• reset Tiêu chuẩn kích cỡ
  VN (Size Chữ)
  {"standard_size_system":"StandardSizeSystem","StandardSizeSystem":[{"VN (Size Ch\u1eef)":"XS","EU":"32","International":"XXS","UK":"4","US":"0"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"S","EU":"34","International":"XS","UK":"6","US":"2"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"M","EU":"36","International":"S","UK":"8","US":"4"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"L","EU":"38","International":"M","UK":"10","US":"6"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XL","EU":"40","International":"L","UK":"12","US":"8"},{"VN (Size Ch\u1eef)":"XXL","EU":"42","International":"XXL","UK":"14","US":"10"}],"VN (Size Ch\u1eef)":{"XS":["0"],"S":["1"],"M":["2"],"L":["3"],"XL":["4"],"XXL":["5"]},"EU":{"32":["0"],"34":["1"],"36":["2"],"38":["3"],"40":["4"],"42":["5"]},"International":{"XXS":["0"],"XS":["1"],"S":["2"],"M":["3"],"L":["4"],"XXL":["5"]},"UK":{"4":["0"],"6":["1"],"8":["2"],"10":["3"],"12":["4"],"14":["5"]},"US":{"0":["0"],"2":["1"],"4":["2"],"6":["3"],"8":["4"],"10":["5"]}}
 • Màu sắc
 • Thương hiệu
 • Giá

Mua QUầN KIểU: (59 sản phẩm tìm thấy)

Sắp xếp
 • Abstract Printed Pants Kei&Kori Abstract Printed Pants 529,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA56CQTVN-304243":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KE093AA56CQTVN-304244":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Kei&Kori Quần Kiểu Nữ 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA65YFAVN-294929":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KE093AA65YFAVN-294930":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Kei&Kori Quần Kiểu Nữ 349,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA66YEZVN-294927":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KE093AA66YEZVN-294928":{"price":"349,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nữ Rút Dây Casways Quần Dài Nữ Rút Dây 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA99ZUAVN-298339":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA99ZUAVN-298340":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA99ZUAVN-298341":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA99ZUAVN-298342":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Váy Legging GANZI Quần Váy Legging 590,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GA103AA75EGIVN-307981":{"price":"590,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Checks Printed Pants Kei&Kori Checks Printed Pants 529,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA55CQUVN-304245":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KE093AA55CQUVN-304246":{"price":"529,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Nữ Dáng Ôm Casways Quần Nữ Dáng Ôm 295,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA56HTNVN-204633":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA56HTNVN-204634":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA56HTNVN-204635":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA56HTNVN-204636":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Phi Nhúm GANZI Quần Phi Nhúm 330,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GA103AA74EGJVN-307982":{"price":"330,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Linen Nữ Dáng Suông -50 SeaHorse Fashion Quần Linen Nữ Dáng Suông 590,000 VND 295,000 VND Kích cỡ XS L XXL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE872AA56UWX-183058":{"price":"590,000","special_price":"295,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA56UWX-183059":{"price":"590,000","special_price":"295,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA56UWX-183060":{"price":"590,000","special_price":"295,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA56UWX-183061":{"price":"590,000","special_price":"295,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA56UWX-183062":{"price":"590,000","special_price":"295,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA56UWX-183063":{"price":"590,000","special_price":"295,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Quần Kiểu Nữ Casways Quần Kiểu Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA00ZTZVN-298335":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA00ZTZVN-298336":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA00ZTZVN-298337":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA00ZTZVN-298338":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Casways Quần Kiểu Nữ 429,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ 26 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA72ZVBVN-298446":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA72ZVBVN-298447":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA72ZVBVN-298448":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA72ZVBVN-298449":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Rút Dây Casways Quần Kiểu Nữ Rút Dây 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA94ZUFVN-298359":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA94ZUFVN-298360":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA94ZUFVN-298361":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA94ZUFVN-298362":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Cổ Điển GANZI Quần Tây Cổ Điển 450,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GA103AA78EGFVN-307978":{"price":"450,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Chấm Bi Ống Rộng -15 VIVA Fashion Quần Chấm Bi Ống Rộng 599,000 VND 510,000 VND Miễn phí vận chuyển Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VI083AA62PARVN-274210":{"price":"599,000","special_price":"510,000","saving_percentage":"15%"},"VI083AA62PARVN-274211":{"price":"599,000","special_price":"510,000","saving_percentage":"15%"},"VI083AA62PARVN-274212":{"price":"599,000","special_price":"510,000","saving_percentage":"15%"}}}
 • Quần Thun Phối Dây Kéo GANZI Quần Thun Phối Dây Kéo 195,000 VND
  Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GA103AA79EGEVN-307977":{"price":"195,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Rút Dây Dáng Ôm Casways Quần Kiểu Nữ Rút Dây Dáng Ôm… 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA05ZTUVN-298315":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA05ZTUVN-298316":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA05ZTUVN-298317":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA05ZTUVN-298318":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Phối Dây Kéo Casways Quần Kiểu Nữ Phối Dây Kéo… 279,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA08ZTRVN-298303":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA08ZTRVN-298304":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA08ZTRVN-298305":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA08ZTRVN-298306":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nữ Rút Dây Casways Quần Dài Nữ Rút Dây 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA98ZUBVN-298343":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA98ZUBVN-298344":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA98ZUBVN-298345":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA98ZUBVN-298346":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Ôm Dài DIEU ANH Quần Ôm Dài 959,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DI097AA59CMUVN-303849":{"price":"959,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DI097AA59CMUVN-303850":{"price":"959,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DI097AA59CMUVN-303851":{"price":"959,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Ôm Dài DIEU ANH Quần Ôm Dài 959,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DI097AA58CMVVN-303852":{"price":"959,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DI097AA58CMVVN-303853":{"price":"959,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DI097AA58CMVVN-303854":{"price":"959,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Phối Dây Kéo Casways Quần Kiểu Nữ Phối Dây Kéo… 279,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA10ZTPVN-298295":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA10ZTPVN-298296":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA10ZTPVN-298297":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA10ZTPVN-298298":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Casways Quần Kiểu Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA02ZTXVN-298327":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA02ZTXVN-298328":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA02ZTXVN-298329":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA02ZTXVN-298330":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Rút Dây Casways Quần Kiểu Nữ Rút Dây 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA93ZUGVN-298363":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA93ZUGVN-298364":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA93ZUGVN-298365":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA93ZUGVN-298366":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Rút Dây Casways Quần Kiểu Nữ Rút Dây 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA92ZUHVN-298367":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA92ZUHVN-298368":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA92ZUHVN-298369":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA92ZUHVN-298370":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Ống Rộng EZRA by ZALORA Quần Kiểu Ống Rộng 399,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA82CIBVN-303427":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82CIBVN-303428":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82CIBVN-303429":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA82CIBVN-303430":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • LUX NW SLIM CORD CROCO PANT -48 Vero Moda LUX NW SLIM CORD CROCO PANT 1,299,000 VND 669,000 VND Miễn phí vận chuyển Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA66TTPVN-284363":{"price":"1,299,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"48%"},"VE062AA66TTPVN-284364":{"price":"1,299,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"48%"},"VE062AA66TTPVN-284365":{"price":"1,299,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"48%"},"VE062AA66TTPVN-284366":{"price":"1,299,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"48%"},"VE062AA66TTPVN-284367":{"price":"1,299,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"48%"},"VE062AA66TTPVN-284368":{"price":"1,299,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Quần Kiểu Nữ Rút Dây Dáng Ôm Casways Quần Kiểu Nữ Rút Dây Dáng Ôm… 199,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA04ZTVVN-298319":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA04ZTVVN-298320":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA04ZTVVN-298321":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA04ZTVVN-298322":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Ống Rộng EZRA by ZALORA Quần Kiểu Ống Rộng 399,000 VND
  Kích cỡ XS M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA83CIAVN-303423":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83CIAVN-303424":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83CIAVN-303425":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA83CIAVN-303426":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vsk Twist Trousers The Doll House Vsk Twist Trousers 899,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA11HKQVN-257283":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA11HKQVN-257282":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA11HKQVN-257281":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Rút Dây Casways Quần Kiểu Nữ Rút Dây 199,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA95ZUEVN-298355":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA95ZUEVN-298356":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA95ZUEVN-298357":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA95ZUEVN-298358":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Something Borrowed Quần Kiểu Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA27YSAVN-295948":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA27YSAVN-295949":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Đắp Thể Thao GANZI Quần Đắp Thể Thao 430,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GA103AA76EGHVN-307980":{"price":"430,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Dáng Ôm Casways Quần Kiểu Nữ Dáng Ôm 299,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA86ZUNVN-298391":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA86ZUNVN-298392":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA86ZUNVN-298393":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA86ZUNVN-298394":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Thun Nữ Họa Tiết GANZI Quần Thun Nữ Họa Tiết 730,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GA103AA81EGCVN-307975":{"price":"730,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Dáng Ôm Casways Quần Kiểu Nữ Dáng Ôm 299,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA71ZVCVN-298450":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA71ZVCVN-298451":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA71ZVCVN-298452":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA71ZVCVN-298453":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nữ Rút Dây Casways Quần Dài Nữ Rút Dây 199,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA96ZUDVN-298351":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA96ZUDVN-298352":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA96ZUDVN-298353":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA96ZUDVN-298354":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Rút Dây Dáng Ôm Casways Quần Kiểu Nữ Rút Dây Dáng Ôm… 199,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA03ZTWVN-298323":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA03ZTWVN-298324":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA03ZTWVN-298325":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA03ZTWVN-298326":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Thun Nữ Họa Tiết GANZI Quần Thun Nữ Họa Tiết 730,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ Free Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"GA103AA82EGBVN-307974":{"price":"730,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Casways Quần Kiểu Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA01ZTYVN-298331":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA01ZTYVN-298332":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA01ZTYVN-298333":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA01ZTYVN-298334":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • LUX NW SLIM CORD CROCO PANT -48 Vero Moda LUX NW SLIM CORD CROCO PANT 1,299,000 VND 669,000 VND Miễn phí vận chuyển Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA67TTOVN-284357":{"price":"1,299,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"48%"},"VE062AA67TTOVN-284358":{"price":"1,299,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"48%"},"VE062AA67TTOVN-284359":{"price":"1,299,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"48%"},"VE062AA67TTOVN-284360":{"price":"1,299,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"48%"},"VE062AA67TTOVN-284361":{"price":"1,299,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"48%"},"VE062AA67TTOVN-284362":{"price":"1,299,000","special_price":"669,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Quần Nữ Dáng Ôm -20 Casways Quần Nữ Dáng Ôm 295,000 VND 236,000 VND Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA59HTKVN-204621":{"price":"295,000","special_price":"236,000","saving_percentage":"20%"},"CA920AA59HTKVN-204622":{"price":"295,000","special_price":"236,000","saving_percentage":"20%"},"CA920AA59HTKVN-204623":{"price":"295,000","special_price":"236,000","saving_percentage":"20%"},"CA920AA59HTKVN-204624":{"price":"295,000","special_price":"236,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Dài Nữ Rút Dây Casways Quần Dài Nữ Rút Dây 199,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA97ZUCVN-298347":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA97ZUCVN-298348":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA97ZUCVN-298349":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA97ZUCVN-298350":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Sn Skiny Trouser The Doll House Sn Skiny Trouser 699,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA92HLJVN-257335":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA92HLJVN-257334":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA92HLJVN-257333":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần KaKi Ống Đứng May London Quần KaKi Ống Đứng 750,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA319AA51ROMVN-279824":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA319AA51ROMVN-279825":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA319AA51ROMVN-279826":{"price":"750,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Vsk Plain Trousers The Doll House Vsk Plain Trousers 899,000 VND
  Miễn phí vận chuyển Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TH545AA93HLIVN-257332":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA93HLIVN-257331":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TH545AA93HLIVN-257330":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Nữ Bo Gấu Casways Quần Nữ Bo Gấu 199,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA89ZUKVN-298379":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA89ZUKVN-298380":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA89ZUKVN-298381":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA89ZUKVN-298382":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Ống Rộng Xếp Ly -40 EZRA by ZALORA Quần Ống Rộng Xếp Ly 499,000 VND 299,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA99TKQVN-283630":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA99TKQVN-283631":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"},"EZ084AA99TKQVN-283632":{"price":"499,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Quần Kiểu Nữ Phối Dây Kéo Casways Quần Kiểu Nữ Phối Dây Kéo… 279,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA07ZTSVN-298307":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA07ZTSVN-298308":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA07ZTSVN-298309":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA07ZTSVN-298310":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
Sắp xếp