• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  VN (Size Chữ)
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"VN (Size Ch\u1eef)":"XS","EU":"32","International":"XXS","UK":"4","US":"0"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"S","EU":"34","International":"XS","UK":"6","US":"2"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"M","EU":"36","International":"S","UK":"8","US":"4"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"L","EU":"38","International":"M","UK":"10","US":"6"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XL","EU":"40","International":"L","UK":"12","US":"8"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XXL","EU":"42","International":"XXL","UK":"14","US":"10"}],"VN (Size Ch\u1eef)":{"XS":["0"],"S":["1"],"M":["2"],"L":["3"],"XL":["4"],"XXL":["5"]},"EU":{"32":["0"],"34":["1"],"36":["2"],"38":["3"],"40":["4"],"42":["5"]},"International":{"XXS":["0"],"XS":["1"],"S":["2"],"M":["3"],"L":["4"],"XXL":["5"]},"UK":{"4":["0"],"6":["1"],"8":["2"],"10":["3"],"12":["4"],"14":["5"]},"US":{"0":["0"],"2":["1"],"4":["2"],"6":["3"],"8":["4"],"10":["5"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua ĐầM: (1794 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Embellished Neckline Sheath Dress Something Borrowed Embellished Neckline Sheath Dress 429,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA67CKEVN-320834":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA67CKEVN-320835":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA67CKEVN-320836":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Không Tay Phần Trên Phối Ren -50 Mezzo Đầm Không Tay Phần Trên Phối Ren… 700,000 VND 350,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA82PCVVN-219149":{"price":"700,000","special_price":"350,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA82PCVVN-219150":{"price":"700,000","special_price":"350,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA82PCVVN-219151":{"price":"700,000","special_price":"350,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Dáng Suông Tay Lửng 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA14CMFVN-321128":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14CMFVN-321129":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14CMFVN-321130":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14CMFVN-321131":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Ở Cổ Inner Circle Đầm Ren Ở Cổ 379,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA80DKPVN-323210":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80DKPVN-323211":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80DKPVN-323212":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hạ Vai EZRA by ZALORA Đầm Hạ Vai 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA61DWWVN-324230":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA61DWWVN-324231":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA61DWWVN-324232":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA61DWWVN-324233":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Embellished Neckline Sheath Dress Something Borrowed Embellished Neckline Sheath Dress 429,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA66CKFVN-320837":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA66CKFVN-320838":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA66CKFVN-320839":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Black Geometric Panel Pencil Dress River Island Black Geometric Panel Pencil Dre… 2,769,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA28XLFSG-456761":{"price":"2,769,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA28XLFSG-456762":{"price":"2,769,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA28XLFSG-456763":{"price":"2,769,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA28XLFSG-456764":{"price":"2,769,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA28XLFSG-456765":{"price":"2,769,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mesh Insert Shift Dress EZRA by ZALORA Mesh Insert Shift Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA74CJXVN-320807":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74CJXVN-320808":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74CJXVN-320809":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74CJXVN-320810":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Grey Textured Contrast Collar Bodycon Dress River Island Grey Textured Contrast Collar Bo… 2,039,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA31AZKSG-464230":{"price":"2,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA31AZKSG-464231":{"price":"2,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA31AZKSG-464232":{"price":"2,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA31AZKSG-464233":{"price":"2,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cách Điệu Cổ Something Borrowed Đầm Cách Điệu Cổ 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA98DARVN-305350":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA98DARVN-305351":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông EZRA Basics by ZALORA Đầm Suông 279,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA12EGLVN-325250":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA12EGLVN-325251":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA12EGLVN-325252":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA12EGLVN-325253":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Vạt Chéo Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Vạt Chéo Tay Lửng 549,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA95DGEVN-322775":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95DGEVN-322776":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95DGEVN-322777":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95DGEVN-322778":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Black Crochet Sheer Sleeve Bodycon Dress River Island Black Crochet Sheer Sleeve Bodyc… 2,469,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S/M M/L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA12XLVSG-456837":{"price":"2,469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA12XLVSG-456838":{"price":"2,469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Trễ Vai EZRA by ZALORA Đầm Ôm Trễ Vai 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA76EHVVN-325394":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76EHVVN-325395":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76EHVVN-325396":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76EHVVN-325397":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đàm Ren Xòe Tay Ngắn EZRA by ZALORA Đàm Ren Xòe Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA52DXFVN-324266":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52DXFVN-324267":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52DXFVN-324268":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52DXFVN-324269":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Da Something Borrowed Đầm Kiểu Phối Da 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA42FQFVN-311403":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA42FQFVN-311404":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Green Abstract Print Sleeveless Shift Dress River Island Green Abstract Print Sleeveless… 2,909,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA30AZLSG-464234":{"price":"2,909,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA30AZLSG-464235":{"price":"2,909,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA30AZLSG-464236":{"price":"2,909,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA30AZLSG-464237":{"price":"2,909,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA30AZLSG-464238":{"price":"2,909,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Suông Tay Lửng 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA16DUTVN-324082":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16DUTVN-324083":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16DUTVN-324084":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16DUTVN-324085":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông EZRA Basics by ZALORA Đầm Suông 279,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA09EGOVN-325262":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA09EGOVN-325263":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA09EGOVN-325264":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA09EGOVN-325265":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm Không Tay 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA02CMRVN-321176":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA02CMRVN-321177":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA02CMRVN-321178":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA02CMRVN-321179":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Bèo Cổ Tròn EZRA by ZALORA Đầm Phối Bèo Cổ Tròn 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA59EIMVN-325462":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA59EIMVN-325463":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA59EIMVN-325464":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA59EIMVN-325465":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Xòe Không Tay 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA26DEZVN-322658":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26DEZVN-322659":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26DEZVN-322660":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26DEZVN-322661":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Cách Điệu Hạ Vai EZRA by ZALORA Đầm Xòe Cách Điệu Hạ Vai… 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA81FSOVN-311534":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA81FSOVN-311535":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA81FSOVN-311536":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA81FSOVN-311537":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pu Sleeve Sheath Dress Something Borrowed Pu Sleeve Sheath Dress 429,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA56CKPVN-320867":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA56CKPVN-320868":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA56CKPVN-320869":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm ren cong bên hông Inner Circle Đầm ren cong bên hông 379,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA39HZWVN-316227":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39HZWVN-316228":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39HZWVN-316229":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bí Caro Alice Đầm Bí Caro 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AL064AA12FSXVN-328502":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL064AA12FSXVN-328503":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL064AA12FSXVN-328504":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Tay Ngắn EZRA by ZALORA Đầm Dáng Xòe Tay Ngắn 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA09DFQVN-322719":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09DFQVN-322720":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09DFQVN-322721":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09DFQVN-322722":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pink Flamingo Abstract Print Bodycon Dress River Island Pink Flamingo Abstract Print Bod… 1,629,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA82RPDSG-440835":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA82RPDSG-440836":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA82RPDSG-440837":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA82RPDSG-440838":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA82RPDSG-440839":{"price":"1,629,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cream Animal Jacquard Bodycon Dress River Island Cream Animal Jacquard Bodycon Dr… 1,849,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA34XKZSG-456731":{"price":"1,849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA34XKZSG-456732":{"price":"1,849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA34XKZSG-456733":{"price":"1,849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA34XKZSG-456734":{"price":"1,849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA34XKZSG-456735":{"price":"1,849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Viền Lưới Something Borrowed Đầm Viền Lưới 379,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA94DAVVN-305358":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA94DAVVN-305359":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dài Tay Cổ V EZRA by ZALORA Đầm Dài Tay Cổ V 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA18DFHVN-322690":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA18DFHVN-322691":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA18DFHVN-322692":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ORGANZA SLEEVE SHIFT DRESS EZRA by ZALORA ORGANZA SLEEVE SHIFT DRESS 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA35DEQVN-322622":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA35DEQVN-322623":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA35DEQVN-322624":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA35DEQVN-322625":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Embellished Toke Bodycon Dress EZRA by ZALORA Embellished Toke Bodycon Dress 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA70CKBVN-320823":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70CKBVN-320824":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70CKBVN-320825":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA70CKBVN-320826":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun EZRA Basics by ZALORA Đầm Thun 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA37EFMVN-325150":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA37EFMVN-325151":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA37EFMVN-325152":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA37EFMVN-325153":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dây Dáng Ôm -50 Inner Circle Đầm Dây Dáng Ôm 499,000 VND 249,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA67BWEVN-244895":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"IN976AA67BWEVN-244896":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"IN976AA67BWEVN-244897":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Đầm Hai Dây EZRA Basics by ZALORA Đầm Hai Dây 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA26EFXVN-325194":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA26EFXVN-325195":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA26EFXVN-325196":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA26EFXVN-325197":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Good Morning Đầm Maxi 380,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GO996AA69EXMVN-326837":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Ren EZRA by ZALORA Đầm Xòe Phối Ren 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA51EIUVN-325494":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51EIUVN-325495":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51EIUVN-325496":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA51EIUVN-325497":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sleeve Wrap Dress Kei&Kori Sleeve Wrap Dress 379,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA25HSSVN-315795":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KE093AA25HSSVN-315796":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KE093AA25HSSVN-315797":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn EZRA Basics by ZALORA Đầm Cổ Tròn 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA24EFZVN-325202":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA24EFZVN-325203":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA24EFZVN-325204":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA24EFZVN-325205":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Hạ Vai EZRA Basics by ZALORA Đầm Hạ Vai 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA16EGHVN-325234":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA16EGHVN-325235":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA16EGHVN-325236":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA16EGHVN-325237":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Bèo Cổ Tròn EZRA by ZALORA Đầm Phối Bèo Cổ Tròn 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA57EIOVN-325470":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA57EIOVN-325471":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA57EIOVN-325472":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA57EIOVN-325473":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pocketed Princess Dress Something Borrowed Pocketed Princess Dress 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA00DAPVN-305346":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA00DAPVN-305347":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Họa Tiết Vai Something Borrowed Đầm Họa Tiết Vai 479,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA80DBJVN-305386":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA80DBJVN-305387":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông EZRA Basics by ZALORA Đầm Suông 279,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA10EGNVN-325258":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA10EGNVN-325259":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA10EGNVN-325260":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA10EGNVN-325261":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Ngắn EZRA Basics by ZALORA Đầm Xòe Tay Ngắn 279,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA70EEFVN-325018":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA70EEFVN-325019":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA70EEFVN-325020":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA70EEFVN-325021":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Không Tay Dáng Dài EZRA by ZALORA Đầm Suông Không Tay Dáng Dài… 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA14FYZVN-312164":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14FYZVN-312165":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14FYZVN-312166":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA14FYZVN-312167":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Đinh Tán Something Borrowed Đầm Phối Đinh Tán 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA81DBIVN-305384":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA81DBIVN-305385":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
Sắp xếp