• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  VN (Size Chữ)
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"VN (Size Ch\u1eef)":"XS","EU":"32","International":"XXS","UK":"4","US":"0"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"S","EU":"34","International":"XS","UK":"6","US":"2"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"M","EU":"36","International":"S","UK":"8","US":"4"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"L","EU":"38","International":"M","UK":"10","US":"6"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XL","EU":"40","International":"L","UK":"12","US":"8"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XXL","EU":"42","International":"XXL","UK":"14","US":"10"}],"VN (Size Ch\u1eef)":{"XS":["0"],"S":["1"],"M":["2"],"L":["3"],"XL":["4"],"XXL":["5"]},"EU":{"32":["0"],"34":["1"],"36":["2"],"38":["3"],"40":["4"],"42":["5"]},"International":{"XXS":["0"],"XS":["1"],"S":["2"],"M":["3"],"L":["4"],"XXL":["5"]},"UK":{"4":["0"],"6":["1"],"8":["2"],"10":["3"],"12":["4"],"14":["5"]},"US":{"0":["0"],"2":["1"],"4":["2"],"6":["3"],"8":["4"],"10":["5"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua ĐầM: (1580 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Đầm Không Tay Phần Trên Phối Ren -50 Mezzo Đầm Không Tay Phần Trên Phối Ren… 700,000 VND 350,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ME329AA82PCVVN-219149":{"price":"700,000","special_price":"350,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA82PCVVN-219150":{"price":"700,000","special_price":"350,000","saving_percentage":"50%"},"ME329AA82PCVVN-219151":{"price":"700,000","special_price":"350,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Black Crochet Sheer Sleeve Bodycon Dress River Island Black Crochet Sheer Sleeve Bodyc… 2,469,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S/M M/L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA12XLVSG-456837":{"price":"2,469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA12XLVSG-456838":{"price":"2,469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Họa Tiết Vai Something Borrowed Đầm Họa Tiết Vai 479,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA80DBJVN-305386":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA80DBJVN-305387":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Navy Cowl Neck Column Dress River Island Navy Cowl Neck Column Dress 1,459,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA39UPSSG-449744":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA39UPSSG-449745":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA39UPSSG-449746":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA39UPSSG-449747":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA39UPSSG-449748":{"price":"1,459,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Họa Tiết Ngực Something Borrowed Đầm Họa Tiết Ngực 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA87DBCVN-305372":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA87DBCVN-305373":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Black Strappy Cut Out Back Slip Dress River Island Black Strappy Cut Out Back Slip… 2,159,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA25ZBQSG-460278":{"price":"2,159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA25ZBQSG-460279":{"price":"2,159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA25ZBQSG-460280":{"price":"2,159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA25ZBQSG-460281":{"price":"2,159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA25ZBQSG-460282":{"price":"2,159,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren EZRA by ZALORA Đầm Ren 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA46EIZVN-325514":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA46EIZVN-325515":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA46EIZVN-325516":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA46EIZVN-325517":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Embellished Neckline Sheath Dress Something Borrowed Embellished Neckline Sheath Dress 429,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA66CKFVN-320837":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA66CKFVN-320838":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA66CKFVN-320839":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Suông Tay Lửng 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA17DUSVN-324078":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA17DUSVN-324079":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA17DUSVN-324080":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA17DUSVN-324081":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Không Tay Xếp Ly EZRA by ZALORA Đầm Xòe Không Tay Xếp Ly 549,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA97CMWVN-321196":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97CMWVN-321197":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97CMWVN-321198":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97CMWVN-321199":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Dáng Xòe Không Tay 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA97CJAVN-320715":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97CJAVN-320716":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97CJAVN-320717":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA97CJAVN-320718":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ngắn EZRA by ZALORA Đầm Suông Tay Ngắn 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA44DEHVN-322584":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44DEHVN-322585":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44DEHVN-322586":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA44DEHVN-322587":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Ngắn EZRA by ZALORA Đầm Dáng Suông Tay Ngắn 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA95CJCVN-320723":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95CJCVN-320724":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95CJCVN-320725":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95CJCVN-320726":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm ren cong bên hông Inner Circle Đầm ren cong bên hông 379,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA39HZWVN-316227":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39HZWVN-316228":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA39HZWVN-316229":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Bèo Vai EZRA by ZALORA Đầm Phối Bèo Vai 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA48DEDVN-322568":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA48DEDVN-322569":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA48DEDVN-322570":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA48DEDVN-322571":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Có Tay EZRA Basics by ZALORA Đầm Có Tay 279,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA31EFSVN-325174":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA31EFSVN-325175":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA31EFSVN-325176":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA31EFSVN-325177":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Không Tay Có Cổ EZRA by ZALORA Đầm Suông Không Tay Có Cổ 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA52DDZVN-322552":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52DDZVN-322553":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52DDZVN-322554":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52DDZVN-322555":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cream Animal Jacquard Bodycon Dress River Island Cream Animal Jacquard Bodycon Dr… 1,849,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA34XKZSG-456731":{"price":"1,849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA34XKZSG-456732":{"price":"1,849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA34XKZSG-456733":{"price":"1,849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA34XKZSG-456734":{"price":"1,849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA34XKZSG-456735":{"price":"1,849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mesh Insert Shift Dress EZRA by ZALORA Mesh Insert Shift Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA74CJXVN-320807":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74CJXVN-320808":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74CJXVN-320809":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA74CJXVN-320810":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thêu Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Thêu Tay Lửng 549,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA29DEWVN-322646":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA29DEWVN-322647":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA29DEWVN-322648":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA29DEWVN-322649":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Hai Dây Tay Ngắn EZRA Basics by ZALORA Đầm Xòe Hai Dây Tay Ngắn 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA66EEJVN-325034":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA66EEJVN-325035":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA66EEJVN-325036":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA66EEJVN-325037":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn EZRA Basics by ZALORA Đầm Cổ Tròn 249,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA25EFYVN-325198":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA25EFYVN-325199":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA25EFYVN-325200":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA25EFYVN-325201":{"price":"249,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dài Tay Cổ V EZRA by ZALORA Đầm Dài Tay Cổ V 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA18DFHVN-322690":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA18DFHVN-322691":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA18DFHVN-322692":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Cut- out Fit & Fare Dress EZRA by ZALORA Cut- out Fit & Fare Dress 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA67CRWVN-321802":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67CRWVN-321803":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67CRWVN-321804":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67CRWVN-321805":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Off The Shoulder Bodycon Dress EZRA by ZALORA Off The Shoulder Bodycon Dress 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA59CSEVN-321834":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA59CSEVN-321835":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA59CSEVN-321836":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA59CSEVN-321837":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Không Tay Cổ Cách Điệu EZRA by ZALORA Đầm Xòe Không Tay Cổ Cách Điệu… 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA07CMMVN-321156":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA07CMMVN-321157":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA07CMMVN-321158":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA07CMMVN-321159":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Viền Lưới Something Borrowed Đầm Viền Lưới 379,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95DAUVN-305356":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95DAUVN-305357":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mesh Insert Shift Dress EZRA by ZALORA Mesh Insert Shift Dress 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73CJYVN-320811":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73CJYVN-320812":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73CJYVN-320813":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73CJYVN-320814":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pocketed Princess Dress Something Borrowed Pocketed Princess Dress 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA01DAOVN-305344":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA01DAOVN-305345":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Không Tay Cổ Cách Điệu EZRA by ZALORA Đầm Xòe Không Tay Cổ Cách Điệu… 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA09CMKVN-321148":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09CMKVN-321149":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09CMKVN-321150":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09CMKVN-321151":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Trễ vai EZRA by ZALORA Đầm Ôm Trễ vai 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA77EHUVN-325390":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77EHUVN-325391":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77EHUVN-325392":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77EHUVN-325393":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Embellished Neckline Sheath Dress Something Borrowed Embellished Neckline Sheath Dress 429,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA68CKDVN-320831":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA68CKDVN-320832":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA68CKDVN-320833":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông EZRA Basics by ZALORA Đầm Suông 279,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA12EGLVN-325250":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA12EGLVN-325251":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA12EGLVN-325252":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA12EGLVN-325253":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Hai Dây Tay Ngắn EZRA Basics by ZALORA Đầm Xòe Hai Dây Tay Ngắn 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA65EEKVN-325038":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA65EEKVN-325039":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA65EEKVN-325040":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA65EEKVN-325041":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Hai Dây Tay Ngắn EZRA Basics by ZALORA Đầm Xòe Hai Dây Tay Ngắn 329,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA63EEMVN-325046":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA63EEMVN-325047":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA63EEMVN-325048":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA63EEMVN-325049":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Bèo Vai EZRA by ZALORA Đầm Phối Bèo Vai 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA49DECVN-322564":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA49DECVN-322565":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA49DECVN-322566":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA49DECVN-322567":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Tay Lửng Cổ V EZRA by ZALORA Đầm Dáng Ôm Tay Lửng Cổ V… 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA75EHWVN-325398":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75EHWVN-325399":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75EHWVN-325400":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75EHWVN-325401":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nhún Eo EZRA Basics by ZALORA Đầm Nhún Eo 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA33EFQVN-325166":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA33EFQVN-325167":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA33EFQVN-325168":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA33EFQVN-325169":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Tay Ngắn EZRA by ZALORA Đầm Dáng Xòe Tay Ngắn 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA09DFQVN-322719":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09DFQVN-322720":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09DFQVN-322721":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09DFQVN-322722":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Ngắn Nhún Eo EZRA by ZALORA Đầm Dáng Suông Tay Ngắn Nhún Eo… 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA93CJEVN-320731":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93CJEVN-320732":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93CJEVN-320733":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA93CJEVN-320734":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Dây Đôi EZRA by ZALORA Đầm Ôm Dây Đôi 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA43EFGVN-325126":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43EFGVN-325127":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43EFGVN-325128":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43EFGVN-325129":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Tay Lửng EZRA by ZALORA Đầm Dáng Suông Tay Lửng 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA15CMEVN-321124":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15CMEVN-321125":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15CMEVN-321126":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15CMEVN-321127":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Tay Ngắn EZRA by ZALORA Đầm Suông Tay Ngắn 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA45DEGVN-322580":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45DEGVN-322581":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45DEGVN-322582":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA45DEGVN-322583":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Nhún Eo EZRA Basics by ZALORA Đầm Nhún Eo 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA35EFOVN-325158":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA35EFOVN-325159":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA35EFOVN-325160":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA35EFOVN-325161":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Không Tay EZRA by ZALORA Đầm Xòe Không Tay 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA25DFAVN-322662":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA25DFAVN-322663":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA25DFAVN-322664":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA25DFAVN-322665":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Phối Dây Kéo EZRA by ZALORA Đầm Ôm Phối Dây Kéo 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA26FYNVN-312116":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26FYNVN-312117":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26FYNVN-312118":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26FYNVN-312119":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cách Điệu Cổ Something Borrowed Đầm Cách Điệu Cổ 499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA97DASVN-305352":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA97DASVN-305353":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Floral Skater Dress Something Borrowed Floral Skater Dress 379,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA00CYHVN-322067":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA00CYHVN-322068":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA00CYHVN-322069":{"price":"379,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
Sắp xếp