Mua ĐầM: (2141 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Xòe Đính Hạt Trang Trí Dorothy Perkins Đầm Xòe Đính Hạt Trang Trí 1,599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA63YEYSG-566887":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566888":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566889":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566890":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566891":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cut-out May Ren Material Girl Đầm Xòe Cut-out May Ren 849,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA96QOLSG-648412":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA96QOLSG-648413":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA96QOLSG-648414":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA96QOLSG-648415":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA96QOLSG-648416":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Vải Lưới Material Girl Đầm Ôm Phối Vải Lưới 1,099,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA85TGCSG-653391":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA85TGCSG-653392":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA85TGCSG-653393":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA85TGCSG-653394":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA85TGCSG-653395":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Dorothy Perkins Đầm Phối Ren 1,459,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA68RQLSG-650058":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68RQLSG-650059":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68RQLSG-650060":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68RQLSG-650061":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68RQLSG-650062":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Dệt Họa Tiết Jacquard Cổ Kết Cườm Miss Selfridge Đầm Suông Dệt Họa Tiết Jacquard Cổ Kết Cườm 2,799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA21XIKSG-663137":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA21XIKSG-663138":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA21XIKSG-663139":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA21XIKSG-663140":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA21XIKSG-663141":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dây Tùng Xòe Inner Circle Đầm Dây Tùng Xòe 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA66IAFVN-427898":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66IAFVN-427899":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66IAFVN-427900":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Hồng Dorothy Perkins Đầm In Hoa Hồng 2,019,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA66RQNSG-650068":{"price":"2,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66RQNSG-650069":{"price":"2,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66RQNSG-650070":{"price":"2,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66RQNSG-650071":{"price":"2,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66RQNSG-650072":{"price":"2,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Hoa Material Girl Đầm Ren Hoa 1,199,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA86TGBSG-653386":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA86TGBSG-653387":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA86TGBSG-653388":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA86TGBSG-653389":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA86TGBSG-653390":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Hoa Cổ Tròn Inner Circle Đầm Ôm Hoa Cổ Tròn 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA77DWCVN-419148":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77DWCVN-419149":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA77DWCVN-419150":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Con Inner Circle Đầm Suông Tay Con 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA36EYPVN-421544":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36EYPVN-421545":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36EYPVN-421546":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ánh Kim Dorothy Perkins Đầm Ánh Kim 1,579,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA65RQOSG-650073":{"price":"1,579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65RQOSG-650074":{"price":"1,579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65RQOSG-650075":{"price":"1,579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65RQOSG-650076":{"price":"1,579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65RQOSG-650077":{"price":"1,579,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm suông Chloe Mango Đầm suông Chloe 799,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA24XNVVN-372395":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA24XNVVN-372396":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA24XNVVN-372397":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA24XNVVN-372398":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Pha Ren Ngực Izabel London Đầm Xòe Pha Ren Ngực 2,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA14MCBVN-435618":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA14MCBVN-435619":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA14MCBVN-435620":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA14MCBVN-435621":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi In Họa Tiết Thổ Cẩm Material Girl Đầm Midi In Họa Tiết Thổ Cẩm 749,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA88QOTSG-648449":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA88QOTSG-648450":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA88QOTSG-648451":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA88QOTSG-648452":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Ren Izabel London Đầm Ôm Ren 1,399,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA26MBPVN-435570":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA26MBPVN-435571":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA26MBPVN-435572":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA26MBPVN-435573":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Đính Hạt Trang Trí Dorothy Perkins Đầm Xòe Đính Hạt Trang Trí 1,299,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA62YEZSG-566892":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62YEZSG-566893":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62YEZSG-566894":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62YEZSG-566895":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62YEZSG-566896":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sát Nách Cổ V Inner Circle Đầm Sát Nách Cổ V 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA52DPJVN-418624":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52DPJVN-418625":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52DPJVN-418626":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Mango Đầm Sơ Mi 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA29ABYVN-411039":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29ABYVN-411040":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29ABYVN-411041":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29ABYVN-411042":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29ABYVN-411043":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dây Tùng Xòe Inner Circle Đầm Dây Tùng Xòe 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64IAHVN-427904":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64IAHVN-427905":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64IAHVN-427906":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Dài Inner Circle Đầm Suông Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA73HZYVN-427877":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73HZYVN-427878":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73HZYVN-427879":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cut-out Material Girl Đầm Ôm Cut-out 949,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA49JZESG-635139":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA49JZESG-635140":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA49JZESG-635141":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA49JZESG-635142":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA49JZESG-635143":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Hoa New Look Đầm Xòe In Hoa 689,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA11UEUVN-400923":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA11UEUVN-400924":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA11UEUVN-400925":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA11UEUVN-400926":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA11UEUVN-400927":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hạ Eo River Island Đầm Hạ Eo 1,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA18QNPSG-648340":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA18QNPSG-648341":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA18QNPSG-648342":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA18QNPSG-648343":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA18QNPSG-648344":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Material Girl Đầm Dáng Ôm 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA59JYUSG-635089":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA59JYUSG-635090":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA59JYUSG-635091":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA59JYUSG-635092":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA59JYUSG-635093":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Dáng Xòe Izabel London Đầm Ren Dáng Xòe 1,799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA20MBVVN-435594":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA20MBVVN-435595":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA20MBVVN-435596":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA20MBVVN-435597":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Voan Ngực Inner Circle Đầm Phối Voan Ngực 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74HZXVN-427874":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74HZXVN-427875":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74HZXVN-427876":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Loe Something Borrowed Đầm Tay Loe 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA31DUAVN-418983":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA31DUAVN-418984":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA31DUAVN-418985":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA08BDRVN-413636":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Vải Lưới Material Girl Đầm Xòe Phối Vải Lưới 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA75QPGSG-648505":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA75QPGSG-648506":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA75QPGSG-648507":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA75QPGSG-648509":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA75QPGSG-648511":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA32RIXVN-395790":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395791":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395792":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395793":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Dài Inner Circle Đầm Suông Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72HZZVN-427880":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72HZZVN-427881":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72HZZVN-427882":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Loe Something Borrowed Đầm Tay Loe 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA33DTYVN-418977":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33DTYVN-418978":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33DTYVN-418979":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Something Borrowed Đầm In Hoa 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA43DTOVN-418947":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43DTOVN-418948":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43DTOVN-418949":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Hoa Material Girl Đầm Ôm In Hoa 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA87TGASG-653381":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA87TGASG-653382":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA87TGASG-653383":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA87TGASG-653384":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA87TGASG-653385":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Họa Tiết Hình Học Miss Selfridge Đầm Ôm In Họa Tiết Hình Học 1,499,000 VND
  Kích cỡ 4 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA18XINSG-663153":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA18XINSG-663154":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA18XINSG-663155":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA18XINSG-663156":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA18XINSG-663157":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA18XINSG-663158":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Thời Trang Inner Circle Đầm Kiểu Thời Trang 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA60IALVN-427916":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60IALVN-427917":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA60IALVN-427918":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Da Something Borrowed Đầm Xòe Phối Da 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA63DSUVN-418886":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA63DSUVN-418887":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA63DSUVN-418888":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Sọc Hến Boutique Đầm Xòe Phối Sọc 580,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE124AA92JXFVN-431035":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA92JXFVN-431036":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA92JXFVN-431037":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kẻ Sọc Something Borrowed Đầm Kẻ Sọc 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA50DTHVN-418928":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50DTHVN-418929":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50DTHVN-418930":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Dorothy Perkins Đầm Phối Ren 749,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA64YEXSG-566882":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64YEXSG-566883":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64YEXSG-566884":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64YEXSG-566885":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64YEXSG-566886":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Không Tay River Island Đầm Dáng Ôm Không Tay 1,399,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA09QNYSG-648377":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA09QNYSG-648378":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA09QNYSG-648379":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA09QNYSG-648380":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA09QNYSG-648381":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xen Ren Inner Circle Đầm Xen Ren 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA34DIJVN-418123":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34DIJVN-418124":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34DIJVN-418125":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Len Rách Gấu Something Borrowed Đầm Len Rách Gấu 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA91BEIVN-413653":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đô Ren Amme Đầm Đô Ren 380,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA69IXEVN-429001":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA69IXEVN-429002":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA69IXEVN-429003":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Material Girl Đầm Cut-out 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA83QOYSG-648470":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA83QOYSG-648471":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA83QOYSG-648472":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA83QOYSG-648473":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA83QOYSG-648474":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông In Hoa Something Borrowed Đầm Dáng Suông In Hoa 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA84RDBVN-395249":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA84RDBVN-395250":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA84RDBVN-395251":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Công Sở Vạt Chéo Milaross Đầm Công Sở Vạt Chéo 420,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA14GXLVN-425758":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA14GXLVN-425759":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA14GXLVN-425760":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA14GXLVN-425761":{"price":"420,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Trơn Izabel London Đầm Dáng Suông Trơn 899,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA08MCHVN-435642":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA08MCHVN-435643":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA08MCHVN-435644":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA08MCHVN-435645":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Trong Suốt Something Borrowed Đầm Phối Trong Suốt 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA59RXGVN-396871":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59RXGVN-396872":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA59RXGVN-396873":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn DAHLIA Đầm Cổ Tròn 589,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA87GUQVN-425486":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA87GUQVN-425487":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA87GUQVN-425488":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA87GUQVN-425489":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Inner Circle Đầm Ôm 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA40DPVVN-418660":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40DPVVN-418661":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40DPVVN-418662":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Material Girl Đầm Xòe 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA86QOVSG-648458":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA86QOVSG-648459":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA86QOVSG-648460":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA86QOVSG-648461":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Màu Dorothy Perkins Đầm Phối Màu 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA57YFESG-566915":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA57YFESG-566916":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA57YFESG-566917":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA57YFESG-566918":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA57YFESG-566919":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Trễ Vai Inner Circle Đầm Suông Trễ Vai 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA48DPNVN-418636":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48DPNVN-418637":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48DPNVN-418638":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA29RJAVN-395802":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395803":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395804":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395805":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Màu Hi-Lo Material Girl Đầm Phối Màu Hi-Lo 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA80QPBSG-648481":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA80QPBSG-648482":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA80QPBSG-648483":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA80QPBSG-648484":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA80QPBSG-648485":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông In Hoa Dorothy Perkins Đầm Suông In Hoa 999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA61YFASG-566897":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61YFASG-566898":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61YFASG-566899":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61YFASG-566900":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61YFASG-566901":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cúp Ngực Material Girl Đầm Xòe Cúp Ngực 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA84QOXSG-648466":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA84QOXSG-648467":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA84QOXSG-648468":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA84QOXSG-648469":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Form Rộng Inner Circle Đầm Form Rộng 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA28DIPVN-418141":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28DIPVN-418142":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA28DIPVN-418143":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Kiểu ZALORA Áo Kiểu 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA87OXGVN-390329":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87OXGVN-390330":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87OXGVN-390331":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87OXGVN-390332":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cúp Ngực Material Girl Đầm Cúp Ngực 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA82QOZSG-648475":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA82QOZSG-648476":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA82QOZSG-648477":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA82QOZSG-648478":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA82QOZSG-648479":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai Something Borrowed Đầm Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA21RYSVN-396961":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA21RYSVN-396962":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA21RYSVN-396963":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Chiffon In Họa Tiết Hình Học Mango Đầm Chiffon In Họa Tiết Hình Học 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA37IQSVN-428607":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA37IQSVN-428608":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA37IQSVN-428609":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA37IQSVN-428610":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Kẻ Sọc Something Borrowed Đầm In Kẻ Sọc 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA30DUBVN-418986":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA30DUBVN-418987":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA30DUBVN-418988":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Swing Boho Something Borrowed Đầm Swing Boho 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA34DTXVN-418974":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA34DTXVN-418975":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA34DTXVN-418976":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Swing Something Borrowed Đầm Xòe Swing 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA37DTUVN-418965":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA37DTUVN-418966":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA37DTUVN-418967":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Chữ New York Something Borrowed Đầm In Chữ New York 429,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA34RYFVN-396928":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Họa Tiết Baroque Miss Selfridge Đầm Ôm In Họa Tiết Baroque 1,399,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA19XIMSG-663147":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA19XIMSG-663148":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA19XIMSG-663149":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA19XIMSG-663150":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA19XIMSG-663151":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA19XIMSG-663152":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Woven Dorothy Perkins Đầm Xòe Woven 1,039,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA61RQSSG-650093":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61RQSSG-650094":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61RQSSG-650095":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61RQSSG-650096":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61RQSSG-650097":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lửng Inner Circle Đầm Suông Tay Lửng 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74DWFVN-419157":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74DWFVN-419158":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74DWFVN-419159":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Dáng Suông Something Borrowed Đầm Kiểu Dáng Suông 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA86RCZVN-395243":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA86RCZVN-395244":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA86RCZVN-395245":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ V Miss Selfridge Đầm Ôm Cổ V 1,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA26XIFSG-663111":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA26XIFSG-663112":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA26XIFSG-663113":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA26XIFSG-663114":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA26XIFSG-663115":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA26XIFSG-663116":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Sát Nách Amme Đầm Ren Sát Nách 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA61IXMVN-429026":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA61IXMVN-429027":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA61IXMVN-429028":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Mango Đầm In Họa Tiết 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA23ACEVN-411069":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA23ACEVN-411070":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA23ACEVN-411071":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA23ACEVN-411072":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA23ACEVN-411073":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Dorothy Perkins Đầm Dáng Ôm 799,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA55YFGSG-566925":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA55YFGSG-566926":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA55YFGSG-566927":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA55YFGSG-566928":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA55YFGSG-566929":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Flippy River Island Đầm Flippy 1,999,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA55QQASG-648579":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA55QQASG-648580":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA55QQASG-648581":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA55QQASG-648582":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông New Look Đầm Dáng Suông 919,000 VND
  Kích cỡ 6 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA15UEQVN-400904":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA15UEQVN-400905":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA15UEQVN-400906":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA15UEQVN-400907":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA15UEQVN-400908":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hoa Pha Vải Tay Và Cổ Izabel London Đầm Hoa Pha Vải Tay Và Cổ 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA17MBYVN-435606":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA17MBYVN-435607":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA17MBYVN-435608":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA17MBYVN-435609":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Họa Tiết Izabel London Đầm Dáng Suông Họa Tiết 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA23MBSVN-435582":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA23MBSVN-435583":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA23MBSVN-435584":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA23MBSVN-435585":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nhung Cúp Ngực Material Girl Đầm Nhung Cúp Ngực 1,099,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA84TGDSG-653396":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA84TGDSG-653397":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA84TGDSG-653398":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA84TGDSG-653399":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA84TGDSG-653400":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Something Borrowed Đầm Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA79RDGVN-395264":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA79RDGVN-395265":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA79RDGVN-395266":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tam Giác Inner Circle Đầm Xòe Tam Giác 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA67IAEVN-427895":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67IAEVN-427896":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67IAEVN-427897":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Swing Boho Something Borrowed Đầm Swing Boho 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA35DTWVN-418971":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA35DTWVN-418972":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA35DTWVN-418973":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Dệt Họa Tiết Miss Selfridge Đầm Dáng Ôm Dệt Họa Tiết 1,199,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA24XIHSG-663123":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA24XIHSG-663124":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA24XIHSG-663125":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA24XIHSG-663126":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA24XIHSG-663127":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Con Inner Circle Đầm Suông Tay Con 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA34EYRVN-421550":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34EYRVN-421551":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34EYRVN-421552":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Da Something Borrowed Đầm Suông Phối Da 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA44DTNVN-418944":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44DTNVN-418945":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44DTNVN-418946":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Dáng Ôm Material Girl Đầm Midi Dáng Ôm 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA93QOOSG-648426":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA93QOOSG-648427":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA93QOOSG-648428":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA93QOOSG-648429":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA93QOOSG-648430":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Hoa Sặc Sỡ Izabel London Đầm Suông Hoa Sặc Sỡ 899,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA34MBHVN-435538":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA34MBHVN-435539":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA34MBHVN-435540":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA34MBHVN-435541":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Gấu Xòe Something Borrowed Đầm Kiểu Gấu Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95RCQVN-395210":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95RCQVN-395211":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95RCQVN-395212":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Mango Đầm Dáng Suông 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA21ACGVN-411079":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA21ACGVN-411080":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA21ACGVN-411081":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA21ACGVN-411082":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA32DILVN-418129":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32DILVN-418130":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32DILVN-418131":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Cổ Thuyền Amme Đầm Ren Cổ Thuyền 480,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA77IWWVN-428977":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA77IWWVN-428978":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA77IWWVN-428979":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Hoa New Look Đầm Xòe In Hoa 689,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA09UEWVN-400933":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA09UEWVN-400934":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA09UEWVN-400935":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA09UEWVN-400936":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai Something Borrowed Đầm Hở Vai 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA36RYDVN-396926":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Cổ Tim Dorothy Perkins Đầm In Hoa Cổ Tim 839,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA64OCHSG-643412":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64OCHSG-643413":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64OCHSG-643414":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64OCHSG-643415":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA64OCHSG-643416":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Dorothy Perkins Đầm In Hoa 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA43TQMSG-557237":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA43TQMSG-557238":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA43TQMSG-557239":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA43TQMSG-557240":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA43TQMSG-557241":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo đầm đẹp tôn vẻ nữ tính của bạn

Với phái đẹp, váy đầm luôn là trang phục không thể thiếu trong tủ quần áo. Phụ nữ mặc các kiểu áo đầm đẹp hằng ngày khi đi làm, dạo phố và trong mọi sự kiện đặc biệt. Do đó, những kiểu dáng đầm thời trang ngày càng được cải tiến với nhiều thiết kế đa dạng như đầm dài, đầm hoa, đầm cúp ngực. Trong đó, đầm chữ Aáo đầm voan với màu sắc tươi sáng là hai mẫu đầm không bao giờ lỗi thời, được các nàng săn lùng và tìm mua nhiều nhất. Thời trang áo đầm đẹp luôn được các cô gái cập nhật từng ngày, theo các xu hướng mới nhất để mang về cho mình vẻ nữ tính và hiện đại.

Phối áo đầm nữ với phụ kiện cho bạn thêm quyến rũ

Có thể nói áo đầm nữ là trang phục dễ mặc và dễ phối phụ kiện nhất. Nếu bạn là nhân viên văn phòng công sở thì chiếc đầm bút chì phối cùng dây chuyềngiày cao gót là sự kếp hợp tuyệt vời cho một ngày làm việc thật hứng khởi. Những chiếc áo đầm hoa hay áo đầm dễ thương phối cùng giày búp bê sẽ giúp bạn trông nổi bật hơn khi dạo phố cùng bạn bè. Còn đầm ren phối cùng túi xách nữ sẽ giúp bạn thật quyến rũ trong các buổi dạ tiệc.

Mua sắm đầm đẹp giá rẻ trực tuyến tại ZALORA.VN

Nổi lên như một trào lưu mua sắm mới gần đây, online shopping dần khẳng định được vị trí của nó trong lòng các tín đồ thời trang. Chỉ cần chiếc máy tính, smartphone hay máy tính bảng kết nối Internet, bạn đã có thể mua sắm bất kỳ sản phẩm nào từ trang phục cho đến phụ kiện tại ZALORA.VN. Bạn có thể mua sắm váy đầm thời trang của các thương hiệu hàng đầu như EZRA by ZALORA, EZRA Basics by ZALORA, Alice, Good Morning, Inner Circle, Casways, Something Borrowed,… Những mẫu đầm nữ thời trang tại ZALORA.VN luôn được cập nhật từng ngày theo các xu hướng mới nhất, đáp ứng nhu cầu của các tín đồ thời trang. Ngoài ra, bạn còn có thể lựa chọn đầm thời trang giá rẻ hay đầm thời trang cao cấp tùy theo túi tiền. Mua đầm online chưa bao giờ dễ dàng và tiện lợi đến thể chỉ với một cú click chuột. Ngoài ra, dịch vụ hoàn hảo của ZALORA.VN gồm giao hàng tận nơi, thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả và hoàn tiền mặt nếu không ưng ý sản phẩm sẽ luôn làm bạn hài lòng, yên tâm về chất lượng và an toàn khi mua sắm trực tuyến. Hãy truy cập ngay ZALORA.VN để mang về cho mình những mẫu áo đầm mới nhất và nhiều kiểu đầm đẹp giá rẻ của các thương hiệu nổi tiếng bạn nhé!