114 sản phẩm tìm thấy

 • Quần Dài Jean Nữ TT Jeans Quần Dài Jean Nữ 436,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA75RIEVN-446732":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA75RIEVN-446733":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA75RIEVN-446734":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA75RIEVN-446735":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA75RIEVN-446736":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jean Nữ TT Jeans Quần Dài Jean Nữ 436,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA74RIFVN-446737":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA74RIFVN-446738":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA74RIFVN-446739":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA74RIFVN-446740":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA74RIFVN-446741":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jeans Nữ Cola Quần Dài Jeans Nữ 390,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA90SUBVN-450245":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA90SUBVN-450246":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA90SUBVN-450247":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA90SUBVN-450248":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jeans Nữ Cola Quần Dài Jeans Nữ 390,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA93STYVN-450233":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA93STYVN-450234":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA93STYVN-450235":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA93STYVN-450236":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Leggings Mài Rách Something Borrowed Quần Leggings Mài Rách 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA03AGUVN-411374":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA03AGUVN-411375":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Nữ Ninomaxx Quần Jean Nữ 549,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA71VMAVN-455432":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA71VMAVN-455433":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA71VMAVN-455434":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA71VMAVN-455435":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA71VMAVN-455436":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA71VMAVN-455437":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA71VMAVN-455431":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jeans Nữ Cola Quần Dài Jeans Nữ 390,000 VND
  Kích cỡ 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA92STZVN-450237":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA92STZVN-450238":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA92STZVN-450239":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA92STZVN-450240":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Nữ Ninomaxx Quần Jean Nữ 549,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA72VLZVN-455425":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA72VLZVN-455426":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA72VLZVN-455427":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA72VLZVN-455428":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA72VLZVN-455429":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA72VLZVN-455430":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Nữ The Blues Quần Jean Nữ 320,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA60KVNVN-432669":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA60KVNVN-432670":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA60KVNVN-432671":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA60KVNVN-432672":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA60KVNVN-432673":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA60KVNVN-432674":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Lưng Thun CATWALK88 Quần Jeans Lưng Thun 1,199,000 VND
  Kích cỡ 34 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA07VWMSG-659826":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA07VWMSG-659827":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA07VWMSG-659828":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA07VWMSG-659829":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây ZALORA Quần Tây 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA08PAHVN-390584":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PAHVN-390585":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PAHVN-390586":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA08PAHVN-390587":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jeans Nữ Cola Quần Dài Jeans Nữ 390,000 VND
  Kích cỡ 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA87SUEVN-450258":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA87SUEVN-450259":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA87SUEVN-450260":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA87SUEVN-450261":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA87SUEVN-450262":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jeans Nữ Cola Quần Dài Jeans Nữ 390,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA91SUAVN-450241":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA91SUAVN-450242":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA91SUAVN-450243":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA91SUAVN-450244":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Lưng Thun CATWALK88 Quần Jeans Lưng Thun 1,199,000 VND
  Kích cỡ 34 38 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA06VWNSG-659830":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA06VWNSG-659831":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA06VWNSG-659832":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA06VWNSG-659833":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Wash Rách Something Borrowed Quần Jeans Wash Rách 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA95AHCVN-411394":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95AHCVN-411395":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA95AHCVN-411396":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nữ TT Jeans Quần Dài Nữ 439,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA70RIJVN-446757":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA70RIJVN-446758":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA70RIJVN-446759":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA70RIJVN-446760":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA70RIJVN-446761":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jean Nữ Râu Mèo Mông Gối TT Jeans Quần Dài Jean Nữ Râu Mèo Mông Gối 436,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA73RIGVN-446742":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA73RIGVN-446743":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA73RIGVN-446744":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA73RIGVN-446745":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA73RIGVN-446746":{"price":"436,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jeans Nữ Cola Quần Dài Jeans Nữ 390,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA89SUCVN-450249":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA89SUCVN-450250":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA89SUCVN-450251":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA89SUCVN-450252":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Bọ Zic Zac VOSCHY Quần Jean Bọ Zic Zac 399,000 VND
  Kích cỡ 27 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VO009AA18QUZVN-445793":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA18QUZVN-445794":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA18QUZVN-445795":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA18QUZVN-445796":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Yếm Jeans Boyfriend Something Borrowed Quần Yếm Jeans Boyfriend 549,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA98AGZVN-411385":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA98AGZVN-411386":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA98AGZVN-411387":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Wash Rách Something Borrowed Quần Jeans Wash Rách 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA94AHDVN-411397":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA94AHDVN-411398":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA94AHDVN-411399":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Lưng Thun CATWALK88 Quần Jeans Lưng Thun 1,199,000 VND
  Kích cỡ 34 42 46
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA05VWOSG-659834":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA05VWOSG-659835":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA05VWOSG-659836":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA05VWOSG-659837":{"price":"1,199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ Ninomaxx Quần Jeans Nữ 549,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA35AJKVN-411659":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA35AJKVN-411660":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA35AJKVN-411661":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA35AJKVN-411662":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA35AJKVN-411663":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA35AJKVN-411664":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA35AJKVN-411658":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Kiểu VOSCHY Quần Jean Kiểu 399,000 VND
  Kích cỡ 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VO009AA11LBGVN-433312":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA11LBGVN-433313":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA11LBGVN-433314":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA11LBGVN-433315":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • LOW TC DC STRAIGHT POOLSIDE Levi's LOW TC DC STRAIGHT POOLSIDE 1,799,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA83QGAVN-393434":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA83QGAVN-393435":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA83QGAVN-393436":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA83QGAVN-393437":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ Cola Quần Jeans Nữ 390,000 VND
  Kích cỡ 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA93YNAVN-408357":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA93YNAVN-408358":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA93YNAVN-408359":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA93YNAVN-408360":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ Ninomaxx Quần Jeans Nữ 449,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA34AJLVN-411666":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA34AJLVN-411667":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA34AJLVN-411668":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA34AJLVN-411669":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA34AJLVN-411670":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA34AJLVN-411671":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA34AJLVN-411665":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Shorts Đính Hoa Lola Skye Quần Shorts Đính Hoa 1,039,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA97RGKVN-395535":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA97RGKVN-395536":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA97RGKVN-395537":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA97RGKVN-395538":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA97RGKVN-395539":{"price":"1,039,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần 535 Legging Levi's Quần 535 Legging 1,299,000 VND
  Kích cỡ 27 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA33QYKVN-351481":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA33QYKVN-351482":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Khaki Nữ Dài The Blues Quần Khaki Nữ Dài 300,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA42YOZVN-408527":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA42YOZVN-408528":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA42YOZVN-408529":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA42YOZVN-408530":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA42YOZVN-408531":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA42YOZVN-408532":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ Aponi Quần Jeans Nữ 339,000 VND
  Kích cỡ 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AP456AA06FPDVN-422896":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA06FPDVN-422897":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA06FPDVN-422898":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA06FPDVN-422899":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA06FPDVN-422900":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ Aponi Quần Jeans Nữ 339,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AP456AA05FPEVN-422901":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA05FPEVN-422902":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA05FPEVN-422903":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA05FPEVN-422904":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA05FPEVN-422905":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ In Đắp Vải Đậm Màu TT Jeans Quần Jeans Nữ In Đắp Vải Đậm Màu 474,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA52DLNVN-418360":{"price":"474,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA52DLNVN-418361":{"price":"474,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA52DLNVN-418362":{"price":"474,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA52DLNVN-418363":{"price":"474,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA52DLNVN-418364":{"price":"474,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Khaki Nữ Dài The Blues Quần Khaki Nữ Dài 300,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA41YPAVN-408534":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA41YPAVN-408535":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA41YPAVN-408536":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA41YPAVN-408537":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA41YPAVN-408538":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA41YPAVN-408539":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA41YPAVN-408533":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Jeans Nữ TT Jeans Áo Jeans Nữ 650,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA53FAWVN-375753":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA53FAWVN-375754":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA53FAWVN-375755":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Wash Rách Something Borrowed Quần Jeans Wash Rách 469,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA93AHEVN-411400":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA93AHEVN-411401":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA93AHEVN-411402":{"price":"469,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Trơn Lưng Cao La Mode Quần Jeans Trơn Lưng Cao 369,000 VND
  Kích cỡ 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA70FMRVN-422648":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA387AA70FMRVN-422649":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA387AA70FMRVN-422650":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA387AA70FMRVN-422651":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA387AA70FMRVN-422652":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Wash Bạc Sắn Lai TT Jeans Quần Jeans Wash Bạc Sắn Lai 390,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA48DLRVN-418380":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA48DLRVN-418381":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA48DLRVN-418382":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA48DLRVN-418383":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA48DLRVN-418384":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ In Đắp Vải Đậm Màu TT Jeans Quần Jeans Nữ In Đắp Vải Đậm Màu 474,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA51DLOVN-418365":{"price":"474,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA51DLOVN-418366":{"price":"474,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA51DLOVN-418367":{"price":"474,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA51DLOVN-418368":{"price":"474,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA51DLOVN-418369":{"price":"474,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Ôm La Mode Quần Jean Ôm 299,000 VND
  Kích cỡ XL XXXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA51BNOVN-414473":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA387AA51BNOVN-414474":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA387AA51BNOVN-414475":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ Aponi Quần Jeans Nữ 339,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AP456AA07FPCVN-422891":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA07FPCVN-422892":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA07FPCVN-422893":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA07FPCVN-422894":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AP456AA07FPCVN-422895":{"price":"339,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Super Skinny CATWALK88 Quần Jean Super Skinny 749,000 VND
  Kích cỡ 27
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA044AA48ABRSG-462438":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA48ABRSG-462439":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA48ABRSG-462440":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA48ABRSG-462441":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA044AA48ABRSG-462437":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jeans Nữ Cola Quần Dài Jeans Nữ 390,000 VND
  Kích cỡ 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA94STXVN-450229":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA94STXVN-450230":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA94STXVN-450231":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA94STXVN-450232":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ Ninomaxx Quần Jeans Nữ 549,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA33AJMVN-411673":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA33AJMVN-411674":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA33AJMVN-411675":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA33AJMVN-411676":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA33AJMVN-411677":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA33AJMVN-411678":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA33AJMVN-411672":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Yếm Something Borrowed Quần Yếm 799,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA97AHAVN-411388":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA97AHAVN-411389":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA97AHAVN-411390":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nữ 10% OFF Pop Quần Dài Nữ 449,000 VND GIẢM CÒN 405,000 VND Kích cỡ 26 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA17UYWVN-360914":{"price":"449,000","special_price":"405,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA17UYWVN-360915":{"price":"449,000","special_price":"405,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA17UYWVN-360916":{"price":"449,000","special_price":"405,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA17UYWVN-360917":{"price":"449,000","special_price":"405,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA17UYWVN-360918":{"price":"449,000","special_price":"405,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Quần Jean Trơn La Mode Quần Jean Trơn 369,000 VND
  Kích cỡ 27 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA36QTJVN-394464":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA387AA36QTJVN-394465":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA387AA36QTJVN-394466":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Khaki Nữ Ninomaxx Quần Khaki Nữ 549,000 VND
  Kích cỡ 26 28 29 25
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA14AKFVN-411794":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA14AKFVN-411795":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA14AKFVN-411796":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA14AKFVN-411797":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA14AKFVN-411798":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA14AKFVN-411793":{"price":"549,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Skinny Newpaty Jeans 30% OFF Mango Skinny Newpaty Jeans 799,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ 38 40 42
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA41UCSVN-365832":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA41UCSVN-365833":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA41UCSVN-365834":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA41UCSVN-365835":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA41UCSVN-365836":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA41UCSVN-365837":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Áo Khoác Jean Nữ The Blues Áo Khoác Jean Nữ 300,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA29YPMVN-408602":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA29YPMVN-408603":{"price":"300,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ Dài TT Jeans Quần Jeans Nữ Dài 380,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA51NFOVN-343346":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA51NFOVN-343347":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA51NFOVN-343348":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA51NFOVN-343349":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA51NFOVN-343350":{"price":"380,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Boyfriend Rách Gối River Island Quần Jeans Boyfriend Rách Gối 2,399,000 VND
  Kích cỡ 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA47THOSG-653484":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA47THOSG-653485":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA47THOSG-653486":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA47THOSG-653487":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA47THOSG-653488":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Low TC SC Skinny Levi's Low TC SC Skinny 1,499,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA82QGBVN-393438":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA82QGBVN-393439":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA82QGBVN-393440":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA82QGBVN-393441":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Legging Levi's Legging 1,499,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA72QGLVN-393496":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA72QGLVN-393497":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA72QGLVN-393498":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA72QGLVN-393499":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ The Blues Quần Jeans Nữ 320,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA37YPEVN-408561":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA37YPEVN-408562":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA37YPEVN-408563":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA37YPEVN-408564":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA37YPEVN-408565":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA37YPEVN-408566":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA37YPEVN-408567":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA37YPEVN-408560":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans nữ wash bạc TT Jeans Quần Jeans nữ wash bạc 370,000 VND
  Kích cỡ 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA62FANVN-375710":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA62FANVN-375711":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA62FANVN-375712":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA62FANVN-375713":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA62FANVN-375714":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ The Blues Quần Jeans Nữ 320,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA38YPDVN-408554":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA38YPDVN-408555":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA38YPDVN-408556":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA38YPDVN-408557":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA38YPDVN-408558":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA38YPDVN-408559":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA38YPDVN-408553":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ TT Jeans Quần Jeans Nữ 394,000 VND
  Kích cỡ 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA50DLPVN-418370":{"price":"394,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA50DLPVN-418371":{"price":"394,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA50DLPVN-418372":{"price":"394,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA50DLPVN-418373":{"price":"394,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA50DLPVN-418374":{"price":"394,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ The Blues Quần Jeans Nữ 320,000 VND
  Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA36YPFVN-408569":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA36YPFVN-408570":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA36YPFVN-408571":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA36YPFVN-408572":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA36YPFVN-408573":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA36YPFVN-408574":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA36YPFVN-408575":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA36YPFVN-408568":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nữ 10% OFF Pop Quần Dài Nữ 459,000 VND GIẢM CÒN 414,000 VND Kích cỡ 27 28 30 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA90KIZVN-337485":{"price":"459,000","special_price":"414,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA90KIZVN-337486":{"price":"459,000","special_price":"414,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA90KIZVN-337487":{"price":"459,000","special_price":"414,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA90KIZVN-337488":{"price":"459,000","special_price":"414,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA90KIZVN-337489":{"price":"459,000","special_price":"414,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Quần Jeans Sắn Lai TT Jeans Quần Jeans Sắn Lai 390,000 VND
  Kích cỡ 26 27
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA49DLQVN-418375":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA49DLQVN-418376":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA49DLQVN-418377":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA49DLQVN-418378":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA49DLQVN-418379":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nữ TT Jeans Quần Dài Nữ 439,000 VND
  Kích cỡ 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA72RIHVN-446747":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA72RIHVN-446748":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA72RIHVN-446749":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA72RIHVN-446750":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA72RIHVN-446751":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ Dài TT Jeans Quần Jeans Nữ Dài 360,000 VND
  Kích cỡ 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA60FAPVN-375720":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA60FAPVN-375721":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA60FAPVN-375722":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA60FAPVN-375723":{"price":"360,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Nữ Túi Đính Nút VOSCHY Quần Jean Nữ Túi Đính Nút 399,000 VND
  Kích cỡ 27 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VO009AA85VWCVN-403332":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA85VWCVN-403333":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA85VWCVN-403334":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA85VWCVN-403335":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ Kiểu TT Jeans Quần Jeans Nữ Kiểu 370,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA57FASVN-375734":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA57FASVN-375735":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA57FASVN-375736":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA57FASVN-375737":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA57FASVN-375738":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Nữ Túi Bọ VOSCHY Quần Jean Nữ Túi Bọ 399,000 VND
  Kích cỡ 27 28 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VO009AA79ELKVN-420808":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA79ELKVN-420809":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA79ELKVN-420810":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA79ELKVN-420811":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Slim-Fit Alice Jeans 30% OFF Mango Slim-Fit Alice Jeans 999,000 VND GIẢM CÒN 699,000 VND Kích cỡ 38
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA40UCTVN-365838":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA40UCTVN-365839":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA40UCTVN-365840":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA40UCTVN-365841":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA40UCTVN-365842":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA40UCTVN-365843":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Jeans Nữ Cola Quần Jeans Nữ 390,000 VND
  Kích cỡ 26 27 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA92YNBVN-408361":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA92YNBVN-408362":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA92YNBVN-408363":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA92YNBVN-408364":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Legging Levi's Legging 1,599,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA71QGMVN-393500":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA71QGMVN-393501":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA71QGMVN-393502":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA71QGMVN-393503":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nút Lưng Cao La Mode Quần Jeans Nút Lưng Cao 369,000 VND
  Kích cỡ 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA69FMSVN-422653":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA387AA69FMSVN-422654":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA387AA69FMSVN-422655":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA387AA69FMSVN-422656":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA387AA69FMSVN-422657":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Thể Thao As Court Skirt Nike Quần Thể Thao As Court Skirt 937,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE92JTJVN-430695":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE92JTJVN-430696":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE92JTJVN-430697":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE92JTJVN-430698":{"price":"937,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Dài VOSCHY Quần Jean Dài 399,000 VND
  Kích cỡ 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VO009AA21QMGVN-393927":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA21QMGVN-393928":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA21QMGVN-393929":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Rách Something Borrowed Quần Jeans Rách 499,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA33RYGVN-396929":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33RYGVN-396930":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA33RYGVN-396931":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Wash Bạc Đùi Cà Xước Skinny 15% OFF TT Jeans Quần Jeans Wash Bạc Đùi Cà Xước Skinny 365,000 VND GIẢM CÒN 311,000 VND Kích cỡ 26 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA87YVO-189200":{"price":"365,000","special_price":"311,000","saving_percentage":"15%"},"TT908AA87YVO-189201":{"price":"365,000","special_price":"311,000","saving_percentage":"15%"},"TT908AA87YVO-189202":{"price":"365,000","special_price":"311,000","saving_percentage":"15%"},"TT908AA87YVO-189203":{"price":"365,000","special_price":"311,000","saving_percentage":"15%"},"TT908AA87YVO-189204":{"price":"365,000","special_price":"311,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Quần Jean Nữ VOSCHY Quần Jean Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VO009AA84VWDVN-403336":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA84VWDVN-403337":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA84VWDVN-403338":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA84VWDVN-403339":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jean Nữ The Blues Quần Dài Jean Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ 26 28 30 25
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA17QXYVN-394979":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA17QXYVN-394980":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA17QXYVN-394981":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA17QXYVN-394982":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA17QXYVN-394983":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA17QXYVN-394984":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA17QXYVN-394978":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Lửng 15% OFF TT Jeans Quần Jeans Lửng 260,000 VND GIẢM CÒN 221,000 VND Kích cỡ 26 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA12PFNVN-219337":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"TT908AA12PFNVN-219338":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"TT908AA12PFNVN-219339":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"TT908AA12PFNVN-219340":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"TT908AA12PFNVN-219341":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Quần Jeans Nữ Cola Quần Jeans Nữ 390,000 VND
  Kích cỡ 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA91YNCVN-408365":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA91YNCVN-408366":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA91YNCVN-408367":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA91YNCVN-408368":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jean Nữ The Blues Quần Dài Jean Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ 26 28 31 25
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA15QYAVN-394993":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA15QYAVN-394994":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA15QYAVN-394995":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA15QYAVN-394996":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA15QYAVN-394997":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA15QYAVN-394998":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA15QYAVN-394999":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA15QYAVN-394992":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jean Nữ Nút Kiểu VOSCHY Quần Jean Nữ Nút Kiểu 399,000 VND
  Kích cỡ 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VO009AA78ELLVN-420812":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA78ELLVN-420813":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA78ELLVN-420814":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VO009AA78ELLVN-420815":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Lửng 15% OFF TT Jeans Quần Jeans Lửng 260,000 VND GIẢM CÒN 221,000 VND Kích cỡ 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA13PFMVN-219332":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"TT908AA13PFMVN-219333":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"TT908AA13PFMVN-219334":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"TT908AA13PFMVN-219335":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"},"TT908AA13PFMVN-219336":{"price":"260,000","special_price":"221,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Quần Dài Nữ 10% OFF Pop Quần Dài Nữ 449,000 VND GIẢM CÒN 405,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA55UXKVN-360748":{"price":"449,000","special_price":"405,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA55UXKVN-360749":{"price":"449,000","special_price":"405,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA55UXKVN-360750":{"price":"449,000","special_price":"405,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA55UXKVN-360751":{"price":"449,000","special_price":"405,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA55UXKVN-360752":{"price":"449,000","special_price":"405,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA55UXKVN-360753":{"price":"449,000","special_price":"405,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Quần Dài Jeans Nữ The Blues Quần Dài Jeans Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA95NCUVN-386789":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA95NCUVN-386790":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA95NCUVN-386791":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA95NCUVN-386792":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA95NCUVN-386793":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA95NCUVN-386794":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA95NCUVN-386788":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Levi's Quần Jeans Demi Curve CNY MDDC Pieced Skinny Levi's Levi's Quần Jeans Demi Curve CNY MDDC Pieced Skinny 1,799,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA50DPPVN-323586":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA50DPPVN-323587":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA50DPPVN-323588":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Bleach Eden Jeans Dorothy Perkins Bleach Eden Jeans 849,000 VND
  Kích cỡ 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA11VRSSG-452142":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA11VRSSG-452143":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA11VRSSG-452144":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA11VRSSG-452145":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA11VRSSG-452146":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • MD DC ST Skinny Levi's MD DC ST Skinny 1,599,000 VND
  Kích cỡ 26
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA63QGUVN-393525":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA63QGUVN-393526":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA63QGUVN-393527":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA63QGUVN-393528":{"price":"1,599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ Kiểu TT Jeans Quần Jeans Nữ Kiểu 370,000 VND
  Kích cỡ 26 28
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA58FARVN-375729":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA58FARVN-375730":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA58FARVN-375731":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA58FARVN-375732":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA58FARVN-375733":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Jean Nữ The Blues Quần Dài Jean Nữ 320,000 VND
  Kích cỡ 25
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH296AA16QXZVN-394986":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA16QXZVN-394987":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA16QXZVN-394988":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA16QXZVN-394989":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA16QXZVN-394990":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA16QXZVN-394991":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH296AA16QXZVN-394985":{"price":"320,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Boyfriend Lola Skye Quần Jeans Boyfriend 1,159,000 VND
  Kích cỡ 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA96RGLVN-395540":{"price":"1,159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA96RGLVN-395541":{"price":"1,159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA96RGLVN-395542":{"price":"1,159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA96RGLVN-395543":{"price":"1,159,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA96RGLVN-395544":{"price":"1,159,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jeans Nữ Dài TT Jeans Quần Jeans Nữ Dài 370,000 VND
  Kích cỡ 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA56FATVN-375739":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA56FATVN-375740":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA56FATVN-375741":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA56FATVN-375742":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA56FATVN-375743":{"price":"370,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Levi's Quần Nhung 535 Legging Levi's Levi's Quần Nhung 535 Legging 1,799,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LE669AA52DPNVN-323579":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA52DPNVN-323580":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA52DPNVN-323581":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE669AA52DPNVN-323582":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Geometric Amelie Superskinny Jeans River Island Geometric Amelie Superskinny Jeans 1,799,000 VND
  Kích cỡ 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA99RVGSG-377283":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA99RVGSG-377284":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA99RVGSG-377285":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA99RVGSG-377286":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA99RVGSG-377287":{"price":"1,799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nữ 10% OFF Pop Quần Dài Nữ 449,000 VND GIẢM CÒN 405,000 VND Kích cỡ 29 30 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA91KIYVN-337479":{"price":"449,000","special_price":"405,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA91KIYVN-337480":{"price":"449,000","special_price":"405,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA91KIYVN-337481":{"price":"449,000","special_price":"405,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA91KIYVN-337482":{"price":"449,000","special_price":"405,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA91KIYVN-337483":{"price":"449,000","special_price":"405,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA91KIYVN-337484":{"price":"449,000","special_price":"405,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Quần Jeans Boyfriend 18% OFF Mango Quần Jeans Boyfriend 1,699,000 VND GIẢM CÒN 1,399,000 VND Kích cỡ 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA65LVIVN-385033":{"price":"1,699,000","special_price":"1,399,000","saving_percentage":"18%"},"MA215AA65LVIVN-385034":{"price":"1,699,000","special_price":"1,399,000","saving_percentage":"18%"},"MA215AA65LVIVN-384426":{"price":"1,699,000","special_price":"1,399,000","saving_percentage":"18%"},"MA215AA65LVIVN-385035":{"price":"1,699,000","special_price":"1,399,000","saving_percentage":"18%"}}}
 • Quần Dài Nữ 10% OFF Pop Quần Dài Nữ 459,000 VND GIẢM CÒN 414,000 VND Kích cỡ 27 29 30 31
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"PO443AA54UXLVN-360754":{"price":"459,000","special_price":"414,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA54UXLVN-360755":{"price":"459,000","special_price":"414,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA54UXLVN-360756":{"price":"459,000","special_price":"414,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA54UXLVN-360757":{"price":"459,000","special_price":"414,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA54UXLVN-360758":{"price":"459,000","special_price":"414,000","saving_percentage":"10%"},"PO443AA54UXLVN-360759":{"price":"459,000","special_price":"414,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Quần Jeans Shorts TT Jeans Quần Jeans Shorts 230,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA77VAWVN-231276":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA77VAWVN-231277":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA77VAWVN-231278":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA77VAWVN-231279":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA77VAWVN-231280":{"price":"230,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Quần jeans nữ đẹp thời trang 2014 thể hiện cá tính

Ra đời từ hơn 100 năm nay, quần bò nữ ngày nay đã không còn là trang phục dành riêng cho tầng lớp lao động, mà đã trở thành một item sành điệu và tiện lợi được mọi người yêu thích. Quần jeans nữ hầu như không có bất kỳ sự giới hạn nào, không phân biệt giới tính hay tầng lớp xã hội mà phù hợp với mọi tín đồ thời trang đến từ các nền văn hóa khác nhau. Các kiểu quần jeans nữ trẻ trung, hiện đại xuất phát từ những thương hiệu hàng đầu trên thế giới luôn được các tín đồ thời trang cập nhật và sở hữu như những kiểu quần skinny jeans nữ, quần jeans nữ ống loe hay quần jeans nữ ống đứng.

Quần bò nữ xu hướng mới nhất

Bạn sẽ trở nên hoàn hảo và phong cách hơn khi kết hợp quần bò nữ đẹp, quần jeans nữ đẹp với áo thun nữ đơn giản đi kèm balo laptop nữ, ví cầm tay và những phụ kiện cá tính như cột tóc, băng đô, kẹp tóc thật nữ tính. Tuy nhiên, câu hỏi nơi bán quần jeans nữ đẹp ở đâu luôn làm đau đầu các bạn yêu thích thời trang. Đừng bỏ lỡ cơ hội mua quần jeans nữ sành điệu, tinh tế và năng động từ các thương hiệu nổi tiếng như Aponi, Monkee Genes, COLA,... với đủ kích cỡ phù hợp cho mọi phom dáng của các bạn nữ.

Quần jeans nữ 2014 - Nhanh tay để có được chiếc quần jeans phù hợp với dáng của mình

Để tủ quần áo thời trang của bạn luôn tươi mới, hãy chọn lựa những mẫu quần jeans nữ 2014 tốt nhất tại ZALORA.VN. Với kiểu dáng đa dạng và nhiều sự lựa chọn trong từng thương hiệu khác nhau ZALORA.VN chắc chắn sẽ làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Thêm vào đó, các dịch vụ tiện ích như đổi trả trong vòng 30 ngày hay hoàn tiền mặt lại ngay, sẽ giúp bạn có những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất. Mua ngay hôm nay để nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhất bạn nhé!