93 sản phẩm tìm thấy

 • Đầm May Dây Rút Something Borrowed Đầm May Dây Rút 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA04LYPVN-435237":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA04LYPVN-435238":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi In Họa Tiết Hoa Hồng Dorothy Perkins Đầm Maxi In Họa Tiết Hoa Hồng 1,859,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA88OBJSG-643296":{"price":"1,859,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA88OBJSG-643297":{"price":"1,859,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA88OBJSG-643298":{"price":"1,859,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA88OBJSG-643299":{"price":"1,859,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA88OBJSG-643300":{"price":"1,859,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Asymmetrical Ruched Something Borrowed Đầm Asymmetrical Ruched 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA23DUIVN-419007":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA23DUIVN-419008":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA23DUIVN-419009":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Paradise Something Borrowed Đầm Maxi Paradise 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA60WQHVN-404707":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA60WQHVN-404708":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA60WQHVN-404709":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Something Borrowed Đầm Maxi 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA89WPEVN-404624":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89WPEVN-404625":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89WPEVN-404626":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Asymmetrical Ruched Something Borrowed Đầm Asymmetrical Ruched 449,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA22DUJVN-419010":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22DUJVN-419011":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22DUJVN-419012":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi PU In Họa Tiết Something Borrowed Đầm Maxi PU In Họa Tiết 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA96WLBVN-404355":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA96WLBVN-404356":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA96WLBVN-404357":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Phối Ren Something Borrowed Đầm Maxi Phối Ren 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA90WPDVN-404621":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA90WPDVN-404622":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA90WPDVN-404623":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Chữ V Something Borrowed Đầm Maxi Cổ Chữ V 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA93WLEVN-404364":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA93WLEVN-404365":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA93WLEVN-404366":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Drawstring Something Borrowed Đầm Maxi Drawstring 399,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA23LXWVN-435188":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA23LXWVN-435189":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Chữ V Something Borrowed Đầm Maxi Cổ Chữ V 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA94WLDVN-404361":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA94WLDVN-404362":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA94WLDVN-404363":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Thắt Gút CATWALK88 Đầm Maxi Thắt Gút 1,299,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA66FFLSG-622530":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA66FFLSG-622531":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA66FFLSG-622532":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA66FFLSG-622533":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ánh Kim Something Borrowed Đầm Maxi Ánh Kim 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA06WKRVN-404327":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA06WKRVN-404328":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA06WKRVN-404329":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Yếm CATWALK88 Đầm Maxi Cổ Yếm 1,999,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA75FFCSG-622492":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA75FFCSG-622493":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA75FFCSG-622494":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA75FFCSG-622495":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Nhún Xếp Li CATWALK88 Đầm May Nhún Xếp Li 949,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA79FEYSG-622476":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA79FEYSG-622477":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA79FEYSG-622478":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA79FEYSG-622479":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Asymmetrical Ruched Something Borrowed Đầm Asymmetrical Ruched 449,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA21DUKVN-419013":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA21DUKVN-419014":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA21DUKVN-419015":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Dây CATWALK88 Đầm Maxi Dây 1,999,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA74FFDSG-622496":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA74FFDSG-622497":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA74FFDSG-622498":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA74FFDSG-622499":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cut-out Something Borrowed Đầm Maxi Cut-out 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA91WLGVN-404370":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA91WLGVN-404371":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA91WLGVN-404372":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Yếm CATWALK88 Đầm Maxi Cổ Yếm 1,999,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA77FFASG-622484":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA77FFASG-622485":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA77FFASG-622486":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA77FFASG-622487":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Thắt Gút CATWALK88 Đầm Maxi Thắt Gút 1,299,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA68FFJSG-622522":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA68FFJSG-622523":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA68FFJSG-622524":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA68FFJSG-622525":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Thắt Gút CATWALK88 Đầm Maxi Thắt Gút 1,299,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA65FFMSG-622534":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA65FFMSG-622535":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA65FFMSG-622536":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA65FFMSG-622537":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Thắt Gút CATWALK88 Đầm Maxi Thắt Gút 1,299,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA67FFKSG-622526":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA67FFKSG-622527":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA67FFKSG-622528":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA67FFKSG-622529":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Yếm CATWALK88 Đầm Maxi Cổ Yếm 1,999,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA78FEZSG-622480":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA78FEZSG-622481":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA78FEZSG-622482":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA78FEZSG-622483":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Yếm CATWALK88 Đầm Maxi Cổ Yếm 1,999,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA76FFBSG-622488":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA76FFBSG-622489":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA76FFBSG-622490":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA76FFBSG-622491":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dây Maxi Đắp Ren Ethophen Đầm Dây Maxi Đắp Ren 550,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA88RHRVN-446719":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi PU Something Borrowed Đầm Maxi PU 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95WLCVN-404358":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95WLCVN-404359":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95WLCVN-404360":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Yếm Thêu Họa Tiết Something Borrowed Đầm Maxi Cổ Yếm Thêu Họa Tiết 569,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA26WNTVN-404515":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA26WNTVN-404516":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA26WNTVN-404517":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cut-out Something Borrowed Đầm Maxi Cut-out 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA92WLFVN-404367":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA92WLFVN-404368":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA92WLFVN-404369":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ánh Kim Something Borrowed Đầm Maxi Ánh Kim 599,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA05WKSVN-404330":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA05WKSVN-404331":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA05WKSVN-404332":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Phối Màu 20% OFF ZALORA Đầm Maxi Phối Màu 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA56JPZVN-380030":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA56JPZVN-380031":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA56JPZVN-380032":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA56JPZVN-380033":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Maxi Cổ Yếm Thêu Họa Tiết Something Borrowed Đầm Maxi Cổ Yếm Thêu Họa Tiết 569,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA27WNSVN-404512":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA27WNSVN-404513":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA27WNSVN-404514":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây ZALORA BASICS Đầm Maxi Hai Dây 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA84JXRVN-361022":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84JXRVN-336478":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84JXRVN-336479":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84JXRVN-336480":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84JXRVN-336481":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Paradise Something Borrowed Đầm Maxi Paradise 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA59WQIVN-404710":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59WQIVN-404711":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59WQIVN-404712":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Phối Màu 20% OFF ZALORA Đầm Maxi Phối Màu 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA55JQAVN-380034":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA55JQAVN-380035":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA55JQAVN-380036":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA55JQAVN-380037":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Maxi Kẻ CLARA Đầm Maxi Kẻ 959,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CL030AA23NYUVN-388738":{"price":"959,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL030AA23NYUVN-388739":{"price":"959,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL030AA23NYUVN-388740":{"price":"959,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hoa 25% OFF Loire Đầm Maxi Hoa 650,000 VND GIẢM CÒN 488,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA28KVVVN-382633":{"price":"650,000","special_price":"488,000","saving_percentage":"25%"}}}
 • Đầm Maxi Hoa Ethophen Đầm Maxi Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA91SPGVN-398005":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây In Hoa Lola Skye Đầm Maxi Hai Dây In Hoa 949,000 VND
  Kích cỡ 6 8 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA40UOHVN-366900":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA40UOHVN-366901":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA40UOHVN-366902":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA40UOHVN-366903":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA40UOHVN-366904":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Chữ V CATWALK88 Đầm Maxi Cổ Chữ V 3,499,000 VND
  Kích cỡ 36 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA79VTSSG-659535":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA79VTSSG-659536":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA79VTSSG-659537":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA79VTSSG-659538":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA79VTSSG-659539":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA79VTSSG-659540":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ethophen Đầm Maxi 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA73SPYVN-398023":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ren Hoa Lola Skye Đầm Maxi Ren Hoa 1,439,000 VND
  Kích cỡ 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA00RGHVN-395520":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA00RGHVN-395521":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA00RGHVN-395522":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA00RGHVN-395523":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA00RGHVN-395524":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hoa Ethophen Đầm Maxi Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA86SPLVN-398010":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Ren Ethophen Đầm Maxi Cổ Ren 500,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA03SOUVN-397993":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Phối Màu 20% OFF ZALORA Đầm Maxi Phối Màu 449,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA54JQBVN-380038":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA54JQBVN-380039":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA54JQBVN-380040":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA54JQBVN-380041":{"price":"449,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Maxi Ethophen Đầm Maxi 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA78SPTVN-398018":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Khoét Vuông Something Borrowed Đầm Khoét Vuông 429,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA97AUCVN-242484":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA97AUCVN-242485":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA97AUCVN-242486":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ethophen Đầm Maxi 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA76SPVVN-398020":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Ren Ethophen Đầm Maxi Cổ Ren 500,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA01SOWVN-397995":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Ren Ethophen Đầm Maxi Cổ Ren 500,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA08SOPVN-397988":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Ren Ethophen Đầm Maxi Cổ Ren 500,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA05SOSVN-397991":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Chữ V CATWALK88 Đầm Maxi Cổ Chữ V 3,499,000 VND
  Kích cỡ 36 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA78VTTSG-659541":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA78VTTSG-659542":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA78VTTSG-659543":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA78VTTSG-659544":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA78VTTSG-659545":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA78VTTSG-659546":{"price":"3,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hoa Ethophen Đầm Maxi Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA84SPNVN-398012":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Ren Ethophen Đầm Maxi Cổ Ren 500,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA09SOOVN-397987":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Nơ Vai Sophilita Đầm Maxi Nơ Vai 1,185,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA32TGXVN-399205":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA32TGXVN-399206":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ren Xẻ Tà Miss Selfridge Đầm Maxi Ren Xẻ Tà 2,799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA27XIESG-663106":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA27XIESG-663107":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA27XIESG-663108":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA27XIESG-663109":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA27XIESG-663110":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Ren Ethophen Đầm Maxi Cổ Ren 500,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA04SOTVN-397992":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ethophen Đầm Maxi 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA74SPXVN-398022":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cúp Ngực Cut-out Material Girl Đầm Maxi Cúp Ngực Cut-out 1,099,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA77QPESG-648495":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA77QPESG-648496":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA77QPESG-648497":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA77QPESG-648498":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA77QPESG-648499":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hoa Ethophen Đầm Maxi Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA87SPKVN-398009":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Thắt Dây Cổ CATWALK88 Đầm Maxi Thắt Dây Cổ 1,399,000 VND
  Kích cỡ 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA30DZHSG-524386":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA30DZHSG-524387":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA30DZHSG-524388":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA30DZHSG-524389":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA30DZHSG-524390":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi In Hoa 20% OFF New Look Đầm Maxi In Hoa 1,049,000 VND GIẢM CÒN 839,000 VND Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA20IMPVN-377894":{"price":"1,049,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA20IMPVN-377895":{"price":"1,049,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA20IMPVN-377896":{"price":"1,049,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA20IMPVN-377897":{"price":"1,049,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA20IMPVN-377898":{"price":"1,049,000","special_price":"839,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Maxi Dây Hoa Ethophen Đầm Maxi Dây Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA68SQDVN-398028":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Bướm Xanh Sophilita Đầm Maxi Bướm Xanh 1,185,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA13HXMVN-376608":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA13HXMVN-376609":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA13HXMVN-376610":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Thắt Dây Cổ CATWALK88 Đầm Maxi Thắt Dây Cổ 1,799,000 VND
  Kích cỡ 34
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA18DZTSG-524440":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA18DZTSG-524441":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA18DZTSG-524442":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA18DZTSG-532206":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi In Họa Tiết Dorothy Perkins Đầm Maxi In Họa Tiết 1,099,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA37FDUSG-525979":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37FDUSG-525980":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37FDUSG-525981":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37FDUSG-525982":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37FDUSG-525983":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun Inner Circle Đầm Thun 369,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63IIEVN-333157":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63IIEVN-333158":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63IIEVN-333159":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi ZALORA BASICS Đầm Maxi 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA82JXTVN-361024":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82JXTVN-336486":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82JXTVN-336487":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82JXTVN-336488":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82JXTVN-336489":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hoa Ethophen Đầm Maxi Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA85SPMVN-398011":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Dây Hoa Ethophen Đầm Maxi Dây Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA71SQAVN-398025":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hoa Ethophen Đầm Maxi Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA90SPHVN-398006":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Kết Hạt 20% OFF New Look Đầm Maxi Kết Hạt 1,379,000 VND GIẢM CÒN 1,109,000 VND Kích cỡ 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA76RHFVN-395639":{"price":"1,379,000","special_price":"1,109,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA76RHFVN-395640":{"price":"1,379,000","special_price":"1,109,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA76RHFVN-395641":{"price":"1,379,000","special_price":"1,109,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA76RHFVN-395642":{"price":"1,379,000","special_price":"1,109,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA76RHFVN-395643":{"price":"1,379,000","special_price":"1,109,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Maxi Khoét Vuông Something Borrowed Đầm Maxi Khoét Vuông 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA96AUDVN-242487":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA96AUDVN-242488":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA96AUDVN-242489":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ren Hoa Lola Skye Đầm Maxi Ren Hoa 1,439,000 VND
  Kích cỡ 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA01RGGVN-395515":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA01RGGVN-395516":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA01RGGVN-395517":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA01RGGVN-395518":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA01RGGVN-395519":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây Lola Skye Đầm Maxi Hai Dây 949,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA34UONVN-366930":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA34UONVN-366931":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA34UONVN-366932":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA34UONVN-366933":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA34UONVN-366934":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây Lola Skye Đầm Maxi Hai Dây 1,199,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO168AA15TVKSG-557670":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA15TVKSG-557671":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA15TVKSG-557672":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA15TVKSG-557673":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA15TVKSG-557674":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Dorothy Perkins Đầm Maxi 849,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA07TFKSG-499326":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA07TFKSG-499327":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA07TFKSG-499328":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA07TFKSG-499329":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA07TFKSG-499330":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hoa Mặt Trời Sophilita Đầm Maxi Hoa Mặt Trời 1,185,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA14HXLVN-376606":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA14HXLVN-376607":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Xẻ Tà Dorothy Perkins Đầm Maxi Xẻ Tà 749,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA09TFISG-499316":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA09TFISG-499317":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA09TFISG-499318":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA09TFISG-499319":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA09TFISG-499320":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây Dorothy Perkins Đầm Maxi Hai Dây 749,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA08TFJSG-499321":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA08TFJSG-499322":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA08TFJSG-499323":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA08TFJSG-499324":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA08TFJSG-499325":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ V Phủ Chân Alachic Đầm Cổ V Phủ Chân 870,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AL035AA59QIAVN-350025":{"price":"870,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL035AA59QIAVN-350026":{"price":"870,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Black Waisted Cami Maxi Dress River Island Black Waisted Cami Maxi Dress 999,000 VND
  Kích cỡ 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA31HXGSG-415527":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA31HXGSG-415528":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA31HXGSG-415529":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA31HXGSG-415530":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA31HXGSG-415531":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Kẻ Sọc Dorothy Perkins Đầm Maxi Kẻ Sọc 639,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA99TFSSG-499366":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA99TFSSG-499367":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA99TFSSG-499368":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA99TFSSG-499369":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA99TFSSG-499370":{"price":"639,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Tay Lửng Bướm Xanh Sophilita Đầm Maxi Tay Lửng Bướm Xanh 1,285,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA21HXEVN-376587":{"price":"1,285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA21HXEVN-376588":{"price":"1,285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Kẻ Sọc Dorothy Perkins Đầm Maxi Kẻ Sọc 609,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA98TFTSG-499371":{"price":"609,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA98TFTSG-499372":{"price":"609,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA98TFTSG-499373":{"price":"609,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA98TFTSG-499374":{"price":"609,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA98TFTSG-499375":{"price":"609,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Xẻ Hông River Island Đầm Maxi Xẻ Hông 1,399,000 VND
  Kích cỡ 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA52OGTSG-488759":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA52OGTSG-488760":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA52OGTSG-488761":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA52OGTSG-488762":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Mặt Trời Vàng Sophilita Đầm Maxi Mặt Trời Vàng 1,185,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA22HXDVN-376584":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA22HXDVN-376585":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA22HXDVN-376586":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây Dorothy Perkins Đầm Maxi Hai Dây 1,499,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA89VXISG-506688":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA89VXISG-506689":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA89VXISG-506690":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA89VXISG-506691":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA89VXISG-506692":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA89VXISG-506693":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây Dorothy Perkins Đầm Maxi Hai Dây 529,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA97TFUSG-499376":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA97TFUSG-499377":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA97TFUSG-499378":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA97TFUSG-499379":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA97TFUSG-499380":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Sophilita Đầm Maxi 1,185,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA15HXKVN-376604":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA15HXKVN-376605":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA15HXKVN-388931":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Xẻ Hông River Island Đầm Maxi Xẻ Hông 1,399,000 VND
  Kích cỡ 8
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA53OGSSG-488756":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA53OGSSG-488757":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA53OGSSG-488758":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Họa Tiết Phối Viền River Island Đầm Maxi Họa Tiết Phối Viền 1,799,000 VND
  Kích cỡ 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA39LTWSG-483726":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA39LTWSG-483727":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA39LTWSG-483728":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA39LTWSG-483729":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA39LTWSG-483730":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi In Họa Tiết Xẻ Tà River Island Đầm Maxi In Họa Tiết Xẻ Tà 1,399,000 VND
  Kích cỡ 6
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA58SKFSG-497310":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA58SKFSG-497311":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA58SKFSG-497312":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA58SKFSG-497313":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA58SKFSG-497314":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Xẻ Một Bên River Island Đầm Maxi Xẻ Một Bên 1,299,000 VND
  Kích cỡ 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA54OGRSG-488752":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA54OGRSG-488753":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA54OGRSG-488754":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA54OGRSG-488755":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm maxi thời trang cho phái đẹp

Đầm maxi đã quay trở lại làng thời trang 2 năm trước đây và vẫn tiếp tục được phái đẹp săn lùng đến tận nay. Đầm dài maxi có thiết kế chân váy chấm gót và phần trên thường là dạng ống hoặc hai dây, mang đến vẻ lãng mạn và bay bổng cho phái đẹp. Các nhà thiết kế đã biến hóa chiếc đầm maxi thành nhiều kiểu dáng, may trên nhiều chất liệu khác nhau, chẳng hạn như đầm maxi hoa, đầm maxi thun, đầm maxi voan để các nàng lựa chọn phù hợp với sở thích và phong cách của riêng mình. Những chiếc đầm maxi ngắn còn được các nàng xem như một bộ trang phục công sở thời trang. Đầm maxi đi biển với họa tiết đa dạng như hoa, thổ cẩm, tribal được ưa chuộng nhiều nhất.

Phối đầm maxi dài với phụ kiện phù hợp cho bạn gái vẻ nữ tính

Nếu bạn dùng đầm maxi dài để đi biển hay dạo phố thì phụ kiện phù hợp là nón rộng vành, lắc tay nữ, dây chuyền nữ cùng với túi đeo chéo hoặc túi xách nữ. Còn với các loại đầm dài dự tiệc, bạn có thể phối với bộ trang sức nữví dự tiệc để tôn lên vẻ quý phái của bạn.

Bộ sưu tập đầm maxi đẹp tại ZALORA.VN

Thấu hiểu nhu cầu mua đầm maxi của phái đẹp, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập đầm maxi đẹp của các thương hiệu thời trang nổi tiếng như EZRA by ZALORA, EZRA Basics by ZALORA, Ethophen, Inner Circle, Something Borrowed,... Bạn sẽ tha hồ mua sắm các loại đầm maxi dài đi biển, đầm maxi thun dài, đầm maxi voan dài hay đầm maxi dự tiệc sang trọng. Mua hàng tại ZALORA.VN, bạn sẽ được trải nghiệm những tiện ích mua hàng trực tuyến tiện lợi nhất như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả hàng miễn phí và hoàn tiền mặt. Ngoài ra, thường xuyên truy cập ZALORA.VN, bạn còn được trải nghiệm những ưu đãi hấp dẫn từ các chương trình khuyến mãi khủng hàng ngày, hàng tháng. Mua hàng tại ZALORA.VN hoàn toàn nhanh chóng, tiện lợi và bảo mật thông tin khách hàng. Còn chần chừ gì nữa mà không truy cập vào ZALORA.VN để đón đầu phong cách thời trang mới nhất với các sản phẩm đầm maxi giá rẻ ngay hôm nay?