246":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95ROEVN-396247":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Paradise Something Borrowed Đầm Maxi Paradise 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA60WQHVN-404707":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA60WQHVN-404708":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA60WQHVN-404709":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Asymmetrical Ruched Something Borrowed Đầm Asymmetrical Ruched 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA23DUIVN-419007":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA23DUIVN-419008":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA23DUIVN-419009":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cúp Ngực Cut-out Material Girl Đầm Maxi Cúp Ngực Cut-out 1,099,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA77QPESG-648495":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA77QPESG-648496":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA77QPESG-648497":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA77QPESG-648498":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA77QPESG-648499":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hoa Ethophen Đầm Maxi Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA91SPGVN-398005":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Thun Eo 29% OFF New Look Đầm Maxi Thun Eo 1,059,000 VND GIẢM CÒN 749,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA09SLUVN-355196":{"price":"1,059,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA09SLUVN-355197":{"price":"1,059,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA09SLUVN-355198":{"price":"1,059,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA09SLUVN-355199":{"price":"1,059,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"29%"},"NE112AA09SLUVN-355200":{"price":"1,059,000","special_price":"749,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Maxi Phối Màu ZALORA Đầm Maxi Phối Màu 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA54JQBVN-380038":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA54JQBVN-380039":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA54JQBVN-380040":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA54JQBVN-380041":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây ZALORA BASICS Đầm Maxi Hai Dây 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA84JXRVN-361022":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84JXRVN-336478":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84JXRVN-336479":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84JXRVN-336480":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84JXRVN-336481":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ren Xẻ Tà Miss Selfridge Đầm Maxi Ren Xẻ Tà 2,799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA27XIESG-663106":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA27XIESG-663107":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA27XIESG-663108":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA27XIESG-663109":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA27XIESG-663110":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ethophen Đầm Maxi 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA73SPYVN-398023":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Ren Ethophen Đầm Maxi Cổ Ren 500,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA02SOVVN-397994":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ren Hoa Lola Skye Đầm Maxi Ren Hoa 1,439,000 VND
  Kích cỡ 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA00RGHVN-395520":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA00RGHVN-395521":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA00RGHVN-395522":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA00RGHVN-395523":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA00RGHVN-395524":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Phối Màu ZALORA Đầm Maxi Phối Màu 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA56JPZVN-380030":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56JPZVN-380031":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56JPZVN-380032":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56JPZVN-380033":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Ren Ethophen Đầm Maxi Cổ Ren 500,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA01SOWVN-397995":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ethophen Đầm Maxi 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA72SPZVN-398024":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Ren Ethophen Đầm Maxi Cổ Ren 500,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA05SOSVN-397991":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Dây Hoa Ethophen Đầm Maxi Dây Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA69SQCVN-398027":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Dây Hoa Ethophen Đầm Maxi Dây Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA68SQDVN-398028":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hoa Ethophen Đầm Maxi Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA84SPNVN-398012":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Dài Quynh Binh Phuong Đầm Maxi Dài 650,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"QU141AA23LQEVN-434633":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"QU141AA23LQEVN-434634":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ethophen Đầm Maxi 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA78SPTVN-398018":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Ren Ethophen Đầm Maxi Cổ Ren 500,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA08SOPVN-397988":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Bướm Xanh Sophilita Đầm Maxi Bướm Xanh 1,185,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA13HXMVN-376608":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA13HXMVN-376609":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA13HXMVN-376610":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây In Hoa 40% OFF Lola Skye Đầm Maxi Hai Dây In Hoa 1,579,000 VND GIẢM CÒN 949,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA40UOHVN-366900":{"price":"1,579,000","special_price":"949,000","saving_percentage":"40%"},"LO254AA40UOHVN-366901":{"price":"1,579,000","special_price":"949,000","saving_percentage":"40%"},"LO254AA40UOHVN-366902":{"price":"1,579,000","special_price":"949,000","saving_percentage":"40%"},"LO254AA40UOHVN-366903":{"price":"1,579,000","special_price":"949,000","saving_percentage":"40%"},"LO254AA40UOHVN-366904":{"price":"1,579,000","special_price":"949,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Maxi ZALORA BASICS Đầm Maxi 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA82JXTVN-361024":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82JXTVN-336486":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82JXTVN-336487":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82JXTVN-336488":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82JXTVN-336489":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Phối Màu ZALORA Đầm Maxi Phối Màu 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA55JQAVN-380034":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55JQAVN-380035":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55JQAVN-380036":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55JQAVN-380037":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây Hoa Loire Đầm Maxi Hai Dây Hoa 650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA24KVZVN-382639":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ethophen Đầm Maxi 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA76SPVVN-398020":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Kẻ CLARA Đầm Maxi Kẻ 959,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CL030AA23NYUVN-388738":{"price":"959,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL030AA23NYUVN-388739":{"price":"959,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL030AA23NYUVN-388740":{"price":"959,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi In Hoa 20% OFF New Look Đầm Maxi In Hoa 1,049,000 VND GIẢM CÒN 839,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA20IMPVN-377894":{"price":"1,049,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA20IMPVN-377895":{"price":"1,049,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA20IMPVN-377896":{"price":"1,049,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA20IMPVN-377897":{"price":"1,049,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA20IMPVN-377898":{"price":"1,049,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Maxi Cổ Ren Ethophen Đầm Maxi Cổ Ren 500,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA04SOTVN-397992":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Dây Hoa Ethophen Đầm Maxi Dây Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA67SQEVN-398029":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hoa Ethophen Đầm Maxi Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA87SPKVN-398009":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Nơ Vai Sophilita Đầm Maxi Nơ Vai 1,185,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA32TGXVN-399205":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA32TGXVN-399206":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dài 10% OFF Izabel London Đầm Dài 899,000 VND GIẢM CÒN 810,000 VND Kích cỡ 6 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA20XLBVN-406396":{"price":"899,000","special_price":"810,000","saving_percentage":"10%"},"IZ237AA20XLBVN-406397":{"price":"899,000","special_price":"810,000","saving_percentage":"10%"},"IZ237AA20XLBVN-406398":{"price":"899,000","special_price":"810,000","saving_percentage":"10%"},"IZ237AA20XLBVN-406399":{"price":"899,000","special_price":"810,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Đầm Maxi Cổ Ren Ethophen Đầm Maxi Cổ Ren 500,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA07SOQVN-397989":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ethophen Đầm Maxi 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA74SPXVN-398022":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây Lola Skye Đầm Maxi Hai Dây 1,199,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO168AA15TVKSG-557670":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA15TVKSG-557671":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA15TVKSG-557672":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA15TVKSG-557673":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA15TVKSG-557674":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun 30% OFF Inner Circle Đầm Thun 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63IIEVN-333157":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA63IIEVN-333158":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA63IIEVN-333159":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Maxi Hoa Loire Đầm Maxi Hoa 650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA28KVVVN-382633":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ren Hoa Lola Skye Đầm Maxi Ren Hoa 1,439,000 VND
  Kích cỡ 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA01RGGVN-395515":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA01RGGVN-395516":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA01RGGVN-395517":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA01RGGVN-395518":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA01RGGVN-395519":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi 49% OFF EZRA by ZALORA Đầm Maxi 549,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11JWQVN-360578":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA11JWQVN-336357":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA11JWQVN-336358":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA11JWQVN-336359":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA11JWQVN-336360":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Đầm Maxi 49% OFF EZRA by ZALORA Đầm Maxi 549,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA12JWPVN-360577":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA12JWPVN-336353":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA12JWPVN-336354":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA12JWPVN-336355":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA12JWPVN-336356":{"price":"549,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Đầm Maxi Hoa Ethophen Đầm Maxi Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA85SPMVN-398011":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Dây Hoa Ethophen Đầm Maxi Dây Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA71SQAVN-398025":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Kết Hạt New Look Đầm Maxi Kết Hạt 1,379,000 VND
  Kích cỡ 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA76RHFVN-395639":{"price":"1,379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA76RHFVN-395640":{"price":"1,379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA76RHFVN-395641":{"price":"1,379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA76RHFVN-395642":{"price":"1,379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA76RHFVN-395643":{"price":"1,379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hoa Ethophen Đầm Maxi Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA90SPHVN-398006":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Nữ 30% OFF EZRA by ZALORA Đầm Maxi Nữ 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA56GIXVN-312862":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA56GIXVN-312863":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA56GIXVN-312864":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Maxi In Họa Tiết Dorothy Perkins Đầm Maxi In Họa Tiết 1,099,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA37FDUSG-525979":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37FDUSG-525980":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37FDUSG-525981":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37FDUSG-525982":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37FDUSG-525983":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây Dorothy Perkins Đầm Maxi Hai Dây 749,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA08TFJSG-499321":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA08TFJSG-499322":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA08TFJSG-499323":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA08TFJSG-499324":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA08TFJSG-499325":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây 40% OFF Lola Skye Đầm Maxi Hai Dây 1,579,000 VND GIẢM CÒN 949,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA34UONVN-366930":{"price":"1,579,000","special_price":"949,000","saving_percentage":"40%"},"LO254AA34UONVN-366931":{"price":"1,579,000","special_price":"949,000","saving_percentage":"40%"},"LO254AA34UONVN-366932":{"price":"1,579,000","special_price":"949,000","saving_percentage":"40%"},"LO254AA34UONVN-366933":{"price":"1,579,000","special_price":"949,000","saving_percentage":"40%"},"LO254AA34UONVN-366934":{"price":"1,579,000","special_price":"949,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Maxi 38% OFF Dorothy Perkins Đầm Maxi 849,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA07TFKSG-499326":{"price":"849,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"38%"},"DO016AA07TFKSG-499327":{"price":"849,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"38%"},"DO016AA07TFKSG-499328":{"price":"849,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"38%"},"DO016AA07TFKSG-499329":{"price":"849,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"38%"},"DO016AA07TFKSG-499330":{"price":"849,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Maxi Họa Tiết 10% OFF Izabel London Maxi Họa Tiết 599,000 VND GIẢM CÒN 540,000 VND Kích cỡ 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA27QPWVN-394250":{"price":"599,000","special_price":"540,000","saving_percentage":"10%"},"IZ237AA27QPWVN-394251":{"price":"599,000","special_price":"540,000","saving_percentage":"10%"},"IZ237AA27QPWVN-394252":{"price":"599,000","special_price":"540,000","saving_percentage":"10%"},"IZ237AA27QPWVN-394253":{"price":"599,000","special_price":"540,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Đầm Maxi Tay Lửng Bướm Xanh Sophilita Đầm Maxi Tay Lửng Bướm Xanh 1,285,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA21HXEVN-376587":{"price":"1,285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA21HXEVN-376588":{"price":"1,285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hoa Mặt Trời Sophilita Đầm Maxi Hoa Mặt Trời 1,185,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA14HXLVN-376606":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA14HXLVN-376607":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Black Waisted Cami Maxi Dress River Island Black Waisted Cami Maxi Dress 999,000 VND
  Kích cỡ 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA31HXGSG-415527":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA31HXGSG-415528":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA31HXGSG-415529":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA31HXGSG-415530":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA31HXGSG-415531":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi In Tribal River Island Đầm Maxi In Tribal 1,199,000 VND
  Kích cỡ 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA15LZOSG-540792":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA15LZOSG-540793":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA15LZOSG-540794":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA15LZOSG-540795":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA15LZOSG-540796":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây Dorothy Perkins Đầm Maxi Hai Dây 529,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA97TFUSG-499376":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA97TFUSG-499377":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA97TFUSG-499378":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA97TFUSG-499379":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA97TFUSG-499380":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ V Phủ Chân Alachic Đầm Cổ V Phủ Chân 870,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AL035AA59QIAVN-350025":{"price":"870,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL035AA59QIAVN-350026":{"price":"870,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Kẻ Sọc Dorothy Perkins Đầm Maxi Kẻ Sọc 639,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA99TFSSG-499366":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA99TFSSG-499367":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA99TFSSG-499368":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA99TFSSG-499369":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA99TFSSG-499370":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • V Neck Cami Maxi Dress River Island V Neck Cami Maxi Dress 999,000 VND
  Kích cỡ 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA33UNASG-503468":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA33UNASG-503469":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA33UNASG-503470":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA33UNASG-503471":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA33UNASG-503472":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Xẻ Hông 30% OFF River Island Đầm Maxi Xẻ Hông 1,399,000 VND GIẢM CÒN 979,000 VND Kích cỡ 8 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA53OGSSG-488756":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA53OGSSG-488757":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA53OGSSG-488758":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Crochet Sleeveless Maxi Dress River Island Crochet Sleeveless Maxi Dress 1,599,000 VND
  Kích cỡ 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA28UNFSG-503493":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA28UNFSG-503494":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA28UNFSG-503495":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA28UNFSG-503496":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA28UNFSG-503497":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi In Hoa Dorothy Perkins Đầm Maxi In Hoa 2,289,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA04TFNSG-499341":{"price":"2,289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA04TFNSG-499342":{"price":"2,289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA04TFNSG-499343":{"price":"2,289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA04TFNSG-499344":{"price":"2,289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA04TFNSG-499345":{"price":"2,289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Kết Hạt Trang Trí 45% OFF Dorothy Perkins Đầm Maxi Kết Hạt Trang Trí 2,399,000 VND GIẢM CÒN 1,309,000 VND Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA02TFPSG-499351":{"price":"2,399,000","special_price":"1,309,000","saving_percentage":"45%"},"DO016AA02TFPSG-499352":{"price":"2,399,000","special_price":"1,309,000","saving_percentage":"45%"},"DO016AA02TFPSG-499353":{"price":"2,399,000","special_price":"1,309,000","saving_percentage":"45%"},"DO016AA02TFPSG-499354":{"price":"2,399,000","special_price":"1,309,000","saving_percentage":"45%"},"DO016AA02TFPSG-499355":{"price":"2,399,000","special_price":"1,309,000","saving_percentage":"45%"}}}
 • Đầm Maxi In Hoa Dorothy Perkins Đầm Maxi In Hoa 2,289,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA03TFOSG-499346":{"price":"2,289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA03TFOSG-499347":{"price":"2,289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA03TFOSG-499348":{"price":"2,289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA03TFOSG-499349":{"price":"2,289,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA03TFOSG-499350":{"price":"2,289,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Xẻ Tà 29% OFF Dorothy Perkins Đầm Maxi Xẻ Tà 749,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA09TFISG-499316":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"DO016AA09TFISG-499317":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"DO016AA09TFISG-499318":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"DO016AA09TFISG-499319":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"DO016AA09TFISG-499320":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Maxi Kẻ Sọc Dorothy Perkins Đầm Maxi Kẻ Sọc 609,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA98TFTSG-499371":{"price":"609,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA98TFTSG-499372":{"price":"609,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA98TFTSG-499373":{"price":"609,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA98TFTSG-499374":{"price":"609,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA98TFTSG-499375":{"price":"609,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Xẻ Hông 30% OFF River Island Đầm Maxi Xẻ Hông 1,399,000 VND GIẢM CÒN 979,000 VND Kích cỡ 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA52OGTSG-488759":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA52OGTSG-488760":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA52OGTSG-488761":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA52OGTSG-488762":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Maxi Sophilita Đầm Maxi 1,185,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA15HXKVN-376604":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA15HXKVN-376605":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA15HXKVN-388931":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây Dorothy Perkins Đầm Maxi Hai Dây 1,499,000 VND
  Kích cỡ 6 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA89VXISG-506688":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA89VXISG-506689":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA89VXISG-506690":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA89VXISG-506691":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA89VXISG-506692":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA89VXISG-506693":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Mặt Trời Vàng Sophilita Đầm Maxi Mặt Trời Vàng 1,185,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA22HXDVN-376584":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA22HXDVN-376585":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA22HXDVN-376586":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Crochet Overlay Maxi Dress Material Girl Crochet Overlay Maxi Dress 849,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA37YQOSG-513491":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA37YQOSG-513492":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA37YQOSG-513493":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA37YQOSG-513494":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA37YQOSG-513495":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Xẻ Một Bên 30% OFF River Island Đầm Maxi Xẻ Một Bên 1,299,000 VND GIẢM CÒN 909,000 VND Kích cỡ 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA54OGRSG-488752":{"price":"1,299,000","special_price":"909,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA54OGRSG-488753":{"price":"1,299,000","special_price":"909,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA54OGRSG-488754":{"price":"1,299,000","special_price":"909,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA54OGRSG-488755":{"price":"1,299,000","special_price":"909,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Maxi In Họa Tiết Xẻ Tà 30% OFF River Island Đầm Maxi In Họa Tiết Xẻ Tà 1,399,000 VND GIẢM CÒN 979,000 VND Kích cỡ 6 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA58SKFSG-497310":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA58SKFSG-497311":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA58SKFSG-497312":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA58SKFSG-497313":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA58SKFSG-497314":{"price":"1,399,000","special_price":"979,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Maxi Sát Nách Cổ Tròn Eo Chun Nhún Phồng 15% OFF Izabel London Đầm Maxi Sát Nách Cổ Tròn Eo Chun Nhún Phồng 799,000 VND GIẢM CÒN 680,000 VND Kích cỡ 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA07UGAVN-359435":{"price":"799,000","special_price":"680,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA07UGAVN-359436":{"price":"799,000","special_price":"680,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA07UGAVN-359437":{"price":"799,000","special_price":"680,000","saving_percentage":"15%"},"IZ237AA07UGAVN-359438":{"price":"799,000","special_price":"680,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Đầm Maxi 30% OFF River Island Đầm Maxi 1,799,000 VND GIẢM CÒN 1,259,000 VND Kích cỡ 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA97CBQSG-466887":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA97CBQSG-466888":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA97CBQSG-466889":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA97CBQSG-466890":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA97CBQSG-466891":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Jersey Tee Maxi Dress 40% OFF Dorothy Perkins Jersey Tee Maxi Dress 799,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ 6
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA95OBGSG-488332":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA95OBGSG-488333":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA95OBGSG-488334":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA95OBGSG-488335":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA95OBGSG-488336":{"price":"799,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Maxi Họa Tiết Phối Viền 30% OFF River Island Đầm Maxi Họa Tiết Phối Viền 1,799,000 VND GIẢM CÒN 1,259,000 VND Kích cỡ 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA39LTWSG-483726":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA39LTWSG-483727":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA39LTWSG-483728":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA39LTWSG-483729":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"},"RI923AA39LTWSG-483730":{"price":"1,799,000","special_price":"1,259,000","saving_percentage":"30%"}}}

Đầm maxi thời trang cho phái đẹp

Đầm maxi đã quay trở lại làng thời trang 2 năm trước đây và vẫn tiếp tục được phái đẹp săn lùng đến tận nay. Đầm dài maxi có thiết kế chân váy chấm gót và phần trên thường là dạng ống hoặc hai dây, mang đến vẻ lãng mạn và bay bổng cho phái đẹp. Các nhà thiết kế đã biến hóa chiếc đầm maxi thành nhiều kiểu dáng, may trên nhiều chất liệu khác nhau, chẳng hạn như đầm maxi hoa, đầm maxi thun, đầm maxi voan để các nàng lựa chọn phù hợp với sở thích và phong cách của riêng mình. Những chiếc đầm maxi ngắn còn được các nàng xem như một bộ trang phục công sở thời trang. Đầm maxi đi biển với họa tiết đa dạng như hoa, thổ cẩm, tribal được ưa chuộng nhiều nhất.

Phối đầm maxi dài với phụ kiện phù hợp cho bạn gái vẻ nữ tính

Nếu bạn dùng đầm maxi dài để đi biển hay dạo phố thì phụ kiện phù hợp là nón rộng vành, lắc tay nữ, dây chuyền nữ cùng với túi đeo chéo hoặc túi xách nữ. Còn với các loại đầm dài dự tiệc, bạn có thể phối với bộ trang sức nữví dự tiệc để tôn lên vẻ quý phái của bạn.

Bộ sưu tập đầm maxi đẹp tại ZALORA.VN

Thấu hiểu nhu cầu mua đầm maxi của phái đẹp, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập đầm maxi đẹp của các thương hiệu thời trang nổi tiếng như EZRA by ZALORA, EZRA Basics by ZALORA, Ethophen, Inner Circle, Something Borrowed,... Bạn sẽ tha hồ mua sắm các loại đầm maxi dài đi biển, đầm maxi thun dài, đầm maxi voan dài hay đầm maxi dự tiệc sang trọng. Mua hàng tại ZALORA.VN, bạn sẽ được trải nghiệm những tiện ích mua hàng trực tuyến tiện lợi nhất như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả hàng miễn phí và hoàn tiền mặt. Ngoài ra, thường xuyên truy cập ZALORA.VN, bạn còn được trải nghiệm những ưu đãi hấp dẫn từ các chương trình khuyến mãi khủng hàng ngày, hàng tháng. Mua hàng tại ZALORA.VN hoàn toàn nhanh chóng, tiện lợi và bảo mật thông tin khách hàng. Còn chần chừ gì nữa mà không truy cập vào ZALORA.VN để đón đầu phong cách thời trang mới nhất với các sản phẩm đầm maxi giá rẻ ngay hôm nay?