Mua ĐầM MAXI: (88 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Maxi Hoa Loire Đầm Maxi Hoa 650,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA28KVVVN-382633":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi In Họa Tiết Dorothy Perkins Đầm Maxi In Họa Tiết 1,099,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA37FDUSG-525979":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37FDUSG-525980":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37FDUSG-525981":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37FDUSG-525982":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37FDUSG-525983":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây Hoa Loire Đầm Maxi Hai Dây Hoa 650,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA24KVZVN-382639":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Khoét Vuông 49% OFF Something Borrowed Đầm Maxi Khoét Vuông 429,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA97AUCVN-242484":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"SO977AA97AUCVN-242485":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"SO977AA97AUCVN-242486":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Đầm Maxi Tay Lửng Bướm Xanh Sophilita Đầm Maxi Tay Lửng Bướm Xanh 1,285,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA21HXEVN-376587":{"price":"1,285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA21HXEVN-376588":{"price":"1,285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Tank Maxi Dress 40% OFF EZRA by ZALORA Tank Maxi Dress 499,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA71CKAVN-320819":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA71CKAVN-320820":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA71CKAVN-320821":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA71CKAVN-320822":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Maxi Sophilita Đầm Maxi 1,185,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA15HXKVN-376604":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA15HXKVN-376605":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA15HXKVN-388931":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Leonadress 35% OFF Cheap Monday Leonadress 2,199,000 VND GIẢM CÒN 1,429,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA74FEZVN-327304":{"price":"2,199,000","special_price":"1,429,000","saving_percentage":"35%"},"CH011AA74FEZVN-327305":{"price":"2,199,000","special_price":"1,429,000","saving_percentage":"35%"},"CH011AA74FEZVN-327306":{"price":"2,199,000","special_price":"1,429,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Đầm Maxi 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Maxi 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73EECVN-325006":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA73EECVN-325007":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA73EECVN-325008":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA73EECVN-325009":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Leonadress/Leopardtag 35% OFF Cheap Monday Leonadress/Leopardtag 2,199,000 VND GIẢM CÒN 1,429,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA73FFAVN-327307":{"price":"2,199,000","special_price":"1,429,000","saving_percentage":"35%"},"CH011AA73FFAVN-327308":{"price":"2,199,000","special_price":"1,429,000","saving_percentage":"35%"},"CH011AA73FFAVN-327309":{"price":"2,199,000","special_price":"1,429,000","saving_percentage":"35%"}}}
 • Đầm Maxi Kẻ CLARA Đầm Maxi Kẻ 959,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CL030AA23NYUVN-388738":{"price":"959,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL030AA23NYUVN-388739":{"price":"959,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL030AA23NYUVN-388740":{"price":"959,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hai Dây Maxi Nhún Bèo 42% OFF EZRA by ZALORA Đầm Hai Dây Maxi Nhún Bèo 599,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA25LNUVN-266221":{"price":"599,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084AA25LNUVN-266222":{"price":"599,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084AA25LNUVN-266223":{"price":"599,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"42%"},"EZ084AA25LNUVN-266224":{"price":"599,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"42%"}}}
 • Đầm Maxi Bướm Xanh Sophilita Đầm Maxi Bướm Xanh 1,185,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA13HXMVN-376608":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA13HXMVN-376609":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA13HXMVN-376610":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi 30% OFF Inner Circle Đầm Maxi 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA58IQBVN-333755":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA58IQBVN-333756":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Maxi 30% OFF Inner Circle Đầm Maxi 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60IPZVN-333751":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA60IPZVN-333752":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Strappy Aztec Print Maxi Dress New Look Strappy Aztec Print Maxi Dress 1,059,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA09SLUVN-355196":{"price":"1,059,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA09SLUVN-355197":{"price":"1,059,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA09SLUVN-355198":{"price":"1,059,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA09SLUVN-355199":{"price":"1,059,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA09SLUVN-355200":{"price":"1,059,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Orange Crinkle Maxi Dress Dorothy Perkins Orange Crinkle Maxi Dress 1,499,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA89VXISG-506688":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA89VXISG-506689":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA89VXISG-506690":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA89VXISG-506691":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA89VXISG-506692":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA89VXISG-506693":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Nữ 30% OFF EZRA by ZALORA Đầm Maxi Nữ 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA56GIXVN-312862":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA56GIXVN-312863":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA56GIXVN-312864":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Tiered Maxi Dress EZRA by ZALORA Tiered Maxi Dress 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA83JXSVN-361023":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83JXSVN-336482":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83JXSVN-336483":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83JXSVN-336484":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83JXSVN-336485":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Woven Maxi Dress EZRA by ZALORA Woven Maxi Dress 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA98PBTVN-347503":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA98PBTVN-347504":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA98PBTVN-347505":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA98PBTVN-347506":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Lá Sen NT Fashion Đầm Cổ Lá Sen 460,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NT205AA66JMVVN-335487":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Billie And Blossom Large Floral V Neck Maxi Dress Dorothy Perkins Billie And Blossom Large Floral V Neck Maxi Dress 1,499,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA01TFQSG-499356":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA01TFQSG-499357":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA01TFQSG-499358":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA01TFQSG-499359":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA01TFQSG-499360":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Lá Sen NT Fashion Đầm Cổ Lá Sen 460,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NT205AA67JMUVN-335486":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi 50% OFF The Doll House Đầm Maxi 1,799,000 VND GIẢM CÒN 900,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA05AUSVN-300311":{"price":"1,799,000","special_price":"900,000","saving_percentage":"50%"},"TH545AA05AUSVN-300310":{"price":"1,799,000","special_price":"900,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Thun 30% OFF Inner Circle Đầm Thun 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA65IICVN-333151":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA65IICVN-333152":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA65IICVN-333153":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Maxi Mặt Trời Vàng Sophilita Đầm Maxi Mặt Trời Vàng 1,185,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA22HXDVN-376584":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA22HXDVN-376585":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA22HXDVN-376586":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Woven Maxi Dress EZRA by ZALORA Woven Maxi Dress 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA97PBUVN-347507":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97PBUVN-347508":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97PBUVN-347509":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97PBUVN-347510":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Black Plain Cami Maxi Dress Dorothy Perkins Black Plain Cami Maxi Dress 749,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA08TFJSG-499321":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA08TFJSG-499322":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA08TFJSG-499323":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA08TFJSG-499324":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA08TFJSG-499325":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Khoét Vuông 49% OFF Something Borrowed Đầm Maxi Khoét Vuông 429,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA96AUDVN-242487":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"SO977AA96AUDVN-242488":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"SO977AA96AUDVN-242489":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Tank Maxi Dress 40% OFF EZRA by ZALORA Tank Maxi Dress 499,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA72CJZVN-320815":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA72CJZVN-320816":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA72CJZVN-320817":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA72CJZVN-320818":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Maxi Phối Ren River Island Đầm Maxi Phối Ren 1,999,000 VND
  Kích cỡ 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA66CHPSG-521332":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA66CHPSG-521333":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA66CHPSG-521334":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA66CHPSG-521335":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA66CHPSG-521336":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jersey Tee Maxi Dorothy Perkins Jersey Tee Maxi 769,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA96OBFSG-488327":{"price":"769,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA96OBFSG-488328":{"price":"769,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA96OBFSG-488329":{"price":"769,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA96OBFSG-488330":{"price":"769,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA96OBFSG-488331":{"price":"769,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dài Eo Co Giãn Tianmu Đầm Dài Eo Co Giãn 321,818 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA05SZIVN-364123":{"price":"321,818","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun 30% OFF Inner Circle Đầm Thun 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63IIEVN-333157":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA63IIEVN-333158":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA63IIEVN-333159":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Maxi Rosa Bella Đầm Maxi 886,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO261AA51TMYVN-364530":{"price":"886,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA51TMYVN-364531":{"price":"886,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA51TMYVN-364532":{"price":"886,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Good Morning Đầm Maxi 380,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA72EXJVN-326834":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Harvey dress 40% OFF Cheap Monday Harvey dress 1,799,000 VND GIẢM CÒN 1,079,000 VND Kích cỡ XS L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA59FFOVN-327362":{"price":"1,799,000","special_price":"1,079,000","saving_percentage":"40%"},"CH011AA59FFOVN-327363":{"price":"1,799,000","special_price":"1,079,000","saving_percentage":"40%"},"CH011AA59FFOVN-327364":{"price":"1,799,000","special_price":"1,079,000","saving_percentage":"40%"},"CH011AA59FFOVN-327365":{"price":"1,799,000","special_price":"1,079,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Maxi EZRA Basics by ZALORA Đầm Maxi 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA22EGBVN-325210":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA22EGBVN-325211":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA22EGBVN-325212":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA22EGBVN-325213":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Tiered Maxi Dress EZRA by ZALORA Tiered Maxi Dress 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA82JXTVN-361024":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82JXTVN-336486":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82JXTVN-336487":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82JXTVN-336488":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82JXTVN-336489":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Họa Tiết 25% OFF Izabel London Đầm Maxi Họa Tiết 799,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA88UGTVN-359483":{"price":"799,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"25%"},"IZ237AA88UGTVN-359484":{"price":"799,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"25%"}}}
 • Đầm Maxi RUFFLE 40% OFF EZRA by ZALORA Đầm Maxi RUFFLE 449,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA83CNKVN-321252":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA83CNKVN-321253":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA83CNKVN-321254":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA83CNKVN-321255":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Maxi 40% OFF EZRA by ZALORA Đầm Maxi 449,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA26DUJVN-324042":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA26DUJVN-324043":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA26DUJVN-324044":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA26DUJVN-324045":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Maxi Sát Nách Cổ Tròn Eo Chun Nhún Phồng 25% OFF Izabel London Đầm Maxi Sát Nách Cổ Tròn Eo Chun Nhún Phồng 799,000 VND GIẢM CÒN 599,000 VND Kích cỡ 6 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA07UGAVN-359435":{"price":"799,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"25%"},"IZ237AA07UGAVN-359436":{"price":"799,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"25%"},"IZ237AA07UGAVN-359437":{"price":"799,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"25%"},"IZ237AA07UGAVN-359438":{"price":"799,000","special_price":"599,000","saving_percentage":"25%"}}}
 • Đầm Maxi Hoa Mặt Trời Sophilita Đầm Maxi Hoa Mặt Trời 1,185,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA14HXLVN-376606":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA14HXLVN-376607":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Good Morning Đầm Maxi 380,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA69EXMVN-326837":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi 30% OFF Inner Circle Đầm Maxi 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61IPYVN-333749":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA61IPYVN-333750":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Maxi 30% OFF Inner Circle Đầm Maxi 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59IQAVN-333753":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA59IQAVN-333754":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Tiered Maxi Dress 20% OFF EZRA by ZALORA Tiered Maxi Dress 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA81JXUVN-361025":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA81JXUVN-336490":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA81JXUVN-336491":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA81JXUVN-336492":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA81JXUVN-336493":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}

Đầm maxi thời trang cho phái đẹp

Đầm maxi đã quay trở lại làng thời trang 2 năm trước đây và vẫn tiếp tục được phái đẹp săn lùng đến tận nay. Đầm dài maxi có thiết kế chân váy chấm gót và phần trên thường là dạng ống hoặc hai dây, mang đến vẻ lãng mạn và bay bổng cho phái đẹp. Các nhà thiết kế đã biến hóa chiếc đầm maxi thành nhiều kiểu dáng, may trên nhiều chất liệu khác nhau, chẳng hạn như đầm maxi hoa, đầm maxi thun, đầm maxi voan để các nàng lựa chọn phù hợp với sở thích và phong cách của riêng mình. Những chiếc đầm maxi ngắn còn được các nàng xem như một bộ trang phục công sở thời trang. Đầm maxi đi biển với họa tiết đa dạng như hoa, thổ cẩm, tribal được ưa chuộng nhiều nhất.

Phối đầm maxi dài với phụ kiện phù hợp cho bạn gái vẻ nữ tính

Nếu bạn dùng đầm maxi dài để đi biển hay dạo phố thì phụ kiện phù hợp là nón rộng vành, lắc tay nữ, dây chuyền nữ cùng với túi đeo chéo hoặc túi xách nữ. Còn với các loại đầm dài dự tiệc, bạn có thể phối với bộ trang sức nữví dự tiệc để tôn lên vẻ quý phái của bạn.

Bộ sưu tập đầm maxi đẹp tại ZALORA.VN

Thấu hiểu nhu cầu mua đầm maxi của phái đẹp, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập đầm maxi đẹp của các thương hiệu thời trang nổi tiếng như EZRA by ZALORA, EZRA Basics by ZALORA, Ethophen, Inner Circle, Something Borrowed,... Bạn sẽ tha hồ mua sắm các loại đầm maxi dài đi biển, đầm maxi thun dài, đầm maxi voan dài hay đầm maxi dự tiệc sang trọng. Mua hàng tại ZALORA.VN, bạn sẽ được trải nghiệm những tiện ích mua hàng trực tuyến tiện lợi nhất như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả hàng miễn phí và hoàn tiền mặt. Ngoài ra, thường xuyên truy cập ZALORA.VN, bạn còn được trải nghiệm những ưu đãi hấp dẫn từ các chương trình khuyến mãi khủng hàng ngày, hàng tháng. Mua hàng tại ZALORA.VN hoàn toàn nhanh chóng, tiện lợi và bảo mật thông tin khách hàng. Còn chần chừ gì nữa mà không truy cập vào ZALORA.VN để đón đầu phong cách thời trang mới nhất với các sản phẩm đầm maxi giá rẻ ngay hôm nay?