Mua QUầN KIểU: (83 sản phẩm tìm thấy)

 • Quần Ống Ôm Inner Circle Quần Ống Ôm 389,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74RARVN-351724":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74RARVN-351725":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA74RARVN-351726":{"price":"389,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Lưng Thun Có Nơ Canifa Quần Dài Lưng Thun Có Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA97JWCVN-380756":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA97JWCVN-380757":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Lưng Cao Ống Rộng Canifa Quần Dài Lưng Cao Ống Rộng 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA94JWFVN-380763":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA94JWFVN-380764":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • High Waisted Pleated Pants EZRA by ZALORA High Waisted Pleated Pants 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA53TWOVN-358612":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA53TWOVN-358613":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA53TWOVN-358614":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA53TWOVN-358615":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pleated Tapered Trousers EZRA by ZALORA Pleated Tapered Trousers 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA28PAPVN-347401":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28PAPVN-347402":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28PAPVN-347403":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA28PAPVN-347404":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Thun Hoa 30% OFF Inner Circle Quần Thun Hoa 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA96SGLVN-362963":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA96SGLVN-362964":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA96SGLVN-362965":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Applique Baggy Trousers Mango Applique Baggy Trousers 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA35UCYVN-365860":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA35UCYVN-366538":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA35UCYVN-365861":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA35UCYVN-365862":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA35UCYVN-365863":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • High Waisted Pleated Pants EZRA by ZALORA High Waisted Pleated Pants 499,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA52TWPVN-358616":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52TWPVN-358617":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52TWPVN-358618":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA52TWPVN-358619":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Ống Hình Thoi May London Quần Ống Hình Thoi 680,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA319AA14QMNVN-393939":{"price":"680,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Thun Hoa 30% OFF Inner Circle Quần Thun Hoa 369,000 VND GIẢM CÒN 259,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA95SGMVN-362966":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA95SGMVN-362967":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"},"IN976AA95SGMVN-362968":{"price":"369,000","special_price":"259,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Pleated Tapered Trousers EZRA by ZALORA Pleated Tapered Trousers 499,000 VND
  Kích cỡ XS M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"EZ084AA29PAOVN-347397":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA29PAOVN-347398":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA29PAOVN-347399":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ084AA29PAOVN-347400":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu In Hoa Lola Skye Quần Kiểu In Hoa 1,259,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA88RGTVN-395580":{"price":"1,259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA88RGTVN-395581":{"price":"1,259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA88RGTVN-395582":{"price":"1,259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA88RGTVN-395583":{"price":"1,259,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO254AA88RGTVN-395584":{"price":"1,259,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Ống Ôm 40% OFF Inner Circle Quần Ống Ôm 399,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA73RASVN-351727":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"IN976AA73RASVN-351728":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"IN976AA73RASVN-351729":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Quần Dài Caro May London Quần Dài Caro 980,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA319AA15QMMVN-393937":{"price":"980,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA319AA15QMMVN-393938":{"price":"980,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Linen Cột Eo 48% OFF Inner Circle Quần Linen Cột Eo 269,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA63JBKVN-334658":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"},"IN976AA63JBKVN-334659":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"},"IN976AA63JBKVN-334660":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Quần Linen Cột Eo 48% OFF Inner Circle Quần Linen Cột Eo 269,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA64JBJVN-334656":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"},"IN976AA64JBJVN-334657":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Quần Gogger May London Quần Gogger 650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA319AA16QMLVN-393936":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Linen Cột Eo 48% OFF Inner Circle Quần Linen Cột Eo 269,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA65JBIVN-334653":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"},"IN976AA65JBIVN-334654":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"},"IN976AA65JBIVN-334655":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Quần Linen Cột Eo 48% OFF Inner Circle Quần Linen Cột Eo 269,000 VND GIẢM CÒN 139,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA66JBHVN-334650":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"},"IN976AA66JBHVN-334651":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"},"IN976AA66JBHVN-334652":{"price":"269,000","special_price":"139,000","saving_percentage":"48%"}}}
 • Quần Bó Lưng Thun 32% OFF Tianmu Quần Bó Lưng Thun 590,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA91SAYVN-354030":{"price":"590,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"32%"},"TI122AA91SAYVN-354031":{"price":"590,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"32%"}}}
 • Quần Gogger May London Quần Gogger 650,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA319AA39RJSVN-352600":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kaki Ôm Hai Túi Vania Quần Kaki Ôm Hai Túi 445,000 VND
  Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA93MFUVN-385120":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA93MFUVN-385121":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA93MFUVN-385122":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ 40% OFF Something Borrowed Quần Kiểu Nữ 399,000 VND GIẢM CÒN 239,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA27YSAVN-295948":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"},"SO977AA27YSAVN-295949":{"price":"399,000","special_price":"239,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Quần Ôm Giả Jeans Có Túi 32% OFF Tianmu Quần Ôm Giả Jeans Có Túi 590,000 VND GIẢM CÒN 399,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA57VDAVN-368205":{"price":"590,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"32%"},"TI122AA57VDAVN-368206":{"price":"590,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"32%"},"TI122AA57VDAVN-368207":{"price":"590,000","special_price":"399,000","saving_percentage":"32%"}}}
 • Quần Thun Hoa Inner Circle Quần Thun Hoa 369,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA94SGNVN-362969":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA94SGNVN-362970":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA94SGNVN-362971":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Checks Printed Pants 29% OFF Kei&Kori Checks Printed Pants 549,000 VND GIẢM CÒN 389,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KE093AA57CQSVN-304241":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"},"KE093AA57CQSVN-304242":{"price":"549,000","special_price":"389,000","saving_percentage":"29%"}}}
 • Quần Ôm Phối Màu 40% OFF Tianmu Quần Ôm Phối Màu 600,000 VND GIẢM CÒN 360,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA56VDBVN-368208":{"price":"600,000","special_price":"360,000","saving_percentage":"40%"},"TI122AA56VDBVN-368209":{"price":"600,000","special_price":"360,000","saving_percentage":"40%"},"TI122AA56VDBVN-368210":{"price":"600,000","special_price":"360,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Quần Dài Lưng Cao Ống Rộng Canifa Quần Dài Lưng Cao Ống Rộng 299,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA95JWEVN-380761":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA95JWEVN-380762":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Váy Có Túi 40% OFF Tianmu Quần Váy Có Túi 420,000 VND GIẢM CÒN 252,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA79SBKVN-354043":{"price":"420,000","special_price":"252,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Quần Kiểu Nữ Rút Dây 30% OFF Casways Quần Kiểu Nữ Rút Dây 199,000 VND GIẢM CÒN 140,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA92ZUHVN-298367":{"price":"199,000","special_price":"140,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA92ZUHVN-298368":{"price":"199,000","special_price":"140,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA92ZUHVN-298369":{"price":"199,000","special_price":"140,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA92ZUHVN-298370":{"price":"199,000","special_price":"140,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Váy Ren 40% OFF Tianmu Quần Váy Ren 340,000 VND GIẢM CÒN 204,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA78SBLVN-354044":{"price":"340,000","special_price":"204,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Quần Giả Váy Hai Lớp 40% OFF Tianmu Quần Giả Váy Hai Lớp 420,000 VND GIẢM CÒN 252,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA90SAZVN-354032":{"price":"420,000","special_price":"252,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Quần Thun Ôm Dài 40% OFF Tianmu Quần Thun Ôm Dài 539,000 VND GIẢM CÒN 324,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA03GIQVN-329364":{"price":"539,000","special_price":"324,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Quần Váy Cột Nơ 40% OFF Tianmu Quần Váy Cột Nơ 420,000 VND GIẢM CÒN 252,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA87SBCVN-354035":{"price":"420,000","special_price":"252,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Quần Kiểu Nữ Rút Dây 30% OFF Casways Quần Kiểu Nữ Rút Dây 199,000 VND GIẢM CÒN 140,000 VND Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA94ZUFVN-298359":{"price":"199,000","special_price":"140,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA94ZUFVN-298360":{"price":"199,000","special_price":"140,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA94ZUFVN-298361":{"price":"199,000","special_price":"140,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA94ZUFVN-298362":{"price":"199,000","special_price":"140,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Tight 18% OFF Cheap Monday Tight 1,599,000 VND GIẢM CÒN 1,319,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA38KWNVN-338570":{"price":"1,599,000","special_price":"1,319,000","saving_percentage":"18%"},"CH011AA38KWNVN-338571":{"price":"1,599,000","special_price":"1,319,000","saving_percentage":"18%"},"CH011AA38KWNVN-338572":{"price":"1,599,000","special_price":"1,319,000","saving_percentage":"18%"},"CH011AA38KWNVN-338573":{"price":"1,599,000","special_price":"1,319,000","saving_percentage":"18%"},"CH011AA38KWNVN-338574":{"price":"1,599,000","special_price":"1,319,000","saving_percentage":"18%"},"CH011AA38KWNVN-338575":{"price":"1,599,000","special_price":"1,319,000","saving_percentage":"18%"},"CH011AA38KWNVN-338576":{"price":"1,599,000","special_price":"1,319,000","saving_percentage":"18%"},"CH011AA38KWNVN-338569":{"price":"1,599,000","special_price":"1,319,000","saving_percentage":"18%"}}}
 • Quần Linen Nữ Dáng Suông 50% OFF SeaHorse Fashion Quần Linen Nữ Dáng Suông 590,000 VND GIẢM CÒN 295,000 VND Kích cỡ XS S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SE872AA56UWX-183058":{"price":"590,000","special_price":"295,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA56UWX-183059":{"price":"590,000","special_price":"295,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA56UWX-183060":{"price":"590,000","special_price":"295,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA56UWX-183061":{"price":"590,000","special_price":"295,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA56UWX-183062":{"price":"590,000","special_price":"295,000","saving_percentage":"50%"},"SE872AA56UWX-183063":{"price":"590,000","special_price":"295,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Quần Dài Lưng Thun Có Nơ Canifa Quần Dài Lưng Thun Có Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA96JWDVN-380758":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA96JWDVN-380759":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA96JWDVN-380760":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài 10% OFF Casways Quần Dài 329,000 VND GIẢM CÒN 297,000 VND Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA11GTWVN-330304":{"price":"329,000","special_price":"297,000","saving_percentage":"10%"},"CA920AA11GTWVN-330305":{"price":"329,000","special_price":"297,000","saving_percentage":"10%"},"CA920AA11GTWVN-330306":{"price":"329,000","special_price":"297,000","saving_percentage":"10%"},"CA920AA11GTWVN-330307":{"price":"329,000","special_price":"297,000","saving_percentage":"10%"}}}
 • Quần Dài Nữ Rút Dây 30% OFF Casways Quần Dài Nữ Rút Dây 199,000 VND GIẢM CÒN 140,000 VND Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA98ZUBVN-298343":{"price":"199,000","special_price":"140,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA98ZUBVN-298344":{"price":"199,000","special_price":"140,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA98ZUBVN-298345":{"price":"199,000","special_price":"140,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA98ZUBVN-298346":{"price":"199,000","special_price":"140,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • LUX NW SLIM CORD CROCO PANT 50% OFF Vero Moda LUX NW SLIM CORD CROCO PANT 1,299,000 VND GIẢM CÒN 649,000 VND Kích cỡ 26 28 29
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VE062AA66TTPVN-284363":{"price":"1,299,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA66TTPVN-284364":{"price":"1,299,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA66TTPVN-284365":{"price":"1,299,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA66TTPVN-284366":{"price":"1,299,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA66TTPVN-284367":{"price":"1,299,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"50%"},"VE062AA66TTPVN-284368":{"price":"1,299,000","special_price":"649,000","saving_percentage":"50%"}}}
 • Quần Váy Co Giãn 40% OFF Tianmu Quần Váy Co Giãn 340,000 VND GIẢM CÒN 204,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA82SBHVN-354040":{"price":"340,000","special_price":"204,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Quần Kiểu Nữ 30% OFF Casways Quần Kiểu Nữ 199,000 VND GIẢM CÒN 140,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA01ZTYVN-298331":{"price":"199,000","special_price":"140,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA01ZTYVN-298332":{"price":"199,000","special_price":"140,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA01ZTYVN-298333":{"price":"199,000","special_price":"140,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA01ZTYVN-298334":{"price":"199,000","special_price":"140,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Kiểu Nữ Phối Dây Kéo 30% OFF Casways Quần Kiểu Nữ Phối Dây Kéo 279,000 VND GIẢM CÒN 196,000 VND Kích cỡ L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA10ZTPVN-298295":{"price":"279,000","special_price":"196,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA10ZTPVN-298296":{"price":"279,000","special_price":"196,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA10ZTPVN-298297":{"price":"279,000","special_price":"196,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA10ZTPVN-298298":{"price":"279,000","special_price":"196,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Nữ Dáng Ôm 30% OFF Casways Quần Nữ Dáng Ôm 295,000 VND GIẢM CÒN 207,000 VND Kích cỡ S L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA56HTNVN-204633":{"price":"295,000","special_price":"207,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA56HTNVN-204634":{"price":"295,000","special_price":"207,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA56HTNVN-204635":{"price":"295,000","special_price":"207,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA56HTNVN-204636":{"price":"295,000","special_price":"207,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Kiểu Nữ Rút Dây Dáng Ôm 30% OFF Casways Quần Kiểu Nữ Rút Dây Dáng Ôm 199,000 VND GIẢM CÒN 140,000 VND Kích cỡ M XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA05ZTUVN-298315":{"price":"199,000","special_price":"140,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA05ZTUVN-298316":{"price":"199,000","special_price":"140,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA05ZTUVN-298317":{"price":"199,000","special_price":"140,000","saving_percentage":"30%"},"CA920AA05ZTUVN-298318":{"price":"199,000","special_price":"140,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Váy Co Giãn 40% OFF Tianmu Quần Váy Co Giãn 340,000 VND GIẢM CÒN 204,000 VND Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TI122AA80SBJVN-354042":{"price":"340,000","special_price":"204,000","saving_percentage":"40%"}}}
 • Quần Kiểu River Island Quần Kiểu 2,399,000 VND
  Kích cỡ 10
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA00HWLSG-531889":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA00HWLSG-531890":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA00HWLSG-531891":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA00HWLSG-531892":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA00HWLSG-531893":{"price":"2,399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Quần thun nữ thời trang 2014

Thoát khỏi những kiểu quần tây công sở nữ với hai ống đứng, túi xéo ngang hông đơn điệu, quần kiểu nữ hiện nay được thiết kế thêm nhiều mẫu mã khác nhau để phù hợp với tính cách và sở thích đặc trưng của từng người. Phụ nữ công sở ngày nay cũng không còn giữ nguyên những kiểu quần tây ống suông cứng nhắc, gò bó mà thay bằng các kiểu quần xếp ly nữ, quần skinny nữ đi kèm với giày cao gót, giày sandal nữ, hay giày búp bê trơn. Với các kiểu quần nữ khác nhau, bạn có thể phối với các loại áo phù hợp, trông không quá lòe loẹt nhưng vẫn nổi bật.

Chọn lựa quần công sở nữ đẹp dành cho bạn

Những chiếc quần âu nữ công sở được yêu thích vào mùa xuân năm trước và vẫn đang được quan tâm trong hè năm nay. Quần được thiết kế giúp tôn lên vòng eo thon gọn nhờ những nếp gấp xếp ly và đường cắt cúp tinh tế. Quần kiểu nữ đẹp có rất nhiều kiểu dáng khác nhau. Chiếc quần nữ ống rộng thì bạn có thể kết hợp với chiếc áo kiểu không tay để tạo cho mình vẻ phóng khoáng hay những chiếc quần nữ kiểu có đáy hơi thụng thì có thể phối với những chiếc áo ba lỗ nữ nhiều màu để tạo nên vẻ năng động. Bộ sưu tập mới nhất các mẫu quần nữ đẹp của những nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Kei&Kori, GANZI, Inner Circle,… trên ZALORA.VN với đa dạng các kiểu dáng, chất liệu và màu sắc chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.

Các kiểu quần ôm nữ đẹp - Rinh ngay hôm nay

Đã có quá nhiều quần jean, chân váy ngắn, đầm suông trong tủ quần áo của bạn, hãy bổ sung thêm các kiểu quần nữ đẹp với đa dạng kiểu dáng để làm phong phú thêm phong cách của mình. Click ngay ZALORA.VN để khám phá những mẫu quần nữ thời trang với kiểu dáng đa dạng. ZALORA.VN sẽ cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất, giúp việc mua sắm của bạn trở nên dễ dàng hơn như: trả tiền ngay khi nhận hàng hay đổi trả miễn phí trong vòng 30 ngày và hoàn tiền mặt. Shopping ngay hôm nay tại ZALORA.VN để nhận được nhiều ưu đãi từ trang web mua sắm thời trang hàng đầu Việt Nam bạn nhé!