QUầN KIểU Nữ: (114 sản phẩm tìm thấy)

 • Quần Ôm Inner Circle Quần Ôm 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA65YWSVN-461803":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA65YWSVN-461804":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA65YWSVN-461805":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Khóa Kéo ZALORA Quần Khóa Kéo 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA35FWQVN-475286":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA35FWQVN-475287":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA35FWQVN-475288":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA35FWQVN-475289":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Lưng Nối Thun Inner Circle Quần Kiểu Lưng Nối Thun 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA62YWVVN-461812":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62YWVVN-461813":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA62YWVVN-461814":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Ren ZALORA Quần Ren 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA15URCVN-453713":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15URCVN-453714":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15URCVN-453715":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA15URCVN-453716":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Caro Miss Selfridge Quần Caro 849,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA85DESSG-721078":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA85DESSG-721079":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA85DESSG-721080":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA85DESSG-721081":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA85DESSG-721082":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Caro Lovadova Quần Caro 299,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO214AA74IINVN-479594":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Ôm Inner Circle Quần Ôm 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64YWTVN-461806":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64YWTVN-461807":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA64YWTVN-461808":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Joggers Phối Màu ZALORA Quần Joggers Phối Màu 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA11NSMVN-439355":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11NSMVN-439356":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11NSMVN-439357":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11NSMVN-439358":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Giả Váy In Họa Tiết ZALORA Quần Giả Váy In Họa Tiết 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA88AAPVN-464087":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88AAPVN-464088":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88AAPVN-464089":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88AAPVN-464090":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88AAPVN-464091":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jogger Dây Rút Something Borrowed Quần Jogger Dây Rút 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA90DVPVN-419107":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA90DVPVN-419108":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA90DVPVN-419109":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Lưng Nối Thun Inner Circle Quần Kiểu Lưng Nối Thun 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63YWUVN-461809":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63YWUVN-461810":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA63YWUVN-461811":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lưng Nhún Vania Quần Lưng Nhún 425,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA64COXVN-468362":{"price":"425,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Ống Rộng Dorothy Perkins Quần Kiểu Ống Rộng 839,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA05ETISG-677372":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA05ETISG-677373":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA05ETISG-677374":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA05ETISG-677375":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA05ETISG-677376":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Palazzo Metallic 30% OFF ZALORA Quần Palazzo Metallic 599,000 VND GIẢM CÒN 419,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA73WBIVN-456851":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA73WBIVN-456852":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA73WBIVN-456853":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA73WBIVN-456854":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần In Họa Tiết Miss Selfridge Quần In Họa Tiết 1,399,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA83DEUSG-721088":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA83DEUSG-721089":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA83DEUSG-721090":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA83DEUSG-721091":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA83DEUSG-721092":{"price":"1,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Palazzo Metallic 30% OFF ZALORA Quần Palazzo Metallic 599,000 VND GIẢM CÒN 419,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA74WBHVN-456847":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA74WBHVN-456848":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA74WBHVN-456849":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"},"ZA011AA74WBHVN-456850":{"price":"599,000","special_price":"419,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Dài Xếp Li 19% OFF Inner Circle Quần Dài Xếp Li 369,000 VND GIẢM CÒN 299,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA67ZHGVN-409766":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA67ZHGVN-409767":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA67ZHGVN-409768":{"price":"369,000","special_price":"299,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Quần Joggers Phối Màu ZALORA Quần Joggers Phối Màu 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA10NSNVN-439359":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10NSNVN-439360":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10NSNVN-439361":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10NSNVN-439362":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jogger Dây Rút Something Borrowed Quần Jogger Dây Rút 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA91DVOVN-419104":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA91DVOVN-419105":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA91DVOVN-419106":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Joggers Luxe ZALORA Quần Joggers Luxe 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA88CBNVN-415368":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88CBNVN-415369":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88CBNVN-415370":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88CBNVN-415371":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần In Họa Tiết ZALORA Quần In Họa Tiết 799,000 VND
  Kích cỡ XS S XXS
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA09HZMVN-479123":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09HZMVN-479124":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09HZMVN-479125":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09HZMVN-479126":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA09HZMVN-479122":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Ren ZALORA Quần Ren 449,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA13UREVN-453721":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13UREVN-453722":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13UREVN-453723":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA13UREVN-453724":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Joggers Luxe ZALORA Quần Joggers Luxe 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA85CBQVN-415380":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85CBQVN-415381":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85CBQVN-415382":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85CBQVN-415383":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Ống Rộng Dorothy Perkins Quần Kiểu Ống Rộng 839,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA04ETJSG-677377":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA04ETJSG-677378":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA04ETJSG-677379":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA04ETJSG-677380":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA04ETJSG-677381":{"price":"839,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần In Họa Tiết ZALORA Quần In Họa Tiết 799,000 VND
  Kích cỡ XS S XXS
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA11HZKVN-479113":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11HZKVN-479114":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11HZKVN-479115":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11HZKVN-479116":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11HZKVN-479112":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Giả Váy In Họa Tiết ZALORA Quần Giả Váy In Họa Tiết 399,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA87AAQVN-464092":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87AAQVN-464093":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87AAQVN-464094":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87AAQVN-464095":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87AAQVN-464096":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Phối Khóa Kéo Lovadova Quần Phối Khóa Kéo 319,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO214AA73IIOVN-479595":{"price":"319,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần In Họa Tiết ZALORA Quần In Họa Tiết 799,000 VND
  Kích cỡ XS S M XXS
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA10HZLVN-479118":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10HZLVN-479119":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10HZLVN-479120":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10HZLVN-479121":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10HZLVN-479117":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Đáy Thụng 19% OFF Inner Circle Quần Kiểu Đáy Thụng 429,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74DONVN-418558":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA74DONVN-418559":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA74DONVN-418560":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Applique Baggy Trousers 50% OFF Mango Applique Baggy Trousers 999,000 VND GIẢM CÒN 499,000 VND Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA35UCYVN-365860":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA35UCYVN-366538":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA35UCYVN-365861":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA35UCYVN-365862":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"},"MA215AA35UCYVN-365863":{"price":"999,000","special_price":"499,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Quần Kiểu Palazzo ZALORA Quần Kiểu Palazzo 649,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA89FEGVN-422056":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA89FEGVN-422057":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA89FEGVN-422058":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA89FEGVN-422059":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Ánh Kim Material Girl Quần Kiểu Ánh Kim 899,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA23EHCSG-676501":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA23EHCSG-676502":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA23EHCSG-676503":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA23EHCSG-676504":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA23EHCSG-676505":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Ôm Inner Circle Quần Ôm 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA66YWRVN-461800":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66YWRVN-461801":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA66YWRVN-461802":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Khaki Nữ Ninomaxx Quần Khaki Nữ 329,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA94DGZVN-469954":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA94DGZVN-469955":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA94DGZVN-469956":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA94DGZVN-469957":{"price":"329,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Khaki Nữ Ninomaxx Quần Khaki Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA56VMPVN-455496":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA56VMPVN-455497":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA56VMPVN-455498":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA56VMPVN-455499":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Eo Thun Material Girl Quần Kiểu Eo Thun 899,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA20EHFSG-676516":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA20EHFSG-676517":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA20EHFSG-676518":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA20EHFSG-676519":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA20EHFSG-676520":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Palazzo ZALORA Quần Kiểu Palazzo 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA90FEFVN-422052":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90FEFVN-422053":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90FEFVN-422054":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90FEFVN-422055":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Lưng Thun Inner Circle Quần Dài Lưng Thun 429,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA92MWDVN-437126":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92MWDVN-437127":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92MWDVN-437128":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu New Look Quần Kiểu 829,000 VND
  Kích cỡ 6 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA17UEOVN-400894":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA17UEOVN-400895":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA17UEOVN-400896":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA17UEOVN-400897":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA17UEOVN-400898":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nữ TT Jeans Quần Dài Nữ 439,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA71RIIVN-446752":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA71RIIVN-446753":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA71RIIVN-446754":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA71RIIVN-446755":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA71RIIVN-446756":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Áo Và Quần Dài KMODE Set Áo Và Quần Dài 495,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KM396AA72KBVVN-431468":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Mono Miss Selfridge Quần Mono 849,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MI551AA84DETSG-721083":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA84DETSG-721084":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA84DETSG-721085":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA84DETSG-721086":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MI551AA84DETSG-721087":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nữ TT Jeans Quần Dài Nữ 439,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA67RIMVN-446772":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA67RIMVN-446773":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA67RIMVN-446774":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA67RIMVN-446775":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA67RIMVN-446776":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Ren ZALORA Quần Ren 449,000 VND
  Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA14URDVN-453717":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA14URDVN-453718":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA14URDVN-453719":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA14URDVN-453720":{"price":"449,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Tight 40% OFF Cheap Monday Tight 1,599,000 VND GIẢM CÒN 959,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA38KWNVN-338570":{"price":"1,599,000","special_price":"959,000","saving_percentage":"40%"},"CH011AA38KWNVN-338571":{"price":"1,599,000","special_price":"959,000","saving_percentage":"40%"},"CH011AA38KWNVN-338572":{"price":"1,599,000","special_price":"959,000","saving_percentage":"40%"},"CH011AA38KWNVN-338573":{"price":"1,599,000","special_price":"959,000","saving_percentage":"40%"},"CH011AA38KWNVN-338574":{"price":"1,599,000","special_price":"959,000","saving_percentage":"40%"},"CH011AA38KWNVN-338575":{"price":"1,599,000","special_price":"959,000","saving_percentage":"40%"},"CH011AA38KWNVN-338576":{"price":"1,599,000","special_price":"959,000","saving_percentage":"40%"},"CH011AA38KWNVN-338569":{"price":"1,599,000","special_price":"959,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Quần Dài Caro Amme Quần Dài Caro 350,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA61VQGVN-455853":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA61VQGVN-455854":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA61VQGVN-455855":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Phối Ren 20% OFF ZALORA Quần Dài Phối Ren 499,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA06RVLVN-396659":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA06RVLVN-396660":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA06RVLVN-396661":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"},"ZA011AA06RVLVN-396662":{"price":"499,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Palazzo Factorie Quần Palazzo 749,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FA502AA12VADSG-705593":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA12VADSG-705594":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA12VADSG-705595":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kim Sa 29% OFF ZALORA Quần Kim Sa 749,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA60TWDVN-452131":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZA011AA60TWDVN-452132":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZA011AA60TWDVN-452133":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZA011AA60TWDVN-452134":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Quần Joggers Luxe ZALORA Quần Joggers Luxe 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA86CBPVN-415376":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86CBPVN-415377":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86CBPVN-415378":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86CBPVN-415379":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu In Họa Tiết Tribal Material Girl Quần Kiểu In Họa Tiết Tribal 949,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA21EHESG-676511":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA21EHESG-676512":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA21EHESG-676513":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA21EHESG-676514":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA21EHESG-676515":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Lưng Thun Inner Circle Quần Dài Lưng Thun 429,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA91MWEVN-437129":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91MWEVN-437130":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91MWEVN-437131":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Joggers Luxe ZALORA Quần Joggers Luxe 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA87CBOVN-415372":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87CBOVN-415373":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87CBOVN-415374":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87CBOVN-415375":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Palazzo ZALORA Quần Kiểu Palazzo 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA92FEDVN-422044":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92FEDVN-422045":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92FEDVN-422046":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92FEDVN-422047":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Xếp Li 30% OFF Inner Circle Quần Dài Xếp Li 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA68ZHFVN-409763":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA68ZHFVN-409764":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA68ZHFVN-409765":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Nữ Ôm Có Túi Vania Quần Nữ Ôm Có Túi 445,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA12AZRVN-413325":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA12AZRVN-413326":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA12AZRVN-413327":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nữ TT Jeans Quần Dài Nữ 439,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA69RIKVN-446762":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA69RIKVN-446763":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA69RIKVN-446764":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA69RIKVN-446765":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA69RIKVN-446766":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu In Họa Tiết Material Girl Quần Kiểu In Họa Tiết 949,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA22EHDSG-676506":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA22EHDSG-676507":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA22EHDSG-676508":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA22EHDSG-676509":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA22EHDSG-676510":{"price":"949,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lửng TVM Quần Lửng 245,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TV438AA87ZKIVN-410032":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA87ZKIVN-410033":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA87ZKIVN-410034":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Palazzo Factorie Quần Palazzo 699,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FA502AA13VACSG-705589":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA13VACSG-705590":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA13VACSG-705591":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA13VACSG-705592":{"price":"699,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nữ TT Jeans Quần Dài Nữ 439,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA66RINVN-446777":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA66RINVN-446778":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA66RINVN-446779":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA66RINVN-446780":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA66RINVN-446781":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nữ TT Jeans Quần Dài Nữ 439,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA68RILVN-446767":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA68RILVN-446768":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA68RILVN-446769":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA68RILVN-446770":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA68RILVN-446771":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Đáy Thụng 19% OFF Inner Circle Quần Kiểu Đáy Thụng 429,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA75DOMVN-418555":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA75DOMVN-418556":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA75DOMVN-418557":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Quần Kiểu 30% OFF Inner Circle Quần Kiểu 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA56TRNVN-400251":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA56TRNVN-400252":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA56TRNVN-400253":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Sọc Kiểu 19% OFF Inner Circle Quần Sọc Kiểu 429,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72DOPVN-418564":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA72DOPVN-418565":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA72DOPVN-418566":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Quần Kiểu Dáng Ôm 30% OFF Mango Quần Kiểu Dáng Ôm 999,000 VND GIẢM CÒN 699,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA02ACZVN-411168":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA02ACZVN-411169":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA02ACZVN-411170":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"},"MA215AA02ACZVN-411171":{"price":"999,000","special_price":"699,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Kiểu In Hoa 20% OFF Lola Skye Quần Kiểu In Hoa 1,259,000 VND GIẢM CÒN 1,009,000 VND Kích cỡ 8 10 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA88RGTVN-395580":{"price":"1,259,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"20%"},"LO254AA88RGTVN-395581":{"price":"1,259,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"20%"},"LO254AA88RGTVN-395582":{"price":"1,259,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"20%"},"LO254AA88RGTVN-395583":{"price":"1,259,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"20%"},"LO254AA88RGTVN-395584":{"price":"1,259,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Sọc Kiểu 19% OFF Inner Circle Quần Sọc Kiểu 429,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA70DORVN-418570":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA70DORVN-418571":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA70DORVN-418572":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Quần Kiểu 30% OFF Inner Circle Quần Kiểu 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA55TROVN-400254":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA55TROVN-400255":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA55TROVN-400256":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Kiểu Palazzo ZALORA Quần Kiểu Palazzo 649,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA91FEEVN-422048":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA91FEEVN-422049":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA91FEEVN-422050":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA91FEEVN-422051":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Thun Hoa 49% OFF Inner Circle Quần Thun Hoa 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA95SGMVN-362966":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"IN976AA95SGMVN-362967":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"IN976AA95SGMVN-362968":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Quần Kim Sa 29% OFF ZALORA Quần Kim Sa 749,000 VND GIẢM CÒN 529,000 VND Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA61TWCVN-452127":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZA011AA61TWCVN-452128":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZA011AA61TWCVN-452129":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"},"ZA011AA61TWCVN-452130":{"price":"749,000","special_price":"529,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Quần Dài Caro Amme Quần Dài Caro 350,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA62VQFVN-455850":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA62VQFVN-455851":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA62VQFVN-455852":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Thun Hoa 49% OFF Inner Circle Quần Thun Hoa 369,000 VND GIẢM CÒN 189,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA96SGLVN-362963":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"IN976AA96SGLVN-362964":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"},"IN976AA96SGLVN-362965":{"price":"369,000","special_price":"189,000","saving_percentage":"49%"}}}
 • Quần Linen Cột Eo 48% OFF Inner Circle Quần Linen Cột Eo 269,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA66JBHVN-334650":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"},"IN976AA66JBHVN-334651":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"},"IN976AA66JBHVN-334652":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Quần Kiểu 30% OFF Inner Circle Quần Kiểu 399,000 VND GIẢM CÒN 279,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA53TRQVN-400260":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA53TRQVN-400261":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA53TRQVN-400262":{"price":"399,000","special_price":"279,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Kiểu Skinny 20% OFF Dorothy Perkins Quần Kiểu Skinny 899,000 VND GIẢM CÒN 719,000 VND Kích cỡ 6 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA36TQTSG-557272":{"price":"899,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA36TQTSG-557273":{"price":"899,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA36TQTSG-557274":{"price":"899,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA36TQTSG-557275":{"price":"899,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"20%"},"DO016AA36TQTSG-557276":{"price":"899,000","special_price":"719,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Jogger In Hoa Hồng Dorothy Perkins Quần Jogger In Hoa Hồng 999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA46YFPSG-566969":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA46YFPSG-566970":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA46YFPSG-566971":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA46YFPSG-566972":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA46YFPSG-566973":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Rút Dây Vania Quần Rút Dây 345,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA45KSGVN-432353":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA45KSGVN-432354":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA45KSGVN-432355":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Hai Túi Vania Quần Kiểu Hai Túi 545,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA44KSHVN-432356":{"price":"545,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA44KSHVN-432357":{"price":"545,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA44KSHVN-432358":{"price":"545,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Thun Ống Bo Factorie Quần Thun Ống Bo 749,000 VND
  Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"FA502AA82UXLSG-705225":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA82UXLSG-705226":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA82UXLSG-705227":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA82UXLSG-705228":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA82UXLSG-705229":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA82UXLSG-705224":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Xếp Li 50% OFF EZRA by ZALORA Quần Tây Xếp Li 499,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA53TWOVN-358612":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA53TWOVN-358613":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA53TWOVN-358614":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA53TWOVN-358615":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • LUX NW SLIM CORD CROCO PANT 50% OFF Vero Moda LUX NW SLIM CORD CROCO PANT 1,299,000 VND GIẢM CÒN 649,000 VND Kích cỡ 26 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA66TTPVN-284363":{"price":"1,299,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA66TTPVN-284364":{"price":"1,299,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA66TTPVN-284365":{"price":"1,299,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA66TTPVN-284366":{"price":"1,299,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA66TTPVN-284367":{"price":"1,299,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA66TTPVN-284368":{"price":"1,299,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Quần Dài Lưng Thun Có Nơ Canifa Quần Dài Lưng Thun Có Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA97JWCVN-380756":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA97JWCVN-380757":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu In Họa Tiết 30% OFF Material Girl Quần Kiểu In Họa Tiết 799,000 VND GIẢM CÒN 559,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA94TFTSG-653348":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA151AA94TFTSG-653349":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA151AA94TFTSG-653350":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"},"MA151AA94TFTSG-653351":{"price":"799,000","special_price":"559,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Hai Li 20% OFF Inner Circle Quần Hai Li 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA90XENVN-405861":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA90XENVN-405862":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA90XENVN-405863":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Leggings Nike Leg-A-See-Logo Nike Quần Leggings Nike Leg-A-See-Logo 820,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE94JTHVN-430687":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE94JTHVN-430688":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE94JTHVN-430689":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE94JTHVN-430690":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Linen Cột Eo 48% OFF Inner Circle Quần Linen Cột Eo 269,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64JBJVN-334656":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"},"IN976AA64JBJVN-334657":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Quần Dài Jeans Nữ Cola Quần Dài Jeans Nữ 390,000 VND
  Kích cỡ 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA88SUDVN-450253":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA88SUDVN-450254":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA88SUDVN-450255":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA88SUDVN-450256":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA88SUDVN-450257":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Phối Dây Kéo Casways Quần Kiểu Nữ Phối Dây Kéo 279,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA10ZTPVN-298295":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA10ZTPVN-298296":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA10ZTPVN-298297":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA10ZTPVN-298298":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Linen Cột Eo 48% OFF Inner Circle Quần Linen Cột Eo 269,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA65JBIVN-334653":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"},"IN976AA65JBIVN-334654":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"},"IN976AA65JBIVN-334655":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Quần Rút Dây Vania Quần Rút Dây 345,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA46KSFVN-432350":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA46KSFVN-432351":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA46KSFVN-432352":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jogger In Họa Tiết Lola Skye Quần Jogger In Họa Tiết 1,099,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO168AA17TVISG-557660":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA17TVISG-557661":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA17TVISG-557662":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA17TVISG-557663":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA17TVISG-557664":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Tây Xếp Li 50% OFF EZRA by ZALORA Quần Tây Xếp Li 499,000 VND GIẢM CÒN 249,000 VND Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA52TWPVN-358616":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA52TWPVN-358617":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA52TWPVN-358618":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"},"EZ084AA52TWPVN-358619":{"price":"499,000","special_price":"249,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Quần Kiểu Nữ Phối Dây Kéo Casways Quần Kiểu Nữ Phối Dây Kéo 279,000 VND
  Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA08ZTRVN-298303":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA08ZTRVN-298304":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA08ZTRVN-298305":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA08ZTRVN-298306":{"price":"279,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Đáy Thụng 19% OFF Inner Circle Quần Kiểu Đáy Thụng 429,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA73DOOVN-418561":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA73DOOVN-418562":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA73DOOVN-418563":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"}}}

Quần thun nữ thời trang 2014

Thoát khỏi những kiểu quần tây công sở nữ với hai ống đứng, túi xéo ngang hông đơn điệu, quần kiểu nữ hiện nay được thiết kế thêm nhiều mẫu mã khác nhau để phù hợp với tính cách và sở thích đặc trưng của từng người. Phụ nữ công sở ngày nay cũng không còn giữ nguyên những kiểu quần tây ống suông cứng nhắc, gò bó mà thay bằng các kiểu quần xếp ly nữ, quần skinny nữ đi kèm với giày cao gót, giày sandal nữ, hay giày búp bê trơn. Với các kiểu quần nữ khác nhau, bạn có thể phối với các loại áo phù hợp, trông không quá lòe loẹt nhưng vẫn nổi bật.

Chọn lựa quần công sở nữ đẹp dành cho bạn

Những chiếc quần âu nữ công sở được yêu thích vào mùa xuân năm trước và vẫn đang được quan tâm trong hè năm nay. Quần được thiết kế giúp tôn lên vòng eo thon gọn nhờ những nếp gấp xếp ly và đường cắt cúp tinh tế. Quần kiểu nữ đẹp có rất nhiều kiểu dáng khác nhau. Chiếc quần nữ ống rộng thì bạn có thể kết hợp với chiếc áo kiểu không tay để tạo cho mình vẻ phóng khoáng hay những chiếc quần nữ kiểu có đáy hơi thụng thì có thể phối với những chiếc áo ba lỗ nữ nhiều màu để tạo nên vẻ năng động. Bộ sưu tập mới nhất các mẫu quần nữ đẹp của những nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Kei&Kori, GANZI, Inner Circle,… trên ZALORA.VN với đa dạng các kiểu dáng, chất liệu và màu sắc chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.

Các kiểu quần ôm nữ đẹp - Rinh ngay hôm nay

Đã có quá nhiều quần jean, chân váy ngắn, đầm suông trong tủ quần áo của bạn, hãy bổ sung thêm các kiểu quần nữ đẹp với đa dạng kiểu dáng để làm phong phú thêm phong cách của mình. Click ngay ZALORA.VN để khám phá những mẫu quần nữ thời trang với kiểu dáng đa dạng. ZALORA.VN sẽ cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất, giúp việc mua sắm của bạn trở nên dễ dàng hơn như: trả tiền ngay khi nhận hàng hay đổi trả miễn phí trong vòng 30 ngày và hoàn tiền mặt. Shopping ngay hôm nay tại ZALORA.VN để nhận được nhiều ưu đãi từ trang web mua sắm thời trang hàng đầu Việt Nam bạn nhé!