• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  VN (Size Chữ)
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"VN (Size Ch\u1eef)":"XS","EU":"32","International":"XXS","UK":"4","US":"0"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"S","EU":"34","International":"XS","UK":"6","US":"2"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"M","EU":"36","International":"S","UK":"8","US":"4"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"L","EU":"38","International":"M","UK":"10","US":"6"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XL","EU":"40","International":"L","UK":"12","US":"8"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XXL","EU":"42","International":"XXL","UK":"14","US":"10"}],"VN (Size Ch\u1eef)":{"XS":["0"],"S":["1"],"M":["2"],"L":["3"],"XL":["4"],"XXL":["5"]},"EU":{"32":["0"],"34":["1"],"36":["2"],"38":["3"],"40":["4"],"42":["5"]},"International":{"XXS":["0"],"XS":["1"],"S":["2"],"M":["3"],"L":["4"],"XXL":["5"]},"UK":{"4":["0"],"6":["1"],"8":["2"],"10":["3"],"12":["4"],"14":["5"]},"US":{"0":["0"],"2":["1"],"4":["2"],"6":["3"],"8":["4"],"10":["5"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua ĐầM MAXI: (37 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Đầm Maxi EZRA Basics by ZALORA Đầm Maxi 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA22EGBVN-325210":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA22EGBVN-325211":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA22EGBVN-325212":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA22EGBVN-325213":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi EZRA Basics by ZALORA Đầm Maxi 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA18EGFVN-325226":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA18EGFVN-325227":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA18EGFVN-325228":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA18EGFVN-325229":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi EZRA Basics by ZALORA Đầm Maxi 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA21EGCVN-325214":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA21EGCVN-325215":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA21EGCVN-325216":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA21EGCVN-325217":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Nữ EZRA by ZALORA Đầm Maxi Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA56GIXVN-312862":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56GIXVN-312863":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56GIXVN-312864":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Phồng Ethophen Đầm Xòe Tay Phồng 460,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA25EXQVN-309377":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Phồng Ethophen Đầm Xòe Tay Phồng 460,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA19EXWVN-309383":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Tank Maxi Dress EZRA by ZALORA Tank Maxi Dress 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA71CKAVN-320819":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71CKAVN-320820":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71CKAVN-320821":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA71CKAVN-320822":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Xẻ Hông EZRA by ZALORA Đầm Maxi Xẻ Hông 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA48DXJVN-324282":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA48DXJVN-324283":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA48DXJVN-324284":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA48DXJVN-324285":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi EZRA by ZALORA Đầm Maxi 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA26DUJVN-324042":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26DUJVN-324043":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26DUJVN-324044":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26DUJVN-324045":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Nữ EZRA by ZALORA Đầm Maxi Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA55GIYVN-312865":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55GIYVN-312866":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55GIYVN-312867":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cut Out Lưng -40 EZRA by ZALORA Đầm Maxi Cut Out Lưng 349,000 VND 209,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA77RVEVN-280422":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA77RVEVN-280423":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA77RVEVN-280424":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Dài Hoạ Tiết Something Borrowed Đầm Dài Hoạ Tiết 279,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA59UYQVN-286912":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59UYQVN-286913":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Tank Maxi Dress EZRA by ZALORA Tank Maxi Dress 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA72CJZVN-320815":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72CJZVN-320816":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72CJZVN-320817":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA72CJZVN-320818":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Maxi Dress With Slit Something Borrowed Maxi Dress With Slit 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA00CQPVN-321703":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA00CQPVN-321704":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA00CQPVN-321705":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi RUFFLE EZRA by ZALORA Đầm Maxi RUFFLE 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA83CNKVN-321252":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83CNKVN-321253":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83CNKVN-321254":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83CNKVN-321255":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Hai Dây Hạ Vai -38 EZRA by ZALORA Đầm Xòe Hai Dây Hạ Vai 467,000 VND 289,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA97YDUVN-294841":{"price":"467,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084AA97YDUVN-294842":{"price":"467,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084AA97YDUVN-294843":{"price":"467,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Maxi Dress With Slit Something Borrowed Maxi Dress With Slit 329,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA01CQOVN-321700":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA01CQOVN-321701":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA01CQOVN-321702":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi EZRA by ZALORA Đầm Maxi 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA24DULVN-324050":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA24DULVN-324051":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA24DULVN-324052":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA24DULVN-324053":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Hai Dây Hạ Vai -38 EZRA by ZALORA Đầm Xòe Hai Dây Hạ Vai 467,000 VND 289,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA98YDTVN-294838":{"price":"467,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084AA98YDTVN-294839":{"price":"467,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084AA98YDTVN-294840":{"price":"467,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Đầm maxi The Doll House Đầm maxi 1,799,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA05AUSVN-300311":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA05AUSVN-300310":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm nữ Amme hai dây nhún hoa tím Amme Đầm nữ Amme hai dây nhún hoa tím… 480,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA01IBIVN-316316":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA01IBIVN-316317":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA01IBIVN-316318":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Phối Màu -39 Something Borrowed Đầm Maxi Phối Màu 669,000 VND 409,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046AA31KEYVN-263465":{"price":"669,000","special_price":"409,000","saving_percentage":"39%"},"SO046AA31KEYVN-263466":{"price":"669,000","special_price":"409,000","saving_percentage":"39%"},"SO046AA31KEYVN-263467":{"price":"669,000","special_price":"409,000","saving_percentage":"39%"},"SO046AA31KEYVN-263468":{"price":"669,000","special_price":"409,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Jersey Maxi Dress Kei&Kori Jersey Maxi Dress 349,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA23HSUVN-315800":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KE093AA23HSUVN-315801":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây Phối Bèo -40 EZRA by ZALORA Đầm Maxi Hai Dây Phối Bèo 599,000 VND 359,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11RTWVN-280303":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA11RTWVN-280304":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA11RTWVN-280305":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA11RTWVN-280306":{"price":"599,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Maxi Cut Out Lưng -40 EZRA by ZALORA Đầm Maxi Cut Out Lưng 349,000 VND 209,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA76RVFVN-280425":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA76RVFVN-280426":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA76RVFVN-280427":{"price":"349,000","special_price":"209,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Black Waisted Cami Maxi Dress River Island Black Waisted Cami Maxi Dress 1,169,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA31HXGSG-415527":{"price":"1,169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA31HXGSG-415528":{"price":"1,169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA31HXGSG-415529":{"price":"1,169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA31HXGSG-415530":{"price":"1,169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA31HXGSG-415531":{"price":"1,169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Hai Dây Hạ Vai -38 EZRA by ZALORA Đầm Xòe Hai Dây Hạ Vai 467,000 VND 289,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA99YDSVN-294835":{"price":"467,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084AA99YDSVN-294836":{"price":"467,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"},"EZ084AA99YDSVN-294837":{"price":"467,000","special_price":"289,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Đầm Maxi Phối Màu -39 Something Borrowed Đầm Maxi Phối Màu 669,000 VND 409,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO046AA30KEZVN-263469":{"price":"669,000","special_price":"409,000","saving_percentage":"39%"},"SO046AA30KEZVN-263470":{"price":"669,000","special_price":"409,000","saving_percentage":"39%"},"SO046AA30KEZVN-263471":{"price":"669,000","special_price":"409,000","saving_percentage":"39%"},"SO046AA30KEZVN-263472":{"price":"669,000","special_price":"409,000","saving_percentage":"39%"}}}
 • Đầm Maxi EZRA Basics by ZALORA Đầm Maxi 349,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA19EGEVN-325222":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA19EGEVN-325223":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA19EGEVN-325224":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA19EGEVN-325225":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cp Maxi Dress The Doll House Cp Maxi Dress 1,080,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA44VMT-184096":{"price":"1,080,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA44VMT-184097":{"price":"1,080,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA44VMT-184098":{"price":"1,080,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Phồng Ethophen Đầm Xòe Tay Phồng 460,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA26EXPVN-309376":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi EZRA Basics by ZALORA Đầm Maxi 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA20EGDVN-325218":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA20EGDVN-325219":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA20EGDVN-325220":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA20EGDVN-325221":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Họa Tiết -20 VIVA Fashion Đầm Maxi Họa Tiết 699,000 VND 560,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI083AA69KHIVN-263755":{"price":"699,000","special_price":"560,000","saving_percentage":"20%"},"VI083AA69KHIVN-263756":{"price":"699,000","special_price":"560,000","saving_percentage":"20%"},"VI083AA69KHIVN-263757":{"price":"699,000","special_price":"560,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • COTTON SPANDEX JERSEY L/S TURTLENECK MAXI American Apparel COTTON SPANDEX JERSEY L/S TURTLE… 1,799,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM013AA16SOTSG-444113":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM013AA16SOTSG-444114":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM013AA16SOTSG-444115":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi EZRA by ZALORA Đầm Maxi 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA25DUKVN-324046":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA25DUKVN-324047":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA25DUKVN-324048":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA25DUKVN-324049":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Light Pink V Neck Sleeveless Maxi Dress River Island Light Pink V Neck Sleeveless Max… 2,619,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA90DFTSG-405565":{"price":"2,619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA90DFTSG-405566":{"price":"2,619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA90DFTSG-405567":{"price":"2,619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA90DFTSG-405569":{"price":"2,619,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA90DFTSG-405568":{"price":"2,619,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Dark Red Waisted Cami Maxi Dress River Island Dark Red Waisted Cami Maxi Dress 1,169,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA30HXHSG-415532":{"price":"1,169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA30HXHSG-415533":{"price":"1,169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA30HXHSG-415534":{"price":"1,169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA30HXHSG-415535":{"price":"1,169,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA30HXHSG-415536":{"price":"1,169,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
Sắp xếp