Mua ĐầM: (2254 sản phẩm tìm thấy)

 • Đầm Layered Luxe ZALORA Đầm Layered Luxe 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA12WFRVN-370190":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12WFRVN-370191":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12WFRVN-370192":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA12WFRVN-370193":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Khoét Giọt Nước Mango Đầm Khoét Giọt Nước 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA13XOGVN-372439":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13XOGVN-372440":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13XOGVN-372441":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA13XOGVN-372442":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai ZALORA Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA81WWGVN-371362":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA81WWGVN-371363":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA81WWGVN-371364":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA81WWGVN-371365":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Yellow Rose Print Skater Dress New Look Yellow Rose Print Skater Dress 829,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA58SLTVN-363358":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA58SLTVN-363359":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA58SLTVN-363360":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA58SLTVN-363361":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA58SLTVN-363362":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo ZALORA Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA91THOVN-364241":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91THOVN-364242":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91THOVN-364243":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA91THOVN-364244":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe ZALORA Đầm Dáng Xòe 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA86THTVN-364261":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86THTVN-364262":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86THTVN-364263":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA86THTVN-364264":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Chiffon Cổ Lọ Hoa 20% OFF Sophilita Đầm Chiffon Cổ Lọ Hoa 1,185,000 VND GIẢM CÒN 948,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO232AA19HXGVN-376592":{"price":"1,185,000","special_price":"948,000","saving_percentage":"20%"},"SO232AA19HXGVN-376593":{"price":"1,185,000","special_price":"948,000","saving_percentage":"20%"},"SO232AA19HXGVN-376594":{"price":"1,185,000","special_price":"948,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA Basics by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA56UVJVN-367606":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367607":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367608":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA56UVJVN-367609":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thêu Hoa ZALORA Đầm Thêu Hoa 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA16WFNVN-370174":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16WFNVN-370175":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16WFNVN-370176":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA16WFNVN-370177":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Layered Luxe ZALORA Đầm Layered Luxe 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA13WFQVN-370186":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13WFQVN-370187":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13WFQVN-370188":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA13WFQVN-370189":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Layered Luxe ZALORA Đầm Layered Luxe 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA11WFSVN-370194":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11WFSVN-370195":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11WFSVN-370196":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA11WFSVN-370197":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Cổ Tròn Inner Circle Đầm Suông Cổ Tròn 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA93UXUVN-367828":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93UXUVN-367829":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA93UXUVN-367830":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thêu Hoa ZALORA Đầm Thêu Hoa 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA15WFOVN-370178":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15WFOVN-370179":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15WFOVN-370180":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA15WFOVN-370181":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai ZALORA Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA83WWEVN-371354":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83WWEVN-371355":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83WWEVN-371356":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83WWEVN-371357":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Belted Printed Dress Mango Belted Printed Dress 1,199,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA38TYZVN-365501":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA38TYZVN-365502":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Belted-Waist Shirt Dress Mango Belted-Waist Shirt Dress 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA25UDIVN-365904":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25UDIVN-365905":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25UDIVN-365906":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25UDIVN-365907":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25UDIVN-365908":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo ZALORA Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA88THRVN-364253":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364254":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364255":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA88THRVN-364256":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Kiểu Không Tay DAHLIA Đầm Kiểu Không Tay 519,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DA909AA68IWHVN-378661":{"price":"519,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA68IWHVN-378662":{"price":"519,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA68IWHVN-378663":{"price":"519,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DA909AA68IWHVN-378664":{"price":"519,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai ZALORA Đầm Dáng Xòe Ren Khoét Vai 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA82WWFVN-371358":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82WWFVN-371359":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82WWFVN-371360":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82WWFVN-371361":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe EZRA by ZALORA Đầm Dáng Xòe 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA95THKVN-364225":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95THKVN-364226":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95THKVN-364227":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA95THKVN-364228":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA Basics by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA59UVGVN-367594":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367595":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367596":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA59UVGVN-367597":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Ngắn Inner Circle Đầm Tay Ngắn 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA61VGSVN-368429":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61VGSVN-368430":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA61VGSVN-368431":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Dài Mango Đầm Tay Dài 799,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA25XNUVN-372391":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25XNUVN-372392":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25XNUVN-372393":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA25XNUVN-372394":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm dáng suông ZALORA Đầm dáng suông 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA77TICVN-364297":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77TICVN-364298":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77TICVN-364299":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA77TICVN-364300":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe EZRA by ZALORA Đầm Dáng Xòe 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA94THLVN-364229":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA94THLVN-364230":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA94THLVN-364231":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA94THLVN-364232":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Rộng Inner Circle Đầm Xòe Rộng 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA89YEOVN-373854":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA89YEOVN-373855":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA89YEOVN-373856":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xuông Rộng Inner Circle Đầm Xuông Rộng 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA01YECVN-373818":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01YECVN-373819":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA01YECVN-373820":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lace and mesh sheath dress EZRA by ZALORA Lace and mesh sheath dress 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA33VNQVN-362128":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33VNQVN-362129":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33VNQVN-362130":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA33VNQVN-362131":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xòe Phối Ren Bonny Hutt Đầm Xòe Phối Ren 560,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"BO182AA08JCLVN-379149":{"price":"560,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BO182AA08JCLVN-379150":{"price":"560,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"BO182AA08JCLVN-379151":{"price":"560,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Tay Loe Inner Circle Đầm Tay Loe 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA99YEEVN-373824":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99YEEVN-373825":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA99YEEVN-373826":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Suông Họa Tiết Hoa ISHE Đầm Suông Họa Tiết Hoa 850,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IS233AA90LEZVN-383288":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA90LEZVN-383289":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IS233AA90LEZVN-383290":{"price":"850,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Bo Thân Dưới EZRA Basics by ZALORA Đầm Bo Thân Dưới 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ169AA58UVHVN-367598":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367599":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367600":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ169AA58UVHVN-367601":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo ZALORA Đầm Dáng Suông Phối Khóa Kéo 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA89THQVN-364249":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA89THQVN-364250":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA89THQVN-364251":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA89THQVN-364252":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Vạt Bầu Inner Circle Đầm Ôm Vạt Bầu 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA76YFBVN-373893":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA76YFBVN-373894":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA76YFBVN-373895":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Chữ V Inner Circle Đầm Cổ Chữ V 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA06YDXVN-373803":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06YDXVN-373804":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA06YDXVN-373805":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Midi Co Giãn EZRA by ZALORA Đầm Midi Co Giãn 549,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA83THWVN-364273":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83THWVN-364274":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83THWVN-364275":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83THWVN-364276":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Cổ Tròn Phối Vai Inner Circle Đầm Cổ Tròn Phối Vai 349,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA85YESVN-373866":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA85YESVN-373867":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA85YESVN-373868":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm Cổ Yếm Inner Circle Đầm Ôm Cổ Yếm 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA32KCLVN-381089":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32KCLVN-381090":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA32KCLVN-381091":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Braided Cord Dress Mango Braided Cord Dress 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA04UHZVN-366393":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA04UHZVN-366394":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA04UHZVN-366395":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA04UHZVN-366396":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Dáng Xòe Mango Đầm Dáng Xòe 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA52ILJVN-377767":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA52ILJVN-377768":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA52ILJVN-377769":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA52ILJVN-377770":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Stitched Shoulder Dress Mango Stitched Shoulder Dress 999,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA92UATVN-365620":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA92UATVN-365621":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA92UATVN-365622":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Xuông Rộng Inner Circle Đầm Xuông Rộng 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA00YEDVN-373821":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00YEDVN-373822":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA00YEDVN-373823":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Floral Sweetheart Bardot Mini Dress New Look Floral Sweetheart Bardot Mini Dress 689,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA67SLKVN-363313":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA67SLKVN-363314":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA67SLKVN-363315":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA67SLKVN-363316":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA67SLKVN-363317":{"price":"689,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ôm In Kẻ Ngang Material Girl Đầm Ôm In Kẻ Ngang 849,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA46KIBSG-537340":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA46KIBSG-537341":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA46KIBSG-537342":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA46KIBSG-537343":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA46KIBSG-537344":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm dáng suông ZALORA Đầm dáng suông 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA75TIEVN-364305":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75TIEVN-364306":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75TIEVN-364307":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA75TIEVN-364308":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Detachable Belt Dress Mango Detachable Belt Dress 1,199,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA35TZCVN-365509":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA35TZCVN-365510":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm dáng suông ZALORA Đầm dáng suông 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA76TIDVN-364301":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76TIDVN-364302":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76TIDVN-364303":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA76TIDVN-364304":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Thun In Kẻ Sọc Material Girl Đầm Thun In Kẻ Sọc 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA56KHRSG-537290":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA56KHRSG-537291":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA56KHRSG-537292":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA56KHRSG-537293":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA56KHRSG-537294":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Áo đầm đẹp tôn vẻ nữ tính của bạn

Với phái đẹp, váy đầm luôn là trang phục không thể thiếu trong tủ quần áo. Phụ nữ mặc các kiểu áo đầm đẹp hằng ngày khi đi làm, dạo phố và trong mọi sự kiện đặc biệt. Do đó, những kiểu dáng đầm thời trang ngày càng được cải tiến với nhiều thiết kế đa dạng như đầm dài, đầm hoa, đầm cúp ngực. Trong đó, đầm chữ Aáo đầm voan với màu sắc tươi sáng là hai mẫu đầm không bao giờ lỗi thời, được các nàng săn lùng và tìm mua nhiều nhất. Thời trang áo đầm đẹp luôn được các cô gái cập nhật từng ngày, theo các xu hướng mới nhất để mang về cho mình vẻ nữ tính và hiện đại.

Phối áo đầm nữ với phụ kiện cho bạn thêm quyến rũ

Có thể nói áo đầm nữ là trang phục dễ mặc và dễ phối phụ kiện nhất. Nếu bạn là nhân viên văn phòng công sở thì chiếc đầm bút chì phối cùng dây chuyềngiày cao gót là sự kếp hợp tuyệt vời cho một ngày làm việc thật hứng khởi. Những chiếc áo đầm hoa hay áo đầm dễ thương phối cùng giày búp bê sẽ giúp bạn trông nổi bật hơn khi dạo phố cùng bạn bè. Còn đầm ren phối cùng túi xách nữ sẽ giúp bạn thật quyến rũ trong các buổi dạ tiệc.

Mua sắm đầm đẹp giá rẻ trực tuyến tại ZALORA.VN

Nổi lên như một trào lưu mua sắm mới gần đây, online shopping dần khẳng định được vị trí của nó trong lòng các tín đồ thời trang. Chỉ cần chiếc máy tính, smartphone hay máy tính bảng kết nối Internet, bạn đã có thể mua sắm bất kỳ sản phẩm nào từ trang phục cho đến phụ kiện tại ZALORA.VN. Bạn có thể mua sắm váy đầm thời trang của các thương hiệu hàng đầu như EZRA by ZALORA, EZRA Basics by ZALORA, Alice, Good Morning, Inner Circle, Casways, Something Borrowed,… Những mẫu đầm nữ thời trang tại ZALORA.VN luôn được cập nhật từng ngày theo các xu hướng mới nhất, đáp ứng nhu cầu của các tín đồ thời trang. Ngoài ra, bạn còn có thể lựa chọn đầm thời trang giá rẻ hay đầm thời trang cao cấp tùy theo túi tiền. Mua đầm online chưa bao giờ dễ dàng và tiện lợi đến thể chỉ với một cú click chuột. Ngoài ra, dịch vụ hoàn hảo của ZALORA.VN gồm giao hàng tận nơi, thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, 30 ngày miễn phí đổi trả và hoàn tiền mặt nếu không ưng ý sản phẩm sẽ luôn làm bạn hài lòng, yên tâm về chất lượng và an toàn khi mua sắm trực tuyến. Hãy truy cập ngay ZALORA.VN để mang về cho mình những mẫu áo đầm mới nhất và nhiều kiểu đầm đẹp giá rẻ của các thương hiệu nổi tiếng bạn nhé!