Mua ĐầM: (2484 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Phối Lưới ZALORA Đầm Phối Lưới 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA85LQSVN-384114":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85LQSVN-384115":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85LQSVN-384116":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85LQSVN-384117":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren ZALORA Đầm Phối Ren 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA84LQTVN-384118":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84LQTVN-384119":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84LQTVN-384120":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA84LQTVN-384121":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Sọc Mango Đầm Kiểu Phối Sọc 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA29LSWVN-384309":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29LSWVN-384310":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29LSWVN-384311":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29LSWVN-384312":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA29LSWVN-384313":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe ZALORA Đầm Xòe 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA38KZHVN-382797":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA38KZHVN-382798":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA38KZHVN-382799":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA38KZHVN-382800":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe EZRA by ZALORA Đầm Xòe 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA47VNCVN-362071":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA47VNCVN-362072":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA47VNCVN-362073":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA47VNCVN-362074":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress ZALORA Basic Handkerchief Hem Long Sleeve Dress 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA64MGXVN-385197":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385198":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385199":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA64MGXVN-385200":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Cut-Out Vai ZALORA Đầm Kiểu Cut-Out Vai 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA92NWDVN-388460":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92NWDVN-388461":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92NWDVN-388462":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92NWDVN-388463":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Vạt Xéo Mango Đầm Kiểu Vạt Xéo 1,999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA31LSUVN-384299":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA31LSUVN-384300":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA31LSUVN-384301":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA31LSUVN-384302":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA31LSUVN-384303":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Phối 2 Màu ZALORA Đầm Dáng Xòe Phối 2 Màu 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA93NWCVN-388456":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93NWCVN-388457":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93NWCVN-388458":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA93NWCVN-388459":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Bandeau ZALORA Đầm Midi Bandeau 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA26NQZVN-387985":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387986":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387987":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA26NQZVN-387988":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Sequin Lola Skye Đầm Kiểu Sequin 2,919,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA98RGJVN-395530":{"price":"2,919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA98RGJVN-395531":{"price":"2,919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA98RGJVN-395532":{"price":"2,919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA98RGJVN-395533":{"price":"2,919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA98RGJVN-395534":{"price":"2,919,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Khóa Kéo Nổi ZALORA Đầm Kiểu Phối Khóa Kéo Nổi 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA73JLMVN-379823":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73JLMVN-379824":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73JLMVN-379825":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA73JLMVN-379826":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi ZALORA Đầm Sơ Mi 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA33MICVN-385291":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA33MICVN-385292":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA33MICVN-385293":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA33MICVN-385294":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Eo Vạt Xòe ZALORA Đầm Ôm Eo Vạt Xòe 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA64YJJVN-374197":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64YJJVN-374198":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64YJJVN-374199":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA64YJJVN-374200":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Kẻ Ngang Mango Đầm Ôm In Kẻ Ngang 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA20QTZVN-394525":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20QTZVN-394526":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20QTZVN-394527":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20QTZVN-394528":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA20QTZVN-394529":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Sát Nách NT Fashion Đầm Ôm Sát Nách 350,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NT205AA37SBYVN-397147":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Basic Cross-Back Dress ZALORA Basic Cross-Back Dress 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA21NREVN-388005":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA21NREVN-388006":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA21NREVN-388007":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA21NREVN-388008":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tulip ZALORA Đầm Tulip 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA59JPWVN-380018":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59JPWVN-380019":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59JPWVN-380020":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59JPWVN-380021":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Tay Con NT Fashion Đầm Ôm Tay Con 400,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NT205AA29SCGVN-397158":{"price":"400,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Tay Con Inner Circle Đầm Dáng Xòe Tay Con 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA03LAQVN-382904":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA03LAQVN-382905":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA03LAQVN-382906":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Màu EZRA by ZALORA Đầm Kiểu Phối Màu 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA26UFHVN-359376":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26UFHVN-359377":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26UFHVN-359378":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA26UFHVN-359379":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Sơ Mi ZALORA Đầm Sơ Mi 349,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA345AA29MIGVN-385307":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA29MIGVN-385308":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA29MIGVN-385309":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA345AA29MIGVN-385310":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Hoa EZRA by ZALORA Đầm Kiểu In Hoa 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA02LQBVN-384037":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02LQBVN-384038":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02LQBVN-384039":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA02LQBVN-384040":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Chiffon In Caro Lola Skye Đầm Chiffon In Caro 1,569,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA93RGOVN-395555":{"price":"1,569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA93RGOVN-395556":{"price":"1,569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA93RGOVN-395557":{"price":"1,569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA93RGOVN-395558":{"price":"1,569,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA93RGOVN-395559":{"price":"1,569,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Cổ V New Look Đầm Dáng Ôm Cổ V 919,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA75RHGVN-395644":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA75RHGVN-395645":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA75RHGVN-395646":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA75RHGVN-395647":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA75RHGVN-395648":{"price":"919,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Phối Họa Tiết Trắng Đen ZALORA Đầm Kiểu Phối Họa Tiết Trắng Đen 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA43YCMVN-373660":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43YCMVN-373661":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43YCMVN-373662":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA43YCMVN-373663":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Lưới EZRA by ZALORA Đầm Phối Lưới 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA67YSYVN-362493":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67YSYVN-362494":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67YSYVN-362495":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67YSYVN-362496":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Khoét Lưng Inner Circle Đầm Kiểu Khoét Lưng 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA21KZYVN-382850":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA21KZYVN-382851":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA21KZYVN-382852":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Ren Cổ Inner Circle Đầm Suông Phối Ren Cổ 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA06LANVN-382895":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06LANVN-382896":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06LANVN-382897":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Công Sở Inner Circle Đầm Công Sở 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA94YEJVN-373839":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA94YEJVN-373840":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA94YEJVN-373841":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Mango Đầm Xòe 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA24LTBVN-384332":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA24LTBVN-384333":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA24LTBVN-384334":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA24LTBVN-384335":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Sen Mango Đầm Cổ Sen 1,699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA25LTAVN-384327":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25LTAVN-384328":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25LTAVN-384329":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25LTAVN-384330":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25LTAVN-384331":{"price":"1,699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm In Hoa Phối Màu New Look Đầm Dáng Ôm In Hoa Phối Màu 689,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA73RHIVN-395654":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA73RHIVN-395655":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA73RHIVN-395656":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA73RHIVN-395657":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA73RHIVN-395658":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu In Hoa Mango Đầm Kiểu In Hoa 1,299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA18QUBVN-394535":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA18QUBVN-394536":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA18QUBVN-394537":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA18QUBVN-394538":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA18QUBVN-394539":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Chun Eo Cổ Sơ Mi Inner Circle Đầm Chun Eo Cổ Sơ Mi 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA25KZUVN-382838":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA25KZUVN-382839":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA25KZUVN-382840":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xẻ Tà Something Borrowed Đầm Xẻ Tà 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA66QKNVN-393805":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA66QKNVN-393806":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA66QKNVN-393807":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Tay Con Inner Circle Đầm Dáng Xòe Tay Con 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA02LARVN-382907":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02LARVN-382908":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA02LARVN-382909":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ren Cổ Yếm EZRA by ZALORA Đầm Ren Cổ Yếm 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA67VQEVN-362414":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67VQEVN-362415":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67VQEVN-362416":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA67VQEVN-362417":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Ôm Thắt Eo ZALORA Đầm Dáng Ôm Thắt Eo 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA09JGGVN-379446":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09JGGVN-379447":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09JGGVN-379448":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA09JGGVN-379449":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Eo Vạt Xòe ZALORA Đầm Ôm Eo Vạt Xòe 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA63YJKVN-374201":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA63YJKVN-374202":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA63YJKVN-374203":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA63YJKVN-374204":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Phối Da ZALORA Đầm Suông Phối Da 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA40YCPVN-373672":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40YCPVN-373673":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40YCPVN-373674":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA40YCPVN-373675":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm May Lớp ZALORA Đầm May Lớp 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA77VPUVN-362372":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77VPUVN-362373":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77VPUVN-362374":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77VPUVN-362375":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tulip ZALORA Đầm Tulip 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA61JPUVN-380010":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA61JPUVN-380011":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA61JPUVN-380012":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA61JPUVN-380013":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Something Borrowed Đầm Xòe 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA65NACVN-386633":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA65NACVN-386634":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA65NACVN-386635":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cách Điệu Vai Mango Đầm Cách Điệu Vai 1,499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA23QTWVN-394510":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA23QTWVN-394511":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA23QTWVN-394512":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA23QTWVN-394513":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA23QTWVN-394514":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Phối Ren Something Borrowed Đầm Phối Ren 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA65QKOVN-393808":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA65QKOVN-393809":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA65QKOVN-393810":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Khóa Kéo Mango Đầm Suông Khóa Kéo 1,299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA68LVFVN-384421":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA68LVFVN-398643":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA68LVFVN-398644":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA68LVFVN-398645":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tulip ZALORA Đầm Tulip 299,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA58JPXVN-380022":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58JPXVN-380023":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58JPXVN-380024":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58JPXVN-380025":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo đầm đẹp tôn vẻ nữ tính của bạn

Với phái đẹp, váy đầm luôn là trang phục không thể thiếu trong tủ quần áo. Phụ nữ mặc các kiểu áo đầm đẹp hằng ngày khi đi làm, dạo phố và trong mọi sự kiện đặc biệt. Do đó, những kiểu dáng đầm thời trang ngày càng được cải tiến với nhiều thiết kế đa dạng như đầm dài, đầm hoa, đầm cúp ngực. Trong đó, đầm chữ Aáo đầm voan với màu sắc tươi sáng là hai mẫu đầm không bao giờ lỗi thời, được các nàng săn lùng và tìm mua nhiều nhất. Thời trang áo đầm đẹp luôn được các cô gái cập nhật từng ngày, theo các xu hướng mới nhất để mang về cho mình vẻ nữ tính và hiện đại.

Phối áo đầm nữ với phụ kiện cho bạn thêm quyến rũ

Có thể nói áo đầm nữ là trang phục dễ mặc và dễ phối phụ kiện nhất. Nếu bạn là nhân viên văn phòng công sở thì chiếc đầm bút chì phối cùng dây chuyềngiày cao gót là sự kếp hợp tuyệt vời cho một ngày làm việc thật hứng khởi. Những chiếc áo đầm hoa hay áo đầm dễ thương phối cùng giày búp bê sẽ giúp bạn trông nổi bật hơn khi dạo phố cùng bạn bè. Còn đầm ren phối cùng túi xách nữ sẽ giúp bạn thật quyến rũ trong các buổi dạ tiệc.

Mua sắm đầm đẹp giá rẻ trực tuyến tại ZALORA.VN

Nổi lên như một trào lưu mua sắm mới gần đây, online shopping dần khẳng định được vị trí của nó trong lòng các tín đồ thời trang. Chỉ cần chiếc máy tính, smartphone hay máy tính bảng kết nối Internet, bạn đã có thể mua sắm bất kỳ sản phẩm nào từ trang phục cho đến phụ kiện tại ZALORA.VN. Bạn có thể mua sắm váy đầm thời trang của các thương hiệu hàng đầu như EZRA by ZALORA, EZRA Basics by ZALORA, Alice, Good Morning, Inner Circle, Casways, Something Borrowed,… Những mẫu đầm nữ thời trang tại ZALORA.VN luôn được cập nhật từng ngày theo các xu hướng mới nhất, đáp ứng nhu cầu của các tín đồ thời trang. Ngoài ra, bạn còn có thể lựa chọn đầm thời trang giá rẻ hay đầm thời trang cao cấp tùy theo túi tiền. Mua đầm online chưa bao giờ dễ dàng và tiện lợi đến thể chỉ với một cú click chuột. Ngoài ra, dịch vụ hoàn hảo của ZALORA.VN gồm giao hàng tận nơi, thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả và hoàn tiền mặt nếu không ưng ý sản phẩm sẽ luôn làm bạn hài lòng, yên tâm về chất lượng và an toàn khi mua sắm trực tuyến. Hãy truy cập ngay ZALORA.VN để mang về cho mình những mẫu áo đầm mới nhất và nhiều kiểu đầm đẹp giá rẻ của các thương hiệu nổi tiếng bạn nhé!