• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  VN (Size Chữ)
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"VN (Size Ch\u1eef)":"XS","EU":"32","International":"XXS","UK":"4","US":"0"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"S","EU":"34","International":"XS","UK":"6","US":"2"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"M","EU":"36","International":"S","UK":"8","US":"4"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"L","EU":"38","International":"M","UK":"10","US":"6"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XL","EU":"40","International":"L","UK":"12","US":"8"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XXL","EU":"42","International":"XXL","UK":"14","US":"10"}],"VN (Size Ch\u1eef)":{"XS":["0"],"S":["1"],"M":["2"],"L":["3"],"XL":["4"],"XXL":["5"]},"EU":{"32":["0"],"34":["1"],"36":["2"],"38":["3"],"40":["4"],"42":["5"]},"International":{"XXS":["0"],"XS":["1"],"S":["2"],"M":["3"],"L":["4"],"XXL":["5"]},"UK":{"4":["0"],"6":["1"],"8":["2"],"10":["3"],"12":["4"],"14":["5"]},"US":{"0":["0"],"2":["1"],"4":["2"],"6":["3"],"8":["4"],"10":["5"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua QUầN JEANS: (74 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Levi's Quần Nhung 535 Legging Levi's Levi's Quần Nhung 535 Legging 1,799,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 26 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA52DPNVN-323579":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA52DPNVN-323580":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA52DPNVN-323581":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA52DPNVN-323582":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Levi's Quần Jeans Skinny MDDC CT Dark Indigo Levi's Levi's Quần Jeans Skinny MDDC CT… 1,599,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 26 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA49DPQVN-323589":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA49DPQVN-323590":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA49DPQVN-323591":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA49DPQVN-323592":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Levi's Quần Jeans Demi Curve Low DC Skinny Levi's Levi's Quần Jeans Demi Curve Low… 1,599,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 26 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA54DPLVN-323571":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA54DPLVN-323572":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA54DPLVN-323573":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA54DPLVN-323574":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Levi's Quần Jeans Demi Curve CNY MDDC Pieced Skinny Levi's Levi's Quần Jeans Demi Curve CNY… 1,799,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 26 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA50DPPVN-323586":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA50DPPVN-323587":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA50DPPVN-323588":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ Style 458 Aponi Quần Jeans Nữ Style 458 329,000 VND
  Kích cỡ 27 28 29 30 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AP456AA08FCDVN-309870":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA08FCDVN-309871":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA08FCDVN-309872":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA08FCDVN-309873":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA08FCDVN-309874":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Levi's Quần Jeans Demi Curve Low DC Skinny Levi's Levi's Quần Jeans Demi Curve Low… 1,599,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 26 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA51DPOVN-323583":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA51DPOVN-323584":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA51DPOVN-323585":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Levi's Quần Nhung 535 Legging Levi's Levi's Quần Nhung 535 Legging 1,799,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 26 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA53DPMVN-323575":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA53DPMVN-323576":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA53DPMVN-323577":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA53DPMVN-323578":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Levi's Quần Jeans Demi Curve MDDC ST ST Skinny Levi's Levi's Quần Jeans Demi Curve MDD… 2,299,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 26 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA55DPKVN-323567":{"price":"2,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA55DPKVN-323568":{"price":"2,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA55DPKVN-323569":{"price":"2,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA55DPKVN-323570":{"price":"2,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Levi's Quần Jeans Revel DC ST Skinny Levi's Levi's Quần Jeans Revel DC ST Sk… 2,499,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 26 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA56DPJVN-323564":{"price":"2,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA56DPJVN-323565":{"price":"2,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA56DPJVN-323566":{"price":"2,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ Style 386 Aponi Quần Jeans Nữ Style 386 329,000 VND
  Kích cỡ 27 28 29 30 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AP456AA50NSNVN-271727":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA50NSNVN-271728":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA50NSNVN-271729":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA50NSNVN-271730":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA50NSNVN-271731":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • High Rise Skinny Jeans New Look High Rise Skinny Jeans 999,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA39AHWVN-299321":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA39AHWVN-299322":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA39AHWVN-299323":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA39AHWVN-299324":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA39AHWVN-299325":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ Style 459 Aponi Quần Jeans Nữ Style 459 329,000 VND
  Kích cỡ 27 28 29 30 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AP456AA07FCEVN-309875":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA07FCEVN-309876":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA07FCEVN-309877":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA07FCEVN-309878":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA07FCEVN-309879":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Supa Skinny -28 Monkee Genes Quần Supa Skinny 1,999,000 VND 1,439,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 26 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO067AA99REYVN-278910":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA99REYVN-278911":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA99REYVN-278912":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA99REYVN-278913":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA99REYVN-278914":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Quần Jeans Nữ Style 456 Aponi Quần Jeans Nữ Style 456 329,000 VND
  Kích cỡ 27 28 29 30 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AP456AA10FCBVN-309860":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA10FCBVN-309861":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA10FCBVN-309862":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA10FCBVN-309863":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA10FCBVN-309864":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ Style 457 Aponi Quần Jeans Nữ Style 457 329,000 VND
  Kích cỡ 27 28 29 30 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AP456AA09FCCVN-309865":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA09FCCVN-309866":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA09FCCVN-309867":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA09FCCVN-309868":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA09FCCVN-309869":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Geometric Amelie Superskinny Jeans River Island Geometric Amelie Superskinny Jea… 2,159,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA99RVGSG-377283":{"price":"2,159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA99RVGSG-377284":{"price":"2,159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA99RVGSG-377285":{"price":"2,159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA99RVGSG-377286":{"price":"2,159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA99RVGSG-377287":{"price":"2,159,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Levi's Quần Jeans Slight Curve Low SC Skinny Indigo Levi's Levi's Quần Jeans Slight Curve L… 1,299,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 26 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA58DPHVN-323557":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA58DPHVN-323558":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA58DPHVN-323559":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ Lime Orange Quần Jeans Nữ 380,000 VND
  Kích cỡ 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA81ZQWVN-298154":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA81ZQWVN-298155":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA81ZQWVN-298156":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Classic Skinny -28 Monkee Genes Quần Classic Skinny 1,999,000 VND 1,439,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 26 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO067AA06RERVN-278878":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA06RERVN-278879":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA06RERVN-278880":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA06RERVN-278881":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA06RERVN-278882":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Levi's Quần Jeans Skinny Med Indigo Levi's Levi's Quần Jeans Skinny Med Ind… 1,299,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 26 27 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA48DPRVN-323593":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA48DPRVN-323594":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA48DPRVN-323595":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA48DPRVN-323596":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lửng Jeans TT Jeans Lửng Jeans 260,000 VND
  Kích cỡ 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA11PFOVN-219342":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA11PFOVN-219343":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA11PFOVN-219344":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA11PFOVN-219345":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA11PFOVN-219346":{"price":"260,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Skinny Jeans Pop Quần Skinny Jeans 479,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 26 29 30 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA15CVGVN-246951":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA15CVGVN-246952":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA15CVGVN-246953":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA15CVGVN-246954":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA15CVGVN-246955":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA15CVGVN-246956":{"price":"479,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Classic Skinny -25 Monkee Genes Quần Classic Skinny 1,999,000 VND 1,499,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 26 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO067AA04RETVN-278888":{"price":"1,999,000","special_price":"1,499,000","saving_percentage":"25%"},"MO067AA04RETVN-278889":{"price":"1,999,000","special_price":"1,499,000","saving_percentage":"25%"},"MO067AA04RETVN-278890":{"price":"1,999,000","special_price":"1,499,000","saving_percentage":"25%"},"MO067AA04RETVN-278891":{"price":"1,999,000","special_price":"1,499,000","saving_percentage":"25%"},"MO067AA04RETVN-278892":{"price":"1,999,000","special_price":"1,499,000","saving_percentage":"25%"}}}
 • Quần Supa Skinny -28 Monkee Genes Quần Supa Skinny 1,859,000 VND 1,339,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 26 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO067AA93RFEVN-278940":{"price":"1,859,000","special_price":"1,339,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA93RFEVN-278941":{"price":"1,859,000","special_price":"1,339,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA93RFEVN-278942":{"price":"1,859,000","special_price":"1,339,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA93RFEVN-278943":{"price":"1,859,000","special_price":"1,339,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA93RFEVN-278944":{"price":"1,859,000","special_price":"1,339,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Quần Classic Skinny -28 Monkee Genes Quần Classic Skinny 1,859,000 VND 1,339,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 26 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO067AA00REXVN-278906":{"price":"1,859,000","special_price":"1,339,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA00REXVN-278907":{"price":"1,859,000","special_price":"1,339,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA00REXVN-278908":{"price":"1,859,000","special_price":"1,339,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA00REXVN-278909":{"price":"1,859,000","special_price":"1,339,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Quần Jeans Nữ Lime Orange Quần Jeans Nữ 380,000 VND
  Kích cỡ 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LI079AA83ZQUVN-298149":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LI079AA83ZQUVN-298150":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Shredded Patch Jeans Kei&Kori Shredded Patch Jeans 399,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA75GTSVN-313949":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KE093AA75GTSVN-313950":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Shorts Jeans TT Jeans Shorts Jeans 230,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA76VAXVN-231281":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA76VAXVN-231282":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA76VAXVN-231283":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA76VAXVN-231284":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA76VAXVN-231285":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần jean Nữ lững Style 271 Aponi Quần jean Nữ lững Style 271… 279,000 VND
  Kích cỡ 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AP456AA01ZHMVN-239340":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA01ZHMVN-239341":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA01ZHMVN-239342":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA01ZHMVN-239343":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA01ZHMVN-239344":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Skinny Jeans Pop Quần Skinny Jeans 489,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 26 27 28 30 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA19CVCVN-246933":{"price":"489,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA19CVCVN-246934":{"price":"489,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA19CVCVN-246935":{"price":"489,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA19CVCVN-246936":{"price":"489,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA19CVCVN-246937":{"price":"489,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO443AA19CVCVN-246938":{"price":"489,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Classic Skinny -28 Monkee Genes Quần Classic Skinny 1,859,000 VND 1,339,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 26 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO067AA03REUVN-278893":{"price":"1,859,000","special_price":"1,339,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA03REUVN-278894":{"price":"1,859,000","special_price":"1,339,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA03REUVN-278895":{"price":"1,859,000","special_price":"1,339,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA03REUVN-278896":{"price":"1,859,000","special_price":"1,339,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA03REUVN-278897":{"price":"1,859,000","special_price":"1,339,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Quần Jeans Nữ Style 414 Aponi Quần Jeans Nữ Style 414 329,000 VND
  Kích cỡ 28 29 30 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AP456AA80UATVN-284961":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA80UATVN-284962":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA80UATVN-284963":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA80UATVN-284964":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA80UATVN-284965":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Second Skin -28 Monkee Genes Quần Second Skin 1,659,000 VND 1,199,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 28 29 30 31 32
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO067AA64RGHVN-279070":{"price":"1,659,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA64RGHVN-279071":{"price":"1,659,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA64RGHVN-279072":{"price":"1,659,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA64RGHVN-279073":{"price":"1,659,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA64RGHVN-279074":{"price":"1,659,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Quần Supa Skinny -28 Monkee Genes Quần Supa Skinny 1,859,000 VND 1,339,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 26 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO067AA95RFCVN-278930":{"price":"1,859,000","special_price":"1,339,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA95RFCVN-278931":{"price":"1,859,000","special_price":"1,339,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA95RFCVN-278932":{"price":"1,859,000","special_price":"1,339,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA95RFCVN-278933":{"price":"1,859,000","special_price":"1,339,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA95RFCVN-278934":{"price":"1,859,000","special_price":"1,339,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Quần Jean Kaki Style 311 Aponi Quần Jean Kaki Style 311 279,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AP456AA45JHIVN-261265":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA45JHIVN-261266":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA45JHIVN-261267":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA45JHIVN-261268":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA45JHIVN-261269":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Levi's Quần Jeans Legging Bloom Levi's Levi's Quần Jeans Legging Bloom… 1,599,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 26 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA57DPIVN-323560":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA57DPIVN-323561":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA57DPIVN-323562":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA57DPIVN-323563":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Shredded Boyfriend Jeans Kei&Kori Shredded Boyfriend Jeans 399,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA76GTRVN-313947":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KE093AA76GTRVN-313948":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Supa Skinny -28 Monkee Genes Quần Supa Skinny 1,999,000 VND 1,439,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 26 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO067AA97RFAVN-278920":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA97RFAVN-278921":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA97RFAVN-278922":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA97RFAVN-278923":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA97RFAVN-278924":{"price":"1,999,000","special_price":"1,439,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • Belted Ripped Boyfriend Jeans New Look Belted Ripped Boyfriend Jeans from 1,139,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA41AHUVN-299311":{"price":"1,139,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA41AHUVN-299312":{"price":"1,339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA41AHUVN-299313":{"price":"1,339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA41AHUVN-299314":{"price":"1,339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA41AHUVN-299315":{"price":"1,339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ Style 413 Aponi Quần Jeans Nữ Style 413 329,000 VND
  Kích cỡ 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AP456AA81UASVN-284956":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA81UASVN-284957":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA81UASVN-284958":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA81UASVN-284959":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA81UASVN-284960":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Short Jeans Cola Cola Short Jeans Cola 240,000 VND
  Kích cỡ 28 29 30 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA78TWBVN-228684":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA78TWBVN-228685":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA78TWBVN-228686":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA78TWBVN-228687":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA78TWBVN-228688":{"price":"240,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Shorts Jeans TT Jeans Shorts Jeans 230,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA78VAVVN-231271":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA78VAVVN-231272":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA78VAVVN-231273":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA78VAVVN-231274":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA78VAVVN-231275":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Shorts Jeans TT Jeans Shorts Jeans 230,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA77VAWVN-231276":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA77VAWVN-231277":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA77VAWVN-231278":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA77VAWVN-231279":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA77VAWVN-231280":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ombre Jeans Kei&Kori Ombre Jeans 449,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA42TIZVN-283550":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KE093AA42TIZVN-283551":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ Skinny Cola Quần Jeans Nữ Skinny 390,000 VND
  Kích cỡ 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA66JVXVN-262730":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA66JVXVN-262731":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA66JVXVN-262732":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA66JVXVN-262733":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Second Skin -28 Monkee Genes Quần Second Skin 1,659,000 VND 1,199,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO067AA90RFHVN-278955":{"price":"1,659,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA90RFHVN-278956":{"price":"1,659,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA90RFHVN-278957":{"price":"1,659,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA90RFHVN-278958":{"price":"1,659,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA90RFHVN-278959":{"price":"1,659,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"28%"}}}
 • High Waist Jeans Kei&Kori High Waist Jeans 399,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA74GTTVN-313951":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KE093AA74GTTVN-313952":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KE093AA74GTTVN-313953":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Second Skin -28 Monkee Genes Quần Second Skin 1,659,000 VND 1,199,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 26 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MO067AA89RFIVN-278960":{"price":"1,659,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA89RFIVN-278961":{"price":"1,659,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA89RFIVN-278962":{"price":"1,659,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA89RFIVN-278963":{"price":"1,659,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"28%"},"MO067AA89RFIVN-278964":{"price":"1,659,000","special_price":"1,199,000","saving_percentage":"28%"}}}
Sắp xếp