2249 sản phẩm tìm thấy

 • Đầm Ren Ôm Midi Inner Circle Đầm Ren Ôm Midi 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA53MXQVN-437224":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53MXQVN-437225":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53MXQVN-437226":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Something Borrowed Đầm In Họa Tiết 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA67XQYVN-406729":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA67XQYVN-406730":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA67XQYVN-406731":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Đính Cườm ZALORA Đầm Suông Đính Cườm 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA54RMVVN-447217":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA54RMVVN-447218":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA54RMVVN-447219":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA54RMVVN-447220":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe ZALORA Đầm Xòe 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA07BHOVN-413825":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07BHOVN-413826":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07BHOVN-413827":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA07BHOVN-413828":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Nơ Sau Lưng Something Borrowed Đầm Kiểu Phối Nơ Sau Lưng 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA36NVJVN-439558":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA36NVJVN-439559":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA36NVJVN-439560":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Hở Lưng New Look Đầm Ren Hở Lưng 1,149,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA86LCFVN-433420":{"price":"1,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA86LCFVN-433421":{"price":"1,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA86LCFVN-433422":{"price":"1,149,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông May Ren Something Borrowed Đầm Suông May Ren 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95WOYVN-404606":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95WOYVN-404607":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95WOYVN-404608":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kim Sa ZALORA Đầm Kim Sa 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA67TVWVN-452103":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67TVWVN-452104":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67TVWVN-452105":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA67TVWVN-452106":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới ZALORA Đầm Phối Lưới 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA10BHLVN-413813":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413814":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413815":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413816":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dây Lưng Inner Circle Đầm Dây Lưng 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA79YWEVN-461761":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA79YWEVN-461762":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA79YWEVN-461763":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Love Bite CATWALK88 Đầm Love Bite 949,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA63VUISG-659604":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA63VUISG-659605":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA63VUISG-659606":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA63VUISG-659607":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Dáng Rộng Inner Circle Đầm Xòe Dáng Rộng 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA52MXRVN-437227":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52MXRVN-437228":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA52MXRVN-437229":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Lưng V Amme Đầm Ren Lưng V 480,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA64VQDVN-455844":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA64VQDVN-455845":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA64VQDVN-455846":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối Viền Khóa Kéo Something Borrowed Đầm Dáng Suông Phối Viền Khóa Kéo 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA40NVFVN-439546":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40NVFVN-439547":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40NVFVN-439548":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Something Borrowed Đầm In Họa Tiết 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA63XRCVN-406741":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA63XRCVN-406742":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA63XRCVN-406743":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Cut-out CATWALK88 Đầm In Hoa Cut-out 1,599,000 VND
  Kích cỡ XS/S S/M M/L L/XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA57JCWSG-534745":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA57JCWSG-534746":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA57JCWSG-534747":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA57JCWSG-534748":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Laser Cut Something Borrowed Đầm Kiểu Laser Cut 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA18OTDVN-441672":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA18OTDVN-441673":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA18OTDVN-441674":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dài Hở Lưng Inner Circle Đầm Dài Hở Lưng 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA27YUIVN-461642":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27YUIVN-461643":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA27YUIVN-461644":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Chữ V Something Borrowed Đầm Maxi Cổ Chữ V 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA94WLDVN-404361":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA94WLDVN-404362":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA94WLDVN-404363":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Dài Inner Circle Đầm Xòe Tay Dài 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA57MXMVN-437212":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57MXMVN-437213":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA57MXMVN-437214":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Sơ Mi Khoét Lưng Inner Circle Đầm Cổ Sơ Mi Khoét Lưng 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA48MXVVN-437239":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48MXVVN-437240":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48MXVVN-437241":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kim Tuyến ZALORA Đầm Kim Tuyến 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA61RMOVN-447189":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA61RMOVN-447190":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA61RMOVN-447191":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA61RMOVN-447192":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Viền Cổ Inner Circle Đầm Suông Viền Cổ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA71MWYVN-437170":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71MWYVN-437171":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71MWYVN-437172":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Something Borrowed Đầm Dáng Suông 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA34NVLVN-439564":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA34NVLVN-439565":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA34NVLVN-439566":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông In Họa Tiết Da Báo Something Borrowed Đầm Suông In Họa Tiết Da Báo 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA33NVMVN-439567":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33NVMVN-439568":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33NVMVN-439569":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Xòe Eva Gopa Đầm Ren Xòe 1,200,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EV249AA35VBWVN-454497":{"price":"1,200,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Xòe Eva Gopa Đầm Ren Xòe 1,200,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EV249AA34VBXVN-454498":{"price":"1,200,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Tay Con Inner Circle Đầm Dáng Xòe Tay Con 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA11VZWVN-456748":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA11VZWVN-456749":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA11VZWVN-456750":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai ZALORA BASICS Đầm Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA96XALVN-405584":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96XALVN-405585":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96XALVN-405586":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96XALVN-405587":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Dây Rút Something Borrowed Đầm May Dây Rút 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA04LYPVN-435237":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA04LYPVN-435238":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xếp Li Inner Circle Đầm Xếp Li 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA14VZTVN-456739":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA14VZTVN-456740":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA14VZTVN-456741":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-Out Đính Kim Sa Something Borrowed Đầm Cut-Out Đính Kim Sa 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA16OTFVN-441678":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA16OTFVN-441679":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA16OTFVN-441680":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi PU Something Borrowed Đầm Maxi PU 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95WLCVN-404358":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95WLCVN-404359":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95WLCVN-404360":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Hai Túi Hạ Vai Inner Circle Đầm Suông Hai Túi Hạ Vai 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA68MXBVN-437179":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68MXBVN-437180":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68MXBVN-437181":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông May Ren Something Borrowed Đầm Suông May Ren 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA97WOWVN-404600":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA97WOWVN-404601":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA97WOWVN-404602":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi In Họa Tiết Hoa Hồng Dorothy Perkins Đầm Maxi In Họa Tiết Hoa Hồng 1,859,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA88OBJSG-643296":{"price":"1,859,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA88OBJSG-643297":{"price":"1,859,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA88OBJSG-643298":{"price":"1,859,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA88OBJSG-643299":{"price":"1,859,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA88OBJSG-643300":{"price":"1,859,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Nơ Sau Lưng Something Borrowed Đầm Kiểu Phối Nơ Sau Lưng 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA37NVIVN-439555":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA37NVIVN-439556":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA37NVIVN-439557":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Vest Inner Circle Đầm Cổ Vest 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74MWVVN-437161":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74MWVVN-437162":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74MWVVN-437163":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi ZALORA Đầm Midi 649,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA27MQAVN-385832":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27MQAVN-385833":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27MQAVN-385834":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27MQAVN-385835":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dệt Kim Something Borrowed Đầm Dệt Kim 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA83TCAVN-450791":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Abby Something Borrowed Đầm Xòe Abby 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA41WRAVN-404764":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41WRAVN-404765":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41WRAVN-404766":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai ZALORA Đầm Hở Vai 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA62TWBVN-452123":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA62TWBVN-452124":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA62TWBVN-452125":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA62TWBVN-452126":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA50MXTVN-437233":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA50MXTVN-437234":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA50MXTVN-437235":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA48ABFVN-410962":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48ABFVN-410963":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48ABFVN-410964":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48ABFVN-410965":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Da Something Borrowed Đầm Suông Phối Da 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA75XQQVN-406705":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA75XQQVN-406706":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA75XQQVN-406707":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cổ Bản Kim Loại Something Borrowed Đầm Xòe Cổ Bản Kim Loại 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA00WKXVN-404343":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA00WKXVN-404344":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA00WKXVN-404345":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA49MXUVN-437236":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA49MXUVN-437237":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA49MXUVN-437238":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cổ Bản Kim Loại Something Borrowed Đầm Xòe Cổ Bản Kim Loại 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA98WKZVN-404349":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA98WKZVN-404350":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA98WKZVN-404351":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đính Cườm ZALORA Đầm Đính Cườm 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA64RMLVN-447177":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA64RMLVN-447178":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA64RMLVN-447179":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA64RMLVN-447180":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe ZALORA Đầm Xòe 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA09BHMVN-413817":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09BHMVN-413818":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09BHMVN-413819":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09BHMVN-413820":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Neoprene Something Borrowed Đầm Xòe Neoprene 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA69XQWVN-406723":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA69XQWVN-406724":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA69XQWVN-406725":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dệt Kim Viền Nổi Something Borrowed Đầm Dệt Kim Viền Nổi 449,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA89TBUVN-450780":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA89TBUVN-450781":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kim Sa ZALORA Đầm Kim Sa 899,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA58RMRVN-447201":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58RMRVN-447202":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58RMRVN-447203":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA58RMRVN-447204":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Bèo Something Borrowed Đầm May Bèo 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA00WOTVN-404591":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA00WOTVN-404592":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA00WOTVN-404593":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Something Borrowed Đầm In Họa Tiết 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA42DTPVN-418950":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42DTPVN-418951":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42DTPVN-418952":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Chun Eo Inner Circle Đầm Chun Eo 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59MXKVN-437206":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59MXKVN-437207":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59MXKVN-437208":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Bèo Something Borrowed Đầm May Bèo 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA99WOUVN-404594":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA99WOUVN-404595":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA99WOUVN-404596":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tùng Xòe ZALORA Đầm Tùng Xòe 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA26ANPVN-412133":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA26ANPVN-412134":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA26ANPVN-412135":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA26ANPVN-412136":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai ZALORA BASICS Đầm Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA98XAJVN-405580":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA98XAJVN-405581":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA98XAJVN-405582":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA98XAJVN-405583":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai ZALORA BASICS Đầm Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA00XAHVN-405571":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA00XAHVN-405572":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA00XAHVN-405573":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA00XAHVN-405574":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Tay Ren Inner Circle Đầm Phối Tay Ren 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61MXIVN-437200":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61MXIVN-437201":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61MXIVN-437202":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Something Borrowed Đầm Cut-out 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA78XQNVN-406696":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA78XQNVN-406697":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA78XQNVN-406698":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Tay Con Inner Circle Đầm Dáng Xòe Tay Con 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA45MXYVN-437248":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45MXYVN-437249":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA45MXYVN-437250":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Mary CATWALK88 Đầm Mary 1,399,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA62VUJSG-659608":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA62VUJSG-659609":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA62VUJSG-659610":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA62VUJSG-659611":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Họa Tiết Houndstooth New Look Đầm Dáng Ôm Họa Tiết Houndstooth 689,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA00KXVVN-432998":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA00KXVVN-432999":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA00KXVVN-433000":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA00KXVVN-433001":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA00KXVVN-433002":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA50ABDVN-410954":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50ABDVN-410955":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50ABDVN-410956":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50ABDVN-410957":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kim Sa ZALORA Đầm Kim Sa 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA68TVVVN-452099":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68TVVVN-452100":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68TVVVN-452101":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68TVVVN-452102":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đắp Lai Sát Nách VOSCHY Đầm Đắp Lai Sát Nách 359,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VO009AA83VPKVN-455803":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA83VPKVN-455804":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA83VPKVN-455805":{"price":"359,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Something Borrowed Đầm In Hoa 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA43DTOVN-418947":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43DTOVN-418948":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43DTOVN-418949":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dệt Kim Cổ Lọ Tay Dài Something Borrowed Đầm Dệt Kim Cổ Lọ Tay Dài 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA80TCDVN-450794":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Sơ Mi Inner Circle Đầm Suông Cổ Sơ Mi 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63MXGVN-437194":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63MXGVN-437195":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63MXGVN-437196":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi PU In Họa Tiết Something Borrowed Đầm Maxi PU In Họa Tiết 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA96WLBVN-404355":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA96WLBVN-404356":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA96WLBVN-404357":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hở Vai ZALORA BASICS Đầm Hở Vai 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA01XAGVN-405567":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA01XAGVN-405568":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA01XAGVN-405569":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA01XAGVN-405570":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tam Giác Inner Circle Đầm Xòe Tam Giác 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA67IAEVN-427895":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67IAEVN-427896":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67IAEVN-427897":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Something Borrowed Đầm Dáng Suông 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA35NVKVN-439561":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA35NVKVN-439562":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA35NVKVN-439563":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Trễ Vai Something Borrowed Đầm Ren Trễ Vai 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA14OTHVN-441684":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA14OTHVN-441685":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA14OTHVN-441686":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối PU Ở Tay  Something Borrowed Đầm Dáng Suông Phối PU Ở Tay  499,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA31NVOVN-439572":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA31NVOVN-439573":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Hở Lưng Inner Circle Đầm Ôm Hở Lưng 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA36MULVN-436994":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36MULVN-436995":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36MULVN-436996":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Rũ Inner Circle Đầm Suông Tay Rũ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA48OGLVN-440646":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48OGLVN-440647":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA48OGLVN-440648":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA49ABEVN-410958":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49ABEVN-410959":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49ABEVN-410960":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49ABEVN-410961":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới ZALORA Đầm Phối Lưới 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA68XJFVN-406266":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68XJFVN-406267":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68XJFVN-406268":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA68XJFVN-406269":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Tà Đắp Xéo Something Borrowed Đầm Kiểu Tà Đắp Xéo 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA24DUHVN-419004":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA24DUHVN-419005":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA24DUHVN-419006":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA40MYDVN-437263":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40MYDVN-437264":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40MYDVN-437265":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dệt Kim Ôm Something Borrowed Đầm Dệt Kim Ôm 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA85TBYVN-450788":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA85TBYVN-450789":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tùng Xòe ZALORA Đầm Tùng Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA10XDTVN-405814":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10XDTVN-405815":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10XDTVN-405816":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10XDTVN-405817":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm dáng chữ A  Inner Circle Đầm dáng chữ A  429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA15VZSVN-456736":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA15VZSVN-456737":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA15VZSVN-456738":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Màu ZALORA Đầm Phối Màu 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA71XJCVN-406254":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA71XJCVN-406255":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA71XJCVN-406256":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA71XJCVN-406257":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Ren Something Borrowed Đầm Xòe Phối Ren 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA16WODVN-404543":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA16WODVN-404544":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA16WODVN-404545":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Phối Ren Something Borrowed Đầm Maxi Phối Ren 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA90WPDVN-404621":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA90WPDVN-404622":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA90WPDVN-404623":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cắt Laser Something Borrowed Đầm Cắt Laser 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA08KALVN-431370":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08KALVN-431371":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08KALVN-431372":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08KALVN-431373":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cộc Tay Phối Màu Loire Đầm Cộc Tay Phối Màu 1,135,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA41RVAVN-448204":{"price":"1,135,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA41RVAVN-448205":{"price":"1,135,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tùng Xòe Something Borrowed Đầm Tùng Xòe 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA60DSXVN-418895":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA60DSXVN-418896":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA60DSXVN-418897":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Phối Màu ZALORA Đầm Midi Phối Màu 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA32MPVVN-385812":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32MPVVN-385813":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32MPVVN-385814":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32MPVVN-385815":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối Viền Khóa Kéo Something Borrowed Đầm Dáng Suông Phối Viền Khóa Kéo 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA39NVGVN-439549":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA39NVGVN-439550":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA39NVGVN-439551":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dệt Kim Cổ Lọ Tay Dài Something Borrowed Đầm Dệt Kim Cổ Lọ Tay Dài 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA82TCBVN-450792":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Lưới Something Borrowed Đầm Ôm Phối Lưới 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA40DTRVN-418956":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40DTRVN-418957":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA40DTRVN-418958":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo đầm đẹp tôn vẻ nữ tính của bạn

Với phái đẹp, váy đầm luôn là trang phục không thể thiếu trong tủ quần áo. Phụ nữ mặc các kiểu áo đầm đẹp hằng ngày khi đi làm, dạo phố và trong mọi sự kiện đặc biệt. Do đó, những kiểu dáng đầm thời trang ngày càng được cải tiến với nhiều thiết kế đa dạng như đầm dài, đầm hoa, đầm cúp ngực. Trong đó, đầm chữ Aáo đầm voan với màu sắc tươi sáng là hai mẫu đầm không bao giờ lỗi thời, được các nàng săn lùng và tìm mua nhiều nhất. Thời trang áo đầm đẹp luôn được các cô gái cập nhật từng ngày, theo các xu hướng mới nhất để mang về cho mình vẻ nữ tính và hiện đại.

Phối áo đầm nữ với phụ kiện cho bạn thêm quyến rũ

Có thể nói áo đầm nữ là trang phục dễ mặc và dễ phối phụ kiện nhất. Nếu bạn là nhân viên văn phòng công sở thì chiếc đầm bút chì phối cùng dây chuyềngiày cao gót là sự kếp hợp tuyệt vời cho một ngày làm việc thật hứng khởi. Những chiếc áo đầm hoa hay áo đầm dễ thương phối cùng giày búp bê sẽ giúp bạn trông nổi bật hơn khi dạo phố cùng bạn bè. Còn đầm ren phối cùng túi xách nữ sẽ giúp bạn thật quyến rũ trong các buổi dạ tiệc.

Mua sắm đầm đẹp giá rẻ trực tuyến tại ZALORA.VN

Nổi lên như một trào lưu mua sắm mới gần đây, online shopping dần khẳng định được vị trí của nó trong lòng các tín đồ thời trang. Chỉ cần chiếc máy tính, smartphone hay máy tính bảng kết nối Internet, bạn đã có thể mua sắm bất kỳ sản phẩm nào từ trang phục cho đến phụ kiện tại ZALORA.VN. Bạn có thể mua sắm váy đầm thời trang của các thương hiệu hàng đầu như EZRA by ZALORA, EZRA Basics by ZALORA, Alice, Good Morning, Inner Circle, Casways, Something Borrowed,… Những mẫu đầm nữ thời trang tại ZALORA.VN luôn được cập nhật từng ngày theo các xu hướng mới nhất, đáp ứng nhu cầu của các tín đồ thời trang. Ngoài ra, bạn còn có thể lựa chọn đầm thời trang giá rẻ hay đầm thời trang cao cấp tùy theo túi tiền. Mua đầm online chưa bao giờ dễ dàng và tiện lợi đến thể chỉ với một cú click chuột. Ngoài ra, dịch vụ hoàn hảo của ZALORA.VN gồm giao hàng tận nơi, thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả và hoàn tiền mặt nếu không ưng ý sản phẩm sẽ luôn làm bạn hài lòng, yên tâm về chất lượng và an toàn khi mua sắm trực tuyến. Hãy truy cập ngay ZALORA.VN để mang về cho mình những mẫu áo đầm mới nhất và nhiều kiểu đầm đẹp giá rẻ của các thương hiệu nổi tiếng bạn nhé!