Mua QUầN KIểU: (65 sản phẩm tìm thấy)

 • Quần Nữ Ôm Có Túi Vania Quần Nữ Ôm Có Túi 445,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA12AZRVN-413325":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA12AZRVN-413326":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA12AZRVN-413327":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Inner Circle Quần Kiểu 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA56TRNVN-400251":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56TRNVN-400252":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA56TRNVN-400253":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Áo Blazer Colorblock ZALORA Áo Blazer Colorblock 999,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA46SBPVN-397127":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46SBPVN-397128":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46SBPVN-397129":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA46SBPVN-397130":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Skinny Dorothy Perkins Quần Kiểu Skinny 899,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA36TQTSG-557272":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA36TQTSG-557273":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA36TQTSG-557274":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA36TQTSG-557275":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA36TQTSG-557276":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jogger In Họa Tiết Lola Skye Quần Jogger In Họa Tiết 1,099,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO168AA17TVISG-557660":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA17TVISG-557661":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA17TVISG-557662":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA17TVISG-557663":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA17TVISG-557664":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Phối Ren ZALORA Quần Dài Phối Ren 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA06RVLVN-396659":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06RVLVN-396660":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06RVLVN-396661":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06RVLVN-396662":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Gogger May London Quần Gogger 650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA319AA16QMLVN-393936":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lửng TVM Quần Lửng 245,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TV438AA87ZKIVN-410032":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA87ZKIVN-410033":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA87ZKIVN-410034":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Xếp Li Inner Circle Quần Dài Xếp Li 399,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA68ZHFVN-409763":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68ZHFVN-409764":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA68ZHFVN-409765":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Inner Circle Quần Kiểu 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA53TRQVN-400260":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53TRQVN-400261":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA53TRQVN-400262":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Nữ Ôm Có Túi Vania Quần Nữ Ôm Có Túi 445,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA11AZSVN-413328":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA11AZSVN-413329":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA11AZSVN-413330":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Applique Baggy Trousers Mango Applique Baggy Trousers 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA35UCYVN-365860":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA35UCYVN-366538":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA35UCYVN-365861":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA35UCYVN-365862":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA35UCYVN-365863":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Inner Circle Quần Kiểu 369,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA55TROVN-400254":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55TROVN-400255":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA55TROVN-400256":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Thun Hoa 30% OFF Inner Circle Quần Thun Hoa 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA95SGMVN-362966":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA95SGMVN-362967":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA95SGMVN-362968":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Tây Phối Viền Hông 20% OFF EZRA by ZALORA Quần Tây Phối Viền Hông 499,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ XS M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA29PAOVN-347397":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA29PAOVN-347398":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA29PAOVN-347399":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA29PAOVN-347400":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Tây Xếp Li 20% OFF EZRA by ZALORA Quần Tây Xếp Li 499,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ XS M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA53TWOVN-358612":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA53TWOVN-358613":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA53TWOVN-358614":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"EZ084AA53TWOVN-358615":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Kiểu Nữ Rút Dây Casways Quần Kiểu Nữ Rút Dây 199,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA94ZUFVN-298359":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA94ZUFVN-298360":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA94ZUFVN-298361":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA94ZUFVN-298362":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Dáng Ôm Dorothy Perkins Quần Kiểu Dáng Ôm 749,000 VND
  Kích cỡ 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA29FECSG-526019":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA29FECSG-526020":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA29FECSG-526021":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA29FECSG-526022":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA29FECSG-526023":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Ống Ôm 8% OFF Inner Circle Quần Ống Ôm 389,000 VND GIẢM CÒN 359,000 VND Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74RARVN-351724":{"price":"389,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"8%"},"IN976AA74RARVN-351725":{"price":"389,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"8%"},"IN976AA74RARVN-351726":{"price":"389,000","special_price":"359,000","saving_percentage":"8%"}}}
 • Quần Jeans Boyfriend Lola Skye Quần Jeans Boyfriend 1,439,000 VND
  Kích cỡ 6 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA96RGLVN-395540":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA96RGLVN-395541":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA96RGLVN-395542":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA96RGLVN-395543":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA96RGLVN-395544":{"price":"1,439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Caro May London Quần Dài Caro 980,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA319AA15QMMVN-393937":{"price":"980,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA319AA15QMMVN-393938":{"price":"980,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Rút Dây Casways Quần Kiểu Nữ Rút Dây 199,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA92ZUHVN-298367":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA92ZUHVN-298368":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA92ZUHVN-298369":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA92ZUHVN-298370":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Lưng Thun Có Nơ Canifa Quần Dài Lưng Thun Có Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA97JWCVN-380756":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA97JWCVN-380757":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu In Hoa Lola Skye Quần Kiểu In Hoa 1,259,000 VND
  Kích cỡ 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA88RGTVN-395580":{"price":"1,259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA88RGTVN-395581":{"price":"1,259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA88RGTVN-395582":{"price":"1,259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA88RGTVN-395583":{"price":"1,259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA88RGTVN-395584":{"price":"1,259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Lưng Cao Ống Rộng Canifa Quần Dài Lưng Cao Ống Rộng 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA94JWFVN-380763":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA94JWFVN-380764":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Xếp Li EZRA by ZALORA Quần Tây Xếp Li 499,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA52TWPVN-358616":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52TWPVN-358617":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52TWPVN-358618":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52TWPVN-358619":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Thun Hoa 30% OFF Inner Circle Quần Thun Hoa 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA96SGLVN-362963":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA96SGLVN-362964":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA96SGLVN-362965":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Tây Họa Tiết Phối Viền Hông 30% OFF EZRA by ZALORA Quần Tây Họa Tiết Phối Viền Hông 499,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA28PAPVN-347401":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA28PAPVN-347402":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA28PAPVN-347403":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"},"EZ084AA28PAPVN-347404":{"price":"499,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Gogger May London Quần Gogger 650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA319AA39RJSVN-352600":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Casways Quần Kiểu Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA00ZTZVN-298335":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA00ZTZVN-298336":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA00ZTZVN-298337":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA00ZTZVN-298338":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Ống Hình Thoi May London Quần Ống Hình Thoi 680,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA319AA14QMNVN-393939":{"price":"680,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Phối Dây Kéo Casways Quần Kiểu Nữ Phối Dây Kéo 279,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA08ZTRVN-298303":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA08ZTRVN-298304":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA08ZTRVN-298305":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA08ZTRVN-298306":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Rút Dây Dáng Ôm Casways Quần Kiểu Nữ Rút Dây Dáng Ôm 199,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA05ZTUVN-298315":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA05ZTUVN-298316":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA05ZTUVN-298317":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA05ZTUVN-298318":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Casways Quần Dài 329,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA11GTWVN-330304":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA11GTWVN-330305":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA11GTWVN-330306":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA11GTWVN-330307":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Dáng Ôm Casways Quần Kiểu Nữ Dáng Ôm 299,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA86ZUNVN-298391":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA86ZUNVN-298392":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA86ZUNVN-298393":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA86ZUNVN-298394":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Phối Dây Kéo Casways Quần Kiểu Nữ Phối Dây Kéo 279,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA10ZTPVN-298295":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA10ZTPVN-298296":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA10ZTPVN-298297":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA10ZTPVN-298298":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jumpsuits In Hình Chim River Island Jumpsuits In Hình Chim 1,999,000 VND
  Kích cỡ 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA88PDJSG-547699":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA88PDJSG-547700":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA88PDJSG-547701":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA88PDJSG-547702":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA88PDJSG-547703":{"price":"1,999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Nữ Dáng Ôm Casways Quần Nữ Dáng Ôm 295,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA56HTNVN-204633":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA56HTNVN-204634":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA56HTNVN-204635":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA56HTNVN-204636":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kaki Ôm Hai Túi Vania Quần Kaki Ôm Hai Túi 445,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA93MFUVN-385120":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA93MFUVN-385121":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA93MFUVN-385122":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Lưng Thun Có Nơ Canifa Quần Dài Lưng Thun Có Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA96JWDVN-380758":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA96JWDVN-380759":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA96JWDVN-380760":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Casways Quần Kiểu Nữ 429,000 VND
  Kích cỡ 26
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA72ZVBVN-298446":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA72ZVBVN-298447":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA72ZVBVN-298448":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA72ZVBVN-298449":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Rút Dây Casways Quần Kiểu Nữ Rút Dây 199,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA93ZUGVN-298363":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA93ZUGVN-298364":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA93ZUGVN-298365":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA93ZUGVN-298366":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Lưng Cao Ống Rộng Canifa Quần Dài Lưng Cao Ống Rộng 299,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA95JWEVN-380761":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA95JWEVN-380762":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nữ Rút Dây Casways Quần Dài Nữ Rút Dây 199,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA98ZUBVN-298343":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA98ZUBVN-298344":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA98ZUBVN-298345":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA98ZUBVN-298346":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nữ Rút Dây Casways Quần Dài Nữ Rút Dây 199,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA96ZUDVN-298351":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA96ZUDVN-298352":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA96ZUDVN-298353":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA96ZUDVN-298354":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Dáng Ôm Casways Quần Kiểu Nữ Dáng Ôm 299,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA71ZVCVN-298450":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA71ZVCVN-298451":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA71ZVCVN-298452":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA71ZVCVN-298453":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Casways Quần Kiểu Nữ 199,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA01ZTYVN-298331":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA01ZTYVN-298332":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA01ZTYVN-298333":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA01ZTYVN-298334":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nữ Rút Dây Casways Quần Dài Nữ Rút Dây 199,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA97ZUCVN-298347":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA97ZUCVN-298348":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA97ZUCVN-298349":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA97ZUCVN-298350":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Tight 30% OFF Cheap Monday Tight 1,599,000 VND GIẢM CÒN 1,119,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA38KWNVN-338570":{"price":"1,599,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"30%"},"CH011AA38KWNVN-338571":{"price":"1,599,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"30%"},"CH011AA38KWNVN-338572":{"price":"1,599,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"30%"},"CH011AA38KWNVN-338573":{"price":"1,599,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"30%"},"CH011AA38KWNVN-338574":{"price":"1,599,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"30%"},"CH011AA38KWNVN-338575":{"price":"1,599,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"30%"},"CH011AA38KWNVN-338576":{"price":"1,599,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"30%"},"CH011AA38KWNVN-338569":{"price":"1,599,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Chấm Bi Con Sóc May London Quần Chấm Bi Con Sóc 890,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA319AA41RJQVN-352598":{"price":"890,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Nữ Dáng Ôm Casways Quần Nữ Dáng Ôm 295,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA58HTLVN-204625":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA58HTLVN-204626":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA58HTLVN-204627":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA58HTLVN-204628":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nữ Rút Dây Casways Quần Dài Nữ Rút Dây 199,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA99ZUAVN-298339":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA99ZUAVN-298340":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA99ZUAVN-298341":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA99ZUAVN-298342":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Phối Da Material Girl Quần Phối Da 849,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA44KIDSG-537350":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA44KIDSG-537351":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA44KIDSG-537352":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA44KIDSG-537353":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA44KIDSG-537354":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Nữ Bo Gấu Casways Quần Nữ Bo Gấu 199,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA88ZULVN-298383":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA88ZULVN-298384":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA88ZULVN-298385":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA88ZULVN-298386":{"price":"199,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu River Island Quần Kiểu 1,769,000 VND
  Kích cỡ 6 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA98HWNSG-531899":{"price":"1,769,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA98HWNSG-531900":{"price":"1,769,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA98HWNSG-531901":{"price":"1,769,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA98HWNSG-531902":{"price":"1,769,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA98HWNSG-531903":{"price":"1,769,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Phối Dây Kéo Casways Quần Kiểu Nữ Phối Dây Kéo 279,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA07ZTSVN-298307":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA07ZTSVN-298308":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA07ZTSVN-298309":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA07ZTSVN-298310":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dệt Kim Rosa Bella Quần Dệt Kim 758,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO261AA86TLPVN-364456":{"price":"758,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA86TLPVN-364457":{"price":"758,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA86TLPVN-364458":{"price":"758,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Gogger May London Quần Gogger 650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA319AA40RJRVN-352599":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Nữ Dáng Ôm Casways Quần Nữ Dáng Ôm 295,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA57HTMVN-204629":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA57HTMVN-204630":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA57HTMVN-204631":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA57HTMVN-204632":{"price":"295,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Kei&Kori Quần Kiểu Nữ 449,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA65YFAVN-294929":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"KE093AA65YFAVN-294930":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Bo Gấu 20% OFF River Island Quần Kiểu Bo Gấu 1,299,000 VND GIẢM CÒN 1,039,000 VND Kích cỡ 6 8 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA46YAVSG-512303":{"price":"1,299,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA46YAVSG-512304":{"price":"1,299,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA46YAVSG-512305":{"price":"1,299,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA46YAVSG-512306":{"price":"1,299,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"20%"},"RI923AA46YAVSG-512307":{"price":"1,299,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Ôm Rosa Bella Quần Ôm 798,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO261AA94TLHVN-364437":{"price":"798,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA94TLHVN-364438":{"price":"798,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA94TLHVN-364439":{"price":"798,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lưng Thun In Họa Tiết River Island Quần Lưng Thun In Họa Tiết 1,499,000 VND
  Kích cỡ 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA25UNISG-503508":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA25UNISG-503509":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA25UNISG-503510":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA25UNISG-503511":{"price":"1,499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lửng Ống Rộng 20% OFF Dorothy Perkins Quần Lửng Ống Rộng 1,299,000 VND GIẢM CÒN 1,039,000 VND Kích cỡ 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA82AMVSG-517404":{"price":"1,299,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA82AMVSG-517405":{"price":"1,299,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA82AMVSG-517406":{"price":"1,299,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA82AMVSG-517407":{"price":"1,299,000","special_price":"1,039,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Dệt Kim Xốp Rosa Bella Quần Dệt Kim Xốp 758,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RO261AA91TLKVN-364444":{"price":"758,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA91TLKVN-364445":{"price":"758,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RO261AA91TLKVN-364446":{"price":"758,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Quần thun nữ thời trang 2014

Thoát khỏi những kiểu quần tây công sở nữ với hai ống đứng, túi xéo ngang hông đơn điệu, quần kiểu nữ hiện nay được thiết kế thêm nhiều mẫu mã khác nhau để phù hợp với tính cách và sở thích đặc trưng của từng người. Phụ nữ công sở ngày nay cũng không còn giữ nguyên những kiểu quần tây ống suông cứng nhắc, gò bó mà thay bằng các kiểu quần xếp ly nữ, quần skinny nữ đi kèm với giày cao gót, giày sandal nữ, hay giày búp bê trơn. Với các kiểu quần nữ khác nhau, bạn có thể phối với các loại áo phù hợp, trông không quá lòe loẹt nhưng vẫn nổi bật.

Chọn lựa quần công sở nữ đẹp dành cho bạn

Những chiếc quần âu nữ công sở được yêu thích vào mùa xuân năm trước và vẫn đang được quan tâm trong hè năm nay. Quần được thiết kế giúp tôn lên vòng eo thon gọn nhờ những nếp gấp xếp ly và đường cắt cúp tinh tế. Quần kiểu nữ đẹp có rất nhiều kiểu dáng khác nhau. Chiếc quần nữ ống rộng thì bạn có thể kết hợp với chiếc áo kiểu không tay để tạo cho mình vẻ phóng khoáng hay những chiếc quần nữ kiểu có đáy hơi thụng thì có thể phối với những chiếc áo ba lỗ nữ nhiều màu để tạo nên vẻ năng động. Bộ sưu tập mới nhất các mẫu quần nữ đẹp của những nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Kei&Kori, GANZI, Inner Circle,… trên ZALORA.VN với đa dạng các kiểu dáng, chất liệu và màu sắc chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.

Các kiểu quần ôm nữ đẹp - Rinh ngay hôm nay

Đã có quá nhiều quần jean, chân váy ngắn, đầm suông trong tủ quần áo của bạn, hãy bổ sung thêm các kiểu quần nữ đẹp với đa dạng kiểu dáng để làm phong phú thêm phong cách của mình. Click ngay ZALORA.VN để khám phá những mẫu quần nữ thời trang với kiểu dáng đa dạng. ZALORA.VN sẽ cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất, giúp việc mua sắm của bạn trở nên dễ dàng hơn như: trả tiền ngay khi nhận hàng hay đổi trả miễn phí trong vòng 30 ngày và hoàn tiền mặt. Shopping ngay hôm nay tại ZALORA.VN để nhận được nhiều ưu đãi từ trang web mua sắm thời trang hàng đầu Việt Nam bạn nhé!