2335 sản phẩm tìm thấy

 • Đầm Ôm In Họa Tiết Baroque Miss Selfridge Đầm Ôm In Họa Tiết Baroque 1,399,000 VND
  Kích cỡ 4 6 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA19XIMSG-663147":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA19XIMSG-663148":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA19XIMSG-663149":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA19XIMSG-663150":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA19XIMSG-663151":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA19XIMSG-663152":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Đính Hạt Trang Trí Dorothy Perkins Đầm Xòe Đính Hạt Trang Trí 1,599,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA63YEYSG-566887":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566888":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566889":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566890":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA63YEYSG-566891":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Vải Lưới Material Girl Đầm Ôm Phối Vải Lưới 1,099,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA85TGCSG-653391":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA85TGCSG-653392":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA85TGCSG-653393":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA85TGCSG-653394":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA85TGCSG-653395":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Hồng Dorothy Perkins Đầm In Hoa Hồng 2,019,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA66RQNSG-650068":{"price":"2,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66RQNSG-650069":{"price":"2,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66RQNSG-650070":{"price":"2,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66RQNSG-650071":{"price":"2,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA66RQNSG-650072":{"price":"2,019,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dây Tùng Xòe Inner Circle Đầm Dây Tùng Xòe 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA66IAFVN-427898":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66IAFVN-427899":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66IAFVN-427900":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dệt Họa Tiết Jacquard Phối Dây Chuyền Miss Selfridge Đầm Dệt Họa Tiết Jacquard Phối Dây Chuyền 2,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA22XIJSG-663132":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA22XIJSG-663133":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA22XIJSG-663134":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA22XIJSG-663135":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA22XIJSG-663136":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Loe Something Borrowed Đầm Tay Loe 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA31DUAVN-418983":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA31DUAVN-418984":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA31DUAVN-418985":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Con Phối Ren Chân Hến Boutique Đầm Tay Con Phối Ren Chân 550,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE124AA75NXSVN-439776":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA75NXSVN-439777":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA75NXSVN-439778":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Con Inner Circle Đầm Suông Tay Con 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA36EYPVN-421544":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36EYPVN-421545":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA36EYPVN-421546":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Something Borrowed Đầm In Họa Tiết 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA42DTPVN-418950":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42DTPVN-418951":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42DTPVN-418952":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm suông Chloe Mango Đầm suông Chloe 799,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA24XNVVN-372395":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA24XNVVN-372396":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA24XNVVN-372397":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA24XNVVN-372398":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hoa Pha Vải Tay Và Cổ Izabel London Đầm Hoa Pha Vải Tay Và Cổ 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA17MBYVN-435606":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA17MBYVN-435607":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA17MBYVN-435608":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA17MBYVN-435609":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Dorothy Perkins Đầm Phối Ren 1,459,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA68RQLSG-650058":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68RQLSG-650059":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68RQLSG-650060":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68RQLSG-650061":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA68RQLSG-650062":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Swing Something Borrowed Đầm Xòe Swing 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA37DTUVN-418965":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA37DTUVN-418966":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA37DTUVN-418967":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Hoa Material Girl Đầm Ren Hoa 1,199,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA86TGBSG-653386":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA86TGBSG-653387":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA86TGBSG-653388":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA86TGBSG-653389":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA86TGBSG-653390":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Something Borrowed Đầm In Hoa 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA43DTOVN-418947":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43DTOVN-418948":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA43DTOVN-418949":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Dài Inner Circle Đầm Suông Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA73HZYVN-427877":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73HZYVN-427878":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73HZYVN-427879":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kẻ Sọc Phối Da Something Borrowed Đầm Kẻ Sọc Phối Da 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA64DSTVN-418883":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA64DSTVN-418884":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA64DSTVN-418885":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Da Something Borrowed Đầm Suông Phối Da 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA44DTNVN-418944":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44DTNVN-418945":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA44DTNVN-418946":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kẻ Sọc Something Borrowed Đầm Kẻ Sọc 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA50DTHVN-418928":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50DTHVN-418929":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA50DTHVN-418930":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Vải Lưới In Họa Tiết Material Girl Đầm Xòe Phối Vải Lưới In Họa Tiết 849,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA88TFZSG-653376":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA88TFZSG-653377":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA88TFZSG-653378":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA88TFZSG-653379":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA88TFZSG-653380":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Chiffon In Họa Tiết Hình Học Mango Đầm Chiffon In Họa Tiết Hình Học 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA37IQSVN-428607":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA37IQSVN-428608":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA37IQSVN-428609":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA37IQSVN-428610":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Khóa Kéo Nổi Miss Selfridge Đầm Ôm Phối Khóa Kéo Nổi 1,599,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA17XIOSG-663159":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA17XIOSG-663160":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA17XIOSG-663161":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA17XIOSG-663162":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA17XIOSG-663163":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA17XIOSG-663164":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cut-out May Ren Material Girl Đầm Xòe Cut-out May Ren 849,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA96QOLSG-648412":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA96QOLSG-648413":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA96QOLSG-648414":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA96QOLSG-648415":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA96QOLSG-648416":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nơ Đôi Amme Đầm Nơ Đôi 480,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA71IXCVN-428995":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA71IXCVN-428996":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA71IXCVN-428997":{"price":"480,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Cánh Tiên Họa Tiết Bướm Izabel London Đầm Tay Cánh Tiên Họa Tiết Bướm 899,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA18MBXVN-435602":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA18MBXVN-435603":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA18MBXVN-435604":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA18MBXVN-435605":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Họa Tiết Mango Đầm In Họa Tiết 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA23ACEVN-411069":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA23ACEVN-411070":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA23ACEVN-411071":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA23ACEVN-411072":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA23ACEVN-411073":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo Something Borrowed Áo Khoác Cardigan In Kẻ Xéo 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA08BDRVN-413636":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Pha Ren Ngực Izabel London Đầm Xòe Pha Ren Ngực 2,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA14MCBVN-435618":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA14MCBVN-435619":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA14MCBVN-435620":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA14MCBVN-435621":{"price":"2,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Nhẹ Hai Lớp Hến Boutique Đầm Suông Nhẹ Hai Lớp 580,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"HE124AA88JXJVN-431047":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA88JXJVN-431048":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"HE124AA88JXJVN-431049":{"price":"580,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn DAHLIA Đầm Cổ Tròn 589,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA87GUQVN-425486":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA87GUQVN-425487":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA87GUQVN-425488":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA87GUQVN-425489":{"price":"589,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa ZALORA Đầm In Hoa 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA37UEWVN-359332":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA37UEWVN-359333":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA37UEWVN-359334":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA37UEWVN-359335":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Hoa Hồng Dorothy Perkins Đầm In Hoa Hồng 1,939,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA67RQMSG-650063":{"price":"1,939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67RQMSG-650064":{"price":"1,939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67RQMSG-650065":{"price":"1,939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67RQMSG-650066":{"price":"1,939,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA67RQMSG-650067":{"price":"1,939,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Flippy River Island Đầm Flippy 1,999,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA55QQASG-648579":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA55QQASG-648580":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA55QQASG-648581":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA55QQASG-648582":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Dệt Họa Tiết Jacquard Cổ Kết Cườm Miss Selfridge Đầm Suông Dệt Họa Tiết Jacquard Cổ Kết Cườm 2,799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA21XIKSG-663137":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA21XIKSG-663138":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA21XIKSG-663139":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA21XIKSG-663140":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA21XIKSG-663141":{"price":"2,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Đính Hạt Trang Trí Dorothy Perkins Đầm Xòe Đính Hạt Trang Trí 1,299,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA62YEZSG-566892":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62YEZSG-566893":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62YEZSG-566894":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62YEZSG-566895":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA62YEZSG-566896":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dây Tùng Xòe Inner Circle Đầm Dây Tùng Xòe 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64IAHVN-427904":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64IAHVN-427905":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64IAHVN-427906":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Xếp Ly Gấu Something Borrowed Đầm Kiểu Xếp Ly Gấu 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA62DSVVN-418889":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA62DSVVN-418890":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA62DSVVN-418891":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Yếm Xếp Ly Sonita Fashion Đầm Yếm Xếp Ly 675,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO231AA35MQQVN-436723":{"price":"675,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA35MQQVN-436724":{"price":"675,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA35MQQVN-436725":{"price":"675,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO231AA35MQQVN-436726":{"price":"675,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Woven Dorothy Perkins Đầm Xòe Woven 1,039,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA61RQSSG-650093":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61RQSSG-650094":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61RQSSG-650095":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61RQSSG-650096":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA61RQSSG-650097":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ánh Kim Dorothy Perkins Đầm Ánh Kim 1,579,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA65RQOSG-650073":{"price":"1,579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65RQOSG-650074":{"price":"1,579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65RQOSG-650075":{"price":"1,579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65RQOSG-650076":{"price":"1,579,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA65RQOSG-650077":{"price":"1,579,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Ren Izabel London Đầm Ôm Ren 1,399,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA26MBPVN-435570":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA26MBPVN-435571":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA26MBPVN-435572":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA26MBPVN-435573":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe LA BELLE Đầm Xòe 680,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA017AA39JVKVN-430960":{"price":"680,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hạ Eo River Island Đầm Hạ Eo 1,999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA18QNPSG-648340":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA18QNPSG-648341":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA18QNPSG-648342":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA18QNPSG-648343":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA18QNPSG-648344":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Hoa New Look Đầm Xòe In Hoa 689,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA11UEUVN-400923":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA11UEUVN-400924":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA11UEUVN-400925":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA11UEUVN-400926":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA11UEUVN-400927":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-out Material Girl Đầm Cut-out 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA83QOYSG-648470":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA83QOYSG-648471":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA83QOYSG-648472":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA83QOYSG-648473":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA83QOYSG-648474":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cut-Out Lưng Inner Circle Đầm Cut-Out Lưng 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA44MAXVN-435504":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44MAXVN-435505":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA44MAXVN-435506":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Vải Lưới Material Girl Đầm Xòe Phối Vải Lưới 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA75QPGSG-648505":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA75QPGSG-648506":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA75QPGSG-648507":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA75QPGSG-648509":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA75QPGSG-648511":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Dáng Xòe Izabel London Đầm Ren Dáng Xòe 1,799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA20MBVVN-435594":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA20MBVVN-435595":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA20MBVVN-435596":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA20MBVVN-435597":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Con Inner Circle Đầm Xòe Tay Con 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA47MAUVN-435495":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47MAUVN-435496":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47MAUVN-435497":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Không Tay River Island Đầm Dáng Ôm Không Tay 1,399,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA09QNYSG-648377":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA09QNYSG-648378":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA09QNYSG-648379":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA09QNYSG-648380":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA09QNYSG-648381":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Vạt Bầu Inner Circle Đầm Suông Vạt Bầu 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA80HZRVN-427856":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80HZRVN-427857":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80HZRVN-427858":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA30RIZVN-395798":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395799":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395800":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA30RIZVN-395801":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Loe Something Borrowed Đầm Tay Loe 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA33DTYVN-418977":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33DTYVN-418978":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33DTYVN-418979":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Liền Tay Lửng Cổ Tròn Canifa Đầm Liền Tay Lửng Cổ Tròn 499,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA18HYFVN-427696":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA18HYFVN-427697":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Dài ZALORA Đầm Tay Dài 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA79SIAVN-397484":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79SIAVN-397485":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79SIAVN-397486":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79SIAVN-397487":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Mango Đầm Sơ Mi 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA29ABYVN-411039":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29ABYVN-411040":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29ABYVN-411041":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29ABYVN-411042":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29ABYVN-411043":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Con Inner Circle Đầm Suông Tay Con 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA34EYRVN-421550":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34EYRVN-421551":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34EYRVN-421552":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi In Họa Tiết Thổ Cẩm Material Girl Đầm Midi In Họa Tiết Thổ Cẩm 749,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA88QOTSG-648449":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA88QOTSG-648450":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA88QOTSG-648451":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA88QOTSG-648452":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xen Ren Inner Circle Đầm Xen Ren 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA34DIJVN-418123":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34DIJVN-418124":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA34DIJVN-418125":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Material Girl Đầm Xòe 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA86QOVSG-648458":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA86QOVSG-648459":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA86QOVSG-648460":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA86QOVSG-648461":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Màu Hi-Lo Material Girl Đầm Phối Màu Hi-Lo 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA80QPBSG-648481":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA80QPBSG-648482":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA80QPBSG-648483":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA80QPBSG-648484":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA80QPBSG-648485":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Caro Dorothy Perkins Đầm Xòe In Caro 1,399,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA20KJBSG-537481":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20KJBSG-537482":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20KJBSG-537483":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20KJBSG-537484":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20KJBSG-537485":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Thời Trang Inner Circle Đầm Kiểu Thời Trang 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA58IANVN-427922":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA58IANVN-427923":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA58IANVN-427924":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Mango Đầm Dáng Suông 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA34ABTVN-411015":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34ABTVN-411016":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34ABTVN-411017":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA34ABTVN-411018":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm In Kẻ Sọc Something Borrowed Đầm In Kẻ Sọc 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA30DUBVN-418986":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA30DUBVN-418987":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA30DUBVN-418988":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA32RIXVN-395790":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395791":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395792":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32RIXVN-395793":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cúp Ngực Material Girl Đầm Cúp Ngực 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA82QOZSG-648475":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA82QOZSG-648476":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA82QOZSG-648477":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA82QOZSG-648478":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA82QOZSG-648479":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Con Inner Circle Đầm Tay Con 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61IAKVN-427913":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61IAKVN-427914":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61IAKVN-427915":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Hai Lớp Something Borrowed Đầm Xòe Hai Lớp 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA66RWZVN-396850":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA66RWZVN-396851":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA66RWZVN-396852":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Họa Tiết Hoa Cúc Mezzo Đầm Suông Họa Tiết Hoa Cúc 650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA65NYCVN-439802":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới ZALORA Đầm Phối Lưới 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA10BHLVN-413813":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413814":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413815":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10BHLVN-413816":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Yếm Thêu Họa Tiết Something Borrowed Đầm Maxi Cổ Yếm Thêu Họa Tiết 569,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA27WNSVN-404512":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA27WNSVN-404513":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA27WNSVN-404514":{"price":"569,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nhung Cúp Ngực Material Girl Đầm Nhung Cúp Ngực 1,099,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA84TGDSG-653396":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA84TGDSG-653397":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA84TGDSG-653398":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA84TGDSG-653399":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA84TGDSG-653400":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Lưới Cổ Sen Something Borrowed Đầm Xòe Phối Lưới Cổ Sen 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA70DSNVN-418865":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA70DSNVN-418866":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA70DSNVN-418867":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Gấm Dáng Suông ZALORA Đầm Gấm Dáng Suông 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA45ABIVN-410974":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45ABIVN-410975":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45ABIVN-410976":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45ABIVN-410977":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Inner Circle Đầm Ôm 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA40DPVVN-418660":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40DPVVN-418661":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40DPVVN-418662":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Chân Váy Xòe Phối Ren Something Borrowed Chân Váy Xòe Phối Ren 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA15WOEVN-404546":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA15WOEVN-404547":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA15WOEVN-404548":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kẻ Sọc Something Borrowed Đầm Kẻ Sọc 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA51DTGVN-418925":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51DTGVN-418926":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA51DTGVN-418927":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Khóa Kéo Something Borrowed Đầm Kiểu Khóa Kéo 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA36WNJVN-404485":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA36WNJVN-404486":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA36WNJVN-404487":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Len Rách Gấu Something Borrowed Đầm Len Rách Gấu 499,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA91BEIVN-413653":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hạ Eo Gấu Phối Bèo ZALORA Đầm Hạ Eo Gấu Phối Bèo 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA79XEYVN-405896":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79XEYVN-405897":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79XEYVN-405898":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA79XEYVN-405899":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Họa Tiết Something Borrowed Đầm Xòe In Họa Tiết 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA42WQZVN-404761":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42WQZVN-404762":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42WQZVN-404763":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Họa Tiết Hình Học Miss Selfridge Đầm Ôm In Họa Tiết Hình Học 1,499,000 VND
  Kích cỡ 4 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA18XINSG-663153":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA18XINSG-663154":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA18XINSG-663155":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA18XINSG-663156":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA18XINSG-663157":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA18XINSG-663158":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Hoa Something Borrowed Đầm Xòe In Hoa 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA41WNEVN-404470":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41WNEVN-404471":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA41WNEVN-404472":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Swing Boho Something Borrowed Đầm Swing Boho 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA34DTXVN-418974":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA34DTXVN-418975":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA34DTXVN-418976":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA50ABDVN-410954":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50ABDVN-410955":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50ABDVN-410956":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA50ABDVN-410957":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Ren Something Borrowed Đầm Xòe Ren 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA22WNXVN-404525":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22WNXVN-404526":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22WNXVN-404527":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Phối Màu ZALORA Đầm Midi Phối Màu 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA32MPVVN-385812":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32MPVVN-385813":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32MPVVN-385814":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA32MPVVN-385815":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Peplum ZALORA Đầm Midi Peplum 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA31MPWVN-385816":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31MPWVN-385817":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31MPWVN-385818":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA31MPWVN-385819":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Something Borrowed Đầm Xòe 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA79RDGVN-395264":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA79RDGVN-395265":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA79RDGVN-395266":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi ZALORA Đầm Midi 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA27MQAVN-385832":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27MQAVN-385833":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27MQAVN-385834":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA27MQAVN-385835":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Sơ Mi Inner Circle Đầm Suông Cổ Sơ Mi 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA32OJZVN-389421":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32OJZVN-389422":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32OJZVN-389423":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Milaross Đầm Dáng Suông 399,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI321AA09NKWVN-438493":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA09NKWVN-438494":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA09NKWVN-438495":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI321AA09NKWVN-438496":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Tay Cánh Tiên Kèm Dây Thắt Lưng Izabel London Đầm Ren Tay Cánh Tiên Kèm Dây Thắt Lưng 899,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IZ237AA28MBNVN-435562":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA28MBNVN-435563":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA28MBNVN-435564":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IZ237AA28MBNVN-435565":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Con Amme Đầm Tay Con 249,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA63IXKVN-429020":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA63IXKVN-429021":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA63IXKVN-429022":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo đầm đẹp tôn vẻ nữ tính của bạn

Với phái đẹp, váy đầm luôn là trang phục không thể thiếu trong tủ quần áo. Phụ nữ mặc các kiểu áo đầm đẹp hằng ngày khi đi làm, dạo phố và trong mọi sự kiện đặc biệt. Do đó, những kiểu dáng đầm thời trang ngày càng được cải tiến với nhiều thiết kế đa dạng như đầm dài, đầm hoa, đầm cúp ngực. Trong đó, đầm chữ Aáo đầm voan với màu sắc tươi sáng là hai mẫu đầm không bao giờ lỗi thời, được các nàng săn lùng và tìm mua nhiều nhất. Thời trang áo đầm đẹp luôn được các cô gái cập nhật từng ngày, theo các xu hướng mới nhất để mang về cho mình vẻ nữ tính và hiện đại.

Phối áo đầm nữ với phụ kiện cho bạn thêm quyến rũ

Có thể nói áo đầm nữ là trang phục dễ mặc và dễ phối phụ kiện nhất. Nếu bạn là nhân viên văn phòng công sở thì chiếc đầm bút chì phối cùng dây chuyềngiày cao gót là sự kếp hợp tuyệt vời cho một ngày làm việc thật hứng khởi. Những chiếc áo đầm hoa hay áo đầm dễ thương phối cùng giày búp bê sẽ giúp bạn trông nổi bật hơn khi dạo phố cùng bạn bè. Còn đầm ren phối cùng túi xách nữ sẽ giúp bạn thật quyến rũ trong các buổi dạ tiệc.

Mua sắm đầm đẹp giá rẻ trực tuyến tại ZALORA.VN

Nổi lên như một trào lưu mua sắm mới gần đây, online shopping dần khẳng định được vị trí của nó trong lòng các tín đồ thời trang. Chỉ cần chiếc máy tính, smartphone hay máy tính bảng kết nối Internet, bạn đã có thể mua sắm bất kỳ sản phẩm nào từ trang phục cho đến phụ kiện tại ZALORA.VN. Bạn có thể mua sắm váy đầm thời trang của các thương hiệu hàng đầu như EZRA by ZALORA, EZRA Basics by ZALORA, Alice, Good Morning, Inner Circle, Casways, Something Borrowed,… Những mẫu đầm nữ thời trang tại ZALORA.VN luôn được cập nhật từng ngày theo các xu hướng mới nhất, đáp ứng nhu cầu của các tín đồ thời trang. Ngoài ra, bạn còn có thể lựa chọn đầm thời trang giá rẻ hay đầm thời trang cao cấp tùy theo túi tiền. Mua đầm online chưa bao giờ dễ dàng và tiện lợi đến thể chỉ với một cú click chuột. Ngoài ra, dịch vụ hoàn hảo của ZALORA.VN gồm giao hàng tận nơi, thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả và hoàn tiền mặt nếu không ưng ý sản phẩm sẽ luôn làm bạn hài lòng, yên tâm về chất lượng và an toàn khi mua sắm trực tuyến. Hãy truy cập ngay ZALORA.VN để mang về cho mình những mẫu áo đầm mới nhất và nhiều kiểu đầm đẹp giá rẻ của các thương hiệu nổi tiếng bạn nhé!