ĐầM Nữ: (3280 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Xòe In Hoa ZALORA Đầm Xòe In Hoa 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA49KLIVN-484458":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49KLIVN-484459":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49KLIVN-484460":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA49KLIVN-484461":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Trơn Không Tay ZALORA Đầm Xòe Trơn Không Tay 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA47KLKVN-484466":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47KLKVN-484467":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47KLKVN-484468":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA47KLKVN-484469":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Thêu Hoa Inner Circle–Tet Collect… Đầm Xòe Thêu Hoa 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN509AA12WMPSG-708209":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA12WMPSG-708210":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA12WMPSG-708211":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA12WMPSG-708212":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA12WMPSG-708213":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Ánh Kim Dorothy Perkins Đầm Suông Ánh Kim 1,109,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA21ESSSG-677293":{"price":"1,109,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA21ESSSG-677294":{"price":"1,109,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA21ESSSG-677295":{"price":"1,109,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA21ESSSG-677296":{"price":"1,109,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA21ESSSG-677297":{"price":"1,109,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Khóa Kéo Sau Dorothy Perkins Đầm Suông Khóa Kéo Sau 1,219,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA20ESTSG-677298":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20ESTSG-677299":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20ESTSG-677300":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20ESTSG-677301":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA20ESTSG-677302":{"price":"1,219,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Len Tay Dài Something Borrowed Đầm Len Tay Dài 749,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA75SFGVN-449232":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA75SFGVN-449233":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA75SFGVN-449234":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Họa Tiết Origami ZALORA Đầm Dáng Xòe Họa Tiết Origami 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA08ZZVVN-463987":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08ZZVVN-463988":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08ZZVVN-463989":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08ZZVVN-463990":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08ZZVVN-463991":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Tay Phối Ren ZALORA Đầm Dáng Xòe Tay Phối Ren 549,000 VND
  Kích cỡ XS S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA21ZZIVN-463922":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA21ZZIVN-463923":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA21ZZIVN-463924":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA21ZZIVN-463925":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA21ZZIVN-463926":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Dáng Ôm ZALORA Đầm Ren Dáng Ôm 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA17ZZMVN-463942":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA17ZZMVN-463943":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA17ZZMVN-463944":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA17ZZMVN-463945":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA17ZZMVN-463946":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Midi Inner Circle Đầm Ôm Midi 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA62ZARVN-462085":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62ZARVN-462086":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62ZARVN-462087":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đuôi Cá Inner Circle Đầm Đuôi Cá 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA87JFCVN-481528":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA87JFCVN-481529":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA87JFCVN-481530":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Đuôi Cá Inner Circle Đầm Đuôi Cá 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA88JFBVN-481525":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA88JFBVN-481526":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA88JFBVN-481527":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Asymmetric Layered Fit And Flare Dress ZALORA Asymmetric Layered Fit And Flare Dress 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA09ZZUVN-463982":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09ZZUVN-463983":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09ZZUVN-463984":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09ZZUVN-463985":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09ZZUVN-463986":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Hai Tầng ZALORA Đầm Dáng Ôm Hai Tầng 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA02AABVN-464017":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02AABVN-464018":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02AABVN-464019":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02AABVN-464020":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02AABVN-464021":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Hoa ZALORA Đầm Xòe In Hoa 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA48KLJVN-484462":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48KLJVN-484463":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48KLJVN-484464":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA48KLJVN-484465":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Chữ A Inner Circle Đầm Dáng Chữ A 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA05YZAVN-461951":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA05YZAVN-461952":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA05YZAVN-461953":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Jersey In Hoa Dorothy Perkins Đầm Xòe Jersey In Hoa 1,049,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA43WZWSG-662447":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA43WZWSG-662448":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA43WZWSG-662449":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA43WZWSG-662450":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA43WZWSG-662451":{"price":"1,049,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Xẻ Tà Inner Circle Đầm Kiểu Xẻ Tà 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA96YZJVN-461978":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96YZJVN-461979":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA96YZJVN-461980":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Inner Circle Đầm Ren 549,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA04GFNVN-475968":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04GFNVN-475969":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA04GFNVN-475970":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Cao ZALORA Đầm Cổ Cao 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA03HZSVN-479138":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA03HZSVN-479139":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA03HZSVN-479140":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA03HZSVN-479141":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren ZALORA Đầm Ren 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA34FWRVN-475290":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA34FWRVN-475291":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA34FWRVN-475292":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA34FWRVN-475293":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Xòe Dorothy Perkins Đầm Ren Xòe 759,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA45WZUSG-662437":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA45WZUSG-662438":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA45WZUSG-662439":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA45WZUSG-662440":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA45WZUSG-662441":{"price":"759,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Sát Nách Inner Circle Đầm Suông Sát Nách 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA02YZDVN-461960":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02YZDVN-461961":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02YZDVN-461962":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Peplum Phối Ren ZALORA Đầm Peplum Phối Ren 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA19ICYVN-479303":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19ICYVN-479304":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19ICYVN-479305":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA19ICYVN-479306":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Xẻ Inner Circle Đầm Suông Cổ Xẻ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA39ZBOVN-462154":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39ZBOVN-462155":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39ZBOVN-462156":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Thân Cắt Inner Circle Đầm Suông Thân Cắt 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA75ZAEVN-462041":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75ZAEVN-462042":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75ZAEVN-462043":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Xẻ V Dorothy Perkins Đầm Ôm Cổ Xẻ V 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA37XACSG-662477":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37XACSG-662478":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37XACSG-662479":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37XACSG-662480":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA37XACSG-662481":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Khoét Cổ Inner Circle Đầm Suông Khoét Cổ 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA66ZANVN-462073":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66ZANVN-462074":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66ZANVN-462075":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Thêu Hoa Văn Inner Circle–Tet Collect… Đầm Xòe Thêu Hoa Văn 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN509AA57CYCSG-720577":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA57CYCSG-720578":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA57CYCSG-720579":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA57CYCSG-720580":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA57CYCSG-720581":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dệt Kim Something Borrowed Đầm Dệt Kim 699,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA83TCAVN-450791":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lỡ Inner Circle Đầm Suông Tay Lỡ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA73FJQVN-474496":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73FJQVN-474497":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA73FJQVN-474498":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Tay Phối Ren ZALORA Đầm Dáng Xòe Tay Phối Ren 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA20ZZJVN-463927":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA20ZZJVN-463928":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA20ZZJVN-463929":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA20ZZJVN-463930":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA20ZZJVN-463931":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Hoa Vai Khoét Rộng ZALORA Đầm Xòe In Hoa Vai Khoét Rộng 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA53KLEVN-484442":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA53KLEVN-484443":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA53KLEVN-484444":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA53KLEVN-484445":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cut-Out Lưng Inner Circle Đầm Suông Cut-Out Lưng 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA79JFKVN-481552":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA79JFKVN-481553":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA79JFKVN-481554":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Sát Nách Inner Circle Đầm Xòe Sát Nách 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA75JFOVN-481564":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75JFOVN-481565":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA75JFOVN-481566":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Cổ Inner Circle Đầm Phối Ren Cổ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA91YZOVN-461993":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91YZOVN-461994":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91YZOVN-461995":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Con Chấm Bi Lớn Inner Circle Đầm Xòe Tay Con Chấm Bi Lớn 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA81YWCVN-461755":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA81YWCVN-461756":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA81YWCVN-461757":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Caro KMODE Đầm Suông Caro 395,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KM396AA49EVEVN-473522":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KM396AA49EVEVN-473523":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Inner Circle Đầm Sơ Mi 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA42EVLVN-473532":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42EVLVN-473533":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA42EVLVN-473534":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dây Lưng Inner Circle Đầm Dây Lưng 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA90AEJVN-464318":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA90AEJVN-464319":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA90AEJVN-464320":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Xẻ V Dorothy Perkins Đầm Ôm Cổ Xẻ V 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA40WZZSG-662462":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA40WZZSG-662463":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA40WZZSG-662464":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA40WZZSG-662465":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA40WZZSG-662466":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Xẻ Tà Sau Dorothy Perkins Đầm Ôm Xẻ Tà Sau 819,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA69MQOSG-690532":{"price":"819,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA69MQOSG-690533":{"price":"819,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA69MQOSG-690534":{"price":"819,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA69MQOSG-690535":{"price":"819,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA69MQOSG-690536":{"price":"819,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Tay Con Inner Circle Đầm Xòe Tay Con 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA80YWDVN-461758":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80YWDVN-461759":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA80YWDVN-461760":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Áo Hai Lớp ZALORA BASICS Đầm Kiểu Áo Hai Lớp 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA50BSJVN-466850":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA50BSJVN-466851":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA50BSJVN-466852":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA50BSJVN-466853":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ngắn Inner Circle Đầm Suông Tay Ngắn 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA47ZBGVN-462130":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47ZBGVN-462131":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA47ZBGVN-462132":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Con Inner Circle Đầm Suông Tay Con 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA71JFSVN-481576":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71JFSVN-481577":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA71JFSVN-481578":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Lá Sen Inner Circle Đầm Suông Cổ Lá Sen 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA06YYZVN-461948":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06YYZVN-461949":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06YYZVN-461950":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Rộng Khoét Tay Inner Circle Đầm Xòe Rộng Khoét Tay 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA54ZAZVN-462109":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54ZAZVN-462110":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA54ZAZVN-462111":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe May Dây Sau Lưng ZALORA Đầm Xòe May Dây Sau Lưng 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA73PGKVN-442974":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73PGKVN-442971":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73PGKVN-442972":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73PGKVN-442973":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Ánh Kim Miss Selfridge Đầm Xòe Ánh Kim 1,099,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA15XJOSG-709959":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA15XJOSG-709960":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA15XJOSG-709961":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA15XJOSG-709962":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA15XJOSG-709963":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ V Tay Ren 9% OFF Inner Circle Đầm Cổ V Tay Ren 469,000 VND GIẢM CÒN 429,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA87YZSVN-462005":{"price":"469,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"9%"},"IN976AA87YZSVN-462006":{"price":"469,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"9%"},"IN976AA87YZSVN-462007":{"price":"469,000","special_price":"429,000","saving_percentage":"9%"}}}
 • Đầm Dáng Suông Something Borrowed Đầm Dáng Suông 599,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA35NVKVN-439561":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA35NVKVN-439562":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA35NVKVN-439563":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Màu Viền Đen Dorothy Perkins Đầm Ôm Phối Màu Viền Đen 929,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA12ETBSG-677338":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA12ETBSG-677339":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA12ETBSG-677340":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA12ETBSG-677341":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA12ETBSG-677342":{"price":"929,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lửng Inner Circle Đầm Suông Tay Lửng 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA14JEBVN-481447":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA14JEBVN-481448":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA14JEBVN-481449":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dài Lưng Xẻ V Inner Circle Đầm Dài Lưng Xẻ V 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA23YUMVN-461654":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23YUMVN-461655":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA23YUMVN-461656":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Miss Selfridge Đầm Dáng Ôm 649,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA77DFASG-721120":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA77DFASG-721121":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA77DFASG-721122":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA77DFASG-721123":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA77DFASG-721124":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Cổ Inner Circle Đầm Phối Ren Cổ 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59JGEVN-481612":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59JGEVN-481613":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59JGEVN-481614":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dệt Kim Cổ Lọ Tay Dài Something Borrowed Đầm Dệt Kim Cổ Lọ Tay Dài 549,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA80TCDVN-450794":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ren Inner Circle Đầm Suông Tay Ren 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA03JEMVN-481480":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA03JEMVN-481481":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA03JEMVN-481482":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lớp ZALORA Đầm May Lớp 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA96FUHVN-475134":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96FUHVN-475135":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96FUHVN-475136":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA96FUHVN-475137":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Xẻ Inner Circle Đầm Suông Cổ Xẻ 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA40ZBNVN-462151":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40ZBNVN-462152":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA40ZBNVN-462153":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Thuyền ZALORA BASICS Đầm Cổ Thuyền 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA29RJAVN-395802":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395803":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395804":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA29RJAVN-395805":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Thân Cắt Inner Circle Đầm Ôm Thân Cắt 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59ZAUVN-462094":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59ZAUVN-462095":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59ZAUVN-462096":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Ôm Phối Viền Something Borrowed Đầm Ren Ôm Phối Viền 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA21WLAVN-457457":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA21WLAVN-457458":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA21WLAVN-457459":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Hoa Và Dây Thừng Inner Circle–Tet Collect… Đầm Xòe In Hoa Và Dây Thừng 1,099,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN509AA29CZESG-720717":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA29CZESG-720718":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA29CZESG-720719":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA29CZESG-720720":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA29CZESG-720721":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Dáng Ôm ZALORA Đầm Ren Dáng Ôm 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA16ZZNVN-463947":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16ZZNVN-463948":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16ZZNVN-463949":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16ZZNVN-463950":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA16ZZNVN-463951":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cộc Tay Loire Đầm Suông Cộc Tay 960,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA71HHSVN-477769":{"price":"960,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA71HHSVN-477770":{"price":"960,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe In Hoa Vai Khoét Rộng ZALORA Đầm Xòe In Hoa Vai Khoét Rộng 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA52KLFVN-484446":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA52KLFVN-484447":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA52KLFVN-484448":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA52KLFVN-484449":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Đổ Xếp 10% OFF Sophilita Đầm Cổ Đổ Xếp 1,185,000 VND GIẢM CÒN 1,067,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA71HLOVN-478170":{"price":"1,185,000","special_price":"1,067,000","saving_percentage":"10%"},"SO232AA71HLOVN-478171":{"price":"1,185,000","special_price":"1,067,000","saving_percentage":"10%"},"SO232AA71HLOVN-482551":{"price":"1,185,000","special_price":"1,067,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Đầm Maxi Ánh Kim Miss Selfridge Đầm Maxi Ánh Kim 2,399,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA12XJRSG-709974":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA12XJRSG-709975":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA12XJRSG-709976":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA12XJRSG-709977":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA12XJRSG-709978":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Họa Tiết Cut-Out ZALORA Đầm Ôm In Họa Tiết Cut-Out 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA46KLLVN-484470":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46KLLVN-484471":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46KLLVN-484472":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46KLLVN-484473":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Hai Màu Phối Ren Tay Something Borrowed Đầm Ôm Hai Màu Phối Ren Tay 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA22WKZVN-457454":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22WKZVN-457455":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA22WKZVN-457456":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Laser Cut Something Borrowed Đầm Kiểu Laser Cut 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA18OTDVN-441672":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA18OTDVN-441673":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA18OTDVN-441674":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Maxi Cổ Chữ V 20% OFF Something Borrowed Đầm Maxi Cổ Chữ V 549,000 VND GIẢM CÒN 439,000 VND Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA94WLDVN-404361":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA94WLDVN-404362":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"},"SO977AA94WLDVN-404363":{"price":"549,000","special_price":"439,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Cắt Laser Something Borrowed Đầm Cắt Laser 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA08KALVN-431370":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08KALVN-431371":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08KALVN-431372":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA08KALVN-431373":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Họa Tiết Hoa ZALORA Đầm Dáng Suông Họa Tiết Hoa 499,000 VND
  Kích cỡ XS S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA13ZZQVN-463962":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13ZZQVN-463963":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13ZZQVN-463964":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13ZZQVN-463965":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13ZZQVN-463966":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Cao ZALORA Đầm Cổ Cao 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA02HZTVN-479142":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02HZTVN-479143":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02HZTVN-479144":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02HZTVN-479145":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Rộng Inner Circle Đầm Xòe Rộng 499,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA89JFAVN-481522":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA89JFAVN-481523":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA89JFAVN-481524":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lưới 10% OFF Sophilita Đầm Suông Tay Lưới 1,185,000 VND GIẢM CÒN 1,067,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA68HLRVN-478178":{"price":"1,185,000","special_price":"1,067,000","saving_percentage":"10%"},"SO232AA68HLRVN-478179":{"price":"1,185,000","special_price":"1,067,000","saving_percentage":"10%"},"SO232AA68HLRVN-478180":{"price":"1,185,000","special_price":"1,067,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Đầm Xòe In Jacquard Cổ Trụ ZALORA Đầm Xòe In Jacquard Cổ Trụ 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA51KLGVN-484450":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51KLGVN-484451":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51KLGVN-484452":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA51KLGVN-484453":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Con Inner Circle Đầm Suông Tay Con 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72JFRVN-481573":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72JFRVN-481574":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA72JFRVN-481575":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm 20% OFF ZALORA Đầm Ôm 599,000 VND GIẢM CÒN 479,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA86XUBVN-407079":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA86XUBVN-407080":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA86XUBVN-407081":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA86XUBVN-407082":{"price":"599,000","special_price":"479,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Maxi Trễ Vai Something Borrowed Đầm Maxi Trễ Vai 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA31WKQVN-457427":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA31WKQVN-457428":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA31WKQVN-457429":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Phối Hạt Dorothy Perkins Đầm Ôm Cổ Phối Hạt 1,559,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA70MQNSG-690527":{"price":"1,559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA70MQNSG-690528":{"price":"1,559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA70MQNSG-690529":{"price":"1,559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA70MQNSG-690530":{"price":"1,559,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA70MQNSG-690531":{"price":"1,559,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi Tà Bầu Inner Circle Đầm Sơ Mi Tà Bầu 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA26YYFVN-461888":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA26YYFVN-461889":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA26YYFVN-461890":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Body Tay Dài Cut-Out THIVI Đầm Body Tay Dài Cut-Out 225,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH631AA91NQIVN-491304":{"price":"225,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Xẻ V Dorothy Perkins Đầm Ôm Cổ Xẻ V 799,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA39XAASG-662467":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA39XAASG-662468":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA39XAASG-662469":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA39XAASG-662470":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA39XAASG-662471":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Dáng Ôm ZALORA Đầm Ren Dáng Ôm 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA18ZZLVN-463937":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA18ZZLVN-463938":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA18ZZLVN-463939":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA18ZZLVN-463940":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA18ZZLVN-463941":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dài THIVI Đầm Dài 180,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH631AA94NQFVN-491301":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Họa Tiết Cut-Out ZALORA Đầm Ôm In Họa Tiết Cut-Out 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA45KLMVN-484474":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45KLMVN-484475":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45KLMVN-484476":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA45KLMVN-484477":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Lấp Lánh Something Borrowed Đầm Dáng Suông Lấp Lánh 649,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA48VUPVN-456218":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA48VUPVN-456219":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới 49% OFF ZALORA Đầm Phối Lưới 449,000 VND GIẢM CÒN 229,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA74VPXVN-362384":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA74VPXVN-362385":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA74VPXVN-362386":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"},"EZ084AA74VPXVN-362387":{"price":"449,000","special_price":"229,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Đầm Dáng Xòe Tay Con Inner Circle Đầm Dáng Xòe Tay Con 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA11VZWVN-456748":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA11VZWVN-456749":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA11VZWVN-456750":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Họa Tiết Inner Circle Đầm Suông Họa Tiết 449,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA01YZEVN-461963":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01YZEVN-461964":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01YZEVN-461965":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Khoét Lưng Inner Circle Đầm Khoét Lưng 449,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA13ADMVN-464249":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13ADMVN-464250":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA13ADMVN-464251":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Viền Cổ Inner Circle Đầm Suông Viền Cổ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA59YWYVN-461821":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59YWYVN-461822":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA59YWYVN-461823":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo đầm đẹp tôn vẻ nữ tính của bạn

Với phái đẹp, váy đầm luôn là trang phục không thể thiếu trong tủ quần áo. Phụ nữ mặc các kiểu áo đầm đẹp hằng ngày khi đi làm, dạo phố và trong mọi sự kiện đặc biệt. Do đó, những kiểu dáng đầm thời trang ngày càng được cải tiến với nhiều thiết kế đa dạng như đầm dài, đầm hoa, đầm cúp ngực. Trong đó, đầm chữ Aáo đầm voan với màu sắc tươi sáng là hai mẫu đầm không bao giờ lỗi thời, được các nàng săn lùng và tìm mua nhiều nhất. Thời trang áo đầm đẹp luôn được các cô gái cập nhật từng ngày, theo các xu hướng mới nhất để mang về cho mình vẻ nữ tính và hiện đại.

Phối áo đầm nữ với phụ kiện cho bạn thêm quyến rũ

Có thể nói áo đầm nữ là trang phục dễ mặc và dễ phối phụ kiện nhất. Nếu bạn là nhân viên văn phòng công sở thì chiếc đầm bút chì phối cùng dây chuyềngiày cao gót là sự kếp hợp tuyệt vời cho một ngày làm việc thật hứng khởi. Những chiếc áo đầm hoa hay áo đầm dễ thương phối cùng giày búp bê sẽ giúp bạn trông nổi bật hơn khi dạo phố cùng bạn bè. Còn đầm ren phối cùng túi xách nữ sẽ giúp bạn thật quyến rũ trong các buổi dạ tiệc.

Mua sắm đầm đẹp giá rẻ trực tuyến tại ZALORA.VN

Nổi lên như một trào lưu mua sắm mới gần đây, online shopping dần khẳng định được vị trí của nó trong lòng các tín đồ thời trang. Chỉ cần chiếc máy tính, smartphone hay máy tính bảng kết nối Internet, bạn đã có thể mua sắm bất kỳ sản phẩm nào từ trang phục cho đến phụ kiện tại ZALORA.VN. Bạn có thể mua sắm váy đầm thời trang của các thương hiệu hàng đầu như EZRA by ZALORA, EZRA Basics by ZALORA, Alice, Good Morning, Inner Circle, Casways, Something Borrowed,… Những mẫu đầm nữ thời trang tại ZALORA.VN luôn được cập nhật từng ngày theo các xu hướng mới nhất, đáp ứng nhu cầu của các tín đồ thời trang. Ngoài ra, bạn còn có thể lựa chọn đầm thời trang giá rẻ hay đầm thời trang cao cấp tùy theo túi tiền. Mua đầm online chưa bao giờ dễ dàng và tiện lợi đến thể chỉ với một cú click chuột. Ngoài ra, dịch vụ hoàn hảo của ZALORA.VN gồm giao hàng tận nơi, thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả và hoàn tiền mặt nếu không ưng ý sản phẩm sẽ luôn làm bạn hài lòng, yên tâm về chất lượng và an toàn khi mua sắm trực tuyến. Hãy truy cập ngay ZALORA.VN để mang về cho mình những mẫu áo đầm mới nhất và nhiều kiểu đầm đẹp giá rẻ của các thương hiệu nổi tiếng bạn nhé!