Mua ĐầM MAXI: (110 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Maxi Hai Dây EZRA by ZALORA Đầm Maxi Hai Dây 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA84JXRVN-361022":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84JXRVN-336478":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84JXRVN-336479":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84JXRVN-336480":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA84JXRVN-336481":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun 30% OFF Inner Circle Đầm Thun 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA65IICVN-333151":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA65IICVN-333152":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA65IICVN-333153":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Maxi Phối Màu ZALORA Đầm Maxi Phối Màu 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA56JPZVN-380030":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56JPZVN-380031":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56JPZVN-380032":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA56JPZVN-380033":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Strappy Aztec Print Maxi Dress 20% OFF New Look Strappy Aztec Print Maxi Dress 1,059,000 VND GIẢM CÒN 849,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA09SLUVN-355196":{"price":"1,059,000","special_price":"849,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA09SLUVN-355197":{"price":"1,059,000","special_price":"849,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA09SLUVN-355198":{"price":"1,059,000","special_price":"849,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA09SLUVN-355199":{"price":"1,059,000","special_price":"849,000","saving_percentage":"20%"},"NE112AA09SLUVN-355200":{"price":"1,059,000","special_price":"849,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Tank Maxi Dress 40% OFF EZRA by ZALORA Tank Maxi Dress 499,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA71CKAVN-320819":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA71CKAVN-320820":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA71CKAVN-320821":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA71CKAVN-320822":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Maxi Phối Màu ZALORA Đầm Maxi Phối Màu 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA55JQAVN-380034":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55JQAVN-380035":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55JQAVN-380036":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA55JQAVN-380037":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Tiered Maxi Dress EZRA by ZALORA Tiered Maxi Dress 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA82JXTVN-361024":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82JXTVN-336486":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82JXTVN-336487":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82JXTVN-336488":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82JXTVN-336489":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi In Họa Tiết Dorothy Perkins Đầm Maxi In Họa Tiết 1,099,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA37FDUSG-525979":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37FDUSG-525980":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37FDUSG-525981":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37FDUSG-525982":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37FDUSG-525983":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Bướm Xanh Sophilita Đầm Maxi Bướm Xanh 1,185,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA13HXMVN-376608":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA13HXMVN-376609":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA13HXMVN-376610":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi 49% OFF Inner Circle Đầm Maxi 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60IPZVN-333751":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"IN976AA60IPZVN-333752":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Đầm Maxi Phối Màu ZALORA Đầm Maxi Phối Màu 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA54JQBVN-380038":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA54JQBVN-380039":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA54JQBVN-380040":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA54JQBVN-380041":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Tropical Tie Back Cami Maxi 20% OFF Lola Skye Tropical Tie Back Cami Maxi 1,579,000 VND GIẢM CÒN 1,269,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA40UOHVN-366900":{"price":"1,579,000","special_price":"1,269,000","saving_percentage":"20%"},"LO254AA40UOHVN-366901":{"price":"1,579,000","special_price":"1,269,000","saving_percentage":"20%"},"LO254AA40UOHVN-366902":{"price":"1,579,000","special_price":"1,269,000","saving_percentage":"20%"},"LO254AA40UOHVN-366903":{"price":"1,579,000","special_price":"1,269,000","saving_percentage":"20%"},"LO254AA40UOHVN-366904":{"price":"1,579,000","special_price":"1,269,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Maxi Hoa Loire Đầm Maxi Hoa 650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA28KVVVN-382633":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi In Hoa New Look Đầm Maxi In Hoa 1,049,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA20IMPVN-377894":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA20IMPVN-377895":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA20IMPVN-377896":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA20IMPVN-377897":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA20IMPVN-377898":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Khoét Vuông 49% OFF Something Borrowed Đầm Maxi Khoét Vuông 429,000 VND GIẢM CÒN 219,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA97AUCVN-242484":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"SO977AA97AUCVN-242485":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"},"SO977AA97AUCVN-242486":{"price":"429,000","special_price":"219,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Đầm Cổ Lá Sen NT Fashion Đầm Cổ Lá Sen 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NT205AA66JMVVN-335487":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hai Dây Hoa Loire Đầm Maxi Hai Dây Hoa 650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA24KVZVN-382639":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi 20% OFF EZRA by ZALORA Đầm Maxi 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73EECVN-325006":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA73EECVN-325007":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA73EECVN-325008":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA73EECVN-325009":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Tiered Maxi Dress 20% OFF EZRA by ZALORA Tiered Maxi Dress 349,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA81JXUVN-361025":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA81JXUVN-336490":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA81JXUVN-336491":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA81JXUVN-336492":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA81JXUVN-336493":{"price":"349,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Ombre Maxi Dress EZRA by ZALORA Ombre Maxi Dress 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11JWQVN-360578":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11JWQVN-336357":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11JWQVN-336358":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11JWQVN-336359":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11JWQVN-336360":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hoa Ethophen Đầm Maxi Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA89SPIVN-398007":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Nơ Vai Sophilita Đầm Maxi Nơ Vai 1,185,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA32TGXVN-399205":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA32TGXVN-399206":{"price":"1,185,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun 30% OFF Inner Circle Đầm Thun 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63IIEVN-333157":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA63IIEVN-333158":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA63IIEVN-333159":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Kiểu Izabel London Đầm Kiểu 599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA65VLIVN-402456":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA65VLIVN-402457":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA65VLIVN-402458":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA65VLIVN-402459":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Billie And Blossom Large Floral V Neck Maxi Dress 40% OFF Dorothy Perkins Billie And Blossom Large Floral V Neck Maxi Dress 1,499,000 VND GIẢM CÒN 899,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA01TFQSG-499356":{"price":"1,499,000","special_price":"899,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA01TFQSG-499357":{"price":"1,499,000","special_price":"899,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA01TFQSG-499358":{"price":"1,499,000","special_price":"899,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA01TFQSG-499359":{"price":"1,499,000","special_price":"899,000","saving_percentage":"40%"},"DO016AA01TFQSG-499360":{"price":"1,499,000","special_price":"899,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Tank Maxi Dress 40% OFF EZRA by ZALORA Tank Maxi Dress 499,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA72CJZVN-320815":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA72CJZVN-320816":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA72CJZVN-320817":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA72CJZVN-320818":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Woven Maxi Dress EZRA by ZALORA Woven Maxi Dress 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA97PBUVN-347507":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97PBUVN-347508":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97PBUVN-347509":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97PBUVN-347510":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Maxi Hoa Yếm Xếp Ly Dọc Trước Ngực Kèm Thắt Lưng Izabel London Maxi Hoa Yếm Xếp Ly Dọc Trước Ngực Kèm Thắt Lưng 1,399,000 VND
  Kích cỡ 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA94UGNVN-359468":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA94UGNVN-359469":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA94UGNVN-367065":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Nữ 30% OFF EZRA by ZALORA Đầm Maxi Nữ 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA56GIXVN-312862":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA56GIXVN-312863":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA56GIXVN-312864":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Đầm Maxi Hoa Ethophen Đầm Maxi Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA88SPJVN-398008":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi EZRA by ZALORA Đầm Maxi 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA18EGFVN-325226":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA18EGFVN-325227":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA18EGFVN-325228":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA18EGFVN-325229":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ombre Maxi Dress EZRA by ZALORA Ombre Maxi Dress 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA12JWPVN-360577":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12JWPVN-336353":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12JWPVN-336354":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12JWPVN-336355":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12JWPVN-336356":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi 40% OFF EZRA by ZALORA Đầm Maxi 449,000 VND GIẢM CÒN 269,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA26DUJVN-324042":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA26DUJVN-324043":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA26DUJVN-324044":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA26DUJVN-324045":{"price":"449,000","special_price":"269,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Đầm Maxi EZRA by ZALORA Đầm Maxi 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA20EGDVN-325218":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA20EGDVN-325219":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA20EGDVN-325220":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA20EGDVN-325221":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Tiered Maxi Dress EZRA by ZALORA Tiered Maxi Dress 349,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA83JXSVN-361023":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83JXSVN-336482":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83JXSVN-336483":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83JXSVN-336484":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83JXSVN-336485":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Woven Maxi Dress EZRA by ZALORA Woven Maxi Dress 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA98PBTVN-347503":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA98PBTVN-347504":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA98PBTVN-347505":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA98PBTVN-347506":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Dây Hoa Ethophen Đầm Maxi Dây Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA71SQAVN-398025":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi EZRA by ZALORA Đầm Maxi 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA21EGCVN-325214":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA21EGCVN-325215":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA21EGCVN-325216":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA21EGCVN-325217":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Dây Hoa Ethophen Đầm Maxi Dây Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA69SQCVN-398027":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi EZRA by ZALORA Đầm Maxi 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA22EGBVN-325210":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA22EGBVN-325211":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA22EGBVN-325212":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA22EGBVN-325213":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Black Plain Cami Maxi Dress 29% OFF Dorothy Perkins Black Plain Cami Maxi Dress 749,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA08TFJSG-499321":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"DO016AA08TFJSG-499322":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"DO016AA08TFJSG-499323":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"DO016AA08TFJSG-499324":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"DO016AA08TFJSG-499325":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Đầm Maxi Dây Hoa Ethophen Đầm Maxi Dây Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA67SQEVN-398029":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Hoa Ethophen Đầm Maxi Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA86SPLVN-398010":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Tay Lửng Bướm Xanh Sophilita Đầm Maxi Tay Lửng Bướm Xanh 1,285,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA21HXEVN-376587":{"price":"1,285,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO232AA21HXEVN-376588":{"price":"1,285,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Ethophen Đầm Maxi 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA73SPYVN-398023":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Ren Ethophen Đầm Maxi Cổ Ren 500,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA06SORVN-397990":{"price":"500,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Petite Stripe Jersey Maxi Dress 19% OFF Dorothy Perkins Petite Stripe Jersey Maxi Dress 639,000 VND GIẢM CÒN 519,000 VND Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA99TFSSG-499366":{"price":"639,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA99TFSSG-499367":{"price":"639,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA99TFSSG-499368":{"price":"639,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA99TFSSG-499369":{"price":"639,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"19%"},"DO016AA99TFSSG-499370":{"price":"639,000","special_price":"519,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Đầm Maxi Hoa Ethophen Đầm Maxi Hoa 460,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ET090AA85SPMVN-398011":{"price":"460,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đầm maxi thời trang cho phái đẹp

Đầm maxi đã quay trở lại làng thời trang 2 năm trước đây và vẫn tiếp tục được phái đẹp săn lùng đến tận nay. Đầm dài maxi có thiết kế chân váy chấm gót và phần trên thường là dạng ống hoặc hai dây, mang đến vẻ lãng mạn và bay bổng cho phái đẹp. Các nhà thiết kế đã biến hóa chiếc đầm maxi thành nhiều kiểu dáng, may trên nhiều chất liệu khác nhau, chẳng hạn như đầm maxi hoa, đầm maxi thun, đầm maxi voan để các nàng lựa chọn phù hợp với sở thích và phong cách của riêng mình. Những chiếc đầm maxi ngắn còn được các nàng xem như một bộ trang phục công sở thời trang. Đầm maxi đi biển với họa tiết đa dạng như hoa, thổ cẩm, tribal được ưa chuộng nhiều nhất.

Phối đầm maxi dài với phụ kiện phù hợp cho bạn gái vẻ nữ tính

Nếu bạn dùng đầm maxi dài để đi biển hay dạo phố thì phụ kiện phù hợp là nón rộng vành, lắc tay nữ, dây chuyền nữ cùng với túi đeo chéo hoặc túi xách nữ. Còn với các loại đầm dài dự tiệc, bạn có thể phối với bộ trang sức nữví dự tiệc để tôn lên vẻ quý phái của bạn.

Bộ sưu tập đầm maxi đẹp tại ZALORA.VN

Thấu hiểu nhu cầu mua đầm maxi của phái đẹp, ZALORA.VN mang đến cho bạn bộ sưu tập đầm maxi đẹp của các thương hiệu thời trang nổi tiếng như EZRA by ZALORA, EZRA Basics by ZALORA, Ethophen, Inner Circle, Something Borrowed,... Bạn sẽ tha hồ mua sắm các loại đầm maxi dài đi biển, đầm maxi thun dài, đầm maxi voan dài hay đầm maxi dự tiệc sang trọng. Mua hàng tại ZALORA.VN, bạn sẽ được trải nghiệm những tiện ích mua hàng trực tuyến tiện lợi nhất như thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày đổi trả hàng miễn phí và hoàn tiền mặt. Ngoài ra, thường xuyên truy cập ZALORA.VN, bạn còn được trải nghiệm những ưu đãi hấp dẫn từ các chương trình khuyến mãi khủng hàng ngày, hàng tháng. Mua hàng tại ZALORA.VN hoàn toàn nhanh chóng, tiện lợi và bảo mật thông tin khách hàng. Còn chần chừ gì nữa mà không truy cập vào ZALORA.VN để đón đầu phong cách thời trang mới nhất với các sản phẩm đầm maxi giá rẻ ngay hôm nay?