68 sản phẩm tìm thấy

 • Quần Dài Lưng Thun Inner Circle Quần Dài Lưng Thun 429,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA92MWDVN-437126":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92MWDVN-437127":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA92MWDVN-437128":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Joggers Luxe ZALORA Quần Joggers Luxe 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA88CBNVN-415368":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88CBNVN-415369":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88CBNVN-415370":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA88CBNVN-415371":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jogger Dây Rút Something Borrowed Quần Jogger Dây Rút 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA90DVPVN-419107":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA90DVPVN-419108":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA90DVPVN-419109":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Joggers Luxe ZALORA Quần Joggers Luxe 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA86CBPVN-415376":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86CBPVN-415377":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86CBPVN-415378":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA86CBPVN-415379":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Palazzo ZALORA Quần Kiểu Palazzo 649,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA89FEGVN-422056":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA89FEGVN-422057":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA89FEGVN-422058":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA89FEGVN-422059":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Palazzo ZALORA Quần Kiểu Palazzo 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA90FEFVN-422052":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90FEFVN-422053":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90FEFVN-422054":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA90FEFVN-422055":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu New Look Quần Kiểu 829,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NE112AA17UEOVN-400894":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA17UEOVN-400895":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA17UEOVN-400896":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA17UEOVN-400897":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE112AA17UEOVN-400898":{"price":"829,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Joggers Luxe ZALORA Quần Joggers Luxe 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA87CBOVN-415372":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87CBOVN-415373":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87CBOVN-415374":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA87CBOVN-415375":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Đáy Thụng 19% OFF Inner Circle Quần Kiểu Đáy Thụng 429,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA73DOOVN-418561":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA73DOOVN-418562":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA73DOOVN-418563":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Quần Dài Lưng Thun Inner Circle Quần Dài Lưng Thun 429,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA91MWEVN-437129":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91MWEVN-437130":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA91MWEVN-437131":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nữ TT Jeans Quần Dài Nữ 439,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA67RIMVN-446772":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA67RIMVN-446773":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA67RIMVN-446774":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA67RIMVN-446775":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA67RIMVN-446776":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Đáy Thụng 19% OFF Inner Circle Quần Kiểu Đáy Thụng 429,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA74DONVN-418558":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA74DONVN-418559":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA74DONVN-418560":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Quần Rút Dây Vania Quần Rút Dây 345,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA45KSGVN-432353":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA45KSGVN-432354":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA45KSGVN-432355":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Palazzo ZALORA Quần Kiểu Palazzo 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA91FEEVN-422048":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA91FEEVN-422049":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA91FEEVN-422050":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA91FEEVN-422051":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nữ TT Jeans Quần Dài Nữ 439,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA66RINVN-446777":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA66RINVN-446778":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA66RINVN-446779":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA66RINVN-446780":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA66RINVN-446781":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Palazzo ZALORA Quần Kiểu Palazzo 649,000 VND
  Kích cỡ XS S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA92FEDVN-422044":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92FEDVN-422045":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92FEDVN-422046":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA92FEDVN-422047":{"price":"649,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kim Sa ZALORA Quần Kim Sa 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA60TWDVN-452131":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA60TWDVN-452132":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA60TWDVN-452133":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA60TWDVN-452134":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kim Sa ZALORA Quần Kim Sa 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA61TWCVN-452127":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA61TWCVN-452128":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA61TWCVN-452129":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA61TWCVN-452130":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Đáy Thụng 19% OFF Inner Circle Quần Kiểu Đáy Thụng 429,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA75DOMVN-418555":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA75DOMVN-418556":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA75DOMVN-418557":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Quần Joggers Luxe ZALORA Quần Joggers Luxe 749,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA85CBQVN-415380":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85CBQVN-415381":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85CBQVN-415382":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA85CBQVN-415383":{"price":"749,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Caro Amme Quần Dài Caro 350,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA61VQGVN-455853":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA61VQGVN-455854":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA61VQGVN-455855":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Palazzo Metallic ZALORA Quần Palazzo Metallic 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA74WBHVN-456847":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74WBHVN-456848":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74WBHVN-456849":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA74WBHVN-456850":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nữ TT Jeans Quần Dài Nữ 439,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA71RIIVN-446752":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA71RIIVN-446753":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA71RIIVN-446754":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA71RIIVN-446755":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA71RIIVN-446756":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Joggers Phối Màu ZALORA Quần Joggers Phối Màu 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA11NSMVN-439355":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11NSMVN-439356":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11NSMVN-439357":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA11NSMVN-439358":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jogger Dây Rút Something Borrowed Quần Jogger Dây Rút 499,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"SO977AA91DVOVN-419104":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA91DVOVN-419105":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO977AA91DVOVN-419106":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nữ TT Jeans Quần Dài Nữ 439,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA68RILVN-446767":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA68RILVN-446768":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA68RILVN-446769":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA68RILVN-446770":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA68RILVN-446771":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Palazzo Metallic ZALORA Quần Palazzo Metallic 599,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA73WBIVN-456851":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73WBIVN-456852":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73WBIVN-456853":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA73WBIVN-456854":{"price":"599,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Caro Amme Quần Dài Caro 350,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"AM676AA62VQFVN-455850":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA62VQFVN-455851":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"AM676AA62VQFVN-455852":{"price":"350,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Nữ TT Jeans Quần Dài Nữ 439,000 VND
  Kích cỡ 26 27 28 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TT908AA69RIKVN-446762":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA69RIKVN-446763":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA69RIKVN-446764":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA69RIKVN-446765":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TT908AA69RIKVN-446766":{"price":"439,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Khaki Nữ Ninomaxx Quần Khaki Nữ 399,000 VND
  Kích cỡ S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI444AA56VMPVN-455496":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA56VMPVN-455497":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA56VMPVN-455498":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI444AA56VMPVN-455499":{"price":"399,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Applique Baggy Trousers Mango Applique Baggy Trousers 999,000 VND
  Kích cỡ XS S M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA35UCYVN-365860":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA35UCYVN-366538":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA35UCYVN-365861":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA35UCYVN-365862":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA215AA35UCYVN-365863":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Joggers Phối Màu ZALORA Quần Joggers Phối Màu 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA10NSNVN-439359":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10NSNVN-439360":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10NSNVN-439361":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA10NSNVN-439362":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Sọc Kiểu 19% OFF Inner Circle Quần Sọc Kiểu 429,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA72DOPVN-418564":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA72DOPVN-418565":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA72DOPVN-418566":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Quần Dài Jeans Nữ Cola Quần Dài Jeans Nữ 390,000 VND
  Kích cỡ 26 27 29 30
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CO811AA88SUDVN-450253":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA88SUDVN-450254":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA88SUDVN-450255":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA88SUDVN-450256":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CO811AA88SUDVN-450257":{"price":"390,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jogger In Hoa Hồng Dorothy Perkins Quần Jogger In Hoa Hồng 999,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA46YFPSG-566969":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA46YFPSG-566970":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA46YFPSG-566971":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA46YFPSG-566972":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA46YFPSG-566973":{"price":"999,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Nữ Ôm Có Túi Vania Quần Nữ Ôm Có Túi 445,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA12AZRVN-413325":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA12AZRVN-413326":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA12AZRVN-413327":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Set Áo Và Quần Dài KMODE Set Áo Và Quần Dài 495,000 VND
  Kích cỡ One Size
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"KM396AA72KBVVN-431468":{"price":"495,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Phối Ren ZALORA Quần Dài Phối Ren 499,000 VND
  Kích cỡ XS S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"ZA011AA06RVLVN-396659":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06RVLVN-396660":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06RVLVN-396661":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA011AA06RVLVN-396662":{"price":"499,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu 20% OFF Inner Circle Quần Kiểu 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA56TRNVN-400251":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA56TRNVN-400252":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA56TRNVN-400253":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Lửng TVM Quần Lửng 245,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"TV438AA87ZKIVN-410032":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA87ZKIVN-410033":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"TV438AA87ZKIVN-410034":{"price":"245,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Xếp Li Inner Circle Quần Dài Xếp Li 369,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA67ZHGVN-409766":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67ZHGVN-409767":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN976AA67ZHGVN-409768":{"price":"369,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Hai Túi Vania Quần Kiểu Hai Túi 545,000 VND
  Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA44KSHVN-432356":{"price":"545,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA44KSHVN-432357":{"price":"545,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA44KSHVN-432358":{"price":"545,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Thể Thao As Nike Leg-A-See-Logo Nike Quần Thể Thao As Nike Leg-A-See-Logo 820,000 VND
  Kích cỡ M L XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"NI126SE94JTHVN-430687":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE94JTHVN-430688":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE94JTHVN-430689":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"NI126SE94JTHVN-430690":{"price":"820,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Rút Dây Vania Quần Rút Dây 345,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA46KSFVN-432350":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA46KSFVN-432351":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA46KSFVN-432352":{"price":"345,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu 20% OFF Inner Circle Quần Kiểu 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA55TROVN-400254":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA55TROVN-400255":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA55TROVN-400256":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Dài Xếp Li 20% OFF Inner Circle Quần Dài Xếp Li 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA68ZHFVN-409763":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA68ZHFVN-409764":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA68ZHFVN-409765":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Sọc Kiểu 19% OFF Inner Circle Quần Sọc Kiểu 429,000 VND GIẢM CÒN 349,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA70DORVN-418570":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA70DORVN-418571":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"},"IN976AA70DORVN-418572":{"price":"429,000","special_price":"349,000","saving_percentage":"19%"}}}
 • Quần Kiểu Skinny Dorothy Perkins Quần Kiểu Skinny 899,000 VND
  Kích cỡ 10 12 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA36TQTSG-557272":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA36TQTSG-557273":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA36TQTSG-557274":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA36TQTSG-557275":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA36TQTSG-557276":{"price":"899,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu 20% OFF Inner Circle Quần Kiểu 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ S M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA53TRQVN-400260":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA53TRQVN-400261":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA53TRQVN-400262":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Dài Da Loire Quần Dài Da 650,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO671AA88GBJVN-423999":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO671AA88GBJVN-424000":{"price":"650,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Baggy 38% OFF Mango Quần Baggy 999,000 VND GIẢM CÒN 619,000 VND Kích cỡ 38 40
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA03ACYVN-411164":{"price":"999,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"38%"},"MA215AA03ACYVN-411165":{"price":"999,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"38%"},"MA215AA03ACYVN-411166":{"price":"999,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"38%"},"MA215AA03ACYVN-411167":{"price":"999,000","special_price":"619,000","saving_percentage":"38%"}}}
 • Quần Skinny La Mode Quần Skinny 299,000 VND
  Kích cỡ XL
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LA387AA40PPJVN-443653":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA387AA40PPJVN-443654":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LA387AA40PPJVN-443655":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Jogger In Họa Tiết Lola Skye Quần Jogger In Họa Tiết 1,099,000 VND
  Kích cỡ 6 8 10 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO168AA17TVISG-557660":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA17TVISG-557661":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA17TVISG-557662":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA17TVISG-557663":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO168AA17TVISG-557664":{"price":"1,099,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Hai Li 20% OFF Inner Circle Quần Hai Li 399,000 VND GIẢM CÒN 319,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"IN976AA90XENVN-405861":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA90XENVN-405862":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"},"IN976AA90XENVN-405863":{"price":"399,000","special_price":"319,000","saving_percentage":"20%"}}}
 • Quần Kiểu Dáng Ôm 46% OFF Mango Quần Kiểu Dáng Ôm 999,000 VND GIẢM CÒN 539,000 VND Kích cỡ L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA215AA02ACZVN-411168":{"price":"999,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"46%"},"MA215AA02ACZVN-411169":{"price":"999,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"46%"},"MA215AA02ACZVN-411170":{"price":"999,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"46%"},"MA215AA02ACZVN-411171":{"price":"999,000","special_price":"539,000","saving_percentage":"46%"}}}
 • Quần Kiểu In Hoa 0% OFF Lola Skye Quần Kiểu In Hoa 1,009,000 VND GIẢM CÒN 1,009,000 VND Kích cỡ 8 10 14
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"LO254AA88RGTVN-395580":{"price":"1,009,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"1%"},"LO254AA88RGTVN-395581":{"price":"1,009,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"1%"},"LO254AA88RGTVN-395582":{"price":"1,009,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"1%"},"LO254AA88RGTVN-395583":{"price":"1,009,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"1%"},"LO254AA88RGTVN-395584":{"price":"1,009,000","special_price":"1,009,000","saving_percentage":"1%"}}}
 • Quần Dài Lưng Thun Có Nơ Canifa Quần Dài Lưng Thun Có Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA97JWCVN-380756":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA97JWCVN-380757":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Ôm Material Girl Quần Ôm 799,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA93TFUSG-653352":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA93TFUSG-653353":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA93TFUSG-653354":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA93TFUSG-653355":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA93TFUSG-653356":{"price":"799,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kaki Ôm Hai Túi Vania Quần Kaki Ôm Hai Túi 445,000 VND
  Kích cỡ S M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA93MFUVN-385120":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA93MFUVN-385121":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA93MFUVN-385122":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Lưng Cao Ống Rộng Canifa Quần Dài Lưng Cao Ống Rộng 299,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA94JWFVN-380763":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA94JWFVN-380764":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Nữ Ôm Có Túi Vania Quần Nữ Ôm Có Túi 445,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"VA584AA11AZSVN-413328":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA11AZSVN-413329":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"VA584AA11AZSVN-413330":{"price":"445,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Tight 30% OFF Cheap Monday Tight 1,599,000 VND GIẢM CÒN 1,119,000 VND Có nhiều kích cỡ
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CH011AA38KWNVN-338570":{"price":"1,599,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"30%"},"CH011AA38KWNVN-338571":{"price":"1,599,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"30%"},"CH011AA38KWNVN-338572":{"price":"1,599,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"30%"},"CH011AA38KWNVN-338573":{"price":"1,599,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"30%"},"CH011AA38KWNVN-338574":{"price":"1,599,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"30%"},"CH011AA38KWNVN-338575":{"price":"1,599,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"30%"},"CH011AA38KWNVN-338576":{"price":"1,599,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"30%"},"CH011AA38KWNVN-338569":{"price":"1,599,000","special_price":"1,119,000","saving_percentage":"30%"}}}
 • Quần Dài Lưng Thun Có Nơ Canifa Quần Dài Lưng Thun Có Nơ 299,000 VND
  Kích cỡ M L
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA96JWDVN-380758":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA96JWDVN-380759":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA96JWDVN-380760":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Dài Lưng Cao Ống Rộng Canifa Quần Dài Lưng Cao Ống Rộng 299,000 VND
  Kích cỡ M
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA025AA95JWEVN-380761":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA025AA95JWEVN-380762":{"price":"299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Nữ Casways Quần Kiểu Nữ 429,000 VND
  Kích cỡ 26
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"CA920AA72ZVBVN-298446":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA72ZVBVN-298447":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA72ZVBVN-298448":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA920AA72ZVBVN-298449":{"price":"429,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Phối Da Material Girl Quần Phối Da 849,000 VND
  Kích cỡ S
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"MA151AA44KIDSG-537350":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA44KIDSG-537351":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA44KIDSG-537352":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA44KIDSG-537353":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA44KIDSG-537354":{"price":"849,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Kiểu Bo Gấu River Island Quần Kiểu Bo Gấu 1,299,000 VND
  Kích cỡ 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"RI923AA46YAVSG-512303":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA46YAVSG-512304":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA46YAVSG-512305":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA46YAVSG-512306":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA46YAVSG-512307":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Quần Lửng Ống Rộng Dorothy Perkins Quần Lửng Ống Rộng 1,299,000 VND
  Kích cỡ 12
  {"currency":"VND","price_label_without_special":"Gi\u00e1 ","price_label_with_special":"Gi\u00e1 c\u0169","special_price_label":"Gi\u00e1 m\u1edbi","saving_label":"Gi\u1ea3m gi\u00e1","prices":{"DO016AA82AMVSG-517404":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA82AMVSG-517405":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA82AMVSG-517406":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null},"DO016AA82AMVSG-517407":{"price":"1,299,000","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

Quần thun nữ thời trang 2014

Thoát khỏi những kiểu quần tây công sở nữ với hai ống đứng, túi xéo ngang hông đơn điệu, quần kiểu nữ hiện nay được thiết kế thêm nhiều mẫu mã khác nhau để phù hợp với tính cách và sở thích đặc trưng của từng người. Phụ nữ công sở ngày nay cũng không còn giữ nguyên những kiểu quần tây ống suông cứng nhắc, gò bó mà thay bằng các kiểu quần xếp ly nữ, quần skinny nữ đi kèm với giày cao gót, giày sandal nữ, hay giày búp bê trơn. Với các kiểu quần nữ khác nhau, bạn có thể phối với các loại áo phù hợp, trông không quá lòe loẹt nhưng vẫn nổi bật.

Chọn lựa quần công sở nữ đẹp dành cho bạn

Những chiếc quần âu nữ công sở được yêu thích vào mùa xuân năm trước và vẫn đang được quan tâm trong hè năm nay. Quần được thiết kế giúp tôn lên vòng eo thon gọn nhờ những nếp gấp xếp ly và đường cắt cúp tinh tế. Quần kiểu nữ đẹp có rất nhiều kiểu dáng khác nhau. Chiếc quần nữ ống rộng thì bạn có thể kết hợp với chiếc áo kiểu không tay để tạo cho mình vẻ phóng khoáng hay những chiếc quần nữ kiểu có đáy hơi thụng thì có thể phối với những chiếc áo ba lỗ nữ nhiều màu để tạo nên vẻ năng động. Bộ sưu tập mới nhất các mẫu quần nữ đẹp của những nhãn hiệu thời trang tên tuổi được nhiều người biết đến như Kei&Kori, GANZI, Inner Circle,… trên ZALORA.VN với đa dạng các kiểu dáng, chất liệu và màu sắc chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.

Các kiểu quần ôm nữ đẹp - Rinh ngay hôm nay

Đã có quá nhiều quần jean, chân váy ngắn, đầm suông trong tủ quần áo của bạn, hãy bổ sung thêm các kiểu quần nữ đẹp với đa dạng kiểu dáng để làm phong phú thêm phong cách của mình. Click ngay ZALORA.VN để khám phá những mẫu quần nữ thời trang với kiểu dáng đa dạng. ZALORA.VN sẽ cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất, giúp việc mua sắm của bạn trở nên dễ dàng hơn như: trả tiền ngay khi nhận hàng hay đổi trả miễn phí trong vòng 30 ngày và hoàn tiền mặt. Shopping ngay hôm nay tại ZALORA.VN để nhận được nhiều ưu đãi từ trang web mua sắm thời trang hàng đầu Việt Nam bạn nhé!