91 sản phẩm tìm thấy

 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ 70B 75A 75B 80A 80B
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US32INBVN-428398":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US32INBVN-428399":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US32INBVN-428400":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US32INBVN-428401":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US32INBVN-428402":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 75A 80A 80B 85A
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US25INIVN-428429":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US25INIVN-428430":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US25INIVN-428431":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US25INIVN-428432":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Nữ Relax Underwear Quần Lót Nữ 185,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RE959US77PUSVN-392529":{"price":"185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US77PUSVN-392530":{"price":"185,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US77PUSVN-392531":{"price":"185,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US32IBNVN-427999":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US32IBNVN-428000":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US32IBNVN-428001":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US33IBMVN-427996":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US33IBMVN-427997":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US33IBMVN-427998":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US15ICEVN-428048":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US15ICEVN-428049":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US15ICEVN-428050":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US35IBKVN-427988":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US35IBKVN-427989":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US35IBKVN-427990":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US35IBKVN-427991":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 70B 75B 80A 80B
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US43IMQVN-428353":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US43IMQVN-428354":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US43IMQVN-428355":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US43IMQVN-428356":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ 75A 75B 80A
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US23INKVN-428436":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US23INKVN-428437":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US23INKVN-428438":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ 75A 75B 80A
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US24INJVN-428433":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US24INJVN-428434":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US24INJVN-428435":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 75A 75B 80A 85A
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US44IMPVN-428349":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US44IMPVN-428350":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US44IMPVN-428351":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US44IMPVN-428352":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 70B 75A 75B 85A
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US38IMVVN-428373":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US38IMVVN-428374":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US38IMVVN-428375":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US38IMVVN-428376":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US31IBOVN-428002":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US31IBOVN-428003":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US31IBOVN-428004":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US25IBUVN-428024":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US25IBUVN-428025":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US25IBUVN-428026":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 75B 80A 80B 85A
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US36IMXVN-428382":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US36IMXVN-428383":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US36IMXVN-428384":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US36IMXVN-428385":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 75A 75B 80A
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US45IMOVN-428346":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US45IMOVN-428347":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US45IMOVN-428348":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ 75A 75B 80A 85A
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US28INFVN-428418":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US28INFVN-428419":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US28INFVN-428420":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US28INFVN-428421":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US40IBFVN-427968":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US40IBFVN-427969":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US40IBFVN-427970":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US40IBFVN-427971":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 75A 80A 85A
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US41IMSVN-428362":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US41IMSVN-428363":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US41IMSVN-428364":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 250,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US29INEVN-428412":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US29INEVN-428413":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US29INEVN-428414":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US29INEVN-428415":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US29INEVN-428416":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US29INEVN-428417":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ 75A 75B 80A
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US34IMZVN-428390":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US34IMZVN-428391":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US34IMZVN-428392":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US39IBGVN-427972":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US39IBGVN-427973":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US39IBGVN-427974":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US39IBGVN-427975":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US42IBDVN-427960":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US42IBDVN-427961":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US42IBDVN-427962":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US42IBDVN-427963":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 70B 75A 75B 80A 80B
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US42IMRVN-428357":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US42IMRVN-428358":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US42IMRVN-428359":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US42IMRVN-428360":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US42IMRVN-428361":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US27IBSVN-428016":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US27IBSVN-428017":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US27IBSVN-428018":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US27IBSVN-428019":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 75A 75B 80A 80B 85A
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US37IMWVN-428377":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US37IMWVN-428378":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US37IMWVN-428379":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US37IMWVN-428380":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US37IMWVN-428381":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US37IBIVN-427980":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US37IBIVN-427981":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US37IBIVN-427982":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US37IBIVN-427983":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 75A 85A
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US27INGVN-428422":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US27INGVN-428423":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 250,000 VND
  Kích cỡ 70B 75A 75B 80A 80B
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US33INAVN-428393":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US33INAVN-428394":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US33INAVN-428395":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US33INAVN-428396":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US33INAVN-428397":{"price":"250,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Sáu Quần Lót Nữ Thời Trang Relax Underwear Bộ Sáu Quần Lót Nữ Thời Trang 252,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RE959US95YFGVN-407890":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US95YFGVN-407891":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US95YFGVN-407892":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 75A 75B 80A 80B
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US46IMNVN-428342":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US46IMNVN-428343":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US46IMNVN-428344":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US46IMNVN-428345":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Nữ Relax Underwear Quần Lót Nữ 232,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RE959US82PUNVN-392514":{"price":"232,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US82PUNVN-392515":{"price":"232,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US82PUNVN-392516":{"price":"232,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 75A 75B 80B
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US26INHVN-428424":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US26INHVN-428425":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US26INHVN-428426":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US26INHVN-428427":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US26INHVN-428428":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US28IBRVN-428012":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US28IBRVN-428013":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US28IBRVN-428014":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US28IBRVN-428015":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US20IBZVN-428038":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US20IBZVN-428039":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US36IBJVN-427984":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US36IBJVN-427985":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US36IBJVN-427986":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US36IBJVN-427987":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Nữ Relax Underwear Quần Lót Nữ 195,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RE959US78PURVN-392526":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US78PURVN-392527":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US78PURVN-392528":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US41IBEVN-427964":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US41IBEVN-427965":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US41IBEVN-427966":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US41IBEVN-427967":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US13ICGVN-428054":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US13ICGVN-428055":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US13ICGVN-428056":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ S M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US34IBLVN-427992":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US34IBLVN-427993":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US34IBLVN-427994":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US34IBLVN-427995":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ S XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US26IBTVN-428020":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US26IBTVN-428021":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US26IBTVN-428022":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US26IBTVN-428023":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 75B 80A
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US35IMYVN-428386":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US35IMYVN-428387":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US35IMYVN-428388":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US35IMYVN-428389":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US30IBPVN-428005":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US30IBPVN-428006":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US30IBPVN-428007":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 70B 75B
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US40IMTVN-428365":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US40IMTVN-428366":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US40IMTVN-428367":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US40IMTVN-428368":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US40IMTVN-428369":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Sáu Quần Lót Nữ Thời Trang Relax Underwear Bộ Sáu Quần Lót Nữ Thời Trang 234,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RE959US92YFJVN-407899":{"price":"234,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US92YFJVN-407900":{"price":"234,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US92YFJVN-407901":{"price":"234,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Sáu Quần Lót Nữ Thời Trang Relax Underwear Bộ Sáu Quần Lót Nữ Thời Trang 234,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RE959US90YFLVN-407905":{"price":"234,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US90YFLVN-407906":{"price":"234,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US90YFLVN-407907":{"price":"234,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Mút Dày Cúp Ren Wannabe Áo Ngực Mút Dày Cúp Ren 395,000 VND
  Kích cỡ A70 A80 B70 B75 B80
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US07IYQVN-378881":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US07IYQVN-378882":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US07IYQVN-378883":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US07IYQVN-378884":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US07IYQVN-378885":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US07IYQVN-378886":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Nữ Relax Underwear Quần Lót Nữ 192,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RE959US76PUTVN-392532":{"price":"192,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US76PUTVN-392533":{"price":"192,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US76PUTVN-392534":{"price":"192,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US19ICAVN-428040":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US19ICAVN-428041":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ngủ Lưới Hai Dây Wannabe Đầm Ngủ Lưới Hai Dây 650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US95NPKVN-344096":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US29IBQVN-428008":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US29IBQVN-428009":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US29IBQVN-428010":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US29IBQVN-428011":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Nữ Relax Underwear Quần Lót Nữ 190,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RE959US79PUQVN-392523":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US79PUQVN-392524":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US79PUQVN-392525":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Sáu Quần Lót Nữ Thời Trang Relax Underwear Bộ Sáu Quần Lót Nữ Thời Trang 252,000 VND
  Kích cỡ M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RE959US94YFHVN-407893":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US94YFHVN-407894":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US94YFHVN-407895":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 75A
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US39IMUVN-428370":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US39IMUVN-428371":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US39IMUVN-428372":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 75A 80A 85A
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US47IMMVN-428339":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US47IMMVN-428340":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US47IMMVN-428341":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 2 Quần Lót Wannabe Combo 2 Quần Lót 190,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US04IYTVN-378889":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US04IYTVN-378890":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US04IYTVN-378891":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US23IBWVN-428030":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US23IBWVN-428031":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US23IBWVN-428032":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 70B 75A 75B 80A
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US48IMLVN-428335":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US48IMLVN-428336":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US48IMLVN-428337":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US48IMLVN-428338":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Quần Lót Wannabe Combo Quần Lót 190,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US15NNOVN-387680":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US15NNOVN-387681":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Quần Lót Wannabe Combo Quần Lót 140,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US10NNTVN-387686":{"price":"140,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Phối Ren Wannabe Quần Lót Phối Ren 150,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US00IYXVN-378901":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US00IYXVN-378902":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US00IYXVN-378903":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Quần Lót Kẻ Ngang Wannabe Combo Quần Lót Kẻ Ngang 140,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US14NNPVN-387682":{"price":"140,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 2 Quần Lót Chim Cú Wannabe Combo 2 Quần Lót Chim Cú 190,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US86IZLVN-378942":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US86IZLVN-378943":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US86IZLVN-378944":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Trơn Cúp Xéo Wannabe Áo Ngực Trơn Cúp Xéo 395,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US91IZGVN-378927":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US91IZGVN-378928":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US91IZGVN-378929":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US91IZGVN-378930":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US91IZGVN-378931":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US91IZGVN-378932":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US91IZGVN-378933":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Quần Lót Kẻ Ngang Wannabe Combo Quần Lót Kẻ Ngang 140,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US12NNRVN-387684":{"price":"140,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US17ICCVN-428044":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US17ICCVN-428045":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 2 Quần Lót Lưới Wannabe Combo 2 Quần Lót Lưới 190,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US90IZHVN-378934":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US90IZHVN-378935":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 2 Quần Lót Wannabe Combo 2 Quần Lót 190,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US02IYVVN-378895":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US02IYVVN-378896":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US02IYVVN-378897":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 75A 75B 80A 80B
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US31INCVN-428403":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US31INCVN-428404":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US31INCVN-428405":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US31INCVN-428406":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US31INCVN-428407":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US38IBHVN-427976":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US38IBHVN-427977":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US38IBHVN-427978":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US38IBHVN-427979":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US12ICHVN-428057":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US12ICHVN-428058":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US12ICHVN-428059":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US16ICDVN-428046":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US16ICDVN-428047":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Nữ Francesca Mara Áo Ngực Nữ 295,000 VND
  Kích cỡ 80A 80B
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US30INDVN-428408":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US30INDVN-428409":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US30INDVN-428410":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US30INDVN-428411":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Wannabe Quần Lót 180,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US94IZDVN-378913":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Trơn Cúp Xéo Wannabe Áo Ngực Trơn Cúp Xéo 395,000 VND
  Kích cỡ A70 A75 A80 B70 B80
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US92IZFVN-378921":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US92IZFVN-378922":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US92IZFVN-378923":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US92IZFVN-378924":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US92IZFVN-378925":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US92IZFVN-378926":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Phối Ren Wannabe Quần Lót Phối Ren 150,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US98IYZVN-378907":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US98IYZVN-378908":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US98IYZVN-378909":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Sáu Quần Lót Nữ Thời Trang Relax Underwear Bộ Sáu Quần Lót Nữ Thời Trang 234,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RE959US91YFKVN-407902":{"price":"234,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US91YFKVN-407903":{"price":"234,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US91YFKVN-407904":{"price":"234,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Phối Ren Wannabe Quần Lót Phối Ren 150,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US99IYYVN-378904":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US99IYYVN-378905":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US99IYYVN-378906":{"price":"150,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Cúp Xéo Phối Ren Wannabe Áo Ngực Cúp Xéo Phối Ren 395,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US10IYNVN-378864":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US10IYNVN-378865":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US10IYNVN-378866":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US10IYNVN-378867":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US10IYNVN-378868":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US10IYNVN-378869":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US10IYNVN-378870":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lót Wannabe Quần Lót 180,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US96IZBVN-378911":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo Quần Lót Wannabe Combo Quần Lót 190,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US16NNNVN-387679":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 2 Quần Lót Chim Cú Wannabe Combo 2 Quần Lót Chim Cú 190,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US87IZKVN-378939":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US87IZKVN-378940":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US87IZKVN-378941":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bộ Sáu Quần Lót Nữ Thời Trang Relax Underwear Bộ Sáu Quần Lót Nữ Thời Trang 252,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RE959US93YFIVN-407896":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US93YFIVN-407897":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE959US93YFIVN-407898":{"price":"252,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 2 Quần Lót Lưới Wannabe Combo 2 Quần Lót Lưới 190,000 VND
  Kích cỡ M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US88IZJVN-378937":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US88IZJVN-387689":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US88IZJVN-378938":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Quần Lót Nữ Francesca Mara Set Quần Lót Nữ 180,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FR466US24IBVVN-428027":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US24IBVVN-428028":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FR466US24IBVVN-428029":{"price":"180,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Trơn Cúp Xéo Wannabe Áo Ngực Trơn Cúp Xéo 395,000 VND
  Kích cỡ A70 A75 B70 B80
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US93IZEVN-378914":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US93IZEVN-378915":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US93IZEVN-378916":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US93IZEVN-378917":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US93IZEVN-378918":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US93IZEVN-378919":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US93IZEVN-378920":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Mút Dày Cúp Ren Wannabe Áo Ngực Mút Dày Cúp Ren 395,000 VND
  Kích cỡ A85 B75 B80
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US08IYPVN-378876":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US08IYPVN-378877":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US08IYPVN-378878":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US08IYPVN-378879":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US08IYPVN-378880":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Ngực Mút Dày Cúp Ren Wannabe Áo Ngực Mút Dày Cúp Ren 395,000 VND
  Kích cỡ B75 B80
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US09IYOVN-378871":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US09IYOVN-378872":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US09IYOVN-378873":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US09IYOVN-378874":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US09IYOVN-378875":{"price":"395,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Đầm Ngủ Hai Dây Wannabe Đầm Ngủ Hai Dây 550,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US93MSKVN-342040":{"price":"550,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 2 Quần Lót Wannabe Combo 2 Quần Lót 190,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US01IYWVN-378898":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US01IYWVN-378899":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US01IYWVN-378900":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Combo 2 Quần Lót Wannabe Combo 2 Quần Lót 190,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"WA583US03IYUVN-378892":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US03IYUVN-378893":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA583US03IYUVN-378894":{"price":"190,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Đồ lót nữ thời trang và quyến rũ

Đồ lót nữ là một trong những phụ trang không thể thiếu để vóc dáng các bạn nữ trở nên hoàn hảo hơn. Đồ lót nữ đẹp sẽ giúp cơ thể vận động thoải mái, giúp bạn không chỉ tự tin hơn trong bộ trang phục thường ngày, dạo phố hay dự tiệc mà còn là vũ khí quyến rũ lợi hại. Một bộ đồ lót nữ cao cấp hoàn hảo là một một bộ đồ lót vừa phải đảm bảo tiêu chuẩn về cấu trúc khung nâng đỡ, vừa phải mang tính thẩm mỹ trong thiết kế mà vẫn phải đảm bảo độ bền chắc thoải mái cũng như an toàn cho làn da của người mặc. Bạn có thể chọn lựa những thiết kế dành riêng cho quần áo lót nữ của ZALORA.VN để hoàn thiện bộ trang phục của mình. Những sản phẩm đồ lót nữ siêu mỏng, đồ lót nữ trong suốt sẽ là sự kết hợp hoàn hảo với các kiểu đầm dự tiệc cùng các phụ kiện thời trang khác như dây chuyền nữ, lắc nữ, nhẫn nữ hay hoa tai để diện trong những buổi tối lãng mạn cùng người ấy.

Đồ lót nữ siêu mỏng - Nét quyến rũ cho mọi ánh nhìn

Các sản phẩm đồ lót nữ gợi cảm, đồ lót nữ giá rẻ, đồ lót nữ hàng hiệu của ZALORA.VN đều đảm bảo được làm từ những chất liệu tốt nhất cho người mặc bao gồm cả lụa, satin, cotton, thun lycra và các loại vải sợi khác. Như bạn có thể thấy, đa phần các sản phẩm đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và tháo rời dây áo rất dễ dàng và thuận tiện. Ở ZALORA.VN, bạn sẽ tìm được những sản phẩm quần áo lót phụ nữ, đồ lót nữ ren đẹp, quyến rũ và những chiếc nội y gợi cảm với giá tốt nhất theo đúng phong cách riêng của mình từ các thương hiệu hàng đầu như J-Feeling, Wannabe hay Relax Underwear.

Mua sắm trực tuyến đồ lót nữ đẹp

Bộ sưu tập nội y đẹp cho phái nữ của ZALORA.VN không chỉ dừng lại ở những sản phẩm dùng cho trang phục tại nhà, công sở, dạ tiệc mà còn dựa trên những nhu cầu về thời tiết, hoàn cảnh. Với các shop đồ lót nữ được yêu thích nhất có mặt tại ZALORA.VN, tin rằng có thể đáp ứng được những nhu cầu thời trang thiết thực nhất của bạn. Hãy truy cập ZALORA.VN ngay hôm nay để mua đồ lót nữ, chọn cho mình vài bộ đồ lót nữ, nội y nữ phù hợp và tận hưởng những chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất!